2012. évi 11. szám június 29. TARTALOMJEGYZÉK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2012. évi 11. szám 2012. június 29. TARTALOMJEGYZÉK"

Átírás

1 2012. évi 11. szám június 29. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 40/2012. (VI. 29.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről és használatáról szóló 15/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról 41/2012. (VI. 29.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról JÚNIUS 28-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI 1

2 Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2012. (VI. 29.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről és használatáról szóló 15/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. (1) bekezdése szerinti feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) A közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről és használatáról szóló 15/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 3. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (3) Közterület rendeltetésétől eltérő használatára vonatkozó kérelmet, kivéve a közút nem közlekedési célú igénybevételét, jelent rendelet 3. melléklete szerint nyomtatványon kell a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztályához benyújtani. A kérelmet az Igazgatási Osztály készíti elő döntésre a polgármesternek. Az engedélyezési eljárás során az Igazgatási Osztály beszerzi a kérelem tárgyának megfelelően a Polgármesteri Hivatal Műszaki és Városfejlesztési Irodája, illetve önkormányzati rendezvények esetén a rendező javaslatát, szakvéleményét. (2) A R. 3. (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (6) Közterület rendeltetésétől eltérő használatáért használati díjat kell fizetni, kivéve ha jelen rendelet másképpen szabályoz. Önkormányzati rendezvényekhez kapcsolódó árusítás és szórakoztató tevékenység esetén, a használó a közterület-használati díj egy napra számított összegének 75 %-át köteles megfizetni. A használati díj megfizetése alól mentesítést, részben vagy egészben, a polgármester a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság egyetértésével adhat. A díjfizetés alóli mentesítés esetén a használó a terület használatáért díjat nem kérhet. 2. A R. 4. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A közterület jelen rendelet 7. -ában meghatározott használatáért jelen rendelet 4. és 4/C. mellékletében meghatározott díjat a kérelem benyújtásával egyidejűleg előre, egy összegben, több évre szóló hatósági engedély esetén az adott évre irányadó díjat évente egy összegben előre, a tárgyév február 28. napjáig kell megfizetni. Önkormányzati rendezvényekre irányuló közterület használat esetén amennyiben a rendezvény szervezője a közterület használatát nem javasolja - a díjat haladéktalanul vissza kell fizetni a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Irodája útján a kérelmező részére. 3. (1) A R. 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. (2) A R. 4/C. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 4. (1) Ez a rendelet június 29-én 9 órakor lép hatályba, és június 30-án hatályát veszti. (2) E rendelet előírásait a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. Hatvan, június 28. dr. Szikszai Márta jegyző Szabó Zsolt polgármester Használat megnevezése 1) Árusító és egyéb fülke: - idény jellegű árusítás - ideiglenes jellegű építmény 1. melléklet a 40/2012. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez. 4. melléklet a 15/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelethez Használati díjak KÖRZETEK I. II. III. IV. Mértékegység Ft/m 2 /hó Ft/m 2 /hó 2) Alkalmi árusítás Ft/nap/ m 2 3) Vendéglátó-ipari előkert Ft/m 2 /hó 4) Javító-szolgáltató tevékenység Ft/m 2 /hó 5) Építési munkával kapcsolatos: - építési anyag tárolás és - állványozás Ft/m 2 /hó Ft/m 2 /hó 6) Közterület-bontással járó munkálatok esetén Ft/m 2 /nap 7) Üzemképtelen jármű Ft/m 2 /hó

3 8) Tehergépkocsi + autóbusz (3500 kg össztömeg alatti) Ft/m 2 /hó 9) Hirdető-berendezés (hasznos felület) Ft/m 2 /hó 10) Mozgó árusítás e g y s é g e s e n ,- Ft/ hó /db 11) Mozgóbolt e g y s é g e s e n ,- Ft/ év /db 12) TAXI bérkocsi, gépkocsinként e g y s é g e s e n 1.100,- Ft/ hó /gk 13) Kiállítás e g y s é g e s e n 160,- Ft / m 2 /hét 14) Reklámcélú bemutató Ft / m 2 /nap 15) Mutatványos és cirkuszi tevékenység: évi havi napi tárolás Ft/m 2 /év Ft/m 2 /hó Ft/m 2 /nap Ft/m 2 /hó 16) Közhasználatra még át nem adott közterület ideiglenes hasznosítása e g y s é g e s e n 16,- Ft/m 2 /hó 17) Népkerti rendezvény díja m 2 -ig terjedő használat esetén Ft/nap m 2 - ig terjedő használat esetén: Ft/nap m 2 -ig terjedő használat esetén: Ft/nap 5001 a teljes területre terjedő használat esetén: Ft/nap 18) Közterületbe nyúló üzlethomlokzat Ft/m 2 /hó (portál), kirakatszekrény, üzleti védőtető (előtető), ernyőszerkezet, hirdetőberendezés (fényreklám), cég- és címtábla 19) Légtérben kifüggeszthető transzparens Ft/m 2 /nap 20) Népkerten kívüli egyéb rendezvény díja Ft/nap 21) Rendezvényhez, mutatványos és egységesen 100 Ft/m 2 /nap cirkuszi tevékenységhez kapcsolódó hirdetőberedezések 22) Cég-, termékbemutató Ft/m 2 /nap 23) Árusító-, bankautomaták üzemeltetése egységesen 700 Ft/m 2 /hó 24) Rádió-, televízió-, film felvétel egységesen Ft/m 2 /nap 2. melléklet a 40/2012. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez. 4/C. melléklet a 15/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelethez Az I. körzetben a kiemelt időszakokban fizetendő használati díjak: A B C 1 Sorszám Közterület-használat célja Közterület használati díj 2 1. Kereskedelmi, szolgáltató tevékenység 3 a.) Alkalmi árusítás, pavilonban 6 m 2 -ig 9800,- Ft/nap 4 Alkalmi árusítás, pavilonban 6 m 2 fölött 12 m 2 -ig Ft/nap 5 Alkalmi árusítás, pavilonban 12 m 2 fölött, legfeljebb Ft/nap m 2 -en 6 b.) Árusítás 7 Ideiglenes asztal vagy állvány 5 m 2 -ig Ft/nap 8 Ideiglenes asztal vagy állvány 5 m 2 fölött 15 m 2 -ig Ft/nap 9 Sátorból legfeljebb 15m 2 -ig Ft/nap 3

4 10 2. Szórakoztató tevékenység 11 a.) Mutatványos legfeljebb 200 m 2 -en Ft/nap 12 b.) Képzőművészeti tevékenység Ft/nap 13 c.) Utcai zenélés Ft/nap 14 d) Lovagoltatás 200 Ft/m 2 /nap Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 41/2012. (VI. 29.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 26. -ában és a 92. (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján és a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. (1) bekezdése szerinti feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1. -a a következő (3) bekezdéssel egészül ki: (3) Jelen rendelet hatálya a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás vonatkozásában Boldog, Csány, Ecséd, Hatvan, Heréd, Hort, Kerekharaszt, Nagykökényes, Petőfibánya, Rózsaszentmárton és Zagyvaszántó települések közigazgatási területére terjed ki. 2. (1) A R. 2. g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: g) szociális szolgáltató: Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat (3000 Hatvan, Balassi B. u. 14. (2) A R. 2. l) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: l) fenntartó: Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat Intézményfenntartó Társulás Hatvan Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) gesztorsága mellett. 3. A R. 4. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Szt. 37/B. (1) bekezdés b) és c) pontja alapján rendszeres szociális segélyben részesülő köteles együttműködni a szociális szolgáltató Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatával (a továbbiakban: Szolgálat) 4. (1) A R. 18/D. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az önkormányzat hatvani állandó lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen Hatvan városban lakó szociálisan rászorult személyek részére, természetbeni ellátásként az önkormányzattal szerződéses jogviszonyban álló kereskedelmi egységekben kedvezményes vásárlási lehetőséget biztosít feltéve, hogy a kérelmezőnek Hatvan Város Önkormányzata felé nincs lejárt határidejű köztartozása és egyéb tartozása, továbbá önkormányzati bérlakás bérlőjének, vagy a bérlakásban élő jogosultnak az üzemeltető felé lakbér, lakáshasználati díj, külön szolgáltatási díj, - és egyéb lakáshasználattal kapcsolatos tartozása nincs. (2) A R. 18/D. (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: (3) A (2) bekezdés a) pontjában meghatározott személy, a meghatározott termékek vonatkozásában 25 %-os kedvezménnyel vásárolhat az önkormányzattal szociális vásárlási kedvezményre vonatkozó szerződéses jogviszonyban álló kereskedelmi egységekben, azonban a kedvezmény havonta a Ft-ot nem haladhatja meg. (4) A (2) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott családok, a meghatározott termékek vonatkozásában 25 %-os kedvezménnyel vásárolhatnak az önkormányzattal szociális vásárlási kedvezményre vonatkozó szerződéses jogviszonyban álló kereskedelmi egységekben, azonban a kedvezmény havonta a jogosult esetében a ,- Ft-ot, minden további családtag esetében az 5.000,- Ft-ot nem haladhatja meg. 5. (1) A R. 18/E. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (4) A kedvezményre való jogosultság kezdő időpontja a jogosultságot megállapító határozat meghozatalát követő 15. nap. (2) A R. 18/E. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (7) A Hatvan Kártya elvesztését, eltulajdonítását, megrongálódását, megsemmisülését 3 napon belül be kell jelenteni a Szociális és Egészségügyi Osztályon. A Szociális és Egészségügyi Osztály intézkedik a kártya kivonásáról. 6. A R. 19. (1) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki: (Az önkormányzat a szociálisan rászorult személyek részére az alábbi szociális alapszolgáltatásokat biztosítja:) g) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás. 7. A R. a következő 24. -sal egészül ki: 24. (1) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos 4

5 személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás. (2) Az önkormányzat a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást a szociális szolgáltató után biztosítja. (3) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás havi személyi térítési díja az ellátást igénybe vevő rendszeres havi jövedelmének 2 %-a.. 8. (1) Ez a rendelet a (2) bekezdésben foglalt kivétellel július 1-jén lép hatályban és szeptember 2-án hatályát veszti. (2) Az 1. és a szeptember 1-jén lép hatályba. Hatvan, június 28. dr. Szikszai Márta jegyző Szabó Zsolt polgármester 5

6 HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JÚNIUS 28-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI : 379/2012. (VI. 28.) sz. képv. test. hat. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete június 28-i ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg: Napirend előtt: Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról Előterjesztő, előadó: Szabó Zsolt polgármester N A P I R E N D NYÍLT ÜLÉS: 1. Előterjesztés a hatvani közoktatási intézmények intézményvezetői álláshelyére kiírt pályázatok elbírálásáról 2. Előterjesztés a Kocsis Albert Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény átvételével kapcsolatos intézkedésekről 3. Előterjesztés a 2012/2013. nevelési év, tanév indításának előkészítéséről Előterjesztő, előadó az 1-3. napirendi pontig: Szabó Zsolt polgármester 4. Beszámoló az önkormányzati fenntartású óvodák, valamint általános iskolák 2011/2012. nevelési évben, tanévben végzett tevékenységéről 5. Tájékoztató a 2011/2012. tanév kiemelkedő tanulmányi és sporteredményeiről Előterjesztő, előadó a 4-5. napirendi pontig: Tarsoly Imre, az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke 6. Előterjesztés az iskolagyümölcs-program 2012/2013. tanévi végrehajtásáról 7. Előterjesztés az iskolatej programban való részvétel folytatásáról 8. Előterjesztés a Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú Társulás társulási megállapodásának módosításáról 9. Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. részére tagi kölcsön nyújtásáról 10. Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. felügyelőbizottsági tag lemondásának elfogadásáról, valamint új felügyelőbizottsági tag választásáról, továbbá a társaság alapító okiratának módosításáról 11. Tájékoztató az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft május 1-jével történő állami tulajdonba adásáról 12. Előterjesztés a Hatvan-Újváros Plébánia támogatásáról szóló megállapodás módosításáról 13. Előterjesztés az újhatvani temető területrendezésével kapcsolatos döntésekről 14. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata és a Lokomotív Sport Egyesület közötti együttműködési megállapodásban szereplő támogatási összeg módosításáról 15. Előterjesztés a közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről és használatáról szóló 15/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról 16. Előterjesztés a jelzőrendszeres házi segítségnyújtással kapcsolatos döntésekről 17. Előterjesztés a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról Előterjesztő, előadó a napirendi pontig: Szabó Zsolt polgármester 18. Beszámoló a Magyar Máltai Szeretetszolgálat szerződés alapján átvállalt feladatainak ellátásáról Előterjesztő, előadó: Köves Gábor Nándorné, a Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke 19. Előterjesztés fiatalok helyi életkezdési támogatásának támogatásáról 20. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata közbiztonsági és bűnmegelőzési koncepciójának előkészítéséről 21. Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítésének módosításáról 22. Előterjesztés települési szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására, ártalmatlanítására vonatkozó közszolgáltatási szerződésről 23. Előterjesztés a Liszt Ferenc utca és környéke árvízvédelme című pályázathoz kapcsolódó építési munkák megrendelése tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról 24. Előterjesztés Stúdiótechnikai eszközök beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról 25. Előterjesztés A Hatvani Polgármesteri Hivatal informatikai infrastruktúra fejlesztése tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról 26. Előterjesztés az Irodaszerek, nyomtatványok és egyéb papíráru beszerzése, a Vegyi tisztítószerek beszerzése és az Utántöltő kellékanyagok beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárások megindításáról 27. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata évi közbeszerzési tervének módosításáról 28. Előterjesztés A hatvani Markovits Kálmán Városi Uszoda tetőszerkezetének felújítása és a felújításhoz kapcsolódó kiviteli tervek elkészítése tárgyában indított közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó kiegészítő döntésről 29. Előterjesztés a Robert Bosch Elektronika Kft.-vel kötött együttműködési megállapodás kiegészítéséről 30. Előterjesztés a Robert Bosch Elektronika Kft.-vel megkötendő együttműködési megállapodással kapcsolatos további döntésekre 31. Előterjesztés a Turisztikai attrakciók, szolgáltatások fejlesztése Hatvanban című pályázat benyújtásához 6

7 kapcsolódó döntésekről 32. Előterjesztés az Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok lokális színterek tárgyú pályázathoz kapcsolódó döntésekről 33. Előterjesztés az Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok lokális színterek című pályázathoz szükséges támogatói nyilatkozat megadásáról 34. Előterjesztés az Innovatív iskolák fejlesztése című pályázathoz szükséges támogatói nyilatkozat megadásáról 35. Előterjesztés a 0254/7 hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonását megelőzően kötendő megállapodásról 36. Előterjesztés energiamenedzsment audit jelentésre vonatkozó megbízási szerződésről 37. Előterjesztés a hatvani, volt téglagyári területről készítendő geotechnikai tervezési beszámoló anyag megrendeléséről 38. Előterjesztés a évi intézményfelújítási feladatterv módosításáról 39. Előterjesztés a Hatvan városban kialakított szelektív hulladékgyűjtéshez szükséges hulladékszigetekről szóló 31/2004. (II. 26.) számú képviselő-testületi határozat módosításáról Előterjesztő, előadó a napirendi pontig: Szabó Zsolt polgármester 40. Egyebek ZÁRT ÜLÉS: 1. Előterjesztés a Hatvan város dala pályázat elbírálására 2. Előterjesztés Hatvan város nevének használatával kapcsolatos döntésről és székhelyhasználati nyilatkozatról 3. Előterjesztés Tóbiné Tóth-Pál Szabina adósságcsökkentési támogatás megszüntetése tárgyában benyújtott fellebbezésének elbírálásáról 4. Előterjesztés Ujházi-Juhász Judit adósságcsökkentési támogatás megszüntetése tárgyában benyújtott fellebbezésének elbírálásáról Előterjesztő, előadó: Szabó Zsolt polgármester : 380/2012. (VI. 28.) sz. képv. test. hat. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 384. (VI. 30.), 601. (X. 27.), 757. (XII. 15.) évi; 23. (I. 26.), 73., 74., 90., 98., 102., 104. (II. 22.), 125., 141. (III. 22.), 155., 157., 158., 177., 188., 191., 192., 197., 198., 200., 201., 202., 203., 212. (III. 29.), 225., 227., 231., 232., 233., 234., 236., 240., 246., 248., 249., 250., 251., 253., 254., 255., 256., 257., 259., 261., 262., 263., 264., 265., 266., 267., 268., 269., 270., 271., 272., 273., 286., 287., 290., 291., 292., 294. (IV. 26.), 303., 307., 308., 310., 311., 312., 313., 314., 315., 316., 317. (V. 14.), 322., 323., 324., 325., 327., 328., 329., 330., 335., 336., 337., 342., 343., 344., 347., 353., 360. (V. 31.) évi lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról adott polgármesteri beszámolót elfogadja. : 381/2012. (VI. 28.) sz. képv. test. hat. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 102. (2) bekezdés e) pontja alapján a Brunszvik Teréz Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Balassi B. út 44.) intézményvezetői munkakörének ellátásával július 2. napjától július 31. napjáig terjedő határozott időtartamra Pető Lászlónét (3000 Hatvan, Vas Gereben utca 22.) bízza meg, és ezzel egyidejűleg Bertók Gabriella pályázatát nem fogadja el. ( ) : július 2. (a munkaügyi dokumentumok kiadására) : 382/2012. (VI. 28.) sz. képv. test. hat. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 102. (2) bekezdés e) pontja alapján a Kossuth Lajos Általános Iskola (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 1.) intézményvezetői munkakörének ellátásával július 2. napjától július 31. napjáig terjedő határozott időtartamra Polonkai Zoltánnét (3000 Hatvan, István király u. 11.) bízza meg. ( ) : július 2. (a munkaügyi dokumentumok kiadására) : 383/2012. (VI. 28.) sz. képv. test. hat. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 102. (2) bekezdés e) pontja és a közszolgálati tisztviselőkről szóló évi CXCIX. törvény 59. -a alapján a Szent István Általános Iskola (székhely: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zs. út 8.) intézményvezetői munkakörének ellátásával áthelyezéssel, július 2. napjától július 31. napjáig terjedő határozott időtartamra Kovács Jánost (3000 Hatvan, Balassi B. út 92.) bízza meg, és ezzel egyidejűleg Fedák Anita pályázatát nem fogadja el. 7

8 ( ) : július 2. (a munkaügyi dokumentumok kiadására) : 384/2012. (VI. 28.) sz. képv. test. hat. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 102. (2) bekezdés e) pontja alapján a Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola (székhely: 3000 Hatvan, Balassi B. út 17.) intézményvezetői munkakörének ellátásával július 2. napjától július 31. napjáig terjedő határozott időtartamra Pappné Forgács Editet (3000 Hatvan, Móra F. u. 7.) bízza meg. ( ) : július 2. (a munkaügyi dokumentumok kiadására) : 385/2012. (VI. 28.) sz. képv. test. hat. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 102. (2) bekezdés e) pontja alapján a Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola (székhely: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zs. út 6.) intézményvezetői munkakörének ellátásával július 2. napjától július 31. napjáig terjedő határozott időtartamra Fehér Józsefnét (3000 Hatvan, Kisfaludy utca 12/a) bízza meg. ( ) : július 2. (a munkaügyi dokumentumok kiadására) : 386/2012. (VI. 28.) sz. képv. test. hat. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (székhely: 3000 Hatvan, Balassi B. út 36.) Hatvan Város Önkormányzata által július 31. napjával történő átvétele kapcsán szükséges finanszírozási, pénzügyi bejelentések megtételére és az azzal kapcsolatos iratok aláírására Hatvan város polgármesterét felhatalmazza. : július 5. : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján : 387/2012. (VI. 28.) sz. képv. test. hat. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 348/2012. (V. 31.) számú határozatát módosítja és annak szövegét egységes szerkezetben az alábbiak szerint állapítja meg: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (székhely: 3000 Hatvan, Balassi B. út 36.) fenntartói jogának Hatvan Város Önkormányzata által július 31. napjával történő, alapító és irányító jogokat is érintő átvétele kapcsán felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a fenntartó változásról szóló, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériummal (székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4.) kötendő megállapodás aláírására. : július 31. (a megállapodás aláírására) : 388/2012. (VI. 28.) sz. képv. test. hat. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 349/2012. (V. 31.) számú határozatát módosítja és annak szövegét egységes szerkezetben az alábbiak szerint állapítja meg: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (székhely: 3000 Hatvan, Balassi B. út 36.) fenntartói jogának Hatvan Város Önkormányzata által július 31. napjával történő átvétele kapcsán Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában lévő hatvani 2755 hrsz-ú, 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 36. szám alatti ingatlan vonatkozásában a Heves Megyei Intézményfenntartó Központtal (székhely: 3300 Eger, Kossuth Lajos utca 9.) február 22. napján megkötött, határozatlan idejű ingyenes használatba adási megállapodást július 30. napjával közös megegyezéssel megszünteti, és egyben felhatalmazza annak aláírására Hatvan város polgármesterét. : július 30. (a megállapodás megszüntetésének aláírására) 8

9 : 389/2012. (VI. 28.) sz. képv. test. hat. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 350/2012. (V. 31.) számú határozatát módosítja és annak szövegét egységes szerkezetben az alábbiak szerint állapítja meg, valamint a határozat mellékletét képező alapító okirat helyébe a jelen határozat mellékletét képező alapító okirat lép: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (székhely: 3000 Hatvan, Balassi B. út 36.) Hatvan Város Önkormányzata által július 31. napjával történő átvétele kapcsán a jelen határozat mellékletét képező alapító okiratot elfogadja. : július 31. (az alapító okirat kiadására) (A 389/2012. (VI. 28.) sz. képv. test. határozat melléklete az Ügyfélszolgálaton tekinthető meg!) : 390/2012. (VI. 28.) sz. képv. test. hat. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Gesztenyéskert Óvodában (székhely: 3000 Hatvan, Bajcsy- Zsilinszky út 10.) augusztus 1. napjától a 10 dajka álláshely helyett 11 dajka álláshelyet, valamint a 2 egyéb dolgozói álláshely helyett 3 egyéb dolgozói álláshelyet engedélyez. Az 1 dajka álláshely és az 1 egyéb dolgozói álláshely bővítésnek pénzügyi fedezeteként a Robert Bosch Elektronikai Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Robert Bosch út 1.) által havonta fizetendő rendszeres működtetési hozzájárulás szolgál. : július 31. (értesítésre) július 31. (pénzügyi fedezet beépítésére) Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján : 391/2012. (VI. 28.) sz. képv. test. hat. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 1. sz. melléklet harmadik részének II. 5. pontját figyelembe véve a Csicsergő Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Mészáros Lázár út ), a Varázskapu Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Jókai utca 9.) és a Vörösmarty téri Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Vörösmarty tér 1.) óvodavezetőinek kötelező óraszámát a 2012/2013. nevelési évben heti 21 órával csökkenti, így ellátandó kötelező óraszámuk heti 6 óra. : augusztus 31. (értesítésre) : 392/2012. (VI. 28.) sz. képv. test. hat. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2012/2013. nevelési évben is engedélyezi a 2 fejlesztő óvodapedagógus álláshelyet. Óhatvanban az 1 fő fejlesztő óvodapedagógus a Napsugár Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Gódor Kálmán utca 13.) közalkalmazotti állományában, Újhatvanban az 1 fő fejlesztő óvodapedagógus a Varázskapu Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Jókai utca 9.) személyi állományában van. Munkaidejük megosztásra kerül az érintett településrész óvodái között. : augusztus 31. (értesítésre) : 393/2012. (VI. 28.) sz. képv. test. hat. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2012/2013. nevelési évben indítandó óvodai csoportok számát az alábbiak szerint határozza meg: 1. óhatvani városrészben összesen: 17 csoport a) Brunszvik Teréz Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 44.) 4 óvodai csoport; b) Napsugár Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Gódor Kálmán utca 13.) 4 óvodai csoport; c) Százszorszép Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Hajós Alfréd utca 3.) 6 óvodai csoport; d) Vörösmarty téri Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Vörösmarty tér 1.) 3 óvodai csoport; 2. újhatvani városrészben összesen: 14 csoport e) Csicsergő Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Mészáros Lázár út ) 3 óvodai csoport; f) Gesztenyéskert Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 10.) 9

10 8 óvodai csoport; g) Varázskapu Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Jókai utca 9.) 3 óvodai csoport. Mindegyik óvodai csoport a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 3. sz. mellékletében meghatározott átlaglétszám (20 fő) felett szervezhető, és az óvodavezetők a más településről jelentkezett gyermekeket is felvehetik. : 394/2012. (VI. 28.) sz. képv. test. hat. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az általános iskolai beiratás alapján, a más településről felvételt kérő gyerekeket és az évfolyamismétlő tanulókat is figyelembe véve a Kossuth Lajos Általános Iskolában 2 osztály, az 5. Sz. Általános Iskolában 1 osztály, a Kodály Zoltán Általános Iskolában 2 osztály és a Szent István Általános Iskolában 2 osztály, azaz összesen 7 első osztály indítását engedélyezi a 2012/2013. tanévben. Az osztályok a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 3. számú mellékletének I. részében meghatározott átlaglétszám (21 fő) fölött szervezhetőek. : 395/2012. (VI. 28.) sz. képv. test. hat. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kossuth Lajos Általános Iskola (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 1.) részére szeptember 1. napjától 11 óra/hét fenntartói többletórát, s ezért további 0,5 pedagógus álláshelyet biztosít, aminek következtében az intézményben az 1 iskolapszichológus álláshely mellett 31 pedagógus álláshelyet engedélyez. : 396/2012. (VI. 28.) sz. képv. test. hat. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 5. Sz. Általános Iskolában (székhely: 3000 Hatvan, Szabadság út 13.) az ellátandó feladatok csökkenése, azaz a kevesebb osztály, valamint az intézményi túlóraszám megfelelő mértékű biztosítása miatt szeptember 1. napjától 2 pedagógus álláshelyet megszüntet, és így az engedélyezett pedagógus álláshelyek száma 26-ról 24-re módosul. : 397/2012. (VI. 28.) sz. képv. test. hat. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kodály Zoltán Általános Iskolában (székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) az előzetes igényfelmérés alapján a 2012/2013. tanévben 4 helyett 3 napközis csoportot, valamint 1 tanulószobai csoport helyett 2 tanulószobai csoportot engedélyez. A feladatváltozásból adódóan a feladatcsökkenés intézményi szinten 7,5 óra/hét. : 398/2012. (VI. 28.) sz. képv. test. hat. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szent István Általános Iskolában (székhely: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zs. út 8.) az ellátandó feladatok csökkenése, azaz a kevesebb osztály miatt szeptember 1. napjától 1 pedagógus álláshelyet megszüntet, aminek következtében az intézményben az 1 iskolapszichológus álláshely mellett 30 pedagógus álláshelyet engedélyez. 10

11 : 399/2012. (VI. 28.) sz. képv. test. hat. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a város pedagógusai szakmai munkájának elősegítése, az intézményi kapcsolatok fejlesztése, a közoktatási rendszer átalakulásából következő feladatok közös megoldása érdekében egyetért az óvodavezetői városi munkaközösség, a természettudományi városi munkaközösség, a társadalomtudományi városi munkaközösség, az idegen nyelvi városi munkaközösség, valamint az alsó tagozatos városi munkaközösség szeptember 1. napjától történő létrehozásával. A képviselő-testület az 5 városi munkaközösség működésének elősegítése érdekében a munkaközösségvezetők személyéhez köthető közoktatási intézményekben 1-1 óra/hét fenntartói órakedvezményt, valamint 1-1 munkaközösségvezetői pótlékot biztosít. : 400/2012. (VI. 28.) sz. képv. test. hat. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2012/2013. tanévre vonatkozóan a Kossuth Lajos Általános Iskola (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 1.), a Kodály Zoltán Általános Iskola (székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.), az 5. Sz. Általános Iskola (székhely: 3000 Hatvan, Szabadság út 13.), valamint a Szent István Általános Iskola (székhely: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zs. út 8.) tekintetében szeptember 1. napjától az osztályok, napközis csoportok, tanulószobai csoportok számát, a fenntartói többletóraszámot, mindösszesen a feladatellátási óraszám szükségletet, az órakedvezményeket, valamint pedagógus álláshelyek számát és a túlórák számát a határozat 1-4. sz. melléklete szerint hagyja jóvá. (A 400/2012. (VI. 28.) sz. képv. test. határozat melléklete az Ügyfélszolgálaton tekinthető meg!) : 401/2012. (VI. 28.) sz. képv. test. hat. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Bajza József Gimnázium és Szakközépiskolában (székhely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 17.) a végbemenő strukturális változások, a túlórák alacsony intézményi száma, valamint mivel nem minden pedagógusnak lehet végzettségének megfelelő feladatot adni 2 pedagógus álláshelyet szeptember 1. napjától megszüntet, azzal, hogy az ellátandó feladatra továbbra is biztosítja a heti 44 órát. A képviselő-testület a 2012/2013. tanévben is biztosít az iskola részére 22 óra/hét fenntartói többletórát az emelt szintű csoportok, valamint az emelt szintű érettségi vizsgára történő felkészítés érdekében. Az intézményben szeptember 1. napjától az engedélyezett pedagógus álláshelyek száma beleértve az iskolapszichológus álláshelyet is 37,5-ről 35,5-re módosul. : 402/2012. (VI. 28.) sz. képv. test. hat. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumban (székhely: 3000 Hatvan, Vécsey utca 2/a) a jelenlegi 2 gyakorlati oktatásvezető-helyettes helyett szeptember 1. napjától 3 gyakorlati oktatásvezető-helyettest engedélyez és ennek érdekében a heti 5 óra órakedvezmény pénzügyi fedezetét az intézmény részére biztosítja. : 403/2012. (VI. 28.) sz. képv. test. hat. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2012/2013. tanévre vonatkozóan a Bajza József Gimnázium és Szakközépiskolában (székhely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 17.), valamint a Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumban (székhely: 3000 Hatvan, Vécsey utca 2/a) tekintetében szeptember 1. napjától az osztályok számát, a fenntartói többletóraszámot, mindösszesen a feladatellátási óraszám szükségletet, az órakedvezményeket, valamint pedagógus álláshelyek számát és a túlórák számát a határozat 1-2. sz. melléklete szerint hagyja jóvá. (A 403/2012. (VI. 28.) sz. képv. test. határozat melléklete az Ügyfélszolgálaton tekinthető meg!) 11

12 : 404/2012. (VI. 28.) sz. képv. test. hat. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Hatvanban működő önkormányzati fenntartású óvodák, általános iskolák, valamint középiskolák 2012/2013. tanévi feladatellátására vonatkozóan a maximális osztály- és csoportlétszámtól való eltérés engedélyezéséről a augusztusi, munkaterv szerinti képviselő-testületi ülésen dönt. : augusztus 30. : Tarsoly Imre az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke : 405/2012. (VI. 28.) sz. képv. test. hat. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2012/2013. nevelési év, tanév indításának előkészítéséhez kapcsolódó változások tényleges pénzügyi kihatása a Hatvan város évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) önkormányzati rendelet I. félévi módosítása keretében kerül beépítésre. : augusztus 25. : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján : 406/2012. (VI. 28.) sz. képv. test. hat. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Brunszvik Teréz Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 44.) a jelen határozat mellékletét képező beszámolóját a 2011/2012. nevelési évről elfogadja. : az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke az Intézmény-felügyeleti Iroda útján (A 406/2012. (VI. 28.) sz. képv. test. határozat melléklete az Ügyfélszolgálaton tekinthető meg!) : 407/2012. (VI. 28.) sz. képv. test. hat. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Csicsergő Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Mészáros Lázár út ) a jelen határozat mellékletét képező beszámolóját a 2011/2012. nevelési évről elfogadja. : az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke az Intézmény-felügyeleti Iroda útján (A 407/2012. (VI. 28.) sz. képv. test. határozat melléklete az Ügyfélszolgálaton tekinthető meg!) : 408/2012. (VI. 28.) sz. képv. test. hat. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Gesztenyéskert Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Bajcsy- Zsilinszky út 10.) a jelen határozat mellékletét képező beszámolóját a 2011/2012. nevelési évről elfogadja. : az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke az Intézmény-felügyeleti Iroda útján (A 408/2012. (VI. 28.) sz. képv. test. határozat melléklete az Ügyfélszolgálaton tekinthető meg!) : 409/2012. (VI. 28.) sz. képv. test. hat. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Napsugár Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Gódor Kálmán út 13.) a jelen határozat mellékletét képező beszámolóját a 2011/2012. nevelési évről elfogadja. : az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke az Intézmény-felügyeleti Iroda útján (A 409/2012. (VI. 28.) sz. képv. test. határozat melléklete az Ügyfélszolgálaton tekinthető meg!) 12

13 : 410/2012. (VI. 28.) sz. képv. test. hat. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Százszorszép Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Hajós Alfréd utca 3.) a jelen határozat mellékletét képező beszámolóját a 2011/2012. nevelési évről elfogadja. : az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke az Intézmény-felügyeleti Iroda útján (A 410/2012. (VI. 28.) sz. képv. test. határozat melléklete az Ügyfélszolgálaton tekinthető meg!) : 411/2012. (VI. 28.) sz. képv. test. hat. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Varázskapu Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Jókai utca 9.) a jelen határozat mellékletét képező beszámolóját a 2011/2012. nevelési évről elfogadja. : az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke az Intézmény-felügyeleti Iroda útján (A 411/2012. (VI. 28.) sz. képv. test. határozat melléklete az Ügyfélszolgálaton tekinthető meg!) : 412/2012. (VI. 28.) sz. képv. test. hat. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Vörösmarty téri Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Vörösmarty tér 1.) a jelen határozat mellékletét képező beszámolóját a 2011/2012. nevelési évről elfogadja. : az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke az Intézmény-felügyeleti Iroda útján (A 412/2012. (VI. 28.) sz. képv. test. határozat melléklete az Ügyfélszolgálaton tekinthető meg!) : 413/2012. (VI. 28.) sz. képv. test. hat. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 5. Sz. Általános Iskola (székhely: 3000 Hatvan, Szabadság út 13.) a jelen határozat mellékletét képező beszámolóját a 2011/2012. tanévről elfogadja. : az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke az Intézmény-felügyeleti Iroda útján (A 413/2012. (VI. 28.) sz. képv. test. határozat melléklete az Ügyfélszolgálaton tekinthető meg!) : 414/2012. (VI. 28.) sz. képv. test. hat. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kodály Zoltán Általános Iskola (székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) a jelen határozat mellékletét képező beszámolóját a 2011/2012. tanévről elfogadja. : az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke az Intézmény-felügyeleti Iroda útján (A 414/2012. (VI. 28.) sz. képv. test. határozat melléklete az Ügyfélszolgálaton tekinthető meg!) : 415/2012. (VI. 28.) sz. képv. test. hat. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kossuth Lajos Általános Iskola (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 1.) a jelen határozat mellékletét képező beszámolóját a 2011/2012. tanévről elfogadja. : az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke az Intézmény-felügyeleti Iroda útján (A 415/2012. (VI. 28.) sz. képv. test. határozat melléklete az Ügyfélszolgálaton tekinthető meg!) 13

14 : 416/2012. (VI. 28.) sz. képv. test. hat. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szent István Általános Iskola (székhely: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zs. út 8.) a jelen határozat mellékletét képező beszámolóját a 2011/2012. tanévről elfogadja. : az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke az Intézmény-felügyeleti Iroda útján (A 416/2012. (VI. 28.) sz. képv. test. határozat melléklete az Ügyfélszolgálaton tekinthető meg!) : 417/2012. (VI. 28.) sz. képv. test. hat. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2012/2013. tanévre vonatkozóan Hatvan Város Önkormányzata fenntartásában működő közoktatási intézmények részt vesznek az iskolagyümölcsprogram végrehajtásáról szóló 50/2012. (V. 25.) VM rendelet alapján az európai uniós társfinanszírozású iskolagyümölcs-programban az általános iskola 1-4. évfolyamán tanuló gyermekek tekintetében. Hatvan Város Önkormányzatát, mint fenntartót nem terheli pénzügyi kötelezettség. : június 30. (a közoktatási intézmények értesítésére) : 418/2012. (VI. 28.) sz. képv. test. hat. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a évi óvoda-, iskolatej program szabályozásáról szóló 116/2011. (XII. 14.) VM rendelet alapján szeptember 3-tól december 31-ig terjedő időszakban Hatvan Város Önkormányzata, mint fenntartó részt vesz az iskolatej programban az általános iskolás gyermekekre (1-8. évfolyam) vonatkozóan. Az önrész és a támogatás előfinanszírozásához szükséges összeg Hatvan város évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2/d. mellékletében az Iskolatej költségsoron rendelkezésre áll. : augusztus 31. : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda és az Intézmény-felügyeleti Iroda útján : 419/2012. (VI. 28.) sz. képv. test. hat. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az Egertej Tejipari Kft.-vel (székhely: 3300 Eger, Sas. u. 60.) szeptember 3-tól december 31-ig terjedő időszakra a évi iskolatej program szabályozásáról szóló 116/2011. (XII. 14.) VM rendelet alapján, a konkrét tanulói létszámadatok megállapítása után, hogy a határozat mellékletét képező szerződéstervezet szerint az Iskolatej Szállítási Szerződést írja alá. : augusztus 31. (a szerződés megkötésére) (A 419/2012. (VI. 28.) sz. képv. test. határozat melléklete az Ügyfélszolgálaton tekinthető meg!) : 420/2012. (VI. 28.) sz. képv. test. hat. Amennyiben az iskolatej program a évben folytatódik, Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az Egertej Tejipari Kft.-vel kötött Iskolatej Szállítási Szerződés meghosszabbítására a 2012/2013. tanév végéig terjedő időszakra a gyerekek folyamatos iskolatejjel történő ellátása érdekében. A képviselő-testület felkéri Hatvan város polgármesterét, hogy a fennmaradó január 1- től június 15-ig terjedő időszakra vonatkozó önrész és előfinanszírozás Hatvan város évi költségvetési rendeletébe történő tervezéséről gondoskodjon. : december 31. (a szerződés meghosszabbítására) : 421/2012. (VI. 28.) sz. képv. test. hat. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú Társulás (székhely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 3.) Társulási Megállapodásának július 1. napi hatállyal történő módosításához az alábbiak szerint hozzájárul: 14

15 A Társulási Megállapodás III. A Társulás részletes feladatai című részének 7.9. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 7.9. Mozgókönyvtári szolgáltatás Mozgókönyvtári tevékenységet szolgáltatás vásárlással végzi a társulás. A mozgókönyvtári szolgáltatás feladatellátás tekintetében az ellátásban résztvevő települések a következőek: Csány, Heréd, Kerekharaszt, Petőfibánya, Nagykökényes. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a fenti módosítással együtt elfogadja a jelen határozat mellékletét képező, módosítással egységes szerkezetbe foglalt Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Megállapodását, továbbá felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a Társulási Megállapodás aláírására, amennyiben azt a Társulási Tanács elfogadja. : június 30. (értesítésre) (A 421/2012. (VI. 28.) sz. képv. test. határozat melléklete az Ügyfélszolgálaton tekinthető meg!) : 422/2012. (VI. 28.) sz. képv. test. hat. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. alapítója és egyszemélyes tulajdonosa ,- Ft, azaz Hatmillió forint összegű tagi kölcsönt nyújt a társaság részére december 31. napjáig akként, hogy július hónaptól kezdődően, hat hónapon át, minden hónap 5. napjáig átutal a társaság bankszámlájára ,- Ft, azaz Egymillió forint összeget tagi kölcsön jogcímén az őrzés-védelmi feladatok, valamint a Kárpád-medencei Magyar Vadászati Múzeum projekthez kapcsolódó egyéb feladatok ellátása céljából a jelen határozat mellékletében foglalt kölcsönszerződés rendelkezései szerint. A tagi kölcsön visszafizetésének határideje: A projekt kivitelezéshez elnyert pályázati összeg rendelkezésre állását követő 30. nap, de legkésőbb december 31. napja. A tagi kölcsön pénzügyi fedezete a Hatvan város évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) önkormányzati rendeletben a működési hiány terhére biztosított. A képviselő-testület a kölcsönszerződés szövegét elfogadja, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a kölcsönszerződés aláírására. : június 29. : Hatvan város polgármestere Amely alulírott napon és helyen létrejött egyrészről: Tagi kölcsönszerződés Hatvan Város Önkormányzata - székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.; - KSH stat. számjel: ; - adószám: ; - képviseli: Szabó Zsolt polgármester - mint ,-Ft összeget kölcsönadó - mint kölcsönadó másrészről: Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság - székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. - cg.száma: adószáma: képviseli: Nagy Ferenc ügyvezető - mint kölcsönvevő között az alábbi feltételek mellett: 422/2012. (VI. 28.) sz. képv. test. határozat melléklete 1./ Kölcsönadó, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság alapítója, egyszemélyes tulajdonosa, tagja jelen szerződés aláírásával egyidejűleg kötelezettséget vállal arra, hogy december 31. napjáig kölcsönad kölcsönvevő gazdasági társaságnak összesen ,-Ft, azaz Hatmillió forint összeget banki átutalás útján tagi kölcsön jogcímén. 15

16 Kölcsönadó a fenti kölcsön összegét a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. által megvalósítandó Országos Vadászati Múzeum létrehozásához és a hatvani Grassalkovich kastély rekonstrukciójának megvalósításához szükséges őrzés-védelmi feladatok megszervezése és biztosítása, valamint egyéb a projekthez kapcsolódó feladatok ellátása céljából bocsátja a nonprofit gazdasági társaság rendelkezésére, az alábbiak szerint. A ,-Ft, azaz Hatmillió forint tagi kölcsön összegét kölcsönadó 6 havi egyenlő részletben kívánja nyújtani akként, hogy kötelezettséget vállal arra, hogy tagi kölcsön jogcímén átutal a gazdasági társaság részére minden hónap 5. napjáig ,-Ft, azaz Egymillió forint összeget július 5. napjától kezdődően hat hónapon keresztül. 2./ Kölcsönvevő a jelen szerződés 1./ pontjában meghatározott kölcsönösszeget tagi kölcsön jogcímén elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a tagi kölcsön összegét a jelen okirat 1./ pontjában meghatározott célra fordítja. 3./ Jelen kölcsönszerződést felek határozott időtartamra kötik, mely szerint a kölcsönszerződés lejárata a projekt kivitelezéshez elnyert pályázati összeg rendelkezésre állását követő 30. nap, de legkésőbb december 31. napja. Kölcsönvevő kötelezi magát arra, hogy a kölcsönvett tőkeösszeget és annak ügyleti kamatát legkésőbb fenti időpontig kölcsönadó részére hiánytalanul visszafizeti. Kölcsönvevő a kölcsön visszafizetési kötelezettségének a projekt kivitelezéshez elnyert pályázati összeg rendelkezésre állását követő 30 napig, de legkésőbb december 31. napján egy összegben köteles eleget tenni. 4./ A fenti visszafizetési módot és a teljesítés módját kölcsönadó és kölcsönvevő ezennel minden további feltétel nélkül elfogadják. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy kölcsönvevő a kölcsönvett tőkeösszegre a teljesítési határidő lejártáig ügyleti kamat címén a mindenkori jegybanki alapkamat összegének megfelelő mértékű kamat fizetésére köteles. A teljesítési határidő lejártát követően a késedelem időtartamára kölcsönvevő a Ptk. szerinti késedelmi kamat megfizetésére köteles. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy kölcsönvevő bármikor jogosult előteljesítésre. Ebben az esetben a kamat fizetési kötelezettség az előteljesítés időpontjáig áll fenn. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a kölcsönszerződés célja bármely oknál fogva megszűnik vagy lehetetlenül, illetve kölcsönvevő a kölcsön összegét az 1./ pontban meghatározott céltól eltérően használja fel, úgy jelen kölcsönszerződés lejárttá válik és a kölcsön összegének visszafizetése egy összegben esedékessé válik. 5./ Kölcsönadó a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvényben meghatározott helyi önkormányzat, míg kölcsönvevő az Egri Törvényszék Cégbíróságán bejegyzett jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság. Szerződő felek képviselői magyar állampolgárok. Szerződő felek között vitás kérdés nincsen. Szerződő felek nyilatkozzák, hogy jelen okirat aláírása előtt részletesen megismerték a kölcsönszerződésre vonatkozó Polgári Törvénykönyvben meghatározott szabályokat. 6./ A kölcsönszerződés megkötéséhez Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 422/2012. (VI. 28.) számú határozatával hozzájárulását adta. 7./ Jelen szerződében nem szabályozott kérdésekben az Áht, a Ptk. és a Gt. vonatkozó rendelkezései az irányadók. Jelen szerződést a felek elolvasás és kellő megértés után, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt cégszerűen, jóváhagyólag aláírtak. Hatvan, június 28. Hatvan Város Önkormányzata kölcsönadó képv.: Szabó Zsolt polgármester Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. kölcsönvevő képv.: Nagy Ferenc ügyvezető : 423/2012. (VI. 28.) sz. képv. test. hat. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: , székhely: 3000 Hatvan, Madách u. 12.) egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve Szalánczi Zoltán (an: Simkó Anna) 3000 Hatvan, Tüzér u. 6. szám alatti lakos felügyelőbizottsági tag e tisztségéről történő lemondó nyilatkozatát elfogadja. : július 28. (az okiratok cégbírósági benyújtására) : Hatvan város polgármestere a jegyző útján 16

17 : 424/2012. (VI. 28.) sz. képv. test. hat. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: , székhely: 3000 Hatvan, Madách u. 12.) egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve Tóth Zsolt Ágoston (an: Vásárhelyi Katalin) 3000 Hatvan, Pázsit u. 3. 4/11. szám alatti lakost felügyelőbizottsági tagnak október 28. napjáig tartó határozott időtartamra megválasztja. : július 28. (az okiratok cégbírósági benyújtására) : Hatvan város polgármestere a jegyző útján : 425/2012. (VI. 28.) sz. képv. test. hat. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: , székhely: 3000 Hatvan, Madách u. 12.) egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a társaság alapító okiratát a jelen határozat mellékletét képező alapító okiratot módosító okiratnak megfelelően módosítja. A képviselő-testület az alapító okiratot módosító okirat szövegét elfogadja, és felhatalmazza Szabó Zsolt polgármestert az alapító okiratot módosító okirat és a cégbíróság felé az alapító okirat módosításának átvezetéséhez szükséges egyéb okiratok aláírására. : július 28. (az okiratok cégbírósági benyújtására) : Hatvan város polgármestere a jegyző útján ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT /2012. (VI. 28.) sz. képv. test. határozat melléklete Hatvan Város Önkormányzata alapító megállapítja, hogy Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság a Heves Megyei Bíróság, mint Cégbíróságon a cégjegyzékbe a cégjegyzékszámon bejegyzésre került. Az alapító okirat június 28. napjával módosításra kerül az alábbiak szerint: 4./ A társaság alapítója: Hatvan Város Önkormányzata - székhely: 3000 Hatvan Kossuth tér 2. - PIR: statisztikai számjele: adószám: képviseli: Szabó Zsolt polgármester A társaság által ellátandó közfeladatát a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről, és támogatásáról szóló évi CLXXV. tv. rendelkezései szerint látja el. 7./ A társaság tevékenységi köre a TEÁOR' 08 nomenklatúra szerint: A társaság közhasznú tevékenységei (A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv.-ben meghatározott helyi közszolgáltatási tevékenységek ellátását szolgáló közhasznú tevékenységek): A társaság közhasznú fő tevékenysége: Egyéb kiadói tevékenység A társaság egyéb közhasznú tevékenységi körei: Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Rádióműsor-szolgáltatás Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység A fenti közhasznú tevékenységek besorolása: - tudományos tevékenység, kutatás - kulturális tevékenység - kulturális örökség megóvása - euroatlanti integráció elősegítése

18 Kiegészítő jelleggel folytatott üzletszerű gazdasági tevékenységi körök: PR, kommunikáció Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás Reklámügynöki tevékenység Médiareklám Piac-, közvélemény-kutatás Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás A társaság üzletszerű gazdasági tevékenységét a közhasznú tevékenység elősegítése érdekében folytatja. Az engedélyköteles tevékenységeket a társaság csak a szükséges hatósági engedélyek birtokában gyakorolja. 20./ Felügyelő Bizottság A felügyelő bizottság tagjai: 1./ Tompa Z. Mihály (lakik: 3000 Hatvan, Kertész u. 115.; anyja neve: Szamos Erzsébet); 2./ Hényel Istvánné sz.: Balogh Mária Margit (lakik: 3000 Hatvan, Tizeshonvéd u. 9.; anyja neve: Petővári Margit); 3./ Tóth Zsolt Ágoston (lakik: 3000 Hatvan, Pázsit u. 3. 4/11., anyja neve: Vásárhelyi Katalin). A felügyelő bizottság tagjainak megbízatása október 28. napjától kezdődő hatállyal október 28. napjáig tartó határozott időtartamra szól. A felügyelő bizottság tagjai sorából választ elnököt, szükség esetén elnökhelyettest. Határozatképes, ha a bizottság mindhárom tagja jelen van. Határozatát a jelenlevők egyszerű szótöbbségével hozza. A felügyelő bizottság tagjai külön okirat keretében nyilatkoznak, hogy személyükben a vonatkozó törvényekben meghatározott kizáró okok nem állnak fenn, és a felügyelő bizottsági taggá történő megválasztásukat elfogadják. A felügyelő bizottság ellenőrzi a társaság ügyvezetését. Ennek keretében a vezető tisztségviselőktől és a társaság vezető állású dolgozóitól jelentést vagy felvilágosítást kérnek, a társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja, illetőleg szakértővel megvizsgáltathatja. A felügyelő bizottság köteles megvizsgálni a gazdasági társaság legfőbb szerve elé terjesztett valamennyi fontosabb jelentést, továbbá a mérleget és a vagyonkimutatást. A számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a társaság legfőbb szerve csak a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének birtokában dönthet. A felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A felügyelő bizottság tagját e minőségében a társaság alapítja, illetve munkáltatója nem utasíthatja. A felügyelő bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását az ok és a cél megjelölésével a felügyelő bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni a felügyelő bizottság ülésének harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására. A felügyelő bizottság egyebekben ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a társaság legfőbb szerve hagy jóvá. Ha a felügyelő bizottság tagjainak száma az alapító okiratban meghatározott létszám alá csökken, vagy nincsen aki az ülését összehívja, a társaság ügyvezetése a felügyelő bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles összehívni a társaság legfőbb szervének ülését. A felügyelő bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. A felügyelő szerv tagja az alapító ülésén tanácskozási joggal részt vesz. Ha a felügyelőbizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, a társasági szerződésbe, illetve a gazdasági társaság legfőbb szervének határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a gazdasági társaság, illetve az alapító érdekeit, összehívja a gazdasági társaság legfőbb szervének rendkívüli ülését, és javaslatot tesz annak napirendjére. A felügyelő szerv ellenőrzi a közhasznú szervezet működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. A felügyelő szerv köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy a) a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé; b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. Az intézkedésre jogosult vezető szervet a felügyelő szerv indítványára - annak megtételétől számított harminc napon belül - össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a vezető szerv összehívására a felügyelő szerv is jogosult. Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő szerv köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet. 18

19 Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja az a személy, aki a) a vezető szerve elnöke vagy tagja, b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik, c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve d) az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója. 23./ Egyéb rendelkezések: Az ügyvezető, a felügyelő bizottság elnöke és tagja, valamint a könyvvizsgáló a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről, és támogatásáról szóló évi CLXXV. tv. rendelkezései szerint a társaság vezető tisztségviselőinek minősülnek, így személyeikre, a felügyelő bizottság határozathozatalára az e törvényben meghatározott összeférhetetlenségi szabályokat is alkalmazni kell. Jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben a évi IV. törvény, a Polgári Törvénykönyv és közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről, és támogatásáról szóló évi CLXXV. tv. rendelkezései szerint Hatvan, június 28. Hatvan Város Önkormányzata Alapító képviseli: Szabó Zsolt polgármester A gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény 11. -ának (3) bekezdése értelmében tanúsítom, hogy ezen egységes szerkezetbe foglalt magánokirat tartalmilag és alakilag egyaránt megfelel a hatályos jogszabályi előírásoknak. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásáról szóló évi V. törvény 51. -ának (3) bekezdése értelmében az egységes szerkezetű okirat elkészítésre okot adó változások a szövegben dőlt betűvel kerültek feltüntetésre. Jelen okiratot készítettem: Hatvan, június 28. : 426/2012. (VI. 28.) sz. képv. test. hat. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Hatvan Város Önkormányzata és a Hatvan- Újváros Plébánia (székhely: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 2a.) között április 10-én kötött pénzeszköz átadásról szóló megállapodást a jelen határozat mellékletét képező szerződés alapján módosítja. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pénzeszköz átadására vonatkozó megállapodást módosító okirat aláírására. : július 10. (a megállapodás módosítás megkötésére) : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján amely létrejött egyrészről: Hatvan Város Önkormányzata székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.; PIR: ; statisztikai számjele: ; adószáma: ; 426/2012. (VI. 28.) sz. képv. test. határozat melléklete Szerződés pénzeszköz átadásról szóló megállapodás módosításáról 19

20 bankszámlaszáma: Kereskedelmi és Hitelbank Bank Nyrt ; képviseli: Szabó Zsolt polgármester, mint átadó ( a továbbiakban: átadó), másrészről: Hatvan-Újváros Plébánia székhelye: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 2a., Statisztikai számjele: , adószáma: , bankszámlaszáma: Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet , képviseli: Szekeres Mihály plébános, mint átvevő ( a továbbiakban: átvevő) (a továbbiakban együtt: szerződő felek) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: Előzmények: Szerződő felek egyezően adják elő, hogy közöttük április 10-én pénzeszköz átadásról szóló megállapodás jött létre, mely alapján Hatvan Város Önkormányzata pénzügyi támogatást nyújt a Hatvan- Újváros Plébánia részére (székhely: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 2a.) a Hatvan-Újváros Szent István király templom homlokzat felújításához, illetve az Újhatvani Temető kerítésfelújításához és a kerítés felújítási munkálatokhoz kapcsolódó területrendezésre. A képviselő-testület ,- Ft támogatást, valamint ,- Ft visszatérítendő támogatást (kamatmentes kölcsönt) állapított meg a Hatvan-Újváros Szent István király templom homlokzat felújítására, ,- Ft kamatmentes kölcsönt állapított meg az Újhatvani Temető kerítés felújítására. Ezen előzmények után szerződő felek az előzményi részben megjelölt pénzeszköz átadásról szóló megállapodást a következők szerint módosítják: 1. Szerződő felek a közöttük létrejött pénzeszköz átadásról szóló megállapodást közös megegyezéssel július 1-jei hatállyal módosítják. 2. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a pénzeszköz átadásra vonatkozó megállapodás 1.a. pont első mondata helyébe az alábbi szövegrész lép: 1.a.) Az átadó jelen megállapodással a Hatvan-Újváros Szent István király templom homlokzat javítására, felújítására a számlával igazolt teljes kivitelezési költségek 50 százalékáig, legfeljebb ,-Ft azaz -Ötmillió- forint összegig vissza nem térítendő támogatást, valamint a számlával igazolt teljes kivitelezési költségek 50 százalékáig, legfeljebb Ft azaz -Ötmillió- forint összegig visszatérítendő támogatást (kamatmentes kölcsönt) (továbbiakban együtt: átadott pénzeszköz) átad az átvevő részére. 3. Megállapodó Felek megállapodnak abban, hogy a pénzeszköz átadásra vonatkozó megállapodás 10. pontja az alábbi szövegrésszel egészül ki: 10.) A templom homlokzat javítása, felújítása tekintetében a műszaki ellenőri feladatokat az átadó által megjelölt személy teljes jogkörben eljárva végzi el. 3a. Megállapodó Felek megállapodnak abban, hogy a pénzeszköz átadásra vonatkozó megállapodás 5. pont 4. francia bekezdése helyébe az alábbi szövegrész lép: (Átvevő a felhasználásról a fenti határidőig az alábbiak szerint köteles írásban elszámolni:) - Átvevő nyilatkozattételre jogosult képviselője nyilatkozik, mely szerint a mellékelt számlák alapján kifizetett összegeket kizárólag a jelen szerződés 1.b.) és 2.b.) pontjában meghatározott cél megvalósítására használta fel." 4. Az eredeti megállapodásnak jelen módosítással nem érintett rendelkezései továbbra is hatályban maradnak. 5. Jelen szerződést felek átolvasás és értelmezés után mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták. Hatvan, július Hatvan Város Önkormányzata Szabó Zsolt polgármester Hatvan-Újváros Plébánia Szekeres Mihály plébános 20

JEGYZŐKÖNYV. igazgató, Kossuth Lajos Általános Iskola. igazgató, Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

JEGYZŐKÖNYV. igazgató, Kossuth Lajos Általános Iskola. igazgató, Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 2012. június 28-án 7:30 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatalban megtartott nyílt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság részéről

JEGYZŐKÖNYV. a Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság részéről JEGYZŐKÖNYV Készült: Sport és Ifjúsági Bizottsága 2011. augusztus 23-án 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatalban megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: a Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. jegyzőkönyvvezető

JEGYZŐKÖNYV. jegyzőkönyvvezető JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottságának 2013. augusztus 27-én 15:00 órai kezdettel a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalban

Részletesebben

2013. évi 20. szám 2013. november 14. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. NOVEMBER 13-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI

2013. évi 20. szám 2013. november 14. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. NOVEMBER 13-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI 2013. évi 20. szám 2013. november 14. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. NOVEMBER 13-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. jegyzőkönyvvezető. Meghívottak: az 5. Sz. Általános Iskola igazgató-helyettese a Kodály Zoltán Általános Iskola igazgató-helyettese

JEGYZŐKÖNYV. jegyzőkönyvvezető. Meghívottak: az 5. Sz. Általános Iskola igazgató-helyettese a Kodály Zoltán Általános Iskola igazgató-helyettese JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottságának 2013. április 23-án 15:00 órai kezdettel a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalban

Részletesebben

éven belüli kölcsön felvételéről

éven belüli kölcsön felvételéről E LŐTERJESZTÉS éven belüli kölcsön felvételéről Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 19-i rendkívüli ülésére. Előterjesztők: Stayer László polgármester Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

J A V A S L A T. tagi kölcsön nyújtására az Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. részére

J A V A S L A T. tagi kölcsön nyújtására az Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. részére J A V A S L A T tagi kölcsön nyújtására az Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. részére Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály Ózdi Vízmű Kft. Ózd, 2012.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2012. június 26-án 9,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 28-i zárt üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 28-i zárt üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1-9/2013/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 28-i zárt üléséről. Napirend:

Részletesebben

Önkormányzatának Közlönye

Önkormányzatának Közlönye 2011. május 27. XXI. évfolyam 7. szám HEVES MEGYE Önkormányzatának Közlönye I. Személyi rész 2. II. Közgyűlési határozatok 4. 2 I. Személyi rész A Heves Megyei Közgyűlés 135/2011. (V. 27.) közgyűlési határozatával

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda vezetője

JEGYZŐKÖNYV. a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda vezetője JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottságának 2014. szeptember 9-én 15:00 órai kezdettel a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalban

Részletesebben

2015. évi 5. szám 2015. február 27. TARTALOMJEGYZÉK

2015. évi 5. szám 2015. február 27. TARTALOMJEGYZÉK 2015. évi 5. szám 2015. február 27. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 52/2007. (XI.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2011. október 24-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

GÉGÉNY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 6/2001 (V.29.) K. sz. r e n d e l e t e - A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról -

GÉGÉNY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 6/2001 (V.29.) K. sz. r e n d e l e t e - A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról - A Képviselő-testület: GÉGÉNY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 6/2001 (V.29.) K. sz. r e n d e l e t e - A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról - Az 1990. évi LXV. tv. 16.. (1) bekezdése

Részletesebben

a közterületek használatáról

a közterületek használatáról 1 Tabdi Község Képviselőtestülete 5/1998. (III. 25.) Kt. sz. rendelete a közterületek használatáról Tabdi Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdése

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. jegyzőkönyvvezető

JEGYZŐKÖNYV. jegyzőkönyvvezető JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottságának 2014. december 9-én 15:00 órai kezdettel a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalban

Részletesebben

ME 01 Minőségirányítási Eljárás ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ME 01 Minőségirányítási Eljárás ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 28-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat az Üllői

Részletesebben

2014. évi 12. szám 2014. június 27. TARTALOMJEGYZÉK

2014. évi 12. szám 2014. június 27. TARTALOMJEGYZÉK 2014. évi 12. szám 2014. június 27. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési

Részletesebben

Tárgy: Az Eperjes és Nagytőke Község Önkormányzataival kötendő óvodai feladatellátási

Tárgy: Az Eperjes és Nagytőke Község Önkormányzataival kötendő óvodai feladatellátási Szentes Város Jegyzőjétől 6600Szentes, Kossuth tér 6. Iktatószám: P-1570/2013 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Az Eperjes

Részletesebben

2011. évi 14. szám 2011. szeptember 15. TARTALOMJEGYZÉK

2011. évi 14. szám 2011. szeptember 15. TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi 14. szám 2011. szeptember 15. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 40/2011. (IX. 15.) önkormányzati rendelete az önkormányzati piacok működéséről szóló 37/2007. (IX.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről Határozat száma: 88/2012.(VIII.29.) 89/2012.(VIII.29.) 90/2012.(VIII.29.) 91/2012.(VIII.29.)

Részletesebben

Önkormányzatának Közlönye

Önkormányzatának Közlönye 2010. június 25. XX. évfolyam 4. szám HEVES MEGYE Önkormányzatának Közlönye I. Személyi rész 2 II. Önkormányzati rendeletek 3 III. Közgyűlési határozatok 5 IV. Közlemények, hirdetmények 7 2 I. Személyi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2016. szeptember 27-én (kedd) 15:30 órai kezdettel a Hatvani Közös Önkormányzati

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 9-1/5/2012. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 16-án megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. december 19-én a Városháza emeleti kistermében 13 00 órai kezdettel megtartott nyílt

Részletesebben

Csengőd Község Képviselőtestülete 12/2008.(XII.31.) rendelete a közterületek használatáról. A rendelet hatálya

Csengőd Község Képviselőtestülete 12/2008.(XII.31.) rendelete a közterületek használatáról. A rendelet hatálya Csengőd Község Képviselőtestülete 12/2008.(XII.31.) rendelete a közterületek használatáról Csengőd Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdése és

Részletesebben

2014. évi 17. szám október 24. TARTALOMJEGYZÉK

2014. évi 17. szám október 24. TARTALOMJEGYZÉK 2014. évi 17. szám 2014. október 24. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 36/2014. (X. 24.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési

Részletesebben

2015. évi 19. szám 2015. szeptember 4. TARTALOMJEGYZÉK

2015. évi 19. szám 2015. szeptember 4. TARTALOMJEGYZÉK 2015. évi 19. szám 2015. szeptember 4. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2015. (IX. 4.) önkormányzati rendelete a Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta. Illésné M. Eleonóra

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta. Illésné M. Eleonóra J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2012. január 23-án (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó

Részletesebben

A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL. I. cím A rendelet hatálya 1. II. cím Közterület használati engedély 2.

A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL. I. cím A rendelet hatálya 1. II. cím Közterület használati engedély 2. BABÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5 /2005. (VIII. 29.) RENDELETE A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL Babót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a Magyar

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. b) öt év feletti, illetve határozatlan időtartamú bérbeadás joga a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

POLGÁRMESTERE. b) öt év feletti, illetve határozatlan időtartamú bérbeadás joga a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Javaslat az Arany János Általános Iskola és a Scheiling Kft. közötti, határozatlan idejű bérleti szerződés jóváhagyására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

M E G H Í V Ó N A P I R E N D: 2. Fedezetbiztosítás önkormányzati beruházásokhoz. (Az előterjesztések hétfőn kerülnek fel a honlapra.

M E G H Í V Ó N A P I R E N D: 2. Fedezetbiztosítás önkormányzati beruházásokhoz. (Az előterjesztések hétfőn kerülnek fel a honlapra. M E G H Í V Ó Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. március 13-án /csütörtökön/ 15.30 órai kezdettel a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal nagytermében /Sárvár, Várkerület 3. II.em./ rendkívüli

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Együttműködési Megállapodás a Boldog Gizella Alapítvánnyal

ELŐTERJESZTÉS. Együttműködési Megállapodás a Boldog Gizella Alapítvánnyal ELŐTERJESZTÉS Együttműködési Megállapodás a Boldog Gizella Alapítvánnyal Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete több éve működik együtt a Boldog Gizella Alapítvánnyal annak érdekében, hogy

Részletesebben

1/2010. (I. 07.) Képviselő-testületi Határozat

1/2010. (I. 07.) Képviselő-testületi Határozat K i v o n a t a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. január 7-én csütörtökön de. 7,30 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i üléséről készült jegyzőkönyvéből: 1/2010. (I.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. június 25-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. április 10-i ülésére

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. április 10-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásának biztosításáról

ELŐTERJESZTÉS. a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásának biztosításáról Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Egészségügyi és Szociális Bizottság! ELŐTERJESZTÉS a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásának biztosításáról A Budaörs Kistérség Többcélú Társulása (továbbiakban:

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző Előterjesztést készítette: Pappné Molnár Afrodité Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Mellékletek:.napirendi pont E - 26. Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET december 10-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET december 10-i ülésére Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 251/2015. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. december 10-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat az ingyenes könyvtárhasználat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 29 - i nyilvános testületi ülésére az 5. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: A helyi hulladékkezelési

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére Tárgy: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás vonatkozásában társulási szerződés felmondása Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási Osztály Kádasné Öreg Julianna igazgató,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtással összefüggő kérdésekről

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtással összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Egészségügyi

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 9/2007. (I. 22.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 9/2007. (I. 22.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 9/2007. (I. 22.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város és Nyírpazony Község Önkormányzata között megkötött intézményfenntartói társulási megállapodás

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. (88) 592-660 (88) 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. (88) 592-660 (88) 592-676 e-mail: varpalota@varpalota. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. (88) 592-660 (88) 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu ELŐTERJESZTÉS Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. 23/2013. (VII.12.) önkormányzati r e n d e l e t e

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. 23/2013. (VII.12.) önkormányzati r e n d e l e t e Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2013. (VII.12.) önkormányzati r e n d e l e t e a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról szóló 33/2010. (IX.14.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Boldog Gizella Alapítvánnyal kötendő megállapodásokról

ELŐTERJESZTÉS A Boldog Gizella Alapítvánnyal kötendő megállapodásokról ELŐTERJESZTÉS A Boldog Gizella Alapítvánnyal kötendő megállapodásokról Biatorbágy Város önkormányzat Képviselő-testülete a 127/2013. (IX.26.) önkormányzati határozatával döntött a Boldog Gizella Alapítvánnyal

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselő-testületnek - a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás évre szóló ellátásiszerződéséről

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás évre szóló ellátásiszerződéséről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/144, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt

Részletesebben

Javaslat a Ciróka Családi Napközi Nonprofit Kft-vel kötött támogatási szerződés meghosszabbítására

Javaslat a Ciróka Családi Napközi Nonprofit Kft-vel kötött támogatási szerződés meghosszabbítására Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey UTCA 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 Fax: (06-32) 460-918 Szám:1-220/2016. A javaslat elfogadása minősített szavazattöbbséget igényel! Javaslat a Ciróka

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a bizottság tagja (késve érkezett) Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény mb. igazgatója Grassalkovich Művelődési Ház igazgatója

JEGYZŐKÖNYV. a bizottság tagja (késve érkezett) Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény mb. igazgatója Grassalkovich Művelődési Ház igazgatója JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottságának 2016. február 23-án 15:00 órai kezdettel a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalban

Részletesebben

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÉVI MUNKATERVÉNEK ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSAI

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÉVI MUNKATERVÉNEK ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSAI HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2017. ÉVI MUNKATERVE HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2017. ÉVI MUNKATERVÉNEK ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSAI 1. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSEK HELYE: Hatvani

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. igazgató, Kodály Zoltán Általános Iskola igazgató, Kossuth Lajos Általános Iskola

JEGYZŐKÖNYV. igazgató, Kodály Zoltán Általános Iskola igazgató, Kossuth Lajos Általános Iskola JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 2012. március 27-én 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatalban megtartott

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 127/2012. (IV.5.) Tata Kt. határozata az április 4-i rendkívüli testületi ülésen tárgyalandó

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat Szám: 50.362/2010. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Javaslat a Létesítmény és Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatójának megválasztására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. június 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. június 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. június 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással hozta meg alábbi határozatát. 84/2012. (VI.

Részletesebben

Határozati javaslatok:

Határozati javaslatok: Tárgy: Előkészítésben részt vesz: Szent Lázár Alapítvány kérelmének elbírálása Tárnok Lászlóné jegyző dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási Osztály Holopné dr. Sztrein Beáta osztályvezetőhelyettes,

Részletesebben

1/2015. (I. 28.) képviselő-testületi határozat

1/2015. (I. 28.) képviselő-testületi határozat 1/2015. (I. 28.) képviselő-testületi határozat Pula Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Pula Község Önkormányzata és a Német Nemzetiségi Önkormányzat között megkötött együttműködési

Részletesebben

4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: * Fax.: : * Internet:

4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: * Fax.: : * Internet: TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK P O L G Á R M E S T E R E 4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: 52 588-400 * Fax.: 52 588-405 email.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 26-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 26-ai ülésére II/1. E L Ő T E R J E S Z T É S Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 26-ai ülésére Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 73/2012. (III. 27.)

Részletesebben

. ar 51 la Tóth János Zoltán polg~ ester jegyző

. ar 51 la Tóth János Zoltán polg~ ester jegyző Kisköre Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014(111. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú helyiségeinek bérleti díjáról egységes szerkezet Kisköre Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. tv a alapján az alábbi tájékoztatást adom:

H I R D E T M É N Y. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. tv a alapján az alábbi tájékoztatást adom: H I R D E T M É N Y Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. szeptember 18-i ülésén

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S

M E G Á L L A P O D Á S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S szociális alapszolgáltatási és gyermekjóléti alapellátási feladatok intézményi társulás keretében történő

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat gyermekétkeztetéshez kapcsolódó szerződés megszüntetésére E L Ő T E R J E S Z T É S

TÁRGY: Javaslat gyermekétkeztetéshez kapcsolódó szerződés megszüntetésére E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 194. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat gyermekétkeztetéshez kapcsolódó szerződés megszüntetésére E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2012. július 25-én megtartott rendkívüli ülésének

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2012. július 25-én megtartott rendkívüli ülésének Szám: 337-14/2012. TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 2012. július 25-én megtartott rendkívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 80/2012.(VII.25.) számú képviselő-testületi

Részletesebben

Kivonat Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 9-én tartott rendkívüli üléséről készített jegyzőkönyvből

Kivonat Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 9-én tartott rendkívüli üléséről készített jegyzőkönyvből 95/2011. (VIII.09.) számú képviselő-testületi határozat Garay János Általános Iskola és AMI alapító okiratának módosítása 1.) Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Szekszárd Megyei

Részletesebben

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás évre szóló ellátási szerződéséről

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás évre szóló ellátási szerződéséről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/213 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A jelzőrendszeres házi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Heves Megyei Közgyűlés tagja. oktatási referens jegyzőkönyvvezető

JEGYZŐKÖNYV. Heves Megyei Közgyűlés tagja. oktatási referens jegyzőkönyvvezető JEGYZŐKÖNYV Készült: A Hatvani Középiskola Szakiskola, és Kollégiumot Működtető Intézményfenntartó Társulás Tanácsa (továbbiakban: HKSZKMITT) 2011. augusztus 24-én (szerdán) 15:00 órai kezdettel Hatvanban,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. december 11-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. december 11-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének január 21-ei ülésén hozott határozataiból:

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének január 21-ei ülésén hozott határozataiból: 1/2011. (I. 21.) MÖK határozat A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2011. január 21-ei ülése napirendjét a következők szerint fogadja el: 1. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnökének

Részletesebben

2014. évi 18. szám 2014. október 31. TARTALOMJEGYZÉK

2014. évi 18. szám 2014. október 31. TARTALOMJEGYZÉK 2014. évi 18. szám 2014. október 31. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 37/2014. (X. 31.) önkormányzati rendelete a Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014.

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 153/2012.(VIII.01.) önkormányzati határozata

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 153/2012.(VIII.01.) önkormányzati határozata Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 153/2012.(VIII.01.) önkormányzati határozata Lőrinci Város Kft-nek tagi kölcsön nyújtásáról Lőrinci Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 1. a Lőrinci

Részletesebben

./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá

./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá ./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A Decs Kulturális, Oktatási és Sport Életének Fejlesztéséért Közalapítvánnyal kötött kölcsönszerződés módosítása

A Decs Kulturális, Oktatási és Sport Életének Fejlesztéséért Közalapítvánnyal kötött kölcsönszerződés módosítása Az előterjesztés száma: 101/2014. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2014. június 25-én, 18-órakor megtartandó ülésére A Decs Kulturális,

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétől 6600Szentes, Kossuth tér 6. Iktatószám: U /2016. Témafelelős: Szigeti Miklós

Szentes Város Polgármesterétől 6600Szentes, Kossuth tér 6. Iktatószám: U /2016. Témafelelős: Szigeti Miklós Szentes Város Polgármesterétől 6600Szentes, Kossuth tér 6. Iktatószám: U-7807-4/2016. Témafelelős: Szigeti Miklós Tárgy: Hozzájárulás támogatási kérelem benyújtásához és óvodai feladat-ellátási szerződés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: dr. Szikszai Márta Komendáné Nagy Márta

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: dr. Szikszai Márta Komendáné Nagy Márta Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2011. december 12-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2015. (IV. 28.) önkormányzati rendelete a Zuglói gyermektáborok igénybevételének módjáról, feltételeiről, a fizetendő térítési

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 22/2005. (IX. 20.) Hö. r e n d e l e t e

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 22/2005. (IX. 20.) Hö. r e n d e l e t e Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2005. (IX. 20.) Hö. r e n d e l e t e a község közterületeinek használatáról (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület az épített

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: napirend elfogadása

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: napirend elfogadása 216/2014. (XII.11.) számú határozat Tárgy: napirend elfogadása 1) Belső ellenőrzésekről szóló beszámoló 2) Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet megalkotása 3) Az önkormányzat 2014.évi

Részletesebben

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2012. DECEMBER 19.

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2012. DECEMBER 19. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 460-10/2012. 4. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez LOTUS QUICK

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

KIVONAT. Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 296/2014.(XII.18.) sz. határozat: Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. március 30-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. március 30-i ülésére Tárgy: Hulladékszállító jármű ingyenes használatba adása Előkészítette: Gál András osztályvezető Műszaki Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/14. Döntéshozatal módja: egyszerű

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratát

Részletesebben

az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2013. július 12. napján tartandó ülésére Tisztelt Társulási Tanács!

az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2013. július 12. napján tartandó ülésére Tisztelt Társulási Tanács! Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa E l n ö k é t ő l 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2 Tel.: 63 / 578 510 Fax: 63 / 578-517, e-mail: atmot@csanytelek.hu 19/2013. E l ő t e r

Részletesebben

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 28-i ülésére Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó térítési

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Megyei Közgyűlés 2006.február 17-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. a Megyei Közgyűlés 2006.február 17-i ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 6211/2006. E l ő t e r j e s z t é s a Megyei Közgyűlés 2006.február 17-i ülésére Tárgy: Megállapodás a Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulással egyes kötelező megyei

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2012. május 14-én a Városháza emeleti kistermében 7 30 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

Javaslat A Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. részére törzstőke emeléséhez és pénzeszköz átadáshoz szükséges döntések meghozatalára

Javaslat A Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. részére törzstőke emeléséhez és pénzeszköz átadáshoz szükséges döntések meghozatalára Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) (06-32) *460-753 ; *460-155/113 ; Fax: (06-32) 460-918 Szám: 1-35/ 2015. A döntés meghozatalához minősített szavazattöbbség szükséges!

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. december 12-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. december 12-i ülésére Tárgy: A Mentálhigiénés Egyesület feladatellátási szerződés iránt benyújtott kérelmének elbírálása Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási Osztály Kádasné Öreg Julianna

Részletesebben

TAMÁSI KÖZLÖNY december 22. VI. évfolyam 11. szám TARTALOM. Határozatok oldal Rendeletek oldal

TAMÁSI KÖZLÖNY december 22. VI. évfolyam 11. szám TARTALOM. Határozatok oldal Rendeletek oldal TAMÁSI KÖZLÖNY 2014. december 22. VI. évfolyam 11. szám TARTALOM Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 6. oldal Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. december 17-én megtartott munkaterv

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület

Részletesebben

a Képviselő-testülethez

a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 Email: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2012. 5. E LŐTERJESZTÉS a Képviselőtestülethez Püspökladány Város

Részletesebben

Javaslat Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének évi munkatervére

Javaslat Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének évi munkatervére Javaslat Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi munkatervére Január A napirendi pont címe: Bóbita Óvoda Intézmény vezetői pályázat elbírálása A napirendi pont

Részletesebben

2009. évi munkaterv.

2009. évi munkaterv. 2009. évi munkaterv. Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület a 2008. évi munkaterve alapján napirendre tűzte a 2009. évi munkaterv elfogadását. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. május 29. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

A Decs Kulturális, Oktatási és Sport Életének Fejlesztéséért Közalapítvánnyal kötendő kölcsönszerződés megvitatása

A Decs Kulturális, Oktatási és Sport Életének Fejlesztéséért Közalapítvánnyal kötendő kölcsönszerződés megvitatása Az előterjesztés száma: 56/2015. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2015. március 5-én, 18-órakor megtartandó rendkívüli ülésére A Decs

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. augusztus 29-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. augusztus 29-i ülésére Tárgy: A Békési Férfi Kézilabda Kft kamatmentes kölcsön kérelme Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető Gazdasági osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/5 Döntéshozatal módja:

Részletesebben