VárépítŐ pályázat. Minden építőelem fontos, minden apró segítség számít

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VárépítŐ pályázat. Minden építőelem fontos, minden apró segítség számít"

Átírás

1 2011 VárépítŐ pályázat Minden építőelem fontos, minden apró segítség számít

2 Tisztelt Pályázó A gazdasági recesszió és az elmúlt időszakban az országot sújtotta természeti katasztrófák miatt talán még a korábbi éveknél is kevesebb forrás juthat a gyermekintézmények és a műemlékek, akár régen szükségessé és indokolttá vált felújítására, bővítésére. Nagy szükség van a felelősséggel gondolkodó cégek összefogására, segítségére abban, hogy a felnövekvő nemzedék méltó körülmények között tanulhasson, szórakozhasson, sportolhasson, esetenként gyógyulhasson, hogy az épített örökségünket megőrizhessük az utókor számára. A Build-Communication Kft. az építőipari marketingre szakosodott tanácsadó cég, full service reklámügynökség, amely 2003 óta számos építőipari cég, szervezet, egyesület, szövetség számára nyújtott marketing kommunikációs szaktanácsadást a PR tevékenységtől a klasszikus, és integrált reklámkampányokig. E munka során számtalanszor találkoztunk az építőipari cégek támogatási készségével, és mint egyszerű emberek, szülők magunk is nap mint nap találkozunk azzal a szükséggel, azzal az igénnyel, amely a másik oldalon jelentkezik. Ezért életre hívtuk a VÁRÉPÍTŐ Pályázatot, hogy e két fél könnyebben egymásra találhasson. VÁRÉPÍTŐ Pályázatunkon 2010/2011. évben integrálni szeretnénk az építőipari cégek felajánlásait, összefogni és szervezni a felajánlott termékek pályázati úton történő odaítélését gyermekintézmények és műemlékek építési- és felújítási munkáihoz. Minden apró segítség A pályázók nevében ezúton is megköszönjük az együttműködő cégek termékben biztosított felajánlásait. Számtalanszor tapasztaltuk már azt, hogy ezek az intézmények merőben más dimenzióban gondolkodnak, mint az építőanyag gyártó cégek: gyakran előfordult, hogy egy kevesebb, mint százezer forint értékű terméktámogatás ad erőt az intézmény vezetésének a beruházás többi forrásának előteremtéséhez. Köszönjük a felajánló cégeknek, hogy e mindenki számára nehéz gazdasági helyzetben abban a munkában álltak mellénk, amelynek célja egy kis szelettel hozzájárulni a jövő építéséhez a szó konkrét és átvitt értelmében is. Az együttműködő cégektől gyakorlatilag bármekkora összegű termékfelajánlást elfogadtunk és a pályázók nevében előre is hálásan megköszöntük, hiszen minden apró segítség egy-egy intézmény megújulását indíthatja el. Rászorulót mindig lehet találni, akár a leggazdagabb országban is, ám e projektek valós és más forrásból nehezen finanszírozható, gyakran egészen kis beruházások. A Build-Communication csapata azzal járul hozzá a VÁRÉPÍTŐ Pályázat sikeréhez, hogy minden munkatársa térítésmentesen dolgozik a pályázat lebonyolításán. Abban a reményben, hogy munkánkkal sok intézmény kisebb és nagyobb beruházása valósulhat meg, várjuk a pályázatokat. Budaörs, szeptember Rajki Diána a Build-Communication Kft., a kiíró tulajdonosa 2 3

3 A Várépítő Pályázat témái 1. Gyermekintézmények építési és felújítási tevékenysége 2. Műemlékek felújítása Pályázók köre 1. Gyermekintézmények építési és felújítási tevékenysége Magyarországon működő oktatási, egészségügyi, kulturális vagy egyéb olyan in téz mények, alapítványok, szervezetek pályázatát várjuk, amelyek tevékenysége szoros kapcsolatban áll a gyerme kek képzésével, nevelésével, szabadidős tevé keny ségével, gyógyításával, rehabilitációjával. 2. Műemlékek felújítása Magyarországon működő szervezetek, önkormányzatok, amelyek tulajdonában, felügyeletében vagy kezelésében olyan műemléképü let(ek) vannak (ezt hivatalos irattal bizonyítani tudják), amely(ek)en a évben felújítási munkálatokat kezdenek. Figyelem! Csak országos védettségű műemlékek pályázhatnak, helyi védettségűek nem! A pályázat részvételi feltételei 1. A pályázó intézmény/alapítvány/szervezet építési tevékenységét 2011-re tervezi, amelynek megvalósításához szüksége van a felajánló cégek által gyártott ter mé kek re. 2. Az intézménynek/alapítványnak/szervezetnek mellékelnie kell a beruházás megvalósításához szükséges egyéb pénzügyi források szándéknyilatkozatait, illetve a be ruházás megvalósításának pénzügyi tervét. 3. Amennyiben az intézmény/alapítvány/szerve zet pályázatát a bíráló bizottság pozi tí van ítéli meg, az építőanyagok átadásának idejére az intézménynek/ala pít vány nak/szer ve zetnek rendelkeznie kell a megvalósítandó beruházás hatósági engedélyével. (Amennyiben az az előírások, törvények értelmében szükséges.) 4. A Buderus által felajánlott termékekre történő pályázás feltétele, hogy a beadott gépészeti tervek Buderus márkájú termék felhasználásával készüljenek. 5. A benyújtott pályázatnak minden előírt dokumentumot tartalmaznia kell. 6. A készpénzért már megvásárolt termék értéke abban az esetben sem igényelhető vissza, ha a pályázó a már megvásárolt terméket a zsűri döntése alapján megnyeri. 7. A megnyert termékek készpénzre semmilyen módon nem válthatók át. 8. A megnyert termékeket legkésőbb december 16-ig át kell venni, aki ezt nem tudja megtenni, elesik a megítélt támogatástól! A VárépítŐ Pályázat bíráló bizottságának tagjai Gyermekintézmények Vadász György, Kossuth-, Ybl- és Steindl-díjas építész, a bíráló bizottság elnöke; Nagy-Kálózy Eszter, színművész ; Dr. Zongor Gábor, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének főtitkára; Rajki Diána, a Build-Commincation Kft., a kiíró tulajdonosa. Műemlékek Vadász György, Nagy-Kálózy Eszter, Ráday Mihály, Winkler Gábor, Rajki Diána, Kossuth-, Ybl- és Steindl-díjas építész, a bíráló bizottság elnöke; színművész; a Város és Faluvédők Szövetsége (Hungária Nostra) elnöke, Kossuth-díjas alkotó; Pápa város főépítésze, egyetemi tanár; a Build-Commincation Kft., a kiíró tulajdonosa. A Várépítő Pályázaton felajánlott termékek értéke n Ft+ÁFA értékű Bachl hőszgetelő anyag. n 1 millió Ft+Áfa értékű Baumit homlokzati hőszigetelő rendszer és színes vakolat. n 5 millió Ft+ÁFA értékű Buderus termék, amelyből 2,5 millió Ft+ÁFA értékben igényelhetnek gyermekintézmények és 2,5 millió Ft+ÁFA értékben műemlékek kezelői. n 5 millió Ft+ÁFA értékű Creaton kerámia tetőcserép, amelyből 2,5 millió Ft+ÁFA értékben igényelhetnek gyermekintézmények és 2,5 millió Ft+ÁFA értékben műemlékek kezelői. n Ft+ÁFA értékű Dörken vízelvezető termék és tetőfólia. n 1 millió Ft+ÁFA értékű Fabeton termék - Fabeton építési rendszer, zajvédő falrendszer, beton- és vasbeton vízelvezetési termékek. n Ft+ÁFA értékű Prefa ereszcsatorna rendszer és tetőfedő termékek. n 1 millió Ft+ÁFA értékű Ruukki ereszcsatorna. n 2 millió Ft+ÁFA értékű Tondach kerámia tetőcserép, amelyből 1 millió Ft+ÁFA értékben igényelhetnek gyermekintézmények és 1 millió Ft+ÁFA értékben műemlékek kezelői. Jövőkuckó támogatás Az E-Build projektinformációs szolgáltatás, a ProIDEA termékinformációs katalógus és a Magyar Építéstechnika szaklap munkatársai úgy fejezik ki egyetértésüket a VÁRÉPÍTŐ Pályázat céljaival és szellemiségével, hogy cégeik egy a pályázók közül kiválasztott gyermekintézménynek idén is felajánlják a Jövőkuckó támogatást. A Jövőkuckó 500 ezer Ft készpénzzel járul hozzá az építési, felújítási munkához. 4 5

4 A pályázat lebonyolítása Kérjük, hogy a Pályázat anyagát egy példányban, A/4-es formátumban, összefűzve, egyértelmű tartalomjegyzékkel ellátva, hiánytalanul juttassa el április 8-ig a Build-Communication Kft. címére. A postai feladás dátuma nem lehet későbbi, mint április 6. A pályázati anyagok április 8-án 12 óráig a Build-Communication Kft. székhelyén (2040 Budaörs, Kolozsvári u. 8/a.) személyesen leadhatók. A beadási határidő után érkező vagy hiányos pályázatot a bíráló bizottságnak nem áll módjában figyelembe venni. Hiányosan benyújtott pályázati anyag kiegészítése csak a bíráló bizottság kéré sére történhet. Az alaki vagy tartalmi feltételeknek nem megfelelő pályázatokat a bíráló bizottság indokolás nélkül elutasíthatja. A bíráló bizottság a pályázó által tervezett beruházás célját figyelembe véve, minden tényezőt mérlegelve dönti el, hogy mely pályázat megvalósítását támogatják termékeikkel a felajánló cégek. A bíráló bizottság a pályázat mellékleteként benyújtott, tervező által hitelesített anyagkiírás és a kitöltött pályázati űrlap szerint állapítja meg az átadásra kerülő anyagok mennyiségét, amely a termékenként pályázott összes anyagmennyiség minimum 50%-át, maximum a teljes anyagmennyiséget teheti ki. Dokumentumok és határidők A bíráló bizottság döntését május 27-ig hozza meg, amelyről minden pályázót június 10-ig írásban értesít. Az odaítélt építőanyagok elszállítására jogosító iratokat a nyertesek várhatóan június közepéig ünnepélyes keretek között vehetik át. A nyertes pályázókkal a megnyert terméket felajánló cégek referenciaház-szerződést kötnek, amely biztosítja számukra, hogy az elkészült projektekhez kapcsolódó épületek nevét és képét referencia ként saját kommunikációjukban felhasználhassák. (A szerződésminta letölthető a oldalról.) Az építőanyagokat a pályázó intéz mé ny nek/alapít ványnak/szervezetnek december 16-ig legkésőbb át kell vennie, el kell szállítania. Az anyagok elszállításáról a pályázó gondoskodik. Amennyiben a támogatást elnyerő pályázó közhasznú szervezet, vagy kiemelten közhasznú szervezet, a termékek elszállítása után (legkésőbb december 16-ig) az átvett áru értékéről a felajánló cég részére igazolást köteles kiállítani. Az igazolás tartalmát a társasági adóról és osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény 7. (7.) bekezdése írja elő. Adatvédelem A pályázók adatait a kiíró, a Build-Communication Kft. a CVII. Törvény adatvédelemmel kapcsolatos rendelkezései és annak június 1-jei módosítása szerint kezeli. A pályázók a pályázaton való részvételhez szükségszerűen megadott adatait a kiíró marketing célokra harmadik félnek nem, kizárólag a termékeit felajánló cégeknek adja át, aki ezek birtokában a meg nem nyert termékek tekintetében a pályázónak üzleti ajánlatot tehetnek. A pályázók ezen feltétel tudomásul vétele mellett és elfogadásával adják be pályázatukat. A pályázattal kapcsolatos legfontosabb határidők Meghirdetés: szeptember 24. (a 17. budapesti Lakásvásáron) április óra Benyújtási határidő: Postára adási határidő: április 6. Bírálati határidő: május 27. Értesítési határidő: június 10. Díjátadó (tervezett időpont): Anyagok elszállítása: június közepe december 16-ig legkésőbb A pályázati részvételhez szükséges dokumentumok n Egyértelmű és pontos tartalomjegyzék a benyújtott dokumentációról. n Kitöltött pályázati űrlap (letőlthető a oldalról). n Kitöltött nyilatkozati űrlap (letőlthető a oldalról). n A beruházás megvalósulását lehetővé tévő források felsorolása. n A beruházás megvalósítását támogató egyéb intézmények, támogatók, szponzorok felajánlásairól szóló nyilatkozatok. n Az épület hatósági engedélyeinek másolata, amennyiben a tervezett munkához szükség van rá és amennyiben már rendelkezésre állnak. n Nyilatkozat a pályázó működéséért felelős önkormányzattól/szervtől*. n Műemlékek esetén a műemlék jelleget igazoló irat és a kezelésről szóló igazolás (csak országos védettségű műemlékek pályázhatnak). Figyelem! *Ilyen nyilatkozatot csak azoknak a pályázóknak kell pályázatukhoz csatolniuk, amelyek önálló gazdasági tevékenységre, kötelezettségvállalásra, beruházásfinanszírozásra saját nevükben nem jogosultak. A nyilatkozatban a felelős önkormányzat/szerv vállalja, hogy amennyiben a pályázó az átadásra került terméket nem a pályázatnak megfelelően használta fel, annak ellenértékét számla ellenében a felajánló cégnek megtéríti. Az átadott anyagok felhasználása, a felhasználás ellenőrzése Az átvett anyagokat a pályázó kizárólag a pályázat tárgyát képező beruházás megvalósítására használhatja fel. Ennek ellenőrzését az építkezés ideje alatt szükség esetén engedélyezi a termékeket felajánló cégek, a pályázatot kiíró cég vagy képviselője megbízottjának. Amennyiben az intézmény/alapítvány/szervezet az átadott építőanyagot nem a pályázat tárgyát képező beruházás megvalósítására használja, a pályázó az átadott anyagok ellenértékéről kiállított számlát 8 napon belül köteles kiegyenlíteni. Amennyiben a nyertes pályázó a munkálatokat a díj átvételét követő 18 hónapon belül nem kezdi meg, erről a tényről köteles a pályázat kiíróját írásban értesíteni és abban jelezni a beruházás várható kezdési és befejezési időpontját. A pályázó köteles a díj átvételét követő 18 hónap lejártával a beruházásról, annak akkori állapotáról fotódokumentációt tartalmazó Pályázati megvalósulási jelentést küldeni a kiírónak (formanyomtatvány letölthető oldalon). Amennyiben e kötelezettségének a pályázó nem tesz eleget, azaz nem bizonyítja a megnyert termék pályázat szerinti felhasználását, annak ellenértékét a terméket felajánló cég felé kiszámlázza, amely számlát a pályázó köteles 8 napon belül kiegyenlíteni. A pályázat beadása A Várépítő Pályázat anyagait a Build-Communication Kft. címére kérjük eljuttatni. A postai feladás dátuma nem lehet későbbi, mint április 6. A pályázati anyagok április óráig a Build-Communication Kft. székhelyén személyesen leadhatók. Postacím: Build-Communication Kft Budaörs, Kolozsvári u. 8/a. 6 7

5 A VÁRÉPÍTŐ pályázatról mondták A pályázaton nyert pénz akármennyire is jelképes motorja a megújulásnak. Winkler Gábor Ybl-díjas építész, egyetemi tanár, az Europa Nostra Tanács (Hága) tagja, az MTA doktora Biztosak vagyunk abban, hogy az intézmények vezetői közül most is sokan kezdenek el a pályázat hatására gondolkodni a felújításon és a pályázati támogatás révén több marad a kasszában gyerekjátékok vásárlására, programok szervezésére, melyek mind gyermekeinket gazdagítják. Dudás Judit a Magyar Téglás Szövetség ügyvezető titkára Szerencse, hogy van, aki szervezi, s vannak olyan vállalkozások, amelyek hajlandók erre is áldozni! Remélem, minél többen támogatják ezt az ügyet, s meg tudják oldani most és a jövőben is, hogy az általuk gyártott/forgalmazott építőanyag még ha kisebb mennyiségével is, illetve esetleg felajánlott/átadott pénzügyi kerettel segítsék a jószándék megvalósulását, a műemlékfelújítók és a gyerekintézmények gazdáit tervezett és fontos munkájuk elvégzésében. Ráday Mihály a Város és Faluvédők Szövetsége (Hungária Nostra) elnöke, Kossuth-díjas alkotó egyes építőanyag gyártó cégek felismerték, hogy támogatásukkal, hozzájárulásukkal és összefogásukkal jelentős segítséget nyújthatnak a rászoruló önkormányzati intézményeknek Dr. Zongor Gábor Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) főtitkára Segíteni! Örömet kapni az örömért. Talán ez volt a nyitja a valaha emberségnek nevezett gesztusoknak. Vadász György Kossuth-, Ybl- és Steindl-díjas építész, a VÁRÉPÍTŐ Pályázat mindkét zsűrijének elnöke A fenti idézeteket tartalmazó teljes szöveg olvasható a oldalon a VÁRÉPÍTŐRŐL mondták rovatban. Védnökök Kiemelt médiapartnerek Médiapartnerek További információ a VÁRÉPÍTŐ Pályázat részleteivel kapcsolatosan: Build Communication Kft. Tel.: 06-23/ ; Fax: 06-23/ A felajánlott termékekkel kapcsolatos információ és prospektusigénylés az egyes cégeknél: Bachl Hőszigetelőanyag-gyártó Kft. Tel.: 06-56/ ; Fax: 06-56/ Ny-Mo.: Temesvári András 30/ K-Mo.: Gáspár Béla 30/ Bp., Közép-Mo.: Szabó Tamás 30/ Baumit Kft. Tel.: 06-33/ ; Fax: 06-33/ Buderus Hungária Fűtéstechnika Kft. Tel: 06-24/ ; Fax: 06-24/ Dörken Kft. Tel.: 06-1/ ; Fax: 06-1/ CREATON Hungary Kft. Tel: 06-92/ , 567, 568 Fax: 06-92/ NÁDÉP-FABETON Kft. Tel.: 06-54/ , 06-30/ Fax: 06-54/ PREFA Hungária Kft. Tel.: 06-23/ Fax: 06-23/ Ruukki Hungary Kft. Tel.: 06-23/ Fax: 06-23/ TONDACH Magyarország Zrt. Híves Zsolt okl. építészmérnök, TONDACH projekt tanácsadó Mobil: 06-30/ ; Fax: 06-1/

Budapest, 2011. június 9.

Budapest, 2011. június 9. Várépítő pályázat: 10 gyermekintézmény és 5 műemlék megújulását támogatja 9 építőanyag gyártó cég Budapest, 2011. június 9. Várépítő pályázat: 10 gyermekintézmény és 5 műemlék megújulását támogatja 9 építőanyag

Részletesebben

Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány által meghirdetett P26/2 kódjelű Új lakóotthonok létesítése

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közösségi Akciók

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közösségi Akciók MNP-III-PA/01/2 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Közösségi Akciók Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat, mint Közvetítő Szervezet pályázatot hirdet a Budapest-Józsefváros, Magdolna Negyed Program

Részletesebben

III. évfolyam 12. szám 2012. május 21-2012. június 3. I.1. Országos tanulmányi versenyek meghirdetése a 20126 2013. tanévre..3.

III. évfolyam 12. szám 2012. május 21-2012. június 3. I.1. Országos tanulmányi versenyek meghirdetése a 20126 2013. tanévre..3. III. évfolyam 12. szám 2012. május 21-2012. június 3. I. Pályázatok oktatási intézmények számára Új kiírások I.1. Országos tanulmányi versenyek meghirdetése a 20126 2013. tanévre..3.oldal 1.2. Kinél fessünk?

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.1/M KMOP-2011-1.2.1/M 1 A. ALAPVETŐ

Részletesebben

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének. 1/2006.(I.27.) önkormányzati r e n d e l e t e

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének. 1/2006.(I.27.) önkormányzati r e n d e l e t e 1/2006.(I.27.) önkormányzati rendelet az önszerveződő közösségek, civil kezdeményezések és a helyi egyházi közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről Időállapot: 2011. december 1. Pétfürdő Nagyközség

Részletesebben

Beszerzési Szabályzat AZ AQUA Szolgáltató KFT beszerzéseivel kapcsolatos részletes eljárási szabályokról

Beszerzési Szabályzat AZ AQUA Szolgáltató KFT beszerzéseivel kapcsolatos részletes eljárási szabályokról Beszerzési Szabályzat AZ AQUA Szolgáltató KFT beszerzéseivel kapcsolatos részletes eljárási szabályokról 1) Preambulum Az AQUA Szolgáltató Kft. (9200 Mosonmagyaróvár, Timföldgyári u.4., adószám: 11130682-2-08),

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata lakóház-felújítási pályázatot hirdet

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata lakóház-felújítási pályázatot hirdet P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata lakóház-felújítási pályázatot hirdet A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek. energia-megtakarítást eredményező felújítási munkáinak támogatására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek. energia-megtakarítást eredményező felújítási munkáinak támogatására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújítási munkáinak támogatására Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat a Képviselő-testület a XVI.

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata 2015. 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht) előírásainak, így különösen a 48. 54. -okban foglaltaknak érvényre juttatásáért,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2015. március 18-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2015. március 18-i ülésére Iktató szám: Sz-127/2015. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2015. március 18-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Javaslat az

Részletesebben

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II.

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II. TÁRGYÁBAN INDÍTOTT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ NYILVÁNTARTÁSI

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II.19.) rendelete alapján

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II.19.) rendelete alapján Melléklet a 70/2015. (IV.14.) önkormányzati határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II.19.) rendelete alapján 2015.

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 62/2013.(IV. 30.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

Oktatási Minisztérium AZ EU 6. KERETPROGRAMJÁBAN VALÓ. Budapest, 2003. június

Oktatási Minisztérium AZ EU 6. KERETPROGRAMJÁBAN VALÓ. Budapest, 2003. június Oktatási Minisztérium PÁLYÁZATOK AZ EU 6. KERETPROGRAMJÁBAN VALÓ EREDMÉNYES MAGYAR RÉSZVÉTEL TÁMOGATÁSÁRA ÉS A MŰSZAKI FEJLESZTÉS TÁRSADALMI FELTÉTELEINEK JAVÍTÁSÁRA Tájékoztató füzet Budapest, 2003. június

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő-testület 2012. március 29-ei ülésére a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló szabályzat elfogadásához

Előterjesztés. a Képviselő-testület 2012. március 29-ei ülésére a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló szabályzat elfogadásához Füzesgyarmat Város Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATALA 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. március

Részletesebben

Ajánljuk továbbképzéseinket a Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében c. pályázati felhívásához

Ajánljuk továbbképzéseinket a Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében c. pályázati felhívásához Hírlevél XVII. évfolyam 215. szám 2012. április A Bács Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézetének információs havilapja Ajánljuk továbbképzéseinket a Kulturális

Részletesebben

Pályázati felhívás közművelődéshez kapcsolódó programok támogatására

Pályázati felhívás közművelődéshez kapcsolódó programok támogatására 1.számú melléklet Pályázati felhívás közművelődéshez kapcsolódó programok támogatására Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális és Sport Bizottsága a kerületben 2015.

Részletesebben

rendezvények programokhoz, projektekhez rendezvények projektek

rendezvények programokhoz, projektekhez rendezvények projektek PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Pilis-Buda-Zsámbék Többcélú Kistérségi Társulás 6/2010 (II.11.) határozata alapján - az alábbiakban részletezett feltételekkel - pályázatot hirdet a Társulás 2010. évi költségvetésének

Részletesebben

A Rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

A Rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép. 12 Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 26/2006. (VI.27.) Kgy. rendelete a lakóépületek felújításának állami támogatásához kapcsolódó önkormányzati támogatásról szóló 28/2003. (VIII.25.) Kgy. rendelet

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 2/2015. (II. 18.) önkormányzati rendelete Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Családbarát közgondolkodás népszerűsítése és a nemek közötti jobb együttműködés elősegítése (CSP- KÖZG-14) Pályázati Útmutató

Családbarát közgondolkodás népszerűsítése és a nemek közötti jobb együttműködés elősegítése (CSP- KÖZG-14) Pályázati Útmutató Családbarát közgondolkodás népszerűsítése és a nemek közötti jobb együttműködés elősegítése (CSP- KÖZG-14) Pályázati Útmutató 2014. TARTALOMJEGYZÉK 1. A pályázati program célkitűzései... 3 2. Támogatott

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Kiemelt jelentőségű és helyi szabadidősport események megrendezésének támogatására (Pályázat kódja: MOB-SZE-14) A Magyar Olimpiai Bizottság (1124 Budapest, Csörsz u. 49-51.) a továbbiakban:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 2.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének tárgyalása, elfogadása Előadó: Tuba Erik polgármester

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 2.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének tárgyalása, elfogadása Előadó: Tuba Erik polgármester Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. január 31-én (hétfőn) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda férőhely

Részletesebben

109 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. szeptember 11-én 17 órakor megtartott üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 10/2014. (IX.17.)

Részletesebben

CSALÁDBARÁT ORSZÁG 2015

CSALÁDBARÁT ORSZÁG 2015 EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA CSALÁDBARÁT ORSZÁG 2015 (Kód: CSP-CSBO-15-A/B/C) Pályázati Útmutató 2015. Tartalom 1. A pályázati program célkitűzései... 3 2. Támogatott tevékenységek és kiadástípusok...

Részletesebben

~~' Nyíregyháza, 2013. 01.14. A határozatot kapják: 1./Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság tagjai

~~' Nyíregyháza, 2013. 01.14. A határozatot kapják: 1./Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság tagjai NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága 14/2013.(1. 14.) számú határozata 01/2013 Szabadidősport támogatása címmel pályázati eljárás kiírásának elfogadására A

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából a Budapesti Munkaerőpiaci Intervenciós Központ kezelésében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából a Budapesti Munkaerőpiaci Intervenciós Központ kezelésében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából a Budapesti Munkaerőpiaci Intervenciós Központ kezelésében a Távmunka alkalmazásának támogatására 1. A pályázat kódjele: 2. A pályázat

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. Az egyházi támogatások felhasználásához. (A támogatás kódja: EGYH-14)

ÚTMUTATÓ. Az egyházi támogatások felhasználásához. (A támogatás kódja: EGYH-14) EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ EGYHÁZI ÉS NEMZETISÉGI TÁMOGATÁSOK IGAZGATÓSÁGA ÚTMUTATÓ Az egyházi támogatások felhasználásához (A támogatás kódja: EGYH-14) TARTALOMJEGYZÉK 1. A támogatás céljai és a

Részletesebben