Környezetvédelem II. / Térségi környezetvédelem

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Környezetvédelem II. / Térségi környezetvédelem"

Átírás

1 Környezetvédelem II. / Térségi környezetvédelem Vízkészlet-gazdálkodás vízminőség-védelem (ábraanyag) 2007/2008. tanév II. félév Ballabás Gábor ELTE TTK Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék

2 Magyarország vízkészletei - felszíni és felszín alatti készletek - vízkészlet-gazdálkodás és vízminőség-védelem elválaszthatatlanok -felszíniek: Megújuló vízkészeletek becslése (millió m 3 ) sokévi átlag Csapadék Párolgás Az országba belépő éves vízmennyiség Összes édesvízkészlet Forrás: KSH 2001

3 FELSZÍNI VIZEK VÍZMINŐSÉG VIZSGÁLATI TÖRZSHÁLÓZATA K K K Salgótarján Miskolc Eger Nyíregyháza Sopron Győr Tatabánya K K BUDAPEST Debrecen Jelmagyarázat Szombathely Székesfehérvár Veszprém Szolnok Minta/év Zalaegerszeg Dunaújváros Kecskemét 52 K Békéscsaba Nagykanizsa Kaposvár Pécs Szeged K Hódmezővásárhely K Keresztszelvény vizsgálat Készítette: KGI Környezetvédelmi Intézete Forrás: KVVM

4 Vízminőség jellemzők és határértékek felszíni vizek esetén MSZ 12749:1993 Forrás: KSH 2001.

5 Forrás: KvVM; Adatok hazánk környezeti állapotáról 2003

6 Forrás: KvVM; Adatok hazánk környezeti állapotáról 2005

7 A felszíni törzshálózati szelvények vízminősége 2001-ben Osztálybesorolás (%) Mutató csoportok I. II. III. IV. V. n % n % n % n % n % Oxigénháztartás Tápanyagháztartás Mikrobiológia Mikroszennyezők Egyéb jellemzők A felszíni törzshálózati szelvények vízminősége 2002-ben A felszíni vizek törzs- és regionális-hálózati szelvényeiben az osztálybesorolás megoszlása, 2002 Osztálybesorolás (%) Mutató csoportok I. II. III. IV. V. n % n % n % n % n % Oxigénháztartás Tápanyagháztartás Mikrobiológia Mikroszennyezõk Egyéb jellemzõk Forrás: KVVM

8 Magyarország felszíni vizeinek vízvédelmi területei Forrás: KSH Környezetstatisztikai adatok Bp

9 Felszín alatti vizeink jellemzése Forrás: OKKP, Felszín alatti vizeink

10 Felszín alatti vízkészletek bemutatása: (Parti szűrés: medertől 150m 1km hossz 1000m 3 /nap vízhozam) Forrás: OKKP, Felszín alatti vizeink

11 Magyarország területeinek felszín alatti vízminőség-védelmi érzékenysége a települések közigazgatási határai szerint Forrás: KvVM Kármentesítési füzetek 7.

12 Települések besorolása a prioritási sorrend szerint Forrás:KvVM Kármentesítési füzetek 7.

13 Forrás: KVVM

14 Forrás: OKKP, Felszín alatti vizeink

15 Csapadék Párolgás Vízgyűjtőterület Felszíni lefolyás Beszivárgás Vízelvezetés alrendszere Vízfogyasztás, vízhasználat Vízellátás alrendszere Víztisztítás alrendszere Felszín alatti víz Szennyvíztisztítás alrendszere Vízbeszerzés alrendszere Felszíni víz Forrás: A települési vízgazdálkodás alapjai

16 2. Víztermelés Magyarországon Forrás: Adatok hazánk környezeti állapotáról 2005

17 - Felszín alatti vizek termelése - Az összes víztermelés 15%-át kitevő felszín alóli víztermelés 4,36 millió m 3 /napról (1985) 2,65 millió m 3 /napra (2003) csökkent (meghatározó az ivóvíz céljára történő emelés) Felszín alóli víztermelés víztipusok szerint ezer m3/nap Tala jvíz Ka rs ztvíz Parti szűrésű víz Rétegvíz Forrás: KSH 2004.

18 Vízhasználat / vízfelhasználás Magyarországon : 6,84 milliárd m 3 /évről, 2003-ra 5,25 milliárd m 3 /évre csökkent (maximum ,9 milliárd m 3 /év) A nemzetgazdaság vízfogyasztása millió m Ip a ri v íz Me z ő gazdasági víz Iv ó v íz 1 lakosra jutó átlagos vízfogyasztás: l/nap Forrás: KSH 2004

19 Magyarország üzemelő sérülékeny és távlati vízbázisai Forrás: Tájékoztató Felszín alatti vizeink KVVM-OKKP Bp

20 Forrás: Nemzeti Ivóvízminőség-javító Program

21 3.Vízszennyezés és hatása Tisztítást igénylő szennyvizek mennyisége Magyarországon ezer m Mezőgazdaság Halászat Bányászat Feldolgozóipar kohászat vegyipar fa-és papíripar élelmiszeripar gépipar Ipar összesen Tercier szektor (becsült adat) Települési szennyvizek Összesen Forrás: KSH 2001.

22 Összesen : m 3 Forrás: Adatok hazánk környezeti állapotáról 2005

23 Forrás: Adatok hazánk környezeti állapotáról 2005

24 Magyarország vízellátási és csatornázottsági mutatóinak különbségei Települések vízi közmű mutatóinak változása Közműolló (%) 3,0 7,0 9,0 14,0 22,0 26,0 33,0 46,0 Forrás: ÁSZ Elsődleges közműolló: közműves ivóvízhálózatba bekötött lakások és a közműves csatornahálózatba bekötött lakások arányának különbsége

25 Ivóvízvezeték- és szennyvízcsatorna-hálózatba bekapcsolt lakások aránya, valamint az elsődleges közműolló 1990, 2004 Adatok forrása: Területi statisztikai évkönyv ,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0-25,1 44,2 46,4 47,8 39,9 60,6 61,0 43,3 15,3 27,6 29,4 37,4 34,2 48,5 47,2 31,5 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Kö zműolló % Víz 1990 Csatorna 1990 Víz 2004 Csatorna 2004 Közműolló 1990 Közműolló 2004

26 A vízszennyezés hazai helyzete különös tekintettel a települési szennyvizek kezelésére és az EU elvárásaira Egy települési szennyvíztisztító felépítése és működési modellje Forrás: ÉDV Rt.

27 Forrás: KSH 2002

28 A közcs atornán e lve ze te tt s ze nnyvíz és az abból legalább biológiailag tisztított mennyiség ,3 50,5 42,9 29,9 41,9 52,1 55, ,5 42,9 28,5 40, ,1 millió m3 Közé p- Ma gya rors zá g Közé p- Dunántúl Nyugat- Dunántúl Dél-Dunántúl Észak- Ma gya rors zá g Észak-Alföld Dé l-alföld Adatok forrása: KSH 2004

29 Forrás: Adatok hazánk környezeti állapotáról 2005

30 Forrás: Adatok hazánk környezeti állapotáról 2005

31 Forrás: Adatok hazánk környezeti állapotáról 2005

32 28/2004 KVVM Rendelet A vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékeiről 1. A Balaton, valamint a vízgyűjtő területén lévő közvetlenül bevezető befogadók 2. Egyéb védett területen lévő befogadók: 2.1. A Velencei-tó, valamint a vízgyűjtőjén lévő befogadók 2.2. A Fertő tó, valamint a vízgyűjtőjén lévő befogadók 2.3. A Tatai tó, valamint a vízgyűjtőjén lévő befogadók ( ) a Ráckevei-Soroksári-Duna 2.5. Szelidi-tó és vízgyűjtőterületén lévő befogadók Duna fkm szelvények közötti szakasza 2.7. Komra-völgyi tározó és vízgyűjtő területén lévő befogadók Köszörű-völgyi tározó és vízgyűjtő területén lévő befogadók Lázbérci tározó és vízgyűjtő területén lévő befogadók Bódva, a Hernád és vízgyűjtő területén lévő befogadók. ( ) Maros hordalékkúpon lévő befogadók. ( ) 3. Időszakos vízfolyás befogadók 4. Általánosan védett befogadók: minden az 1., 2. és 3. kategóriába nem tartozó felszíni víz befogadó.

33 Forrás: TÁJÉKOZTATÓ - Magyarország településeinek szennyvízelvezetési és tisztítási helyzetéről, a Települési szennyvízkezelésről szóló 91/271/EGK irányelv Nemzeti Megvalósítási Programjáról KVVM, 2005.

34 Forrás: TÁJÉKOZTATÓ - Magyarország településeinek szennyvízelvezetési és tisztítási helyzetéről, a Települési szennyvízkezelésről szóló 91/271/EGK irányelv Nemzeti Megvalósítási Programjáról KVVM, 2005.

35 Forrás: TÁJÉKOZTATÓ - Magyarország településeinek szennyvízelvezetési és tisztítási helyzetéről, a Települési szennyvízkezelésről szóló 91/271/EGK irányelv Nemzeti Megvalósítási Programjáról KVVM, 2005.

36 Forrás: TÁJÉKOZTATÓ - Magyarország településeinek szennyvízelvezetési és tisztítási helyzetéről, a Települési szennyvízkezelésről szóló 91/271/EGK irányelv Nemzeti Megvalósítási Programjáról KVVM, 2005.

37 Forrás: KVVM

38 Forrás: KVVM

39 A Balaton vízszintjének változása

40

41 A Balaton összes-foszfor terhelése Forrás: Felszíni vizeink állapota, KVVM, Bp

42 Balaton ökológiai állapotának változása Forrás: Hazánk környezeti állapota 2005., KVVM Budapest

43 A Víz Keretirányelv (2000/60 EGK) Forrás: A Víz Keretirányelv végrehajtásának helyzete Magyarországon és a Duna vízgyűjtőkerületben 2005.

44 Forrás: A vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés ütemterve és munkaprogramja

45 Forrás: A Víz Keretirányelv végrehajtásának helyzete Magyarországon és a Duna vízgyűjtőkerületben 2005.

46 Forrás: A Víz Keretirányelv végrehajtásának helyzete Magyarországon és a Duna vízgyűjtőkerületben 2005.

47 AZ EU Víz Keretirányelve (2000) Vízgyűjtő gazdálkodási terv Vízgyűjtő gazdálkodási terv H a t é v e n t e f e l ü l v i z s g á l a t H a t é v e n t e f e l ü l v i z s g á l a t É r d e k e lt e k É r d e k e lt e k I n t é z m é n y i k o o r d i n á c i ó I n t é z m é n y i k o o r d i n á c i ó G a z d. K r it é r i u m o k G a z d. K r it é r i u m o k A vízgyűjtő jellemzői A vízgyűjtő jellemzői Emberi tevékenység Emberi tevékenység Monitoring, Környezeti állapot Monitoring, Környezeti állapot Környezeti célok Környezeti célok Implementálás Implementálás Beavatkozási terv (gazdasági elemzésel) Beavatkozási terv (gazdasági elemzésel)

48 Forrás: A vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés ütemterve és munkaprogramja

49 Köszönöm a figyelmet!

50 Víz Keretirányelv (2000/60 EGK) Mo Fő célok: - a vizekkel kapcsolatban lévő (a vízi és a vízi ökoszisztémáktól közvetlenül függi szárazföldi) ökoszisztémák védelme, állapotuk javítása, - a hasznosítható vízkészletek hosszú távú védelmére alapozott fenntartható vízhasználat elősegítése, - a szennyezőanyagok kibocsátásának (emissziójának) csökkentésével a vízminőség javítása, - a felszín alatti vizek szennyezésének fokozatos csökkentése, és további szennyezésük megakadályozása, - az árvizek és aszályok hatásának mérséklése

51 Az Által-ér vízgyűjtő domborzati képe Forrás: Dr. Somlyódy László A Víz Keretirányelv bevezetése Magyarországon: Az Által-ér Esettanulmány BME Esettanulmány: Által-ér - Tata, Öreg-tó

52 Vízhozam változása az Által-éren A Tatai Öre g-tó fe le tt 6 5 Q (m 3 /s) y = -0,0683x + 137,13 1 y = -0,2532x + 504, évek Forrás: Dr. Somlyódy László A Víz Keretirányelv bevezetése Magyarországon: Az Által-ér Esettanulmány BME 2003.

53 Az Által-ér vízforgalma 1997-ben Az Által-é r v íz g yűjtőjének hasznosítható vízkészlete (l/s) Természetes vízkészlet Tározott többlet Kommunális szennyvíz Ipari szennyvíz Bányavíz Az Által-é r v íz g yűjtőjén 1997-ben engedélyezett vízkészlet felhasználás (l/s) Ipari vízkivételek Halgazdasági kivételek Öntözési vízkivételek Tatai Öreg-tó párolgási vesztesége Átvezetés a Ferencmajori halastavakba

54 Az Által-ér vízgyűjtő településeinek csatornázottsági helyzete Település csatornázottság aránya (%) lakossági rákötések (%) Baj Bokod 100 folyamatban Dad Dunaalmás Kecskéd 100 kb. 60 Kömlőd Környe Oroszlány Pusztavám Szárliget 0 0 Szomód Tata (Agostyánnal) Tatabánya Várgesztes Vértessomló Vértesszőlős Vértestolna 60 folyamatban

55 Forrás: TÁJÉKOZTATÓ - Magyarország településeinek szennyvízelvezetési és tisztítási helyzetéről, a Települési szennyvízkezelésről szóló 91/271/EGK irányelv Nemzeti Megvalósítási Programjáról KVVM, 2005.

56

57 Forrás: Adatok hazánk környezeti állapotáról 2005., KVVM, Budapest

58 A Balaton összes-nitrogén terhelése Forrás: Felszíni vizeink állapota, KVVM, Bp