A Kis-Balaton Védőrendszer vízminőségének térbeni változása: mérések és összefüggések

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Kis-Balaton Védőrendszer vízminőségének térbeni változása: mérések és összefüggések"

Átírás

1 BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM VÍZI KÖZMŰ ÉS KÖRNYEZETMÉRNÖKI TANSZÉK H-1111 Budapest, Műegyetem rkp Telefon: (361) Fax: (361) A Kis-Balaton Védőrendszer vízminőségének térbeni változása: mérések és összefüggések Tudományos Diákköri Dolgozat Készítette: Szilágyi Eszter BME Vegyészmérnöki kar, Környezetmérnöki szak, IV. évfolyam Témavetető: Dr. Szilágyi Ferenc tudományos főmunkatárs, BME Építőmérnöki kar, Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék Budapest, október 22.

2 TARTALOMJEGYZÉK 1 BEVEZETÉS ANYAG ÉS MÓDSZER A KIS-BALATON VÉDŐRENDSZER ADATGYŰJTÉS Mintavételi helyek Helyszíni mérések és mintavételezés Adatfeldolgozás EREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK: A TELJES ADATSOR STATISZTIKAI JELLEMZÉSE HÍDVÉGI-TÓ VÍZMINŐSÉGE Statisztikai jellemzők A vízminőségi jellemzők keresztszelvény menti változásai FENÉKI-TÓRA VONATKOZÓ ADATOK Statisztikai jellemzők A vízminőségi jellemzők keresztszelvény menti változásai A VÍZMINŐSÉGI JELLEMZŐK FOLYÁSIRÁNY MENTI VÁLTOZÁSAI A VÍZMINŐSÉGI JELLEMZŐK MÉLYSÉG SZERINTI VÁLTOZÁSAI A VÍZMINŐSÉGI JELLEMZŐK KÖZTI ÖSSZEFÜGGÉSEK A PO 4 -P koncentráció és más vízminőségi jellemzők közti összefüggések Az ÖOP koncentráció és más vízminőségi jellemzők közti összefüggések Az ÖOFe koncentráció és más vízminőségi jellemzők közti összefüggések A ph és más vízminőségi jellemzők közti összefüggések KÖVETKEZTETÉSEK IRODALOMJEGYZÉK...30

3 RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE GPS KBVR Mvh Oldott O 2 ÖOA ÖOFe ÖOMn ÖOP ÖP PO 4 -P Vezkép Földrajzi információs rendszer Kis-Balaton Védőrendszer Mintavételi hely oldott oxigén koncentráció összes oldott anyag koncentráció összes oldott vas koncentráció összes oldott mangán koncentráció összes oldott foszfor koncentráció összes foszfor koncentráció foszfát-foszfor koncentráció Vezetőképesség

4 1 BEVEZETÉS A Kis-Balaton Védőrendszer (KBVR) tervei a Balaton és első sorban a Keszthelyi-medence tápanyagterhelésének és feliszapolódásának csökkentésére készültek közel harminc évvel ezelőtt. A KBVR célja volt a Zala tápanyag terhelésének csökkentése, mely tápanyag felvétel, kiülepedés és szorpciós folyamatok révén valósul meg. A növényi tápelemek közül a hangsúly a foszforterhelés csökkentésén volt. Ez azzal magyarázható, hogy a növények tápanyagaikat a Liebig-féle minimumtörvény szerint meghatározott arányban veszik fel a környezetükből. (C:H:O:N:P=106:263:110:16:1) A tápelemek közül általában a foszfor és a nitrogén válhat limitálóvá a tavakban. Tavak esetében általában a foszforterhelés csökkentésével oldható meg legkönnyebben az eutrofizáció szabályozása. Egységnyi tömegű foszfor eltávolításával kb. hétszer nagyobb tömegű biomassza képződése akadályozható meg, mint azonos tömegű nitrogén esetében. További érv a foszfor mellett az, hogy ez az elem nem képes levegőből való megkötés útján pótlódni, míg a nitrogén igen (Ryding és Rast, 1986). A jelenleg is építés alatt levő KBVR-ben eddig két tározórész üzemel, 1985-től a Hídvégi-tó (Felső-tározó) és 1993-tól a Fenéki-tó (Alsó-tározó) Ingói-berek része. A Zala-folyó vize ezen a kaszkád rendszeren halad keresztül, mielőtt a Balatonba folyna. Az elárasztott területen eltöltött idő alatt megy végbe a tápanyag és a lebegőanyag visszatartása. Mindkét területen jelentős a vízminőség térbeni változása, ez miatt a jellemző állapot meghatározása néhány mintavételi pont alapján meglehetősen nehéz. Szükséges a térbeni változások részletes felmérése annak érdekében, hogy a jellemző állapot meghatározás bizonytalansága a ritka rendszeres térbeni mintavételezések adatai alapján becsülhető legyen. A megfigyelések alapján a Hídvégi-tavat nyílt vízi (algás) eutrofizálódás jellemzi től a zalaegerszegi szennyvíztelepen bevezetett foszfor kicsapatás hatására az addig hatékony foszfor visszatartás csökkent. E tározóban a belső foszforterhelés növekedése tapasztalható az elmúlt években. A részlegesen elárasztott Fenéki-tavon a megfigyelések alapján a biológiailag hozzáférhető foszfor visszatartása, ami az eutrofizáció szempontjából alapvető, a jelenlegi vízszint mellett csak kis mértékű, (a PO 4 -P koncentrációt tekintve ez a vízterület forrásként működik). A Hídvégi-tóban lejátszódó kedvezőtlen foszforforgalmi folyamatokban, az Ingói-berekben megfigyelt PO 4 -P kibocsátásban szerepet játszhat az üledékben levő vascsapadékok oldódása, ami a jellemző redox viszonyok megváltozásán keresztül következhet be. A Fe(III) vegyületek, így a természetes vizeinkben gyakori Fe(OH) 3 és vas-foszfátok nagyon rosszul oldódnak a vízben, oldhatósági szorzatuk nagyon kicsi. A vizekben a tiszta vas-foszfátokon kívül jelentős mennyiségben fordul elő vas-hidroxidokhoz kötött foszfát zárványok formájában. A Fe(III) vegyületek redukciója Fe(II)-vé redukált körülmények közt könnyen végbemegy. Mivel a Fe(II) vegyületek oldhatósága sokkal jobb, mint a Fe(III)-é, redukált környezetben a vas és a hozzá kötött foszfor felszabadul. (Stumm és Morgan 1970). Ez a jelenség az alapja a természetes vizeinkben megfigyelhető belső foszforterhelés növekedésének (Gelencsér et al. 1982). A korábbi vizsgálatok eredményei azt mutatják, hogy a KBVR-ben a redukált vashoz kötött foszfor oldódása fontos tényező a víz foszfát koncentrációjának alakításában, a két tó vízminősége és foszfor eltávolítása közti különbségben. Istvánovics (2001) Hídvégi-tóra elvégzett laboratóriumi vizsgálatai is ezt támasztják alá. 1

5 A dolgozat keretében végzett munka célja volt: A KBVR elárasztott területein a vízminőség térbeni változásának felmérése. Statisztikai összefüggések keresése a víz PO 4 -P és oldott vas koncentrációja, valamint egyéb vízminőségi jellemzők közt a KBVR üzemszerűen elárasztott területein. 2

6 2 ANYAG ÉS MÓDSZER Először a KBVR bővebb bemutatásra kerül sor, majd a helyszíni munkát ismertetjük ezután a laboratóriumi vizsgálatokat, majd az adatfeldolgozást mutatom be. 2.1 A Kis-Balaton Védőrendszer A Balaton, elsősorban a Keszthelyi-medence tápanyagterhelésének csökkentésének szükségességére a tó fokozódó algásodása miatt már több évtizede felfigyeltek. A tápanyagok csökkentésével a befolyó vízben a tó trofitása, a lebegőanyag terhelés mérséklésével pedig tó feliszapolódása csökkenthető. A Kis-Balaton két mesterséges tava a Balaton korábbi ötödik és hatodik medencéjének egy részén található (Alsó-Zalavölgy és Kis-Balaton). A múlt század közepéig a Zalának ezen a területen nem volt medre, a folyó eltűnt a mocsárvilágban. A Balaton vízszintje a jelenleginél magasabb volt és a vízjárástól függően jelentős mértékben változott. A múlt század második felében kezdték meg a déli vasút építését. A Balaton déli magasabb dűnesora volt a pálya nyomvonala. Az építési munkákat követő jóval csapadékosabb években a tó vízszintje megemelkedett, ami veszélyeztette a vasutat, ezért a Balaton vízszintjét csökkenteni kellett, ami együtt járt az Alsó-Zalavölgy és a Kis-Balaton területén jelentős vízszintsüllyedéssel. Az eddig nedves területek egy része kiszáradt, az Alsó-Zalavölgy és a Kis-Balaton funkcionálisan ekkor szakadt el a Balatontól, habár az összeköttetést még a Zala részben biztosította. E század 20-as éveiben megkezdődött a Zala (és a befolyó patakok) medrének rendezése, amelynek során a folyót töltések közé zárták: megszűnt a kapcsolat az alsó Zala völgy és a Kis-Balaton területe, valamint a Zala között. Bár a normális vízforgalomban a területek nem vettek részt - különösen a Kis-Balatonban, kialakultak időlegesen vagy állandóan vízzel borított, tocsogós részek (Lotz 1988). Később megkísérelték a talajvízszintet süllyeszteni és egyre nagyobb területeket mezőgazdasági művelésbe vonni. Ez a munka az 1960-as évekig folyt. A rossz vízgazdálkodású tőzeges talajokon a növénytermesztés nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket (Pomogyi 1995). Ezek után felmerült a gondolat a 70-es évek közepén, hogy a Kis-Balaton szűrő funkcióját vissza kell állítani. A múlt századi állapot és annak tervezett részbeni visszaállítása között azonban alapvető különbségek vannak: A múltban a Zala tápanyag terhelése lényegesen kisebb volt. Az eredeti állapotban a területen a vízszintet kizárólag a vízjárás határozta meg (a tavaszi nagyvizek és a nyári kisvizek voltak jellemzőek) és az egész Balaton vízszintje magasabb volt. Az eredeti állapot természetesnek volt tekinthető. A jelenlegi tározók mérnöki létesítmények műtárgyakkal és meghatározott üzemrenddel (amelyek nem is egészen esnek egybe az egykori Kis-Balatonnal). A kis-balatoni létesítmények közül számos napjainkra már megvalósult, a Hídvégi-tó és a Fenéki-tó Ingói-berek része már elárasztásra került. A még hátralévő területeken is folynak a műszaki létesítmények építési munkálatai. A Fenéki-tó vörsi és sávolyi területének elárasztása a tervek szerint szintén hamarosan megkezdődik fokozatos és lassú vízszintemeléssel. 3

7 A KBVR helyszínrajzát a fő víztájakkal az 1. ábra mutatja. A Hídvégi-tó 1985 tavaszán kezdett üzemelni, az Fenéki-tó részleges elárasztására csak december 15-én került sor, a tervekhez képest jelentős késéssel. Az elárasztott terület az Ingói-berek. E terület tápanyag visszatartása bizonytalan, ám természetvédelmi szempontból a Kis-Balaton térségének egyik legértékesebb területe a nem bolygatott nagy kiterjedésű nádasai miatt. A Kis-Balaton térsége tájvédelmi körzet és a Ramsari Egyezmény hatálya alá tartozik. Bár a védőrendszer tervezésekor a természetvédelmi szempontok a tápanyag visszatartás fontossága miatt a második helyre szorultak, a víz- és természetvédelmi célok összehangolása és az együttműködés az illetékes hatóságok között az elmúlt években jelentősen javult (Fejér 2001). A Hídvégi-tóban a felület legnagyobb része nyíltvíz, a fitoplankton végzi a szervesanyag termelés nagyobb részét. Az Ingói-berekben még ma is nagy felületet borítanak hinarasok és vízből kiemelkedő magasabbrendű vízinövényzet. Jellegében jelentősen különbözik tehát a két víztér, ez a vízminőségükre is kihat. A Hídvégi-tó legfontosabb részei a Bárándi-víz, a Szabari-víz, a Pogányvári-víz, a Kazetta, a Radai-víz, a Sanyari-víz, a Kányvári-víz, a Grabonci-víz és a Magyaródi-víz. A Kazetta a tó egy különálló része, amely az esetleges havária jellegű szennyezések csapdázására került kialakításra. Térfogata 5 millió m 3, vízminősége jelentősen eltér a tó többi részétől, lévén ez egy elszigetelt területrész. A Hídvégi-tó vízkészletének 90%-át a Zala adja, a vízgyűjtőről érkező mezőgazdasági terhelés a legjelentősebb. A tó területe megközelítőleg 70 km 2, átlagos vízmélysége 1,1 m. A Fenéki-tó legfőbb részei a Zalavári-víz, az Ingói-víz, a Zalasomogyi Határárok a Cölömpös-árok, a Marótvölgyi-csatorna és az Egyesített Övcsatorna. A Fenéki-tó befolyói közül a Zala a legjelentősebb, ami a vízkészlet 70%-át adja. A maradék 30%-ot az Egyesített Övcsatorna, a Marótvölgyi-csatorna és a Zala-Somogyi-határárok vizeiből gyűlik össze. A tó vízgyűjtőjén a szennyvízátemelésből származó terhelés jelentős, melynek jó része tisztított szennyvíz eredetű. Fontos még megemlíteni a nem pontszerű mezőgazdasági eredetű szennyezéseket is. A Fenéki-tó területe körülbelül 51 km 2, átlagos vízmélysége 1,1 m. A víz átlagos tartózkodási ideje a rendszerben mintegy 120 nap. 4

8 1. ábra KBVR víztájak átnézeti vázrajza A Hídvégi-tó víztájainak elnevezése: 1: Bárándi-víz; 2: Szabari-víz; 3: Pogányvári-víz; 4: Radai-víz; 5: Garabonci-víz; 6: Magyaródi-víz; 7: Kányavári-víz; 8: Sanyari-víz; 9: Kazetta; 10: Major-tó; A Fenéki-tó víztájainak egyelőre nincs egyedi elnevezése, de az 1-4. víztájakat együttesen Ingói-berek-nek hívjuk. 2.2 Adatgyűjtés A nagy sűrűségű expedíció jellegű helyszíni méréseket, mintavételezést és laboratóriumi vizsgálatokat a augusztus 29. és szeptember 4. közötti időszakban végeztük. A mérések során segítségünkre volt Süle György laborvezető, aki a vízminták vételét, kezelését, tartósítását végezte, valamint Mezei László, aki a motorcsónakot vezette. Munkájukért köszönettel tartozunk. A munka Dr. Szilágyi Ferenc irányításával folyt. E dolgozat készítője a mintavételezésnél és a helyszíni méréseknél működött közre. Összesen a KBVR területén 140 ponton végeztünk méréseket és 94 ponton vettünk mintát a vízből. A mérési pontokat GPS helymeghatározó készülékkel mértem be és térképen abszolút koordinátákkal kerültek rögzítésre. A készülék kölcsönzésében és az adatok térképre vitelében köszönet illeti Dr. Pomogyi Piroskát és Dömötörffy Zsoltot. 5

9 2.2.1 Mintavételi helyek A 2. ábra mutatja a mintavételi helyeket, a mintaterületek a következők voltak: Zala A Zala medrében a Hídvégi-tó felett, Balatonhídvégnél, a Bukóélnél és a 21T-nél végeztünk méréseket és mintavételezést. Hídvégi-tó A Hídvégi-tavon a következő keresztszelvényeket vettük fel: Bárándi-víz a zalavári út közelében Szabari-víz a 2T magasságában Pogányvári-víz Radai-víz déli vége Kányavári-víz Sanyari-víz Kazetta hossz- és kereszt szelvénye a 2T és a 3T között. Fenéki-tó Zala meder a 21T és a Bukóél között Zalavári-víz Ingói-víz A Zalasomogyi Határárok A Cölömpös-árok A Marótvölgyi-csatorna Az Egyesített Övcsatorna Speciális vízterek a megközelíthetőségtől függően. 6

10 2. ábra: Mintavételi helyek 7

DE TTK. Egyetemi doktori (PhD) értekezés. Horváth Hajnalka. Témavezetők: Prof. Dr. Dévai György Dr. Présing Mátyás

DE TTK. Egyetemi doktori (PhD) értekezés. Horváth Hajnalka. Témavezetők: Prof. Dr. Dévai György Dr. Présing Mátyás DE TTK 1949 A nitrogénkötés jelentősége a planktonikus algák nitrogénellátásában és a cianobaktérium biomassza becslése a fikocianin mennyisége alapján magyarországi sekély víztereken Egyetemi doktori

Részletesebben

A Kis Balatoni Vízvédelmi Rendszer II. ütem Kritikai értékelés

A Kis Balatoni Vízvédelmi Rendszer II. ütem Kritikai értékelés A Kis Balatoni Vízvédelmi Rendszer II. ütem Kritikai értékelés Bevezető összegzés Napjainkra a környezetvédelmi problémák megoldásnál elvárható a komplex megközelítés, a megelőzésre helyezett hangsúly.

Részletesebben

Tápanyagterhelés Csökkentés Project DDNP Komponens

Tápanyagterhelés Csökkentés Project DDNP Komponens Tápanyagterhelés Csökkentés Project DDNP Komponens GEF # TF 051289 Környezeti hatáselemzés Társadalmi-gazdasági hatáselemzés Zárójelentés VITUKI, Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Központ VTK

Részletesebben

Környezeti monitoring (Felszíni és felszín alatti víz mennyiségi és minőségi monitoring)

Környezeti monitoring (Felszíni és felszín alatti víz mennyiségi és minőségi monitoring) Oktatási segédanyag a BME Építőmérnöki Kar Víz- és vízi környezetmérnöki Mesterképzés szak BMEEOVKMJT3 Környezeti monitoring (Felszíni és felszín alatti víz mennyiségi és minőségi monitoring) tantárgyához

Részletesebben

BALATON RÉSZVÍZGYŰJTŐ

BALATON RÉSZVÍZGYŰJTŐ A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A víz élet, gondozzuk közösen! BALATON RÉSZVÍZGYŰJTŐ közreadja Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság 2010. április TARTALOM

Részletesebben

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK 2-18 Nagykunsági TERVEZÉSI ALEGYSÉG Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Vízvédelmi és Vízgyűjtő-gazdálkodási Osztály 2015. 1. Tervezési alegység leírása JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK Az alegység

Részletesebben

A Ráckevei (Soroksári) Duna-ág helyzetének környezet- és természetvédelmi szempontú

A Ráckevei (Soroksári) Duna-ág helyzetének környezet- és természetvédelmi szempontú Tájökológiai Lapok 12 (1): 75 93. (2014) 75 A Ráckevei (Soroksári) Duna-ág helyzetének környezet- és természetvédelmi szempontú bemutatása hidrológiai adatok alapján TÓTH Zsolt Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-,

Részletesebben

FELSZÍNI ÉS FELSZÍN ALATTI VIZEINK ÁLLAPOTA

FELSZÍNI ÉS FELSZÍN ALATTI VIZEINK ÁLLAPOTA FELSZÍNI ÉS FELSZÍN ALATTI VIZEINK ÁLLAPOTA CSEGÉNY JÓZSEF Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 1. Bevezetés A VKI az EU vízgazdálkodásra vonatkozó legfontosabb jogszabálya, amelynek

Részletesebben

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK 2-18 Nagykunsági TERVEZÉSI ALEGYSÉG Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Vízvédelmi és Vízgyűjtő-gazdálkodási Osztály 2014. 1. Tervezési alegység leírása JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK Az alegység

Részletesebben

VÍZ, VÍZVÉDELEM című távképzési anyag

VÍZ, VÍZVÉDELEM című távképzési anyag VÍZ, VÍZVÉDELEM című távképzési anyag Készítette: Székely Erzsébet és Piliszky Zsuzsanna, Nők a Balatonért Egyesület 9. Felhasználás: Kizárólag a Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózatának belső továbbképzése

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április alegység

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április alegység

Részletesebben

EURÓPAI ÖSSZEFOGÁS A VIZEK JÓ ÁLLAPOTÁÉRT. A Víz Keretirányelv végrehajtásának helyzete Magyarországon és a Duna-vízgyûjtôkerületben

EURÓPAI ÖSSZEFOGÁS A VIZEK JÓ ÁLLAPOTÁÉRT. A Víz Keretirányelv végrehajtásának helyzete Magyarországon és a Duna-vízgyûjtôkerületben EURÓPAI ÖSSZEFOGÁS A VIZEK JÓ ÁLLAPOTÁÉRT A Víz Keretirányelv végrehajtásának helyzete Magyarországon és a Duna-vízgyûjtôkerületben 2005 Szerkesztette: dr. Gayer József VITUKI Kht. Szaklektor: Havasné

Részletesebben

Cím Fertő tó Stratégiai tanulmány 1. fázis

Cím Fertő tó Stratégiai tanulmány 1. fázis Cím Fertő tó Stratégiai tanulmány 1. fázis Megbízó Magyar - Osztrák Vízügyi Bizottság Burgenlandi Tartományi Kormány Hivatala 9. Osztály Víz- és hulladékgazdálkodás Thomas Alva Edison-Straße 2 7000 Eisenstadt

Részletesebben

Székhely: 1224. Budapest, Diótörő út 61. Tel., Fax: 207-42-92 Mobil: 20/945-87-15

Székhely: 1224. Budapest, Diótörő út 61. Tel., Fax: 207-42-92 Mobil: 20/945-87-15 B A L A T O N I H O R G Á S Z E G Y E S Ü L E T Székhely: 1224. Budapest, Diótörő út 61. Tel., Fax: 207-42-92 Mobil: 20/945-87-15 A BALATON HALAI, BIOLÓGIÁJUK ÉS A HALÁLLOMÁNY KEZELÉSÉNEK KÉRDÉSEI Magyar

Részletesebben

KOMMUNÁLIS SZENNYVIZEK TÁPANYAGTARTALMÁNAK CSÖKKENTÉSI LEHETŐSÉGE. Dr. Takács János

KOMMUNÁLIS SZENNYVIZEK TÁPANYAGTARTALMÁNAK CSÖKKENTÉSI LEHETŐSÉGE. Dr. Takács János KOMMUNÁLIS SZENNYVIZEK TÁPANYAGTARTALMÁNAK CSÖKKENTÉSI LEHETŐSÉGE 1. BEVEZETÉS Dr. Takács János A víz a tápanyag körfolyamnak (1. ábra), a különböző technológiai (2. ábra) folyamatnak fontos közege, része.

Részletesebben

MIT TEHETNEK A CIVIL SZERVEZETEK A VÍZFOLYÁSOK, ÁLLÓVIZEK ÁLLAPOTÁNAK JAVÍTÁSÁÉRT? RÉSZVÉTEL A VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERVEZÉSBEN

MIT TEHETNEK A CIVIL SZERVEZETEK A VÍZFOLYÁSOK, ÁLLÓVIZEK ÁLLAPOTÁNAK JAVÍTÁSÁÉRT? RÉSZVÉTEL A VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERVEZÉSBEN MIT TEHETNEK A CIVIL SZERVEZETEK A VÍZFOLYÁSOK, ÁLLÓVIZEK ÁLLAPOTÁNAK JAVÍTÁSÁÉRT? RÉSZVÉTEL A VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERVEZÉSBEN Segédlet civil szervezeteknek 1 IMPRESSZUM Az összefoglalót készítette:

Részletesebben

Alsónémedi település Környezetvédelmi Programja 2011 2016

Alsónémedi település Környezetvédelmi Programja 2011 2016 Alsónémedi település Környezetvédelmi Programja 2011 2016 Készítette: Pannon Natura Kft. 2011. 1 Alsónémedi Település Környezetvédelmi Programja 1. Bevezetés... 4 2. A terület jellemzése... 5 3. Környezeti

Részletesebben

HAZÁNK KÖRNYEZETI ÁLLAPOTA

HAZÁNK KÖRNYEZETI ÁLLAPOTA HAZÁNK KÖRNYEZETI ÁLLAPOTA 2005 HAZÁNK KÖRNYEZETI ÁLLAPOTA KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM Budapest, 2005. Készült: a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (KvVM) megbízásából az Országos Környezetvédelmi,

Részletesebben

A Tatán fakadó forrásvizek mennyiségi és minőségi vizsgálata

A Tatán fakadó forrásvizek mennyiségi és minőségi vizsgálata A Tatán fakadó forrásvizek mennyiségi és minőségi vizsgálata Maller Márton*, Hajnal Géza** * okl. építőmérnök, ügyintéző, ÉDUVIZIG, (elsőéves doktoranduszhallgató, BME Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék),

Részletesebben

KOMÁROM VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2015 2020

KOMÁROM VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2015 2020 KOMÁROM VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2015 2020 Készült: 2015. május Készítette: Juhász Péter környezetvédelmi szakértő Tartalomjegyzék I. Előzmények 4 1. Tervezési előzmények (megbízás, megbízott,

Részletesebben

Építőmérnöki Kar. Fotók: Tisza, árvíz 2000. Konzulens: Dr. Csoma Rózsa egyetemi adjunktus. Készítette: Palásty Réka. Budapest, 2000.

Építőmérnöki Kar. Fotók: Tisza, árvíz 2000. Konzulens: Dr. Csoma Rózsa egyetemi adjunktus. Készítette: Palásty Réka. Budapest, 2000. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék Fotók: Tisza, árvíz 2000. Készítette: Palásty Réka Konzulens: Dr. Csoma Rózsa egyetemi adjunktus Budapest,

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április alegység

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Alsó-Duna-Völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április alegység

Részletesebben

KOB I. -12/2006. SZAKDOLGOZAT. Bérdi Katalin Tímea. Pécs

KOB I. -12/2006. SZAKDOLGOZAT. Bérdi Katalin Tímea. Pécs KOB I. -12/2006. SZAKDOLGOZAT Bérdi Katalin Tímea Pécs 2010 1 Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Kar Környezetmérnöki Tanszék A Paksi Atomerőmű Zrt. hűtővizének hatása a Duna élővilágára és vízminőségére

Részletesebben

JELENTÉS A Fertő tó térség természetvédelmének ellenőrzése

JELENTÉS A Fertő tó térség természetvédelmének ellenőrzése JELENTÉS A Fertő tó térség természetvédelmének ellenőrzése 0339 2003. november 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3.Átfogó Ellenőrzési Főcsoport V-006-045/2003. Témaszám: 641 Vizsgálat-azonosító

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KAR SZERVETLEN ÉS ANALITIKAI KÉMIAI TANSZÉK SZAKDOLGOZAT

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KAR SZERVETLEN ÉS ANALITIKAI KÉMIAI TANSZÉK SZAKDOLGOZAT SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KAR SZERVETLEN ÉS ANALITIKAI KÉMIAI TANSZÉK SZAKDOLGOZAT BESZIVÁRGÓ VIZEK VIZSGÁLATA A BUDAI-HEGYSÉG NÉHÁNY BARLANGJÁBAN KISS KLAUDIA kémia BSc

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Környezetvédelmi Programja

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Környezetvédelmi Programja Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Környezetvédelmi Programja Hódmezővásárhely 2009. ÁTTEKINTŐ TÉRKÉP HÓDMEZŐVÁSÁRHELY FÖLDRAJZI HELYZETÉRŐL 2 I. BEVEZETÉS, ELŐZMÉNYEK ÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM CÉLJA...5

Részletesebben

Hidroökológia Sándor Alex, Dr. Nagy

Hidroökológia Sándor Alex, Dr. Nagy Hidroökológia Sándor Alex, Dr. Nagy Hidroökológia Sándor Alex, Dr. Nagy Publication date 2013 Szerzői jog 2013 Debreceni Egyetem TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1 MSc Tananyagfejlesztés Interdiszciplináris és komplex

Részletesebben

Tisza-tó Fejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság 5350 Tiszafüred, Kertész u. 2/d. Tisza-tó Térség Területfejlesztési Program 2014-2020

Tisza-tó Fejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság 5350 Tiszafüred, Kertész u. 2/d. Tisza-tó Térség Területfejlesztési Program 2014-2020 Tisza-tó Fejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság 5350 Tiszafüred, Kertész u. 2/d. Tisza-tó Térség Területfejlesztési Program 2014-2020 TERVEZET Egyeztetési változat Munkatársak: Lektorálta: Lipcsey

Részletesebben