2. KIS-BALATON ANKÉT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2. KIS-BALATON ANKÉT"

Átírás

1 2. KIS-BALATON ANKÉT Összefoglaló értékelés a Kis-Balaton Védőrendszer közötti kutatási eredményeiről SUB Göttlngen B5071 Szerkesztette: POMOGYI PIROSKA Keszthely, szeptember 9-11.

2 2. Kis-Balaton Ankét, (Összefoglaló értékelés a KBVR közötti kutatási eredménveirőh TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS {NÁDOR ISTVÁN) 3 A Kis-Balaton Védőrendszer közötti kutatási, vizsgálati programja {POMOGYI PIROSKA) 5 1. sz. melléklet: A Kis-Balaton Védőrendszerrel kapcsolatos közötti kutatási jelentések, kéziratos dolgozatok jegyzéke 9 2. sz. melléklet: A Balaton és más állóvizeink vízminőségvédelmét és vízminőségjavítását elősegítő kutatás a Kis-Balatonon. OMFB Zárójelentés Összefoglalása. 20 Természetvédelem és biomonitorozás a Kis-Balatonon {SZABÓ ÖDÖN) 35 /. A HIDRO-GEOKÉMIAI KÖRNYEZETTEL KAPCSOLATOS KUTATÁSI EREDMÉNYEK 39 Talaj- és üledékkémiai változások a Kis-Balaton Védőrendszer területén {POMOGYI PIROSKA -B. KOSKÁN ERZSÉBET) 40 A rendszeresvízminőség vizsgálatok eredményei között {SÜLÉ GYÖRGY) 59 A KBVR - Zala" Rendszer vízhozamának, lebegőanyag- és tápanyagterhelésének alakulása {POMOGYIPIROSKA) 70. Esettanulmány sekélyvízű rendszer áramlási, vízminőségi és üledékvizs^álatairól a Fertőrákosi öböl példáján {PANNONHALMIMIKLÓS - JÓZSAJANOS) 81 Numerikus modellvizsgálat a KBVR II. ütem elárasztása miatt szükséges áramlásjavító beavatkozások meghatározása céljából {RÁTKYISTVÁN) 94 Nyomelem geokémiai kutatások a Zala - Kis-Balaton - Keszthelyi-öböl területén {NAGY ATTILA - FRANCOISE ELBAZ-POULICHET - CSERNYI TIBOR-POMOGYIPIROSKA) 106 //. A PRIMER PRODUCENSEKKEL KAPCSOLATOS KUTATÁSI EREDMÉNYEK 118 A Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer Fitoplankton vizsgálatának eredményei között {MÁTYÁSKÁLMÁN) 119 Kis-Balaton Vízminőségvédelmi Rendszer II. ütemének algológiai kutatása között (VIZKELETY ÉVA) 131 A Hídvégi-tó és a Fenéki-tó fitoplanktonjának összetétele és mennyisége ben {PADISÁK JUDIT) '. 148 A Kis-Balaton speciális vízterei algaflórájának feltárása {NÉMETH JÓZSEF). 163 Elárasztás hatásának vizsgálata a Fenéki-tó makrofiton állományaiban kvantitatív ökológiai módszerekkel {SZABÓ ISTVÁN - SZEGLET PÉTER - BOTTA-DUKÁT ZOLTÁN) 177 GIS alkalmazás a Kis-Balaton Védőrendszer területen: A KBVR vegetáciqtérképező rendszer {DÖMÖTÖRFY ZSOLT - POMOGYI PIROSKA) 186 A Kis-Balaton Védőrendszer Fenéki-tó nádas társulásainak változásai a vegetációtérképezés eredményei alapján {POMOGYI PIROSKA - SZEGLET PÉTER - CSATÓÉVA) 198

3 Nádarató gépek taposási kártételének összehasonlító vizsgálata - Esettanulmány 214 {GESZTESI BÉLA) ///. A GERINCTELEN FAUNÁVAL KAPCSOLATOS KUTATÁSI EREDMÉNYEK 222 A Heterotróf egysejtű állomány alakulása között, valamint szerepük a Kis-Balaton táplálkozási kapcsolataiban {CSUTORNÉ BERECZKY MAGDOLNA) 223 A Kis-Balaton II. Vízvédelmi Rendszer rotatoria faunája az közötti időszakban {ZSUGA KATALIN) 234 Oligochaeták a Kis-Balaton II. ütem Védőrendszerben {SZÍTÓ ANDRÁS) 247 A Kis-Balaton Védőrendszer vízi makroszkopikus gerinctelen élőlényegyüttese {CSÁNYI BÉLA). 253 A Kis-Balaton Védőrendszer zooplankton szerkezetének változása ben {KORPONAI JÁNOS - BANCSI ISTVÁN) 263 : A Kis-Balaton II. monitorozására végzett gerinctelen faunakutatások ben {PONYI JENŐ - P. ZÁNKAINÓRA) 275 Collembola-faunisztikai vizsgálatok a Kis-Balaton néhány jellegzetes élőhelyén {FARKAS JÁNOS) 285 A Kis-Balaton Tárazó II. ütem biomonitoringja: Szitakötők (Insecta: Odonata) 1996 {AMBRUS ANDRÁS - BÁNKUTIKÁRÓL Y- KO VÁCS TIBOR) 292 Orthopterológiai vizsgálatok a Kis-Balaton Tájvédelmi Körzet fokozottan védett részén {BARTOSLÁSZLÓ) 302 Adatok a Kis-Balaton poloska- és bogárfaunájához {KONDOROS Y ELŐD - SZÉL GYŐZŐ-MERKL OTTÓ) 309 Rovarfauna felmérés talaj csapdával a Kis-Balaton II. elárasztás előtti területén (TAKÁCS ANDRÁS - FARKAS ISTVÁN - NÁDASY MIKLÓS) 323 A Kisbalatoni Vízvédelmi Rendszer Tegzes (Trichoptera) együtteseinek kialakulása és jelenlegi állapota {UHERKOVICH ÁKOS ÉS NÓGRÁDI SÁRA) A lepkék hatása a víz minőségére {GERE GÉZA - ANDRIKOVICSSÁNDOR) 339 Csípő szúnyog biomonitorozás a Kis-Balaton Vízminőségjavító Rendszer II. ütemének területén (Diptera: Culicidae) {TÓTHSÁNDOR) 346 Az üledéklakó árvaszúnyogfauna biomasszája és produkciója a Kis-Balaton II. Védőrendszerében {SZITO ANDRÁS) 358 Nádkártevők felmérése a Kis-Balaton II. elárasztott részében {TAKÁCS ANDRÁS - SZABOLCS JÁNOS - BOZAIJÓZEF) 370 A Kis-Balatoni pókok (Araneidea) - mint békatáplálék {SZATHMÁRY KINGA) 373 IV. EGYÉB ALACSONYABBRENDŰ ÉLŐLÉNYEGYÜTTESEKKEL KAPCSOLATOS KUTATÁSI EREDMÉNYEK 380 Az élőbevonat szerkezete a Kis-Balaton Védőrendszer víztájain {LAKATOS GYULA - KISSK. MAGDOLNA - KISS MARIANNA - JUHÁSZ PÉTER) Mikroszkopikus gombák a Kis-Balatonon {FISCHL GÉZA) 394 A Kis-Balaton Védőrendszer bakteriológiai vízminősége között {TURAYANDRÁSNÉ-SZABÓNÉ VINCZEKLÁRA) 404 V. HALFAUNISZTIKAI, HALBIOLÓGIAI KUTATÁSOK EREDMÉNYEI 412 A Balatoni Halászati Rt. halgazdálkodása a Kis-Balaton Védőrendszer I. területén, {SZABÓ ISTVÁN) 413

4 Haltáplálék-szervezetek vizsgálata a KBVR víztereiben {CSÁNYI BÉLA - NÉMETH JÓZSEF-GULYÁS PÁL) 423 A Kis-Balaton II. ütem ökológiai változásainak természetvédelmi célú biológiai monitorozása ( )" {BÍRÓ PÉTER - PAULOVITS GÁBOR - VARANKA ISTVÁN) 437 A vadponty állományának vizsgálata a KBVR I. ütemén (TÖLG LÁSZLÓ - SPECIÁR ANDRÁS - BÍRÓ PÉTER - VARANKA ISTVÁN) 453 A Kis-Balaton vadpontypopulációinak felmérése morfológiai és genetikai jellemzők alapján (VÁRADILÁSZLÓ - TÖLG LÁSZLÓ) 463 Halpusztulások vizsgálata a Kis-Balatonon ( ) (Csaba György) 472 VI. EGYÉB GERINCES FAUNÁVAL KAPCSOLATOS KUTATÁSI EREDMÉNYEK 482 Kétéltű-monitoring a Kis-Balaton Tájvédelmi Körzet területén {KOVÁCS TIBOR) 483 A bütykös hattyú etológiai-fészkelési sajátosságainak vizsgálata a KBVR területén {HORVÁTH JENŐ - LELKES ANDRÁS - LAKATOS JÓZSEF - FUTÓ ELEMÉR) 492 A Nyári lúd hatása a Kis-Balaton eutrofizációs folyamataira {ANDRIKOVICS SÁNDOR - GEREGÉZA - LELKES ANDRÁS) : 504 VII. ANYAGFORGALMI KUTATÁSOK EREDMÉNYEI 514 A Kis-Balaton foszfor forgalma {ISTVÁNOVICS VERA - KOVÁCS ATTILA - HERODEK SÁNDOR) 515 A Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer I. ütemének nitrogén forgalmának vizsgálata {KÓBOR ISTVÁN - SZILÁGYI FERENC - KOVÁCS GYULA - GORZÓ GYÖRGY) 530 Szervesanyagtermelés és lebontás a Kis-Balatonban {VÖRÖS LAJOS - V. BALOGH KATALIN - KONCZ ESZTER) 542 VIII. A KIS-BALATON VÉDŐRENDSZER HATÁSA A KESZTHELYI- ÖBÖLRE 554 Oldott huminanyagok a Kis-Balatonban és hatásuk a Keszthelyi-medencére (V.- BALOGH KATALIN - VÖRÖS LAJOS) 555 A Keszthelyi-öböl tápanyagterhelésének összefüggései az 1990-es években a Zala vízgyűjtőjén bekövetkezett változásokkal {NÁDORNÉ VÖRÖS IBOL YA) 566 IX. TÁRSADALOMTUDOMÁNYOKKAL KAPCSOLATOS KUTATÁSI EREDMÉNYEK 578 A Kis-Balaton Védőrendszer szociológiai kérdései {BADACSONYI GYÖRGY - ROZGONYI TAMÁS) 579 Tourism, Water Quality and Development in the West Balaton Area: an American Perspective-(/ M. T. WALLACE) 591 A turizmus környezeti hatásai a Keszthely-Hévíz régióban {PUCZKÓ LÁSZLÓ) 597 A turizmus társadalmi-kulturális hatásai a Keszthely-Hévíz kisrégióban {RACZ TAMARA) 610 X. A BALATON - KIS-BALATON VÉDŐRENDSZER - ZALA VÍZGYŰJTŐ" RENDSZERREL KAPCSOLATOS ÖSSZEFOGLALÓ \ ELEMZÉSEK (A plenáris" előadások beérkezett anyaga) 617 A Kis-Balaton Védőrendszer tervezése {FARKASBÉLÁNÉ) 618 Üzemelési tapasztalatok a Kis-Balaton Védőrendszeren {HARKA YMÁTÉ) 629 A természetvédelem helyzete és lehetőségei az átalakuló Kis-Balatonon ban {SONNEVEND IMRE) 641

5 A Kis-Balaton* Vízvédelmi Rendszer kialakulása, jelentősége és aktuális kérdései {ABÉRT LÁSZLÓ) 659 A zalai Balaton-part és a Zala vízgyűjtő csatornázása és szennyvíztisztítása {SOMOGYI JÓZSEF'SZIMANDEL DEZSŐ) 662 Conceptual Framework for the Wastewater Management in Veszprém - A Case Study {BOUDEWIJN VAN DE STEENE) 672 XI: EGYÉB, KÖZÖTT FOLYTATOTT KUTATÁSOK EREDMÉNYEI (Az I-IX. témakörökhöz kapcsolódó, a beadási határidő után érkezett dolgozatok) 675 A szervesanyag lebomlásának elméleti sebessége a Kis-Balaton üledékében a terminális elektrontranszport rendszer (ETS) aktivitása alapján {G.-TÓTH 676 LÁSZLÓ) Halállományok és a vízminőség a Kis-Balaton Tározó Kazettájában {TÁTRAI ISTVÁN - PAULOVITS GABÖR - MÁTYÁS KÁLMÁN - KORPONAI JÁNOS) 684 A Kis-Balaton hatása a Keszthelyi-medencére (KO VÁCS GYULA) 700 TARTALOMJEGYZÉK. 710

A Hidrobiológus Napok 50 éve

A Hidrobiológus Napok 50 éve A Hidrobiológus Napok 50 éve Szerkesztette: Bíró Péter, Oertel Nándor, Reskóné Nagy Mária Rendezık: Magyar Hidrológiai Társaság Magyar Tudományos Akadémia Magyar Tudományos Akadémia Limnológiai Szakosztálya

Részletesebben

Európai jelentõségû természeti területeink felmérése és értékelése

Európai jelentõségû természeti területeink felmérése és értékelése MAGYAOSZÁG ÉS A NATUA 2000 III. Európai jelentõségû természeti területeink felmérése és értékelése MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete Vácrátót, 2003 Szerkesztôk: Horváth Ferenc, Kovács-Láng Edit,

Részletesebben

MTA Ökológiai Kutatóközpont Hírlevél

MTA Ökológiai Kutatóközpont Hírlevél MTA Ökológiai Kutatóközpont Hírlevél I. évfolyam 3. szám 2012. ősz Témáink Kutatóközponti újdonságok... 2 Honlapunk és az Ökológia blog... 2 Megújítás 2012... 3 Fiatal kutatók... 3 Az MTA ÖK megjelenése

Részletesebben

A DUNA ÉS EGYÉB FELSZÍNI VIZEK VÍZMINŐSÉGÉNEK VIZSGÁLATA A VÍZ KERETIRÁNYELV SZERINT

A DUNA ÉS EGYÉB FELSZÍNI VIZEK VÍZMINŐSÉGÉNEK VIZSGÁLATA A VÍZ KERETIRÁNYELV SZERINT A DUNA ÉS EGYÉB FELSZÍNI VIZEK VÍZMINŐSÉGÉNEK VIZSGÁLATA A VÍZ KERETIRÁNYELV SZERINT File név: PAKSII_KHT_12_DunaVKI 1/262 File név: PAKSII_KHT_12_DunaVKI 2/262 TARTALOMJEGYZÉK 12 A DUNA ÉS EGYÉB FELSZÍNI

Részletesebben

NEMZETI BIODIVERZITÁS-MONITOROZÓ RENDSZER IX. Madarak

NEMZETI BIODIVERZITÁS-MONITOROZÓ RENDSZER IX. Madarak NEMZETI BIODIVERZITÁS-MONITOROZÓ RENDSZER IX. Madarak NEMZETI BIODIVERZITÁS-MONITOROZÓ RENDSZER kézikönyvsorozat kötetei A sorozat szerkesztőbizottsága: Horváth Ferenc Korsós Zoltán Kovácsné Láng Edit

Részletesebben

Pisces Hungarici 8 (2014) 51 60

Pisces Hungarici 8 (2014) 51 60 Pisces Hungarici 8 (2014) 51 60 A halközösség struktúrájának sajátosságai a Tisza tó különböző élőhelyein The attribution of the fish community structure in the different habitat types of the Tisza lake

Részletesebben

Források hidroökológiai vizsgálata a Zselici tájvédelmi körzet területén

Források hidroökológiai vizsgálata a Zselici tájvédelmi körzet területén Natura Somogyiensis 23 143-152 Ka pos vár, 2013 Források hidroökológiai vizsgálata a Zselici tájvédelmi körzet területén Körmendi Sándor & Ignácz Dániel Kaposvári Egyetem Állattudományi Kar Természetvédelmi

Részletesebben

A HALÁSZATOT ÉS A HORGÁSZATOT ÉRINTŐ SZABÁLYOZÁSI JAVASLATOK A VGT-BEN ÖSSZEFOGLALÁS

A HALÁSZATOT ÉS A HORGÁSZATOT ÉRINTŐ SZABÁLYOZÁSI JAVASLATOK A VGT-BEN ÖSSZEFOGLALÁS A HALÁSZATOT ÉS A HORGÁSZATOT ÉRINTŐ SZABÁLYOZÁSI JAVASLATOK A VGT-BEN ÖSSZEFOGLALÁS Az állásfoglalás a halászattal foglalkozó 2009. szeptember 10-én megrendezett tematikus fórum, az FVM-mel és a HALTERMOSZ

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkező 39/2005.(XI.5.),

Részletesebben

A Baláta-tó vízminõségének alapállapot felvételezése

A Baláta-tó vízminõségének alapállapot felvételezése Somogyi Múzeumok Közleményei 15: 97 106 Kaposvár, 2002 A Baláta-tó vízminõségének alapállapot felvételezése MAJER JÓZSEF M. BORDÁCS MARGIT BORHIDI ATTILA MAJER, J, M. M. BORDÁCS and A, BORHIDI: Water quality

Részletesebben

18. Csongrád-Szentes g -ÁTfutás

18. Csongrád-Szentes g -ÁTfutás 5.2 km (rövid) 1. fekete 40 Gajda Gábor F IV. 0:19:28 2. fekete 123 Posta István F III. 0:20:05 3. fekete 138 Zsilka Sándor F VI. 0:20:15 4. fekete 14 Nyéki Péter F III. 0:20:26 5. fekete 116 Petrity Rudolf

Részletesebben

2013.június HÍREK. Négy BGF-es csapat az országos statisztika verseny döntőjében

2013.június HÍREK. Négy BGF-es csapat az országos statisztika verseny döntőjében Négy BGF-es csapat az országos statisztika verseny döntőjében Az ENSZ Statisztikai Bizottsága 2013-at a Statisztika Évének nyilvánította. A Magyar Statisztikai Társaság csatlakozva a tematikus rendezvényekhez

Részletesebben

Magyar Reumatológusok Egyesülete. Vándorgyûlés. A rendezvény helyszíne: Semmelweis Egyetem Nagyvárad téri Elméleti Tömb Budapest

Magyar Reumatológusok Egyesülete. Vándorgyûlés. A rendezvény helyszíne: Semmelweis Egyetem Nagyvárad téri Elméleti Tömb Budapest Magyar Reumatológusok Egyesülete Vándorgyûlés 2 0 0 4 A rendezvény helyszíne: Semmelweis Egyetem Nagyvárad téri Elméleti Tömb Budapest Szervező bizottság Az MRE elnöksége Tudományos bizottság Balogh Zsolt,

Részletesebben

EURÓPAI ÖSSZEFOGÁS A VIZEK JÓ ÁLLAPOTÁÉRT. A Víz Keretirányelv végrehajtásának helyzete Magyarországon és a Duna-vízgyûjtôkerületben

EURÓPAI ÖSSZEFOGÁS A VIZEK JÓ ÁLLAPOTÁÉRT. A Víz Keretirányelv végrehajtásának helyzete Magyarországon és a Duna-vízgyûjtôkerületben EURÓPAI ÖSSZEFOGÁS A VIZEK JÓ ÁLLAPOTÁÉRT A Víz Keretirányelv végrehajtásának helyzete Magyarországon és a Duna-vízgyûjtôkerületben 2005 Szerkesztette: dr. Gayer József VITUKI Kht. Szaklektor: Havasné

Részletesebben

Az ELFT. Sugárvédelmi Szakcsoportjának tájékoztatója. 15. szám

Az ELFT. Sugárvédelmi Szakcsoportjának tájékoztatója. 15. szám Az ELFT Sugárvédelmi Szakcsoportjának tájékoztatója 15. szám 2001. június 2 Hírsugár Az ELFT Sugárvédelmi Szakcsoportjának tájékoztatója 15. szám (2001. június) ISSN 1417-8257 Kiadja a Szakcsoport vezetősége.

Részletesebben

TIZENKÉT ÉV. ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNYOK AZ ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYOS KUTATÁSOK 1990 2001 KÖZÖTTI EREDMÉNYEIRÕL I. KÖTET

TIZENKÉT ÉV. ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNYOK AZ ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYOS KUTATÁSOK 1990 2001 KÖZÖTTI EREDMÉNYEIRÕL I. KÖTET TIZENKÉT ÉV. ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNYOK AZ ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYOS KUTATÁSOK 1990 2001 KÖZÖTTI EREDMÉNYEIRÕL I. KÖTET s SAPIENTIA KÖNYVEK SAPIENTIA ALAPÍTVÁNY SAPIENTIA ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYEGYETEM PARTIUMI

Részletesebben

III. RÉSZ: SZAKIRODALOM, MELLÉKLETEK

III. RÉSZ: SZAKIRODALOM, MELLÉKLETEK III. RÉSZ: SZAKIRODALOM, MELLÉKLETEK 142 11. Szakirodalom Antal Boglárka Klaudia 2008 Színház és közönsége, In: Biró A. Zoltán (szerk.): Változó térség Szociológiai és antropológiai elemzések, Alutus kiadó,

Részletesebben

I. ATK Tudományos Nap

I. ATK Tudományos Nap Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont I. ATK Tudományos Nap Felfedezõ Kutatások az Agrártudományi Kutatóközpontban A rendezvény célja: az MTA ATK-ban folyó alapkutatási eredmények bemutatása

Részletesebben

Szervezők. Támogatók és partnerek. A rendezvényen elhangzottak nem tükrözik a támogatók és partnerek álláspontját.

Szervezők. Támogatók és partnerek. A rendezvényen elhangzottak nem tükrözik a támogatók és partnerek álláspontját. Szervezők Támogatók és partnerek AJBH jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó biztoshelyettes A rendezvényen elhangzottak nem tükrözik a támogatók és partnerek álláspontját. OT helyszínek D Monostori

Részletesebben

ELSŐBÁLOZÓ CSERKÉSZLEÁNYOK ÉS TÁNCOSAIK 1956 TÓL 2014-IG.

ELSŐBÁLOZÓ CSERKÉSZLEÁNYOK ÉS TÁNCOSAIK 1956 TÓL 2014-IG. ELSŐBÁLOZÓ CSERKÉSZLEÁNYOK ÉS TÁNCOSAIK 1956 TÓL 2014-IG. 1956. jan. 21. St. Patrick's Hall Az első Cserkészbálon nem volt hivatalos nyítótánc. A bál az építendő cserkészotthon javára volt szervezve. 1957-ben

Részletesebben

A halgazdálkodás szerepe a kárókatona fajok hazai populációinak fenntartásában. Halasi-Kovács Béla Hortobágyi Halgazdaság Zrt.

A halgazdálkodás szerepe a kárókatona fajok hazai populációinak fenntartásában. Halasi-Kovács Béla Hortobágyi Halgazdaság Zrt. A halgazdálkodás szerepe a kárókatona fajok hazai populációinak fenntartásában Halasi-Kovács Béla Hortobágyi Halgazdaság Zrt. A halastavi halgazdálkodás természeti erőforrás fenntartó szerepének ökológiai

Részletesebben

Ahogy gondozza, úgy veszi hasznát

Ahogy gondozza, úgy veszi hasznát Ahogy gondozza, úgy veszi hasznát Hagyományos ökológiai tudás és gazdálkodás Gyimesben Traditional ecological knowledge and land use in Gyimes (Eastern Carpathians) Ahogy gondozza, úgy veszi hasznát Hagyományos

Részletesebben

EGY KEVÉSSÉ ISMERT MIKROSZKOPIKUS KÖZÖSSÉG A DUNÁBAN: BEVONATLAKÓ KEREKESFÉREG ÉS KISRÁK EGYÜTTESEK

EGY KEVÉSSÉ ISMERT MIKROSZKOPIKUS KÖZÖSSÉG A DUNÁBAN: BEVONATLAKÓ KEREKESFÉREG ÉS KISRÁK EGYÜTTESEK EGY KEVÉSSÉ ISMERT MIKROSZKOPIKUS KÖZÖSSÉG A DUNÁBAN: BEVONATLAKÓ KEREKESFÉREG ÉS KISRÁK EGYÜTTESEK Tóth Adrienn 1 Kivonat A múlt században indultak meg a folyóvízi bentikus (a folyófenék üledékében, homok-,

Részletesebben

Publications and citations Angol nyelvű publikációk Magyar nyelvű publikációk

Publications and citations Angol nyelvű publikációk Magyar nyelvű publikációk Publications and citations Angol nyelvű publikációk Könyv 1) Hungary Since Communism. (társszerzők: V. Edwards, M. Wax). MacmillanBusiness, 1997, London. A könyv a szerzők közös munkája. Lektor: Peter

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Alsó-Duna-Völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április alegység

Részletesebben

Magyar Sebész Társaság 59. Kongresszusa Sebészeti Továbbképzô Tanfolyam

Magyar Sebész Társaság 59. Kongresszusa Sebészeti Továbbképzô Tanfolyam Magyar Sebész Társaság 59. Kongresszusa Sebészeti Továbbképzô Tanfolyam Program 2008. június 18 20. Magyar Sebész Társaság 59. Kongresszusa Sebészeti Továbbképzô Tanfolyam 2008. június 18 20. A kongresszus

Részletesebben

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal közleménye. 2009. december 31.-i állapot Sorszám és jel Név Cím Tevékenység kódja Ábel József Ács József

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal közleménye. 2009. december 31.-i állapot Sorszám és jel Név Cím Tevékenység kódja Ábel József Ács József A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal közleménye. A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes nyomástartó berendezések hatósági felügyeletéről szóló 23/2006. (II. 3.) Korm. rendelet 4. (1) bek. alapján

Részletesebben

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS SIÓFOK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE MÓDOSÍTÁSÁHOZ

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS SIÓFOK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE MÓDOSÍTÁSÁHOZ KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS SIÓFOK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE MÓDOSÍTÁSÁHOZ A Balaton vasúti megközelítése és a kötöttpályás körüljárás feltételeinek

Részletesebben

A MAG Zrt. írásbeli képviseletére meghatalmazás alapján jogosultak

A MAG Zrt. írásbeli képviseletére meghatalmazás alapján jogosultak 1 Igazgatóság Szervezeti egység Név Beosztás Ügykör/Munkakör Aláírási ranghely I. Pályázatkezelési Igazgatóság Milos Katalin igazgató az igazgatóság feladatkörébe tartozó valamennyi ügyben Kovács Örs igazgató-helyettes

Részletesebben

ZÖLD TÁRSADALOM, ZÖLD GAZDASÁG, INNOVÁCIÓ

ZÖLD TÁRSADALOM, ZÖLD GAZDASÁG, INNOVÁCIÓ ZÖLD TÁRSADALOM, ZÖLD GAZDASÁG, INNOVÁCIÓ TÁMOP-4.2.1-09/1-2009-0001 projekt Fenntarthatósági Innovációs Technológiai Centrum (FITC) létrehozása és hatékony működtetése a Károly Róbert Főiskolán KONFERENCIAKIADVÁNY

Részletesebben