Esztergom Város Önkormányzata Képviselő testületének Idegenforgalmi és Kulturális Bizottsága. Jegyzőkönyv

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Esztergom Város Önkormányzata Képviselő testületének Idegenforgalmi és Kulturális Bizottsága. Jegyzőkönyv"

Átírás

1 Esztergom Város Önkormányzata Képviselő testületének Idegenforgalmi és Kulturális Bizottsága Jegyzőkönyv Idegenforgalmi és Kulturális Bizottságáról november 29-én (szerdán) 15 órakor megtartott üléséről Helye: Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal nagytermében Jelen vannak: Meszes Balázs elnök Tóth Tamás bizottsági tag Horányi László bizottsági tag Koditek Pál bizottsági tag Nem volt jelen az ülésen: Eck András bizottsági tag Dr. Alberti Péter bizottsági tag Decsi Attila bizottsági tag Meghívottak: A jelenléti íven felsoroltak Jegyzőkönyvvezető: Cseszka Noémi Meszes Balázs elnök: Köszöntötte a tagokat, és megállapította, hogy a bizottság létszáma 7 fő, ebből jelen van 4 fő, a bizottság határozatképes. Meszes Balázs szavazásra tette fel a napirendi pontokat. 205/2017.(XI.29.) IKB határozat: Napirend 1. Döntés a Pályázat Internetes Médiumoknak 2017 című pályázatról Előterjesztést készítette: Engelbrecht László önkormányzati tanácsadó 2. Döntés az Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Futball Club támogatásával Előterjesztést készítette: Engelbrecht László önkormányzati tanácsadó 3. Előterjesztést készítette: Birkés Ferenc kulturális és közművelődési referens 4. Előterjesztést készítette: Birkés Ferenc kulturális és közművelődési referens 5. Egyebek 1

2 1. Napirendi pont: Döntés a Pályázat Internetes Médiumoknak című pályázat eredményével 206/2017.(XI.29.) IKB határozat: Döntés a Pályázat Internetes Médiumoknak című pályázat eredményével 1. Bizottsága úgy dönt, hogy Varga Péter ev. (cím: 2500 Esztergom, Móricz Zsigmond utca em. 10 ajtó; adószám: ; weboldal: részére a Pályázat Internetes Médiumoknak című pályázati kiírás alapján ,-Ft önkormányzati támogatást nyújt az önkormányzati kommunikáció hatékonyságának növelése érdekében. 2. Bizottsága felhatalmazza a Polgármestert az 1. pontban szereplő részben vállaltakkal kapcsolatos megállapodás aláírására. 3. Az 1. pontban foglalt kötelezettségvállalás fedezete Esztergom Város Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 8/2017. (III. 3.) önkormányzati rendeletének 2/D. melléklet Ö NET pályázat sora. Felelős: Romanek Etelka polgármester 207/2017.(XI.29.) IKB határozat: Döntés a Pályázat Internetes Médiumoknak című pályázat eredményével 1. Bizottsága úgy dönt, hogy a Baunsback Hungary Kft. (cím: 1078 Budapest, Rottenbiller utca 44.; adószám: ; weboldal: képviseli: Mészáros József Pál ügyvezető) részére a Pályázat Internetes Médiumoknak című pályázati kiírás 2

3 alapján ,-Ft önkormányzati támogatást nyújt az önkormányzati kommunikáció hatékonyságának növelése érdekében. 2. Bizottsága felhatalmazza a Polgármestert az 1. pontban szereplő részben vállaltakkal kapcsolatos megállapodás aláírására. 3. Az 1. pontban foglalt kötelezettségvállalás fedezete Esztergom Város Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 8/2017. (III. 3.) önkormányzati rendeletének 2/D. melléklet Ö NET pályázat sora. Felelős: Romanek Etelka polgármester 208/2017.(XI.29.) IKB határozat: Döntés a Pályázat Internetes Médiumoknak című pályázat eredményével 1. Bizottsága úgy dönt, hogy a Moriani Consulting Kommunikációs és Tanácsadó Kft. (cím: 1052 Budapest, Deák Ferenc tér 3. II. em.; adószám: ; weboldal: képviseli: Hetei Zoltán ügyvezető) részére a Pályázat Internetes Médiumoknak című pályázati kiírás alapján ,-Ft önkormányzati támogatást nyújt az önkormányzati kommunikáció hatékonyságának növelése érdekében. 2. Bizottsága felhatalmazza a Polgármestert az 1. pontban szereplő részben vállaltakkal kapcsolatos megállapodás aláírására. 3. Az 1. pontban foglalt kötelezettségvállalás fedezete Esztergom Város Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 8/2017. (III. 3.) önkormányzati rendeletének 2/D. melléklet Ö NET pályázat sora. Felelős: Romanek Etelka polgármester 3

4 209/2017.(XI.29.) IKB határozat: Döntés a Pályázat Internetes Médiumoknak című pályázat eredményével 1. Bizottsága úgy dönt, hogy a Ju-Rop Kábeltelevíziós Szolgáltató Kft. (cím: 2509 Esztergom- Kertváros, Damjanich utca 10.; adószám: ; weboldal: képviseli: Juhász László ügyvezető) részére a Pályázat Internetes Médiumoknak című pályázati kiírás alapján ,-Ft önkormányzati támogatást nyújt az önkormányzati kommunikáció hatékonyságának növelése érdekében. 2. Bizottsága felhatalmazza a Polgármestert az 1. pontban szereplő részben vállaltakkal kapcsolatos megállapodás aláírására. 3. Az 1. pontban foglalt kötelezettségvállalás fedezete Esztergom Város Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 8/2017. (III. 3.) önkormányzati rendeletének 2/D. melléklet Ö NET pályázat sora. Felelős: Romanek Etelka polgármester Horányi László bizottsági tag: Örömteli, hogy támogatást kaptak. Úgy gondolom, hogy jobban is oda kell figyelni ezeknek a szervezeteknek a működésére. Nagy népszerűsítési szerepük van. Koditek Pál bizottsági tag: Ugyan ezt akartam javasolni. Küldjük el a Programegyeztetés eredményét is a médiumoknak. 2. Napirendi pont: Döntés az Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Futball Club támogatásával 210/2017.(XI.29.) IKB határozat: Döntés az Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Futball Club támogatásával 1. Bizottsága úgy dönt, hogy az Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Futball Club (cím: 2500 Esztergom, Kossuth L. u. 65.; adószám: ; képviseli: Neuzer András 4

5 elnök) részére a Gnieznoba történő utazás megszervezésének költségeihez ,-Ft önkormányzati támogatást nyújt. 2. Bizottsága felhatalmazza a Polgármestert az 1. pontban szereplő részben vállaltakkal kapcsolatos megállapodás aláírására. 3. Az 1. pontban foglalt kötelezettségvállalás fedezete Esztergom Város Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 8/2017. (III.3.) önkormányzati rendelet 2/D. melléklet Ö Kabinet - Testvérvárosi és egyéb nemzetközi kapcsolatok sora. 4. Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testület Idegenforgalmi és Kulturális Bizottsága javasolja a Képviselő-testület részére, hogy kérje fel a polgármestert, hogy Esztergom Város Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 8/2017. (III.3.) önkormányzati rendelet 2/D. melléklet Ö Kabinet Testvérvárosi és egyéb nemzetközi kapcsolatok sorról az átcsoportosítást bruttó ,-Ft összegben a 2/E. melléklet Polgármesteri Kabinet (Ö1.11. Egyéb támogatás) sorra elvégezni szíveskedjen. 3. Napirendi pont: Koditek Pál bizottsági tag: Ez egy magánkezdeményezés, de nagyon érdekes és értékes anyag. Nemzetközi érdeklődést tart számon. Ezzel az anyaggal megjelent már felvidéken, Erdélyben és több településen is. Szerintem erre a kiállításra lenne igény. Olyan erkölcsi segítséget adhatna az önkormányzat, azzal hogy a belügyminisztériumhoz fordulhatna egy levéllel. Elég sok üres helységünk van, amit oda lehetne adni. Ne menjünk el, úgy egy lakossági igény mellett, ami a városnak is hasznot hozhat. Meszes Balázs elnök: Szerintem is turisztikailag egy színes forma volna. Szavazásra tette fel a határozati javaslatot. 211/2017.(XI.29.) IKB határozat: Bizottsága úgy dönt, hogy a Rendvédelem Népszerűsítéséért Alapítvány (cím: 2500 Esztergom, Perc utca 3.; adószám: ; képviseli: Dr. Szilas László kurátor) részére fedezethiány miatt nem nyújt támogatást. 5

6 212/2017.(XI.29.) IKB határozat: Bizottsága úgy dönt, hogy a Alba Regia Szimfonikus Zenekar (cím: 8000 Székesfehérvár, Szabadságharcos út 59.; képviseli: ifj. Major István igazgató) részére fedezethiány miatt nem nyújt támogatást. Polgár József Szentgyörgymezői Olvasókör igazgatója: Ismertette a beszámolót. Horányi László bizottsági tag: A céhnek a helye a művelődési házban van és a művelődési háznak a költségvetésében benne van a céhnek a helyszín biztosítása vagy működés biztosítása. Meszes Balázs elnök: Meg kell nézni, hogy ne legyen kettős, ugyan arra a célra. Polgár József Szentgyörgymezői Olvasókör igazgatója: Az inkubátor ház nem azt jelenti, hogy telephelyet vált, hanem azt, hogy a működését elősegítő egyfajta óvó intézményt jelent nagyobb lehetőségre. Meszes Balázs elnök: Felolvasta a határozati javaslatot, majd szavazásra tette fel. 213/2017.(XI.29.) IKB határozat: Bizottsága támogatja, hogy a Szentgyörgymezői Olvasókör (cím: 2500 Esztergom, Andrássy u. 23.; adószám: ; képviseli: Polgár József igazgató) a évi költségvetés tervezetét a jazz fesztivál, népzenei fesztivál, filmklub és az Esztergom Művészek Céhe befogadásának tervezett költségeinek figyelembevételével nyújtsa be. Tóth Tamás bizottsági tag: Ismertette az előterjesztést. Meszes Balázs elnök: Megköszönte a tájékoztatást. Szavazásra tette fel a határozati javaslatot. 6

7 Bizottsága 3 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta meg: 214/2017.(XI.29.) IKB határozat: Esztergom Város Önkormányzatának Idegenforgalmi és Kulturális Bizottsága úgy dönt, hogy személyes érintettség okán kizárja Tóth Tamás bizottsági tagot a szavazásból. Bizottsága 3 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta meg: 215/2017.(XI.29.) IKB határozat: Bizottsága támogatja, hogy a Féja Géza Közösségi Ház (2509 Esztergom-Kertváros, Damjanich u. 50.; adószám: ; képviseli Tóth Tamás Béla igazgató) a évi költségvetés tervezetét a Kórustalálkozó és a BoRock Fesztivál tervezett költségeinek figyelembevételével nyújtsa be. Előző bizottsági ülésünkön született egy határozat, ennek a kiegészítését kérésükre újra szavazzuk. 216/2017.(XI.29.) IKB határozat: Bizottsága úgy dönt, hogy az ENÉKE Esztergom és Környéke Nyugdíjasok Érdekvédelmi, Kulturális Egyesület (cím: 2500 Esztergom, Aradi vértanúk tere 3.; adószám: ; képviseli: Erős Miklós elnök) 192/2017.(XI.21.) IKB határozatát visszavonja, így a 79/2017.(V.3.) IKB határozatban és a /2017 iktatási számú támogatási szerződésben meghatározott ,-Ft, azaz nyolcszázezer forint támogatást az Idősek a családban című Családügyi Konferencia és a Nagymama, nagypapa program megszervezésén és lebonyolításán kívül az Egyesület érdekében, tevékenységeihez szorosan kapcsolódó dologi költségek (telefon, internet, vízdíj, villany, irodaszer, biztosítás és karbantartás) fedezetére is 7

8 felhasználhatják. Az elszámolás során továbbra is a /2017 iktatási számú támogatási szerződésben foglaltak az irányadóak. 4. Napirendi pont: 217/2017.(XI.29.) IKB határozat: Bizottsága úgy dönt, hogy a Pulmo-Bel Egészségügyi Kft. (cím: 2500 Esztergom, Hunyadi János utca 5.; Adószám: ; képviseli: Dr. Osvai László István ügyvezető) a 230/2016.(XII. 14.) IKB határozat alapján a ,-Ft, azaz négyszázezer forint támogatási összegről történő szöveges beszámolóját és a pénzügyi elszámolását elfogadja. 218/2017.(XI.29.) IKB határozat: Bizottsága úgy dönt, hogy az Oktatás Magyarország Közbiztonságáért Alapítvány (cím: 2500 Esztergom, Lombos u. 2.; adószám: ; képviseli: Keresztesi Zsolt elnök) a 95/2017.(V. 24.) IKB határozat; 414/2017. (V.25.) önkormányzati határozata alapján a ,-Ft, azaz ötszázezer forint támogatási összegről történő szöveges beszámolóját és a pénzügyi elszámolását elfogadja. 8

9 219/2017.(XI.29.) IKB határozat: Bizottsága úgy dönt, hogy a Esztergomi Vasútmodellező Klub (székhely: 2510 Dorog, Baross G. Ltp /3.; Adószám: ; képviseli: Jerola Norbert elnök) a 228/2016.(XII. 14.) IKB határozat alapján a ,-Ft, azaz százhetvenötezer forint támogatási összegről történő szöveges beszámolóját és a pénzügyi elszámolását elfogadja. 220/2017.(XI.29.) IKB határozat: Bizottsága úgy dönt, hogy a Benedek Endre Barlangkutató és Természetvédelmi Egyesület (cím: 2510 Dorog, Schmidt Sándor ltp /15.; adószám: ; képviseli: Lieber Tamás elnök) a 85/2017.(V.3.) IKB határozat alapján a ,-Ft, azaz százötvenezer forint támogatási összegről történő szöveges beszámolóját és a pénzügyi elszámolását elfogadja. 221/2017.(XI.29.) IKB határozat: Bizottsága úgy dönt, hogy a Tatabányai Tankerületi Központ (cím: 2800 Tatabánya, Győri 9

10 út 29.; adószám: ; képviseli: Vereckei Judit tankerületi igazgató) a 104/2017.(V. 24.) IKB határozat határozat alapján a ,-Ft, azaz hatszázezer forint támogatási összegről történő szöveges beszámolóját és a pénzügyi elszámolását elfogadja. Bizottsága 3 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta meg: 222/2017.(XI.29.) IKB határozat: Esztergom Város Önkormányzatának Idegenforgalmi és Kulturális Bizottsága úgy dönt, hogy személyes érintettség okán kizárja Koditek Pál bizottsági tagot a szavazásból. Bizottsága 3 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta meg: 223/2017.(XI.29.) IKB határozat: Bizottsága úgy dönt, hogy a Esztergom Barátainak Egyesülete (cím: 2500 Esztergom, Katona István utca 1.; Adószám: ; képviseli: Koditek Pál elnök) a 229/2016.(XII. 14.) IKB határozat alapján a ,-Ft, azaz százezer forint támogatási összegről történő szöveges beszámolóját és a pénzügyi elszámolását elfogadja. 5. Napirendi pont: Egyebek Polgár József Szentgyörgymezői Olvasókör igazgatója: Megköszönte a szavazás eredményét. Szeretném mondani a városközpont plakátozási gondjait. Rendszerint leragasztják a plakátjainkat. Én azt szeretném, ha van rá lehetőség, hogy legyen egy olyan oszlop, ahova kizárólag a közművelődési intézmények akaszthatnak ki plakátot. Kemény büntetés kiszabásával, hogy más ne ragaszthasson rá. 10

11 Koditek Pál bizottsági tag: Plakát anomáliával szeretnék néhány gondolatot megosztani. Téma volt a Városfejlesztési Bizottsági ülésen is ez a városi szinten elfogadhatatlan helyzet. Az a javaslat terjedt be a bizottság elé, hogy ahol temetkezési halottas tábla van oda megvalósulhatna a város címerével a plakátozás. Meszes Balázs elnök: Egyéb észrevétel, kérdés nem volt. bezárta a bizottsági ülést. K.m.f. Meszes Balázs elnök Tóth Tamás bizottsági tag 11

Esztergom Város Önkormányzat Képviselőtestületének. Idegenforgalmi és Kulturális Bizottsága

Esztergom Város Önkormányzat Képviselőtestületének. Idegenforgalmi és Kulturális Bizottsága Esztergom Város Önkormányzat Képviselőtestületének Idegenforgalmi és Kulturális Jegyzőkönyv az Idegenforgalmi és Kulturális Bizottság 2016. június 22-i üléséről Az ülés helye: Esztergom Város Polgármesteri

Részletesebben

Esztergom Város Önkormányzat Képviselőtestületének. Idegenforgalmi és Kulturális Bizottsága

Esztergom Város Önkormányzat Képviselőtestületének. Idegenforgalmi és Kulturális Bizottsága Esztergom Város Önkormányzat Képviselőtestületének Idegenforgalmi és Kulturális Jegyzőkönyv az Idegenforgalmi és Kulturális Bizottság 2016. július 7-i üléséről Az ülés helye: Esztergom Város Polgármesteri

Részletesebben

Esztergom Város Önkormányzat Képviselőtestületének. Idegenforgalmi és Kulturális Bizottsága

Esztergom Város Önkormányzat Képviselőtestületének. Idegenforgalmi és Kulturális Bizottsága Esztergom Város Önkormányzat Képviselőtestületének Idegenforgalmi és Kulturális Jegyzőkönyv az Idegenforgalmi és Kulturális Bizottság 2016. június 8-i üléséről Az ülés helye: Esztergom Város Polgármesteri

Részletesebben

Esztergom Város Önkormányzat Képviselő testületének Idegenforgalmi és Kulturális Bizottsága. Jegyzőkönyv

Esztergom Város Önkormányzat Képviselő testületének Idegenforgalmi és Kulturális Bizottsága. Jegyzőkönyv Esztergom Város Önkormányzat Képviselő testületének Idegenforgalmi és Kulturális Bizottsága Jegyzőkönyv Idegenforgalmi és Kulturális Bizottságáról 2017. július 31-én (hétfőn) 9 órakor megtartott üléséről

Részletesebben

A Környezetvédelmi, Köztisztasági és Közrendi Bizottság évi határozatai

A Környezetvédelmi, Köztisztasági és Közrendi Bizottság évi határozatai A Környezetvédelmi, Köztisztasági és Közrendi Bizottság 2017. évi határozatai 1/2017. (I.18.) KKKB határozata 1. Településfejlesztési koncepció Előterjesztést készítette: Philipp Frigyes - főépítész 2.

Részletesebben

Képviselő-testületének Városfejlesztési Bizottsága Ikt. Sz: /2017. Jegyzőkönyv

Képviselő-testületének Városfejlesztési Bizottsága Ikt. Sz: /2017. Jegyzőkönyv Esztergom Város Önkormányzat 1 sz. példány Képviselő-testületének Városfejlesztési Bizottsága Ikt. Sz: 109-16/2017. Jegyzőkönyv a Városfejlesztési Bizottság 2017. október 17-én 9 órakor megtartott nyílt

Részletesebben

/ sz. példány

/ sz. példány Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. Készült: 2 példányban 9395-28/2018. 2 sz. példány JEGYZŐKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2018. szeptember

Részletesebben

Esztergom Város Önkormányzat Képviselőtestületének. Idegenforgalmi és Kulturális Bizottsága

Esztergom Város Önkormányzat Képviselőtestületének. Idegenforgalmi és Kulturális Bizottsága Esztergom Város Önkormányzat Képviselőtestületének Idegenforgalmi és Kulturális Jegyzőkönyv az Idegenforgalmi és Kulturális Bizottság 2016. november 9-i üléséről Az ülés helye: Esztergom Város Polgármesteri

Részletesebben

Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének Idegenforgalmi és Kulturális Bizottsága 1/2017.(I.19.) IKB határozat: Napirend elfogadása

Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének Idegenforgalmi és Kulturális Bizottsága 1/2017.(I.19.) IKB határozat: Napirend elfogadása 1/2017.(I.19.) IKB határozat: Napirend elfogadása 1. Javaslat Esztergom Város Önkormányzata Képviselő testületének helyi zaj és rezgésvédelemről szóló 17/2016 (V.25.) önkormányzati rendeletének hatályon

Részletesebben

9395-5/ sz. példány

9395-5/ sz. példány Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. Készült: 2 példányban 9395-5/2018. 1 sz. példány JEGYZŐKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2018. május

Részletesebben

Jegyzőkönyv a Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság február 21-én 16:00 órakor megtartott üléséről

Jegyzőkönyv a Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság február 21-én 16:00 órakor megtartott üléséről Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrző és Jegyzőkönyv a Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság 2013. február 21-én 16:00 órakor megtartott üléséről Az ülés helye:

Részletesebben

Esztergom Város Önkormányzata Képviselő testületének Idegenforgalmi és Kulturális Bizottsága. Jegyzőkönyv

Esztergom Város Önkormányzata Képviselő testületének Idegenforgalmi és Kulturális Bizottsága. Jegyzőkönyv Esztergom Város Önkormányzata Képviselő testületének Idegenforgalmi és Kulturális Bizottsága Jegyzőkönyv Idegenforgalmi és Kulturális Bizottságáról 2017. szeptember 27-én (szerda) 15 órakor megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének március 20-án megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének március 20-án megtartott rendkívüli nyilvános üléséről Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8066 Pusztavám, Kossuth Lajos u. 64-66. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 20-án megtartott

Részletesebben

Esztergom Város Önkormányzat Képviselőtestületének. Idegenforgalmi és Kulturális Bizottsága

Esztergom Város Önkormányzat Képviselőtestületének. Idegenforgalmi és Kulturális Bizottsága Esztergom Város Önkormányzat Képviselőtestületének Idegenforgalmi és Kulturális Jegyzőkönyv az Idegenforgalmi és Kulturális Bizottság 2016. március 11-i üléséről Az ülés helye: Esztergom Város Polgármesteri

Részletesebben

Jegyzőkönyv a Környezetvédelmi, Köztisztasági és Közrendi Bizottság szeptember 1-jén 8:00 órakor megtartott üléséről

Jegyzőkönyv a Környezetvédelmi, Köztisztasági és Közrendi Bizottság szeptember 1-jén 8:00 órakor megtartott üléséről Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének Környezetvédelmi, Jegyzőkönyv a Környezetvédelmi, Köztisztasági és Közrendi Bizottság 2016. szeptember 1-jén 8:00 órakor megtartott üléséről Helye:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének május 15-én megtartott nyílt, rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének május 15-én megtartott nyílt, rendkívüli üléséről Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szám: 6/2017. Határozatok száma: 93/2017. (05.15.) - 95/2017. (05.15.) Rendeletek száma: - Tárgyalt napirendi pontok: JEGYZŐKÖNYV 2017. május 15-én

Részletesebben

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának szeptember 11-én megtartott rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának szeptember 11-én megtartott rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről Dömös Község Önkormányzata 2027 Dömös Táncsics u. 2 Készült 3 példányban! 2014 1. sz. példány Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2014. szeptember 11-én megtartott rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi

Részletesebben

Esztergom Város Önkormányzata Képviselő testületének Idegenforgalmi és Kulturális Bizottsága

Esztergom Város Önkormányzata Képviselő testületének Idegenforgalmi és Kulturális Bizottsága Esztergom Város Önkormányzata Képviselő testületének Idegenforgalmi és Kulturális Jegyzőkönyv az Idegenforgalmi és Kulturális Bizottság 2017. május 3 án 15:30 órakor megtartott üléséről Helye: Esztergomi

Részletesebben

22. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

22. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 600-22/2014. iktatószám 22. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2014. október 29-én (szerda) 13:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének február 12-én 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének február 12-én 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-2/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. február 12-én 17 órakor megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv a Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság december 18-án 8:30 órakor megtartott üléséről

Jegyzőkönyv a Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság december 18-án 8:30 órakor megtartott üléséről Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrző és Jegyzőkönyv a Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság 2013. december 18-án 8:30 órakor megtartott üléséről Az ülés helye:

Részletesebben

8296 Monostorapáti 8296 H e g y e s d. J e g y z ő k ö n y v. Monostorapáti község Önkormányzat Képviselő-testülete

8296 Monostorapáti 8296 H e g y e s d. J e g y z ő k ö n y v. Monostorapáti község Önkormányzat Képviselő-testülete Önkormányzati Képviselő-testület Önkormányzati Képviselő-testület 8296 Monostorapáti 8296 H e g y e s d Száma: 182-4/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete,

Részletesebben

ALSÓSZÖLNÖK. Község Önkormányzata június 14-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

ALSÓSZÖLNÖK. Község Önkormányzata június 14-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v ALSÓSZÖLNÖK Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 14-én megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv a Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság augusztus 2-án 8:00 órakor megtartott üléséről

Jegyzőkönyv a Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság augusztus 2-án 8:00 órakor megtartott üléséről Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrző és Jegyzőkönyv a Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság 2013. augusztus 2-án 8:00 órakor megtartott üléséről Az ülés helye:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívottak: dr. Üveges István polgármester Szarka Tamás jegyző Orosz Ferenc alpolgármester

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívottak: dr. Üveges István polgármester Szarka Tamás jegyző Orosz Ferenc alpolgármester ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET PÉZÜGYI BIZOTTSÁGA Arnót, Petőfi S.u. 120. e-mail: arnot@arnot.hu Szám: 7/2016 JEGYZŐKÖNYV Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testület Pénzügyi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2016. augusztus 15-én (hétfő) 15:30 órai kezdettel a Hatvani Közös Önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mikekarácsonyfa. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete év április hó 18. napján. megtartott nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Mikekarácsonyfa. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete év április hó 18. napján. megtartott nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Mikekarácsonyfa Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2016. év április hó 18. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 11/2016.(IV.18.) Rendeletek: Sorszáma (kihirdetés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a Közjóléti és Egészségügyi Bizottság április 18-án 14 órakor megtartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV a Közjóléti és Egészségügyi Bizottság április 18-án 14 órakor megtartott nyílt üléséről ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÖZJÓLÉTI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV a Közjóléti és Egészségügyi Bizottság 2016. április 18-án 14 órakor megtartott nyílt üléséről Ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete március 8-i. rendkívüli, nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete március 8-i. rendkívüli, nyílt üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 8-i rendkívüli, nyílt üléséről Tartalomjegyzék 22/2016. (III.08.) Kt. Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR június 26.

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR június 26. JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2015. június 26. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 26. napján 10 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt

Részletesebben

Jegyzőkönyv a Környezetvédelmi, Köztisztasági és Közrendi Bizottság január 18-án 8:00 órakor megtartott üléséről

Jegyzőkönyv a Környezetvédelmi, Köztisztasági és Közrendi Bizottság január 18-án 8:00 órakor megtartott üléséről Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének Környezetvédelmi, Jegyzőkönyv a Környezetvédelmi, Köztisztasági és Közrendi Bizottság 2017. január 18-án 8:00 órakor megtartott üléséről Helye: Esztergomi

Részletesebben

Esztergom Város Önkormányzat Képviselőtestületének. Nemzetiségi Bizottsága

Esztergom Város Önkormányzat Képviselőtestületének. Nemzetiségi Bizottsága Esztergom Város Önkormányzat Képviselőtestületének Nemzetiségi Bizottsága JEGYZŐKÖNYV a Nemzetiségi Bizottság 2017. január 26-án 16:30 órakor megtartott üléséről Az ülés helye: Az ülésen megjelentek: Nem

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Az ülés helye: Önkormányzati hivatal helyisége ( 8782 Ligetfalva, Petőfi u. 1.)

J e g y z ő k ö n y v. Az ülés helye: Önkormányzati hivatal helyisége ( 8782 Ligetfalva, Petőfi u. 1.) J e g y z ő k ö n y v Készült: Ligetfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 27- án 18 óra kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Önkormányzati hivatal helyisége ( 8782 Ligetfalva,

Részletesebben

2014. évi nyílt Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottság határozatai

2014. évi nyílt Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottság határozatai 2014. évi nyílt Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottság határozatai 1/2014. (XI. 24.) KISB határozata felhatalmazza Meszes Balázs bizottsági tagot a 2014. november 24-én megtartott a bizottsági ülésről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2014. február 24-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Jegyzőkönyv a Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság szeptember 26-án 14:30 órakor megtartott üléséről

Jegyzőkönyv a Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság szeptember 26-án 14:30 órakor megtartott üléséről Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrző és Jegyzőkönyv a Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság 2013. szeptember 26-án 14:30 órakor megtartott üléséről Az ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2018. május 9-én 9:30 órakor megtartott rendkívüli nyílt ülésén. Az ülés helye: Jelen voltak: Városháza emeleti nagyterme. (Csatolt jelenléti ív alapján!) Horváth Richárd

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Szarka Tamás jegyző

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Szarka Tamás jegyző KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u. 120. e-mail: arnot@arnot.hu Szám: 19/2016. JEGYZŐKÖNYV Készült : Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatalban

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 6-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 6-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2016. január 14-én a Városháza emeleti kistermében 8 45 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. május 14-én 10.00 órakor megtartott rendkívüli nyílt ülésén. Az ülés helye: Jelen voltak: Városháza emeleti nagyterme. (Csatolt jelenléti ív alapján!) Horváth Richárd

Részletesebben

1621-1/ sz. példány

1621-1/ sz. példány Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. Készült: 2 példányban 1621-1/2016. 2 sz. példány JEGYZŐKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. JANUÁR

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta. Illésné M. Eleonóra

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta. Illésné M. Eleonóra J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2012. január 23-án (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2015. október 28 -án (szerda) 15:00 órai kezdettel a Hatvani Közös Önkormányzati

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Nagyecseden, a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, 2015. április 16-án az önkormányzati képviselő-testület r e n d k í v ü l i nyilvános üléséről Jelen voltak: Kovács Lajos,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2015. szeptember 23 -án (szerda) 15:00 órai kezdettel a Hatvani Közös Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. június 5. napján 8 30 órától a Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Fotta Csaba a bizottság elnöke, Krausz

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. jegyzőkönyvvezető. Meghívottak: az 5. Sz. Általános Iskola igazgató-helyettese a Kodály Zoltán Általános Iskola igazgató-helyettese

JEGYZŐKÖNYV. jegyzőkönyvvezető. Meghívottak: az 5. Sz. Általános Iskola igazgató-helyettese a Kodály Zoltán Általános Iskola igazgató-helyettese JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottságának 2013. április 23-án 15:00 órai kezdettel a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalban

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Csömödér. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete év május hó 14. napján megtartott. nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Csömödér. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete év május hó 14. napján megtartott. nyilvános üléséről. JEGYZŐKÖNYV Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. év május hó 14. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 30/2014.(V.14.) 31/2014.(V.14.) 32/2014.(V.14.) Z1 Z1

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kissziget. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja

JEGYZŐKÖNYV. Kissziget. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja JEGYZŐKÖNYV Kissziget Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. év június hó 5. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 19/2015.(VI.05.) 20/2015.(VI.05.) Rendeletek: Sorszáma

Részletesebben

Jegyzőkönyv a Környezetvédelmi, Köztisztasági és Közrendi Bizottság szeptember 22-én 8:00 órakor megtartott üléséről

Jegyzőkönyv a Környezetvédelmi, Köztisztasági és Közrendi Bizottság szeptember 22-én 8:00 órakor megtartott üléséről Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének Környezetvédelmi, Jegyzőkönyv a Környezetvédelmi, Köztisztasági és Közrendi Bizottság 2016. szeptember 22-én 8:00 órakor megtartott üléséről Helye:

Részletesebben

1. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

1. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 600-1/2014. iktatószám 1. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 16-án

Részletesebben

NAPIRENDI PONTOK: 2. Napelemes rendszer kialakítása pályázati konstrukcióra pályázatírási szerződés megkötése (szóbeli előterjesztés)

NAPIRENDI PONTOK: 2. Napelemes rendszer kialakítása pályázati konstrukcióra pályázatírási szerződés megkötése (szóbeli előterjesztés) Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 18.-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok:1-3/2013. (I. 18.) számú határozatok d. rendeletek:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének június 27-én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének június 27-én tartott nyílt üléséről 170/13/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 27-én tartott nyílt üléséről Rendeletek: 9/2014. (VI.28.)

Részletesebben

ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ fax: 46/

ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ fax: 46/ ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 26/2014 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

A Nemzetiségi Bizottság évi határozatai. A Nemzetiségi Bizottság 3 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:

A Nemzetiségi Bizottság évi határozatai. A Nemzetiségi Bizottság 3 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta: A Nemzetiségi Bizottság 2018. évi határozatai 1/2018. (I.18.) NB határozata Napirend elfogadása 1. A Nemzetiségi Bizottság 2018. évi munkatervének elfogadása 2. Esztergom Város Önkormányzata és a helyi

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 47/2015.(VI.24.) 48/2015.(VI.24.) 49/2015.(VI.24.) A Szivárvány Óvoda intézményvezető-helyettesi

Részletesebben

Decs Nagyközség Képviselő-testülete

Decs Nagyközség Képviselő-testülete Decs Nagyközség Képviselő-testülete Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 469-18/2016. Készítette: Nemesné Boronkai

Részletesebben

Esztergom Város Önkormányzat Képviselő testületének Idegenforgalmi és Kulturális Bizottsága. Jegyzőkönyv

Esztergom Város Önkormányzat Képviselő testületének Idegenforgalmi és Kulturális Bizottsága. Jegyzőkönyv Esztergom Város Önkormányzat Képviselő testületének Idegenforgalmi és Kulturális Bizottsága Jegyzőkönyv Idegenforgalmi és Kulturális Bizottságáról 2017. szeptember 8-án (péntek) 8 óra 30 perckor megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2016. május 25-én (szerda) 15:00 órai kezdettel a Hatvani Közös Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes (később érkezett) számviteli, vagyonnyilvántartási- és kezelési osztályvezető.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes (később érkezett) számviteli, vagyonnyilvántartási- és kezelési osztályvezető. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2014. szeptember 8-án a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott nyílt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal a jegyzőkönyv hitelesítőjére tett javaslatot az alábbiak szerint elfogadta:

JEGYZŐKÖNYV. A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal a jegyzőkönyv hitelesítőjére tett javaslatot az alábbiak szerint elfogadta: ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET PÉZÜGYI BIZOTTSÁGA Arnót, Petőfi S.u. 120. e-mail: arnot@arnot.hu Szám: 13/2016 JEGYZŐKÖNYV Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testület Pénzügyi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 9113 KORONCÓ, RÁKÓCZI U. 48. 1-4/2017 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatal nagytermében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. október 14-én 16.00 órakor megtartott rendkívüli nyílt ülésén. Az ülés helye: Jelen voltak: Városháza emeleti nagyterme. (Csatolt jelenléti ív alapján!) Horváth Richárd

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2014. június 23-án (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9/2014. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 29-30. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 29/2014.(V.08.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 3 - án megtartott nyílt ülésről. 39/2015.(VI.3.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 3 - án megtartott nyílt ülésről. 39/2015.(VI.3.) kt. határozat. 264/6/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3 - án megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 36/2015.(VI.3.) kt. határozat. 37/2015.(VI.3.)

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének július 14-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének július 14-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. július 14-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 77-83/2016. (VII. 14.) számú határozatok.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Zeb e eke. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete év szeptember hó 28. napján. Határozatok: 30/2015.(IX.28.) Rendeletek: Kódja

JEGYZŐKÖNYV. Zeb e eke. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete év szeptember hó 28. napján. Határozatok: 30/2015.(IX.28.) Rendeletek: Kódja JEGYZŐKÖNYV Zeb e eke Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. év szeptember hó 28. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 30/2015.(IX.28.) Rendeletek: Sorszáma (kihirdetés

Részletesebben

Az Idegenforgalmi és Kulturális Bizottság évi határozatai

Az Idegenforgalmi és Kulturális Bizottság évi határozatai Az Idegenforgalmi és Kulturális Bizottság 2016. évi határozatai 1/2016.(I.13.) IKB határozat: Bizottsága úgy dönt, hogy az alábbi napirendi pontokat fogadja el: Napirendi pontok: 1. Dunazug Néptánc Egyesület

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án 14 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án 14 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 469-5/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1/2013/JT. 2/2013. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

Részletesebben

Oroszlányi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Oroszlányi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Oroszlányi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 1/2019. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: az Oroszlányi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestületének 2019. január 30-ai rendkívüli üléséről Az ülés helye:

Részletesebben

Jegyzőkönyv készült a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság október 24-én órakor megtartott rendes üléséről

Jegyzőkönyv készült a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság október 24-én órakor megtartott rendes üléséről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága Jegyzőkönyv készült a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 2018. október 24-én 12.00

Részletesebben

Napirend. Döntések. Iktatószám: 6-11 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Napirend. Döntések. Iktatószám: 6-11 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-11 /2014. J E G Y Z Ő K Ö

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének január 14-én megtartott r e n d k í v ü l i ülésén hozott határozatai

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének január 14-én megtartott r e n d k í v ü l i ülésén hozott határozatai Száma: 591-1/2014. Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2014. január 14-én megtartott r e n d k í v ü l i ülésén hozott határozatai Határozat száma Határozat tárgya Kód 1/2014. (I. 14.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18-án tartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18-án tartott rendkívüli üléséről. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Soltész Balázs aljegyző. Vadászi Sándor RNÖ elnöke

JEGYZŐKÖNYV. Soltész Balázs aljegyző. Vadászi Sándor RNÖ elnöke K ö r ö m K ö z s é g i Önkormányzat Képviselő - testülete 3577 Köröm, Rákóczi u. 11. Tel.: 49/459-821; Fax: 49/459-817 E-mail: korom@korom.hu Szám: 2/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Köröm Község Képviselő-testületének2014.

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 40-32/2010. 1. Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. április 21-én 18,05 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2015. november 25 -én (szerda) 15:00 órai kezdettel a Hatvani Közös Önkormányzati

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25- én 17 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25- én 17 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szám: D-57-8 /2013. Jegyzőkönyv Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25- én 17 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Képviselő-testület hivatala Doba, Kossuth

Részletesebben

Esztergom-Kertváros Településrészi Önkormányzatának évi határozatai

Esztergom-Kertváros Településrészi Önkormányzatának évi határozatai Esztergom-Kertváros Településrészi Önkormányzatának 2017. évi határozatai Esztergom-Kertváros Településrészi Önkormányzata 6 igen szavazat mellett az alábbi határozatot 1/2017. (I.10.) RÖK határozat Esztergom-Kertváros

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doba Községi Önkormányzat képviselő-testülete 8482 Doba, Kossuth u. 10. Szám: D- 17-5 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Doba Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. május 30-án 17 órai kezdettel

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÁPRILIS 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÁPRILIS 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 32-6/2016. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2016. ÁPRILIS 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 139, 140, 141, 142/2016. (IV. 11.) 2 Jegyzőkönyv Készült

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2016. május 12-én a Városháza kistermében 15 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2011. október 24-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 3-án 15:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: 5 fő képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2012. szeptember 27-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme. Jelen vannak: Kovács Mihály

Részletesebben

2./ Marcalvölgye Ivóvízminőség Javító Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának

2./ Marcalvölgye Ivóvízminőség Javító Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8493 ISZKÁZ Szám: 105/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Iszkáz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. május 31-én (péntek) 18,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

A polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fős testület 6 tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

A polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fős testület 6 tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. J e g y z ő k ö n y v Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. július 26.-án, az önkormányzat házasságkötő termében 10 órai kezdettel megtartott, soron kívüli nyilvános üléséről.

Részletesebben

8296 Monostorapáti, Petőfi u Hegyesd, Zrínyi u Taliándörögd, Kossuth u Kapolcs, Kossuth u. 62.

8296 Monostorapáti, Petőfi u Hegyesd, Zrínyi u Taliándörögd, Kossuth u Kapolcs, Kossuth u. 62. 8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123. 8296 Hegyesd, Zrínyi u. 1. 8295 Taliándörögd, Kossuth u. 39. 8294 Kapolcs, Kossuth u. 62. 8293 Vigántpetend, Kossuth u. 32. 8308 Sáska, Rákóczi u. 4. Száma: 1101-3/2016.

Részletesebben

Esztergom Város Önkormányzata Képviselőtestületének. Nemzetiségi Bizottsága

Esztergom Város Önkormányzata Képviselőtestületének. Nemzetiségi Bizottsága Esztergom Város Önkormányzata Képviselőtestületének Nemzetiségi Bizottsága JEGYZŐKÖNYV a Nemzetiségi Bizottság 2017. június 19 én 16:30 órakor megtartott üléséről Helye: Esztergomi Közös Önkormányzati

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 61/2014. (VI. 19.) Kt. határozat

Jegyzőkönyv. 61/2014. (VI. 19.) Kt. határozat Jegyzőkönyv Készült: Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 19-én, 13:30 órai kezdettel, a gamási Önkormányzat tanácstermében megtartott soron következő Képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL Ikt.sz.: 570 11/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2014. április 22 én de. 08 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYV. A bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: JEGYZŐKÖNYV Készült: Bizottsága 2012. január 29-én 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatalban megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság részéről

Részletesebben

dr. Üveges István polgármester Barcsák Pálné képviselő Darnyiné Kövesdi Erzsébet képviselő Orosz Ferenc alpolgármester Tőzsér László képviselő

dr. Üveges István polgármester Barcsák Pálné képviselő Darnyiné Kövesdi Erzsébet képviselő Orosz Ferenc alpolgármester Tőzsér László képviselő ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 11/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben