I. ALAPADATOK II. A BIZTONSÁGI TERVHEZ TARTOZÓ MELLÉKLETEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. ALAPADATOK II. A BIZTONSÁGI TERVHEZ TARTOZÓ MELLÉKLETEK"

Átírás

1 BIZTONSÁGI TERV

2 I. ALAPADATOK RENDEZVÉNY NEVE: Közgáz Évzáró Fesztivál 2015 IDŐPONTJA: HELYE: 8174 Balatonakarattya, Koppány sor 41., Parti Üdülő ÉPÍTÉS IDŐTARTAMA: BONTÁS IDŐTARTAMA: BIZTONSÁGI SZEMÉLYZET LÉTSZÁMA: minimum 15 fő hivatásos biztonsági személyzet (ebből min. 1 fő biztonságszervezői és min. 3 fő rendezvénybiztosító képzettséggel), emellett min. 20 fő egyéb szervező, emellett 3 fő mentőszolgálat és esetkocsi. II. A BIZTONSÁGI TERVHEZ TARTOZÓ MELLÉKLETEK 1 sz. melléklet: Az épített rendezvények tűzvédelmi szabályai, tervdokumentáció 2 sz. melléklet: A rendezvényre vonatkozó érintésvédelmi követelmények. 3 sz. melléklet: Kiürítési számítások összefoglaló adatai 4 sz. melléklet: Tűzvédelmi szabályzat 5 sz. melléklet: A biztonsági és tűzvédelmi követelmények érvényesítésében közreműködők tevékenységének leírása 5.1 sz. melléklet: A szervezők, rendezők és a biztonsági személyzet feladatai rendkívüli esemény esetén 6 sz. melléklet: Kiürítés számítása 7 sz. melléklet: Alaprajzok 7.1 sz. melléklet: Ki és belépés rendjének alaprajza 7.2 sz. melléklet: Baleset, tűz, elemi csapás, tömeges rendbontás esetére vonatkozó kiürítési, menekülési útvonalak alaprajza 8 sz. melléklet: Viharos időjárás esetére vonatkozó intézkedési terv 9 sz. melléklet: Nyilatkozatok Tisztelettel: Budapest, május 13. Kubovics Péter Uni-Cornis Egyesület

3 MELLÉKLETEK

4 1.sz. melléklet AZ ÉPÍTETT RENDEZVÉNYEK TŰZVÉDELMI SZABÁLYAI, TERVDOKUMENTÁCIÓ 1.1. Az építési terv tartalmi követelményei: Alaprajzok az érintett területekről, épületszintekről, valamint helyszínrajz(ok). Az alaprajzokon, helyszínrajzokon fel kell tüntetni; - az elhelyezni tervezett építményeket, - színpadelemeket, dobogókat, bárpultokat, büféasztalokat, ruhatári elemeket, stb. - közlekedési, menekülési utakat, irányokat, ajtók szélességét és a legkisebb útszélességeket fel kell tüntetni, - rendezvények megengedhető, maimális létszámának meghatározását a szabadba vezető ajtók átbocsátóképességének függvényében, - tűzoltókészülékek, tűzcsapok helyét, 1.2. A színpadelemek, dobogók, bárpultok, büféasztalok, ruhatári elemek, munkaasztalok, fény és hangtechnikai berendezések és egyéb bútorok, eszközök elhelyezésénél arra kell ügyelni, hogy a menekülési útvonalakat, ajtónyílásokat leszűkíteni, lezárni még átmenetileg sem szabad A rendezvény által igénybe vett területnek a menekülési iránnyal ellentétes végpontjain elhelyezett ideiglenes ruhatár, büfé, stb. a menekülési útvonalat csak akkor szűkítheti le, ha azon keresztül a rendezvény területén kívüli területekről menekülési útvonal nem vezet, sőt még közlekedni sem kényszerül senki. Azonban ez esetben is legalább 80 centiméter szélességű utat szabadon kell hagyni. Ruhatár mellett dohányzóhely nem lehet. 1.3 A rendezvény zárása után az eredeti állapot helyreállításról, a berendezési tárgyak visszaállításáról, a takarításról a rendezvény felelős vezetőjének kell gondoskodni, ami az üzemeltetővel, vagy külső szervezettel történő megállapodás alapján valósul meg A villamos terv tartalmi követelményei: Zenekarok, televíziós közvetítések alkalmával szükséges elektromos berendezések (kábelek, elosztók, kapcsolók, hangosító és világító felszerelések, kamerák stb.) csak akkor használhatók, ha azok hibátlanok és megfelelnek a rájuk vonatkozó jogszabályok, szabványok és szabályzatok által előírt követelményeknek A szervezők csupán a tábor által létesített elektromos csatlakozóhelyig vállalnak kötelezettséget. A mobil felszerelések (kábelek, elosztók, kapcsolók, hangosítók és világító berendezések stb.) megfelelősségét ezek használójának kell garantálnia Az igényelt terület berendezését, beszerelését, építését végzők, a berendezéseket, felszereléseket stb. használók a tűzvédelmi, munkavédelmi szabályok maradéktalan betartásáért egyetemlegesen felelősek. Kötelesek gondoskodni arról, hogy a menekülési útvonalak leszűkítése, eltorlaszolása még átmenetileg se történhessen meg, a botlásveszély megakadályozása érdekében a kábelek rendezetten, a tűz és munkavédelmi szabályokat kielégítő módon (mechanikai és szigetelésvédelem, rögzítés, gumiszőnyeggel takarás stb.) legyenek elhelyezve, a dobogók, elektromos szerelvények - eszközök használata biztonságos legyen.

5 Az épített, illetve elhelyezett mobil rendszerek áram alá helyezése után az érintésvédelmi felülvizsgálatot is el kell végezni. Csak megfelelőnek minősített elektromos rendszer esetén nyitható meg a rendezvény Villamos berendezések átadása: A kivitelezőnek az érintésvédelmi folytonossági vizsgálatot az MSZ 2364 szerint kell elvégeznie (elvégeztetnie). 1.5 Érintett szabadterek alaprajzain, helyszínrajzokon fel kell tüntetni a menekülési utakat, -irányokat, ajtókat méretezve. A jelölt útvonalakon és kijáratokon 4 perc alatt eltávolítható személyek számának meghatározását számítás alapján A rendezvény felelős vezetője a rendezvényre vonatkozó tűzvédelmi szabályzatot, a tűzveszélyességi osztálybasorolást (a vonatkozó jogszabályok, és szabályzatok mellett az adott területre vonatkozó tűzvédelmi szabályzatot is figyelembe véve) köteles elkészíteni és annak tartalmát az érintetteknek dokumentáltan a tudomására hozni. (Dokumentált tűzvédelmi oktatást tartani a standszemélyzetek, kiállítók, zenekarok és hozzájuk tartozó műszakiak, biztonsági szolgálat, rendezők és segítőik, valamint a közreműködők számára stb.) 1.7. A rendezvény felelős vezetőjének írásban kell nyilatkoznia arról, hogy a rendezvénynyel kapcsolatos tűzvédelmi feladatait-, a tűzvédelmi szabályzatot szükséges mértékben megismerte, a tűzvédelmi szabályzatot elkészítette, a tűzvédelmi felkészítésről (oktatásról) gondoskodott, a nyitási engedély feltételeit teljesítette, a dokumentumok a rendelkezésre állnak, a rendezvény biztonságos lebonyolításának a személyi és tárgyi feltételei biztosítva vannak

6 2.sz. melléklet A RENDEZVÉNYRE VONATKOZÓ ÉRINTÉSVÉDELMI KÖVETELMÉNYEK 1. Az épített rendezvények, melyeknél installációs anyagok felhasználásával hangosító és világítási berendezésekhez kábeleket, elosztókat, kapcsolókat építenek ki, vagy helyeznek el, a munkálatok befejezése után a kiállítás megépítőjének a fogyasztói berendezések érintésvédelmét az alábbiak szerint ellenőriznie szükséges, mindig, de különös figyelemmel azokban az esetekben, amikor védővezetős érintésvédelemről is szó van: 2. Megtekintéssel, illetve működési próbával kell ellenőrizni; - a védővezetőnek, a védővezető kötéseinek és csatlakozásainak sértetlen állapotát minden, bontás nélkül látható helyen. Ez a vizsgálat nem csupán a berendezés rögzített vezetékeire vonatkozik, hanem a fogyasztókészülékekhez tartozó hajlékony csatlakozóvezetékekre is (feltéve, hogy ezek bontás nélkül láthatók). 3. Amennyiben a környezet elszigetelésének szerelő ellenőrzéséről van szó, úgy az ellenőrzés során megtekintéssel kell ellenőrizni, hogy a testtől nincs-e más test vagy idegen fémszerkezet az egyidejű érinthetőség határán belül, s hogy az alkalmazott szigetelések ép állapotúak-e? 4. Amennyiben a létesítés végén végzett szerelői ellenőrzés után még szükség van egy később elvégzendő szabványossági felülvizsgálatra is, akkor azt az MSZ függelékének F3. szakasza szerinti vagy ahhoz hasonló szöveggel feltétlenül rögzíteni kell!! 5. Szerelési igazolás, vagy érintésvédelmi szerelői vizsgálat nélkül a rendezvény (figyelembe véve a biztonságtechnikai szempontokat is) megnyitása tilos!!!

7 3. sz. melléklet KIÜRÍTÉSI SZÁMÍTÁS ÖSSZEFOGLALÓ ADATAI 1. A rendezvény neve, helye, időpontja és (becsült) maimális létszáma: Közgáz Évzáró Fesztivál 2015, Part Üdülő, Balatonakarattya, 8174, Koppány sor 41., 2700 fő 2. A rendezvény kiürítése számítás alapján 3.1. Útvonalak hossza alapján: 3,80; 3,37; 2,43; 3,37; 3,37; 3.2. A területről kivezető kijáratok átbocsátóképessége alapján: 3,84; 2,64; 3,84; 3,24; 4. A terület minősítése, útvonalhossz alapján: megfelelt ( 3,80 min < 4 min), a területről kivezető kijáratok átbocsátóképessége alapján: megfelelt (3,84 min < 4 min) 5. A terület kiürítés minősítése: megfelelt, 2700 fő tartózkodhat a területen legfeljebb.

8 4. sz. melléklet TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 1. A tűzvédelmi szabályzat hatálya: 1.1. Tárgyi hatály: A tűzesetek bekövetkezésének megakadályozására (tűzmegelőzésre), a megelőző intézkedések ellenére is bekövetkező tűzesetek észlelésére, jelzésére, oltására, a menekülésre, a mentésre és a tűzvizsgálatban való közreműködésre vonatkozó magatartási szabályokat foglalja magában Területi hatály: 8174 Balatonakarattya, Parti Üdülő, Koppány sor 41. (épület(ek) szabadterek megnevezése, tűzveszélyességi besorolása) Az üdülő szabad területei, az üdülő strandja, az üdülő étkezője és a camping bizonyos épületei lakhatás céljából, emellett a menekülési útvonalak a rendezvény területén kívül további 40 méter távolságig (szintenként a terek, helyiségek felsorolása, amit a rendezvényre bérbevettek) 1.3. Személyi hatály: A tűzvédelmi szabályzat rendelkezéseit a rendezvény tervezője, kivitelezője, a rendezvény szervezését, őrzését és védelmét működését, a takarítást, stb. ellátó személyek a rendezvény közreműködői, fellépői, résztvevői (a standok személyzete) stb. és a rendezvényen megjelent látogatók, vendégek (mindenki aki az adott területen tartózkodik) maradéktalanul kötelesek betartani. A tűzvédelmi szabályok betartása életkorra és állampolgárságra való tekintet nélkül mindenkire kötelező. A kiskorúak és cselekvőképességükben korlátozott személyek magatartásáért a felügyeletüket ellátó, illetve őket kísérő személyek tartoznak felelősséggel Időbeli hatály: A tűzvédelmi szabályzat a tervezői szerződés megkötésével, a kivitelezés, berendezés, a rendezvény időtartama alatt (év, hó, nap-tól, év, hó nap-ig) a bontás, kiszállítás, takarítás befejezéséig, az eredeti állapot visszaállításáig van hatályban. 2. A tűzvédelmi feladatokat is ellátó személyek kötelezettségei: 2.1. A rendezvény felelős vezetőjének tűzvédelmi feladatai: (A rendezvény felelős vezetője az a természetes személy, aki annak az egyetemmel szerződőnek a képviselője, akinek érdekében és finanszírozásában a rendezvény előkészítése, tervezése, engedélyeztetése, kivitelezése, működtetése, bontása, az eredeti állapot helyreállítása, a terület takarítása megtörténik.) A jogszabályokban, szabványokban, szabályzatokban és a rendezvényre kiadott engedélyben meghatározott tűzvédelmi követelményeket betartja és betartatja Elkészíti a rendezvényre vonatkozó tűzvédelmi szabályzatot és annak az érintettek részére történő megismertetéséről dokumentáltan gondoskodik (Tűzvédelmi oktatást tart.) A tűzvédelmi szabályzatban meghatározott szabályok betartását folyamatosan ellenőrizni, a feltárt hiányosságok megszüntetéséről haladéktalanul gondoskodik A tervező, a kivitelező és a közreműködők figyelmét felhívja a rendezvény engedélyezési okmányában, valamint a rendezvényre kiadott tűzvédelmi szabályzatában és a szervezők baleset, elemi csapás, tömeges rendbontás és szélsőséges időjárásra vonatkozó cselekvési tervében foglaltak betartására A rendezvényre bevitt értékek tűzvédelméről, megőrzéséről, szükség esetén biztosításáról gondoskodik Felel a rendezvényre vonatkozó szabályok betartásáért, betartatásáért, minden jogszabályban, szabályzatban, engedélyezési okmányban meghatározottak érvényre juttatásáért A rendezvény nyitásához és biztonságos működéséhez szükséges dokumentációk, nyilatkozatok, felülvizsgálatok, felszerelések, eszközök stb. meglétéről és folyamatos megtartásáról gondoskodik Feladatai ismeretéről és teljesítéséről írásbeli nyilatkozatokat ad.

9 2.2. A rendezvény tervezőjének tűzvédelmi feladatai: A rendezvényre vonatkozó jogszabályi, szabvány, szabályzati és az egyetem által meghatározott követelményeket maradéktalanul érvényesítő tervdokumentációt a tervezett nyitás megkezdése előtt legalább hat nappal az egyetem rendezvényszolgálatának átadja. A szabályok betartásáról írásban nyilatkozik A rendezvény maimális becsült létszámát figyelembe véve bejelöli a szintidőn belüli menekülési irányokat az igénybevett kijáratok méreteit. Elvégzi a kiürítésszámítást. (60 cm ajtónyíláson egy perc alatt 25 fő áthaladását lehet a számítás alapjául venni és a rendezvényt 4 perc alatt kell kiüríteni. 1,2m-nél kisebb ajtónyílás nem használható a menekítés során A rendezvény kivitelezőjének tűzvédelmi feladatai: Az építési munkát a jóváhagyott kiviteli tervek szerint végzi. Amennyiben tervezési hiányosságot tapasztal, annak megszüntetését a felelős tervezőnél kezdeményezi A beszállítás, építés, bontás és kiszállítás során a tevékenységre vonatkozó jogszabályi-, szabvány- és szabályzat-előírásokat (különös tekintettel az egyetem és a táborhely tűzvédelmi szabályzatára) köteles maradéktalanul betartani. Saját dolgozóinak dokumentált tűzvédelmi oktatásáról gondoskodni köteles Az engedélyezési okmányban az egyetem által meghatározott követelményeket teljesítenie kell Kivitelezői munkájáról írásbeli nyilatkozatot ad Az elektromos szerelést végző írásbeli villamos szerelési szabványossági nyilatkozatot ad A saját elektromos berendezés, eszköz, felszerelés rendezvényen való használata esetén tűzvédelmi megfelelősségi nyilatkozatot ad A rendezvény őrző-védő szolgálatának tűzvédelmi feladata: A rendezvényre vonatkozó tűzvédelmi szabályzat előírásait kötelesek megismerni, betartani, a betartást folyamatosan ellenőrizni, a szabályokat mindenkivel betartatni. (Dokumentált tűzvédelmi oktatás szükséges!) 2.5. A rendezvény felelős vezetőjének alárendelt szervezők, rendezők tűzvédelmi feladatai: A rendezvényre vonatkozó tűzvédelmi szabályzat előírásait kötelesek megismerni, betartani, a betartást folyamatosan ellenőrizni, a szabályokat mindenkivel betartatni. (Dokumentált tűzvédelmi oktatás szükséges!) 2.6. A rendezvényen közreműködő zenekarok tűzvédelmi feladatai: A rendezvényre vonatkozó tűzvédelmi szabályzat előírásait kötelesek megismerni, betartani és segítőikkel (közreműködőikkel) is betartatni. (Dokumentált tűzvédelmi oktatás szükséges!) A rendezvényen használt saját tulajdonú (használatú) elektromos berendezések, felszerelések, eszközök tűzvédelmi megfelelősségéért teljes felelőséggel tartoznak és arról írásban kötelesek nyilatkozatot adni A rendezvény közreműködőinek (résztvevőinek, a standok, stb. személyzetének) tűzvédelmi feladatai: A rendezvényre vonatkozó tűzvédelmi szabályzat és előírásait kötelesek megismerni, betartani, a betartást saját területükön folyamatosan ellenőrizni, a szabályokat mindenkivel betartatni A standok (szervezeti egységek) vezetői az irányításuk alá tartozó személyek dokumentált tűzvédelmi felkészítéséről (oktatásáról) és a területük napi kétszeri (nyitáskor és záráskor) ellenőrzéséről gondoskodni kötelesek Egyéb közreműködők, szolgáltatók (előadóművészek, vendéglátósok, ételt-italt stb. árusítók, takarítók stb.) tűzvédelmi feladatai:

10 A rendezvényre vonatkozó tűzvédelmi szabályzat előírásait kötelesek megismerni, betartani, a betartást saját területükön folyamatosan ellenőrizni, a szabályokat mindenkivel betartatni Az esetleges szervezeti egységek vezetői az irányításuk alá tartozó személyek dokumentált tűzvédelmi oktatásáról és a területük napi kétszeri (nyitáskor, záráskor) ellenőrzéséről kötelesek gondoskodni. 3. A rendezvény területére vonatkozó tűzvédelmi szabályok: 3.1. A rendezvényre vonatkozó létesítési szabályokat a tervező, a kivitelező és a megrendelő köteles érvényre juttatni. A szükséges dokumentumokat, nyilatkozatokat elkészíteni, az érintésvédelmi felülvizsgálatot elvégeztetni, valamint az esetlegesen felmerülő hiányosságokat még a rendezvény megnyitása előtt kötelesek megszüntetni A tervező a tervezés-, a kivitelező az építés és bontás (a be-és kiszállítás) során a tevékenységükre vonatkozó általános tűzvédelmi szabályokon túl az egyetem tűzvédelmi szabályzatában és tűzriadó tervében foglalt előírásokat is maradéktalanul kötelesek érvényre juttatni Ki-ki a saját területén a rendezvény nyitása előtt és zárása után köteles ellenőrzést tartani, mindent átvizsgálni és megszüntetni minden olyan körülményt, ami tüzet, vagy annak veszélyét okozhatja A rendezvény területén (kialakított standokon stb.) elektromos kávéfőző, teafőző, hősugárzó stb. (egyéb hőtermelő berendezés) használata tilos Az installációk mögött éghető anyagot tárolni (felhalmozni) nem szabad A rendezvényeken fokozottan tűz- és robbanásveszélyes (jelölése A ), tűz- és robbanásveszélyes (jelölése B ) anyagok használata és átmenti tárolása sem megengedett Az épületekben és szabadtereken propán-bután gázzal és olajjal működő tüzelő és fűtőberendezés használata tilos A rendezvény elektromos energiaellátását és felhasználását, a villamos vezetékeket, kapcsolókat, berendezéseket, felszereléseket a vonatkozó szabványok, szabályzatok és jogszabályok szerint kell kialakítani, felülvizsgálni és használni. Az elektromos energiaellátást központilag és a szükséges mértékben szakaszosan is leválaszthatóan kell kialakítani Villamos berendezések, vezetékek, elosztók, kapcsolók, világítótestek stb. és éghető anyag között olyan távolságot kell megtartani, vagy olyan hőszigetelést kell alkalmazni, hogy az az éghető anyagra gyújtási veszélyt ne jelentsen A felügyelet nélkül hagyott elektromos berendezést a hálózatról le kell választani A rendezvény elektromos energiaellátását záráskor a hálózatról le kell választani és csak nyitáskor szabad visszakapcsolni A rendezvény munkatársai, közreműködői stb. a fő-és szakaszáramtalanítási helyeket és módokat a rendelkezésre álló tűzoltókészülékek, tűzcsapok helyét kezelését, használatát kötelesek megismerni, betartani és másokkal is betartatni A rendezvény területén legalább 3-3 db 6 kp-és ABC porral oltó tűzoltókészüléket kell elhelyezni úgy, hogy egy-egy tűzoltókészülék a védendő helytől 20 méternél távolabb ne legyen. A készülékek helyéről a rendezvény munkatársai, közreműködői tudjanak Számítógépekben, egyéb mikroelektronikai berendezésekben keletkezett tűz oltásához porral oltót használni nem szabad. Ezért ezek tűzvédelme érdekében legalább egy-egy CO2-vel oltó tűzoltókészüléket kell készenlétbe helyezni. 4. Egy előforduló tűz esetén (a pánik elkerülése érdekében) a rendezvény munkatársai, közreműködői a következőket tegyék: 4.1. A rendelkezésre álló tűzoltókészülékkel, esetleg tűzcsappal (csak áramtalanítás után) megkezdik a tűz oltását.

11 4.2. A tűzoltással párhuzamosan tájékoztatják a vendégeket, látogatókat a tűzesetről és felszólítják őket, hogy az épületet hagyják el. Gondoskodnak a tűzvédelmi szabályzat mellékleteként elhelyezett alaprajzon (alaprajzokon) számításba vett útvonalakhoz tartozó ajtók, kijáratok kinyitásáról A tűzoltással és a pánikmentes irányított épület-kiürítéssel párhuzamosan a 105-ös segélyhívó számon értesítik a tűzoltóságot Amennyiben van, akkor a legközelebbi kézi jelzésadóval a tűzjelző rendszert működésbe hozzák, hogy a tűzesetről a rendezvény által nem érintett résziben tartózkodók is tudomást szerezhessenek Folytatják a tűz oltását és a rendezvény irányított kiürítését. (Kiürítési irányok a mellékelt alaprajzon, alaprajzokon) Intézkednek az üzemeltető felé, hogy (amennyiben ilyenek vannak) az érintett klímarendszereket, lifteket kapcsolja ki (lifteket kikapcsolás előtt a földszintre le kell hozni) és a rendezvény területén tartózkodókat hangosbeszélőn, ill. színpadi hangtechnikákon keresztül is tájékoztassák a tűzesetről, szólítsák fel őket a rendezvény elhagyására A tűz jelzésének abbahagyása mindaddig tilos, amíg a tüzet el nem oltották, illetve a területet mindenki el nem hagyta és ezt két-három fős csoportokban le nem ellenőrizték, vagy a tűzoltóság helyszínre érkezett illetékese erre engedélyt nem adott Az eloltott vagy önmagától megszűnt tűzesetet is be kell jelenteni a tűzoltóságnak és a tűzvizsgálat befejezéséig a helyszínt megváltoztatni (átrakodni, takarítani, stb.) nem szabad. 5. Aki a rendezvényre vonatkozó tűzvédelmi szabályzat előírásait megszegi, esetleg a szabályszegése tüzet okoz, az a következő szankciók valamelyikére számíthat Tűzvédelmi szabálysértési eljárás; 5.2. Tűzvédelmi bírság; 5.3. Bűncselekmény esetén büntetőeljárás.

12 5. sz. melléklet: A BIZTONSÁGI ÉS TŰZVÉDELMI KÖVETELMÉNYEK ÉRVÉNYESÍTÉSÉBEN KÖZRE- MŰKÖDŐK TEVÉKENYSÉGÉNEK LEÍRÁSA A TŰZ JELZÉSE, OLTÁSA, A KIÜRÍTÉS LEBONYOLÍTÁSA I. A TŰZ ÉSZLELÉSE ÉS JELZÉSE Személyesen észlelt tűz esetén a szervezők kötelesek mobiltelefon vagy CB rádió segítségével (duple kapcsolat) haladéktalanul értesíteni társaikat, illetve a szakhatóságokat, majd teljesíteni ezen dokumentum szerinti feladataikat. II. A RENDEZVÉNYEN TARTÓZKODÓK ÉRTESÍTÉSE, RIASZTÁSA 1. Kiépített hangos beszélő rendszer segítségéve1 (szimple kapcsolat): amennyiben a színpadok, építmények rendelkeznek kiépített hangtechnikával, azon keresztül haladéktalanul meg kell kezdeni a vendégek értesítését. A rendezvény kiürítését irányítók ezen keresztül tudnak a vendégek számára fontos (megnyugtató, feladat meghatározó, tájékoztató) információkat adni. (Pl. Hol van a tűz, merre terjed, melyek a biztonságos menekülési útvonalak, s t b. ) 2. Mobiltelefonok segitségével (Duple kapcsolat): A terület kiürítését indokló tűz esetén a veszélybe került emberek mobiltelefonon felvehetik a kapcsolatot a kiürítést irányítókkal. Ezáltal nem csak kapnak, de adnak is információkat, amikkel a gyors és biztonságos kiürítést és tűzoltást segíthetik. 3. Az eddig említettek hibája, működésképtelensége esetén: A kiürítést irányítók 3-3 fős felderítő csoportok létrehozásával is szerezhetnek információkat a tűz helyéről, nagyságáról, terjedésének irányáról -sebességéről, a használható menekülési útvonalakról, a tűz által elzárt emberek helyéről, létszámáról stb. 4. A tűz által elzártak, veszélyeztetettek személyes közreműködésével: A tűz által veszélyeztetett emberek szervezés nélkül is értesítik, tájékoztatják a közelben tartózkodókat a kialakult helyzetről, a szükséges es lehetséges feladatokról. Ezen túl csak ők tudják, hogy kik es hova (pl.: mellékhelyiségbe, felderítésre, tűzoltásra stb.) távoztak, hogy a füst és a hő a visszavezető út elzárásával fenyeget, vagy azt már el is zárta. Ezen felül 3-3 fős felderítő csoportokat szervezhetnek a veszélybe kerültek tájékoztatására, a menekülés biztonságos útvonalainak felderítésére. Az ekkor szerzett adatokat, információkat a kiürítést irányítókkal is megoszthatják és a tőlük kapott tájékoztatás megnyugvást eredményezhet, a biztonságos menekülést, a tűz továbbterjedésének akadályozását segítheti elő. III. A TŰZ OLTÁSA, TOVÁBBTERJEDÉSÉNEK MEGAKADÁLYOZÁSA 1. Tűzoltás hordozható tűzoltókészülékek használatával: A kezdődő tüzek oltása, továbbterjedésének megakadályozása a közelben elhelyezett tűzoltókészülékekkel is könnyen megoldható. Ezért a rendezvény kezdete előtt a rendezőket és a biztonsági szolgálat tagjait tűzvédelmi oktatás keretében a kiürítés szabályairól, a tűz megelőzéséről, oltásáról, jelzéséről is ki kell oktatni.

13 2. A tűz továbbterjedésének megakadályozása: A veszélyeztetett éghető anyagok eltávolításával is késleltethető, megakadályozható a tűz terjedése. A felhevült felületek vízzel való hűtése is hatékony védekezés lehet. IV. A TŰZ MIATT VESZÉLYESSÉ VÁLÓ TERÜLETEK ELHAGYÁSA A tűz miatt veszélyessé váló terület elhagyása történhet önállóan, a terület kiürítését irányítók és a helyszínre érkezett tűzoltóság segítségével. 1. Önállóan a.)a tűz, vagy a tűz jelzésének felismerésekor a rendezvény területét egy biztonságosan használható menekülési útvonalon késlekedés nélkül el kell hagyni. b.) A tűz, hő és füst által teljesen körbezárt személyek a felforrósodó felületeket hűtsék, vegyék fel a kapcsolatot a kiürítést irányítókkal és a kapott utasítások szerint járjanak el. 2. A rendezvény kiürítését irányítók segítségével A rendezvény szervezői, rendezői, a biztonsági szolgálat minden rendezvény előtt felkészülnek a tűz megelőzésére, jelzésére, oltására, az épületek kiürítésének irányítására, vagyis tűzvédelmi oktatásban részesülnek. Mindezeken túl jó helyismeretet szereznek, tudják, hol vannak a tűzoltókészülékek, áramtalanító kapcsolók, kijáratok, gyülekezési helyek. Ismerik ezek működését. 3. A helyszínre érkező tűzoltóság segítségével: A tűzoltóság a tűz jelzésétől és riasztásuktól a lehető leghamarabb a helyszínre érkezik és segít a mentésben. V. KIÜRÍTÉST SEGÍTŐ MEGOLDÁSOK 1. Általános szabályok a.) Szénmonoid majdnem minden tűznél keletkezik. Belégzése után a veszélybe került személy, irracionális menekülési lehetőségekkel próbálkozik, egyszerű feladatok ellátására is képtelenné válhat. b.) A felfelé szálló forró füstgázok hőhatása és a mérgező gázok ellen a felszín közelében mozogva lehetünk nagyobb biztonságban, ahol a látási viszonyok is kedvezőbbek. c.) A különböző műanyagok égésekor keletkező füstgázok ellen csak légzőkészülék jelenthet védelmet. d.) A hővel, füsttel telített légtérben való mozgást jelentősen segítheti, ha a száj és orr elé bevizezett tetilt helyezünk. A hőt mérsékli, a füst részecskéit távol tartja. e.) Ha valahol személy(ek) van(nak) bezárva, fel kell venni a kapcsolatot a kiürítést irán yítókkal, végső esetben segítségért kiáltani. f.) A mentésre váró személyek a tűzoltók figyelmét ruhadarabok lengetésével, kiakasztásával is felhívhatják. g.) Vízzel a tűz oltható, a felhevült felületek hűthetők, a tűz továbbterjedése akadályozható, de csak áramtalanított részeken biztonságos.. VI.

14 FELDERÍTÉS 1. Három-három fős csoportok felderítési feladatai: a.) A veszélybe került emberek más lehetőség híján három-három fős csoportokat szervezhetnek a biztonságos menekülési útvonalak felderítésére, a kiürítés irányítóival való kapcsolatfelvételre. b.) A kiürítést irányítók más lehetőség híján három-három fős csoportokat szervezhetnek a területen tartózkodóknak, a tűz helyének, a biztonságos menekülési útvonalaknak a felderítésére, kapcsolatfelvételre. 2. A területről már kimenekült, kimentett személyektől szerezhető információk: a.) Hol es még hányan lehetnek a területen. b.) Melyik helyiségeket, mellékhelyiségeket ellenőriztek le, annak mi lett az eredménye? c.) A tűz helye, nagysága, terjedési iránya? d.) Történt-e beavatkozás es annak mi lett az eredménye? e.) A füst és hő mértéke, elhelyezkedése, színe, töménysége, adott terek telítettsége? f.) Egyéb fontosnak ítélt kérdések. 3. A terület teljes kiürítését szolgáló intézkedések: a.) Szimple vagy duple kapcsolatteremtéssel tájékoztatás, megnyugtatás, fontos cselekvésekre való felhívás b.) felderítési csoport(ok) szervezése. c.) A füst és hő továbbterjedésének megakadályozása, a lehetséges menekülési útvonalak biztonságosabbá tétele. VII. A HELYSZÍNRE ÉRKEZŐ TŰZOLTÓ EGYSÉG VEZETŐJÉNEK TÁJÉKOZTATÁSA a kialakult helyzetről, a tett és tervezett intézkedésekről. VIII. A RENDEZVÉNY ELHAGYÁSA UTÁN GYÜLEKEZÉS A KIJELÖLT HELYE- KEN Az épület kiürítését irányítók a gyülekezési helyeken létszámellenőrzést végeznek és információt gyűjtenek a további feladatok ellátására és a kiürítést végzők, továbbá a tűzoltóság tájékoztatására. A gyülekező helyeket úgy kell kijelölni, hogy a kimenekült személyek védve legyenek és a tűzoltó járművek felvonulását, működését ne akadályozzák. KIJELÖLT GYÜLEKEZŐHELYEK: 1. A Part Üdülő rendezvény elől elzárt területének beton sportpályája. 2. A rendezvény bejárata mellett található parkoló. IX. SZERVEZŐK, RENDEZŐK ÉS A BIZTONSÁGI SZEMÉLYZET FELADATAI

15 1. A rendezvényre vonatkozó tűzvédelmi szabályzat megismerése, betartása és betartatása, ennek ellenőrzése, hiányosságok esetén a hibák azonnali megszüntetése. 2. A rendezvényre bevitt értékek tűzvédelméről, megőrzéséről, szükség esetén biztosításáról gondoskodnak, erre a figyelmet felhívják. 3. Felelnek a rendezvényre vonatkozó szabályok, a jogszabályok, szabályzatok és az engedélyezési okmányban foglaltak betartatásáért. 4. A rendezvény nyitásához es biztonságos működéséhez szükséges dokumentációk, nyilatkozatok, állásfoglalások, felszerelések, eszközök meglétéről és megőrzéséről gondoskodnak. 5. A tűzoltó berendezések, készülékek, a szimple és duple kapcsolatfenntartási eszközök helyét, kezelését, használatát kötelesek megismerni, a szabályokat betartani és betartatni. 5.1 sz. melléklet: A SZERVEZŐK, RENDEZŐK ÉS A BIZTONSÁGI SZEMÉLYZET FELADATAI RENDKÍVÜLI ESEMÉNY ESETÉN TŰZ ESETÉN 1. A rendelkezésre álló hordozható tűzoltókészülékekkel, áramtalanítás után megkezdik a tűz oltását, továbbterjedésének megakadályozását. 2. A tűzoltással párhuzamosan tájékoztatják, megnyugtatják a rendezvény résztvevőit és felszólítják őket a kijelölt menekülési útvonalakon a terület elhagyására. 3. Értesítik a tűzoltóságot (akkor is szükséges, ha a veszélyt lokálisan képesek elhárítani!- ilyen esetben a helyszínt változatlan állapotban meg kell őrizni a hatóságok megérkezéséig) 4. Folytatják a tűz oltását és a rendezvény kiürítését. 5. Intézkednek, hogy a rendezvény többi területén is megtörténjen a szimple tájékoztatás. 6. A megérkező tűzoltó egység vezetőjét megfelelően tájékoztatják. 7. Koordinálják a kiürítést a rendezvény területén és a gyülekezési pontoknál is, erről a mentés vezetőjét is tájékoztatják, az általa meghatározottak szerint járnak el. SZÉLSŐSÉGES IDŐJÁRÁS ESETÉN (lásd még a 8. sz. mellékletet) 1. A rendezvény szervezőinek kötelessége az időjárás folyamatos meteorológiai megfigyelése (internetes, telefonos és egyéb hírközlő rendszerek segítségével). 2. Szélsőséges időjárás közeledése esetén tájékoztatják, megnyugtatják a rendezvény résztvevőit és felszólítják őket a kijelölt területek elfoglalására. Szélsőséges időjárástól védett, ilyen jellegű menekítésre kijelölt területek az üdülő területén épített kőépületek (étkezők, lakóházak, stb.) 3. Gondoskodnak a rendezvény teljes kiürítéséről az épületek felé. Szükség esetén alkalmazzák a hangosbemondókat, hangtechnikát. BALESET, ELEMI CSAPÁS VAGY TÖMEGES RENDBONTÁS ESETÉN

16 1. Áramtalanítják a szükséges technikát, igyekeznek védezni azt. 2. Ezzel párhuzamosan tájékoztatják, megnyugtatják a rendezvény résztvevőit és felszólítják őket a kijelölt menekülési útvonalakon a terület elhagyására. 3. Értesítik az illetékes szakhatóságot (akkor is szükséges, ha a veszélyt lokálisan képesek elhárítani!-ilyen esetben a helyszínt változatlan állapotban meg kell őrizni a hatóságok megérkezéséig) 4. Folytatják a rendezvény kiürítését. 5. Intézkednek, hogy a rendezvény többi területén is megtörténjen a szimple tájékoztatás. 6. A megérkező szakhatósági egység vezetőjét megfelelően tájékoztatják. 7. Koordinálják a kiürítést a rendezvény területén és a gyülekezési pontoknál is, erről a mentés vezetőjét is tájékoztatják, az általa meghatározottak szerint járnak el.

17 6. sz. melléklet: A KIÜRÍTÉS SZÁMÍTÁSA

18 K I Ü R Í T É S I S Z Á M Í T Á S A rendezvény helyszíne: Parti Üdülő, Balatonakarattya 8174 Balatonakarattya, Koppány sor 41. A rendezvény által igénybevett területek 1.) A rendezvény által használt összes terület / m ) A rendezvényen résztvevők legmagasabb létszáma / fő ) A rendezvény területe Területek megnevezése méret (m 2 ) A tábor teljes területe Ebből a rendezvényre felhasznált Épületek a rendezvény területén Sátrazóhely mérete Installációk mérete 550 Parkolók és lezárások által foglalt, elkerített területek mérete Szabadon felhasználható terület ) 1 főre jutó alapterület fő/ m 2 0,25 A kiürítés során 30 m/perc vízszintes irányú haladási sebességgel lehet számolni. 5.) A rendezvény egy tűzszakasz, ezért a benntartózkodók létszáma alapján a

19 "D" tűzveszélyességi osztályba tartozik. Szabadtér. Tűzállósági foka < I. Ezért a kiürítést 4 percen belül kell tudni végrehajtani. Kiürítés A kiürítés időtartama az útvonalak hossza alapján: n Si1 ta = < t2meg i=1 V1 Útvonalak iránya Si1 = A rendezvény legtávolabbi pontjától a kijáratig vezető út hossza az úttengelyeken mérve, amely a legnagyobb távolságot adja méterben V1 = az egyes útszakaszokhoz tartozó haladási sebességek (30 m/perc) tmeg = a kiürítésre megengedett időtartam: maimum 4 perc hoszszúsága/m Lásd a fenti képletet Si1 V1 ta Sátraktól Parkoló vészkijárata felé 80,0 80, ,67 Sátraktól Strand (Nyugat) felé 85,0 85, ,83 Sátraktól Dél felé 90,0 90, ,00 Étkező melletti épületekből Északi kijárat 3,33 felé 100,0 100,00 30 Északi épületektől Északi kijárat felé 80,0 80, ,67 Sátraktól Strand felé 85,0 85, ,83 Étkezőből Déli kijárat felé 110,0 110, ,67 Színpadtól Dél felé (mindkét kijáraton) 100,0 100, ,33

20 Színpadtól Északi kijárat felé 65,0 65, ,17 ta < tmeg 3,67 A kiürítési időtartama a rendezvényről kivezető kijáratok átbocsátóképessége alapján: N N = az ellenőrzött tűzszakaszból eltávolítandó személyek száma /fő tc = k = a szabadba vezető ajtók átbocsátóképessége: 41,7 fő * m -1 * min -1 (percenként 25 fő, 0,6 m-es sávnyílás szélességen) fő/perc 1 = a rendezvényről kivezető kijáratok szabad nyílásszélességének összege m-ben k1 < tmeg A rendezvényről kivezető kijáratok Lásd a fenti képletet megnevezése széles-sége/m N k 3 t2c Az északi kapun át 10, ,7 10,0 2,04 Az északi, parkoló melletti vészkijáraton át 10, ,7 10,00 0,96 A strand felé vezető kisebb kapun át 1, ,7 1,00 2,40 A strand felé vezető nagyobb kapun át 2, ,7 2,8 3,05 A déli vészkijáraton 10, ,7 10,00 0,96 A déli kapun át 10, ,7 10,00 0,96 Minden kijárat 43, ,7 22,75 1,37 tc < tmeg 3,05

A meteorológiai riasztások esetén használt veszélyességi szintek jelentése:

A meteorológiai riasztások esetén használt veszélyességi szintek jelentése: 1. számú melléklet A meteorológiai riasztások esetén használt veszélyességi szintek jelentése: Első szint (sárga) Bizonyos körülmények között már potenciálisan veszélyes, de viszonylag gyakori és nem szokatlan

Részletesebben

Meteorológiai riasztási rendszer vihar után, vihar előtt

Meteorológiai riasztási rendszer vihar után, vihar előtt Meteorológiai riasztási rendszer vihar után, vihar előtt A június 21-i viharban hatan könnyebben megsérültek. Három ember a fejükre hulló faágak miatt sérült meg, egy embert a lábán sebzett meg a tetőről

Részletesebben

Hatósági ellenőrzés. Tűzvédelmi szabálytalanság

Hatósági ellenőrzés. Tűzvédelmi szabálytalanság Hatósági ellenőrzés szabálytalanság legkisebb legnagyobb 1. előírás megszegése, ha az tüzet idézett elő 100 000 1 000 000 2. szabály megszegése, ha az tüzet idézett elő és az oltási 200 000 3 000 000 tevékenységben

Részletesebben

A tűzvédelmi bírságok rendszere A kötelezően bírságolandó tételek sorszámát színes háttérrel emeltük ki! között

A tűzvédelmi bírságok rendszere A kötelezően bírságolandó tételek sorszámát színes háttérrel emeltük ki! között 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. A tűzvédelmi bírságok rendszere A kötelezően bírságolandó tételek sorszámát színes háttérrel emeltük ki! 2016.01.01-2016.02.14. között 2016.02.15-től Tűzvédelmi szabálytalanság Tűzvédelmi

Részletesebben

Írta: MTbiztonsag szeptember 28. szombat, 18:45 - Módosítás: április 05. szombat, 21:24

Írta: MTbiztonsag szeptember 28. szombat, 18:45 - Módosítás: április 05. szombat, 21:24 Amikor a tűzvédelem fontosságáról beszélünk, akkor mindenki úgy gondolja, hogy a leégő hatalmas épületek rémképe és a várható pusztulás eléggé visszatartja a cégeket és a dolgozókat a hanyagságtól. Mivel

Részletesebben

Tűzvédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi Szabályzat Tűzvédelmi Szabályzat Kunmadarai Repülőtér területére Mentők 104 Tűzoltóság 105 Rendőrség 107 Értesítési telefonszám 06 30 7037616 2013 Kunmadarasi Repülőtér 042 hrsz. Tűzvédelmi Szabályzata Rendkívüli

Részletesebben

Tűzvédelmi ismeretek 2013. OMKT

Tűzvédelmi ismeretek 2013. OMKT Tűzvédelmi ismeretek 2013. OMKT Tűzvédelem Tűzmegelőzés Tűzoltás Tűzvizsgálat Az égés feltétele Oxigén Gyulladási hőmérséklet Éghető anyag Az oxigén szerepe az égésben A levegő oxigéntartalma 21 % 21-18

Részletesebben

TŰZRIADÓ TERVE: 2010.

TŰZRIADÓ TERVE: 2010. 2. sz. melléklet 4030 DEBRECEN Budai É.u.8/A. sz. 4030 D e b r e c e n, Híd u. 4.- 6. sz. TANMŰHELYÉNEK TŰZRIADÓ TERVE: 2010. Érvényes: 2010. szeptember 10.-től. 4030 D E B R E C E N, Budai É. u. 8/a.

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT A Nyíregyházi Főiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolája dolgozói és tanulói tűzvédelmi

Részletesebben

Az előadás tartalma Jogszabályi hátterek A Tűzvédelmi Szakvizsgáról Országos Tűzvédelmi Szabályzat Égéselmélet Alapvető tűzoltási módok Tűzoltó készülékek Palackok kezelése Robbanóképes közegek, robbanásvédelem

Részletesebben

Katasztrófavédelem, tűzvédelem közoktatási intézményekre vonatkozó szabályai

Katasztrófavédelem, tűzvédelem közoktatási intézményekre vonatkozó szabályai Hatósági feladatok az oktatási intézményekben Katasztrófavédelem, tűzvédelem közoktatási intézményekre vonatkozó szabályai Angyal István tűzoltó őrnagy osztályvezető Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Részletesebben

Előadó Zsákai Lajos tű. alez. Hatósági osztályvezető Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Előadó Zsákai Lajos tű. alez. Hatósági osztályvezető Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Ma Előadó Zsákai Lajos tű. alez. Hatósági osztályvezető Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Vonatkozó előírások I. 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni

Részletesebben

TŰZVÉDELEM. Győr Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium

TŰZVÉDELEM. Győr Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium TŰZVÉDELEM Győr Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium 2014. december 5.-én kiadásra került az új 54/2014 BM rendelet, az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat. A jogszabály

Részletesebben

NÁDASDY-VÁR PINCEKLUB TŰZRIADÓ TERV 1

NÁDASDY-VÁR PINCEKLUB TŰZRIADÓ TERV 1 NÁDASDY-VÁR PINCEKLUB TŰZRIADÓ TERV 1-2010- Sárvár, 2010. szeptember 6. Tűzriadó Tervet jóváhagyom: Intézményvezető 1a módosított 30/1996 (XII.6.) BM rendelet 4. -a alapján. Tűzjelzés: 1) A helyszíntől

Részletesebben

Társasházaktűzvédelmére vonatkozójogszabályi változások

Társasházaktűzvédelmére vonatkozójogszabályi változások Társasházaktűzvédelmére vonatkozójogszabályi változások Tűzvédelmi használati szabályok Gaszner Eszter tű.fhdgy. Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szekszárd Katasztrófavédelmi Kirendeltség Hatósági

Részletesebben

Dr. Kovács Sándor ny.r. ezredes. Rendőrtiszti Főiskola Közbiztonsági Tanszék. jogtanácsos c. főiskolai docens

Dr. Kovács Sándor ny.r. ezredes. Rendőrtiszti Főiskola Közbiztonsági Tanszék. jogtanácsos c. főiskolai docens Rendőrtiszti Főiskola Közbiztonsági Tanszék Dr. Kovács Sándor ny.r. ezredes Zenés, táncos 23/2011 (III.8.) Kormány rendelet, a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről (2011. június

Részletesebben

Az OMSZ veszélyjelző rendszere

Az OMSZ veszélyjelző rendszere Veszélyjelző rendszer célja: Az OMSZ veszélyjelző rendszere Az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) nyilvános honlapján (www.met.hu) általános élet- és vagyonvédelmi célokat szolgáló figyelmeztető rendszert

Részletesebben

TŰZVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

TŰZVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ TŰZVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ TŰZMEGELŐZÉS A hőtermelő berendezések és a bútorok, éghető anyagok között tartsuk meg a biztonságos távolságot! Ha gázszagot érzünk, ne csengessünk, ne kapcsoljunk villanyt, azonnal

Részletesebben

Pro School Service Nonprofit Kft. / biztonságszervezés / 0712-06 modul/ 2 vifea. segédlet

Pro School Service Nonprofit Kft. / biztonságszervezés / 0712-06 modul/ 2 vifea. segédlet 1 Biztonságszervezői alapismeretek 0712-06 modul 2-es (szóbeli) vizsgarész Egy megjelölt intézmény tűzvédelmi szempontból való felmérése, tűzvédelmi szabályzat készítése vázlatosan Tűzvédelem tervezés,

Részletesebben

Példák magyarázattal (lakóépületre vonatkoztatva)

Példák magyarázattal (lakóépületre vonatkoztatva) LAKÁSSZÖVETKEZETEK ÉS TÁRSASHÁZAK ÉRDEKKÉPVISELETI SZAKMAI SZÖVETSÉGE Tárgy: Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) lakóépületek közlekedőivel kapcsolatos előírások értelmezése. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról

Részletesebben

Ice Beach Kft 2500 Esztergom, Dorogi út 4. sz. alatti Zenés Szórakozóhelyének

Ice Beach Kft 2500 Esztergom, Dorogi út 4. sz. alatti Zenés Szórakozóhelyének Ice Beach Kft 2500 Esztergom, Dorogi út 4. sz. alatti Zenés Szórakozóhelyének B I Z T O N S Á G I T E R VE Készült a a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III.

Részletesebben

XXI. Dinnyefesztivál MEDGYESEGYHÁZA 2015

XXI. Dinnyefesztivál MEDGYESEGYHÁZA 2015 XXI. Dinnyefesztivál MEDGYESEGYHÁZA 2015 TŰZVÉDELMI TERV BIZTONSÁGI TERV A RENDEZVÉNY HELYSZÍNE: Medgyesegyháza Kossuth tér környéki terület, Kossuth téren lévő park (kétegyházi íjász bemutató és gyakorlási

Részletesebben

Kelenföldi Egyesült Lakásfenntartó Szövetkezet

Kelenföldi Egyesült Lakásfenntartó Szövetkezet Kelenföldi Egyesült Lakásfenntartó Szövetkezet 1119 Budapest, Etele út 65. Készítette: Csizmadia László tűzvédelmi előadó (IV-265/2006.) Novo Pyro-Controll Kft. 2013. május 22. A tűz elleni védekezésről,

Részletesebben

tervezői tevékenység

tervezői tevékenység 1 A tervezői tevékenység jogszabályai és az MMK új szabályozásának helyzete LAKITELEK 2013. december 10. 2 Az építészeti-műszaki tervezési tevékenységgel kapcsolatos előírások 3 ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK Étv.

Részletesebben

A 2015. május 21-24 között megrendezésre kerülő Sárközi lakodalom rendezvény biztonsági tervének MÓDOSÍTÁSA

A 2015. május 21-24 között megrendezésre kerülő Sárközi lakodalom rendezvény biztonsági tervének MÓDOSÍTÁSA A 2015. május 21-24 között megrendezésre kerülő Sárközi lakodalom rendezvény biztonsági tervének MÓDOSÍTÁSA A 2015. május 21-24. között megrendezésre kerülő Sárközi lakodalom rendezvény biztonsági tervét,

Részletesebben

KIÜRÍTÉS TvMI. Lakitelek, 2014. szeptember 10. Lengyelfi László

KIÜRÍTÉS TvMI. Lakitelek, 2014. szeptember 10. Lengyelfi László KIÜRÍTÉS TvMI Lakitelek, 2014. szeptember 10. Lengyelfi László ELŐZMÉNY 2014. április 10-én ülés az OKF-en, ahol megkaptuk a Brüsszelbe kiküldött OTSZ 5.0 tervezetet OTSZ tervezet tanulmányozása (sok mindent

Részletesebben

Tájékoztató a zenés, táncos rendezvénytartási engedélyek feltételeiről

Tájékoztató a zenés, táncos rendezvénytartási engedélyek feltételeiről Tájékoztató a zenés, táncos rendezvénytartási engedélyek feltételeiről Zenés, táncos rendezvény csak rendezvénytartási engedély birtokában tartható! Engedélyt azon rendezvényekre kell kérni, amelyeket

Részletesebben

Egy háromszintes irodaépület kiürítése

Egy háromszintes irodaépület kiürítése Egy háromszintes irodaépület kiürítése Az épület kialakítása, a geometriai viszonyok, a jelenlévők száma mind meghatározza az épület, tűzszakasz elhagyásához szükséges időtartamot. A kiürítési számításnál

Részletesebben

TÛZVÉDELMI DOKUMENTÁCIÓ

TÛZVÉDELMI DOKUMENTÁCIÓ 1 Debreceni Egyetem Gazdasági Fõigazgatóság Munkavédelmi és Munkabiztonsági Önálló Osztály Cím tel fax A 26/2005. BM. számú rendelettel módosított 35/1996. BM. számú rendelet 58. ának elõírása alapján

Részletesebben

ZTR Neve: 1.2. Székhelye: 1.3. Elérhetősége (telefon, fax, ): 1.4. Cégjegyzékszáma: 1.5. Egyéni vállalkozó nyilvántartási száma:

ZTR Neve: 1.2. Székhelye: 1.3. Elérhetősége (telefon, fax,  ): 1.4. Cégjegyzékszáma: 1.5. Egyéni vállalkozó nyilvántartási száma: ZTR S á r v á r i K ö z ö s Ö n k o r m á n y z a t i H i v a t a l H a t ó s á g i I r o d a 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. levelezési cím: 9601 Sárvár, Pf. 78., fax: (06 95) 523157 telefon: (06 95) 523132

Részletesebben

Hő- és füstelvezetés az új OTSZ tükrében. Öt kérdés - egy válasz. Vagy több?

Hő- és füstelvezetés az új OTSZ tükrében. Öt kérdés - egy válasz. Vagy több? Hő- és füstelvezetés az új OTSZ tükrében. Öt kérdés - egy válasz. Vagy több? TSZVSZ Magyar Tűzvédelmi Szövetség Szakmai nap Siófok, 2011. 11. 17. Nagy Katalin Füsthőmérséklet Tűz keletkezése Teljesen kifejlődött

Részletesebben

Az OTSZ használati szabályainak főbb változásai

Az OTSZ használati szabályainak főbb változásai Az OTSZ használati szabályainak főbb változásai Országos Tűzvédelmi Konferencia Visegrád, 2011. szeptember 16. 2011. szeptember 16. Borsos Tibor tűzvédelmi szakértő 1 Tűzveszélyességi osztályba sorolás:

Részletesebben

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye HÍRLEVÉL I. A Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága által előírt tájékoztató a társasházi tulajdonosok részére A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési

Részletesebben

SZABÁLYZAT A TŰZVÉDELEMRŐL

SZABÁLYZAT A TŰZVÉDELEMRŐL --------------- SZABÁLYZAT A TŰZVÉDELEMRŐL NYME TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOK KUTATÓKÖZPONT (LABOR ÉPÜLET) Sopron, Bajcsy Zs.u. 4. --------------- 1./Tűzészlelés A tüzet személyes észleléssel lehet érzékelni

Részletesebben

tartás1 (2. függelék) Az eredetileg zárt (törőszeges) porral oltó tűzoltó készülékeket újratöltésre - vissza kell juttatni a gyártóhoz

tartás1 (2. függelék) Az eredetileg zárt (törőszeges) porral oltó tűzoltó készülékeket újratöltésre - vissza kell juttatni a gyártóhoz Az új OTSZ: 9/2008(II.22) ÖTM rendelet Tűzoltó készülékekről: 6 Élettartam és selejtezés. 6.1. A tűzoltó készülékek, és alkatrészek élettartama a következők kivételével nem haladhatja meg a 20 évet: a)

Részletesebben

TŰZVÉDELMI ISMERETEK II. évfolyam 2016.

TŰZVÉDELMI ISMERETEK II. évfolyam 2016. TŰZVÉDELMI ISMERETEK II. évfolyam 2016. 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 22. (1) Az általános és középiskolákban, a szakképző iskolákban, valamint

Részletesebben

Munka- és tűzvédelmi oktatás. hallgatók részére

Munka- és tűzvédelmi oktatás. hallgatók részére Munka- és tűzvédelmi oktatás hallgatók részére A munkavédelem mindenki feladata! A munkavédelem nem egy külön tevékenység, azt a tanulás közben kell csinálni! 2 A munkavédelem feladata: megvédeni a veszélyektől

Részletesebben

Tűzriadó terv. Készítette: Szekuriti Blogger Elérhetőség: szekuriti@gmail.com http://szekuriti.blog.hu 2010.01.03.

Tűzriadó terv. Készítette: Szekuriti Blogger Elérhetőség: szekuriti@gmail.com http://szekuriti.blog.hu 2010.01.03. Szekuriti Blog Központi Épület 1010 Budapest, Hamis cím tér 1. Iktatószám: 12/1a3/2010 Tűzriadó terv Készítette: Szekuriti Blogger Elérhetőség: szekuriti@gmail.com http://szekuriti.blog.hu 2010.01.03.

Részletesebben

TŰZVÉDELMI OKTATÁS ANYAGA Pedagógusok; gyakorlati oktatók; irodai alkalmazotti dolgozók részére

TŰZVÉDELMI OKTATÁS ANYAGA Pedagógusok; gyakorlati oktatók; irodai alkalmazotti dolgozók részére TŰZVÉDELMI OKTATÁS ANYAGA Pedagógusok; gyakorlati oktatók; irodai alkalmazotti dolgozók részére A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. Tv. 22. -ban, valamint

Részletesebben

KIÜRÍTÉS SZÁMÍTÁS Budapest VI. kerület Csengery u. 68 Fáklya Klub földszinti közösségi helyiség üzemeltetéséhez

KIÜRÍTÉS SZÁMÍTÁS Budapest VI. kerület Csengery u. 68 Fáklya Klub földszinti közösségi helyiség üzemeltetéséhez KIÜRÍTÉS SZÁMÍTÁS Budapest VI. kerület Csengery u. 68 Fáklya Klub földszinti közösségi helyiség üzemeltetéséhez Azonosító: 016/2011 Készítette: Fenyvesi Zsolt F.S.Z. Tűzvédelem Bt. 1088 Budapest, Rákóczi

Részletesebben

SECURITY PATENT ÉLŐERŐ

SECURITY PATENT ÉLŐERŐ - 1 - BIZTONSÁGI TERV A terv a Katasztrófa Védelmi Terv mellékletét képezi Amerikai Autós Fesztivál Komárom 2012. 08.10.-08.12. 1 - 2 - I. A rendezvénnyel kapcsolatos adatok A rendezvény megnevezése: Amerikai

Részletesebben

BIZTONSÁGI TERV Tatabányai Bányász Napok 2014. szeptember 5-6-7.

BIZTONSÁGI TERV Tatabányai Bányász Napok 2014. szeptember 5-6-7. BIZTONSÁGI TERV Tatabányai Bányász Napok 2014. szeptember 5-6-7. Készítette: Juhász Ildikó Tatabánya Pont Rendezvényszervező és Turisztikai Iroda Közhasznú Nonprofit Kft Tóth Károly Phoenix Global Kft.

Részletesebben

S z o l n o k i F ő i s k o l a. Tűzvédelmi Szabályzat

S z o l n o k i F ő i s k o l a. Tűzvédelmi Szabályzat S z o l n o k i F ő i s k o l a Tűzvédelmi Szabályzat 2015 A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 19. - a és a 30/1996. (XII.6.) BM rendelet alapján

Részletesebben

Tűzvédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi Szabályzat Neszmély Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tűzvédelmi Szabályzat 2011. december 20. Elfogadásra került a /2011. (XII. 19.) Kt. sz. határozattal HATÁLYBALÉPÉS SZABÁLYAI A tűz elleni védekezésről,

Részletesebben

Rendkívüli felülvizsgálat és karbantartás

Rendkívüli felülvizsgálat és karbantartás A beépített tűzjelző berendezések létesítésének aktuális kérdései 2 Az üzemeltetés buktatói Személyi feltételek Környezeti feltételek Műszaki feltételek Rendkívüli felülvizsgálat és karbantartás Téves

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 1.) melléklete 10.) függeléke CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALA

Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 1.) melléklete 10.) függeléke CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALA Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 1.) melléklete 10.) függeléke CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALA FALUHÁZ ÉS AZ ORVOSI RENDELŐBEN MŰKÖDTETETT VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

Részletesebben

cime

cime Budapest, 2002. február 22. Dokumentum Revizió Tervezo: azonosító cime 02-2001-000-0 01 02-2001-001-0 1 2005.10.18. 2/5 Tartalomjegyzék Tervezoi nyilatkozat...3 Elozmények...4 Muszaki leírás...4 Zónák

Részletesebben

BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA

BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA I. KATONAI HATÓSÁGI KONFERENCIA Balatonkenese, 2012. május 8 9. BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA Készítette: Fóti Zoltán vezető tanácsos HM Hatósági Hivatal Veszélyes Katonai Objektum

Részletesebben

Orosz Ádám. Tűzvédelmi Szabályzat

Orosz Ádám. Tűzvédelmi Szabályzat Orosz Ádám Tűzvédelmi Szabályzat A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. számú Tűzvédelmi Törvény 19. (1.) bekezdése, a 30/1996. (XII.6.) számú BM rendeletének

Részletesebben

LAKÓÉPÜLETEK KÖZLEKEDŐIVEL KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOK ÉRTELMEZÉSE. A közlekedők kialakítása

LAKÓÉPÜLETEK KÖZLEKEDŐIVEL KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOK ÉRTELMEZÉSE. A közlekedők kialakítása LAKÓÉPÜLETEK KÖZLEKEDŐIVEL KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOK ÉRTELMEZÉSE A közlekedők kialakítása Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban:

Részletesebben

A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA

A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA A tűz elleni védekezésről szóló 1996. évi XXXI. törvény 19. (1) bekezdésében, a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 33/1999. (IX.24.) BM rendelettel módosított 30/1996. (XII.6.) BM sz. rendeletben

Részletesebben

Tűzvédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi Szabályzat Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Vegyészeti Múzeum 8100 Várpalota, Hunyadi Mátyás tér 1. Tűzvédelmi Szabályzat Orosz Ádám 2015 A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló

Részletesebben

2. számú melléklet KIÜRÍTÉS SZÁMÍTÁS

2. számú melléklet KIÜRÍTÉS SZÁMÍTÁS 2. számú melléklet Debreceni Egyetem OEC Egészségügyi Kar épületeiben a 30/1996. (XII.6.) BM rendelet értelmében az 50 fınél nagyobb befogadóképességő helyiségek megengedett maximális befogadóképességének

Részletesebben

Wagner Károly, Takács Lajos. Átmeneti védett terek alkalmazása és kialakítása

Wagner Károly, Takács Lajos. Átmeneti védett terek alkalmazása és kialakítása Wagner Károly, Takács Lajos Átmeneti védett terek alkalmazása és kialakítása Rövid tanulmányunkban azt vizsgáltuk meg, hogy a 9/2008 (II.22.) ÖTM rendelettel megjelent Országos Tűzvédelmi Szabályzatban

Részletesebben

I. Az irányított égetés engedélyezése külterületen: 1. Az engedélyezés tárgya

I. Az irányított égetés engedélyezése külterületen: 1. Az engedélyezés tárgya 2015. március 5-én hatályba lépett az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (a továbbiakban: OTSZ), mely új rendelkezéseket tartalmaz a szabadtéri tűzgyújtásra, különösen

Részletesebben

Sport tömegrendezvény helyszínek az Országos Tűzvédelmi Szabályzat tükrében.. Gyenge Koppány Fire Safety Events Kft

Sport tömegrendezvény helyszínek az Országos Tűzvédelmi Szabályzat tükrében.. Gyenge Koppány Fire Safety Events Kft Sport tömegrendezvény helyszínek az Országos Tűzvédelmi Szabályzat tükrében. Gyenge Koppány Fire Safety Events Kft Bemutatkozás Gyenge Koppány Fire Safety Events Kft cégvezető Tömegrendezvények, sport

Részletesebben

Babits Mihály Kulturális Központ

Babits Mihály Kulturális Központ Babits Mihály Kulturális Központ Piactér F pavilon Készítette: Árendás László tűzvédelmi szaktanácsadó Dátum: 2015. november 30. 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA...

Részletesebben

Villamos és villámvédelmi berendezések

Villamos és villámvédelmi berendezések Villamos és villámvédelmi berendezések az 54/2014. (XII.5.) BM rendeletben (OTSZ) és a Tűzvédelmi Műszaki Irányelv (TvMI)-ben Villamos tűzvédelmi követelmények építmények tervezése és építése esetén 2

Részletesebben

Tűzvédelmi szabályzat

Tűzvédelmi szabályzat Tűzvédelmi szabályzat 2015 15. S z a b á l y z a t Oldal: 2/157. Beosztás Név Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta tűzvédelmi kancellár Szenátus nevében: szolgáltató műszaki igazgató rektor Szentgyörgyvölgyi

Részletesebben

Villamos és villámvédelmi berendezések

Villamos és villámvédelmi berendezések Villamos és villámvédelmi berendezések az 54/2014. (XII.5.) BM rendeletben (OTSZ) és a Tűzvédelmi Műszaki Irányelv (TvMI 7.1: 2015.03.05.)-ben Villamos tűzvédelmi követelmények építmények tervezése és

Részletesebben

Győri Radnóti Miklós Általános Iskola Győr Nagy Jenő út 2.

Győri Radnóti Miklós Általános Iskola Győr Nagy Jenő út 2. Győri Radnóti Miklós Általános Iskola Győr Nagy Jenő út 2. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Tartalom 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szabályzat jogalapja:... 3 1.2. A tűzvédelmi szabályzat célja:... 3 1.3.

Részletesebben

OTSZ 5.0 konferencia

OTSZ 5.0 konferencia OTSZ 5.0 konferencia Kockázati egységek / kockázati osztálya Nagyon alacsony kockázati osztály: NAK Alacsony kockázati osztály: Közepes kockázati osztály: Magas kockázati osztály: AK KK MK MÉRTÉKADÓ KOCKÁZATI

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA KOLLÉGIUMOK TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA KOLLÉGIUMOK TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA KOLLÉGIUMOK TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA Dunaújváros 2014. 1. kiadás 0. módosítás 2 (27). oldal Dunaújvárosi Főiskolai Szenátusa a 44-2013/2014. (2014.04.01) sz. számú határozatával 2014.

Részletesebben

BIZTONSÁGI TERV Dunai Regatta 2016

BIZTONSÁGI TERV Dunai Regatta 2016 BIZTONSÁGI TERV Dunai Regatta 2016 Jellege: Budapest, XI. kerület Műegyetem rakpart területén kerül megrendezésre, a Dunai Regatta elnevezésű egyetemi sport- és kulturális rendezvény, színpadi aktivitásokkal

Részletesebben

IV. PETREZSIROM FESZTIVÁL KUNSZIGET BIZTONSÁGI TERV. Kunsziget, 2016. május 21.

IV. PETREZSIROM FESZTIVÁL KUNSZIGET BIZTONSÁGI TERV. Kunsziget, 2016. május 21. IV. PETREZSIROM FESZTIVÁL KUNSZIGET BIZTONSÁGI TERV Kunsziget, 2016. május 21. Kérjük Kedves résztvevőinket, hogy figyelmesen olvassák el a Petrezsirom Fesztiválra vonatkozó jelen biztonsági tervet, mely

Részletesebben

Tűzjelző és tűzoltó berendezések általános követelményei. Előadó: Ambrus István tűzoltó alezredes

Tűzjelző és tűzoltó berendezések általános követelményei. Előadó: Ambrus István tűzoltó alezredes Tűzjelző és tűzoltó berendezések általános követelményei Előadó: Ambrus István tűzoltó alezredes A szabályozás fejlődése Kötelező szabványok 2/2002 Bm rendelet 9/2008 ÖTM rendelet 28/2011 Bm rendelet Tervezés,

Részletesebben

Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv

Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv Tűzvédelmi Műszaki Irányelv Nagy Katalin TMKE elnöke Visegrád, 2014. 10. 02. TSZVSZ - Országos Tűzvédelmi Konferencia Szabályozási célok TMMK a jogszabály követelményeit

Részletesebben

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről Jelen dokumentum az ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0012 azonosító számú Szervezetfejlesztési program az Országos Egészségbiztosítási Pénztárban című projekt

Részletesebben

T Ű Z V É D E L M I H A S Z N Á L A T I S Z A B Á L Y O K

T Ű Z V É D E L M I H A S Z N Á L A T I S Z A B Á L Y O K Budapest XVIII.-ker. Lakatos úti 2. sz. Lakásszövetkezet 1184 Budapest, Lakatos út 32. Tel.: +36 1 295 12 77 vezetoseg2szlakszov@digikabel.hu www.lakatosszovetkezet.hu. T Ű Z V É D E L M I H A S Z N Á

Részletesebben

Iskolai tűzriadó gyakorlat. Speciális!? Nagy Katalin Egymástól tanukni az iskoláról - IV. TMKE Tűzvédelmi Konferencia Balatonföldvár,

Iskolai tűzriadó gyakorlat. Speciális!? Nagy Katalin Egymástól tanukni az iskoláról - IV. TMKE Tűzvédelmi Konferencia Balatonföldvár, Iskolai tűzriadó gyakorlat Speciális!? Nagy Katalin Egymástól tanukni az iskoláról - IV. TMKE Tűzvédelmi Konferencia Balatonföldvár, 2014. 05. 08. 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet Tűzriadó terv a) a tűzjelzés

Részletesebben

Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai

Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai ( A tűzoltósági főfelügyelő 1635/1/2012/ÁLT. és 1635/2/2012. ÁLT. levelei alapján) I.

Részletesebben

A pályázattal, kivitelezéssel kapcsolatos tűzvédelmi kérdések

A pályázattal, kivitelezéssel kapcsolatos tűzvédelmi kérdések Tűzvédelem 1 A pályázattal, kivitelezéssel kapcsolatos tűzvédelmi kérdések Érces Ferenc tű. ezredes főosztályvezető BM OKF Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség Tűzvédelmi Főosztály Tűzvédelem 2 - OTSZ,

Részletesebben

KIÜRÍTÉS TvMI. Visegrád, 2015. február 27. Lengyelfi László

KIÜRÍTÉS TvMI. Visegrád, 2015. február 27. Lengyelfi László KIÜRÍTÉS TvMI Visegrád, 2015. február 27. Lengyelfi László ELŐZMÉNY 2014. április 10-én ülés az OKF-en, ahol megkaptuk a Brüsszelbe kiküldött OTSZ 5.0 tervezetet OTSZ tervezet tanulmányozása (sok mindent

Részletesebben

DEBRECENI CAMPUS Nonprofit Közhasznú KFT.

DEBRECENI CAMPUS Nonprofit Közhasznú KFT. DEBRECENI CAMPUS Nonprofit Közhasznú KFT. D e b r e c e n Kassai út 26. Tűzvédelmi Szabályzat 2015 Rendelkező rész A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI.

Részletesebben

TŰZRIADÓ ÉS BOMBARIADÓ TERV

TŰZRIADÓ ÉS BOMBARIADÓ TERV TŰZRIADÓ ÉS BOMBARIADÓ TERV A Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola Debrecen, Vénkert u. 2. szám alatti létesítményére Érvényes 2013. december 01-től Aktualizálás: minden tanév

Részletesebben

Tájékoztató a zenés, táncos rendezvények engedélyeztetéséről

Tájékoztató a zenés, táncos rendezvények engedélyeztetéséről Tájékoztató a zenés, táncos rendezvények engedélyeztetéséről 2011. március 16-tól életbe lépett a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet.

Részletesebben

PP CENTER Ingatlan Kft.

PP CENTER Ingatlan Kft. PP CENTER Ingatlan Kft. készítette: PP CENTER Ingatlan Kft. - 1 - TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Bevezető rendelkezések A szabályzat kiadásának jogi alapja, indokolása: A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről

Részletesebben

Tűzvédelem aktuális kérdései 2013-02-05

Tűzvédelem aktuális kérdései 2013-02-05 Tűzvédelem aktuális kérdései 2013-02-05 Tűzoltóság integrációja a Katasztrófavédelembe Polgári védelem: - települések veszélyeztetettségi besorolása - önkéntes és köteles polgári védelmi egységek létrehozása

Részletesebben

igazgató-helyettesi Szervezet

igazgató-helyettesi Szervezet Főigazgat igazgató-helyettesi Szervezet Országos Tűzolt T zoltósági Főfel F felügyel gyelőség Tűzv zvédelmi Főoszt F osztály A tűzvt zvédelmi szabályoz lyozás s aktualitásai IV. Lakiteleki Tűzvédelmi Szakmai

Részletesebben

Az üzemeltetéshez kapcsolódó jogszabályi környezet bemutatása

Az üzemeltetéshez kapcsolódó jogszabályi környezet bemutatása Az üzemeltetéshez kapcsolódó jogszabályi környezet bemutatása Katasztrófavédelem Tűzvédelem Polgári védelem Iparbiztonság Katasztrófavédelem szervezeti felépítése Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Részletesebben

Kruppa Attila MEE Tűzvédelmi Munkabizottság. A Villamos Tűzvédelmi Műszaki Irányelv

Kruppa Attila MEE Tűzvédelmi Munkabizottság. A Villamos Tűzvédelmi Műszaki Irányelv Kruppa Attila MEE Tűzvédelmi Munkabizottság A Villamos Tűzvédelmi Műszaki Irányelv Előzmények A tűzvédelem szabályrendszerének általános problémái: 2 - Tűzveszélyességi osztályba sorolás problematikája

Részletesebben

A 10/2007. (II. 27.) 1/2006. (II. 17.) OM

A 10/2007. (II. 27.) 1/2006. (II. 17.) OM A 10/2007. (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006. (II. 17.) OM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Szeretettel köszönti Önöket a

Szeretettel köszönti Önöket a Szeretettel köszönti Önöket a A tevékenységi köre - Tűzgátló- és egyéb technikai fém nyílászárók fejlesztése, gyártása - Tűzgátló üvegek gyártása (EI30, EI60, EI90) - Voest Alpine típusú szerkezetek gyártása

Részletesebben

Biztonsági, veszélyhelyzeti és Tűzvédelmi Szabályzat

Biztonsági, veszélyhelyzeti és Tűzvédelmi Szabályzat Biztonsági, veszélyhelyzeti és Tűzvédelmi Szabályzat A Siófoki Petőfi sétány és Nagystrand rendezvény területhez 2016 1 A biztonsági terv védelmi stratégiája arra épül, hogy a Siófok Petőfi sétány és Nagystrand,

Részletesebben

ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft. KODÁLY KÖZPONT 7622 Pécs, Breuer Marcell sétány 4.

ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft. KODÁLY KÖZPONT 7622 Pécs, Breuer Marcell sétány 4. ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft. KODÁLY KÖZPONT 7622 Pécs, Breuer Marcell sétány 4. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015. április 16. BEVEZETÉS A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Részletesebben

A Bajai Szent Rókus Kórház hotelépületének létesítése 2009-2014

A Bajai Szent Rókus Kórház hotelépületének létesítése 2009-2014 A Bajai Szent Rókus Kórház hotelépületének létesítése 2009-2014 Schmidt Károly tű. alez. tűzoltósági tanácsos hatósági osztályvezető Bajai Katasztrófavédelmi Kirendeltség Az egyeztetések kezdete: 2009

Részletesebben

RENDEZVÉNYEK. Engedélyköteles 300 fő feletti zenés, táncos rendezvény 1000 fő feletti zenés, táncos rendezvény - 1000 fő alatti zenés, táncos

RENDEZVÉNYEK. Engedélyköteles 300 fő feletti zenés, táncos rendezvény 1000 fő feletti zenés, táncos rendezvény - 1000 fő alatti zenés, táncos RENDEZVÉNYEK Jogszabályok: - a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011 (III.8.) Kormányrendelet - az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról (OTSZ) szóló 28/2011 (IX.6.)

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT TŰZRIADÓ TERV. ÜVEGIPARI MUNKÁSOK Lakásfenntartó Szövetkezete 3100. Salgótarján Ybl Miklós út 47. Fnyt.:

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT TŰZRIADÓ TERV. ÜVEGIPARI MUNKÁSOK Lakásfenntartó Szövetkezete 3100. Salgótarján Ybl Miklós út 47. Fnyt.: ÜVEGIPARI MUNKÁSOK Lakásfenntartó Szövetkezete 3100. Salgótarján Ybl Miklós út 47. Fnyt.: J Ó V Á H A G Y O M! Salgótarján, 2012. szeptember 15. Bobrovics Árpád Ig. Elnök TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT ÉS TŰZRIADÓ

Részletesebben

Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium Szombathely, Szent László király u. 10. T Ű ZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2007.

Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium Szombathely, Szent László király u. 10. T Ű ZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2007. Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium Szombathely, Szent László király u. 10. T Ű ZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2007. --- 2 --- Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 2 A szabályzat

Részletesebben

Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv

Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv Fenyvesi Zsolt Tűzvédelmi mérnök Tűzvédelmi tervező szakmérnök Előzmények-problémák Mi indokolta az új követelményt? Információ hiány az üzemeltetésnél - a megvalósult

Részletesebben

1.2.A Házirend tárgyi hatálya az Orientációs Napok elnevezésű rendezvényre terjed ki.

1.2.A Házirend tárgyi hatálya az Orientációs Napok elnevezésű rendezvényre terjed ki. HÁZIREND A kari Orientációs Napok célja, hogy lehetőséget teremtsen a Karra felvételt nyert, személyek (továbbiakban: gólyák) számára, hogy a tanév megkezdése előtt megismerkedjenek az egyetemi és kari

Részletesebben

OTSZ 5.0 konferencia

OTSZ 5.0 konferencia OTSZ 5.0 konferencia Biztonsági világítás, biztonsági jelzések és menekülési útirányt jelző rendszer. Biztonsági világítás, biztonsági jelzések és menekülési útirányt jelző rendszer. Biztonsági világítás,

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR SZOLGÁLATVEZETŐI SZABÁLYZATA

AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR SZOLGÁLATVEZETŐI SZABÁLYZATA AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR SZOLGÁLATVEZETŐI SZABÁLYZATA Jelen szabályzat az Országos Széchényi Könyvtárban az általános heti hivatalos munkaidőn kívül ellátott nyilvános könyvtári szolgálat irányításával

Részletesebben

ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft.

ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft. ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft. ZSOLNAY KULTURÁLIS NEGYED 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u. 37. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015. április 20. BEVEZETÉS A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Részletesebben

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 35 522 12 Villamoselosztóhálózat-szerelő,

Részletesebben

2. Számú melléklet. Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Alumíniumipari Múzeum / Ipari Örökség Múzeuma 8000 Székesfehérvár, Zombori út 12.

2. Számú melléklet. Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Alumíniumipari Múzeum / Ipari Örökség Múzeuma 8000 Székesfehérvár, Zombori út 12. 2. Számú melléklet Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Alumíniumipari Múzeum / Ipari Örökség Múzeuma 8000 Székesfehérvár, Zombori út 12. Telefonszámok: Mentők: 104 Tűzoltóság: 105 Rendőrség: 107 2015.

Részletesebben

Szórakozóhelyek tűzvédelme. Fővárosi Tűzoltóparancsnokság 2011.03.31. Wagner Károly tű. alez.

Szórakozóhelyek tűzvédelme. Fővárosi Tűzoltóparancsnokság 2011.03.31. Wagner Károly tű. alez. Szórakozóhelyek tűzvédelme Fővárosi Tűzoltóparancsnokság 2011.03.31. Wagner Károly tű. alez. Az előadás felépítése Szórakozóhelyek jellemzése A tűzvédelem megoldásai Rendezvénytartási engedélyezés Elrettentő

Részletesebben

Porraloltó 6-12 kg.-os készülék

Porraloltó 6-12 kg.-os készülék Tűzoltó készülékek Porraloltó 6-12 kg.-os készülék Porraloltó 50 kg.-os készülék Porraloltó GLÓRAI készülék Habbaloltó IFEX készülékek Halonnal oltó készülék Széndioxiddal oltó készülék Japán gyártmányú

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a kivitelezői teljességi nyilatkozatról

TÁJÉKOZTATÓ. a kivitelezői teljességi nyilatkozatról TÁJÉKOZTATÓ a kivitelezői teljességi nyilatkozatról A beruházás befejezését követően az alábbi nyilatkozatot kell benyújtani az Útmutató 13.1. pontja értelmében az elszámoláshoz szükséges egyéb dokumentumok

Részletesebben

ProKálló-Sec Kft. 4075 Görbeháza, Csegei út 11. ProKálló-Sec Kft. Biztonsági igazgató -1-

ProKálló-Sec Kft. 4075 Görbeháza, Csegei út 11. ProKálló-Sec Kft. Biztonsági igazgató -1- Készítette: Kálló Csaba ProKálló-Sec Kft. Biztonsági igazgató -1- A rendezvény megnevezése: A rendezvény helyszíne: Közgáz Évzáró Fesztivál 8251,Zánka, Erzsébet üdülőközpont és tábor hrsz 030/13 A rendezvény

Részletesebben