I. ALAPADATOK II. A BIZTONSÁGI TERVHEZ TARTOZÓ MELLÉKLETEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. ALAPADATOK II. A BIZTONSÁGI TERVHEZ TARTOZÓ MELLÉKLETEK"

Átírás

1 BIZTONSÁGI TERV

2 I. ALAPADATOK RENDEZVÉNY NEVE: Közgáz Évzáró Fesztivál 2015 IDŐPONTJA: HELYE: 8174 Balatonakarattya, Koppány sor 41., Parti Üdülő ÉPÍTÉS IDŐTARTAMA: BONTÁS IDŐTARTAMA: BIZTONSÁGI SZEMÉLYZET LÉTSZÁMA: minimum 15 fő hivatásos biztonsági személyzet (ebből min. 1 fő biztonságszervezői és min. 3 fő rendezvénybiztosító képzettséggel), emellett min. 20 fő egyéb szervező, emellett 3 fő mentőszolgálat és esetkocsi. II. A BIZTONSÁGI TERVHEZ TARTOZÓ MELLÉKLETEK 1 sz. melléklet: Az épített rendezvények tűzvédelmi szabályai, tervdokumentáció 2 sz. melléklet: A rendezvényre vonatkozó érintésvédelmi követelmények. 3 sz. melléklet: Kiürítési számítások összefoglaló adatai 4 sz. melléklet: Tűzvédelmi szabályzat 5 sz. melléklet: A biztonsági és tűzvédelmi követelmények érvényesítésében közreműködők tevékenységének leírása 5.1 sz. melléklet: A szervezők, rendezők és a biztonsági személyzet feladatai rendkívüli esemény esetén 6 sz. melléklet: Kiürítés számítása 7 sz. melléklet: Alaprajzok 7.1 sz. melléklet: Ki és belépés rendjének alaprajza 7.2 sz. melléklet: Baleset, tűz, elemi csapás, tömeges rendbontás esetére vonatkozó kiürítési, menekülési útvonalak alaprajza 8 sz. melléklet: Viharos időjárás esetére vonatkozó intézkedési terv 9 sz. melléklet: Nyilatkozatok Tisztelettel: Budapest, május 13. Kubovics Péter Uni-Cornis Egyesület

3 MELLÉKLETEK

4 1.sz. melléklet AZ ÉPÍTETT RENDEZVÉNYEK TŰZVÉDELMI SZABÁLYAI, TERVDOKUMENTÁCIÓ 1.1. Az építési terv tartalmi követelményei: Alaprajzok az érintett területekről, épületszintekről, valamint helyszínrajz(ok). Az alaprajzokon, helyszínrajzokon fel kell tüntetni; - az elhelyezni tervezett építményeket, - színpadelemeket, dobogókat, bárpultokat, büféasztalokat, ruhatári elemeket, stb. - közlekedési, menekülési utakat, irányokat, ajtók szélességét és a legkisebb útszélességeket fel kell tüntetni, - rendezvények megengedhető, maimális létszámának meghatározását a szabadba vezető ajtók átbocsátóképességének függvényében, - tűzoltókészülékek, tűzcsapok helyét, 1.2. A színpadelemek, dobogók, bárpultok, büféasztalok, ruhatári elemek, munkaasztalok, fény és hangtechnikai berendezések és egyéb bútorok, eszközök elhelyezésénél arra kell ügyelni, hogy a menekülési útvonalakat, ajtónyílásokat leszűkíteni, lezárni még átmenetileg sem szabad A rendezvény által igénybe vett területnek a menekülési iránnyal ellentétes végpontjain elhelyezett ideiglenes ruhatár, büfé, stb. a menekülési útvonalat csak akkor szűkítheti le, ha azon keresztül a rendezvény területén kívüli területekről menekülési útvonal nem vezet, sőt még közlekedni sem kényszerül senki. Azonban ez esetben is legalább 80 centiméter szélességű utat szabadon kell hagyni. Ruhatár mellett dohányzóhely nem lehet. 1.3 A rendezvény zárása után az eredeti állapot helyreállításról, a berendezési tárgyak visszaállításáról, a takarításról a rendezvény felelős vezetőjének kell gondoskodni, ami az üzemeltetővel, vagy külső szervezettel történő megállapodás alapján valósul meg A villamos terv tartalmi követelményei: Zenekarok, televíziós közvetítések alkalmával szükséges elektromos berendezések (kábelek, elosztók, kapcsolók, hangosító és világító felszerelések, kamerák stb.) csak akkor használhatók, ha azok hibátlanok és megfelelnek a rájuk vonatkozó jogszabályok, szabványok és szabályzatok által előírt követelményeknek A szervezők csupán a tábor által létesített elektromos csatlakozóhelyig vállalnak kötelezettséget. A mobil felszerelések (kábelek, elosztók, kapcsolók, hangosítók és világító berendezések stb.) megfelelősségét ezek használójának kell garantálnia Az igényelt terület berendezését, beszerelését, építését végzők, a berendezéseket, felszereléseket stb. használók a tűzvédelmi, munkavédelmi szabályok maradéktalan betartásáért egyetemlegesen felelősek. Kötelesek gondoskodni arról, hogy a menekülési útvonalak leszűkítése, eltorlaszolása még átmenetileg se történhessen meg, a botlásveszély megakadályozása érdekében a kábelek rendezetten, a tűz és munkavédelmi szabályokat kielégítő módon (mechanikai és szigetelésvédelem, rögzítés, gumiszőnyeggel takarás stb.) legyenek elhelyezve, a dobogók, elektromos szerelvények - eszközök használata biztonságos legyen.

5 Az épített, illetve elhelyezett mobil rendszerek áram alá helyezése után az érintésvédelmi felülvizsgálatot is el kell végezni. Csak megfelelőnek minősített elektromos rendszer esetén nyitható meg a rendezvény Villamos berendezések átadása: A kivitelezőnek az érintésvédelmi folytonossági vizsgálatot az MSZ 2364 szerint kell elvégeznie (elvégeztetnie). 1.5 Érintett szabadterek alaprajzain, helyszínrajzokon fel kell tüntetni a menekülési utakat, -irányokat, ajtókat méretezve. A jelölt útvonalakon és kijáratokon 4 perc alatt eltávolítható személyek számának meghatározását számítás alapján A rendezvény felelős vezetője a rendezvényre vonatkozó tűzvédelmi szabályzatot, a tűzveszélyességi osztálybasorolást (a vonatkozó jogszabályok, és szabályzatok mellett az adott területre vonatkozó tűzvédelmi szabályzatot is figyelembe véve) köteles elkészíteni és annak tartalmát az érintetteknek dokumentáltan a tudomására hozni. (Dokumentált tűzvédelmi oktatást tartani a standszemélyzetek, kiállítók, zenekarok és hozzájuk tartozó műszakiak, biztonsági szolgálat, rendezők és segítőik, valamint a közreműködők számára stb.) 1.7. A rendezvény felelős vezetőjének írásban kell nyilatkoznia arról, hogy a rendezvénynyel kapcsolatos tűzvédelmi feladatait-, a tűzvédelmi szabályzatot szükséges mértékben megismerte, a tűzvédelmi szabályzatot elkészítette, a tűzvédelmi felkészítésről (oktatásról) gondoskodott, a nyitási engedély feltételeit teljesítette, a dokumentumok a rendelkezésre állnak, a rendezvény biztonságos lebonyolításának a személyi és tárgyi feltételei biztosítva vannak

6 2.sz. melléklet A RENDEZVÉNYRE VONATKOZÓ ÉRINTÉSVÉDELMI KÖVETELMÉNYEK 1. Az épített rendezvények, melyeknél installációs anyagok felhasználásával hangosító és világítási berendezésekhez kábeleket, elosztókat, kapcsolókat építenek ki, vagy helyeznek el, a munkálatok befejezése után a kiállítás megépítőjének a fogyasztói berendezések érintésvédelmét az alábbiak szerint ellenőriznie szükséges, mindig, de különös figyelemmel azokban az esetekben, amikor védővezetős érintésvédelemről is szó van: 2. Megtekintéssel, illetve működési próbával kell ellenőrizni; - a védővezetőnek, a védővezető kötéseinek és csatlakozásainak sértetlen állapotát minden, bontás nélkül látható helyen. Ez a vizsgálat nem csupán a berendezés rögzített vezetékeire vonatkozik, hanem a fogyasztókészülékekhez tartozó hajlékony csatlakozóvezetékekre is (feltéve, hogy ezek bontás nélkül láthatók). 3. Amennyiben a környezet elszigetelésének szerelő ellenőrzéséről van szó, úgy az ellenőrzés során megtekintéssel kell ellenőrizni, hogy a testtől nincs-e más test vagy idegen fémszerkezet az egyidejű érinthetőség határán belül, s hogy az alkalmazott szigetelések ép állapotúak-e? 4. Amennyiben a létesítés végén végzett szerelői ellenőrzés után még szükség van egy később elvégzendő szabványossági felülvizsgálatra is, akkor azt az MSZ függelékének F3. szakasza szerinti vagy ahhoz hasonló szöveggel feltétlenül rögzíteni kell!! 5. Szerelési igazolás, vagy érintésvédelmi szerelői vizsgálat nélkül a rendezvény (figyelembe véve a biztonságtechnikai szempontokat is) megnyitása tilos!!!

7 3. sz. melléklet KIÜRÍTÉSI SZÁMÍTÁS ÖSSZEFOGLALÓ ADATAI 1. A rendezvény neve, helye, időpontja és (becsült) maimális létszáma: Közgáz Évzáró Fesztivál 2015, Part Üdülő, Balatonakarattya, 8174, Koppány sor 41., 2700 fő 2. A rendezvény kiürítése számítás alapján 3.1. Útvonalak hossza alapján: 3,80; 3,37; 2,43; 3,37; 3,37; 3.2. A területről kivezető kijáratok átbocsátóképessége alapján: 3,84; 2,64; 3,84; 3,24; 4. A terület minősítése, útvonalhossz alapján: megfelelt ( 3,80 min < 4 min), a területről kivezető kijáratok átbocsátóképessége alapján: megfelelt (3,84 min < 4 min) 5. A terület kiürítés minősítése: megfelelt, 2700 fő tartózkodhat a területen legfeljebb.

8 4. sz. melléklet TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 1. A tűzvédelmi szabályzat hatálya: 1.1. Tárgyi hatály: A tűzesetek bekövetkezésének megakadályozására (tűzmegelőzésre), a megelőző intézkedések ellenére is bekövetkező tűzesetek észlelésére, jelzésére, oltására, a menekülésre, a mentésre és a tűzvizsgálatban való közreműködésre vonatkozó magatartási szabályokat foglalja magában Területi hatály: 8174 Balatonakarattya, Parti Üdülő, Koppány sor 41. (épület(ek) szabadterek megnevezése, tűzveszélyességi besorolása) Az üdülő szabad területei, az üdülő strandja, az üdülő étkezője és a camping bizonyos épületei lakhatás céljából, emellett a menekülési útvonalak a rendezvény területén kívül további 40 méter távolságig (szintenként a terek, helyiségek felsorolása, amit a rendezvényre bérbevettek) 1.3. Személyi hatály: A tűzvédelmi szabályzat rendelkezéseit a rendezvény tervezője, kivitelezője, a rendezvény szervezését, őrzését és védelmét működését, a takarítást, stb. ellátó személyek a rendezvény közreműködői, fellépői, résztvevői (a standok személyzete) stb. és a rendezvényen megjelent látogatók, vendégek (mindenki aki az adott területen tartózkodik) maradéktalanul kötelesek betartani. A tűzvédelmi szabályok betartása életkorra és állampolgárságra való tekintet nélkül mindenkire kötelező. A kiskorúak és cselekvőképességükben korlátozott személyek magatartásáért a felügyeletüket ellátó, illetve őket kísérő személyek tartoznak felelősséggel Időbeli hatály: A tűzvédelmi szabályzat a tervezői szerződés megkötésével, a kivitelezés, berendezés, a rendezvény időtartama alatt (év, hó, nap-tól, év, hó nap-ig) a bontás, kiszállítás, takarítás befejezéséig, az eredeti állapot visszaállításáig van hatályban. 2. A tűzvédelmi feladatokat is ellátó személyek kötelezettségei: 2.1. A rendezvény felelős vezetőjének tűzvédelmi feladatai: (A rendezvény felelős vezetője az a természetes személy, aki annak az egyetemmel szerződőnek a képviselője, akinek érdekében és finanszírozásában a rendezvény előkészítése, tervezése, engedélyeztetése, kivitelezése, működtetése, bontása, az eredeti állapot helyreállítása, a terület takarítása megtörténik.) A jogszabályokban, szabványokban, szabályzatokban és a rendezvényre kiadott engedélyben meghatározott tűzvédelmi követelményeket betartja és betartatja Elkészíti a rendezvényre vonatkozó tűzvédelmi szabályzatot és annak az érintettek részére történő megismertetéséről dokumentáltan gondoskodik (Tűzvédelmi oktatást tart.) A tűzvédelmi szabályzatban meghatározott szabályok betartását folyamatosan ellenőrizni, a feltárt hiányosságok megszüntetéséről haladéktalanul gondoskodik A tervező, a kivitelező és a közreműködők figyelmét felhívja a rendezvény engedélyezési okmányában, valamint a rendezvényre kiadott tűzvédelmi szabályzatában és a szervezők baleset, elemi csapás, tömeges rendbontás és szélsőséges időjárásra vonatkozó cselekvési tervében foglaltak betartására A rendezvényre bevitt értékek tűzvédelméről, megőrzéséről, szükség esetén biztosításáról gondoskodik Felel a rendezvényre vonatkozó szabályok betartásáért, betartatásáért, minden jogszabályban, szabályzatban, engedélyezési okmányban meghatározottak érvényre juttatásáért A rendezvény nyitásához és biztonságos működéséhez szükséges dokumentációk, nyilatkozatok, felülvizsgálatok, felszerelések, eszközök stb. meglétéről és folyamatos megtartásáról gondoskodik Feladatai ismeretéről és teljesítéséről írásbeli nyilatkozatokat ad.

9 2.2. A rendezvény tervezőjének tűzvédelmi feladatai: A rendezvényre vonatkozó jogszabályi, szabvány, szabályzati és az egyetem által meghatározott követelményeket maradéktalanul érvényesítő tervdokumentációt a tervezett nyitás megkezdése előtt legalább hat nappal az egyetem rendezvényszolgálatának átadja. A szabályok betartásáról írásban nyilatkozik A rendezvény maimális becsült létszámát figyelembe véve bejelöli a szintidőn belüli menekülési irányokat az igénybevett kijáratok méreteit. Elvégzi a kiürítésszámítást. (60 cm ajtónyíláson egy perc alatt 25 fő áthaladását lehet a számítás alapjául venni és a rendezvényt 4 perc alatt kell kiüríteni. 1,2m-nél kisebb ajtónyílás nem használható a menekítés során A rendezvény kivitelezőjének tűzvédelmi feladatai: Az építési munkát a jóváhagyott kiviteli tervek szerint végzi. Amennyiben tervezési hiányosságot tapasztal, annak megszüntetését a felelős tervezőnél kezdeményezi A beszállítás, építés, bontás és kiszállítás során a tevékenységre vonatkozó jogszabályi-, szabvány- és szabályzat-előírásokat (különös tekintettel az egyetem és a táborhely tűzvédelmi szabályzatára) köteles maradéktalanul betartani. Saját dolgozóinak dokumentált tűzvédelmi oktatásáról gondoskodni köteles Az engedélyezési okmányban az egyetem által meghatározott követelményeket teljesítenie kell Kivitelezői munkájáról írásbeli nyilatkozatot ad Az elektromos szerelést végző írásbeli villamos szerelési szabványossági nyilatkozatot ad A saját elektromos berendezés, eszköz, felszerelés rendezvényen való használata esetén tűzvédelmi megfelelősségi nyilatkozatot ad A rendezvény őrző-védő szolgálatának tűzvédelmi feladata: A rendezvényre vonatkozó tűzvédelmi szabályzat előírásait kötelesek megismerni, betartani, a betartást folyamatosan ellenőrizni, a szabályokat mindenkivel betartatni. (Dokumentált tűzvédelmi oktatás szükséges!) 2.5. A rendezvény felelős vezetőjének alárendelt szervezők, rendezők tűzvédelmi feladatai: A rendezvényre vonatkozó tűzvédelmi szabályzat előírásait kötelesek megismerni, betartani, a betartást folyamatosan ellenőrizni, a szabályokat mindenkivel betartatni. (Dokumentált tűzvédelmi oktatás szükséges!) 2.6. A rendezvényen közreműködő zenekarok tűzvédelmi feladatai: A rendezvényre vonatkozó tűzvédelmi szabályzat előírásait kötelesek megismerni, betartani és segítőikkel (közreműködőikkel) is betartatni. (Dokumentált tűzvédelmi oktatás szükséges!) A rendezvényen használt saját tulajdonú (használatú) elektromos berendezések, felszerelések, eszközök tűzvédelmi megfelelősségéért teljes felelőséggel tartoznak és arról írásban kötelesek nyilatkozatot adni A rendezvény közreműködőinek (résztvevőinek, a standok, stb. személyzetének) tűzvédelmi feladatai: A rendezvényre vonatkozó tűzvédelmi szabályzat és előírásait kötelesek megismerni, betartani, a betartást saját területükön folyamatosan ellenőrizni, a szabályokat mindenkivel betartatni A standok (szervezeti egységek) vezetői az irányításuk alá tartozó személyek dokumentált tűzvédelmi felkészítéséről (oktatásáról) és a területük napi kétszeri (nyitáskor és záráskor) ellenőrzéséről gondoskodni kötelesek Egyéb közreműködők, szolgáltatók (előadóművészek, vendéglátósok, ételt-italt stb. árusítók, takarítók stb.) tűzvédelmi feladatai:

10 A rendezvényre vonatkozó tűzvédelmi szabályzat előírásait kötelesek megismerni, betartani, a betartást saját területükön folyamatosan ellenőrizni, a szabályokat mindenkivel betartatni Az esetleges szervezeti egységek vezetői az irányításuk alá tartozó személyek dokumentált tűzvédelmi oktatásáról és a területük napi kétszeri (nyitáskor, záráskor) ellenőrzéséről kötelesek gondoskodni. 3. A rendezvény területére vonatkozó tűzvédelmi szabályok: 3.1. A rendezvényre vonatkozó létesítési szabályokat a tervező, a kivitelező és a megrendelő köteles érvényre juttatni. A szükséges dokumentumokat, nyilatkozatokat elkészíteni, az érintésvédelmi felülvizsgálatot elvégeztetni, valamint az esetlegesen felmerülő hiányosságokat még a rendezvény megnyitása előtt kötelesek megszüntetni A tervező a tervezés-, a kivitelező az építés és bontás (a be-és kiszállítás) során a tevékenységükre vonatkozó általános tűzvédelmi szabályokon túl az egyetem tűzvédelmi szabályzatában és tűzriadó tervében foglalt előírásokat is maradéktalanul kötelesek érvényre juttatni Ki-ki a saját területén a rendezvény nyitása előtt és zárása után köteles ellenőrzést tartani, mindent átvizsgálni és megszüntetni minden olyan körülményt, ami tüzet, vagy annak veszélyét okozhatja A rendezvény területén (kialakított standokon stb.) elektromos kávéfőző, teafőző, hősugárzó stb. (egyéb hőtermelő berendezés) használata tilos Az installációk mögött éghető anyagot tárolni (felhalmozni) nem szabad A rendezvényeken fokozottan tűz- és robbanásveszélyes (jelölése A ), tűz- és robbanásveszélyes (jelölése B ) anyagok használata és átmenti tárolása sem megengedett Az épületekben és szabadtereken propán-bután gázzal és olajjal működő tüzelő és fűtőberendezés használata tilos A rendezvény elektromos energiaellátását és felhasználását, a villamos vezetékeket, kapcsolókat, berendezéseket, felszereléseket a vonatkozó szabványok, szabályzatok és jogszabályok szerint kell kialakítani, felülvizsgálni és használni. Az elektromos energiaellátást központilag és a szükséges mértékben szakaszosan is leválaszthatóan kell kialakítani Villamos berendezések, vezetékek, elosztók, kapcsolók, világítótestek stb. és éghető anyag között olyan távolságot kell megtartani, vagy olyan hőszigetelést kell alkalmazni, hogy az az éghető anyagra gyújtási veszélyt ne jelentsen A felügyelet nélkül hagyott elektromos berendezést a hálózatról le kell választani A rendezvény elektromos energiaellátását záráskor a hálózatról le kell választani és csak nyitáskor szabad visszakapcsolni A rendezvény munkatársai, közreműködői stb. a fő-és szakaszáramtalanítási helyeket és módokat a rendelkezésre álló tűzoltókészülékek, tűzcsapok helyét kezelését, használatát kötelesek megismerni, betartani és másokkal is betartatni A rendezvény területén legalább 3-3 db 6 kp-és ABC porral oltó tűzoltókészüléket kell elhelyezni úgy, hogy egy-egy tűzoltókészülék a védendő helytől 20 méternél távolabb ne legyen. A készülékek helyéről a rendezvény munkatársai, közreműködői tudjanak Számítógépekben, egyéb mikroelektronikai berendezésekben keletkezett tűz oltásához porral oltót használni nem szabad. Ezért ezek tűzvédelme érdekében legalább egy-egy CO2-vel oltó tűzoltókészüléket kell készenlétbe helyezni. 4. Egy előforduló tűz esetén (a pánik elkerülése érdekében) a rendezvény munkatársai, közreműködői a következőket tegyék: 4.1. A rendelkezésre álló tűzoltókészülékkel, esetleg tűzcsappal (csak áramtalanítás után) megkezdik a tűz oltását.

11 4.2. A tűzoltással párhuzamosan tájékoztatják a vendégeket, látogatókat a tűzesetről és felszólítják őket, hogy az épületet hagyják el. Gondoskodnak a tűzvédelmi szabályzat mellékleteként elhelyezett alaprajzon (alaprajzokon) számításba vett útvonalakhoz tartozó ajtók, kijáratok kinyitásáról A tűzoltással és a pánikmentes irányított épület-kiürítéssel párhuzamosan a 105-ös segélyhívó számon értesítik a tűzoltóságot Amennyiben van, akkor a legközelebbi kézi jelzésadóval a tűzjelző rendszert működésbe hozzák, hogy a tűzesetről a rendezvény által nem érintett résziben tartózkodók is tudomást szerezhessenek Folytatják a tűz oltását és a rendezvény irányított kiürítését. (Kiürítési irányok a mellékelt alaprajzon, alaprajzokon) Intézkednek az üzemeltető felé, hogy (amennyiben ilyenek vannak) az érintett klímarendszereket, lifteket kapcsolja ki (lifteket kikapcsolás előtt a földszintre le kell hozni) és a rendezvény területén tartózkodókat hangosbeszélőn, ill. színpadi hangtechnikákon keresztül is tájékoztassák a tűzesetről, szólítsák fel őket a rendezvény elhagyására A tűz jelzésének abbahagyása mindaddig tilos, amíg a tüzet el nem oltották, illetve a területet mindenki el nem hagyta és ezt két-három fős csoportokban le nem ellenőrizték, vagy a tűzoltóság helyszínre érkezett illetékese erre engedélyt nem adott Az eloltott vagy önmagától megszűnt tűzesetet is be kell jelenteni a tűzoltóságnak és a tűzvizsgálat befejezéséig a helyszínt megváltoztatni (átrakodni, takarítani, stb.) nem szabad. 5. Aki a rendezvényre vonatkozó tűzvédelmi szabályzat előírásait megszegi, esetleg a szabályszegése tüzet okoz, az a következő szankciók valamelyikére számíthat Tűzvédelmi szabálysértési eljárás; 5.2. Tűzvédelmi bírság; 5.3. Bűncselekmény esetén büntetőeljárás.

12 5. sz. melléklet: A BIZTONSÁGI ÉS TŰZVÉDELMI KÖVETELMÉNYEK ÉRVÉNYESÍTÉSÉBEN KÖZRE- MŰKÖDŐK TEVÉKENYSÉGÉNEK LEÍRÁSA A TŰZ JELZÉSE, OLTÁSA, A KIÜRÍTÉS LEBONYOLÍTÁSA I. A TŰZ ÉSZLELÉSE ÉS JELZÉSE Személyesen észlelt tűz esetén a szervezők kötelesek mobiltelefon vagy CB rádió segítségével (duple kapcsolat) haladéktalanul értesíteni társaikat, illetve a szakhatóságokat, majd teljesíteni ezen dokumentum szerinti feladataikat. II. A RENDEZVÉNYEN TARTÓZKODÓK ÉRTESÍTÉSE, RIASZTÁSA 1. Kiépített hangos beszélő rendszer segítségéve1 (szimple kapcsolat): amennyiben a színpadok, építmények rendelkeznek kiépített hangtechnikával, azon keresztül haladéktalanul meg kell kezdeni a vendégek értesítését. A rendezvény kiürítését irányítók ezen keresztül tudnak a vendégek számára fontos (megnyugtató, feladat meghatározó, tájékoztató) információkat adni. (Pl. Hol van a tűz, merre terjed, melyek a biztonságos menekülési útvonalak, s t b. ) 2. Mobiltelefonok segitségével (Duple kapcsolat): A terület kiürítését indokló tűz esetén a veszélybe került emberek mobiltelefonon felvehetik a kapcsolatot a kiürítést irányítókkal. Ezáltal nem csak kapnak, de adnak is információkat, amikkel a gyors és biztonságos kiürítést és tűzoltást segíthetik. 3. Az eddig említettek hibája, működésképtelensége esetén: A kiürítést irányítók 3-3 fős felderítő csoportok létrehozásával is szerezhetnek információkat a tűz helyéről, nagyságáról, terjedésének irányáról -sebességéről, a használható menekülési útvonalakról, a tűz által elzárt emberek helyéről, létszámáról stb. 4. A tűz által elzártak, veszélyeztetettek személyes közreműködésével: A tűz által veszélyeztetett emberek szervezés nélkül is értesítik, tájékoztatják a közelben tartózkodókat a kialakult helyzetről, a szükséges es lehetséges feladatokról. Ezen túl csak ők tudják, hogy kik es hova (pl.: mellékhelyiségbe, felderítésre, tűzoltásra stb.) távoztak, hogy a füst és a hő a visszavezető út elzárásával fenyeget, vagy azt már el is zárta. Ezen felül 3-3 fős felderítő csoportokat szervezhetnek a veszélybe kerültek tájékoztatására, a menekülés biztonságos útvonalainak felderítésére. Az ekkor szerzett adatokat, információkat a kiürítést irányítókkal is megoszthatják és a tőlük kapott tájékoztatás megnyugvást eredményezhet, a biztonságos menekülést, a tűz továbbterjedésének akadályozását segítheti elő. III. A TŰZ OLTÁSA, TOVÁBBTERJEDÉSÉNEK MEGAKADÁLYOZÁSA 1. Tűzoltás hordozható tűzoltókészülékek használatával: A kezdődő tüzek oltása, továbbterjedésének megakadályozása a közelben elhelyezett tűzoltókészülékekkel is könnyen megoldható. Ezért a rendezvény kezdete előtt a rendezőket és a biztonsági szolgálat tagjait tűzvédelmi oktatás keretében a kiürítés szabályairól, a tűz megelőzéséről, oltásáról, jelzéséről is ki kell oktatni.

13 2. A tűz továbbterjedésének megakadályozása: A veszélyeztetett éghető anyagok eltávolításával is késleltethető, megakadályozható a tűz terjedése. A felhevült felületek vízzel való hűtése is hatékony védekezés lehet. IV. A TŰZ MIATT VESZÉLYESSÉ VÁLÓ TERÜLETEK ELHAGYÁSA A tűz miatt veszélyessé váló terület elhagyása történhet önállóan, a terület kiürítését irányítók és a helyszínre érkezett tűzoltóság segítségével. 1. Önállóan a.)a tűz, vagy a tűz jelzésének felismerésekor a rendezvény területét egy biztonságosan használható menekülési útvonalon késlekedés nélkül el kell hagyni. b.) A tűz, hő és füst által teljesen körbezárt személyek a felforrósodó felületeket hűtsék, vegyék fel a kapcsolatot a kiürítést irányítókkal és a kapott utasítások szerint járjanak el. 2. A rendezvény kiürítését irányítók segítségével A rendezvény szervezői, rendezői, a biztonsági szolgálat minden rendezvény előtt felkészülnek a tűz megelőzésére, jelzésére, oltására, az épületek kiürítésének irányítására, vagyis tűzvédelmi oktatásban részesülnek. Mindezeken túl jó helyismeretet szereznek, tudják, hol vannak a tűzoltókészülékek, áramtalanító kapcsolók, kijáratok, gyülekezési helyek. Ismerik ezek működését. 3. A helyszínre érkező tűzoltóság segítségével: A tűzoltóság a tűz jelzésétől és riasztásuktól a lehető leghamarabb a helyszínre érkezik és segít a mentésben. V. KIÜRÍTÉST SEGÍTŐ MEGOLDÁSOK 1. Általános szabályok a.) Szénmonoid majdnem minden tűznél keletkezik. Belégzése után a veszélybe került személy, irracionális menekülési lehetőségekkel próbálkozik, egyszerű feladatok ellátására is képtelenné válhat. b.) A felfelé szálló forró füstgázok hőhatása és a mérgező gázok ellen a felszín közelében mozogva lehetünk nagyobb biztonságban, ahol a látási viszonyok is kedvezőbbek. c.) A különböző műanyagok égésekor keletkező füstgázok ellen csak légzőkészülék jelenthet védelmet. d.) A hővel, füsttel telített légtérben való mozgást jelentősen segítheti, ha a száj és orr elé bevizezett tetilt helyezünk. A hőt mérsékli, a füst részecskéit távol tartja. e.) Ha valahol személy(ek) van(nak) bezárva, fel kell venni a kapcsolatot a kiürítést irán yítókkal, végső esetben segítségért kiáltani. f.) A mentésre váró személyek a tűzoltók figyelmét ruhadarabok lengetésével, kiakasztásával is felhívhatják. g.) Vízzel a tűz oltható, a felhevült felületek hűthetők, a tűz továbbterjedése akadályozható, de csak áramtalanított részeken biztonságos.. VI.

14 FELDERÍTÉS 1. Három-három fős csoportok felderítési feladatai: a.) A veszélybe került emberek más lehetőség híján három-három fős csoportokat szervezhetnek a biztonságos menekülési útvonalak felderítésére, a kiürítés irányítóival való kapcsolatfelvételre. b.) A kiürítést irányítók más lehetőség híján három-három fős csoportokat szervezhetnek a területen tartózkodóknak, a tűz helyének, a biztonságos menekülési útvonalaknak a felderítésére, kapcsolatfelvételre. 2. A területről már kimenekült, kimentett személyektől szerezhető információk: a.) Hol es még hányan lehetnek a területen. b.) Melyik helyiségeket, mellékhelyiségeket ellenőriztek le, annak mi lett az eredménye? c.) A tűz helye, nagysága, terjedési iránya? d.) Történt-e beavatkozás es annak mi lett az eredménye? e.) A füst és hő mértéke, elhelyezkedése, színe, töménysége, adott terek telítettsége? f.) Egyéb fontosnak ítélt kérdések. 3. A terület teljes kiürítését szolgáló intézkedések: a.) Szimple vagy duple kapcsolatteremtéssel tájékoztatás, megnyugtatás, fontos cselekvésekre való felhívás b.) felderítési csoport(ok) szervezése. c.) A füst és hő továbbterjedésének megakadályozása, a lehetséges menekülési útvonalak biztonságosabbá tétele. VII. A HELYSZÍNRE ÉRKEZŐ TŰZOLTÓ EGYSÉG VEZETŐJÉNEK TÁJÉKOZTATÁSA a kialakult helyzetről, a tett és tervezett intézkedésekről. VIII. A RENDEZVÉNY ELHAGYÁSA UTÁN GYÜLEKEZÉS A KIJELÖLT HELYE- KEN Az épület kiürítését irányítók a gyülekezési helyeken létszámellenőrzést végeznek és információt gyűjtenek a további feladatok ellátására és a kiürítést végzők, továbbá a tűzoltóság tájékoztatására. A gyülekező helyeket úgy kell kijelölni, hogy a kimenekült személyek védve legyenek és a tűzoltó járművek felvonulását, működését ne akadályozzák. KIJELÖLT GYÜLEKEZŐHELYEK: 1. A Part Üdülő rendezvény elől elzárt területének beton sportpályája. 2. A rendezvény bejárata mellett található parkoló. IX. SZERVEZŐK, RENDEZŐK ÉS A BIZTONSÁGI SZEMÉLYZET FELADATAI

15 1. A rendezvényre vonatkozó tűzvédelmi szabályzat megismerése, betartása és betartatása, ennek ellenőrzése, hiányosságok esetén a hibák azonnali megszüntetése. 2. A rendezvényre bevitt értékek tűzvédelméről, megőrzéséről, szükség esetén biztosításáról gondoskodnak, erre a figyelmet felhívják. 3. Felelnek a rendezvényre vonatkozó szabályok, a jogszabályok, szabályzatok és az engedélyezési okmányban foglaltak betartatásáért. 4. A rendezvény nyitásához es biztonságos működéséhez szükséges dokumentációk, nyilatkozatok, állásfoglalások, felszerelések, eszközök meglétéről és megőrzéséről gondoskodnak. 5. A tűzoltó berendezések, készülékek, a szimple és duple kapcsolatfenntartási eszközök helyét, kezelését, használatát kötelesek megismerni, a szabályokat betartani és betartatni. 5.1 sz. melléklet: A SZERVEZŐK, RENDEZŐK ÉS A BIZTONSÁGI SZEMÉLYZET FELADATAI RENDKÍVÜLI ESEMÉNY ESETÉN TŰZ ESETÉN 1. A rendelkezésre álló hordozható tűzoltókészülékekkel, áramtalanítás után megkezdik a tűz oltását, továbbterjedésének megakadályozását. 2. A tűzoltással párhuzamosan tájékoztatják, megnyugtatják a rendezvény résztvevőit és felszólítják őket a kijelölt menekülési útvonalakon a terület elhagyására. 3. Értesítik a tűzoltóságot (akkor is szükséges, ha a veszélyt lokálisan képesek elhárítani!- ilyen esetben a helyszínt változatlan állapotban meg kell őrizni a hatóságok megérkezéséig) 4. Folytatják a tűz oltását és a rendezvény kiürítését. 5. Intézkednek, hogy a rendezvény többi területén is megtörténjen a szimple tájékoztatás. 6. A megérkező tűzoltó egység vezetőjét megfelelően tájékoztatják. 7. Koordinálják a kiürítést a rendezvény területén és a gyülekezési pontoknál is, erről a mentés vezetőjét is tájékoztatják, az általa meghatározottak szerint járnak el. SZÉLSŐSÉGES IDŐJÁRÁS ESETÉN (lásd még a 8. sz. mellékletet) 1. A rendezvény szervezőinek kötelessége az időjárás folyamatos meteorológiai megfigyelése (internetes, telefonos és egyéb hírközlő rendszerek segítségével). 2. Szélsőséges időjárás közeledése esetén tájékoztatják, megnyugtatják a rendezvény résztvevőit és felszólítják őket a kijelölt területek elfoglalására. Szélsőséges időjárástól védett, ilyen jellegű menekítésre kijelölt területek az üdülő területén épített kőépületek (étkezők, lakóházak, stb.) 3. Gondoskodnak a rendezvény teljes kiürítéséről az épületek felé. Szükség esetén alkalmazzák a hangosbemondókat, hangtechnikát. BALESET, ELEMI CSAPÁS VAGY TÖMEGES RENDBONTÁS ESETÉN

16 1. Áramtalanítják a szükséges technikát, igyekeznek védezni azt. 2. Ezzel párhuzamosan tájékoztatják, megnyugtatják a rendezvény résztvevőit és felszólítják őket a kijelölt menekülési útvonalakon a terület elhagyására. 3. Értesítik az illetékes szakhatóságot (akkor is szükséges, ha a veszélyt lokálisan képesek elhárítani!-ilyen esetben a helyszínt változatlan állapotban meg kell őrizni a hatóságok megérkezéséig) 4. Folytatják a rendezvény kiürítését. 5. Intézkednek, hogy a rendezvény többi területén is megtörténjen a szimple tájékoztatás. 6. A megérkező szakhatósági egység vezetőjét megfelelően tájékoztatják. 7. Koordinálják a kiürítést a rendezvény területén és a gyülekezési pontoknál is, erről a mentés vezetőjét is tájékoztatják, az általa meghatározottak szerint járnak el.

17 6. sz. melléklet: A KIÜRÍTÉS SZÁMÍTÁSA

18 K I Ü R Í T É S I S Z Á M Í T Á S A rendezvény helyszíne: Parti Üdülő, Balatonakarattya 8174 Balatonakarattya, Koppány sor 41. A rendezvény által igénybevett területek 1.) A rendezvény által használt összes terület / m ) A rendezvényen résztvevők legmagasabb létszáma / fő ) A rendezvény területe Területek megnevezése méret (m 2 ) A tábor teljes területe Ebből a rendezvényre felhasznált Épületek a rendezvény területén Sátrazóhely mérete Installációk mérete 550 Parkolók és lezárások által foglalt, elkerített területek mérete Szabadon felhasználható terület ) 1 főre jutó alapterület fő/ m 2 0,25 A kiürítés során 30 m/perc vízszintes irányú haladási sebességgel lehet számolni. 5.) A rendezvény egy tűzszakasz, ezért a benntartózkodók létszáma alapján a

19 "D" tűzveszélyességi osztályba tartozik. Szabadtér. Tűzállósági foka < I. Ezért a kiürítést 4 percen belül kell tudni végrehajtani. Kiürítés A kiürítés időtartama az útvonalak hossza alapján: n Si1 ta = < t2meg i=1 V1 Útvonalak iránya Si1 = A rendezvény legtávolabbi pontjától a kijáratig vezető út hossza az úttengelyeken mérve, amely a legnagyobb távolságot adja méterben V1 = az egyes útszakaszokhoz tartozó haladási sebességek (30 m/perc) tmeg = a kiürítésre megengedett időtartam: maimum 4 perc hoszszúsága/m Lásd a fenti képletet Si1 V1 ta Sátraktól Parkoló vészkijárata felé 80,0 80, ,67 Sátraktól Strand (Nyugat) felé 85,0 85, ,83 Sátraktól Dél felé 90,0 90, ,00 Étkező melletti épületekből Északi kijárat 3,33 felé 100,0 100,00 30 Északi épületektől Északi kijárat felé 80,0 80, ,67 Sátraktól Strand felé 85,0 85, ,83 Étkezőből Déli kijárat felé 110,0 110, ,67 Színpadtól Dél felé (mindkét kijáraton) 100,0 100, ,33

20 Színpadtól Északi kijárat felé 65,0 65, ,17 ta < tmeg 3,67 A kiürítési időtartama a rendezvényről kivezető kijáratok átbocsátóképessége alapján: N N = az ellenőrzött tűzszakaszból eltávolítandó személyek száma /fő tc = k = a szabadba vezető ajtók átbocsátóképessége: 41,7 fő * m -1 * min -1 (percenként 25 fő, 0,6 m-es sávnyílás szélességen) fő/perc 1 = a rendezvényről kivezető kijáratok szabad nyílásszélességének összege m-ben k1 < tmeg A rendezvényről kivezető kijáratok Lásd a fenti képletet megnevezése széles-sége/m N k 3 t2c Az északi kapun át 10, ,7 10,0 2,04 Az északi, parkoló melletti vészkijáraton át 10, ,7 10,00 0,96 A strand felé vezető kisebb kapun át 1, ,7 1,00 2,40 A strand felé vezető nagyobb kapun át 2, ,7 2,8 3,05 A déli vészkijáraton 10, ,7 10,00 0,96 A déli kapun át 10, ,7 10,00 0,96 Minden kijárat 43, ,7 22,75 1,37 tc < tmeg 3,05

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény, az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 35/1996.

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA 3. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 29. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2014. október TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

TÚZVÉDELMISZASÁLYZAT GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG

TÚZVÉDELMISZASÁLYZAT GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG TÚZVÉDELMISZASÁLYZAT GAZDÁLKDÁSI KAR ZALAEGERSZEG Tűzvédelmi Szabályzat A Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg (a továbbiakban: Intézet) tűzvédelmi feladatainak végrehajtására a tűz

Részletesebben

TŰZVÉDELMISZABÁLYZAT. 2015. június.1.9.,

TŰZVÉDELMISZABÁLYZAT. 2015. június.1.9., TŰZVÉDELMISZABÁLYZAT 2015. június.1.9., Tűzvédelmi Szabályzat A Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg (a továbbiakban: GKZ) tűzvédelmi fe/adatainak végrehajtására, a tűz elleni védekezésről,

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Dél-kelet Magyarországon működő M E N T Á L H I G I É N É S E G Y E S Ü L E T 5601 Békéscsaba, Pf. 303. Fenntartó székhelye és telephelye: 5630 Békés, Borosgyán u. 1/1. T/Fax: 06/66/643-991 E-mail: menta@internet-x.hu

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT TÜZV06 Tárgy: Tűzvédelmi Szabályzat TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Verziószám: 6.0 Cím: MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság Tűzvédelmi Szabályzata A szabályozás hatálya: SZMSZ Szervezeti és Működési

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT. Forrás anyag: Tiszolczi Balázs Gergely

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT. Forrás anyag: Tiszolczi Balázs Gergely TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Forrás anyag: Tiszolczi Balázs Gergely Minden társasházra, illetve az ott lakókra igaz, hogy kötelesek az általános érvényű tűzvédelmi használati szabályokat betartani. Otthonunk

Részletesebben

KITE MEZŐGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI ZRT.

KITE MEZŐGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI ZRT. KITE MEZŐGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI ZRT. NYILVANOS FELSŐZSOLCA Készítette KITE zrt. megbízásából az AGEL-CBI KFT. BUDAPEST 2013. NOVEMBER VERZIÓ 1.0 Megrendelő: KITE zrt. FELSŐZSOLCAI TELEP

Részletesebben

2.1. A tűzoltóság szervei, a tűzoltóságok irányítása és felügyelete

2.1. A tűzoltóság szervei, a tűzoltóságok irányítása és felügyelete 2. RÉSZ A TŰZOLTÓSÁG SZERVEZETI ÉS IRÁNYÍTÁSI RENDSZERE Segédanyag az OMKT Kft.- n folyó Tűzvédelmi előadó szakképzéshez. Budapest, 2011. november Szerkesztő: Duruc József 2.1. A tűzoltóság szervei, a

Részletesebben

RUAG Ammotec Magyarországi ZRt BIZTONSÁGI JELENTÉS

RUAG Ammotec Magyarországi ZRt BIZTONSÁGI JELENTÉS RUAG Ammotec Magyarországi ZRt BIZTONSÁGI JELENTÉS Készítette a RUAG Ammotec Magyarországi ZRt megbízásából. az AGEL-CBI KFT. BUDAPEST 2013. JÚNIUS 30. VERZIÓ 3.0 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1)

Részletesebben

1. Mely törvény szól a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról?

1. Mely törvény szól a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról? 1. Mely törvény szól a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról? a. Alaptörvény b. 2011. évi CXXVIII. törvény c. 2011. évi CXIII. törvény 2. Mely rendelet szabályozza a

Részletesebben

OTSZ kérdések válaszok 5. rész

OTSZ kérdések válaszok 5. rész 5. rész I/1. fejezet 2. TERVEZÉSI ALAPELVEK Az építmények építészeti-műszaki tervezése során a tűzvédelmi műszaki kialakítást tűzvédelmi műleírásba, dokumentációba kell foglalni. Minden terv része a tűzvédelmi

Részletesebben

ORSZÁGOS TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

ORSZÁGOS TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT ORSZÁGOS TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015. április 16. Galumba Lajos tű. szds. megyei tűzoltósági főfelügyelő Előzmények Alkalmazási nehézségek - értelmezés igénye gyakori; - követelmények és megoldások együtt;

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben 1 / 43 2012.05.30. 16:58 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben [A vastag betűs szedés az 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.)

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről1 a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben. (Hatályos:2011.08.01.

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről1 a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben. (Hatályos:2011.08.01. 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről1 a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben (Hatályos:2011.08.01.) [ vastag betűs szedés az 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.)

Részletesebben

A tűzoltó készülékek élettartama és a karbantartási időközök

A tűzoltó készülékek élettartama és a karbantartási időközök TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉKEK KARBANTARTÁSA 2 A felülvizsgálat gyakorisága A tűzoltó készülékek élettartama és a karbantartási időközök A tűzoltó készülék típusa Karbantartás típusa Alap Közép 1 Teljes Porral oltó,

Részletesebben

14/2014. (XII. 31.) BM OKF utasítás. a Műszaki Mentési Műveleti Szabályzat kiadásáról. utasítást.

14/2014. (XII. 31.) BM OKF utasítás. a Műszaki Mentési Műveleti Szabályzat kiadásáról. utasítást. 14/2014. (XII. 31.) BM OKF utasítás a Műszaki Mentési Műveleti Szabályzat kiadásáról A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. (4) bekezdés c) pontjának felhatalmazása, valamint a katasztrófavédelemről

Részletesebben

Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége. Biztonsági Szabályzat

Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége. Biztonsági Szabályzat Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége Biztonsági Szabályzat 2011 MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE HUNGARIAN BASKETBALL FEDERATION SZÉKHELY: 1146 BUDAPEST, ISTVÁNMEZEI ÚT 1-3. POSTACÍM: 1146

Részletesebben

5/2014. (II.27.) BM OKF utasítás. a Tűzoltás-taktikai Szabályzat kiadásáról. utasítást.

5/2014. (II.27.) BM OKF utasítás. a Tűzoltás-taktikai Szabályzat kiadásáról. utasítást. 5/2014. (II.27.) BM OKF utasítás a Tűzoltás-taktikai Szabályzat kiadásáról A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. (4) bekezdés c) pontjának felhatalmazása, valamint a katasztrófavédelemről és

Részletesebben

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ!

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ! LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ! Tisztelt Lőrinci lakosok! A körülöttünk lévő világ folyamatosan változik. Ezek a változások veszélyeket hordoznak magukban. Fontos, hogy ezekre az új kihívásokra, veszélyekre megfelelő

Részletesebben

A belügyminiszter 54/2014. (XII. 5.) BM rendelete az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A belügyminiszter 54/2014. (XII. 5.) BM rendelete az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 166. szám 17711 A belügyminiszter 54/2014. (XII. 5.) BM rendelete az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Részletesebben

E-Tűzvédelem Gyakorlati útmutató tűzvédelmi

E-Tűzvédelem Gyakorlati útmutató tűzvédelmi E-Tűzvédelem Gyakorlati útmutató tűzvédelmi szakemberek, munkavédelmi szakemberek, üzemeltetők, cégvezetők részére Szakmai folyóirat 2014. június VI. évfolyam 6. szám Aktuális A veszélyesáru-szállítási

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2012.VIII.14.) hatályos állapota

Részletesebben

Nem hatályos! Kérjen információt, hogy milyen változások érintik cégét. http://www.otvsz.hu. A belügyminiszter. /2014.

Nem hatályos! Kérjen információt, hogy milyen változások érintik cégét. http://www.otvsz.hu. A belügyminiszter. /2014. A belügyminiszter /2014. ( ) BM rendelete az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. (2) bekezdés 1. és 24.

Részletesebben

BIZTONSÁGI JELENTÉS TISZAÚJVÁROS 2011. MÁJUS

BIZTONSÁGI JELENTÉS TISZAÚJVÁROS 2011. MÁJUS AES-TISZA ERŐMŰ KFT. BIZTONSÁGI JELENTÉS TISZAÚJVÁROS 2011. MÁJUS 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. TARTALOMJEGYZÉK... 2 1.1 A SÚLYOS BALESETEK MEGELŐZÉSÉVEL KAPCSOLATOS CÉLKITŰZÉSEK... 4 1.1.A) Szervezet és személyzet...

Részletesebben

VAGYONVÉDELMI ÉS RENDÉSZETI S Z A B Á L Y Z A T A

VAGYONVÉDELMI ÉS RENDÉSZETI S Z A B Á L Y Z A T A 92/2006. (X. 26.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM VAGYONVÉDELMI ÉS RENDÉSZETI S Z A B Á L Y Z A T A BUDAPEST 2006 A Semmelweis Egyetem Szenátusának 92/2006. (X. 26.) számú h a t á r o z a t a a Vagyonvédelmi

Részletesebben

FAM rendeletek egységes szerkezetben

FAM rendeletek egységes szerkezetben FAM rendeletek egységes szerkezetben Jelölés: fekete betűvel - 72/2003. (X. 29.) GKM rendelet szövege kék betűvel - 60/2005. (VII. 18.) GKM rendelet szövege piros betűvel - 127/2005. (XII. 29.) GKM rendelet

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról Az Országgyűlés az Alaptörvényből és a nemzetközi szerződésekből eredő feladatok teljesítése érdekében, az élet-

Részletesebben

TELEPHELYEK MŰKÖDÉSI RENDJÉNEK SZABÁLYZATA

TELEPHELYEK MŰKÖDÉSI RENDJÉNEK SZABÁLYZATA TELEPHELYEK MŰKÖDÉSI RENDJÉNEK SZABÁLYZATA TERVEZET 2013 1 Jelen szabályzat a Debreceni Intézményműködtető Központ telephelyein az önkormányzati és állami tulajdon megóvása, a személyi tulajdon védelmének

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Készítette: Fülöp Viktorné mb. intézményvezető A szabályzat hatályos: 2013. április 1.

Részletesebben