POTENCIÁLISAN VESZÉLYES TEVÉKENYSÉGEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "POTENCIÁLISAN VESZÉLYES TEVÉKENYSÉGEK"

Átírás

1 POTENCIÁLISAN VESZÉLYES TEVÉKENYSÉGEK 5. számú függelék Kód-szám SZENNYEZŐFORRÁS TÍPUSA HULLADÉK LERAKÓ/TÁROLÓ, HULLADÉK LERAKÓ/KEZELŐ TELEP/OBJEKTUM Veszélyes hulladéklerakó és lerakótelep Veszélyes hulladéktároló/lerakó Végleges veszélyes hulladék lerakótelep Radioaktív hulladék és fűtőelem tároló Átmeneti radioaktív hulladéktároló Végleges radioaktív hulladéktároló Atomerőművi fűtőelem átmeneti tároló Atomerőművi fűtőelem végleges tároló Szilárd hulladéktároló és lerakótelep Kommunális hulladéklerakó Ipari hulladéktároló/lerakó Mezőgazdasági hulladéktároló/lerakó Kommunális hulladék lerakótelep Ipari hulladéktároló / lerakótelep Iszap elhelyező hely/telep Nem azonosított összetételű iszap lerakó Kommunális szennyvíziszap lerakó/tároló Ipari szennyvíziszap lerakó/tároló Ipari-technológiai iszap lerakó/tároló Mederkotrási iszap lerakó Szennyvíz leürítő, tározó, szennyvíztisztító telep Nem azonosított szennyvíz összetételű/jellegű leürítő Kommunális szennyvíz leürítő, tározó Ipari és ipari jellegű szennyvíz leürítő, tározó Szerves trágyatároló Hígtrágya tároló Almostrágya tároló Dögtér, dögkút, ill. ennek minősíthető objektum Ipari melléktermék és hulladék / anyag depóniák Bányászati meddőhányó Zagytér Erőműi, fűtőműi salak és pernyetároló Hulladékégető művi salaktároló Egyéb salak, pernyetároló 1

2 20000 TECHNOLÓGIAI ANYAG, VALAMINT TERMÉK / KÉSZÍTMÉNY TÁROLÓ / TÁROLÓ TELEP/RAKTÁR Vegyianyag tároló Növényvédőszer tároló és bekeverő, forgalmazó Műtrágyatároló és forgalmazó Agrotelepek Ipari veszélyes vegyianyag tároló/raktár Ipari nem veszélyes vegyianyag tároló/raktár Vegyi anyagokkal szennyezett göngyölegmosó hely Útfenntartási sótároló Bányászati és ipari anyagdepónia, depó/raktár Érc- és ásványanyag depónia Széntároló Cement tárolóhely és kiadó Egyéb ipari anyag depó/raktár Üzemanyag, fűtőolaj, ill. egyéb ásványolaj - származéktároló Kisipari, ipari, mezőgazdasági üzemanyag tároló Repülőtéri, üzemanyag tároló Önálló földalatti gáztároló Fűtőolaj tároló Háztartási fűtőolaj tartály Egyéb ásványolaj-származéktároló IPARI ÉS IPARI JELLEGŰ, VALAMINT SZOLGÁLTATÓ/KERESKEDELMI JELLEGŰ OBJEKTUMOK Üzemanyag szolgáltató és jármű telepek/objektumok Nyilvános üzemanyagtöltő állomás Ipari, mezőgazdasági üzemi töltőállomás Üzemanyag átfejtő telep Járműtároló (közúti, mezőgazdasági géptelep, hangár, javítóműhely) Járműmosó Akkumulátortöltő állomás Vasúti járműtelep Gépjármű roncstelep Vasúti pályaudvar, vasúti rakodótér Autóbusz pályaudvar, közúti rakodó Közforgalmi repülőtér Kikötő és hajórakodó CH- származékokkal szennyezett göngyöleg- mosóhely (hordómosó, tartálymosó, stb.) Bányászat Uránbánya Mélyművelésű szénbánya Egyéb mélyművelésű bánya Külszíni szén/lignit bánya Külszíni ásványi anyag bánya (kavics-, homok, agyag kitermelőhely, egyéb) Kőolaj- és földgáz-kitermelési hely Élelmiszeripar Cukorgyártó üzem Vágóhíd, húsfeldolgozó üzem Halfeldolgozó üzem

3 30304 Gyümölcs- és zöldség feldolgozó üzem Növényolaj gyártó üzem Egyéb étkezési zsíradékelőállító üzem Tejipari üzem Szeszipari lepárló és feldolgozó üzem, élesztő, ecetgyártó üzem Sörgyár, sörfőzde Üdítőital gyártó és palackozó üzem Keményítőgyártó üzem Malomipari, kenyérgyártó üzem Kakaó, csokoládé és egyéb édességipari üzem Fűszer és szárított készítmény előállító üzem (levesek, stb.) Kávépörkölő, csomagoló, teacsomagoló üzem Dohányfeldolgozó és dohánykészítmény gyártó üzem Tápszergyártó üzem Takarmány és tápgyártó üzem Egyéb élelmiszeripari üzem Vegyipar, kőolaj- és szénfeldolgozó ipar Akkumulátorgyártó üzem Foszgén gyártó üzem Tisztító - és mosószergyártó üzem Salétromsav- és kéngyártó üzem Lőpor és robbanóanyag gyártó üzem Klór-alkáli elektrolízis üzem Lakk és festékgyártó üzem Cellulózműszál gyártó üzem Ammóniagyártó üzem Műanyag -alapanyag gyártó üzem Intermedier-, növényvédőszer gyártó üzem Műtrágya gyártó üzem Grafit és műszén gyártó üzem Gumigyártó üzem Műanyag feldolgozó üzem Építési vegyi anyag gyártó üzem Gyógyszergyártó és gyógykészítményeket előállító üzem Cellulóz és papírfeldolgozó, papírgyártó üzem CO2, földgázfeldolgozó üzem Kőolaj és földgáz előkészítő üzem Kőolajfinomító Kenőanyag elállítás kőolajalapon Bitumen és bitumenes anyaggyártó üzem Szénfeldolgozó és szénlepárló Kokszolómű Szénosztályozó, előkészítő, brikettgyártó üzem Illatszer és kozmetikai cikk gyártó üzem Egyéb vegyipari üzem Grafikai ipar Nyomdaüzem Fotóüzem 3

4 30600 Fémfeldolgozó ipar Ércelőkészítő-, ércdúsító mű Galvanizálást, felületkezelést végző üzem Öntöde Kohómű Építőanyag ipar Azbesztcement gyártó üzem Finomkerámia gyártó üzem Üveggyártó üzem Cementmű Tűzálló tégla- és betongyártó üzem Gép- és járműgyártás Gépgyártó üzem Gépjárműgyártó üzem Könnyű ipar Textilipari üzem, kivéve Gyapjúelőkészítő és felhasználó, lenelőkészítő üzem Textilfestő üzem, textilnyomó Linóleumgyártó üzem Szőnyeg és padlószőnyeg ipar Bőrkikészítő és feldolgozó üzem Fafeldolgozó és bútoripari üzem, kivéve Fakonzerválást végző üzem Ruhaipari üzem Cipőipari üzem Egyéb, fel nem sorolt könnyű ipari üzem 4

5 Kód-szám SZENNYEZŐFORRÁS TÍPUSA Energetika Hőerőmű 50 MW felett, földgázfűtésű Hőerőmű 50 MW felett, kőolajfűtésű Hőerőmű 50 MW felett, szén, vagy lignitfűtésű Távfűtőmű 50 MW felett Egyéb fosszilis tüzelőanyagú energiatermelő egység Atomerőmű Atom fűtőmű Kutató vagy oktató atomreaktor Hulladék/ szennyvízkezelés/ feldolgozás/ hasznosítás Veszélyes hulladék égetőmű Nem veszélyes hulladékot égető berendezés, 1t/d kapacitás felett Egyéb hulladékégető berendezés Hulladék feldolgozó/hasznosító üzem Szennyvíztisztító telepek Kommunális szennyvíztisztító telep Ipari szennyvíztisztító telep KÖZLEKEDÉSI ÉS EGYÉB SZÁLLÍTÁSI VONALAS LÉTESÍTMÉNYEK Közlekedési és szállítási vonalas létesítmények Autópálya, autóút Metró Vasúti pálya Kőolaj-, földgáz- és kőolajtermék-vezeték Ipari vegyianyag- vezeték Szennyvíz vezeték (csatorna) MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEK/ OBJEKTUMOK Hígtrágya öntözés / elhelyezés Hígtrágya kiöntözési terület Nagyüzemi állattartás Állattartó telep Baromfitelep KATONAI, POLGÁRVÉDELMI, TŰZOLTÓSÁGI OBJEKTUMOK Katonai objektumok Katonai repülőtér Repülőgép kiszolgálási objektum Repülőgép-készültségi zóna Katonai lőtér, gyakorlótér Katonai vegyianyag tároló, lőszer-, robbanószer raktárak Katonai gépjárműtároló, járműmosó, javítóműhely Katonai üzemanyagtároló és átfejtő Akkumulátortöltő Fütőolajtároló Szennyezett hordó/tartálymosó Laktanya Egyéb, fel nem sorolt katonai tevékenység/objektum 5

6 Kód-szám SZENNYEZŐFORRÁS TÍPUSA Polgárvédelmi és tűzoltósági objektumok Polgárvédelmi és tűzoltósági gyakorlótér Veszélyes anyagtároló, raktár Egyéb, fel nem sorolt polgári védelmi/ tűzoltósági veszélyes tevékenység/objektum EGYÉB SZENNYEZŐFORRÁS, ILL. A SZENNYEZÉS BEKERÜLÉSI MÓDJA Szikkasztás/szennyvízöntözés Háztartási szennyvízszikkasztó Szűrőmezős elszikkasztó rendszer > 5 ha Öntözéses szennyvízelhelyező telep > 100 ha Technológiából történő anyag kikerülés Technológiából történő veszélyes anyag kiszórás, egyéb közvetlen kikerülés Technológiából történő veszélyes anyag kiömlés, beszivárgás Tevékenységgel (származási hellyel) nem azonosítható szennyezés Egyéb, a listában fel nem sorolt tevékenység / szennyezőforrás 6

Fogalommeghatározások (Kt. 67-68. -aihoz)

Fogalommeghatározások (Kt. 67-68. -aihoz) 152/1995. (XII. 12.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálat elvégzéséhez kötött tevékenységek köréről és az ezzel kapcsolatos hatósági eljárás részletes szabályairól A környezet védelmének általános

Részletesebben

20/2001. (II. 14.) Korm. rendelet. a környezeti hatásvizsgálatról

20/2001. (II. 14.) Korm. rendelet. a környezeti hatásvizsgálatról 20/2001. (II. 14.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálatról A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kt.) 110. -a (7) bekezdésének c) és i) pontjaiban

Részletesebben

14/2015. (III. 31.) FM rendelet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól

14/2015. (III. 31.) FM rendelet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól Hatályos: 2015.04.01-14/2015. (III. 31.) FM rendelet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995.

Részletesebben

33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet. a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól

33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet. a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet Hatályos: 2013.01.21 - a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól A környezet védelmének általános szabályairól

Részletesebben

33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet. a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól

33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet. a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól Hatályos: 2014.01.17-33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól A környezet védelmének általános szabályairól

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 45. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 45. szám MAGYAR KÖZLÖNY 45. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. március 31., kedd Tartalomjegyzék 13/2015. (III. 31.) BM rendelet A vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól

Részletesebben

1. melléklet. Légszennyező tevékenységek, technológiák, berendezések nemzetközi besorolási kódjai I.

1. melléklet. Légszennyező tevékenységek, technológiák, berendezések nemzetközi besorolási kódjai I. Légszennyező tevékenységek, technológiák, berendezések nemzetközi besorolási kódjai I. Kód Mértékegység Tevékenység TÜZELÉS AZ ENERGIA- ÉS ENERGIAÁTALAKÍTÓ-IPARBAN HŐ- ÉS VILLAMOS ERŐMŰVEK 010101 GJ tüzelőberendezések

Részletesebben

16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet. a hulladékok jegyzékéről. (módosította a 22/2004. (XII. 11.) KvVM rendelet)

16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet. a hulladékok jegyzékéről. (módosította a 22/2004. (XII. 11.) KvVM rendelet) 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet a jegyzékéről (módosította a 22/2004. (XII. 11.) KvVM rendelet) A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. -a (2) bekezdésének b)

Részletesebben

Melléktermék, vagy hulladék a környezetvédelmi hatóság szemével

Melléktermék, vagy hulladék a környezetvédelmi hatóság szemével Melléktermék, vagy hulladék a környezetvédelmi hatóság szemével Pádár Csilla ATI-KTVF 2012. november 19. Vonatkozó hulladékgazdálkodási előírások hulladék: bármely, az 1. számú melléklet szerinti kategóriák

Részletesebben

SZJ SZÁMOK. Szolgáltatások Jegyzéke A MEZÕGAZDASÁG, VADGAZDÁLKODÁS, ERDÕGAZDÁLKODÁS

SZJ SZÁMOK. Szolgáltatások Jegyzéke A MEZÕGAZDASÁG, VADGAZDÁLKODÁS, ERDÕGAZDÁLKODÁS SZJ SZÁMOK Szolgáltatások Jegyzéke A MEZÕGAZDASÁG, VADGAZDÁLKODÁS, ERDÕGAZDÁLKODÁS 01 MEZÕGAZDASÁG, VADGAZDÁLKODÁS 01.4 Növénytermelési, állattenyésztési 01.41 Növénytermelési 01.41.1 Növénytermelési,

Részletesebben

Melléklet. a veszélyes hulladékok jegyzéke

Melléklet. a veszélyes hulladékok jegyzéke Melléklet a veszélyes jegyzéke Kitöltési útmutató: Felhívjuk figyelmét, hogy a táblázat a veszélyes teljes körére kiterjed. A táblázat betűtípusait, betűméretét stb. kérjük ne változtassa meg, különben

Részletesebben

TERÜLETI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ

TERÜLETI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ Észak-magyarországi Környezetvédelmi Felügyelőség 3530 Miskolc, Mindszent tér 4. TERÜLETI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ Miskolc, 2003. június 16. Dr. Kopácsi Éva mb. igazgató TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A TANÁCS 85/337/EGK IRÁNYELVE (1985. június 27.) az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról (85/337/EGK)

A TANÁCS 85/337/EGK IRÁNYELVE (1985. június 27.) az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról (85/337/EGK) 1985L0337 HU 25.06.2009 003.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 85/337/EGK IRÁNYELVE (1985. június 27.) az

Részletesebben

90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet. a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről. A rendelet hatálya. Általános rendelkezések

90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet. a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről. A rendelet hatálya. Általános rendelkezések 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. -ának (a továbbiakban:

Részletesebben

28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet

28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 89. ának (3) bekezdésében

Részletesebben

NEM RADIOAKTÍV HULLADÉKOK

NEM RADIOAKTÍV HULLADÉKOK NEM RADIOAKTÍV HULLADÉKOK File név: PAKSII_KHT_17_Nemradiohull 1/36 File név: PAKSII_KHT_17_Nemradiohull 2/36 TARTALOMJEGYZÉK 17 NEM RADIOAKTÍV HULLADÉKOK... 5 17.1 Jogszabályi háttér... 5 17.2 A hulladék

Részletesebben

11/2002.( IX.26.) sz. rendelete

11/2002.( IX.26.) sz. rendelete Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 11/2002.( IX.26.) sz. rendelete Szuhakálló község rendezési tervérõl Szuhakálló község Önkormányzatának Képviselõtestülete az 1997. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

Szakhatósági, szakvéleményezési eljárások:

Szakhatósági, szakvéleményezési eljárások: Szakhatósági, szakvéleményezési eljárások: Eljárás megnevezése I. fok II. fok A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes nyomástartó berendezések létesítésének (felállításának) és használatbavételének

Részletesebben

Hulladékgazdálkodás Kaszáné Dr. Kiss Magdolna

Hulladékgazdálkodás Kaszáné Dr. Kiss Magdolna Hulladékgazdálkodás Kaszáné Dr. Kiss Magdolna Hulladékgazdálkodás Kaszáné Dr. Kiss Magdolna Publication date 2013 Szerzői jog 2013 Debreceni Egyetem TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1 MSc Tananyagfejlesztés Interdiszciplináris

Részletesebben

A gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere és a tevékenységek tartalmi meghatározása (TEÁOR '98)

A gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere és a tevékenységek tartalmi meghatározása (TEÁOR '98) A gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere és a tevékenységek tartalmi meghatározása (TEÁOR '98) KSH, 1997 2 3 T A R T A L O M J E G Y Z É K BEVEZETÕ 5 1. A tevékenységek osztályozása

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁG, ERDŐGAZDÁLKODÁS, HALÁSZAT. 01 Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások

MEZŐGAZDASÁG, ERDŐGAZDÁLKODÁS, HALÁSZAT. 01 Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások A MEZŐGAZDASÁG, ERDŐGAZDÁLKODÁS, HALÁSZAT 01 Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások 01.1 Nem évelő növény termesztése 01.11 Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény,

Részletesebben

TEÁOR '03 TEÁOR '08 Kódszám Megnevezés Kódszám Megnevezés

TEÁOR '03 TEÁOR '08 Kódszám Megnevezés Kódszám Megnevezés 0111 Gabonafélék, egyéb, máshova nem sorolt növény termelése 0111 Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése 0111 Gabonafélék, egyéb, máshova nem sorolt növény termelése 0112 Rizstermesztés

Részletesebben

FENNTARTHATÓSÁGI ÜZENETEK

FENNTARTHATÓSÁGI ÜZENETEK O r m á n s á g S z í v e A l a p í t v á n y K ieme lten K öz h as zn ú S zer vez et Székhely: 7838 Vajszló, Rákóczi u. 10.; Elnök: Gönczi Péter Adószám: 18329003-1-02; Számlaszám: 10402427-00013709-00000004

Részletesebben

2. Ez a rendelet 2014. február 1-jén lép hatályba. Dr. Navracsics Tibor s. k., közigazgatási és igazságügyi miniszter

2. Ez a rendelet 2014. február 1-jén lép hatályba. Dr. Navracsics Tibor s. k., közigazgatási és igazságügyi miniszter M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 11. szám 1735 A közigazgatási és igazságügyi miniszter 6/2014. (I. 29.) KIM rendelete az Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke bevezetéséről és alkalmazásáról szóló

Részletesebben

A gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere és a tevékenységek tartalmi meghatározása (TEÁOR'03)

A gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere és a tevékenységek tartalmi meghatározása (TEÁOR'03) KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL A gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere és a tevékenységek tartalmi meghatározása (TEÁOR'03) Második, javított kiadás BUDAPEST, 2003 KÖZPONTI STATISZTIKAI

Részletesebben

36/2011. (XII. 23.) KIM rendelet Hatályos: 2015.03.01 -

36/2011. (XII. 23.) KIM rendelet Hatályos: 2015.03.01 - 36/2011. (XII. 23.) KIM rendelet Hatályos: 2015.03.01-36/2011. (XII. 23.) KIM rendelet az Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke bevezetéséről és alkalmazásáról A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI.

Részletesebben

21/2010. (V. 14.) NFGM rendelet. az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről

21/2010. (V. 14.) NFGM rendelet. az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről 21/2010. (V. 14.) NFGM rendelet az egyes ipari és kereskedelmi szükséges képesítésekről A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. -a (2) bekezdésének a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján

Részletesebben

2012-09-30-ai változat

2012-09-30-ai változat MEZŐGAZDASÁG, ERDŐGAZDÁLKODÁS, HALÁSZAT A NEMZETGAZDASÁGI ÁG - MEZŐGAZDASÁG, ERDŐGAZDÁLKODÁS, HALÁSZAT Ez a nemzetgazdasági ág tartalmazza a növénytermesztést és az állattenyésztést. A gazdasági ágba tartoznak

Részletesebben

Nagyréde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009./(III.04.) számú rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL. (egységes szerkezetbe foglalva)

Nagyréde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009./(III.04.) számú rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL. (egységes szerkezetbe foglalva) Nagyréde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009./(III.04.) számú rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL. (egységes szerkezetbe foglalva) NAGYRÉDE község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Fő tevékenységi körök

Fő tevékenységi körök ABC, csemege, közért Acélkereskedelem Acélöntő műhely, üzem Acéltermékeket gyártó üzem Ács, állványozó Adatfeldolgozás Ajándékbolt Akkumulátor kereskedelem Állateledel üzlet Állatfodrászat Állatkórház

Részletesebben