KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ 2015

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ 2015"

Átírás

1 KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ ÉVES HOMEOPÁTIÁS TANÁCSADÓ KÉPZÉS (EGYBEN BRIT MAGÁNDIPLOMÁS HOMEOPATA KÉPZÉS) A képzés megnevezése: Homeopátiás Tanácsadó A képzés helyszíne: International Business School (IBS) Bp. II. Tárogató út 2-4. A képzés kezdete: március A képzés vége: június 20. Képzés óraszáma: 1000 Képzés ütemezése: Minden évben 10 hétvége plusz nyári és önálló gyakorlat A képzés kódja: A képzés célja: A képzés megkezdésének feltétele: A képzés végén kiállított dokumentum: Képesítés megnevezése: A képzés során megszerezhető kompetenciák: A képzés teljes díja: A képzéshez tartozó térítésmentes felnőttképzési szolgáltatások: Ügyfélszolgálat: HT2015 A program célja megismertetni a hallgatókat a homeopátiás gondolkodásmóddal, filozófiával és bevezetni a hallgatókat a homeopátiás gyógymód elméletébe, gyakorlatába, használatába. Érettségi bizonyítvány 1. Tanúsítvány. Szintjei: A=Homeopátiás Tanácsadó; B=Homeopátiás Oktató; C=Homeopátiás Felhasználó 2. CHE brit homeopátiás magándiploma, egyben angliai működési engedély Nincs (a képzés úttörő jellegű, piaci igényre jött létre) 1. Tájékozott a homeopátia elméletében és gyakorlatában (A, B, C szint) 2. Homeopátiás felvilágosítást tud nyújtani laikusok részére (A, B, C szint) 3. Homeopátiás tudás átadására képes szakmai fórumokon (A, B szint) 4. Képes a homeopátiás szereket a gyógyítás érdekében kiválasztani, használni (A szint) 5. Képes egy esetet a gyógyulásban végigkísérni (A szint) Ft plusz 100GBP plusz vizsgadíjak (ütemezés, vizsgadíjak: 7. old.) (1) egyéni képzési szükségletek felmérése és képzési tanácsadás (2) könyvtár olvasótermi használatra (3) ideiglenes áthallgatás a CHE London és New York képzéseire csak önköltséges utazással Hétfőtől péntekig 9-13 óráig a as telefonszámon és vagy (Vargha Ildikónál) Honlapunk: Jelentkezés ideje: január 15-március 16. Kelt: Bp, január P.H.... Bóna László Székely Andrea Képzési vezető Igazgató CHE Homeopátiás Magániskola CHE Homeopátiás Magániskola 1

2 A képzési program áttekintése Képzésünk klasszikus homeopata képzés orvosoknak és nemorvosoknak, modern és klinikai módszerekkel kiegészítve, akkreditált felnőttképzési Homeopátiás Tanácsadó tanúsítvánnyal és brit magándiplomával (egyben angliai működési engedély is). A piacon egyedülállóan nem kizárólag a proving alapú, hanem az ún. rendszerszemléletű homeopátiás szerválasztást és gondolkodásmódot is tanítjuk, szervesen integrálva a képzésünkbe a négy év során. Ezzel nemcsak a mai magyarországi homeopátiás képzések között képviselünk úttörő szerepet, de a nemzetközileg is ritka integrált képzések közé tartozunk. A rendszerszemléletű homeopátiás megközelítéssel, mely az ásványi eredetű szereket a periódusos rendszerben elfoglalt helyük, a növényi eredetű szereket a botanikai besorolásokban elfoglalt helyük, az állati eredetű szereket pedig az állatrendszertani besorolásban elfoglalt helyük szerint tanítja, ezres nagyságrenddel több szert lehet megtanulni hatékonyan alkalmazni, mint kizárólag a humán patogenetikai vizsgálatok (provingok) alapján készült egyedi gyógyszerképek tanulmányozásával és használatával. A képzés befejezése után mind a proving alapú, mind a rendszerszemléletű megközelítés folyamatos továbbképzést igényel. A CHE képzése egységes szellemi koncepción alapuló tanrendre épül. Képzési programunk integrálja továbbá: 1. a modern orvostudomány anatómiai, élettani és kórélettani ismereteit a holisztikus homeopátiás gyógymód filozófiájával és módszertanával; 2. a klasszikus individualizált homeopátia ismereteit a klinikai és modern módszerekkel; 3. a tudományos kompetenciákat a gyógyítás művészetének elsajátításával. Figyelem: A magyarországi törvények jelenleg csak szakorvosi végzettséggel engedélyezik homeopátiás praxis fenntartását. A CHE Magániskola tanfolyamát orvosoknak, valamint olyan nemorvos végzettségűeknek ajánljuk, akik homeopátiás ismeretterjesztéssel szeretnének alkalmi segítséget nyújtani családjukban és ismeretségi körükben, homeopátiás témakörű nyilvános ismeretterjesztéssel kívánnak foglalkozni (pl. könyvírás), vagy külföldi munkalehetőségként tekintenek a homeopátiára (praxist szeretnének nyitni külföldön). A 4-éves képzés a krónikus betegségek, valamint a több krónikus betegséget kombináló krónikus állapotok önálló, illetve hagyományos gyógyítással kombinált homeopátiás gyógyítását tanítja, 4 évre elosztva. Összesen 1000 órában a következő tantárgyakat oktatjuk: Anatómia - élettan kórélettan (modern medicina és holisztikus megközelítésben), A homeopátia alapjai, Organon ismeret, Homeopátiás gyógyművészség, Hospitálás vagy nyilvános esetfelvételen való részvétel, Materia medica - polikresztek és kis szerek, Esetfelvételi szeminárium, Allopátiás gyógyszertan, Egészségügyi alapismeretek, Természettudományos alapismeretek (ásványtan/botanika/állattan), Esetanalízis, Potenciaválasztás, Esetkövetés elmélet, Repertorizációs gyakorlat, Megfigyelési gyakorlat, Kommunikáció a beteggel, Önmegfigyelés, Tudományos kutatási ismeretek, Krónikus betegségek kezelési stratégiája, Esetfelvételi metodikák, Praxisépítés és jogi ismeretek, Klinikum-bevált indikációk, Kortárs homeopata módszerek, Csoportos klinikai tréning. Az óraszámok megoszlása: 2

3 Egészségügyi tantárgyak az egészségügyi szakdolgozók középfokú GYEMSZI-EFF egészségügyi modulvizsgájára felkészítő tanrend szerint egészségügyi képzettséggel nem rendelkezők számára; különös tekinetettel kiegészítve a holisztikus anatómia szemléletével; haladó szintű képzés a modern kor jellegzetes kórképeiről összesen kb.200 óra Homeopátiás filozófia és módszertan - kb. 200 óra Homeopátiás gyógyszertan (materia medica)- kb. 150 óra Homeopátiás gyakorlat- kb.400 óra Kiegészítő tantárgyak - kb.50 óra A homeopátiás módszertanon belül oktatjuk: klasszikus és klinikai homeopátiás módszertan, modern rendszerszemléletű módszerek, célzott - pl. organotróp, izopátiás, aetiológiai, detox stb - gyógyszerválasztási módszerek, potenciaválasztás, esetfelvételi és esetkövetési alapelvek, a gyógyulási folyamat felismerése és törvényei, a homeopátiás kezelés hagyományos orvosi kezeléssel való integrációja, expert homeopátiás szoftverek felhasználása a modern klinikai gyakorlatban (Radar, MacRepertory). A gyakorlati képzés a 4-éves képzés fontos és szerves része. A hallgatók tanulmányaik során mind tanulmányilag, mint személyes fejlődésükben új kihívások elé néznek. Célunk olyan gyakorlati szakemberek képzése, akik képesek egyaránt megfelelni a mindennapi praxis gyógyítói, terapeuta, üzleti, tudományos és személyes jellegű kihívásainak. a) Klinikai gyakorlatunk magába foglalja: krónikus esetfelvételi gyakorlat, krónikus esetek elemzése és követése, súlyos esetek követése/technikái, potencia és adagolás változtatása hagyományosan gyógyszerezett betegek esetén, betegekkel folytatott éles rendelői gyakorlat (orvosi tanári felügyelet alatt). Választható állatgyógyítási és agro-homeopátiás gyakorlat tervezés alatt. b) Alábbi kiegészítő tantárgyaink elősegítik a gyógyítói munka gyakorlati kihívásainak való megfelelést: gyógyítói etika és jogi vonatkozások, praxis menedzsment, határtartás, a beteggel mint partnerrel történő kommunikáció, önfejlesztés és önreflexió, együttműködés más gyógyító szakmákkal, tudományos kutatási ismeretek és a homeopátiás tudományos kutatások eddigi eredményei. A tanulmányi program alappillére a Bóna László nevével fémjelzett, a CHE elődjeként a Homeopátiás Gyógyművészeti Társaság keretében működtetett iskola tanulmányi programja. A program ezen kívül a CHE London másfél évtizede fennálló sikeres tanulmányi programját is magában foglalja, amely a tanulmányok során sikeresen integrál orvos és nem-orvos hallgatókat és Európa szerte sikeres gyógyítókat bocsájt ki. Tanáraink közé idővel a magyarországi és európai homeopátiás szakma legjobb tanárait célozzuk megnyerni. A homaopátiás elméleti és gyakorlati tantárgyak oktatásában vezető szerepet képvisel Bóna László, a budapesti iskola Képzési Vezetője, Dr. Ralf Jeutter PhD, a CHE London vezető oktatója, valamint magyar homeopata orvosok és végzett diplomás homeopata tanácsadók. A CHE londoni más tanárai is tartanak vendégelőadásokat egyes témákban. A hagyományos egészségügyi tantárgyakat nagy szakmai és tanári gyakorlattal rendelkező orvosok oktatják. A klinikai gyakorlatot homeopata orvosok vezetik és felügyelik. A kiegészítő 3

4 tárgyak oktatására szakmájukban kiváló vagy a témában magasan gyakorlott szakembereket kérünk fel. Az oktatás magyarul folyik, illetve külföldi előadó esetén eredeti nyelven írott anyagokkal, de magyar tolmácsolással. Az angol nyelv alapfokú ismeretére az idő előrehaladtával szükség lesz a nagyobb homeopátiás repertóriumok illetve szoftverek használatához. Folyamatban van magyar nyelvű alternatívák kialakulása, ezért elképzelhető a kizárólag magyar nyelvű forrásokat felhasználó tanulmányi munka is, azonban a legújabb irányzatok, pl. a rendszerszemléletű homeopátiás irányzat fejleményei és a legújabban bevizsgált homeopátiás gyógyszerek gyógyszervizsgálati képei egyelőre többnyire csak angolul követhetők. Tanácsadó Testületünk tagjai eminens homeopatákból és homeopata orvosokból kerülnek ki. Prof. Dr. Farokh Master világhírű indiai homeopata orvos-professor, Marcus Fernandez, a londoni CHE igazgatója mellett más híres magyar és külföldi szakemberrel is tárgyalunk az iskola eszmei támogatása ügyében. A képzés ütemezése Az első tanév nyári gyakorlati óraszámainak könnyebb lefedése céljából a képzést március 20-tól negyvenkét órás akut kezelési témájú alapozó oktatási időszakkal kezdjük, amely május 10-ig tart. A képzés ezután négy éven át évente tíz, szeptembertől júniusig terjedő hétvégéből áll. Tanítás péntekenként mindig ig, szombatonként 9-18-ig és vasárnaponként ig. A hétvégéken kívül évente kb óra (azaz kb. heti 1-2 óra) önálló tanulás, írásos munka, nyári gyakorlat, önálló hospitálási és esetfelvételi követelmény tartozik a képzésbe. Képzési napok (dátum) A képzés időpontja (óra, A képzés helyszíne perctől óra percig) Péntek IBS 1021 Bp. Tárogató út 2-4. Szombat IBS 1021 Bp. Tárogató út 2-4.; Klinikai tréning napokon helyszín a CHE rendelő (helyszín: egyeztetés alatt) Vasárnap IBS 1021 Bp. Tárogató út 2-4. Megszerezhető tanúsítványok A tanúsítványok bemutatása előtt még egyszer felhívjuk nem orvos végzettségű érdeklődőink figyelmét, hogy számukra ezek az angol és magyar tanúsítványok a jelenlegi törvényi szabályozások szerint Magyarországon egyelőre csak homeopátiás ismeretterjesztésre használhatók, és nem használhatók homeopátiás praxis működtetésére. Azon dolgozunk, hogy diplomásaink számára a hagyományos orvosi kezelést kiegészítő ún. Homeopátiás Tanácsadói munka itthoni lehetősége is valamilyen szinten mihamarabb megvalósuljon. 4

5 A képzés követelményeinek sikeres teljesítése esetén az alább bemutatott tanúsítványokat nyerik el a végzett hallgatók: (1) Akkreditált magyar felnőttképzési tanúsítvány Akkreditált programunk lajstromszáma: PL-7821/001. A követelmények sikeres teljesítése esetén magyarországi akkreditált felnőttképzési tanúsítványt ad, A, B és C szinteken: "A" szint: Homeopátiás tanácsadó Ez az iskola elvégzésének legmagasabb szintje, elismerése annak, hogy az erre a szintre értékelt hallgató tudása megfelel egy napi praxist végző homeopata szakember tudásának és a következő kompetenciákat tanúsítja: 1. Tájékozott a homeopátia elméletében és gyakorlatában 2. Homeopátiás felvilágosítást tud nyújtani laikusok részére 3. Homeopátiás tudás átadására képes szakmai fórumokon 4. Képes a homeopátiás gyógyszereket a gyógyítás érdekében kiválasztani, használni 5. Képes egy esetet a gyógyulásban végigkísérni. A fenti kompetenciák megszerzéséből adódó konkrét gyakorlati következmények tehát a homeopátiás tanácsadói munka lehetőségei és korlátai - a mai magyar törvények ismeretében jelenleg még értelmezésre várnak. Ezt az értelmezési folyamatot a CHE Budapest elsődleges prioritásának tekinti, de a pozitív eredményt vagy ennek időpontját nem tudja előre garantálni. "B" szint: Homeopátiás oktató Az erre a szintre értékelt hallgatók tudása megfelel egy olyan elméleti szakember tudásának, aki mélységében és részleteiben jártas a homeopátia elméletében, filozófiájában, történetében és gyakorlatában. "C" szint: Homeopátiás felhasználó Ez a szint csak alapvető tájékozottságot jelent a homeopátia elméleti és gyakorlati kérdéseiben. A tanúsítványban szereplő A, B vagy C szintet a záróvizsga eredménye határozza meg. (2) A CHE brit magándiplomája A legjobb eredménnyel, azaz "A" szinten végzett hallgatók brit CHE magándiplomát és automatikus angliai működési engedélyt kapnak. A magándiploma BSc alatti szintű; nem főiskolai diplomának, hanem felsőszintű gyakorlati képzettségnek felel meg és Nagy- Britanniában orvosi diploma nélkül is automatikusan önálló homeopátiás praxis működtetésére illetve szakmai felelősségbiztosítás kiváltására jogosít. Bizonyos helyi feltételek teljesülése mellett több európai országban orvosi diploma nélkül is homeopátiás praxisra jogosíthat. Bár a homeopátia jelenleg itthon és az európai kontinens 15 országában - pl. Franciaországban, Szlovéniában, Ausztriában és Oroszországban - orvosi diplomához kötött tevékenység, több európai országban - pl. Nagy-Britannia, Németország, Norvégia, Finnország, Portugália, Horvátország - felsőfokú homeopátiás végzettségű szakembereknek is engedélyezett. 5

6 (3) További tanulmányi fokozatok megszerzésének lehetősége a CHE közreműködésével A CHE magándiploma megszerzése után végzett hallgatóinknak lehetőségük nyílik a nagybritanniai Middlesex Egyetem BSc (Homeopátia) diplomájának megszerzésére is: ehhez a londoni CHE önköltséges, egy éves időtartamú BSc konverziós kurzusát kell sikeresen teljesíteni. A konverziós kurzuson kért házidolgozatok beadásához felsőfokú angoltudás szükséges. Az érdeklődők számára személyesen részletes tájékoztatást nyújtunk. A BSc szint elérése után az angolul tudóknak az MSc fokozat elérésére több angliai egyetemen is lehetőségük van (ebben jelenleg a CHE nem tud közreműködni). CHE diplomával rendelkező orvos hallgatóink számára a nálunk megszerzett ismeretek alapján a Pécsi Tudományegyetem homeopátiás licenszvizsgája tudomásunk szerint nehézségek nélkül letehető. Emellett a European Committee of Homeopathy (ECH), az orvos-homeopatákat tömörítő pán-európai szervezet legújabb irányelvei szerint az orvosok által a nem szigorúan orvosi összetételű intézményekben (a CHE Budapest is ilyen) szerzett, minimum 600 órát felölelő homeopátiás képzéssel megszerzett tanúsítvány alapján a helyi orvos-homeopata szervezeteknek lehetősége van az ECH vizsgáját megtartani és az ECH diplomát a sikeresen vizsgázóknak kiadni. Ilyen vizsga kiírásáról a helyi orvos-homeopata szervezet - Magyarországon a Magyar Homeopata Orvosi Egyesület (MHOE) - dönt. Felvételi követelmények, becsatlakozás és felmentések Felvételi követelmények és becsatlakozás A magyar és a brit tanúsítványokért folyó képzés párhuzamosan történik. Legtöbb hallgatónk mindkettő teljesítését megcélozza (lsd 1.), de bizonyos esetekben kizárólag a brit magándiploma megcélzása is lehetséges (lsd. 2.). A felvételi követelmények és a becsatlakozási feltételek az alábbiak: (1.) Az akkreditált magyar felnőttképzési tanúsítvány megcélzása esetén a Résztvevő - a tanulmányi követelmények sikeres teljesítése esetén - a brit magándiploma követelményeit is automatikusan teljesíti. felvételi követelmény: érettségi; nincs szükség semmilyen homeopátiás vagy egészségügyi szakmai előképzettségre, ezek a tantárgyak az előképzettséggel nem rendelkezők számára az oktatás részét képezik; a képzést március 20-án, tehát az alapozó nyári gyakorlati óraszámokkal érdemes megkezdeni, mert az ezután után bekapcsolódóknak az alapozó óraszámokról való bármilyen mértékű hiányzás már beleszámít a végtanúsítvány kiadása feltételeként megszabott maximálisan megengedett tantárgyankénti hiányzásba; a tandíj ÁFA-mentes; brit diploma nem igénylése esetén a megjelölt angol font díj nem fizetendő. (2.) Kizárólag brit magándiploma megcélzásakor (megj.: ez kívülesik a felnőttképzési szabályozások hatályán és orvosok későbbi becsatlakozásánál, illetve a magyar tanúsítványhoz kötelező érettségi végzettség hiányában ajánljuk): 6

7 felvételi követelmény: homeopátiás szakmai előképzettség; o idén az alaptanfolyam és a négyéves képzés integrációja miatt a főoktatás indulása előtti alapozó nyári óraszámok megfelelnek a fenti követelménynek; o homeopátiás előképzettséggel rendelkezőknek lehetőség van a márc. 20-i kezdés utáni becsatlakozásra is; minimálisan elfogadható előképzettség 40 órás homeopátiás alaptanfolyamon (pl. CHE, MHOE, CEDH, vagy külföldi tanfolyamok) való részvétel igazolása; érettségi nem szükséges: a brit rendszer szerint ha a tanulmányi követelményeket teljesíti a Résztvevő, kiadható a magándiploma; a tandíjat ebben a kategóriában bizonyos hallgatói létszám felett ÁFA terhelheti; erről mindig értesítjük az érintett jelentkezőket. Felmentések A közép- és felsőfokú egészségügyi előképzettséggel rendelkezők - pl. orvosok, pszichológusok, ápolók, vagy ETI egészségügyi modulvizsgával rendelkező természetgyógyászok bármely tanúsítvány megcélzása esetén kérhetik az egészségügyi tantárgyak (anatómia-élettankórélettan) óralátogatása és vizsgái alól való felmentést. Az egészségügyi végzettségűek felmentésre való kérelmét jelentkezéskor írásban kell benyújtani az előképzettséget igazoló tanúsítványok másolatával együtt (az eredetit is bemutatva). A kérelmeket minél előbb, de még a nyár folyamán elbíráljuk. Vizsgák, felmérések Az alább felsorolt vizsgákon kívül évente két rövid írásbeli házidolgozat is várható. A vizsgák konkrét időpontjáról, az év közben leadandó házidolgozatok témájáról és leadási határidejéről az adott tanév elején adunk tájékoztatást. 1. év: Alapmodul május: Homeopátia Alapjai: írásbeli és szóbeli 2. év: Természettudományi modul május: külső szervezésű GYEMSZI-EFF egészségügyi modulvizsga 3. év: Esetkövetés modul január: Materia Medica I.-II. - írásbeli május: Önmegfigyelési napló önálló írásbeli munka 4. év: Zárómodul január: Három kidolgozott eset leadása január: Klinikum - írásbeli és szóbeli és Materia medica III. - írásbeli és szóbeli május 1. Záró szakdolgozat leadása május: Záróvizsga szóbeli Sikertelen teljesítés következménye Aki az órák több mint 30%-áról hiányzik és a hiányzó órákat nem pótolja, vizsgára nem bocsájtható, tanúsítványt nem kaphat. Aki a záróvizsgán nem éri el az elvárt 70%-os szintet, tanúsítványt nem kaphat. 7

8 Képzési díj és vizsgadíjak, befizetési határidők A képzési díj teljes összege vizsgadíjak nélkül a képzés teljes időtartamára: Ft angol font*. Ennek ütemezése: Első évi nyári gyakorlatként akut kezelés témában alapozó oktatás: Ft. o Megjegyzés: a Résztvevő, amennyiben kívánja, az alapozó oktatás elvégzése után jogi következmény nélkül felmondhatja a teljes képzésre kötött felnőttképzési szerződést félév: összesen Ft/félév, mely a a CHE-nek fizetendő Ft féléves tandíjból és a max Ft/félév kötelező szakirodalom költségéből áll (a szakirodalmat a Résztvevő szerzi be): félév: Tandíj Ft/félév. 8., azaz utolsó félév tandíja: Ft font* (* február 27-i árfolyamon Ft-nak megfelelő összeg; az akkreditált Tanúsítvány mellett elnyerhető brit CHE magándiploma CHE London általi tanulmányi ellenőrzésének és kiállításának díja, mely közvetlenül a CHE Londont illeti. Brit magándiploma nem igénylése esetén nem fizetendő.) félév: összesen 10 óra önállóan intézett hospitálás költsége 0Ft és Ft között mozoghat (a teljes képzési díjban a maximum Ft szerepel). Vizsgadíjak Írásbeli vizsga 5.000Ft, szóbeli vizsga Ft, záróvizsga: Ft, a vizsgadíj a vizsgára való jelentkezéskor fizetendő, vagy a tandíjjal együtt átutalható. A külsős GYEMSZI-EFF vizsga díja 2015 elején Ft. Az évközi házidolgozatok javítása a tandíjban benne foglaltatik. A pótvizsgák díja az eredeti vizsga díjával megegyezik és a pótvizsgára való jelentkezéskor fizetendő. Tandíjak ütemezése A 2015/16-os tanév az Alapmodul alapozó elméleti és gyakorlati oktatást tartalmazó, CHE akut alaptanfolyamnak is megfelelő nyári gyakorlatával kezdődik március 20-án és május 10-ig tart; Ft-os díjának befizetési határideje a tanfolyam megkezdésének első napja, március 20. A 2015/16-os tanévi főoktatás szeptember 18-tól kezdődik és június 5-ig tart. A főoktatás díja félévenként Ft, mely az első félévre két részletben fizetendő: az első részlet, Ft, július 30-ig; a második részlet, Ft, szeptember 10-ig. Tehát a befizetések ütemezése az első évben: március 20-ig: Ft = alapozó nyári gyakorlat díja márc. 20-május 10. I. félévi tandíj ütemezése: o július 30-ig: Ft o szeptember 10-ig: Ft II. félévi tandíj február 10-ig: Ft Minden további félévben a félévi tandíj azaz Ft befizetési határideje szeptember 10. (első félév), illetve február 1. (második félév). 8

9 Tandíjgarancia, diákhitel, diákigazolvány A tandíj összege az első két évre garantált. A CHE fenntartja a tandíjemelés lehetőségét a mindenkori hazai infláció mértékénél nem magasabb mértékben korlátozva. A tandíjra részletfizetési kedvezményt csak kivételesen indokolt esetben, írásos kérvény benyújtása alapján tudunk biztosítani. A CHE képzéseire diákhitel és diákigazolvány egyelőre nem vehető igénybe, hallgatóink státusza nem jelent hagyományos felsőoktatási hallgatói státuszt. ÁFA mentes képzés február 12-én programakkreditációt szerzett képzésünk március 31-ig megfelel a Felnőttképzési Törvény szerint a felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedély kiadásának feltételeként a képzéshez előírt képzési programnak, ezért ÁFA-mentesen nyújtható. A képzés ÁFA-besorolásának jövőbeni változása esetére a CHE nem vállal felelősséget. Elállás, felmondás és a képzés szüneteltetése A Résztvevő a szerződés megkötése után, de még a képzés megkezdése előtt minden jogi következmény nélkül elállhat a képzésben való részvételtől. A Résztvevő a képzés megkezdését követően szeptember 10-ig írásos bejelentés nélküli felmondással is megszüntetheti a szerződést, bár megköszönjük az ben történő világos lemondást. A szerződés (Résztvevő és Intézmény közös megegyezésével történő) megszüntetését az Intézmény a szeptember 10-ig esedékes tandíjrészlet befizetésének elmaradása után mindenféle jogi következmény nélkül automatikusan megtörténtnek tekinti. Amennyiben a Résztvevő a tandíjbefizetés vagy a tanulmányi követelmények teljesítésének elmaradása miatt a képzésből kimarad, ez a szerződés felmondásának minősül szeptember 18-a után felmondáshoz minden esetben írásos formában, postai úton vagy az iskola címére küldött levéllel, történő bejelentés szükséges. Kimaradás esetén a kimaradás írásban történő bejelentése napjáig befizetett képzési díj ugyan nem jár vissza, a Résztvevő azonban lejárhatja a már befizetett időszak óráit és az Intézmény a képzés elvégzett részéről és sikeresen teljesített vizsgákról írásos igazolást állít ki. Amennyiben az Intézmény önhibáján kívül a képzést megkezdése után bármikor a képzés szüneteltetésére kényszerül - ez leginkább az egy évfolyamon tanulók létszámának 15 fő alá csökkenése esetén állhat fenn -, a Résztvevő tudomásul veszi, hogy a képzést az ezután legközelebb induló ugyanazon évfolyamban folytathatja. Ingyenes szolgáltatások a képzés során Képzési szükségletek felmérése és képzési tanácsadás (az ismerkedő beszélgetés során illetve a képzés teljes időtartama alatt, amikor erre szükség van); 70 kötetes homeopátiás könyvtár angol és magyar nyelvű szakirodalommal, egyelőre csak olvasótermi használatra; Ideiglenes áthallgatás a CHE London és CHE New York intézményeibe angol nyelven, önköltséges utazással. 9

10 Minimálisan kötelező szakirodalom 1. Samuel Hahnemann (ISBN ): Organon. Budapest, Magyar Homeopata Orvosi Egyesület, Horváth Katalin dr. - Bóna László (ISBN ): Homeopátiás gyógyművészség Homart Bt Dr. S. R. Phatak (ISBN ): Homeopátiás szerek repertóriuma Remedium Kiadó, Dr. S. R. Phatak: Homeopátiás szerek materia medica Remedium Kiadó, Sankaran Rajan (ISBN ): A homeopátia szellemisége Remedium Kiadó, Donáth Tibor ( ): Anatómiai atlasz, Medicina Könyvkiadó, Donáth Tibor ( ): Anatómia Élettan Medicina Könyvkiadó, JEGYZET Marosán Miklósné (szerk.) Egészségügyi alapismeretek a természetgyógyászati szakképzéshez, Budapest: Egészségügyi Szakképző és Továbbképző intézet. 9. Bóna László (ISBN ): A kiválasztás filozófiája. Homeopátiás Gyógyművészeti Társaság, A kötelező szakirodalom könyveit a magyar Vis Vitalis és Remedium, valamint a német Narayana kiadókon keresztül szerezhetik be a hallgatók. Az iskola a tanítási hétvégéken helyet ad a fenti magyar könyvkiadók könyvárusításának, amely megkönnyíti a szakirodalom beszerzését. A minimálisan kötelező szakirodalom beszerzésének költsége Ft - közvetlenül a hallgatókat terheli és szerepel a teljes képzési díjban. Tanítási hétvégék a ös tanévben Első évi nyári gyakorlat alapozó oktatás (megj.: önállóan is elvégezhető, ez esetben látogatási igazolást adunk): Március 20. Április Május I. félév szeptember október november december január II. félév február március április május június

11 Jelentkezés menete 1. A jelen Képzési Tájékoztatóban foglaltak elfogadása esetén jelentkezzen nálunk a honlapon keresztül, telefonon, vagy en (elérhetőségek alább): Telefonon Vargha Ildikó Titkárságvezetőnél; vagy en: vagy A honlapon: a bal oldali menü JELENTKEZÉSEK menüpontja alatt a 4-éves képzésre való jelentkezést megjelölve. 2. Az igény szerint telefonos vagy személyes ismerkedő, eligazító beszélgetés keretében megválaszoljuk a képzéssel kapcsolatban felmerülő kérdéseit, valamint egyéni helyzetéhez mérve adunk tanácsot a képzéssel kapcsolatban, és tanulmányozhatja a részletes képzési programot is. 3. A felnőttképzési szerződés megkötéséhez hozza magával: a kitöltött jelentkezési lapot; eredeti érettségi bizonyítványát és annak másolatát; egészségügyi és/vagy homeopátiás előképzettségeit igazoló okleveleit, igazolásait és azok másolatát az iskola részére; a tandíj első részletét (50.000Ft-ot) készpénzben, amennyiben nem kíván átutalással teljesíteni; céges fizetés esetén a költségviselő céggel kötendő szolgáltatási szerződéshez: a. személyi igazolványát, társadalombiztosítási azonosító jelét, (ha nem magyar állampolgár, a tartózkodás jogcímére és a tartózkodásra jogosító dokumentum nevét és számát); és b. céges költségviselő esetén a cégadatokat (székhely, adószám, bankszámlaszám, statisztikai számjel, cégjegyzékszám) és saját cég esetén a céges pecsétet. Bankszámla adataink átutaláshoz: CHE Homeopátiás Magániskola Kft (Magnet Bank) Közleménybe: a Résztvevő teljes neve és 2015/19 " Külföldről érkező átutalásoknál: IBAN: HU , SWIFT kód: HBWEHUHB Képzésünket átfogó képzési program alapján oktatjuk, mely tartalmazza többek között a Homeopátiás Tanácsadó képzés célját, ütemezését, tematikáját, óraszámait és a megszerezhető kompetenciákat. Képzési programunk teljes részletességében, a Budapest VI. ker. Andrássy út 99. sz alatt előre egyeztett időpontban hétfőtől péntekig 9-13 óra között olvasható. Honlapunkról (www.homeopatiasmaganiskola.eu) szintén további részletekről tájékozódhat. 11

A SOLA SCRIPTURA TEOLÓGIAI FŐISKOLA INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓJA. 2014/2015-ös tanév

A SOLA SCRIPTURA TEOLÓGIAI FŐISKOLA INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓJA. 2014/2015-ös tanév A SOLA SCRIPTURA TEOLÓGIAI FŐISKOLA INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓJA 2014/2015-ös tanév SOLA SCRIPTURA TEOLÓGIAI FŐISKOLA Budapest, 2014 SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete u. 16/A 1536 Budapest

Részletesebben

Magyar C. G. Jung Analitikus Pszichológiai Egyesület KÉPZÉSI REND

Magyar C. G. Jung Analitikus Pszichológiai Egyesület KÉPZÉSI REND 1 Magyar C. G. Jung Analitikus Pszichológiai Egyesület KÉPZÉSI REND Székhely, levelezési cím: 1012 Budapest Várfok u. 7.-9. I./2 Elérhetőségek: e-mail: info@cgjung.hu honlap:www.cgjung.hu telefon:+36 20

Részletesebben

ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 2011. augusztus 1. TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 A Hallgatói Követelményrendszer hatálya...

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG TÁJÉKOZTATÓ. Az alapképzés, felsőfokú szakképzés

Budapesti Gazdasági Főiskola GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG TÁJÉKOZTATÓ. Az alapképzés, felsőfokú szakképzés Budapesti Gazdasági Főiskola GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG TÁJÉKOZTATÓ Az alapképzés, felsőfokú szakképzés nappali és levelező tagozatos hallgatói részére 2011/2012-es tanévre Zalaegerszeg 2011 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Felnőttképzési Szerződés. amely létrejött

Felnőttképzési Szerződés. amely létrejött Képzőhely: Terápia az Állatokért Alapítvány Képzés megnevezése: kutya-fizioterapeuta képzés Képzés nyilvántartásba vételi száma: **** Képzés helyszíne: SzIE ÁOTK, 1078 Budapest, István u.2. Képzés ideje:

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ ORDO ACADEMICUS PPKE BTK TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2011/2012. tanév TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Alapképzési szakok Nappali tagozat 2011/2012. tanév Borito_PPKE_BTK_Tan_Tajek_BA.indd

Részletesebben

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK http://healthcareeruk.com Tartalom Gyakran Ismételt Kérdések Egyesült Királyság... 4 1. Milyen országokból közvetít a HealthCareerUK?... 4 2. Milyen országokban van lehetőség

Részletesebben

K R E D I T R E N D S Z E R Ű TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) A Hallgatói követelményrendszer C része

K R E D I T R E N D S Z E R Ű TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) A Hallgatói követelményrendszer C része MODERN ÜZLETI TUDOMÁNYOK FŐISKOLÁJA K R E D I T R E N D S Z E R Ű TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) A Hallgatói követelményrendszer C része 2010. T A R T A L O M J E G Y Z É K T A R T A L O M J E

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ Mesterképzési szakok Nappali tagozat 2009/2010. tanév Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar A Tanulmányi

Részletesebben

Gazdaságtudományi Kar

Gazdaságtudományi Kar MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar KARI TÁJÉKOZTATÓ Útmutató a tanulmányokhoz 2014. I. DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Napjaink a hazai felsőoktatást, ezen belül a közgazdász képzést is komoly kihívások elé állítja.

Részletesebben

A 2013. évi felnőttképzési törvény és vonatkozó rendeletek gyűjteménye 2014. 04. 25-i állapot szerint

A 2013. évi felnőttképzési törvény és vonatkozó rendeletek gyűjteménye 2014. 04. 25-i állapot szerint A 2013. évi felnőttképzési törvény és vonatkozó rendeletek gyűjteménye 2014. 04. 25-i állapot szerint 2014.04.25. EDUCERT Képzésmódszertani és Minőséghitelesítési Kft. educert.hu 2013. ÉVI LXXVII. TÖRVÉNY

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Általános Orvostudományi Kar Kari Tanulmányi Ügyrendje

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Általános Orvostudományi Kar Kari Tanulmányi Ügyrendje SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Általános Orvostudományi Kar Kari Tanulmányi Ügyrendje 22.1.A jelen szabályzat hatálya alá eső ügyekben, a jogszabályok, az egyéb egyetemi szabályzatok, valamint a jelen szabályzat

Részletesebben

Törvények. 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről* I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A törvény személyi és tárgyi hatálya

Törvények. 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről* I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A törvény személyi és tárgyi hatálya M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 96. szám 54681 II. Törvények 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről* Annak érdekében, hogy a hazánkban élő személyek meg tudjanak felelni a gazdasági, kulturális

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ - ZSIDÓ EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA

AZ ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ - ZSIDÓ EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA AZ ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ - ZSIDÓ EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA Érvényes: 2015. február 02-től Tartalom Tartalom 1. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat hatálya... 1 2. A kreditrendszer... 1 3. A tanterv,

Részletesebben

Kedves Hallgatónk! Budapest, 2012. szeptember hó. Dr. Kolláth Katalin oktatási dékán-helyettes

Kedves Hallgatónk! Budapest, 2012. szeptember hó. Dr. Kolláth Katalin oktatási dékán-helyettes Kedves Hallgatónk! Az Ön kezében levő tájékoztató olyan tudnivalókat tartalmaz, amelyek hasznosak lehetnek a Karunkon töltött évei során. Útmutatást és tájékoztatást ad a szervezet felépítéséről, működési

Részletesebben

Gál Ferenc Főiskola. Tanulmányi és vizsgaszabályzat (TVSZ)

Gál Ferenc Főiskola. Tanulmányi és vizsgaszabályzat (TVSZ) Gál Ferenc Főiskola Tanulmányi és Vizsgaszabályzat - 2015. Gál Ferenc Főiskola Tanulmányi és vizsgaszabályzat (TVSZ) Szeged 2015. Bevezetés A Gál Ferenc Főiskola a Hallgatói Önkormányzattal egyetértésben

Részletesebben

Iskola- és pályaválasztási kiállítás. katalógusa 2008.

Iskola- és pályaválasztási kiállítás. katalógusa 2008. Iskola- és pályaválasztási kiállítás katalógusa 2008. Sulimix iskola- és pályaválasztási kiállítás katalógusa 2008 1 Sulimix Iskola- és pályaválasztási kiállítás katalógusa 2008. Szakmai szerkesztő: Kelédiné

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/IV. Fejezet. A Testnevelési és Sporttudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/IV. Fejezet. A Testnevelési és Sporttudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata III/IV. Fejezet A Testnevelési és Sporttudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata Preambulum A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.), a felsőoktatásról szóló

Részletesebben

Tanulmányi és vizsgaszabályzat

Tanulmányi és vizsgaszabályzat 1 Tanulmányi és vizsgaszabályzat 52. Általános rendelkezések Tekintetbe véve, hogy a Győri Hittudományi Főiskola, a Győri Egyházmegye, mint egyházi jogi személy által fenntartott felsőoktatási intézmény

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Főiskola Tanulmányi- és vizsgaszabályzat. Az AVKF szervezeti és működési szabályzatának V.1.1.sz. melléklete

Apor Vilmos Katolikus Főiskola Tanulmányi- és vizsgaszabályzat. Az AVKF szervezeti és működési szabályzatának V.1.1.sz. melléklete Apor Vilmos Katolikus Főiskola Tanulmányi- és vizsgaszabályzat Az AVKF szervezeti és működési szabályzatának V.1.1.sz. melléklete Vác, 2011 Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A TVSZ HATÁLYA... 6 ÉRTELMEZŐ

Részletesebben

2011. december 5 2011. december 18.

2011. december 5 2011. december 18. 2011. december 5 2011. december 18. Tartalom: I. Pályázatok oktatási intézmények számára Folyamatban lévő pályázatok I.1. V. Szakma Sztár Verseny...3.oldal I.2. Nevelési intézmények fejlesztése Új Széchényi

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 2014/2015. TANÉV 1 A Tanulmányi tájékoztatót összeállította a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Rektori Hivatal, Oktatási Igazgatóság, Oktatáskoordinációs Osztálya.

Részletesebben

III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/1. Tanulmányi és Vizsgaszabályzat A Szenátus - a HÖK egyetértésével - 2006. július 3-i ülésén, 68.a/2005/06. számú határozatával támogatta a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat

Részletesebben

Valorizáció. Képzési intézmények és programok akkreditációja Magyarországon

Valorizáció. Képzési intézmények és programok akkreditációja Magyarországon Valorizáció Képzési intézmények és programok akkreditációja Magyarországon Tartalomjegyzék Bevezetés 3 A FAT tevékenysége 3 A FAT szervezeti és működési szabályzata 5 Preambulum 5 A FAT jogállása, szervezete

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA SZEGED, 2007. A Szegedi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata 1 1. A Tanulmányi és vizsgaszabályzat hatálya 1.1. A Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

Oktatási Hivatal. Valamennyi érettségiztető középiskola Ügyiratszám: KF/90-1/2015 igazgatójának. Székhelyén. Érettségi körlevél

Oktatási Hivatal. Valamennyi érettségiztető középiskola Ügyiratszám: KF/90-1/2015 igazgatójának. Székhelyén. Érettségi körlevél Oktatási Hivatal Valamennyi érettségiztető középiskola Ügyiratszám: KF/90-1/2015 igazgatójának Székhelyén Tárgy: Érettségi körlevél Tisztelt Igazgató Asszony/Igazgató Úr! A 2014/2015. tanév során tizenegyedik

Részletesebben

PANNON EGYETEM A PANNON EGYETEM TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZATA

PANNON EGYETEM A PANNON EGYETEM TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZATA PANNON EGYETEM A PANNON EGYETEM TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZATA A Szenátus elfogadta: 2014. május 15. A határozat száma 245/2013-2014. (V. 15.) Szenátus határozat Hatálybalépés: 2014. július 1. A szabályzat

Részletesebben

HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA (HJTSZ) (A Hallgatói követelményrendszer D része) 2013. február 6.

HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA (HJTSZ) (A Hallgatói követelményrendszer D része) 2013. február 6. HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA (HJTSZ) (A Hallgatói követelményrendszer D része) 2013. február 6. I. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK... 4 II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1. A szabályzat hatálya...

Részletesebben

AZ SZTE TTIK TANULMÁNYI ÜGYRENDJE

AZ SZTE TTIK TANULMÁNYI ÜGYRENDJE AZ SZTE TTIK TANULMÁNYI ÜGYRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (MÓDOSÍTVA 2008.12.03) ALAPJÁN SZEGED, 2008. ELFOGADVA AZ SZTE TTIK KARI TANÁCS 2008. DECEMBER 12-I ÜLÉSÉN 11/2008-09-ES

Részletesebben

GYIK (Gyakran Ismételt Kérdések) Tartalomjegyzék

GYIK (Gyakran Ismételt Kérdések) Tartalomjegyzék GYIK (Gyakran Ismételt Kérdések) Tartalomjegyzék I. Regisztráció... 2 II. ETR... 2 III. Előadás, gyakorlat, konzultáció... 4 IV. Kedvezményes tanulmányi rend... 6 V. Kreditelismerés... 7 VI. Nyelvi követelmény...

Részletesebben