KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ MAGÁNDIPLOMÁS HOMEOPATA KÉPZÉS)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ MAGÁNDIPLOMÁS HOMEOPATA KÉPZÉS)"

Átírás

1 KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ 4-ÉVES HOMEOPÁTIÁS TANÁCSADÓ KÉPZÉS (EGYBEN BRIT MAGÁNDIPLOMÁS HOMEOPATA KÉPZÉS) A képzés megnevezése: Homeopátiás Tanácsadó A képzés helyszíne: International Business School (IBS) Bp. II. Tárogató út 2-4. A képzés kezdete: szeptember A képzés kezdete és vége: szeptember június 20. Képzés óraszáma: 1000 Képzés ütemezése: Évente 10 hétvége szeptembertől júniusig, 4 éven át A képzés kódja: A képzés célja: A képzés megkezdésének feltétele: A képzés végén kiállított dokumentum: Amennyiben a képzés képesítés megszerzésére készít fel, a képesítés megnevezése: A képzés során megszerezhető kompetenciák: A képzés teljes díja: A képzéshez tartozó térítésmentes felnőttképzési szolgáltatások: Ügyfélszolgálat: HT2014 A program célja megismertetni a hallgatókat a homeopátiás gondolkodásmóddal, filózófiával és bevezetni a hallgatókat a homeopátia elméletébe, gyakorlatába és hétköznapi használatába. Érettségi bizonyítvány és büntetlen előélet 1. Tanúsítvány. Szintjei: A=Homeopátiás Tanácsadó; B=Homeopátiás Oktató; C=Homeopátiás Felhasználó 2. CHE brit homeopátiás magándiploma, egyben angliai működési engedély nincs (a képzés piaci igényre jött létre) 1. Tájékozott a homeopátia elméletében és gyakorlatában (A, B, C szint) 2. Homeopátiás felvilágosítást tud nyújtani laikusok részére (A, B, C szint) 3. Homeopátiás tudás átadására képes szakmai fórumokon (A, B szint) 4. Képes a homeopátiás szereket a gyógyítás érdekében kiválasztani, használni (A szint) 5. Képes egy esetet a gyógyulásban végigkísérni (A szint) 4 évre összesen Ft GBP plusz vizsgadíjak (alább részletezve) (1) előzetes tudásszintfelmérés, (2) egyéni képzési szükségletek felmérése, (3) képzési tanácsadás (4) könyvtár (5) ideiglenes áthallgatás a CHE London és New York képzéseire (önköltséges utazással) Hétfőtől péntekig 9-13 óráig a as telefonszámon és a vagy a címen (Vargha Ildikónál) 1

2 Honlapunk: Jelentkezés ideje: május 8 - június 15. A képzési program áttekintése Képzésünk klasszikus homeopata képzés orvosoknak és nemorvosoknak, modern és klinikai módszerekkel kiegészítve, magyar akkreditált felnőttoktatási Homeopátiás Tanácsadó tanúsítvánnyal és brit magándiplomával (ami egyben angliai működési engedélyt is jelent). A piacon egyedülállóan az ún. rendszerszemléletű homeopátiás szerválasztást és gondolkodásmódot is szervesen integráljuk képzésünkbe a négy év során. Ezzel nemcsak a mai magyarországi homeopátiás képzések között képviselünk úttörő szerepet, de a nemzetközileg is ritka integrált képzések közé tartozunk. A rendszerszemléletű homeopátiás megközelítéssel, mely az ásványi eredetű szereket a periódusos rendszerben elfoglalt helyük, a növényi eredetű szereket a botanikai besorolásokban elfoglalt helyük, az állati eredetű szereket pedig az állatrendszertani besorolásban elfoglalt helyük szerint tanítja, ezres nagyságrenddel több szert lehet megtanulni hatékonyan alkalmazni, mint kizárólag a humán patogenetikai vizsgálatok (provingok) alapján készült egyedi gyógyszerképek tanulmányozásával és használatával. A CHE képzése egységes szellemi koncepción alapuló tanrendre épül. Képzési programunk integrálja továbbá: 1. a hagyományos orvostudománynak az emberi szervezetre vonatkozó anatómiai, élettani és kórélettani ismereteit a holisztikus homeopátiás medicina filozófiájával és módszertanával; 2. a klasszikus homeopátia ismereteit a klinikai és modern módszerekkel; 3. a tudományos kompetenciákat a gyógyítás művészetének elsajátításával. Figyelem: A magyarországi törvények jelenleg csak orvosi diplomával engedélyezik homeopátiás praxis fenntartását. A CHE Magániskola tanfolyamát orvosoknak valamint olyan nemorvos végzettségűeknek ajánljuk, akik homeopátiás ismeretterjesztéssel szeretnének alkalmi segítséget nyújtani családjukban és ismeretségi körükben, homeopátiás témakörű nyilvános ismeretterjesztéssel kívánnak foglalkozni (pl. könyvírás), vagy külföldi munkalehetőségként tekintenek a homeopátiára (praxist szeretnének nyitni külföldön). A 4-éves képzés a krónikus betegségek, valamint a több krónikus betegséget kombináló krónikus állapotok önálló illetve hagyományos gyógyítással kombinált homeopátiás gyógyítását tanítja, 4 évre elosztva. Összesen 1000 órában a következő tantárgyakat oktatjuk: Anatómia - élettan kórélettan (hagyományos és holisztikus megközelítésben), A homeopátia alapjai, Organon ismeret, Homeopátiás gyógyművészség, Hospitálás vagy nyilvános esetfelvételen való részvétel, Materia medica - polikresztek és kis szerek, Esetfelvételi szeminárium, Allopátiás gyógyszertan, Egészségügyi alapismeretek, Természettudományos alapismeretek (ásványtan/botanika/állattan), Esetanalízis, Potenciaválasztás, Esetkövetés 2

3 elmélet, Repertorizációs gyakorlat, Megfigyelési gyakorlat, Kommunikáció a beteggel, Önmegfigyelés, Tudományos kutatási ismeretek, Krónikus betegségek kezelési stratégiája, Esetfelvételi metodikák, Praxisépítés és jogi ismeretek, Klinikum-bevált indikációk, Kortárs homeopata módszerek, Csoportos klinikai tréning. Az óraszámok megoszlása: Hagyományos egészségügyi tantárgyak az egészségügyi szakdolgozók középfokú egészségügyi modulvizsgájára felkészítő tanrend szerint egészségügyi képzettséggel nem rendelkezők számára; különös tekinetettel kiegészítve a holisztikus anatómia szemléletével és más gyógymódokból kölcsönzött szervi szimbolika elemeivel; haladó szintű képzés a modern kor jellegzetes kórképeiről összesen kb.150 óra Homeopátiás filozófia és módszertan - kb. 200 óra Homeopátiás gyógyszertan ("materia medica")- kb. 150 óra Honmeopátiás gyakorlat- kb.400 óra Kiegészítő tantárgyak - kb.100 óra A homeopátiás módszertanon belül oktatjuk: klasszikus és klinikai homeopátiás módszertan, modern módszerek, célzott - pl. organotróp, izopátiás, aetiológiai, detox stb - gyógyszerválasztási technikák, potenciaválasztás, esetfelvételi és esetkövetési alapelvek, a gyógyulási folyamat felismerése és törvényei, a homeopátiás kezelés hagyományos orvosi kezeléssel való integrációja, expert homeopátiás szoftverek felhasználása a modern klinikai gyakorlatban (Radar, MacRepertory). A gyakorlati képzés a 4-éves képzés fontos és szerves része. A hallgatók tanulmányaik során mind tanulmányilag, mint személyes fejlődésükben új kihívások elé néznek. Célunk olyan gyakorlati szakemberek képzése, akik képesek egyaránt megfelelni a mindennapi praxis gyógyítói, terapeuta, üzleti, tudományos és személyes jellegű kihívásainak. a) Klinikai gyakorlatunk magába foglalja: krónikus esetfelvételi gyakorlat, krónikus esetek követése, súlyos esetek követése/technikái, potencia és adagolás változtatása hagyományosan gyógyszerezett betegek esetén, betegekkel folytatott "éles" klinikai gyakorlat (orvosi tanári felügyelet alatt), választható állatgyógyítási és agrohomeopátiás gyakorlat. b) Alábbi kiegészítő tantárgyaink elősegítik a gyógyítói munka gyakorlati kihívásainak való megfelelést: gyógyítói etika és jogi vonatkozások, praxis menedzsment, határtartás, a beteggel mint partnerrel történő kommunikáció, önfejlesztés és önreflexió, együttműködés más gyógyító szakmákkal, tudományos kutatási ismeretek/bizonyítékon alapuló orvoslás és a homeopátiás tudományos kutatások eddigi eredményei. A tanulmányi program alappilére a Bóna László nevével fémjelzett, a Homeopátiás Gyógyművészeti Társaság keretében működtetett közhasznú, önszervezésű iskola tanulmányi programja. A program ezen kívül a CHE London másfél évtizede fennálló sikeres tanulmányi programját is magában foglalja, amely a tanulmányok során sikeresen integrál orvos és nemorvos hallgatókat és Európa szerte sikeres gyógyítókat bocsájt ki. 3

4 Tanáraink közé idővel a magyarországi és európai homeopátiás szakma legjobb tanárait célozzuk megnyerni. A homaopátiás elméleti és gyakorlati tantárgyak oktatásában vezető szerepet képvisel Bóna László, az iskola képzési vezetője, más, általa kijelölt oktatókkal együtt magyar homeopata orvosok és végzett diplomás homeopata tanácsadók köréből. A hazai oktatókon kívül a CHE londoni és new yorki tanárai is tartanak vendégelőadásokat egyes témákban. A klinikai gyakorlatot homeopata orvosok vezetik, és hozzájuk lehet majd hospitálni járni (a hospitáló hallgatókat fogadó, CHE által jóváhagyott homeopata orvosok listáját közzétesszük). A hagyományos egészségügyi tantárgyakat nagy tanári gyakorlattal rendelkező orvosok oktatják. A kiegészítő tárgyak állattan, botanika, praxis menedzsment, stb - oktatására szakmájukban kiváló vagy a témában magasan gyakorlott szakembereket kérünk fel. Az oktatás magyarul folyik, illetve külföldi előadó esetén eredeti nyelven írott anyagokkal, de magyar tolmácsolással. Az angol nyelv alapfokú ismeretére az idő előrehaladtával szükség lesz a nagyobb homeopátiás repertóriumok illetve szoftverek használatához. Folyamatban van magyar nyelvű alternatívák kialakulása, ezért elképzelhető a kizárólag magyar nyelvű forrásokat felhasználó tanulmányi munka is, azonban a legújabb irányzatok, pl. a rendszerszemléletű homeopátiás irányzat és a legújabban bevizsgált homeopátiás szerek gyógyszervizsgálati képei egyelőre többnyire csak angolul követhetők. Tanácsadó Testületünk tagjai eminens homeopatákból és homeopata orvosokból kerülnek ki. Prof. Dr. Farokh Master világhírű indiai homeopata orvos-professor, Marcus Fernandez, a londoni CHE igazgatója mellett más híres magyar és külföldi szakemberrel is tárgyalunk az iskola eszmei támogatása ügyében. A képzés ütemezése Évente 10 hétvége szeptembertől júniusig, 4 éven át. Tanítás péntekenként ig, szombatonként 9-18-ig és vasárnaponként ig. A hétvégéken kívül önálló munka, nyári gyakorlat és önálló hospitálási/esetfelvételi követelmény tartozik a képzésbe. Képzési napok (dátum) A képzés időpontja (óra, A képzés helyszíne perctől óra percig) Péntek IBS 1021 Bp. Tárogató út 2-4. Szombat IBS 1021 Bp. Tárogató út 2-4.; Klinikai tréning napokon helyszín a CHE rendelő (helyszín: egyeztetés alatt) Vasárnap IBS 1021 Bp. Tárogató út 2-4. Megszerezhető tanúsítványok A tanúsítványok bemutatása előtt még egyszer felhívjuk nem orvos végzettségű érdeklődőink figyelmét, hogy számukra ezek az angol és magyar tanúsítványok a jelenlegi törvényi 4

5 szabályozások szerint Magyarországon egyelőre csak homeopátiás ismeretterjesztésre használhatók, és nem használhatók homeopátiás praxis működtetésére. Azon dolgozunk, hogy diplomásaink számára a hagyományos orvosi kezelést kiegészítő ún. Homeopátiás Tanácsadói munka itthoni lehetősége is valamilyen szinten mihamarabb megvalósuljon. A képzés követelményeinek sikeres teljesítése esetén az alább bemutatott tanúsítványokat nyerik el a végzett hallgatók. (1) Akkreditált magyar felnőttképzési Tanúsítvány Akkreditált programunk lajstromszáma: PL-7821/001. A követelmények sikeres teljesítése esetén magyarországi akkreditált felnőttképzési tanúsítványt ad, A, B és C szinteken: "A" szint: Homeopátiás tanácsadó Ez az iskola elvégzésének legmagasabb szintje, elismerése annak, hogy az erre a szintre értékelt hallgató tudása megfelel egy napi homeopátiás praxist végző homeopátiás gyógyító tudásának és a következő kompetenciákat tanúsítja: 1. Tájékozott a homeopátia elméletében és gyakorlatában 2. Homeopátiás felvilágosítást tud nyújtani laikusok részére 3. Homeopátiás tudás átadására képes szakmai fórumokon 4. Képes a homeopátiás gyógyszereket a gyógyítás érdekében kiválasztani, használni 5. Képes egy esetet a gyógyulásban végigkísérni. A fenti kompetenciák megszerzéséből adódó konkrét gyakorlati következmények tehát a homeopátiás tanácsadói munka lehetőségei és korlátai - a mai magyar törvények ismeretében jelenleg még értelmezésre várnak. Ezt az értelmezési folyamatot a CHE Budapest elsődleges prioritásának tekinti, de a pozitív eredményt vagy ennek időpontját nem tudja előre garantálni. "B" szint: Homeopátiás oktató Az erre a szintre értékelt hallgatók tudása megfelel egy olyan elméleti szakember tudásának, aki mélységében és részleteiben jártas a homeopátia elméletében, filozófiájában, történetében és gyakorlatában. "C" szint: Homeopátiás felhasználó Ez a szint csak alapvető tájékozottságot jelent a homeopátia elméleti és gyakorlati kérdéseiben. A tanúsítványban szereplő A, B vagy C szintet a záróvizsga eredménye határozza meg. (2) A CHE brit magándiplomája A legjobb eredménnyel, azaz "A" szinten végzett hallgatók brit CHE magándiplomát és automatikus angliai működési engedélyt kapnak. A magándiploma BSc alatti szintű; nem főiskolai diplomának, hanem felsőszintű gyakorlati képzettségnek felel meg és Nagy- Britanniában orvosi diploma nélkül is automatikusan önálló homeopátiás praxis működtetésére jogosít. Bizonyos helyi feltételek teljesülése mellett több európai országban orvosi diploma nélkül is homeopátiás praxisra jogosíthat. 5

6 Bár a homeopátia jelenleg itthon és az európai kontinens 15 országában - pl. Franciaországban, Szlovéniában, Ausztriában és Oroszországban - orvosi diplomához kötött tevékenység, több európai országban - pl. Nagy-Britannia, Németország, Norvégia, Finnország, Portugália, Csehország, Horvátország - felsőfokú homeopátiás végzettséggel nem-orvosoknak is engedélyezett. (3) További tanulmányi fokozatok megszerzésének lehetősége a CHE közreműködésével A CHE magándiploma megszerzése után végzett hallgatóinknak lehetőségük nyílik a nagybritanniai Middlesex Egyetem BSc (Homeopátia) tudományos fokozatának megszerzésére is: ehhez a londoni CHE önköltséges, egy éves időtartamú, ún. BSc konverziós kurzusát kell sikeresen teljesíteni. A konverziós kurzuson kért házidolgozatok beadásához felsőfokú angoltudás szükséges. Az érdeklődők számára személyesen részletes tájékoztatást nyújtunk. A BSc szint elérése után az angolul tudóknak az MSc fokozat elérésére több angliai egyetemen is lehetőségük van (ebben jelenleg a CHE nem tud közreműködni). CHE diplomával rendelkező orvos hallgatóink számára a nálunk megszerzett ismeretek alapján a pécsi orvosi egyetem licenszvizsgája tudomásunk szerint nehézségek nélkül letehető. Emellett a European Committee of Homeopathy (ECH), az orvos-homeopatákat tömörítő pán-európai szervezet legújabb irányelvei szerint az orvosok által a nem szigorúan orvosi összetételű intézményekben (a CHE Budapest is ilyen) szerzett, minimum 600 órát felölelő homeopátiás képzéssel megszerzett tanúsítvány alapján a helyi orvos-homeopata szervezeteknek lehetősége van az ECH vizsgáját megtartani és az ECH diplomát a sikeresen vizsgázóknak kiadni. Ilyen vizsga kiírásáról a helyi orvos-homeopata szervezet - Magyarországon a Magyar Homeopata Orvosi Egyesület (MHOE) - dönt. Vizsgák, felmérések Az alább felsorolt vizsgákon kívül évente két rövid írásbeli házidolgozat is várható. A vizsgák konkrét időpontjáról, az év közben leadandó házidolgozatok témájáról és leadási határidejéről az adott tanév elején adunk tájékoztatást. 1. év: Alapmodul május: Homeopátia Alapjai: írásbeli és szóbeli 2. év: Természettudományi modul május: külső szervezésű ETI egészségügyi modulvizsga 3. év: Esetkövetés modul január: Materia Medica I. - írásbeli május: Önmegfigyelési napló önálló írásbeli munka május: Materia Medica II. - szóbeli 4. év: Zárómodul január: Három kidolgozott eset leadása január: Klinikum és Materia medica III. - írásbeli és szóbeli május 1. Szakdolgozat leadása május: Záróvizsga szóbeli 6

7 Képzési díj és vizsgadíjak A képzési díj teljes összege a képzés teljes időtartamára: Ft angol font*. Ennek ütemezése: félév: Ft féléves tandíj, plusz minimálisan kötelező szakirodalom max Ft/félév (a tandíj a CHE-nek fizetendő, a szakirodalmat a Résztvevő szerzi be) félév: Tandíj Ft/félév. 8., azaz utolsó félév tandíja: Ft font* *Az akkreditált felnőttképzési Tanúsítvány mellett elnyerhető brit CHE magándiploma kiállításának díja az utolsó félév során, mely közvetlenül a CHE Londont illeti és mértéke május 1-i árfolyamon Ft-nak megfelelő összeg. Brit magándiploma nem igénylése esetén nem fizetendő. Vizsgadíjak: szóbeli vizsga Ft, írásbeli vizsga 5.000Ft, záróvizsga: Ft, a vizsgadíj a vizsgára való jelentkezéskor fizetendő. A külsős ETI vizsga díja (amely 2014-ben Ft volt). Az évközi házidolgozatok javítása a tandíjban benne foglaltatik. A pótvizsgák díja az eredeti vizsga díjával megegyezik és a pótvizsgára való jelentkezéskor fizetendő. Képzésünk a évi LXXVII. Felnőttképzési törvény "Átmeneti rendelkezések" fejezete 30. és 31. szerint a január 1 után sikeres programakkreditációt szerző felnőttképzési programokra érvényes szabályok, valamint szeptemberi nemzetgazdasági minisztériumi állásfoglalás szerint ÁFA-mentesen nyújtható. Jelentkezéskor (szerződéskötéskor) Ft regisztrációs díj (tandíjelőleg) fizetendő. Ennek teljes összege az első félévi tandíj befizetésekor csökkenti a befizetendő összeget. A tandíj összege az első két évre garantált. A CHE fenntartja a tandíjemelés lehetőségét a mindenkori hazai infláció mértékénél nem magasabb mértékben korlátozva. A képzés ÁFAbesorolásának jövőbeni változása esetére a CHE nem vállal felelősséget. A féléves tandíjak befizetési határideje a tanév során: I. félév: szeptember 1., II. félév: február 1. A tandíjra részletfizetési kedvezményt csak kivételesen indokolt esetben, írásos kérvény benyújtása alapján tudunk biztosítani. Az előírt határidőkre történő tandíjfizetés vagy a pótdíjfizetés elmulasztása esetén a hallgató tanfolyami látogatási jogosultsága megszűnhet. Javasoljuk a banki átutalások előre történő ütemezését. A CHE képzéseire Diákhitel és Diákigazolvány egyelőre nem vehető igénybe, a hallgatók státusza nem jelent hagyományos felsőoktatási hallgatói státuszt. Elállás és kimaradás A Résztvevő a képzés megkezdése előtt legkésőbb 3 munkanappal elállhat a képzésben való részvételtől és a már befizetett regisztrációs díját az Intézmény Ft bánatpénz levonása után visszatéríti. A Résztvevő a képzés megkezdését követően, legkésőbb az első tanítási hétvége, mint próbaidő utáni egy héten belül, az Intézménnyel közös megegyezésben is 7

8 megszüntetheti a szerződést. Ebben az esetben a Résztvevő a Ft bánatpénz megfizetése mellett az első hétvégi oktatás (a féléves tandíj egyötöde) költségeinek megfizetésére is kötelezettséget vállal. Elállást és felmondást minden esetben csak írásos formában (postai úton vagy az iskola címére küldött levéllel) fogadunk el. Amennyiben a Résztvevő a képzésből a második tanítási hétvégétől kezdődően bármikor kimarad, a kimaradás bejelentésének napjáig befizetett képzési díj nem jár vissza, de a hallgató lejárhatja a már befizetett órákat valamint a képzés elvégzett részéről és sikeresen teljesített vizsgákról a CHE igazolást állít ki. Ingyenes szolgáltatások a képzés során Előzetes tudásszintfelmérés, képzési szükségletek felmérése és képzési tanácsadás; Könyvtár angol és magyar nyelvű szakirodalommal, egyelőre kölcsönzésre nem, csak olvasótermi használatra; Ideiglenes áthallgatás a CHE London és CHE New York intézményeibe angol nyelven (önköltséges utazással). Szükséges előképzettség, egészségügyi előképzettség beszámítása és felmentések Az akkreditált magyar felnőttképzési tanúsítvány megcélzásához - brit diploma nélkül - nincs szükség igazolható előképzettségre. Ez esetben a 8. félévi tandíj mellett nincs angol font díj sem. A CHE brit magándiploma megcélzásához a 4-éves képzés megkezdésekor igazolt Alaptanfolyami, vagy annak megfelelő szintű legalább 40 órás homeopátiás előképzettségre van szükség. Az előképzettség elfogadásáról a CHE vezetősége dönt. Megj.: a CHE diplomát megcélzók a tanfolyam felépítéséből következően automatikusan az akkreditált magyar felnőttképzési tanúsítvány megszerzését is megcélozzák. Az egészségügyi előképzettséggel rendelkezők - pl. orvosok, pszichológusok, ápolók, ETI egészségügyi modulvizsgával rendelkező természetgyógyászok stb - kérhetik az egészségügyi tantárgyak (anatómia-élettan-kórélettan) óralátogatása és vizsgái alól való felmentést. Az egészségügyi végzettségűek felmentésre való kérelmét jelentkezéskor írásban kell benyújtani az előképzettséget igazoló tanúsítványok másolatával együtt. Sikertelen teljesítés következménye Aki az órák több mint 30%-áról hiányzik, vizsgára nem bocsájtható, tanúsítványt nem kaphat. Aki a záróvizsgán nem éri el az elvárt 70%-os szintet, tanúsítványt nem kaphat. 8

9 Kötelező szakirodalom 1. Samuel Hahnemann (ISBN ): Organon. Budapest, Magyar Homeopata Orvosi Egyesület, Horváth Katalin dr. - Bóna László (ISBN ): Homeopátiás gyógyművészség Homart Bt Dr. S. R. Phatak (ISBN ): Homeopátiás szerek repertóriuma Remedium Kiadó, Dr. S. R. Phatak: Homeopátiás szerek materia medica Remedium Kiadó, Sankaran Rajan (ISBN ): A homeopátia szellemisége Remedium Kiadó, Donáth Tibor ( ): Anatómiai atlasz, Medicina Könyvkiadó, Donáth Tibor ( ): Anatómia Élettan Medicina Könyvkiadó, JEGYZET Marosán Miklósné (szerk.) Egészségügyi alapismeretek a természetgyógyászati szakképzéshez, Budapest: Egészségügyi Szakképző és Továbbképző intézet. 9. Bóna László (ISBN ): A kiválasztás filozófiája. Homeopátiás Gyógyművészeti Társaság, A kötelező szakirodalom könyveit a Remedium, Vis Vitalis és Narayana kiadókon keresztül szerezhetik be a hallgatók. Az iskola a tanítási hétvégéken helyet ad a fenti kiadók könyvárusításának, amely megkönnyíti a szakirodalom beszerzését. A kötelező szakirodalom beszerzésének költsége (kb Ft) közvetlenül a hallgatókat terheli és szerepeltetve van a teljes képzési díj alatt. Felvételi követelmények Akkreditált felnőttképzési Tanúsítványhoz: (1) Érettségi bizonyítvány, a 18. életév betöltése és (2) Büntetlen előélet. Csak CHE brit magándiplomához: A fenti (1) és (2), plusz az Alaptanfolyamon való részvétel, vagy megfelelő minimum 40 órás alapfokú homeopátiás előképzettség - pl. MHOE, CEDH, vagy külföldi tanfolyamok igazolása, vagy kivételesen indokolt esetben szintfelmérő beszélgetés. A jelentkezéshez orvosi vagy más egészségügyi előképzettség nem szükséges, ezek a tantárgyak az egészségügyi előképzettséggel nem rendelkezők számára az oktatás szerves részét képezik. Tanítási hétvégék a ös tanévben I. félév II. félév (tervezett) szeptember október november december január február március április május június

10 Jelentkezés menete 1. A jelen Képzési Tájékoztatóban foglaltak elfogadása esetén jelentkezzen nálunk telefonon, en vagy a honlapon (elérhetőségek alább) egy rövid ismerkedő, eligazító beszélgetés egyeztetésére: Telefonon Vargha Ildikónál vagy Székely Andreánál; vagy en: vagy vagy A honlapon: a bal oldali menü JELENTKEZÉSEK menüpontja alatt a 4-éves képzésre való jelentkezést megjelölve. 2. Az ismerkedő, eligazító beszélgetés Budapest VI. kerületében Székely Andrea igazgató irodájában lesz. A beszélgetés előtt kérjük tüzetesen tanulmányozza a jelen képzési tájékoztatónkat valamint a felnőttképzési szerződést a melléklettel együtt! A megbeszélt időpontra a beszélgetésre hozza magával: a kitöltött jelentkezési lapot; eredeti érettségi bizonyítványát és annak másolatát; egészségügyi és/vagy homeopátiás előképzettségeit igazoló dokumentációkat és azok másolatát. A beszélgetés keretében megválaszoljuk a képzéssel kapcsolatban felmerülő kérdéseit, valamint egyéni helyzetéhez mérve adunk tanácsot a képzéssel kapcsolatban, és tanulmányozhatja a részletes képzési programot is. Amennyiben elfogadja a képzés feltételeit, a helyszínen vagy egy későbbre megbeszélt időpontban felnőttképzési szerződést, illetve céges költségviselő esetén szolgáltatási szerződést is kötünk. Ezekhez szüksége lesz: a. személyi igazolványára, társadalombiztosítási azonosító jelére, (ha nem magyar állampolgár, a tartózkodás jogcímére és a tartózkodásra jogosító dokumentum nevére és számára); és b. céges költségviselő esetén a cégadatokra (székhely, adószám, bankszámlaszám, statisztikai számjel, cégjegyzékszám) és saját cég esetén a céges pecsétre. 3. A felnőttképzési szerződés megkötése után Ft regisztrációs díj befizetését kérjük a helyszínen készpénzben, vagy átutalással a CHE bankszámlájára, mely garantálja helyét a képzésen (megfelelő min. 15 fős létszám elérése esetén). A felmentési kérelmek ügyében hozott döntésünket a tanítás megkezdéséig visszaigazoljuk. CHE Homeopátiás Magániskola Kft (Magnet Bank) Közlemény: a hallgató teljes neve és "2014/18 regisztrációs díj" Külföldről érkező átutalásoknál: IBAN: HU , SWIFT kód: HBWEHUHB Képzésünket átfogó képzési program alapján oktatjuk, mely tartalmazza többek között a Homeopátiás Tanácsadó képzés célját, ütemezését, tematikáját, óraszámait és a megszerezhető kompetenciákat. Képzési programunk jelentkezés előtt és után, teljes részletességében, június 1-ig a könyvtárunkban (IBS könyvtár), utána pedig a Budapest VI. ker. Andrássy út 99. sz alatt előre egyeztett időpontban hétfőtől péntekig 9-13 óra között olvasható. Honlapunkról (www.homeopatiasmaganiskola.eu) szintén további részletekről tájékozódhat. 10

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ 2015

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ 2015 KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ 2015 4-ÉVES HOMEOPÁTIÁS TANÁCSADÓ KÉPZÉS (EGYBEN BRIT MAGÁNDIPLOMÁS HOMEOPATA KÉPZÉS) A képzés megnevezése: Homeopátiás Tanácsadó A képzés helyszíne: International Business School (IBS)

Részletesebben

Magyar C. G. Jung Analitikus Pszichológiai Egyesület KÉPZÉSI REND

Magyar C. G. Jung Analitikus Pszichológiai Egyesület KÉPZÉSI REND 1 Magyar C. G. Jung Analitikus Pszichológiai Egyesület KÉPZÉSI REND Székhely, levelezési cím: 1012 Budapest Várfok u. 7.-9. I./2 Elérhetőségek: e-mail: info@cgjung.hu honlap:www.cgjung.hu telefon:+36 20

Részletesebben

A SOLA SCRIPTURA TEOLÓGIAI FŐISKOLA INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓJA. 2014/2015-ös tanév

A SOLA SCRIPTURA TEOLÓGIAI FŐISKOLA INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓJA. 2014/2015-ös tanév A SOLA SCRIPTURA TEOLÓGIAI FŐISKOLA INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓJA 2014/2015-ös tanév SOLA SCRIPTURA TEOLÓGIAI FŐISKOLA Budapest, 2014 SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete u. 16/A 1536 Budapest

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA egységes szerkezetben a 1-40. számú módosításokkal

A DEBRECENI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA egységes szerkezetben a 1-40. számú módosításokkal A DEBRECENI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA egységes szerkezetben a 1-40. számú módosításokkal (A módosítások lábjegyzetben jelölve) 2014. szeptember 25. 2 BEVEZETÉS 1 A Debreceni Egyetem Szenátusa

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA egységes szerkezetben a 1-27. számú módosításokkal

A DEBRECENI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA egységes szerkezetben a 1-27. számú módosításokkal A DEBRECENI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA egységes szerkezetben a 1-27. számú módosításokkal (A módosítások lábjegyzetben jelölve) 2011. november 10. 2 BEVEZETÉS A Debreceni Egyetem Szenátusa

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (egységes szerkezetben a 1-3. számú módosításokkal)

A DEBRECENI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (egységes szerkezetben a 1-3. számú módosításokkal) A DEBRECENI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (egységes szerkezetben a 1-3. számú módosításokkal) 2007. október 4. BEVEZETÉS A Debreceni Egyetem Szenátusa (a továbbiakban: Szenátus) az Egyetem Hallgatói

Részletesebben

A KÖZÉP-EURÓPAI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA

A KÖZÉP-EURÓPAI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA A KÖZÉP-EURÓPAI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA I. BEVEZETÉS (1) Jogok és kötelességek Az egyetemi közösség központi funkciói a tanulás, az oktatás és a tudományos kutatás. A Közép-európai Egyetem

Részletesebben

ORDO ACADEMICUS TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ. PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM BÖLCSÉSZET- és TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR. Budapest

ORDO ACADEMICUS TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ. PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM BÖLCSÉSZET- és TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR. Budapest ORDO ACADEMICUS TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM BÖLCSÉSZET- és TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR Budapest Alapképzési szakok Mesterképzési szakok NAPPALI ÉS LEVELEZŐ TAGOZAT 2012/2013. tanév

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI TANÁCS

DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI TANÁCS Működési szabályzat DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI TANÁCS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA vonatkozik az orvostudományi területen működő valamennyi doktori iskolára (legutóbb módosítva: 2015. január 23.)

Részletesebben

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK http://healthcareeruk.com Tartalom Gyakran Ismételt Kérdések Egyesült Királyság... 4 1. Milyen országokból közvetít a HealthCareerUK?... 4 2. Milyen országokban van lehetőség

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI FŐISKOLAI KAR KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA

A DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI FŐISKOLAI KAR KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA A DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI FŐISKOLAI KAR KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA Debrecen, 2004. szeptember TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A szabályzat hatálya 2. Tanulmányi

Részletesebben

Felnőttképzési Szerződés. amely létrejött

Felnőttképzési Szerződés. amely létrejött Képzőhely: Terápia az Állatokért Alapítvány Képzés megnevezése: kutya-fizioterapeuta képzés Képzés nyilvántartásba vételi száma: **** Képzés helyszíne: SzIE ÁOTK, 1078 Budapest, István u.2. Képzés ideje:

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA egységes szerkezetben a 1-17. számú módosításokkal

A DEBRECENI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA egységes szerkezetben a 1-17. számú módosításokkal A DEBRECENI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA egységes szerkezetben a 1-17. számú módosításokkal (A módosítások lábjegyzetben jelölve) 2010. június 24. 2 BEVEZETÉS A Debreceni Egyetem Szenátusa (a

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ ORDO ACADEMICUS PPKE BTK TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2011/2012. tanév TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Alapképzési szakok Nappali tagozat 2011/2012. tanév Borito_PPKE_BTK_Tan_Tajek_BA.indd

Részletesebben

Budapest Kortárstánc Főiskola

Budapest Kortárstánc Főiskola Budapest Kortárstánc Főiskola Egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzata Budapest 2012 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető...3 Bevezető rendelkezések...5 Általános rendelkezések...6 Szervezeti

Részletesebben

Tartalom. Köszöntő. øtinfo 2012. január 1. Köszöntõ

Tartalom. Köszöntő. øtinfo 2012. január 1. Köszöntõ Köszöntő Köszöntõ Tartalom Kedves Olvasók! Mit várunk az új esztendőtől? Mit hoz számunkra 2012? A GYEMSZI-ETI-ben már körvonalazódnak az idei év legfontosabb teendői az egészségügyi szakképzések, továbbképzések

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ Mesterképzési szakok Nappali tagozat 2009/2010. tanév Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar A Tanulmányi

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola. Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat

Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola. Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat 2007. A DOKTORI ISKOLA TANÁCSA ÁLTAL 2012. ÁPRILIS 2-ÁN MEGTÁRGYALT ÉS JÓVÁHAGYOTT SZÖVEG I. RÉSZ

Részletesebben

TOMORI PÁL FŐISKOLA TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

TOMORI PÁL FŐISKOLA TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT TOMORI PÁL FŐISKOLA TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT Változat száma: 10. Elfogadás dátuma: 2014.10.21. Határozat száma: 2014/6/44. Hatályos: 2014. október 22-től Felelős személy: mindenkori oktatási rektorhelyettes

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG TÁJÉKOZTATÓ. Az alapképzés, felsőfokú szakképzés

Budapesti Gazdasági Főiskola GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG TÁJÉKOZTATÓ. Az alapképzés, felsőfokú szakképzés Budapesti Gazdasági Főiskola GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG TÁJÉKOZTATÓ Az alapképzés, felsőfokú szakképzés nappali és levelező tagozatos hallgatói részére 2011/2012-es tanévre Zalaegerszeg 2011 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) (A Hallgatói követelményrendszer C része) 2015. február 18.

KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) (A Hallgatói követelményrendszer C része) 2015. február 18. KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) (A Hallgatói követelményrendszer C része) 2015. február 18. T A R T A L O M J E G Y Z É K T A R T A L O M J E G Y Z É K... 2 E L Ő S Z Ó... 4 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

MI MINDENT KELL TUDNI. 2009-2010. tanév. 13. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK

MI MINDENT KELL TUDNI. 2009-2010. tanév. 13. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK MI MINDENT KELL TUDNI ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK ÉS TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 2009-2010. tanév 13. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK Közgazdasági Politechnikum 2009 TARTALOM Általános tudnivalók... 4

Részletesebben

KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) (A Hallgatói követelményrendszer C része) 2013. február 6.

KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) (A Hallgatói követelményrendszer C része) 2013. február 6. KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) (A Hallgatói követelményrendszer C része) 2013. február 6. T A R T A L O M J E G Y Z É K T A R T A L O M J E G Y Z É K... 2 E L Ő S Z Ó... 5 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Gazdaságtudományi Kar

Gazdaságtudományi Kar MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar KARI TÁJÉKOZTATÓ Útmutató a tanulmányokhoz 2014. I. DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Napjaink a hazai felsőoktatást, ezen belül a közgazdász képzést is komoly kihívások elé állítja.

Részletesebben

KISOKOS Hasznos tudnivalók az Integrál Akadémia Résztvevõi számára

KISOKOS Hasznos tudnivalók az Integrál Akadémia Résztvevõi számára KISOKOS Hasznos tudnivalók az Integrál Akadémia Résztvevõi számára 2014 2015-ös oktatási idõszak 2 Tartalom I. Az Integrál Akadémia bemutatása......3. old. a. Az integrál szemlélet rövid leírása.....3.

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ Alapképzési szakok Levelezõ tagozat 2009/2010. tanév Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar A Tanulmányi

Részletesebben

XVII. évfolyam 219. szám 2012. augusztus

XVII. évfolyam 219. szám 2012. augusztus Hírlevél XVII. évfolyam 219. szám 2012. augusztus BácsKiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézetének információs havilapja Ez évben is megrendezzük hagyományos versmondó

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Általános Orvostudományi Kar Kari Tanulmányi Ügyrendje 1.A TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT HATÁLYA (SZTE TVSZ 1.

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Általános Orvostudományi Kar Kari Tanulmányi Ügyrendje 1.A TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT HATÁLYA (SZTE TVSZ 1. SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Általános Orvostudományi Kar Kari Tanulmányi Ügyrendje Az Általános Orvostudományi Kar Tanácsa a Szegedi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata (SZTE TVSZ) 22.1. és 22.3.

Részletesebben

2011. december 5 2011. december 18.

2011. december 5 2011. december 18. 2011. december 5 2011. december 18. Tartalom: I. Pályázatok oktatási intézmények számára Folyamatban lévő pályázatok I.1. V. Szakma Sztár Verseny...3.oldal I.2. Nevelési intézmények fejlesztése Új Széchényi

Részletesebben

Hallgatói Követelményrendszer

Hallgatói Követelményrendszer A Színház- és Filmművészeti Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának II. kötete Hallgatói Követelményrendszer A Szervezeti és Működési Szabályzat I-II-III-IV. kötetét és mellékleteit az SZFE Szenátusa

Részletesebben