Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen"

Átírás

1 Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), április órától óráig a Képviselőtestület ülésén A megjelent önkormányzati képviselők neve: Kormos Krisztián polgármester Sági Tibor alpolgármester Dorkó György képviselő Kelemen Tünde képviselő Kovács Attila képviselő Távollévő önkormányzati képviselők neve: Dr. Hegedűs Zsuzsanna képviselő Pallagi László képviselő Meghívottak neve, megjelenésük ténye: Burkovics Róbert jegyző jelen van Kis Beáta jegyzőkönyvvezető jelen van Gombos Éva pénzügyi irodavezető jelen van Dorkóné Dévai Marianna pályázati irodavezető jelen van Csuzda Gábor pályázati ügyintéző jelen van Köszönti a jelenlévőket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, a mai ülést megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja Dorkó György és Sági Tibor képviselőtársakat. Egyetért-e ezzel a javaslattal a képviselő-testület, kéri kézfelnyújtással jelezzék. egyhangú szavazattal a javaslatot elfogadta, Dorkó György és Sági Tibor képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőknek választotta. A kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontokat javasolja elfogadásra. Egyetért-e az elhangzott javaslattal a képviselő-testület, kéri kézfelnyújtással jelezzék. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: Javasolt és elfogadott napirendi pontok: 1. Javaslat a Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testületének évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.7.) önkormányzati rendeletének módosítására 2. Javaslat Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testületének évi zárszámadásának jóváhagyására

2 3. Javaslat a Borsodnádasd Város Önkormányzatának évi belsőellenőrzési munkájáról szóló tájékoztató elfogadására 4. Javaslat a Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testületének évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.7) önkormányzati rendeletének végrehajtásáról szóló adatszolgáltatás elfogadására a Magyar Államkincstár felé 5. Javaslat a Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal szervezeti változására 6. Javaslat a Gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására című pályázat benyújtására és önrész vállalására 7. Javaslat Borsodnádasd Város Önkormányzatának időszakra vonatkozó Gazdasági Programja elfogadására 8. Javaslat civil szervezetek pályázati úton történő önkormányzati támogatására, CIV- 15/1 9. Javaslat közút céljára történő terület átvételére ajándékozás jogcímen, a Kővágó út szélesítése céljából 10. Javaslat a nyári gyermekétkeztetés biztosítása érdekében pályázat benyújtására 1. Tárgyalt napirend: Javaslat a Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testületének évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.7.) önkormányzati rendeletének módosítására A évi gazdálkodás során mind a bevételi, mind a kiadási oldalon szükségessé vált a költségvetési előirányzatok módosítása, melynek eredményeképpen a hiány E Ft-ra módosul. Ennek az oka az év folyamán különböző jogcímen kiegészítő támogatásokat kapott az önkormányzat a költségvetésből, ezáltal a költségvetési bevétel E Ft, a költségvetési kiadás E Ft, a költségvetési hiány E Ft, a működési hiány E Ft, a felhalmozási hiány E Ft. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket. 2

3 Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testületének évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.7.) önkormányzati rendeletének módosítását. Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testületének évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.7.) önkormányzati rendeletének módosításával, kéri kézfelnyújtással jelezzék. egyhangú szavazattal az alábbi rendelet alkotta meg: BORSODNÁDASD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015.(V.04.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről szóló 1/2014. (II.7.) önkormányzati rendelet módosításáról (teljes terjedelemben a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 2. Tárgyalt napirend: Javaslat Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testületének évi zárszámadásának jóváhagyására A évi zárszámadás elkészült, mely a következőképpen alakul: költségvetési bevétel E Ft, a költségvetési kiadás E Ft, a helyesbített maradvány E Ft. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket. Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testületének évi zárszámadásának jóváhagyását. Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete évi zárszámadásának jóváhagyásával, kéri kézfelnyújtással jelezzék. egyhangú szavazattal az alábbi rendelet alkotta meg: 3

4 BORSODNÁDASD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (V.04.) önkormányzati rendelete a évi költségvetési zárszámadásról (teljes terjedelemben a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 3. Tárgyalt napirend: Javaslat a Borsodnádasd Város Önkormányzatának évi belsőellenőrzési munkájáról szóló tájékoztató elfogadására Az önkormányzatnál korábban az Ózd Kistérség Többcélú Társulás látta el a belső ellenőrzési feladatokat, viszont május 5. napjától a Gy & Gy Perfekt Audit Kft. végzi. Az ellenőrzés évre vonatkozóan megtörtént, az ellenőrzést Győrffi Dezső belső ellenőrzési vezető végezte. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket. Borsodnádasd Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési munkájáról szóló tájékoztató elfogadását. Borsodnádasd Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési munkájáról szóló tájékoztató elfogadásával, kéri kézfelnyújtással jelezzék. 26/2015.(IV.30.) számú határozat Tárgy: Borsodnádasd Város Önkormányzat évi belsőellenőrzési munkájáról szóló tájékoztató Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött abban, hogy elfogadja az önkormányzat évi belsőellenőrzési munkájáról készült tájékoztatót. Felelős: Jegyző Határidő: értelemszerűen 4

5 4. Tárgyalt napirend: Javaslat a Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testületének évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.7) önkormányzati rendeletének végrehajtásáról szóló adatszolgáltatás elfogadására a Magyar Államkincstár felé A képviselő-testület az önkormányzat éves költségvetését elfogadta. Ennek következményeként a Magyar Államkincstár felé beszámolási kötelezettséggel tartozunk. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket. Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testületének évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.7) önkormányzati rendeletének végrehajtásáról szóló adatszolgáltatás elfogadását a Magyar Államkincstár felé. Kovács Attila képviselő: Törvényi kötelezettségünk, el kell fogadnunk. Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testületének évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.7) önkormányzati rendeletének végrehajtásáról szóló adatszolgáltatás elfogadásával a Magyar Államkincstár felé, kéri kézfelnyújtással jelezzék. 27/2015.(IV.30.) számú határozat Tárgy: Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testületének évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.7) önkormányzati rendeletének végrehajtásáról szóló adatszolgáltatás elfogadása a Magyar Államkincstár felé Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a 4/2013.(I.11.) kormányrendelet 36 (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat a saját és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek éves költségvetési beszámolóját a költségvetési évet követő év április 30-áig a képviselő-testület elé terjeszti. A Képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta és tudomásul vette. Felelős: Polgármester Határidő: április 30. 5

6 5. Tárgyalt napirend: Javaslat a Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal szervezeti változására Az új közfoglalkoztatási rendszer működése egyre nagyobb terhet ró az önkormányzatra, ezért javaslatot tennék a Polgármesteri Hivatal szervezetének módosítására, miszerint a Városgazdálkodási, Műszaki és Pályázati Irodát két részre bontatnánk. A Műszaki és Pályázati Iroda 3 fő köztisztviselővel működne tovább és létrehoznánk a Közfoglalkoztatási Irodát. Az új iroda 1 fő vezető alkalmazásával és 1 fő köztisztviselő átcsoportosításával alakulna. Az iroda alá tartoznának a közhasznú munkairányítók és a karbantartók. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket. Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal szervezeti változását. Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal szervezeti változásával, kéri kézfelnyújtással jelezzék. 28/2015.(IV.30.) számú határozat Tárgy: A Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal szervezeti átalakítása Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Polgármesteri Hivatal szervezeti átalakításának tervezetét és döntött a szervezeti változás jóváhagyásáról. Felkéri a jegyzőt a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának átdolgozására. Felelős: Jegyző Határidő: május Tárgyalt napirend: Javaslat a Gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására című pályázat benyújtására és önrész vállalására A közelmúltban kihirdetésre került a pályázat a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására, melynek a célja az önkormányzat fenntartású, óvodai gyermekétkezetést szolgáló főzőkönyha, melegítő-tálaló konyha és kapcsolódó létesítmény létrehozása, bővítése, fejlesztése. Ehhez az önerő Ft, a beruházás költsége Ft. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket. 6

7 Gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására című pályázat benyújtását és önrész vállalását. gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására című pályázat benyújtásával és önrész vállalásával, kéri kézfelnyújtással jelezzék. 29/2015.(IV.30.) számú határozat Tárgy: Gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatása című pályázat benyújtása és az önrész vállalása Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a nemzetgazdasági miniszter által meghirdetett a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatása pályázati felhívásra támogatási kérelmet nyújt be. A projekt címe: A gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések Borsodnádasdon A fejlesztés helyszíne: 3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 11. Hrsz: 535 A fejlesztés forrásösszetétele: Megnevezés Beruházás összköltsége (Ft) ebből építési és egyéb költség eszközbeszerzés költsége Pályázat keretében igényelt támogatás (Ft) Ft Ft Ft Ft Támogatás aránya az összköltséghez képest (%) 95 % Vállalt önerő nagysága (Ft) Ft Vállalt önerő aránya az összköltséghez képest (%) 5 % Borsodnádasd Város Önkormányzata a tárgyi projekthez vállalt Ft önerőt a Borsodnádasd Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.13.) sz. rendelet 1.2. sz. melléklet 2.sz táblázat Általános Tartalékok terhére biztosítja. A Képviselő-testület a pályázat benyújtását jóváhagyja. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázati szakaszban, és a pályázat nyertessége esetén a projekt lebonyolításában eljárjon. 7

8 Határidő: Értelemszerűen Felelős: Polgármester 7. Tárgyalt napirend: Javaslat Borsodnádasd Város Önkormányzatának időszakra vonatkozó Gazdasági Programja elfogadására A gazdasági programot a testület korábban már tárgyalta. A tervbe beépítettük a BAZ Megyei Fejlesztési Koncepció és a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia kidolgozásához tett fejlesztési javaslatokat és a képviselők által tett javasoltakat is. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket. Borsodnádasd Város Önkormányzatának időszakra vonatkozó Gazdasági Programja elfogadását. Borsodnádasd Város Önkormányzatának időszakra vonatkozó Gazdasági Programja elfogadásával, kéri kézfelnyújtással jelezzék. 30/2015.(IV.30.) számú határozat Tárgy: Gazdasági Program Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy Borsodnádasd Város Önkormányzata időszakra szóló Gazdasági Programját elfogadja. Határidő: Értelemszerűen Felelős: polgármester, jegyző 8

9 8. Tárgyalt napirend: Javaslat civil szervezetek pályázati úton történő önkormányzati támogatására, CIV-15/1 Újabb pályázati kiírásra került sor, melynek beadási határideje április 15. napja volt. Összesen 14 darab pályázat érkezett be, Ft támogatási igénnyel. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket. civil szervezetek pályázati úton történő önkormányzati támogatását. civil szervezetek pályázati úton történő önkormányzati támogatásával, kéri kézfelnyújtással jelezzék. 31/2015.(IV.30.) számú határozat Tárgy: Civil szervezetek pályázati úton történő önkormányzati támogatása - CIV-15/1 Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a civil szervezetek évi támogatására kiírt CIV-15/1 pályázat keretében az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.13.) sz. önkormányzati rendelet céljelleggel juttatott támogatásokról szóló 5.sz. tájékoztató táblázatában meghatározott keret terhére az alábbi szervezetek számára a táblázatban felsorolt támogatást nyújtja: 9

10 Pályázó szervezet megnevezése A szervezet képviselője Pályázat kódszáma Pályázat címe Igényelt támogatás Önrész Összesen Ft Magyar Rákellenes Liga Borsodnádasdi Alapszervezete Cseh Istvánné Simon Tamás) (Prof. Dr. CIV-15/1-01 Tudj többet a rákról! Tegyél többet ellene! Ft 0 Ft Őszirózsák Nyugdíjasklub Kovács Valéria, klubvezető CIV-15/1-02 Nyugdíjas Népdalkör Találkozó megszervezése a 15 éves jubileum tiszteletére Ft 0 Ft Ft Ft Botcsinálta Komédiások Cseh Béláné CIV-15/1-03 Önkormányzati támogatás Ft Ft Ft Jövő Borsodnádasdjáért Egyesület Szántó Endre, elnök CIV-15/1-04 Óbükk öko teljesítmény túra szervezése Ft Ft Ft Mátéhegyi Ökopark és Sportcentrum Közhasznú Egyesület Mihály Tamás, elnök CIV-15/1-05 Az állandó íjász célok felújítása, új célok kialakítása és tereprendezés Ft Ft Ft Mad Boyz Motorsport Egyesület László Márk, elnök CIV-15/1-06 III. Mad Boyz Extreme Enduro Verseny támogatása Ft Ft Ft MŰ-vész-HELY Sztrakai Judit CIV-15/1-07 MŰ-vész-HELY tábor és előadás Ft Ft Ft Élővíz Közösség Hamar Lászlóné CIV-15/1-08 Élővíz Közösség Ft Ft

11 Ft Négy Évszak Irodalmi Kör Csoma Nándorné CIV-15/1-09 A dolgok változnak, a vers örök Ft 0 Ft Ft Montázs Mazsorett Csoport Hajduné Murányi Tünde CIV-15/1-10 Versenyen való részvétel utazási költsége és mazsorett eszközök vásárlása Ft 0 Ft Ft Észak-Magyarországi Off-Road Sport Egyesület Ványi Zsolt, elnök CIV-15/1-11 Észak Trphy Bajnokság forduló - Borsodnádasd Ft Ft Ft Keresztény Családok Jövőjéért Alapítvány Leitner Csabáné CIV-15/1-12 Nyári oratórium és lelki nap a borsodnádasdi Szent István plébánián Ft 0 Ft Ft Borsodnádasdi Tenisz Klub Juhász András CIV-15/1-13 Teniszpálya korszerűsítése Ft 0 Ft Ft Boszorkánykonyha Bakosné Hegedűs Enikő CIV-15/1-14 Eszköz beszerzés a rendezvények lebonyolításának elősegítésére Ft 0 Ft Igényelt támogatás összesen: Ft Ft Ft 11

12 A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert, a Támogatási Szerződések megkötésére, és a támogatások átadására. Felelős: Polgármester Határidő: értelemszerűen 9. Tárgyalt napirend: Javaslat közút céljára történő terület átvételére ajándékozás jogcímen, a Kővágó út szélesítése céljából Az UNIÓ-COOP ZRT megvásárolta a Kővágó utca 16 és 18 számú telkeket. Az ott lévő építményeket a régi tulajdonos elbontotta. A két telek összevonásra kerül és a lakosság igényének megfelelően egy új 800m2-es ABC áruházat fog építeni az újonnan kialakult területen. Az új ABC áruház vevő bejárata a Kővágó útról, de a Köztársaság út felől lesz kialakítva. Az ajándékozás tárgyát képező ingatlanrész forgalmi értéke ingatlan értékbecslő szakértő javaslatának figyelembe vételével Ft + Áfa összegben került meghatározásra. Az UNIÓ-COOP az ajándékozás tárgyát képező beépítetlen terület piaci értékéről számlát állít ki, mely pénzügyi teljesítést nem igényel. A Képviselő-testület felhatalmazása szükséges, hogy a Polgármestert az ajándékozással, valamint telekalakítási- és ingatlan-nyilvántartási eljárással kapcsolatos nyilatkozatok megtételével, az ingatlan ajándékozási szerződés megkötésével és lebonyolításával kapcsolatban eljárjon. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket. közút céljára történő terület átvételét ajándékozás jogcímen, a Kővágó út szélesítése céljából. közút céljára történő terület átvételével ajándékozás jogcímen, a Kővágó út szélesítése céljából, kéri kézfelnyújtással jelezzék. 32/2015.(IV.30.) számú határozat Tárgy: Közút céljára történő terület átvétele ajándékozás jogcímen, a Borsodnádasd 661 hrszú Kővágó utca szélesítése céljából, ill. ezzel összefüggésben telekalakításhoz való hozzájárulás Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy az UNIÓ-COOP Zrt. ajándékozási szándékát elfogadja az alábbiak szerint:

13 13 - Az UNIÓ-COOP Zrt. (továbbiakban: Ajándékozó) a tulajdonát képező 673 és 674 Hrsz-ú területből ajándékozás jogcímen 352 m 2 területet ad át az Önkormányzatnak. - Ajándékozó az ajándékozás tárgyát képező területet saját költségén a Borsodnádasd Város Önkormányzata tulajdonában lévő, 661 hrsz-ú (Kővágó u.) telekkel egyesíti. A Barva János földmérő által készített 53/2015. számú Változási vázrajz szerinti telekalakításhoz és ingatlan-nyilvántartási eljáráshoz az Önkormányzat hozzájárul. - Az ajándékozás tárgyát képező ingatlanrész forgalmi értéke: Ft + Áfa. Tekintettel arra, hogy az UNIÓ-COOP, mint Ajándékozó az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfa tv.) 88. (1) a) szerinti adókötelessé tételt választotta, és az Áfát az Áfa tv (1) e) pontja szerint a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője köteles fizetni, az Önkormányzat kijelenti, hogy a Ft Áfát megfizeti. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az ajándékozással, valamint telekalakításiés ingatlan-nyilvántartási eljárással kapcsolatos nyilatkozatok megtételére, az ingatlan ajándékozási szerződés megkötésére, és lebonyolítására. Felelős: polgármester Határidő: értelemszerűen 10. Tárgyalt napirend: Javaslat a nyári gyermekétkeztetés biztosítása érdekében pályázat benyújtására évben is lehetőség nyílik a települési önkormányzat számára, hogy a nyári étkeztetés biztosítására támogatást igényeljen a nyári gyermekétkeztetés megszervezéséhez. A nyári gyermekétkeztetés biztosítására támogatást azok az önkormányzatok igényelhetnek, amelyek vállalják, hogy a nyári időszakban folyamatosan napi egyszeri meleg étkeztetést biztosítanak a rászoruló gyermekek számára ben a nyári gyermekétkeztetés június 16. és augusztus 28. között zajlik. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a véleményeket. nyári gyermekétkeztetés biztosítása érdekében pályázat benyújtását. nyári gyermekétkeztetés biztosítása érdekében pályázat benyújtásával, kéri kézfelnyújtással jelezzék. 13

14 14 33/2015.(IV.30.) számú határozat Tárgy: Nyári gyermekétkeztetés biztosítása érdekében pályázat benyújtása Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy az Emberi Erőforrások Minisztere által meghirdetett gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása érdekében pályázatot kíván benyújtani. A Képviselő-testület felhatalmazza Kormos Krisztián polgármestert a pályázat határidőben történő benyújtására. Határidő:2015.május 7. Felelős: Kormos Krisztián polgármester További kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezért Kormos Krisztián polgármester az ülést bezárta. k.m.f. Kormos Krisztián polgármester Burkovics Róbert jegyző Dorkó György jegyzőkönyv hitelesítő Sági Tibor jegyzőkönyv hitelesítő 14

JEGYZŐKÖNYV. Jelenlévők:

JEGYZŐKÖNYV. Jelenlévők: Szám:600/1/2015. 1. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 02.11-én megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 18:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda Katalin

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-4/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Csögle

Részletesebben

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú, 7 igen szavazattal az

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú, 7 igen szavazattal az Készült: 2012. június 28-án 16.00 18.30 óráig megtartott, Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testületének n y í l t ülésén, a Borsodnádasd Város Polgármesteri Hivatal dísztermében Jelen vannak:

Részletesebben

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében.

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Balogh

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án 18 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án 18 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. június 23-án tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. június 23-án tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 23-án tartott n y í l t ülésének jegyzőkönyve Az ülésen alkotott rendelet száma Tárgya 9/2015. (VI. 24.) 2015. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old.

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. augusztus

Részletesebben

Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2009. december 15-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2009. december 15-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2009. december 15-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Csatlós

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 21-én (kedden) 16.30 órai kezdettel tartott ülésén

JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 21-én (kedden) 16.30 órai kezdettel tartott ülésén JEGYZŐKÖNYV Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 21-én (kedden) 16.30 órai kezdettel tartott ülésén Helye: Kisbajcs, Községháza Jelen vannak: Kamocsai Sándor

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. november 25-i testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. november 25-i testületi üléséről Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2013. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. november 25-i testületi üléséről 2 Hosszúhetény Község

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2013. 04. 25. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 684-17/2013. Jegyzőkönyv Inárcs Nagyközségi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 10/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 17-én 08.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. május 21-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. május 21-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. május 21-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Zajk Zajk, Iskola utca 1. Jelen vannak:

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. október 11.) 11 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat 2013. október 11.-én 18.00 órakor megtartott üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 24-én 18:00 órakor megtartott nyílt Képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint. Bagó

Részletesebben

3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről

3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről 2 Bátonyterenye Város Önkormányzata

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 27-i testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 27-i testületi üléséről Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2015. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 27-i testületi üléséről 2 Hosszúhetény Község Képviselő-testülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 9/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 20-án 11.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének soros, nyílt ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének soros, nyílt ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének soros, nyílt ülésén. Az ülés időpontja: 2015. február 18. A kezdés időpontja: 17,10 óra Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2013. január 23-i ülésén elhangzottakról

JEGYZŐKÖNYV. Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2013. január 23-i ülésén elhangzottakról 2636-1/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2013. január 23-i ülésén elhangzottakról Jelen vannak: Dr. Csarnó Ákos elnök Dr. Misz Mihály tag Pál

Részletesebben

01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV

01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV 01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV 2009. május 27-én tartott n y í l t üléséről Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26., Dr. Lelkes Ákos alpolgármester, Bíró Attila,

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 25-én tartott üléséről. 3/2014 (III.26.) sz. rendelet Rendelet alkotása

Részletesebben

Iktatószám: T-46-9/2012 Jegyzőkönyvvezető: Kiss Ildikó. Készült: Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2012. március 29-én megtartott üléséről.

Iktatószám: T-46-9/2012 Jegyzőkönyvvezető: Kiss Ildikó. Készült: Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2012. március 29-én megtartott üléséről. V ár os Ö nkormá nyzat k épviselő - testülete 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Iktatószám: T-46-9/2012

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i rendes üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i rendes üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: Vál Község Önkormányzat 2015. május 26-i rendes üléséről Váli Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácskozó terme Jelen vannak: Bechtold Tamás polgármester, Ádám Zsuzsanna

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. SZEPTEMBER 21-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. SZEPTEMBER 21-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL a 7011 Alap, Dózsa György utca 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu 1 JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. SZEPTEMBER 21-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL Napirendi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. április 24-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. április 24-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. április 24-én megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Szabó András polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Ferenczy Múzeum múzeumigazgatói kinevezésről c. napirendi ponthoz Gulyás Gábor pályázó

JEGYZŐKÖNYV. A Ferenczy Múzeum múzeumigazgatói kinevezésről c. napirendi ponthoz Gulyás Gábor pályázó Szám: 10/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 14-én(csütörtökön) 15.00 órai kezdettel a Városháza Dísztermében tartott üléséről Jelen lévő képviselők:

Részletesebben

1./ Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2012. évi intézményi térítési díjra vonatkozó javaslata 2./ Járási javaslatok véleményezése

1./ Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2012. évi intézményi térítési díjra vonatkozó javaslata 2./ Járási javaslatok véleményezése 1/2012.(I.16.) képviselő-testületi ülés határozatai: 1 /2012.(I.16.) Önk. sz. határozat Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 1./ Balatonalmádi

Részletesebben