Orosz geopolitikai iskolák. Lőrinczné dr. Bencze Edit Kodolányi János Főiskola Társadalomtudományi Tanszék

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Orosz geopolitikai iskolák. Lőrinczné dr. Bencze Edit Kodolányi János Főiskola Társadalomtudományi Tanszék"

Átírás

1 Orosz geopolitikai iskolák Lőrinczné dr. Bencze Edit Kodolányi János Főiskola Társadalomtudományi Tanszék

2 Az orosz geopolitika sajátosságai 1. Nem a nemzetközi kapcsolatokhoz és a külpolitikához kötődik, hanem inkább az orosz önismerethez, a más nemzetekkel és népekkel való összehasonlításhoz, önnön állama optimális határainak meghatározásához, azaz az orosz geopolitikai gondolkodás filozófiai jellegű, és nem cselekvési tervek mentén építkezik. Ezért beszélünk inkább geopolitikai gondolkodásról, és nem geopolitikáról.

3 Az orosz geopolitika sajátosságai 2. A természete A földrajzi determinizmus mindmáig meghatározó szerepe, A hadjáratokat, vagy a más államokat bekebelező terveket elsősorban védelmi célszerűséggel indokolták. 3. Művelői történészek, filozófusok, földrajztudósok, irodalmárok, azaz elsősorban bölcsészek, Ezért az orosz geopolitikai gondolkodás ellentétben van a mindenkori hatalommal, A 20. sz.-ban zömében az emigrációban, 90% sorsa tragikus

4 Geopolitikai iskola alapítója??? Szlavofilek: Nyikolaj Jakovlevics Danyilevszkij ( ) Eurázsiaiak: Pjotr Nyikolajevics Szavickij ( ), Földrajzi determinizmus: Lev Nyikolajevics Mecsnyikov Legáltalánosabb: Venyiamin Petrovics Szemjonov Tyany-Sanszkij ( ). Műve, az Oroszország és a nagy területek birtoklása

5 Az orosz geopolitika irányzatai Földrajzi deterministák Szlavofilek, pánszlávisták, Monarchisták Eurázsiaiak Nyugatosok Kommunisták Demokratikus etatisták, centristák

6 Földrajzi deterministák Szolojov: orosz történetíró, geográfus-elv szülőatyja, A környezet hatása az orosz államiságra 3 feltétel gyakorol különös befolyást: A föld természete, ahol él, A törzs természete, akihez tartozik, A külső események menete, Kljucsevszkij: Emberi egyéniség nagy területek gazdaként birtokba, Emberi társadalom új területek államba beépítése, etnikai problémák Az ország természete berendezkedése, A természet Nyugat-Európa népei számára anya volt, Kelet-Európa és népei számára, amelyek itt ítéltetett élni mostoha.

7 Mecsnyikov A geográfiai és civilizációs tényezők kölcsönhatása, Beteljesedő jóslatok, Ősi, folyamközi civilizáció megszűnése, Óceáni (atlanti) megerősödése (=globalizáció), Minden folyami civilizációnak, azaz a nagy folyók partján kifejlődött civilizációknak előbb, vagy utóbb, meg kell semmisülniük: vagy felszívódnak a széles árban, vagy átfejlődnek az átfogóbb, a tengeri civilizációban

8 Szlavofilek, pánszlávisták Akszakov testvérek, Alekszandr Kirejev Alekszandr Sztronyin, Fjodor Dosztojevszkij, Mihail Katkov, Mihail Pogogyin, Nyikolaj Danyilevszkij, Oreszt Miller, Rosztyiszlav Fagyejev, Vlagyimir Lamanszkij, Ilya Glazunov, Eternal Russia (Örök Oroszország)(1988)

9 Szlavofilek, pánszlávisták Dosztojevszkij: Az író naplója (orosz társadalom előtt álló kérdések) Danyilevszkij: Oroszország és Európa (emberi kultúra sokszínűsége, kultúra térben is időben meghatározott) Leontyev: A pánszlávizmus és a görögök Szlávság, mint magasabb rendű eszme Össz-szláv egyesülést helyezi előtérbe Az össz-szláv föderáció megoldása a keleti kérdésben Kétpólusú világ szükségessége

10 Dosztojevszkij Immár kétszáz éve él együtt Európa Oroszországgal, mely erőnek erejével bírta rá magát, hogy bekerüljön az európai népek szövetségébe, a civilizációba: Európa azonban rosszindulatot feltételezve róla mindig ferde szemmel nézett rá, akár valamilyen vészterhes rejtélyre, amely Isten tudja honnan bukkant fel, amelyet mindenképpen meg kell oldani. Egyetlen óriás marad csak Európában, Oroszország. Európa a második szülőanyánk, bár Európa Oroszországot rendkívül arcátlanul kizsákmányolta. Mindenek előtt egyesíteni kell az összes szláv népet Oroszország védőszárnyai alatt.

11 Dosztojevszkij Az oroszok nemcsak európaiak, hanem ázsiaiak is. Minden attól függ, hogy a népet hova állította a természet, tehát geográfiai, etnográfiai, politikai okai vannak annak, hogy mit kellett legelőbb elvégeznie. A tudományt mi mindenképpen elfogjuk sajátítani, de az kérdéses, hogy mi lesz Európa egységével. Úgy vagyunk mi európai sorsunkkal, hogy Európában nekünk nem szabad győznünk még akkor sem, ha egyébként győzhetnénk: ez a legnagyobb mértékben hátrányos és veszélyes. Ki kell irtani lelkünkből a szolgalelkű szorongást, hogy Európában ázsiaiaknak tekintenek bennünket. Ázsia jelentheti a kiutat számunkra a jövőben!

12 Danyilevszkij Európa nem is meri /Oroszországot/ MERT NEM AKARJA MEGISMERNI jobban mondva olyannak ismeri, amilyennek ismerni akarja, azaz úgy, ahogy az megvetésével összhangban áll. Orosznak, lengyelnek, csehnek., Isten után a szlávság eszméje a legmagasabb

13 Nyugatosok Szergej Szolovjov, Lev Mecsnyikov, Vaszilij Kljucsevszkij, Mihail Katkov Klasszikus nyugatosok: I. Pétertől számítják Oroszország történelmét Napjaink nyugatosai: I. Liberálisok vagy atlantisták, II. Eurázsiai nyugatosok, Újnyugatosok = amerikanizálódás, globalizáció,

14 Eurázsisták Nyikolaj Trubeckoj, Pjotr Szavickij, Georgij Vernadszkij, Lev Gumiljov, Dugin Birodalmi álláspont, Eurázsia különleges kontinens: egy földrész: Ennek részei: Köztes kontinens, Ázsiai periféria, Európai periféria Eurázsia határai = Oo. határaival, Az oroszok missziójának univerzális jellege van, soknemzetiségű, de sajátos kulturális egység,,

15 Orosz nép és a messianisztikus küldetéstudat, Irányító, vezető szerep a kultúrák sorában, Oroszországnak minden értelemben függetlennek kell lennie, Össz-eurázsiai nacionalizmus megteremtése, Szlavoturáni tudat, A Rusz tengelye: Moszkvai Rusz 200 éve a mongol-tatár iga és I. Péter között, Péter = latin-germán iga,

16 Monarchisták Orosz Birodalom = erős monarchia Iván Szolonyevics Az egész orosz történelem a keresztények életével rokon, s a lelki hőstettek és a bűnös tévelygések, a gyarapodás és az elszegényedés, államépítés és az anarchikus rombolás.

17 További ideológiák Nemzeti kommunisták: hadsereg helyreállítását és a fegyverexport stratégiai szerepén nyugvó politikát hirdetik Centristák vagy etatisták: tartanak a szélsőséges nacionalizmustól, elítélik az abszolút mértékben függést a nemzetközi pénzügyi intézményektől, visszaállítanák Oroszország nagyhatalmi pozícióját

18 A szovjet geopolitika

19 A szovjet geopolitika A Szovjetunió majdnem akkora volt, mint a cári Oo. vagyis a földrajzi kiindulási alap hasonló Nem volt hivatalos geopolitika, arra mindig csak a vezetők és a fő ideológusok beszédeiből és az igen konkrét katonai lépésekből lehet következtetni, doktrínák voltak, 1917-től a hatalom stabilizálása a külső és belső ellenségekkel szemben, valamint a forradalom lehetséges exportálása és világforradalommá változtatása,

20 Szovjet geopolitika - Hosszú határ + számtalan ország, - Bezártság és veszélyeztetettség érzése, - Ütközőzóna kialakítása, -Területi és ideológiai terjeszkedés a harmadik világban. -Forradalmi mozgalmak támogatása (Angola, Mozambik), - Flottabázisok, légi támaszpontok kiépítése baráti országokban (Albánia, Vietnám, Kuba) -Katonai beavatkozások szovjet, keletnémet, kubai, stb. személyi állománnyal, (angolai beavatkozás) -Háborúk, polgárháborúk, szomszédos viszálykodó államok támogatása (Szomália, Etiópia) -Terrorista akciókat végrehajtó államok és szervezetek támogatása a világ minden részén (Vörös Brigádok, palesztin terrorszervezetek, stb.)

21 Geostratégiai egyenlőtlenség a Nyugat és a Kelet között Fischer Ferenc: A megosztott világ történelmi-politikai atlasza, Jannus Pannónius Tudományegyetem Pedagógus Szakma Megújítása Projekt Programiroda, Pécs-Budapest 1996

22 A keleti tömb a NATO gyűrűjében Fischer Ferenc: A megosztott világ történelmi-politikai atlasza, Jannus Pannónius Tudományegyetem Pedagógus Szakma Megújítása Projekt Programiroda, Pécs-Budapest o.

23 Szovjet geopolitika Zsdanov-doktrína: a két világról szóló doktrína Brezsnyev-doktrína: a Szovjetunió saját felségterületének tekinti a "baráti szocialista országokat", s egyrészt kész azokat megvédeni a külföldi támadásoktól, másrészt ha valamelyik testvér országban veszély fenyegetné a szocializmust, az minden szocialista ország közös ügye Sinatra-doktrína: a Gorbacsov által bevezetett Sinatra-doktrína a népszerű My Way dalból levezetett "saját út" lehetősége, a csatlósállamok mentesek Moszkva gyámkodásától. Időszak Név Lenin Sztálin Hruscsov Brezsnyev Andropov Csernyenko Gorbacsov

24

Halász Iván Csehek és oroszok a 19. és 20. században. A csehek sajátos helye a szláv világban

Halász Iván Csehek és oroszok a 19. és 20. században. A csehek sajátos helye a szláv világban Halász Iván Csehek és oroszok a 19. és 20. században A szakmai közvélemény jelentős része általában a cseh polgári modernizációt és a nemzeti ébredést 1 tekinti az egyik legsikeresebb ilyen jellegű folyamatnak

Részletesebben

FEJEZETEK KÖZÉP-, KELET- ÉS DÉLKELET- EURÓPA TÖRTÉNETÉBŐL. Az új hidegháború Putyin Oroszországa és a Nyugatra néző fenyegetés

FEJEZETEK KÖZÉP-, KELET- ÉS DÉLKELET- EURÓPA TÖRTÉNETÉBŐL. Az új hidegháború Putyin Oroszországa és a Nyugatra néző fenyegetés FEJEZETEK KÖZÉP-, KELET- ÉS DÉLKELET- EURÓPA TÖRTÉNETÉBŐL Az új hidegháború Putyin Oroszországa és a Nyugatra néző fenyegetés 2009 márciusában második, átdolgozott kiadását érte meg Edward Lucas könyve,

Részletesebben

Oroszország helye Európában és Ázsiában

Oroszország helye Európában és Ázsiában FEJEZETEK OROSZORSZÁG ÉS DÉLKELET-EURÓPA TÖRTÉNETÉBŐL Oroszország helye Európában és Ázsiában A budapesti Ruszisztikai Központ nemes hagyományai közé tartozik az évenkénti akár több tudományos konferencia

Részletesebben

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban. Szerkesztette Rada Péter

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban. Szerkesztette Rada Péter Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban Szerkesztette Rada Péter A kötet szerzői: Dr. Csicsmann László, egyetemi adjunktus, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Tanulmányok Intézet Dr. Horváth

Részletesebben

BŰNÖS NEMZET VAGY KĖNYSZERŨ CSATLÓS?

BŰNÖS NEMZET VAGY KĖNYSZERŨ CSATLÓS? Varga József BŰNÖS NEMZET VAGY KĖNYSZERŨ CSATLÓS? Adalékok Magyarország és a Duna-medence kortörténetéhez I. rész 1918-1939 Budapest, 1991 A címlapot tervezte: KURUCZ TIBOR Magyarra fordította: NYÁRI ZSIGMOND

Részletesebben

Magyar külpolitika a bipoláris világban, 1945 1991 1

Magyar külpolitika a bipoláris világban, 1945 1991 1 Magyar külpolitika a bipoláris világban, 1945 1991 1 Békés Csaba A kelet-közép-európai régió sorsát, lehetőségeit lényegében egészen 1989-ig alapvetően a második világháború végén, 1945-ben létrejött európai

Részletesebben

Acta Beregsasiensis 2010/2 1. Acta Beregsasiensis 2010/2

Acta Beregsasiensis 2010/2 1. Acta Beregsasiensis 2010/2 Acta Beregsasiensis 2010/2 1 Acta Beregsasiensis 2010/2 2 Acta Beregsasiensis 2010/2 3 Acta Beregsasiensis A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tudományos évkönyve Науковий вісник Закарпатського

Részletesebben

Az állam szerepének változása a globalizációban

Az állam szerepének változása a globalizációban Juhász Krisztina, PhD hallgató, Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Politológiai Tanszék 1.Bevezetés Korunk legnagyobb kihívása a globalizáció okozta gazdasági, politikai, környezeti és

Részletesebben

A NATO ÉS OROSZORSZÁG KAPCSOLATAI, E KAPCSOLATOK HATÁSA KÖZÉP-EURÓPA, S BENNE MAGYARORSZÁG BIZTONSÁGÁRA

A NATO ÉS OROSZORSZÁG KAPCSOLATAI, E KAPCSOLATOK HATÁSA KÖZÉP-EURÓPA, S BENNE MAGYARORSZÁG BIZTONSÁGÁRA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Tömösváry Zsigmond ezredes A NATO ÉS OROSZORSZÁG KAPCSOLATAI, E KAPCSOLATOK HATÁSA KÖZÉP-EURÓPA, S BENNE MAGYARORSZÁG BIZTONSÁGÁRA Doktori (PhD) értekezés Témavezető:

Részletesebben

Törökország Kelet és Nyugat között

Törökország Kelet és Nyugat között Balázs Judit Törökország Kelet és Nyugat között 2009 Budapest Kairó Balázs Judit, 2009 Budapest Kairó Lektorálta: Tóth Imre Grafika: Molnár István Szerkesztő: Takács Eszter Készült: Lővér Print Kft. Sopron

Részletesebben

Etnikai vagy állampolgári nemzet?

Etnikai vagy állampolgári nemzet? Dr. Léh Tibor Etnikai vagy állampolgári nemzet? Dr. Léh Tibor Etnikai vagy állampolgári nemzet? Ez a rövid összefoglaló tanulmány (mely nem lehet kimerítő) nem akarja sem elítélni vagy védeni egyes elképzeléseket,

Részletesebben

BARÁTH TIBOR A KÜLFÖLDI MAGYARSÁG IDEOLÓGIÁJA Történetpolitikai tanulmányok. Montréal, 1975

BARÁTH TIBOR A KÜLFÖLDI MAGYARSÁG IDEOLÓGIÁJA Történetpolitikai tanulmányok. Montréal, 1975 BARÁTH TIBOR A KÜLFÖLDI MAGYARSÁG IDEOLÓGIÁJA Történetpolitikai tanulmányok Montréal, 1975 E MUNKA MEGRENDELHETŐ A SZERZŐ CÍMÉN P.O. BOX 697, STATION "B" MONTREAL, CANADA H3B 2K3 Ezt a könyvet a Sovereign

Részletesebben

Afrika. Az orosz medve Afrikában Van közös múlt, lesz közös jövő is? Írta: Takács Gergely. Út a külpolitikai paradigmaváltásig

Afrika. Az orosz medve Afrikában Van közös múlt, lesz közös jövő is? Írta: Takács Gergely. Út a külpolitikai paradigmaváltásig Az orosz medve Afrikában Van közös múlt, lesz közös jövő is? Írta: Takács Gergely Afrika a történelem során mindig is az európai országok érdeklődésének középpontjában állt, aminek hátterében az egyes

Részletesebben

A volt Szovjetunió nemzeti politikája és a kárpátaljai magyarság*

A volt Szovjetunió nemzeti politikája és a kárpátaljai magyarság* 166 167 LJUBA SISELINA A volt Szovjetunió nemzeti politikája és a kárpátaljai magyarság* Az 1980-as évek második felére, de különösen az évtized utolsó negyedére a kelet-európai és a szovjet totalitárius

Részletesebben

Erdődy Gábor A földrajz ellen sok mindent lehet tenni, kivéve politizálni. Antall József a rendszerváltozás nemzetközi feltételrendszeréről

Erdődy Gábor A földrajz ellen sok mindent lehet tenni, kivéve politizálni. Antall József a rendszerváltozás nemzetközi feltételrendszeréről Erdődy Gábor A földrajz ellen sok mindent lehet tenni, kivéve politizálni. Antall József a rendszerváltozás nemzetközi feltételrendszeréről 1 Az ezredfordulóhoz közeledő világ sorsának alakulására a legnagyobb

Részletesebben

AZ EL NEM KÖTELEZETT ORSZÁGOK MOZGALMÁNAK HANYATLÁSA A HIDEGHÁBORÚS NEMZETKÖZI RENDSZER ALKONYÁN. 2000. december

AZ EL NEM KÖTELEZETT ORSZÁGOK MOZGALMÁNAK HANYATLÁSA A HIDEGHÁBORÚS NEMZETKÖZI RENDSZER ALKONYÁN. 2000. december AZ EL NEM KÖTELEZETT ORSZÁGOK MOZGALMÁNAK HANYATLÁSA A HIDEGHÁBORÚS NEMZETKÖZI RENDSZER ALKONYÁN 2000. december KÉSZÍTETTE: CSICSMANN LÁSZLÓ 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 3 I. AZ EL NEM KÖTELEZETTEK MOZGALMÁNAK

Részletesebben

Dél-alföldi HEURégió Pont Egyesület

Dél-alföldi HEURégió Pont Egyesület Dél-alföldi HEURégió Pont Egyesület Csernyi Gabriella Multikulturalizmus? A kárpátaljai magyar kisebbség kulturális helyzete a multikulturalizmus tükrében Szeged, 2010. Csernyi Gabriella Multikulturalizmus?

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1.1 TÉMA MEGJELÖLÉS, TÉMAVÁLASZTÁS INDOKLÁSA, CÉLKITŰZÉS 3 1.2 DOLGOZAT FELÉPÍTÉSE 4 1.3 MÓDSZEREK 5

TARTALOMJEGYZÉK 1.1 TÉMA MEGJELÖLÉS, TÉMAVÁLASZTÁS INDOKLÁSA, CÉLKITŰZÉS 3 1.2 DOLGOZAT FELÉPÍTÉSE 4 1.3 MÓDSZEREK 5 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS 3 1.1 TÉMA MEGJELÖLÉS, TÉMAVÁLASZTÁS INDOKLÁSA, CÉLKITŰZÉS 3 1.2 DOLGOZAT FELÉPÍTÉSE 4 1.3 MÓDSZEREK 5 II. A TÉMA MEGÉRTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES FOGALMAK TISZTÁZÁSA 5 2.1 AUTONÓMIA

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL VI. évfolyam 4. szám 2007. december FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST TARTALOM AZ OLVASÓHOZ SZEDLACSEK RÓBERT MK. EZREDES A MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE...5 BIZTONSÁGPOLITIKA

Részletesebben

BIZTONSÁGPOLITIKAI ISMERETEK VÉDELMI IGAZGATÁSI VEZETŐK SZÁMÁRA I. (A NEMZETI-ETNIKAI KISEBBSÉGEK ÉS A BIZTONSÁG)

BIZTONSÁGPOLITIKAI ISMERETEK VÉDELMI IGAZGATÁSI VEZETŐK SZÁMÁRA I. (A NEMZETI-ETNIKAI KISEBBSÉGEK ÉS A BIZTONSÁG) A TANANYAG A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM VÉDELMI HIVATAL TÁMOGATÁSÁVAL KÉSZÜLT! BIZTONSÁGPOLITIKAI ISMERETEK VÉDELMI IGAZGATÁSI VEZETŐK SZÁMÁRA I. (A NEMZETI-ETNIKAI KISEBBSÉGEK ÉS A BIZTONSÁG) SZÖVEGGYŰJTEMÉNY

Részletesebben

EURÓPAI TÜKÖR XIII. ÉVF. 1. SZÁM n 2008. JANUÁR

EURÓPAI TÜKÖR XIII. ÉVF. 1. SZÁM n 2008. JANUÁR E U R Ó PA I TÜ KÖR A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA EURÓPAI TÜKÖR XIII. ÉVF. 1. SZÁM n 2008. JANUÁR A TARTALOMBÓL n Dominancia és önvédelem Beszélgetés Ormos Mária akadémikussal n Dienes-Oehm Egon: Az

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL. I. évfolyam 2. szám 2002. december FELDERÍTŐ SZEMLE

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL. I. évfolyam 2. szám 2002. december FELDERÍTŐ SZEMLE MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL I. évfolyam 2. szám 2002. december FELDERÍTŐ SZEMLE A Magyar Köztársaság Katonai Felderítő Hivatal időszakos kiadványa Szerkesztő Bizottság Elnök: Tóth András

Részletesebben

O roszországot és a közép-ázsiai régiót immár jó másfél évszázados, szoros

O roszországot és a közép-ázsiai régiót immár jó másfél évszázados, szoros Stier Gábor A BIRODALOM FELÉRTÉKELÕDÕ HÁTSÓ UDVARA Oroszország komoly erõfeszítések árán õrzi közép-ázsiai befolyását O roszországot és a közép-ázsiai régiót immár jó másfél évszázados, szoros kapcsolat

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL III. évfolyam 3. szám 2004. szeptember FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST A Magyar Köztársaság Katonai Felderítő Hivatal kiadványa Felelős kiadó: Morber Ferenc főigazgató

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar. Az arab egységtörekvések gyökerei és fejezetei

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar. Az arab egységtörekvések gyökerei és fejezetei Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Az arab egységtörekvések gyökerei és fejezetei Konzulens: dr. Kaiser Frenc Szerző: Németh Gergely BVA-6 tancsoport Tartalomjegyzék I.

Részletesebben

Európa a jövônk, Magyarország a hazánk. Vitairat az európai újraegyesítésrôl

Európa a jövônk, Magyarország a hazánk. Vitairat az európai újraegyesítésrôl Európa a jövônk, Magyarország a hazánk Vitairat az európai újraegyesítésrôl 2002 Az ezredforduló lehetôsége és felelôssége A szovjet uralom alól felszabadulva, a polgári demokrácia megteremtésével Magyarországnak

Részletesebben

6. A polgári átalakulás, a nemzetállamok és az imperializmus kora

6. A polgári átalakulás, a nemzetállamok és az imperializmus kora 6. A polgári átalakulás, a nemzetállamok és az imperializmus kora Érettségi témakörök TÉMÁK 6.1. A francia polgári forradalom politikai irányzatai, az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozata 6.2. A napóleoni

Részletesebben

Tanulmányok, cikkek,

Tanulmányok, cikkek, Tanulmányok, cikkek, beszédek és előadások Vol. II. 2001-2006 Segesváry Viktor Mikes International Hága, Hollandia 2006. Kiadó 'Stichting MIKES INTERNATIONAL' alapítvány, Hága, Hollandia. Számlaszám :

Részletesebben

1DISPUTATartalom. Küszöb Szénási Miklós: Van is, meg nincsen is talán... 3

1DISPUTATartalom. Küszöb Szénási Miklós: Van is, meg nincsen is talán... 3 Küszöb Szénási Miklós: Van is, meg nincsen is talán... 3 Főtér Kiss Gy. Csaba: Közép-Európa, nemzetképek, előítéletek... 4 Pallai László: Közép-Európa térben és időben... 9 Gadó János: Közép-Európa zsidósága...

Részletesebben

RADIKÁLIS TÁRSADALMI MOZGALMAK A 19. SZÁZAD MÁSODIK FELÉBEN - AZ ANARCHIZMUS MEGJELENÉSE MAGYARORSZÁGON

RADIKÁLIS TÁRSADALMI MOZGALMAK A 19. SZÁZAD MÁSODIK FELÉBEN - AZ ANARCHIZMUS MEGJELENÉSE MAGYARORSZÁGON 1 RADIKÁLIS TÁRSADALMI MOZGALMAK A 19. SZÁZAD MÁSODIK FELÉBEN - AZ ANARCHIZMUS MEGJELENÉSE MAGYARORSZÁGON TARTALOM: I. ANARCHIZMUS ÉS/VAGY SZOCIALIZMUS II. AZ OROSZ RADIKALIZMUS HATÁSA III. AZ ANARCHIZMUS

Részletesebben