és s Oroszország g energiastratégi

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "és s Oroszország g energiastratégi"

Átírás

1 A 21. század zad geopolitikája az USA, Kína K és s Oroszország g energiastratégi giái Dr. Bernek Ágnes főiskolai tanár, a ZSKF Geopolitikai Kutatóközpontjának vezetője E.ON Földgáz Trade Zrt. Fogyasztói vevőtalálkozó május 31.

2 A klasszikus politikai földrajz A politikai jelenségek, folyamatok földrajzi módszerekkel történő tanulmányozása. Friedrich Ratzel Politikai földrajz Az organikus államelmélet Az államok növekedésének törvényei

3 Friedrich Ratzel Az állam, a népesség, a terület, a terület növekedése összefüggésben a népesség növekedésével. Az állam főbb tényezői!

4 A geopolitika születése A természeti környezet és a társadalmi tényezők közötti összefüggések vizsgálata valamely előre kitűzött politikai cél érdekében. Rudolf Kjellén 1899 Tanulmány a svéd geopolitikai határoktól először használja a geopolitika kifejezést

5 19. század Az amerikai geopolitikai iskola - a Monroe-elv James Monroe államelnök ( között) Amerika az amerikaiaké! Az amerikai kontinensek ne lehessenek többé bármelyik európai hatalom kolonizáló tevékenységének tárgyai!

6 19. század Az amerikai geopolitikai iskola - a Manifest destiny (MD) Az elhivatottság végzete Az Államoknak joga és kötelessége az északamerikai kontinens meghódítása A területi terjeszkedés az állam biológiai szükséglete!

7 19. század Az amerikai geopolitikai iskola - a Mahan-elv Alfred Mahan 1890 The Influence of Sea Power upon History, AZ USA tengeri hatalmának megalapozása: 1. Az USA tengeri flottája 2. A Panama-csatorna megépítése 3. Tengeri támaszpontok kiépítése 4. Open door nyitott gazdaságpolitika

8 század A brit geopolitikai iskola - H. J. Mackinder Pivot Area: kulcsövezet - Európa és Ázsia politikai viszonya - EURÁZSIA

9 A geopolitika mint geostratégia Heartland Szívtájék Aki uralja Kelet-Európát, parancsol a Heartlandnak. Aki uralja a Heartlandet az parancsol a Világszigetnek. Aki uralja a Világszigetet az parancsol a Világnak H. Mackinder (1904) Idézi: Zbigniew Brzezinski (1999) A nagy sakktábla (Amerika világelsősége és geostratégiai feladatai)

10 William J. Clinton ( ) Az USA új geopolitikai stratégiája Az USA világgazdasági és világpolitikai vezető szerepének stratégiai kérdései A feltörekvő piacok fogalmának megjelenése!

11 Clinton doktrína Az amerikai külpolitika k feladata a piacgazdaság és s a demokrácia világm gméretű elterjesztése! se! Az amerikai külpolitika, k mint geoökon konómia bármilyen politikai célt c a legegyszerűbb gazdasági gi úton elérni!!! Emerging markets feltörekv rekvő piacok

12 Clinton doktrína A külpolitika, mint geopolitika Az USA-nak küldetéstudata van, a világ békéjének, rendjének és biztonságának fenntartása!! Unipoláris világpolitikai rend megteremtése atlantizmus, az atlanti erőtér irányító szerepe A megkérdőjelezhetetlen világgazdasági és világpolitikai vezető szerep

13 Nagyhatalmi lét a globális világgazdaságban Globális világgazdasági vezető szerepkör: K+F ráfordítások TNC-ék világgazdasági szerepe a nemzetközi pénzügyi átutalások terén betöltött szerepkör Globális világgazdasági nagyhatalom A világpolitika vezető nagyhatalma??

14 A birodalom a globális világgazdaságban A birodalom ún. modern felfogása: valamely nagyhatalom (feltörekvő nagyhatalom?) politikai, gazdasági és kulturális érdekszférája Az ún. modern birodalomnak területileg összefüggőnek kell lennie? A gazdasági érdekszféra kiépítésén túl politikai jelenlét is szükséges??

15 A birodalom gazdasági kérdőjelei A liberális gazdaságpolitika és az angolszász kulturális kör, az atlanti értékrend Az állam gazdasági szerepvállalása A TNC-ék és az anyaország kapcsolata A piac domináns szerepe? A gazdasági sikeresség az alapja a politikai és társadalmi sikerességnek is?

16 George W. Bush ( ) A világ összes K+F kiadásának közel 2/3-a az USA-ban! A világ legnagyobb külföldi működőtőke-importáló és működőtőke-exportáló országa! A New York-i Értéktőzsde vezető szerepe! AZ USD vezető pénzpiaci szerepe!

17 2001. szeptember 11. Az új világpolitikai korszak kezdete Az USA területileg sebezhető! A megelőző csapás elve! A terrorizmus elleni világméretű harc! november Az afganisztáni katonai jelenlét kezdete március Az iraki katonai jelenlét kezdete

18 Bush doktrína A megelőző csapás elve: amennyiben az USA tudomást szerez arról, vagy akár feltételezi (bizonyíték nélkül is!!), hogy valamely állam területén terroristák vagy a terroristákkal együttműködő csoportok vannak, úgy fenntartja magának a jogot az illető állam belügyeibe történő beavatkozásra!!!

19 Az USA - világ legnagyobb katonai hatalma 2008-ban a világ összes katonai kiadásának 48%-a (711 milliárd USD) jut az USA-ra! 2008-ban a 711 milliárd USD 27%-a (195 milliárd USD) az afganisztáni és az iraki katonai jelenlét közvetlen költsége! 2001-től 2008-ig az afganisztáni és az iraki katonai jelenlét összes költsége 805 milliárd USD!

20 Barack Obama (2009-től) Az USA 44. elnöke Az USA új geopolitikai stratégiája? A fegyverős erők kivonása Afganisztánból és Irakból? Az USA új alapokra helyezett világgazdasági és világpolitikai vezető szerepköre?

21 Hillary Clinton az új külügyminiszter Smart power Nem a fegyveres erőre épülő világhatalom Új külpolitikai szemlélet

22 Új külpolitika a diplomáciára alapozva?

23 Új külpolitikai célok A Guantanamói fogolytábor és a CIA többi tengerentúli börtönének bezárása A Közel-Kelet az izraeli-palesztin konfliktus a diplomáciai rendezés lehetőségei Irán kiemelt szempont! Irak csapatkivonás Afganisztán új stratégia!

24 6000 Az USA kőolaj-termelése és kőolaj-importja 1981-től 2008-ig - éves adat - millió barrel Kőolaj-termelés Kőolaj-import

25 Az USA kőolaj-importjának 15 legfontosabb származási országa február Egyesült Királyság 3% Brazília Oroszország 2% 2% Kuvait 3% Ecuador 2% Kongó 1% Többi ország 5% Kanada 23% Algéria 3% Angola 4% Kolumbia 4% Irak 6% Szaúd-Arábia 10% Nigéria 10% Venezuela 11% Mexikó 11% Az USA kőolaj-importjának 44%-a az amerikai kontinensről származik!! Mindössze 5 országból érkezik az USA kőolaj-importjának 64%-a!!

26

27 Geoökonómia kizárólag amerikai logika szerint? A birodalomépítés kizárólag a világ vezető államának geopolitikai stratégiája? Oroszország világgazdaságilag nem vezető hatalom, de a világpolitikában igen? Kína csakis geoökonómia stratégia van Kínának geopolitikai stratégiája a 21. századra általános vélemény szerint - NINCS

28 Top 15 countries percentage of the global Gross National Income United States Japan China Germany United Kingdom France Italy Spain Brazil Canada Russia India Mexico Korea, Rep. Australia

29 A vállalatok száma (min. 5 vállalat) Global évi rangsor vállalat összesen USA Japán Franciaország Németország Kína Egyesült Királyság Svájc Koreai Közt. Kanada Spanyolország Hollandia Olaszország Ausztrália Oroszország India Tajvan Svédország Brazília Belgium

30

31

32 Kína - FDI inward stock és FDI outward stock - milliárd USD FDI inward stock FDI outward stock

33

34 Kína működőtőke-exportjának legfontosabb célországai Ország Ausztrália USA Irán Kazahsztán Egyesült Királyság Kongói Demokratikus Közt. Összesen FDI outward stock milliárd USD 29,8 21,2 10,7 9,7 8,2 7,9 87,5 (összes érték 50%-a)

35 Kína működőtőke-exportjának legfontosabb ágazatai Ágazat Energiaszektor Pénzügyi szféra és ingatlan Fémipar Közlekedés Minden egyéb szektor Összesen Mérnöki és építkezési beruházások FDI outward stock milliárd USD 72,2 (41%) 33,4 (19%) 62,5 (36%) 3,2 ( 2%) 2,9 ( 2%) 174,3 48,8

36 Fekete-Afrika Kína legnagyobb befektetési régiója Kína számára Fekete-Afrika legfontosabb befektetési országa a Kongói Demokratikus Köztársaság Kína közel kétszer annyit FDI-t fektet be Nyugat-Ázsiában, mint Kelet-Ázsiában A legfontosabb befektetési ország Ausztrália Minden 1 USD FDI outflow-ból 51 centet költ el Kína Iránban!

37 Kína kőolaj-importjának 15 legfontosabb származási országa 2010 január Líbia 4% Jemen 2% Arab Emírátusok 3% Kongói D. K. 2% Irak 4% Venezuela 2% Kazahsztán 4% Brazília 4% Omán 6% Kuvait 4% Többi ország 7% Irán 6% Szudán 7% Angola 21% Oroszország 7% Szaúd-Arábia 17%

38 Shanghai Cooperation Organization (SCO) 2001 június 2001 június Sanghaj SCO aláírása KÍNA OROSZORSZÁG KAZAHSZTÁN KIRGIZISZTÁN TÁDZSIKISZTÁN ÜZBEGISZTÁN

39 SCO MEGFIGYELŐ TAGOK India Pakisztán Irán Mongólia ún. összekötő csoport keretében együttműködik Afganisztán További tagfelvétel? Irán kérte hivatalosan az SCO-ba történő felvételét!

40 Orosz-kínai geopolitikai szövetség?

41

42 SCO Eurázsia szerepének növekedése Eurázsiaiság szemben az atlantizmussal Hivatalosan együttműködési szervezet, de terv szabadkereskedelmi övezet, illetve gazdasági integráció létrehozására

43 SCO Titkárság Pekingben Soros elnökség, 2009-ban orosz, 2010-ben kirgiz elnökség Heads of State Concil (HSC) az Államfők Tanácsa a legmagasabb döntéshozó testület Heads of Government Concil évente egyszeri találkozó Multilaterális gazdasági és politikai együttműködés

44 Business Council Interbank Consortium SCO Forum 2006 Taskent - a terrorizmus elleni közös fellépés SCO RCTS The Executive Committee of the Regional Counter- Terrorism Structure Szakpolitikai együttműködések energia, közlekedés, oktatás, tudomány, kultúra

45 Katonai szervezet orosz érdekek A hat ország több katonával rendelkezik, mint a NATO Oroszország katonai feltámadása Immár rendszeres, közös terroristaellenes hadgyakorlatok SCO katonai jövő?

46

47 Alekszandr Dugin (1962- ) A geopolitika alapjai (2002 saját pártja az Eurázsia)

48 Ortodox civilizáció - Eurázsia Az orosz állampolgárok 71%-a szerint Oroszország az ortodox civilizáció, Eurázsia része, így Oroszországnak nem a fejlődés nyugati útját kell követni! (2001. évi közvélemény-kutatás) Eurázsia szemben az atlantizmussal, szemben a nyugati világgal!

49 Az eurázsiai irányzat történelmi alapjai A két világháború közötti időszak az eurázsiai irányzat fénykora Az oroszok jellemében legalább annyi az ázsiai, mint a szláv vonás Eurázsiai imperializmus ázsiai terjeszkedés Dosztojevszkij (1881): Ázsia minden lakójának nagyobb becsben kell tartani az orosz cárt, mint bármelyik maharadzsát. Ázsia az oroszok megváltója lesz.

50 Alekszandr Dugin: A geopolitika alapjai (2002 saját pártja az Eurázsia) A Szovjetunió, mint heartland Nagy Térség Atlantizmus szemben a heartlanddel a Sea Power anakonda gyűrűje Neoeurázsiaiság - fellépés az egypólussággal szemben Az atlantizmus dominanciája Eurázsiát mint heartlandot történelmi nemlétre ítéli.

51 Új bipolaritás de nem az atlanti értékrend alapján Új eurázsiai kontinentális blokk létrehozása, nem a Varsói Szerződés feltámasztása!! Új kontinentális szövetség, Európa, India, Kína, K- és DK-Ázsia!!! Oroszország, mint a Heartland képviselője! Partvidéki, Rimland területek, a Rimland területek, mint Oroszország szövetségesei!! Oroszország központú eurázsiai kontinentális integritás!! Össz-eurázsiai egyezmény megkötése kell!

52 A jelenlegi Oroszország célja a geopolitikai birodalomépítés!! Újjáteremteni a közel-külföld elveszített régiót és felújítani a szövetségi kapcsolatokat Kelet-Európa országaival!! A Nagy Térség újjáépítése, a történelem földrajzi tengelyének újraegyesítése Oroszország szárnyai alatt!! Az oroszoknak ma nincs államuk, az Orosz Föderáció??? A posztbirodalmi legitimitás koncepciója A geopolitikai koncepció magja az orosz nép!

53 Az Orosz Birodalom kérdőjelei Út Északra a finn kérdés Dél Balkán az orosz Dél A szuverén Ukrajna veszélyei!! - cél Ukrajna felosztása!! A Berlin-Moszkva tengely (Közép-Európa Németország befolyási övezetében!!) Románia és Moldova integrációja??

54 I. Az egypólusú világ az atlantizmus uralma

55 II. Oroszország törekvései az egypólusú világ ellen

56 III. A többpólusú világ

57 IV. A többpólusú világ és ennek térségei

58 Gazprom Állam az államban A világ legnagyobb energetikai vállalat A Global 500-as listán 2008-ban a világ 22. legnagyobb vállalata A évi jövedelemértéke 141 milliárd USD

59

60 Gazprom tulajdonosi összetétel 2005 Russian Federation 50,0% Resident legal entities 29,5% Russian individuals 13,1% Non-residents 7,4% Roman Abramovics Szibnyeft eladja a Gazpromnak (13,1 milliárd USD) 2005 állami részesedés 2005-ben a Gazpromban 50% felett Roman Abramovics 2006-ban a világ 16. leggazdagabb embere vagyona 18,7 milliárd USD

61 Gazprom BASF Az észak-európai vezeték megépítéséről szóló aláírás

62

63 2007. február 11. Putyin Szaúd-Arábiában

64 2007. február 11. Putyin Szaúd-Arábiában

65 Köszönöm a figyelmet!

XVIII. évfolyam 1. (133.) szám. HORVÁTH KÁROLY: Mozgásban a világ erőviszonyai...2

XVIII. évfolyam 1. (133.) szám. HORVÁTH KÁROLY: Mozgásban a világ erőviszonyai...2 Világ proletárjai, egyesüljetek! A Marx Károly Társaság időszaki lapja Alapította: Ferencz Lajos XVIII. évfolyam 1. (133.) szám Tartalom HORVÁTH KÁROLY: Mozgásban a világ erőviszonyai...2 PILGER, JOHN:

Részletesebben

Variációk a Sanghaji Együttmûködési Szervezet lehetséges világpolitikai szerepére

Variációk a Sanghaji Együttmûködési Szervezet lehetséges világpolitikai szerepére NB10_02_bel.qxd 2010.03.10 6:43 du. Page 13 13 Horváth Csaba Variációk a Sanghaji Együttmûködési Szervezet lehetséges világpolitikai szerepére A kínai orosz összefogás által dominált Sanghaji Együttmûködési

Részletesebben

EGY ÚJ VILÁGPOLITIKAI IGAZODÁSI PONT: A SANGHAJI EGYÜTTMŰKÖDÉS SZERVEZETE 1

EGY ÚJ VILÁGPOLITIKAI IGAZODÁSI PONT: A SANGHAJI EGYÜTTMŰKÖDÉS SZERVEZETE 1 EGY ÚJ VILÁGPOLITIKAI IGAZODÁSI PONT: A SANGHAJI EGYÜTTMŰKÖDÉS SZERVEZETE 1 Dobolyi Alexandra Kína és Oroszország, két dinamikusan fejlődő nagyhatalom, valamint az előbbiek szomszédai, Kazahsztán, Kirgizisztán

Részletesebben

KÜLPOLITIKA Lemondás az atomfegyverekről Az állami határok kijelölése

KÜLPOLITIKA Lemondás az atomfegyverekről Az állami határok kijelölése KÜLPOLITIKA Kazahsztán külpolitikájára jellemző a sokoldalúság, a párbeszéd és együttműködés kifejlesztése Oroszországgal, Kínával, az USA-val, az Európai Unióval, Közép-Ázsia államaival, a muzulmán világországaival.

Részletesebben

AZ EURÓPAI BIZTONSÁG ÖT KÖZPONTI PILLÉRE

AZ EURÓPAI BIZTONSÁG ÖT KÖZPONTI PILLÉRE ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Babos Tibor alezredes AZ EURÓPAI BIZTONSÁG ÖT KÖZPONTI PILLÉRE címû doktori értekezés Témavezetõ: Dr. Kõszegvári Tibor nyá. vezérõrnagy,

Részletesebben

O roszországot és a közép-ázsiai régiót immár jó másfél évszázados, szoros

O roszországot és a közép-ázsiai régiót immár jó másfél évszázados, szoros Stier Gábor A BIRODALOM FELÉRTÉKELÕDÕ HÁTSÓ UDVARA Oroszország komoly erõfeszítések árán õrzi közép-ázsiai befolyását O roszországot és a közép-ázsiai régiót immár jó másfél évszázados, szoros kapcsolat

Részletesebben

A KATONAI BIZTONSÁGI HIVATAL TUDOMÁNYOS TANÁCSÁNAK KIADVÁNYA

A KATONAI BIZTONSÁGI HIVATAL TUDOMÁNYOS TANÁCSÁNAK KIADVÁNYA A KATONAI BIZTONSÁGI HIVATAL TUDOMÁNYOS TANÁCSÁNAK KIADVÁNYA A TARTALOMBÓL Gondolatok a NATO-csúcstalálkozó után Hogyan tovább globális partnerség? A schengeni határnyitás elsődleges tapasztalatai Muszlim

Részletesebben

Magyarics Tamás Partnerek és szövetségesek Mérlegen a magyar amerikai kapcsolatok a rendszerváltozás után

Magyarics Tamás Partnerek és szövetségesek Mérlegen a magyar amerikai kapcsolatok a rendszerváltozás után Magyarics Tamás Partnerek és szövetségesek Mérlegen a magyar amerikai kapcsolatok a rendszerváltozás után Magyarország és az Egyesült Államok partnerek és szövetségesek alapvető stratégiai érdekeiket és

Részletesebben

Gazdik Gyula Amerika közel-keleti hatalmi építkezésének múltja és jelene

Gazdik Gyula Amerika közel-keleti hatalmi építkezésének múltja és jelene NB2_bel.qxd 2/6/2008 9:23 PM Page 63 63 Gazdik Gyula Amerika közel-keleti hatalmi építkezésének múltja és jelene Amerika és a Közel-Kelet a bipoláris korszakban Noha amerikai diplomaták, misszionáriusok,

Részletesebben

Románia nyugati integrációja

Románia nyugati integrációja 32 NEMZET ÉS BIZTONSÁG 2009. OKTÓBER Varga Ádám* Románia nyugati integrációja Románia kelet-európai ország, egyben a legnagyobb a Balkánon, és határos a Fekete-tengerrel. Egész történelme során szembesült

Részletesebben

AFRIKA, MINT KÍNA ÉPÜLŐ ERŐTERE DR. ENGELBERTH ISTVÁN 1

AFRIKA, MINT KÍNA ÉPÜLŐ ERŐTERE DR. ENGELBERTH ISTVÁN 1 AFRIKA, MINT KÍNA ÉPÜLŐ ERŐTERE DR. ENGELBERTH ISTVÁN 1 Összegzés: Az elmúlt évtizedben Kína jelentősen kiterjesztette befolyását a fekete kontinensen. A gyors kínai gazdasági növekedést jelentősen segítették

Részletesebben

Általános társadalomföldrajz. a gimnáziumok számára

Általános társadalomföldrajz. a gimnáziumok számára Általános társadalomföldrajz a gimnáziumok számára Tartalom I. Témakör: Az ember szerepe a társadalmi és... 3 gazdasági folyamatokban... 3 1. A világnépesség növekedése... 3 2. A népességnövekedés tényezői

Részletesebben

Regionális tanulmányok

Regionális tanulmányok Regionális tanulmányok 2010 BCE-TK nemzetközi tanulmányok, III. évfolyam A kurzus célja, hogy megismertesse a hallgatókkal az Európán kívüli térségek politikai, gazdasági és társadalmi folyamatait. Bemutatásra

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL III. évfolyam 3. szám 2004. szeptember FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST A Magyar Köztársaság Katonai Felderítő Hivatal kiadványa Felelős kiadó: Morber Ferenc főigazgató

Részletesebben

Az orosz gázipar helyzete a világgazdaságban és hatása a nemzetközi együttműködésre

Az orosz gázipar helyzete a világgazdaságban és hatása a nemzetközi együttműködésre Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola Weiner Csaba okleveles közgazdász Az orosz gázipar helyzete a világgazdaságban és hatása a nemzetközi együttműködésre Doktori értekezés

Részletesebben

A VILÁG GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS FÖLDRAJZA

A VILÁG GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS FÖLDRAJZA A VILÁG GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS FÖLDRAJZA oktatási segédanyag 10. osztály számára ÖSSZEÁLLÍTOTTA LEFKÓ JÁNOS CSAP 2013 A VILÁG POLITIKAI TÉRKÉPE. AZ ÁLLAMOK TÍPUSAI KÖZIGAZGATÁSI RENDSZERÜK SZERINT A Földnek

Részletesebben

Kiss J. László Születésnap után. Vita a NATO jövőjéről

Kiss J. László Születésnap után. Vita a NATO jövőjéről Kiss J. László Születésnap után. Vita a NATO jövőjéről 2009. április 3 4-én, fennállásnak 60. évfordulóján, az Észak-atlanti Szerződés Szervezetének ünnepi csúcsértekezlete első ízben két tagországában

Részletesebben

A globális világrend és az Észak Dél-kontextus

A globális világrend és az Észak Dél-kontextus GLOBALIZÁCIÓ ÉS EURÓPAI POLITIKA Tarrósy István A globális világrend és az Észak Dél-kontextus Bevezetés Írásomban arra keresem a választ, hogy a XXI. század eleje nemzetközi kapcsolatainak egyre globalizálódó

Részletesebben

Nyitány Fogarasi József: kidobta a tükröt, mert a maga nemében páratlan arcát szemtelenül megkettőzte *... 3

Nyitány Fogarasi József: kidobta a tükröt, mert a maga nemében páratlan arcát szemtelenül megkettőzte *... 3 2013. ősz COMITATUS Tartalomjegyzék Nyitány Fogarasi József: kidobta a tükröt, mert a maga nemében páratlan arcát szemtelenül megkettőzte *... 3 Tanulmányok Agg Zoltán: Helyhatóságok vagy önkormányzatok?

Részletesebben

Ismerkedj a NATO-val!

Ismerkedj a NATO-val! Ismerkedj a NATO-val! Kiadja a Fiatal Értelmiségiek Köre Közhasznú Egyesület Telefon: 061/336-1657 E-mail: fek@message.hu A kiadvány megjelenését támogatta a Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma A kiadvány

Részletesebben

Afrika. Az orosz medve Afrikában Van közös múlt, lesz közös jövő is? Írta: Takács Gergely. Út a külpolitikai paradigmaváltásig

Afrika. Az orosz medve Afrikában Van közös múlt, lesz közös jövő is? Írta: Takács Gergely. Út a külpolitikai paradigmaváltásig Az orosz medve Afrikában Van közös múlt, lesz közös jövő is? Írta: Takács Gergely Afrika a történelem során mindig is az európai országok érdeklődésének középpontjában állt, aminek hátterében az egyes

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL VI. évfolyam 4. szám 2007. december FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST TARTALOM AZ OLVASÓHOZ SZEDLACSEK RÓBERT MK. EZREDES A MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE...5 BIZTONSÁGPOLITIKA

Részletesebben

A NATO ÉS OROSZORSZÁG KAPCSOLATAI, E KAPCSOLATOK HATÁSA KÖZÉP-EURÓPA, S BENNE MAGYARORSZÁG BIZTONSÁGÁRA

A NATO ÉS OROSZORSZÁG KAPCSOLATAI, E KAPCSOLATOK HATÁSA KÖZÉP-EURÓPA, S BENNE MAGYARORSZÁG BIZTONSÁGÁRA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Tömösváry Zsigmond ezredes A NATO ÉS OROSZORSZÁG KAPCSOLATAI, E KAPCSOLATOK HATÁSA KÖZÉP-EURÓPA, S BENNE MAGYARORSZÁG BIZTONSÁGÁRA Doktori (PhD) értekezés Témavezető:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL

TÁJÉKOZTATÓ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL O r m á n s á g S z í v e A l a p í t v á n y K i e m e l t e n K ö z h a s z n ú S z e r v e z e t Székhely: 7838 Vajszló, Rákóczi u. 10.; Elnök: Gönczi Péter Adószám: 18329003-1-02; Számlaszám: 10402427-00013709-00000004

Részletesebben

ALAPVETŐ TÉNYEK AZ ENSZ-RŐL

ALAPVETŐ TÉNYEK AZ ENSZ-RŐL ALAPVETŐ TÉNYEK AZ ENSZ-RŐL Kiadja a Magyar ENSZ Társaság 2013 1 A mű eredeti címe: Basic Facts about the United Nations Kiadta az ENSZ Tájékoztatási Főosztálya, New York, New York 10017, Egyesült Államok

Részletesebben

A TRANSZ-ATLANTI KAPCSOLAT ÉS A VÉDELMI KIADÁSOK. Tüttő Szabolcs

A TRANSZ-ATLANTI KAPCSOLAT ÉS A VÉDELMI KIADÁSOK. Tüttő Szabolcs A TRANSZ-ATLANTI KAPCSOLAT ÉS A VÉDELMI KIADÁSOK Tüttő Szabolcs A kétpólusú világ megszűnését követő világméretű politikai, társadalmi és gazdasági változások következtében maga a transz-atlanti kapcsolat

Részletesebben

A GLOBÁLIS VÁLSÁG: HATÁSOK, GAZDASÁGPOLITIKAI VÁLASZOK ÉS KILÁTÁSOK A VÁLSÁGKEZELÉS EGYES NEMZETKÖZI DIMENZIÓI: NEMZETKÖZI PÉNZÜGYEK, ÚJ REGIONALIZMUS

A GLOBÁLIS VÁLSÁG: HATÁSOK, GAZDASÁGPOLITIKAI VÁLASZOK ÉS KILÁTÁSOK A VÁLSÁGKEZELÉS EGYES NEMZETKÖZI DIMENZIÓI: NEMZETKÖZI PÉNZÜGYEK, ÚJ REGIONALIZMUS MTA Világgazdasági Kutatóintézet A GLOBÁLIS VÁLSÁG: HATÁSOK, GAZDASÁGPOLITIKAI VÁLASZOK ÉS KILÁTÁSOK 5. kötet A VÁLSÁGKEZELÉS EGYES NEMZETKÖZI DIMENZIÓI: NEMZETKÖZI PÉNZÜGYEK, ÚJ REGIONALIZMUS Szerkesztette

Részletesebben

Magyar polcokon a luandai könyvtár

Magyar polcokon a luandai könyvtár 15-16 Európai Unió és nemzetközi fejlesztés 2013. január Kína: Csak előre! Dél Dél kapcsolatok a globális aggodalmak korszakában Kuba: Cukornádból rum vagy biomassza? Képeslap Etiópiából Magyar képviselők

Részletesebben

GROTIUS. Lehoczki Bernadett Mi lesz veled, Latin-Amerika?

GROTIUS. Lehoczki Bernadett Mi lesz veled, Latin-Amerika? Lehoczki Bernadett Mi lesz veled, Latin-Amerika? Az elveszett évtized A latin-amerikai régióval kapcsolatban a nyolcvanas éveket elveszett évtizedként szokás emlegetni. A kifejezés első sorban az évtized

Részletesebben

A KISKERESKEDELEM NAGY JÁTÉKOSAI,

A KISKERESKEDELEM NAGY JÁTÉKOSAI, 2015/I. pp. 13-28. ISSN: 2062-1655 Tömöri Mihály 1 A KISKERESKEDELEM NAGY JÁTÉKOSAI, AVAGY TRANSZNACIONÁLIS VÁLLALATOK A KISKERESKEDELEMBEN BEVEZETÉS Az utóbbi évtizedekben a gazdaság és a társadalom világméretű

Részletesebben