A BAJAI TÜRR ISTVÁN GAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓJA tanév

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A BAJAI TÜRR ISTVÁN GAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓJA. 2012-2013. tanév"

Átírás

1 A BAJAI TÜRR ISTVÁN GAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓJA tanév Egy új világ vár rád! Türr Gyere, tanulj nálunk! OM azonosító:

2 Iskolánk Gólyatábor 2

3 A 2012/13. tanévben három kilencedik, és egy nyelvi informatikai előkészítő (úgynevezett 0.) osztályt indítunk. Az osztályokba felvehető tanulók száma fő, azaz összesen legfeljebb 140 fő. A képzési idő 4-7 év. Szakmai oktatást az utolsó egy, vagy két évben folytatunk majd. A közoktatási törvény és a szakképzés rendje miatt a kilencedik évfolyamon kezdő osztályokban az első két évben azonos óraterv szerinti középiskolai képzést valósítunk meg. A illetve 11. osztályban szakmai orientációs tantárgyakat oktatunk, szakmai alapozó tárgyakkal a 11. és 12. illetve 13. évfolyamokon találkozhatnak diákjaink, amelyek oktatásával a későbbi szakképzést alapozzuk meg. A szakmai előkészítő tantárgyak választása, és ezzel egy előzetes szakmaválasztás a 10. illetve 11. osztály végén történik. A végleges szakmaválasztásra az érettségi után kerül sor. A szakmai képzés a sikeres érettségi után szakképző évfolyamokon folyik. A képzési rend lehetőséget ad a következők megvalósítására: 1. A osztályban csoportbontásban informatikát tanítunk. Jól felszerelt számítástechnikai tantermeinkben a diákok megismerkednek a számítógépek és a hozzájuk kapcsolt technikai eszközök kezelésével. Megtanulják a szövegszerkesztő, a táblázatkezelő és az adatbázis-kezelő programok használatát. Az informatika tananyagát az érettségi utáni szakmai képzés igényeihez igazodva alakítjuk. 2. A 9., 10. illetve 11. osztályban csoportbontásban, számítógépen gépírást oktatunk. A gépírástudás alapvető előképzettség minden közgazdasági, kereskedelmi, ügyviteli és informatikai szakmához. 3. Ugyancsak a 9., 10. illetve 11. osztályokban tanítjuk a gazdasági környezetünk tantárgyat, amely általános előképzettséget ad a gazdasági, kereskedelmi és ügyviteli szakmák tanulásához. 4. A 11., 12. illetve 13. osztályban szintén a közgazdasági szakmákat előkészítendő a tanuló választásától függően közgazdaságtant vagy gazdasági ismereteket tanítunk. A tantárgyak tanításával előkészítjük, elméleti tudással megalapozzuk szakmai képzésünket. 5. A felsőfokú intézményben továbbtanulni szándékozó tanulók számára az emelt szintű érettségire való felkészítés céljával a évfolyamokon többletórákat tartunk. Az emelt szintű érettségire felkészítést vállaljuk magyar nyelv és irodalomból, történelemből, angol és német nyelvből, matematikából és közgazdaságtanból. 6. A 11., 12. illetve 13. osztályban lehetőség van második idegen nyelv tanulására. Választható az angol nyelv, a német nyelv, a francia nyelv és az orosz nyelv tanulása. 3

4 A 10. illetve 11. évfolyam alatt megtörténő előzetes szakmaválasztás és a szakmai előkészítő tantárgyak tanulása megerősítheti a végleges választást. Az előzetes ismeretek birtokában a szakképző évfolyam elvégzése könnyebb. Az érettségi vizsga kötelező tantárgyai: magyar nyelv és irodalom, történelem, idegen nyelv, matematika. Az idén az elmúlt évekhez hasonlóan a nyolcadikos tanuló és szülője választhat, hogy a gyermek a 9. évfolyamra vagy az ún. 0. évfolyamú idegen nyelvi informatikai fejlesztő osztályba jelentkezik. Itt az érettségivel záruló képzés ideje 5 tanév. Az ide járó tanulók tanítására érvényes minden, ami a hagyományos osztályok esetén is igaz, de további előnyök is vannak. 1. A 0. évfolyamon az első idegen nyelv óráinak száma hetenként 11. Ez nagyban segíti a középfokú nyelvi tudás megszerzését, illetve az előrehozott érettségi vizsga letételét. 2. Az informatika órák száma hetente 5. Ennek keretében az Európában mindenütt elismert ECDL vizsgához szükséges tudásanyagot tanítjuk. 3. Az idegen nyelvi és informatika órákon túl fejlesztjük a tanulók képességeit, bővítjük tapasztalataikat. Ez minden további tantárgyra érvényes. Vannak az önismeretet, a személyiség fejlődését, a tanulás módszereinek megtanulását segítő programok. 4. A 0. évfolyam könnyebb előrehaladást tesz lehetővé a évfolyamokon. Kevesebb óraszámban, magasabb szintű tudás elérése a célunk. Szorgalmazzuk a második idegen nyelv tanulását, és az emelt szintű érettségire való felkészülést. Az érettségi után kezdődő szakmai képzésben szándékunk szerint közgazdasági, informatikai, kereskedelmi és ügyviteli szakmák széles választékát kínáljuk tanulóinknak. Tervezzük, hogy mai kínálatunkhoz hasonlóan egyaránt hirdetünk majd középfokú, emelt szintű és felsőfokú szakmai képzéseket is. A képzési idő szakmától és szinttől függetlenül általában két év lesz. A jelenleg kínált szakmák leírását szakmacsoportonként a felvételi tájékoztató melléklete tartalmazza. A nálunk sikeresen érettségiző tanulók a szakmai képzésekbe új jelentkezés alapján kapcsolódhatnak be. Közülük mindenkit felveszünk. Az egyes szakmák csoportjait az előző évek tanulmányi 4

5 eredményének és az érettségi érdemjegyeinek figyelembevételével fogjuk feltölteni. Emléktáblát avattunk iskolánk volt diákjának, Dunai II. Antalnak Kollégium Az iskolának kollégiuma nincs. Baja városban azonban van kellő számú, és megfelelő színvonalú férőhellyel rendelkező diákotthon. A távollakó tanulók mindegyike kap helyet valamelyik kollégiumban. Jelentkezés Az egységes írásbeli felvételi vizsgára december 10-ig kell jelentkezni. A felvételi vizsgadolgozatok megírására január 21-én (szombaton) órakor kerül sor. A pótló írásbeli felvételi vizsgák megírására január 26-án órától van lehetőség. Az írásbeli vizsga tantárgyai magyar és matematika. Az egységes írásbeli felvételi vizsgadolgozatokat bármelyik arra vállalkozó középiskolában (A Türrben is!) meg lehet írni. A másutt írt és javított dolgozat pontszámát a Türr elfogadja. A sajátos nevelési igényű tanulók szülői kérhetik gyermekük különleges kezelését az írásbeli vizsgán. Az írásban megfogalmazott kérést a mellékelt érvényes szakértői bizottsági vélemény alapján bíráljuk el. A Türrben szóbeli meghallgatás nem lesz. Az iskolába történő jelentkezés rendjéről, a felvételi követelményeiről és rendszeréről tájékoztató értekezletet tartunk november 8-án órakor a tanulók és szüleik számára az iskola tornatermében. 5

6 A rendes felvételi eljárásban a jelentkezési lapok beérkezési határideje február 17. Kötelező megjelölni az iskola és az évfolyam típusának kódját évfolyam angol nyelvi informatikai fejlesztő évfolyam (0. évfolyam) német nyelvi informatikai fejlesztő évfolyam (0. évfolyam) Aki az iskolába mindenképpen szeretne bekerülni, annak a 9. évfolyam mellett célszerű a fejlesztő 0. évfolyamot is megjelölni. Kérjük feltüntetni az alábbi tantárgyak 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi érdemjegyeit: irodalom, magyar nyelv, idegen nyelv (a nyelv megjelölésével), történelem, matematika, valamint egy választott tantárgy jegyeit a következő tantárgyak közül: fizika, kémia, földrajz, biológia. A felvételi eljárás során az azonos teljesítményt elérő tanulók közül előnyben részesítjük a rangsorban a) a halmozottan hátrányos helyzetű tanulót, b) azt a jelentkezőt, akinek lakóhelye, illetve tartózkodási helye az iskola székhelyének településén található, c) aki a központi írásbeli vizsgán magyar nyelv és matematika tantárgyból jobb eredményt ért el, d) akinek sajátos helyzete azt indokolja. Sajátos helyzetnek minősül, ha a felvételiző tanulónak az általános iskolában a hozott pontot képező tantárgyak közül valamelyikből nincs félévi, illetve év végi osztályzata. Ebben az esetben a felvételi pontszám megállapításához másik tantárgyat vagy tantárgyakat választhat (kivéve a testnevelés, rajz és ének-zene tantárgy) és ezek figyelembe vételével kérheti a pontszám megállapítását Ugyancsak kérjük a jelentkezési laphoz csatolni a felvételi vizsga értékelő lapjának másolatát. Felvételi döntés A tanuló felvételéről az általános iskolai érdemjegyek és a felvételi vizsga alapján döntünk. A felvételi dolgozatok eredményét és a hozott érdemjegyeket egyenlő mértékben vesszük figyelembe a felvételi pontszám megállapításakor. A felvételi döntésről minden jelentkezőt a Közoktatási 6

7 Információs Iroda hitelesítése után legkésőbb április 25-ig írásban értesítünk. Ingyenes felvételi előkészítő tanfolyamot tartunk az érdeklődőknek november 26. és január 14. között. Címünk: Türr István Gazdasági Szakközépiskola 6500 Baja, Bácska tér 1. Telefon: 79/ Baja, szeptember 21. Dr. Vuity Valéria igazgató 7-8. osztályosok számára meghirdetett Körzeti Történelem Verseny eredményhirdetése 7

8 ÉLETKÉPEK 8

9 A Türr István Gazdasági Szakközépiskola tanévi beiskolázási tájékoztatójának melléklete Iskolánk az Országos Képzési Jegyzékben szereplő különféle szakmák megszerzésére kínál lehetőséget. A könnyebb áttekinthetőség kedvéért az indítani tervezett szakmákat szakmacsoportok szerint csoportosítottuk. Mindegyik szakmai képzés végén államilag elismert szakképesítést igazoló bizonyítvány szerezhető. KÖZGAZDASÁGI SZAKMACSOPORT Számviteli szakügyintéző, illetve pénzügyi szakügyintéző Képzési szint: felsőfokú A képzési idő: 2 év Banki szakügyintéző Képzési szint: felsőfokú A képzési idő: 2 év. Adóigazgatási szakügyintéző Képzési szint: felsőfokú A képzési idő: 2 év. Költségvetési-gazdálkodási szakügyintéző Képzési szint: felsőfokú A képzési idő: 2 év. Statisztikai és gazdasági ügyintéző Képzési szint: középfokú A képzési idő 1 év Pénzügyi-számviteli ügyintéző Képzési szint: középfokú A képzési idő 2 év A fenti képzést megszerzők a képzés szintjétől függően megismerkednek a vállalkozások létesítésével, működésével kapcsolatos legfontosabb kérdésekkel. Alkalmassá válnak könyvelési, pénzügyi feladatok ellátására, részfeladatok önálló elvégzésére. Elláthatnak napi ügyvitel-szervezési, levelezési, irattározási feladatokat. Személyesen vagy hírközlő eszközök segítségével kapcsolatot tarthatnak ügyfelekkel. Munkájuk során használni tudják a számítástechnika adta lehetőségeket. 9

10 A felsőfokú szakképesítést adó képzési formát a Budapesti Gazdasági Főiskolával és a veszprémi Pannon Egyetemmel együttműködve valósítjuk meg. A képzés célja, a vállalkozások és a bankok részére olyan szakemberek képzése, akik alkalmasak könyvvezetési, beszámolókészítési, értékelési, döntés-előkészítési, és az ehhez kapcsolódó tervezési, szervezési, ellenőrzési és pénzügyi feladatok ellátására. A taniroda KERESKEDELM-MARKETING, ÜZLETI ADMINISZTRÁCIÓ SZAKMACSOPORT Marketing- és reklámügyintéző Képzési szint: középfokú A képzési idő: 1 év. Az oktatás célja olyan szakemberek képzése, akik képesek a vállalkozások marketing- és reklám tevékenységének tervezésére, szervezésére, annak gyakorlati megvalósítására. Ezen belül piackutatással, piactervezéssel, reklámmal és marketingkommunikációval kapcsolatos részfeladatok önálló ellátására, az ezekkel kapcsolatos külső intézményekkel való eredményes kapcsolattartásra. Megismerkednek a nemzetközi kereskedelem lebonyolításának szabályaival, és munkájuk során használják a szakmai idegen nyelvet. 10

11 A fenti szakképzéseket megszerző tanulók rendelkeznek alapvető gazdasági, vállalkozási, statisztikai, jogi ismeretekkel, amelyek megalapozzák, kiegészítik a marketing- és reklámismereteket, illetőleg lehetővé teszik azok hatékony alkalmazását a gyakorlatban. Rendelkeznek a tevékenység gyakorlásához szükséges kommunikációs képességekkel, megfelelő biztonsággal kezelik a kommunikációt segítő eszközöket. Marketing órán INFORMATIKAI SZAKMACSOPORT Informatikai statisztikus és gazdasági tervező Képzési szint: felsőfokú Képzési idő: 2 év. Gazdasági informatikus Képzési idő: emelt szintű A képzési idő: 2 év. Webmester Képzési szint: emelt szintű A képzési idő 2 év. Internetes alkalmazás-fejlesztő Képzési szint: emelt szintű A képzési idő 2 év. 11

12 Az oktatás célja olyan szakemberek képzése, akik képesek munkájuk során alkalmazni a korszerű számítástechnikai eszközöket. Munkaszervezéssel kapcsolatos tevékenységet végeznek. Részt vesznek gazdálkodási feladatok ellátásában, projektek tervezésében, elemzésében. Kiválasztják, üzemeltetik és felügyelik az információs rendszereket, ellátják az üzembehelyezéssel, bővítéssel kapcsolatos teendőket. Munkájuk során használják a szakmai idegen nyelvet. A webmester intézi a webtartalom telepítését, gondoskodik a webtartalmak megújításáról, ellenőrzi a tartalom szerkezeti megjelenését. Közreműködik tervezési, fejlesztési feladatokban, hozzáférési jogosultságot biztosít partnereinek, biztosítja az állandó elérhetőséget. Részt vesz a szolgáltatás biztonsági és funkcionális tervezésében. Figyeli a munkájával kapcsolatos újonnan megjelenő technológiákat, trendeket. Informatika órán 12

13 Ügyintéző titkár Képzési szint: emelt szintű A képzési idő 2 év. Idegen nyelvi titkár Képzési szint: emelt szintű A képzési idő 2 év. ÜGYVITELI SZAKMACSOPORT Az oktatás célja kvalifikált menedzser típusú, önálló szervezőmunkára alkalmas szakemberek képzése. A tanulók megismerkednek a korszerű ügyvitel-technikai eszközökkel (számítógép, telefax, fénymásoló), s ezeket önállóan használják. Megtanulják az iratkezelés szabályait, képesek lesznek önállóan dokumentumokat készíteni, szerkeszteni. Megfelelő szóbeli és írásbeli kifejezőkészségük birtokában képesek gépíró, levelező és jegyzőkönyvvezető feladatok ellátására, jártasak a protokoll területén. A képzésben résztvevők olyan személyi kvalitásokra tehetnek szert, mint például rugalmasság, alkalmazkodóképesség, kreativitás, széleskörű áttekintőképesség, tárgyalóképesség, a tudás gyakorlati alkalmazásának képessége. Szakmai idegen nyelven telefonon és on-line folyamatosan kommunikálnak, ügyfelekkel kapcsolatot tartanak. Szakmai idegen nyelven írásban ügyintézést végeznek. Baja, szeptember 21. Dr. Vuity Valéria igazgató 13

14 Néhány ok, amiért érdemes a Türrbe jelentkezni 1. mert a sikeres tanulók aránya meghaladja a 98%-ot, 2. mert az iskola tanulmányi átlaga megközelíti a 3,5-et, 3. mert emelt szinten is érettségizhetsz, 4. mert a Türrösök érettségin elért átlagosztályzata meghaladja a 3,5-et, 5. mert az iskola tanárai rendszeres továbbképzéseken vesznek részt, hogy versenyképes tudást biztosíthassanak, 6. mert a végzettek többsége sikeresen felvételt nyer a felsőoktatásba, 7. mert az iskola 300 számítógépet biztosít az informatikai tudásod fejlesztésére, 8. mert részt vehetsz megyei és országos megmérettetéseken, 9. mert több szakmai iskolai jegyzet segíti előrehaladásod, 10. mert az iskola alapítványai jutalmazzák a sikereidet, 11. mert gyógytestnevelést is biztosítunk, 12. mert kreatív tantárgyakat is tanulhatsz, 13. mert a leendő tanáraidtól visszakapod azt a tiszteletet, amit nyújtasz nekik, 14. mert mindig időben megtudhatod a dolgozataid eredményét, 15. mert az iskola nyelvvizsgára is felkészít, 16. mert azért vagyunk, hogy te tanulhass, 17. mert nálunk van nulladik évfolyam is, 18. mert megérdemled a legjobb tanárokat, 19. mert könnyebben tájékozódhatsz a gazdasági életben, 20. mert a Türrben végzett diákok a vállalkozások által keresettek 21. mert nálunk négy szakmacsoportból választhatsz, 22. mert felléphetsz az iskola színeiben városi szinten is, 23. mert előkészítő tanfolyamot szervezünk neked, 24. mert nálunk négy idegen nyelvből választhatsz (angol, német, francia, orosz), 25. mert a Türrben megtanulhatod, hogy hogyan működik a gazdaság, 26. mert a Türrben megtanulhatod, hogy hogyan lehet pénzt keresni, 27. mert a Türrben megtanulhatod, hogy hogyan működik a közigazgatás, 28. mert a Türrben megtanulhatod, hogy hogyan válhatsz vállalkozóvá, 29. mert a Türrben megtanulhatod, hogy hogyan működnek a vállalatok, 30. mert a Türrben megtanulhatod, hogy hogyan lehet a számítógépet használni, 31. mert a Türrben megtanulhatod, hogy hogyan add el magad, 32. mert a Türrben megtanulhatsz adventi koszorút kötni, 33. mert a Türrben süthetsz mézeskalácsot, 34. mert a Türrben megtanulhatsz tíz ujjal vakon gépírni is, 35. mert nálunk érettségi után tovább tanulhatsz, 36. mert az iskolában ingyen internetezhetsz, 37. mert tanirodát rendeztünk be neked, hogy érezhesd egy vállalkozás irodai légkörét, 38. mert felújítottuk a tornatermet, hogy jobb körülmények között legyen a tesióra, 39. mert minden évben több osztálynyi új padot biztosítunk, 40. mert nálunk az interaktív tábla valóság, 41. mert itt találod a város legteljesebb és legrendezettebb iskolakönyvtárát, 42. mert film- és hanganyag archívumunkkal is a fejlődésed biztosítjuk, 43. mert biztosítjuk a gyakorlatban leginkább használatos szoftvereket, 44. mert az iskola akadálymentesített, 14

15 45. mert részt vehetsz az iskolarádió működtetésében, 46. mert a könyvtárunkban rendszeresen új könyvekkel találkozhatsz, 47. mert az iskolakönyvtárat délután is felkeresheted, 48. mert a Türrben minden olyan modern, 49. mert a Türr minden szempontból jól felszerelt iskola, 50. mert nálunk sportolhatsz, 51. mert testépíthetsz az iskola gyúrótermében, 52. mert részt vehetsz az iskolai és a városi versenyeken 53. mert játszhatsz az iskola focicsapatában, 54. mert játszhatsz az iskola kosárlabdacsapatában, 55. mert korcsolyázhatsz az iskolával, 56. mert az iskolában asztaliteniszezhetsz is, 57. mert azért vagyunk, hogy te fejlődhess, 58. mert a legjobb szakmai vizsgaátlag majdnem 4,5, 59. mert a szakmai vizsga sikeressége több esetben 100 %, 60. mert az iskolai büfében egészséges ételeket vásárolhatsz, 61. mert az iskola épületében jól felszerelt rendelőben végzi iskolaorvosunk a vizsgálatokat, 62. mert minden osztályfőnök elsősegélynyújtásra is kiképzett, 63. mert diák-önkormányzati képviselő is lehetsz, 64. mert ifjúságvédelmi felelősünk van, 65. mert nálunk az elmúlt 50 évben nem történt erőszakos cselekmény, 66. mert részt vehetsz az iskolai rendezvények szervezésében, 67. mert minden szünetben zenét sugároz az iskolarádió, 68. mert az iskolával akár külföldre is eljuthatsz, 69. mert az iskolával nemzetközi programokban is részt vehetsz, 70. mert az iskolával érdekes, izgalmas kirándulásokon vehetsz részt, 71. mert az iskolában drogmegelőzési program működik, 72. mert a Türrbe járni jó buli, 73. mert nálunk barátokra is lelhetsz, 74. mert a Türr a siker kapuja, 75. mert, olyan szakmát tanulhatsz, amelyben sikeres lehetsz, 76. mert jutalmazzuk azokat, akik nem hiányoznak, 77. mert nálunk minden tanuló tiszta lappal indulhat, 78. mert gólyabált szervezünk neked, 79. mert jól felszerelt diákklub vár, 80. mert minden évben a turisztikai napon tehetsz egy jó kirándulást, 81. mert nálunk minden diák egyenlő, 82. mert diáknapot szervezünk neked, 83. mert saját véleményt mondhatsz, 84. mert a Türr szép, 85. mert a Türrben mindenki Rád vár, 86. mert az iskola rendszeres szakmai kirándulásokat szervez, 87. mert megérdemled! A tájékoztatóban leírtak az új köznevelési törvény és az új szakképzési törvény alapján változhatnak. 15

16 Mit kínál a Türr? Minden tanulónak könyvtár- és internet-használatot, nyelvi labort, korszerű számítógépparkot. 0. évfolyamon idegen nyelvet, informatikát és gépírást nagy óraszámban. 9., 10. illetve 11. évfolyamon szakmai előkészítő tantárgyakat: gazdasági környezetünk, gépírás évfolyamon informatikát az érettségire történő felkészüléshez. 12. illetve 13. évfolyamon tanirodai ismereteket. 11., 12. illetve 13. évfolyamon szakmacsoportos alapozó tantárgyakat. minden szakmacsoportban közgazdaságtan vagy gazdasági ismeretek gazdasági szakmacsoport üzleti gazdaságtan (könyvvitel, pénzügy, vállalkozási ismeretek, marketing, statisztika) kereskedelmi szakmacsoport marketing, szakmai idegen nyelv informatikai szakmacsoport szakmai informatika, könyvvitel, statisztika ügyviteli szakmacsoport ügyviteli alapismeretek, szakmai idegen nyelv 16

OM azonosítónk: 032609. Tagozatkódjaink:

OM azonosítónk: 032609. Tagozatkódjaink: FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A 2015/2016. TANÉVRE OM azonosítónk: 032609 Tagozatkódjaink: Gimnázium - nyelvi előkészítő évfolyammal induló gimnázium (1+4 év) 01-4 évfolyamos gimnázium (4 év) 02 Szakközépiskola

Részletesebben

HOL TANULHATOK? Továbbtanulási lehetőségek Nógrád megye középfokú oktatási intézményeiben a 2007/2008. tanévben

HOL TANULHATOK? Továbbtanulási lehetőségek Nógrád megye középfokú oktatási intézményeiben a 2007/2008. tanévben HOL TANULHATOK? Továbbtanulási lehetőségek Nógrád megye középfokú oktatási intézményeiben a 2007/2008. tanévben A Nógrád Megyei Munkaügyi Központ és a Nógrád Megyei Pedagógiai-, Közművelődési Szakmai Szolgáltató

Részletesebben

Felvételi tájékoztató 2013/2014-es tanév

Felvételi tájékoztató 2013/2014-es tanév Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Krúdy Gy.u.32. Telefon: (42) 445-332 Fax: (42) 447-545 E-mail: sipkay@chello.hu http://www.sipkay.hu

Részletesebben

PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETT TANULÓK TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEI HEVES MEGYÉBEN

PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETT TANULÓK TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEI HEVES MEGYÉBEN HEVES I NTÉZET PEDAGÓGI AI MEGYEI PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETT TANULÓK TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEI HEVES MEGYÉBEN A 2014/2015-ÖS TANÉVBEN PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ Általános

Részletesebben

Nyitott lehetőség! SZAKKÉPZÉSEK SOPRONBAN

Nyitott lehetőség! SZAKKÉPZÉSEK SOPRONBAN Nyitott lehetőség! SZAKKÉPZÉSEK SOPRONBAN A szak- és felnôttképzés struktúrájának, szervezésének és irányításának átalakítása a Sopron-Fertôd Kistérség területén Térségi Integrált Szakképzô Központ keretében

Részletesebben

SuliMix Iskola- és Pályaválasztási Börze

SuliMix Iskola- és Pályaválasztási Börze SuliMix Iskola- és Pályaválasztási Börze 2010 A katalógusban szereplő adatok tájékozató jellegűek. A kézirat leadása utáni változásokról az oktatási intézmények adnak felvilágosítást. Az intézmények nem

Részletesebben

Pályaválasztási tájékoztató Kiadvány. 2015/16 tanévre. Baranya megye

Pályaválasztási tájékoztató Kiadvány. 2015/16 tanévre. Baranya megye Pályaválasztási tájékoztató Kiadvány 2015/16 tanévre Baranya megye Tartalom I. fejezet... 5 Kedves Olvasó!... 5 Hova tovább? A közoktatás intézményei a 8. osztály után... 7 A felvételi eljárás ütemezése

Részletesebben

Iránytû 3. oldal FNYSZ (01-0507-04) FAT(0036) NÉGY HÓNAP ALATT FELSÕFOKÚ TÍZ HÉT ALATT KÖZÉPFOKÚ NYELVVIZSGA

Iránytû 3. oldal FNYSZ (01-0507-04) FAT(0036) NÉGY HÓNAP ALATT FELSÕFOKÚ TÍZ HÉT ALATT KÖZÉPFOKÚ NYELVVIZSGA 2008 november TANULJON VELÜNK! Folyamatosan induló szakképzéseink: mérlegképes könyvelõ pénzügyi-számviteli ügyintézõ adótanácsadó társadalombiztosítási ügyintézõ társadalombiztosítási és bérügyi szakelõadó

Részletesebben

ÚTJELZŐ. Vas megyei középiskolák tájékoztatója. Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ.

ÚTJELZŐ. Vas megyei középiskolák tájékoztatója. Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ. ÚTJELZŐ Vas megyei középiskolák tájékoztatója Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ Szombathely, 2013 A kiadvány a középfokú iskolák vezetőitől kapott tájékoztatás

Részletesebben

Iskola- és pályaválasztási kiállítás. katalógusa 2008.

Iskola- és pályaválasztási kiállítás. katalógusa 2008. Iskola- és pályaválasztási kiállítás katalógusa 2008. Sulimix iskola- és pályaválasztási kiállítás katalógusa 2008 1 Sulimix Iskola- és pályaválasztási kiállítás katalógusa 2008. Szakmai szerkesztő: Kelédiné

Részletesebben

Kedves érdeklődők, kedves diákok és szülők!

Kedves érdeklődők, kedves diákok és szülők! Kedves érdeklődők, kedves diákok és szülők! A következő oldalakon be szeretnénk mutatni, hogyan lehet nyolcadikos tanulóból móriczos diák. Ebben a kiadványban segítséget nyújtunk ehhez. Bemutatjuk, hogy

Részletesebben

Pályázat. a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. intézményvezetői beosztásának ellátására

Pályázat. a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. intézményvezetői beosztásának ellátására Pályázat a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola intézményvezetői beosztásának ellátására Imréné Lukácsi Ildikó matematika fizika - számítástechnika szakos középiskolai tanár ildiready@gmail.com

Részletesebben

Aktivitás TISZK - Információs füzet

Aktivitás TISZK - Információs füzet Aktivitás TISZK - Információs füzet Tisztelt Érdeklődő! Kedves Leendő Diákunk! Tizenkét szakképző iskola mutatkozik be ebben a füzetben, amelyek 2007-ben azért hozták létre közös szervezetüket, az Aktivitás

Részletesebben

MIKES KELEMEN FELNÕTT ÉS IFJÚSÁGI Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola

MIKES KELEMEN FELNÕTT ÉS IFJÚSÁGI Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola 2009 november Iránytû 3. MIKES KELEMEN FELNÕTT ÉS IFJÚSÁGI Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola 2800 Tatabánya I., Béke utca 8. E-mail: suli504@mikes-tbanya.sulinet.hu Igazgató: Farkas Lászlóné Igazgatóhelyettesek:

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium 5650 Mezőberény Petőfi u. 13-15. E-mail: psg@mezobereny. hu Tel.: 66/515-578, 66/515-579 Fax.: 66/515-580 TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium Kollégium és Közétkeztetési

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM 2013/2014-es tanév ELÉRHETŐSÉGEK Cím: Lovassy László Gimnázium Lovassy-László-Gymnasium Veszprém Cserhát ltp. 11. 8200 Telefon: 88-566-360 88-566-361 Fax:

Részletesebben

KEMPELEN FARKAS GAZDASÁGI, VENDÉGLÁTÓ, IDEGENFORGALMI ALAPÍTVÁNYI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. ECDL Vizsgaközpont OM 031973

KEMPELEN FARKAS GAZDASÁGI, VENDÉGLÁTÓ, IDEGENFORGALMI ALAPÍTVÁNYI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. ECDL Vizsgaközpont OM 031973 KEMPELEN FARKAS GAZDASÁGI, VENDÉGLÁTÓ, IDEGENFORGALMI ALAPÍTVÁNYI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ECDL Vizsgaközpont OM 031973 2015/2016. tanév T A R T A L O M B E V E Z E T É S. 2 MIÉRT LEGYÉL

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Nevelőtestület elfogadta: Igazgató jóváhagyta: 2013 TARTALOMJEGYZÉK I. AZ ISKOLA ÉS KÖRNYEZETE... 2. 1. Iskolánk helye Vác város és a Dunakanyar

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2015-2016-os tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2015-2016-os tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015-2016-os tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

OM: 028407. Békéscsaba, 2014.

OM: 028407. Békéscsaba, 2014. KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT BÉKÉSCSABAI TANKERÜLET BÉKÉSCSABAI SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM OM: 028407 Békéscsaba, 2014. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

www.bkf.hu BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola képzési tájékoztató BKF Továbbképzési és Szakképzési Intézet

www.bkf.hu BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola képzési tájékoztató BKF Továbbképzési és Szakképzési Intézet www.bkf.hu BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Cím: 1148. Budapest Nagy Lajos király u. 1-9. Őrs vezér tere mellett www.bkf.hu BKF Továbbképzési és Szakképzési Intézet Cím: 1148. Budapest Nagy Lajos

Részletesebben

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium. 1138 Budapest, Váci út 107. PEDAGÓGIAI PROGRAM

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium. 1138 Budapest, Váci út 107. PEDAGÓGIAI PROGRAM A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium 1138 Budapest, Váci út 107. PEDAGÓGIAI PROGRAM 006 Tartalomjegyzék I. Az iskola bemutatása, jelenlegi képzési célrendszere 6 1.1 Az iskola

Részletesebben

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280 Kedves Tanuló! Bizonyára nehéz feladat előtt állsz, hiszen döntened kell arról, hogy milyen iskolában akarsz tanulni az elkövetkezendő néhány évben. Tájékoztatónkkal szeretnénk számodra segítséget nyújtani,

Részletesebben

Pedagógiai Program. Hunfalvy János. Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola

Pedagógiai Program. Hunfalvy János. Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai Program Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola 2010 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010 A Pedagógiai Program 2008-ban készült, melyet a Fővárosi Önkormányzat

Részletesebben

Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola. Jót, s jól! Kazinczy Ferenc PEDAGÓGIAI PROGRAM. Szeged 2014. szeptember

Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola. Jót, s jól! Kazinczy Ferenc PEDAGÓGIAI PROGRAM. Szeged 2014. szeptember Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola Jót, s jól! Kazinczy Ferenc PEDAGÓGIAI PROGRAM Szeged 2014. szeptember Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 8 1.

Részletesebben

Beiskolázási és felvételi tájékoztató a 2014/2015. tanévre 8. osztályt végzettek számára

Beiskolázási és felvételi tájékoztató a 2014/2015. tanévre 8. osztályt végzettek számára VIK - Kreativitásod fejlesztése a szakmai sikered kulcsa Beiskolázási és felvételi tájékoztató a 2014/2015. tanévre 8. osztályt végzettek számára Iskolánk, a Vendéglátó, Idegenforgalmi és Kereskedelmi

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAMJA. A Kecskeméti Humán Szakképző Iskola és Kollégium Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakközépiskola és Szakiskolája

SZAKMAI PROGRAMJA. A Kecskeméti Humán Szakképző Iskola és Kollégium Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakközépiskola és Szakiskolája A Kecskeméti Humán Szakképző Iskola és Kollégium Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakközépiskola és Szakiskolája SZAKMAI PROGRAMJA Kecskemét 2014. Kecskeméti Humán Szakképző Iskola és Kollégium

Részletesebben

a 2015/2016-os tanévre

a 2015/2016-os tanévre A Debreceni Ady Endre Gimnázium Ady Endre Secondary School FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ FÜZETE érdeklődő diákok és szüleik részére a 2015/2016-os tanévre Harminc évesek vagyunk! Debrecen 2014. október 31. Kedves

Részletesebben

felvételi tájékoztatója

felvételi tájékoztatója A VÁROSMAJORI GIMNÁZIUM felvételi tájékoztatója a 2015-2016. tanévben induló kétszintű érettségire felkészítő képzéseiről Városmajori Gimnázium Budapest, 2014. Az iskola neve és címe: V Á R O S M A J O

Részletesebben

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM Érvényes: 2007. 07.01.-től 2014. 08. 31-ig /A 2000. 08.22.-én elfogadott,

Részletesebben