Nyugat-dunántúli Operatív Program. Akcióterv vezetői összefoglaló

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nyugat-dunántúli Operatív Program. Akcióterv vezetői összefoglaló"

Átírás

1 Nyugat-dunántúli Operatív Program 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Akcióterv vezetői összefoglaló július 25.

2 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, Prioritás rövid tartalma (max. 3 mondat) 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés A régió vállalkozásinak a hálózatosodás elősegítésével és korszerű tanácsadási tevékenységgel. Regionális és helyi befektetés-ösztönzési tevékenységek, telephelyi infrastruktúrák és az ipari parkok szolgáltatásainak további. A szakképzés és felsőoktatás regionális jellegének, munkaerő-piaci beágyazódottságának erősítése a regionális gazdaság speciális igényeinek megfelelően A prioritások célkitűzései Indikátor mértékegysége Célérték 1 Kiinduló érték Indikátor megnevezése Vállalati szektor által megtermelt bruttó hozzáadott érték (BHÉ) millió Ft növekedése a program hatására Támogatás által indukált beruházások nagysága millió Ft Klaszterekben, támogatott együttműködésekben résztvevő vállalatok árbevételének növekedése A támogatásban részesített ipari parkok és ipari területek nettó beépítettségének növekedése % 0 évi 7 % évi 7 % % A prioritások ütemezése - kötelezettségvállalás 2 Prioritás neve, 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Indikatív forrásallokáció (mrd Ft) Összesen 0,5 4,8 4,0 2,8 6,0 3,0 1,6 22,7 1 Kumulált érték 2 Az itt és a továbbiakban feltüntetett pénzügyi adatok az OP pénzügyi táblájában a prioritásonként euroban megadott támogatási keretösszegek - alcímben megjelölt szempont szerinti - évenkénti ütemezését mutatják forintra átszámítva folyó áron, 271 Ft/euro árfolyamon.

3 1.4. A prioritások ütemezése - kifizetés 3 Prioritás neve, 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Indikatív forrásallokáció (mrd Ft) Összesen 0 1,0 1,8 2,3 0,2 3 A as akcióterv időszakára vonatkozó kötelezettségvállalás kifizetése.

4 2. A támogatási konstrukció bemutatása Sorszám 2.1. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai ( ) Konstrukció, komponens neve Klaszterek szolgáltatásainak A Regionális kulcságazatok Alkalmazott eljárás Kétfordulós Támogatás formája Vissza nem térítendő Vissza nem térítendő Támogat ás kerete (Mrd Ft) 0,971 Kedvezményezettek köre 4 Gazdasági társaságok, non-profit szervezetek, felsőoktatási intézmények Támogatás maximális mértéke (%) Kis és mikrovállalkozások: 50% Közép vállalkozások: 40% Egyéb szervezetek: 30% klasztermenedzsment 80% Támogatás min-max összege Támogatot t projektek M Ft B Vállalati együttműködési hálózatok kétfordulós Vissza nem térítendő Gazdasági társaságok, non-profit szervezetek, felsőoktatási intézmények Kis és mikrovállalkozások: 50% Közép vállalkozások: 40% Egyéb szervezet: 30% klasztermenedzsment 80% M Ft C Regionális képzési, foglalkoztatási hálózati együttműködése k Tanácsadási tevékenység 5 kétfordulós Vissza nem térítendő 1,38 közhasznú szervezetek, felsőoktatási intézmények, állami költségvetési szervek Kis és mikrovállalkozások: 50% Közép vállalkozások: 40% Egyéb szervezet: 30% Hálózat kialakítása: 30-80% M Ft A Kedvezményezettek köre a pályázati kiírásban pontosításra kerül. 5 A tanácsadási tevékenység az AT őszén történő módosítása során kerül véglegesítésre.

5 Sorszám Konstrukció, komponens neve A Alapszintű tanácsadás B Emeltszintű tanácsadás Alkalmazott eljárás Kétfordulós Egyfordulós Támogatás formája Szolgáltatá s Vissza nem térítendő Támogat ás kerete (Mrd Ft) Kedvezményezettek köre 4 Kistérségi lefedettséget biztosító konzorciumok (nonprofit és profitorientált szervezetek) Mikro-, és kis-, és középvállalkozások Támogatás maximális mértéke (%) Támogatás min-max összege 40-90% M Ft 50 % (de minimis támogatásként) Támogatot t projektek 1 a-t tev.: 1-5 M Ft u-x tev: 1-50M Ft 100

6 Sorszám Konstrukció, komponens neve Befektetési környezet Alkalmazott eljárás Kétfordulós Támogatás formája Vissza nem térítendő Támogat ás kerete (Mrd Ft) 2,969 Mrd Ft Kedvezményezettek köre 4 A régió önkormányzatai és társulásaik Helyi önkormányzati költségvetési szerv és intézménye Önkormányzati fejlesztési társulás, többcélú kistérségi társulás; a régióban székhellyel rendelkező, ipari parkot, inkubátort, innovációs és technológiai hídképző intézményt üzemeltető: Jogi személyiségű gazdasági társaság (11) Közhasznú társaság (57) Egyéb, jogi személyiségű non profit szervezet (59) Támogatás maximális mértéke (%) Kisvállalkozás esetén legfeljebb 50%, Középvállalkozás esetén legfeljebb 40% Egyéb gazdasági társaságok esetén legfeljebb 30%. Közhasznú társaságok esetén legfeljebb 30% Egyéb, jogi személyiségű non profit szervezet esetén legfeljebb 30% Helyi önkormányzatok, intézményeik és társulásaik esetén legfeljebb 30% Inkubátor ház esetén 30-50%, vagy általános gazdaságfejlesztési cél esetén 80% (CBA elemzéssel) Támogatás min-max összege - Ipari parkok infrastruktúrájána k : min. 10, max. 400 millió Ft - Ipari park címmel nem rendelkező telephelyi infrastruktúra k: min 10, max. 300 millió Ft - Vállalkozói és technológiai inkubátorházak létesítése, innovációs és technológiai szolgáltatásokna k helyet adó hídképző intézmények (technológia transzfer irodák és innovációs szolgáltató központok) és szolgáltatásaik : min. 10, max. 400 millió Ft Támogatot t projektek 10

7 2.2. A támogatási konstrukció indokoltsága, alátámasztottsága röviden Sorszám Konstrukció neve Klaszterek szolgáltatásainak Tanácsadási tevékenység Indokoltság Az általános vállalkozásfejlesztési konstrukciók mellett, melyek több más támogatási rendszerben megjelennek, nagyon fontos egy régió számára, hogy megerősítse és támogassa azokat a kulcságazatait (ésszerűen 2-3 ágazatnál nem többet), amelyekben a regionális koncentráció és adottságok segítségével európai szinten is versenyképessé válhat. Mivel ágazatonként a szűk keresztmetszetek nagyon különbözőek lehetnek, így szükség van olyan pályázati konstrukcióra, amely szektorális és speciális fejlesztési igények kielégítését is támogatni tudja. Ezen igények megfogalmazására és kielégítésére alkalmas hatékony és korszerűnek számító forma a klaszterek támogatása. Mivel azonban itt egy ágazat átfogó regionális a cél, a pályázat eredményeiből részesülők köre nem szűkíthető le kizárólag a klaszter esetlegesen már létező formális tagi körére, amely azonban az együttműködési hálózatok tevékenysége során szükséges. Fentiek miatt a vállalkozások hálózatosodását (klaszterszerű működési formáját) támogató önálló konstrukció létrehozása indokolt. A régió felsőoktatási intézményeinek földrajzi elhelyezkedése szétszórt, az intézmények egymás közti és a gazdaság szereplőivel való kapcsolata ad hoc jellegű. A gazdaság szereplői és a képzőintézmények közt nem megfelelő az információáramlás. Az NFT I. tapasztalatai alapján a viszonylag alacsony együttműködési hajlam következtében elszórtan jelentkeztek a projektötletek, a nyertes projektek kapcsán a szinergia nagyon alacsony szintű. Ezt elkerülendő a szükségesnek látjuk a hálózatos formában megvalósuló, valós partnerégre épülő projektek támogatását a költséghatékonyabb megvalósítás, a párhuzamosságok elkerülése, a regionális munkamegosztás és a nagyobb szinergia érdekében. Jelen konstrukció jelentősen hozzájárulna a prioritás többi konstrukciónak eredményes megvalósulásához. A helyi/térségi foglalkoztatási együttműködések hazánkban csak rövid múltra tekintenek vissza, néhány foglalkoztatási paktum széles együttműködői körrel már megköttetett és továbbiak vannak már előkészítés alatt. A kezdeményezés ebben a régióban néhány esetben már a megvalósítás fázisába lépett, az együttműködő felek valamennyi partnerség esetében a kommunikáció folyamatos fenntartásán, valamint tartalommal való kitöltésén dolgoznak (a paktum munkatervének, a foglalkoztatási stratégia és akciótervnek kidolgozása, benne az együttműködés konkrét irányainak meghatározásával, projektötletek kidolgozása, megvalósításuk előkészítése). A konstrukció kapcsolódik A hét tudáspólus, valamint A kkv szektor elnevezésű zászlóshajó projektekhez. Az erős piaci versenyben indokolt a mikro-, kis-, és középvállalkozások működését segítő tanácsadási szolgáltatások elérhetőségének javítása. Sokszor azonban a vállalkozások sem ismerik fel a tanácsadásra való igényüket, céljaik megvalósításához sok esetben úgy gondolják, hogy csak pénzre, eszközökre és ingatlanra van szükségük, pedig gyakran hasznosabb lehet számukra egy jól elvégzett piackutatás, termelékenységi tanácsadás, befektető-keresés, vagy a vállalkozás szakszerű átvilágítása. A hazai vállalkozások (főként mikro-, és kisvállalkozások) versenyképességének megőrzése és, valamint az egységes európai piac lehetőségeinek minél nagyobb hatékonyságú kihasználásának

8 1.3.1 Befektetési környezet érdekében elengedhetetlen a hazai vállalkozások sikeres üzletviteléhez, továbbfejlődéséhez szükséges tanácsadói programok elindítása. A vállalkozások (főként mikro-, és kisvállalkozások) vállalkozói ismeretei hiányosak, mivel a közoktatásban és a felsőoktatásban a gyakorlati gazdasági, vállalkozási ismeretek oktatása viszonylag szűk körű. A hazai vállalkozások (főként mikro-, és kisvállalkozások) versenyképességének megőrzése és, valamint az egységes európai piac lehetőségeinek minél nagyobb hatékonyságú kihasználásának érdekében elengedhetetlen a hazai vállalkozások sikeres üzletviteléhez, továbbfejlődéséhez szükséges tanácsadói programok elindítása. A tanácsadás kereslet-, kínálatvezérelt. A vállalkozások (elsősorban KKV-k) részére szolgáló pályázatok alacsony támogatás intenzitása valamint a vállalkozások számára szükséges információk elérhetőségének nehézségei miatt, a vállalkozások sokkal nagyobb arányban fognak tanácsadást igényelni fejlődésük, versenyképességük növekedésének érdekében, hogy a későbbiek során teljesíteni tudják a pályázati kiírások feltételrendszerét. A vállalkozások (elsősorban KKV-k) részére megfelelő vállalkozási és piaci ismereteket nyújtó, innovációval és vállalkozásfejlesztéssel, befektetéssel foglalkozó, szakszerű ismeretekkel és tapasztalatokkal rendelkező, általánosan ismert és elérhető, koordinált szakértői és tanácsadói hálózat, program sem kistérségi, megyei, sem regionális szinten nem működik. A konstrukció segítségével javítható a vállalkozói kultúra, valamint elsősorban kis- és középvállalkozások releváns információhoz jutása. Szükséges továbbá, hogy a vállalkozások vezetői felismerjék a tanácsadás igénybevételében rejlő lehetőséget, ehhez a megfelelő támogatási konstrukció és a folyamatos tájékoztatás elengedhetetlen. A régió vállalkozásai által igénybe vett szolgáltatások a magas költségek és a forráshiány miatt nehezen elérhetők. A támogatás keretében a magas minőségű, piaci alapon kiválasztott szolgáltatások lesznek elérhetők megbízható szolgáltatóktól. A konstrukció kapcsolódik A hét tudáspólus, valamint A kkv szektor elnevezésű központi zászlóshajó projektekhez. A régióban 2007-re 25 ipari park címmel rendelkező infrastruktúra szolgáltató található, melyek többsége megfelelő műszaki infrastruktúrával és kapcsolódó szolgáltatásokkal várja a letelepedni szándékozó vállalkozásokat. A régióban működő ipari parkok egy része már megtelt, új területek bevonására van szükség, többségük esetében a meglévő szolgáltatások is indokolt, hogy térségi funkciókat betölteni képes parkokká válhassanak, illetve a vállalkozások inkubációjához kapcsolódó szolgáltatással is rendelkezzenek. Ennek érdekében fontos az is, hogy a kistérségi központokban működő illetve létesülő ipari parkokban általános igényeket kielégíteni képes, a kezdő speciális körülményeket biztosító vállalkozói és technológiai inkubátorházak jöjjenek létre. A nagy- és középvárosok esetében pedig az ipari parkok mellett a vállalkozói és technológiai inkubátorok, technológiai transzfer irodák és innovációs szolgáltató központok kialakítása valósul meg a befektetési környezet versenyképessé tétele érdekében. A konstrukció kapcsolódik A hét tudáspólus, valamint A kkv szektor elnevezésű központi zászlóshajó projektekhez.

9 2.3. Támogatható tevékenységek köre Sorszám Konstrukció neve Támogatható tevékenységek Klaszterek szolgáltatásainak Minden olyan beruházás, beszerzés, és szolgáltatás amely egy adott ágazat regionális versenyképességének növelését elősegíti a térségben. Különösen: ágazati trendeket figyelő szolgáltatás, az ágazat képzési igényeinek megfelelő programok indítása, piacelemző, piackutató, piacbefolyásoló tevékenység, piacbővítést szolgáló tevékenységek (pl. külföldi üzletember-találkozók szervezése), az iparági technológiai igényekhez kapcsolódó újdonságkutatás, közösen használható high-tech eszközök beszerzése (pl. akkreditált mérőeszközök), regionális marketingprogramok kialakítása és megvalósítása, közös kutatás-fejlesztési tevékenység megszervezése, Együttműködő képző intézmények és gazdasági társaságok gyakorlati képzését biztosító infrastruktúra biztosítása A klasztertagok számára a működési területükhöz kapcsolódó speciális képzések tartása közös ágazati fejlesztési projektek indítása, stb. (A felsorolás csak példákat tartalmaz, a támogatható tevékenységek köre ennél bővebb is lehet.) a Nyugat-Dunántúli Regionális Felsőoktatási Együttműködési hálózat szervezeti és tartalmi megerősítése a regionális gazdaság képviselőivel partnerségben és kísérleti hálózati együttműködési projektek megvalósítása, helyi és térségi fejlesztési kezdeményezések és együttműködések támogatása új munkahelyek teremtése érdekében Tanácsadási tevékenység A Alapszintű tanácsadás Kis- és középvállalkozók részére alapszintű tanácsadási programok lebonyolítása az alábbi Kis- és középvállalkozók részére alapszintű tanácsadási programok lebonyolítása az alábbi területeken: - alapinformációk nyújtása vállalkozások részére; - pályázati tanácsadás; - információ nyújtása az európai uniós csatlakozás gazdasági vonatkozásai, európai 6 Nem taxatív felsorolás.

10 vállalkozásfejlesztési lehetőségek témájában; - gazdasági (termelési, szolgáltatási, kereskedelmi, idegenforgalmi- beleértve a falusi turizmust és vendéglátást is) célú vállalkozásmenedzselési tanácsadás; - környezeti és műszaki követelményekről, minőségirányításról, korszerű vállalatirányítási és termelékenységi rendszerekről való tájékoztatás nyújtása; - piac és versenyhelyzet elemzése, marketing koncepció kidolgozásának elősegítése; - projektgenerálás és tervezés; - stratégiai vállalkozásvezetés; - közbeszerzési alapismeretek; - szervezetfejlesztés, folyamatmenedzsment; - vállalkozásindítási tanácsadás (új vagy kezdő vállalkozásindításban gondolkodó KKV-k illetve természetes személyek részére, beleértve a közép- és felsőszintű főiskolai és egyetemi tanulmányokat folytató személyek részére történő tanácsadást is.); A konzorcium tagjai részére rendszeres képzések megszervezése és megtartása; Egy ablakos (no-wrong-door) rendszer kialakítása (bármelyik tanácsadó ugyanazt az információt tudja nyújtani); Nyilvánosság biztosítása, marketing és szóróanyagok, kiadványok készítése, kampányok, roadshowk, rendezvények szervezése, honlap működtetése; Speciális területekre szakértők igénybevétele (pl. jogász, könyvelő, adótanácsadó); Az alapszintű tanácsadási tevékenység kategóriákra osztható, amely függ az ügyfél által felvetett problémától, a tanácsadás idejétől, a megoldás módjától. A tanácsadásról minden esetben ügyfél adatlap (tanácsadási lap) készül, amelyet az igénybevevő KKV, és a tanácsadó (közvetítő) szervezet is együttesen aláír, és amiben a KKV tudomására jut az is, hogy támogatott, számára ingyenes tanácsadásban részesült. A tanácsadó szervezet az adatlapok összértékének megfelelő elszámolást (rezsi, marketing és egyéb költségszámlák, bérek és közterhek bizonylatai, stb) készít B Emeltszintű tanácsadás A tanácsadás az alábbi szolgáltatások igénybevételére használható fel: piacelemzés, piackutatás, marketingtanulmány, - stratégia, üzleti terv készítése; márkaépítés; pénzügyi tervezés, ismeretek megszerzése, kockázatelemzés, megtérülés elemzés; projektfejlesztés, projektmenedzsment; közbeszerzési tanácsadás (konkrét eljárás esetén, ajánlatkérői és ajánlattevői oldal is); szervezetfejlesztés, folyamatmenedzsment, hatékonyságfejlesztési, vállalkozásmenedzsment tanácsadás, üzleti és innovációs auditok készítése; stratégiai, stratégiaalkotási tanácsadás; nemzetközi piacra jutási tanácsadás;

11 1.3.1 Befektetési környezet befektetési tanácsadás, technológiai, termelékenységi tanácsadás igénybevétele; technológiai transzfer szolgáltatás igénybevétele; iparjogvédelmi, szellemi tulajdonvédelmi, szabadalmi tanácsadás, újdonságkutatás; optimális forrásbevonási lehetőségek feltérképezése; garancialapok igénybevétele, faktoring tanácsadás; megvalósíthatósági tanulmányok, környezeti hatástanulmány készítése; vállalati fúzió (egyesülés, felvásárlás), tőzsdei bevezetés; tréning tanácsadás; humánerőforrás tanácsadás; műszaki, informatikai tanácsadás; egyéb tanácsadás; innovációs ötlet megvalósulásához szükséges szellemi termék (know-how, szabadalom, licenc) beszerzése; K+F szolgáltatás igénybevétele; inkubációs szolgáltatás igénybevétele; a prototípus elkészítéséhez, vizsgálatához, minősítéséhez szükséges technológiai háttérszolgáltatás igénybevétele; Új, Ipari Park címmel nem rendelkező területek ipari telepítésére alkalmassá tétele illetve már meglevő, Ipari Park címmel rendelkező, további ipartelepítésére alkalmas terület infrastruktúrájának megteremtése és bővítése (barnamezős területek rehabilitációjával, telekhatáron belüli és kívüli gáz, ivóvíz, közlekedési infrastruktúra, csapadékvíz, szennyvíz, tüzivíz, elektromos áram, szélessávú infokommunikációs infrastruktúra kiépítésével) - ahol az alapinfrastruktúra hiánya, akadálya újabb vállalkozások betelepülésének Az ipari parkok, inkubátorházak és hídképző intézmények telephelyen belüli szolgáltatásainak önmagában vagy infrastruktúrafejlesztést célzó projektekben kötelező elemként pályázható tevékenység. 500 millió Ft támogatási igény alatti vállalkozói és technológiai inkubátorházak létesítése, innovációs és technológiai szolgáltatásoknak helyet adó hídképző intézmények (technológia transzfer irodák és innovációs szolgáltató központok) és szolgáltatásaik

12 2.4. Támogatás célja Tanácsadási tevékenység Befektetési környezet Támogatás célja A konstrukció célja, hogy: lehetőséget biztosítson a régió kulcságazataiban működő klaszterek versenyképességének jelentős növelésére, egyúttal különbséget téve a húzóágazati, valóban koncentrált klaszterek (amely az igazi klaszter definíciója) és a még kialakulóban lévő stratégiaivá fejlődő klaszterkezdeményezések illetve nem húzóágazatban, de új lokális fejlődési csomópontokban települő/vagy már itt működő vállalati hálózatok között. a térség felsőoktatási intézményei között egy partneri viszonyon alapuló, hálózati szerveződésű együttműködés jöjjön létre, amely kooperál a térség gazdasági szereplőivel, kiszolgálja azok igényeit és helyi válaszokat ad a gazdaság kihívásaira alkalmazva a korszerű technológiákat. megteremtődjön az összhang a klaszterek kínálati-és keresleti szolgáltatási palettája között, kiteljesednek a különböző szektorok közti képzési és foglalkoztatási együttműködések. A vállalkozások általános piaci és üzleti felkészültségének javítása, versenyképességük alapjainak megteremtése és a fejlődésükhöz szükséges információhoz való hozzáférés megkönnyítése. A rendszer működtetése hozzájárul a mikro-, kis- és középvállalkozások működési hatékonyságának növeléséhez, túlélési, illetve növekedési esélyeinek javításához. Cél hely-specifikus és a helyi piacon értékesíthető termékeket, szolgáltatásokat nyújtó, főként mikroés kis- és középvállalkozások közti együttműködések ösztönzése, ehhez kapcsolódóan fejlődésük tanácsadással, elsősorban regionális és nemzetközi piacra jutásuk segítése érdekében. A régió versenyképességének megőrzése érdekében vonzó befektetési környezet kialakítása, melynek fontos elemei a befektetési környezet infrastrukturális valamint az innovációt és magas hozzáadott értékű gazdasági tevékenységet elősegítő szolgáltatások elindítása Projekt kiválasztási szempontok Sorszám Konstrukció neve Klaszterek szolgáltatásainak Sorszám Konstrukció neve Klaszterek szolgáltatásainak Projekt kiválasztási szempontok Már működő klaszter esetén megfelelő módon bemutatásra kerül-e a hálózatos együttműködés által eredményezett multiplikátor hatás Az üzleti tervben a pályázó megfelelő módon bemutatja a tervezett stratégiai szintű együttműködések részleteit A klaszter által megcélzott piaci szegmens növekedési potenciálja, az értéklánc mentén elfoglalt pozíció és hozzáadott érték Nyújtott szolgáltatások iránti piaci igény megalapozottsága és várható kihasználtsága A szolgáltatások hatása a klaszterek által előállított termékek és szolgáltatások hozzáadott értékére és exportjára Szolgáltatások finanszírozásának fenntarthatósága

13 1.2.1 Tanácsadási tevékenység Befektetési környezet A pályázó által igénybe venni kívánt szolgáltatások köre egyértelműen és részletesen került-e kidolgozásra Az üzleti tervben a pályázó megfelelő módon bemutatja, hogy az igénybe vett tanácsadás (képzés) milyen módon segíti a vállalkozás hatékonyabb működését és/vagy javítja annak eredményességét A pályázó megfelel a pályázati útmutatóban előírt szakmai feltételeknek A projekt hozzájárul-e új munkahely teremtéséhez, vagy hozzájárul-e megszűnő munkahelyek fenntarthatóságához Reálisan megvalósítható a tervezett projekt a jelzett teljes projektütemterv és az egyes tevekénységek egymáshoz viszonyított tervezett ütemezése alapján. A várható kockázatok előzetes felmérésre kerültek és azokra reális megoldási alternatívák állnak rendelkezésre A projekt javaslat pénzügyileg megalapozott, a pályázatban meghatározott finanszírozással megvalósítható, a tervezett költségek reálisak a tervezett tevékenységek megvalósítására, az egyes tevékenységek megvalósítására tervezett költségek nem haladják meg a piaci árat A nyújtandó szolgáltatások köre egyértelműen és részletesen került-e kidolgozásra Mennyire jelentős a fejlesztés multiplikátor hatása

14 2.6. A támogatási konstrukciók célértékei 7 Konstrukció neve, Indikátor megnevezése Célértékek Klaszterek szolgáltatásainak Tanácsadási tevékenység A befektetési környezet Klaszterekben, támogatott együttműködésekben résztvevő vállalatok árbevételének növekedése (%) Az együttműködésbe bevont vállalkozások (db) A Regionális Felsőoktatási Hálózat és a helyi/térségi foglalkoztatási együttműködés keretében közösen kidolgozott partnerségi projektek A partnerségi projektekbe bevont vállalkozások Kialakított elektronikus adatbázisok Tanácsadásban részesült vállalkozások (db) Alapszintű tanácsadásból emeltszintűbe átirányított vállalkozások (db) Gazdasági célra rehabilitált barnamezős terület nagysága (ha) A támogatásban részesített ipari parkok és ipari területek nettó beépítettségének növekedése (%) Támogatás által indukált beruházás nagysága (millió Ft) 0 0, A támogatási konstrukció indításának és zárásának dátuma Konstrukció megnevezése, Konstrukció indításának időpontja Konstrukció zárásának időpontja Klaszterek szolgáltatásainak IV. negyedév IV. negyedév Tanácsadási tevékenység IV. negyedév IV. negyedév Befektetési környezet III. negyedév IV. negyedév 2.8. A konstrukciók megvalósításával kapcsolatos kockázatok Sorszám Konstrukció megnevezése, Kockázat Kockázat kezelésének módja Klaszterek szolgáltatásainak A projektek fenntarthatósága A kiválasztásnál nagy figyelmet kell fordítani a fenntarthatóságra Tanácsadási tevékenység Csekély érdeklődés a tanácsadás iránt Pályázatok marketingje, személyes konzultációk, 7 "A horizontális céloknak való megfelelés (esélyegyenlőség, környezeti fenntarthatóság, területi kohézió) a Pályázati-, az Esélyegyenlőségi- és a Fenntarthatósági Útmutatóban foglaltak szerint történik." 8 Kumulált érték.

15 Tanácsadási tevékenység A befektetési környezet Rossz minőségű tanácsadások Alacsony a támogatás intenzitás önkormányzatok esetén, kevés pályázat érkezik szoros kapcsolat az alapszintű tanácsadást nyújtó konzorciummal, információs napok, roadshow-k szervezése; Értékelési rendszer bevezetése, sorozatosan negatív értékelést kapott tanácsadó szervezetek kizárása a rendszerből, szigorú monitoring; Projektgenerálás, alternatív forrásbevonási lehetőségek felkutatása 3. Indikatív projekt lista (kiemelt projektek, nagyprojektek) 9 Sorszám Projekt megnevezése A projekt tervezett összköltsége A pályázó által igényelt támogatás értéke (mft) 10 A projekt várható indításának időpontja A projekt várható befejezésének időpontja Kedvezményezett neve 9 Megjegyzés: A már benyújtott kiemelt projekt javaslatok értékelése - a kiemelt projekt javaslatok kiválasztási eljárásrendje szerint - folyamatban van. 10 A támogatás tényleges összege a költség-haszon elemzés alapján kerül véglegesítésre, így a támogatás tényleges összege az igényelt összegtől eltérhet.

Nyugat-dunántúli Operatív Program. Akcióterv vezetıi összefoglaló

Nyugat-dunántúli Operatív Program. Akcióterv vezetıi összefoglaló Nyugat-dunántúli Operatív Program 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Akcióterv vezetıi összefoglaló 2008. február 11. 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, száma

Részletesebben

ÉMOP 1. prioritás Versenyképes hely gazdaság megteremtése. Akcióterv

ÉMOP 1. prioritás Versenyképes hely gazdaság megteremtése. Akcióterv ÉMOP 1. prioritás Versenyképes hely gazdaság megteremtése Akcióterv 2009-2010 Prioritás tartalma A prioritás támogatást nyújt: az üzleti környezet fejlesztéséhez, ipari parkok, ipari területek, inkubátorházak,

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

Miskolc, 2008. okt. 15. Dr. Petrás Ferenc A prezentáció tematikája Regionális Fejlesztési Programok a számok tükrében ROP gazdaságfejlesztés 2009-10 ROP Akcióterv gazdaságfejlesztés újdonságai Regionális

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató. A válság és a régió

Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató. A válság és a régió Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató A válság és a régió Szakmai berkekben köztudott, hogy a gazdaságfejlesztéshez és pályázatokhoz kapcsolódó intézményrendszer meglehetısen sokszereplıs

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM KUTATÁS, FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓ TÁMOGATÁS A GINOP-BAN Keller Péter főosztályvezető-helyettes Nemzetgazdasági Minisztérium Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős

Részletesebben

Közreműködő szervezet: DARFÜ, DDRFÜ, ÉMRFÜ, KDRFÜ, Pro Regio, NYDRFÜ

Közreműködő szervezet: DARFÜ, DDRFÜ, ÉMRFÜ, KDRFÜ, Pro Regio, NYDRFÜ Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt Partnerünk! Az alábbi pályázati felhívást ajánlom szíves figyelmükbe: Pályázat címe: Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek

Részletesebben

Észak - Alföldi Régió Fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei alapján 2010. Február 19.

Észak - Alföldi Régió Fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei alapján 2010. Február 19. Észak - Alföldi Régió Fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei alapján 2010. Február 19. Dr. Debreczeni Ferenc Ügyvezető Igazgató ÉARFÜ Nonprofit Kft. UMFT eredményei régiónkét (valamennyi

Részletesebben

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM Balogh Balázs regionális igazgató ADITUS Zrt. 1054 Budapest, Báthori u. 3. 1. PRIORITÁS K+F ÉS INNOVÁCIÓ - Gazdaságban hasznosuló ipari kutatás és kísérleti fejlesztés

Részletesebben

A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai

A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai A MAG Zrt. által kínál lehetőségek Dr. Novák Csaba ügyvezető igazgató, MAG Zrt. A Nemzeti Fejlesztési Terv gazdaságfejlesztési eredményei

Részletesebben

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak.

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Horizon 2020 Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Munkatársainkkal a kis- és középvállalkozások, önkormányzatok, érdekképviseleti

Részletesebben

Új kihívások az uniós források felhasználásában

Új kihívások az uniós források felhasználásában Új kihívások az uniós források felhasználásában Tematika Háttér és alapfogalmak OP forráselosztás VEKOP, GINOP Pénzügyi eszközök Támogatás intenzitás Pályázatok Háttér és alapfogalmak Főbb dokumentumok:

Részletesebben

Baross Gábor program 2009 Észak-Alföldi régió

Baross Gábor program 2009 Észak-Alföldi régió Baross Gábor program 2009 Észak-Alföldi régió Dr. Grasselli Norbert igazgató Pályázati programok harmonizálása 8 pályázatból álló portfolió: az a pályázók részéről a legnagyobb érdeklődést kiváltó pályázati

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP Zila László tervező-elemző Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 Tervezési

Részletesebben

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban Döbrönte Katalin Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkárság Gazdaságtervezési Főosztály

Részletesebben

Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései. Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26.

Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései. Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26. Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26. Innovációs tevékenység célja Magasabb hozzáadott érték Versenyelőny Piacbővítés CSOMIÉP Kft. Legrand Zrt.

Részletesebben

AJÁNLAT. 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében

AJÁNLAT. 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében AJÁNLAT 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs Kft. 6725 Szeged, Kálvária

Részletesebben

Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Vállalkozásfejlesztési Főosztály Miskolc, 2008. október 15.

Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Vállalkozásfejlesztési Főosztály Miskolc, 2008. október 15. A Pólus a Gazdaságfejlesztési Operatív Programban tapasztalatok és lehetőségek Szilágyi László Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Vállalkozásfejlesztési Főosztály Miskolc, 2008. október 15.

Részletesebben

Pályázatok a gazdaságfejlesztésért, 2007

Pályázatok a gazdaságfejlesztésért, 2007 Pályázatok a gazdaságfejlesztésért, 2007 Ormosy Gábor, vezérigazgató 2007. május 10. Legfőbb kritika az NFT I. időszakából Hosszú átfutás az értékelés, a szerződéskötés és a kifizetés tekintetében Bonyolult

Részletesebben

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv AT 2009-10 sablon a második szakaszhoz Észak-Alföldi Operatív Program 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Akcióterv 2009-2010 SABLON 3.1 verzió 2008. november 20. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás

Részletesebben

Az operatív programok pályázati feltételeiről, annak megfeleléséről részletesen.

Az operatív programok pályázati feltételeiről, annak megfeleléséről részletesen. Az operatív programok pályázati feltételeiről, annak megfeleléséről részletesen. Tematika Háttér és alapfogalmak Operatív programok GINOP Támogatás intenzitás Változások, tapasztalatok Háttér és alapfogalmak

Részletesebben

A külpiacra lépéshez igénybe vehető pályázatok, hitelek, garanciák, egyéb finanszírozási lehetőségek

A külpiacra lépéshez igénybe vehető pályázatok, hitelek, garanciák, egyéb finanszírozási lehetőségek A külpiacra lépéshez igénybe vehető pályázatok, hitelek, garanciák, egyéb finanszírozási lehetőségek Szivi Orsolya 2009. április 20. Budapest Az előadás felépítése Fejlesztési programok, pályázati lehetőségek

Részletesebben

2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin

2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin 2015.06.17. 2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin NORRIA Észak-magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft.

Részletesebben

HELYI GAZDASÁGI ÜZLETI INFRASTRUKTÚRA ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE

HELYI GAZDASÁGI ÜZLETI INFRASTRUKTÚRA ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE HELYI GAZDASÁGI ÜZLETI INFRASTRUKTÚRA ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE BODOR NORBERT Programirányító referens RFP Stratégiai Tervezési és Értékelési Főosztály NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TERÜLET-

Részletesebben

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember Észak-Alföldi Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember I. Prioritás bemutatása: 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Észak-Alföldi Operatív Program A prioritás támogatást nyújt ipari

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM GINOP források a vállalkozóvá válás támogatására Karsai Tamás helyettes államtitkár Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság GINOP 5 prioritás

Részletesebben

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI (2011.02.09.) 1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK TECHNOLÓGIA-FEJLESZTÉS I. Magyarország területén megvalósuló

Részletesebben

Tájékoztató a 2009. évi innovációs és technológiai pályázati lehetıségekrıl

Tájékoztató a 2009. évi innovációs és technológiai pályázati lehetıségekrıl Tájékoztató a 2009. évi innovációs és technológiai pályázati lehetıségekrıl László Csaba KDRFÜ Nonprofit Kft. KSZ Operatív igazgató Székesfehérvár 2009. 05. 14. Közép-Dunántúli Régió operatív programja

Részletesebben

2014-2020 Pályázatok irányai

2014-2020 Pályázatok irányai 2014-2020 Pályázatok irányai Operatív programok 2014-2020 ÁROP VOP TIOP 2007-2013 EKOP GOP 975 Mrd 2014-2020 KOOP TÁMOP VEKOP VOP GINOP 2 668 Mrd KEOP EFOP ROP KÖZOP 1322/2013 (VI. 12.) Korm. határozat

Részletesebben

Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A Széchenyi Programiroda tevékenysége, vállalkozásfejlesztés A Széchenyi Programiroda feladatai Az Új Széchenyi Terv célkitűzése: hatékony pályázati rendszer működtetése a kis- és középvállalkozások versenyképességének

Részletesebben

TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza

TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei 2009-2010-ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza 2007-2008. évi AT TÁMOP 2-TIOP 3. TISZK TÁMOP 2.2.3 6 régió 31 pályázó,

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2012. SZEPTEMBER

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2012. SZEPTEMBER Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk tájékoztatni az újonnan megjelenő, és a folyamatosan beadható pályázatokról. Budapesti és Pest megyei cégek számára a pályázati lehetőségek jelentősen

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs

Részletesebben

Akad még lehetőség Vállalkozói pályázatok uniós forrásból Gáspár Bence, főosztályvezető Debrecen, 2010. június 3.

Akad még lehetőség Vállalkozói pályázatok uniós forrásból Gáspár Bence, főosztályvezető Debrecen, 2010. június 3. Akad még lehetőség Vállalkozói pályázatok uniós forrásból Gáspár Bence, főosztályvezető Debrecen, 2010. június 3. Uniós gazdaságfejlesztés számokban 2007-2009 3-ból 2 sikeres pályázó 10 000 hazai vállalkozás

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2012. OKTÓBER

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2012. OKTÓBER Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk tájékoztatni az újonnan megjelenő, és a folyamatosan beadható pályázatokról. Budapesti és Pest megyei cégek számára a pályázati lehetőségek jelentősen

Részletesebben

Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára (Konvergencia régiók) (GOP /B) -TERVEZET-

Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára (Konvergencia régiók) (GOP /B) -TERVEZET- Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára (Konvergencia régiók) (GOP-2011-2.1.1/B) -TERVEZET- A pályázatok benyújtása 2011. március 1-től december 31-ig lehetséges. Támogatás célja Az Új Széchenyi

Részletesebben

Használja ki a vállalati innovációs és kutatás-fejlesztési pályázati lehetőségeket segítségünkkel!

Használja ki a vállalati innovációs és kutatás-fejlesztési pályázati lehetőségeket segítségünkkel! Használja ki a vállalati innovációs és kutatás-fejlesztési pályázati lehetőségeket segítségünkkel! Nagyobb támogatottság, nagyobb versenyképesség! Glósz és Társa innováció menedzsment www.glosz.hu Innováció

Részletesebben

Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön

Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön 2 Tartalomjegyzék 1) Forrásbevonás stratégia megvalósításához 2) Piaci megjelenés támogatása (GOP 3.3.3) 3) Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás

Részletesebben

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020. NETWORKSHOP 2014 Pécs

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020. NETWORKSHOP 2014 Pécs FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020 NETWORKSHOP 2014 Pécs A FEJLESZTÉSPOLITIKA UNIÓS SZABÁLYRENDSZER 2014-2020 EU EU Koh. Pol. HU Koh. Pol. EU 2020 stratégia (2010-2020) 11 tematikus cél >> 7 zászlóshajó

Részletesebben

A Szilícium Mező Klaszter fejlesztésének eredményei, további tervek. Tóth István Szilícium Mező Kft. 2010. február 19.

A Szilícium Mező Klaszter fejlesztésének eredményei, további tervek. Tóth István Szilícium Mező Kft. 2010. február 19. A Szilícium Mező Klaszter fejlesztésének eredményei, további tervek Tóth István Szilícium Mező Kft. 2010. február 19. I. A Szilícium Mező program rövid bemutatása II. Az ÉAOP-1.1.2-2008-0013 pályázat eredményei

Részletesebben

A Dél-Dunántúli Operatív Program 2011-13-as akcióterve

A Dél-Dunántúli Operatív Program 2011-13-as akcióterve Nemzeti Fejlesztési Ügynökség A Dél-Dunántúli Operatív Program 2011-13-as akcióterve 2010. november 30. 1/13 I. Prioritás bemutatása - DDOP 1. Városi térségek fejlesztésére alapozott versenyképes gazdaság

Részletesebben

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Beruházási pályázati lehetőségek 2014-2020 Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály TÁMOGATÓ VÁLLALKOZÁSI KÖRNYEZET Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája A STRATÉGIA

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázat tervezetének rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió

Részletesebben

A B C D E. 2. GINOP-1.1.1 Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése 2,20 standard október

A B C D E. 2. GINOP-1.1.1 Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése 2,20 standard október 1. melléklet az 1173/2015. (III. 24.) Korm. határozathoz A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési kerete 1. A kis- és középvállalkozások versenyképességének

Részletesebben

A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS

A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS Dr. Bene Ildikó Szolnok, 2015.11.24. ÚMFT-ÚSZT projektek projektgazdák szerinti megoszlása JNSZ megyében 2007-2013 között JNSZ megye uniós támogatásai 2007-2013 ÖSSZESEN:

Részletesebben

Vállalati tanácsadás támogatása KKV-k számára

Vállalati tanácsadás támogatása KKV-k számára VÁLLALATI TANÁCSADÁS TÁMOGATÁSA KKV-K SZÁMÁRA 2013 Vállalati tanácsadás támogatása KKV-k számára I. Pályázók köre Gazdasági társaságok Szövetkezetek Egyéni vállalkozók Egyéni cégek Non-profit gazdasági

Részletesebben

A B C D E 1. Felhívás azonosító jele Felhívás neve Felhívás keretösszege

A B C D E 1. Felhívás azonosító jele Felhívás neve Felhívás keretösszege A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési kerete 1. A kis- és középvállalkozások versenyképességének javításáról szóló 1. prioritás 1. azonosító jele neve keretösszege

Részletesebben

A Gazdasági és Innovációs Operatív Program várható pályázati forrásainak bemutatása különös tekintettel a

A Gazdasági és Innovációs Operatív Program várható pályázati forrásainak bemutatása különös tekintettel a A Gazdasági és Innovációs Operatív Program várható pályázati forrásainak bemutatása különös tekintettel a Stratégiai K+F műhelyek kiválósága GINOP-2.3.2-15 SZTE Kutatás-fejlesztési és Innovációs Igazgatóság

Részletesebben

A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai

A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai A MAG Zrt. által kínál lehetőségek Dr. Novák Csaba ügyvezető igazgató, MAG Zrt. A Nemzeti Fejlesztési Terv gazdaságfejlesztési eredményei

Részletesebben

AGENDA. Pályázati lehetőségek az IT területén

AGENDA. Pályázati lehetőségek az IT területén Pályázati lehetőségek az IT területén Előadó: Nagy Tamás tanácsadó 2012. október 2. 1 AGENDA 00 Az Equinox Consulting bemutatása 01 Az Európai Unió által támogatott pályázati lehetőségek 02 Pályázatírással

Részletesebben

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program évre szóló éves fejlesztési kerete

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program évre szóló éves fejlesztési kerete A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 208. évre szóló éves fejlesztési kerete. A kis- és középvállalkozások versenyképességének javításáról szóló. prioritás azonosító jele neve keretösszege

Részletesebben

Alapvető cél és háttér információ. Pályázók köre. Iparág (a pályázó tevékenysége) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek:

Alapvető cél és háttér információ. Pályázók köre. Iparág (a pályázó tevékenysége) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek: Gazdaságfejlesztési Operatív Program komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kisés középvállalkozások számára (GOP-2009-2.1.1/B; KMOP-2009-1.2.1/B) Alapvető cél és háttér információ TERVEZET A

Részletesebben

Regionális innovációs források Innovációs Alap

Regionális innovációs források Innovációs Alap Hogyan pályázzunk? EUREKA és Baross Gábor Program információs nap Baross Gábor innovációs pályázati lehetőségek a Nyugat-dunántúli Régióban Nyeste Péter innovációs menedzser Sopron, 2008. március 17. Regionális

Részletesebben

Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (MVA) 1990- ben alakult azzal a céllal, hogy szakmai és pénzügyi támogatása révén elősegítse

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM KALOCSAI KORNÉL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG

Részletesebben

Aktuális hazai és közvetlen brüsszeli források, középpontban a kis- és középvállalkozások. Szuhóczky Gábor, ügyvezető EuroAdvance Kft.

Aktuális hazai és közvetlen brüsszeli források, középpontban a kis- és középvállalkozások. Szuhóczky Gábor, ügyvezető EuroAdvance Kft. Aktuális hazai és közvetlen brüsszeli források, középpontban a kis- és középvállalkozások Előadó: Szuhóczky Gábor, ügyvezető EuroAdvance Kft. Egymásra épülő üzletágaink Finanszírozási tanácsadás Projektmenedzsment

Részletesebben

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési kerete

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési kerete A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési kerete A kis- és középvállalkozások versenyképességének javításáról szóló. prioritás azonosító jele neve keretösszege (Mrd Ft) GINOP-..-8

Részletesebben

Az új OTK-OFK és a klaszterek Stratégiai vitaanyag

Az új OTK-OFK és a klaszterek Stratégiai vitaanyag Az új OTK-OFK és a klaszterek Stratégiai vitaanyag A dokumentumról Célok Piaci szereplők Társadalmi szereplők Közszféra Távlatos fejlesztési üzenetek a magyar társadalmi és gazdasági szereplők lehető legszélesebb

Részletesebben

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI (2011.02.11.) 1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK TECHNOLÓGIA-FEJLESZTÉS I. Magyarország területén megvalósuló beruházások esetében:

Részletesebben

Területi Operatív Programok tervezése, megyei kilátások 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.

Területi Operatív Programok tervezése, megyei kilátások 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1. Területi Operatív Programok tervezése, megyei kilátások 2014-2020 Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Jogszabályi háttér Ø A területfejlesztésről és a területrendezésről

Részletesebben

A KDOP évi Akciótervének pályázati lehetőségei. Kígyóssy Gábor, KDRFÜ vezető tervező Székesfehérvár, március 30.

A KDOP évi Akciótervének pályázati lehetőségei. Kígyóssy Gábor, KDRFÜ vezető tervező Székesfehérvár, március 30. A KDOP 2011-2013. évi Akciótervének pályázati lehetőségei Kígyóssy Gábor, KDRFÜ vezető tervező Székesfehérvár, 2011. március 30. Az ÚSZT legfőbb céljai Az Új Széchenyi Terv középpontjában a foglalkoztatás

Részletesebben

A GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM (GINOP) PÉNZÜGYI ESZKÖZEI

A GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM (GINOP) PÉNZÜGYI ESZKÖZEI A GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM (GINOP) PÉNZÜGYI ESZKÖZEI SZABÓ KRISZTINA JÚLIA NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM GAZDASÁGFEJLESZTÉSI PROGRAMOK VÉGREHAJTÁSÁÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG

Részletesebben

HVCA-MISZ-M27 2012-09-06. Horgos Lénárd M27 ABSOLVO. www.m27.eu

HVCA-MISZ-M27 2012-09-06. Horgos Lénárd M27 ABSOLVO. www.m27.eu Horgos Lénárd M27 ABSOLVO HVCA-MISZ-M27 2012-09-06 Tartalom Mikor és milyen forrást tudok igénybe venni az innovációs projektemhez? És utána? Az üzleti modellek és a felkészülés kérdései A paradicsom színre

Részletesebben

- DAOP-1.2.1.-11, DDOP-1.1.3.-11, ÉAOP-1.1.2./A-11, ÉMOP-1.2.1.-11, KDOP- 1.2.1.-11, KMOP-1.5.2.-11, NYDOP-1.1.1./A-11

- DAOP-1.2.1.-11, DDOP-1.1.3.-11, ÉAOP-1.1.2./A-11, ÉMOP-1.2.1.-11, KDOP- 1.2.1.-11, KMOP-1.5.2.-11, NYDOP-1.1.1./A-11 ÚSzT - DAOP-1.2.1.-11, DDOP-1.1.3.-11, ÉAOP-1.1.2./A-11, ÉMOP-1.2.1.-11, KDOP- 1.2.1.-11, KMOP-1.5.2.-11, NYDOP-1.1.1./A-11 Vállalati együttműködés és klaszterek támogatása Célja A konstrukció célja, hogy

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program. A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési kerete

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program. A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési kerete Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési kerete A kis és középvállalkozások versenyképességének javítása

Részletesebben

MEGJELENT A 2015. ÉVRE SZÓLÓ GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OP (GINOP) FEJLESZTÉSI KERETE!

MEGJELENT A 2015. ÉVRE SZÓLÓ GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OP (GINOP) FEJLESZTÉSI KERETE! MEGJELENT A 2015. ÉVRE SZÓLÓ GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OP (GINOP) FEJLESZTÉSI KERETE! 1. prioritás: Kis- és versenyképességének javítása 1 GINOP-1.1.1 2 GINOP-1.1.2 3 GINOP-1.2.1 4 GINOP-1.2.2

Részletesebben

Hazai és nemzetközi lehetőségek KKV-k számára

Hazai és nemzetközi lehetőségek KKV-k számára Kutatási és Technológiai Innovációs Alap - 2012 Új innovációs pályázatok az ÚSZT keretében Kiemelt figyelem a K+F+I témájú pályázatokra. 5 pályázati konstrukció Hazai és nemzetközi lehetőségek KKV-k számára

Részletesebben

MELYEK LESZNEK A NÉPSZERŰ

MELYEK LESZNEK A NÉPSZERŰ GAZDASÁGFEJLESZTÉS 2014-2020 MELYEK LESZNEK A NÉPSZERŰ PÁLYÁZATOK A KKV SZEKTORBAN? DR. GORDOS TAMÁS PRO RÉGIÓ ÜGYNÖKSÉG PROGRAMIRODA VEZETŐ BUDAPEST, 2016. OKTÓBER 27. TARTALOM 2014-2020 programozási

Részletesebben

Az NFT 2-ről röviden

Az NFT 2-ről röviden Tájékoztató a DAOP és az NFT II. aktuális állapotáról, tervezett pályázati lehetőségeiről Mohl Péter DARFT Kht. Az NFT 2-ről röviden NFT 2 (2007-13) 22,3 Mrd EURO 1) Gazdaságfejlesztés OP 674 Mrd Ft 2)

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

2. Technológia és infrastrukturális beruházások

2. Technológia és infrastrukturális beruházások 2010. június 08., kedd FONTOSABB AKTUÁLIS ÉS VÁRHATÓ PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK VÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA 2010. ÉVBEN 1. Logisztikai- és raktárfejlesztés Támogatás mértéke: max. 40 50% (jellegtől és helyszíntől

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs

Részletesebben

Tőlünk függ minden, csak akarjuk! Széchenyi István. Siba Ignác, Irányító Hatóság

Tőlünk függ minden, csak akarjuk! Széchenyi István. Siba Ignác, Irányító Hatóság Tőlünk függ minden, csak akarjuk! Széchenyi István Siba Ignác, Irányító Hatóság Új Széchenyi Terv 1. Foglalkoztatás Minden GOP-os pályázatban alapelem 2. Növekedés: Stratégia alkotás Kitörési pontok meghatározása

Részletesebben

Tájékoztató a vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása (GINOP 2.1.1.) pályázathoz

Tájékoztató a vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása (GINOP 2.1.1.) pályázathoz Jelen tájékoztatóban foglaltak nem nyújtanak teljes körű tájékoztatást és nem minősülnek ajánlattételnek, kizárólag a figyelem felkeltése a céljuk. A pályázatokkal kapcsolatos információk tájékoztató jellegűek,

Részletesebben

VERSENYKÉPES KÖZÉP-MAGYARORSZÁG GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM ÉVES FEJLESZTÉSI KERET MÓDOSÍTÁSA (VEKOP)

VERSENYKÉPES KÖZÉP-MAGYARORSZÁG GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM ÉVES FEJLESZTÉSI KERET MÓDOSÍTÁSA (VEKOP) VERSENYKÉPES KÖZÉP-MAGYARORSZÁG GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM ÉVES FEJLESZTÉSI KERET MÓDOSÍTÁSA (VEKOP) A módosított VEKOP ÉFK-ban keretemeléssel érintett felhívások: 1011/2016. (I. azonosító jele

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP )

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP ) 6720 Szeged, Arany J. u. 7. VI. em. 601.; +36(62) 424-361; iroda@nariz.hu; www.nariz.hu A pályázat célja Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.1-16) Kiemelt iparágakban

Részletesebben

Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Széchenyi István

Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Széchenyi István Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Széchenyi István Az Új Széchenyi Terv kiemelt céljai 1. Foglalkoztatás dinamikus növelése Minden GOP-os pályázatban alapelem 2. Növekedés Stratégia alkotás Kitörési pontok

Részletesebben

Hogyan tovább? a kis- és középvállalkozások fejlődése érdekében, fókuszban a női vállalkozások

Hogyan tovább? a kis- és középvállalkozások fejlődése érdekében, fókuszban a női vállalkozások Hogyan tovább? a kis- és középvállalkozások fejlődése érdekében, fókuszban a női vállalkozások Lakatosné Lukács Zsuzsanna Regionális és Kárpát-medencei Vállalkozásfejlesztési Főosztály MENTOR-NET találkozó

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program komplex vállalati technológiafejlesztés a hátrányos helyzetű kistérségekben (GOP

Gazdaságfejlesztési Operatív Program komplex vállalati technológiafejlesztés a hátrányos helyzetű kistérségekben (GOP Gazdaságfejlesztési Operatív Program komplex vállalati technológiafejlesztés a hátrányos helyzetű kistérségekben (GOP-2009-2.1.1/C) Alapvető cél és háttér információ A komplex technológiai fejlesztésen,

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020 Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020 Fukker Gabriella főosztályvezető Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkárság Gazdaságtervezési Főosztály 2015. február 25.

Részletesebben

keretösszege (Mrd meghirdetésének módja GINOP Ipari parkok fejlesztése 6 standard Meghirdetve áprilisban

keretösszege (Mrd meghirdetésének módja GINOP Ipari parkok fejlesztése 6 standard Meghirdetve áprilisban Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 20. évre szóló éves fejlesztési keret azonosító jele GINOP-1.1.1- GINOP-1.1.2- VEKOP- GINOP-1.1.3- GINOP-1.1.4- neve Vállalkozói inkubációs tevékenységek

Részletesebben

A Közép-magyarországi régió vállalkozásainak támogatása a KMOP keretein belül. Varju László, Elnök, KMRFT október 14.

A Közép-magyarországi régió vállalkozásainak támogatása a KMOP keretein belül. Varju László, Elnök, KMRFT október 14. A Közép-magyarországi régió vállalkozásainak támogatása a KMOP keretein belül Varju László, Elnök, KMRFT 2008. október 14. KMRFT - Adatok, feladatok A Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács

Részletesebben

Mikro-, kis vállalkozások forráshoz jutási és pályázati lehetőségei Keller Péter osztályvezető Vállalkozásfejlesztési Főosztály

Mikro-, kis vállalkozások forráshoz jutási és pályázati lehetőségei Keller Péter osztályvezető Vállalkozásfejlesztési Főosztály Mikro-, kis vállalkozások forráshoz jutási és pályázati lehetőségei Keller Péter osztályvezető Vállalkozásfejlesztési Főosztály Mezőkovácsháza 2010. szeptember 8. Előadás tartalma Vállalkozások finanszírozási

Részletesebben

A Gazdaságfejlesztési Operatív Program pályázati lehetőségei

A Gazdaságfejlesztési Operatív Program pályázati lehetőségei A Gazdaságfejlesztési Operatív Program pályázati lehetőségei Első Önkormányzati Projektbörze 2010 Budapest, 2010.03.31. Szemző György projektmenedzser, GOP IH Nemzeti Fejlesztési Ügynökség A Gazdaságfejlesztési

Részletesebben

VAS MEGYE TOP 100 konferencia Nyugat-Pannon Növekedési Zóna Program

VAS MEGYE TOP 100 konferencia Nyugat-Pannon Növekedési Zóna Program VAS MEGYE TOP 100 konferencia Nyugat-Pannon Növekedési Zóna Program Szijártó Zsolt ügyvezető igazgató,nypjmk Budapest, 2014. november 20. Fejlődési alapok Növekedési tengelyek Verseny-előnyök Hatások

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Akcióterv

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Akcióterv Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4. prioritás: Pénzügyi eszközök Akcióterv 2009-2013 4.2. Portfóliagarancia program hitelintézetek és vállalkozások részvételével 2008. október 1. I. Prioritás bemutatása

Részletesebben

2010. Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 2010.04.21.

2010. Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 2010.04.21. 2010. Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 2010.04.21. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött

Részletesebben

2010.10.27. Kalocsai Kornél Miskolc 2010. október 21.

2010.10.27. Kalocsai Kornél Miskolc 2010. október 21. 21.1.27. Kalocsai Kornél Miskolc 21. október 21. 1. Célok az értékelés fıbb kérdései, elemzett pályázati struktúra 2. Pénzügyi elırehaladás értékelése 3. Szakmai elırehaladás értékelése 4. Egyéb külsı

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL VÁLLALKOZÁSOKNAK

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL VÁLLALKOZÁSOKNAK PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL VÁLLALKOZÁSOKNAK SIKEREKBEN ÉS PÁLYÁZATOKBAN GAZDAG, BOLDOG ÚJÉVET KÍVÁNUNK MINDEN MEGLÉVŐ ÉS LEENDŐ ÜGYFELÜNKNEK! Jó hír, hogy a vállalkozásokat érintő pályázatok beadási határidejét

Részletesebben

PROF. DR. FÖLDESI PÉTER

PROF. DR. FÖLDESI PÉTER A Széchenyi István Egyetem szerepe a járműiparhoz kapcsolódó oktatásban, valamint kutatás és fejlesztésben PROF. DR. FÖLDESI PÉTER MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 2014. JANUÁR 31. Nemzetközi kitekintés Globalizáció

Részletesebben

A könyvtárak fejlesztési lehetőségei. a TÁMOP-ban és a TIOP-ban

A könyvtárak fejlesztési lehetőségei. a TÁMOP-ban és a TIOP-ban A könyvtárak fejlesztési lehetőségei a TÁMOP-ban és a TIOP-ban Oktatási és Kulturális Minisztérium Könyvtári Osztály A könyvtárak fejlesztési lehetőségei az EU támogatási rendszerében (2007-2013) Országos

Részletesebben

Európai Uniós és hazai innovációs források

Európai Uniós és hazai innovációs források Európai Uniós és hazai innovációs források Vaspál Gábor innovációs projektkoordinátor Nemzeti Innovációs Hivatal www.nih.gov.hu EU FP 7 NMP Szakmai Nap 2012. Május 23. Győr Az EUREKA program 1985-ben létrehozott

Részletesebben

Támogatási lehetőségek a turizmusban

Támogatási lehetőségek a turizmusban Támogatási lehetőségek a turizmusban Hévíz 2015. május 28. Bozzay Andrásné szakmai főtanácsadó Lehetőségek az operatív programokban 2014-2020 1. Gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program (GINOP)

Részletesebben

Részletes GINOP pályázati menetrend vállalkozásoknak 2015

Részletes GINOP pályázati menetrend vállalkozásoknak 2015 Részletes GINOP pályázati menetrend vállalkozásoknak 2015 A gépbeszerzést, technológiai fejlesztést, munkaerő bővülést és piaci megjelenést tervező vállalkozások számíthatnak először forráslehetőségre.

Részletesebben

AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI

AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt. 2011. január 19., szerda AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI 1. Logisztikai- és raktárfejlesztés Pest megyén és Budapesten

Részletesebben

Sajtóanyag. 10 új pályázat -13 milliárdos támogatás gazdaságfejlesztésre

Sajtóanyag. 10 új pályázat -13 milliárdos támogatás gazdaságfejlesztésre Sajtóanyag 10 új -13 milliárdos támogatás gazdaságfejlesztésre A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség július 13-án mintegy 13 milliárd forint értékben újabb tíz gazdaságfejlesztési ot jelentet meg. Ezek a ok

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉS

VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉS A pályázat beadási A pályázat beadási Telephelyfejlesztés DAOP-1.1.1./E-11 A pályázat célja a mikro, kis- és középvállalkozások (a továbbiakban KKVk) működési helyszínéül szolgáló

Részletesebben

Európai uniós forrású vállalati hitel- és kombinált hitelprogramok. MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. DR. NYIKOS GYÖRGYI IGAZGATÓ

Európai uniós forrású vállalati hitel- és kombinált hitelprogramok. MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. DR. NYIKOS GYÖRGYI IGAZGATÓ Európai uniós forrású vállalati hitel- és kombinált hitelprogramok MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. DR. NYIKOS GYÖRGYI IGAZGATÓ Visszatérítendő pénzügyi eszköz támogatás intézményrendszere NGM IRÁNYÍTÓ

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló Prioritás A prioritás egyedi célkitűzései: A prioritáshoz kapcsolódó tervezett

Részletesebben