A FÉMIPAR MAGYARORSZÁGON GAZDASÁGI ELEMZÉS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A FÉMIPAR MAGYARORSZÁGON GAZDASÁGI ELEMZÉS"

Átírás

1 2014. MÁRCIUS 26. A FÉMIPAR MAGYARORSZÁGON GAZDASÁGI ELEMZÉS Várkonyi Gáspár

2 ELSŐ FEJEZET AZ ELEMZÉS MÓDSZERTANA

3 CÉLOK: a rendelkezésre álló információk alapján egy olyan jellemzés elkészítése, mely hitelesen és objektíven mutatja be a fémipar jelenlegi, aktuális helyzetét, azon lehetőségek, utak, irányok feltárását és azonosítását, melyek hozzájárulhatnak az ágazat további fejlődéséhez.

4 PILLÉREK: Makrogazdasági környezet leírása, bemutatása. Részletes ágazati elemzés dimenziói: Objektív statisztikák: a KSH által biztosított, a 8 fémipari ágazatra vonatkozó részletes statisztikák bemutatása, elemzése, Piaci szubjektív vélemények: a GFK Hungária által készített felmérés adatainak bemutatása elemzése (a felmérés 400 megkérdezett fémipari vállalkozás kérdőíves CATI módszer szerinti felmérésén alapul, mely október 14. és 25. között zajlott le), ezek tehát közvetlenül a piaci szereplőktől származó információkat jelentenek, Nemzetközi beágyazottság: nemzetközi összehasonlító elemzésünk az Eurostat Strukturális Gazdasági Adatbázisának (Structural Business Database) adatait használta fel.

5 MÁSODIK FEJEZET MAKROGAZDASÁGI KÖRNYEZET LEÍRÁSA, BEMUTATÁSA

6 GDP ELŐREJELZÉS: A fémipari vállalkozások működése szempontjából meghatározó lehet a GDP várható alakulása, mivel a konjunktúra a fémipari vállalkozásokat is erősíti 2014-re és 2015-re is gazdasági bővülést vetítenek előre a vizsgált források által publikált adatok 2. táblázat: GDP előrejelzések (a GDP százalékában) Forrás költségvetési törvény, Európai Bizottság, OECD, saját szerkesztés Előrejelzések a GDP növekedésre Év/Szereplő Kormány 0,9 2,0 2,3 EU Bizottság 0,7 1,8 2,1 OECD 1,2 2,0 1,7 Átlag 0,93 1,93 2,03

7 TOVÁBBI MAKROGAZDASÁGI JELLEMZŐK: Az Európai Bizottság 2014 és 2015 vonatkozásában igazán biztató adatokat valószínűsít, mind egy stabil gazdasági helyzetre utal. Az iparág tehát reálisan építi be várakozásaiba a növekedést az adatok alapján. 3. táblázat: Az Európai Bizottság előrejelzése a makrogazdasági adatokra (százalék) Forrás: Európai Bizottság, saját szerkesztés Év/Mutató Költségvetési egyenleg -2,9-3 -2,7 Államadósság 80,7 79,9 79,4 Infláció 2,1 2,2 3 Munkanélküliség 11 10,4 10,1 Foglalkoztatottság növekedése 0,1 0,8 0,5

8 HARMADIK FEJEZET RÉSZLETES ÁGAZATI ELEMZÉS

9 A VIZSGÁLT ÁGAZATOT 8 ALÁGAZAT ALKOTJA: 1. Vasöntés 2. Acélöntés 3. Könnyűfémöntés 4. Egyéb nem vas fém öntése 5. Fémalakítás és porkohászat 6. Fémfelület-kezelés 7. Fémmegmunkálás 8. Szerszámgyártás

10 TERMELÉSI ÉRTÉK, GDP-HEZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS: Az ágazat termelési értéke 2011-re milliárd forintra nőtt, 2012-ben pedig milliárd forintra. Ez a GDP 4,9 százalékának felelt meg 2010-ben. Ez az arány 2011-re 5,7 százalékra nőtt, míg 2012-ben gyakorlatilag nem változott. Ezzel nagyságrendileg azonos szinten van az ágazat a gumi-, műanyag és nemfém ásványi termék gyártásával vagy a gép, gépi berendezés gyártásával. Megelőzi például a vegyi anyag, termék gyártása és a gyógyszergyártás alágazatokat. Az adatok rávilágítanak, hogy az ágazat kezdi visszatermelni a válság előtti teljesítményt, melyet leginkább a 2009-es évben vesztett el.

11 A FÉMIPARI VÁLLALKOZÁSOK SZÁMA: A KSH rendelkezésünkre bocsátott adatai szerint a 8 kategóriában 2010-ben összesen db vállalkozás, 2011-ben db vállalkozás, 2012-ben vállalkozás működött. A vállalkozások összességében tehát a 2010-es szint alatti értéket értek el 2012-ben, miközben pl. a nettó árbevétel és a termelési érték is meghaladja a 2010-ben mért értékeket. Ez tehát azt is jelenti, hogy nőttek az egy vállalkozásra jutó átlagos értékek ez mindenképpen bíztató.

12 A FÉMIPARI VÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁNAK MEGOSZLÁSA: 2012-re a vállalkozások eloszlása úgy alakult, hogy a fémmegmunkálás területén működő vállalkozások száma és aránya tovább erősödött, míg a többi kategóriában a legtöbb esetben mérséklődött a vállalkozások száma. Illetve látható az is, hogy összességében csökkent a fémipari vállalkozások száma. 4. táblázat: Működő vállalkozások száma (db) Forrás: KSH, saját szerkesztés Alágazat/ Év Vasöntés Acélöntés Könnyűfémöntés Egyéb nem vas fém öntése Fémalakítás és porkohászat Fémfelület-kezelés Fémmegmunkálás Szerszámgyártás Összesen

13 A VÁLLALKOZÁSOK CÉGJELLEMZŐI: A fémipari vállalkozások esetén (mint az a válaszadásokból kiderül) legjellemzőbb az közötti cégalakulás. A válaszadók 41 százaléka mondta azt, hogy vállalkozása ezen évek valamelyikében alakult. A vállalkozások jellemzően jogi személyiséggel rendelkező társasági formát választanak (és ezek érik el a legnagyobb árbevételt). A válaszadó 400 vállalkozás közt egyértelmű többségben van a korlátolt felelősségű társaságok aránya, ugyanis az összes vizsgált vállalkozás 81 százalékának ez a cégformája.

14 A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMA: A KSH adatai szerint a területen között nőtt a szervezetek tevékenységében résztvevők száma. Míg 2010-ben főt foglalkoztatott az ágazat, addig 2011-ben főt, ben pedig már főt. Ez 2010-hez képest mintegy 18 százalékos növekedésnek felel meg. A vállalkozások tevékenységében részt vevők számának 2010-hez viszonyított növekedése, valamint a vállalkozások számának (a korábbi fejezetben bemutatott) 2010-hez viszonyított csökkenése azt eredményezte 2010-ről 2012-re, hogy az átlagosan egy vállalkozásokra jutó, annak tevékenységében részt vevők száma növekedett. Míg 2010-ben átlagosan 6,85 fő vett részt a vállalkozások tevékenységében, addig, 2011-ben már 7,39-en, 2012-ben pedig 8,14-en.

15 A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMA JELENTŐSÉGE: A 8 fémipari kategóriára vonatkozó szűrt létszám (37,714 ezer fő) a feldolgozóipar foglalkoztatotti létszámának 4,7 százalékát adta 2012-ben. A 8 kategória 37,714 ezer fős létszáma olyan ágazatok foglalkoztatottsági adataival mutat hasonlóságot, mint például a villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás 35,5 ezer fős, a gép, gépi berendezés gyártása 46,5 ezer fős, vagy az ingatlanügyletek 23,4 ezer fős adatai.

16 A FÉMIPARI VÁLLALKOZÁSOK TEVÉKENYSÉGI KÖRE: A válaszadó fémipari vállalkozások megkülönböztethetőek fő és melléktevékenységük szerint. A válaszok azt a képet rajzolják ki, hogy a fémipari vállalkozások leggyakoribb fő tevékenysége a fémszerkezet gyártás (18 százalék), fémmegmunkálás (14 százalék), forgácsolás (12 százalék), gépgyártás és javítás (10 százalék). A vállalkozások egyéb tevékenységei közül a többi tevékenységhez képest nagyobb arányban fordul elő a kereskedelem, szolgáltatás (10 százalék), a lakatosmunkák (4 százalék), gépgyártás és javítás (3 százalék), forgácsolás (3 százalék). Mindemellett kiemelendő, hogy 69 százaléknak nincs más tevékenysége. Tehát jellemzően csak egy tevékenységet végeznek a vállalkozások.

17 A VÁLLALKOZÁSOK PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉGE: A válaszadók azt a képet rajzolják ki (ld. következő dia), hogy a fémipari vállalkozások többsége nem rendelkezik nyertes pályázattal. A vállalkozások 67 százaléka vallott erről, miközben 33 százaléknyi cégnek voltak sikerei a pályázatok tekintetében. Legsikertelenebbül a Közép-Magyarországi régióban és a Dél-Alföldön pályáztak a vállalkozások. Itt a cégek 77 százalékának, illetve 72 százalékának nem volt sikeres pályázata.

18 MUNKAVÁL LALÓK SZÁMA RÉGIÓ A VÁLLALKOZÁSOK PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉGE: 16. táblázat: a fémipari vállalkozások pályázati tevékenysége (az összes válaszadó százalékában) Forrás: GFK Hungária, saját szerkesztés Sikeres pályázat volt nem volt TELJES MINTA Nyugat-Dunántúl Közép-Dunántúl Dél-Dunántúl Közép- Magyarország Észak- Magyarország Észak-Alföld Dél-Alföld fő fő fő fő fő vagy több 57 43

19 A VÁLLALKOZÁSOK K+F TEVÉKENYSÉGE: A fémipari vállalkozások esetében a rendelkezésre álló adatok tükrében kijelenthető, hogy jellemzően nem végeznek K+F tevékenységet. Mint az látható a következő dián lévő táblázaton, a 400 megkérdezett vállalkozás mindössze 7 százaléka folytat ilyen jellegű tevékenységet.

20 MUNKAVÁLLA LÓK SZÁMA RÉGIÓ A VÁLLALKOZÁSOK K+F TEVÉKENYSÉGE: Kutatási-fejlesztési tevékenység végzése nem millió Ft 1-10 millió millió Ft feletti Ft értékben értékben értékben TELJES MINTA Nyugat- Dunántúl Közép- Dunántúl Dél-Dunántúl Közép- Magyarorszá g Észak- Magyarorszá g Észak-Alföld Dél-Alföld fő fő fő fő fő vagy több táblázat: a vállalkozások K+F tevékenysége I. (az összes vállalkozás százalékában) Forrás: GFK Hungária, saját szerkesztés

21 A VEVŐI KÖR JELLEMZÉSE: A fémipari vállalkozások vevői körére jellemző, hogy leginkább néhány nagy vevőre korlátozódik (a válaszadó vállalatok 78 százalékára igaz), a sok kis vevővel szemben (ez a vállalkozások 22 százalékára igaz). A vállalkozások méretének és a vállalkozás vevői szerkezetének vizsgálatakor nem látható sajátosság. A vállalkozások mérete és a megkülönböztetett vállalattípusok, mint ügyfelek kapcsolatát vizsgálva az adatok tanulsága szerint megállapíthatjuk, hogy a nagyobb (több foglalkoztatottal rendelkező) cégek irányába való elmozdulás magával hozza, hogy a néhány nagy vevő, mint ügyfél egyre inkább a nagyvállalatok közül, vagy a multinacionális cégek közül kerülnek ki.

22 A FÉMIPARI VÁLLALATOK INTEGRÁCIÓJÁNAK JELLEMZÉSE: Általában alacsony a részvételük. A klaszterekben való részvétel átlaga 12 százalék. Az ipari parkban való tagság átlagosan 6 százalékos. Az ipari parkok tekintetében a nagyobb foglalkoztatotti létszám magasabb arányú ipari parki tagságot láttat. Beszállítói rendszernek a fémipari vállalkozások 4 százaléka tagja mindösszesen a megkérdezettek körében. Arányát tekintve Észak- Magyarország emelkedik ki a többi régióhoz képest.

23 A FÉMIPARI VÁLLALATOK KÜLKERESKEDELME: A 400 válaszadó közül a vállalatok 53 százaléka nyilatkozott arról, hogy nem végez közvetlen exportot, 71 százalék arról, hogy nem végez közvetett exportot, a közvetlen import esetén ez az arány 57 százalék. Regionális alapon a legnagyobb közvetlen exporttevékenység (a régióban levő vállalkozások közül) Nyugat-Magyarországon és Észak-Magyarországon figyelhető meg.

24 A FÉMIPARI VÁLLALATOK KÜLKERESKEDELME: A rendelkezésre bocsátott adatok arra is lehetőséget biztosítottak, hogy megvizsgáljuk: van-e különbség az exporttevékenységet végző vállalkozások és az exporttevékenységet nem végző vállalkozások között a fentebb elemzett témakörökben. Láthatóvá vált, hogy az exporttevékenység alapvetően nem befolyásolja döntően sem a saját, sem a bérelt telephelyek számát, az exportot nem végzőkhöz képest. A vállalkozások cégalakulásának évét tekintve az exportáló és a nem exportáló vállalkozások között lényeges különbség nem látható.

25 A FÉMIPARI VÁLLALATOK KÜLKERESKEDELME: A cégforma tekintetében jól láthatóan az exporttevékenységet végző vállalkozásoknál magasabb a korlátolt felelősségű vállalkozások aránya. Az árbevétel tekintetében az exportáló és nem exportáló vállalkozások között meghatározó különbségek látszódnak. Egyértelműen nagyobb arányban vannak jelen az exportálók a 200 millió forintot meghaladó éves árbevétel kategóriákban. 23. táblázat: az árbevétel alakulása az exporttevékenység függvényében (az összes válaszadó százalékában) Forrás: GFK Hungária, saját szerkesztés 10 millió Ft alatt millió Ft A vállalkozás tavalyi árbevétele millió Ft millió Ft millió Ft millió Ft 2 milliárd Ft felett van exporttevékenység nincs exporttevékenység

26 A FÉMIPARI VÁLLALATOK KÜLKERESKEDELME: A foglalkoztatottak szerkezetében meghatározó különbség áll fenn a két kategória között. Az adatokból kiolvasható, hogy az exportálók nagyobb arányban tartoznak a magasabb foglalkoztatotti létszám-kategóriákba. Míg a nem exportálók 68 százaléka maximum 10 főt foglalkoztat, addig az exportáló vállalkozások 71 százaléka a 10 fő fölötti létszámmal rendelkezők körébe tartozik. 24. táblázat: a foglalkoztatottak és a felsőfokú végzettségűek száma (%) Forrás: GFK Hungária, saját szerkesztés Foglalkoztatottak száma A foglalkoztatottakon belül a diplomások száma 1-5 fő 6-10 fő fő fő 51 fő vagy több egy sincs 1-5 fő 6-10 fő 11 fő vagy több van exporttevékenység nincs exporttevékenység

27 A FÉMIPARI VÁLLALATOK KÜLKERESKEDELME: Az exporttevékenység tekintetében lényegében nem tapasztalható különbség a vállalkozások között a szabadalmi tevékenység tekintetében. Az exporttevékenységet végzők és nem végzők közel azonos arányban (94-96 százalék) nem rendelkeznek saját szabadalommal, szellemi tulajdonnal, találmánnyal. Mindezek mellett meg kell jegyezni, hogy az exporttevékenységet nem végző vállalkozások egyáltalán nem vásárolnak eljárásokat, know-how-t. Az exportálók és nem exportálók között ugyanakkor lényeges különbség látható a kutatási, fejlesztési tevékenység tekintetében. Az exportáló cégek nagyobb aránya végez ilyen jellegű tevékenységet: 9 százalék, szemben a nem exportálók 3 százaléknyi vállalkozásával szemben. Mindemellett nem csak a vállalkozások arányában, hanem az erre fordított összeg tekintetében is magasabb értéket értek el az exportáló vállalkozások.

28 NEGYEDIK FEJEZET NEMZETKÖZI ÖSSZEHASONLÍTÁS

29 A FÉMIPARI VÁLLALKOZÁSOK SZÁMA: A vállalkozások számát tekintve hazánk az uniós átlagérték alatt helyezkedik el, de még a középmezőnyben a 2011-es 4798 összes vállalkozás számot tekintve. Viszont a régiónkat tekintve csak Szlovákia és Lengyelország rendelkezik több fémipari vállalkozással, mint hazánk.

30 A FÉMIPARI VÁLLALKOZÁSOK SZÁMA: ábra: A fémipari vállalkozások száma az EU tagországaiban (db) Forrás: Eurostat, saját szerkesztés

31 A FÉMIPARI VÁLLALKOZÁSOK SZÁMA: Fontos, hogy a vizsgált 8 alágazat tekintetében a hazai vállalkozások megoszlása nem tér el lényegesen az európai országokban megfigyelhető megoszlásoktól. az EU 28 országában a fémmegmunkálás tevékenységben működik a vállalkozások nagyságrendileg 66 százaléka, hazákban pedig ez az arány 73 százalékos, tehát itthon magasabb ezen alágazat koncentrálódása, a fémalakítás, porkohászat esetén a hazai vállalkozások aránya (3,5 százalék) kevesebb, mint feleannyi, mint az uniós átlagos megoszlás (7,6 százalék), fémfelület kezelésnél pedig a hazánkban látható koncentráció (8,8 százalék) szintén kisebb az uniós megoszlásnál (13,5 százalék)

32 A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMA: Az összes foglalkoztatottak tekintve hazánk szintén a középmezőnyben helyezkedik el: 2011-ben fő volt hazai létszám, ez ugyan elmarad az uniós átlagtól, azonban ezzel a tagországok középmezőnyében helyezkedik el hazánk, olyan országokat megelőzve, mint például Ausztria, Szlovákia, Portugália, Szlovénia. A közvetlen régiónkban csak Lengyelország fémipari vállalatai foglalkoztatnak több munkavállalót, mint hazánk igaz, a lengyel adat jóval magasabb (nagyságrendileg 115 ezer fő).

33 A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMA: Az egy vállalkozásra eső foglalkoztatottsági arány az adatokat tekintve hazánkban 2011-ben 7,4 fő volt, míg az EU átlag ebben a tekintetben a jóval magasabb, a 10,4 fős értéket mutatott. Ez azt jelenti, hogy Magyarországon nagyobb a kisebb méretű vállalkozások aránya. Ez a korábbi vizsgált adatokat (vagyis hazai belső eloszlást) tekintve azt jelenti, hogy Magyarországon magasabb a mikrovállalkozások aránya, mint általában az uniós országokban.

34 A TERMELÉSI ÉRTÉK: A termelési értéket tekintve hazánk (1.868 millió euró) szintén az EU-átlag (7.907 millió euró) alatti értékekkel rendelkezik, amely ebben az esetben is a középmezőnybe való tartozáshoz volt elegendő a 2011-es adatokat tekintve. Negatív, hogy kifejezetten nagy az elmaradásunk az átlaghoz képest. Pozitív, hogy a regionális versenytársaink közül csak Lengyelország és Ausztria tud minket megelőzni a nominális értékeket tekintve. A termelési értéket továbbvizsgálva kiderül, hogy vélhetően az alacsony nominális termelési érték következtében az egy vállalkozásra, és az egy foglalkoztatottra viszonyított termelési érték az uniós összehasonlításban kifejezetten alacsony hazánkban. Mindkét esetben az utolsók között van a rangsort tekintve hazánk.

35 A TERMELÉSI ÉRTÉK: 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 4. ábra: Az egy vállalkozásra eső termelés nagysága az EU tagállamaiban (millió euró) Forrás: Eurostat, saját szerkesztés 1,50 1,00 0,50 0,00

36 A TERMELÉSI ÉRTÉK: Az ágazat vonatkozásában az adatok azt jelentik, hogy relatíve alacsonyabb a vállalkozások termelékenysége (és az egyes dolgozók termelékenysége is), mint az EU-ban egy átlagos fémipari vállalkozás esetén. A korábban vizsgált adatokat tekintve ennek legfontosabb magyarázata a kérdőíves adatok alapján az lehet, hogy nagyon alacsony mértékű a hazai fémipari vállalkozások innovációs tevékenysége és szabadalmakkal való ellátottsága.

37 ÖTÖDIK FEJEZET KÖVETKEZTETÉSEK SWOT ANALÍZIS

38 VESZÉLYEK: Alacsony integráltság (klaszterek, beszállítási láncok, ipari parkok) Alacsony K+F intenzitás Alacsony pályázati teljesítmény (mind a hazai, mind az uniós pályázatok tekintetében)

39 ERŐSSÉGEK: Stabil vállalkozási szerkezet Magas területi lefedettség Gazdaságpolitikai célokhoz való illeszkedés

40 LEHETŐSÉGEK: Várható általános konjunktúra (hazai és globális szinten) A gazdaságpolitika keleti nyitás politikája as uniós források felhasználása (kifizetések felgyorsulása) A as uniós forrásokból való részesülés (közvetlen és közvetett módon) Alacsony kamatkörnyezet, laza monetáris politika (európai szinten), az MNB Növekedési és Hitelprogramja

41 KÖVETKEZTETÉSEK Az adatok rávilágítanak, hogy a fémipar nemzetgazdasági szerepe (főként a kormányzati célokhoz való kapcsolódás tekintetében) fontos Emellett az ágazat a jövőben, akár már középtávon még nagyobb szerephez juthat a nemzetgazdaságban Mindemellett az is látszik, hogy ennek elérésére külön fejlesztéseket kell véghezvinni a kitörési pontok, lehetőségek mellett Komoly cél, hogy a fémipari vállalkozások nemzetközi összehasonlításban vett termelékenységét javítani lehessen, ehhez az szükséges, hogy a korábban említett alacsony szintű innovációs jellegű tevékenység komoly fejlődésnek induljon az iparágon belül

4. ábra: A GERD/GDP alakulása egyes EU tagállamokban 2000 és 2010 között (%) 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 2000 2001 2002 2003 Észtország Portugália 2004 2005 2006 2007 Magyarország Románia 2008

Részletesebben

Tervezett béremelés a versenyszektorban 2016-ban A októberi vállalati konjunktúra felvétel alapján február 3.

Tervezett béremelés a versenyszektorban 2016-ban A októberi vállalati konjunktúra felvétel alapján február 3. Tervezett béremelés a versenyszektorban 2016-ban A 2015. októberi vállalati konjunktúra felvétel alapján 2016. február 3. 1 / 8 Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan nonprofit kutatóműhely,

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR. Betöltésre váró álláshelyek, I. negyedév július 11.

STATISZTIKAI TÜKÖR. Betöltésre váró álláshelyek, I. negyedév július 11. STATISZTIKAI TÜKÖR 2016. július 11. A gazdasági teljesítmény bővülésével párhuzamosan hazánkban nem csak a foglalkoztatottak létszáma, de a munkaerő iránti kereslet is folyamatosan növekszik, ami egyes

Részletesebben

Védjegyintenzív ágazatok Magyarországon

Védjegyintenzív ágazatok Magyarországon Védjegyintenzív ágazatok Magyarországon Simon Dorottya dr. Gonda Imre Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Európai IP kérdések: újratöltve MIE rendkívüli közgyűlés 2014. szeptember 3. Védjegyintenzív ágazatok

Részletesebben

ALKALMAZOTTI LÉTSZÁM AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN, A FA- ÉS BÚ-

ALKALMAZOTTI LÉTSZÁM AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN, A FA- ÉS BÚ- ALKALMAZOTTI LÉTSZÁM AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN, A FA- ÉS BÚ- TORIPARBAN LÉTSZÁM-KATEGÓRIÁNKÉNT Az új osztályozási rendszer bevezetésével a létszám adatokban is változás következett be. A 0-9 fő közötti kategória

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR. Jelentés a beruházások 2014. évi alakulásáról. Tartalom. 1. Összefoglalás...2. 2. Nemzetközi kitekintés...2

STATISZTIKAI TÜKÖR. Jelentés a beruházások 2014. évi alakulásáról. Tartalom. 1. Összefoglalás...2. 2. Nemzetközi kitekintés...2 215. április Jelentés a beruházások 214. évi alakulásáról STATISZTIKAI TÜKÖR Tartalom 1. Összefoglalás...2 2. Nemzetközi kitekintés...2 3. Gazdasági környezet...2 4. A beruházások főbb jellemzői...3 5.

Részletesebben

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK (I) A pénzügyi integráció hozadékai a világgazdaságban: Empirikus tapasztalatok, 1970 2002.................................... 13 (1)

Részletesebben

A magyar vegyipar 2008-ban

A magyar vegyipar 2008-ban A magyar vegyipar 2008-ban A szakma fejlődését megalapozó gazdasági környezet A világgazdaság dinamikus (évi 5% körüli) növekedése 2008-ban lefékeződött, az amerikai másodlagos jelzálogpiacról kiindult

Részletesebben

Gazdaságra telepedő állam

Gazdaságra telepedő állam Gazdaságra telepedő állam A magyar államháztartás mérete jóval nagyobb a versenytársakénál Az állami kiadások jelenlegi szerkezete nem ösztönzi a gazdasági növekedést Fókusz A magyar államháztartás mérete

Részletesebben

Beruházás-statisztika

Beruházás-statisztika OSAP 1576 Beruházás-statisztika Egészségügyi ágazat Önkormányzatok és önállóan jelentő egészségügyi szolgáltatók 2011 Önkormányzatok és önállóan jelentő egészségügyi szolgáltatók beruházási és felújítási

Részletesebben

TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS

TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS A magyarországi turisztikai régiók vendégforgalma 2002-ben 1 Kiss Kornélia Sulyok Judit kapacitása 2002-ben 2 Magyarországon 3377 kereskedelmi szálláshely mûködött, összesen 77 155 szobával és 335 163

Részletesebben

Javuló várakozások tovább bővülő foglalkoztatás

Javuló várakozások tovább bővülő foglalkoztatás Javuló várakozások tovább bővülő foglalkoztatás A sajtótájékoztató bemutató anyaga 2007. január 11. 9:00 óra, Budapest, V., Kossuth tér 6-8. 503 1 Tartalom A Munkaerőpiaci Prognózis adatfelvételének néhány

Részletesebben

BEFEKTETÉSEK ÉS A KÖLTSÉGVETÉS

BEFEKTETÉSEK ÉS A KÖLTSÉGVETÉS KOVÁCS ÁRPÁD EGYETEMI TANÁR, SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖLTSÉGVETÉSI TANÁCS ELNÖK MAGYAR KÖZGAZDASÁGI TÁRSASÁG ELNÖK BEFEKTETÉSEK ÉS A KÖLTSÉGVETÉS 2013 ŐSZ Tartalom 1. A 2013. évi költségvetés megvalósításának

Részletesebben

A magyar vegyipar* 2011-ben

A magyar vegyipar* 2011-ben A magyar vegyipar* 2011-ben Nemzetközi és hazai gazdasági folyamatok¹ 2011-ben a globális konjunktúra dinamikája veszített lendületéből. A Nemzetközi Valutaalap előrejelzése szerint 2011-ben a világgazdaság

Részletesebben

Magyarország helyzetének változása a régiós versenyben

Magyarország helyzetének változása a régiós versenyben Magyarország helyzetének változása a régiós versenyben A Versenyképességi évkönyv 216 bemutatása Magyar versenyképesség régiós kitekintéssel c. workshop 216. március 29. Udvardi Attila Kutatásvezető GKI

Részletesebben

REGISZTRÁLT GAZDASÁGI SZERVEZETEK SZÁMA AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN, FA- ÉS BÚTORIPARBAN

REGISZTRÁLT GAZDASÁGI SZERVEZETEK SZÁMA AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN, FA- ÉS BÚTORIPARBAN REGISZTRÁLT GAZDASÁGI SZERVEZETEK SZÁMA AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN, FA- ÉS BÚTORIPARBAN ERDŐGAZDÁLKODÁS 2013-ban tovább emelkedett a regisztrált szervezetek száma az erdőgazdálkodás területén (+4,8%). Folytatódott

Részletesebben

Középtávú előrejelzés a makrogazdaság és az államháztartás folyamatairól

Középtávú előrejelzés a makrogazdaság és az államháztartás folyamatairól Középtávú előrejelzés a makrogazdaság és az államháztartás folyamatairól Budapest Corvinus Egyetem Gazdaság- és Társadalomstatisztikai Elemző és Kutató Központ Budapest, 2016. október 20. Célkitűzések

Részletesebben

ALKALMAZOTTI LÉTSZÁM AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN, A FA- ÉS BÚTORIPARBAN LÉTSZÁM-KATEGÓRIÁNKÉNT

ALKALMAZOTTI LÉTSZÁM AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN, A FA- ÉS BÚTORIPARBAN LÉTSZÁM-KATEGÓRIÁNKÉNT ALKALMAZOTTI LÉTSZÁM AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN, A FA- ÉS BÚTORIPARBAN LÉTSZÁM-KATEGÓRIÁNKÉNT Az új osztályozási rendszer bevezetésével a létszám adatokban is változás következett be. A 0-9 fő közötti kategória

Részletesebben

Munkaerőpiaci mutatók összehasonlítása székelyföldi viszonylatban

Munkaerőpiaci mutatók összehasonlítása székelyföldi viszonylatban HARGITA MEGYE TANÁCSA ELEMZŐ CSOPORT RO 530140, Csíkszereda, Szabadság Tér 5. szám Tel.: +4 0266 207700/1120, Fax.: +4 0266 207703 e-mail: elemzo@hargitamegye.ro web: elemzo.hargitamegye.ro Munkaerőpiaci

Részletesebben

KILÁBALÁS -NÖVEKEDÉS. 2013. szeptember VARGA MIHÁLY

KILÁBALÁS -NÖVEKEDÉS. 2013. szeptember VARGA MIHÁLY KILÁBALÁS -NÖVEKEDÉS 2013. szeptember VARGA MIHÁLY Tartalom Kiindulóhelyzet Makrogazdasági eredmények A gazdaságpolitika mélyebb folyamatai Kiindulóhelyzet A bajba jutott országok kockázati megítélése

Részletesebben

2014/21 STATISZTIKAI TÜKÖR

2014/21 STATISZTIKAI TÜKÖR 1/1 STATISZTIKAI TÜKÖR 1. március 5. 13 negyedévében,7%-kal nőtt a GDP EMBARGÓ! Közölhető: 1. március 5-én reggel 9 órakor Tartalom Bevezető...1 13 negyedév...1 13. év... Bevezető Magyarország bruttó hazai

Részletesebben

ICEG EC Ágazati elemzések Gyógyszeripar munkaerőpiaca Magyarországon

ICEG EC Ágazati elemzések Gyógyszeripar munkaerőpiaca Magyarországon 1 2 Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló 3 1. Foglalkoztatottság 4 2. Munkabér 6 3. Termelékenység 8 4. Végzettség 11 5. Regionális trendek 13 Mellékletek 16 3 Vezetői összefoglaló Stabil foglalkoztatottsági

Részletesebben

A magyar textil- és ruhaipar 2013-ban a számok tükrében Máthé Csabáné dr.

A magyar textil- és ruhaipar 2013-ban a számok tükrében Máthé Csabáné dr. A magyar textil- és ruhaipar 2013-ban a számok tükrében Máthé Csabáné dr. A termelés és az árbevétel alakulása 2013-ban 1. táblázat a termelés változásának indexe Év 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Részletesebben

Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában. Fábián Zsófia KSH

Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában. Fábián Zsófia KSH Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában Fábián Zsófia KSH A vizsgálat célja Európa egyes térségei eltérő természeti, társadalmi és gazdasági adottságokkal rendelkeznek. Különböző történelmi

Részletesebben

KKV KÖRKÉP 2013 JANUÁR: A kis- és közepes vállalkozások üzleti helyzete

KKV KÖRKÉP 2013 JANUÁR: A kis- és közepes vállalkozások üzleti helyzete KKV KÖRKÉP 2013 JANUÁR: A kis- és közepes vállalkozások üzleti helyzete KKV Körkép 2013 január: A kis- és közepes vállalkozások üzleti helyzete Budapest, 2013. február GVI 1034 Budapest, Bécsi út 120.

Részletesebben

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A Policy Solutions makrogazdasági gyorselemzése 2011. szeptember Bevezetés A Policy Solutions a 27 európai uniós tagállam tavaszi konvergenciaprogramjában

Részletesebben

Építési Piaci Prognó zis 2017.

Építési Piaci Prognó zis 2017. Építési Piaci Prognó zis 2017. Világgazdaság Nemsokára az eddigi egymilliárd helyett három milliárd ember fog fejlett országban élni. Az lenne a csoda, ha egy ilyen folyamat nem járna megrázkódtatásokkal.

Részletesebben

Jobb ipari adat jött ki áprilisban Az idén először, áprilisban mutatott bővülést az ipari termelés az előző év azonos hónapjához képest.

Jobb ipari adat jött ki áprilisban Az idén először, áprilisban mutatott bővülést az ipari termelés az előző év azonos hónapjához képest. 2013-06-10 1./5 Egy jónak tűnő, de nem annyira fényes GDP-adat Magyarország bruttó hazai terméke 2013 I. negyedévében az előző év azonos időszakához viszonyítva a nyers adatok szerint 0,9 százalékkal,

Részletesebben

KORMÁNYZATI KEZDEMÉNYEZÉSEK, A FIATALOK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE. SZOMBATHELY, 2013. október 17.

KORMÁNYZATI KEZDEMÉNYEZÉSEK, A FIATALOK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE. SZOMBATHELY, 2013. október 17. KORMÁNYZATI KEZDEMÉNYEZÉSEK, A FIATALOK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE SZOMBATHELY, 2013. október 17. Az egy főre jutó bruttó hazai termék a Nyugat-Dunántúlon Egy főre jutó bruttó hazai termék Megye, régió ezer

Részletesebben

Melyik vállalatok nőnek gyorsan békés időkben és válságban? Muraközy Balázs MTA KRTK KTI Közgazdász Vándorgyűlés, Gyula, 2013

Melyik vállalatok nőnek gyorsan békés időkben és válságban? Muraközy Balázs MTA KRTK KTI Közgazdász Vándorgyűlés, Gyula, 2013 Melyik vállalatok nőnek gyorsan békés időkben és válságban? Muraközy Balázs MTA KRTK KTI Közgazdász Vándorgyűlés, Gyula, 2013 1 Munkatermelékenység és GDP/fő, 2011 Forrás: OECD 2 Vállalati sokféleség és

Részletesebben

Az MNB költségvetési előrejelzésének bemutatása

Az MNB költségvetési előrejelzésének bemutatása Az MNB költségvetési előrejelzésének bemutatása Baksay Gergely, MNB, Költségvetési és Versenyképességi Elemzések Igazgatóság MKT konferencia 2016. október 20. Érintett témák 1. Költségvetési előrejelzésünk

Részletesebben

Gazdasági helyzetértékelés évi kilátások

Gazdasági helyzetértékelés évi kilátások Gazdasági helyzetértékelés 2016. évi kilátások Szeged 2016. január 15. Palócz Éva Kopint-Tárki Zrt. palocz@kopint-tarki.hu www.kopint-tarki.hu jan márc júl szept nov jan márc júl szept nov jan márc júl

Részletesebben

Internethasználat a magyar kis- és középvállalkozások körében

Internethasználat a magyar kis- és középvállalkozások körében Internethasználat a magyar kis- és középvállalkozások körében Budapest, 2017. február Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan nonprofit kutatóműhely, amely elsősorban alkalmazott közgazdasági

Részletesebben

Az építőipar 2012.évi teljesítménye. Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége

Az építőipar 2012.évi teljesítménye. Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége Az építőipar 2012.évi teljesítménye Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége Az építőipari termelés alakulása 2012-ben is folytatódott az építőipari termelés 2006 óta tartó csökkenése Az építőipar egésze

Részletesebben

Még van pénz a Jeremie Kockázati Tőkealapokban 60% közelében a Start Zrt. Jeremie Kockázati Tőkeindexe

Még van pénz a Jeremie Kockázati Tőkealapokban 60% közelében a Start Zrt. Jeremie Kockázati Tőkeindexe Még van pénz a Jeremie Kockázati Tőkealapokban % közelében a Start Zrt. Jeremie Kockázati Tőkeindexe A Start Zrt. negyedévente adja közre a Start Jeremie Kockázati Tőke Monitor című jelentését, amelyben

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2010/1

Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2010/1 Központi Statisztikai Hivatal Internetes kiadvány www.ksh.hu 2010. június Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2010/1 Tartalom Összefoglaló...2 Gazdasági szervezetek...2 Beruházás...3 Ipar...3 Építőipar,

Részletesebben

Inflációs és növekedési kilátások: Az MNB aktuális előrejelzései Hamecz István

Inflációs és növekedési kilátások: Az MNB aktuális előrejelzései Hamecz István Inflációs és növekedési kilátások: Az MNB aktuális előrejelzései Hamecz István ügyvezető igazgató ICEG - MKT konferencia, Hotel Mercure Buda, 2003. Június 18 1 Az előadás vázlata Az MNB előrejelzéseiről

Részletesebben

A KKV-k helyzete. 2011. október 27. Magyarok a piacon-forrásteremtés KKV-knak Heti Válasz Kiadó konferencia

A KKV-k helyzete. 2011. október 27. Magyarok a piacon-forrásteremtés KKV-knak Heti Válasz Kiadó konferencia A KKV-k helyzete 2011. október 27. Magyarok a piacon-forrásteremtés KKV-knak Heti Válasz Kiadó konferencia A vállalkozások száma Európában Tőzsdén jegyzett 7 000 100 % Nagy Közepes Kis Mikro Egyszemélyes

Részletesebben

Aktuális fejlemények a magyar munkaerőpiacon

Aktuális fejlemények a magyar munkaerőpiacon Aktuális fejlemények a magyar munkaerőpiacon készült: 2016. szeptember Megjegyzés: Az összehasonlítás során mindig figyelembe kell venni, hogy a munkaerő piacra vonatkozó adatok különböző forrásból származnak.

Részletesebben

Közel 4,9 milliárd forint befektetés érkezett 60 társaságba. 2007-ben több mint nyolcszorosára nőttek a KKV-kba irányuló befektetések

Közel 4,9 milliárd forint befektetés érkezett 60 társaságba. 2007-ben több mint nyolcszorosára nőttek a KKV-kba irányuló befektetések www.startgarancia.hu SAJTÓKÖZLEMÉNY Közel 4,9 milliárd forint befektetés érkezett 60 társaságba 2007-ben több mint nyolcszorosára nőttek a KKV-kba irányuló befektetések Budapest, 2009. május 4. A Start

Részletesebben

Pest megye önálló régióvá válása: a vállalkozások helyzete

Pest megye önálló régióvá válása: a vállalkozások helyzete www.pest.hu Pest önálló régióvá válása: a vállalkozások helyzete A vállalkozások számának alakulása, a megszűnő és az új cégek száma, a cégek tevékenységének típusa hatással van az adott terület foglalkoztatási

Részletesebben

Regionális innovációs stratégiák és szervezetek Egy sikeres, de akadozó decentralizációs kísérlet tanulságai

Regionális innovációs stratégiák és szervezetek Egy sikeres, de akadozó decentralizációs kísérlet tanulságai Regionális innovációs stratégiák és szervezetek Egy sikeres, de akadozó decentralizációs kísérlet tanulságai Prof. Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár, tudományos tanácsadó, elnök MTA RKK NYUTI, Széchenyi

Részletesebben

BUDAPESTI MUNKAGAZDASÁGTANI FÜZETEK

BUDAPESTI MUNKAGAZDASÁGTANI FÜZETEK BUDAPESTI MUNKAGAZDASÁGTANI FÜZETEK BWP. 2000/5 A külföldi működőtőke-beáramlás hatása a munkaerő-piac regionális különbségeire Magyarországon FAZEKAS KÁROLY Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Hajdú-Bihar megye külkereskedelme 2004.

Hajdú-Bihar megye külkereskedelme 2004. Hajdú-Bihar megye külkereskedelme 24. Elemzésünket a Központi Statisztikai Hivatal által rendelkezésre bocsátott, a hajdú-bihar megyei székhelyű vállalkozások összesített export-import adatai alapján készítettük

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. A fizetési mérleg alakulásáról. 2015. I. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. A fizetési mérleg alakulásáról. 2015. I. negyedév SAJTÓKÖZLEMÉNY A fizetési mérleg alakulásáról NYILVÁNOS: 2015. június 24. 8:30-tól 2015. I. negyedév 2015 I. negyedévében 1 a külfölddel szembeni nettó finanszírozási képesség (a folyó fizetési mérleg

Részletesebben

Magyarország kerékpáros nagyhatalom és Budapest minden kétséget kizáróan elbringásodott: egyre többen és egyre gyakrabban ülnek nyeregbe a fővárosban

Magyarország kerékpáros nagyhatalom és Budapest minden kétséget kizáróan elbringásodott: egyre többen és egyre gyakrabban ülnek nyeregbe a fővárosban Magyarország kerékpáros nagyhatalom és Budapest minden kétséget kizáróan elbringásodott: egyre többen és egyre gyakrabban ülnek nyeregbe a fővárosban 2014. június 30. A Magyar Kerékpárosklub legfrissebb,

Részletesebben

Nők munkaerő-piaci helyzete - esélyek és veszélyek Budapesten Simonyi Ágnes Budapest, 2012 február 28

Nők munkaerő-piaci helyzete - esélyek és veszélyek Budapesten Simonyi Ágnes Budapest, 2012 február 28 Nők munkaerő-piaci helyzete - esélyek és veszélyek Budapesten Simonyi Ágnes Budapest, 2012 február 28 Átgondolandó A nők foglalkoztatási helyzetének fővárosi sajátosságai - esélyek Női munkanélküliség

Részletesebben

2014/92 STATISZTIKAI TÜKÖR

2014/92 STATISZTIKAI TÜKÖR 14/9 STATISZTIKAI TÜKÖR 14. szeptember 3. 14 II. ében 3,9-kal nőtt a GDP Bruttó hazai termék, 14. II., második becslés Tartalom Bevezető...1 Termelési oldal...1 Felhasználási oldal... A GDP változása az

Részletesebben

A regisztrált gazdasági szervezetek száma, 2012

A regisztrált gazdasági szervezetek száma, 2012 2013/26 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VII. évfolyam 26. szám 2013. március 28. A regisztrált gazdasági szervezetek száma, 2012 Tartalom 1 Bevezetés 1 A regisztrált vállalkozások

Részletesebben

Oktatási, továbbképzési útmutatás

Oktatási, továbbképzési útmutatás Oktatási, továbbképzési útmutatás Vállságtól napjainkig (2010. április) a foglalkoztat számának alakulása A válság a legnagyobb mértékben a fizikai munkaerőt igénylő ágazatokat sújtotta, így a feldolgozóipart

Részletesebben

SAJTÓANYAG. a Magyarországra érkező külföldi közvetlen tőkebefektetések nagyságáról

SAJTÓANYAG. a Magyarországra érkező külföldi közvetlen tőkebefektetések nagyságáról Budapest, 2004. június 1. SAJTÓANYAG a Magyarországra érkező külföldi közvetlen tőkebefektetések nagyságáról A részvény, egyéb részesedés és újrabefektetett jövedelem formájában megvalósult működőtőke-befektetések

Részletesebben

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. Egészségügyi ágazat. Vezetõi összefoglaló

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. Egészségügyi ágazat. Vezetõi összefoglaló OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika Egészségügyi ágazat Vezetõi összefoglaló 2004 Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet Az OSAP 1626/04 nyilvántartási számú bér- és létszámstatisztika adatszolgáltatóinak

Részletesebben

KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG

KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG Központi Statisztikai Hivatal Miskolci Igazgatósága KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG Miskolc, 2006. május 23. Központi Statisztikai Hivatal Miskolci Igazgatóság, 2006 ISBN 963 215 973 X Igazgató: Dr. Kapros

Részletesebben

Bruttó hazai termék, 2010. III. negyedév

Bruttó hazai termék, 2010. III. negyedév Közzététel: 1. december 9. Sorszám: 19. Következik: 1. december 9., Külkereskedelmi termékforgalom, 1. január-október (előzetes) Bruttó hazai termék, 1. III. Magyarország bruttó hazai terméke 1 III. ében

Részletesebben

Gazdasági és államháztartási folyamatok

Gazdasági és államháztartási folyamatok Gazdasági és államháztartási folyamatok 214 215 A Századvég Gazdaságkutató Zrt. elemzése a Költségvetési Tanács részére Siba Ignác vezérigazgató Virovácz Péter kutatásicsoport-vezető Tartalom 1. Makrogazdasági

Részletesebben

A magyar vegyipar* 2010-ben

A magyar vegyipar* 2010-ben A magyar vegyipar* 2010-ben Nemzetközi gazdasági folyamatok Míg a gazdasági válság kibontakozásával a 2009. év a dekonjunktúra jegyében telt, addig a 2010. évi adatok már a növekedés megindulását mutatják.

Részletesebben

Rövidtávú Munkaerő- piaci Előrejelzés - 2015

Rövidtávú Munkaerő- piaci Előrejelzés - 2015 Rövidtávú Munkaerő- piaci Előrejelzés - 2015 Üzleti helyzet 2009- ben rendkívül mély válságot élt meg a magyar gazdaság, a recesszió mélysége megközelítette a transzformációs visszaesés (1991-1995) során

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR. Jelentés az építőipar 2014. évi teljesítményéről. Tartalom

STATISZTIKAI TÜKÖR. Jelentés az építőipar 2014. évi teljesítményéről. Tartalom 2015. június Jelentés az építőipar 2014. évi teljesítményéről STATISZTIKAI TÜKÖR Tartalom Összefoglalás...2 1. Nemzetközi kitekintés (Az építőipar helye a nemzetközi gazdasági környezetben)...2 2. Az építőipar

Részletesebben

Az IKT szektor gazdasági lábnyoma A digitális gazdaság mérésének új módszertana

Az IKT szektor gazdasági lábnyoma A digitális gazdaság mérésének új módszertana Az IKT szektor gazdasági lábnyoma A digitális gazdaság mérésének új módszertana A kutatás az megbízásából készült. MKT 53. Közgazdász vándorgyűlés 2015. szeptember 4. Előadó: Virovácz Péter Századvég Gazdaságkutató

Részletesebben

OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika. Vezetõi összefoglaló

OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika. Vezetõi összefoglaló OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika Egészségügyi ágazat Vezetõi összefoglaló 2010 GYEMSZI Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet Informatikai és Rendszerelemzési Fõigazgatóság

Részletesebben

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ. Vezetői összefoglaló

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ. Vezetői összefoglaló VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM OSAP 1626/06 NYILVÁNTARTÁSI SZÁMÚ ADATGYŰJTÉSE, EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZAT LÉTSZÁM ÉS BÉRSTATISZTIKA, 2009. ÉV Adatszolgáltatói kör: Az egészségügyi ágazat létszám-

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 2014. július Jelentés az építőipar 2013. évi teljesítményéről Tartalom STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 VI. évfolyam 42. szám Összefoglalás...2 1. Nemzetközi kitekintés (Az építőipar helye a nemzetközi gazdasági

Részletesebben

1. Az államadósság alakulása az Európai Unióban

1. Az államadósság alakulása az Európai Unióban Magyarország éllovas az államadósság csökkentésében Magyarország az utóbbi két évben a jelenleg nemzetközileg is egyik leginkább figyelt mutató, az államadósság tekintetében jelentős eredményeket ért el.

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR. Jelentés az építőipar évi teljesítményéről. Tartalom

STATISZTIKAI TÜKÖR. Jelentés az építőipar évi teljesítményéről. Tartalom 2016. június Jelentés az építőipar 2015. évi teljesítményéről STATISZTIKAI TÜKÖR Tartalom Összefoglalás...2 1. Nemzetközi kitekintés...2 2. Az építőipar helye a nemzetgazdaságban...2 2.1. Makrogazdasági

Részletesebben

Gazdasági Havi Tájékoztató 2015. november

Gazdasági Havi Tájékoztató 2015. november gh Gazdasági Havi Tájékoztató 215. november Alábbi rövid elemzésünkben azt vizsgáljuk meg, hogy a hazai vállalkozások általában milyen célból használják az internetet. Az elemzés a Gazdaság- és Vállalkozáskutató

Részletesebben

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5.

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5. Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1-08/1-2009-005 vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 DOKUMENTUM 5. Foglalkoztatottság és munkanélküliség

Részletesebben

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Csongrád megye

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Csongrád megye Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Csongrád megye Az alábbi statisztikai profil a megye általános, a Smart Specialisation Strategy (S3)-hoz kapcsolódó stratégiaalkotás

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Budapest, 2011/1

Statisztikai tájékoztató Budapest, 2011/1 Statisztikai tájékoztató Budapest, 2011/1 Központi Statisztikai Hivatal 2011. június Tartalom Összefoglaló... 2 Gazdasági szervezetek... 2 Beruházás... 3 Ipar... 4 Építőipar, lakásépítés... 5 Turizmus...

Részletesebben

Kóczián Balázs: Kell-e aggódni a Brexit hazautalásokra gyakorolt hatásától?

Kóczián Balázs: Kell-e aggódni a Brexit hazautalásokra gyakorolt hatásától? Kóczián Balázs: Kell-e aggódni a Brexit hazautalásokra gyakorolt hatásától? Az Európai Unióhoz történő csatlakozásunkat követően jelentősen nőtt a külföldön munkát vállaló magyar állampolgárok száma és

Részletesebben

Térségek újraiparosítása: a járműipar, mint megváltó?

Térségek újraiparosítása: a járműipar, mint megváltó? Térségek újraiparosítása: a járműipar, mint megváltó? Győri Járműipari Körzet, mint a térségi fejlesztés új iránya és eszköze TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0010 Győr, 2014. szeptember 25-26. Prof. Dr. Lengyel

Részletesebben

MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS

MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS Készítette: Baranyai Ákos Jóváhagyta: Dr. Iróczki Lénárd 2013. február 1 Tartalomjegyzék Fogalmi háttér... 3 A KSH lakossági

Részletesebben

A TÁRSASÁGI ADÓ BEVALLÁST BENYÚJTÓ VÁLLALKOZÁSOK ÉVI ADÓZÁSÁNAK FŐBB JELLEMZŐI

A TÁRSASÁGI ADÓ BEVALLÁST BENYÚJTÓ VÁLLALKOZÁSOK ÉVI ADÓZÁSÁNAK FŐBB JELLEMZŐI A TÁRSASÁGI ADÓ BEVALLÁST BENYÚJTÓ VÁLLALKOZÁSOK 2005. ÉVI ADÓZÁSÁNAK FŐBB JELLEMZŐI A gazdasági társaságok a 2005. i teljesítményeikről, mérlegadataikról, társasági és osztalékadó elszámolásukról - a

Részletesebben

A munkaerő-piac fontosabb jelzőszámai a Közép-magyarországi régióban 2010. május

A munkaerő-piac fontosabb jelzőszámai a Közép-magyarországi régióban 2010. május Pályázathoz anyagok a TÁMOP 4.1.1/AKONV2010-2019 Munkaerőpiaci alkalmazkodás fejlesztése 1/b képzéskorszerűsítési alprojekt Munkaerőpiaci helyzetkép II. negyedév Negyed adatok régiókra bontva 2010. 1.

Részletesebben

Magyarország szerepe a nemzetközi turizmusban

Magyarország szerepe a nemzetközi turizmusban Magyarország szerepe a nemzetközi turizmusban A VILÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 1990 ÉS 2002 KÖZÖTT Nemzetközi turistaérkezések 1990 és 2002 között a nemzetközi turistaérkezések száma több mint másfélszeresére,

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAERŐPIACI POLITIKÁK MAGYARORSZÁGON

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAERŐPIACI POLITIKÁK MAGYARORSZÁGON ÁTMENETI GAZDASÁGOKKAL FOGLALKOZÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖZPONT MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM NÉPJÓLÉTI MINISZTÉRIUM ORSZÁGOS MŰSZAKI INFORMÁCIÓS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR SZOCIÁLIS ÉS MUNKAERŐPIACI POLITIKÁK MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

MUNKAERŐ-PIACIÉS MIGRÁCIÓSVÁLTOZÁSOK

MUNKAERŐ-PIACIÉS MIGRÁCIÓSVÁLTOZÁSOK MUNKAERŐ-PIACIÉS MIGRÁCIÓSVÁLTOZÁSOK A SZLOVÁK-MAGYAR HATÁR MENTI RÉGIÓ MAGYAROLDALÁN(2007ÉS2014 KÖZÖTT) LIII. KÖZGAZDÁSZ VÁNDORGYŰLÉS MISKOLC, 2015. SZEPTEMBER 4. A szlovák-magyar határmenti migráció/slovensko-maďarská

Részletesebben

MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS

MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS Készítette: Baranyai Ákos Jóváhagyta: dr. Iróczki Lénárd 2013. május 1 Tartalomjegyzék Fogalmi háttér... 3 A KSH lakossági

Részletesebben

Együttmőködés és innováció

Együttmőködés és innováció Vállalkozói innováció a Dunántúlon Pécs, 2010. március 3. Együttmőködés és innováció Csizmadia Zoltán, PhD tudományos munkatárs MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intéztet Az előadás felépítése 1.

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ TÁJÉKOZTATÓ az egészségügyben dolgozók létszám- és bérhelyzetéről III. negyedév

ÖSSZEFOGLALÓ TÁJÉKOZTATÓ az egészségügyben dolgozók létszám- és bérhelyzetéről III. negyedév ÖSSZEFOGLALÓ TÁJÉKOZTATÓ az egészségügyben dolgozók létszám- és bérhelyzetéről 2010. III. negyedév A feldolgozás mintája: Azon egészségügyi intézmények létszám és béradatai, amelyek bérszámfejtését 2010.

Részletesebben

MTA KIK Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztály. A hazai tudományos kibocsátás regionális megoszlása az MTMT alapján (2007-2013)

MTA KIK Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztály. A hazai tudományos kibocsátás regionális megoszlása az MTMT alapján (2007-2013) MTA KIK Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztály A hazai tudományos kibocsátás regionális megoszlása az MTMT alapján (2007-2013) Projektszám: TÁMOP-4.2.5.A-11/1-2012-0001 A Magyar Tudományos Művek

Részletesebben

Vezetõi összefoglaló

Vezetõi összefoglaló OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika ágazat Vezetõi összefoglaló 2014 ENKK Nyilvántartási és Képzési Központ EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZAT LÉTSZÁM ÉS BÉRSTATISZTIKA, 2014. ÉV VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Adatszolgáltatói

Részletesebben

Baksay Gergely- Szalai Ákos: A magyar államadósság jelenlegi trendje és idei első féléves alakulása

Baksay Gergely- Szalai Ákos: A magyar államadósság jelenlegi trendje és idei első féléves alakulása Baksay Gergely- Szalai Ákos: A magyar államadósság jelenlegi trendje és idei első féléves alakulása Az MNB által publikált előzetes pénzügyi számlák adata szerint Magyarország GDP-arányos bruttó államadóssága

Részletesebben

A Világgazdasági Fórum globális versenyképességi indexe 2014-2015

A Világgazdasági Fórum globális versenyképességi indexe 2014-2015 A Világgazdasági Fórum globális versenyképességi indexe 2014-2015 Sajtóközlemény Készítette: Kopint-Tárki Budapest, 2014 www.kopint-tarki.hu A Világgazdasági Fórum (WEF) globális versenyképességi indexe

Részletesebben

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. Egészségügyi ágazat

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. Egészségügyi ágazat OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika Egészségügyi ágazat Vezetõi összefoglaló 2005 Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet Vezetői összefoglaló Az OSAP 1626/05 nyilvántartási számú bér- és létszámstatisztika

Részletesebben

TÁJOLÓ. Információk, aktualitások a magyarországi befektetői környezetről. 2015. IV. negyedév

TÁJOLÓ. Információk, aktualitások a magyarországi befektetői környezetről. 2015. IV. negyedév TÁJOLÓ 2013 2014 2015 Információk, aktualitások a magyarországi befektetői környezetről 2015. IV. negyedév 1 TARTALOM 1. Gazdasági növekedés 7 2. A konjunktúramutatók alakulása 10 3. Államadósság, költségvetés

Részletesebben

Vezetõi összefoglaló

Vezetõi összefoglaló OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika ágazat Vezetõi összefoglaló 2013 Gyógyszerészeti és Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet Informatikai és Rendszerelemzési Fõigazgatóság AZ EMBERI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés

A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés Sajtótájékoztató Budapest, 2009. október 29. Ez a dokumentum a sajtótájékoztatóra meghívott résztvevők használatára készült. A dokumentumban szereplő összes

Részletesebben

Beszállítók: dualitás és lehetőség

Beszállítók: dualitás és lehetőség Beszállítók: dualitás és lehetőség Egy vállalati felmérés eredményei MTA KRTK Közgazdaságtudományi Intézet, CEU 2015. október Lehetőség vagy dualitás? Kis, nyitott, feltörekvő gazdaságok vállalatai Nemzetközi

Részletesebben

Regionális Gazdaságtan II 3. Elıadás. A téma vázlata

Regionális Gazdaságtan II 3. Elıadás. A téma vázlata Regionális Gazdaságtan II 3. Elıadás A MAGYAR RÉGIÓK, MEGYÉK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK ALAPMUTATÓI ÉS ALAPTÉNYEZİI A téma vázlata Régiók sikerességének tényezıi A magyar régiók, megyék versenyképességének alapmutatói

Részletesebben

Agrárgazdaságunk jelene és jövője az EU tagság tükrében

Agrárgazdaságunk jelene és jövője az EU tagság tükrében Agrárgazdaságunk jelene és jövője az EU tagság tükrében Kapronczai István 52. KÖZGAZDÁSZ-VÁNDORGYŰLÉS Nyíregyháza, 2014. szeptember 4-6. Az induló állapot Kérdés: Felkészült agrárgazdasággal csatlakoztunk

Részletesebben

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Az alábbi statisztikai profil a megye általános, a Smart Specialisation Strategy (S3)-hoz kapcsolódó

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZBESZERZÉSEK ELSŐ FÉLÉVI ALAKULÁSÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZBESZERZÉSEK ELSŐ FÉLÉVI ALAKULÁSÁRÓL KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA TÁJÉKOZTATÓ A KÖZBESZERZÉSEK 2010. ELSŐ FÉLÉVI ALAKULÁSÁRÓL 1. 2010. első félévében az ajánlatkérők összesen 4356 eredményes közbeszerzési t folytattak le, ami közel 145-os növekedést

Részletesebben

Helyzetkép a magyar gazdaságról

Helyzetkép a magyar gazdaságról Helyzetkép a magyar gazdaságról Borsod-Abaúj Zemplén megyei Kereskedelmi és Iparkamara XLIII. Küldöttgyűlése 213. április 3. Palócz Éva KOPINT-TÁRKI Zrt. palocz@kopint-tarki.hu Az előadás témái Rövid visszatekintés,

Részletesebben

AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓ REGIONÁLIS KÉRDÉSEI A KÖZÖS REGIONÁLIS POLITIKA KIALAKULÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI KERETE

AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓ REGIONÁLIS KÉRDÉSEI A KÖZÖS REGIONÁLIS POLITIKA KIALAKULÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI KERETE AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓ REGIONÁLIS KÉRDÉSEI A KÖZÖS REGIONÁLIS POLITIKA KIALAKULÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI KERETE ELŐADÓ: DR. KENGYEL ÁKOS EGYETEMI DOCENS JEAN MONNET PROFESSZOR 1 TARTALOM A KOHÉZIÓS POLITIKA FONTOSSÁGA

Részletesebben

EU források hasznosulása Kelet-Közép-Európában Dr. Nagy Henrietta egyetemi docens, dékánhelyettes SZIE GTK RGVI

EU források hasznosulása Kelet-Közép-Európában Dr. Nagy Henrietta egyetemi docens, dékánhelyettes SZIE GTK RGVI EU források hasznosulása Kelet-Közép-Európában 2007-2008 Dr. Nagy Henrietta egyetemi docens, dékánhelyettes SZIE GTK RGVI Alapvető információk A KKE teljes népessége (2008): 102,14 millió Éves GDP (2008):934,86

Részletesebben

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához- Budapest és Pest megye. Budapest, 2014.09.12. dr.

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához- Budapest és Pest megye. Budapest, 2014.09.12. dr. Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához- és Pest megye, 2014.09.12. dr. Radványi Bálint A GDP és összetevői 8/1 1. A bruttó hazai termék (GDP) 2012-ben: 10.639.823

Részletesebben

MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS

MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS Készítette: Baranyai Ákos Jóváhagyta: Dr. Iróczki Lénárd 2012. szeptember 1 Tartalomjegyzék Fogalmi háttér... 3 A KSH lakossági

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI IPARI PARKOK FEJLŐDÉSÉNEK NÉHÁNY FONTOSABB JELLEMZŐJE

A MAGYARORSZÁGI IPARI PARKOK FEJLŐDÉSÉNEK NÉHÁNY FONTOSABB JELLEMZŐJE 1 A MAGYARORSZÁGI IPARI PARKOK FEJLŐDÉSÉNEK NÉHÁNY FONTOSABB JELLEMZŐJE 2003. év végéig 165 ipari terület nyerte el az Ipari Park címet, ezek közül Sárvár, Budaörs és Pécs ipari parkjai elnyerték az Integrátor

Részletesebben

MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS

MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS Készítette: Baranyai Ákos Jóváhagyta: Dr. Iróczki Lénárd 2012. május 1 Tartalomjegyzék Fogalmi háttér...3 A KSH lakossági munkaerős-felmérés fogalmai...3 Pest megye gazdasági

Részletesebben

KKV Körkép 2012 / január: A kis- és közepes vállalkozások üzleti helyzete valamint a lánctartozás és a késedelmes fizetések alakulása

KKV Körkép 2012 / január: A kis- és közepes vállalkozások üzleti helyzete valamint a lánctartozás és a késedelmes fizetések alakulása KKV Körkép 2012 / január: A kis- és közepes vállalkozások üzleti helyzete valamint a lánctartozás és a késedelmes fizetések alakulása A Figyelő, az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet (GVI) és

Részletesebben