A FÉMIPAR MAGYARORSZÁGON GAZDASÁGI ELEMZÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A FÉMIPAR MAGYARORSZÁGON GAZDASÁGI ELEMZÉS"

Átírás

1 2014. MÁRCIUS 26. A FÉMIPAR MAGYARORSZÁGON GAZDASÁGI ELEMZÉS Várkonyi Gáspár

2 ELSŐ FEJEZET AZ ELEMZÉS MÓDSZERTANA

3 CÉLOK: a rendelkezésre álló információk alapján egy olyan jellemzés elkészítése, mely hitelesen és objektíven mutatja be a fémipar jelenlegi, aktuális helyzetét, azon lehetőségek, utak, irányok feltárását és azonosítását, melyek hozzájárulhatnak az ágazat további fejlődéséhez.

4 PILLÉREK: Makrogazdasági környezet leírása, bemutatása. Részletes ágazati elemzés dimenziói: Objektív statisztikák: a KSH által biztosított, a 8 fémipari ágazatra vonatkozó részletes statisztikák bemutatása, elemzése, Piaci szubjektív vélemények: a GFK Hungária által készített felmérés adatainak bemutatása elemzése (a felmérés 400 megkérdezett fémipari vállalkozás kérdőíves CATI módszer szerinti felmérésén alapul, mely október 14. és 25. között zajlott le), ezek tehát közvetlenül a piaci szereplőktől származó információkat jelentenek, Nemzetközi beágyazottság: nemzetközi összehasonlító elemzésünk az Eurostat Strukturális Gazdasági Adatbázisának (Structural Business Database) adatait használta fel.

5 MÁSODIK FEJEZET MAKROGAZDASÁGI KÖRNYEZET LEÍRÁSA, BEMUTATÁSA

6 GDP ELŐREJELZÉS: A fémipari vállalkozások működése szempontjából meghatározó lehet a GDP várható alakulása, mivel a konjunktúra a fémipari vállalkozásokat is erősíti 2014-re és 2015-re is gazdasági bővülést vetítenek előre a vizsgált források által publikált adatok 2. táblázat: GDP előrejelzések (a GDP százalékában) Forrás költségvetési törvény, Európai Bizottság, OECD, saját szerkesztés Előrejelzések a GDP növekedésre Év/Szereplő Kormány 0,9 2,0 2,3 EU Bizottság 0,7 1,8 2,1 OECD 1,2 2,0 1,7 Átlag 0,93 1,93 2,03

7 TOVÁBBI MAKROGAZDASÁGI JELLEMZŐK: Az Európai Bizottság 2014 és 2015 vonatkozásában igazán biztató adatokat valószínűsít, mind egy stabil gazdasági helyzetre utal. Az iparág tehát reálisan építi be várakozásaiba a növekedést az adatok alapján. 3. táblázat: Az Európai Bizottság előrejelzése a makrogazdasági adatokra (százalék) Forrás: Európai Bizottság, saját szerkesztés Év/Mutató Költségvetési egyenleg -2,9-3 -2,7 Államadósság 80,7 79,9 79,4 Infláció 2,1 2,2 3 Munkanélküliség 11 10,4 10,1 Foglalkoztatottság növekedése 0,1 0,8 0,5

8 HARMADIK FEJEZET RÉSZLETES ÁGAZATI ELEMZÉS

9 A VIZSGÁLT ÁGAZATOT 8 ALÁGAZAT ALKOTJA: 1. Vasöntés 2. Acélöntés 3. Könnyűfémöntés 4. Egyéb nem vas fém öntése 5. Fémalakítás és porkohászat 6. Fémfelület-kezelés 7. Fémmegmunkálás 8. Szerszámgyártás

10 TERMELÉSI ÉRTÉK, GDP-HEZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS: Az ágazat termelési értéke 2011-re milliárd forintra nőtt, 2012-ben pedig milliárd forintra. Ez a GDP 4,9 százalékának felelt meg 2010-ben. Ez az arány 2011-re 5,7 százalékra nőtt, míg 2012-ben gyakorlatilag nem változott. Ezzel nagyságrendileg azonos szinten van az ágazat a gumi-, műanyag és nemfém ásványi termék gyártásával vagy a gép, gépi berendezés gyártásával. Megelőzi például a vegyi anyag, termék gyártása és a gyógyszergyártás alágazatokat. Az adatok rávilágítanak, hogy az ágazat kezdi visszatermelni a válság előtti teljesítményt, melyet leginkább a 2009-es évben vesztett el.

11 A FÉMIPARI VÁLLALKOZÁSOK SZÁMA: A KSH rendelkezésünkre bocsátott adatai szerint a 8 kategóriában 2010-ben összesen db vállalkozás, 2011-ben db vállalkozás, 2012-ben vállalkozás működött. A vállalkozások összességében tehát a 2010-es szint alatti értéket értek el 2012-ben, miközben pl. a nettó árbevétel és a termelési érték is meghaladja a 2010-ben mért értékeket. Ez tehát azt is jelenti, hogy nőttek az egy vállalkozásra jutó átlagos értékek ez mindenképpen bíztató.

12 A FÉMIPARI VÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁNAK MEGOSZLÁSA: 2012-re a vállalkozások eloszlása úgy alakult, hogy a fémmegmunkálás területén működő vállalkozások száma és aránya tovább erősödött, míg a többi kategóriában a legtöbb esetben mérséklődött a vállalkozások száma. Illetve látható az is, hogy összességében csökkent a fémipari vállalkozások száma. 4. táblázat: Működő vállalkozások száma (db) Forrás: KSH, saját szerkesztés Alágazat/ Év Vasöntés Acélöntés Könnyűfémöntés Egyéb nem vas fém öntése Fémalakítás és porkohászat Fémfelület-kezelés Fémmegmunkálás Szerszámgyártás Összesen

13 A VÁLLALKOZÁSOK CÉGJELLEMZŐI: A fémipari vállalkozások esetén (mint az a válaszadásokból kiderül) legjellemzőbb az közötti cégalakulás. A válaszadók 41 százaléka mondta azt, hogy vállalkozása ezen évek valamelyikében alakult. A vállalkozások jellemzően jogi személyiséggel rendelkező társasági formát választanak (és ezek érik el a legnagyobb árbevételt). A válaszadó 400 vállalkozás közt egyértelmű többségben van a korlátolt felelősségű társaságok aránya, ugyanis az összes vizsgált vállalkozás 81 százalékának ez a cégformája.

14 A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMA: A KSH adatai szerint a területen között nőtt a szervezetek tevékenységében résztvevők száma. Míg 2010-ben főt foglalkoztatott az ágazat, addig 2011-ben főt, ben pedig már főt. Ez 2010-hez képest mintegy 18 százalékos növekedésnek felel meg. A vállalkozások tevékenységében részt vevők számának 2010-hez viszonyított növekedése, valamint a vállalkozások számának (a korábbi fejezetben bemutatott) 2010-hez viszonyított csökkenése azt eredményezte 2010-ről 2012-re, hogy az átlagosan egy vállalkozásokra jutó, annak tevékenységében részt vevők száma növekedett. Míg 2010-ben átlagosan 6,85 fő vett részt a vállalkozások tevékenységében, addig, 2011-ben már 7,39-en, 2012-ben pedig 8,14-en.

15 A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMA JELENTŐSÉGE: A 8 fémipari kategóriára vonatkozó szűrt létszám (37,714 ezer fő) a feldolgozóipar foglalkoztatotti létszámának 4,7 százalékát adta 2012-ben. A 8 kategória 37,714 ezer fős létszáma olyan ágazatok foglalkoztatottsági adataival mutat hasonlóságot, mint például a villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás 35,5 ezer fős, a gép, gépi berendezés gyártása 46,5 ezer fős, vagy az ingatlanügyletek 23,4 ezer fős adatai.

16 A FÉMIPARI VÁLLALKOZÁSOK TEVÉKENYSÉGI KÖRE: A válaszadó fémipari vállalkozások megkülönböztethetőek fő és melléktevékenységük szerint. A válaszok azt a képet rajzolják ki, hogy a fémipari vállalkozások leggyakoribb fő tevékenysége a fémszerkezet gyártás (18 százalék), fémmegmunkálás (14 százalék), forgácsolás (12 százalék), gépgyártás és javítás (10 százalék). A vállalkozások egyéb tevékenységei közül a többi tevékenységhez képest nagyobb arányban fordul elő a kereskedelem, szolgáltatás (10 százalék), a lakatosmunkák (4 százalék), gépgyártás és javítás (3 százalék), forgácsolás (3 százalék). Mindemellett kiemelendő, hogy 69 százaléknak nincs más tevékenysége. Tehát jellemzően csak egy tevékenységet végeznek a vállalkozások.

17 A VÁLLALKOZÁSOK PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉGE: A válaszadók azt a képet rajzolják ki (ld. következő dia), hogy a fémipari vállalkozások többsége nem rendelkezik nyertes pályázattal. A vállalkozások 67 százaléka vallott erről, miközben 33 százaléknyi cégnek voltak sikerei a pályázatok tekintetében. Legsikertelenebbül a Közép-Magyarországi régióban és a Dél-Alföldön pályáztak a vállalkozások. Itt a cégek 77 százalékának, illetve 72 százalékának nem volt sikeres pályázata.

18 MUNKAVÁL LALÓK SZÁMA RÉGIÓ A VÁLLALKOZÁSOK PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉGE: 16. táblázat: a fémipari vállalkozások pályázati tevékenysége (az összes válaszadó százalékában) Forrás: GFK Hungária, saját szerkesztés Sikeres pályázat volt nem volt TELJES MINTA Nyugat-Dunántúl Közép-Dunántúl Dél-Dunántúl Közép- Magyarország Észak- Magyarország Észak-Alföld Dél-Alföld fő fő fő fő fő vagy több 57 43

19 A VÁLLALKOZÁSOK K+F TEVÉKENYSÉGE: A fémipari vállalkozások esetében a rendelkezésre álló adatok tükrében kijelenthető, hogy jellemzően nem végeznek K+F tevékenységet. Mint az látható a következő dián lévő táblázaton, a 400 megkérdezett vállalkozás mindössze 7 százaléka folytat ilyen jellegű tevékenységet.

20 MUNKAVÁLLA LÓK SZÁMA RÉGIÓ A VÁLLALKOZÁSOK K+F TEVÉKENYSÉGE: Kutatási-fejlesztési tevékenység végzése nem millió Ft 1-10 millió millió Ft feletti Ft értékben értékben értékben TELJES MINTA Nyugat- Dunántúl Közép- Dunántúl Dél-Dunántúl Közép- Magyarorszá g Észak- Magyarorszá g Észak-Alföld Dél-Alföld fő fő fő fő fő vagy több táblázat: a vállalkozások K+F tevékenysége I. (az összes vállalkozás százalékában) Forrás: GFK Hungária, saját szerkesztés

21 A VEVŐI KÖR JELLEMZÉSE: A fémipari vállalkozások vevői körére jellemző, hogy leginkább néhány nagy vevőre korlátozódik (a válaszadó vállalatok 78 százalékára igaz), a sok kis vevővel szemben (ez a vállalkozások 22 százalékára igaz). A vállalkozások méretének és a vállalkozás vevői szerkezetének vizsgálatakor nem látható sajátosság. A vállalkozások mérete és a megkülönböztetett vállalattípusok, mint ügyfelek kapcsolatát vizsgálva az adatok tanulsága szerint megállapíthatjuk, hogy a nagyobb (több foglalkoztatottal rendelkező) cégek irányába való elmozdulás magával hozza, hogy a néhány nagy vevő, mint ügyfél egyre inkább a nagyvállalatok közül, vagy a multinacionális cégek közül kerülnek ki.

22 A FÉMIPARI VÁLLALATOK INTEGRÁCIÓJÁNAK JELLEMZÉSE: Általában alacsony a részvételük. A klaszterekben való részvétel átlaga 12 százalék. Az ipari parkban való tagság átlagosan 6 százalékos. Az ipari parkok tekintetében a nagyobb foglalkoztatotti létszám magasabb arányú ipari parki tagságot láttat. Beszállítói rendszernek a fémipari vállalkozások 4 százaléka tagja mindösszesen a megkérdezettek körében. Arányát tekintve Észak- Magyarország emelkedik ki a többi régióhoz képest.

23 A FÉMIPARI VÁLLALATOK KÜLKERESKEDELME: A 400 válaszadó közül a vállalatok 53 százaléka nyilatkozott arról, hogy nem végez közvetlen exportot, 71 százalék arról, hogy nem végez közvetett exportot, a közvetlen import esetén ez az arány 57 százalék. Regionális alapon a legnagyobb közvetlen exporttevékenység (a régióban levő vállalkozások közül) Nyugat-Magyarországon és Észak-Magyarországon figyelhető meg.

24 A FÉMIPARI VÁLLALATOK KÜLKERESKEDELME: A rendelkezésre bocsátott adatok arra is lehetőséget biztosítottak, hogy megvizsgáljuk: van-e különbség az exporttevékenységet végző vállalkozások és az exporttevékenységet nem végző vállalkozások között a fentebb elemzett témakörökben. Láthatóvá vált, hogy az exporttevékenység alapvetően nem befolyásolja döntően sem a saját, sem a bérelt telephelyek számát, az exportot nem végzőkhöz képest. A vállalkozások cégalakulásának évét tekintve az exportáló és a nem exportáló vállalkozások között lényeges különbség nem látható.

25 A FÉMIPARI VÁLLALATOK KÜLKERESKEDELME: A cégforma tekintetében jól láthatóan az exporttevékenységet végző vállalkozásoknál magasabb a korlátolt felelősségű vállalkozások aránya. Az árbevétel tekintetében az exportáló és nem exportáló vállalkozások között meghatározó különbségek látszódnak. Egyértelműen nagyobb arányban vannak jelen az exportálók a 200 millió forintot meghaladó éves árbevétel kategóriákban. 23. táblázat: az árbevétel alakulása az exporttevékenység függvényében (az összes válaszadó százalékában) Forrás: GFK Hungária, saját szerkesztés 10 millió Ft alatt millió Ft A vállalkozás tavalyi árbevétele millió Ft millió Ft millió Ft millió Ft 2 milliárd Ft felett van exporttevékenység nincs exporttevékenység

26 A FÉMIPARI VÁLLALATOK KÜLKERESKEDELME: A foglalkoztatottak szerkezetében meghatározó különbség áll fenn a két kategória között. Az adatokból kiolvasható, hogy az exportálók nagyobb arányban tartoznak a magasabb foglalkoztatotti létszám-kategóriákba. Míg a nem exportálók 68 százaléka maximum 10 főt foglalkoztat, addig az exportáló vállalkozások 71 százaléka a 10 fő fölötti létszámmal rendelkezők körébe tartozik. 24. táblázat: a foglalkoztatottak és a felsőfokú végzettségűek száma (%) Forrás: GFK Hungária, saját szerkesztés Foglalkoztatottak száma A foglalkoztatottakon belül a diplomások száma 1-5 fő 6-10 fő fő fő 51 fő vagy több egy sincs 1-5 fő 6-10 fő 11 fő vagy több van exporttevékenység nincs exporttevékenység

27 A FÉMIPARI VÁLLALATOK KÜLKERESKEDELME: Az exporttevékenység tekintetében lényegében nem tapasztalható különbség a vállalkozások között a szabadalmi tevékenység tekintetében. Az exporttevékenységet végzők és nem végzők közel azonos arányban (94-96 százalék) nem rendelkeznek saját szabadalommal, szellemi tulajdonnal, találmánnyal. Mindezek mellett meg kell jegyezni, hogy az exporttevékenységet nem végző vállalkozások egyáltalán nem vásárolnak eljárásokat, know-how-t. Az exportálók és nem exportálók között ugyanakkor lényeges különbség látható a kutatási, fejlesztési tevékenység tekintetében. Az exportáló cégek nagyobb aránya végez ilyen jellegű tevékenységet: 9 százalék, szemben a nem exportálók 3 százaléknyi vállalkozásával szemben. Mindemellett nem csak a vállalkozások arányában, hanem az erre fordított összeg tekintetében is magasabb értéket értek el az exportáló vállalkozások.

28 NEGYEDIK FEJEZET NEMZETKÖZI ÖSSZEHASONLÍTÁS

29 A FÉMIPARI VÁLLALKOZÁSOK SZÁMA: A vállalkozások számát tekintve hazánk az uniós átlagérték alatt helyezkedik el, de még a középmezőnyben a 2011-es 4798 összes vállalkozás számot tekintve. Viszont a régiónkat tekintve csak Szlovákia és Lengyelország rendelkezik több fémipari vállalkozással, mint hazánk.

30 A FÉMIPARI VÁLLALKOZÁSOK SZÁMA: ábra: A fémipari vállalkozások száma az EU tagországaiban (db) Forrás: Eurostat, saját szerkesztés

31 A FÉMIPARI VÁLLALKOZÁSOK SZÁMA: Fontos, hogy a vizsgált 8 alágazat tekintetében a hazai vállalkozások megoszlása nem tér el lényegesen az európai országokban megfigyelhető megoszlásoktól. az EU 28 országában a fémmegmunkálás tevékenységben működik a vállalkozások nagyságrendileg 66 százaléka, hazákban pedig ez az arány 73 százalékos, tehát itthon magasabb ezen alágazat koncentrálódása, a fémalakítás, porkohászat esetén a hazai vállalkozások aránya (3,5 százalék) kevesebb, mint feleannyi, mint az uniós átlagos megoszlás (7,6 százalék), fémfelület kezelésnél pedig a hazánkban látható koncentráció (8,8 százalék) szintén kisebb az uniós megoszlásnál (13,5 százalék)

32 A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMA: Az összes foglalkoztatottak tekintve hazánk szintén a középmezőnyben helyezkedik el: 2011-ben fő volt hazai létszám, ez ugyan elmarad az uniós átlagtól, azonban ezzel a tagországok középmezőnyében helyezkedik el hazánk, olyan országokat megelőzve, mint például Ausztria, Szlovákia, Portugália, Szlovénia. A közvetlen régiónkban csak Lengyelország fémipari vállalatai foglalkoztatnak több munkavállalót, mint hazánk igaz, a lengyel adat jóval magasabb (nagyságrendileg 115 ezer fő).

33 A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMA: Az egy vállalkozásra eső foglalkoztatottsági arány az adatokat tekintve hazánkban 2011-ben 7,4 fő volt, míg az EU átlag ebben a tekintetben a jóval magasabb, a 10,4 fős értéket mutatott. Ez azt jelenti, hogy Magyarországon nagyobb a kisebb méretű vállalkozások aránya. Ez a korábbi vizsgált adatokat (vagyis hazai belső eloszlást) tekintve azt jelenti, hogy Magyarországon magasabb a mikrovállalkozások aránya, mint általában az uniós országokban.

34 A TERMELÉSI ÉRTÉK: A termelési értéket tekintve hazánk (1.868 millió euró) szintén az EU-átlag (7.907 millió euró) alatti értékekkel rendelkezik, amely ebben az esetben is a középmezőnybe való tartozáshoz volt elegendő a 2011-es adatokat tekintve. Negatív, hogy kifejezetten nagy az elmaradásunk az átlaghoz képest. Pozitív, hogy a regionális versenytársaink közül csak Lengyelország és Ausztria tud minket megelőzni a nominális értékeket tekintve. A termelési értéket továbbvizsgálva kiderül, hogy vélhetően az alacsony nominális termelési érték következtében az egy vállalkozásra, és az egy foglalkoztatottra viszonyított termelési érték az uniós összehasonlításban kifejezetten alacsony hazánkban. Mindkét esetben az utolsók között van a rangsort tekintve hazánk.

35 A TERMELÉSI ÉRTÉK: 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 4. ábra: Az egy vállalkozásra eső termelés nagysága az EU tagállamaiban (millió euró) Forrás: Eurostat, saját szerkesztés 1,50 1,00 0,50 0,00

36 A TERMELÉSI ÉRTÉK: Az ágazat vonatkozásában az adatok azt jelentik, hogy relatíve alacsonyabb a vállalkozások termelékenysége (és az egyes dolgozók termelékenysége is), mint az EU-ban egy átlagos fémipari vállalkozás esetén. A korábban vizsgált adatokat tekintve ennek legfontosabb magyarázata a kérdőíves adatok alapján az lehet, hogy nagyon alacsony mértékű a hazai fémipari vállalkozások innovációs tevékenysége és szabadalmakkal való ellátottsága.

37 ÖTÖDIK FEJEZET KÖVETKEZTETÉSEK SWOT ANALÍZIS

38 VESZÉLYEK: Alacsony integráltság (klaszterek, beszállítási láncok, ipari parkok) Alacsony K+F intenzitás Alacsony pályázati teljesítmény (mind a hazai, mind az uniós pályázatok tekintetében)

39 ERŐSSÉGEK: Stabil vállalkozási szerkezet Magas területi lefedettség Gazdaságpolitikai célokhoz való illeszkedés

40 LEHETŐSÉGEK: Várható általános konjunktúra (hazai és globális szinten) A gazdaságpolitika keleti nyitás politikája as uniós források felhasználása (kifizetések felgyorsulása) A as uniós forrásokból való részesülés (közvetlen és közvetett módon) Alacsony kamatkörnyezet, laza monetáris politika (európai szinten), az MNB Növekedési és Hitelprogramja

41 KÖVETKEZTETÉSEK Az adatok rávilágítanak, hogy a fémipar nemzetgazdasági szerepe (főként a kormányzati célokhoz való kapcsolódás tekintetében) fontos Emellett az ágazat a jövőben, akár már középtávon még nagyobb szerephez juthat a nemzetgazdaságban Mindemellett az is látszik, hogy ennek elérésére külön fejlesztéseket kell véghezvinni a kitörési pontok, lehetőségek mellett Komoly cél, hogy a fémipari vállalkozások nemzetközi összehasonlításban vett termelékenységét javítani lehessen, ehhez az szükséges, hogy a korábban említett alacsony szintű innovációs jellegű tevékenység komoly fejlődésnek induljon az iparágon belül

4. ábra: A GERD/GDP alakulása egyes EU tagállamokban 2000 és 2010 között (%) 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 2000 2001 2002 2003 Észtország Portugália 2004 2005 2006 2007 Magyarország Románia 2008

Részletesebben

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK (I) A pénzügyi integráció hozadékai a világgazdaságban: Empirikus tapasztalatok, 1970 2002.................................... 13 (1)

Részletesebben

Védjegyintenzív ágazatok Magyarországon

Védjegyintenzív ágazatok Magyarországon Védjegyintenzív ágazatok Magyarországon Simon Dorottya dr. Gonda Imre Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Európai IP kérdések: újratöltve MIE rendkívüli közgyűlés 2014. szeptember 3. Védjegyintenzív ágazatok

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR. Jelentés a beruházások 2014. évi alakulásáról. Tartalom. 1. Összefoglalás...2. 2. Nemzetközi kitekintés...2

STATISZTIKAI TÜKÖR. Jelentés a beruházások 2014. évi alakulásáról. Tartalom. 1. Összefoglalás...2. 2. Nemzetközi kitekintés...2 215. április Jelentés a beruházások 214. évi alakulásáról STATISZTIKAI TÜKÖR Tartalom 1. Összefoglalás...2 2. Nemzetközi kitekintés...2 3. Gazdasági környezet...2 4. A beruházások főbb jellemzői...3 5.

Részletesebben

Gazdaságra telepedő állam

Gazdaságra telepedő állam Gazdaságra telepedő állam A magyar államháztartás mérete jóval nagyobb a versenytársakénál Az állami kiadások jelenlegi szerkezete nem ösztönzi a gazdasági növekedést Fókusz A magyar államháztartás mérete

Részletesebben

TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS

TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS A magyarországi turisztikai régiók vendégforgalma 2002-ben 1 Kiss Kornélia Sulyok Judit kapacitása 2002-ben 2 Magyarországon 3377 kereskedelmi szálláshely mûködött, összesen 77 155 szobával és 335 163

Részletesebben

BEFEKTETÉSEK ÉS A KÖLTSÉGVETÉS

BEFEKTETÉSEK ÉS A KÖLTSÉGVETÉS KOVÁCS ÁRPÁD EGYETEMI TANÁR, SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖLTSÉGVETÉSI TANÁCS ELNÖK MAGYAR KÖZGAZDASÁGI TÁRSASÁG ELNÖK BEFEKTETÉSEK ÉS A KÖLTSÉGVETÉS 2013 ŐSZ Tartalom 1. A 2013. évi költségvetés megvalósításának

Részletesebben

KILÁBALÁS -NÖVEKEDÉS. 2013. szeptember VARGA MIHÁLY

KILÁBALÁS -NÖVEKEDÉS. 2013. szeptember VARGA MIHÁLY KILÁBALÁS -NÖVEKEDÉS 2013. szeptember VARGA MIHÁLY Tartalom Kiindulóhelyzet Makrogazdasági eredmények A gazdaságpolitika mélyebb folyamatai Kiindulóhelyzet A bajba jutott országok kockázati megítélése

Részletesebben

A magyar textil- és ruhaipar 2013-ban a számok tükrében Máthé Csabáné dr.

A magyar textil- és ruhaipar 2013-ban a számok tükrében Máthé Csabáné dr. A magyar textil- és ruhaipar 2013-ban a számok tükrében Máthé Csabáné dr. A termelés és az árbevétel alakulása 2013-ban 1. táblázat a termelés változásának indexe Év 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Részletesebben

ICEG EC Ágazati elemzések Gyógyszeripar munkaerőpiaca Magyarországon

ICEG EC Ágazati elemzések Gyógyszeripar munkaerőpiaca Magyarországon 1 2 Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló 3 1. Foglalkoztatottság 4 2. Munkabér 6 3. Termelékenység 8 4. Végzettség 11 5. Regionális trendek 13 Mellékletek 16 3 Vezetői összefoglaló Stabil foglalkoztatottsági

Részletesebben

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A Policy Solutions makrogazdasági gyorselemzése 2011. szeptember Bevezetés A Policy Solutions a 27 európai uniós tagállam tavaszi konvergenciaprogramjában

Részletesebben

Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában. Fábián Zsófia KSH

Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában. Fábián Zsófia KSH Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában Fábián Zsófia KSH A vizsgálat célja Európa egyes térségei eltérő természeti, társadalmi és gazdasági adottságokkal rendelkeznek. Különböző történelmi

Részletesebben

Melyik vállalatok nőnek gyorsan békés időkben és válságban? Muraközy Balázs MTA KRTK KTI Közgazdász Vándorgyűlés, Gyula, 2013

Melyik vállalatok nőnek gyorsan békés időkben és válságban? Muraközy Balázs MTA KRTK KTI Közgazdász Vándorgyűlés, Gyula, 2013 Melyik vállalatok nőnek gyorsan békés időkben és válságban? Muraközy Balázs MTA KRTK KTI Közgazdász Vándorgyűlés, Gyula, 2013 1 Munkatermelékenység és GDP/fő, 2011 Forrás: OECD 2 Vállalati sokféleség és

Részletesebben

KKV KÖRKÉP 2013 JANUÁR: A kis- és közepes vállalkozások üzleti helyzete

KKV KÖRKÉP 2013 JANUÁR: A kis- és közepes vállalkozások üzleti helyzete KKV KÖRKÉP 2013 JANUÁR: A kis- és közepes vállalkozások üzleti helyzete KKV Körkép 2013 január: A kis- és közepes vállalkozások üzleti helyzete Budapest, 2013. február GVI 1034 Budapest, Bécsi út 120.

Részletesebben

Még van pénz a Jeremie Kockázati Tőkealapokban 60% közelében a Start Zrt. Jeremie Kockázati Tőkeindexe

Még van pénz a Jeremie Kockázati Tőkealapokban 60% közelében a Start Zrt. Jeremie Kockázati Tőkeindexe Még van pénz a Jeremie Kockázati Tőkealapokban % közelében a Start Zrt. Jeremie Kockázati Tőkeindexe A Start Zrt. negyedévente adja közre a Start Jeremie Kockázati Tőke Monitor című jelentését, amelyben

Részletesebben

Nők munkaerő-piaci helyzete - esélyek és veszélyek Budapesten Simonyi Ágnes Budapest, 2012 február 28

Nők munkaerő-piaci helyzete - esélyek és veszélyek Budapesten Simonyi Ágnes Budapest, 2012 február 28 Nők munkaerő-piaci helyzete - esélyek és veszélyek Budapesten Simonyi Ágnes Budapest, 2012 február 28 Átgondolandó A nők foglalkoztatási helyzetének fővárosi sajátosságai - esélyek Női munkanélküliség

Részletesebben

Az építőipar 2012.évi teljesítménye. Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége

Az építőipar 2012.évi teljesítménye. Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége Az építőipar 2012.évi teljesítménye Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége Az építőipari termelés alakulása 2012-ben is folytatódott az építőipari termelés 2006 óta tartó csökkenése Az építőipar egésze

Részletesebben

KORMÁNYZATI KEZDEMÉNYEZÉSEK, A FIATALOK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE. SZOMBATHELY, 2013. október 17.

KORMÁNYZATI KEZDEMÉNYEZÉSEK, A FIATALOK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE. SZOMBATHELY, 2013. október 17. KORMÁNYZATI KEZDEMÉNYEZÉSEK, A FIATALOK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE SZOMBATHELY, 2013. október 17. Az egy főre jutó bruttó hazai termék a Nyugat-Dunántúlon Egy főre jutó bruttó hazai termék Megye, régió ezer

Részletesebben

Magyarország kerékpáros nagyhatalom és Budapest minden kétséget kizáróan elbringásodott: egyre többen és egyre gyakrabban ülnek nyeregbe a fővárosban

Magyarország kerékpáros nagyhatalom és Budapest minden kétséget kizáróan elbringásodott: egyre többen és egyre gyakrabban ülnek nyeregbe a fővárosban Magyarország kerékpáros nagyhatalom és Budapest minden kétséget kizáróan elbringásodott: egyre többen és egyre gyakrabban ülnek nyeregbe a fővárosban 2014. június 30. A Magyar Kerékpárosklub legfrissebb,

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. A fizetési mérleg alakulásáról. 2015. I. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. A fizetési mérleg alakulásáról. 2015. I. negyedév SAJTÓKÖZLEMÉNY A fizetési mérleg alakulásáról NYILVÁNOS: 2015. június 24. 8:30-tól 2015. I. negyedév 2015 I. negyedévében 1 a külfölddel szembeni nettó finanszírozási képesség (a folyó fizetési mérleg

Részletesebben

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. Egészségügyi ágazat. Vezetõi összefoglaló

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. Egészségügyi ágazat. Vezetõi összefoglaló OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika Egészségügyi ágazat Vezetõi összefoglaló 2004 Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet Az OSAP 1626/04 nyilvántartási számú bér- és létszámstatisztika adatszolgáltatóinak

Részletesebben

2014/92 STATISZTIKAI TÜKÖR

2014/92 STATISZTIKAI TÜKÖR 14/9 STATISZTIKAI TÜKÖR 14. szeptember 3. 14 II. ében 3,9-kal nőtt a GDP Bruttó hazai termék, 14. II., második becslés Tartalom Bevezető...1 Termelési oldal...1 Felhasználási oldal... A GDP változása az

Részletesebben

A regisztrált gazdasági szervezetek száma, 2012

A regisztrált gazdasági szervezetek száma, 2012 2013/26 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VII. évfolyam 26. szám 2013. március 28. A regisztrált gazdasági szervezetek száma, 2012 Tartalom 1 Bevezetés 1 A regisztrált vállalkozások

Részletesebben

Pest megye önálló régióvá válása: a vállalkozások helyzete

Pest megye önálló régióvá válása: a vállalkozások helyzete www.pest.hu Pest önálló régióvá válása: a vállalkozások helyzete A vállalkozások számának alakulása, a megszűnő és az új cégek száma, a cégek tevékenységének típusa hatással van az adott terület foglalkoztatási

Részletesebben

Közel 4,9 milliárd forint befektetés érkezett 60 társaságba. 2007-ben több mint nyolcszorosára nőttek a KKV-kba irányuló befektetések

Közel 4,9 milliárd forint befektetés érkezett 60 társaságba. 2007-ben több mint nyolcszorosára nőttek a KKV-kba irányuló befektetések www.startgarancia.hu SAJTÓKÖZLEMÉNY Közel 4,9 milliárd forint befektetés érkezett 60 társaságba 2007-ben több mint nyolcszorosára nőttek a KKV-kba irányuló befektetések Budapest, 2009. május 4. A Start

Részletesebben

Regionális innovációs stratégiák és szervezetek Egy sikeres, de akadozó decentralizációs kísérlet tanulságai

Regionális innovációs stratégiák és szervezetek Egy sikeres, de akadozó decentralizációs kísérlet tanulságai Regionális innovációs stratégiák és szervezetek Egy sikeres, de akadozó decentralizációs kísérlet tanulságai Prof. Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár, tudományos tanácsadó, elnök MTA RKK NYUTI, Széchenyi

Részletesebben

Gazdasági Havi Tájékoztató 2015. november

Gazdasági Havi Tájékoztató 2015. november gh Gazdasági Havi Tájékoztató 215. november Alábbi rövid elemzésünkben azt vizsgáljuk meg, hogy a hazai vállalkozások általában milyen célból használják az internetet. Az elemzés a Gazdaság- és Vállalkozáskutató

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2010/1

Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2010/1 Központi Statisztikai Hivatal Internetes kiadvány www.ksh.hu 2010. június Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2010/1 Tartalom Összefoglaló...2 Gazdasági szervezetek...2 Beruházás...3 Ipar...3 Építőipar,

Részletesebben

A KKV-k helyzete. 2011. október 27. Magyarok a piacon-forrásteremtés KKV-knak Heti Válasz Kiadó konferencia

A KKV-k helyzete. 2011. október 27. Magyarok a piacon-forrásteremtés KKV-knak Heti Válasz Kiadó konferencia A KKV-k helyzete 2011. október 27. Magyarok a piacon-forrásteremtés KKV-knak Heti Válasz Kiadó konferencia A vállalkozások száma Európában Tőzsdén jegyzett 7 000 100 % Nagy Közepes Kis Mikro Egyszemélyes

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 2014. július Jelentés az építőipar 2013. évi teljesítményéről Tartalom STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 VI. évfolyam 42. szám Összefoglalás...2 1. Nemzetközi kitekintés (Az építőipar helye a nemzetközi gazdasági

Részletesebben

Rövidtávú Munkaerő- piaci Előrejelzés - 2015

Rövidtávú Munkaerő- piaci Előrejelzés - 2015 Rövidtávú Munkaerő- piaci Előrejelzés - 2015 Üzleti helyzet 2009- ben rendkívül mély válságot élt meg a magyar gazdaság, a recesszió mélysége megközelítette a transzformációs visszaesés (1991-1995) során

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR. Jelentés az építőipar 2014. évi teljesítményéről. Tartalom

STATISZTIKAI TÜKÖR. Jelentés az építőipar 2014. évi teljesítményéről. Tartalom 2015. június Jelentés az építőipar 2014. évi teljesítményéről STATISZTIKAI TÜKÖR Tartalom Összefoglalás...2 1. Nemzetközi kitekintés (Az építőipar helye a nemzetközi gazdasági környezetben)...2 2. Az építőipar

Részletesebben

A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés

A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés Sajtótájékoztató Budapest, 2009. október 29. Ez a dokumentum a sajtótájékoztatóra meghívott résztvevők használatára készült. A dokumentumban szereplő összes

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAERŐPIACI POLITIKÁK MAGYARORSZÁGON

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAERŐPIACI POLITIKÁK MAGYARORSZÁGON ÁTMENETI GAZDASÁGOKKAL FOGLALKOZÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖZPONT MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM NÉPJÓLÉTI MINISZTÉRIUM ORSZÁGOS MŰSZAKI INFORMÁCIÓS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR SZOCIÁLIS ÉS MUNKAERŐPIACI POLITIKÁK MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

MUNKAERŐ-PIACIÉS MIGRÁCIÓSVÁLTOZÁSOK

MUNKAERŐ-PIACIÉS MIGRÁCIÓSVÁLTOZÁSOK MUNKAERŐ-PIACIÉS MIGRÁCIÓSVÁLTOZÁSOK A SZLOVÁK-MAGYAR HATÁR MENTI RÉGIÓ MAGYAROLDALÁN(2007ÉS2014 KÖZÖTT) LIII. KÖZGAZDÁSZ VÁNDORGYŰLÉS MISKOLC, 2015. SZEPTEMBER 4. A szlovák-magyar határmenti migráció/slovensko-maďarská

Részletesebben

A munkaerő-piac fontosabb jelzőszámai a Közép-magyarországi régióban 2010. május

A munkaerő-piac fontosabb jelzőszámai a Közép-magyarországi régióban 2010. május Pályázathoz anyagok a TÁMOP 4.1.1/AKONV2010-2019 Munkaerőpiaci alkalmazkodás fejlesztése 1/b képzéskorszerűsítési alprojekt Munkaerőpiaci helyzetkép II. negyedév Negyed adatok régiókra bontva 2010. 1.

Részletesebben

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. Egészségügyi ágazat

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. Egészségügyi ágazat OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika Egészségügyi ágazat Vezetõi összefoglaló 2005 Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet Vezetői összefoglaló Az OSAP 1626/05 nyilvántartási számú bér- és létszámstatisztika

Részletesebben

MTA KIK Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztály. A hazai tudományos kibocsátás regionális megoszlása az MTMT alapján (2007-2013)

MTA KIK Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztály. A hazai tudományos kibocsátás regionális megoszlása az MTMT alapján (2007-2013) MTA KIK Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztály A hazai tudományos kibocsátás regionális megoszlása az MTMT alapján (2007-2013) Projektszám: TÁMOP-4.2.5.A-11/1-2012-0001 A Magyar Tudományos Művek

Részletesebben

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 76,3 74,1 72,9 71,4 71,0 Forrás: Eurostat TARTÓS LEMARADÁS

Részletesebben

Térségek újraiparosítása: a járműipar, mint megváltó?

Térségek újraiparosítása: a járműipar, mint megváltó? Térségek újraiparosítása: a járműipar, mint megváltó? Győri Járműipari Körzet, mint a térségi fejlesztés új iránya és eszköze TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0010 Győr, 2014. szeptember 25-26. Prof. Dr. Lengyel

Részletesebben

Együttmőködés és innováció

Együttmőködés és innováció Vállalkozói innováció a Dunántúlon Pécs, 2010. március 3. Együttmőködés és innováció Csizmadia Zoltán, PhD tudományos munkatárs MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intéztet Az előadás felépítése 1.

Részletesebben

A hazai kkv-k versenyképességének egyes összetev i nemzetközi összehasonlításban

A hazai kkv-k versenyképességének egyes összetev i nemzetközi összehasonlításban A hazai kkv-k versenyképességének egyes összetev i nemzetközi összehasonlításban Hazai kkv-politika Értékelés és lehetséges kitörési pontok M helymunka 2010. március 27. Némethné Gál Andrea Modern Üzleti

Részletesebben

Bruttó hazai termék, 2010. III. negyedév

Bruttó hazai termék, 2010. III. negyedév Közzététel: 1. december 9. Sorszám: 19. Következik: 1. december 9., Külkereskedelmi termékforgalom, 1. január-október (előzetes) Bruttó hazai termék, 1. III. Magyarország bruttó hazai terméke 1 III. ében

Részletesebben

OSAP Bér- és létszámstatisztika. Vezetõi összefoglaló

OSAP Bér- és létszámstatisztika. Vezetõi összefoglaló OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika Vezetõi összefoglaló 2003 Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet Vezetői összefoglaló Az OSAP 1626/02 nyilvántartási számú bérstatisztika adatszolgáltatóinak köre a

Részletesebben

Az MNB eszköztárának szerepe a külgazdaság fejlesztésében

Az MNB eszköztárának szerepe a külgazdaság fejlesztésében Az MNB eszköztárának szerepe a külgazdaság fejlesztésében Fábián Gergely Igazgató, Pénzügyi rendszer elemzése igazgatóság Magyar Nemzeti Bank 2015. szeptember 4. Az előadás tartalma Az exportáló KKV-k

Részletesebben

Magyarország növekedési kilátásai A magyarországi vállalatok lehetőségei és problémái MTA KRTK KTI workshop

Magyarország növekedési kilátásai A magyarországi vállalatok lehetőségei és problémái MTA KRTK KTI workshop Magyarország növekedési kilátásai A magyarországi vállalatok lehetőségei és problémái MTA KRTK KTI workshop Prof. Dr. Szerb László egyetemi tanár Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Helyzetkép

Részletesebben

Mikro-, Kis- és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása című pályázat összefoglalója

Mikro-, Kis- és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása című pályázat összefoglalója Mikro-, Kis- és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása című pályázat összefoglalója PÁLYÁZAT FŐ PARAMÉTEREI Pályázat neve Pályázat típusa Státusz Pályázat célja Keretösszeg Mikro-, Kis- és

Részletesebben

A Magyarországon termelőkapacitással rendelkező gyógyszergyárak szerepe a magyar gazdaságban

A Magyarországon termelőkapacitással rendelkező gyógyszergyárak szerepe a magyar gazdaságban A Magyarországon termelőkapacitással rendelkező gyógyszergyárak szerepe a magyar gazdaságban 2008 2012 Siba Ignác 2013. november 5. Tartalom Módszertan és a vizsgált területek A cégek nemzetgazdasági hozzájárulása:

Részletesebben

AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓ REGIONÁLIS KÉRDÉSEI A KÖZÖS REGIONÁLIS POLITIKA KIALAKULÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI KERETE

AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓ REGIONÁLIS KÉRDÉSEI A KÖZÖS REGIONÁLIS POLITIKA KIALAKULÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI KERETE AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓ REGIONÁLIS KÉRDÉSEI A KÖZÖS REGIONÁLIS POLITIKA KIALAKULÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI KERETE ELŐADÓ: DR. KENGYEL ÁKOS EGYETEMI DOCENS JEAN MONNET PROFESSZOR 1 TARTALOM A KOHÉZIÓS POLITIKA FONTOSSÁGA

Részletesebben

A regisztrált gazdasági szervezetek száma, 2013

A regisztrált gazdasági szervezetek száma, 2013 STATISZTIKAI TÜKÖR A regisztrált gazdasági szervezetek száma, 2014/30 2014. március 21. Tartalom Bevezetés...1 A regisztrált vállalkozások...1 Új regisztrációk...3...3 Végelszámolások...4 Csődeljárások...4

Részletesebben

A magyar költségvetésről

A magyar költségvetésről A magyar költségvetésről másképpen Kovács Árpád 2014. április 3. Állami feladatok, funkciók és felelősségek Az állami feladatrendszer egyben finanszírozási feladatrendszer! Minden funkcióhoz tartozik finanszírozási

Részletesebben

ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL. (2004. II. negyedév) Budapest, 2004. október

ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL. (2004. II. negyedév) Budapest, 2004. október ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL (2004. II. negyedév) Budapest, 2004. október Évközi minta az egészségügyi bér- és létszámstatisztikából Vezet i összefoglaló Módszertan Táblázatok:

Részletesebben

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. Egészségügyi ágazat

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. Egészségügyi ágazat OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika Egészségügyi ágazat Vezetõi összefoglaló Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet 2006 Vezetői összefoglaló Az egészségügyi ágazat létszám- és bérstatisztika (nyilvántartási

Részletesebben

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Az alábbi statisztikai profil a megye általános, a Smart Specialisation Strategy (S3)-hoz kapcsolódó

Részletesebben

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához- Budapest és Pest megye. Budapest, 2014.09.12. dr.

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához- Budapest és Pest megye. Budapest, 2014.09.12. dr. Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához- és Pest megye, 2014.09.12. dr. Radványi Bálint A GDP és összetevői 8/1 1. A bruttó hazai termék (GDP) 2012-ben: 10.639.823

Részletesebben

TÁJOLÓ. Információk, aktualitások a magyarországi befektetői környezetről. 2015. IV. negyedév

TÁJOLÓ. Információk, aktualitások a magyarországi befektetői környezetről. 2015. IV. negyedév TÁJOLÓ 2013 2014 2015 Információk, aktualitások a magyarországi befektetői környezetről 2015. IV. negyedév 1 TARTALOM 1. Gazdasági növekedés 7 2. A konjunktúramutatók alakulása 10 3. Államadósság, költségvetés

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI IPARI PARKOK FEJLŐDÉSÉNEK NÉHÁNY FONTOSABB JELLEMZŐJE

A MAGYARORSZÁGI IPARI PARKOK FEJLŐDÉSÉNEK NÉHÁNY FONTOSABB JELLEMZŐJE 1 A MAGYARORSZÁGI IPARI PARKOK FEJLŐDÉSÉNEK NÉHÁNY FONTOSABB JELLEMZŐJE 2003. év végéig 165 ipari terület nyerte el az Ipari Park címet, ezek közül Sárvár, Budaörs és Pécs ipari parkjai elnyerték az Integrátor

Részletesebben

Gazdasági mutatók összehasonlítása székelyföldi viszonylatban

Gazdasági mutatók összehasonlítása székelyföldi viszonylatban HARGITA MEGYE TANÁCSA ELEMZŐ CSOPORT RO 530140, Csíkszereda, Szabadság Tér 5. szám Tel.: +4 0266 207700/1120, Fax.: +4 0266 207703 e-mail: elemzo@hargitamegye.ro web: elemzo.hargitamegye.ro Gazdasági mutatók

Részletesebben

Baksay Gergely- Szalai Ákos: A magyar államadósság jelenlegi trendje és idei első féléves alakulása

Baksay Gergely- Szalai Ákos: A magyar államadósság jelenlegi trendje és idei első féléves alakulása Baksay Gergely- Szalai Ákos: A magyar államadósság jelenlegi trendje és idei első féléves alakulása Az MNB által publikált előzetes pénzügyi számlák adata szerint Magyarország GDP-arányos bruttó államadóssága

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt Partnerünk! Az alábbi pályázati felhívást a településükön működő mikro- és kisvállalkozások szíves figyelmébe ajánlom:

Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt Partnerünk! Az alábbi pályázati felhívást a településükön működő mikro- és kisvállalkozások szíves figyelmébe ajánlom: Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt Partnerünk! Az alábbi pályázati felhívást a településükön működő mikro- és kisvállalkozások szíves figyelmébe ajánlom: Az elmúlt évben a gazdasági válság minden bizonnyal az

Részletesebben

Az IKT szektor gazdasági lábnyoma A digitális gazdaság mérésének új módszertana. 2015. július

Az IKT szektor gazdasági lábnyoma A digitális gazdaság mérésének új módszertana. 2015. július Az IKT szektor gazdasági lábnyoma A digitális gazdaság mérésének új módszertana 2015. július TARTALOM Bevezetés Az IKT és digitális gazdaság kapcsolata A digitális gazdaság mérete A digitális gazdaság

Részletesebben

Miskolc, 2008. okt. 15. Dr. Petrás Ferenc A prezentáció tematikája Regionális Fejlesztési Programok a számok tükrében ROP gazdaságfejlesztés 2009-10 ROP Akcióterv gazdaságfejlesztés újdonságai Regionális

Részletesebben

A Világgazdasági Fórum globális versenyképességi indexe 2014-2015

A Világgazdasági Fórum globális versenyképességi indexe 2014-2015 A Világgazdasági Fórum globális versenyképességi indexe 2014-2015 Sajtóközlemény Készítette: Kopint-Tárki Budapest, 2014 www.kopint-tarki.hu A Világgazdasági Fórum (WEF) globális versenyképességi indexe

Részletesebben

módszertana Miben más és mivel foglalkozik a Mit tanultunk mikroökonómiából? és mivel foglalkozik a makroökonómia? Miért

módszertana Miben más és mivel foglalkozik a Mit tanultunk mikroökonómiából? és mivel foglalkozik a makroökonómia? Miért A makroökonómia tárgya és módszertana Mit tanultunk mikroökonómiából? Miben más és mivel foglalkozik a makroökonómia? Miért van külön makroökonómia? A makroökonómia módszertana. Miért fontos a makroökonómia

Részletesebben

A turisztikai kis- és középvállalkozások helyzete és lehetőségei Mi van az étlapon?

A turisztikai kis- és középvállalkozások helyzete és lehetőségei Mi van az étlapon? Turizmus törvény Széchenyi Pihenőkártya Utazási irodák Idegenvezetők Éttermek Szakember utánpótlás Dohányzási tilalom Szállodák Kiemelt attrakciók Közterület foglalás Turistabuszok parkolása Információ

Részletesebben

MUNKAERŐPIACI PROGNÓZIS:

MUNKAERŐPIACI PROGNÓZIS: SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA MUNKAERŐPIACI PROGNÓZIS: JAVULÓ VÁRAKOZÁSOK TOVÁBB BŐVÜLŐ FOGLALKOZTATÁS Az SZMM és az MKIK közös sajtótájékoztatója Ideje: Helye:

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal A felsőoktatási expanzió a magyarországi régiókban és az Európai Unióban

Központi Statisztikai Hivatal A felsőoktatási expanzió a magyarországi régiókban és az Európai Unióban Központi Statisztikai Hivatal A felsőoktatási expanzió a magyarországi régiókban és az Európai Unióban Az Európai Uniós csatlakozással Magyarországon fokozottan előtérbe került a tudásalapú gazdaság fejlesztése.

Részletesebben

Észak - Alföldi Régió Fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei alapján 2010. Február 19.

Észak - Alföldi Régió Fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei alapján 2010. Február 19. Észak - Alföldi Régió Fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei alapján 2010. Február 19. Dr. Debreczeni Ferenc Ügyvezető Igazgató ÉARFÜ Nonprofit Kft. UMFT eredményei régiónkét (valamennyi

Részletesebben

Recesszió Magyarországon

Recesszió Magyarországon Recesszió Magyarországon Makrogazdasági helyzet 04Q1 04Q2 04Q3 04Q4 05Q1 05Q2 05Q3 05Q4 06Q1 06Q2 06Q3 06Q4 07Q1 07Q2 07Q3 07Q4 08Q1 08Q2 08Q3 08Q4 09Q1 09Q2 09Q3 09Q4 A bruttó hazai termék (GDP) növekedése

Részletesebben

Jelentés az egészségügyi magánszféráról 2004 II. negyedév

Jelentés az egészségügyi magánszféráról 2004 II. negyedév Jelentés az egészségügyi magánszféráról 2004 II. negyedév Budapest, 2004. október vállalkozások változatlan pesszimizmus A GKI-EKI Egészségügykutató Intézet Kft. 2002 óta végzi az egészségügyben működő

Részletesebben

Közgazdaságtan műszaki menedzsereknek I. SGYMMEN226XXX. Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens

Közgazdaságtan műszaki menedzsereknek I. SGYMMEN226XXX. Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Közgazdaságtan műszaki menedzsereknek I. SGYMMEN226XXX Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Tárgyelőadó: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Gyakorlatvezető: dr. Paget Gertrúd Tantárgyi leírás

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2013/1

Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2013/1 Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2013/1 Központi Statisztikai Hivatal 2013. június Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 2 Gazdasági szervezetek... 3 Beruházás... 4 Ipar...

Részletesebben

A MAGYAR KKV SZEKTOR NEMZETKÖZI KITEKINTÉSBEN összehasonlítás V4-ekkel és Szlovéniával

A MAGYAR KKV SZEKTOR NEMZETKÖZI KITEKINTÉSBEN összehasonlítás V4-ekkel és Szlovéniával A MAGYAR KKV SZEKTOR NEMZETKÖZI KITEKINTÉSBEN összehasonlítás V4-ekkel és Szlovéniával Dr. Szabó Antal Nyug. ENSZ Regionális Tanácsos az ERENET Igazgatója ORSZÁG Ország Adatok NÉPESSÉG [ millió ] TERÜLET

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A jogi és igazgatási képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

A szlovák és magyar határmenti munkaerő migrációs folyamatok, a munkaerő-áramlásból származó potenciális lehetőségek feltárása

A szlovák és magyar határmenti munkaerő migrációs folyamatok, a munkaerő-áramlásból származó potenciális lehetőségek feltárása A szlovák és magyar határmenti munkaerő migrációs folyamatok, a munkaerő-áramlásból származó potenciális lehetőségek feltárása HUSK/1101/1.2./0171 projekt nyitó rendezvénye Komárno, 2014.10.29. Kopint

Részletesebben

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Jász-Nagykun-Szolnok megye

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Jász-Nagykun-Szolnok megye Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Jász-Nagykun-Szolnok megye Az alábbi statisztikai profil a megye általános, a Smart Specialisation Strategy (S3)-hoz kapcsolódó

Részletesebben

Munkaerő-piaci előrejelzés 2013-ra a Rövidtávú munkaerő-piaci prognózisfelmérés adatai alapján

Munkaerő-piaci előrejelzés 2013-ra a Rövidtávú munkaerő-piaci prognózisfelmérés adatai alapján Munkaerő-piaci előrejelzés 2013-ra a Rövidtávú munkaerő-piaci prognózisfelmérés adatai alapján Budapest, 2013 Készült A Nemzeti Munkaügyi Hivatal Kutatási és Elemzési Főosztályán Főosztályvezető: Busch

Részletesebben

Jelentés az egészségügyi magánszféráról 2004 I. negyedév

Jelentés az egészségügyi magánszféráról 2004 I. negyedév Jelentés az egészségügyi magánszféráról 2004 I. negyedév Budapest, 2004. Július vállalkozások pesszimista kilátások A GKI-EKI Egészségügykutató Intézet Kft. 2002 óta végzi az egészségügyben működő vállalkozások

Részletesebben

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Összeállította: Fejér Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2013. 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 1. Bevezető... 5 2. Módszertan... 9 3.

Részletesebben

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Zala megye

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Zala megye Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Zala megye Az alábbi statisztikai profil a megye általános, a Smart Specialisation Strategy (S3)-hoz kapcsolódó stratégiaalkotás

Részletesebben

A magyar építőipar számokban

A magyar építőipar számokban Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége Landesfachverband der Bauunternehmer A magyar építőipar számokban 1. Az építőipari termelés alakulása A magyar építőipari termelés hat éves csökkenés után mélyponton

Részletesebben

Budapesti mozaik 6. A szolgáltatások szerepe Budapest gazdaságában

Budapesti mozaik 6. A szolgáltatások szerepe Budapest gazdaságában 2007/77 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal Tájékoztatási fõosztály Területi tájékoztatási osztály www.ksh.hu I. évfolyam 77. szám 2007. szeptember 27. i mozaik 6. A szolgáltatások szerepe gazdaságában

Részletesebben

ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL. (2008. II. negyedév) Budapest, 2008. augusztus

ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL. (2008. II. negyedév) Budapest, 2008. augusztus ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL (2008. II. negyedév) Budapest, 2008. augusztus Évközi minta az egészségügyi bér- és létszámstatisztikából Vezetői összefoglaló Módszertan Táblázatok:

Részletesebben

A beruházások döntés-előkészítésének folyamata a magyar feldolgozóipari vállalatoknál

A beruházások döntés-előkészítésének folyamata a magyar feldolgozóipari vállalatoknál A beruházások döntés-előkészítésének folyamata a magyar feldolgozóipari vállalatoknál Szűcsné Markovics Klára egyetemi tanársegéd Miskolci Egyetem, Gazdálkodástani Intézet vgtklara@uni-miskolc.hu Tudományos

Részletesebben

Havi elemzés az infláció alakulásáról. 2015. augusztus

Havi elemzés az infláció alakulásáról. 2015. augusztus Havi elemzés az infláció alakulásáról. augusztus A jegybanktörvény (a Magyar Nemzeti Bankról szóló,. évi CXXXIX. tv.). () az árstabilitás elérését és fenntartását jelöli meg a Magyar Nemzeti Bank elsődleges

Részletesebben

A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon

A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon Dr. BALOGH Zoltán Ph.D. nemzetközi ügyek csoport vezetője Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség

Részletesebben

Trendforduló volt-e 2013?

Trendforduló volt-e 2013? STATISZTIKUS SZEMMEL Trendforduló volt-e 2013? Bár a Magyar Nemzeti Bank és a KSH is pillanatnyilag 2013-ról csak az első kilenc hónapról rendelkezik az utasforgalom és a turizmus tekintetében a kereskedelmi

Részletesebben

ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL. (2010. II. negyedév) Budapest, 2010. október

ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL. (2010. II. negyedév) Budapest, 2010. október ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL (2010. II. negyedév) Budapest, 2010. október Évközi minta az egészségügyi bér- és létszámstatisztikából Vezetői összefoglaló Módszertan Táblázatok:

Részletesebben

24 Magyarország 125 660

24 Magyarország 125 660 Helyezés Ország GDP (millió USD) Föld 74 699 258 Európai Unió 17 512 109 1 Amerikai Egyesült Államok 16 768 050 2 Kína 9 469 124 3 Japán 4 898 530 4 Németország 3 635 959 5 Franciaország 2 807 306 6 Egyesült

Részletesebben

Mikro-, kis-és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása Széchenyi 2020, Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)

Mikro-, kis-és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása Széchenyi 2020, Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) Mikro-, kis-és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása Széchenyi 2020, Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) A pályázat célja A Nemzetgazdasági Minisztérium által Gazdaságfejlesztési

Részletesebben

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. szociális ágazat. Vezetõi összefoglaló

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. szociális ágazat. Vezetõi összefoglaló OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika szociális ágazat Vezetõi összefoglaló 2004 Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet Az OSAP 1626/04 nyilvántartási számú bér- és létszámstatisztika adatszolgáltatóinak

Részletesebben

LUXEMBURG. I. Az ország társadalmi-gazdasági helyzete, bilaterális kapcsolatok

LUXEMBURG. I. Az ország társadalmi-gazdasági helyzete, bilaterális kapcsolatok LUXEMBURG I. Az ország társadalmi-gazdasági helyzete, bilaterális kapcsolatok 1. Általános információk Hivatalos megnevezés Államforma Főváros Luxemburgi Nagyhercegség (franciául: Grand Duché de Luxembourg,

Részletesebben

A lakáspiac alakulása

A lakáspiac alakulása A lakáspiac alakulása 2010. november 10. szerda A magyarországi lakáspiacra vonatkozó helyzetértékelések 2008 és 2009 júliusa között felmérésről-felmérésre romlottak, azóta a megítélés hullámvasútra ült.

Részletesebben

A felsőoktatás regionalitása

A felsőoktatás regionalitása A felsőoktatás regionalitása Prof. Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár, rektor helyettes Széchenyi István Egyetem, Győr III. Országos Marketing Konferencia Pécs, 2010. október 20-21. Új helyzet, új környezet

Részletesebben

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Összeállította: Fejér Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2013. 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...3 1. Bevezető...7 2. Módszertan...9 3. Fejér

Részletesebben

A GAZDASÁGi ÉS TÁRSADALMI ÁTALAKULÁS PERSPEKTÍVÁI HAZÁNKBAN. Bod Péter Ákos

A GAZDASÁGi ÉS TÁRSADALMI ÁTALAKULÁS PERSPEKTÍVÁI HAZÁNKBAN. Bod Péter Ákos A GAZDASÁGi ÉS TÁRSADALMI ÁTALAKULÁS PERSPEKTÍVÁI HAZÁNKBAN xv. APÁCZAI NAPOK NYME Apáczai Csere János Kar 2011. Október 28 Bod Péter Ákos Egyetemi tanár petera.bod@uni-corvinus.hu A zavarok a periférián

Részletesebben

A 2012 KARÁCSONYI, SZILVESZTERI IDŐSZAK HATÁSA A BUDAPESTI, ILLETVE A VIDÉKI SZÁLLODÁK TELJESÍTMÉNYÉRE

A 2012 KARÁCSONYI, SZILVESZTERI IDŐSZAK HATÁSA A BUDAPESTI, ILLETVE A VIDÉKI SZÁLLODÁK TELJESÍTMÉNYÉRE A KARÁCSONYI, SZILVESZTERI IDŐSZAK HATÁSA A BUDAPESTI, ILLETVE A VIDÉKI SZÁLLODÁK TELJESÍTMÉNYÉRE A Xellum Kft. által rendelkezésre bocsátott adatok alapján az MSZÉSZ elemzést készített arról, hogyan alakult

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2013. április 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Magyar beszállítók - egy vállalati felmérés tanulságai. Növekedési workshop MTA KRTK KTI. Muraközy Balázs. MTA KRTK Közgazdaságtudományi Intézet

Magyar beszállítók - egy vállalati felmérés tanulságai. Növekedési workshop MTA KRTK KTI. Muraközy Balázs. MTA KRTK Közgazdaságtudományi Intézet Magyar beszállítók - egy vállalati felmérés tanulságai Növekedési workshop MTA KRTK KTI MTA KRTK Közgazdaságtudományi Intézet 2015. November 5 Beszállítás és nemzetközivé válás Kis, nyitott, feltörekvő

Részletesebben