A VERSENYELŐNYT BIZTOSÍTÓ SZOLGÁLTATÁSOK MEGJELENÉSE A DANUBIUS THERMAL HOTEL MARGITSZIGETNÉL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A VERSENYELŐNYT BIZTOSÍTÓ SZOLGÁLTATÁSOK MEGJELENÉSE A DANUBIUS THERMAL HOTEL MARGITSZIGETNÉL"

Átírás

1 Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI MARKETING ÉS TELJES KÖRŰ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS SZAK (NMTQM) Nappali tagozat Szolgáltatás és non-profit szakirány A VERSENYELŐNYT BIZTOSÍTÓ SZOLGÁLTATÁSOK MEGJELENÉSE A DANUBIUS THERMAL HOTEL MARGITSZIGETNÉL Készítette: Reisz Brigitta Budapest, 2006

2 Köszönetnyilvánítás Ezúton szeretnék köszönetet mondani belső konzulensemnek, Jäckel Katalinnak, külső konzulensemnek, a Danubius Thermal Hotel Margitsziget értékesítési és marketing igazgatójának, Horváth Gergelynek, valamint a bankett értékesítési menedzsernek, Huba Katalinnak és mindenkinek, akivel interjút készítettem, a szakdolgozatomhoz nyújtott segítségükért.

3 Tartalomjegyzék Bevezetés oldal I. A turizmus fogalma és fajtái oldal II. Magyarország turizmusa II.1. Nemzetközi kitekintés oldal II.2. A turizmus hazánkban oldal III. A MICE piac jellemzői III.1. Nemzetközi kitekintés oldal III.2. A hazai MICE piac oldal IV. A szállodapiac Magyarországon IV.1. A nagy szállodaépítési hullám oldal IV.2. A szállodák teljesítménye a magyar piacon oldal IV.3. A budapesti szállodák piaca oldal V. A Danubius Hotels Group és a Thermal Hotel Margitsziget V.1. A Danubius Hotels Group ismertetése oldal V.2. A Danubius Thermal Hotel Margitsziget bemutatása oldal V.3. A Danubius Thermal Hotel Margitsziget előnyei oldal VI. A Danubius Thermal Hotel Margitsziget külső környezetének elemzése VI.1. STEEP elemzés oldal VII. A versenyhelyzet elemzése a Porter-féle modell alapján oldal VIII. A Danubius Thermal Hotel Margitsziget belső környezetének elemzése VIII.1. A szálloda erőforrásai oldal VIII.2. A szálloda képességei oldal VIII.3. SWOT analízis oldal IX. Fogyasztói magatartás, fogyasztói szokások és igények oldal X. A szálloda mint szolgáltatás X.1. A szállodai szolgáltatás besorolása oldal X.2. Stratégiák a szállodák piacán oldal X.2.1. A Danubius Hotels Group piaci stratégiája oldal X.3. A szállodai szolgáltatás sajátosságai oldal X.3.1. A szállodai szolgáltatástermék fizikai tartalma oldal X.3.2. A szállodai szolgáltatástermék folyamatjellege oldal X.3.3. A szállodai szolgáltatás alapmodelljének elemei oldal X.3.4. A szállodai szolgáltatás marketingspecifikumai oldal X.4. A szállodai szolgáltatás sajátosságainak marketing-következményei oldal X.4.1. A négy alapsajátosság következménye oldal 3

4 X.4.2. A kétoldalú kockázatérzet oldal XI. A Danubius Thermal Hotel Margitsziget marketingmixe XI.1. Szolgáltatástermék oldal XI.2. Árpolitika oldal XI.3. Értékesítéspolitika oldal XI.4. Marketingkommunikáció oldal XI.5. Emberi tényező oldal XI.6. Tárgyi elemek oldal XI.7. Szolgáltatásfolyamat oldal XII. A Danubius Thermal Hotel Margitsziget eszközei a kétoldalú kockázatérzet csökkentésére XII.1. Sztenderdizálás vagy adaptálás oldal XII.2. Kapacitásmenedzsment oldal XII.3. Yield menedzsment oldal XII.4. Márkamenedzsment oldal XII.5. Kapcsolatmarketing oldal XII.6. Frontvonal menedzsment oldal XII.7. Panaszszituáció menedzsment oldal XII.8. Folyamatmenedzsment oldal XIII. Primer kutatás a szállodák rendezvény- és konferenciaszolgáltatásairól XIII.1. A szállodák körében végzett kvalitatív kutatás oldal XIII.1.1. A kutatómunka bemutatása oldal XIII.1.2. Konceptualizáció oldal XIII.1.3. A kutatás módszere oldal XIII.1.4. Mintavétel oldal XIII.1.5. A kutatómunka eredménye, következtetések oldal XIII.2. A szállodai rendezvényszervező szolgáltatást igénybe vevő vállalatok körében végzett kvantitatív kutatás oldal XIII.2.1. A kutatómunka bemutatása oldal XIII.2.2. Konceptualizáció oldal XIII.2.3. A kutatás módszere oldal XIII.2.4. Mintavétel oldal XIII.2.5. A kutatómunka eredménye, következtetések oldal Befejezés oldal Ábrák és táblázatok jegyzéke oldal Felhasznált irodalom oldal Mellékletek oldal 4

5 Bevezetés Szakdolgozatom témája a Danubius Thermal Hotel Margitsziget bemutatása, ill. annak a feltérképezése, hogy mitől jobb a Danubius Hotels Group-hoz tartozó margitszigeti szálloda az üzleti turizmus terén, mivel nyújt többet vendégei számára legfontosabb versenytársaival szemben. A szállodaipar egy olyan iparág, mely szorosan kötődik a turizmushoz. A hazai szállodapiac már telített, nem is beszélve Budapestről, ahol szinte minden sarkon találkozhatunk egy szállodával, panzióval vagy kempinggel. A turizmus mindig is fontos szerepet játszott és játszik ma is az országok életében, sőt bizonyos országok számára a legfontosabb bevételi forrást az idegenforgalom jelenti. Sokak szerint a turizmus az egyetlen olyan ágazat, amelyre mindig is szükség lesz, hiszen hozzájárul az országok adósságállományának csökkentéséhez, a különböző kultúrák népszerűsítéséhez, munkahelyeket teremt és még sorolhatnánk. Ráadásul a turizmus területén dolgozók rugalmas időbeosztásban végezhetik munkájukat, és ebben a szektorban gyakran alkalmaznak pályakezdőket, ill. idős, nyugdíjas embereket is. A turizmus képes munkahelyet teremteni a gazdaság legelmaradottabb területein is a legújabb kommunikációs technológiák alkalmazásának köszönhetően. Egyébként a turizmus területén sok kisvállalkozás is működik. 1 A turizmus ágazatai közül kitérek az üzleti és konferenciaturizmusra is, hiszen kutatásom témája is ennek, ill. ahogy a szakmabeliek nevezik, MICE piac helyzetének a felmérése, kilátásai, a budapesti szállodák rendezvényszolgáltatásainak sokszínűsége, az üzletemberek szokásai, igényei stb. Úgy gondolom, ez a téma azért is érdekes és aktuális, mert az utóbbi időben kezdett el felfelé ívelni az üzleti és konferenciaturizmus és ezzel együtt Budapest jelentősége is nő. A szállodák számára pedig a rendezvényszolgáltatások sokoldalúsága, palettájának szélessége, a változásokhoz való alkalmazkodás mértéke egyértelmű versenyelőnyt jelent. A téma megválasztásánál fontos szerepet játszott az is, hogy a főiskola negyedik félévében (2004 tavasz) B2B és szolgáltatásmarketing c. tantárgy keretében írtam egy házi dolgozatot a szállodaiparról ( A szállodaipar elemzése marketing nézőpontból címmel). Már ekkor nagyon megtetszett a téma, ill. maga a szállodamarketing. 1 Forrás: Sugataghy Anikó: A WTTC lobbizik a turizmusért, Turizmus Trend, 2005/3., p

6 Ezen kívül szakmai gyakorlatomat a Danubius Thermal Hotel Margitszigetnél töltöttem. Így a gyakorlatban is volt szerencsém belelátni, hogy hogyan történik az értékesítés, milyen marketingkommunikációs eszközöket használnak és hogyan zajlik le egy konferencia, vagy egyéb rendezvény megszervezése az ajánlatkéréstől egészen a rendezvény lebonyolításáig, ill. az utólagos munkák elvégzéséig. Célom, hogy egy teljes körű képet mutassak be a Danubius Thermal Hotel Margitszigetről, marketingsajátosságairól és arról, hogyan képes helyét megállni a mai túlzsúfolt szállodapiacon, valamint primer kutatásom segítségével feltárni, hogy a rendezvények és konferenciák területén, milyen új tendenciáknak kell megfelelni és ezt mennyire sikeresen teszik az egyes szállodák. Reményeim szerint ezzel a Danubius Thermal Hotel Margitsziget vezetőségének a munkáját is segítem. Szakdolgozatom első részében Magyarország turizmusát elemzem, majd a MICE piacot és szállodák piacát Magyarországon és Budapesten. Ezután a Danubius vállalatot és a Danubius Thermal Hotel Margitszigetet mutatom be. Majd következik a külső környezeti elemzés, a versenyhelyzet elemzés és a belső környezet elemzése, ill. a SWOT-analízis. Nem szabad figyelmen kívül hagyni a fogyasztókat sem, ismertetem a fogyasztói szokásokat, igényeket is. Jellemzem a szállodát, mint szolgáltatást, milyen sajátosságai, marketingspecifikumai vannak, hogyan valósul meg a marketingmix és hogyan próbálják csökkenteni a szolgáltató és az igénybe vevő oldalán is fellépő kockázatot. Végezetül beszámolok a primer kutatásaimról, annak lebonyolításáról, eredményeiről és hogy milyen következtetéseket vontam le belőlük. A Thermal Hotel vizsgálata során sokszor kitérek a Grand Hotelre is, mivel irányításuk összevontan, az értékesítés közösen történik, így sok esetben a két szállodára egyként tekintenek. Például a kutatásom során a rendezvények és konferenciák tekintetében nem lehet szétválasztani a két házat. 6

7 I. A turizmus fogalma és fajtái A turizmust nehéz definiálni, de a Turizmus Világszervezete (WTO) az alábbi meghatározást fogadja el: A turizmus magába foglalja a személyek lakó- és munkahelyen kívüli minden szabad helyváltoztatását, valamint az azokból eredő szükségletek kielégítésére létrehozott szolgáltatásokat. 2 A turizmust sokféleképpen lehet csoportosítani: a turisták származási helye szerint (belföldi és külföldi turizmus), az idegenforgalomban részt vevők száma szerint (egyéni, és kollektív turizmus), a tartózkodási idő szerint (rövid idejű, középidejű és hosszú idejű turizmus), szállásforma szerint (szállodai és szállodán kívüli turizmus) stb. Mivel primer kutatásom témája az üzleti és konferenciaturizmus, ezért kiemelném az úti célok szerinti csoportosítást, melynek alapján létezik vakációs vagy üdülő turizmus (például üdülési, ismeretszerzési, vallási, rokonlátogatási céllal), ill. hivatásturizmus vagy gazdasági turizmus. Ez utóbbi célja a hivatás, foglalkozás gyakorolása az utazás ideje alatt, vagyis az üzleti turizmus, kongresszusi (konferencia) turizmus, politikai idegenforgalom, ill. ide sorolhatjuk a tanulmányi turizmust és a sport- és kulturális turizmust. Mai világunkban a szervezett utazások egyre fontosabb részét teszi ki a hivatásturizmus. Ezt támasztja alá az a tény is, hogy ma már a világ minden táján és növekvő számban találkozhatunk olyan irodákkal, melyek kifejezetten erre a turizmusra, ill. ennek bizonyos részterületeire szakosodtak. A hivatásturizmushoz tartozik az üzleti és a konferenciaturizmus, melyeket ma már együtt szoktak emlegetni, és amely nemcsak a szállodák, hanem az utazásszervezők és a légitársaságok számára is nagy üzlet. A légitársaságok átszállást nem igénylő ún. ultrahosszútávú járatokat kínálnak, a fedélzeten luxusszolgáltatásokkal, ill. mozgási lehetőséggel. 3 Például a Singapore járatain kialakítottak egy lounge részt (társalgó, bár) és egy ún. Executive Economy-t, ahol jógázásra is lehetőség nyílik. 4 Az utazás ezen formája kifejezetten fontos az állandóan rohanó üzleti utazók számára. Európának vezető szerepe van konferenciák és kongresszusok terén. Évente kb. négyezer ülésre kerül sor és mintegy négymillió ember vesz részt ezeken, és ezek a számok növekedést mutatnak. Sajnos azonban a kongresszusi központok kihasználtsága 2 Forrás: Veres Zoltán: Szolgáltatásmarketing, KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó, Budapest, 2003., p Forrás: Bodnár László: Az idegenforgalom hazai és nemzetközi vonatkozásai, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2005., p , Forrás: Andrea Benett: Szupergépek, Az üzleti utazás újrafogalmazása?, Business Traveller, július-augusztus, p

8 még az 50 százalékot sem éri el, üzemeltetésük mégis fontos, hiszen szerepet játszanak az ország nemzetközi megítélésében és az idegenforgalom bevételéhez is nagyban hozzájárulnak, ugyanis a konferenciákon részt vevők költésének 95 százaléka az idegenforgalomban és a hozzá kapcsolódó szolgáltatások szférájában jelenik meg. Az üzleti turizmushoz tartoznak az incentive utazások is, melyeket neveznek ajándék-, jutalom- vagy ösztönző utazásnak is. Először az Egyesült Államokban jelent meg az 1960-as években. Ezeket az utazásokat szervezetek vagy cégek szervezik kiváló alkalmazottaiknak, mintegy ösztönzésképpen, jutalék helyett, de emellett egy meetinget vagy tréninget is beiktatnak az utazásba, hogy akkor már reklámozzák is magukat az idegen országban. Eleinte inkább a multinacionális vállalatok alkalmazták, manapság már inkább a kis- és középvállalatok. Az utazási irodák szintén felfigyeltek az incentive turizmusra, így találkozhatunk olyan irodákkal, melyek kifejezetten incentive utakra specializálódtak. 5 Európában általában tavasszal és ősszel kerül sor az ilyen jellegű utakra, túrákra, és jóval nagyobb bevételt jelentenek, mint egy átlagos turistacsoport. 6 5 Forrás: Bodnár László: Az idegenforgalom hazai és nemzetközi vonatkozásai, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2005, p Forrás: Dr. Hajdu Endre: A turizmus főbb termékei és szolgáltatásai, Külkereskedelmi Főiskola házinyomdája, Budapest, 1999, p

9 ben. 7 A fogyasztói bizalom növekedésének, az online utazási irodák egyre kedvezőbb II. Magyarország turizmusa II.1. Nemzetközi kitekintés A 2001-es terroresemények, az iraki konfliktus, majd a SARS-vírus megjelenése visszavetette a világturizmust, végére azonban már 10,7 %-os növekedést könyveltek el a nemzetközi turistaérkezések számát tekintve. A turizmus piacának középpontját továbbra is Európa jelenti, a legnépszerűbb desztinációk közé Franciaországot, Spanyolországot és az Amerikai Egyesült Államokat sorolták ajánlatainak, ill. a diszkont légitársaságok igen dinamikus bővülésének köszönhetően a turistaérkezések száma tovább nőtt (+8 %) első négy hónapjában. Ez utóbbi miatt egyre népszerűbb az üzleti turizmus, ill. az egyéni utazások a szervezeti utazásokkal szemben. A nemzetközi turizmusból származó bevételek szintén emelkedtek 2004-ben (+10,3%). A bevételek több, mint a felét Európában regisztrálták, majd Amerika, ill. Ázsia és a Csendes-óceáni térség következett. (ld.: Mellékletek, 1. sz. melléklet, 1. ábra) Európában 4,7 %-kal nőtt a nemzetközi turistaérkezések száma első negyedévében. Európán belül a turisták körében egyre kedveltebb Közép- és Kelet- Európa, melynek oka többek között az Európai Unió bővítése, ill. az árfolyamok kedvező alakulása. Ezen kívül még érdemes megemlíteni Észak-Európát, mely Közép- és Kelet- Európa után a második legkedveltebb térség. 8 A Európai Unió régi tagországaiban a turizmus ha figyelembe vesszük a más ágazatokra gyakorolt pozitív hatását -, átlagban a GDP 8,3 %-át termeli, míg a tíz új tagállamban átlagosan a 7,3 %-át. A régi tagállamokban a külföldi turisták átlagosan dupla annyit költenek turisztikai szolgáltatásokra, mint az új tagállamokban. A tíz új tagállam lakossága pedig sokkal kevesebbet költ utazásra és üdülésre, mint a régi tagországoké. A WTTC (World Travel & Tourism Council) - mely a turisztikai magánvállalkozások vezető szakembereinek a világszövetsége -, végén közzétett 7 Forrás: Bodnár László: Az idegenforgalom hazai és nemzetközi vonatkozásai, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2005., p Forrás: Sulyok Judit: A nemzetközi turizmusból származó bevételek alakulása 2004-ben és a világ turizmusának alakulása 2005-ben, Turizmus Bulletin, IX. évfolyam 2. szám, szeptember, p

10 tanulmányában azt hangsúlyozta, hogy ha figyelembe veszik a legutóbb csatlakozott tíz országban rejlő lehetőségeket, akkor a turizmus az Európai Unió motorja is lehet. 9 II.2. A turizmus hazánkban A kereskedelmi szálláshelyek kínálatát tekintve a KSH felmérései szerint augusztus 31-én a kereskedelmi szálláshelyek száma meghaladta a 2900-at, ezen belül 817 szállodáról beszélhetünk azonos időszakához képest ez 42 szállodával és 2700 szobával jelent többet. Hazánk külföldi vendégforgalmára is negatív hatással voltak a nemzetközi események, így a külföldi turistaérkezések száma visszaesett végétől, ill től kezdve azonban újra egyre többen látogattak el hazánkba. A külföldi vendégek több, mint háromnegyede az Európai Unióból érkezett (2005. első nyolc hónapjában). A brit turisták száma kiemelkedően emelkedett, miközben a német és osztrák vendégforgalomban folyamatos visszaesést tapasztaltak. A külföldi turisták egyre kevesebb időt töltenek el hazánkban, a legutóbbi felmérések szerint már csak 3,2 éjszakát, míg a belföldiek esetében ez 2,6 éjszaka. A belföldi vendégforgalom tekintetében az utóbbi három évben csak kis mértékű emelkedést regisztráltak. Évről évre nőtt az átlagos szobakihasználtság is az utóbbi három évben első nyolc hónapjában a szállodák esetében 48 %-ot regisztráltak. Ugyanúgy emelkedett a kereskedelmi szálláshelyek bevétele is. 10 Ha a kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmát motiváció szerint vizsgáljuk január-augusztusi időszakban, akkor megállapíthatjuk, hogy a turisták több, mint a fele (59 %) a szabadidejének eltöltése végett utazott, 18 %-uk hivatalos (üzleti) ügyben és 10 %-uk pedig konferenciára. A gyógy- és termálturizmus csak 7 %-át adta. (ld.: Mellékletek, 2. melléklet, 2. ábra) A szállodákon belül azok, akik a szabadidő eltöltése céljából utaztak, nagyrészt három- esetleg egy- és kétcsillagos hotelekben szálltak meg. Az üzleti és a konferencia céllal utazók többsége öt- és négycsillagos szállodák szolgáltatásait, míg a gyógyturizmus résztvevői a három- és négycsillagos házak szolgáltatásait vették igénybe. Ha a szállodákat gyógy-, wellness- és apartmanszállodaként csoportosítjuk, akkor az üzleti és konferenciára utazók szempontjából az apartman- és wellness-szállodák voltak a legnépszerűbbek. A panziók, turista- és ifjúsági 9 Forrás: Sugataghy Anikó: A WTTC lobbizik a turizmusért, Turizmus Trend, 2005/3., p Forrás: Turizmus január-augusztus, letöltés ideje: október

11 szállók, üdülőházak és kempingek érthetően szinte csak a szabadidős turizmusban játszottak fontos szerepet. 11 III. A MICE piac jellemzői A hivatásturizmus - mely magába foglalja az üzleti-, a konferencia- és kongresszusi- ill. az incentive turizmust is a turizmus egyik legdinamikusabban fejlődő üzletága, melynek megnevezésére a MICE szakszót használják. A MICE, azaz a Meeting Incentive Congress & Events helyett azonban egyre többen használják a meeting industry kifejezést, utalva arra, hogy ma már szinte egy külön iparágként kezelhetjük. A MICE hivatalosan a rendezvények számtalan fajtáját magába foglalja: vásárok, kiállítások, üzleti és társasági rendezvények (pl.: partnerpartik, egy új vezető beiktatása, a cég születésnapi partija stb.), de ide soroljuk a meetingeket, értekezleteket is. 12 III.1. Nemzetközi kitekintés Az Európai Unióhoz újonnan csatlakozott országok gazdasági fejlődésének üteme gyorsabb, mint a régi tagállamoké, mely hozzájárulhat az üzleti turizmus fejlődéséhez. Mivel ebben a régióban köztudottan alacsonyabb a bérszínvonal, a külföldi vállalatok szívesen fektetnek be. A beruházások összege meghaladja a 110 milliárd dollárt és többségük outsourcing jellegű. Például 15 multinacionális vállalat helyezte át üzleti szolgáltató központját Lengyelországba és összesen 3000 embert foglalkoztatnak. A szakértők úgy vélik, hogy a konferencia- és üzleti turizmusból főleg a balti államok fognak profitálni, mint ahogy Horvátország, ill. az észak afrikai államok is egyre népszerűbbek. Nagy jövőt jósolnak a közel keleti térségnek, azon belül is főleg Dubai - nak, Katarnak, Ománnak, és Jordániának. Dubai már ma is kiemelkedik az incentive turizmus terén, Hongkong és Szingapúr mellett az egyik legnépszerűbb desztináció. A kínaiak 2002-ben 16,6 millió külföldi utazáson vettek részt, melyből 6,54 millió üzleti céllal történt. A legnépszerűbb célország a kínai turisták számára Franciaország. India a jól képzett munkaerő és az alacsony fizetési igények miatt közkedvelt az európai, japán és amerikai nagyvállalatok számára. Az indiai üzletemberek többsége Kínába, Hongkongba és Dubai ba utazik. (Dubai számára a legfontosabb küldőpiac 11 Forrás: Turizmus január-augusztus, p. 20, letöltés ideje: október Forrás: Teljesítményserkentők,http://www.piacesprofit.hu/?s=32&n=68&mr=1591, letöltés ideje: október

12 Németország és India.) A légi forgalom liberalizálása sokat segített az indiai üzleti turizmus fellendülésében. Ráadásul ma már szinte minden fontos légitársaság jelen van az országban és nyereségesen működnek. A szakértők szerint a legfőbb gátja az indiai turizmusnak a vízumrendszer, mivel elég kevés azon országok száma, mely vízummentes beutazást biztosít az indiaiak számára. 13 III.2. A hazai MICE - piac Habár Magyarország eddig inkább csak az üdülő- és az egészségturizmus résztvevőit vonzotta, ma már - Párizs, Róma és Bécs után - Budapest is eljutott arra a szintre, hogy megfelelő szolgáltatásokat kínáljon az üzletemberek számára. A kongresszusszervező városok toplistáján Budapest a 9. helyet foglalhatta el 2004-ben. Az első három helyezett Barcelona, Bécs és Szingapúr volt. 14 Az incentive utakat egyre több vállalat használja, mint munkatárs ösztönző eszközt. A cégek ugyanis rájöttek arra, hogy sokkal ösztönzőbben hat egy ilyen utazás a munkavállalókra, mint a prémium, jutalék, ráadásul nem is jelent nagyobb kiadást számukra. A konferenciaturizmus, azaz a szakmai konferenciákon való aktív részvétel és az ezzel együtt járó tudásbővítés, tapasztalatok szerzése a mai vállalatok fejlődéséhez, előre jutásához elengedhetetlen. Ha a kínálati oldalt vizsgáljuk, Budapest fős befogadóképességű létesítményekkel rendelkezik, kivéve a Sportarénát és a Hungexpot, de ezek rendeltetési célja nem a konferenciák és a kongresszusok. Az utóbbi időben minden szállodát úgy építenek, hogy nem hiányozhatnak belőlük a konferenciatermek, és a régebb óta piacon lévő szállodák egy részét is átalakították már. A kulturális intézmények is próbálnak megfelelni az új igényeknek. Átépítették és új nevet is adtak például a Budapest Kongresszusi Központnak, habár az is csak 1800 fő befogadására alkalmas. Európa Kongresszusi Központ néven új konferencia központot építenek a Hotel Rege mellett és tervezik egy több ezer fő befogadására alkalmas központ építését is, melyre igen nagy szüksége lenne Budapestnek. Az Accor-Pannonia Hotels Rt óta száz százalékos tulajdonosa a Kongresszusi Központnak, melyet azért újítottak fel és azért történt a névváltoztatás is, hogy az immár Budapest Congress & World Trade Center a nemzetközi konferenciavendégek magas igényeinek is megfeleljen, és az új név is 13 Forrás: Szántó Zoltán: Várható tendenciák az üzleti turizmusban, Turizmus Trend, 2005/1-2., p Forrás: Szántó Zoltán: Élesedik a verseny, Turizmus Trend, 2005/9., p

13 hirdesse a szolgáltató imázsát. A központ 1800 fős konferenciatermét új európai színvonalú audiovizuális és színpadi technikával szerelték fel, ill. ezen kívül 18 szemináriumi terem és egy 900 négyzetméteres kiállítási terület is található a központban. Érdemes még megemlíteni, hogy rugalmasabb árazási rendszert alakítottak ki (új, fős konferenciaszegmens bevezetésével), megújult a catering szolgáltatás és együtt kínálják a konferenciahelyszínt a szálláslehetőséggel (a Novotel Congress szállodában) és a vendéglátással. 15 A MICE piac helyzetét, teljesítményét habár több szervezet is vizsgálja, hivatalos statisztikai adatgyűjtés nincs. A Magyar Turizmus Rt. Kongresszusi Irodája óta negyedévente gyűjti a hazai MICE piac jellemzőit a hazai kongresszusi piac 214 résztvevője segítségével első félévében 15 %-kal nőtt a nemzeti konferenciák száma az előző év azonos időszakához képest. Magyarországon az utóbbi években több szálloda és kongresszusi létesítmény is épült, nemcsak a fővárosban, hanem vidéken is (pl. Balaton Kongresszusi Központ, Keszthely, Siófok, Hotel Eger konferencia - központjai stb.). Ennek köszönhetően a vidék egyre nagyobb szerephez jutott rendezvényszervezés szempontjából, de 2005-ben Budapest részaránya újra növekedésnek indult és meghaladta a 70 %-ot, vagyis újra visszaesett a vidék. A konferenciák résztvevőinek átlagos száma 190 fő volt első hat hónapjában, és a külföldiek a résztvevők 69 %-át adták átlagosan. Átlagosan 3,7 napot töltöttek el hazánkban a konferenciákon résztvevők, ez ben még 4 nap volt. A 4-5 napos konferenciák száma folyamatosan nő, de ezzel együtt egyre népszerűbbek az egy napos rendezvények is. A legtöbb rendezvényt szállodákban tartják, részarányuk mégis csökkent tavalyhoz képest 11 %-kal. Az Egyesült Királyság, Németország és Franciaország rendelte meg a legtöbb konferenciát hazánkban, első félévében. A résztvevők tekintetében a magyarok vezetnek, majd őket követik németek, harmadik helyre szorítva ezzel a briteket Forrás. Megújult és nevet váltott a Budapesti Kongresszusi Központ, letöltés ideje: október Forrás: Teljesítményserkentők, letöltés ideje: október Forrás: Ígéretes tendenciák a MICE piacon, letöltés ideje: október

14 IV.A szállodapiac Magyarországon IV.1. A nagy szállodaépítési hullám Az utóbbi évtizedekben világszerte nagy szállodaépítési láz lett úrrá. Mint ahogy külföldön, hazánkban is irodaházak és bevásárlóközpontok tömeges építésével kezdődött. De ez a piac hamar telítődött, így az ingatlan-befektetők egy új beruházási terület, a szállodapiac felé fordultak. Ha visszatekintünk a múltba, nagy szállodaépítési hullám zajlott le 1979 és 1981 között (ekkor épült a Novotel, a Fórum/Inter-Continental, a Hyatt/Regency és a Budapest Kongresszusi Központ/BC & WTC.), ill. a rendszerváltást követően. Ekkor többnyire háromcsillagos hoteleket építettek, a felsőbb kategóriás szállodákból pedig hiány mutatkozott. Így adott volt a helyzet, hogy az új évezredben a négy- és ötcsillagos szállodák tömeges építése kezdődjön meg. A már piacon jelenlévő szállodák igazgatói persze nem nézték jó szemmel a konkurencia tömeges megjelenését, de bíztak a konferencia és üzleti turizmus fellendülésében és az Európai Unióhoz való csatlakozás élénkítő hatásában és 2001-es időszakban olyan szállodaláncok is megvetették lábukat Magyarországon, melyek korábban nem voltak jelen ilyen például a Four Seasons üzemeltetésében megnyílt Gresham-palota, amely Budapest legdrágább luxusszállodájának számít, vagy a négycsillagos Art otel, a Westend City Centerben kialakított Hilton szálló. A Corinthia Corporation ekkor húzta fel a Grand Hotel Royalt konferencia és bálteremmel. Az Accor csoport inkább vidéken épített új szállodákat. A Danubius- lánc pedig szállodái felújítására koncentrált: felújították ugyanis a Budapest Hiltont, a margitszigeti szállodákat, ill. az Erzsébet Hotelt, a Hotel Stadiont és a soproni Lövér Szállodát. 18 A szállodaépítési hullámnak jó hatása is volt a már meglévő szállodákra, mivel a szállodavezetőknek egy új stratégiát, akár új arculatot kellett kialakítania, hiszen a kínálat nagy mértékben megnőtt, a versenyt pedig fel kellett venni az új szállodákkal. Ma már a szállodák számára versenyelőnyt egyrészt az extra szolgáltatások jelentik: minél szélesebb a szolgáltatások skálája és minél különlegesebb szolgáltatásokat kínál egy szálloda a vendégek számára, annál valószínűbb, hogy előnyre tesz szert 18 Forrás: Szilossy Anna: Budapest: kéttucatnyi új szálloda, ill. Szállodák, letöltés ideje: október

15 versenytársaival szemben. Másrészt viszont sok szállodavezető adta arra a fejét, hogy átalakítsa saját arculatát oly módon, hogy valamilyen területre specializálódik példának okáért említhetem a gyógy- és wellness - szállodákat, melyeknek a száma szintén egyre nőtt az utóbbi időben. Jó példa a business és konferenciahotelek is. Egyre több szálloda ismeri fel, hogy a szabadidős turisták mellett érdemes odafigyelni az üzletemberekre és cégekre, hiszen egy szálloda számára a legnagyobb, több milliós, sőt több tízmilliós profitot ez a szegmens jelenti. Példaként hozhatom fel a Hotel Inter-Continentalt, melyet egy kongresszusi központ részleggel bővítettek ki, de az Art Hotel és az Andrássy Hotel is új, egyéni arculatot képvisel. 19 Természetesen ahhoz, hogy egy szálloda fel tudja venni a versenyt a konkurenciával és jó pozíciót érjen el a piacon, a szolgáltatások széles skálája és/vagy az egy szegmensre való koncentráció mellett elengedhetetlen feltétel, hogy a magas színvonalú szolgáltatás, az erős márkanév, ami vonzza a vendégeket, a megfelelő értékesítési csatornák kiválasztása és nem utolsó sorban a megfelelő ár-érték arány, vagyis, hogy a vendégek úgy érezzék, a pénzükért azt kapták, amit elképzeltek. IV.2. A szállodák teljesítménye a magyar piacon ban, mint ahogy a turizmus minden résztvevője, a szállodák is próbáltak kilábalni abból a rossz helyzetből, amit az előtte eltelt két év eseményei okoztak től kezdve a szállodai mutatószámok növekedésnek indultak, a szállodák vendégforgalma fellendülésnek indult, amely jelenleg, 2005-ben is folytatódik. A legmagasabb szobakapacitás kihasználtságot az utóbbi három évben a négy- és ötcsillagos szállodák érték el. Az átlagos szobakapacitás kihasználtság 2004-ben és vizsgált időszakában 60%-os volt első nyolc hónapjában a fővárosi szállodák az előző évhez (62-68 %) képest nagyobb, átlagosan %-os kihasználtsággal működtek. A legalacsonyabb teljesítményt általában a vidéki - főleg a keleti területeken fekvő - kisebb kategóriás szállodák érték el. Kihasználtságuk % körül mozgott. A szállodákban a vendégek a fővárosi ötcsillagos szállodákat kivéve - több vendégéjszakát töltöttek el 2004-ben és január-augusztusi időszakban, mint korábban. A budapesti szállodákban a vendégéjszakák száma az átlagot (+6 %) 19 Forrás: MN-LI: Óvatosságra intett befektetők, Világgazdaság, XXXIV. évfolyam, 59. szám, március 26., p.1.,7. 20 Forrás: Szállodai mutatószámok, január-december, december és január-augusztus, letöltés ideje: október 21., a felmérést a KSH csak az öt- és négycsillagos, ill. a legmagasabb szállásdíj-bevételt elért háromcsillagos szállodák körében végezte. 15

16 meghaladó mértékben (7-10 %) nőtt 2005-ben. Emelkedett a bruttó szobaárbevétel és a bruttó átlagár is. (Szállodai mutatószámokat ld.: Mellékletek, 3. sz. melléklet, 1. táblázat) IV.3. A budapesti szállodák piaca Budapest szállodai kapacitása a négy és ötcsillagos kategóriában 1998 és 2000 között 80 %-kal bővült. 21 A piacon túlkínálat alakult ki, a vendégforgalom visszaesett és a következő években a szállodák is rossz eredményeket produkáltak De 2004-től a szállodák újra kezdik visszanyerni régi pozíciójukat ben a turisták 17 %-kal több vendégéjszakát töltöttek el a budapesti kereskedelmi szálláshelyeken, mint egy évvel korábban, így a fővárosi vendégéjszakák száma elérte a 6 milliót. Ebben nemcsak a fapados légi járatoknak, hanem a legfőbb küldőpiacokon folytatott reklámkampánynak is nagy szerepe volt. A legnagyobb (23 %-os) forgalomnövekedést 2004-ben a négy- és ötcsillagos szállodákban regisztrálták, vagyis ma már a turisták több éjszakát töltenek el ebben a két kategóriában, mint az összes többi alacsonyabb kategóriájú szálláshelyen. 22 Fővárosunk, hazánk turisztikai bevételeinek több, mint 50 %-át adja. 23 Hazánk fővárosa egyre népszerűbb a külföldiek körében. A német vendégek mindig is kiemelkedő részét képezték a külföldi vendégforgalomnak Magyarországon, de 2004-től számuk egyre csökken. Ezzel szemben Budapesten nemhogy csökkent, 20 %- kal nőtt a német vendégek száma 2004-ben az előző évhez képest. Magyarország tekintetében az Ausztriából, Hollandiából érkezők száma nőtt ban, az USA-ból érkezőké csökkent - ezek a tendenciák 2004-től kezdve az ellenkezőjére váltottak. A britek egyre nagyobb arányt képviselnek a külföldi turistákon belül, különösen igaz ez Budapest turizmusára, hiszen 64 %-kal több brit turista látogatott el fővárosunkba. Ezen kívül az olasz, spanyol, francia és japán küldőpiacok is jelentős fejlődésnek indultak mind a fővárosra, mind Magyarországra vonatkozóan. 24 Sokak szerint Budapest azért is olyan keresett, mert más desztinációkhoz képest a szállodai szobák olcsóbbak. Ezt támasztja alá a párizsi MKG Consulting által júliusában végzett nemzetközi felmérés is, mely 20 turisztikai desztináció 400 szállodáját hasonlította össze. Például a két- és háromcsillagos szobaárakat tekintve a legolcsóbbnak 21 Forrás: interjú a Danubius Thermal Hotel Margitsziget értékesítési és marketing igazgatójával 22 Forrás: Növekedési pályára állt a főváros turizmusa, Turizmus Trend, 2005/3., p Forrás: Gyarmati Petra; Magyar Réka; Szántó Zoltán; Vágó Ágnes: Csillagos ötös, Turizmus Trend, 2004/24-26., p Forrás: Magyar Turizmus Rt. Kutatási Igazgatósága: Magyarország turizmusa 2003-ban, Turizmus Bulletin, VIII. évfolyam, 1. szám, június, p.57. Magyar Turizmus Rt. Piac- és Termékelemzési Iroda: Magyarország turizmusa 2004-ban, Turizmus Bulletin, VIII. évfolyam, 4. szám, április, p. 52. Magyar Turizmus Rt. Piac- és Termékelemzési Iroda: Magyarország turizmusának alakulása 2005 első félévében, Turizmus Bulletin, IX. évfolyam, 2. szám, szeptember, p

17 Budapest bizonyult, a négycsillagos szállodák tekintetében pedig fővárosunk 19. a húszból. Míg a legdrágább városokban akár euróra is rúghat egy szobaéjszaka, addig a magyar fővárosban csak átlagosan 204 euró a jellemző. A Magyarországra érkező külföldi turisták növekvő száma miatt azonban az utazási irodák többsége attól tart, hogy a szállodák drasztikusan meg fogják emelni áraikat, ami pedig visszaveti a keresletet. A MUISZ (Magyar Utazási Irodák Szövetsége) elnöke azt nyilatkozta, hogy a szállodák 2006-ban átlagosan 5-10 %-os áremelést fognak végrehajtani, ami általában több, mint amit megtehettek az elmúlt években. A Danubius szállodalánc 4-5 %-os, legfontosabb versenytársai közül az Art otel Budapest %- os, a Hunguest Hotels 4-7 %-os, a Hilton Budapest WestEnd 6 %-os árnövekedésről adott hírt Forrás: Wagner Zsuzsa, Pintér Tünde: Változó viszonyok, letöltés napja: október 3. 17

18 V. A Danubius Hotels Group és a Thermal Hotel Margitsziget V.1. A Danubius Hotels Group ismertetése A Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Vállalatot 1972-ben hozta létre a Belkereskedelmi Minisztérium. Az 1980-as évek végén megalakult a 17 szállodából álló Danubius Béta lánc, melynek 1993 óta száz százalékos tulajdonosa a Danubius ben a privatizáció eredményeképp - a vállalat átalakult részvénytársasággá Danubius Hotels Rt. néven, majd 1992-ben a cég részvényeit bevezették a Budapesti Értéktőzsdén től a Danubius Hotels Rt. holding vállalatként folytatta tevékenységét és átvette az ingatlankezelő és szállodaüzemeltető vállalat irányítását. Ugyanebben az évben kezdte meg a Danubius terjeszkedését Csehországban, majd 2001-től Romániában. A részvénytársaság 2004-ben száz százalékos tulajdonosává vált a Hungária Szálloda- Ingatlankezelő Rt-nek, mely öt hónappal később beolvadt a Danubius Szállodaüzemeltető és Szolgáltató Rt.-be. Nem régóta (2005. október) a Danubius Hotels Group már zárt körűen működő részvénytársaságként üzemel. A Danubius Hotels Group hazánkban 24 szállodával rendelkezik. A fővárosban 12 db három-, négy- és ötcsillagos szálloda található, melyek különböző gyógy-, wellness-, fitness - szolgáltatásokat, valamint konferencia és rendezvénytermeket kínálnak. Összesen 4 Danubius - gyógyszálloda található Budapesten, köztük az általam vizsgált Thermal Hotel Margitsziget is. A többi szállodát városi szállodának nevezik. Konferenciák és egyéb rendezvények szervezésére és megrendezésére gyakorlatilag minden Danubius-szálloda alkalmas, de vannak, melyek csak kis teremkapacitással bírnak. Szintén 12 szálloda működik vidéken (gyakorlatilag csak 11, mert a pécsi Nádor Hotel felújítás miatt évek óta zárva tart). Ezek között 4 gyógyszálló, 4 üdülőszálló és 4 városi szálló van. A magyarországi szállodák, szállodai ingatlanok és telkek többségének üzemeltetése a Danubius Szállodaüzemeltető és Szolgáltató Rt. kezében van. A szállodák könnyebb irányítása, igazgatása és a munkák összehangolása érdekében területi igazgatóságokat hoztak létre, melyek közül három Budapesten és kettő vidéken található; két pécsi szálloda azonban önállóan működik. Minden területi igazgatóságnak van egy területi igazgatója. A Danubius Thermal Hotel Margitsziget például a Grand Hotel Margitszigettel és a Thermal & Conference Hotel Heliával tartozik egy területi igazgató 18

19 irányítása alá, aki mellesleg a margitszigeti szállodák igazgatója is egyben. (A többi területi igazgatóságot ld.: Mellékletek, 4. sz. melléklet) A Danubius szállodalánc külföldi tagszállodái Csehországban (9 ház Marienbadban), Szlovákiában (21 ház Pöstyénben, ill. Smrdáky-ban) Romániában (3 ház Szovátán) vannak. A legújabb Danubius - tag pedig a Danubius Hotel Regents Park, London középpontjában található. A négycsillagos szálloda 376 szobával és 11 konferenciateremmel várja a turistákat és az üzletembereket. 26 (A Danubius szállodák szobáinak összesítése ld.: Mellékletek, 5. sz. melléklet, 2. táblázat.) V.2. A Danubius Thermal Hotel Margitsziget bemutatása A négycsillagos szálloda a XIII. kerülethez tartozó Margitszigeten fekszik, így igen közkedvelt a turisták körében. A világon az első gyógyszálloda, mely fővárosban épült ben akkor még 220 szobával nyitotta meg kapuit. A szálloda három természetes gyógyforrást használ a vendégek kezelésére és a betegek gyógyítására. A termálvíz ban tört először a felszínre. Hőmérsékletét 70 fokról 34, 36, 40 0 C-ra hűtik. Alkalmas többek között ízületi és izomfájdalmak, vérkeringési zavarok és még sok más betegség kezelésére. A Thermal Hotelt egy földalatti hűtött-fűtött folyosó köti össze a közvetlen szomszédságában fekvő Danubius Grand Hotel Margitszigettel, korábbi nevén Ramada Grand Hotel Budapesttel. E folyosó teszi lehetővé, hogy a Grand Hotel vendégei is könnyen igénybe vehessék a Thermal Hotel által kínált wellness-, gyógy-, fitness- és egyéb szolgáltatásokat, melyek egy részét a szobaár is tartalmazza. A két hotelt összevontan irányítják a Thermal Hotelből. Stílusában azonban teljesen eltérőek. A Grand Hotel Margitsziget még 1873-ban Ybl Miklós tervei alapján neoreneszánsz stílusban épült, majd 2000-ben került felújításra. A szálloda ma is a régi kort idézi fel a betérő vendégek számára, így vannak olyan vendégek, akik kifejezetten ragaszkodnak a Grand Hotelhez, mikor Budapesten járnak. Ezzel szemben a Thermal Hotel Margitsziget kialakítása tipikusan 21. századi végén teljes körű rekonstrukció végett bezárták a szállodát. Gyakorlatilag a teljes belső tér, a szobák, a folyosók, a konyha és a gyógyászati részleg mind felújításra kerültek. Kibővítették a garázs területét és bevezették többek között a mágneskártyás beléptető zárrendszert. 26 Forrás: letöltés ideje: szeptember 9. 19

20 Ekkor építették rá a nyolcadik és kilencedik executive emeletet is, mellyel a hotel 64 szállodai lakóegységgel bővült. Nyolc hónapon keresztül a szálloda egyetlen vendéget sem fogadott, végül szeptember 5-én nyitották meg újra a vendégek előtt. A Thermal Hotel jelenleg 267, a Grand Hotel 164 balkonnal is rendelkező szobával várja vendégeit. A szobák mindegyikéből gyönyörű kilátás nyílik a Dunára és a szigetre. A szobák a szálloda kategóriájának megfelelően légkondicionáltak, fürdőszobával, telefonnal, színes televízióval (szatelit - programokkal), pay TV-val, széffel, minibárral, hajszárítóval felszereltek. A mozgássérülteken kívül a nemdohányzók számára is biztosítanak szobákat. A Thermal Hotel által kínált szolgáltatások között megtaláljuk többek között a Business Centert, a széfet, szobaszervíz, mosoda és tisztító, csomagmegőrző, szépségszalon, ajándékbolt, újságok, autókölcsönzés, garázs, parkoló stb. A két executive emeleten a business vendégek számára magasabb kategóriájú szobákat kínálnak, külön executive reggelizővel, executive board-dal, mely alkalmas kisebb privát megbeszélésekre. A Platán Étterem nemzetközi és magyar ételkülönlegességekkel, csütörtökönként pedig ún. kulináris vacsorával várja vendégeit. A Boróka Bár, a Neptun Bár és a Kamilla Kávézó könnyű ételeket, salátákat, Danubius Wellness menüt, süteményeket és természetesen különféle italokat kínál vendégei számára. A Thermal Hotel vendégei azonban ugyanúgy igénybe vehetik a Grand Hotel Széchenyi Éttermét, vagy a Viktória Bárt, a Begónia Kávézót terasszal és a Dreher Sörözőt is, ami természetesen fordítva is igaz. A Széchenyi Étterem teraszán hétfő és csütörtök kivételével minden este élő cigányzene szól. A gyógyászati részleg, a medencék, szaunák, a wellness- és fitness - szolgáltatások, a Danubius Premier Fitness Center, a fogászat (Vital Center), a szemklinika (Focus Medical), a kardiológia (Cardio Centrum) és a kozmetikai sebészet (Aura International) mind a Thermal Hotelben kapott helyet, de ezek igénybe vételére a Grand Hotel vendégei is jogosultak. A Danubius Thermal Hotel Margitsziget 8, a Grand Hotel Margitsziget 9 konferenciateremmel áll a business vendégek rendelkezésére, de természetesen mindkét szállodában az éttermek, a bárok is megfelelő helyszínt biztosíthatnak egy-egy rendezvény számára. A különböző méretű termek fő befogadására képesek. Minden terem légkondicionált és a legmodernebb technológiával felszerelt, de sajnos 6 terem, ill. helyiség nem természetes megvilágítású. Kérésre hostesseket, tolmácsokat 20

TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS

TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS A magyarországi turisztikai régiók vendégforgalma 2002-ben 1 Kiss Kornélia Sulyok Judit kapacitása 2002-ben 2 Magyarországon 3377 kereskedelmi szálláshely mûködött, összesen 77 155 szobával és 335 163

Részletesebben

Újvári Ágnes nemzetközi hálózati igazgató Magyar Turizmus ZRt.

Újvári Ágnes nemzetközi hálózati igazgató Magyar Turizmus ZRt. A főbb küldőterületek előrejelzései, piaci várakozások 2006. Újvári Ágnes nemzetközi hálózati igazgató Magyar Turizmus ZRt. A nemzetközi turizmus középtávú tendenciái 2005-ben minden korábbinál szívesebben

Részletesebben

A világ és Magyarország turizmusának forgalma 2002-ben

A világ és Magyarország turizmusának forgalma 2002-ben Készítette a Magyar Turizmus Rt. a A világ és Magyarország turizmusának forgalma 2002-ben Budapest, 2003. február hó A világ turizmusának forgalma 2002-ben Magyar Turizmus Rt. A Turisztikai Világszervezet

Részletesebben

A HÓNAP KÜLDŐORSZÁGA LENGYELORSZÁG

A HÓNAP KÜLDŐORSZÁGA LENGYELORSZÁG A HÓNAP KÜLDŐORSZÁGA LENGYELORSZÁG Kiss Kornélia Magyar Turizmus Zrt. Budapest, 2007. február 27. Felhasznált források UN WORLD TOURISM ORGANIZATION OECD, CIA FACTBOOK INTERNET WORLD STATS EUROPEAN TRAVEL

Részletesebben

MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2014-BEN. 1. A kereskedelmi szálláshelyek főbb mutatóinak alakulása

MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2014-BEN. 1. A kereskedelmi szálláshelyek főbb mutatóinak alakulása MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2014-BEN 1. A kereskedelmi szálláshelyek főbb mutatóinak alakulása 1.1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása A Központi Statisztikai Hivatal végleges

Részletesebben

MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA január február. 1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása

MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA január február. 1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2014. január február 1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása A Központi Statisztikai Hivatal előzetes adatai szerint 2014 februárjában a kereskedelmi

Részletesebben

2013. január június 1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása

2013. január június 1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 1 2013. január június 1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása A Központi Statisztikai Hivatal elızetes adatai szerint 2013 júniusában a kereskedelmi

Részletesebben

Az orosz piacban rejlő turisztikai lehetőségek Szegedi Andrea képviselet-vezető Magyar Turizmus Zrt. moszkvai képviselete

Az orosz piacban rejlő turisztikai lehetőségek Szegedi Andrea képviselet-vezető Magyar Turizmus Zrt. moszkvai képviselete Az orosz piacban rejlő turisztikai lehetőségek Szegedi Andrea képviselet-vezető Magyar Turizmus Zrt. moszkvai képviselete Oroszország! A gazdasági növekedés a válságig az orosz középosztály megerősödését

Részletesebben

MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2015-BEN A VÉGLEGES ADATOK SZERINT. 1. A kereskedelmi szálláshelyek főbb mutatói

MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2015-BEN A VÉGLEGES ADATOK SZERINT. 1. A kereskedelmi szálláshelyek főbb mutatói MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2015-BEN A VÉGLEGES ADATOK SZERINT 1. A kereskedelmi szálláshelyek főbb mutatói 1.1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása A Központi Statisztikai

Részletesebben

A HÓNAP KÜLDŐORSZÁGA UKRAJNA. Kiss Kornélia Magyar Turizmus Zrt. Budapest, június 20.

A HÓNAP KÜLDŐORSZÁGA UKRAJNA. Kiss Kornélia Magyar Turizmus Zrt. Budapest, június 20. A HÓNAP KÜLDŐORSZÁGA UKRAJNA Kiss Kornélia Magyar Turizmus Zrt. Budapest, 2007. június 20. Adatforrásaink UN WORLD TOURISM ORGANIZATION IMF, CIA World FACTBOOK INTERNET WORLD STATS EUROPEAN TRAVEL COMMISSON

Részletesebben

MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2016-BAN AZ ELŐZETES ADATOK SZERINT. 1. A kereskedelmi szálláshelyek főbb mutatói

MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2016-BAN AZ ELŐZETES ADATOK SZERINT. 1. A kereskedelmi szálláshelyek főbb mutatói MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2016-BAN AZ ELŐZETES ADATOK SZERINT 1. A kereskedelmi szálláshelyek főbb mutatói 1.1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása A Központi Statisztikai

Részletesebben

Az egészségturizmus szerepe az önkormányzatok életében

Az egészségturizmus szerepe az önkormányzatok életében A KÖZSZFÉRA VERSENYKÉPESSÉGE KÖZPÉNZÜGYEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI Az egészségturizmus szerepe az önkormányzatok életében Tapolczai Tímea PhD. hallgató Kaposvári Egyetem Bodrogai László Magyar Turizmus Zrt. Közép-Dunántúli

Részletesebben

MARKETINGTERV 2014 mellékletek

MARKETINGTERV 2014 mellékletek Magyar turizmus zrt. MARKETINGTERV 2014 mellékletek Tartalom 1. Részletes helyzetelemzés 2 1.1. A turizmus jelentősége Magyarországon...................................................................

Részletesebben

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I. negyedéves teljesítményéről

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I. negyedéves teljesítményéről Trend riport A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I. negyedéves teljesítményéről Összefoglaló - 2013 I. negyedévében nemzetközi viszonylatban a legjobb teljesítményt az elmúlt évhez hasonlóan Közel

Részletesebben

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE TREND RIPORT 2014 A hazai és nemzetközi szállodaipar teljesítményéről JANUÁR 1 TARTALOM TREND RIPORT... 1 ÖSSZEFOGLALÓ... 1 RÉSZLETES ELEMZÉSEK... 5 1. HAZAI SZÁLLODAI

Részletesebben

MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2016-BAN A VÉGLEGES ADATOK SZERINT. 1. A kereskedelmi szálláshelyek főbb mutatói

MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2016-BAN A VÉGLEGES ADATOK SZERINT. 1. A kereskedelmi szálláshelyek főbb mutatói MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2016-BAN A VÉGLEGES ADATOK SZERINT 1. A kereskedelmi szálláshelyek főbb mutatói 1.1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása A Központi Statisztikai

Részletesebben

SZÁLLODAI VENDÉGÉJSZAKÁK SZÁMA: 18.4 MILLIÓ BELFÖLD: 8.1 MILLIÓ KÜLFÖLD: 10.3 MILLIÓ

SZÁLLODAI VENDÉGÉJSZAKÁK SZÁMA: 18.4 MILLIÓ BELFÖLD: 8.1 MILLIÓ KÜLFÖLD: 10.3 MILLIÓ 1 GDP-HEZ HOZZÁJÁRULÁS: 9% MUNKAHELYEK SZÁMA: 318 EZER TURIZMUS DEVIZA BEVÉTELEI: 4 MRD EUR 1.031 SZÁLLODÁBAN 59.287 SZOBA SZÁLLODAI VENDÉGÉJSZAKÁK SZÁMA: 18.4 MILLIÓ BELFÖLD: 8.1 MILLIÓ KÜLFÖLD: 10.3

Részletesebben

MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA január augusztus. 1. A kereskedelmi szálláshelyek főbb mutatóinak alakulása

MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA január augusztus. 1. A kereskedelmi szálláshelyek főbb mutatóinak alakulása MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2014. január augusztus 1. A kereskedelmi szálláshelyek főbb mutatóinak alakulása 1.1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása A Központi Statisztikai

Részletesebben

Itthon Végleges adatokkal. Turizmus. otthon van. Magyarországon.

Itthon Végleges adatokkal. Turizmus. otthon van. Magyarországon. Itthon otthon van Turizmus Magyarországon 2007 Végleges adatokkal www.itthon.hu Turizmus Összefoglaló adatok 1 A magyarországi turizmus főbb mutatói *Zárójelben a szállodák vendégforgalmi adatai. 2006

Részletesebben

A magyar lakosság belföldi és külföldi utazásai 2016-ban A KSH keresletfelmérésének adatai alapján

A magyar lakosság belföldi és külföldi utazásai 2016-ban A KSH keresletfelmérésének adatai alapján Budapest, 2017. március 10. A magyar lakosság belföldi és külföldi utazásai 2016-ban A KSH keresletfelmérésének adatai alapján 1. A magyar lakosság többnapos belföldi utazásai 2016-ban 1 A magyar lakosság

Részletesebben

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I VI. havi teljesítményéről

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I VI. havi teljesítményéről Trend riport A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I VI. havi teljesítményéről Összefoglaló - 2013 első fél évében nemzetközi viszonylatban a legjobb teljesítményt az elmúlt évhez hasonlóan Közel Kelet,

Részletesebben

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 január - februári teljesítményéről

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 január - februári teljesítményéről Trend riport A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 január - februári teljesítményéről Összefoglaló - 2013 februárjában nemzetközi viszonylatban a legjobb teljesítményt az elmúlt évhez hasonlóan Közel

Részletesebben

2005. szeptember Spanyolország. A prezentáci

2005. szeptember Spanyolország. A prezentáci A hónap h küldk ldo országa 25. szeptember Spanyolország Kiss Kornélia kutatási igazgató Magyar Turizmus Rt. A prezentáci ció készítéséhez felhasznált lt adatok Másodlagos adatok (199625)? World Tourism

Részletesebben

Magyarország szerepe a nemzetközi turizmusban

Magyarország szerepe a nemzetközi turizmusban Magyarország szerepe a nemzetközi turizmusban A VILÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 1990 ÉS 2002 KÖZÖTT Nemzetközi turistaérkezések 1990 és 2002 között a nemzetközi turistaérkezések száma több mint másfélszeresére,

Részletesebben

A magyar lakosság belföldi és külföldi utazásai 2013-ban

A magyar lakosság belföldi és külföldi utazásai 2013-ban Budapest, 2014. március 17. A magyar lakosság belföldi és külföldi utazásai 2013-ban A KSH keresletfelmérésének adatai alapján 1. A magyar lakosság többnapos belföldi utazásai 2013-ban 2013-ban a magyar

Részletesebben

A magyar és nemzetközi turizmus jelenlegi trendjei és hatásai a hazai idegenforgalmi szegmensben

A magyar és nemzetközi turizmus jelenlegi trendjei és hatásai a hazai idegenforgalmi szegmensben A magyar és nemzetközi turizmus jelenlegi trendjei és hatásai a hazai idegenforgalmi szegmensben Turizmus Akadémia, Sopron Glázer Tamás vezérigazgató-helyettes 2015. szeptember 9. Trendek és tendenciák

Részletesebben

Az Észak-Alföld régió küldőpiacai Észak-Európa

Az Észak-Alföld régió küldőpiacai Észak-Európa Magyar Turizmus Zrt. 1115 Budapest, Bartók Béla út 15-113. Tel.: (6-1)488-87 Fax: (6-1)488-86 E-mail: htbudapest@hungarytourism.hu www.itthon.hu Az Észak-Alföld régió küldőpiacai Észak-Európa Az észak-európai

Részletesebben

A MAGYAR LAKOSSÁG ÉVI NYÁRI UTAZÁSI TERVEI

A MAGYAR LAKOSSÁG ÉVI NYÁRI UTAZÁSI TERVEI A MAGYAR LAKOSSÁG 2006. ÉVI NYÁRI UTAZÁSI TERVEI dr. Galla Gábor, vezérigazgató Magyar Turizmus Zrt. Budapest, 2006. június 7. STABILAN NÖVEKVŐ BELFÖLDI KERESLET 2005-BEN MINDEN KORÁBBINÁL TÖBB BELFÖLDI

Részletesebben

II. Piaci-gazdálkodás a szállodaiparban. 6. Szállodaipar piaci elemei. 7. Szállodavezetés tárgya, a szálloda. 8. Szállodák tevékenységei

II. Piaci-gazdálkodás a szállodaiparban. 6. Szállodaipar piaci elemei. 7. Szállodavezetés tárgya, a szálloda. 8. Szállodák tevékenységei II. Piaci-gazdálkodás a szállodaiparban 6. Szállodaipar piaci elemei 7. Szállodavezetés tárgya, a szálloda 8. Szállodák tevékenységei 9. Szállodai árak 0. Piaci-gazdálkodás tevékenységei 6. Szálláshely

Részletesebben

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I. XII. havi

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I. XII. havi Trend riport A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I. XII. havi teljesítményéről Összefoglaló A magyarországi szállodaipar 2013 évi teljesítményének jellemzői - A hazai szállodai kínálat, a szobák száma

Részletesebben

A turisztikai kis- és középvállalkozások helyzete és lehetőségei Mi van az étlapon?

A turisztikai kis- és középvállalkozások helyzete és lehetőségei Mi van az étlapon? Turizmus törvény Széchenyi Pihenőkártya Utazási irodák Idegenvezetők Éttermek Szakember utánpótlás Dohányzási tilalom Szállodák Kiemelt attrakciók Közterület foglalás Turistabuszok parkolása Információ

Részletesebben

A 2012 KARÁCSONYI, SZILVESZTERI IDŐSZAK HATÁSA A BUDAPESTI, ILLETVE A VIDÉKI SZÁLLODÁK TELJESÍTMÉNYÉRE

A 2012 KARÁCSONYI, SZILVESZTERI IDŐSZAK HATÁSA A BUDAPESTI, ILLETVE A VIDÉKI SZÁLLODÁK TELJESÍTMÉNYÉRE A KARÁCSONYI, SZILVESZTERI IDŐSZAK HATÁSA A BUDAPESTI, ILLETVE A VIDÉKI SZÁLLODÁK TELJESÍTMÉNYÉRE A Xellum Kft. által rendelkezésre bocsátott adatok alapján az MSZÉSZ elemzést készített arról, hogyan alakult

Részletesebben

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE TREND RIPORT 2014 A hazai és nemzetközi szállodaipar teljesítményéről DECEMBER 1 TARTALOM TREND RIPORT... 1 ÖSSZEFOGLALÓ... 1 RÉSZLETES ELEMZÉSEK... 6 1. HAZAI SZÁLLODAI

Részletesebben

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE TREND RIPORT 2014 A hazai és nemzetközi szállodaipar teljesítményéről JANUÁR - SZEPTEMBER 1 TARTALOM TREND RIPORT... 1 ÖSSZEFOGLALÓ... 1 RÉSZLETES ELEMZÉSEK... 6

Részletesebben

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE TREND RIPORT 2014 A hazai és nemzetközi szállodaipar teljesítményéről JANUÁR- MÁRCIUS 1 TARTALOM TREND RIPORT... 1 ÖSSZEFOGLALÓ... 1 RÉSZLETES ELEMZÉSEK... 5 1.

Részletesebben

Turisztikai Konferencia Veszprém. Újvári Ágnes, hálózati igazgató Magyar Turizmus Zrt. 2007. április 13.

Turisztikai Konferencia Veszprém. Újvári Ágnes, hálózati igazgató Magyar Turizmus Zrt. 2007. április 13. Turisztikai Konferencia Veszprém Újvári Ágnes, hálózati igazgató Magyar Turizmus Zrt. 2007. április 13. VILÁGTURIZMUS 2006-ban NEMZETKÖZI TURISTAÉRKEZÉS: 842 millió + 4,5%, 36 milliós növekedés, elsősorban

Részletesebben

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I X. havi teljesítményéről

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I X. havi teljesítményéről Trend riport A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I X. havi teljesítményéről Összefoglaló - 2013 január október között nemzetközi viszonylatban a legjobb teljesítményt az elmúlt évhez hasonlóan Közel

Részletesebben

A fapados légitársaságok térnyerésének és a MALÉV megszűnésének hatása turizmusunkra

A fapados légitársaságok térnyerésének és a MALÉV megszűnésének hatása turizmusunkra A fapados légitársaságok térnyerésének és a MALÉV megszűnésének hatása turizmusunkra Dr. Jandala Csilla rektor-helyettes, Turizmus Tanszék vezetője MSZÉSZ Közgyűlés Eger, 2012. november 22. Világ Európa

Részletesebben

A FELÜGYELÔBIZOTTSÁG JELENTÉSE

A FELÜGYELÔBIZOTTSÁG JELENTÉSE A FELÜGYELÔBIZOTTSÁG JELENTÉSE A Danubius Hotels Rt. felügyelôbizottságának jelentése a Társaság 22. évi mérlegével és az igazgatóság beszámolójával kapcsolatban A felügyelôbizottság a 22. év során az

Részletesebben

A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének felmérése a 2014 FORMA 1 Budapest Nagydíj eredményeiről, tapasztalatairól

A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének felmérése a 2014 FORMA 1 Budapest Nagydíj eredményeiről, tapasztalatairól A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének felmérése a 2014 FORMA 1 Budapest Nagydíj eredményeiről, tapasztalatairól Beérkezett válaszok: () = minősítés nélküli szállodák 5 3* 9 4* 31 5* 3 Összesen:

Részletesebben

Az észak-európai vendégforgalom alakulása Magyarországon Dánia Vendégek száma Vendégéjszakák száma Látogatók száma

Az észak-európai vendégforgalom alakulása Magyarországon Dánia Vendégek száma Vendégéjszakák száma Látogatók száma MAGYAR TURIZMUS ZRT. Kutatási Csoport 1115 Budapest, Bartók Béla út 15-113. Tel.: (6-1) 488-871 Fax: (6-1) 488-8711 E-mail: kutatas@itthon.hu www.itthon.hu A TISZA-TÓ RÉGIÓ KÜLDŐPIACAI ÉSZAK-EURÓPA Az

Részletesebben

A vizsgált időszak számos ponton hozott előrelépést, illetve változást az előző év, hasonló időszakához képest:

A vizsgált időszak számos ponton hozott előrelépést, illetve változást az előző év, hasonló időszakához képest: 2010. június 1. TÁJÉKOZTATÓ a Magyarországon 2010 első negyedévében megrendezett nemzetközi rendezvényekről A Magyar Turizmus Zrt. Magyar Kongresszusi Irodája 2010-ben is kiemelt feladatának tartja, hogy

Részletesebben

Cséti Gábor A felügyelôbizottság elnöke, a MALÉV nyugalmazott kereskedelmi vezérigazgató-helyettese, fôtanácsos.

Cséti Gábor A felügyelôbizottság elnöke, a MALÉV nyugalmazott kereskedelmi vezérigazgató-helyettese, fôtanácsos. A FELÜGYELÔBIZOTTSÁG TAGJAI Cséti Gábor A felügyelôbizottság elnöke, a MALÉV nyugalmazott kereskedelmi vezérigazgató-helyettese, fôtanácsos. Dr. Boér Gábor 1990 óta az Investor Holding Rt. vezérigazgató-helyettese,

Részletesebben

a) A turizmus fogalma. A turizmus jelentősége napjainkban Magyarországon és nemzetközi viszonylatban.

a) A turizmus fogalma. A turizmus jelentősége napjainkban Magyarországon és nemzetközi viszonylatban. a) A turizmus fogalma. A turizmus jelentősége napjainkban Magyarországon és nemzetközi viszonylatban. b) A menedzsment fogalma és feladata a turizmusban. c) A kultúrák különbözőségének jelentősége a turizmusban.

Részletesebben

TREND RIPORT. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I VIII. havi

TREND RIPORT. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I VIII. havi TREND RIPORT A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I VIII. havi teljesítményéről Összefoglaló - 2013 első nyolc hónapjában nemzetközi viszonylatban a legjobb teljesítményt az elmúlt évhez hasonlóan Közel

Részletesebben

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I IV. havi teljesítményéről

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I IV. havi teljesítményéről Trend riport A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I IV. havi teljesítményéről Összefoglaló - 2013 I.- IV. közötti időszakban nemzetközi viszonylatban a legjobb teljesítményt az elmúlt évhez hasonlóan

Részletesebben

Trendforduló volt-e 2013?

Trendforduló volt-e 2013? STATISZTIKUS SZEMMEL Trendforduló volt-e 2013? Bár a Magyar Nemzeti Bank és a KSH is pillanatnyilag 2013-ról csak az első kilenc hónapról rendelkezik az utasforgalom és a turizmus tekintetében a kereskedelmi

Részletesebben

Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 28-29. Dr. Tóthné Igó Zsuzsanna Tanár EKF-GTK Turizmus Tanszék

Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 28-29. Dr. Tóthné Igó Zsuzsanna Tanár EKF-GTK Turizmus Tanszék Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 28-29. Dr. Tóthné Igó Zsuzsanna Tanár EKF-GTK Turizmus Tanszék A vendég Otthon: rokon, barát Üzleti életben: partner, munkatárs

Részletesebben

SZÓBELI VIZSGATÉTELEK. 55 7872 01 Idegenforgalmi szakmenedzser

SZÓBELI VIZSGATÉTELEK. 55 7872 01 Idegenforgalmi szakmenedzser SZÓBELI VIZSGATÉTELEK 55 7872 01 Idegenforgalmi szakmenedzser SZÁLLÁSHELY-SZERVEZŐ, MENEDZSELŐ SZAKMAI ISMERETEK 1. Ismertesse az új szállodai beruházást megelőző szakmai előkészítő, információs munkát,

Részletesebben

Turizmusgazdaság a Balaton kiemelt üdülőkörzetben. Szántó Balázs KSH Veszprémi főosztály

Turizmusgazdaság a Balaton kiemelt üdülőkörzetben. Szántó Balázs KSH Veszprémi főosztály Turizmusgazdaság a Balaton kiemelt üdülőkörzetben Szántó Balázs KSH Veszprémi főosztály Kérdések Nemzetgazdasági értelemben mit értünk turizmus alatt? Kik alkotják a turizmus gazdaságát? Balaton kiemelt

Részletesebben

BALATONI ÜDÜLŐKÖRZET IDEGENFORGALMA január - december

BALATONI ÜDÜLŐKÖRZET IDEGENFORGALMA január - december Központi Statisztikai Hivatal Veszprémi Igazgatósága BALATONI ÜDÜLŐKÖRZET IDEGENFORGALMA 2007. január - december Veszprém, 2008. február Központi Statisztikai Hivatal Veszprémi Igazgatóság, 2008 Igazgató:

Részletesebben

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE TREND RIPORT 2014 A hazai és nemzetközi szállodaipar teljesítményéről JANUÁR- JÚLIUS 1 TARTALOM TREND RIPORT... 1 ÖSSZEFOGLALÓ... 1 RÉSZLETES ELEMZÉSEK... 5 1. HAZAI

Részletesebben

Turizmuspolitikánk legfőbb céljai a versenyképesség növelése és a turisztikai fejlesztések érdekében

Turizmuspolitikánk legfőbb céljai a versenyképesség növelése és a turisztikai fejlesztések érdekében Turizmuspolitikánk legfőbb céljai a versenyképesség növelése és a turisztikai fejlesztések érdekében 2014. április 16. Dr. Nemes Andrea főosztályvezető Turisztikai és Vendéglátóipari Főosztály Rekord vendégéjszaka-szám

Részletesebben

A tételek nappali és levelező tagozaton

A tételek nappali és levelező tagozaton ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK Turizmus-vendéglátás BA alapszak 2013/2014. tanév I. félév A tételek 1. A turizmus fogalmi meghatározása és fejlődéstörténete. A turizmus legfontosabb világtendenciái, Európa turizmusának

Részletesebben

1,7 MILLIÓ VENDÉG ÉS 5,4 MILLIÓ VENDÉGÉJSZAKA AZ ÜZLETI CÉLÚ EGYÉB SZÁLLÁSHELYEKEN 2015-BEN. 1. Az üzleti célú egyéb szálláshelyek vendégforgalma

1,7 MILLIÓ VENDÉG ÉS 5,4 MILLIÓ VENDÉGÉJSZAKA AZ ÜZLETI CÉLÚ EGYÉB SZÁLLÁSHELYEKEN 2015-BEN. 1. Az üzleti célú egyéb szálláshelyek vendégforgalma 2016. június 1. 1,7 MILLIÓ VENDÉG ÉS 5,4 MILLIÓ VENDÉGÉJSZAKA AZ ÜZLETI CÉLÚ EGYÉB SZÁLLÁSHELYEKEN 2015-BEN 1. Az üzleti célú egyéb szálláshelyek vendégforgalma A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai

Részletesebben

Vendégforgalom Miskolcon a KSH statisztikák tükrében Készítette: Nagy Júlia TDM menedzser, ügyvezető MIDMAR Nonprofit Kft

Vendégforgalom Miskolcon a KSH statisztikák tükrében Készítette: Nagy Júlia TDM menedzser, ügyvezető MIDMAR Nonprofit Kft Vendégforgalom Miskolcon a KSH statisztikák tükrében 14 Készítette: Nagy Júlia TDM menedzser, ügyvezető MIDMAR Nonprofit Kft Összesített statisztikák Bevétel (ezer Ft) A miskolci kereskedelmi szálláshelyek

Részletesebben

BESZÉDES SZÁMOK. Attila Hegedűs MRICS Partner, Ügyvezető Igazgató - BDO Magyarország Hotel és Ingatlan Szolgáltató Kft. 2013 Április 22.

BESZÉDES SZÁMOK. Attila Hegedűs MRICS Partner, Ügyvezető Igazgató - BDO Magyarország Hotel és Ingatlan Szolgáltató Kft. 2013 Április 22. BESZÉDES SZÁMOK. Áldás vagy átok? A közösségi vásárlás előnyei és buktatói a turizmusban avagy hogyan kell ezt felelősségteljesen csinálni kerekasztal bszélgetés Attila Hegedűs MRICS Partner, Ügyvezető

Részletesebben

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2012 január decemberi teljesítményéről

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2012 január decemberi teljesítményéről Trend riport A nemzetközi és hazai szállodaipar 2012 január decemberi teljesítményéről Összefoglaló - 2012 január decembere között nemzetközi viszonylatban a legjobb teljesítményt a korábbi hónapokhoz

Részletesebben

Dr. Niklai Ákos MSZÉSZ elnök. Budapesti régióülés. Mercure City Center 2014. március 25.

Dr. Niklai Ákos MSZÉSZ elnök. Budapesti régióülés. Mercure City Center 2014. március 25. Dr. Niklai Ákos MSZÉSZ elnök i régióülés Mercure City Center 2014. március 25. 2 Szállodai kapacitás 2012-2013 - július Szállodai kapacitás - KSH 2012 2013 index 5* 3550 1 512 42,6% 4* 9801 6 684 68,2%

Részletesebben

TANTÁRGYI PROGRAM 1. A

TANTÁRGYI PROGRAM 1. A TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy neve (csoportja): Szállásadás AV_TND117 (nappali), AV_TLD117 (lev.) 2. A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Hevessy Gábor, egyetemi adjunktus 3. Szakcsoport (szakirány)

Részletesebben

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE TREND RIPORT 2015 A hazai és nemzetközi szállodaipar teljesítményéről JANUÁR 1 TARTALOM TREND RIPORT... 1 ÖSSZEFOGLALÓ... 1 RÉSZLETES ELEMZÉSEK... 5 HAZAI SZÁLLODAI

Részletesebben

Teacher only opens the door! Amit kérnek (What they ask ) Amit mondanak.. What they say. Kommunikáció Communications. Kommunikáció (Communications)

Teacher only opens the door! Amit kérnek (What they ask ) Amit mondanak.. What they say. Kommunikáció Communications. Kommunikáció (Communications) Amit mondanak.. What they say. Teacher only opens the door! Amit kérnek (What they ask ) 1 Kommunikáció Communications Meggyőzés Convince Problémamegoldás Problem Solving Konfliktuskezelés Conflict Managing

Részletesebben

A nemzetközi turistaérkezések száma megközelítette az egymilliárdot 2016 első kilenc hónapjában

A nemzetközi turistaérkezések száma megközelítette az egymilliárdot 2016 első kilenc hónapjában Budapest, 2016. november 30. A nemzetközi turistaérkezések megközelítette az egymilliárdot 2016 első kilenc hónapjában MEGJELENT A WORLD TOURISM BAROMETER A Turisztikai Világszervezet (United Nations World

Részletesebben

2003 - Az egészségturizmus éve

2003 - Az egészségturizmus éve 2003 - Az egészségturizmus éve Oláh László igazgató Stratégiai Termékek Igazgatósága Magyar Fürdőszövetség Közgyűlése 2003. április Az egészségturizmus nemzetközi trendjei Európaiak összes utazásából (270

Részletesebben

A magyar lakosság évi utazási szokásai VEZETÕI ÖSSZEFOGLALÓ. Magyar Turizmus Rt.

A magyar lakosság évi utazási szokásai VEZETÕI ÖSSZEFOGLALÓ. Magyar Turizmus Rt. A magyar lakosság 2004. évi utazási szokásai 2005 VEZETÕI ÖSSZEFOGLALÓ www.itthon.hu Magyar Turizmus Rt. www.hungary.com A magyar lakosság utazási szokásairól a Magyar Turizmus Rt. éves gyakorisággal végez

Részletesebben

Az Észak-magyarországi régió turizmusának esélyei a globális gazdasági válság időszakában

Az Észak-magyarországi régió turizmusának esélyei a globális gazdasági válság időszakában Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek VI.évf. 2009 2 89-107 Az Észak-magyarországi régió turizmusának esélyei a globális gazdasági válság időszakában A válság turizmusra gyakorolt hatásairól számos, elemzés,

Részletesebben

A JAPÁN LAKOSSÁG UTAZÁSI SZOKÁSAI

A JAPÁN LAKOSSÁG UTAZÁSI SZOKÁSAI A JAPÁN LAKOSSÁG UTAZÁSI SZOKÁSAI KISS KORNÉLIA MAGYAR TURIZMUS ZRT. ADATFORRÁSAINK Másodlagos adatok? UN World Tourism Organization (UNWTO)? Japan National Tourist Organization? European Travel Commission?

Részletesebben

Jelentés a turizmus 2010. évi teljesítményéről

Jelentés a turizmus 2010. évi teljesítményéről Jelentés a turizmus 2010. évi teljesítményéről Központi Statisztikai Hivatal 2011. szeptember Tartalom Bevezetés... 2 1. A turizmus főbb gazdasági mutatói... 2 A turizmus gazdasági környezete... 2 A turizmusban

Részletesebben

4.5. Az egy napra külföldre látogatók tartózkodási ideje és ezek megoszlása összevont motivációs célok és határszakaszok szerint, 2008...36 4.6.

4.5. Az egy napra külföldre látogatók tartózkodási ideje és ezek megoszlása összevont motivációs célok és határszakaszok szerint, 2008...36 4.6. TÁBLAMELLÉKLET 1.1. A magyar gazdaság és a turizmus főbb mutatói, 2004 2008...3 1.2. Regisztrált vállalkozások száma a vállalkozások mérete szerint, 2008. december 31...4 1.3. Regisztrált vállalkozások

Részletesebben

HIVATÁSTURISZTIKAI STATISZTIKA I. félév

HIVATÁSTURISZTIKAI STATISZTIKA I. félév HIVATÁSTURISZTIKAI STATISZTIKA A Magyar Turizmus Zrt. Magyar Kongresszusi Igazgatósága 2013 első félévére vonatkozóan elkészítette statisztikáját a hazai hivatásturisztikai piac alakulásáról. * A statisztikai

Részletesebben

Fogászati Turizmus Európában

Fogászati Turizmus Európában Fogászati Turizmus mint a egészségügyi turizmus húzóága Fogászati Turizmus Európában DR. KÁMÁN ATTILA - ELNÖK VEZETŐ MAGYAR FOGÁSZATI RENDELŐK EGYESÜLETE Magyarország fogászati turizmus bemutatása 1981-ben

Részletesebben

A szobák felszereltsége: klíma, LCD TV, vezeték nélküli (WIFI) internet, minibár, szobai széf, hajszárító.

A szobák felszereltsége: klíma, LCD TV, vezeték nélküli (WIFI) internet, minibár, szobai széf, hajszárító. SZÁLLÁSLEHETŐSÉGEK Hunguest Hotel Forrás****SUPERIOR Gyógy- és Wellness Szálloda 6726 Szeged, Szent-Györgyi Albert u.16-24. A kongresszus helyszíne. A légkondicionált szálloda 196 szobája között kétágyas

Részletesebben

Négy napra megy nyaralni a magyar

Négy napra megy nyaralni a magyar Négy napra megy nyaralni a magyar Még mindig a magyar tenger a legnépszerűbb belföldi úti cél ez derült ki a Szállásvadász.hu friss turisztikai felméréséből, amelyben több mint 18 ezer hazai utazót kérdeztek

Részletesebben

Szállodákról általában

Szállodákról általában Szállodákról általában A szálloda vagy másképpen hotel az otthonuktól átmeneti idıre távol levıknek ellenszolgáltatásért szállást adó intézmény, amely többnyire ellátást, kiszolgálást nyújt. Korábbi akadémiai

Részletesebben

Hosszantartó növekedés a nemzetközi turizmusban a kihívások ellenére

Hosszantartó növekedés a nemzetközi turizmusban a kihívások ellenére Budapest, 2017. február 3. Hosszantartó növekedés a nemzetközi turizmusban a kihívások ellenére MEGJELENT A WORLD TOURISM BAROMETER A Turisztikai Világszervezet (United Nations World Tourism Organization

Részletesebben

Turisztikai vállalkozások mindennapjai, kilátások! Kocsy Béla. Nehéz gazdasági helyzet, fogyatékkal élő munkavállalók! Budapest, 2013. Március 01.

Turisztikai vállalkozások mindennapjai, kilátások! Kocsy Béla. Nehéz gazdasági helyzet, fogyatékkal élő munkavállalók! Budapest, 2013. Március 01. Turisztikai vállalkozások mindennapjai, kilátások! Kocsy Béla Nehéz gazdasági helyzet, fogyatékkal élő munkavállalók! Budapest, 2013. Március 01. Honnan indultunk? Összehasonlító elemzése, az elmúlt időszakról

Részletesebben

Szállodai vendéglátás bevételgazdálkodása Hotel F&B 1. Miért vendéglátás? 2. Szállodai vendéglátás Szállodai vendéglátás

Szállodai vendéglátás bevételgazdálkodása Hotel F&B 1. Miért vendéglátás? 2. Szállodai vendéglátás Szállodai vendéglátás 1 3.9. Szállodai vendéglátás bevételgazdálkodása Hotel F&B 1. Miért vendéglátás? 2. Szállodai vendéglátás Szállodai vendéglátás 3. Szállodai vendéglátás árbevételi terve Vendéglátás bevétel 4. Szállodai

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Országtanulmány: Szlovénia Szerzõ: Polgár Judit 1 1. Szlovénia általános jellemzése Szlovénia, Európa egyik legkisebb országa, az Alpok és az Adriai-térség között, Kelet- és Nyugat-Európa találkozásánál

Részletesebben

TURIZMUS MAGYARORSZÁGON 2016

TURIZMUS MAGYARORSZÁGON 2016 TURIZMUS MAGYARORSZÁGON 2016 ELŐZETES ADATOKKAL TÉNYEK ÉS ADATOK A nemzetközi turistaérkezések száma (millió fő; 2016/2015) Világ (1 235,0; +3,9%) Európa (619,7; +2,0%) Afrika (58,2; +8,1%) Amerika (200,9;

Részletesebben

2013.08.19. 4. Disztribúció Disztribúció. 5. Szobafoglalás Foglalás

2013.08.19. 4. Disztribúció Disztribúció. 5. Szobafoglalás Foglalás 1 2.7. Piaci gazdálkodás tevékenységei a szálláshely szolgáltatásban Piaci gazdálkodás 1. Marketingterv célja Piaci célok 2. Marketingterv felépítése Marketingterv 3. Szálláshelyek értékesítése Értékesítés

Részletesebben

Sokáig voltam távol?

Sokáig voltam távol? Sokáig voltam távol? Az olasz lakosság utazási szokásai Kiss Kornélia kutatási igazgató Magyar Turizmus Zrt. Európa hatodik legnépesebb országa Olaszország területe: 301 230 km 2 Lakosainak száma: 58,1

Részletesebben

Jelentés az ipar 2012. évi teljesítményéről

Jelentés az ipar 2012. évi teljesítményéről Jelentés az ipar 2012. évi teljesítményéről Központi Statisztikai Hivatal 2013. július Tartalom 1. Az ipar helye a nemzetgazdaságban és a nemzetközi gazdasági környezetben...2 2. Az ipar szervezeti keretei...5

Részletesebben

UTAZÁSI IRODÁK A KULISSZÁK MÖGÖTT. Molnár Judit

UTAZÁSI IRODÁK A KULISSZÁK MÖGÖTT. Molnár Judit UTAZÁSI IRODÁK A KULISSZÁK MÖGÖTT Molnár Judit Utazási irodák a kulisszák mögött Bemutatkozás MUISZ alelnök Budapesti Békéltető Testület tagja OTP Travel ügyvezető 40 éves a MUISZ 1974 7 utazási iroda

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A magyar lakosság utazási szokásai 2012-ben 1 A Magyar Turizmus Zrt. megbízásából készített kutatás alapján összeállította: Mester Tünde 2 A Magyar Turizmus Zrt. megbízásából a M.Á.S.T. Piac- és Közvélemény-kutató

Részletesebben

CIB INGATLAN ALAPOK ALAPJA

CIB INGATLAN ALAPOK ALAPJA CIB INGATLAN ALAPOK ALAPJA Éves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Rt. Forgalmazó, Letétkezelő: CIB Közép-európai Nemzetközi Bank Rt. 2004 1/9 1. Alapadatok 1.1. A CIB Ingatlan Alapok Alapja Megnevezése:

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Tolna megye, 2012/4

Statisztikai tájékoztató Tolna megye, 2012/4 Statisztikai tájékoztató Tolna megye, 2012/4 Központi Statisztikai Hivatal 2013. március Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 2 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás... 6

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A magyar lakosság utazási szokásai, 2008 A Magyar Turizmus Zrt. megbízásából készítette a M.Á.S.T. Piac- és Közvéleménykutató Társaság A Magyar Turizmus Zrt. megbízásából a M.Á.S.T. Piac- és Közvéleménykutató

Részletesebben

Magyar Hotel Monitor meteo: 2012 Q1 & Q2. Puczkó László ügyvezető igazgató

Magyar Hotel Monitor meteo: 2012 Q1 & Q2. Puczkó László ügyvezető igazgató Magyar Hotel Monitor meteo: 2012 Q1 & Q2 Puczkó László ügyvezető igazgató 1 133 szálloda napi adatai 29 településről 2 2010 2011 120% 110% 100% 90% 80% 70% 60% 3*, 3* Superior - Bp 3*, 3* Superior - Nem

Részletesebben

Magyarország turizmusának alakulása 2006-ban

Magyarország turizmusának alakulása 2006-ban Magyarország turizmusának alakulása 2006-ban Összeállította: a Magyar Turizmus Zrt. Kutatási Csoportja 1 2006-ban az egy évvel korábbinál 6,2%-kal több, összesen 41 millió külföldi látogató érkezett Magyarországra.

Részletesebben

Szállodai vendéglátás bevétel-gazdálkodása Hotel F&B. 1. Miért vendéglátás? 2. Szállodai vendéglátás Szállodai vendéglátás

Szállodai vendéglátás bevétel-gazdálkodása Hotel F&B. 1. Miért vendéglátás? 2. Szállodai vendéglátás Szállodai vendéglátás 12. Szállodai vendéglátás bevétel-gazdálkodása Hotel F&B 1 1. Miért vendéglátás? 2. Szállodai vendéglátás Szállodai vendéglátás 3. Szállodai vendéglátás árbevételi terve Vendéglátás bevétel 4. Szállodai

Részletesebben

Turizmus. Magyarországon. www.hungarytourism.hu

Turizmus. Magyarországon. www.hungarytourism.hu Turizmus Magyarországon www.hungarytourism.hu Készítette a Magyar Turizmus Rt. H-1012 Budapest, Vérmező út 4. Telefon: +36 1 488-8700, fax: +36 1 488-8711 Tervező és kivitelező: VIVA Média Holding Fotó:

Részletesebben

3 Szolgáltatások - szállás

3 Szolgáltatások - szállás - szálláshelyek Szálláshely Mayer Péter Pannon Egyetem, Turizmus Tanszék... olyan létesítmény, amely fizetés ellenében éjszakai szállást és (korlátozottan) szolgáltatásokat nyújt a látogatóknak mayer@turizmus.uni-pannon.hu

Részletesebben

A magyar turisztikai régiók a statisztikák tükrében

A magyar turisztikai régiók a statisztikák tükrében A magyar turisztikai régiók a statisztikák tükrében Szerző: Dr. Behringer Zsuzsanna 1 Kiss Kornélia 2 Magyarországon kilenc turisztikai régió található, régiónként egységes és egymástól jól megkülönböztethető

Részletesebben

Kereskedelmi ingatlan vagyonértékelése. Készítette: Kozári Karina Mária Témavezető: Mizseiné Dr. Nyíri Judit

Kereskedelmi ingatlan vagyonértékelése. Készítette: Kozári Karina Mária Témavezető: Mizseiné Dr. Nyíri Judit Kereskedelmi ingatlan vagyonértékelése Készítette: Kozári Karina Mária Témavezető: Mizseiné Dr. Nyíri Judit A feladat leírása Készítse el a Forrás Hotel Komárom ingatlan értékelési szakvéleményét. Ismertesse

Részletesebben

A MAGYAR TURIZMUS ZRT. KONGRESSZUSI IRODÁJÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA A magyarországi rendezvénypiac 2008

A MAGYAR TURIZMUS ZRT. KONGRESSZUSI IRODÁJÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA A magyarországi rendezvénypiac 2008 Magyar Turizmus Zártkörűen Működő Részvénytársaság Magyar Kongresszusi Iroda 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. Tel.: (06-1) 488-8640 Fax: (06-1) 488-8641 E-mail: hcb@itthon.hu www.hcb.hu A MAGYAR

Részletesebben

MInden élménnyel több leszel. Turizmus Magyarországon 2014. végleges adatokkal

MInden élménnyel több leszel. Turizmus Magyarországon 2014. végleges adatokkal MInden élménnyel több leszel Turizmus Magyarországon 2014 végleges adatokkal Tények és adatok A nemzetközi turistaérkezések száma (millió fő; 2014/2013) Európa (581,7; +2,7%) Afrika (55,8; +2,6%) Amerika

Részletesebben

Több minőségi kategóriára is osztható az exkluzív szolgáltatásoktól a szociálpolitikával támogatott kínálatig. Üdülési csekk

Több minőségi kategóriára is osztható az exkluzív szolgáltatásoktól a szociálpolitikával támogatott kínálatig. Üdülési csekk Több minőségi kategóriára is osztható az exkluzív szolgáltatásoktól a szociálpolitikával támogatott kínálatig Üdülési csekk 1982-ben vezették be Franciaországban a dolgozók megvásárolhatták (havi keresetük

Részletesebben

MInden élménnyel több leszel

MInden élménnyel több leszel MInden élménnyel több leszel Turizmus ELŐZETES adatokkal Turizmus A nemzetközi turistaérkezések számának alakulása (millió fő, /2012) Európa (562,8; +5,4%) Afrika (56,1; +5,6%) Amerika (168,9; +3,6%) Ázsia

Részletesebben

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Összeállította: Fejér Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2013. 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 1. Bevezető... 5 2. Módszertan... 9 3.

Részletesebben

Az aktuális üzleti bizalmi index nagyon hasonlít a 2013. decemberi indexhez

Az aktuális üzleti bizalmi index nagyon hasonlít a 2013. decemberi indexhez VaughanVaughanVaughan Econ-Cast AG Rigistrasse 9 CH-8006 Zürich Sajtóközlemény Econ-Cast Global Business Monitor 2014. december Stefan James Lang Managing Partner Rigistrasse 9 Telefon +41 (0)44 344 5681

Részletesebben