A KÁT és Prémium támogatási rendszer működésének statisztikai adatai II. negyedév

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A KÁT és Prémium támogatási rendszer működésének statisztikai adatai II. negyedév"

Átírás

1 A KÁT és Prémium támogatási rendszer működésének statisztikai adatai 218. II. negyedév Megújuló támogatási osztály MAVIR ZRT.

2 Tartalomjegyzék 1 Vezetői összefoglaló Áttekintő a Megújuló támogatási rendszerhez Megújuló támogatási rendszer kronológiája Hatályos keretrendszer fogalomtára Hatályos keretrendszer rövid ismertetése KÁT mérlegkör statisztikai adatai KÁT termelés KÁT allokáció KÁT szervezett villamosenergia-piaci kereskedése KÁT szabályozás (kiegyenlítő energia és pótdíjak) Prémium támogatási rendszer statisztikai adatai Prémium termelés Prémium allokáció Kitekintés A megújuló támogatási rendszert befolyásoló aktuális események A megújuló támogatási rendszer jövőképe

3 1 Vezetői összefoglaló Az elmúlt években a, mint Kötelező átvételi (a továbbiakban: KÁT) mérlegkör-felelős a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (illetve jogelődje, a Magyar Energia Hivatal, a továbbiakban: Hivatal vagy MEKH) határozatai alapján több elemzést 1 készített a KÁT mérlegkör működési tapasztalatairól, melyekben szükség szerint javaslatokat tett a KÁT mérlegkör működésének javítására vonatkozóan. Jelen dokumentum elsődleges célja a piaci szereplők tájékoztatása a megújuló támogatási rendszerrel kapcsolatosan, valamint a megújuló támogatási rendszer működtetésével kapcsolatos tények rendszerezett bemutatása, a 218. II. negyedévi adatok értékelése, illetve azon pontok megjelölése, amelyek a későbbiek során külön figyelmet igényelnek. Az elemzés struktúrája a korábbi KÁT elemzésekhez hasonló. Azért, hogy a dokumentum önállóan is értékelhető legyen, bizonyos elsősorban a leíró részek megegyeznek a korábbi elemzésben foglaltakkal, illetve egyes esetekben a vizsgálatok hosszabb időszakot is felölelnek. Fontosabb megállapítások 218. II. negyedévére vonatkozóan Jelen negyedévben 116 db erőmű (kizárólag napos), összesen 59,826 MW beépített teljesítménnyel csatlakozott a KÁT mérlegkörhöz, mely jelentős számú ugrás az előző negyedév 76 db, összesen 48,467 MW (ebből akkor 73 db volt naperőmű 43,767 MWtal) csatlakozásához képest. Így az aktuális negyedévre közel 53%-kal nőtt a naperőművi belépők száma az előző negyedév adataihoz képest és ezzel párhuzamosan a naperőművi kapacitás is 46%-nyi növekedést mutatott. A mérlegkör össz-taglétszáma 33%-kal nőtt az aktuális negyedévre, de a beépített teljesítmény összességében csak 7%-kal nőtt meg egyrészt a mérlegkörből kilépő erőművek, másrészt a belépő,5 alatti erőművek számossága miatt. A folyamatosan csatlakozó naperőművek miatt a negyedéves összesített napos termelési mennyiség is nőtt, mely a KÁT mérlegkör összesített termelési mennyiségét és a KÁT termelői kifizetést is megnövelte. Ebben a negyedévben a napos termelési költség emelkedése nem járt párhuzamosan a KÁT allokált költség emelkedésével. Ez a költség csak a 218. április hónapban lett a megszokottnál magasabb, mert a HUPX másnapi értékesítés nem tudta megfelelő mértékben érvényesíteni árcsökkentő hatását, mely a május-június hónapokban már nem volt jellemző. Az éves profilozás alapján pedig az is látható, hogy mostanra a napos termelés közel megnégyszereződött az előző év azonos időszakához képest. A kiegyenlítő energia felszabályozási árai emelkedésnek indultak jelen negyedévben. Azonban csak 218. június hónapban jelentkezett mellé olyan magas felszabályozási igény, amely a mérlegköri kiegyenlítő energia költségeinek emelkedését eredményezte. A Premizált termelők termelése is növekedett, melynek az egyik oka az, hogy a rendszerbe folyamatosan érkeznek az új belépők. A kifizetés mértéke azonban minden hónapban változó, attól függően, hogy mennyit és milyen típusú prémium jogosultsággal termelnek a rendszerbe az egyes termelőegységek. Ebben a negyedévben a termelői kifizetés megemelkedett a barna és zöld prémium kifizetések miatt. Ennek eredményeként a Prémium pénzeszköz mértéke is nőtt ezekben a hónapokban. 1 Az elemzések a MAVIR honlapján elérhetőek: 3

4 2 Áttekintő a Megújuló támogatási rendszerhez 2.1 Megújuló támogatási rendszer kronológiája A megújuló, hulladék és a kapcsolt termelés támogatásának lehetőségét a villamos energiáról szóló 21. évi CX. törvény, és annak felhatalmazása alapján az 56/22. (XII.29.) GKM rendelet teremtette meg. A támogatás célja az energiahatékonyság növelése, az energiafelhasználás csökkentése és a megújuló energiaforrások arányának növelése volt. 23 és 27 között a KÁP rendszer (kötelező átvételi pénzeszköz) keretében a közüzemi nagykereskedők, illetve a helyi áramszolgáltatók voltak kötelezve a villamos energia átvételére és a támogatott átvételi ár megfizetésére. Az átvételre kötelezettek a -től a kötelező átvételi árak és a közüzemi nagykereskedelmi (hatósági) ár különbsége alapján számított kompenzációt kaptak. A KÁP fedezetét a rendszerirányítási díjba épített díjelem ( KÁP-díj ) finanszírozta. A villamos energiáról szóló 27. évi LXXXVI. törvény (VET), valamint a 389/27. (XII.23.) Korm. és a 19/27. (XII.23.) GKM rendeletek alapján a támogatás rendszere 28. január 1-től átalakításra került. A -nek egy ún. KÁT mérlegkört kellett kialakítani és azt mérlegkör-felelősként működtetni. A mérlegkör tagjai a megújuló energiaforrásból, a hulladékból és a kapcsoltan villamos energiát termelők (KÁT termelők) lettek, melyek azóta is tény termelésük után kapják meg a MEKH által megállapított hatósági árakon a villamos energia ellenértékét. A KÁT mérlegkörhöz, mint átvételre kötelezettek (KÁT átvevők) kapcsolódtak a felhasználót (végfogyasztót) ellátó villamosenergia-kereskedők (beleértve az egyetemes szolgáltatókat is), valamint az importáló felhasználók. A KÁT átvevők a felhasználók részére értékesített villamos energia arányában voltak kötelesek átvenni a kötelező átvételi villamos energiát. Az átveendő villamos energia mennyiségét és árát a határozta meg a KÁT termelők által megadott következő havi termelési tervek, valamint az előző havi pénzügyi bevételek és kiadások (kiegyenlítő energia költsége, termelői korrekció, szabályozási, módosítási és tervezési pótdíj, működési költség) alapján. 28. január 1-jei indulást követően a KÁT termelők száma megközelítőleg 25, míg a KÁT átvevők száma 25 volt. Időközben 21. december 31-ig a termelők száma közel 35 re növekedett, melynek jelentős részét a kapcsolt erőművek tették ki. Az 56/22. (XII. 29.) GKM rendelet alapján az átvételi kötelezettség alá eső, hővel kapcsoltan termelt villamos energia mennyiségét és a kötelező átvétel időtartamát meghatározó hatósági határozattal nem szabályozott értékesítési jogosultságok 21. december 31-én megszűntek, kivéve a 21. decemberi VET módosításban leírt feltételeknek megfelelő kapcsolt erőművek esetét. Így 211 elejére kb. 29 KÁT termelő maradt, a KÁT átvevők száma azonban lényegében nem változott. Egy VET módosítás kapcsán 211. év közepén a kapcsolt fosszilis energiát felhasználó erőművek KÁT mérlegkör-tagsága a jogszabály erejénél fogva megszűnt. Az érintett termelők közül az 5 MW beépített teljesítmény alattiaknak lehetőségük volt egy 1 éves átmeneti időszakra egy újonnan létrehozott, ún. Kapcsolt mérlegkörhöz csatlakozni, melynek célja a KÁT mérlegkörből kikerült termelők piaci integrációjának elősegítése volt. A Kapcsolt mérlegkör felelőse ugyancsak a lett, mely a megtermelt, hálózatra kiadott villamos energiát a szervezett villamosenergia-piacon (HUPX) 4

5 értékesítette. A Kapcsolt mérlegkör 212. június 3-án megszűnt. A KÁT termelők száma ekkorra mintegy 13-ra csökkent január 1-jével az egyetemes szolgáltatók, majd 213. november 1-jétől a villamosenergia-kereskedők által a VET-ben meghatározott feltételek mellett az egyetemes szolgáltatásra jogosultak részére értékesített villamos energia mennyisége mentesült a KÁT átvétel alól. A 28. január 1-jén elindult KÁT rendszer modellje 214. január 1-jén alapvetően megváltozott. A VET az átvételi kötelezettséget az eddigi KÁT átvevők helyett a mérlegkör-felelősökre hárította, akik a mérlegkörükbe tartozó felhasználói fogyasztás arányában voltak kötelesek átvenni a kötelező átvétel alá eső villamos energiát. Az előzőekben ismertetett mentességi körök nem változtak. Új szereplő lett a szervezett villamosenergia-piac (HUPX), ugyanis a KÁT termelők által havi tervezett villamos energia mennyiségének csak egy része (mintegy 4-6%-a) került szétosztásra alapvetően zsinór villamos energiaként az átvételre kötelezett mérlegkör-felelősök részére. A KÁT termelői napi menetrendek és a korábban már szétosztott (allokált) zsinór különbözetét a, mint Befogadó a szervezett villamosenergia-piacon (a HUPX másnapi piaci szegmensén) értékesítette április 1-jétől újabb nagy változás következett a KÁT modellben. Az eddigi átvételre kötelezettek már nem vesznek át villamos energiát a Befogadótól, a KÁT termelők által termelt villamos energia teljes mennyisége a HUPX-en, annak is a másnapi piaci szegmensén (továbbiakban: HUPX DAM) kerül értékesítésre. A zöld energia támogatására bevezetésre került az ún. KÁT pénzeszköz, melynek költségviselői az eddigi átvételre kötelezettek (új néven a KÁT pénzeszköz fizetésére kötelezettek ). A másik nagy változás, hogy az eddigi terv és terv-tény korrekciós allokáció helyett kizárólag tény alapon történik az allokáció, vagyis a KÁT mérlegkör havi pénzügyi bevételeinek és kiadásainak (termelői kifizetés, kiegyenlítő energia költsége, szabályozási pótdíj, működési költség, HUPX értékesítés) szaldója utólag kerül elszámolásra KÁT pénzeszközként a költségviselőkkel a felhasználói fogyasztás arányában. Egy Európai Uniós Iránymutatás 2 hatására 217. január 1-jén bevezetésre került a METÁR, azonban csökkentett költségvetéssel ( kis METÁR), így azt a Bizottsággal nem kellett jóváhagyatni. A METÁR felváltotta a korábbi kötelező átvételi rendszert, azonban a 216. december 31-ig a Hivatalhoz benyújtott új kérelem esetén továbbra is lehet csatlakozni a régi KÁT rendszerhez, ill. a régi KÁT jogosultságok a meglévő szerződések szerint tovább élnek december 31-ét követően új KÁT jogosultság iránti kérelem már csak a METÁR hatálya alatt nyújtható be és a szélerőművek kivételével kizárólag,5 MW beépített teljesítmény alatt. A,5 MW-ot elérő, de 1 MW alatti erőműveknek (kivéve szélerőművek) kiosztott támogatási jogosultságok mértékét a MEKH állapítja meg (adminisztratív prémium). Minden szélerőmű és minden 1 MW-ot elérő erőmű csak versenyeztetési eljárásban kaphat támogatási jogosultságot. A támogatás mértéke a mindenkori támogatott ár és a mindenkori piaci referenciaár különbsége. A rendszer finanszírozása megegyezik a KÁT-tal, így új nevet kaptak a rendszer elsődleges finanszírozói is: KÁT és Prémium pénzeszköz fizetésére kötelezettek. 2 Az Európai Unió Hivatalos Lapjában 214. június 28-án megjelent az Iránymutatás a közötti időszakban nyújtott környezetvédelmi és energetikai állami támogatásokról (214/C 2/1) szóló bizottsági közlemény. 5

6 217. június 3-án a MAVIR, mint KÁT mérlegkör-felelős a HUPX ID piacán megkezdte a KÁT termelői negyedórás menetrendek és a KÁT mérlegkör által a HUPX DAM piacán eladott órás termékek közötti különbözet kiegyenlítését. A 217. január 1-jén csökkentett költségvetéssel elindított új magyar megújuló villamosenergia-támogatási rendszer ( kis METÁR) mely a kötelező átvétel mellett bevezette a prémium típusú támogatási rendszert végleges szabályainak kialakítása 217. év folyamán lezárult. A Bizottság 217 júliusában jóváhagyta a nagy METÁR-t, melynek a magyar jogrendszerbe való átültetése 217. év harmadik negyedévére befejeződött (299/217. (X. 17.) számú Korm. rendelet). A nagy METÁR annyiban különbözik a kis METÁR-tól, hogy az EU által elfogadott demonstrációs projektekre is adható KÁT támogatás mérettől függetlenül, ill. hogy bevezetésre került a biomassza vagy biogáz felhasználásával történő villamosenergia-termelés fenntartásának ösztönzésére nyújtott prémium típusú támogatás, a barna prémium december 31-én ugyan a régi KÁT lezárásra került, de a már megszerzett jogosultságok továbbra is élnek, így szükséges volt a KÁT mérlegköri modell továbbfejlesztése. Azon belül a KÁT mérlegkör-tagok napon belüli menetrendezésének lehetősége és a KÁT mérlegköri 217. június 3-án bevezetett részleges napon belüli kereskedés teljessé tétele, kiterjesztése. Ennek célja volt a KÁT mérlegköri kiegyenlítő energia további csökkentése (végső soron a fogyasztói teher mérséklése), mellyel kapcsolatban a jogalkotó kihirdette a KÁT pótdíj átalakítással (bónusz-malusz rendszerrel) kapcsolatos KÁT és METÁR rendelet módosítását is. Az új szabályok 218. július 1-jén léptek hatályba. 6

7 2.2 Hatályos keretrendszer fogalomtára Fogalom, rövidítés KÁT rendelet - 389/27. (XII.23.) Kormányrendelet Finanszírozási rendelet - 63/216. (XII. 28.) NFM rendelet METÁR rendelet - 299/217. (X. 17.) Kormányrendelet Allokáció Barna prémium Bázisár Befogadó HUPX Induló támogatott ár Meghatározás A megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról A megújuló energiaforrásokból nyert energiával termelt villamos energia működési támogatásának finanszírozásához szükséges pénzeszköz mértékének megállapítási módjára és megfizetésére vonatkozó részletes szabályokról A megújuló energiaforrásból termelt villamos energia kötelező átvételi és prémium típusú támogatásáról Eljárási rend a VET 13. (1) bekezdése szerinti KÁT és Prémium pénzeszközök mértékének és összegének meghatározására, a KÁT Termelőkkel, a Premizált Termelőkkel, a szervezett villamosenergia-piaccal, a KÁT és Prémium pénzeszköz fizetésére kötelezettekkel kapcsolatos elszámolások, a KÁT és Prémium rendszer működtetéshez köthető pénzforgalmi adatok, a KÁT mérlegkör kiegyenlítéséhez kapcsolódó kiadások figyelembevételével. A villamos energiáról szóló 27. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: VET) 11. (2) bekezdés b) pontja szerinti, biomassza vagy biogáz felhasználásával történő villamosenergia-termelés fenntartásának ösztönzésére nyújtott prémium típusú támogatás. A METÁR rendelet 1. mellékletében megállapított, 216. évre vonatkozó árak A prémium típusú támogatási rendszer kezelője és a kötelező átvétel alá eső villamos energia elsődleges vásárlója, aki a VET 1. (4) bekezdése alapján egyúttal a kötelező átvételi mérlegkör felelőse A szervezett villamosenergia-piaci engedélyes által működtetett, a regionális villamosenergiaforgalmat elősegítő kereskedési rendszer, amelyben az energiakereskedelem és az ahhoz kapcsolódó ügyletek megkötése és lebonyolítása szabványosított formában történik. A pályázati eljárás során a támogatás odaítélésekor érvényes támogatott ár, amely a 3. melléklet alapján a későbbiekben indexálásra kerül. 7

8 KÁT Fogalom, rövidítés KÁT Termelő KÁT Mérlegkör KÁT Mérlegkör-tagsági szerződés KÁT és Prémium pénzeszköz fizetésére kötelezett KÁT pénzeszköz KÁT pénzeszköz mértéke KÁT pénzeszköz összege KÁT pénzeszköz fizetésre kötelezettre eső KÁT pénzeszköz Kereskedelmi üzem Kiegyenlítő energia KSZ MEKH vagy Hivatal Meghatározás A megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia kötelező átvétele a villamos energiáról szóló 27. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: VET), valamint a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról szóló kormányrendelet alapján létrehozott eljárásrend A kötelező átvétel alá eső, megújuló energiaforrásból nyert energiával termelt villamos energia termelője A VET 1. (4) bekezdése alapján a Befogadó által az átvételi kötelezettség alá eső villamos energia elszámolására létrehozott és működtetett mérlegkör, amelynek mérlegkör felelőse a Befogadó Megállapodás a kötelező átvétel alá eső villamos energia átvételéről és a KÁT Termelővel történő együttműködés feltételeiről az Üzletszabályzat meghatározott melléklete szerint A VET 13. -ával összhangban olyan mérlegkörfelelős, akinek a mérlegkörében felhasználó tag lehet A VET 13. (1) bekezdése szerinti pénzeszköz kötelező átvétel keretében nyújtott támogatáshoz kapcsolódó része A Finanszírozási rendelet 5. -ában felsorolt tételek összegének és a KÁT pénzeszköz fizetésére kötelezettek összesített tény értékesítési adatának hányadosa A VET 13. (1) bekezdése szerinti pénzeszköz, mely nem más, mint a Finanszírozási rendelet 5. -ában felsorolt tételeket előjelhelyes összege A KÁT pénzeszköz fizetésére kötelezett tény értékesítési adatának és a KÁT pénzeszköz mértékének a szorzata, mely meghatározza a fizetendő támogatás összegét külön-külön minden egyes KÁT pénzeszköz fizetésére kötelezettre Az erőműegység működésének az az időszaka, amikor a próbaüzem sikeres lezárása után értékesítésre termel villamos energiát Az átviteli rendszerirányító által a pozitív vagy negatív irányú menetrendi eltérést kiegyenlítő szabályozás során a mérlegkör-felelősökkel elszámolt villamos energia A magyar villamos energia rendszer Kereskedelmi Szabályzata Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 8

9 Fogalom, rövidítés Megújuló energiaforrás METÁR Mérlegkör-szerződés Napon belüli termelési menetrend Napi termelési menetrend Piaci referencia ár Összevont menetrendadásra vonatkozó megállapodás Premizált termelő Prémium pénzeszköz Prémium pénzeszköz mértéke Prémium pénzeszköz összege Meghatározás Nem fosszilis és nem nukleáris energiaforrás (nap, szél, geotermikus energia, hullám-, árapály- vagy vízenergia, biomassza, biomasszából közvetve vagy közvetlenül előállított energiaforrás, továbbá hulladéklerakóból, illetve szennyvízkezelő létesítményből származó gáz, valamint a biogáz) A megújuló energiából történő villamos energia előállításának új magyar támogatási rendszere a METÁR rendelet szerint, mely Uniós iránymutatásra került kidolgozásra és bevezetésre től. Két eleme van, a kötelező átvételi rendszer és a prémium támogatási rendszer. Az Üzletszabályzat VII./1.1 melléklete (MAVIR- VIG-JKV-271), mely a kiegyenlítő energia elszámolására és/vagy az elszámolás alapjául szolgáló menetrendek bejelentésére, valamint a finanszírozási rendeletben meghatározott feladatok ellátására kötött szerződés az átviteli rendszerirányító és a mérlegkör-felelős között A KÁT termelő jogosult a napi termelési menetrend adott részeinek módosítása céljából a kereskedelmi szabályzatban meghatározott feltételek szerint napon belüli termelési menetrendet adni a Befogadó részére. A KÁT termelő által a Befogadó részére előzetesen megadott, a KÁT termelőnek a nap minden elszámolási mérési időintervallumára vonatkozó tervezett termelési adatait tartalmazó menetrend HUPX másnapi zsinór árak havi átlagára, nap és szél esetében a támogatási rendszerben résztvevő nap, illetve szélerőművek termelésével súlyozott havi átlagára Összevont menetrendadásra vonatkozó megállapodás a Termelővel az Üzletszabályzat meghatározott melléklete szerint Prémium típusú támogatásban részesülő villamosenergia-termelő A VET 13. (1) bekezdése szerinti pénzeszköz prémium típusú támogatáshoz kapcsolódó része A Finanszírozási rendelet 6. -ában felsorolt tételek összegének és a Prémium pénzeszköz fizetésére kötelezettek összesített tény értékesítési adatának hányadosa A VET 13. (1) bekezdése szerinti pénzeszköz, mely nem más, mint a Finanszírozási rendelet 6. -ában felsorolt tételeket előjelhelyes összege 9

10 Fogalom, rövidítés Prémium pénzeszköz fizetésre kötelezettre eső Prémium pénzeszköz Prémium támogatási rendszer Prémium támogatási szerződés Szabályozási bónusz Szabályozási pótdíj SZVEP adatok Szervezett villamosenergia-piaci ajánlati menetrend Támogatott ár Tárgyhónap Technikai költség Tény értékesítési adat ÜzSZ Meghatározás A Prémium pénzeszköz fizetésére kötelezett tény értékesítési adatának és a Prémium pénzeszköz mértékének a szorzata, mely meghatározza a fizetendő támogatás összegét külön-külön minden egyes Prémium pénzeszköz fizetésére kötelezettre A megújuló energiaforrásból termelt villamos energia prémium típusú támogatása Megállapodás az együttműködés feltételeiről a prémium típusú támogatást igénylő Termelővel az Üzletszabályzat meghatározott melléklete szerint A napi menetrend vagy a napon belüli menetrend KÁT rendeletben meghatározott pontossága esetén a Befogadó által a KÁT termelő vagy összevont menetrend esetén a Menetrendcsoport Képviselő részére fizetendő díj A napi menetrend hiánya vagy az érvényes menetrendtől való eltérés esetén a KÁT termelő által a Befogadó számára fizetendő díj Szervezett villamosenergia-piaci értékesítéssel kapcsolatban felmerült adatok/díjak A Befogadó által a szervezett villamosenergiapiacon adott időszak vonatkozásában ügyletkötésre tervezett villamos energia benyújtott menetrendje, amely a KÁT termelők adott időszaki, kereskedelmi szabályzat szerinti elszámolási mérési időintervallumra vonatkozó menetrendjeiből számítódik A villamos energia ellenértéke, az az érték, amelyre a referencia piaci ár kiegészítésre kerül a prémium típusú támogatási rendszer keretében Az a havi elszámolási időszak, melyre a számla vagy számviteli bizonylat vonatkozik A szervezett villamosenergia-piacon történő értékesítés költségei A KÁT és Prémium pénzeszköz fizetésére kötelezett mérlegkörének a kereskedelmi szabályzat szerint, az átviteli rendszerirányítónál a kiegyenlítő energia elszámolásához rendelkezésre álló, összesített fogyasztási adata az adott hónapban, amely a VET 13. (3) bekezdése szerinti mennyiségeket, valamint a kereskedelmi szabályzat szerinti termelői saját felhasználást és a hálózati engedélyesek hálózati veszteségét nem tartalmazza Üzletszabályzata 1

11 Fogalom, rövidítés Zöld prémium VET Meghatározás A VET 11. (2) bekezdés a) pontja szerinti, megújuló energiaforrások felhasználásával történő villamosenergia-termelést lehetővé tevő új beruházások ösztönzésére nyújtott prémium típusú támogatás. A villamos energiáról szóló 27. évi LXXXVI. törvény A táblázatban meg nem határozott fogalmakat a VET, valamint az annak felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok és villamosenergia-ellátási szabályzatok rendelkezései szerint kell értelmezni. 11

12 KÁT és Prémium rendszer statisztikai adatai 218. II. negyedév 2.3 Hatályos keretrendszer rövid ismertetése Az Európai Unió Hivatalos Lapjában 214. június 28-án megjelent Iránymutatás alapján 217. január 1-jétől bevezetésre került az új magyar megújuló villamosenergiatámogatási rendszer, a METÁR, mely 217 negyedik negyedévére véglegesedett. A rendszernek két fő eleme van a Kötelező átvételi rendszer és a Prémium támogatási rendszer. Az ezt megelőző, KÁT típusú támogatási rendszer ugyan érvényben marad a régi termelőkre a meglévő szerződéseik szerint, de az új belépők csak a METÁR-ba léphetnek be 217. január 1-jétől. A 218. június 3-ig hatályos megújuló támogatási keretrendszer szemléltető diagramjai az 1. és 2. ábrán láthatók. 1. ábra A megújuló támogatási rendszer működése 12

13 2. ábra A prémium támogatási rendszer A MAVIR, mint Befogadó feladatai A jogszabályokban meghatározott feltételek szerint, a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia működési támogatására a meghatározott költségviselők által fizetendő pénzeszközök, valamint a prémium típusú támogatások meghatározása és elszámolása, továbbá az átvételi kötelezettség alá eső villamos energia elszámolására létrehozott KÁT mérlegkör működtetése, kiegyenlítése, a kötelezően átveendő villamos energia teljes mennyiségének a szervezett villamosenergia-piacon történő értékesítése, a KÁT és Prémium támogatási rendszerek adatairól a nyilvánosság tájékoztatása. A Kötelező átvételi rendszer rövid ismertetése Az átvételi kötelezettség alá eső villamos energia termelője, amennyiben az egyéb jogszabályi feltételeknek megfelel, jogosult a KÁT mérlegkörbe csatlakozni, 217. január 1-jét megelőzően benyújtott új KÁT jogosultság kérelem esetén a KÁT rendelet, egyébként a METÁR rendelet szabályait kell alkalmazni. A Befogadó mérlegkörtagsági szerződést köt az átvételi kötelezettség alá eső villamos energia termelőivel, aki a mérlegkör-tagsági szerződés, illetve a vonatkozó jogszabályok alapján, hatósági áron vásárolja fel a KÁT termelők által termelt villamos energiát. A KÁT termelők számára a napi tervezett menetrend és a megvalósult ténytermelés adatait alapul véve szabályozási pótdíjat számláz. A KÁT mérlegkör-tagok kötelesek menetrenddel, ill. havonta zónaidőnként prognosztizálni a KÁT mérlegkört érintő napi, ill. éves termelésüket. A mérlegkör-tagok termelési tény adatait a Befogadó havi 13

14 rendszerességgel publikálja. A KÁT termelők által a napi menetrend szerint termelni tervezett villamos energia teljes mennyisége a HUPX-en kerül értékesítésre. Prémium támogatási rendszer rövid ismertetése A,5 MW, vagy azt meghaladó beépített teljesítményű megújuló energiaforrást felhasználó erőmű, amennyiben az egyéb jogszabályi feltételeknek megfelel, jogosult a Prémium támogatási rendszerhez csatlakozni. A támogatás kizárólag prémium formájában nyújtható. Az erőművek a piacon maguk értékesítik a villamos energiát. A havonta utólag meghatározott piaci referencia ár (HUPX átlagár) a támogatott árra kerül kiegészítésre. A,5 MW-ot elérő, de 1 MW alatti erőműveknek (kivéve szélerőművek) kiosztott támogatási jogosultságok mértékét a MEKH állapítja meg. Minden szélerőmű és minden 1 MW-ot elérő erőmű csak versenyeztetési eljárásban kaphat támogatási jogosultságot (kivéve demonstráció projekt, mert mérettől függetlenül jogosult lehet KÁT-ra). A Befogadó prémium támogatási szerződést köt a prémium típusú támogatásra jogosult villamos energia termelőivel, aki a támogatási szerződés, illetve a vonatkozó jogszabályok alapján, a Premizált termelő közcélú hálózatra kiadott tény termelése után fizeti meg a prémiumot a Premizált termelő részére. A Premizált termelők kötelesek havonta prognosztizálni éves termelésüket. A termelők termelési tény adatait a Befogadó havi rendszerességgel publikálja. KÁT és a Prémium támogatási rendszer finanszírozása A VET arra kötelez minden mérlegkör-felelőst (KÁT és Prémium pénzeszköz fizetésére kötelezettet), hogy az átviteli rendszerirányítóval kötött szerződés alapján, valamint a külön jogszabályban foglaltaknak megfelelően az egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználó(i) (ipari fogyasztók) részére értékesített villamos energia arányában megfizesse az átvételi kötelezettség és a prémium támogatás alá eső villamosenergia-termelés támogatására az átviteli rendszerirányító által meghatározott pénzeszközök ráeső összegét. A KÁT és Prémium pénzeszköz összegét a Befogadó a vonatkozó rendelet szerint határozza meg oly módon, hogy a KÁT és Prémium támogatási rendszerek működtetése során a -nek sem nyeresége, sem vesztesége nem keletkezhet. A KÁT és a Prémium rendszerek részletes ismertetései a KÁT és Prémium kiadványokban találhatóak meg Hasznos dokumentumok menüpont 14

15 3 KÁT mérlegkör statisztikai adatai Jelen fejezetben a KÁT rendszer 218. II. negyedéves statisztikai adatai kerülnek bemutatásra a KÁT termelés, a KÁT allokáció, a KÁT szervezett villamosenergia-piaci kereskedése, a KÁT mérlegkör kiegyenlítő energia és a pótdíj vonatkozásában. 3.1 KÁT termelés A 3. táblázatban a mérlegkörbe történő be- és kilépés látható adott negyedévre termelési típus és beépített teljesítmény alapján, az előző időszakhoz viszonyítva. KÁT mérlegkör-tagok darabszáma, beépített teljesítménye én 218. II. negyedévben KÁT-ból kilépett 218. II. negyedévben KÁT-ba belépett án db MW db MW db MW db MW Biogáz Biomassza Depóniagáz Geotermikus Hulladék Nap Szél Víz Összesen >=,5 MW 33 36,411,, 33 36,411 <,5 MW 7 3,54,, 7 3,54 Összesen 4 39,465,, 4 39,465 >=,5 MW 5 226,4,, 5 226,4 <,5 MW 2,,, 2, Összesen 7 226,4,, 7 226,4 >=,5 MW 11 9, ,375, 8 7,513 <,5 MW 13 4,978,, 13 4,978 Összesen 24 14, ,375, 21 12,491 >=,5 MW 2 2,7,, 2 2,7 <,5 MW,,,, Összesen 2 2,7,, 2 2,7 >=,5 MW 1 7,459,, 1 7,459 <,5 MW,,,, Összesen 1 7,459,, 1 7,459 >=,5 MW 12 37,163, 3 4, ,411 <,5 MW 23 93,154 1, , ,482 Összesen ,317 1, , ,893 >=,5 MW 33 37,65 1 2,, 32 35,65 <,5 MW,,,, Összesen 33 37,65 1 2,, 32 35,65 >=,5 MW 8 54,242,, 8 54,242 <,5 MW 1 1,721,, 1 1,721 Összesen 18 55,963,, 18 55,963 >=,5 MW , , , ,786 <,5 MW ,97 1, , ,235 Mindösszesen ,82 5 4, , ,21 3. táblázat A KÁT mérlegkörbe be és kilépő termelők típus és beépített teljesítmény szerint az aktuális negyedévre A 218. II. negyedévben 59,826 MW beépített teljesítményű erőmű csatlakozott a mérlegkörhöz, melyből mind naperőmű (113 db,5 MW alatti, 3 db,5 MW feletti). Több kvótalejárat érintette a mérlegkört ebben az időszakban, így 4,625 MW beépített teljesítményű erőmű (depónia, nap, szél) került ki a KÁT-ból. A mérlegkör beépített teljesítménye a 218. II. negyedév végével 84,21 MW, melynek túlnyomó része továbbra is biomassza, és szél, azonban a naperőművi kapacitás folyamatosan növekszik és várhatóan növekedni fog a jövőben is, mivel 15

16 216. december 31-ét megelőzően a MEKH-hez nagyságrendileg 28 db KÁT kérelem érkezett, melyek jelentős része,5 MW alatti naperőmű 4. A táblázat alapján megállapítható, hogy az aktuális negyedévre közel 53%-kal nőtt a naperőművi belépők száma az előző negyedév adataihoz képest és ezzel párhuzamosan a naperőművi kapacitás is 46%-nyi növekedést mutatott. A mérlegkör össz-taglétszáma 33%-kal nőtt az aktuális negyedévre, de a beépített teljesítmény összességében csak 7%-kal nőtt meg egyrészt a mérlegkörből kilépő erőművek, másrészt a belépő,5 alatti erőművek számossága miatt. A 4. ábrán a mérlegkör beépített teljesítményének 28. január 1-jei indulásától való alakulása, valamint azok várható kifutása látható a már megkötött szerződések szerinti hatályos kvótahatározatokban foglalt lejárati határidők alapján, energiaforrások szerinti bontásban. Az ábra nem tartalmazza a 216. év végén kiadott KÁT kvóták alapján várható naperőművi kapacitás bővülést, hiszen azok tényleges megvalósulására vonatkozóan adatok nem állnak rendelkezésünkre. Emiatt az itt látható beépített teljesítmény előrejelzés jelentősen megváltozhat. MW 2 5 KÁT mérlegkör - beépített teljesítmény Biogáz Depóniagáz Biomassza Nap Szél Víz Hulladék Kapcsolt (fosszilis) Geotermikus 4. ábra A KÁT mérlegkör beépített teljesítményének alakulása és várható kifutása Az 5. ábra a KÁT Termelők tényleges termelését mutatja be mennyiségi és költség szinten. Látható, hogy a 218. II. negyedévben az átlagosan ténylegesen termelt havi mennyiség 191 GWh, mely átlagosan nettó 6,2 mrd Ft kifizetést jelent. Az ábrán az is látszik, hogy a termelés volumene hónapról-hónapra változó, melynek elsődleges oka, hogy számos termelő a kvótáját nem egyenletesen használja fel, másodlagos oka,

17 hogy egyre jobban növekszik az időjárásfüggő erőművek száma, így a termelés éven belüli elosztása nem egyenletes. GWh 4 KÁT tényleges termelés mrd Ft ,6 6,5 6,2 6,3 5,7 5,7 5,8 24,6 194,4 174,7 189,5 177,3 191, 176,6 5,2 5,5 158,4 167, 6,8 199,7 5,7 6,3 179,2 193, Tény termelés Tény termelői költség 5. ábra A KÁT termelők tényleges termelése 17

18 A 6. ábrán a mérlegkörben 218. II. negyedévben termelt villamosenergia-termelés típus szerinti megoszlása látható. KÁT termelés primer energiaforrás szerinti megoszlása az aktuális negyedévben (kwh, %) Víz ,49 11,% Geotermikus ,9,3% Biogáz ,8 6,% Szél ,54 23,2% Nap ,85 13,3% Biomassza ,5 42,8% Hulladék , 1,6% Depóniagáz ,24 1,9% Biogáz Biomassza Depóniagáz Hulladék Nap Szél Víz Geotermikus 6. ábra A negyedévben termelt villamosenergia-termelés típus szerinti megoszlása A 218. II. negyedév kapcsán megállapítható, hogy az előző negyedév adataihoz képest elmozdulások történtek az egyes termelési típusok megoszlásában. A nap kiemelkedő, a víz jelentősebb, a biomassza kisebb mértékű termelés növekedést mutatott, míg a biogáz, a depónia, a hulladék, a szél és a geotermikus kisebb mértékű termelés csökkenést. A nap és szél esetében időjárásfüggő erőművek esetében nagyban közrejátszott az időjárási viszonyok alakulása is (az elmúlt negyedév jellemzően napos, kevésbé szeles volt). A 7. ábrán a KÁT támogatás diagram látható, mely a termeléstől kissé eltérő eloszlást mutat. Ezen adatok úgy kerülnek meghatározásra, hogy a havonta a KÁT Termelőknek kifizetett összegből levonásra került a termelt villamos energia piaci értéke 5, valamint hozzá lett adva a KÁT Termelőkre kiszabott pótdíjjal csökkentett, általuk okozott, de az ipari fogyasztók által finanszírozott kiegyenlítő energia költsége. 5 A piaci ár a HUPX havi EUR/MWh átlagára, mely a MAVIR által realizált árfolyamon lett átkonvertálva Ft/kWh-ra. Ez az az árfolyam, amelyet a MAVIR-nak, mint KÁT mérlegkör-felelősnek az allokáció során a KSZ rendelkezései szerint alkalmaznia kell. 18

19 KÁT támogatás primer energiaforrás szerinti megoszlása az aktuális negyedévben (Ft, %) Szél ,93 29,3% Víz ,12 4,3% Geotermikus ,8,2% Biogáz ,47 5,8% Nap ,74 12,5% Hulladék ,13 1,% Depóniagáz ,48 1,7% Biomassza ,75 45,1% Biogáz Biomassza Depóniagáz Hulladék Nap Szél Víz Geotermikus 7. ábra A negyedévben kifizetett KÁT támogatás típus szerinti megoszlása A 218. II. negyedévben kifizetett összeg nettó 11,82 mrd Ft. Ez kisebb mértékű növekedés az előző negyedév 1,92 mrd Ft-jához viszonyítva. Mivel a termelési mennyiség nőtt, így emiatt a negyedéves termelői kifizetés is emelkedett. Az ábrán az is jól látható, hogy a termeléséhez mérten a szél és a biomassza nagyobb arányú támogatásban, míg a víz, a nap és a hulladék alacsonyabb támogatásban részesült, a többi erőműtípus nagyjából azonosban. Ennek oka egyrészt, hogy primer energiaforrásonként más-más a kötelező átvételi ár, illetve, hogy egyes megújuló erőművek (főként a szélerőművek) szabályozási igénye magasabb, ami azt jelenti, hogy ezen termelők több kiegyenlítő energia költség támogatásban részesülnek. Mivel az időjárásfüggő erőművek jelentősen befolyásolják a KÁT mérlegkör termelési profilját, így a 8. és 9. ábrák a nap és a szélerőművi termelés görbéit szemléltetik azonos negyedévre vonatkozóan. Az éves profilozás alapján pedig jól látható, hogy mostanra a napos termelés közel megnégyszereződött az előző év azonos időszakához képest, illetve a kilépő szeles erőműveknek és a kevésbé szeles időjárásnak köszönhetően a szeles erőművek termelési karakterisztikája is megváltozott (majdnem harmadával csökkent az előző év azonos időszakához képest). 19

20 MWh 9 Napos termelés : - :15 :3 - :45 1: - 1:15 1:3-1:45 2: - 2:15 2:3-2:45 3: - 3:15 3:3-3:45 4: - 4:15 4:3-4:45 5: - 5:15 5:3-5:45 6: - 6:15 6:3-6:45 7: - 7:15 7:3-7:45 8: - 8:15 8:3-8:45 9: - 9:15 9:3-9:45 1: - 1:15 1:3-1:45 11: - 11:15 11:3-11:45 12: - 12:15 12:3-12:45 13: - 13:15 13:3-13:45 14: - 14:15 14:3-14:45 15: - 15:15 15:3-15:45 16: - 16:15 16:3-16:45 17: - 17:15 17:3-17:45 18: - 18:15 18:3-18:45 19: - 19:15 19:3-19:45 2: - 2:15 2:3-2:45 21: - 21:15 21:3-21:45 22: - 22:15 22:3-22:45 23: - 23:15 23:3-23: II. negyedév 217.II. negyedév 8. ábra A KÁT mérlegkör naperőműveinek termelési profil változása MWh 8 Szeles termelés : - :15 :3 - :45 1: - 1:15 1:3-1:45 2: - 2:15 2:3-2:45 3: - 3:15 3:3-3:45 4: - 4:15 4:3-4:45 5: - 5:15 5:3-5:45 6: - 6:15 6:3-6:45 7: - 7:15 7:3-7:45 8: - 8:15 8:3-8:45 9: - 9:15 9:3-9:45 1: - 1:15 1:3-1:45 11: - 11:15 11:3-11:45 12: - 12:15 12:3-12:45 13: - 13:15 13:3-13:45 14: - 14:15 14:3-14:45 15: - 15:15 15:3-15:45 16: - 16:15 16:3-16:45 17: - 17:15 17:3-17:45 18: - 18:15 18:3-18:45 19: - 19:15 19:3-19:45 2: - 2:15 2:3-2:45 21: - 21:15 21:3-21:45 22: - 22:15 22:3-22:45 23: - 23:15 23:3-23: II. negyedév 217. II. negyedév 9. ábra A KÁT mérlegkör szélerőműveinek termelési profil változása 2

21 A 1. ábra a napi menetrendek pontosságát mutatja a tény termeléshez viszonyítva havi szummában. A mérlegkör kereskedelmi szaldóját a napi menetrendek határozzák meg, így annak a tény termeléshez viszonyított pontossága a kiegyenlítő energián és annak költségén látszik meg. A pontosság ugyan havi szummában van, míg a kiegyenlítő energia elszámolása negyedóránként történik, azonban ahol az eltérés havi szinten nagyobb (a kiegyenlítő energia egységáraival egyetemben), ott valószínűsíthetően a kiegyenlítő energia is magasabb lesz. GWh 25 A napi menetrendek pontossága havi szummában 6% ,65% 3,36% 5% 4% 1 5 2,43% 1,98% 1,6% 1,46% 1,27% 1,27% 1,21%,61%,21%,5% % 2% 1% % Napi menetrend Tény termelés Eltérés 1. ábra A napi menetrendek pontossága a tény termeléshez viszonyítva 3.2 KÁT allokáció A 11. diagram a Finanszírozási rendelet alapján, a KÁT pénzeszköz összegét mutatja be. Az előzetes termelői költség a KÁT Termelőknek előzetes, kalkulált tárgyhavi tény kifizetést (a KÁT Termelők előzetes, kalkulált tárgyhavi tény termelése és a zónaidős hatósági árak szorzatösszege) mutatja. Míg a pénzügyi korrekciók a Finanszírozási rendelet 5. -a által meghatározott tételeket (befolyt pótdíjak, jogosulatlan értékesítés, kiegyenlítő energia költsége, pénzügyi ráfordítások és bevételek tárgyhavi összege, KÁT mérlegkör-felelős működtetési költsége, HUPX tárgyhavi ügyletkötésekből származó bevételek összege, HUPX tárgyhavi technikai költségek, a tárgyhónapot megelőző termelési időszak termelési és kiegyenlítő energia költség módosulásai, a tárgyhónapot megelőző termelési időszakban a KÁT pénzeszköz fizetésére kötelezettek tény értékesítési adatának módosulása miatti többletbevételek vagy visszatérítések) foglalják magukban. A kettő összessége adja a KÁT pénzeszköz összegét (allokált költség), mely a 218. II. negyedévben átlagosan 4 mrd Ft volt, mely kismértékű növekedés az előző negyedév átlagosan nettó 3,6 mrd Ft-jához képest. Ez a 218. II. negyedév magasabb termelési költségének volt köszönhető. 21

22 mrd Ft 8 KÁT pénzeszköz összege ,6 6,5 3,8 3,4 5,7 6,2 3,7 3,5 5,7 2,5 6,3 5,8 4,2 4,1 5,2 3,2 5,5 3,7 6,8 5, 5,7 6,3 3,6 3,5-2 -2,9-3,1-2, -2,6-3,2-2,1-1,8-1,9-1,8-1,7-2,2-2, Termelői költség Pénzügyi korrekciók Allokált költség 11. ábra KÁT pénzeszköz összege A 12. diagram a KÁT pénzeszköz mértékét mutatja, melyet a KÁT pénzeszköz összege és az összesített tény értékesítési adat hányadosa ad. TWh 3 Havi összesített tény értékesítés és KÁT pénzeszköz mértéke Ft/kWh ,2 2,3 2,2 2,3 2,2 2,1 2,3 2,2 2,3 2,1 2,3 2, ,7 1,5 1,7 1,6 1,1 2, 1,8 1,5 1,6 2,4 1,6 1, Mérlegkör-felelősök T havi tény értékesítése Pénzeszköz mértéke 12. ábra A KÁT pénzeszköz mértéke 22

23 218. április hónapban a termelői kifizetés a szokottnál magasabb, azonban a másnapi HUPX értékesítés összességében alacsonyabb volt, melynek következtében a pénzeszköz összesített költsége és mértéke is megugrott. A negyedév többi hónapjában a megszokott szinten mozgott. 3.3 KÁT szervezett villamosenergia-piaci kereskedése 216. április 1-től kezdődően a KÁT mérlegkör-felelős a KÁT Termelők napi menetrendjeinek órásítását követően, a teljes mennyiséget értékesíti a HUPX másnapi szegmensén, továbbra is alsó,1 /MWh limitáras ajánlatként július 1-jétől a KÁT mérlegkör-felelősnek pedig lehetősége van, hogy a HUPX DAM piaci órás értékesítés miatti nyitott pozíciókat (negyedórás termelői menetrendek) a HUPX ID piacán egyenlítse ki. A 13. ábra a KÁT mérlegkör HUPX-en történő kereskedési mennyiségeit és a Befogadó által realizált árfolyamon átszámolt súlyozott átlagárat mutatja. Látható, hogy mind a kereskedési mennyiség mind az átlagár jelentős ingadozást mutat II. negyedév időszakban ez átlagosan havonta 187 GWh és 13 Ft/kWh volt, míg az előző negyedév időszakban átlagosan havonta 164 GWh és 12 Ft/kWh volt. GWh ,3,4,4,4 22,,5,4,3 199,1 174,4 188,2 193,4 177,4 173,7 17,8 15,8 13,3 -,8 -,5 -,5 A KÁT mérlegkör HUPX kereskedése 18,9 15,4 12,5 11,2,4,2,4 192,7 155,2 163, 13, 12,6 1,,6,4 196,1 171,7 16,8 13,5 -,6 -,6 -,5 -,5 -,4 -,5 -,7 -,9-1, Ft/kWh Tény DAM tőzsdei értékesítés Tény ID tőzsdei vásárlás Tény ID tőzsdei értékesítés DAM átlagár 13. ábra A KÁT mérlegkör HUPX-en történő kereskedési mennyiségei és a Befogadó által realizált árfolyamon átszámolt súlyozott átlagárak A 14. ábra a HUPX-en kereskedett villamos energia forintra átszámított szumma összegét, a kereskedéssel kapcsolatban felmerülő költségeket (tagsági és tranzakciós díjak), valamint a realizált havi átlagárfolyamot mutatja, melyeket több tényező (mennyiség, árfolyam, HUPX ár) befolyásol, melyek közül elsődlegesen a kereskedett 23

24 mennyiség, másodlagosan a HUPX ár a meghatározó. A 218. II. negyedév időszaka közötti havi átlagos bevétel 2,53 mrd Ft, a kiadás -4,93 millió Ft volt. Ez mindkét irányban növekedést mutat az előző negyedév időszakához képest, mivel azon időszakban a havi átlagos bevétel 2,5 mrd Ft, a kiadás -4,45 millió Ft volt. Az ok szintén a negyedévben tapasztalható tény termelői mennyiség növekedése, valamint május és június hónapban az EUR/HUF árfolyam korábbi sávból történő jelentős elmozdulása volt. milliárd Ft 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, -,5 3,2 3,5 34,9 35,3 A KÁT mérlegkör HUPX kereskedésének bevételei és kiadásai 2,9 2,3 31,7 39,8 3,3 312,4 311,8 312,7 312,5 312,1 2,4 2, 39,6 2,1 2,1 1,9 319,3 -,5 -,5 -,4 -,5 -,4 -,5 -,5 -,4 -,4 -,5 -,4 -,5 2,3 326, ,3 HUF/EUR HUPX kereskedésből származó szumma MAVIR által realizált átlagárfolyam HUPX technikai költségek 14. ábra A HUPX-en kereskedett villamos energia forintra átszámított összege, a kereskedéssel kapcsolatban felmerülő kiadások és a realizált havi átlagárfolyam 24

25 A 15. ábra a HUPX-re beadott ID ajánlatok teljesülését mutatja. GWh KÁT részleges ID ajánlatok teljesülése 15 1% 12 1,1,9 1, 8% ,8% 62,8% 58,5% 52,3% 49,5% 11, 11,2 1,2 4,3% 39,1% 35,2% 28,8%,9 1,4 1,1 1,,8 1,6 8,8% 1,,9 2,1 1,1 1,4,6 1,6 2,1 7,7% 8,8%,5,5,6 1, Nem teljesült ajánlat Teljesült ajánlat Teljesült/Összes ajánlat aránya 15. ábra KÁT részleges ID ajánlatok teljesülése 6% 4% 2% % A beadott ID ajánlati mennyiségek 217. október óta jelentősen csökkentek, mivel a mérlegköri portfolió megváltozásának eredményeképpen a KÁT mérlegkör órán belüli szabályozási igénye jelentősen kevesebb lett. Ebből adódóan a nem teljesült ajánlatok mértéke is csökkent a 217. októbert megelőző adatokhoz képest. A beadott ajánlatok 4-6%-a nem kelt el. A negyedévben az átlagos teljesülés 46% volt. Az átlagos FEL irányú igény csökkentés 863 MWh, a LE irányú igény csökkentés pedig 466 MWh volt. A napon belüli kereskedésből adódó költségmegtakarítás pedig a negyedévben átlagosan 7 millió Ft volt. 3.4 KÁT szabályozás (kiegyenlítő energia és pótdíjak) Az átvételi kötelezettség alá eső villamos energia termelőinek támogatása a KÁT rendszer keretében egyrészt a piacinál magasabb, hatóság által meghatározott árakon történő villamosenergia-átvétel útján, illetve az általuk okozott kiegyenlítő energia költségének megfizetése alóli részleges mentesítéssel 6 valósul meg. A 16. ábrán a mérlegkör fel- és leszabályozási igényei (az előjel a szabályozás irányát mutatja), valamint havi átlagos kiegyenlítő energia árai láthatók. A 218. II. negyedévben átlagosan 6,51 GWh volt a felszabályozás és 1,76 GWh a leszabályozási igény. Ez az előző negyedév adataihoz képest (6,31 GWh és 9,8 GWh) 6 A KÁT rendelet 7. -a szerinti pótdíj szankciók hivatottak arra, hogy a KÁT Termelőket a menetrendek pontos tartására ösztönözzék. A,5 MW vagy afeletti beépített teljesítményű erőműveknek a menetrendeltérés okán pótdíj fizetési kötelezettségük keletkezhet, így ők nem mentesülnek teljes mértékben a kiegyenlítő energia költségének megfizetése alól. 25

26 a felszabályozási igényben és a leszabályozási igényben is növekedést jelentett. Ennek okai a KÁT Termelők pontosabb tervezésére és a termelés növekedésére vezethetők vissza. A KÁT mérlegkör kiegyenlítése GWh Ft/kWh 15 13,5 6 1,2 1,8 11,3 9, ,2 7,2 7, 6,6 4 5,4 6,1 4,4 3,8 32,7 34,8 32,7 33,3 35,5 36, ,4 32,5 27,5 26,7 28, ,1,7 1,8,2 3,1 3,3-2,1-2,6 -,3 2,1 3,7 1, ,3-7,3-8,8-8,7-9, -8,7-1, -11,2-1,7-13,3-11, , Felszabályozási igény Átlagos felszabályozási ár Leszabályozási igény Átlagos leszabályozási ár 16. ábra A KÁT mérlegkör fel- és leszabályozási igényei és a havi átlagos kiegyenlítő energia árai Az ábrán megfigyelhető, hogy jelen negyedévben növekedni kezdtek a kiegyenlítő energia felszabályozás egységárai és a negyedév átlagolt leszabályozási és felszabályozási igénye is nőtt az előző negyedév átlagához képest. A kiegyenlítő energia költségeinek emelkedése csak 218. június hónapban következett be, mivel ott jelentősen megugrott mind a felszabályozás mennyisége, mind az ára is. Az ábrán az is látható, hogy néhány hónap kivételével, szinte egész évben jellemző volt a pozitív értékű leszabályozási ár, ami azt jelentette, hogy a mérlegkörnek fizetni kellett a leszabályozásért is. A 17. ábra az előzőeket mutatja, immár költség szinten. A 218. II. negyedév átlaga 27 millió Ft volt, ami 23%-os növekedés az előző negyedév átlagos 22 millió Ft-hoz képest, melynek oka a negyed év utolsó hónapjának kiugró felszabályozási mennyiség és ára. 26

27 millió Ft A KÁT mérlegköri kiegyenlítő energia költsége , ,1 372,6 4, 3 243,2 276,7 225,2 267,8 227, ,9 167,2 183, ábra A KÁT mérlegkör fel- és leszabályozási igényeiből adódó kiegyenlítő energia költségek A 18. ábra havi bontásban mutatja a mérlegkör okozathelyes primer energiahordozó szerinti kiegyenlítő energia költség 218. II. negyedévi megoszlását. Látható, hogy a szélerőművek terv-tény eltérései okozzák a negyedéves költség kb. 63%-át. 1% a biomassza, 4% a biogáz, 3% a vízerőmű, 11% a naperőmű és 2% a depónia által okozott költség, a hulladék 1%-ot, a geotermikus pedig az 1%-ot sem éri el. Az ID bevezetésével a KÁT profilozás miatt keletkező kiegyenlítő energia drasztikusan lecsökkent és a negyedévben 4% lett. 27

28 millió Ft 3 A KÁT mérlegköri kiegyenlítő energia okozathelyes költségleosztása az aktuális negyedévben KÁT profil Biogáz Biomassza Depóniagáz Hulladék Nap Szél Víz Geotermikus ábra A KÁT mérlegkör kiegyenlítő energia költségének negyedévi megoszlása termelési típusonként A 19. ábra a kirótt pótdíj összegét mutatja havi szinten. millió Ft 4 KÁT Termelőkre kirótt pótdíjak összege 1, ,4,2,5,3 1,1 1,5 3,3 1,7,5,4 1,,4 1 2, 2,7 2,2 13,9 21, 21,7 21,5 2,7 18,4 21,4 21, Menetrend eltérésre kirótt pótdíj Menetrendhiányra kirótt pótdíj 19. ábra A KÁT Termelőkre kirótt pótdíjak összege 28

29 Az ingadozó, néhol magasabb pótdíj költségeket általában az időjárásfüggő erőművek rossz napi menetrendezési gyakorlata okozza. Az ábrán látható, hogy a menetrend hiány miatt kirótt pótdíjak elhanyagolhatóak az eltérések miatt kivetett pótdíjakhoz képest, valamint a pótdíj összegek nagyságrenddel alacsonyabbak, mint a kiegyenlítő energia költségek II. negyedévben a kirótt pótdíjak átlagos mértéke 21 millió Ft volt, mely 1%-os csökkenés az előző negyedév 23 millió Ft-jához képest. Ez azt mutatja, hogy ebben a hónapban a termelők pontosabban menetrendeztek. A 2. ábra a kiegyenlítő energia költségeket és a menetrend eltérésre kirótt szabályozási pótdíjak értékét, illetve azok arányát mutatja be. Látható, hogy 218. II. negyedévben a kirótt pótdíjak a kiegyenlítő energia költségnek átlagosan 9%-át teszik ki, ez csökkenés az előző negyedévhez képest. millió Ft 6 A KÁT kiegyenlítő energia és pótdíjak 35% ,1 4, 372,6 334,1 276,7 14,8% 267,8 243,2 225,2 227,9 11,9% 1,7% 181,9 1,3% 183,2 8,4% 167,2 7,8% 8,% 8,4% 8,3% 4,2% 5,7% 5,7% 35,7 2,2 21,3 2,4 14,2 22,1 23,2 24,8 22,4 18,9 21,7 22, % 25% 2% 15% 1% 5% % KÁT kiegyenlítő energia költség KÁT Értékesítőkre kirótt pótdíjak A szabályozási pótdíj és a KE költség aránya 2. ábra A KÁT mérlegkör kiegyenlítő energia költségei, az termelőkre kirótt szabályozási pótdíjak és ezek aránya Korábban már említésre került, hogy a KÁT Termelők a piaci ár fölött minden megtermelt villamos energia kwh-ja után ártámogatásban és a KÁT allokáció szabályainak megfelelően részleges kiegyenlítő energia támogatásban részesülnek. A 21. ábrán látható az, hogy egyes energiaforrások átlagosan mekkora kiegyenlítő energia költséget okoznak minden egyes megtermelt kwh után. A mérlegkört tekintve 218. II. negyedévben ez kwh-ánként átlagosan nettó 1,18 Ft-ot jelentett. A mérlegkörbe termelő 84,21 MW kapacitás közül a legjelentősebb a biomassza és a szél 226,4 35,65 MW kapacitással. Növekszik a nap, aminek már 189,893 MW a kapacitása. Míg a biogáz termeléshez kwh-ként csak nettó 57 fillérrel, a biomasszához 29 fillérrel, a hulladékhoz 5 fillérrel, a vízhez 32 fillérrel, addig a depóniához 1 Ft 36 fillérrel, a naphoz 1 Ft 17 fillérrel, a széltermeléshez nettó 3 Ft 73 29

30 fillérrel kellett hozzájárulni a költségviselőknek, mely magas Ft érték jól tükrözi, hogy az időjárásfüggő erőművek termelése nehezen tervezhető, így a velük kapcsolatos költségek is ennek megfelelően alakulnak. Ft/kWh 4, A kiegyenlítő energia fajlagos költsége primér energia források szerint a portfólió hatás és a szabályozási pótdíj figyelembe vételével az aktuális negyedévben 3,73 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, 1,36 1,17 1,31,57,29,5,32, Biogáz Biomassza Depónia Hulladék Nap Szél Víz Geotermikus KÁT 21. ábra Az egyes energiaforrások átlagos fajlagos kiegyenlítő energia költségei a negyedévben Érdekesség még, hogy bár mindkettő időjárásfüggő, a naperőművek fajlagos kiegyenlítési költsége jelentősen alacsonyabb, mint a szélerőműveké. Ennek fő oka, hogy a jelenlegi 189,893 MW beépített nap teljesítménynek kb. 78%-a,5 MW alatti kiserőmű, és ezek nagy része, mivel nincs szankcionálva, nem ad menetrendet, így ők termelés esetén állandó leszabályozásban vannak, a leszabályozási árak pedig alacsonyabbak a felszabályozásinál. 3

31 4 Prémium támogatási rendszer statisztikai adatai Jelen fejezetben a Prémium támogatási rendszer 218. II. negyedéves statisztikai adatai kerülnek bemutatásra a Premizált termelés, a Prémium allokáció vonatkozásában. 4.1 Prémium termelés A 22. táblázatban a prémium rendszerbe történő be- és kilépés látható adott negyedévre termelési típus és beépített teljesítmény alapján, az előző időszakhoz viszonyítva. Premizált tagok darabszáma, beépített Biogáz Biomassza teljesítménye Mindösszesen én 218. II. negyedévben Prémiumból kilépett 218. II. negyedévben Prémiumba belépett án db MW db MW db MW db MW Barna,, 4 2, ,159 Zöld,,,, Összesen,, 4 2, ,159 Barna 3 684,,, 3 684, Zöld 3 684,,, 3 684, Összesen 6 684,*,, 6 684,* 6 684,, 4 2, ,159 * Ugyanazon termelő, aki zöld és barna prémiumra jogosult, azonos időszakra csak az egyik típusú támogatást kaphatja 22. táblázat A Prémium rendszerbe be és kilépő termelők típus és beépített teljesítmény szerint az aktuális negyedévre A 218. II. negyedévben 2,159 MW beépített teljesítményű biogáz erőmű csatlakozott a prémium támogatási rendszerhez, melyből az összes támogatott áras barna prémiumra jogosult. A premizált termelők beépített teljesítménye a 218. II. negyedév végével 686,159 MW, melynek túlnyomó része továbbra is biomassza, de a biogáz belépők száma is növekszik. A 23. és 24. ábra a Premizált termelők tényleges termelését mutatja be mennyiségi és költség szinten. Látható, hogy a 218. II. negyedévben ténylegesen termelt havi mennyiség 133 GWh, mely 2,28 milliárd Ft kifizetést jelent. Ez növekedés az előző negyedév 11 GWh és 1,3 milliárd kifizetéséhez képest. Ennek oka, hogy a termelés volumene és költsége hónapról-hónapra változó, nem egyenletes a kvótakihasználás, és az ár zöld és támogatott áras barna prémium esetében havonta változó nagyságú, a tüzelőanyag költség alapú barna prémium esetében pedig előre rögzítetten fix. 31

32 GWh Prémium támogatás alá eső termelés 151, ,2 16,4 46,3 27, 37,1 37,8 43,1 52, ábra Prémium támogatás alá eső termelés a negyedévben Összesen 21,24 16,37 151,15 46,31 26,95 37,12 37,82 43,13 52,32 Barna Prémium,, 151,15 46,31 26,95 37,12,,21 52,32 Zöld Prémium 21,24 16,37,,,, 37,82 42,92, millió Ft Prémium támogatás alá eső kifizetés ,7 94,4 883, , , , , , ábra Prémium támogatás alá eső kifizetés a negyedévben , Összesen 375,48 232, ,7 431,59 251,2 345,94 94,37 883,23 489,11 Barna Prémium,, 1 48,7 431,59 251,2 345,94, 2,93 489,11 Zöld Prémium 375,48 232,94,,,, 94,37 88,3, 7 Az ábra korrigált adatot is tartalmaz 8 Az ábra korrigált adatot is tartalmaz 32

33 4.2 Prémium allokáció A Finanszírozási rendelet alapján a Prémium pénzeszköz összegének meghatározása. A havi előzetes tény Premizált termelői kifizetést (a Premizált Termelők előzetes, tárgyhavi tény termelése és a zöld vagy barna prémium havi kalkulált árainak, ill. barna prémium fix árainak szorzatösszege), a Finanszírozási rendelet 6. -a által meghatározott korrekciós tételeket (T hónap előtti termelői bizonylat kiadás változások, T hónapban befolyt jogosulatlanul igénybe vett támogatás után fizetett visszatérítések összege, T havi pénzügyi hozam-költség szaldó, T hónapban figyelembe vett MEKH által elismert működési költség, T hónap előtti mérlegkör-felelősi számla módosulások szaldója, T-1 havi KSZ II./3.7.5.A. (c) egyenlegigazítás) foglalja magában. A kettő összessége adja a Prémium pénzeszköz összegét (allokált költség), melyet a 25. ábra szemléltet II. negyedévben ez összesen 2,29 milliárd Ft költséget jelentett a Prémium pénzeszköz fizetésére kötelezetteknek, mely jelentős növekedés az előző negyedév 1,3 milliárd Ft-jához képest. Ez azzal magyarázható, hogy volt zöld prémiumos termelés az adott negyedévben, mely magasabb árral kalkulálódik a barna prémiumnál. millió Ft Prémium pénzeszköz összege 1 396, 94,2 88,3 1 48,7 55,4 431,4 388,2 345,2 16,27 94,4 88,3,3 25,9 232,9 388,2 431,6 489,1,1 345,9 232,9 251,2-12,73 -,15 -,27 -,72 -,15 -, Termelői költség Pénzügyi korrekciók Allokált költség 25. ábra Prémium pénzeszköz összege A 26. diagram a Prémium pénzeszköz mértékét mutatja, melyet a Prémium pénzeszköz összege és az összesített tény értékesítési adat hányadosa ad. Az ábrán látható, hogy a költségek növekedése a pénzeszköz mértékének növekedését is előidézte. 33

34 TWh 3, 2,5 2, Havi összesített tény értékesítés és Prémium pénzeszköz mértéke,7 Ft/kWh,9,8,7,6 1,5 1,,5 2,3 2,2,2,1 2,1 2,3,2 2,2,1 2,3,2,4 2,1,4 2,3 2,3,2,5,4,3,2,1, , Mérlegkör-felelősök T havi tény értékesítése Pénzeszköz mértéke 26. ábra Prémium pénzeszköz mértéke és tény fogyasztási adat az aktuális negyedévben 34

Magyar Energetikai Társaság 3. Szakmai Klubdélután

Magyar Energetikai Társaság 3. Szakmai Klubdélután 2 Magyar Energetikai Társaság 3. Szakmai Klubdélután A megújuló támogatási rendszer Kincses Péter megújuló támogatási osztályvezető MAVIR ZRt. 2018. június 05. 3 Jogszabályi háttér VET VET Vhr. 299/2007.

Részletesebben

KÁT fórum. A KÁT Intraday és a KÁT pótdíj átalakítás. Kincses Péter megújuló támogatási osztályvezető MAVIR ZRt május 16.

KÁT fórum. A KÁT Intraday és a KÁT pótdíj átalakítás. Kincses Péter megújuló támogatási osztályvezető MAVIR ZRt május 16. KÁT fórum A KÁT Intraday és a KÁT pótdíj átalakítás Kincses Péter megújuló támogatási osztályvezető MAVIR ZRt. 018. május 16. 3 Tartalom A kötelező átvételi rendszer KÁT Intraday A KÁT bónusz-malusz rendszer

Részletesebben

A Kormány 391/2015. (XII. 11.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány 391/2015. (XII. 11.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány 391/2015. (XII. 11.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. (1) bekezdés 29. pontjában,

Részletesebben

A napenergia-hasznosítás jelene és jövője, támogatási programok

A napenergia-hasznosítás jelene és jövője, támogatási programok A napenergia-hasznosítás jelene és jövője, támogatási programok Dr Grabner Péter Elnökhelyettes úr megbízásából Tóth Tamás Főosztályvezető Naperőmű Tervezők Fóruma 2018. május 30. 1 Tartalom A megújuló

Részletesebben

A Kormány.../2017. (. ) Korm. rendelete. a megújuló energiaforrásból származó villamos energiáról szóló Korm. rendeletek módosításáról

A Kormány.../2017. (. ) Korm. rendelete. a megújuló energiaforrásból származó villamos energiáról szóló Korm. rendeletek módosításáról 1 A Kormány../2017. (. ) Korm. rendelete a megújuló energiaforrásból származó villamos energiáról szóló Korm. rendeletek módosításáról A Kormány a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170.

Részletesebben

Biogázból villamosenergia: Megújuló energiák. a menetrendadás buktatói

Biogázból villamosenergia: Megújuló energiák. a menetrendadás buktatói Biogázból villamosenergia: a menetrendadás buktatói Szárszó Tibor Budapest 2012.11.27 Biogáz üzem Jogszabályok 2007. évi LXXXVI. törvény 9. (2) A megújuló energiaforrás, valamint a hulladék, mint energiaforrás

Részletesebben

Megújulóenergia-hasznosítás és a METÁR-szabályozás

Megújulóenergia-hasznosítás és a METÁR-szabályozás Megújulóenergia-hasznosítás és a METÁR-szabályozás Tóth Tamás főosztályvezető Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Magyar Energia Szimpózium 2016 Budapest, 2016. szeptember 22. Az előadás vázlata

Részletesebben

Új típusú ösztönzők a KÁT és a METÁR pótdíjazási rendszerében

Új típusú ösztönzők a KÁT és a METÁR pótdíjazási rendszerében Új típusú ösztönzők a KÁT és a METÁR pótdíjazási rendszerében Palotai Zoltán osztályvezető Megújuló Energia Osztály Zöldgazdaság Fejlesztési Főosztály Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Budapest, 2018. május

Részletesebben

A megújuló energia alapú villamos energia termelés támogatása (METÁR)

A megújuló energia alapú villamos energia termelés támogatása (METÁR) A megújuló energia alapú villamos energia termelés támogatása (METÁR) Dr. Makai Martina helyettes államtitkár Zöldgazdaság fejlesztéséért, klímapolitikáért és kiemelt közszolgáltatásokért felelős helyettes

Részletesebben

2018. április 19. Március. Rendszerterhelés forrásai március. Nettó erőművi termelés (>50 MW) Nettó erőművi termelés (<50MW) Import szaldó

2018. április 19. Március. Rendszerterhelés forrásai március. Nettó erőművi termelés (>50 MW) Nettó erőművi termelés (<50MW) Import szaldó . április 9. Március Rendszerterhelés forrásai -. március 7 Nettó erőművi termelés (> ) Nettó erőművi termelés (

Részletesebben

Magyarország megújuló energia stratégiai céljainak bemutatása és a megújuló energia termelés helyezte

Magyarország megújuló energia stratégiai céljainak bemutatása és a megújuló energia termelés helyezte Magyarország megújuló energia stratégiai céljainak bemutatása és a megújuló energia termelés helyezte Szabó Zsolt fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár

Részletesebben

2016. április 16. Március. Rendszerterhelés forrásai március. Nettó erőművi termelés (>50 MW) Nettó erőművi termelés (<50MW) Import szaldó

2016. április 16. Március. Rendszerterhelés forrásai március. Nettó erőművi termelés (>50 MW) Nettó erőművi termelés (<50MW) Import szaldó 216. április 16. Március Rendszerterhelés forrásai - 216. március 6 Nettó erőművi termelés (> ) Nettó erőművi termelés (

Részletesebben

A megújuló energia alapú villamos energia termelés támogatása (METÁR)

A megújuló energia alapú villamos energia termelés támogatása (METÁR) A megújuló energia alapú villamos energia termelés támogatása (METÁR) Szabó Zsolt fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Részletesebben

A Hivatal feladatai a METÁR kapcsán. Bagi Attila főosztályvezető-helyettes október 11.

A Hivatal feladatai a METÁR kapcsán. Bagi Attila főosztályvezető-helyettes október 11. A Hivatal feladatai a METÁR kapcsán Bagi Attila főosztályvezető-helyettes 2016. október 11. Tartalom - A MEKH feladatai 1. Áttekintés 2. METÁR pályázat lebonyolítása (NFM rendelet alapján) 3. MEKH rendelet

Részletesebben

2015. március 15. Február. Rendszerterhelés forrásai február. Nettó erőművi termelés (>50 MW) Nettó erőművi termelés (<50MW) Import szaldó

2015. március 15. Február. Rendszerterhelés forrásai február. Nettó erőművi termelés (>50 MW) Nettó erőművi termelés (<50MW) Import szaldó 215. március 15. Február Rendszerterhelés forrásai - 215. február 7 6 5 Nettó erőművi termelés (>5 ) Nettó erőművi termelés (

Részletesebben

A megújuló energiák új támogatási rendszere (METÁR) Tóth Tamás Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

A megújuló energiák új támogatási rendszere (METÁR) Tóth Tamás Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal A megújuló energiák új támogatási rendszere (METÁR) Tóth Tamás Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Az előadás vázlata 1. A METÁR bevezetésének előzményei 2. A METÁR főbb elemei 3. Kérdések

Részletesebben

A megújuló támogatási rendszer története Magyarországon: A megújuló, hulladék és a kapcsolt termelés támogatásának lehetőségét a villamos energiáról

A megújuló támogatási rendszer története Magyarországon: A megújuló, hulladék és a kapcsolt termelés támogatásának lehetőségét a villamos energiáról A megújuló támogatási rendszer története Magyarországon: A megújuló, hulladék és a kapcsolt termelés támogatásának lehetőségét a villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény, és annak felhatalmazása

Részletesebben

Tisztelt KÁT partnerek!

Tisztelt KÁT partnerek! Tisztelt KÁT partnerek! A Magyar Közlönyben 211. március 25-én kihirdetésre került az energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló 211. évi XXIX. Törvény, amelynek értelmében a kötelező átvételi rendszernek

Részletesebben

Az átvételi kötelezettség keretében megvalósult villamosenergia-értékesítés. támogatottnak minısíthetı áron elszámolt villamos

Az átvételi kötelezettség keretében megvalósult villamosenergia-értékesítés. támogatottnak minısíthetı áron elszámolt villamos Az átvételi kötelezettség keretében megvalósult villamosenergia-értékesítés fıbb mutatói 2009 I. félévében Az ún. KÁT mérlegkörben 1 támogatottnak minısíthetı áron elszámolt villamos energiához kapcsolódó

Részletesebben

Neptun kód: Vizsga feladatok. Villamosenergia-piac és minőségszabályozás tárgyból

Neptun kód: Vizsga feladatok. Villamosenergia-piac és minőségszabályozás tárgyból 14. június 3. Név: Neptun kód: Vizsga feladatok Villamosenergia-piac és minőségszabályozás tárgyból 1. Ismertesse a szekunder- és tercier teljesítménytartalékok éves beszerzési módját! Térjen ki a szolgáltatást

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet alkalmazási köre

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet alkalmazási köre 1 A Kormány../2017. (......) Korm. rendelet a megújuló energiaforrásból termelt villamos energia kötelező átvételi és prémium típusú támogatásáról A Kormány a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI.

Részletesebben

Neptun kód: Vizsga feladatok. Villamosenergia-piac és minőségszabályozás tárgyból

Neptun kód: Vizsga feladatok. Villamosenergia-piac és minőségszabályozás tárgyból 2012. június 1. Név: Neptun kód: Vizsga feladatok Villamosenergia-piac és minőségszabályozás tárgyból 1. Tevékenység szerint csoportosítsa a villamosenergia-piac szereplőit! Ahol tud, adjon példát, valamint

Részletesebben

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7.

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: VEFO-537/ /2009 ÜGYINTÉZŐ: Horváth Károly TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7774 TELEFAX: 06-1-459-7764; 06-1-459-7766 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; horvathk@eh.gov.hu

Részletesebben

A megújuló villamosenergiatámogatási. erőműveinek jövőbeni keretei Magyarországon a biomassza

A megújuló villamosenergiatámogatási. erőműveinek jövőbeni keretei Magyarországon a biomassza A megújuló villamosenergiatámogatási rendszer (METÁR) új erőműveinek jövőbeni keretei Magyarországon a biomassza tüzelés szemszögéből A jelenleg ismert rendeletek és tervezetek alapján Rudolf Péter vezérigazgató

Részletesebben

Magyar joganyagok - 299/2017. (X. 17.) Korm. rendelet - a megújuló energiaforrásbó 2. oldal 1. barna prémium: a villamos energiáról szóló évi LX

Magyar joganyagok - 299/2017. (X. 17.) Korm. rendelet - a megújuló energiaforrásbó 2. oldal 1. barna prémium: a villamos energiáról szóló évi LX Magyar joganyagok - 299/2017. (X. 17.) Korm. rendelet - a megújuló energiaforrásbó 1. oldal 299/2017. (X. 17.) Korm. rendelet a megújuló energiaforrásból termelt villamos energia kötelező átvételi és prémium

Részletesebben

Magyar joganyagok - 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet - a megújuló energiaforrásb 2. oldal c)1 biomassza, biogáz vagy hulladékból nyert energia tová

Magyar joganyagok - 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet - a megújuló energiaforrásb 2. oldal c)1 biomassza, biogáz vagy hulladékból nyert energia tová Magyar joganyagok - 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet - a megújuló energiaforrásb 1. oldal 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ. a nem engedélyköteles ezen belül a háztartási méretű kiserőművek adatairól ( ) június

ÖSSZEFOGLALÓ. a nem engedélyköteles ezen belül a háztartási méretű kiserőművek adatairól ( ) június ÖSSZEFOGLALÓ a nem engedélyköteles ezen belül a háztartási méretű kiserőművek adatairól (28-215) 216. június 1. Bevezető A villamos energiáról szóló 27. évi LXXXVI. törvény alapján a,5 MW alatti beépített

Részletesebben

A nemzeti fejlesztési miniszter 4/2011. (I. 31.) NFM rendelete a villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzésérõl

A nemzeti fejlesztési miniszter 4/2011. (I. 31.) NFM rendelete a villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzésérõl A nemzeti fejlesztési miniszter 4/2011. (I. 31.) NFM rendelete a villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzésérõl A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. (2) bekezdés 1. pontjában

Részletesebben

A kötelező átvételi rendszer módosításai a partnerek visszajelzései alapján

A kötelező átvételi rendszer módosításai a partnerek visszajelzései alapján A kötelező átvételi rendszer módosításai a partnerek visszajelzései alapján Ezer Tamás MAVIR ZRt. FIO MEE Vándorgyűlés Balatonalmádi, 2009. szeptember 10. Bevezetés 2 A megújuló energiaforrás, a hulladék,

Részletesebben

93/2004. (VII. 9.) GKM rendelet

93/2004. (VII. 9.) GKM rendelet 93/2004. (VII. 9.) GK rendelet az átvételi kötelezettség alá eső villamos energia átvételének szabályairól és árainak megállapításáról szóló 56/2002. (XII. 29.) GK rendelet módosításáról A villamos energiáról

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 168. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 168. szám MAGYAR KÖZLÖNY 168. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2017. október 17., kedd Tartalomjegyzék 299/2017. (X. 17.) Korm. rendelet A megújuló energiaforrásból termelt villamos energia kötelező átvételi és

Részletesebben

A megújuló-energiahasznosítás új szabályozási környezete. Ringhoffer Örs. osztályvezető. MET XIX. Energia Műhely április 6 HUNGEXPO, Budapest

A megújuló-energiahasznosítás új szabályozási környezete. Ringhoffer Örs. osztályvezető. MET XIX. Energia Műhely április 6 HUNGEXPO, Budapest A megújuló-energiahasznosítás új szabályozási környezete Ringhoffer Örs osztályvezető MET XIX. Energia Műhely 2017. április 6 HUNGEXPO, Budapest Tartalom 1. METÁR (komplex jogszabálycsomag) 2. Műszaki

Részletesebben

A kötelezı átvétel keretében megvalósult villamosenergiaértékesítés

A kötelezı átvétel keretében megvalósult villamosenergiaértékesítés A kötelezı átvétel keretében megvalósult villamosenergiaértékesítés 2008-ban 1. A kötelezı átvétellel kapcsolatos elszámolási rendszer változása Az Európai Unió környezetvédelmi célkitőzéseivel összhangban

Részletesebben

Neptun kód: Vizsga 2 feladatok. Villamosenergia-piac és minőségszabályozás tárgyból

Neptun kód: Vizsga 2 feladatok. Villamosenergia-piac és minőségszabályozás tárgyból 2015. június 2. Név: Neptun kód: Vizsga 2 feladatok Villamosenergia-piac és minőségszabályozás tárgyból 1. Ismertesse a szekunder teljesítménytartalékok elszámolási módját! (10) 2. Ismertesse az A, B és

Részletesebben

Kapros Zoltán: A napenergia hasznosítás környezeti és társadalmi hatásai

Kapros Zoltán: A napenergia hasznosítás környezeti és társadalmi hatásai Kapros Zoltán: A napenergia hasznosítás környezeti és társadalmi hatásai "Nap Napja" (SunDay) rendezvény 2016. Június 12. Szent István Egyetem, Gödöllő A klímaváltozás megfékezéséhez (2DS szcenárió) ajánlott

Részletesebben

Beszámoló a megújuló alapú villamosenergiatermelés, valamint a kötelező átvételi rendszer 2013. évi alakulásáról

Beszámoló a megújuló alapú villamosenergiatermelés, valamint a kötelező átvételi rendszer 2013. évi alakulásáról Beszámoló a megújuló alapú villamosenergiatermelés, valamint a kötelező átvételi rendszer 2013. évi alakulásáról 2014 MEKH Megújuló alapú villamosenergia-termelés, KÁT rendszer 2013 A Magyar Energetikai

Részletesebben

2. melléklet A HATÁROZOTT IDEJŰ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. Amely létrejött, egyrészről

2. melléklet A HATÁROZOTT IDEJŰ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. Amely létrejött, egyrészről 2. melléklet A HATÁROZOTT IDEJŰ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Amely létrejött, egyrészről ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt. Székhelye: 1055 Budapest, Honvéd utca 20/A Cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-045985

Részletesebben

A megújuló energia termelés helyzete Magyarországon

A megújuló energia termelés helyzete Magyarországon A megújuló energia termelés helyzete Magyarországon Szabó Zsolt fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Budapest, 2016.

Részletesebben

Hazai műszaki megoldások az elosztott termelés támogatására

Hazai műszaki megoldások az elosztott termelés támogatására Hazai műszaki megoldások az elosztott termelés támogatására Bessenyei Tamás Power Consult Kft. tamas.bessenyei@powerconsult.hu Program Bevezetés Problémák Megoldási lehetőségek Szoftver bemutató 2 Bevezetés

Részletesebben

A rendszerirányítás. és feladatai. Figyelemmel a változó erőművi struktúrára. Alföldi Gábor Forrástervezési osztályvezető MAVIR ZRt.

A rendszerirányítás. és feladatai. Figyelemmel a változó erőművi struktúrára. Alföldi Gábor Forrástervezési osztályvezető MAVIR ZRt. A rendszerirányítás szerepe és feladatai Figyelemmel a változó erőművi struktúrára Alföldi Gábor Forrástervezési osztályvezető MAVIR ZRt. Kihívások a rendszerirányító felé Az évtized végéig számos hazai

Részletesebben

Beszámoló a megújuló alapú és a kapcsolt villamosenergia-termelés, valamint a kötelező átvételi rendszer 2011. évi alakulásáról

Beszámoló a megújuló alapú és a kapcsolt villamosenergia-termelés, valamint a kötelező átvételi rendszer 2011. évi alakulásáról Beszámoló a megújuló alapú és a kapcsolt villamosenergia-termelés, valamint a kötelező átvételi rendszer 211. évi alakulásáról Magyar Energia Hivatal 212. Tartalomjegyzék Ábra-és táblázatjegyzék... 3 Előszó...

Részletesebben

Magyar joganyagok - 299/2017. (X. 17.) Korm. rendelet - a megújuló energiaforrásbó 2. oldal 1. barna prémium: a villamos energiáról szóló évi LX

Magyar joganyagok - 299/2017. (X. 17.) Korm. rendelet - a megújuló energiaforrásbó 2. oldal 1. barna prémium: a villamos energiáról szóló évi LX Magyar joganyagok - 299/2017. (X. 17.) Korm. rendelet - a megújuló energiaforrásbó 1. oldal 299/2017. (X. 17.) Korm. rendelet a megújuló energiaforrásból termelt villamos energia kötelező átvételi és prémium

Részletesebben

A megújuló energiákkal kapcsolatos kihívások a Hivatal nézőpontjából Dr. Grabner Péter Energetikáért felelős elnökhelyettes

A megújuló energiákkal kapcsolatos kihívások a Hivatal nézőpontjából Dr. Grabner Péter Energetikáért felelős elnökhelyettes A megújuló energiákkal kapcsolatos kihívások a Hivatal nézőpontjából Dr. Grabner Péter Energetikáért felelős elnökhelyettes VIII. Szolár Konferencia 2018. november 8. Tartalom Hazai napenergia-helyzetkép

Részletesebben

JELENTÉS. a negyedévente újonnan belépő háztartási méretű kiserőművekről (2017 Q1 és Q2) november

JELENTÉS. a negyedévente újonnan belépő háztartási méretű kiserőművekről (2017 Q1 és Q2) november a negyedévente újonnan belépő háztartási méretű kiserőművekről (217 Q1 és Q2) 217. november a negyedévente újonnan belépő háztartási méretű kiserőművekről 217 Q1,Q2 1. Bevezető A Magyar Energetikai és

Részletesebben

Magyar joganyagok - 4/2011. (I. 31.) NFM rendelet - a villamos energia egyetemes sz 2. oldal 4. Árszabások 4. (1) Az egyetemes szolgáltatás keretében

Magyar joganyagok - 4/2011. (I. 31.) NFM rendelet - a villamos energia egyetemes sz 2. oldal 4. Árszabások 4. (1) Az egyetemes szolgáltatás keretében Magyar joganyagok - 4/2011. (I. 31.) NFM rendelet - a villamos energia egyetemes sz 1. oldal 4/2011. (I. 31.) NFM rendelet a villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről A villamos energiáról szóló

Részletesebben

T/ számú törvényjavaslat

T/ számú törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10095. számú törvényjavaslat a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény, valamint az energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi XXIX. törvény módosításáról

Részletesebben

AZ IDŐJÁRÁSFÜGGŐ EGYSÉGEK INTEGRÁCIÓJÁNAK HATÁSA A MAGYAR VILLAMOS ENERGIA RENDSZERRE

AZ IDŐJÁRÁSFÜGGŐ EGYSÉGEK INTEGRÁCIÓJÁNAK HATÁSA A MAGYAR VILLAMOS ENERGIA RENDSZERRE AZ IDŐJÁRÁSFÜGGŐ EGYSÉGEK INTEGRÁCIÓJÁNAK HATÁSA A MAGYAR VILLAMOS ENERGIA RENDSZERRE Balog Richárd MAVIR ZRt. I. MMK Energetikai Fórum NAPERŐMŰ TERVEZŐK FÓRUMA 2018. május 30. Budapest I. MMK Energetikai

Részletesebben

Megújuló energia szabályozás és helyzetkép, különös tekintettel a biogáz-szektorra Dr. Grabner Péter Energetikáért felelős elnökhelyettes

Megújuló energia szabályozás és helyzetkép, különös tekintettel a biogáz-szektorra Dr. Grabner Péter Energetikáért felelős elnökhelyettes Megújuló energia szabályozás és helyzetkép, különös tekintettel a biogáz-szektorra Dr. Grabner Péter Energetikáért felelős elnökhelyettes Magyar Biogáz Egyesület közgyűlése 2017. május 4. 1 EU Klímacsomag:

Részletesebben

A megújulóenergia-termelés Magyarországon

A megújulóenergia-termelés Magyarországon GAZDASÁGI PANORÁMA 2018 A megújulóenergia-termelés Magyarországon Csapó Róbert Az új megújuló kapacitásoknak köszönhetően jelentősen átalakul a villamosenergiatermelés Globálisan a legtöbb kormányzat elkötelezte

Részletesebben

A MAVIR tevékenysége a minőségi szolgáltatások tekintetében

A MAVIR tevékenysége a minőségi szolgáltatások tekintetében A MAVIR tevékenysége a minőségi szolgáltatások tekintetében MEE 57. Vándorgyűlés Tari Gábor vezérigazgató MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

eh@eh.gov.hu; slenkere@eh.gov.hu; bagia@eh.gov.hu; magyara@eh.gov.hu

eh@eh.gov.hu; slenkere@eh.gov.hu; bagia@eh.gov.hu; magyara@eh.gov.hu 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: VEFO-366/ /2010 ÜGYINTÉZŐ: SLENKER ENDRE; BAGI ATTILA; DR. MAGYAR ATTILA TELEFON: 06-1-459-7773; 06-1-459-7711; 06-1-459-7767 TELEFAX: 06-1-459-7764 E-MAIL: eh@eh.gov.hu;

Részletesebben

Háztartási méretű kiserőművek és a villamos energia törvény keretei

Háztartási méretű kiserőművek és a villamos energia törvény keretei Háztartási méretű kiserőművek és a villamos energia törvény keretei Grabner Péter Magyar Energia Hivatal Absztrakt: A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: VET) elfogadása

Részletesebben

A nagy hatásfokú hasznos hőigényen alapuló kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés terén elért előrehaladásról Magyarországon

A nagy hatásfokú hasznos hőigényen alapuló kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés terén elért előrehaladásról Magyarországon A nagy hatásfokú hasznos hőigényen alapuló kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés terén elért előrehaladásról Magyarországon (az Európai Parlament és a Tanács 2004/8/EK irányelv 6. cikk (3) bekezdésében

Részletesebben

Éves energetikai szakreferensi jelentés év

Éves energetikai szakreferensi jelentés év Éves energetikai szakreferensi jelentés 2017. év Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 Vezetői összefoglaló... 2 Energiafelhasználás... 4 Villamosenergia-felhasználás... 4 Gázfelhasználás... 5 Távhőfelhasználás...

Részletesebben

4 évente megduplázódik. Szélenergia trend. Európa 2009 MW. Magyarország 2010 december MW

4 évente megduplázódik. Szélenergia trend. Európa 2009 MW. Magyarország 2010 december MW Szélenergia trend 4 évente megduplázódik Európa 2009 MW Magyarország 2010 december 31 330 MW Világ szélenergia kapacitás Növekedés 2010 2020-ig 1 260 000MW Ez ~ 600 Paks kapacitás és ~ 300 Paks energia

Részletesebben

A magyarországi nagykereskedelmi villamosenergia-piac 2017-es évének áttekintése

A magyarországi nagykereskedelmi villamosenergia-piac 2017-es évének áttekintése A magyarországi nagykereskedelmi villamosenergia-piac 217-es évének áttekintése Mezősi András REKK Workshop 218. 5. 18. EURÓPAI TRENDEK 2 A megújuló kapacitások előtérbe kerültek az EU-ban Beépített kapacitás

Részletesebben

Mit jelent 410 MW új szélerőmű a rendszerirányításnak?

Mit jelent 410 MW új szélerőmű a rendszerirányításnak? Mit jelent 410 MW új szélerőmű a rendszerirányításnak? Tihanyi Zoltán igazgató MAVIR ZRt. ElectroSalon 2010. MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Frissítve: július :13 Netjogtár Hatály: 2017.XII Magyar joganyagok - 232/2015. (VIII. 20.) Korm. rendelet - a költségvetési intézmén

Frissítve: július :13 Netjogtár Hatály: 2017.XII Magyar joganyagok - 232/2015. (VIII. 20.) Korm. rendelet - a költségvetési intézmén Magyar joganyagok - 232/2015. (VIII. 20.) Korm. rendelet - a költségvetési intézmény 1. oldal 232/2015. (VIII. 20.) Korm. rendelet a költségvetési intézmények fosszilis energia felhasználásának csökkentése

Részletesebben

Energiatárolás szerepe a jövő hálózatán

Energiatárolás szerepe a jövő hálózatán Energiatárolás szerepe a jövő hálózatán Horváth Dániel 60. MEE Vándorgyűlés, Mátraháza 1. OLDAL Tartalom 1 2 3 Európai körkép Energiatárolás fontossága Decentralizált energiatárolás az elosztóhálózat oldaláról

Részletesebben

Villamos hálózati csatlakozás lehetőségei itthon, és az EU-ban

Villamos hálózati csatlakozás lehetőségei itthon, és az EU-ban Villamos hálózati csatlakozás lehetőségei itthon, és az EU-ban Molnár Ágnes Mannvit Budapest Regionális Workshop Climate Action and renewable package Az Európai Parlament 2009-ben elfogadta a megújuló

Részletesebben

Varga Katalin zöld energia szakértő. VII. Napenergia-hasznosítás az Épületgépészetben Konferencia és Kiállítás Budapest, március 17.

Varga Katalin zöld energia szakértő. VII. Napenergia-hasznosítás az Épületgépészetben Konferencia és Kiállítás Budapest, március 17. Megújuló energetikai helyzetkép különös tekintettel a hazai napenergia-statisztikákra Varga Katalin zöld energia szakértő VII. Napenergia-hasznosítás az Épületgépészetben Konferencia és Kiállítás Budapest,

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS 14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Hivatalos név: ALFÖLDVÍZ Zrt.

Részletesebben

Az időjárásfüggő egységek integrációjának hatása a magyar villamosenergia-rendszerre

Az időjárásfüggő egységek integrációjának hatása a magyar villamosenergia-rendszerre 2 Az időjárásfüggő egységek integrációjának hatása a magyar villamosenergia-rendszerre Magyar Energetikai Társaság 3. Szakmai Klubdélután Balog Richárd Forrástervezési osztályvezető MAVIR ZRt. 2018. június

Részletesebben

389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet

389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi

Részletesebben

A megújuló energiatermelésből származó üzemanyagok piaca és szabályozása hazánkban

A megújuló energiatermelésből származó üzemanyagok piaca és szabályozása hazánkban A megújuló energiatermelésből származó üzemanyagok piaca és szabályozása hazánkban Kovács Kornél Magyar Biogáz Egyesület elnok@biogas.hu Budapest 2018 január 17 Megújuló üzemanyagok Megújuló üzemanyagok

Részletesebben

PannErgy Nyrt. NEGYEDÉVES TERMELÉSI JELENTÉS IV. negyedévének időszaka január 15.

PannErgy Nyrt. NEGYEDÉVES TERMELÉSI JELENTÉS IV. negyedévének időszaka január 15. PannErgy Nyrt. NEGYEDÉVES TERMELÉSI JELENTÉS 2017. IV. negyedévének időszaka 2018. január 15. Bevezető: A PannErgy Nyrt. zöld energia termelését és hasznosítását bemutatva negyedévenként termelési jelentést

Részletesebben

Kereskedés a villamosenergia-piacon: a tréder egy napja

Kereskedés a villamosenergia-piacon: a tréder egy napja Kereskedés a villamosenergia-piacon: a tréder egy napja Energetikai Szakkollégium Budapest, 2017. április 11. 1. OLDAL Villamos energia mérleg A villamos energiát műszaki-gazdasági szempontból nem lehet

Részletesebben

Gyakorlati tapasztalat Demand Side Response Magyarországon. Matisz Ferenc

Gyakorlati tapasztalat Demand Side Response Magyarországon. Matisz Ferenc Gyakorlati tapasztalat Demand Side Response Magyarországon Matisz Ferenc Rendszer Szabályozás Folyamatos egyensúlyi állapot fenntartása Megújuló termelők termelésváltozása a fogyasztásváltozással együtt

Részletesebben

Zöld tanúsítvány - egy támogatási mechanizmus az elektromos energia előállítására a megújuló energiaforrásokból

Zöld tanúsítvány - egy támogatási mechanizmus az elektromos energia előállítására a megújuló energiaforrásokból Zöld tanúsítvány - egy támogatási mechanizmus az elektromos energia előállítására a megújuló energiaforrásokból Maria Rugina cikke ICEMENBERG, Romania A zöld tanúsítvány rendszer egy olyan támogatási mechanizmust

Részletesebben

Éves energetikai szakreferensi jelentés év

Éves energetikai szakreferensi jelentés év Éves energetikai szakreferensi jelentés 2018. év Készítette: Terbete Consulting Kft. szakreferensi névjegyzéki jelölés: ESZSZ-56/2019 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 Vezetői összefoglaló... 2 Energiafelhasználás...

Részletesebben

MVM Trade portfoliója 2009-ben

MVM Trade portfoliója 2009-ben MVM Trade portfoliója 2009-ben Dr. Barócsi Zoltán MVM Trade ZRt. igazgató Nagykereskedelmi Piaci Fórum 2009. február 2. MVM Trade szerződéseinek tartalma 1995-2008 A beszerzési oldali szerződésekkel (HTM)

Részletesebben

A szélenergiából villamos energiát termelő erőművek engedélyezése

A szélenergiából villamos energiát termelő erőművek engedélyezése Budapest, 26. január 19. A szélenergiából villamos energiát termelő erőművek engedélyezése A villamos energiáról szóló 21. évi CX. Törvény (VET) és annak végrehajtási rendelete (Vhr) 25. évi módosítása

Részletesebben

Magyar Energetikai TársasT. VIII.. rendezvény

Magyar Energetikai TársasT. VIII.. rendezvény Magyar Energetikai TársasT rsaság ENERGIA MŰHELY M VIII.. rendezvény ny 2013. február r 5. Elvonások és s támogatt mogatások szerepe az energetikában Dr. Lakatos MáriaM 1 TARTALOM 1. A JELENLEGI HELYZET

Részletesebben

HATÁROZOTT IDEJŰ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

HATÁROZOTT IDEJŰ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS 2. melléklet A HATÁROZOTT IDEJŰ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Amely létrejött, egyrészről ALTEO Energiakereskedő Zrt. Székhelye: 1131 Budapest, Babér u. 1-5. Cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-047253 Adószáma:

Részletesebben

Megújuló energia és energiahatékonysági helyzetkép

Megújuló energia és energiahatékonysági helyzetkép Megújuló energia és energiahatékonysági helyzetkép Szabó Zsolt államtitkár Fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint Kiemelt Közszolgáltatásokért Felelős Államtitkárság Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Részletesebben

JOGÁSZI ÉSZREVÉTELEK A JELENLEGI SZABÁLYOZÁSHOZ április 6.

JOGÁSZI ÉSZREVÉTELEK A JELENLEGI SZABÁLYOZÁSHOZ április 6. CONSTRUMA 36. Nemzetközi Építőipari Szakkiállítás JOGÁSZI ÉSZREVÉTELEK A JELENLEGI SZABÁLYOZÁSHOZ 2017. április 6. Dr. Tóth Máté LL.M. szenior ügyvéd, Faludi Wolf Theiss METÁR Hol áll most és mit tartalmaz

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S a 2009. október 29.-i képviselő-testületi ülés 13-as számú - A saját naperőmű létrehozására pályázat beadásáról tárgyú - napirendi pontjához. Előadó: Gömze Sándor polgármester

Részletesebben

A nemzeti fejlesztési miniszter../2017. (..) NFM rendelete

A nemzeti fejlesztési miniszter../2017. (..) NFM rendelete A nemzeti fejlesztési miniszter./2017. (..) NFM rendelete a megújuló energiából termelt villamos energia támogatására vonatkozó szabályok módosításáról A megújuló energiát termelő berendezések és rendszerek

Részletesebben

Liberalizált villamosenergiapiac a feljogosított fogyasztók szemszögéből

Liberalizált villamosenergiapiac a feljogosított fogyasztók szemszögéből Liberalizált villamosenergiapiac a feljogosított fogyasztók szemszögéből Nagy Péter Menedzser KPMG Tanácsadó Kft. Budapest, Előszó témaválasztás indoklása Jelentős tapasztalatok a szakterületen - Piaci

Részletesebben

Aktuális energetikai szabályozási kérdések és tervek Dr. Grabner Péter Energetikáért felelős elnökhelyettes

Aktuális energetikai szabályozási kérdések és tervek Dr. Grabner Péter Energetikáért felelős elnökhelyettes Aktuális energetikai szabályozási kérdések és tervek Dr. Grabner Péter Energetikáért felelős elnökhelyettes MTVSZ Fórum, FUGA 2018. november 29. Tartalom Hazai napenergia-helyzetkép Néhány adat a kiserőművek

Részletesebben

HUDEX Tagsági Díjak és Kedvezmények HUDEX Magyar Derivatív Energiatőzsde Zrt. Hatályos: Közzététel dátuma:

HUDEX Tagsági Díjak és Kedvezmények HUDEX Magyar Derivatív Energiatőzsde Zrt. Hatályos: Közzététel dátuma: HUDEX Tagsági Díjak és Kedvezmények HUDEX Magyar Derivatív Energiatőzsde Zrt. Hatályos: 2018.10.13. Közzététel dátuma: 2018.10.12. Jóváhagyva az Igazgatóság 53/2018 (IX.11.) számú határozata alapján HUDEX

Részletesebben

Éves energetikai szakreferensi jelentés

Éves energetikai szakreferensi jelentés Éves energetikai szakreferensi jelentés Készítette: Terbete Consulting Kft. Torma József energetikai szakreferens Bevezetés Magyarország - az Európai Uniós energiapolitikai törekvések mentén - komoly lépéseket

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 10. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 10. szám MAGYAR KÖZLÖNY 10. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2016. január 27., szerda Tartalomjegyzék 6/2016. (I. 27.) NGM rendelet A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által üzemben tartott közúti járművek forgalomba

Részletesebben

a) a megújuló energiaforrásból nyert energiával termelt villamos energia,

a) a megújuló energiaforrásból nyert energiával termelt villamos energia, 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi

Részletesebben

Megújuló energiák szerepe a villamos hálózatok energia összetételének tisztítása érdekében Dr. Tóth László DSc - SZIE professor emeritus

Megújuló energiák szerepe a villamos hálózatok energia összetételének tisztítása érdekében Dr. Tóth László DSc - SZIE professor emeritus Megújuló energiák szerepe a villamos hálózatok energia összetételének tisztítása érdekében Dr. Tóth László DSc - SZIE professor emeritus 2017. Október 19. 1 NAPJAINK GLOBÁLIS KIHÍVÁSAI: (közel sem a teljeség

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet alkalmazási köre

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet alkalmazási köre 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi

Részletesebben

A megújuló villamosenergia-termelés támogatási rendszere

A megújuló villamosenergia-termelés támogatási rendszere A megújuló villamosenergia-termelés támogatási rendszere Bagi Attila Főosztályvezető-helyettes Elemzési és Statisztikai Főosztály A napenergia hasznosítása Németországban és Magyarországon Német-Magyar

Részletesebben

25 év biztonság Naperőművek komplex üzemeltetése

25 év biztonság Naperőművek komplex üzemeltetése 25 év biztonság Naperőművek komplex üzemeltetése MNNSZ - VII. Szolár Konferencia VPP Solar Kft. www.vpp.hu 2 Naperőművek üzemeltetése Sokan-sokfélét gondolunk róla Kitekintés Merre halad a Világ? Exponenciálisan

Részletesebben

MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA, KAPCSOLT HŐ ÉS VILLAMOS ENERGIA, VALAMINT BIOMETÁN TERMELÉS KEOP-2012-4.10.0./C

MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA, KAPCSOLT HŐ ÉS VILLAMOS ENERGIA, VALAMINT BIOMETÁN TERMELÉS KEOP-2012-4.10.0./C MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA, KAPCSOLT HŐ ÉS VILLAMOS ENERGIA, VALAMINT BIOMETÁN TERMELÉS KEOP-2012-4.10.0./C A pályázati felhívás kiemelt célkitűzése ösztönözni a decentralizált, környezetbarát

Részletesebben

389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet Hatályos:

389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet Hatályos: 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet Hatályos: 2012.01.01-389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan

Részletesebben

MEGÚJULÓ ENERGIA MÓDSZERTAN CSG STANDARD 1.1-VERZIÓ

MEGÚJULÓ ENERGIA MÓDSZERTAN CSG STANDARD 1.1-VERZIÓ MEGÚJULÓ ENERGIA MÓDSZERTAN CSG STANDARD 1.1-VERZIÓ 1 1. DEFINÍCIÓK Emissziós faktor: egységnyi elfogyasztott tüzelőanyag, megtermelt villamosenergia, stb. mekkora mennyiségű ÜHG (üvegházhatású gáz) kibocsátással

Részletesebben

Háztartási méretű kiserőműre vonatkozó szabályok

Háztartási méretű kiserőműre vonatkozó szabályok Háztartási méretű kiserőműre vonatkozó szabályok I. Háztartási méretű kiserőmű fogalma 2008-tól a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI törvény, valamint az annak végrehajtásáról szóló 273/2007. (X.19.)

Részletesebben

b) az január 1. előtt termelésbe állított mezőkön kitermelt földgáz esetében (kivéve a föld alatti gáztárolás kényszerű párnagáz lecseréléséből

b) az január 1. előtt termelésbe állított mezőkön kitermelt földgáz esetében (kivéve a föld alatti gáztárolás kényszerű párnagáz lecseréléséből Országgyűlés Hivatala ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Képviselőcsoportja Irományszám: 1 i~ 0553. Érkezett: 1004 JúN 0 9. Képviselői önálló indítvány 2004. évi... törvény Nemzeti

Részletesebben

Háztartási méretű kiserőmű (HMKE) Jogszabályi keretek, műszaki feltételek

Háztartási méretű kiserőmű (HMKE) Jogszabályi keretek, műszaki feltételek Háztartási méretű kiserőmű (HMKE) Jogszabályi keretek, műszaki feltételek előadó: Harsányi Zoltán E.ON Műszaki stratégiai osztály A 2007 évi LXXXVI törvény (VET) alapján saját üzleti kockázatára bárki

Részletesebben

M E G H Í V Ó november 11-én 8:00 órakor

M E G H Í V Ó november 11-én 8:00 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

A kötelező átvétel időtartamának és az átvétel alá eső villamos energia mennyiségének a megállapítása

A kötelező átvétel időtartamának és az átvétel alá eső villamos energia mennyiségének a megállapítása 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: VEFO-448/ /2010 ÜGYINTÉZŐ: Bagi Attila TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7711 TELEFAX: 06-1-459-7764; 06-1-459-7766 TÁRGY: A kötelező átvétel időtartamának és

Részletesebben

EURÓPAI ENERGIAUNIÓ MAGYAR ENERGIASTRATÉGIA. MESZ XXII. Országos Konferenciája, 2015. április 22-24., Székesfehérvár

EURÓPAI ENERGIAUNIÓ MAGYAR ENERGIASTRATÉGIA. MESZ XXII. Országos Konferenciája, 2015. április 22-24., Székesfehérvár EURÓPAI ENERGIAUNIÓ MAGYAR ENERGIASTRATÉGIA 1 Tartalom 0. Piac szabályozás elvi rendszere I.1. Piaci verseny elősegítése I.2. REMIT II.1. Kettős modell: egyetemes szolgáltatás és versenypiac II.2. Végfelhasználói

Részletesebben

MEGÚJULÓ ENERGIAPOLITIKA BEMUTATÁSA

MEGÚJULÓ ENERGIAPOLITIKA BEMUTATÁSA MEGÚJULÓ ENERGIAPOLITIKA BEMUTATÁSA Szabó Zsolt fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Fenntartható gazdaság szempontjai

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTA- TÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE

VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTA- TÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTA- TÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE amely létrejött egyrészről a Budapesti Elektromos Művek Nyrt. Székhely : 1132 Budapest, Váci út 72-74.

Részletesebben

PannErgy Nyrt. NEGYEDÉVES TERMELÉSI JELENTÉS III. negyedévének időszaka október 15.

PannErgy Nyrt. NEGYEDÉVES TERMELÉSI JELENTÉS III. negyedévének időszaka október 15. PannErgy Nyrt. NEGYEDÉVES TERMELÉSI JELENTÉS 218. III. negyedévének időszaka 218. október 15. 218. PannErgy Nyrt. Negyedéves termelési jelentés 218. III. negyedév Bevezető: A PannErgy Nyrt. zöld energia

Részletesebben