2011. május 12. 3/2011.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2011. május 12. 3/2011."

Átírás

1 2011. május 12. 3/2011. Jövedéki Hírlevél Mi található az 3/2011. számban? A kereskedelmi gázolaj jövedéki adójának visszaigénylésére vonatkozó eljárásjogi rendelkezések január 1-jével történő alkalmazásával kapcsolatban gyakran feltett kérdések. Tisztelt Ügyfeleink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) kereskedelmi gázolaj jövedéki adójának visszaigénylésére vonatkozó eljárásjogi rendelkezéseinek január 1-jével történő alkalmazásával kapcsolatban több beadvány érkezett a NAV Központi Hivatala Jövedéki Főosztályhoz. Az előzőekkel összefüggésben a NAV Központi Hivatala Jövedéki Főosztály a Nemzetgazdasági Minisztérium Jövedelem és Forgalmi Adók Főosztállyal történő egyeztetést követően az alábbi esetekben a lent részletezett tájékoztatást adta: 1.) A gyakorlat során felmerült, hogy a nyilvántartásba vételi kérelem illetékköteles eljárásnak minősül-e? Az illetékről szóló évi XCIII. törvény 33. (2) bekezdés 23. pont alapján a nyilvántartásba vétel tárgyi illetékmentes. 2.) A kérelem nyomtatvány pontjában a cégképviseletre jogosult személy adatait vagy a gazdálkodó megbízásából az adó-visszaigénylés során eljáró személy (képviselő) adatait kell feltüntetni. A Jöt. 57/C. (2) bekezdés, valamint a Jöt. egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 8/2004. (III. 10.) PM rendelet (a továbbiakban: PM rendelet) 24/A. számú melléklet pont alkalmazásában a visszaigénylő képviseletére jogosult személy (törvényes/szervezeti képviselő) adatait kell feltüntetni a kérelem nyomtatvány pontjában és nem a meghatalmazás alapján a visszaigénylő képviseletében eljáró személy (meghatalmazott) adatait. 3.) A PM rendelet 114/B. (3) bekezdés alkalmazásában megkövetelhető-e, hogy a kérelmező a kérelemhez másolatban csatolt okmányokat eredetiben bemutassa? A kérelemhez elegendő a felsorolt okmányok másolatát csatolni, azonban ha a másolat eredeti okiratokkal való egyezősége megkérdőjelezhető, az illetékes megyei (fővárosi) vám- és pénzügyőri igazgatóság intézkedhet az eredeti okmányok adatainak ellenőrzése érdekében. 4.) Amennyiben az üzemanyag kártya használatot szabályozó szerződés egy széleskörű keret-megállapodás része, szükséges-e a bejelentéshez a teljes szerződést csatolni, vagy csak a kártya használatra vonatkozó részt? A PM rendelet 114/B. (2) bekezdés e) pont a szerződés becsatolását követeli meg. E körben kivonat, vagy nem teljes szerződés nem fogadható el. 5.) Az üzemanyagkártya szerződéseknek kell-e arra vonatkozóan hivatkozást tartalmaznia, hogy az üzemanyagkártya rendszámra szól? A Jöt. 57/C. (1) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint a kereskedelmi gázolaj utáni literenkénti 6,50 Ft visszaigénylésének

2 2 3/2011. feltétele, hogy a kereskedelmi gázolajat üzemanyagtöltő-állomáson forgalmi rendszámra szóló üzemanyagkártyával vásárolják meg. A PM rendelet 114/B. (2) bekezdés e) pontjában foglaltak alapján a fentiekben hivatkozott nyilvántartásba vételi eljárás során a PM rendelet 24/A. számú mellékletében meghatározott adattartalmú kérelemhez a Jöt. 57/C. (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben csatolni kell az üzemanyagkártya használatára vonatkozó szerződést. Amennyiben a becsatolt üzemanyagkártya szerződésből nem állapítható meg, hogy teljesül a Jöt. 57/C. (1) bekezdés a) pontja szerinti feltétel, azaz az üzemanyagkártya rendszámra szól vagy rendszám nélküli garázs kártya, akkor a - későbbi jogviták elkerülése érdekében, illetve abból a célból, hogy a nyilvántartásba vételt érintően a döntés meghozatala a tényállás teljes körű ismeretében történjen - szükséges az üzemanyagkártyák listájának becsatolása, vagy a szerződés kiegészítése, (miszerint az üzemanyag kártya rendszámra szól), vagy az erre vonatkozó a kérelmező vagy az üzemanyagkártya kibocsájtó általi nyilatkozat becsatolása. 6.) Kereskedelmi gázolaj adó visszaigényléshez kapcsolódó nyilvántartásba vétel során elfogadható-e vállalkozói igazolvány helyett a vállalkozói nyilvántartásba vételi igazolás? A PM rendelet 2. (1) bekezdés a) pont alapján a vállalkozói igazolvány alatt a nyilvántartásba vételi igazolást is érteni kell. 7.) Amennyiben több fuvarozó közösen használ egy tartályt, abban az esetben csak egy fuvarozó jogosult a visszaigénylésre, vagy a többi használó is jogosult a Jöt. 57/C. (1) bekezdés b) pont szerinti visszaigénylésre? A Jöt. 57/C. (1) bekezdés b) pont a visszaigénylő magyarországi telephelyén végzett tankolás esetén teszi lehetővé a visszaigénylést. A tartály közös használata esetén a használók akkor jogosultak a visszaigénylésre, ha ez a feltétel teljesül, azaz az adott telephely a használók telephelye. A telephelyi státusz igazolására használati jogcímet igazoló szerződés, a társasági szerződés vagy cégkivonat fogadható el. A cégjog szerinti székhely/telephely vagy fióktelep fogalmaknál tágabb fogalomkörben értelmezhető az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (a továbbiakban Art.) pont szerinti telephely fogalom, melynek igazolásához nem szükséges a cégnyilvántartásban történő megjelenítés, azonban az adóhatóság felé szükséges a cégnyilvántartásban nem szereplő telephely bejelentése (az Art. 17. (3) bekezdés h) pont alapján), ezért a cégnyilvántartásban nem szereplő telephelyek abban az esetben fogadhatóak el, ha azokat a visszaigénylő az adóhatósághoz bejelentette, mely jelen esetben a nyilvántartásba vételi kérelem benyújtásával valósul meg. 8.) Ha a vállalkozó új járművel bővíti a kártyás parkját, a szerződésmódosítást minden esetben be kell jelenteni? A Jöt. 57/C. (2) bekezdése alapján a jogosult a vámhatóság által nyilvántartásba vett adatok változását haladéktalanul köteles a vámhatósághoz bejelenteni. Tekintettel arra, hogy a PM rendelet 24/A. számú melléklet IV. része szerint nyilvántartásba vételhez szükséges bejelentésben szerepeltetni kell a gépjárművekre vonatkozó adatokat, ezért az új járműre vonatkozó adatot minden esetben haladéktalanul be kell jelenteni. 9.) A kérelem módosítását akkor is el kell végezni, ha csökkenés van a gépjárműállományban, vagy csak az új rendszámokat kell nyilvántartásba vetetni? A Jöt. 57/C. (2) bekezdésével összefüggésben, annak általános jellegéből adódóan a bejelentett gépjármű parkban a

3 3 3/2011. növekedés mellett a csökkenést is be kell jelenteni. 10.) A nyilvántartásba vett járművek adataiban bekövetkezett változásokat, milyen gyakorisággal kell bejelenteni? A változás bejelentésre vonatkozóan a Jöt. a változás haladéktalan bejelentését írja elő, rendszeres, nagy mennyiségű adatváltozás esetén elfogadható olyan ésszerű, rövid ütemezés megállapítása (legfeljebb 10 naptári nap), amely nem veszélyezteti az adóérdeket. 11.) A csatolt okmányokat elektronikus adathordozón is be lehet-e nyújtani, vagy csak papír formátumban? A nyilvántartásba vételi kérelmet postai úton vagy személyesen, illetve elektronikus úton 1 példányban lehet benyújtani a visszaigénylésre jogosult székhelye szerint illetékes megyei (fővárosi) vám- és pénzügyőri igazgatóságához, illetve külföldi kérelmező vagy kiemelt gazdálkodó esetén a Kiemelt Ügyek és Adózók Vám- és Pénzügyőri Igazgatóságához. A papíralapú nyilvántartásba vételi kérelem esetén a csatolt okmányok benyújtása elektronikus adathordozón is lehetséges. Ebben az esetben célszerű előzetesen egyeztetni az eljáró vámszervvel a csatolandó dokumentumok formátuma tekintetében. Annak érdekében, hogy a dokumentum olyan formátumban kerüljön benyújtásra, amelynek használatához az illetékes megyei (fővárosi) vám- és pénzügyőri igazgatóság rendelkezik megfelelő felhasználói programmal. 12.) A kereskedelmi gázolaj utáni jövedéki adó visszaigénylés tekintetében hogyan alakul a visszaigénylés tárgyidőszaka, esedékessége? Az adó visszaigénylési jog keletkezéséről és érvényesíthetőségéről a Jöt. 57/C. (5) bekezdése rendelkezik. Az adó visszaigénylési jog a kereskedelmi gázolaj üzemanyagtöltő állomáson történt vásárlása vagy telephelyen történő tankolása időpontjában keletkezik és a keletkezés hónapját követő 12 hónapon belül érvényesíthető. Figyelembe kell venni ugyanakkor, hogy a Jöt. 57/C. (1) bekezdés a megfizetett adóból teszi lehetővé 6,50 Ft visszaigénylését, ezért a visszaigénylőnek a visszaigénylés időpontjáig legalább a beszerzett üzemanyag adóját meg kell fizetnie. A visszaigénylés érvényesíthetőségéről a Jöt. 57/C. (6) bekezdés rendelkezik. A visszaigénylés a visszaigénylő választása szerint a negyedévet, vagy az évet követő hónap 20. napjától érvényesíthető. A Jöt. 57/C. azonban nem tartalmaz megkötést, így kereskedelmi gázolaj esetén a visszaigénylő bármikor szabadon dönthet a negyedéves vagy éves visszaigénylés mellett. Azonban, ha egy adott évben már élt a negyedéves visszaigénylés lehetőségével, arra az évre vonatkozóan éves bevallást már nem adhat be. A visszaigénylő egy adott negyedévben keletkező visszaigénylési jogát a tárgynegyedévet követő hó 20-ik napjától a beszerzés vagy tankolás hónapját követő 12 hónapon belül bármikor érvényesítheti, tehát a visszaigénylési jogosultság keletkezését követően a visszaigénylés a 12 hónapos érvényesíthetőségi időkorláton belül bármelyik bevallásban érvényesíthető. Fentiek alapján október 20-át követően a visszaigénylő például februári, májusi és szeptemberi beszerzések után érvényesítheti egyszerre az I., II. és III. negyedévben keletkezett visszaigénylési jogosultságát is. Amennyiben például az első negyedéves bevallásában egyes beszerzéseket nem szerepeltett, azok után a visszaigénylés későbbi bevallásban is érvényesíthető, az első negyedéves bevallás önellenőrzése nélkül. Az üzemanyagkártyás vásárlásokról kiállított időszaki elszámoló számlán lévő azon beszerzések esetében, melyek áthúzódnak a következő negyedévre, a visszaigénylési jogosultság keletkezése szempontjából a tankolások időpontja a meghatározó, ezért a visszaigénylő megbonthatja a számlán szereplő tankolásokat, és az adott

4 4 3/2011. visszaigénylés tárgyidőszakát képező negyedévben tankolt üzemanyag mennyiség képezheti a visszaigénylés alapját. A következő negyedévben történt tankolásokat a következő negyedévben kell figyelembe venni, még ha egy számlán is kerültek feltüntetésre. 13.) Az üzemanyagkártya esetén szükséges-e a plasztik kártya fizikai megléte, vagy csak elég a kártyás szerződés? A Jöt. 57/C. (1) bekezdés a) pontja alapján a beszerzéskor megfizetett adóból az üzemanyagtöltő-állomáson forgalmi rendszámra szóló üzemanyagkártyával megvásárolt, kereskedelmi gázolaj után literenként 6,50 Ft visszaigényelhető. A Jöt., illetve egyéb jogszabály nem határozza meg az üzemanyagkártya fogalmát. Hétköznapi értelemben véve az üzemanyagkártya olyan, az üzemanyag vásárlásakor az ellenérték kiegyenlítésére használt készpénzkímélő fizetőeszköz, melynek alkalmazása esetén a vevő és az eladó közötti szerződésben az időszakonkénti, a vásárlás időpontjától eltérő időpontú számla kibocsátásában és pénzügyi teljesítésben állapodtak meg. Fentiekre tekintettel a kártya fizikai megléte szükséges, de annak megjelenésére, formájára megkötés nincsen (nem szükséges plasztik kártyának lennie), kötelező elemként kizárólag az van meghatározva, hogy forgalmi rendszámra kell szólnia. 14.) Elfogadható-e üzemanyagkártyás vásárlásként az ún. chipkorong alkalmazásával végzett vásárlás? Az üzemanyagkártyás vásárlás értelmezése során nem bír jelentőséggel a kártyaként szolgáló információhordozó eszköz formája, alakja. 15.) Üzemanyagkártyás tankolás esetén elfogadható-e, ha a kártya nem a konkrét rendszámot tartalmazza elektronikusan, hanem a konkrét rendszámhoz rendelt azonosító kódszámot? A kódszám alapján a számla kiállításakor a rendszámok szerint kerülnek feltüntetésre a tankolás adatok. A fenti megoldás elfogadható, mivel egy-egy kódszám rögzítetten egy-egy rendszámot azonosít, így megvalósul a Jöt. 57/C. (1) bekezdés a) pont azon követelménye, hogy az üzemanyagkártya rendszámra szóljon. 16.) A szállítóeszköz kilométer-számláló hibája esetén elfogadható-e a becsült futásteljesítmény alapján számított óraállás? Tévesen feltüntetett kilométeróra-állást tartalmazó számlával érvényesíthető-e jövedéki adó visszaigénylés? A becsült futásteljesítmény alapján számított óraállás nem elfogadható, csak a jármű valós kilométeróra állása. Tévesen feltüntetett óraállást tartalmazó számlával nem érvényesíthető kereskedelmi gázolaj jövedéki adó visszaigénylés, mivel ez esetben a számla nem felel meg a Jöt. 57/C. (4) bekezdés a) pont rendelkezéseinek. 17.) Érvényesíthető-e jövedéki adóvisszaigénylés, ha a cég rendszámra szóló kártya nélkül, szerződéses alapon tankol egy nyilvános kúton, ahonnan szabályos átutalásos számlát kap, melyet X nap elteltével egyenlít ki? A Jöt. 57/C. (1) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján a kereskedelmi gázolajjal összefüggésben adó-visszaigénylést nem lehet érvényesíteni, mivel a vásárlás nem forgalmi rendszámra szóló üzemanyagkártyával történik. 18.) Érvényesíthető-e jövedéki adóvisszaigénylés, ha átviteli hiba, áramkimaradás miatt nem működik a POS terminál, ezért a fuvarozó cég kénytelen a tankolásért az útszéli

5 5 3/2011. kúton készpénzzel fizetni, melyről ugyancsak szabályos számlát kap? A leírt eljárás nem felel meg a Jöt. 57/C. (1) bekezdés a) pontjának (a vásárlás nem üzemanyagkártyával történik), sem a PM rendelet. 114/B. (7) bekezdés a) pontjának (a számlát nem az üzemanyagkártya kibocsátója állítja ki), ezért az ilyen tankolások után nem lehet visszaigényelni a jövedéki adót. 19.) Teherautóból és utánfutóból álló járműszerelvény esetén a pótkocsi tömege bele számolható-e a megengedett legnagyobb össztömegbe a kereskedelmi gázolaj adó visszaigénylés esetén? A Jöt pont a) alpont a gépjármű vagy a nyerges járműszerelvény össztömegére vonatkozóan állapítja meg a 7,5 tonnás alsó súlyhatárt. Nem nyerges járműszerelvény esetén a pótkocsi tömege a legnagyobb össztömegbe nem számolható bele a kereskedelmi gázolaj adó visszaigénylés alkalmazásában. 20.) A Jöt. 57/C. alapján az elsősorban daruzásra szolgáló, de árufuvarozási engedéllyel rendelkező, vontatásra is alkalmas autódaru által felhasznált üzemanyag után igénybe vehető e a visszaigénylés? A Jöt pont a) alpont szerint a kizárólag közúti árufuvarozásra szolgáló gépjárművel vagy nyerges járműszerelvénnyel végzett közúti árufuvarozáshoz felhasznált gázolaj minősül kereskedelmi gázolajnak, ezért az elsősorban daruzásra szolgáló autódaruban felhasznált gázolaj után nem lehet érvényesíteni a visszaigénylést. 21.) Daruval ellátott teherautóban felhasznált gázolaj után visszaigényelhető-e a jövedéki adó? A kereskedelmi gázolaj után a jogszabályban meghatározott mértékű jövedéki adó abban az esetben is visszaigényelhető, amennyiben a kizárólag közúti árufuvarozásra szolgáló gépjármű az áru ki- és berakodását könnyítő (pl.: daru, emelő stb.) berendezéssel van ellátva. Fontos azonban hogy a gépjárműnek kizárólag közúti árufuvarozásra kell szolgálnia. 22.) Hűtő/fűtő berendezéssel ellátott pótkocsi esetén a pótkocsi hűtő/fűtő berendezéseinek működtetésére felhasznált gázolaj után érvényesíthető-e a visszaigénylés? Kell-e külön nyilvántartásba vételt kérni a hűthető/fűthető pótkocsit a visszaigényléshez? El kell-e látni külön üzemanyagkártyával a pótkocsit? A Jöt pont a) alpont szerint a kizárólag közúti árufuvarozásra szolgáló gépjárművel vagy nyerges járműszerelvénnyel végzett közúti árufuvarozáshoz felhasznált gázolaj minősül kereskedelmi gázolajnak. Fentiek alapján a pótkocsi hűtését/fűtését végző berendezésben önállóan, a közúti árufuvarozáshoz szorosan nem kapcsolódóan felhasznált gázolaj nem minősül kereskedelmi gázolajnak. A pótkocsi bejelentése a vámhatósághoz nem lehetséges, mivel a pótkocsi önállóan nem képes részt venni a közúti forgalomban, önállóan nem tekinthető gépjárműnek. Külön üzemanyagkártya használata a pótkocsihoz jövedéki szempontból nem szükséges. Fontos ugyanakkor leszögezni, hogy a közúti fuvarozás során, a fuvarozáshoz kapcsolható üzemanyag teljes mennyisége kereskedelmi gázolajnak minősül. Amennyiben tehát a fuvarozáshoz felhasznált és az egyéb, a fuvarozás tényéhez szorosan köthető célra szolgáló segédberendezések üzemeltetésére felhasznált gázolaj egyaránt közvetlenül vagy szorosan kapcsolódik a Jöt pont a) alpontjában meghatározott kereskedelmi jármű által végzett fuvarozáshoz, az adókedvezmény mindkét vonatkozásban érvényesíthető. 23.) A kereskedelmi gázolaj jövedéki adó visszaigényléséhez a gépjárművek kilométeróráját hitelesíttetni kell-e?

6 6 3/2011. Amennyiben más jogszabály nem teszi kötelezővé, a jövedéki jogszabályok nem követelik meg külön a mérőóra hitelesítését. 24.) Érvényesíthető jövedéki adóvisszaigénylés, olyan számla alapján, amely nem tartalmazza a kilométeróra állást? A Jöt. 57/C. (4) bekezdés a) pontja szerint az adó-visszaigénylési jog a jármű kilométeróra állását is tartalmazó számla birtokában érvényesíthető. Amennyiben az üzemanyagkártya kibocsátó által kiállított számla, illetve annak melléklete nem tartalmazza ezt a kötelező tartalmi elemet, az adó-visszaigénylés feltételei nem teljesülnek. 25.) A Jöt. 57/C. -ának (4) bekezdésében előírt feltételnek megfelel-e az üzemanyagtöltő állomás által kiállított olyan számla, melynek mellékletében részletezik a járművek forgalmi rendszámlát, kilométeróra állását, tankolt mennyiséget, tankolás dátumát, vagy csak szigorúan a számla tartalmazhatja az adó visszaigényléséhez szükséges adatokat? Amennyiben az üzemanyagkártya kibocsátója által kiállított számla és az azzal összefüggésben készített melléklet egy egységet képez, azaz a számla és melléklete egyértelmű hivatkozással összekapcsolható, valamint az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény, illetőleg számvitelről szóló évi C. törvény rendelkezései is érvényesülnek, a jövedéki adó visszaigényelhető. 26.) Mit kell a saját költségére kizárólag közúti árufuvarozásra szolgáló kifejezés alatt érteni? A Jöt pont a) alpontban megfogalmazott a saját költségre kizárólag közúti árufuvarozásra szolgáló követelménynek megfelel a 4/2000. (II. 16.) KHVM rendelet 2. -ban foglalt saját számlás áruszállítást végző személy. 27.) Amennyiben a gazdálkodó a saját 7,5 tonnát meghaladó össztömegű járművével saját gyártású termékeit szállítja közúton, jogosult-e a kereskedelmi gázolaj után járó 6,50 Ft/liter jövedéki adó visszaigénylésre? A Kft. közúti árufuvarozási engedéllyel nem rendelkezik, mivel saját termékeinek szállításához erre nincsen szüksége. A Jöt pont a) alpont alapján kereskedelmi gázolajnak minősül a saját költségre, kizárólag közúti árufuvarozásra szolgáló, legalább 7,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű gépjárművel vagy nyerges járműszerelvénnyel (nyerges vontatóval) végzett közúti árufuvarozáshoz felhasznált gázolaj is. A Jöt. 57/C. (1) bekezdése a kereskedelmi gázolaj felhasználása, így a fentieknek megfelelően a saját gépjárművel végzett saját termékek szállítása után is lehetővé teszi az adó visszaigénylését. A PM rendelet. 114/B. (2) bekezdés d) pont előírásai szerint a visszaigényléshez szükséges nyilvántartásba vételi kérelemhez csatolni kell a közúti árufuvarozási tevékenységre jogosító engedélyt is. Mivel azonban a Jöt. vonatkozó rendelkezései lehetővé teszik a saját költségre történő áruszállítás esetén is a kereskedelmi gázolaj utáni adó-visszaigénylést, amennyiben ahhoz nem szükséges közúti árufuvarozási engedély, annak hiánya önmagában nem képezheti akadályát a visszaigénylésnek sem. Értelemszerűen az engedélyt csak azon visszaigénylőnek kell becsatolnia a vámhatósághoz benyújtandó kérelemhez, aki engedélyköteles tevékenységet folytat. Fentiekre tekintettel a nem engedélyköteles, saját költségre történő áruszállítás után igénybe venni tervezett visszaigénylés esetén célszerű nyilatkozat csatolása a kérelemhez az engedélykötelezettség fennállásának hiányáról. 28.) Üzemanyagtöltő állomás üzemeltetője saját üzemanyag felhasználása után a Jöt. 57/C. (1) bekezdés b) pont

7 7 3/2011. alapján érvényesíthet-e visszaigénylést? A saját felhasználás céljából vásárolt üzemanyag ugyanazon tartályban van tárolva, mint a továbbértékesítési céllal beszerzett. A kereskedelmi járműben történő saját felhasználás nem minősül értékesítésnek, ezért a Jöt. 57/C. (1) bekezdés a) pontja szerinti visszaigénylési jogcím nem alkalmazható. A Jöt. 57/C. (1) bekezdés b) pontja sem alkalmazható, mivel az ahhoz kapcsolódó feltételek egy pénztárgéppel összeköttetésben álló kútoszlop esetén nem teljesíthetők. 29.) A székhely alkalmazható-e telephelyként? A Jöt. 57/C. (1) bekezdés b) pont alkalmazásában a Jöt. 48. (2) bekezdés a) pont rendelkezése alapján Art pont fogalom-meghatározását kell alkalmazni. Art telephely: az a hely, ahol az adóköteles tevékenységet folytatják, ideértve különösen a vállalkozó állandó üzleti (üzemi), termelő-, szolgáltatótevékenységének helyét függetlenül attól, hogy a telephely a vállalkozás székhelyétől különböző közigazgatási területen található. Fentiek alapján a Jöt. 57/C. (1) bekezdés b) pont alkalmazásában, amennyiben a székhely megfelel az Art. telephely fogalmának, azaz telephelyként is funkcionál, a visszaigénylés érvényesíthető. jogosult magyarországi telephelyén üzemanyag-tárolásra rendszeresített - a tankolt mennyiséget rendszámonként, valamint a tankoló jármű kilométeróra állását rögzítő - üzemanyag-tankoló automatával ellátott üzemanyagtartályból elektronikus mérőeszközön keresztül betöltött kereskedelmi gázolaj után literenként 6,50 Ft visszaigényelhető. A visszaigénylés érvényesíthetőségéhez a tankoló berendezésnek olyan bővítése, amely alapján a tankolásnál külön bizonylat kinyomtatása történne, egy nyomtatásra alkalmas egységgel nem szükséges. Az előzőekkel összefüggésben szükségesnek tartom hangsúlyozni, hogy a kimutatás alapjául szolgáló bizonylatok kiállítása tekintetében figyelembe kell venni az Art. 44. (1) bekezdésében foglaltakat, miszerint a jogszabályban előírt bizonylatot, könyvet, nyilvántartást - ideértve a gépi adathordozón rögzített adatokat is - úgy kell kiállítani, illetve vezetni, hogy az az adó alapjának, az adó összegének, a mentességnek, a kedvezménynek, a költségvetési támogatás alapjának és összegének, továbbá ezek megfizetésének, illetve igénybevételének megállapítására, ellenőrzésére alkalmas legyen. 31.) Saját telephelyen végzett tankolás megfelel-e a Jöt. rendelkezéseinek, ha a kilométer adatok rögzítése nem az automata kimérő szerkezeten keresztül történik, hanem arról külön nyilvántartás készül? 30.) Szükséges-e tankoló berendezést egy nyomtatásra alkalmas egységgel bővíteni, hogy minden egyes tankolásról külön bizonylatot legyen képes kiállítani (azon feltüntetve dátumot, mennyiséget, rendszámot és km óra állást), vagy elég, ha a hozzá tartozó programmal egy összesítő készíthető? A Jöt. 57/C. (1) bekezdés b) pontja szerint a beszerzéskor megfizetett adóból a (2) bekezdés szerinti adó-visszaigénylésre A Jöt. 57/C. (1) bekezdés b) pont szerint a tankolt mennyiséget, a rendszámot és a kilométeróra állást rögzítő tankoló automatán keresztül betöltött kereskedelmi gázolaj után érvényesíthető jövedéki adó visszaigénylés. Aki a fenti feltételeknek nem felel meg, nem érvényesíthet visszaigénylést. 32.) Telephelyi tankolás esetén kell-e hitelesíteni a tárolótartályt és a kimérő szerkezetet?

8 8 3/2011. A jövedéki szabályozás kötelező jelleggel nem határozza meg a mérőeszköz hitelesítését, a mérésügyi törvényben foglaltak alapján a későbbi jogviták elkerülése érdekében megfontolandó a hiteles mérőeszköz alkalmazása. 33.) A telephelyen mechanikus kútfej üzemel, tankoláskor az itt található manuális nyilvántartásban történik az adatok rögzítése (időpont, rendszám, km óraállás, gázolaj mennyisége). A telephely megfelel-e a visszaigénylés feltételeinek? A Jöt. 57/C. (1) bekezdés b) pontja alapján a (2) bekezdés szerinti adó-visszaigénylésre jogosult magyarországi telephelyén üzemanyag-tárolásra rendszeresített - a tankolt mennyiséget rendszámonként, valamint a tankoló jármű kilométeróra állását rögzítő - üzemanyag-tankoló automatával ellátott üzemanyagtartályból elektronikus mérőeszközön keresztül betöltött kereskedelmi gázolaj után literenként 6,50 Ft visszaigényelhető. Figyelemmel arra, hogy a telephelyen mechanikus kútfej üzemel és nem teljesül a Jöt. 57/C. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feltétel, ezért jövedéki adóvisszaigénylés nem érvényesíthető. 34.) A megengedett legnagyobb össztömeg meghatározása hogyan történik nyerges járműszerelvény (nyerges vontató) és egyéb gépjármű esetén? A jármű jellegnek a forgalmi engedélyből történő megállapítása - azaz a gépjármű nyerges vontatónak, vagy egyéb gépjárműnek minősül-e - az alábbiak szerint történik: A forgalmi engedélyek adattartalmát a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 13. melléklete - mely három forgalmi engedély típust (A., B., C.) különböztet meg - szabályozza. A. pont szerinti, december 31-ig kiadott forgalmi engedély esetében a nyerges vontató jármű jelleg megállapítása a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KÖHÉM Rendelet (a továbbiakban: ER.) 1. számú melléklete szerinti a Nemzeti Közlekedési Hatóság által kiállított műszaki adatlap adatai alapján lehetséges, amennyiben a nyeregterhelés rovat kitöltésre (0-nál nagyobb) kerül, B. pont szerinti, január 1-étől bevezetett forgalmi engedély esetében a H.3 pont (nyeregterhelés) adatot (0-nál nagyobb) tartalmaz, C. pont szerinti, a járművek nyilvántartásba vételéhez kapcsolódó okmányokról szóló 1999/37/EK irányelv figyelembe vételével kiadásra kerülő forgalmi engedély esetében Nyeregterhelés (3) rovat adatot (0-nál nagyobb) tartalmaz nyerges vontatónak tekintendő, más esetben egyéb gépjármű. A megengedett legnagyobb össztömeg meghatározása nyerges járműszerelvény (nyerges vontató) esetében: A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV.12.) KÖHÉM Rendelet 20. (1) bekezdése alapján a terhelhetőséget a megengedett legnagyobb össztömeg és a sajáttömeg különbségeként határozható meg. Ennek alapján a megengedett legnagyobb össztömeget a terhelhetőség és a saját tömeg összege. A. pont szerinti, december 31-ig kiadott forgalmi engedély esetében a legnagyobb össztömeg a Törzslap (belül a második oldal) 11. pont saját tömeg, valamint 14. pont vontatásra vonatkozó adatok összege, B. pont szerinti, január 1-étől bevezetett forgalmi engedély esetében a legnagyobb össztömeg a Műszaki lap első oldal G pont Saját tömeg, valamint H.2 pont Átmenőfékes össztömegű vontatmány adatok összege, C. pont szerinti, a járművek nyilvántartásba vételéhez kapcsolódó okmányokról szóló 1999/37/EK irányelv figyelembe vételével kiadásra kerülő forgalmi

9 9 3/2011. engedély esetében a legnagyobb össztömeg az első oldal G pont a saját tömeg, valamint O pont vontatási adatok összege. Figyelemmel a fenti rendelkezésekre, a legnagyobb össztömeget egyéb gépjárművek esetében az alábbiak szerint kell meghatározni: A. pont szerinti, december 31-ig kiadott forgalmi engedély esetében a legnagyobb össztömeg a Törzslap (belül a második oldal) 12. pont Össztömeg, B. pont szerinti, január 1-étől bevezetett forgalmi engedély esetében a legnagyobb össztömeg a Műszaki lap első oldal F pont Megengedett legnagyobb össztömege, C. pont szerinti, a járművek nyilvántartásba vételéhez kapcsolódó okmányokról szóló 1999/37/EK irányelv figyelembe vételével kiadásra kerülő forgalmi engedély esetében a legnagyobb össztömeg az első oldal F.1 pont Együttes tömeg, rovatának adata határozza meg. 35.) Változás bejelentésnek minősül-e, a nyilvántartásba vett kereskedelmi jármű forgalmi engedélyében szereplő műszaki vizsga megújítása? Továbbá a lejárt műszaki vizsga észlelése esetén a vámhatóság az illetékes hatóságot értesíti. 36.) Milyen időszakonként lehet majd visszatérítést benyújtani? Csak es évre lehet majd jövedéki adót visszaigényelni, vagy visszamenőleg is? Az adó-visszaigénylésre jogosult az adóvisszaigénylést választása szerint az adott évre vonatkozóan a) évente, legkorábban a tárgyévet követő év január hónapjának 20. napjától, vagy b) negyedévente, legkorábban a tárgynegyedévet követő hónap 20. napjától igényelheti. A Jöt. 57/C. (5) bekezdése szerint az adóvisszaigénylési jog a vásárlás, illetve a telephelyen történt tankolás napján keletkezik, és legfeljebb a vásárlás, illetve a telephelyen történt tankolás hónapját követő 12 hónapon belül érvényesíthető. A Jöt. 128/C. (4) bekezdése alapján az 57/C. -a rendelkezéseit azokban az esetekben kell alkalmazni először, amelyekben az adóvisszaigénylési jogosultság január 1. napján vagy azt követően keletkezik. A PM rendelet 114/B. (1) bekezdése alapján a 24/A. számú melléklet szerinti adattartalmú kérelem benyújtásával kell a nyilvántartásba vételt kérelmezni, valamint a kérelemben megadott adatok változásait bejelenteni. Figyelemmel arra, hogy a hivatkozott kérelem a kereskedelmi jármű rendszáma mellett nem tartalmaz a műszaki vizsga érvényességére vonatkozó adatot, ezért a változás bejelentéshez kapcsolódóan nem szükséges a forgalmi engedély esetén az új műszaki vizsga érvényességét bejelenteni a vámhatósághoz. Természetesen a vámhatóság az adóellenőrzési tevékenysége keretében vizsgálja, hogy a lejárt műszaki érvényességgel rendelkező jármű esetén végeztek-e a jövedéki adó-visszaigénylés érvényesítésének feltételéül meghatározott közúti áru- és személyszállítást. Figyelemmel a fenti rendelkezésekre üzemanyagkártyás tankolás esetén január 1. napján vagy azt követően vásárolt gázolaj, telephelyen történő tankolás esetén a január 1. napján vagy azt követően tankolt gázolaj (amelybe a január 1-jét megelőző beszerzések is beleértendőek) mennyisége után keletkezik adóvisszaigénylési jogosultság. Amennyiben a fentiekkel kapcsolatosan észrevételek, kérdések fogalmazódtak meg Önökben, úgy kérjük, hogy forduljanak hozzánk bizalommal az alábbi elérhetőségeken: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatala Jövedéki Főosztály

10 10 3/2011. Telefon: 06-1/ , Fentieken túl további információk találhatóak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal internetes oldalán, mely a hivatkozás alatt érhető el. A honlapon a VP / Szakterületek / Jövedéki szakterület menüpont alatt találhatóak a jövedékkel kapcsolatos információk. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatala Jövedéki Főosztály

A KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÁSI, SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI TEVÉKENYSÉGHEZ KAPCSOLÓDÓ JÖVEDÉKI ADÓ-VISSZAIGÉNYLÉS LEHETŐSÉGE

A KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÁSI, SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI TEVÉKENYSÉGHEZ KAPCSOLÓDÓ JÖVEDÉKI ADÓ-VISSZAIGÉNYLÉS LEHETŐSÉGE A KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÁSI, SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI TEVÉKENYSÉGHEZ KAPCSOLÓDÓ JÖVEDÉKI ADÓ-VISSZAIGÉNYLÉS LEHETŐSÉGE Az Európai Unió több tagállamában, így Magyarországon is, a közúti árufuvarozási, személyszállítási

Részletesebben

A KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÁSI, SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI TEVÉKENYSÉGHEZ KAPCSOLÓDÓ JÖVEDÉKI ADÓ-VISSZAIGÉNYLÉS LEHETŐSÉGE

A KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÁSI, SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI TEVÉKENYSÉGHEZ KAPCSOLÓDÓ JÖVEDÉKI ADÓ-VISSZAIGÉNYLÉS LEHETŐSÉGE A KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÁSI, SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI TEVÉKENYSÉGHEZ KAPCSOLÓDÓ JÖVEDÉKI ADÓ-VISSZAIGÉNYLÉS LEHETŐSÉGE Az Európai Unió több tagállamában, így Magyarországon is, a közúti árufuvarozási, személyszállítási

Részletesebben

1.10. Adószáma (11 hosszan): - - 1.11. Pénzforgalmi (átutalási) számlaszáma(i) és a számlavezető pénzintézet(ek) megnevezése, fiókja, számlaszáma:

1.10. Adószáma (11 hosszan): - - 1.11. Pénzforgalmi (átutalási) számlaszáma(i) és a számlavezető pénzintézet(ek) megnevezése, fiókja, számlaszáma: Kérelem benyújtásának időpontja: Kérelmet átvevő vámszerv megnevezése, aláírása: KÉRELEM vámhatósági nyilvántartásba vételhez a kereskedelmi gázolaj utáni adó-visszaigénylés érvényesítéséhez Új kérelem

Részletesebben

A KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÁSI, SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI TEVÉKENYSÉGHEZ KAPCSOLÓDÓ JÖVEDÉKI ADÓ-VISSZAIGÉNYLÉS LEHETİSÉGE

A KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÁSI, SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI TEVÉKENYSÉGHEZ KAPCSOLÓDÓ JÖVEDÉKI ADÓ-VISSZAIGÉNYLÉS LEHETİSÉGE A KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÁSI, SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI TEVÉKENYSÉGHEZ KAPCSOLÓDÓ JÖVEDÉKI ADÓ-VISSZAIGÉNYLÉS LEHETİSÉGE Az Európai Unió több tagállamában, így Magyarországon is, a közúti árufuvarozási, személyszállítási

Részletesebben

Kérelem benyújtásának időpontja: Kérelmet átvevő adó- és vámigazgatóság megnevezése, aláírása: KÉRELEM. I. Személyi adatok

Kérelem benyújtásának időpontja: Kérelmet átvevő adó- és vámigazgatóság megnevezése, aláírása: KÉRELEM. I. Személyi adatok Kérelem benyújtásának időpontja: Kérelmet átvevő adó- és vámigazgatóság megnevezése, aláírása: KÉRELEM vámhatósági nyilvántartásba vételhez a kereskedelmi gázolaj utáni adó-visszaigénylés érvényesítéséhez

Részletesebben

2011. január 19. 1/2011.

2011. január 19. 1/2011. 2011. január 19. 1/2011. Jövedéki Hírlevél Mi található az 1/2011. számban? A kereskedelmi gázolaj jövedéki adójának visszaigénylésére vonatkozó eljárásjogi rendelkezések 2011. január 1-jével történő alkalmazásával

Részletesebben

A közúti árufuvarozási, személyszállítási tevékenységhez kapcsolódó jövedéki adóvisszaigénylés lehetősége 2016

A közúti árufuvarozási, személyszállítási tevékenységhez kapcsolódó jövedéki adóvisszaigénylés lehetősége 2016 A közúti árufuvarozási, személyszállítási tevékenységhez kapcsolódó jövedéki adóvisszaigénylés lehetősége 2016 Az Európai Unió több tagállamában, így Magyarországon is, a közúti árufuvarozási, személyszállítási

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a NAV_VP_J21 - Kérelem vámhatósági nyilvántartásba vételhez a kereskedelmi gázolaj utáni adó-visszaigénylés érvényesítéséhez elnevezésű nyomtatványhoz Bevezetés és jogszabályi háttér:

Részletesebben

Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról

Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról (a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 62/A. -a szerint) I. Személyi

Részletesebben

b.) az a.) pontban nem említett kereskedelmi tevékenységek esetében a kereskedelmi tevékenység helye szerinti települési önkormányzat jegyzője.

b.) az a.) pontban nem említett kereskedelmi tevékenységek esetében a kereskedelmi tevékenység helye szerinti települési önkormányzat jegyzője. V. Kereskedelmi igazgatás 1.1. Bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység bejelentése A kereskedelmi hatóság és a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság (a nemesfémből készült ékszekerek, díszműáruk

Részletesebben

Gépjárműügyintézés: Első forgalomba helyezés Ügyintézés kezdeményezhető: Az ügyintézés díja: Az alkalmazott jogszabályok Ügyintézésési határidő:

Gépjárműügyintézés: Első forgalomba helyezés Ügyintézés kezdeményezhető: Az ügyintézés díja: Az alkalmazott jogszabályok Ügyintézésési határidő: Gépjárműügyintézés: Első forgalomba helyezés : A külföldi gyártótól közvetlenül megvásárolt és importált, illetve Magyarországon gyártott jármű forgalomba helyezése. forgalmi engedély: 6.000 Ft, törzskönyv:

Részletesebben

LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a. behajtási engedélyek szabályozásáról

LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a. behajtási engedélyek szabályozásáról LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a behajtási engedélyek szabályozásáról Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az ömlesztett ásványolaj beszerzésére és szállítására vonatkozó bejelentési kötelezettségről

TÁJÉKOZTATÓ az ömlesztett ásványolaj beszerzésére és szállítására vonatkozó bejelentési kötelezettségről TÁJÉKOZTATÓ az ömlesztett ásványolaj beszerzésére és szállítására vonatkozó bejelentési kötelezettségről Tisztelt Ügyfeleink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2012. január 1-jén módosul a jövedéki adóról és

Részletesebben

NKH.. Regionális Igazgatósága Iktatószám: Cím: Telefonszám: Személyi azonosító:

NKH.. Regionális Igazgatósága Iktatószám: Cím: Telefonszám: Személyi azonosító: A díjak megfizetésének összesítése: A kérelem elbírálási díja Ft; Az engedélyek díja Ft leróva NKH.. Regionális Igazgatósága Iktatószám: Cím: Telefonszám: Személyi azonosító: ÁRUFUVAROZÓI ENGEDÉLY, KÖZÖSSÉGI

Részletesebben

EKÁER Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer

EKÁER Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer EKÁER Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer Közúti szállítási tevékenység 2015. január 1-jétől csak EKÁER szám birtokában végezhető. A belföldön (nem végső fogyasztónak) történő első adóköteles

Részletesebben

Tájékoztató üzemanyagkút létesítéséről

Tájékoztató üzemanyagkút létesítéséről Tájékoztató üzemanyagkút létesítéséről A Gyomaendrődi Regionális Hulladékkezelő Művet üzemeltető Regionális Hulladékkezelő Kft. 2010 évi működése eredményes volt. A taggyűlés 4/2011. (V.30.) határozatában

Részletesebben

7. 3 Hatályon kívül helyezve.

7. 3 Hatályon kívül helyezve. Kesztölc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011. (XII.15.) önkormányzati rendelete a járművek közlekedésének helyi közutakon történő súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és

Részletesebben

KÉRELEM Jármű tulajdonosában vagy üzembentartójában bekövetkezett változás nyilvántartásba vételéhez

KÉRELEM Jármű tulajdonosában vagy üzembentartójában bekövetkezett változás nyilvántartásba vételéhez Az eljáró iroda fejbélyegzője Kérjük nyomtatott betűkkel kitölteni! KÉRELEM Jármű tulajdonosában vagy üzembentartójában bekövetkezett változás nyilvántartásba vételéhez A jármű azonosítója: Rendszáma:

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Ócsa Város Önkormányzatának 26/2010. (XII.24.) számú rendelete 1 A járművek közlekedésének önkormányzati tulajdonú utakon történő súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és felhasználásának

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Borsodszirák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2011.(IX.14.) önkormányzati rendelete A járművek közlekedésének helyi közutakon történő súlykorlátozásáról, a közútkezelői hozzájárulás kiadásának

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 09VAMO Állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a 09VAMO Állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a 09VAMO Állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz Az állami adóhatóság előtti eljárásban az adózónak lehetősége van arra, hogy ügyében helyette képviselője, meghatalmazottja

Részletesebben

AZ ÚJ KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG MÁS TAGÁLLAMÁBÓL TÖRTÉNŐ BESZERZÉSÉNEK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK alapvető szabályai 2015.

AZ ÚJ KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG MÁS TAGÁLLAMÁBÓL TÖRTÉNŐ BESZERZÉSÉNEK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK alapvető szabályai 2015. AZ ÚJ KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG MÁS TAGÁLLAMÁBÓL TÖRTÉNŐ BESZERZÉSÉNEK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK alapvető szabályai 2015. Kit terhel adókötelezettség? Új közlekedési eszköznek az Európai Közösség

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ

KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ A környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos jogszabályok könnyebb értelmezhetősége, áttekinthetősége érdekében Felügyelőségünk ebben a tájékoztatóban foglalta össze Tisztelt

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II. 5.) önkormányzati rendelete a Pécel Város közigazgatási területén korlátozással terhelt helyi közutakra történő behajtás rendjéről és a fizetendő

Részletesebben

SEGÉDLET. a méhcsaládok számának szinten tartásának támogatása (méhanya támogatás) iránti kérelem (B1217-02 jelű nyomtatvány) helyes kitöltéséhez

SEGÉDLET. a méhcsaládok számának szinten tartásának támogatása (méhanya támogatás) iránti kérelem (B1217-02 jelű nyomtatvány) helyes kitöltéséhez SEGÉDLET a méhcsaládok számának szinten tartásának támogatása (méhanya támogatás) iránti kérelem (B1217-02 jelű nyomtatvány) helyes kitöltéséhez Általános tudnivalók 1. A kifizetési kérelem nyomtatványainak

Részletesebben

Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról

Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról (a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 62/A. (1) bekezdése szerint)

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/203. (XI. 30.), 23/20. (XII. 6.) önkormányzati rendelettel módosított idegenforgalmi adóról szóló 40/2009. (XII. 8.) rendelete (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

A méz termelésének és forgalmazásának támogatása Kifizetési kérelem Főlap

A méz termelésének és forgalmazásának támogatása Kifizetési kérelem Főlap Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A méz termelésének és forgalmazásának támogatása Kifizetési kérelem Főlap Varroa atka elleni alternatív védekezés - higiénikus aljdeszka beszerzésének támogatása

Részletesebben

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2015. (IX..) önkormányzati rendelete

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2015. (IX..) önkormányzati rendelete Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2015. (IX..) önkormányzati rendelete az önkormányzat kezelésében lévő utakra történő behajtás rendjéről Enying Város Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

BBelváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzat PPolgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Adócsoport. Budapest, V., Erzsébet tér 4.

BBelváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzat PPolgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Adócsoport. Budapest, V., Erzsébet tér 4. BBelváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzat PPolgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Adócsoport Budapest, V., Erzsébet tér 4. ADATLAP gazdasági társaságok, a Ptk., vagy egyéb jogszabály

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 1 2012/20. szám Budapest, 2012. november 16. Szám: 37933/2012.ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások: 1. 19/2012. (XI. 13.) ORFK utasítás a Rendőrség

Részletesebben

SEGÉDLET. Általános tudnivalók

SEGÉDLET. Általános tudnivalók SEGÉDLET a varroa atka elleni alternatív védekezés higiénikus aljdeszka, valamint a keretek megjelölésére alkalmas rádiófrekvenciás azonosító (RFID-chip) beszerzésének támogatása iránti kérelem (B1216-02

Részletesebben

Mindent tudni akarok...

Mindent tudni akarok... Mindent tudni akarok... Műszaki vizsga. A gépjármű tulajdonosok közül, egyesek számára örök talány, a többség azonban ismeri a menetét. Személygépkocsit, gépjárművet tulajdonolni kötelezettséggel is jár.

Részletesebben

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2010. (XII. 21.) rendelete a helyi idegenforgalmi adóról

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2010. (XII. 21.) rendelete a helyi idegenforgalmi adóról 1 Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2010. (XII. 21.) rendelete a helyi idegenforgalmi adóról Módosítás: a) 3/2011 (II. 3.) ör. b) 50/2011 (XI. 28.) ör. c) 15/2014.

Részletesebben

(2) A korlátozott forgalmú közutakat a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) A korlátozott forgalmú közutakat a rendelet 1. melléklete tartalmazza. Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015.(VIII.27.) önkormányzati rendelete Szalkszentmárton község közigazgatási területén a teherforgalom közlekedésének szabályozásáról Szalkszentmárton

Részletesebben

16. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez

16. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez 16. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez I. A járművek származás-ellenőrzési nyilvántartásba vételéhez szükséges okmányok 1. A nyilvántartásba vételi eljárás megindítására irányuló kérelem

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI GÉPEK A KÖZÚTI FORGALOMBAN - GÖDÖLLŐ

MEZŐGAZDASÁGI GÉPEK A KÖZÚTI FORGALOMBAN - GÖDÖLLŐ - GÖDÖLLŐ 2011. MÁRCIUS 24. Fontosabb jogszabályok FONTOSABB JOGSZABÁLYOK 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól 5/1990.(IV.12.) KöHÉM (ER) rendelet a közúti járművek

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság VESZÉLYES ÉS NEM VESZÉLYES HULLADÉK SZÁLLÍTÁSI ENGEDÉLY KÉRELEM TARTALMI KÖVETELMÉNYEI Ezúton hívjuk fel

Részletesebben

Kitöltési útmutató az IDIPL1 nevű nyomtatványhoz. - az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.)

Kitöltési útmutató az IDIPL1 nevű nyomtatványhoz. - az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) Kitöltési útmutató az IDIPL1 nevű nyomtatványhoz. Szabályozási háttér - az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) - az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény

Részletesebben

A Jövedéki törvény szerinti engedélyezési eljárás. NAV Kiemelt Adó és Vám Főigazgatósága

A Jövedéki törvény szerinti engedélyezési eljárás. NAV Kiemelt Adó és Vám Főigazgatósága A Jövedéki törvény szerinti engedélyezési eljárás A 2003. évi CXXVII. törvény (Jöt.) A Jöt.-ben meghatározott tevékenység ( jövedéki termék előállítása, felhasználása, kereskedelme, tárolása, raktározása,

Részletesebben

ADATLAP a pénztárgép regisztrációhoz szükséges egyedi azonosító/támogatás igényléséhez

ADATLAP a pénztárgép regisztrációhoz szükséges egyedi azonosító/támogatás igényléséhez ADATL a pénztárgép regisztrációhoz szükséges egyedi azonosító/támogatás igényléséhez vonalkód helye Nemzeti Adóés Vámhivatal Benyújtandó az illetékes alsó fokú állami adóhatósághoz H I V A T A L PTGREG

Részletesebben

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL ADATLAP fizetési könnyítési (fizetési halasztási, részletfizetési) kérelmek elbírálásához gazdasági társaságok részére I. Kérelmező azonosító adatai Kérelmező neve: Székhelye:

Részletesebben

13TMUNK BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP

13TMUNK BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP 13TMUNK BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP a munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó adatokról a munkavállalót kölcsönvevő, foglalkoztató adózó részére történő bejelentéshez Tisztelt Adózó! Felhívjuk szíves figyelmét,

Részletesebben

341/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet

341/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet 341/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet a mezıgazdaságban felhasznált gázolaj utáni jövedékiadó-visszatérítés feltételeirıl és szabályairól A Kormány a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának

Részletesebben

Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 20/2008. (XII. 31.) rendeletével módosított. 11/2005. (X. 01.) rendelete

Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 20/2008. (XII. 31.) rendeletével módosított. 11/2005. (X. 01.) rendelete Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2008. (XII. 31.) rendeletével módosított 11/2005. (X. 01.) rendelete a nagyközség belterületi úthálózatának környezetkímélő rendjéről (a módosításokkal

Részletesebben

KENŐOLAJOK JÖVEDÉKI ENGEDÉLYES KERESKEDELME

KENŐOLAJOK JÖVEDÉKI ENGEDÉLYES KERESKEDELME KENŐOLAJOK JÖVEDÉKI ENGEDÉLYES KERESKEDELME ( Az összeállítás a 2014.01.01-től hatályos 2003 évi CXXVII tv (Jöt.) és a 8/2004(III.10) PM rendelet ( Vhr.) kenőolajokra vonatkozó lényeges rendelkezései alapján

Részletesebben

Értelmezõ rendelkezések

Értelmezõ rendelkezések M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 113. szám 19343 A vidékfejlesztési miniszter 91/2012. (VIII. 29.) VM rendelete a szõlõ- és gyümölcsös ültetvények mûveléséhez nyújtott csekély összegû (de minimis) támogatásról

Részletesebben

SZÁMLÁZÓ. Bejelentés számlázó programok és online számlázó rendszerek használatba vételéről és használatból történő kivonásáról

SZÁMLÁZÓ. Bejelentés számlázó programok és online számlázó rendszerek használatba vételéről és használatból történő kivonásáról SZÁMLÁZÓ Bejelentés számlázó programok és online számlázó rendszerek használatba vételéről és használatból történő kivonásáról Számlázó és felvásárlási jegy programok (számítógépes szoftver) használatának

Részletesebben

Ingatlan-nyilvántartási kérelem I.

Ingatlan-nyilvántartási kérelem I. Ingatlan-nyilvántartási kérelem I. IKTATÓ BÉLYEGZŐ HELYE A vékony vonallal bekeretezett rovatokat a kérelmező vagy a nevében eljáró képviselő tölti ki. A kérelem kitöltésével kapcsolatban a kérelmező/

Részletesebben

Segédlet. Általános tudnivalók

Segédlet. Általános tudnivalók Segédlet az árutermő, törzs- és kísérleti borszőlőültetvény telepítési-, pótlási-, illetve fajtaváltásiengedély kérelemhez kapcsolódó a 37/2012. (III. 8.) MVH Közleményben rendszeresített, a 178/2012.

Részletesebben

TERVEZET Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testülete.../2015. (...) rendelete. a település belterületi úthálózatának környezetkímélő rendjéről

TERVEZET Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testülete.../2015. (...) rendelete. a település belterületi úthálózatának környezetkímélő rendjéről TERVEZET Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testülete../2015. (...) rendelete a település belterületi úthálózatának környezetkímélő rendjéről Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Az első fokú közigazgatási eljárás illetékköteles, az illeték a kérelem benyújtásával egyidejűleg esedékes évi XCIII. Tv. 29..

Az első fokú közigazgatási eljárás illetékköteles, az illeték a kérelem benyújtásával egyidejűleg esedékes évi XCIII. Tv. 29.. Az első fokú közigazgatási eljárás illetékköteles, az illeték a kérelem benyújtásával egyidejűleg esedékes. Az illetékekről szóló módosított 1990. évi XCIII. Tv. (Itv) 29.. (8) bekezdés szerint a gazdálkodó

Részletesebben

Igénylőlap a nagycsaládos kedvezményre való jogosultság megállapításához. Az igénylőlapot felhasználási helyenként kell kitölteni.

Igénylőlap a nagycsaládos kedvezményre való jogosultság megállapításához. Az igénylőlapot felhasználási helyenként kell kitölteni. Igénylőlap a nagycsaládos kedvezményre való jogosultság megállapításához Az igénylőlapot felhasználási helyenként kell kitölteni. 1. Az igénylő személyi adatai: Családi és utóneve:... Születési neve:...

Részletesebben

SEGÉDLET. A támogatási év minden év április 1-jétől, következő év március 31-éig tart és négy tárgynegyedévből áll.

SEGÉDLET. A támogatási év minden év április 1-jétől, következő év március 31-éig tart és négy tárgynegyedévből áll. SEGÉDLET a tenyészkoca állatjóléti támogatások igénybevételéhez szükséges N0632 számú Kifizetési kérelem, valamint N0633 számú Tartási hely adatok Kifizetési kérelemhez nyomtatványok helyes kitöltéséhez

Részletesebben

12/2008. (03.28.) Kgy. rendelet 1. A járművek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjéről

12/2008. (03.28.) Kgy. rendelet 1. A járművek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjéről 12/2008. (03.28.) Kgy. rendelet 1 A járművek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjéről Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított

Részletesebben

EKAER Kockázati biztosíték

EKAER Kockázati biztosíték EKAER _ A kockázati biztosíték EKAER Kockázati biztosíték Vörös Attila Szakmai Főigazgató-helyettes NAV KMRAFI Jogszabályi háttér Art 22/E. (5) Amennyiben az adózó az (1) bekezdés a) és c) alpontja szerinti

Részletesebben

ÚTDÍJFIZETÉSI KOMPENZÁCIÓ

ÚTDÍJFIZETÉSI KOMPENZÁCIÓ ÚTDÍJFIZETÉSI KOMPENZÁCIÓ A négy vagy több gyermeket nevelő nagycsaládos személyek és a mozgásukban korlátozott személyek részére nyújtott útdíjfizetési kompenzáció szabályairól és egyes kormányrendeletek

Részletesebben

ADATLAP Magánszemély fizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP Magánszemély fizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához ADATLAP Magánszemély fizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához 1. Adózó azonosító adatai: Neve:... Adóazonosító szám:... Lakcíme:... Munkahely megnevezése és címe:... 2. A kérelemmel

Részletesebben

Főbb EKAER tudnivalók. 2015. március 1.

Főbb EKAER tudnivalók. 2015. március 1. Főbb EKAER tudnivalók 2015. március 1. Kire vonatkozik a bejelentési kötelezettség? A bejelentési kötelezettség minden egyes útdíj köteles gépjárművel (3,5 t feletti össztömegű gépjármű) végzett közúti

Részletesebben

Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelű Nyilatkozathoz

Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelű Nyilatkozathoz Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelű Nyilatkozathoz Törvényi háttér Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) A társadalombiztosítás

Részletesebben

GÉPJÁRMŰADÓ Az adó tárgya Gépjárműadó alanya

GÉPJÁRMŰADÓ Az adó tárgya Gépjárműadó alanya GÉPJÁRMŰADÓ Az adó tárgya a magyar hatósági rendszámtáblával ellátott gépjármű, pótkocsi, valamint Magyarország területén közlekedő, külföldön nyilvántartott tehergépjármű (a továbbiakban együtt: gépjármű)

Részletesebben

Fejér Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

Fejér Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége alaptevékenysége, feladat- és hatásköre Fejér Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége alaptevékenysége, feladat- és hatásköre A Fejér Megyei Kormányhivatal, így a Közlekedési Felügyelőség SZMSZ-ének hatályos szövegét a 3/2013. (I.8.)

Részletesebben

Tájékoztató A Látvány-csapatsport felajánlás útján történő támogatásának szabályairól

Tájékoztató A Látvány-csapatsport felajánlás útján történő támogatásának szabályairól A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény az országgyűlés által elfogadott, az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adóés Vámhivatalról

Részletesebben

43/2007. (IV. 4.) GKM rendelet

43/2007. (IV. 4.) GKM rendelet 43/2007. (IV. 4.) GKM rendelet a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok alapján végzett közlekedési hatósági ellenõrzés részletes szabályairól A gazdasági és közlekedési miniszter feladat-

Részletesebben

Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról

Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról A 2013. április 18-án kihirdetett, az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú, behajtási tilalommal érintett közterületekre gépjárművel történő behajtás engedélyezésének

Részletesebben

II. Az import engedélyre vonatkozó tudnivalók

II. Az import engedélyre vonatkozó tudnivalók This page can only be read in Magyar. II. Az import engedélyre vonatkozó tudnivalók 1.) Az import engedélyek kérelmezése Az AGRIM engedélyt kizárólag Behozatali kérelem adatlapon (AGRIM) lehet kérelmezni.

Részletesebben

TUDNIVALÓK. az Adatváltozás bejelentési adatlap egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez

TUDNIVALÓK. az Adatváltozás bejelentési adatlap egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez TUDNIVALÓK az Adatváltozás bejelentési adatlap egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez A nyomtatvány-garnitúra törzslapból és pótlapokból áll. A törzslap kitöltése minden esetben

Részletesebben

Képviselő-testülete. 19/2015.(XII.28.) rendeletével hatályon kívül helyezett. 20/2008. (XII. 31.), 7/2012.(VI.01.) rendeletével módosított

Képviselő-testülete. 19/2015.(XII.28.) rendeletével hatályon kívül helyezett. 20/2008. (XII. 31.), 7/2012.(VI.01.) rendeletével módosított 1 Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 19/2015.(XII.28.) rendeletével hatályon kívül helyezett 20/2008. (XII. 31.), 7/2012.(VI.01.) rendeletével módosított 11/2005. (X. 01.) rendelete a

Részletesebben

Tájékoztató a Madách Színház támogatása esetén érvényesíthető adókedvezményekről

Tájékoztató a Madách Színház támogatása esetén érvényesíthető adókedvezményekről Tájékoztató a Madách Színház támogatása esetén érvényesíthető adókedvezményekről A Madách Színház Budapest egyik legnépszerűbb és legsikeresebb színháza. A kiegyensúlyozott működéséhez, a produkciók igényes

Részletesebben

Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (X. 11.) önkormányzati rendelete a járművek közlekedésének helyi közutakon történő

Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (X. 11.) önkormányzati rendelete a járművek közlekedésének helyi közutakon történő Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (X. 11.) önkormányzati rendelete a járművek közlekedésének helyi közutakon történő súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és

Részletesebben

A Kormány. 78/2007. (IV. 24.) Korm. r e n d e l e t e. a környezeti alapnyilvántartásról

A Kormány. 78/2007. (IV. 24.) Korm. r e n d e l e t e. a környezeti alapnyilvántartásról A Kormány 78/2007. (IV. 24.) Korm. r e n d e l e t e a környezeti alapnyilvántartásról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 110.

Részletesebben

ADATLAP. Gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó szervezet) fizetéskönnyítésre (fizetéshalasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP. Gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó szervezet) fizetéskönnyítésre (fizetéshalasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához ADATLAP Gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó szervezet) fizetéskönnyítésre (fizetéshalasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához Azonosító adatok: A gazdálkodó szervezet teljes (és rövidített)

Részletesebben

60/2015. (III. 24.) Korm. rendelet

60/2015. (III. 24.) Korm. rendelet 60/2015. (III. 24.) Korm. rendelet a négy vagy több gyermeket nevelő nagycsaládos személyek és a mozgásukban korlátozott személyek részére nyújtott útdíjfizetési kompenzáció szabályairól és egyes kormányrendeletek

Részletesebben

Gépjármű ügyintézés: Elérhetőség. Ügyfélfogadási idő. Főbb típusok:

Gépjármű ügyintézés: Elérhetőség. Ügyfélfogadási idő. Főbb típusok: Gépjármű ügyintézés: Az ügyfélfogadás főszabály szerint előjegyzés alapján történik. Előjegyzés nélkül érkező ügyfeleket abban az esetben áll módunkban fogadni, ha a napi előjegyzések nem fogytak el. Az

Részletesebben

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 3/2017. (I.19.) önkormányzati rendelete

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 3/2017. (I.19.) önkormányzati rendelete Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2017. (I.19.) önkormányzati rendelete a településen működő vállalkozások támogatásának helyi szabályairól Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete az

Részletesebben

I. A kérelmező 1. Neve: Születési neve: 2. Születési helye: város/község, ideje: év hó nap. 3. Anyja születési családi és utóneve:

I. A kérelmező 1. Neve: Születési neve: 2. Születési helye: város/község, ideje: év hó nap. 3. Anyja születési családi és utóneve: Budapest, V., Városház u. 9-11. 1364 Bp. Pf. 269. Adatlap 2016-13 magánszemélyek méltányossági, fizetési könnyítés iránti kérelemének elbírálásához Hivatkozási szám: FPH001/ - / Budapest Főváros Főpolgármesteri

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. II. A bevezetett egyes helyi adókra vonatkozó különös rendelkezések. 1. Építményadó. Adókötelezettség

I. Általános rendelkezések. II. A bevezetett egyes helyi adókra vonatkozó különös rendelkezések. 1. Építményadó. Adókötelezettség Ózd Város Önkormányzatának a helyi adókról szóló 38/2007. (XII. 29.) sz. önkormányzati rendelete a 11/2008. (III.21.) sz., a 38/2008.(XII.30.) sz., a 21/2009.(XII.22.) sz., az 1/2010. (I.4.) sz. és az

Részletesebben

Önellenőrzési Lista. (nem benyújtandó dokumentum)

Önellenőrzési Lista. (nem benyújtandó dokumentum) Önellenőrzési Lista (nem benyújtandó dokumentum) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól

Részletesebben

FELHÍVÁS. a bioüzemanyag-részarány teljesítésének jelentésével kapcsolatban

FELHÍVÁS. a bioüzemanyag-részarány teljesítésének jelentésével kapcsolatban FELHÍVÁS a bioüzemanyag-részarány teljesítésének jelentésével kapcsolatban Tisztelt Ügyfelünk! A megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a közlekedésben felhasznált energia

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: 6.122.01.01. Általános tudnivalók

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: 6.122.01.01. Általános tudnivalók KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatás keretében a támogatási összeg 90%-ára vonatkozó kifizetési kérelem kitöltéséhez Jogcímkód: 6.122.01.01 Általános

Részletesebben

(2) A rendelet hatálya kiterjed valamennyi rendszámmal rendelkező járműre és azok üzembentartójára.

(2) A rendelet hatálya kiterjed valamennyi rendszámmal rendelkező járműre és azok üzembentartójára. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 59/2013. (XI.4.) önkormányzati rendelete Erzsébetváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról

Részletesebben

Gépjárművekkel kapcsolatos ügyintézés

Gépjárművekkel kapcsolatos ügyintézés Gépjárművekkel kapcsolatos ügyintézés Személygépkocsi - motorkerékpár átírása Kérjük, hogy az ügyintézéshez minden esetben hozzák magukkal a személyi igazolványukat! kötelező felelősségbiztosítási kötvény

Részletesebben

1. Ismertesse a projekt keretében megvalósítandó beruházást : 2. A beruházás kivitelezése várható megkezdésének és befejezésének időpontja:

1. Ismertesse a projekt keretében megvalósítandó beruházást : 2. A beruházás kivitelezése várható megkezdésének és befejezésének időpontja: Formanyomtatvány tulajdonosi(vagyonkezelői) hozzájárulás kéréséhez (a pályázói nyilatkozatok című rész a formanyomtatvány részét képezi) szélessávú hálózatok fejlesztésére irányuló pályázatok vagyonkezelői

Részletesebben

ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA ÉVRŐL

ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA ÉVRŐL Adóhatóság tölti ki! Adóhatóság megnevezése:. Bevallás benyújtásának időpontja:. Azonosító szám: ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA 2009. ÉVRŐL 2003. december 31-e előtt kezdett őstermelők részére,

Részletesebben

1. Adóigazgatási azonosításra való alkalmasság. 2. Értelmező rendelkezések. 3. Nyomtatvánnyal szembeni követelmények

1. Adóigazgatási azonosításra való alkalmasság. 2. Értelmező rendelkezések. 3. Nyomtatvánnyal szembeni követelmények 10816 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 89. szám A nemzetgazdasági miniszter 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelete a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött

Részletesebben

ADATLAP. Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP. Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához 1. Adózó azonosító adatai: a) neve:... b) adóazonosító szám:... c) lakcíme:...

Részletesebben

Forgalmi engedélyes ügyek: Gépjármű tulajdonjogának átírása (új típusú forgalmi engedély esetén)

Forgalmi engedélyes ügyek: Gépjármű tulajdonjogának átírása (új típusú forgalmi engedély esetén) Forgalmi engedélyes ügyek: Gépjármű tulajdonjogának átírása (új típusú forgalmi engedély esetén) Ügyintézés határideje és díja Kapcsolódó nyomtatványok, iratminták: dokumentumok, útmutatók, Gépjármű tulajdonjogának

Részletesebben

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya Kitöltési útmutató a 13K51 jelű, a súlyosan fogyatékos magánszemély részére 2013. évben kiállított, adókedvezményre jogosító igazolás tartalmáról teljesítendő adatszolgáltatásra szolgáló nyomtatványhoz

Részletesebben

Vágáshuta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2010.(IV.27.) rendelete. a helyi közutak járműforgalmának korlátozásáról

Vágáshuta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2010.(IV.27.) rendelete. a helyi közutak járműforgalmának korlátozásáról Vágáshuta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2010.(IV.27.) rendelete a helyi közutak járműforgalmának korlátozásáról Vágáshuta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

GYOMAENDRŐDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE

GYOMAENDRŐDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE GYOMAENDRŐDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE Adó Osztály 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. Tel: (66) 386-122, Fax.: (66) 283-288 www.gyomaendrod.hu ado@gyomaendrod.hu A D A T L A P Gazdasági társaság

Részletesebben

a 3. számú Bejelentő laphoz

a 3. számú Bejelentő laphoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 3. számú Bejelentő laphoz a nyugdíjbiztosítási adatszolgáltatás elektronikus ügyintézés keretében, papír alapon vagy számítástechnikai adathordozón történő teljesítéséhez az Art. 7.

Részletesebben

43/2007. (IV. 4.) GKM rendelet

43/2007. (IV. 4.) GKM rendelet A jogszabály mai napon hatályos állapota 43/2007. (IV. 4.) GKM a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok alapján végzett közlekedési hatósági ellenőrzés részletes szabályairól A gazdasági

Részletesebben

Országos illetékességre tekintettel a kérelem bármelyik okmányirodán benyújtható A JÁRMŰVEK SZÁRMAZÁS-ELLENŐRZÉSI NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELE

Országos illetékességre tekintettel a kérelem bármelyik okmányirodán benyújtható A JÁRMŰVEK SZÁRMAZÁS-ELLENŐRZÉSI NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELE Országos illetékességre tekintettel a kérelem bármelyik okmányirodán benyújtható A JÁRMŰVEK SZÁRMAZÁS-ELLENŐRZÉSI NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELE A jármű tulajdonjog jogszerű megszerzését igazoló okirat eredeti

Részletesebben

ADATLAP. Gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó szervezet) mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP. Gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó szervezet) mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához ADATLAP Gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó szervezet) mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához Azonosító adatok: A gazdálkodó szervezet teljes (és rövidített) elnevezése: Adószáma:... ; Tevékenység

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. 2. Ózd Város helyi adóit, azok pótlékait, bírságait a rendelet mellékletében feltüntetett számlákra kell teljesíteni.

I. Általános rendelkezések. 2. Ózd Város helyi adóit, azok pótlékait, bírságait a rendelet mellékletében feltüntetett számlákra kell teljesíteni. Ózd Város Önkormányzatának a helyi adókról szóló 38/2007. (XII. 29.) sz. önkormányzati rendelete a 11/2008. (III.21.) sz., a 38/2008.(XII.30.) sz., a 21/2009.(XII.22.) sz., az 1/2010. (I.4.) sz., az 1/2011.

Részletesebben

Egyéni vállalkozói igazolvány

Egyéni vállalkozói igazolvány Egyéni vállalkozói igazolvány Egyéni vállalkozói igazolvány igénylése illetékmentes Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. Törvény (Evctv.), valamint a kapcsolódó végrehajtási

Részletesebben

KERESKEDELMI CSOMAGOLÁS (műanyag bevásárló-reklám táskák) H díjtétel 80% feletti része alóli mentességi engedélykérelem tartalmi követelményei

KERESKEDELMI CSOMAGOLÁS (műanyag bevásárló-reklám táskák) H díjtétel 80% feletti része alóli mentességi engedélykérelem tartalmi követelményei ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság KERESKEDELMI CSOMAGOLÁS (műanyag bevásárló-reklám táskák) H díjtétel 80% feletti része alóli mentességi

Részletesebben

Belföldi kiküldetési szabályzat

Belföldi kiküldetési szabályzat Testnevelési Egyetem Belföldi kiküldetési szabályzat Jóváhagyta a Testnevelési Egyetem Szenátusa 43/2015. sz. határozatával 1 ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A szabályzat célja, tartalma A Testnevelési Egyetem (továbbiakban:

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ Elszámolási Kézikönyv a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott működési költségvetési támogatás szakmai tájékoztatójának és pénzügyi kimutatásának elkészítéséhez 1.

Részletesebben