2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE"

Átírás

1 Adószám: Cégjegyzék szám: Debrecen, Hét vezér u. 21. Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE [VÍZ AZ ÉLET FORRÁSA!] Beszámolási időszak: Készült: Debrecen, A gazdálkodó képviselője P.h.

2 Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. Debrecen, Hétvezér u. 21. BESZÁMOLÓ TARTALOM Tartalom... 2 I. Általános rész... 3 II. Jogi környezet... 5 III. Számviteli politika fő vonásai... 6 IV. Értékelési eljárások, módszerek... 7 V. SZÁMVITELI SZÉTVÁLASZTÁS... 9 A MÉRLEG TEVÉKENYSÉGI SZÉTVÁLASZTÁSA ESZKÖZÖK FORRÁSOK VI. MÉRLEGHEZ, EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK 17 A TÁRSASÁG VAGYONI HELYZETE VII. MUTATÓ SZÁMOK VIII. Ellenőrzés megállapításai IX. Mérleghez kapcsolódó egyéb kiegészítő információk X. Egyéb információk XI. Ellenőrzött társaság XII. Befolyással való rendelkezés XIII. Vezető Tisztségviselők XIV. CASH-FLOW KIMUTATÁS Oldal 2/26 KIEGÉSZÍTŐ MELL HBÖV végleges REV-1

3 Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. Debrecen, Hétvezér u. 21. BESZÁMOLÓ I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Zártkörűen Működő Részvénytársaság elkészítette a évről szóló beszámolóját december 31.-i fordulónappal. A kiegészítő mellékletben a számviteli törvény által kötelezően előírt módon azokat a számszaki és szöveges információkat közöljük, mely kiegészíti az éves beszámoló adatait. A vállalkozás bemutatása Cégjogi adatok A társaság cég neve : Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 4034 Debrecen, Hét vezér u. 21. A társaság fióktelepe: 4100 Berettyóújfalu, József Attila u. 17. Adószáma: KSH szám: Cégjegyzékszám: A társaság képviselője: Nagy Miklós 3580 Tiszaújváros, Tompa Mihály u. 72. sz. Az alakulás időpontja: január 1. A társaság alaptőkéje: e. Ft, mely ezer Ft készpénzből és ezer Ft nem pénzbeli betétből áll. A részvények tulajdonosai a beszámoló készítés időpontjában, 78 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat. A részvények száma 6 db, ezer Ft/db 92 db, ezer Ft/db 302 db, ezer Ft/db 292 db, 100 ezer Ft/db névértékű részvényben testesül meg. Tevékenységi körök Fő tevékenység, engedélyes tevékenység : Víztermelés,- kezelés-ellátás Szennyvíz gyűjtés, kezelés További tevékenységek: Egyéb szivattyú, kompresszor gyártás saját tulajdonú ingatlan bérbeadása egyéb gépészeti szerelés Oldal 3/26 KIEGÉSZÍTŐ MELL HBÖV végleges REV-1

4 Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. Debrecen, Hétvezér u. 21. BESZÁMOLÓ építőipari gép kölcsönzés laborvizsgálatok végzése külső megrendelésre ipari tevékenység műszaki tervezés A társaság képviselője: Nagy Miklós vezérigazgató Tiszaújváros Tompa Mihály út Igazgatóság Tóth Attila Igazgatóság elnöke Nagy Miklós Igazgatóság tagja, vezérigazgató Ecsedi János Igazgatóság tagja Tasi Sándor Igazgatóság tagja Végső Zoltán Igazgatóság tagja Felügyelő Bizottság Berényi András felügyelő bizottság elnöke Menyhárt Károly felügyelő bizottság tagja Módos Imre felügyelő bizottság tagja Gulyás András felügyelő bizottság tagja Kanyuk János felügyelő bizottság tagja (munkavállaló) Tarnóczi György felügyelő bizottság tagja (munkavállaló Oldal 4/26 KIEGÉSZÍTŐ MELL HBÖV végleges REV-1

5 Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. Debrecen, Hétvezér u. 21. BESZÁMOLÓ Könyvvizsgáló: Neve: TREND-ER Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft. Címe: ( 4031 Debrecen, Ohat út 5.) Képviselője: Szabó Ferencné végzi. Bejegyzési száma: II. JOGI KÖRNYEZET A társaság alakulása: A részvénytársaság jogelődjét január 20-án tartott ülésén a Hajdú-Bihar Megyei Tanács Végrehajtó Bizottság, "Megyei Vízmű és Kútépítő Víz Gázszerelő Vállalat" megnevezéssel hozta létre januárjától kezdve a helyi tanácsi kezelésben és üzemeltetésben lévő vízműveket folyamatosan vette át üzemeltetésre a vállalat. Időközben korábbi elnevezése megváltozott Hajdú-Bihar Megyei Víz- és Csatornamű Vállalatra. A fejlődés az első években igen nagymértékű volt, hiszen voltak olyan időszakok, amikor évente 2-3 új vízmű üzembe helyezésére került sor január 1-jével alakult meg a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zártkörűen működő részvénytársaság 71 tulajdonos önkormányzattal, és 58 település lakosságának, mintegy 130 ezer lakosnak a vízellátását biztosította, valamint 11 településen a szennyvízelvezetést illetve annak tisztítását. 78 önkormányzat tulajdonában lévő részvénytársaságunk 68 önkormányzat közigazgatási területén szolgáltatja az egészséges ivóvizet, illetve jelentős szerepet tölt be a szennyvízcsatorna szolgáltatás üzemeltetésében, kiépítésében is. Az Európai Unió előírásainak való megfelelés érdekében az önkormányzatok pályázatokat nyújthatnak be beruházások, fejlesztések megvalósítására, melyekhez részvénytársaságunk mind szakmailag, mind gazdaságilag segítséget nyújt, hiszen sok éves szolgáltatói tapasztalata, megfelelően szakképzett szakmai gárda áll bármikor tulajdonosai, de természetesen más - a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. szolgáltatásait igénybe venni kívánó település rendelkezésére. Cégünk nagy változásokon ment keresztül az elmúlt időszakban. Szervezeti struktúránk, működésünk megreformálása történt meg és tart jelenleg is. Célunk, hogy az egészséges ivóvíz zavartalan biztosítása mellett olyan gazdaságosan működő társaságot hozzunk létre és tartsunk fenn, mely nem csak hogy megőrzi vezető szerepét a térségben, de növelni tudja azt esetlegesen új települések szolgáltatási körünkbe való bevonásával. Oldal 5/26 KIEGÉSZÍTŐ MELL HBÖV végleges REV-1

6 Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. Debrecen, Hétvezér u. 21. BESZÁMOLÓ III. SZÁMVITELI POLITIKA FŐ VONÁSAI A részvénytársaság számviteli politikája a számviteli törvény által meghatározott keretek között, élve a szabad választás lehetőségével is, tartalmazza azokat az alapelveket, értékelési módszereket és eljárásokat, melyek alátámasztják a gazdálkodásról készült üzleti jelentéseket. A számviteli törvényben foglalt előírások alapján Társaságunk éves beszámoló készítésére, valamint kettős könyvvezetésre kötelezett. A mérleg formája A típusú, az eredménykimutatás formája A típusú forgalmi költségeljárással és összköltség eljárással. A költségeket elsődlegesen a 6-7 számlaosztályban könyveljük, másodlagosan a könyvelés gyűjti az 5-ös számlaosztály szerint is a költségeket, számlakijelölés, kontírozás után. Az A típusú összköltség eljárással készült eredmény kimutatást a Viziközmű Törvény teszi kötelezővé. A mérleg fordulónapja: december 31. A beszámoló készítés időpontja a tárgyévet követő év február utolsó napja. A számviteli politika határozza meg: az értékelési módokat és eljárásokat az értékcsökkenés elszámolási módját a terven felüli értékcsökkenés elszámolásának szabályait az 50 és 200 ezer Ft alatti tárgyi eszközök elszámolásának módját az értékpapírok számbavételének módját az eredmény kimutatás módszerét a rendkívüli tételek elkülönítését a szokásos üzleti eseményektől. A társaságot érintően a kiegészítő mellékletben részletezzük mindazokat az információkat, amelyet a Számviteli Tv. előír évi beszámolóra vonatkozóan először a Víziközmű szolgáltatásról szóló évi CCIX. törvény ban előírtak szerint a több víziközmű-szolgáltatási ágazati tevékenységet végző víziközmű-szolgáltató éves beszámolójának kiegészítő mellékletében az egyes víziközmű-szolgáltatási tevékenységeket oly módon kell bemutatni, mintha azokat önálló vállalkozás keretében végezték volna. Társaságunk minden évben Üzleti jelentésben számol be az előző évben végzett tevékenységéről a tulajdonosok részére. A számvitel alapelvei, a számviteli törvény szerint: Általános alapelv: Tartalmi alapelv: a vállalkozás folytatásának elve a teljesség elve a valódiság elve az összemérés elve az óvatosság elve Oldal 6/26 KIEGÉSZÍTŐ MELL HBÖV végleges REV-1

7 Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. Debrecen, Hétvezér u. 21. BESZÁMOLÓ Tartalomra ható kiegészítő alapelvek: az egyedi értékelés elve: az időbeli elhatárolás elve a tartalom elsődlegességének elve a tartalommal szemben a lényegesség elve a költség és haszon összevetésének elve a bruttó elszámolás elve Formai alapelvek: a világosság elve a következetesség elve a folytonosság leve IV. ÉRTÉKELÉSI ELJÁRÁSOK, MÓDSZEREK Az eszközök bekerülési értéke az eszköz megszerzése, létesítése, üzembe helyezése érdekében az üzembe helyezésig, a raktárba történő beszállításig felmerült, az eszközhöz egyedileg hozzákapcsolható tételek együttes összege. Befektetett eszközökként azokat az eszközöket mutatjuk ki, amelyek tartósan, legalább 1 éven túl szolgálják a vállalkozás tevékenységét. Ebbe a csoportba soroljuk az immateriális javakat, tárgyi eszközöket és a befektetett pénzügyi eszközöket. A forgóeszközök között azokat az eszközöket mutatjuk ki, amelyek a vállalkozás tevékenységét 1 éven belül szolgálják. Ebbe a csoportba soroljuk a készleteket, a követeléseket, a forgatási célú értékpapírokat, és a pénzeszközöket. A források között mutatjuk ki a saját tőke elemeit, a tárgyévben elszámolt céltartalékokat, a kötelezettségeket és a passzív időbeli elhatárolásokat. A hosszú lejáratú kötelezettségek között az 1 éven túli kötelezettségek kerülnek kimutatásra. A rövid lejáratú kötelezettségek között az 1 éven belüli kötelezettségeket mutatjuk ki. Értékelés immateriális javaknál A vállalkozás az immateriális javaknál maradványértékkel nem számol. Az 50 ezer forint egyedi bekerülési érték alatti immateriális javakat a használatbavételkor egy összegben elszámoljuk értékcsökkenési leírásként. Az immateriális javak amortizációs kulcsát az állományba vételkor egyedileg határozzuk meg attól függően, hogy hány évig szolgálják a vállalkozás tevékenységét. Az értékcsökkenési leírás a bruttó érték alapján lineáris leírási kulccsal történik. Értékelés tárgyi eszközöknél A vállalkozás a tárgyi eszközöknél maradványértékkel nem számol. Az 50 ezer forint egyedi bekerülési érték alatti tárgyi eszközöket a használatba vételkor egy összegben elszámoljuk értékcsökkenési leírásként. Az 50 ezer forint egyedi értéket meghaladó eszközök esetében a vállalkozás a társasági adótörvény által meghatározott leírási kulcsokat alkalmazzuk. A vezetékeknél nem élünk az adótörvényben meghatározott leírási kulccsal, mert a műszaki megítélés alapján 25 évnél hosszabb ideig szolgálják a vállalkozás tevékenységét. Oldal 7/26 KIEGÉSZÍTŐ MELL HBÖV végleges REV-1

8 Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. Debrecen, Hétvezér u. 21. BESZÁMOLÓ Az értékcsökkenési leírás a bruttó érték alapján lineáris kulccsal történik. Értékelés befektetett pénzügyi eszközöknél A vállalkozás új társaság alapításában nem vett részt. A tartósan adott kölcsönöket könyv szerinti értéken értékeljük. Értékelés vásárolt készleteknél A készletek között kimutatott anyagokat mérlegelt átlagáron tartjuk nyílván. Év közben folyamatos mennyiségi és értékbeli nyilvántartást vezetünk. Értékvesztést nem kellett elszámolni. Az anyagokat év közben mennyiségi felvétellel leltároztuk. Értékelés saját termelésű készleteknél A saját termelésű készleteket önköltségen tartjuk nyílván. Az üzleti évben csökkent értékű saját előállítású termék nem volt, így értékvesztés elszámolás sem történt. A piac az eladási árban elismeri a bekerülési értéket. Értékelés követeléseknél A termékértékesítés, illetve szolgáltatásnyújtás számlázott értékét a szerződés szerinti teljesítést követően- akkor rögzítjük, ha azt a megrendelő, a vevő elismerte. Az üzleti év végén meglévő követelések egyeztetését - amennyiben azok pénzügyi rendezése a mérlegkészítés időpontja előtt nem történik meg- a vállalkozás elvégezte. Az alapszolgáltatáshoz kapcsolódó fogyasztók felé kiszámlázott kisösszegű követeléseket csoportosan értékeljük és csoportosan számoljuk el az értékvesztést. A közületekkel szembeni követeléseket és az egyéb jellegű követeléseket egyenként értékeljük, és ennek megfelelően számoljuk el az értékvesztést. Értékelés értékpapíroknál A társaság forgatási célú értékpapírral nem rendelkezik. Értékelés pénzeszközöknél: A pénzeszközök értékelése a mérlegforduló napon megtörtént. A bankszámla kivonatban és záró pénztárjelentésben szereplő értéken mutatjuk ki. A pénzkezelés a Számviteli politikában és a Pénzkezelési szabályzatban előírt szabályok szerint történik, a pénzkezelés szabályai az előző évhez képest nem változtak. Vállalkozásunk tevékenységéből adódóan devizaforgalommal nem rendelkezik. Értékelés időbeli elhatárolásoknál Az időbeli elhatárolásokat a Számviteli törvény előírásai szerint a társaság elvégezte. Aktív időbeli elhatárolásként mutatjuk ki a mérlegben az olyan bevételeket, amelyek csak a mérleg fordulónapja után esedékesek, de a lezárt időszakra számolandók el, illetve költségeket, ráfordításokat, amelyek a fordulónap előtt merülnek fel, de a fordulónapot követő időszakra számolhatók el. Az értékelés könyvszerinti értéken történik. Passzív időbeli elhatárolásként mutatjuk ki az olyan bevételeket, amelyek a mérleg fordulónapja előtt folytak be, de a fordulónap utáni időszakra számolandók el, illetve költségek, ráfordítások, amelyek a mérleg fordulónapja előtti időszakot terhelik, de csak a mérleg fordulónapja utáni időszakban merülnek fel. Az értékelés könyvszerinti értéken történik. Értékelés kötelezettségeknél Oldal 8/26 KIEGÉSZÍTŐ MELL HBÖV végleges REV-1

9 Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. Debrecen, Hétvezér u. 21. BESZÁMOLÓ Kötelezettségek azok a szállítási, vállalkozási, szolgáltatási és egyéb szerződésekből eredő, pénzértékben kifejezett elismert tartozások, amelyek a szállító, a vállalkozó, a szolgáltató, a hitelező által már teljesített, a vállalkozás által elismert tartozások. Itt mutatjuk ki az adótörvények alapján számszerűsített kötelezettségeket, valamint a jövedelem elszámoláshoz kapcsolódó következő évben kifizetésre kerülő összegeket. A kötelezettségek hátrasorolt, hosszú, és rövid lejáratúak. Az értékelés könyvszerinti értéken történik. Értékelés céltartalékoknál Az adózás előtti eredmény terhére céltartalékot kell képezni - a szükséges mértékben - azokra a múltbeli, illetve a folyamatban lévő ügyletekből, szerződésekből származó, harmadik felekkel szembeni fizetési kötelezettségekre [ideértve különösen a jogszabályban meghatározott garanciális kötelezettséget, a függő kötelezettséget, a biztos (jövőbeni) kötelezettséget, a korengedményes nyugdíj, a végkielégítés miatti fizetési kötelezettséget, a környezetvédelmi kötelezettséget], amelyek a mérleg fordulónapon valószínű vagy bizonyos, hogy fennállnak, de összegük vagy esedékességük időpontja még bizonytalan, és azokra a vállalkozó a szükséges fedezetet más módon nem biztosította. A céltartalék képzése során a mérleg fordulónapon fennálló kötelezettségeket, illetve várható költségeket akkor is figyelembe kell, illetve lehet venni, ha azok csak a mérleg fordulónap és a mérlegkészítés időpontja között válnak ismertté. Az értékelés az egyedileg számszerűsített jogcím szerinti összeg alapján történik. V. SZÁMVITELI SZÉTVÁLASZTÁS A évi CCIX. törvény-a víziközmű-szolgáltatásról az alábbiakban szabályozza a víziközmű szolgáltatás beszámolási és könyvvezetési kötelezettségére vonatkozó szabályozást. 49. (1) A víziközmű-szolgáltató beszámolási és könyvvezetési kötelezettségére, a beszámoló összeállítására, a könyvek vezetésére, valamint a nyilvánosságra hozatalra és közzétételre az Szt. rendelkezéseit az e törvény szerinti eltérésekkel kell alkalmazni. (2) A több víziközmű-szolgáltatási ágazati tevékenységet végző víziközmű-szolgáltató az egyes tevékenységeire olyan elkülönült nyilvántartást vezet, amely biztosítja az egyes tevékenységek átláthatóságát, a diszkriminációmentességet, továbbá kizárja a keresztfinanszírozást és a versenytorzítást. (3) A több víziközmű-szolgáltatási ágazati tevékenységet végző víziközmű-szolgáltató éves beszámolójának kiegészítő mellékletében az egyes víziközmű-szolgáltatási ágazati tevékenységeket oly módon kell bemutatni, mintha azokat önálló vállalkozások keretében végezték volna. A tevékenységek elkülönült bemutatása legalább az eszközök, kötelezettségek, időbeli elhatárolások szétválasztott bemutatását és önálló eredménykimutatást jelent. (4) A több víziközmű-szolgáltatási ágazati tevékenységet végző víziközmű-szolgáltató könyvvizsgálója az éves beszámolóhoz, illetve az összevont (konszolidált) éves beszámolóhoz kiadott független könyvvizsgálói jelentésben igazolja, hogy a víziközműszolgáltató által kidolgozott és alkalmazott számviteli szétválasztási szabályok biztosítják a víziközmű-szolgáltató üzletágai közötti keresztfinanszírozás-mentességet. (5) A másodlagos tevékenységet is végző víziközmű-szolgáltató a víziközműszolgáltatás nyújtása érdekében végzett tevékenységét éves beszámolója kiegészítő Oldal 9/26 KIEGÉSZÍTŐ MELL HBÖV végleges REV-1

10 Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. Debrecen, Hétvezér u. 21. BESZÁMOLÓ mellékletében oly módon köteles bemutatni, mintha azt önálló vállalkozás keretében végezte volna. A tevékenység elkülönült bemutatása legalább önálló mérleget és eredménykimutatást jelent. 50. (1) A víziközmű-szolgáltató a Hivatal számára biztosítja, hogy a Hivatal a víziközmű-szolgáltató pénzügyi-számviteli kimutatásait, valamint az azokhoz kapcsolódó bizonylatokat és információkat megismerhesse, azokba betekinthessen. A Hivatalnak indokolnia kell, hogy az adott információra mely feladata ellátásához van szükség. (2) A víziközmű-szolgáltató az auditált éves beszámolóját a tárgyévre készített üzleti jelentéssel és a könyvvizsgálói jelentéssel együtt az Szt. szerinti letétbe helyezéssel egyidejűleg küldi meg a Hivatalnak. A szétválasztás alapjai Fogalmi meghatározások Víziközmű-szolgáltatás engedélyköteles tevékenységek): a közműves ívó vízellátás az ahhoz kapcsolódó tűzi víz biztosítással, valamint a közműves szennyvízelvezetés-és tisztítás, egyesített rendszer esetén a csapadékvíz-elvezetést is ideértve, mely tevékenységek által megnyilvánuló szolgáltatások közül az egyiket, vagy mindkettőt a víziközmű-szolgáltató a felhasználó részére közüzemi jogviszony keretében nyújtja. Ide értendő továbbá a víziközmű-szolgáltatok egymás közötti kapcsolódó szolgáltatása (ivóvíz-átadás, szennyvíz átvétel). A társaság a törvényi előírásoknak megfelelően mind a két alaptevékenység, mind a kiegészítő tevékenységek esetében a számlatükrét a 7-es számlaosztályban úgy alakította ki, hogy a tevékenység közvetlen önköltsége tevékenységenként elkülönítésre került. Másodlagos tevékenység:a víziközmű szolgáltató víziközmű-szolgáltatási tevékenysége körébe nem tartozó összes tevékenység Szétválasztandó tevékenységek meghatározása A víziközmű-szolgáltatói működési engedéllyel rendelkező társaságnak az éves beszámoló kiegészítő mellékletének részét képező tevékenységi beszámolóban- az általa végzett tevékenységeknek megfelelően- elkülönítve kell bemutatnia: a.) a közműves ivóvíz ellátási tevékenységét, az ahhoz kapcsolódó tűzi víz biztosítással, b.) a közműves szennyvízelvezetés és-tisztítási tevékenységét, ide értve az egyesített rendszerű csapadékvíz-elvezést is. c.) az a) és b) tevékenységek körébe nem tartozó minden egyéb tevékenységeit (másodlagos tevékenységek) összevontan (egy mérleg, egy eredmény-kimutatás mutatja be ). A mérleg és az eredménykimutatás ágazati szétválasztásánál másodlagos tevékenységnek tekintendő azoknak a tevékenységeknek a külső megrendelésre végzett része is, amelyek alapvetően az engedélyköteles tevékenység(ek) érdekében szükségesek, de a szabad kapacitások terhére értékesítés is történik. ( pl. laboratóriumi vizsgálatok). Társaságunk az alábbi másodlagos tevékenységeket végzi: a.) laboratóriumi tevékenység b.) ipari tevékenység c.) üzemviteli tevékenység d.) műszaki tervezés Oldal 10/26 KIEGÉSZÍTŐ MELL HBÖV végleges REV-1

11 Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. Debrecen, Hétvezér u. 21. BESZÁMOLÓ e.) bekötések f.) egyéb tevékenységek ( pl. anyag eladás ) Számviteli rendszer felépítése A fentiekben meghatározott tevékenységi elhatárolást társaságunk a számviteli rendszerében (számlarend, önköltség-számítási szabályzat)úgy kívánja megvalósítani, hogy képes legyen az egyes ágazati és másodlagos tevékenységeihez kapcsolódó bevételeit, költségeit,ráfordításait, a tevékenységeihez kapcsolódó eszközöket, kötelezettségeket, időbeli elhatárolásokat egyértelműen elkülönítetten kimutatni. Elkülönítési rendszer felépítése Az alkalmazott felosztási módszertannak szakmailag megalapozottan, nyomon követhető és ellenőrizhető módon kell a tevékenységi beszámolók előállítását segíteni. Az eszközök, kötelezettségek, időbeli elhatárolások, valamint a bevételek és ráfordítások tevékenységekhez történő hozzárendelése során elsősorban a közvetlen hozzárendelés módszerével kívánunk élni, ezzel is minimalizálva a közvetett (felosztandó) tételeket. Azon tételek esetében, ahol ez nem lehetséges, a következőkben megfogalmazott felosztási módszert alkalmazza. A szétválasztás módszertana A számviteli szétválasztást lehetőleg egyszerűen, átláthatóan, következetesen kell meghatározni. A mérleg összeállításához nem feltétlenül szükségesek tranzakciószintű nyilvántartások, szükségesek azonban az alkalmazott módszerek, vetítési alapok dokumentálása, azok állandóságának biztosítása és alkalmazása. Az eredmény-kimutatás tevékenységi szétválasztása Árbevételek Az értékesítés nettó árbevételei a főkönyvi nyilvántartások alapján közvetlenül a tevékenységekhez rendelhetőek. Társaságunk minden tevékenység esetében az értékesítés nettó árbevételének kimutatását külön főkönyvi számon mutatja ki és számolja el. Költségek A költségek legnagyobb arányban közvetlenül annál a tevékenységnél kerülnek elszámolásra, ahol azok felmerülnek. A közvetlenül elkülöníthető költségek, a felmerülés pillanatában a költséghely maghatározása alapján az adott tevékenységre kerülnek elszámolásra. Ilyenek lehetnek: a) a közvetlen anyagköltségek b) igénybe vett szolgáltatások költségei c) bérköltség d) személyi jellegű egyéb kifizetések e) bérjárulékok f) értékcsökkenési leírás Oldal 11/26 KIEGÉSZÍTŐ MELL HBÖV végleges REV-1

12 Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. Debrecen, Hétvezér u. 21. BESZÁMOLÓ Ha a felmerülés időszakában nem állapítható meg, hogy közvetlenül mely tevékenységet terheli az adott költség, azt megfelelő vetítési alap segítségével kerül felosztásra a tevékenységekre a közvetlen önköltség arányában utókalkuláció végzésével. A szállítási költségek km, a segédüzemi általános költségek gépóra alapján kerülnek szétosztásra a társaság önköltség számítási szabályzatában foglaltak alapján. Egyéb bevételek és ráfordítások Az egyéb bevételeket, amennyiben lehetséges a közvetlen tevékenységhez kerülnek elszámolásra. Ilyenek lehetnek: a) értékvesztés visszaírása b) biztosítótól kapott kártérítések c) céltartalék visszaírása d) értékesített tárgyi eszközök bevétele e) kapott bírságok, kötbérek f) költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatások g) csatornabírság h) vásárolt vízre kapott támogatás i) kapott egyéb támogatások j) egyéb tevékenységhez kötött bevételek k) leírt, behajthatatlan követelésre befolyt összeg Amennyiben az egyéb bevétel tevékenységhez nem köthető, abban az esetben vetítési alap kerül alkalmazásra. Az egyéb bevételek esetében alkalmazott vetítési alap a tevékenységek nettó árbevétele. Az egyéb ráfordítások elszámolása: Az egyes eszközökhöz és forrásokhoz kapcsoló egyéb ráfordítást ahhoz a tevékenységhez kerül hozzárendeléshez, ahol a kapcsoló eszközt, illetve forrást szerepeltetjük. Ilyenek lehetnek: a) a helyi adók b) értékvesztés elszámolása c) követelés leírása d) közműadó e) felügyeleti díj f) értékesített immateriális javak és tárgyi eszközök könyvszerinti értéke g) káresemények h) kötbérek, késedelmi kamatok i) szennyvízbírság j) céltartalék képzés k) terven felüli értékcsökkenés elszámolása l) vízterhelési díj Oldal 12/26 KIEGÉSZÍTŐ MELL HBÖV végleges REV-1

13 Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. Debrecen, Hétvezér u. 21. BESZÁMOLÓ Amennyiben az egyéb ráfordítások tevékenységhez nem köthető, abban az esetben vetítési alap kerül alkalmazásra. Az egyéb ráfordítások esetében alkalmazott vetítési alap a tevékenységek teljes önköltség arányában kerülnek felosztásra utókalkuláció alapján. Pénzügyi műveletek bevételei és ráfordításai A pénzügyi műveletek bevételeit és ráfordításait, a mennyiben lehetséges, közvetlenül a tevékenységekhez kerülnek hozzárendelésre, figyelembe véve a felmerülés okát, jogcímét, a kapcsolódó eszköz-forrás figyelembe vételével Ha ez nem lehetséges akkor a felosztás a tevékenységek éves nettó árbevétel arányában történik. Rendkívüli bevételek és ráfordítások A rendkívüli bevételek és ráfordítások tételeit egyedileg kerül megvizsgálásra, és ha van egyértelmű eszköz-forrás kapcsolat, akkor annak a tevékenységnek az eredménykimutatásában kerül kimutatásra, ahol az adott eszköz vagy forrás van. A tevékenységhez nem rendelhető rendkívüli bevételek és rendkívüli ráfordítások a másodlagos tevékenységekről készített eredménykimutatásban kerülnek kimutatásra. Társasági adó, osztalékfizetés A fizetendő társasági adó és osztalék az adózás előtti eredmény arányában kerül a tevékenységek között elszámolásra, oly módon, hogy azok teljes összegét csak a nyereséges tevékenységekre lehet felosztani. A MÉRLEG TEVÉKENYSÉGI SZÉTVÁLASZTÁSA ESZKÖZÖK Befektetett eszközök Immateriális javak és tárgyi eszközök: Az immateriális javakat és tárgyi eszközöket amennyiben lehetséges, közvetlenül bontjuk szét tevékenységekre. Ha a több tevékenységet szolgáló eszközöket közvetlenül nem tudjuk tevékenységhez rendelni, úgy vetítési alap alkalmazására kerül sor. A közvetlen besorolás azon elv alapján történik, hogy az eszköz értékcsökkenését mely tevékenység érdekében számoljuk el. Abban az esetben, ha az eszköz több tevékenységet szolgál és közvetlenül nem rendelhető egyik tevékenységhez sem, abban az esetben úgy kerül a tevékenységekre felosztásra, ahogy azok költsége a tevékenységekre felosztásra kerül. (tevékenységek közvetlen költsége a vetítési alap) Beruházások, felújítások esetében tételenként (projektenként megállapítható mely tevékenységhez tartozik, ezért a tevékenységekre bontása tételesen történik. Befektetett pénzügyi eszközök: A tevékenységre történő felosztása az immateriális javak, tárgyi eszközök és vevők összegének tevékenységek szerinti felosztása arányában történik. Oldal 13/26 KIEGÉSZÍTŐ MELL HBÖV végleges REV-1

14 Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. Debrecen, Hétvezér u. 21. BESZÁMOLÓ A tartósan adott kölcsönök és a tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok esetében a megosztás során a személyi jellegű költségekben nem vesszük figyelembe saját előállítású eszközök értékében elszámolt személyi jellegű ráfordításokat. Egyéb kölcsönöknél a szerződések egyéni vizsgálata alapján soroljuk a tételeket az alap, illetve a másodlagos tevékenységhez. Forgóeszközök: A készletek értékét a készlet célja szerint elsősorban közvetlenül vagy a készletcsoportra jellemző vetítési alap segítségével lehet az egyes tevékenységek között megosztani. Az anyagokat közvetlen leválogatással bontottuk szét a víz és szennyvíz és másodlagos tevékenységekre, korrigálva a raktári készleten nem átfutó tételekkel. A befejezetlen termelés, félkész termékek tevékenységre bontása tételesen történik Az áruk ( közvetített szolgáltatások) tételesen kerülnek a tevékenységekhez Követelések: A számviteli nyilvántartásokból meghatározzuk a víz és szennyvíz, valamint egyéb árbevételhez tartozó vevő követeléseket. Ezeket korrigáljuk az egyes tevékenységeknél elszámolt értékvesztés összegével. Az egyéb követeléseknél minden olyan tétel, amely egyéni megbontással lehet az egyes tevékenységekhez rendelni, azt tételesen kell besorolni. A személyi jellegű elszámolásokhoz kapcsolódó követeléseknél( étkezési utalvány, szakképzési hozzájárulás, MNYPT,MEP stb ) a tevékenységek személyi jellegű ráfordításának arányában osztjuk fel tevékenységek között. Iparűzési adó túlfizetés: települések iparüzési adóalap arányában, Debrecen iparűzési adója a másodlagos tevékenységhez kapcsolódik. Következő évben visszaigényelhető Áfa összegét a víz és szennyvíz ágazat értékesített m3 alapján osztottuk fel. Társasági adó: a tevékenységek nyeresége alapján osztjuk fel. Forgatási célú értékpapírok és pénzeszközök: A tevékenységre történő felosztása az immateriális javak, tárgyi eszközök és vevők összegének tevékenységek szerinti felosztása arányában történik. A pénzeszközök a társaság által végzett tevékenységek éves nettó árbevételeinek arányában kerül felosztásra. Aktív időbeli elhatárolások Ha a vállalkozás mérlegében szereplő aktív időbeli elhatárolások bármely tétele közvetlenül kapcsolódik valamely tevékenységhez, akkor ezt a tételt át soroljuk az adott tevékenység mérlegének aktív időbeli elhatárolásai közé. Azokat az aktív időbeli elhatárolásokat, amelyek egy-egy tevékenységhez csak közvetve kapcsolhatók, vetítési alap alkalmazásával kerül felosztásra. A bevétele aktív időbeli elhatárolása tevékenységek éves nettó árbevételeivel arányosan, a költségek, ráfordítások elhatárolása az összes ráfordítás arányában osztható fel. Halasztott ráfordítások esetében az összes ráfordítás arányában osztható fel. Oldal 14/26 KIEGÉSZÍTŐ MELL HBÖV végleges REV-1

15 Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. Debrecen, Hétvezér u. 21. BESZÁMOLÓ FORRÁSOK Abban az esetben, ha a forrásoldali tételeket közvetlenül a tevékenységekhez lehet rendelni(pl. beruházási hitel, lízing, egyes lekötött tartalék ), akkor a megosztás ennek megfelelően történik. A fennmaradó tételek esetében az eszközök felosztásának eredményeképpen megkapott mérlegfőösszeg arányában történik a felosztás. Saját tőke Jegyzett tőke Az eszközök szétválasztásával - a tevékenység összes eszközértékét alapul véve- a jegyzett tőke értékét különbözet alapján határoztuk meg. A tőketartalék soroknál a befektetett eszközök értékének megfelelően az eszközarányos megosztás kerül alkalmazásra. Az eredménytartalék első évi felosztása az eszközök tevékenységekre megbontott értékének megfelelő arányában történik. A következő években a megosztott eredménykimutatások előző évi mérlegszerinti eredménye kerül az egyes tevékenységek eredménytartalékaiba. A lekötött tartalékokat és az értékelési tartalékot egyedileg kell a tevékenységekhez sorolni. Amennyiben ez nem lehetséges, úgy a felosztás a jegyzett tőkénél alkalmazott módon történik. A mérlegszerinti eredmény a tevékenységi beszámolók eredménykimutatásaiból kerül átvezetésre a megfelelő tevékenységi mérlegekbe. Céltartalékok A céltartalékot egyedileg kell a tevékenységekhez rendelni. Amennyiben ez nem lehetséges vetítési alap alkalmazására kerül sor. A vetítési alap a társaság összes személyi jellegű ráfordítása. Kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek: A hosszúlejáratú kötelezettségek célirányosan azaz valamely tevékenység fejlesztéséhez- hosszú-vagy középtávra kapott hitel, kölcsön, amelyek közvetlenül hozzárendelhetők vagy az engedélyköteles vagy az egyéb tevékenységekhez. A fennmaradó tételek esetében az eszközök felosztásának eredményeképpen megkapott mérlegfőösszeg arányában történik a felosztás. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek: lízingdíjak esetében gépeknél gépóra, gépjárműveknél km futás alapján történik a tevékenységekre való leválogatás. A Oldal 15/26 KIEGÉSZÍTŐ MELL HBÖV végleges REV-1

16 Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. Debrecen, Hétvezér u. 21. BESZÁMOLÓ következő évi törlesztő részletek leválogatása tevékenységekre a rövid lejáratú kötelezettségeknél ugyanezzel a módszerrel történik. Rövid lejáratú kötelezettségek: A szállítói kötelezettségek tételes szétválasztással kerülnek felosztásra, azon tételeknél, ahol ez nem lehetséges vetítési alap alkalmazásával történik a megosztás Alkalmazott vetítési alap az anyagjellegű ráfordítások tevékenységenkénti aránya. A vevőtől kapott előlegek tételes szétválasztással kerültek besorolásra a tevékenységekhez. Az egyéb rövidlejáratú kötelezettségek esetében felül vizsgálatra kerülnek a kötelezettségek. Egyes kötelezettségek esetében az adók egyértelműen a tevékenységhez rendelhetők, mint vízkészlet járulék vízterhelési díj iparűzési adó társasági adó A jövedelem elszámolás és a hozzá kapcsolódó adók a tevékenységek személyi jellegű ráfordításai alapján kerülnek felosztásra. A fizetendő általános forgalmi adónál a vetítési alap a vállalkozás tevékenységeinek nettó árbevétele. A rövid lejáratú hitelt a hitel célja szerint kell a tevékenységhez rendelni. Passzív időbeli elhatárolások Ha a passzív időbeli elhatárolások bármely tétele kapcsolódó valamely tevékenységhez, abban az esetben a kapcsolódó tevékenység mérlegének passzív időbeli elhatárolásaként kerül kimutatásra. Azokat a passzív időbeli elhatárolásokat, amelyek egy-egy tevékenységhez csak közvetve kapcsolhatók, abban az esetben vetítési alapok alkalmazásával kerülnek felosztásra. Ezek a vetítési alapok a következőképpen kerültek meghatározásra: A bevételek passzív időbeli elhatárolása a tevékenységek a kiszámlázott m3 arányában árbevételeivel arányosan történik. A költségek, ráfordítások elhatárolása egyéni hozzárendelés és vetítési alapok alkalmazásával történik. A halasztott bevételek között az eszközhöz rendelt támogatások szerepelnek, megosztásuk az eszközök tevékenységekhez történt besorolása alapján készül egyedi vizsgálattal. Szétválasztási különbözet A mérlegegyezőség biztosítása Szétválasztási különbözet sor beiktatásával történik. Oldal 16/26 KIEGÉSZÍTŐ MELL HBÖV végleges REV-1

17 Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. Debrecen, Hétvezér u. 21. BESZÁMOLÓ A Szétválasztási különbözet értéke pozitív, ha a mérlegtételek és a mérlegszerinti eredmény tevékenységi felosztása után az adott tevékenység eszközoldali mérlegfőösszege nagyobb, mint a forrásoldali. A Szétválasztási különbözet értéke negatív, ha a mérlegtételek és a mérlegszerinti eredmény tevékenységi felosztása után az adott tevékenység eszközoldali mérlegfőösszege kisebb, mint a forrásoldali. Az egyes tevékenységek Szétválasztási különbözeteinek összege mindig nullának kell, hogy legyen. Törekedni kell a szétválasztási különbözet minimalizálására. A társaság a Vksz.tv. végrehajtásáról szóló 58/2013.(II.27) kormányrendelet IX. fejezetében foglaltak szerint elkészített Számviteli Szétválasztási Szabályzata alapján összeállított, Sztv. 1. melléklet A változatának megfelelő Ágazati mérlege, a Sztv. 2. sz. melléklet összköltség eljárással készített A változatának megfelelő Ágazati eredménykimutatás a kiegészítő mellékletben bemutatásra kerül. 1., 2., 3., 4. számú táblázat VI. MÉRLEGHEZ, EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK A TÁRSASÁG VAGYONI HELYZETE 1. Az eszközök értékelése: Az eszközök állományváltozását az 5. számú táblázat tartalmazza. A Befektetett eszközök között az immateriális javak értéke az előző évhez viszonyítva ezer Ft-tal csökkent, mely 31,03 %-nak megfelelő csökkenés. Az immateriális javakban bekövetkezett változást a tárgyévi beszerzés ezer Ft, az adott évben elszámolt ezer Ft értékcsökkenési leírás különbözete okozta. A tárgyi eszközök értéke a tárgyévben ezer Ft-tal csökkent, ez a csökkenés 85,27 %-nak megfelelő. Ezt a nagymértékű csökkenést a víziközmű vagyon Önkormányzatoknak történő kiadása okozza. Az immateriális javak és tárgyieszközök állományváltozását és értékcsökkenését a 6., 7. számú táblázat tartalmazza. A befektetett pénzügyi eszközök esetében a tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értéke ezer Ft, értékvesztést nem kellett elszámolni. Az egyéb tartósan adott kölcsönök értéke ezer Ft, mely ezer Ft-tal csökkent az előző évhez képest. Ez a mérlegsor a dolgozóknak adott lakásépítési kölcsön éven túli Oldal 17/26 KIEGÉSZÍTŐ MELL HBÖV végleges REV-1

18 Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. Debrecen, Hétvezér u. 21. BESZÁMOLÓ visszafizetési kötelezettségét tartalmazza, valamint az önkormányzatoknak adott éven túli kölcsönt, melyre beruházás önerő finanszírozása miatt került sor. A dolgozóknak adott lakásépítési kölcsönök esetében 177 ezer Ft értékvesztés elszámolására került sor. Összességében megállapítható, hogy a befektetett eszközök értéke évhez viszonyítva ezer Ft-tal csökkent, ami 84,16 %-os csökkenésnek felel meg. A Forgóeszközök ezer Ft-tal nőttek évhez képest, ez %-os növekedést jelent. A készlet értéke ezer Ft-tal nőtt, ez elsősorban az anyagok értékének növekedése miatt következett be. A követelések értéke ezer Ft-ról ezer Ft-ra változott, ami ezer Ft (38,14 %) növekedés a bázisévhez képest. A vevőállományunk ezer Ft-tal nőtt elsősorban a szolgáltatási területünk növekedése miatt. Részletes bemutatását a 8. számú táblázat tartalmazza. Behajthatatlan követelésként a vevők minősítése során ezer Ft került elszámolásra. A vevők minősítése során ezer Ft értékvesztést számoltunk el. Az előző évi értékvesztésből ezer Ft visszaírása történt meg. Ezen tételek részletezését a 9., 10. számú táblázat tartalmazza. Behajthatatlan követelésként azok a vevőkövetelések kerültek leírásra: Ezek a leírások a fogyasztási helyek megszűnése miatt, a lakatlan ingatlanok, a fel nem lelhető fogyasztók, az árverezett ingatlanok, az értékesítés miatti tulajdonos váltáskövetkeztében és a megszűnt, végrehajthatatlan közületi fogyasztók esetében kerültek leírásra. Forgóeszközök között kimutatott értékpapír állománnyal a tárgyévben társaságunk nem rendelkezett. A pénzeszközök állományában bekövetkezett növekedés az előző évhez képest ezer Ft. A záró pénzeszköz állomány 567 ezer Ft készpénzből és ezer Ft bankbetétből áll. Aktív időbeli elhatárolások: Bevételek aktív időbeli elhatárolása ezer Ft ezer Ft o eszközhasználati díj: ezer Ft ezer Ft o továbbszámlázott szolg: 0 ezer Ft 86 ezer Ft o biztosítótól kapott kártérítés: ezer Ft 218 ezer Ft o víz csatornadíj: ezer Ft ezer Ft o kamatbevétel: 298 ezer Ft 397 ezer Ft Oldal 18/26 KIEGÉSZÍTŐ MELL HBÖV végleges REV-1

19 Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. Debrecen, Hétvezér u. 21. BESZÁMOLÓ Költségek, ráfordítások időbeli elhatárolása: ezer Ft ezer Ft o labor akkreditáció: ezer Ft ezer Ft o naptár-vásárlás: 0 ezer Ft 93 ezer Ft o Energetikai Hivatal felügy.díja: 0 ezer Ft ezer Ft o bérleti díj: 180 ezer Ft 5 ezer Ft o laborműszer vizsgálat: 73 ezer Ft 0 ezer Ft o újság előfizetés: 493 ezer Ft 357 ezer Ft o licenc díj: 324 ezer Ft 239 ezer Ft o talajvédelmi terv: 786 ezer Ft 621 ezer Ft o hatósági díjak: 196 ezer Ft 74 ezer Ft o villamos energia: ezer Ft 0 ezer Ft o biztosítási díj: ezer Ft ezer Ft o reklám, hirdetés: 153 ezer Ft 13 ezer Ft o internet költség: 2 ezer Ft 2 ezer Ft o egyéb költségek: 115 ezer Ft 56 ezer Ft 2. A források értékelése A források állományának változását a 11. táblázat tartalmazza. A saját tőke ezer Ft-ról ezer Ft-ra csökkent, a csökkenés mértéke ezer Ft. A saját tőke összetétele a következő: jegyzett tőke: tőketartalék: eredménytartalék: mérlegszerinti eredmény: ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft Céltartalék: A tárgyévben a beszámolóban céltartalék képzés a várható jövőbeni költségekre történt ezer Ft értékben. Kötelezettségek: Az üzleti évben a kötelezettség ezer Ft-ról ezer Ft-ra nőtt, a változás ezer Ft (82,81 %). A hosszúlejáratú kötelezettség ezer Ft-ról ezer Ft-ra csökkent decemberben egy árokásó gép került beszerzésre pénzügyi lízing keretében, valamint augusztusban 12 db tehergépkocsi lízingelésére került sor, így a hosszúlejáratú kötelezettségek között az éven túli lízingdíjak kerültek kimutatásra. A rövid lejáratú kötelezettség ezer Ft-ról ezer Ft-ra nőtt, a változás ezer Ft. Oldal 19/26 KIEGÉSZÍTŐ MELL HBÖV végleges REV-1

20 Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. Debrecen, Hétvezér u. 21. BESZÁMOLÓ A szállítói állomány 2012-ben ezer Ft, míg ez az állomány 2013-ban ezer Ft. A növekedés ezer Ft, melynek oka alapvetően az Önkormányzatok által kiszámlázott eszközhasználati díjak le nem járt kötelezettsége. Társaságunknak lejárt szállítói tartozása nincs. A passzív időbeli elhatárolások a bázisévhez viszonyítva ezer Ft-tal csökkent, ami 67,23 %-os csökkenésnek megfelelő. A halasztott bevételek csökkentek nagy mértékben. A bevételek időbeli elhatárolása: 0 Ft A költségek, ráfordítások időbeli elhatárolás: ezer Ft o gáz energia: 489 ezer Ft o bírságok: ezer Ft o telefon díj: 92 ezer Ft o személygépkocsi használat: 370 ezer Ft o bankköltség 4 ezer Ft o illeték: 15 ezer Ft o vízdíj 19 ezer Ft o eszközhasználati díj ezer Ft o számlalevél kihordás ezer Ft o szennyvíz elvezetés, tisztítás ezer Ft o csatorna díj 21 ezer Ft o utazási, kiküldetés: 11 ezer Ft o hűségjutalom ezer Ft o megjelenés cégtudakozóban 117 ezer Ft o egyéb költségek 13 ezer Ft Halasztott bevételek: ezer Ft o fejlesztési célra kapott támogatás: ezer Ft o vagyonrendezés során kapott tárgyi eszköz: ezer Ft o fellelt anyag: ezer Ft 3. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések Értékesítés nettó árbevétele A társaság 2013 évi nettó árbevétele Ft. Az értékesítés nettó árbevételének részletezését a 12. számú táblázat tartalmazza. A 2013-ban az Zrt szintű értékesítés nettó árbevétele ezer Ft-al több, mint 2012-ben. A víztermelés,értékesítés ágazat árbevétele ezer. Ft tárgyévben, 2012-ben ez az érték e.Ft. volt. Oldal 20/26 KIEGÉSZÍTŐ MELL HBÖV végleges REV-1

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

1 0. s z. m e l l é k l e t

1 0. s z. m e l l é k l e t 1. sz. me lléklet Az üzleti év fordulónapja: 214.12.31. Budaörsi Települési Nonprofit Kft. üzletág MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám tev. Btg egész 1. A. Befektetett eszközök (2.+1.+18.sor) 197 932 2 238

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 01.01-06.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

2015. I. féléves beszámoló

2015. I. féléves beszámoló 1 3 8 1 2 2 0 3 5 8 2 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 5 5 3 1 Cégjegyzék száma Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. a vállalkozás megnevezése 1022 Budapest, Törökvész út 30/a a vállalkozás címe,

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről 0 1-1 4-0 0 0 3 0 8 EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Váci út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2005.01.01-2005.12.31.

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 2015.01.01-2015.09.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye:

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye: 15EB-01 Cégadatok (A) Cég neve: IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: 01-10-046896 Székhelye: 1134 Budapest Tüzér utca 41. Adószáma: 23083185-2-41 KSH jelzőszáma: 23083185-6201-114-01 (B) Beszámoló

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

2015 évi Éves beszámoló

2015 évi Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 7 7 5 4 a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2015 évi Éves zárómérleg 2015.01.01. - 2015. 12. 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Sorszám 2 4 3 5 9 5 7 3 7 7

Részletesebben

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok)

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) 0 1-1 0-0 4 6 4 7 9 1 1 MÉRLEG Eszközök (aktívák) "A" változat (ek) 01 A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 7 389 0 4 358 02 I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 728 0 4 291 03 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefonszáma 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. szeptember 30. Éves beszámoló a vállalkozás vezetője Első

Részletesebben

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás A változat Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat A beszámolóban szereplő cégnév: E.R.Ö.V. Víziközmû Zrt Beszámolási

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Éves beszámoló üzleti évről

Éves beszámoló üzleti évről 2 2 2 6 0 3 3 6139257201 Statisztikai jel 0 1-0 9-9 1 9 8 82 Cégjegyzék a KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1147 Budapest, Csömöri út 50-60. Éves beoló 2012. üzleti évről

Részletesebben

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat 1. melléklet a 2015. évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a 2000. évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat Eszközök (aktívák) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Statisztikai számjel: 1 1 0 0 9 4 2 9-0 2 1 0-1 1 4-0 2 Cégjegyzékszám: 0 2-1 0-0 6 0 0 9 3 MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 7623 Pécs, Rét u. 8. 2012. év Éves beszámoló Pécs, 2013. február

Részletesebben

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám A tétel megnevezés Szolgáltatói a b e 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor) 114 656 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31.

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31. 1 2 6 8 2 5 1 5 6 2 0 9 1 1 4 0 1 0 1-1 0-0 4 4 6 2 1 Cégjegyzék a a vállalkozás megnevezése 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe 2010. december 31. Éves beoló P.H. 0.1 " A " MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. a vállalkozás íme, telefonszáma 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-; 06-23-500-000 Éves beszámoló 2015. üzleti évről a vállalkozás

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 11EB-1 11EB 11EB/A 11EB/M/A1 11EB/M/A2 11EB/M/A3 11EB/M/A4 11EB/E-O/A1 11EB/E-O/A2 Cégadatok

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefona 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. március 31. Éves beoló a vállalkozás vezetője "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság 1 1 1 3 7 6 6 5 7 1 2 1 1 4 1 1-1 - 4 2 8 4 2 a vállalkozás megnevezése 139 Budapest Kossuth Lajos üdülõpart 12. I/B. a vállalkozás címe, telefonszáma 22. december 31. Éves beszámoló Keltezés: Budapest,

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán 1 / 8 2015.10.16. 7:35 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 13EB-01 KPMG Tanácsadó Kft. Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat 31 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 31 863-1 189 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)

Részletesebben

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31.

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 a vállalkozás megnevezése 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. 452-5780 a vállalkozás címe, telefonszáma 2014. évi Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 2 1 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez . melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez 10. melléklet a 38/2013. (XII. ) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató

Részletesebben

Mérleg "A" változat Eszközök (aktívák)

Mérleg A változat Eszközök (aktívák) Statisztikai számjel:23711402-3600-113-17 11 Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sorok) 263 320 0 263 320 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.sorok) 0 0 0 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése Statisztikai jel 1/6. oldal A MÉRLEG Eszközök (aktívák) év l A. Befektetett eszközök 208981 0 216469 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 4678 0 3580 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. MÉRLEGE üzleti évről

ÉVES BESZÁMOLÓ. MÉRLEGE üzleti évről 1117 Budapest, Gábor Dénes u. ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE 20100-20113 üzleti évről Budapest, 201 április Az üzleti év mérlegforduló napja : 201 1 3 MÉRLEG A változat Eszközök(aktívák) A. Befektetett eszközök

Részletesebben

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - "A"

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - A Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 13992013-2-15 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság mint Cégbíróság 15-09-071642 2007.év Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza,

Részletesebben

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz.

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. :

Részletesebben

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 20-09-065082 Cégjegyzék száma PARKOLÓ-GAZDA Kft. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. Éves beszámoló 2010. év Oldal 1 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí-

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí- 03-09-102802 11 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 662702 0 702547 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 60 0 94 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

Cégjegyzék szám

Cégjegyzék szám A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: A beszámoló: Lehet például: Üzleti év Időszak Keltezés helye dátuma 1 1 9 9 0 7 7 8 7 2 2 0 1 1 4 0 6 0 6-1 0-0 0 0 2 7 9 Előtársasági beszámoló

Részletesebben

Éves beszámoló 2013.

Éves beszámoló 2013. 2 4 3 1 9 9 3 1 6 4 9 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 7 7 3 5 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Alliance Jura-Hongrie Kockázati Tőkealapkezelő Zrt. a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: A vállalkozás megnevezése: Thália Színház Nonprofit Kft A vállalkozás címe, telefonszáma: 1065 Budapest

Részletesebben

Éves beszámoló. Halasi Városgazda Zrt. 13993492 3530 114 03 Statisztikai számjel Halasi Városgazda Zrt. 03-10-100381 Cégjegyzék száma 2014.12.

Éves beszámoló. Halasi Városgazda Zrt. 13993492 3530 114 03 Statisztikai számjel Halasi Városgazda Zrt. 03-10-100381 Cégjegyzék száma 2014.12. Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése: a vállalkozás címe: 6400 Kiskunhalas, Bem u.1. Éves beszámoló 2014.12.31 üzleti évről Kelt: 13993492 3530 114 03 ÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓ MÉRLEGE Eszközök (aktívák)/1

Részletesebben

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14.

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14. I I Cégjegyzék száma Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya 2011. december 31. Éves beszámoló Tatabánya, 2012. március 14. VÉRTES' epdészeti és FAIPARI za HKÖRUfN MUKÖDO RÉSZVÉNYTÁpR~SÁG 11187622-0201-114-11

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2012. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Éves beszámoló 2015.

Éves beszámoló 2015. 1 1 1 0 9 0 0 0 1 5 0 1 1 3 0 7 Statisztikai számjel 0 7-0 9-0 0 3 0 6 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Pálhalmai Agrospeciál Kft. a vállalkozás címe, telefonszáma 2407 Dunaújváros, Pálhalma,

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

Éves beszámoló. Belvárosi Kaszinó Kft december 31-ei. Budapest, április 01. Mészáros László a vállalkozás vezetője (képviselője)

Éves beszámoló. Belvárosi Kaszinó Kft december 31-ei. Budapest, április 01. Mészáros László a vállalkozás vezetője (képviselője) : 11927198-9200-113-01 : Belvárosi Kaszinó Kft. Budapest, 1015 Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló Budapest, 2014. április 01. Mészáros László a vállalkozás vezetője (képviselője) "A"MÉRLEG

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve 2010. évi módosított bevételi tervezet eft-ban I/1.számú melléklet 2010.

Részletesebben

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója Statisztikai jel 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 4., Telefona: 266-9095 a vállakozás megnevezése a vállakozás címe, telefona Befektetési vállalkozások 2014. évi beolója Keltezés: Budapest, 2015. április

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Baranya Megyei Bíróság mint Cégbíróság Mecseki Erdészeti Zártkörűen Működő Rt. 7623 Pécs, Rét utca 8. A gazdálkodó képviselője P.h. Mecseki Erdészeti Zrt. Oldal: 1 ESZKÖZÖK (aktívák) 01. A.

Részletesebben

Éves beszámoló 2016 december 31.

Éves beszámoló 2016 december 31. 11267827-6832-573-16 Statisztikai számjel 16-10-001579 Cégjegyzék száma Jászberényi V. V. Nonprofit Zrt. 5100 Jászberény, Margit sziget 1. 57-411-618 Éves beszámoló 2016 december 31. Keltezés: 2017. február

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság Global NRG Kereskedelmi és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1122 Budapest, Maros u. 12. A mérleg fajtája: Évzáró beszámoló Budapest, 2007. május

Részletesebben

Forrás. Bevezetés a számvitelbe. A számvitel vagyonfelfogása. A mérleg jellemzői. A mérleg főcsoportok. Éves beszámoló mérlege AXIÓMA!

Forrás. Bevezetés a számvitelbe. A számvitel vagyonfelfogása. A mérleg jellemzői. A mérleg főcsoportok. Éves beszámoló mérlege AXIÓMA! Bevezetés a számvitelbe A vállalkozás vagyona Kettős megközelítés: A számvitel vagyonfelfogása 1. Az újratermelési folyamat melyik szakaszában van? 2. Honnan származik ez a vagyon rész? Dr. Pál Tibor Rendeltetés

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

KÖVETELÉSEK

KÖVETELÉSEK Balatoni Korona Zrt. Mérlegsoranalitika Mérlegsor sorszám Megnevezés 2016.09.30 Összeg E Ft-ban Követelések: Belföldi követelések (forintban) Vevőkövetelések Balatoni Korona forgalomba hely. 15 724 500

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VI. emelet Elérhetőség: 061 266 2181 Honlap:

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága AGROSTER Besugárzó Zrt. 1106 Budapest, Jászberényi út 5. Budapest, 2013. április 30. Bánréti Miklós vezérigazgató P.h. AGROSTER Zrt. Oldal: 1 ESZKÖZÖK

Részletesebben

Keltezés: a vállalkozás vezetője Vidnyánszky Attila

Keltezés: a vállalkozás vezetője Vidnyánszky Attila 1 1 Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 11 635 628 0 11 532 310 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 934 0 5 460 03. Alapítás-átszervezés aktívált értéke 04. Kísérleti

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Pest Megyei Cégbíróság ABÉVA Alsónémedi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft 2351 Alsónémedi, Fõ út 54 A gazdálkodó képviselője Ph Abéva Kft Oldal: 1 ESZKÖZÖK (aktívák) 01 A Befektetett eszközök

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. időközi vezetőségi beszámolója május 15.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. időközi vezetőségi beszámolója május 15. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. időközi vezetőségi beszámolója 2014. május 15. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VII. emelet Elérhetőség: 061

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat I. Feladatcsoport Saját részvények, saját üzletrészek névértéke: 19.360.000 / 0,88 = 22.000.000 Állományváltozás = Zárókészlet Nyitókészlet 91.576.000 38.365.000 = + 53.211.000 Az állományváltozás Követel

Részletesebben

MÉRLEG(A) részletes ezer forintban ESZKÖZÖK AKTÍVÁK Korábbi évek helyesbítés ei

MÉRLEG(A) részletes ezer forintban ESZKÖZÖK AKTÍVÁK Korábbi évek helyesbítés ei Madách Színház Nonprofit Kft. Cégjegyzékszám: 01-09-917954 Stat. szám: 21974593-9001-572-01 MÉRLEG(A) részletes ezer forintban ESZKÖZÖK AKTÍVÁK 2014.12.31 Korábbi évek helyesbítés ei 2015.12.31 1. Alapítás,

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZET Ő VÁLLALKOZÁSOK ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZET Ő VÁLLALKOZÁSOK ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE KETTŐS KÖNYVVITELT VEZET Ő VÁLLALKOZÁSOK ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE Vállalkozásra vonatkozó adatok Név: MIVÍZ Miskolci Vízm ű Korlátolt Felel ősség ű Társaság Cégjegyzékszám: 05-09 - 012433 Adószám: 13546904-2

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma:

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma: Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 Cégjegyzékszáma: 05 09 018640 Székhelye: BROKERGOLD

Részletesebben

Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.

Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Statisztikai számjel: 23476905862257201 Cégjegyzék száma: 0109967344 Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámoló Kelt: Budapest, 2013. április 17. Statisztikai

Részletesebben

II. ELŐADÁS A SZÁMVITEL VAGYONFELFOGÁSA

II. ELŐADÁS A SZÁMVITEL VAGYONFELFOGÁSA Számvitel alapjai II. ELŐADÁS A SZÁMVITEL VAGYONFELFOGÁSA Dr. Pál Tibor 2015.09.20. A vállalkozás vagyona Kettős vetület 1. Az újratermelési folyamat mely szakaszában van a vagyon? 2. Honnan származik

Részletesebben

Az elemzés a Céginfo.hu adatain alapul, azt a Céginfo.hu saját módszertanával készült.

Az elemzés a Céginfo.hu adatain alapul, azt a Céginfo.hu saját módszertanával készült. Az elemzés a Céginfo.hu adatain alapul, azt a Céginfo.hu saját módszertanával készült. Az adatok tájékoztató jellegűek! Tovább nem adhatóak, illetve nem sokszorosíthatóak! 1. Alapinformációk A vizsgált

Részletesebben

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14.

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14. Tisztelt felhasználó! Ön a következő Excel munkafüzetlapokon a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti kettős könyvvezetésen alapuló Éves beszámoló és Egyszerűsített éves beszámoló mérlegeit és

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évrő

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évrő Statsztka számje EDUCATIO Társadalm Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Vác út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2004.01.01-2004.12.31.

Részletesebben

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Számlatükör 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. Immateriális javak 111 Alapításátszervezés aktivált értéke 112 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113 Vagyon értékő jogok 114 Szellemi termékek

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

Az elemzés a Céginfo.hu adatain alapul, azt a Céginfo.hu saját módszertanával készült.

Az elemzés a Céginfo.hu adatain alapul, azt a Céginfo.hu saját módszertanával készült. Az elemzés a Céginfo.hu adatain alapul, azt a Céginfo.hu saját módszertanával készült. Az adatok tájékoztató jellegűek! Tovább nem adhatóak, illetve nem sokszorosíthatóak! 1. Alapinformációk A vizsgált

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2014.2.25. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL - NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 13EB-02 13EB 13EB/A 13EB/M/A1

Részletesebben

Sor- A tétel megnevezése Helyesbítés

Sor- A tétel megnevezése Helyesbítés Cégnév Cgj. KSH Be.idősz. HUN MINING NY.R.T. 01-10-041020 10181678-6420-114-01 2011.01.01- g MÉRLEG "A" Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor) 16 206 542 47 327 16 253 869 02.

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 13620275-4941-113-01 Statisztikai számjel 01-09-864697 Cégjegyzék száma Drayman Team Kft. 1196 Budapest, Kisfaludy utca 181. Egyszerűsített éves beszámoló 2008. december 31. A közzétett adatokat könyvvizsgáló

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege Egyszerűsített éves beszámoló mérlege sz A tétel megnevezése Előző Év Tárgyév 1 A Befektetett eszközök (I.+II.+III.) Ft 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK Ft 10 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK Ft 18 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI

Részletesebben

Közlemény. Szavazati jogok száma a Pannonholding Kereskedelmi és Befektetési Nyrt nél én:

Közlemény. Szavazati jogok száma a Pannonholding Kereskedelmi és Befektetési Nyrt nél én: Közlemény A Pannonholding Kereskedelmi és Befektetési Nyrt. a Gt. 304..(1). pontjának megfelelően az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket: 1./ az Összehívás időpontjában meglévő részvények

Részletesebben

HÁZI DOLGOZAT 1. Pénzügyi számvitel 2.

HÁZI DOLGOZAT 1. Pénzügyi számvitel 2. III. évfolyam PSZ szak Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Pénzügyi számvitel 2. LEADÁSI HATÁRIDŐ: NOV. 27. 2015/2016. I. félév PSZK Mester és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE június 30.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE június 30. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2013. június 30. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VII. emelet Elérhetőség: 061 266 2181 Honlap:

Részletesebben