Császár István Soós Viktor Attila: Magyar Tarzíciusz Brenner János élete és vértanúsága 1931

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Császár István Soós Viktor Attila: Magyar Tarzíciusz Brenner János élete és vértanúsága 1931"

Átírás

1 Soós Viktor Attila PUBLIKÁCIÓS LISTA Önálló kötet Császár István Soós Viktor Attila: Magyar Tarzíciusz Brenner János élete és vértanúsága Szerk.: Fancsali Andrásné és Soós Viktor Attila. Brenner János Emlékhely Alapítvány, Badalik Bertalan O.P. életútja. Domonkos Szemle különszáma, Budapest, 2005/1. Apor Vilmos naplói I. A Győri Egyházmegyei Levéltár Kiadványai, Források, feldolgozások 2., Győr, Der ungarische Tarsitius Das Leben und Martyrium von János Brenner Redakteur: Fancsali Andrásné und Viktor Attila Soós, Stiftung Gedenkstütte János Brenner, Szabó Csaba Soós Viktor Attila: Világosság Az Állami Egyházügyi Hivatal és a hírszerzés tevékenysége a katolikus egyház ellen. Új Ember Kiadó, Budapest, Lénárd Ödön, Tímár Ágnes, Szabó Gyula, Soós Viktor Attila: Utak és útvesztők, Kairosz Kiadó, Budapest, Lénárd Ödön Tímár Ágnes Soós Viktor Attila: Istennel, vagy Isten nélkül. A katolikus iskolák államosítása Magyarországon a II. világháború után. Kairosz Kiadó, Budapest, Apor Vilmos püspöki iratai. A Győri Egyházmegyei Levéltár Kiadványai, Források, feldolgozások 7., Győr, Nem félek Brenner János Összeállította: Császár István Soós Viktor Attila. Brenner János Emlékhely Alapítvány, Szombathely, Wege und Irrwege der katholischen Kirche Ungarns in der Zeit der Verfolgung durch die Kommunisten. Pro Business, Berlin, Tímár Ágnes (Hrsg.), Lénárd Ödön, Szabó Gyula, Soós Viktor Attila. Kiss Réka Soós Viktor Attila Tabajdi Gábor: Hogyan üldözzünk egyházakat? Állambiztonsági tankönyv tartótiszteknek. L'Harmattan Kiadó, Budapest, Szerkesztői munka Mindent az Evangéliumért..., Gyürki László 70. születésnapjára. Szerk.: Fancsali Andrásné és Soós Viktor Attila. Szent Erzsébet Római Katolikus Egyházközség Képviselőtestülete, Körmend, Gyulay Endre: Egyház és magyarság, írások, beszédek, interjúk. Hazai Műhely Könyvek I., Szerk.: Bíró Zoltán és Soós Viktor, Sorozatszerkesztő: Lezsák Sándor, Antológia Kiadó, Lakitelek, Császár István Soós Viktor Attila: Magyar Tarzíciusz Brenner János élete és vértanúsága Szerk: Fancsali Andrásné és Soós Viktor Attila. Brenner János Emlékhely Alapítvány, Bábel Balázs: Az Isten országáért, beszédek, interjúk, írások. Hazai Műhely Könyvek III., Szerk. Soós Viktor, Sorozatszerkesztő: Lezsák Sándor, Antológia Kiadó, Lakitelek, 2004.

2 Hetényi Varga Károly: Papi sorsok a horogkereszt és a vörös csillag árnyékában I. Szerk.: Fejérdy András, Fejérdy Gergely, Soós Viktor Attila. Új Ember Márton Áron Kiadó, Budapest, kiadás. Gyürki László: Szent helyek üzenete, Karácsony és Húsvét a Szentföldön Megőrzött hangok 2., Szerk. : Soós Viktor Attila. Jel Könyvkiadó, Budapest, Dallos Imre naplója szeptember május 14., szerkesztette, sajtó alá rendezte és jegyzetekkel ellátta : Soós Viktor Attila. Kiadó: Gyürki László, Körmend, Gyürki László: Szent Pál útjain Megőrzött hangok 3., Szerk.: Soós Viktor Attila. Jel Könyvkiadó, Budapest, Isten szolgája Emlékkonferencia Mindszenty József bíboros életéről és munkásságáról. Szerk.: Soós Viktor Attila. Antológia Kiadó, Lakitelek, Lénárd Ödön: Történelemszemlélet. Szerk.: Tímár Ágnes Soós Viktor Attila. METEM Könyvek, Budapest, Székely László: Emlékezés Mikes János gróf szombathelyi megyéspüspökről. Szerk.: Soós Viktor Attila. A Magyar Nyugat Történeti Kiskönyvtára 11. Sorozatszerkesztő: Gyurácz Ferenc. Magyar Nyugat Könyvkiadó, Vasszilvágy, Egyházüldözés és egyházüldözők a Kádár-korszakban. Szerk.: Soós Viktor Attila Szabó Csaba Szigeti László. Szent István Társulat Luther Kiadó, Bp., Szenteltessék meg a Te neved... Emlékkonferencia Mindszenty József bíboros életéről és munkásságáról. Szerk.: Soós Viktor Attila, Antológia Kiadó, Lakitelek, Hetényi Varga Károly: Pásztor volt vagy béres? A Magyar Katolikus Egyház a Harmadik Birodalom árnyékában. A kéziratot lektorálta, gondozta és sajtó alá rendezte: Soós Viktor Attila. Szent István Társulat, Budapest, Tanulmányok Adalékok a katolikus egyház üldözésének történetéhez között Egy vértanú pap életútján keresztül. Országos Tudományos Diák köri Konferencia, Szeged, április Egy máig kiderítetlen politikai papgyilkosság anatómiája. In: Fél évezred magyar történelméből. Pázmány Történeti Műhely Tanulmányok 1., sorozatszerk. : J. Újváry Zsuzsanna, szerk.: Fejérdy Gergely, kiadó: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Piliscsaba, p. A Bajorok fedőnevű titkos dosszié. In: A csendlaki parókiától a szibériai hómezőkig Kilenc év börtönökben és munkatáborokban. Harangozó Ferenc élete. Szerk. és sajtó alá rendezte: Fancsali Andrásné, kiadja: dr. Gyürki László, Körmend, második megjelenés: Martinus Kiadó, Szombathely, Pásztora és nem kanásza voltam a nyájnak..., Egy végre nem hajtott koncepciós per előkészületeiről. In: Mindent az Evangéliumért ", Gyürki László 70. születésnapjára. Tanulmánykötet, szerk.: Fancsali Andrásné és Soós Viktor Attila, Szent Erzsébet Római Katolikus Egyházközség Képviselőtestülete, Körmend, p. Badalik Bertalan O.P. veszprémi püspök ( ) politikai és társadalmi szerepe. Diplomamunka, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Új és Legújabbkori Történeti Tanszék, 2003.

3 Három Mi Atyánkért hét hónap. In: Variációk. Ünnepi tanulmányok M. Kiss Sándor tiszteletére. Szerk.: Ötvös István. Tanulmánykötet, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Piliscsaba, p. A nyugati határ menti ferences kolostorok feloszlatása 1950-ben Kiskanizsa, Nagykanizsa, Zalaegerszeg, Szombathely. In: A ferences lelkiség hatása az újkori Közép-Európa történetére és kultúrájára. Szerk.: Őze Sándor Medgyesy-Schmikli Norber. Piliscsaba Budapest, (Művelődéstörténeti Műhely, Rendtörténeti Konferenciák 1/1.) p. A kapcsolat Mindszentyvel A szombathelyi egyházmegye bebörtönzött papjainak vallomása Mindszenty Józsefről. In: Vasi Szemle LX. évfolyam, 2005/ p. Kedves Barátom A Központi Szeminárium papjainak és kispapjainak sorsa az 1956-os forradalom alatt és a megtorlás időszakában. In: A katolikus egyház 1956-ban. Szerk.: Rosdy Pál. Új Ember Kiadó, Budapest, p. Biztos jelentés egy belső embertől Farkas Dénes szombathelyi püspöki helynök jelentése az os forradalom eseményeiről, Kovács Sándor megyéspüspök és mások magatartásáról. In: Vasi Szemle L1X. évfolyam, 2006/ p. Mátrai fedőnevű ügynök az állambiztonsági szervek szorongatásában. In: Egyháztörténeti Szemle, 8. évfolyam, 1. szám, p. Badalik Bertalan veszprémi püspök internálása. In: ArchivNet 7. (2007). 4. sz. bertalanpuspoki jogkorenek megvonasa es internal asa.html 50 éve mozdították el Badalik Bertalan veszprémi püspököt. In: A Magyar Katolikus Egyház XX. századi történetéből. Badalik Bertalan veszprémi püspök elhurcoltatásának 50. évfordulójára. Szerk.: Trosits András. Veszprém, (Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Konferenciasorozat 7.) p. Az állambiztonsági szervek iratai Badalik Bertalanról. In: A Magyar Katolikus Egyház XX. századi történetéből. Badalik Bertalan veszprémi püspök elhurcoltatásának 50. évfordulójára. Szerk.: Trosits András. Veszprém, (Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Konferenciasorozat 7.) p. Bank Barbara - Soós Viktor Attila : A nép nevében halál. Páter Vezér Ferenc és a pálosszentkúti ügy. In: Decus solitudinis Pálos évszázadok. Szerk.: Őze Sándor Sarbak Gábor. Szent István Társulat, Budapest, (Művelődéstörténeti Műhely, Rendtörténeti Konferenciák 4/1.) p. Papp Kálmán győri megyéspüspök 1956-os naplója. In: Magyar Katolikus Egyház, Lénárd Ödön Közhasznú Alapítvány Évkönyve Szerk.: Szabó Csaba. Új Ember Kiadó és Lénárd Ödön Közhasznú Alapítvány, Budapest, p. Badalik Bertalan OP veszprémi püspök internálása. In.: A Domonkos Rend Magyarországon. Szerk.: Illés Pál Attila Zágorhidi Czigány Balázs. PPKE-BTK Új- és Legújabbkori Történeti Tanszék, METEM, Domonkos Rendtörténeti Gyűjtemény, Piliscsaba-Budapest-Vasvár, (Művelődéstörténeti Műhely, Rendtörténeti Konferenciák 3.) p. Javaslat 1980-ból a Honfoglalás évfordulójának megünneplésére. Legyen minden magyar nemzeti ügye. ArchivNet 8. (2008.) 2. sz. re.html Ring Orsolya Soós Viktor Attila: Szent Korona átadás-átvétele 1978-ban. In: ArchivNet 8. évf. (2008.) 3. sz. Kovács Sándor szombathelyi megyéspüspök az állambiztonsági szervek szemüvegén keresztül. In: Vasi Szemle. LXII. évfolyam 2008/ p.

4 Lénárd Ödön szerepe az egyházi iskolák államosítása elleni harcban. In: Az egyházi iskolák államosítása Magyarországon A Lénárd Ödön Közhasznú Alapítvány Évkönyve Szerk.: Szabó Csaba - Szigeti László. Új Ember Kiadó és Lénárd Ödön Közhasznú Alapítvány, Budapest, p. A szentgotthárdi ciszterci szerzetesek feloszlatása 1950-ben. In: A Ciszterci Rend Magyarországon és Közép-Európában. Szerk.: Guitman Barnabás. PPKE-BTK Új- és Legújabbkori Történeti Tanszék, Piliscsaba, (Művelődéstörténeti Műhely, Rendtörténeti Konferenciák 5) p. Kádár János és VI. Pál szerepe Lénárd Ödön 1977-es harmadik utolsó szabadulásában. In: A Piarista Rend Magyarországon. Szerk.: Forgó András. Szent István Társulat, Budapest, p. Az Állami Egyházügyi Hivatal megalakulása, létrejötte és működésének első időszaka In: Politika, egyház, mindennapok. Szerk.: Lénár Andor Lőrinczné Bencze Edit. Budapest, (Modern Minerve Könyvek 2.) p. Kádár János és VI. Pál pápa június 9-ei találkozása Előkészítés, megvalósulás, visszhangok. In: ArchivNet 10. évf. (2010.) 2. sz.http://www.archivnet.hu/index.phtml?cikk=341 Ügynök történet két tükörben. Mátrai fedőnevű ügynök portréja saját szemszögéből és az állambiztonsági szervek fennmaradt iratai alapján. In: Csapdában. Tanulmányok a katolikus egyház történetéből, Szerk.: Bánkuti Gábor Gyarmati György. Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára L'Harmattan Kiadó, Budapest, p. Kádár kegyéből, a Vatikán kérésére Lénárd Ödön 1977-es szabadulása. In: ArchivNet 10. évf. (2010.) 3. sz. kegyebol a vatikan keresere.html Egyházak Magyarországon a kommunista diktatúra idején. In: Egyházak a XX. században. Történelmi segédlet. Szerk.: Gianone András. Faludi Ferenc Akadémia, Budapest, p. Az Állami Egyházügyi Hivatal és a Belügyminisztérium kapcsolatrendszere 1956 után, a hatvanas évek végéig. In: Egyházüldözés és egyházüldöz ők a Kádár-korszakban. Szerk.: Soós Viktor Attila Szabó Csaba Szigeti László. Szent István Társulat Luther Kiadó, Bp., p. Kísérlet az Állami Egyházügyi Hivatal munkatársai életútjának rekonstruálására. In: Alattad a föld, fölötted az ég... Források, módszerek és útkeresések a történetírásban. Szerk. Balogh Margit. ELTE BTK Történelemtudományok Doktori Iskola, Budapest, p. Pénzes Balduin, az író és szerkesztő. Historiográfiai áttekintés. Vasi Szemle LXV. (2011) 1. szám Apor Vilmos és Mindszenty József kapcsolata. In labore fructus. Jubileumi tanulmányok Győregyházmegye történetéből. Szerk.: Nemes Gábor - Vajk Ádám. Győr, S lőn Világosság. Az egyházak és a vallás elleni támadás 1945 és 1989 között. Múlt-kor (2011) tavasz: Hivatalból Titkárság. Az egyházak feletti állami ellenőrzés átalakítása között. Levéltári Közlemények 82. (2011) 1. szám: Az Állami Egyházügyi Hivatal megszüntetése. Az állampárt egyházpolitikájának végnapjai. In: ArchivNet 11. évf. (2011.) 3. sz. megszuntetese.html A nyomozati eljárás a Brenner-gyilkosság ügyében. Vasi Szemle LXVI. (2012) 1. szám Titkos jelentések a Brenner-gyilkosság utáni időszakból. Vasi Szemle LXVI. (2012) 2. szám Jogi eljárások Brenner János sérelmére elkövetett gyilkosság után..vasi Szemle LXVI. (2012) 3. szám

5 Andics Erzsébet: Az egyházi reakció ben. (Szikra, Budapest, 1949.) Soós Viktor Attila: A klerikális reakció eredete. Tizenkét téves mítosz. Kommentár 2012/ A püspök és a besúgó Badalik Bertalan és Klempa Sándor kapcsolata az államvédelmi és állambiztonsági iratok tükrében. Miles Christi Évkönyv Belső kritika az Állami Egyházügyi Hivatal működéséről 1968-ból. Utak és útkereszteződések Ünnepi tanulmányok M. Kiss Sándor tiszteletére. Főszerk.: Kahler Frigyes, szerk.: Bank Barbara. Történelmi Ismeretterjesztő Társulat Egyesület, Budapest, A megtorlás éve. Az Állami Egyházügyi Hivatal és a Belügyminisztérium fellépése a klerikális reakció ellen. Amikor fellazult tételben fogalmazódott meg a világ. Magyarország a hatvanas években. Szerk.: Ólmosi Zoltán és Szabó Csaba. L'Harmattan Kiadó Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára, Budapest, Történelem II. Történelem munkatankönyv a osztály számára. Csíky Balázs, Forgó András, Gianone András, Mózessy Gergely, Soós Viktor Attila, Szilágyi Csaba. Szent István Társulat, Budapest, Békétlenek és Ellenállók A Regnum Marianum közösség az állambiztonság szemszögéből az 1960-as évek második felében. (Konferencia tanulmánykötet megjelenés alatt.) Recenzió Mozaikok a pártállam és a belügy működéséről (Tabajdi Gábor és Ungváry Krisztián könyvéről) In: Kommentár 2008/ p. Cikkek Brenner Jánosnak hívják. A Szív, június, 86. évfa. zám., 3-4. p. Brenner Jánosnak hívják. Értesítő, Szent Erzsébet Plébánia, Körmend, p. Brenner János Anasztáz O. Cist A család, Gyermek- és diákévek Élő kövek, I. évf. 4. szám, Az egyházmegye tiszteletre méltó személyei 9. p. Brenner János Anasztáz O. Cist. boldoggá avatásának helyzete. Értesítő, Szent Erzsébet Plébánia, Körmend, p. Brenner János Anasztáz O. Cist A ciszterci rend kötelékében. Élő kövek, II. évf. 1. szám, Az egyházmegye tiszteletre méltó személyei 11. p. Brenner János Anasztáz O. Cist Felkészülés a papi életre. Élő kövek, II. évf. 2. szám, Az egyházmegye tiszteletre méltó személyei 9. p. Brenner János Anasztáz O. Cist Rábakethely Élő kövek, II. évf. 3. szám, Az egyházmegye tiszteletre méltó személyei 15. p. Brenner János Anasztáz O. Cist Gyilkosság Nyomozás. Élő kövek, II. évf. 4. szám, Az egyházmegye tiszteletre méltó személyei 15.p. Papgyilkosság a nyugati határ mentén I., Jel folyóirat, október XVI. évf. 8. szám Papgyilkosság a nyugati határ mentén II., Jel folyóirat, november XVI. évf. 9. szám Brenner János életrajza 1. rész Család, tanulmányok. Emberhalász. Isten Szolgája Brenner János lapja. I. évfolyam 1. szám október. 3-4.p.

6 Brenner János életrajza 2. rész Zirc, Budapest, Szombathely, Győr. Emberhalász. Isten Szolgája Brenner János lapja. I. évfolyam 2. szám december. 3-4.p. Brenner János életrajza 3. rész A káplán. Emberhalász. Isten Szolgája Brenner János lapja. I. évfolyam 2. szám február. 3-4.p. Kádár és Mindszenty. JEL december XXIV. évfolyam 5. szám Kutatómunka A csendlaki parókiától a szibériai hómezőkig Kilenc év börtönökben és munkatáborokban. Harangozó Ferenc élete. Szerkesztette és sajtó alá rendezte: Fancsali Andrásné, kiadja: dr. Gyürki László, Körmend, (Levéltári kutatómunka) Istenért és népért, Rozmán Alajos élete. Szerkesztette: Nagy Alajos, Antológia Kiadó, Lakitelek, (Levéltári kutatómunka) Calendarium A szombathelyi egyházmegye elhunyt papjai , Kiadja: dr. Györki László, Körmend, (Levéltári kutatómunka) Ajka 1956 Szerkesztette: Nagy Alajos, Közreadja: Ékes József országgyűlési képvisel ő, (Levéltári kutatómunka) Egy papgyilkosság a jogtörténész szemével, írta: Kahler Frigyes, Brenner János Emlékhely Alapítvány, Szentgotthárd, Szabó Csaba: A Szentszék és a Magyar Népköztársaság kapcsolatai a hatvanas években, Szent István Társulat és Magyar Országos Levéltár, Budapest, (A kötetben szereplő személyek életrajzi adatait összeállította: Mikó Zsuzsanna, Soós Viktor Attila és Szabó Csaba) Mosonmagyaróvár 1956, szerk.: Lukácsi Zoltán és Vajk Ádám, az interjúkat készítette Soós Viktor Attila. A Győri Egyházmegyei Levéltár Kiadványai, Források, feldolgozások 4., Győr, Rendszerváltozás Magyarországon DVD-Rom. Szerk.: Majtényi György Mikó Zsuzsanna Szabó Csaba. Magyar Országos Levéltár, Szakértői munka Hitvallók és ügynökök. Az igazság szabaddá tesz titeket. Petényi Katalin és Kabay Barna dokumentumfilmje, Media Centrum Kft Előadások és konferenciák Adalékok a katolikus egyház üldözésének történetéhez között Egy vértanú pap életútján keresztül. Országos Tudományos Diákköri Konferencia, Szeged, április Egy máig ismeretlen papgyilkosság anatómiája. Pázmány Történész Kör, Piliscsaba, május 8. Adalékok a katolikus egyház üldözésének történetéhez között Egy vértanú pap életútján keresztül. Ifjú Történész Kör ösztöndíjas kutatóinak konferenciája (XX. Század Intézet), Budapest, június 25. Brenner János élete és vértanúsága. Budaörs, november 11. A nyugati határ menti ferences kolostorok feloszlatása 1950-ben Kiskanizsa, Nagykanizsa, Szombathely, Zalaegerszeg. A ferences lelkiség hatása az újkori Közép-Európa történetére és kultúrájára, Piliscsaba, október , Nemzetközi tudományos konferencia

7 Mindszenty József szerepe 1956-ban. A XX. század titkai című műsor Kossuth Rádió, október (Nagy György András beszélgetése Zinner Tiborral és Soós Viktor Attilával) Badalik Bertalan internálása Egy szerzetes útja a veszprémi püspöki széken keresztül a hejcei szociális otthonba. A Domonkos Rend kultúrateremtő szerepe az újkorban, Piliscsaba, október Nemzetközi tudományos konferencia Békepapság Közép- és Kelet-Európában. A XX. század titkai című műsor Kossuth Rádió, november (Nagy György András és Újhelyi Zoltán beszélgetés e Gereben Ágnessel és Soós Viktor Attilával) Kiss László SJ internálása. A magyar jezsuiták küldetése kezdetektől napjainkig, Piliscsaba, november Tudományos konferencia A Pálos Rend kultúrateremtő szerepe a kezdetektől Virág Benedekig, Dióskál, június 4. Badalik Bertalan életútja, Debrecen, Szent László Plébánia, június utáni egyházüldözés előtérben Mindszenty bíboros, Enese, (Enesei Népfőiskola) szeptember 20. A szentgotthárdi ciszterci szerzetesek szétszórattatása 1950-ben. A Ciszterci Rend Magyarországon és Közép-Európában, Piliscsaba, november 7-8. Tudományos konferencia Apor Vilmos és Mindszenty József kapcsolata Emlékülés Mindszenty József pappá szentelésének 90., érseki kinevezésének 60. és halálának 30. évfordulóján, Piliscsaba, november 16. Gyógyító Batthyányak, Körmend, március 18. Bank Barbara Soós Viktor Attila: P. Vezér Ferenc elítélése: a pálosszentkúti ügy (1951). VII. Nemzetközi Pálos Rendtörténeti Konferencia, Piliscsaba, október Papp Kálmán győri püspök 1956-os naplója, Konferencia 1956 és a magyar katolikus egyház kapcsolatáról, Budapest, november 6. Apor Vilmos kiadott és kiadatlan naplói. IX. Győri Levéltári Nap, Győr, november 8. A történelmi egyházak és a forradalom kapcsolata a források tükrében. Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc forrásairól konferenciát a Fiatal Levéltárosok Egyesülete szervezésében. Budapest, november 9. Állam és egyház az 1940-es évek második felében. Konferencia 1947 Magyarország és a nagyvilág Budapest, június 27. Kádár János és VI. Pál szerepe Lénárd Ödön 1977-es szabadulásában. A Piarista Rend története Magyarországon Konferencia, Piliscsaba, november éve mozdították el Badalik Bertalan veszprémi püspököt. Tevékenysége, ami augusztus 15- éhez vezetett. A Magyar Katolikus Egyház huszadik századi történetéből (Badalik Bertalan veszprémi püspök elhurcoltatásának 50. évfordulójára) Konferencia, Veszprém, november 22. Hódmezővásárhelytől Hódmezővásárhelyig (Badalik Bertalan katolikus püspök hányatott sorsa) előadás A magyarországi történelmi egyházak a kommunista diktatúra évtizedei alatt ( ) című konferencián, április 23. Hódmezővásárhely Feldereng a Világosság. Belső rezidentúra az Állami Egyházügyi Hivatalban ( ) előadás Konfliktusok a XX. századi magyar egyháztörténetben című konferencia május 6. ELTE BTK

8 Mit veszített a katolikus egyház 1948 nyarán? Adalékok az egyházi iskolák államosításához előadás az 1948: A fordulat éve Magyarországon és Közép-Európában című konferencián, szeptember 25. Hódmezővásárhely Ellenállók az állambiztonság szemszögéből. A Regnum Marianum közösség a '60-as évek végén. Előadás A Regrum Marianum 110 éve című konferencián október 4. Piliscsaba Az Állami Egyházügyi Hivatal megalakulása, létrejötte és működésének első időszaka Fiatal Történészek Konferenciája, Budapest, szeptember 10. Hivatalból Titkárság. Az egyházak feletti állami ellenőrzés átalakítása között. A levéltári iratok és a rendszerváltás. Tudományos konferencia a Magyar Országos Levéltárban december 11. Az Állami Egyházügyi Hivatal és a Belügyminisztérium kapcsolatrendszere. Egyházüldözés és egyházüldözők a Kádár-korszakban konferencia május 6-7. Budapest. Pénzes Balduin. Az író és a szerkesztő szeptember 4. Ikervár. A veszprémi egyházmegye püspökei a XX. század közepén: Rott Nándor, Czapik Gyula, Mindszenty József, Bánáss László, Badalik Bertalan. Balatnfiízfő, július 2. A megtorlás éve Az Állami Egyházügyi Hivatal és a Belügyminisztérium fellépése a klerikális reakció ellen. Magyar Országos Levéltár Konferencia - A Kádár-rendszer megszilárdulásának forrásai október 28. Párhuzamos vonások Apor Vilmos és Mikes János püspökök életrajzában. Mikes János Emlékkonferencia, Szombathely, november 3-4. Mindszenty József hercegprímás életútja. Mindszenty Emlékév, Balassagyarmat, február 24. A kommunista diktatúra fellépése Mindszenty József bíboros, esztergomi érsek ellen ( ) Devictus vincit legyőzetve győz Keresztényüldözés a kommunista diktatúra idején, Veszprém, március 3. Badalik Bertalan és Klempa Sándor tevékenysége 1956 után a veszprémi egyházmegye élén. Balatoni mozaikok műhelykonferencia, Siófok, május 22. A Vatikán kérésére 70 évre fenntartva. Egyházi témájú minősített iratok felülvizsgálata a Külügyminisztérium gyakorlatában. Levéltárak és kommunizmus-kutatás. Levéltári kutatások a rendszerváltozás előtti évtizedek történetének feltárására. Esztergom, szeptember Óvári Miklós KB titkár Mindszentyvel kapcsolatos gyűjteménye. Isten szolgája" Konferencia Mindszenty József életéről, Budapest, Parlament, november 3. A kommunista egyházüldözés és a domonkos rend. Domonkos jubileum Értékelés és felkészülés, Vasvár május

Soós Viktor Attila. Publikációs lista. Önálló kötet: Szerkesztői munka:

Soós Viktor Attila. Publikációs lista. Önálló kötet: Szerkesztői munka: Soós Viktor Attila Publikációs lista Önálló kötet: 1. Császár István Soós Viktor Attila: Magyar Tarzíciusz Brenner János élete és vértanúsága 1931 1957. Szerk.: Fancsali Andrásné és Soós Viktor Attila.

Részletesebben

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 TÁJÉKOZTATÓ 2015. augusztus 26-án Veszprémben, Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolán megrendezésre kerülő

Részletesebben

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini A Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményeinek Értesítője 1. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Pannonhalma, 2013 Szerkesztette

Részletesebben

SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME

SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME 2014. július 20. július 26. FŐVÉDNÖK: DR. VERES ANDRÁS szombathelyi megyéspüspök A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME 2014. július 20. 2014. július 26.

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ Köbel Szilvia. Középiskola 1979 1983 budapesti Madách Imre Gimnázium (irodalmi-drámai tagozat), siófoki Perczel Mór Gimnázium

SZAKMAI ÉLETRAJZ Köbel Szilvia. Középiskola 1979 1983 budapesti Madách Imre Gimnázium (irodalmi-drámai tagozat), siófoki Perczel Mór Gimnázium SZAKMAI ÉLETRAJZ Köbel Szilvia Születési helye, ideje Budapest, 1965 Középiskola 1979 1983 budapesti Madách Imre Gimnázium (irodalmi-drámai tagozat), siófoki Perczel Mór Gimnázium Egyetem 1985 1990 ELTE

Részletesebben

A katolikus egyház Magyarországon a XX. században 1918-1989.

A katolikus egyház Magyarországon a XX. században 1918-1989. A katolikus egyház Magyarországon a XX. században 1918-1989. A katolikus egyház Magyarországon A századelsőfelében a lakosság 63%-a katolikus 1941-re az arány 55%-ra csökken határváltozások Mint bevett

Részletesebben

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről 9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről Tanulmányok, recenziók, cikkek, kéziratok, kiadványszerkesztés Barthó Zsuzsanna 1. A salgótarjáni házicselédek

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

A CISZTERCI REND MAGYARORSZÁGON ÉS KÖZÉP-EURÓPÁBAN

A CISZTERCI REND MAGYARORSZÁGON ÉS KÖZÉP-EURÓPÁBAN A CISZTERCI REND MAGYARORSZÁGON ÉS KÖZÉP-EURÓPÁBAN MÛVELÕDÉSTÖRTÉNETI MÛHELY Rendtörténeti konferenciák 5. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Történettudományi Intézet Új- és Legújabbkori

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Borvendég Zsuzsanna. 1. 1993 1999 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, történelem szakos középiskolai tanár

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Borvendég Zsuzsanna. 1. 1993 1999 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, történelem szakos középiskolai tanár SZAKMAI ÉLETRAJZ Borvendég Zsuzsanna KÖZÉPISKOLA 1989 1993 Bárdos László Gimnázium, Tatabánya EGYETEM 1. 1993 1999 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, történelem szakos középiskolai

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA Budapest - Szeged 1996 TARTALOM TARTALOM 5 Bevezető (Blazovich László Müller Veronika) 9 KÖZLEVÉLTÁRAK 27 ÁLTALÁNOS LEVÉLTÁRAK 27

Részletesebben

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program Darvai Tibor Önéletrajz Személyes adatok: Név: Darvai Tibor Cím: 6724, Szeged, Kossuth Lajos sgt. 103. Telefon: 70/504-83-58 E-mail: darvai.tibor@gmail.com Tanulmányok: 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi

Részletesebben

Dr. Bank Barbara PUBLIKÁCIÓS LISTA. Önálló kötet/rész

Dr. Bank Barbara PUBLIKÁCIÓS LISTA. Önálló kötet/rész Dr. Bank Barbara PUBLIKÁCIÓS LISTA Önálló kötet/rész 1. Bank Barbara - Őze Sándor: A német ügy. A volksbundtól Tiszalökig 1945-1953. Budapest-München-Backnang, Magyarországi Németek Országos Önkormányzata,

Részletesebben

Szakály Sándor. Történettudományi Intézet, Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék 1088 Budapest Reviczky utca 4.

Szakály Sándor. Történettudományi Intézet, Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék 1088 Budapest Reviczky utca 4. Szakály Sándor I. Személyi adatok Születési dátum: 1955. november 23. Munkahely: Károli Gáspár Református Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Történettudományi Intézet, Új- és Jelenkori Magyar Történeti

Részletesebben

A katolikus sajtómozgalom. 1938 1945 A római katolikus egyház és a nemzetiszocialisták

A katolikus sajtómozgalom. 1938 1945 A római katolikus egyház és a nemzetiszocialisták A Közgyűjtemények Kollégiuma 2015. július 1. 2016. március 31. közötti időszakra kiírt Levéltári szakkönyvtárak állománygyarapítására. Magyarországi levéltárak magyar és idegen nyelvű kézikönyvek, módszertani

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Bank szerepe a magyar gazdaságban változó történelmi korszakokban

A Magyar Nemzeti Bank szerepe a magyar gazdaságban változó történelmi korszakokban A Magyar Nemzeti Bank szerepe a magyar gazdaságban változó történelmi korszakokban A KÖTET SZERZŐI: Botos János történész, a Holokauszt Emlékközpont igazgatóhelyettese Domány Gyula közgazdász, az MNB igazgatóhelyettese

Részletesebben

Mindszenty bíborossal

Mindszenty bíborossal K Mindszenty bíborossal Ö Déri Péter Fotók Lovagi Milán Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu

Részletesebben

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye a polgármesterek, és helyi képviselők 2010. október 3-án megtartott választásának Budapest főváros XVI. kerületének végleges eredményeiről A POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁS

Részletesebben

abs. sor. csop. sor. név intézmény Kar eredmény EGYETEMI-FŐISKOLAI EGYENKÉNTI IDŐFUTAM KERÉKPÁRVERSENY 2009. október 11.

abs. sor. csop. sor. név intézmény Kar eredmény EGYETEMI-FŐISKOLAI EGYENKÉNTI IDŐFUTAM KERÉKPÁRVERSENY 2009. október 11. Abszsorrend abs. sor. csop. sor. név intézmény Kar Országúti MTB eredmény 1 1 Dancs Márton Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Kar O 0:24:22 2 2 Dékány Tamás Széchenyi István

Részletesebben

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15 BAJAI SZAKKÉPZÉSI 6500 Baja, Petőfi Sándor utca 1 12.) 2015.06.15 Korm. rendelet Virág Tibor főigazgató BÉKÉSCSABAI SZAKKÉPZÉSI 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1 BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI BUDAPESTI GAZDASÁGI

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Argejó Éva

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Argejó Éva SZAKMAI ÉLETRAJZ Argejó Éva Születés helye, ideje Miskolc, 1955 Középiskola 1969 1973 Ihász Dániel Ipari Szakközépiskola Egyetem 1993 1997 ELTE BTK filozófia 1981 1985 ELTE BTK szociológia 1976 1979 Budapesti

Részletesebben

370.000 HUF 1.000 HUF 10.000 HUF 3.000 HUF 6.000 HUF 25.000 HUF 40.000 HUF 9.999 HUF

370.000 HUF 1.000 HUF 10.000 HUF 3.000 HUF 6.000 HUF 25.000 HUF 40.000 HUF 9.999 HUF Támogatóink Bodoky Tamás Maróy Ákos Urbán Ágnes Vay Márton Scheiring Gábor (ogy. képviselo, LMP) Bohus Csaba Gervai Péter Pogány Anikó Földes Balázs Dr. Szilágyi Péter Zoltán (ogy. képviselo, LMP) Nemes

Részletesebben

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta)

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta) Csak akkor születtek nagy dolgok, Ha bátrak voltak, akik mertek S ha százszor tudtak bátrak lenni, Százszor bátrak és viharvertek. (Ady: A Tűz csiholója) Az 1956-os forradalom évfordulójára készített összeállításunkkal

Részletesebben

Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról

Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról A Magyar Nemzeti Levéltár Gyır-Moson-Sopron Megye Gyıri Levéltára, a Magyar Nemzeti Levéltár Gyır-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára, a MOKK

Részletesebben

90. fond Hangszalagtár. I. Soli Deo Gloria

90. fond Hangszalagtár. I. Soli Deo Gloria 90. fond Hangszalagtár 1949 1990 Hegyi-Füstös István református lelkipásztor az 1940-es évektől a Magyar Rádió munkatársaként is dolgozott. E munkája során vetődött fel benne a gondolat egy egyházi hangarchívum

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI LEVÉLTÁRAK NYILVÁNTARTÁSA

A MAGYARORSZÁGI LEVÉLTÁRAK NYILVÁNTARTÁSA A MAGYARORSZÁGI LEVÉLTÁRAK NYILVÁNTARTÁSA Az 1995. évi LXVI. törvény 17. -a (2) bekezdésének c) pontja és a 10/2002. (IV. 13.) NKÖM rendelet 3. -a alapján. A változás-jelentések alapján készült aktuális

Részletesebben

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft.

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft. KÜM- 2005 SZKF Az EU kül- és biztonságpolitikájának és az atlanti gondolatnak a népszerűsítését segítő kommunikációs tevékenység támogatása című pályázat nyerteseinek névsora Támogatást nyert pályázók

Részletesebben

MTB Balaton Maraton - Kismaraton Abszolút Férfi Helyezés Rajtszám Név Település Idő Hátrány 1 MR0807 Fenyvesi Péter Balassagyarmat 01:45:44 00:00:00

MTB Balaton Maraton - Kismaraton Abszolút Férfi Helyezés Rajtszám Név Település Idő Hátrány 1 MR0807 Fenyvesi Péter Balassagyarmat 01:45:44 00:00:00 MTB Balaton Maraton - Kismaraton Abszolút Férfi 1 MR0807 Fenyvesi Péter Balassagyarmat 01:45:44 00:00:00 2 MR0330 Kovács Botond Tatabánya 01:46:41 00:00:57 3 MR0202 Panyi János Herceghalom 01:49:16 00:03:32

Részletesebben

Babics András tudományos munkássága

Babics András tudományos munkássága Babics András tudományos munkássága Ádámné Babics Anna bibliográfiájának felhasználásával szerkesztette Sziráki Zsuzsanna Monográfiák, önálló kiadványok BABICS ANDRÁS: A kamarai igazgatás Pécs városában

Részletesebben

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK. Pécs 2009

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK. Pécs 2009 TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK X. Pécs 2009 TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK X. TANULMÁNYOK A RENDÉSZET KULTÚRÁJA KULTURÁLT RENDÉSZET CÍMŐ TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁRÓL Szerkesztette: Gaál Gyula Hautzinger Zoltán Pécs 2009

Részletesebben

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM 1. Agócs Adrienn Farkasréti 2. Baka Ádám Kőrösi 3. Balogh Vivien Laura Érdligeti 4. Béres Bianka Herman 5. Bisbac Bálint II. Rákóczi 6. Bódi Kitti Kőrösi 7. Bódizs Botond

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

2014/15. tanév Eredményességi Pontverseny Középiskolás rangsor

2014/15. tanév Eredményességi Pontverseny Középiskolás rangsor Helyezés Iskola Város Megye Pontszám Bónusz Összesen 1 Boronkay György Műszaki Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium Vác Pest 248 60 308 2 Szombathelyi Nagy Lajos Gimnázium Szombathely Vas 182 40 222

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla

Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla Könyv, kézirat Molnár Béla - Palásti Béla (1990): Az abonyi amatőr színjátszás története a kezdetektől napjainkig. Pest Megyei Levéltár, Kézirat Molnár Béla (2000):

Részletesebben

DR. HUBAI LÁSZLÓ CSC.

DR. HUBAI LÁSZLÓ CSC. DR. HUBAI LÁSZLÓ CSC. A TÖRTÉNELEMTUDOMÁNYOK KANDIDÁTUSA, HABILITÁLT DOKTOR FŐISKOLAI TANÁR KUTATÁSI TERÜLETEK: TÖBBPÁRTI PARLAMENTI VÁLASZTÁSOK TÖRTÉNETE ÉS VÁLASZTÁSI FÖLDRAJZA MAGYARORSZÁGON 1920-TÓL

Részletesebben

Dr. Botos János publikációs és hivatkozási lista. Publikációs lista

Dr. Botos János publikációs és hivatkozási lista. Publikációs lista Dr. Botos János publikációs és hivatkozási lista Publikációs lista A holokauszt témakörben: Vöröskeresztes embermentők. A Wesselényi utcai szükségkórház és a gettókórházak helytállása 1944-1945. Budapest.

Részletesebben

A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter

A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter Ismertetem Magyarország köztársasági elnökének és honvédelmi miniszterének határozatait elismerésekről. A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter

Részletesebben

Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon

Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon II. II. Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon II. Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon Művelődéstörténeti konferencia a jezsuita rend sárospataki

Részletesebben

Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók

Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók I. kategória: 3 fő sorszám név pontszám iskola felkészítő tanár 1 Fenyődi Anna Sophie 76 Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola,

Részletesebben

"Magyarországi és határon túli magyar közművelődési programok 2014. évi támogatására" (A pályázat kódja: PRO-RENO-14-B)

Magyarországi és határon túli magyar közművelődési programok 2014. évi támogatására (A pályázat kódja: PRO-RENO-14-B) PRO-RENO-14-B-0025 Vajda Péter Evangélikus Gimnázium Március 15-e Déván Békés Szarvas 300 000 Ft 300 000 Ft PRO-RENO-14-B-0032 Szent Tamás Görögkatolikus Óvoda és Általános Iskola "És mindenkor a templomban

Részletesebben

Szakmai beszámoló a 3508/01141 sz. pályázathoz

Szakmai beszámoló a 3508/01141 sz. pályázathoz Egyházi Könyvtárak Egyesülése 1085 Budapest, Üllői út 24. 20/824 38 81 gabriella.hubert@lutheran.hu Szakmai beszámoló a 3508/01141 sz. pályázathoz Örökségünk jövője - A 21. század kihívásai a muzeális

Részletesebben

Budapesti hétköznapok 1914 A Nagy Háború hátországának életképei

Budapesti hétköznapok 1914 A Nagy Háború hátországának életképei Budapesti hétköznapok 1914 A Nagy Háború hátországának életképei Az első világháború kirobbanásának 100. évfordulója alkalmából Budapest Főváros Levéltára, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi

Részletesebben

Észak-Budapesti Döntő eredménylista

Észak-Budapesti Döntő eredménylista Észak-Budapesti Döntő eredménylista 1. korcsoport ( A kategória) 1. Boros Vince Karinthy Frigyes Két Tannyelvű Ált. Isk. 2. Gaál Miklós Dr. Béres József Ált. Isk. 3. Kerekes Balázs Bárczi Géza Ált. Isk.

Részletesebben

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.)

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) MEGYEI Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár http://www.vfmk.hu/vfek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Részletesebben

5. számú melléklet BÓDI ZSUZSANNA

5. számú melléklet BÓDI ZSUZSANNA 5. számú melléklet A NÓGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR MUNKATÁRSAINAK TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉGE A 150/1992. (XI. 20.) KORM. RENDELET 12. (4) PONTJÁBAN MEGHATÁROZOTT IDŐTARTAM ALATT BÓDI ZSUZSANNA A tevékenység megnevezése:

Részletesebben

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ A felsőoktatási intézmények KAZINCZY FERENC SZÉP MAGYAR BESZÉD VERSENYÉNEK 44. országos döntője scientia et f idelitate Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János

Részletesebben

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Döntési lista

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Döntési lista 1. NTP-SZKOLL-12-P-0001 ELTE Bibó István Bibó István Tehetséggondozó Tevékenysége 3 000 000 2. NTP-SZKOLL-12-P-0002 Luther Otthon - Luther Márton 2013. tavasz 3. NTP-SZKOLL-12-P-0003 ELTE Eötvös József

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

mből l kitelik. Batthyány Emlékév Vas megye 2007. Kovács Ferenc országgyűlési képviselő A Vas Megyei Közgyűlés elnöke

mből l kitelik. Batthyány Emlékév Vas megye 2007. Kovács Ferenc országgyűlési képviselő A Vas Megyei Közgyűlés elnöke Batthyány Emlékév Vas megye 2007. Kovács Ferenc országgyűlési képviselő A Vas Megyei Közgyűlés elnöke Vas Megyei Közgyűlés a Batthyány Év 2007 Vas megyei tervezett rendezvényei méltó megvalósításának érdekében

Részletesebben

Országos Szakiskolai Közismereti Verseny 2010/2011 Regionális forduló eredményei

Országos Szakiskolai Közismereti Verseny 2010/2011 Regionális forduló eredményei Országos Szakiskolai Közismereti Verseny 2010/2011 Regionális forduló eredményei Versenyző Számítástechnika 2011. március 5. országos regionális Dél-Alföld Huszár Gergő 50,0 16 2 Vajda Péter Oktatási Ficzere

Részletesebben

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács 2012. évi bírólista Név Minősítés Város 1 Ajtai Péter AIBA Budapest 2 Babai Sándor II. osztályú Tatabánya 3 Becsey Károly AIBA Szeged 4 Bende Szabolcs II. osztályú Hódmezővásárhely 5 Benda Tivadar Ö. Nemzeti

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottsága Elnöke

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottsága Elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottsága Elnöke Szám: 318-2/2007. ELŐTERJESZTÉS A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági

Részletesebben

A felsőoktatási intézmények Kazinczy Ferenc Szép magyar beszéd versenyének 40. országos döntője. Program

A felsőoktatási intézmények Kazinczy Ferenc Szép magyar beszéd versenyének 40. országos döntője. Program A felsőoktatási intézmények Kazinczy Ferenc Szép magyar beszéd versenyének 40. országos döntője Helyszín: Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudomány Kar Magyar Nyelvtudományi Tanszék 1088 Budapest,

Részletesebben

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor "Dr" b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs "állatorvos Dr" b: 1976 in Mad

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor Dr b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs állatorvos Dr b: 1976 in Mad Nagy, Vilma b: 1911 in Csicsó d: 2005 in Csicsó anyja Pálffy Vilma Fél Antal d.u. Bödõk, Pál b: 1905 in Csicsó m: 1947 d: 1965 in Csicsó anyja Kollár M.Bödõk Ksz.Tarcsi Géza, Balá gy.k.sz. Beke Károly

Részletesebben

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358 A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború között megjelent) műveinek feldolgozása és kiadása,

Részletesebben

Kovács Máté szakirodalmi munkássága és a róla szóló irodalom 2007-től 2014-ig. Bibliográfia

Kovács Máté szakirodalmi munkássága és a róla szóló irodalom 2007-től 2014-ig. Bibliográfia Kovács Máté szakirodalmi munkássága és a róla szóló irodalom 2007-től 2014-ig Bibliográfia Összeállította: Balázsi Dorina Debreceni Egyetem Informatika Kar Tutor: Dr. Suppné dr. Tarnay Györgyi Kovács Máté

Részletesebben

Pedagógusok iskolai végzettsége. Ssz Név Beosztás Technikum/ egyéb Főiskola Egyetem Szakvizsga

Pedagógusok iskolai végzettsége. Ssz Név Beosztás Technikum/ egyéb Főiskola Egyetem Szakvizsga Pedagógusok iskolai végzettsége Ssz Név Beosztás Technikum/ egyéb Főiskola Egyetem Szakvizsga 1. Borbély András Igazgató Építészmérnök Mérnök Közoktatási vezető 2. Kisgergely Mária Közismereti igh. Ének

Részletesebben

Tisztségviselık beosztás szerint - megyei tanács osztályok 1950-1990

Tisztségviselık beosztás szerint - megyei tanács osztályok 1950-1990 Tisztségviselık beosztás szerint - osztályok 1950-1990 Suchy Dezsı dr. 1950 1961 Szolnok megye Jávorszky József dr. 1961 1968 Szolnok megye Tóth Lajos dr. 1961 1964 Szolnok megye Büttner Károly dr. 1968

Részletesebben

56. SAVARIA KUPA IGAZOLT

56. SAVARIA KUPA IGAZOLT 56. SAVARIA KUPA IGAZOLT H. NÉV CSAPAT TAR ÖSSZ. ÜRES 1. Becze Ferenc Lauf-B TK 205 584 2 2. Horváth Zoltán Vasasszonyfa SE 214 582 1 3. Zapletán Zsombor Répcelaki SE 195 575 0 4. Polgár Károly Kőszeg

Részletesebben

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK LEXIKOGRÁFIAI FÜZETEK 2. Szerkesztőbizottság BÁRDOSI VILMOS, FÁBIÁN ZSUZSANNA, GERSTNER KÁROLY, HESSKY REGINA, MAGAY TAMÁS (a szerkesztőbizottság vezetője), PRÓSZÉKY GÁBOR Tudományos

Részletesebben

Országos Szakiskolai Közismereti Verseny 2008/2009 Regionális forduló eredményei

Országos Szakiskolai Közismereti Verseny 2008/2009 Regionális forduló eredményei Országos i Közismereti Verseny 2008/2009 Regionális forduló eredményei Versenyző Történelem 2009. március 7. Dél-Alföld Baksa Tamás Péter 84,0 7 2 Göndöcs Benedek Középiskola, és ai Fekete Rita 0,0 133

Részletesebben

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014 A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014 SZEPTEMBER Szeptember 16. kedd 18:00 Találkozás a festészettel I. Színek versek hangulatok: Hölgyek ecsettel és tollal Festménykiállítás

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM EGYETEMI ÉS NEMZETI KÖNYVTÁR PUBLIKÁCIÓK

DEBRECENI EGYETEM EGYETEMI ÉS NEMZETI KÖNYVTÁR PUBLIKÁCIÓK Jelölt: Bódán Zsolt Neptun kód: RELP6C Doktori Iskola: Történelemi és Néprajzi Doktori Iskola Iktatószám: DEENKÉTK/401/2014. Tételszám: Tárgy: PhD Publikációs Lista A PhD értekezés alapjául szolgáló közlemények

Részletesebben

Emlékeztető. az ELTE Kémiai Doktori Iskola Tanácsának 2001. május 25 i alakuló üléséről

Emlékeztető. az ELTE Kémiai Doktori Iskola Tanácsának 2001. május 25 i alakuló üléséről Emlékeztető az ELTE Kémiai Doktori Iskola Tanácsának 2001. május 25 i alakuló üléséről Jelen voltak: Dr. Inzelt György Dr. Surján Péter Dr. Záray Gyula Dr. Kiss Éva Dr. Orbán Miklós Dr. Timári Géza Dr.

Részletesebben

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955 Az intézmény névváltozásai: - Sümegi M. Kir. Állami Kisfaludy

Részletesebben

Dr. Várszegi Imre Asztrik OSB főapát. H-9090 Pannonhalma Tel.: 96/570-115, Fax: 570-116 E-mail: asztrik@osb.hu

Dr. Várszegi Imre Asztrik OSB főapát. H-9090 Pannonhalma Tel.: 96/570-115, Fax: 570-116 E-mail: asztrik@osb.hu Dr. Várszegi Imre Asztrik OSB főapát H-9090 Pannonhalma Tel.: 96/570-115, Fax: 570-116 E-mail: asztrik@osb.hu szül.: 1946. január 26. Sopron anyja: + Horváth Rozália, apja: + Várszegi Ferenc érettségi:

Részletesebben

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály Iskola neve Iskola város helyezés pontszám Tanuló neve Kálvin Téri Általános Iskola 1. 46 Sass Boglárka Kálvin Téri Általános Iskola 2. 40 Horváth Petra Tiszacsegei Fekete István Általános Iskola Tiszacsege

Részletesebben

2009-01-08 2010-01-08

2009-01-08 2010-01-08 2009-01-08 2010-01-08 Baja, Magyarország Mo. Németek ÁMK,6500, Duna u. 33. hetente folyamatosan / csütörtök 2009-01-05-2012-01-01, 07:00 PM - 08:30 PM Jan 8 - Kajtár Tamás Békéscsaba, Magyarország Ifjúsági

Részletesebben

Hetedhét Határ Legjobb Kis Matematikusa 2010. május 22. döntő A DÖNTŐBE AZ ALÁBBI 116 ÁLTALÁNOS ISKOLA 259 TANULÓJA KERÜLT:

Hetedhét Határ Legjobb Kis Matematikusa 2010. május 22. döntő A DÖNTŐBE AZ ALÁBBI 116 ÁLTALÁNOS ISKOLA 259 TANULÓJA KERÜLT: Hetedhét Határ Legjobb Kis Matematikusa 2010. május 22. döntő A DÖNTŐBE AZ ALÁBBI 116 ÁLTALÁNOS ISKOLA 259 TANULÓJA KERÜLT: Baja Balassagyarmat Balkány Berettyóújfalu Budaörs ÚÁMK Felsővárosi Tagintézménye

Részletesebben

Sportiskolai támogatás a 2015. április 1-2015. augusztus 31. közötti időszakra. Támogatási időszak: 2015. 04. 01-től 2015. 08.

Sportiskolai támogatás a 2015. április 1-2015. augusztus 31. közötti időszakra. Támogatási időszak: 2015. 04. 01-től 2015. 08. Részarányos normál támogatás (5 Részarányos kiemelt támogatás (5 Támogatási időszak: 2015. 04. 01-től 2015. 08. 31-ig 5 000 Ft 10 000 Ft 15 000 Ft 10 000 Ft 15 000 Ft 25 000 Ft Sorszám INTÉZMÉNY ÚJ NEVE

Részletesebben

MODERNKORI VESZÉLYEK RENDÉSZETI ASPEKTUSAI

MODERNKORI VESZÉLYEK RENDÉSZETI ASPEKTUSAI MODERNKORI VESZÉLYEK RENDÉSZETI ASPEKTUSAI Pécs 2015 PÉCSI HATÁRŐR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK XVI. MODERNKORI VESZÉLYEK RENDÉSZETI ASPEKTUSAI Szerkesztette: Gaál Gyula Hautzinger Zoltán Pécs 2015 PÉCSI HATÁRŐR

Részletesebben

VÍZILABDA ALBUM ÉS MATRICACSOMAGOK ÁRUSHELYEK LISTA POSTA POSTA _ Árus _ Címe Bács-Kiskun megye 6000 Kecskemét Dózsa György út 23.

VÍZILABDA ALBUM ÉS MATRICACSOMAGOK ÁRUSHELYEK LISTA POSTA POSTA _ Árus _ Címe Bács-Kiskun megye 6000 Kecskemét Dózsa György út 23. VÍZILABDA ALBUM ÉS MATRICACSOMAGOK ÁRUSHELYEK LISTA POSTA Megye POSTA _ Árus _ Címe Bács-Kiskun megye 6000 Kecskemét Dózsa György út 23. Bács-Kiskun megye 6000 Kecskemét Gázló utca 29/a Bács-Kiskun megye

Részletesebben

Megvalósítás helyszíne település. Hajléktalanokat Segítő Szolgálat 9027 Győr, Avar u. 3. Győr Közterületen élők étkeztetése

Megvalósítás helyszíne település. Hajléktalanokat Segítő Szolgálat 9027 Győr, Avar u. 3. Győr Közterületen élők étkeztetése TE-001 TE-002 TE-003 TE-004 TE-005 TE-006 TE-007 TE-008 Hajléktalanokat Segítő Szolgálat 9027 Győr, Avar u. 3. Győr Hajléktalanokat Segítő Szolgálat 9027 Győr, Avar u. 3. Győr Betegszoba működtetése 8

Részletesebben

Nemzeti Eszközkezelő Zrt. 2009.01.01-2014.01.01 között létrejött jogi tevékenységre vonatkozó szerződések

Nemzeti Eszközkezelő Zrt. 2009.01.01-2014.01.01 között létrejött jogi tevékenységre vonatkozó szerződések Nemzeti Eszközkezelő Zrt. 2009.01.01-2014.01.01 között létrejött jogi tevékenységre vonatkozó szerződések A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. Által az állam nevében megvásárolt lakóingatlanokra vonatkozó adásvételi

Részletesebben

CSONTOS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014

CSONTOS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 CSONTOS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 Az Alföldi Erdőkért Egyesület 2014 június 6-án, a Bugaci Lőtéren tartotta meg a hagyományos Csontos István Lövész Emlékversenyt a KEFAG Zrt. és az Egyesület közös szervezésében.

Részletesebben

HB elnöks a 2009-es. Szenes Zoltán bizottsági elnök. Budapest, 2009. december 17-én. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományi Osztály, Hadtudományi Bizottság

HB elnöks a 2009-es. Szenes Zoltán bizottsági elnök. Budapest, 2009. december 17-én. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományi Osztály, Hadtudományi Bizottság HB elnöks kségg beszámol molója a 2009-es évben végzettv munkáról Szenes Zoltán bizottsági elnök Budapest, 2009. december 17-én MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományi Osztály, Hadtudományi Bizottság Tevékenységi

Részletesebben

CSOPORTOS JÁTÉKENGEDÉLY 2014/2015

CSOPORTOS JÁTÉKENGEDÉLY 2014/2015 MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE GARIAN BASKETBALL FEDERATION 131654 133657 ARY BENCE BALÁZS BACSA LEVENTE 1997.08.21. 1997.06.18. BENCZE ILDIKÓ SZOLLÁS ZSUZSANNA 144462 162995 BALLON GERGÕ BARTA

Részletesebben

III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4.

III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4. III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4. Szemelvények az előadáskivonatokból III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3. - 4. A kongresszus résztvevőinek egy csoportja

Részletesebben

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin SZERDA Piros Fehér Fekete Narancs Megjegyzés 8:00 1 2 6 7 11 12 SNACK 8:30 Beep 8:30 Müzli, Banán, Verofit 9:00 Beep 9:00 Piros - Fehér 10:10 Beep 9:30 10:20 Beep 10:00 Fekete - 11:30 Beep 10:30 11:40

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XI. évfolyam 12. szám ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2010. OKTÓBER 22. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 213/2010. sz. hat. ZMJVK 214/2010. sz. hat. ZMJVK 215/2010. sz. hat. ZMJVK 217/2010.

Részletesebben

A HAZATÉRŐ FARKAS GYULA

A HAZATÉRŐ FARKAS GYULA A HAZATÉRŐ FARKAS GYULA írások, dokumentumok a kitagadott irodalomtudós életéről és műveiről Szerkesztette Futaky István Kesztyűs Tibor Universitas Könyvkiadó Budapest, 2003 AAT3- U. UNIV.- I BIBLIOTHEK

Részletesebben

Gyorsjelentés a hajléktalan emberek 2011 február 3-i kérdőíves adatfelvételéről

Gyorsjelentés a hajléktalan emberek 2011 február 3-i kérdőíves adatfelvételéről Február Harmadika Munkacsoport Gyorsjelentés a hajléktalan emberek 2011 február 3-i kérdőíves adatfelvételéről Összefoglaló: Győri Péter Gyorsjelentés a 2011. évi hajléktalan-adatfelvételről Válaszadó

Részletesebben

57. Balaton Kupa Végeredmények

57. Balaton Kupa Végeredmények 57. Balaton Kupa Végeredmények I. Kategória (Férfi szuperliga, NB I-II-III.) Csapatverseny: Helyezés: Csapat: Ütött fa 2282 fa Kaposvári I. 2247 fa 3. Attala 2225 fa 4. Kaposvári II. 2203 fa 5. 2200 fa

Részletesebben

RECHNITZER JÁNOS mint fentebb jeleztük újabb szervezetek jöttek létre. Vidéken csökkent az intézmények száma, míg a fővárosban kisebb mértékben emelkedett, ugyanakkor megnőtt az intézményi méret, nagyobb

Részletesebben

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK Óvodások H. Név Sz. év Város Óvoda 1 Baranyai Levente 2008 Abony Szivárvány Óvoda 2 Ferenczy Dániel 2008 Abony Pingvines Óvoda 3 Juhász Hanna 2008

Részletesebben

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868-1955

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868-1955 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868 1955 Az intézmény névváltozásai: Sümegi M. Kir. Állami Kisfaludy

Részletesebben

Könyvtári gyarapodás. 2013. december

Könyvtári gyarapodás. 2013. december Könyvtári gyarapodás 2013. december 15774 GERMUSKA Pál (1971-) Indusztria bűvöletében : fejlesztéspolitika és a szocialista városok / Germuska Pál. - [Budapest] : 1956-os Intézet, 2004. - 237 p. : ill.

Részletesebben

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK)

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) Feladata a hazai agrár- és élelmiszerszektor erősítése, érdekeinek érvényesítése, a magyar élelmiszerek versenyképességének támogatása, továbbá a szaktanácsadás, ezen

Részletesebben

A 2015/2016. évi Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny döntőjébe jutottak (nevük szerinti abc sorrendben)

A 2015/2016. évi Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny döntőjébe jutottak (nevük szerinti abc sorrendben) A 2015/2016. évi Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny döntőjébe jutottak (nevük szerinti abc sorrendben) KEZDŐK I. kategória a legalább 13 pontot elért versenyzők: Arany-Tóth Áron 14 Váci Szakképzési

Részletesebben

Marek Viktor A dorogi szénmedence településeinek története az 1956-os forradalom fényében. Doktori (PhD) értekezés

Marek Viktor A dorogi szénmedence településeinek története az 1956-os forradalom fényében. Doktori (PhD) értekezés Marek Viktor A dorogi szénmedence településeinek története az 1956-os forradalom fényében. Doktori (PhD) értekezés PPKE BTK 2012 I. Kutatás előzményei, témaválasztás. Az 1956-os forradalom világtörténeti

Részletesebben

Magyar Levéltárosok Egyesülete 2008. évi vándorgyűlése

Magyar Levéltárosok Egyesülete 2008. évi vándorgyűlése Magyar Levéltárosok Egyesülete 2008. évi vándorgyűlése Zalaegerszeg 2008. augusztus 26-28. A vándorgyűlés támogatói: Oktatási és Kulturális Minisztérium Nemzeti Kulturális Alapprogram Zala Megyei Önkormányzat

Részletesebben

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Érvényes, befogadott pályázatok listája

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Érvényes, befogadott pályázatok listája Pályázati kategória kódja Pályázati azonosító Pályázó neve Székhely Település Székhely Megye Projekt címe Igényelt támogatás összege - 0001 ELTE Bibó István Bibó István Tehetséggondozó Tevékenysége - 0002

Részletesebben

Általános Iskola Körzeti Általános iskola Körmendi Péter Gencsapáti Vas Dózsa u. 2/a. 9721

Általános Iskola Körzeti Általános iskola Körmendi Péter Gencsapáti Vas Dózsa u. 2/a. 9721 OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 036628 Községi Általános Iskola Némethné Auer Valéria Alsóújlak Vas Petofi u. 13/a. 9842 036710 Általános Iskola Bérbaltavár Kóbor Erzsébet Bérbaltavár Vas

Részletesebben

2014/2015. TANÉV KARD - II., III., VI. KORCSOPORT TŐR - II. V., VI. KORCSOPORT VÉGEREDMÉNY Bucsy Balázs Emlékverseny

2014/2015. TANÉV KARD - II., III., VI. KORCSOPORT TŐR - II. V., VI. KORCSOPORT VÉGEREDMÉNY Bucsy Balázs Emlékverseny MAGYAR VÍVÓ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉV KARD - II., III., VI. KORCSOPORT TŐR - II. V., VI. KORCSOPORT VÉGEREDMÉNY Bucsy Balázs Emlékverseny Balatonalmádi, Györgyi Dénes Általános Iskola 2015. március 14-15.

Részletesebben

A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI

A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI 1. Dr. Toller László polgármester 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Tel: 72/ 533-807 Fax: 72/ 212-049 E-mail: tollerl@ph.pecs.hu 2. Társelnök: Dr. Magyar Levente polgármester

Részletesebben

Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv

Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv 103 fő versenyző (86 felnőtt, 17 junior) 24 egyesület Ács László Bakos Balázs (Gazdagréti Kempo HE) Barabás Béla (Agacu ZBKKSE) Balla Tamás Bognár Levente (Tatabánya

Részletesebben