Császár István Soós Viktor Attila: Magyar Tarzíciusz Brenner János élete és vértanúsága 1931

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Császár István Soós Viktor Attila: Magyar Tarzíciusz Brenner János élete és vértanúsága 1931"

Átírás

1 Soós Viktor Attila PUBLIKÁCIÓS LISTA Önálló kötet Császár István Soós Viktor Attila: Magyar Tarzíciusz Brenner János élete és vértanúsága Szerk.: Fancsali Andrásné és Soós Viktor Attila. Brenner János Emlékhely Alapítvány, Badalik Bertalan O.P. életútja. Domonkos Szemle különszáma, Budapest, 2005/1. Apor Vilmos naplói I. A Győri Egyházmegyei Levéltár Kiadványai, Források, feldolgozások 2., Győr, Der ungarische Tarsitius Das Leben und Martyrium von János Brenner Redakteur: Fancsali Andrásné und Viktor Attila Soós, Stiftung Gedenkstütte János Brenner, Szabó Csaba Soós Viktor Attila: Világosság Az Állami Egyházügyi Hivatal és a hírszerzés tevékenysége a katolikus egyház ellen. Új Ember Kiadó, Budapest, Lénárd Ödön, Tímár Ágnes, Szabó Gyula, Soós Viktor Attila: Utak és útvesztők, Kairosz Kiadó, Budapest, Lénárd Ödön Tímár Ágnes Soós Viktor Attila: Istennel, vagy Isten nélkül. A katolikus iskolák államosítása Magyarországon a II. világháború után. Kairosz Kiadó, Budapest, Apor Vilmos püspöki iratai. A Győri Egyházmegyei Levéltár Kiadványai, Források, feldolgozások 7., Győr, Nem félek Brenner János Összeállította: Császár István Soós Viktor Attila. Brenner János Emlékhely Alapítvány, Szombathely, Wege und Irrwege der katholischen Kirche Ungarns in der Zeit der Verfolgung durch die Kommunisten. Pro Business, Berlin, Tímár Ágnes (Hrsg.), Lénárd Ödön, Szabó Gyula, Soós Viktor Attila. Kiss Réka Soós Viktor Attila Tabajdi Gábor: Hogyan üldözzünk egyházakat? Állambiztonsági tankönyv tartótiszteknek. L'Harmattan Kiadó, Budapest, Szerkesztői munka Mindent az Evangéliumért..., Gyürki László 70. születésnapjára. Szerk.: Fancsali Andrásné és Soós Viktor Attila. Szent Erzsébet Római Katolikus Egyházközség Képviselőtestülete, Körmend, Gyulay Endre: Egyház és magyarság, írások, beszédek, interjúk. Hazai Műhely Könyvek I., Szerk.: Bíró Zoltán és Soós Viktor, Sorozatszerkesztő: Lezsák Sándor, Antológia Kiadó, Lakitelek, Császár István Soós Viktor Attila: Magyar Tarzíciusz Brenner János élete és vértanúsága Szerk: Fancsali Andrásné és Soós Viktor Attila. Brenner János Emlékhely Alapítvány, Bábel Balázs: Az Isten országáért, beszédek, interjúk, írások. Hazai Műhely Könyvek III., Szerk. Soós Viktor, Sorozatszerkesztő: Lezsák Sándor, Antológia Kiadó, Lakitelek, 2004.

2 Hetényi Varga Károly: Papi sorsok a horogkereszt és a vörös csillag árnyékában I. Szerk.: Fejérdy András, Fejérdy Gergely, Soós Viktor Attila. Új Ember Márton Áron Kiadó, Budapest, kiadás. Gyürki László: Szent helyek üzenete, Karácsony és Húsvét a Szentföldön Megőrzött hangok 2., Szerk. : Soós Viktor Attila. Jel Könyvkiadó, Budapest, Dallos Imre naplója szeptember május 14., szerkesztette, sajtó alá rendezte és jegyzetekkel ellátta : Soós Viktor Attila. Kiadó: Gyürki László, Körmend, Gyürki László: Szent Pál útjain Megőrzött hangok 3., Szerk.: Soós Viktor Attila. Jel Könyvkiadó, Budapest, Isten szolgája Emlékkonferencia Mindszenty József bíboros életéről és munkásságáról. Szerk.: Soós Viktor Attila. Antológia Kiadó, Lakitelek, Lénárd Ödön: Történelemszemlélet. Szerk.: Tímár Ágnes Soós Viktor Attila. METEM Könyvek, Budapest, Székely László: Emlékezés Mikes János gróf szombathelyi megyéspüspökről. Szerk.: Soós Viktor Attila. A Magyar Nyugat Történeti Kiskönyvtára 11. Sorozatszerkesztő: Gyurácz Ferenc. Magyar Nyugat Könyvkiadó, Vasszilvágy, Egyházüldözés és egyházüldözők a Kádár-korszakban. Szerk.: Soós Viktor Attila Szabó Csaba Szigeti László. Szent István Társulat Luther Kiadó, Bp., Szenteltessék meg a Te neved... Emlékkonferencia Mindszenty József bíboros életéről és munkásságáról. Szerk.: Soós Viktor Attila, Antológia Kiadó, Lakitelek, Hetényi Varga Károly: Pásztor volt vagy béres? A Magyar Katolikus Egyház a Harmadik Birodalom árnyékában. A kéziratot lektorálta, gondozta és sajtó alá rendezte: Soós Viktor Attila. Szent István Társulat, Budapest, Tanulmányok Adalékok a katolikus egyház üldözésének történetéhez között Egy vértanú pap életútján keresztül. Országos Tudományos Diák köri Konferencia, Szeged, április Egy máig kiderítetlen politikai papgyilkosság anatómiája. In: Fél évezred magyar történelméből. Pázmány Történeti Műhely Tanulmányok 1., sorozatszerk. : J. Újváry Zsuzsanna, szerk.: Fejérdy Gergely, kiadó: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Piliscsaba, p. A Bajorok fedőnevű titkos dosszié. In: A csendlaki parókiától a szibériai hómezőkig Kilenc év börtönökben és munkatáborokban. Harangozó Ferenc élete. Szerk. és sajtó alá rendezte: Fancsali Andrásné, kiadja: dr. Gyürki László, Körmend, második megjelenés: Martinus Kiadó, Szombathely, Pásztora és nem kanásza voltam a nyájnak..., Egy végre nem hajtott koncepciós per előkészületeiről. In: Mindent az Evangéliumért ", Gyürki László 70. születésnapjára. Tanulmánykötet, szerk.: Fancsali Andrásné és Soós Viktor Attila, Szent Erzsébet Római Katolikus Egyházközség Képviselőtestülete, Körmend, p. Badalik Bertalan O.P. veszprémi püspök ( ) politikai és társadalmi szerepe. Diplomamunka, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Új és Legújabbkori Történeti Tanszék, 2003.

3 Három Mi Atyánkért hét hónap. In: Variációk. Ünnepi tanulmányok M. Kiss Sándor tiszteletére. Szerk.: Ötvös István. Tanulmánykötet, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Piliscsaba, p. A nyugati határ menti ferences kolostorok feloszlatása 1950-ben Kiskanizsa, Nagykanizsa, Zalaegerszeg, Szombathely. In: A ferences lelkiség hatása az újkori Közép-Európa történetére és kultúrájára. Szerk.: Őze Sándor Medgyesy-Schmikli Norber. Piliscsaba Budapest, (Művelődéstörténeti Műhely, Rendtörténeti Konferenciák 1/1.) p. A kapcsolat Mindszentyvel A szombathelyi egyházmegye bebörtönzött papjainak vallomása Mindszenty Józsefről. In: Vasi Szemle LX. évfolyam, 2005/ p. Kedves Barátom A Központi Szeminárium papjainak és kispapjainak sorsa az 1956-os forradalom alatt és a megtorlás időszakában. In: A katolikus egyház 1956-ban. Szerk.: Rosdy Pál. Új Ember Kiadó, Budapest, p. Biztos jelentés egy belső embertől Farkas Dénes szombathelyi püspöki helynök jelentése az os forradalom eseményeiről, Kovács Sándor megyéspüspök és mások magatartásáról. In: Vasi Szemle L1X. évfolyam, 2006/ p. Mátrai fedőnevű ügynök az állambiztonsági szervek szorongatásában. In: Egyháztörténeti Szemle, 8. évfolyam, 1. szám, p. Badalik Bertalan veszprémi püspök internálása. In: ArchivNet 7. (2007). 4. sz. bertalanpuspoki jogkorenek megvonasa es internal asa.html 50 éve mozdították el Badalik Bertalan veszprémi püspököt. In: A Magyar Katolikus Egyház XX. századi történetéből. Badalik Bertalan veszprémi püspök elhurcoltatásának 50. évfordulójára. Szerk.: Trosits András. Veszprém, (Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Konferenciasorozat 7.) p. Az állambiztonsági szervek iratai Badalik Bertalanról. In: A Magyar Katolikus Egyház XX. századi történetéből. Badalik Bertalan veszprémi püspök elhurcoltatásának 50. évfordulójára. Szerk.: Trosits András. Veszprém, (Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Konferenciasorozat 7.) p. Bank Barbara - Soós Viktor Attila : A nép nevében halál. Páter Vezér Ferenc és a pálosszentkúti ügy. In: Decus solitudinis Pálos évszázadok. Szerk.: Őze Sándor Sarbak Gábor. Szent István Társulat, Budapest, (Művelődéstörténeti Műhely, Rendtörténeti Konferenciák 4/1.) p. Papp Kálmán győri megyéspüspök 1956-os naplója. In: Magyar Katolikus Egyház, Lénárd Ödön Közhasznú Alapítvány Évkönyve Szerk.: Szabó Csaba. Új Ember Kiadó és Lénárd Ödön Közhasznú Alapítvány, Budapest, p. Badalik Bertalan OP veszprémi püspök internálása. In.: A Domonkos Rend Magyarországon. Szerk.: Illés Pál Attila Zágorhidi Czigány Balázs. PPKE-BTK Új- és Legújabbkori Történeti Tanszék, METEM, Domonkos Rendtörténeti Gyűjtemény, Piliscsaba-Budapest-Vasvár, (Művelődéstörténeti Műhely, Rendtörténeti Konferenciák 3.) p. Javaslat 1980-ból a Honfoglalás évfordulójának megünneplésére. Legyen minden magyar nemzeti ügye. ArchivNet 8. (2008.) 2. sz. re.html Ring Orsolya Soós Viktor Attila: Szent Korona átadás-átvétele 1978-ban. In: ArchivNet 8. évf. (2008.) 3. sz. Kovács Sándor szombathelyi megyéspüspök az állambiztonsági szervek szemüvegén keresztül. In: Vasi Szemle. LXII. évfolyam 2008/ p.

4 Lénárd Ödön szerepe az egyházi iskolák államosítása elleni harcban. In: Az egyházi iskolák államosítása Magyarországon A Lénárd Ödön Közhasznú Alapítvány Évkönyve Szerk.: Szabó Csaba - Szigeti László. Új Ember Kiadó és Lénárd Ödön Közhasznú Alapítvány, Budapest, p. A szentgotthárdi ciszterci szerzetesek feloszlatása 1950-ben. In: A Ciszterci Rend Magyarországon és Közép-Európában. Szerk.: Guitman Barnabás. PPKE-BTK Új- és Legújabbkori Történeti Tanszék, Piliscsaba, (Művelődéstörténeti Műhely, Rendtörténeti Konferenciák 5) p. Kádár János és VI. Pál szerepe Lénárd Ödön 1977-es harmadik utolsó szabadulásában. In: A Piarista Rend Magyarországon. Szerk.: Forgó András. Szent István Társulat, Budapest, p. Az Állami Egyházügyi Hivatal megalakulása, létrejötte és működésének első időszaka In: Politika, egyház, mindennapok. Szerk.: Lénár Andor Lőrinczné Bencze Edit. Budapest, (Modern Minerve Könyvek 2.) p. Kádár János és VI. Pál pápa június 9-ei találkozása Előkészítés, megvalósulás, visszhangok. In: ArchivNet 10. évf. (2010.) 2. sz.http://www.archivnet.hu/index.phtml?cikk=341 Ügynök történet két tükörben. Mátrai fedőnevű ügynök portréja saját szemszögéből és az állambiztonsági szervek fennmaradt iratai alapján. In: Csapdában. Tanulmányok a katolikus egyház történetéből, Szerk.: Bánkuti Gábor Gyarmati György. Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára L'Harmattan Kiadó, Budapest, p. Kádár kegyéből, a Vatikán kérésére Lénárd Ödön 1977-es szabadulása. In: ArchivNet 10. évf. (2010.) 3. sz. kegyebol a vatikan keresere.html Egyházak Magyarországon a kommunista diktatúra idején. In: Egyházak a XX. században. Történelmi segédlet. Szerk.: Gianone András. Faludi Ferenc Akadémia, Budapest, p. Az Állami Egyházügyi Hivatal és a Belügyminisztérium kapcsolatrendszere 1956 után, a hatvanas évek végéig. In: Egyházüldözés és egyházüldöz ők a Kádár-korszakban. Szerk.: Soós Viktor Attila Szabó Csaba Szigeti László. Szent István Társulat Luther Kiadó, Bp., p. Kísérlet az Állami Egyházügyi Hivatal munkatársai életútjának rekonstruálására. In: Alattad a föld, fölötted az ég... Források, módszerek és útkeresések a történetírásban. Szerk. Balogh Margit. ELTE BTK Történelemtudományok Doktori Iskola, Budapest, p. Pénzes Balduin, az író és szerkesztő. Historiográfiai áttekintés. Vasi Szemle LXV. (2011) 1. szám Apor Vilmos és Mindszenty József kapcsolata. In labore fructus. Jubileumi tanulmányok Győregyházmegye történetéből. Szerk.: Nemes Gábor - Vajk Ádám. Győr, S lőn Világosság. Az egyházak és a vallás elleni támadás 1945 és 1989 között. Múlt-kor (2011) tavasz: Hivatalból Titkárság. Az egyházak feletti állami ellenőrzés átalakítása között. Levéltári Közlemények 82. (2011) 1. szám: Az Állami Egyházügyi Hivatal megszüntetése. Az állampárt egyházpolitikájának végnapjai. In: ArchivNet 11. évf. (2011.) 3. sz. megszuntetese.html A nyomozati eljárás a Brenner-gyilkosság ügyében. Vasi Szemle LXVI. (2012) 1. szám Titkos jelentések a Brenner-gyilkosság utáni időszakból. Vasi Szemle LXVI. (2012) 2. szám Jogi eljárások Brenner János sérelmére elkövetett gyilkosság után..vasi Szemle LXVI. (2012) 3. szám

5 Andics Erzsébet: Az egyházi reakció ben. (Szikra, Budapest, 1949.) Soós Viktor Attila: A klerikális reakció eredete. Tizenkét téves mítosz. Kommentár 2012/ A püspök és a besúgó Badalik Bertalan és Klempa Sándor kapcsolata az államvédelmi és állambiztonsági iratok tükrében. Miles Christi Évkönyv Belső kritika az Állami Egyházügyi Hivatal működéséről 1968-ból. Utak és útkereszteződések Ünnepi tanulmányok M. Kiss Sándor tiszteletére. Főszerk.: Kahler Frigyes, szerk.: Bank Barbara. Történelmi Ismeretterjesztő Társulat Egyesület, Budapest, A megtorlás éve. Az Állami Egyházügyi Hivatal és a Belügyminisztérium fellépése a klerikális reakció ellen. Amikor fellazult tételben fogalmazódott meg a világ. Magyarország a hatvanas években. Szerk.: Ólmosi Zoltán és Szabó Csaba. L'Harmattan Kiadó Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára, Budapest, Történelem II. Történelem munkatankönyv a osztály számára. Csíky Balázs, Forgó András, Gianone András, Mózessy Gergely, Soós Viktor Attila, Szilágyi Csaba. Szent István Társulat, Budapest, Békétlenek és Ellenállók A Regnum Marianum közösség az állambiztonság szemszögéből az 1960-as évek második felében. (Konferencia tanulmánykötet megjelenés alatt.) Recenzió Mozaikok a pártállam és a belügy működéséről (Tabajdi Gábor és Ungváry Krisztián könyvéről) In: Kommentár 2008/ p. Cikkek Brenner Jánosnak hívják. A Szív, június, 86. évfa. zám., 3-4. p. Brenner Jánosnak hívják. Értesítő, Szent Erzsébet Plébánia, Körmend, p. Brenner János Anasztáz O. Cist A család, Gyermek- és diákévek Élő kövek, I. évf. 4. szám, Az egyházmegye tiszteletre méltó személyei 9. p. Brenner János Anasztáz O. Cist. boldoggá avatásának helyzete. Értesítő, Szent Erzsébet Plébánia, Körmend, p. Brenner János Anasztáz O. Cist A ciszterci rend kötelékében. Élő kövek, II. évf. 1. szám, Az egyházmegye tiszteletre méltó személyei 11. p. Brenner János Anasztáz O. Cist Felkészülés a papi életre. Élő kövek, II. évf. 2. szám, Az egyházmegye tiszteletre méltó személyei 9. p. Brenner János Anasztáz O. Cist Rábakethely Élő kövek, II. évf. 3. szám, Az egyházmegye tiszteletre méltó személyei 15. p. Brenner János Anasztáz O. Cist Gyilkosság Nyomozás. Élő kövek, II. évf. 4. szám, Az egyházmegye tiszteletre méltó személyei 15.p. Papgyilkosság a nyugati határ mentén I., Jel folyóirat, október XVI. évf. 8. szám Papgyilkosság a nyugati határ mentén II., Jel folyóirat, november XVI. évf. 9. szám Brenner János életrajza 1. rész Család, tanulmányok. Emberhalász. Isten Szolgája Brenner János lapja. I. évfolyam 1. szám október. 3-4.p.

6 Brenner János életrajza 2. rész Zirc, Budapest, Szombathely, Győr. Emberhalász. Isten Szolgája Brenner János lapja. I. évfolyam 2. szám december. 3-4.p. Brenner János életrajza 3. rész A káplán. Emberhalász. Isten Szolgája Brenner János lapja. I. évfolyam 2. szám február. 3-4.p. Kádár és Mindszenty. JEL december XXIV. évfolyam 5. szám Kutatómunka A csendlaki parókiától a szibériai hómezőkig Kilenc év börtönökben és munkatáborokban. Harangozó Ferenc élete. Szerkesztette és sajtó alá rendezte: Fancsali Andrásné, kiadja: dr. Gyürki László, Körmend, (Levéltári kutatómunka) Istenért és népért, Rozmán Alajos élete. Szerkesztette: Nagy Alajos, Antológia Kiadó, Lakitelek, (Levéltári kutatómunka) Calendarium A szombathelyi egyházmegye elhunyt papjai , Kiadja: dr. Györki László, Körmend, (Levéltári kutatómunka) Ajka 1956 Szerkesztette: Nagy Alajos, Közreadja: Ékes József országgyűlési képvisel ő, (Levéltári kutatómunka) Egy papgyilkosság a jogtörténész szemével, írta: Kahler Frigyes, Brenner János Emlékhely Alapítvány, Szentgotthárd, Szabó Csaba: A Szentszék és a Magyar Népköztársaság kapcsolatai a hatvanas években, Szent István Társulat és Magyar Országos Levéltár, Budapest, (A kötetben szereplő személyek életrajzi adatait összeállította: Mikó Zsuzsanna, Soós Viktor Attila és Szabó Csaba) Mosonmagyaróvár 1956, szerk.: Lukácsi Zoltán és Vajk Ádám, az interjúkat készítette Soós Viktor Attila. A Győri Egyházmegyei Levéltár Kiadványai, Források, feldolgozások 4., Győr, Rendszerváltozás Magyarországon DVD-Rom. Szerk.: Majtényi György Mikó Zsuzsanna Szabó Csaba. Magyar Országos Levéltár, Szakértői munka Hitvallók és ügynökök. Az igazság szabaddá tesz titeket. Petényi Katalin és Kabay Barna dokumentumfilmje, Media Centrum Kft Előadások és konferenciák Adalékok a katolikus egyház üldözésének történetéhez között Egy vértanú pap életútján keresztül. Országos Tudományos Diákköri Konferencia, Szeged, április Egy máig ismeretlen papgyilkosság anatómiája. Pázmány Történész Kör, Piliscsaba, május 8. Adalékok a katolikus egyház üldözésének történetéhez között Egy vértanú pap életútján keresztül. Ifjú Történész Kör ösztöndíjas kutatóinak konferenciája (XX. Század Intézet), Budapest, június 25. Brenner János élete és vértanúsága. Budaörs, november 11. A nyugati határ menti ferences kolostorok feloszlatása 1950-ben Kiskanizsa, Nagykanizsa, Szombathely, Zalaegerszeg. A ferences lelkiség hatása az újkori Közép-Európa történetére és kultúrájára, Piliscsaba, október , Nemzetközi tudományos konferencia

7 Mindszenty József szerepe 1956-ban. A XX. század titkai című műsor Kossuth Rádió, október (Nagy György András beszélgetése Zinner Tiborral és Soós Viktor Attilával) Badalik Bertalan internálása Egy szerzetes útja a veszprémi püspöki széken keresztül a hejcei szociális otthonba. A Domonkos Rend kultúrateremtő szerepe az újkorban, Piliscsaba, október Nemzetközi tudományos konferencia Békepapság Közép- és Kelet-Európában. A XX. század titkai című műsor Kossuth Rádió, november (Nagy György András és Újhelyi Zoltán beszélgetés e Gereben Ágnessel és Soós Viktor Attilával) Kiss László SJ internálása. A magyar jezsuiták küldetése kezdetektől napjainkig, Piliscsaba, november Tudományos konferencia A Pálos Rend kultúrateremtő szerepe a kezdetektől Virág Benedekig, Dióskál, június 4. Badalik Bertalan életútja, Debrecen, Szent László Plébánia, június utáni egyházüldözés előtérben Mindszenty bíboros, Enese, (Enesei Népfőiskola) szeptember 20. A szentgotthárdi ciszterci szerzetesek szétszórattatása 1950-ben. A Ciszterci Rend Magyarországon és Közép-Európában, Piliscsaba, november 7-8. Tudományos konferencia Apor Vilmos és Mindszenty József kapcsolata Emlékülés Mindszenty József pappá szentelésének 90., érseki kinevezésének 60. és halálának 30. évfordulóján, Piliscsaba, november 16. Gyógyító Batthyányak, Körmend, március 18. Bank Barbara Soós Viktor Attila: P. Vezér Ferenc elítélése: a pálosszentkúti ügy (1951). VII. Nemzetközi Pálos Rendtörténeti Konferencia, Piliscsaba, október Papp Kálmán győri püspök 1956-os naplója, Konferencia 1956 és a magyar katolikus egyház kapcsolatáról, Budapest, november 6. Apor Vilmos kiadott és kiadatlan naplói. IX. Győri Levéltári Nap, Győr, november 8. A történelmi egyházak és a forradalom kapcsolata a források tükrében. Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc forrásairól konferenciát a Fiatal Levéltárosok Egyesülete szervezésében. Budapest, november 9. Állam és egyház az 1940-es évek második felében. Konferencia 1947 Magyarország és a nagyvilág Budapest, június 27. Kádár János és VI. Pál szerepe Lénárd Ödön 1977-es szabadulásában. A Piarista Rend története Magyarországon Konferencia, Piliscsaba, november éve mozdították el Badalik Bertalan veszprémi püspököt. Tevékenysége, ami augusztus 15- éhez vezetett. A Magyar Katolikus Egyház huszadik századi történetéből (Badalik Bertalan veszprémi püspök elhurcoltatásának 50. évfordulójára) Konferencia, Veszprém, november 22. Hódmezővásárhelytől Hódmezővásárhelyig (Badalik Bertalan katolikus püspök hányatott sorsa) előadás A magyarországi történelmi egyházak a kommunista diktatúra évtizedei alatt ( ) című konferencián, április 23. Hódmezővásárhely Feldereng a Világosság. Belső rezidentúra az Állami Egyházügyi Hivatalban ( ) előadás Konfliktusok a XX. századi magyar egyháztörténetben című konferencia május 6. ELTE BTK

8 Mit veszített a katolikus egyház 1948 nyarán? Adalékok az egyházi iskolák államosításához előadás az 1948: A fordulat éve Magyarországon és Közép-Európában című konferencián, szeptember 25. Hódmezővásárhely Ellenállók az állambiztonság szemszögéből. A Regnum Marianum közösség a '60-as évek végén. Előadás A Regrum Marianum 110 éve című konferencián október 4. Piliscsaba Az Állami Egyházügyi Hivatal megalakulása, létrejötte és működésének első időszaka Fiatal Történészek Konferenciája, Budapest, szeptember 10. Hivatalból Titkárság. Az egyházak feletti állami ellenőrzés átalakítása között. A levéltári iratok és a rendszerváltás. Tudományos konferencia a Magyar Országos Levéltárban december 11. Az Állami Egyházügyi Hivatal és a Belügyminisztérium kapcsolatrendszere. Egyházüldözés és egyházüldözők a Kádár-korszakban konferencia május 6-7. Budapest. Pénzes Balduin. Az író és a szerkesztő szeptember 4. Ikervár. A veszprémi egyházmegye püspökei a XX. század közepén: Rott Nándor, Czapik Gyula, Mindszenty József, Bánáss László, Badalik Bertalan. Balatnfiízfő, július 2. A megtorlás éve Az Állami Egyházügyi Hivatal és a Belügyminisztérium fellépése a klerikális reakció ellen. Magyar Országos Levéltár Konferencia - A Kádár-rendszer megszilárdulásának forrásai október 28. Párhuzamos vonások Apor Vilmos és Mikes János püspökök életrajzában. Mikes János Emlékkonferencia, Szombathely, november 3-4. Mindszenty József hercegprímás életútja. Mindszenty Emlékév, Balassagyarmat, február 24. A kommunista diktatúra fellépése Mindszenty József bíboros, esztergomi érsek ellen ( ) Devictus vincit legyőzetve győz Keresztényüldözés a kommunista diktatúra idején, Veszprém, március 3. Badalik Bertalan és Klempa Sándor tevékenysége 1956 után a veszprémi egyházmegye élén. Balatoni mozaikok műhelykonferencia, Siófok, május 22. A Vatikán kérésére 70 évre fenntartva. Egyházi témájú minősített iratok felülvizsgálata a Külügyminisztérium gyakorlatában. Levéltárak és kommunizmus-kutatás. Levéltári kutatások a rendszerváltozás előtti évtizedek történetének feltárására. Esztergom, szeptember Óvári Miklós KB titkár Mindszentyvel kapcsolatos gyűjteménye. Isten szolgája" Konferencia Mindszenty József életéről, Budapest, Parlament, november 3. A kommunista egyházüldözés és a domonkos rend. Domonkos jubileum Értékelés és felkészülés, Vasvár május

Névmutató A 331, 332 395 168, 177 313 412 135, 437 409, 333, 335, 158, 92,

Névmutató A 331, 332 395 168, 177 313 412 135, 437 409, 333, 335, 158, 92, 1 Névmutató A Aczél György 118, 242, 243, 270 Ács Ferenc vértanú 134 Ádám László 64 Adriányi Gábor 317, 327, 331, 332, 401 168, 170, 194, 197, 209, 401 Alszeghy Zoltán 426 Andorka Rudolf 88 András Imre

Részletesebben

Botlik József. Publikációs jegyzék. Közléseimről, általában

Botlik József. Publikációs jegyzék. Közléseimről, általában 1 Botlik József Publikációs jegyzék Közléseimről, általában 1981-től látnak napvilágot történeti, irodalom- és művelődéstörténeti, kritikai írásaim, tanulmányaim, könyveim a határon túli magyarság helyzetéről,

Részletesebben

Állománygyarapodás. 2015. január

Állománygyarapodás. 2015. január Állománygyarapodás 2015. január Ssz. Szerző, cím Megjelenési adatok Raktári 1. Hegyháti örökségtár : helytörténeti dolgozatok a Vasi-Hegyhátról. Szerk. Zágorhidi Vasvár : Vasi-Hegyhát Területfejlesztési

Részletesebben

800 ÉVES A FERENCES REND TUDOMÁNYOS KONFERENCIA A REND LELKISÉGÉRŐL, TÖRTÉNETI HIVATÁSÁRÓL ÉS KULTURÁLIS-MŰVÉSZETI SZEREPÉRŐL

800 ÉVES A FERENCES REND TUDOMÁNYOS KONFERENCIA A REND LELKISÉGÉRŐL, TÖRTÉNETI HIVATÁSÁRÓL ÉS KULTURÁLIS-MŰVÉSZETI SZEREPÉRŐL 800 ÉVES A FERENCES REND TUDOMÁNYOS KONFERENCIA A REND LELKISÉGÉRŐL, TÖRTÉNETI HIVATÁSÁRÓL ÉS KULTURÁLIS-MŰVÉSZETI SZEREPÉRŐL 1 800 ÉVES A FERENCES REND. TUDOMÁNYOS KONFERENCIA A REND LELKISÉGÉRŐL, TÖRTÉNETI

Részletesebben

Az iskolai, a populáris és a hivatásos színjátszás Magyarországon. Bibliográfia. Szerkesztette: Szedmák Andrea. Lektorálta: Pintér Márta Zsuzsanna

Az iskolai, a populáris és a hivatásos színjátszás Magyarországon. Bibliográfia. Szerkesztette: Szedmák Andrea. Lektorálta: Pintér Márta Zsuzsanna A SZÍNJÁTSZÓ ISKOLA A XVII XVIII. SZÁZADBAN Az iskolai, a populáris és a hivatásos színjátszás Magyarországon Bibliográfia 1998 2009 Szerkesztette: Szedmák Andrea Lektorálta: Pintér Márta Zsuzsanna AZ

Részletesebben

BEVEZETÕ KÖNYVÉSZETI LEÍRÁS IDÕRENDI FELSOROLÁS

BEVEZETÕ KÖNYVÉSZETI LEÍRÁS IDÕRENDI FELSOROLÁS SALIGA IRÉN MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK 1(1989) 15(2003) REPERTÓRIUM BEVEZETÕ A repertórium a Magyar Egyháztörténeti Vázlatok 15 évfolyamának anyagát tárja fel. Szerkezete a következõ: könyvészeti

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Okváth Imre

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Okváth Imre SZAKMAI ÉLETRAJZ Okváth Imre Születés helye, ideje Gyöngyös, 1956 Középiskola 1970 1974 Bajza József Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola, Hatvan Egyetem 1976 1981 Kossuth Lajos Tudományegyetem Bölcsészettudományi

Részletesebben

HONISMERETI BIBLIOGRÁFIA

HONISMERETI BIBLIOGRÁFIA 3*2> 1 9 9 0 / 1 HONISMERET A HAZAFIAS NÉPFRONT FOLYÓKAT* HONISMERETI BIBLIOGRÁFIA Az agg Kossuth és Napsugár. Szépirodalmi. Bp., 19897160 A nyolcvankét esztendős Kossuth Lajos és a tizenkilenc esztendős

Részletesebben

XV. 41b. GYŰJTEMÉNYEK. Zala Megyei Levéltárban elhelyezett kéziratok gyűjteménye

XV. 41b. GYŰJTEMÉNYEK. Zala Megyei Levéltárban elhelyezett kéziratok gyűjteménye XV. 41b. GYŰJTEMÉNYEK Zala Megyei Levéltárban elhelyezett kéziratok gyűjteménye 1. doboz 1. Baranyai György: Baloldali szervezkedések Zala megyében az első világháború előtt. 2. Baranyai György: Tudósítás

Részletesebben

Közleményei, 19. 125-130. p. 1981 Nemesek az alsószuhai templomban. - In: Múzeum Kurír, 1981. augusztus (4. kötet 6. szám) 60-61. p.

Közleményei, 19. 125-130. p. 1981 Nemesek az alsószuhai templomban. - In: Múzeum Kurír, 1981. augusztus (4. kötet 6. szám) 60-61. p. Dr. Tusnády László Dr. Tusnády László (1940) Elérhetőségek: ME-CTFK, 47/513-000/28-59 Iskolák, végzettség: József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar magyar-olasz szak (1966). Az irodalomtudomány

Részletesebben

Krajsovszky Gábor: Harcold halálig az igazság harcát

Krajsovszky Gábor: Harcold halálig az igazság harcát PPEK 814 Krajsovszky Gábor: Harcold halálig az igazság harcát Krajsovszky Gábor Harcold halálig az igazság harcát mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza

Részletesebben

Beke Margit. Akadémiai doktori értekezés. Budapest 2010.

Beke Margit. Akadémiai doktori értekezés. Budapest 2010. Beke Margit Fejezetek az új- és legújabbkori elitképzéshez. A katolikus egyház szerepe a modern magyar értelmiségi elit nevelésében a bécsi Pázmáneumban. Akadémiai doktori értekezés Budapest 2010. 2 A

Részletesebben

KARIG SÁRA GYŰJTEMÉNY

KARIG SÁRA GYŰJTEMÉNY Politikatörténeti Intézet Kht. Könyvtár KARIG SÁRA GYŰJTEMÉNY Összeállította Máté Zsuzsanna Aki tettekkel élte végig a XX. századot - Bevezető 1999. februájában búcsúztunk el Karig Sárától, aki századunk

Részletesebben

OR ZSE BIBLIOGRÁFIA (2000-)

OR ZSE BIBLIOGRÁFIA (2000-) OR ZSE BIBLIOGRÁFIA (2000-) 1 Szerkesztői megjegyzések: 1. A bibliográfia csak az egyetemi akkreditáció évétől (2000) használ bibliográfiai adatokat 2. A bibliográfia első 149 oldala tartalmazza az Egyetem

Részletesebben

ABÁDI Ervin A csodák hat napja. /Az 1967-es hat napos háborúról./ Bp., 1991, Memokomplex K. 256 p.

ABÁDI Ervin A csodák hat napja. /Az 1967-es hat napos háborúról./ Bp., 1991, Memokomplex K. 256 p. 1991-tól megjelent zsidó vonatkozású könyvek Könyvek 1991 ABÁDI Ervin A csodák hat napja. /Az 1967-es hat napos háborúról./ B, 1991, Memokomplex K. 256 ACZÉL Tamás Illuminációk. (ford: Gy. Horváth László)

Részletesebben

Bede Katalin. Békési Gábor

Bede Katalin. Békési Gábor arta nos Barta János (1940. június 27.) Elérhetőségek: Debreceni Egyetem, Történelmi Intézet, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.; Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 48. Tel/Fax: 06-52-489 100-22 130 Iskolák, végzettség:

Részletesebben

Szín játék költészet

Szín játék költészet Szín játék költészet Tanulmányok a nyolcvanéves Kilián István tiszteletére Szerkeszte e Czibula Katalin Demeter Júlia Pintér Márta Zsuzsanna Partium Kiadó Protea Egyesület r e c i t i Budapest Nagyvárad

Részletesebben

Krajsovszky Gábor Amíg Isten végtelen könyörületéből jő a virradat, éljetek hűségben Istenhez, Egyházhoz, történelmi magyar hazához!

Krajsovszky Gábor Amíg Isten végtelen könyörületéből jő a virradat, éljetek hűségben Istenhez, Egyházhoz, történelmi magyar hazához! PPEK 720 Krajsovszky Gábor: Éljetek hűségben Istenhez, Egyházhoz, történelmi magyar hazához! Krajsovszky Gábor Amíg Isten végtelen könyörületéből jő a virradat, éljetek hűségben Istenhez, Egyházhoz, történelmi

Részletesebben

THEOLOGIAI SZEMLE REPERTÓRIUM 2005-2009. Összeállította: L. Kozma Borbála Számítástechnika: Broczky István

THEOLOGIAI SZEMLE REPERTÓRIUM 2005-2009. Összeállította: L. Kozma Borbála Számítástechnika: Broczky István THEOLOGIAI SZEMLE REPERTÓRIUM 2005-2009. Összeállította: L. Kozma Borbála Számítástechnika: Broczky István Budapest 2010 1 Tartalomjegyzék Köszöntő 3. Tárgyszavak betűrendje, azon belül a cikkek betűrendje

Részletesebben

2013. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. Budapest, 2014. május 26.

2013. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. Budapest, 2014. május 26. 213. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MAGYAR NYELV ÉS KULTÚRA NEMZETKÖZI TÁRSASÁGA ANYANYELVI KONFERENCIA Budapest, 214. május 26. 1. A szervezet alapadatai: Neve: Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága Anyanyelvi

Részletesebben

MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI 2013/3 4

MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI 2013/3 4 MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK essays in church history in hungary 2013/3 4 MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI ENCIKLOPÉDIA MUNKAKÖZÖSSÉG BUDAPEST, 2014 Kiadó Publisher MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI ENCIKLOPÉDIA MUNKAKÖZÖSSÉG

Részletesebben

Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem könyvlistája

Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem könyvlistája Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem könyvlistája A/ Tanulmányok az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem és társszervezeteinek konferenciáin elhangzott és másutt nem publikált előadásokból Évkönyvek:

Részletesebben

IVÁNYI GÁBOR. irodalmi munkásságának bibliográfiája (1979-2011)

IVÁNYI GÁBOR. irodalmi munkásságának bibliográfiája (1979-2011) IVÁNYI GÁBOR irodalmi munkásságának bibliográfiája (1979-2011) Az összeállítást irányította és gondozta: Majsai Tamás Az Élet és Világosság című egyházi lapban megjelent írások feltárását végezte: Szabó

Részletesebben

Ajánló. 2 Katalógus. Amit fülbe súgva hallotok, azt a háztetőkről hirdessétek. (Mt 10,27b)

Ajánló. 2 Katalógus. Amit fülbe súgva hallotok, azt a háztetőkről hirdessétek. (Mt 10,27b) Katalógus 2 Katalógus Ajánló Amit fülbe súgva hallotok, azt a háztetőkről hirdessétek. (Mt 10,27b) Örömmel tesszük közkinccsé azokat az ismeretterjesztő és hitépítő filmeket, amelyek 1996 és 2008 között

Részletesebben

E-FÜGGELÉK. Tartalom. Korall 56. 2014. 46 68.

E-FÜGGELÉK. Tartalom. Korall 56. 2014. 46 68. Kovács I. Gábor: A debreceni tudományegyetem református hittudományi kari tanárainak prozopográfiája és a református felekezeti-művelődési alakzat szociológiája Korall 56. 2014. 46 68. E-FÜGGELÉK Tartalom

Részletesebben

KÖLCSEY HÁZ LAKITELEKI HÍRLEVÉL A MAGYAR ÖRÖKSÉG-DÍJAS LAKITELEKI NÉPFISKOLA ALAPÍTVÁNY ÉS AZ EMIGRÁCIÓS GYJTEMÉNY TÁJÉKOZTATÓJA

KÖLCSEY HÁZ LAKITELEKI HÍRLEVÉL A MAGYAR ÖRÖKSÉG-DÍJAS LAKITELEKI NÉPFISKOLA ALAPÍTVÁNY ÉS AZ EMIGRÁCIÓS GYJTEMÉNY TÁJÉKOZTATÓJA KÖLCSEY HÁZ A MAGYAR ÖRÖKSÉG-DÍJAS LAKITELEKI NÉPFISKOLA ALAPÍTVÁNY ÉS AZ EMIGRÁCIÓS GYJTEMÉNY TÁJÉKOZTATÓJA Nekünk meg kell maradnunk, hívőnek és magyarnak, mert egyetlen magyarnak sem szabad elveszni.

Részletesebben

január 1-5. A Bné Akiva Debrecenben tartotta vezetőképző táborát.

január 1-5. A Bné Akiva Debrecenben tartotta vezetőképző táborát. Eseménytár Az 1991. év zsidó vonatkozású krónikája január hónap január 1. Egyéves izraeli munkavállalása miatt írásban lemondott Schőner Alfréd főrabbi a Dohány utcai templom rabbi székéről, valamint tagságáról

Részletesebben

január 8. Csepeli György szociálpszichológus a Bálint Zsidó Közösségi Házban Identitás, kisebbség, közösség címmel tartott előadást.

január 8. Csepeli György szociálpszichológus a Bálint Zsidó Közösségi Házban Identitás, kisebbség, közösség címmel tartott előadást. Eseménytár az 1997. év zsidó vonatkozású krónikája január hónap január 5. Kovács László külügyminisztert izraeli látogatásán fogadta Benjamin Netanjahu izraeli államfő, akinek hivatalos magyarországi látogatásra

Részletesebben

Hortiné dr. Bathó Edit szakmai önéletrajza

Hortiné dr. Bathó Edit szakmai önéletrajza 1 Hortiné dr. Bathó Edit szakmai önéletrajza Születés: Jászberény, 1956. január 27. Családi állapot: férjezett Iskolák: - Kossuth Lajos Általános Iskola, Jászberény 1962-1970 - Lehel Vezér Gimnázium, orosz-német

Részletesebben

Kodolányi János Fıiskola

Kodolányi János Fıiskola Kodolányi János Fıiskola Kutatás és fejlesztés 2006 Kommunikáció és Médiatudományi Tanszék 1. Tanszéki innováció a) Tananyagfejlesztés, szakfejlesztés Mucsi Ferenc dr.: A magyar sajtó története 1892-1918

Részletesebben