Császár István Soós Viktor Attila: Magyar Tarzíciusz Brenner János élete és vértanúsága 1931

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Császár István Soós Viktor Attila: Magyar Tarzíciusz Brenner János élete és vértanúsága 1931"

Átírás

1 Soós Viktor Attila PUBLIKÁCIÓS LISTA Önálló kötet Császár István Soós Viktor Attila: Magyar Tarzíciusz Brenner János élete és vértanúsága Szerk.: Fancsali Andrásné és Soós Viktor Attila. Brenner János Emlékhely Alapítvány, Badalik Bertalan O.P. életútja. Domonkos Szemle különszáma, Budapest, 2005/1. Apor Vilmos naplói I. A Győri Egyházmegyei Levéltár Kiadványai, Források, feldolgozások 2., Győr, Der ungarische Tarsitius Das Leben und Martyrium von János Brenner Redakteur: Fancsali Andrásné und Viktor Attila Soós, Stiftung Gedenkstütte János Brenner, Szabó Csaba Soós Viktor Attila: Világosság Az Állami Egyházügyi Hivatal és a hírszerzés tevékenysége a katolikus egyház ellen. Új Ember Kiadó, Budapest, Lénárd Ödön, Tímár Ágnes, Szabó Gyula, Soós Viktor Attila: Utak és útvesztők, Kairosz Kiadó, Budapest, Lénárd Ödön Tímár Ágnes Soós Viktor Attila: Istennel, vagy Isten nélkül. A katolikus iskolák államosítása Magyarországon a II. világháború után. Kairosz Kiadó, Budapest, Apor Vilmos püspöki iratai. A Győri Egyházmegyei Levéltár Kiadványai, Források, feldolgozások 7., Győr, Nem félek Brenner János Összeállította: Császár István Soós Viktor Attila. Brenner János Emlékhely Alapítvány, Szombathely, Wege und Irrwege der katholischen Kirche Ungarns in der Zeit der Verfolgung durch die Kommunisten. Pro Business, Berlin, Tímár Ágnes (Hrsg.), Lénárd Ödön, Szabó Gyula, Soós Viktor Attila. Kiss Réka Soós Viktor Attila Tabajdi Gábor: Hogyan üldözzünk egyházakat? Állambiztonsági tankönyv tartótiszteknek. L'Harmattan Kiadó, Budapest, Szerkesztői munka Mindent az Evangéliumért..., Gyürki László 70. születésnapjára. Szerk.: Fancsali Andrásné és Soós Viktor Attila. Szent Erzsébet Római Katolikus Egyházközség Képviselőtestülete, Körmend, Gyulay Endre: Egyház és magyarság, írások, beszédek, interjúk. Hazai Műhely Könyvek I., Szerk.: Bíró Zoltán és Soós Viktor, Sorozatszerkesztő: Lezsák Sándor, Antológia Kiadó, Lakitelek, Császár István Soós Viktor Attila: Magyar Tarzíciusz Brenner János élete és vértanúsága Szerk: Fancsali Andrásné és Soós Viktor Attila. Brenner János Emlékhely Alapítvány, Bábel Balázs: Az Isten országáért, beszédek, interjúk, írások. Hazai Műhely Könyvek III., Szerk. Soós Viktor, Sorozatszerkesztő: Lezsák Sándor, Antológia Kiadó, Lakitelek, 2004.

2 Hetényi Varga Károly: Papi sorsok a horogkereszt és a vörös csillag árnyékában I. Szerk.: Fejérdy András, Fejérdy Gergely, Soós Viktor Attila. Új Ember Márton Áron Kiadó, Budapest, kiadás. Gyürki László: Szent helyek üzenete, Karácsony és Húsvét a Szentföldön Megőrzött hangok 2., Szerk. : Soós Viktor Attila. Jel Könyvkiadó, Budapest, Dallos Imre naplója szeptember május 14., szerkesztette, sajtó alá rendezte és jegyzetekkel ellátta : Soós Viktor Attila. Kiadó: Gyürki László, Körmend, Gyürki László: Szent Pál útjain Megőrzött hangok 3., Szerk.: Soós Viktor Attila. Jel Könyvkiadó, Budapest, Isten szolgája Emlékkonferencia Mindszenty József bíboros életéről és munkásságáról. Szerk.: Soós Viktor Attila. Antológia Kiadó, Lakitelek, Lénárd Ödön: Történelemszemlélet. Szerk.: Tímár Ágnes Soós Viktor Attila. METEM Könyvek, Budapest, Székely László: Emlékezés Mikes János gróf szombathelyi megyéspüspökről. Szerk.: Soós Viktor Attila. A Magyar Nyugat Történeti Kiskönyvtára 11. Sorozatszerkesztő: Gyurácz Ferenc. Magyar Nyugat Könyvkiadó, Vasszilvágy, Egyházüldözés és egyházüldözők a Kádár-korszakban. Szerk.: Soós Viktor Attila Szabó Csaba Szigeti László. Szent István Társulat Luther Kiadó, Bp., Szenteltessék meg a Te neved... Emlékkonferencia Mindszenty József bíboros életéről és munkásságáról. Szerk.: Soós Viktor Attila, Antológia Kiadó, Lakitelek, Hetényi Varga Károly: Pásztor volt vagy béres? A Magyar Katolikus Egyház a Harmadik Birodalom árnyékában. A kéziratot lektorálta, gondozta és sajtó alá rendezte: Soós Viktor Attila. Szent István Társulat, Budapest, Tanulmányok Adalékok a katolikus egyház üldözésének történetéhez között Egy vértanú pap életútján keresztül. Országos Tudományos Diák köri Konferencia, Szeged, április Egy máig kiderítetlen politikai papgyilkosság anatómiája. In: Fél évezred magyar történelméből. Pázmány Történeti Műhely Tanulmányok 1., sorozatszerk. : J. Újváry Zsuzsanna, szerk.: Fejérdy Gergely, kiadó: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Piliscsaba, p. A Bajorok fedőnevű titkos dosszié. In: A csendlaki parókiától a szibériai hómezőkig Kilenc év börtönökben és munkatáborokban. Harangozó Ferenc élete. Szerk. és sajtó alá rendezte: Fancsali Andrásné, kiadja: dr. Gyürki László, Körmend, második megjelenés: Martinus Kiadó, Szombathely, Pásztora és nem kanásza voltam a nyájnak..., Egy végre nem hajtott koncepciós per előkészületeiről. In: Mindent az Evangéliumért ", Gyürki László 70. születésnapjára. Tanulmánykötet, szerk.: Fancsali Andrásné és Soós Viktor Attila, Szent Erzsébet Római Katolikus Egyházközség Képviselőtestülete, Körmend, p. Badalik Bertalan O.P. veszprémi püspök ( ) politikai és társadalmi szerepe. Diplomamunka, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Új és Legújabbkori Történeti Tanszék, 2003.

3 Három Mi Atyánkért hét hónap. In: Variációk. Ünnepi tanulmányok M. Kiss Sándor tiszteletére. Szerk.: Ötvös István. Tanulmánykötet, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Piliscsaba, p. A nyugati határ menti ferences kolostorok feloszlatása 1950-ben Kiskanizsa, Nagykanizsa, Zalaegerszeg, Szombathely. In: A ferences lelkiség hatása az újkori Közép-Európa történetére és kultúrájára. Szerk.: Őze Sándor Medgyesy-Schmikli Norber. Piliscsaba Budapest, (Művelődéstörténeti Műhely, Rendtörténeti Konferenciák 1/1.) p. A kapcsolat Mindszentyvel A szombathelyi egyházmegye bebörtönzött papjainak vallomása Mindszenty Józsefről. In: Vasi Szemle LX. évfolyam, 2005/ p. Kedves Barátom A Központi Szeminárium papjainak és kispapjainak sorsa az 1956-os forradalom alatt és a megtorlás időszakában. In: A katolikus egyház 1956-ban. Szerk.: Rosdy Pál. Új Ember Kiadó, Budapest, p. Biztos jelentés egy belső embertől Farkas Dénes szombathelyi püspöki helynök jelentése az os forradalom eseményeiről, Kovács Sándor megyéspüspök és mások magatartásáról. In: Vasi Szemle L1X. évfolyam, 2006/ p. Mátrai fedőnevű ügynök az állambiztonsági szervek szorongatásában. In: Egyháztörténeti Szemle, 8. évfolyam, 1. szám, p. Badalik Bertalan veszprémi püspök internálása. In: ArchivNet 7. (2007). 4. sz. bertalanpuspoki jogkorenek megvonasa es internal asa.html 50 éve mozdították el Badalik Bertalan veszprémi püspököt. In: A Magyar Katolikus Egyház XX. századi történetéből. Badalik Bertalan veszprémi püspök elhurcoltatásának 50. évfordulójára. Szerk.: Trosits András. Veszprém, (Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Konferenciasorozat 7.) p. Az állambiztonsági szervek iratai Badalik Bertalanról. In: A Magyar Katolikus Egyház XX. századi történetéből. Badalik Bertalan veszprémi püspök elhurcoltatásának 50. évfordulójára. Szerk.: Trosits András. Veszprém, (Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Konferenciasorozat 7.) p. Bank Barbara - Soós Viktor Attila : A nép nevében halál. Páter Vezér Ferenc és a pálosszentkúti ügy. In: Decus solitudinis Pálos évszázadok. Szerk.: Őze Sándor Sarbak Gábor. Szent István Társulat, Budapest, (Művelődéstörténeti Műhely, Rendtörténeti Konferenciák 4/1.) p. Papp Kálmán győri megyéspüspök 1956-os naplója. In: Magyar Katolikus Egyház, Lénárd Ödön Közhasznú Alapítvány Évkönyve Szerk.: Szabó Csaba. Új Ember Kiadó és Lénárd Ödön Közhasznú Alapítvány, Budapest, p. Badalik Bertalan OP veszprémi püspök internálása. In.: A Domonkos Rend Magyarországon. Szerk.: Illés Pál Attila Zágorhidi Czigány Balázs. PPKE-BTK Új- és Legújabbkori Történeti Tanszék, METEM, Domonkos Rendtörténeti Gyűjtemény, Piliscsaba-Budapest-Vasvár, (Művelődéstörténeti Műhely, Rendtörténeti Konferenciák 3.) p. Javaslat 1980-ból a Honfoglalás évfordulójának megünneplésére. Legyen minden magyar nemzeti ügye. ArchivNet 8. (2008.) 2. sz. re.html Ring Orsolya Soós Viktor Attila: Szent Korona átadás-átvétele 1978-ban. In: ArchivNet 8. évf. (2008.) 3. sz. Kovács Sándor szombathelyi megyéspüspök az állambiztonsági szervek szemüvegén keresztül. In: Vasi Szemle. LXII. évfolyam 2008/ p.

4 Lénárd Ödön szerepe az egyházi iskolák államosítása elleni harcban. In: Az egyházi iskolák államosítása Magyarországon A Lénárd Ödön Közhasznú Alapítvány Évkönyve Szerk.: Szabó Csaba - Szigeti László. Új Ember Kiadó és Lénárd Ödön Közhasznú Alapítvány, Budapest, p. A szentgotthárdi ciszterci szerzetesek feloszlatása 1950-ben. In: A Ciszterci Rend Magyarországon és Közép-Európában. Szerk.: Guitman Barnabás. PPKE-BTK Új- és Legújabbkori Történeti Tanszék, Piliscsaba, (Művelődéstörténeti Műhely, Rendtörténeti Konferenciák 5) p. Kádár János és VI. Pál szerepe Lénárd Ödön 1977-es harmadik utolsó szabadulásában. In: A Piarista Rend Magyarországon. Szerk.: Forgó András. Szent István Társulat, Budapest, p. Az Állami Egyházügyi Hivatal megalakulása, létrejötte és működésének első időszaka In: Politika, egyház, mindennapok. Szerk.: Lénár Andor Lőrinczné Bencze Edit. Budapest, (Modern Minerve Könyvek 2.) p. Kádár János és VI. Pál pápa június 9-ei találkozása Előkészítés, megvalósulás, visszhangok. In: ArchivNet 10. évf. (2010.) 2. sz. Ügynök történet két tükörben. Mátrai fedőnevű ügynök portréja saját szemszögéből és az állambiztonsági szervek fennmaradt iratai alapján. In: Csapdában. Tanulmányok a katolikus egyház történetéből, Szerk.: Bánkuti Gábor Gyarmati György. Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára L'Harmattan Kiadó, Budapest, p. Kádár kegyéből, a Vatikán kérésére Lénárd Ödön 1977-es szabadulása. In: ArchivNet 10. évf. (2010.) 3. sz. kegyebol a vatikan keresere.html Egyházak Magyarországon a kommunista diktatúra idején. In: Egyházak a XX. században. Történelmi segédlet. Szerk.: Gianone András. Faludi Ferenc Akadémia, Budapest, p. Az Állami Egyházügyi Hivatal és a Belügyminisztérium kapcsolatrendszere 1956 után, a hatvanas évek végéig. In: Egyházüldözés és egyházüldöz ők a Kádár-korszakban. Szerk.: Soós Viktor Attila Szabó Csaba Szigeti László. Szent István Társulat Luther Kiadó, Bp., p. Kísérlet az Állami Egyházügyi Hivatal munkatársai életútjának rekonstruálására. In: Alattad a föld, fölötted az ég... Források, módszerek és útkeresések a történetírásban. Szerk. Balogh Margit. ELTE BTK Történelemtudományok Doktori Iskola, Budapest, p. Pénzes Balduin, az író és szerkesztő. Historiográfiai áttekintés. Vasi Szemle LXV. (2011) 1. szám Apor Vilmos és Mindszenty József kapcsolata. In labore fructus. Jubileumi tanulmányok Győregyházmegye történetéből. Szerk.: Nemes Gábor - Vajk Ádám. Győr, S lőn Világosság. Az egyházak és a vallás elleni támadás 1945 és 1989 között. Múlt-kor (2011) tavasz: Hivatalból Titkárság. Az egyházak feletti állami ellenőrzés átalakítása között. Levéltári Közlemények 82. (2011) 1. szám: Az Állami Egyházügyi Hivatal megszüntetése. Az állampárt egyházpolitikájának végnapjai. In: ArchivNet 11. évf. (2011.) 3. sz. megszuntetese.html A nyomozati eljárás a Brenner-gyilkosság ügyében. Vasi Szemle LXVI. (2012) 1. szám Titkos jelentések a Brenner-gyilkosság utáni időszakból. Vasi Szemle LXVI. (2012) 2. szám Jogi eljárások Brenner János sérelmére elkövetett gyilkosság után..vasi Szemle LXVI. (2012) 3. szám

5 Andics Erzsébet: Az egyházi reakció ben. (Szikra, Budapest, 1949.) Soós Viktor Attila: A klerikális reakció eredete. Tizenkét téves mítosz. Kommentár 2012/ A püspök és a besúgó Badalik Bertalan és Klempa Sándor kapcsolata az államvédelmi és állambiztonsági iratok tükrében. Miles Christi Évkönyv Belső kritika az Állami Egyházügyi Hivatal működéséről 1968-ból. Utak és útkereszteződések Ünnepi tanulmányok M. Kiss Sándor tiszteletére. Főszerk.: Kahler Frigyes, szerk.: Bank Barbara. Történelmi Ismeretterjesztő Társulat Egyesület, Budapest, A megtorlás éve. Az Állami Egyházügyi Hivatal és a Belügyminisztérium fellépése a klerikális reakció ellen. Amikor fellazult tételben fogalmazódott meg a világ. Magyarország a hatvanas években. Szerk.: Ólmosi Zoltán és Szabó Csaba. L'Harmattan Kiadó Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára, Budapest, Történelem II. Történelem munkatankönyv a osztály számára. Csíky Balázs, Forgó András, Gianone András, Mózessy Gergely, Soós Viktor Attila, Szilágyi Csaba. Szent István Társulat, Budapest, Békétlenek és Ellenállók A Regnum Marianum közösség az állambiztonság szemszögéből az 1960-as évek második felében. (Konferencia tanulmánykötet megjelenés alatt.) Recenzió Mozaikok a pártállam és a belügy működéséről (Tabajdi Gábor és Ungváry Krisztián könyvéről) In: Kommentár 2008/ p. Cikkek Brenner Jánosnak hívják. A Szív, június, 86. évfa. zám., 3-4. p. Brenner Jánosnak hívják. Értesítő, Szent Erzsébet Plébánia, Körmend, p. Brenner János Anasztáz O. Cist A család, Gyermek- és diákévek Élő kövek, I. évf. 4. szám, Az egyházmegye tiszteletre méltó személyei 9. p. Brenner János Anasztáz O. Cist. boldoggá avatásának helyzete. Értesítő, Szent Erzsébet Plébánia, Körmend, p. Brenner János Anasztáz O. Cist A ciszterci rend kötelékében. Élő kövek, II. évf. 1. szám, Az egyházmegye tiszteletre méltó személyei 11. p. Brenner János Anasztáz O. Cist Felkészülés a papi életre. Élő kövek, II. évf. 2. szám, Az egyházmegye tiszteletre méltó személyei 9. p. Brenner János Anasztáz O. Cist Rábakethely Élő kövek, II. évf. 3. szám, Az egyházmegye tiszteletre méltó személyei 15. p. Brenner János Anasztáz O. Cist Gyilkosság Nyomozás. Élő kövek, II. évf. 4. szám, Az egyházmegye tiszteletre méltó személyei 15.p. Papgyilkosság a nyugati határ mentén I., Jel folyóirat, október XVI. évf. 8. szám Papgyilkosság a nyugati határ mentén II., Jel folyóirat, november XVI. évf. 9. szám Brenner János életrajza 1. rész Család, tanulmányok. Emberhalász. Isten Szolgája Brenner János lapja. I. évfolyam 1. szám október. 3-4.p.

6 Brenner János életrajza 2. rész Zirc, Budapest, Szombathely, Győr. Emberhalász. Isten Szolgája Brenner János lapja. I. évfolyam 2. szám december. 3-4.p. Brenner János életrajza 3. rész A káplán. Emberhalász. Isten Szolgája Brenner János lapja. I. évfolyam 2. szám február. 3-4.p. Kádár és Mindszenty. JEL december XXIV. évfolyam 5. szám Kutatómunka A csendlaki parókiától a szibériai hómezőkig Kilenc év börtönökben és munkatáborokban. Harangozó Ferenc élete. Szerkesztette és sajtó alá rendezte: Fancsali Andrásné, kiadja: dr. Gyürki László, Körmend, (Levéltári kutatómunka) Istenért és népért, Rozmán Alajos élete. Szerkesztette: Nagy Alajos, Antológia Kiadó, Lakitelek, (Levéltári kutatómunka) Calendarium A szombathelyi egyházmegye elhunyt papjai , Kiadja: dr. Györki László, Körmend, (Levéltári kutatómunka) Ajka 1956 Szerkesztette: Nagy Alajos, Közreadja: Ékes József országgyűlési képvisel ő, (Levéltári kutatómunka) Egy papgyilkosság a jogtörténész szemével, írta: Kahler Frigyes, Brenner János Emlékhely Alapítvány, Szentgotthárd, Szabó Csaba: A Szentszék és a Magyar Népköztársaság kapcsolatai a hatvanas években, Szent István Társulat és Magyar Országos Levéltár, Budapest, (A kötetben szereplő személyek életrajzi adatait összeállította: Mikó Zsuzsanna, Soós Viktor Attila és Szabó Csaba) Mosonmagyaróvár 1956, szerk.: Lukácsi Zoltán és Vajk Ádám, az interjúkat készítette Soós Viktor Attila. A Győri Egyházmegyei Levéltár Kiadványai, Források, feldolgozások 4., Győr, Rendszerváltozás Magyarországon DVD-Rom. Szerk.: Majtényi György Mikó Zsuzsanna Szabó Csaba. Magyar Országos Levéltár, Szakértői munka Hitvallók és ügynökök. Az igazság szabaddá tesz titeket. Petényi Katalin és Kabay Barna dokumentumfilmje, Media Centrum Kft Előadások és konferenciák Adalékok a katolikus egyház üldözésének történetéhez között Egy vértanú pap életútján keresztül. Országos Tudományos Diákköri Konferencia, Szeged, április Egy máig ismeretlen papgyilkosság anatómiája. Pázmány Történész Kör, Piliscsaba, május 8. Adalékok a katolikus egyház üldözésének történetéhez között Egy vértanú pap életútján keresztül. Ifjú Történész Kör ösztöndíjas kutatóinak konferenciája (XX. Század Intézet), Budapest, június 25. Brenner János élete és vértanúsága. Budaörs, november 11. A nyugati határ menti ferences kolostorok feloszlatása 1950-ben Kiskanizsa, Nagykanizsa, Szombathely, Zalaegerszeg. A ferences lelkiség hatása az újkori Közép-Európa történetére és kultúrájára, Piliscsaba, október , Nemzetközi tudományos konferencia

7 Mindszenty József szerepe 1956-ban. A XX. század titkai című műsor Kossuth Rádió, október (Nagy György András beszélgetése Zinner Tiborral és Soós Viktor Attilával) Badalik Bertalan internálása Egy szerzetes útja a veszprémi püspöki széken keresztül a hejcei szociális otthonba. A Domonkos Rend kultúrateremtő szerepe az újkorban, Piliscsaba, október Nemzetközi tudományos konferencia Békepapság Közép- és Kelet-Európában. A XX. század titkai című műsor Kossuth Rádió, november (Nagy György András és Újhelyi Zoltán beszélgetés e Gereben Ágnessel és Soós Viktor Attilával) Kiss László SJ internálása. A magyar jezsuiták küldetése kezdetektől napjainkig, Piliscsaba, november Tudományos konferencia A Pálos Rend kultúrateremtő szerepe a kezdetektől Virág Benedekig, Dióskál, június 4. Badalik Bertalan életútja, Debrecen, Szent László Plébánia, június utáni egyházüldözés előtérben Mindszenty bíboros, Enese, (Enesei Népfőiskola) szeptember 20. A szentgotthárdi ciszterci szerzetesek szétszórattatása 1950-ben. A Ciszterci Rend Magyarországon és Közép-Európában, Piliscsaba, november 7-8. Tudományos konferencia Apor Vilmos és Mindszenty József kapcsolata Emlékülés Mindszenty József pappá szentelésének 90., érseki kinevezésének 60. és halálának 30. évfordulóján, Piliscsaba, november 16. Gyógyító Batthyányak, Körmend, március 18. Bank Barbara Soós Viktor Attila: P. Vezér Ferenc elítélése: a pálosszentkúti ügy (1951). VII. Nemzetközi Pálos Rendtörténeti Konferencia, Piliscsaba, október Papp Kálmán győri püspök 1956-os naplója, Konferencia 1956 és a magyar katolikus egyház kapcsolatáról, Budapest, november 6. Apor Vilmos kiadott és kiadatlan naplói. IX. Győri Levéltári Nap, Győr, november 8. A történelmi egyházak és a forradalom kapcsolata a források tükrében. Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc forrásairól konferenciát a Fiatal Levéltárosok Egyesülete szervezésében. Budapest, november 9. Állam és egyház az 1940-es évek második felében. Konferencia 1947 Magyarország és a nagyvilág Budapest, június 27. Kádár János és VI. Pál szerepe Lénárd Ödön 1977-es szabadulásában. A Piarista Rend története Magyarországon Konferencia, Piliscsaba, november éve mozdították el Badalik Bertalan veszprémi püspököt. Tevékenysége, ami augusztus 15- éhez vezetett. A Magyar Katolikus Egyház huszadik századi történetéből (Badalik Bertalan veszprémi püspök elhurcoltatásának 50. évfordulójára) Konferencia, Veszprém, november 22. Hódmezővásárhelytől Hódmezővásárhelyig (Badalik Bertalan katolikus püspök hányatott sorsa) előadás A magyarországi történelmi egyházak a kommunista diktatúra évtizedei alatt ( ) című konferencián, április 23. Hódmezővásárhely Feldereng a Világosság. Belső rezidentúra az Állami Egyházügyi Hivatalban ( ) előadás Konfliktusok a XX. századi magyar egyháztörténetben című konferencia május 6. ELTE BTK

8 Mit veszített a katolikus egyház 1948 nyarán? Adalékok az egyházi iskolák államosításához előadás az 1948: A fordulat éve Magyarországon és Közép-Európában című konferencián, szeptember 25. Hódmezővásárhely Ellenállók az állambiztonság szemszögéből. A Regnum Marianum közösség a '60-as évek végén. Előadás A Regrum Marianum 110 éve című konferencián október 4. Piliscsaba Az Állami Egyházügyi Hivatal megalakulása, létrejötte és működésének első időszaka Fiatal Történészek Konferenciája, Budapest, szeptember 10. Hivatalból Titkárság. Az egyházak feletti állami ellenőrzés átalakítása között. A levéltári iratok és a rendszerváltás. Tudományos konferencia a Magyar Országos Levéltárban december 11. Az Állami Egyházügyi Hivatal és a Belügyminisztérium kapcsolatrendszere. Egyházüldözés és egyházüldözők a Kádár-korszakban konferencia május 6-7. Budapest. Pénzes Balduin. Az író és a szerkesztő szeptember 4. Ikervár. A veszprémi egyházmegye püspökei a XX. század közepén: Rott Nándor, Czapik Gyula, Mindszenty József, Bánáss László, Badalik Bertalan. Balatnfiízfő, július 2. A megtorlás éve Az Állami Egyházügyi Hivatal és a Belügyminisztérium fellépése a klerikális reakció ellen. Magyar Országos Levéltár Konferencia - A Kádár-rendszer megszilárdulásának forrásai október 28. Párhuzamos vonások Apor Vilmos és Mikes János püspökök életrajzában. Mikes János Emlékkonferencia, Szombathely, november 3-4. Mindszenty József hercegprímás életútja. Mindszenty Emlékév, Balassagyarmat, február 24. A kommunista diktatúra fellépése Mindszenty József bíboros, esztergomi érsek ellen ( ) Devictus vincit legyőzetve győz Keresztényüldözés a kommunista diktatúra idején, Veszprém, március 3. Badalik Bertalan és Klempa Sándor tevékenysége 1956 után a veszprémi egyházmegye élén. Balatoni mozaikok műhelykonferencia, Siófok, május 22. A Vatikán kérésére 70 évre fenntartva. Egyházi témájú minősített iratok felülvizsgálata a Külügyminisztérium gyakorlatában. Levéltárak és kommunizmus-kutatás. Levéltári kutatások a rendszerváltozás előtti évtizedek történetének feltárására. Esztergom, szeptember Óvári Miklós KB titkár Mindszentyvel kapcsolatos gyűjteménye. Isten szolgája" Konferencia Mindszenty József életéről, Budapest, Parlament, november 3. A kommunista egyházüldözés és a domonkos rend. Domonkos jubileum Értékelés és felkészülés, Vasvár május

Soós Viktor Attila. Publikációs lista. Önálló kötet: Szerkesztői munka:

Soós Viktor Attila. Publikációs lista. Önálló kötet: Szerkesztői munka: Soós Viktor Attila Publikációs lista Önálló kötet: 1. Császár István Soós Viktor Attila: Magyar Tarzíciusz Brenner János élete és vértanúsága 1931 1957. Szerk.: Fancsali Andrásné és Soós Viktor Attila.

Részletesebben

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár utca 18., tel: 88/ , fax: 88/

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár utca 18., tel: 88/ , fax: 88/ Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár utca 18., tel: 88/426-088, fax: 88/426-287 e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár

Részletesebben

AJÁNLÓÍV. Érkezett : 2.3i4 JA N 3 1. a Nemzeti Emlékezet Bizottsága tagjának választásáho z. Soós Viktor Attilát

AJÁNLÓÍV. Érkezett : 2.3i4 JA N 3 1. a Nemzeti Emlékezet Bizottsága tagjának választásáho z. Soós Viktor Attilát AJÁNLÓÍV irorzábyszz rs : l_ (A n % 29 Érkezett : 2.3i4 JA N 3 1. a Nemzeti Emlékezet Bizottsága tagjának választásáho z A Nemzeti Emlékezet Bizottságáról szóló 2013. évi CCXLI. törvény 7. (4) bekezdés

Részletesebben

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 TÁJÉKOZTATÓ 2015. augusztus 26-án Veszprémben, Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolán megrendezésre kerülő

Részletesebben

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini A Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményeinek Értesítője 1. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Pannonhalma, 2013 Szerkesztette

Részletesebben

SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME

SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME 2014. július 20. július 26. FŐVÉDNÖK: DR. VERES ANDRÁS szombathelyi megyéspüspök A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME 2014. július 20. 2014. július 26.

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ Köbel Szilvia. Középiskola 1979 1983 budapesti Madách Imre Gimnázium (irodalmi-drámai tagozat), siófoki Perczel Mór Gimnázium

SZAKMAI ÉLETRAJZ Köbel Szilvia. Középiskola 1979 1983 budapesti Madách Imre Gimnázium (irodalmi-drámai tagozat), siófoki Perczel Mór Gimnázium SZAKMAI ÉLETRAJZ Köbel Szilvia Születési helye, ideje Budapest, 1965 Középiskola 1979 1983 budapesti Madách Imre Gimnázium (irodalmi-drámai tagozat), siófoki Perczel Mór Gimnázium Egyetem 1985 1990 ELTE

Részletesebben

Az 1956-os forradalom és szabadságharc tudományos kutatása valamint helye az oktatásban

Az 1956-os forradalom és szabadságharc tudományos kutatása valamint helye az oktatásban 2 Az 1956-os forradalom és szabadságharc tudományos kutatása valamint helye az oktatásban konferencia Időpont: 2016. október 14-16. Helyszín: MTA Szegedi Területi Bizottság (6723 Szeged, Somogyi u. 7.)

Részletesebben

A katolikus egyház Magyarországon a XX. században 1918-1989.

A katolikus egyház Magyarországon a XX. században 1918-1989. A katolikus egyház Magyarországon a XX. században 1918-1989. A katolikus egyház Magyarországon A századelsőfelében a lakosság 63%-a katolikus 1941-re az arány 55%-ra csökken határváltozások Mint bevett

Részletesebben

Az 1956-os forradalom és szabadságharc tudományos kutatása valamint helye az oktatásban

Az 1956-os forradalom és szabadságharc tudományos kutatása valamint helye az oktatásban A konferencia helyszíne MTA Szegedi Területi Bizottsága (MTA SZAB, Szeged, Somogyi u. 7.) 2 Az 1956-os forradalom és szabadságharc tudományos kutatása valamint helye az oktatásban konferencia Időpont:

Részletesebben

A Gubicza család találkozói, eseményei

A Gubicza család találkozói, eseményei A Gubicza család találkozói, eseményei GUBICZA CSALÁDOK ESEMÉNYEI 2006 évben I. Gubicza találkozó Bakonyszentlászló, 2006. augusztus 19. Szervező: Gubicza Ilona 2007 évben Családtörténeti kutatás, nemzetközi

Részletesebben

A CISZTERCI REND MAGYARORSZÁGON ÉS KÖZÉP-EURÓPÁBAN

A CISZTERCI REND MAGYARORSZÁGON ÉS KÖZÉP-EURÓPÁBAN A CISZTERCI REND MAGYARORSZÁGON ÉS KÖZÉP-EURÓPÁBAN MÛVELÕDÉSTÖRTÉNETI MÛHELY Rendtörténeti konferenciák 5. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Történettudományi Intézet Új- és Legújabbkori

Részletesebben

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről 9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről Tanulmányok, recenziók, cikkek, kéziratok, kiadványszerkesztés Barthó Zsuzsanna 1. A salgótarjáni házicselédek

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Borvendég Zsuzsanna. 1. 1993 1999 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, történelem szakos középiskolai tanár

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Borvendég Zsuzsanna. 1. 1993 1999 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, történelem szakos középiskolai tanár SZAKMAI ÉLETRAJZ Borvendég Zsuzsanna KÖZÉPISKOLA 1989 1993 Bárdos László Gimnázium, Tatabánya EGYETEM 1. 1993 1999 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, történelem szakos középiskolai

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15

Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15 Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15 2012. február 22. A félévi munka megbeszélése: tematika, ütemterv, követelmények. 2012. február 29. Tanítóképzők, tanítók

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar. DOKTORI (PhD) DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI. Soós Viktor Attila

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar. DOKTORI (PhD) DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI. Soós Viktor Attila Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI (PhD) DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI Soós Viktor Attila Az Állami Egyházügyi Hivatal archontológiája Adalékok a Hivatal munkatársainak tevékenységéhez

Részletesebben

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA Budapest - Szeged 1996 TARTALOM TARTALOM 5 Bevezető (Blazovich László Müller Veronika) 9 KÖZLEVÉLTÁRAK 27 ÁLTALÁNOS LEVÉLTÁRAK 27

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

Dr. Bank Barbara PUBLIKÁCIÓS LISTA. Önálló kötet/rész

Dr. Bank Barbara PUBLIKÁCIÓS LISTA. Önálló kötet/rész Dr. Bank Barbara PUBLIKÁCIÓS LISTA Önálló kötet/rész 1. Bank Barbara - Őze Sándor: A német ügy. A volksbundtól Tiszalökig 1945-1953. Budapest-München-Backnang, Magyarországi Németek Országos Önkormányzata,

Részletesebben

Szakály Sándor. Történettudományi Intézet, Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék 1088 Budapest Reviczky utca 4.

Szakály Sándor. Történettudományi Intézet, Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék 1088 Budapest Reviczky utca 4. Szakály Sándor I. Személyi adatok Születési dátum: 1955. november 23. Munkahely: Károli Gáspár Református Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Történettudományi Intézet, Új- és Jelenkori Magyar Történeti

Részletesebben

A katolikus sajtómozgalom. 1938 1945 A római katolikus egyház és a nemzetiszocialisták

A katolikus sajtómozgalom. 1938 1945 A római katolikus egyház és a nemzetiszocialisták A Közgyűjtemények Kollégiuma 2015. július 1. 2016. március 31. közötti időszakra kiírt Levéltári szakkönyvtárak állománygyarapítására. Magyarországi levéltárak magyar és idegen nyelvű kézikönyvek, módszertani

Részletesebben

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye a polgármesterek, és helyi képviselők 2010. október 3-án megtartott választásának Budapest főváros XVI. kerületének végleges eredményeiről A POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁS

Részletesebben

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15 BAJAI SZAKKÉPZÉSI 6500 Baja, Petőfi Sándor utca 1 12.) 2015.06.15 Korm. rendelet Virág Tibor főigazgató BÉKÉSCSABAI SZAKKÉPZÉSI 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1 BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI BUDAPESTI GAZDASÁGI

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Argejó Éva

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Argejó Éva SZAKMAI ÉLETRAJZ Argejó Éva Születés helye, ideje Miskolc, 1955 Középiskola 1969 1973 Ihász Dániel Ipari Szakközépiskola Egyetem 1993 1997 ELTE BTK filozófia 1981 1985 ELTE BTK szociológia 1976 1979 Budapesti

Részletesebben

370.000 HUF 1.000 HUF 10.000 HUF 3.000 HUF 6.000 HUF 25.000 HUF 40.000 HUF 9.999 HUF

370.000 HUF 1.000 HUF 10.000 HUF 3.000 HUF 6.000 HUF 25.000 HUF 40.000 HUF 9.999 HUF Támogatóink Bodoky Tamás Maróy Ákos Urbán Ágnes Vay Márton Scheiring Gábor (ogy. képviselo, LMP) Bohus Csaba Gervai Péter Pogány Anikó Földes Balázs Dr. Szilágyi Péter Zoltán (ogy. képviselo, LMP) Nemes

Részletesebben

abs. sor. csop. sor. név intézmény Kar eredmény EGYETEMI-FŐISKOLAI EGYENKÉNTI IDŐFUTAM KERÉKPÁRVERSENY 2009. október 11.

abs. sor. csop. sor. név intézmény Kar eredmény EGYETEMI-FŐISKOLAI EGYENKÉNTI IDŐFUTAM KERÉKPÁRVERSENY 2009. október 11. Abszsorrend abs. sor. csop. sor. név intézmény Kar Országúti MTB eredmény 1 1 Dancs Márton Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Kar O 0:24:22 2 2 Dékány Tamás Széchenyi István

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár össz. 2. Bolla Róbert Pápai Református Kollégium Gimnáziuma Fekete Pál Péter

Név Iskola Felkészítő tanár össz. 2. Bolla Róbert Pápai Református Kollégium Gimnáziuma Fekete Pál Péter 9. osztályosok Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. össz. 1. Szolnoki Lénárd Dóczy Gedeon Református Gimnázium, Debrecen Tófalusi Péter 6 20 20 20 66 2. Bolla Róbert Pápai Református Kollégium Gimnáziuma

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Bank szerepe a magyar gazdaságban változó történelmi korszakokban

A Magyar Nemzeti Bank szerepe a magyar gazdaságban változó történelmi korszakokban A Magyar Nemzeti Bank szerepe a magyar gazdaságban változó történelmi korszakokban A KÖTET SZERZŐI: Botos János történész, a Holokauszt Emlékközpont igazgatóhelyettese Domány Gyula közgazdász, az MNB igazgatóhelyettese

Részletesebben

Mindszenty bíborossal

Mindszenty bíborossal K Mindszenty bíborossal Ö Déri Péter Fotók Lovagi Milán Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2015/2016 tanév Budapest II. korcsoport "A" kategória leány csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2015/2016 tanév Budapest II. korcsoport A kategória leány csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Dunaújváros Vasvári Pál Ált. Isk. 38,000 37,500 38,500 114,000 2 Nagykanizsa Zrínyi Miklós-Bólyai János Ált. Isk. 37,900 37,800 37,800 113,500 3 Szombathely Zrínyi Ilona Ált. Isk.

Részletesebben

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta)

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta) Csak akkor születtek nagy dolgok, Ha bátrak voltak, akik mertek S ha százszor tudtak bátrak lenni, Százszor bátrak és viharvertek. (Ady: A Tűz csiholója) Az 1956-os forradalom évfordulójára készített összeállításunkkal

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft.

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft. KÜM- 2005 SZKF Az EU kül- és biztonságpolitikájának és az atlanti gondolatnak a népszerűsítését segítő kommunikációs tevékenység támogatása című pályázat nyerteseinek névsora Támogatást nyert pályázók

Részletesebben

MOB Sportiskolai Program évi forrás

MOB Sportiskolai Program évi forrás MOB Sportiskolai Program 2015. évi forrás sorszám támogatott szervezet támogatás célja támogatás összege (Ft) megvalósulás helye KLIK fenntartású intézmények támogatásai: 1. Sugovica Sportiskolai Általános

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI LEVÉLTÁRAK NYILVÁNTARTÁSA

A MAGYARORSZÁGI LEVÉLTÁRAK NYILVÁNTARTÁSA A MAGYARORSZÁGI LEVÉLTÁRAK NYILVÁNTARTÁSA Az 1995. évi LXVI. törvény 17. -a (2) bekezdésének c) pontja és a 10/2002. (IV. 13.) NKÖM rendelet 3. -a alapján. A változás-jelentések alapján készült aktuális

Részletesebben

Képzőművészeti pályázat 5-8. évfolyam

Képzőművészeti pályázat 5-8. évfolyam A Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia által meghirdetett Szent Márton-évi pályázatainak eredményei Képzőművészeti pályázat 5-8. évfolyam Pályázó

Részletesebben

IFJÚSÁGI FIÚ PÁROS FŐTÁBLA

IFJÚSÁGI FIÚ PÁROS FŐTÁBLA .... 5.. 7. 8. 9. 0..... 5.. 7. 8. 9. 0..... 5.. 7. 8. 9. 0... 7 BALÁZS Bence Univer-Sport Kft. 9 MOLNÁR István Patrik Jászkun Volán Sport Club Kft. - 0 (5, 8, ) 7 BALÁZS Bence 7 SZABALICS Tamás KSI SE

Részletesebben

MTB Balaton Maraton - Kismaraton Abszolút Férfi Helyezés Rajtszám Név Település Idő Hátrány 1 MR0807 Fenyvesi Péter Balassagyarmat 01:45:44 00:00:00

MTB Balaton Maraton - Kismaraton Abszolút Férfi Helyezés Rajtszám Név Település Idő Hátrány 1 MR0807 Fenyvesi Péter Balassagyarmat 01:45:44 00:00:00 MTB Balaton Maraton - Kismaraton Abszolút Férfi 1 MR0807 Fenyvesi Péter Balassagyarmat 01:45:44 00:00:00 2 MR0330 Kovács Botond Tatabánya 01:46:41 00:00:57 3 MR0202 Panyi János Herceghalom 01:49:16 00:03:32

Részletesebben

Meghívó. Időpont: november (csütörtök, péntek) Helyszín: Dubniczay Palota (Veszprém, Vár utca 29.)

Meghívó. Időpont: november (csütörtök, péntek) Helyszín: Dubniczay Palota (Veszprém, Vár utca 29.) Meghívó A Veszprémi Magyarságtudományi Kutatások Műhely és a Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Területi Bizottsága meghívja Önt a Globalizáció vagy lokalizáció a Baltikumtól az Adriáig? című nemzetközi

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

90. fond Hangszalagtár. I. Soli Deo Gloria

90. fond Hangszalagtár. I. Soli Deo Gloria 90. fond Hangszalagtár 1949 1990 Hegyi-Füstös István református lelkipásztor az 1940-es évektől a Magyar Rádió munkatársaként is dolgozott. E munkája során vetődött fel benne a gondolat egy egyházi hangarchívum

Részletesebben

Jegyzőkönyv Diákolimpia

Jegyzőkönyv Diákolimpia Jegyzőkönyv Diákolimpia III. korcsoport - Fiú Egyéni Zala Zalaegerszeg 2009.06.05. 1 Magyar Bence 96 Kossuth Lajos Ált. Isk. Monor 748 8,00-511 - 59,29-01:36,85 2 Kiss Csaba 96 Ált. Isk. AM Tiszaújváros

Részletesebben

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM 1. Agócs Adrienn Farkasréti 2. Baka Ádám Kőrösi 3. Balogh Vivien Laura Érdligeti 4. Béres Bianka Herman 5. Bisbac Bálint II. Rákóczi 6. Bódi Kitti Kőrösi 7. Bódizs Botond

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

TÖRTÉNELEM osztatlan tanárképzés, 2016/17. II. félév

TÖRTÉNELEM osztatlan tanárképzés, 2016/17. II. félév I. ÉVFOLYAM (83 FŐ) BTTR212OMA Görög történelem 2 koll. 3 Forisek Péter H. 12-14 XII BTTR213OMA Római történelem 2 koll. 3 Szabó Edit Sze. 12-14 XII 2 gyj. 2 Forisek Péter-Bacsa K. 10-12 406 Az ókor nagy

Részletesebben

4. Sárvári Vadkert Futás

4. Sárvári Vadkert Futás 4. Sárvári Vadkert Futás IV.Sárvári Vadkert Major terepfutó verseny V 2016.10.23 Hely Rajtsz Név Szül Klub Idı futónaptár.hu Nıi 5km -18 (8) 1 4 Kovács Anna 03 SzoESE 23:08 2 3 Kiss Nóra Adrienn 02 SzoESE

Részletesebben

2014/15. tanév Eredményességi Pontverseny Középiskolás rangsor

2014/15. tanév Eredményességi Pontverseny Középiskolás rangsor Helyezés Iskola Város Megye Pontszám Bónusz Összesen 1 Boronkay György Műszaki Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium Vác Pest 248 60 308 2 Szombathelyi Nagy Lajos Gimnázium Szombathely Vas 182 40 222

Részletesebben

Babics András tudományos munkássága

Babics András tudományos munkássága Babics András tudományos munkássága Ádámné Babics Anna bibliográfiájának felhasználásával szerkesztette Sziráki Zsuzsanna Monográfiák, önálló kiadványok BABICS ANDRÁS: A kamarai igazgatás Pécs városában

Részletesebben

9. évfolyam. 10. évfolyam

9. évfolyam. 10. évfolyam 9. évfolyam 09. évfolydiák ford. Term. föld. Ter. elem. Gyak 1. Szuda Ágnes 2. Gyüre Noémi 3. Boros János Mátyás 4. Simon Áron 5. Gelencsér Orsolya 6. Bakos Bence 7. Ambrus Hunor 8. Dzama Demjén László

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

2006/2007. TANÉVI TORNA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ Pápa, március

2006/2007. TANÉVI TORNA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ Pápa, március Országos Elődöntő I-II. korcsoport B kategória leány Csapatbajnokság Csapat neve: Ugrás Gerenda Talaj Össz pont Helyezés Batthyány Kázmér Ált. Iskola Siklós 47,8 46,9 47,15 141,85 I. Köztársaság Téri Ált.

Részletesebben

DR. HUBAI LÁSZLÓ CSC.

DR. HUBAI LÁSZLÓ CSC. DR. HUBAI LÁSZLÓ CSC. A TÖRTÉNELEMTUDOMÁNYOK KANDIDÁTUSA, HABILITÁLT DOKTOR FŐISKOLAI TANÁR KUTATÁSI TERÜLETEK: TÖBBPÁRTI PARLAMENTI VÁLASZTÁSOK TÖRTÉNETE ÉS VÁLASZTÁSI FÖLDRAJZA MAGYARORSZÁGON 1920-TÓL

Részletesebben

Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról

Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról A Magyar Nemzeti Levéltár Gyır-Moson-Sopron Megye Gyıri Levéltára, a Magyar Nemzeti Levéltár Gyır-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára, a MOKK

Részletesebben

Dr. Botos János publikációs és hivatkozási lista. Publikációs lista

Dr. Botos János publikációs és hivatkozási lista. Publikációs lista Dr. Botos János publikációs és hivatkozási lista Publikációs lista A holokauszt témakörben: Vöröskeresztes embermentők. A Wesselényi utcai szükségkórház és a gettókórházak helytállása 1944-1945. Budapest.

Részletesebben

Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók

Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók I. kategória: 3 fő sorszám név pontszám iskola felkészítő tanár 1 Fenyődi Anna Sophie 76 Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola,

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2012/2013 tanév Budapest, Tornacsarnok I-II. korcsoport "B" kategória leány csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2012/2013 tanév Budapest, Tornacsarnok I-II. korcsoport B kategória leány csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Debrecen Rerormátus Koll. Ált. Isk. 46,200 4 46,250 3 47,200 1 139,650 2 Debrecen Kossuth L. Gyak. Ált. Isk. 46,300 2 46,500 1 46,800 2 139,600 3 Ózd Újváros Téri Ált. Isk. 46,250

Részletesebben

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja A Körmendi Egyházközség 2017. évi tervezett programja Január 3. kedd 18.00 A Karitász csoport összejövetele 5. csütörtök 19.00 Felnőtt katekézis 7. szombat 19.00 A Családcsoport összejövetele 8. vasárnap

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar. Tudományos Diákköri Konferencia november 24.

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar. Tudományos Diákköri Konferencia november 24. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar Tudományos Diákköri Konferencia 2016. november 24. Programfüzet Általános program Konferencia kezdete: 8:00 óra. Dékáni köszöntő és technikai

Részletesebben

Szakmai beszámoló a 3508/01141 sz. pályázathoz

Szakmai beszámoló a 3508/01141 sz. pályázathoz Egyházi Könyvtárak Egyesülése 1085 Budapest, Üllői út 24. 20/824 38 81 gabriella.hubert@lutheran.hu Szakmai beszámoló a 3508/01141 sz. pályázathoz Örökségünk jövője - A 21. század kihívásai a muzeális

Részletesebben

"Magyarországi és határon túli magyar közművelődési programok 2014. évi támogatására" (A pályázat kódja: PRO-RENO-14-B)

Magyarországi és határon túli magyar közművelődési programok 2014. évi támogatására (A pályázat kódja: PRO-RENO-14-B) PRO-RENO-14-B-0025 Vajda Péter Evangélikus Gimnázium Március 15-e Déván Békés Szarvas 300 000 Ft 300 000 Ft PRO-RENO-14-B-0032 Szent Tamás Görögkatolikus Óvoda és Általános Iskola "És mindenkor a templomban

Részletesebben

Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla

Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla Könyv, kézirat Molnár Béla - Palásti Béla (1990): Az abonyi amatőr színjátszás története a kezdetektől napjainkig. Pest Megyei Levéltár, Kézirat Molnár Béla (2000):

Részletesebben

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK. Pécs 2009

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK. Pécs 2009 TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK X. Pécs 2009 TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK X. TANULMÁNYOK A RENDÉSZET KULTÚRÁJA KULTURÁLT RENDÉSZET CÍMŐ TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁRÓL Szerkesztette: Gaál Gyula Hautzinger Zoltán Pécs 2009

Részletesebben

Agip Baja Bács-Kiskun 6500 Baja Dózsa György út

Agip Baja Bács-Kiskun 6500 Baja Dózsa György út Agip Abda 62550 Győr-Moson- 9151 Abda Bécsi út 1. 47.6840292687097 18.952205 Agip Baja 61350 Bács-Kiskun 6500 Baja Dózsa György út 97. 46.195104 19.6489445326511 Agip Balatonederics 65100 Veszprém 8312

Részletesebben

A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter

A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter Ismertetem Magyarország köztársasági elnökének és honvédelmi miniszterének határozatait elismerésekről. A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter

Részletesebben

A Budapesti Ügyvédi Kamara évi választás. A Kamara elnökségének és tisztségviselőinek, továbbá bizottságai elnökeinek, valamint azok tagjainak

A Budapesti Ügyvédi Kamara évi választás. A Kamara elnökségének és tisztségviselőinek, továbbá bizottságai elnökeinek, valamint azok tagjainak J E L Ö L Ő B I Z O T T S Á G A Budapesti Ügyvédi Kamara 2010. évi választás A Kamara elnökségének és tisztségviselőinek, továbbá bizottságai elnökeinek, valamint azok tagjainak JELÖLŐ LISTÁJA (A tisztségviselők

Részletesebben

Eredmények 2015/2016-os tanévről

Eredmények 2015/2016-os tanévről Eredmények 2015/2016-os tanévről Munkaközösség Verseny Magyar Nyelv és Wimetál Noémi Irodalom Reál Munkaközösség Tóth Levente Salamon Péter Major Gergely Schreier Tamás Auer Ákos Gere Kristóf Pásztor Dominik

Részletesebben

Arany János Ált. Isk.

Arany János Ált. Isk. 1 12 Szeged Vezető: Bélteki Pál, Horváth Alex Arany János Ált. Isk. Berényi Kristóf 9,000 9,300 0,000 18,300 Nagy Dominik 9,050 9,300 9,500 27,850 Kálai Gábor 9,500 9,300 9,500 28,300 Selényi Márk 9,450

Részletesebben

Észak-Budapesti Döntő eredménylista

Észak-Budapesti Döntő eredménylista Észak-Budapesti Döntő eredménylista 1. korcsoport ( A kategória) 1. Boros Vince Karinthy Frigyes Két Tannyelvű Ált. Isk. 2. Gaál Miklós Dr. Béres József Ált. Isk. 3. Kerekes Balázs Bárczi Géza Ált. Isk.

Részletesebben

5. számú melléklet BÓDI ZSUZSANNA

5. számú melléklet BÓDI ZSUZSANNA 5. számú melléklet A NÓGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR MUNKATÁRSAINAK TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉGE A 150/1992. (XI. 20.) KORM. RENDELET 12. (4) PONTJÁBAN MEGHATÁROZOTT IDŐTARTAM ALATT BÓDI ZSUZSANNA A tevékenység megnevezése:

Részletesebben

SERDÜLŐ FIÚ PÁROS FŐTÁBLA

SERDÜLŐ FIÚ PÁROS FŐTÁBLA .... 5. 6. 7. 8. 9. 0..... 5. 6. 7. 8. 9. 0..... 5. 6. 7. 8. 9. 0... 0 ANDRÁS Csaba BVSC-Zugló 05 BOTH Olivér BVSC-Zugló - 0 (,, ) 0 ANDRÁS Csaba 5 MÓCZÁR Bálint KSI SE 05 BOTH Olivér - 0 (,, 6) 6 NÉMETH

Részletesebben

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.)

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) MEGYEI Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár http://www.vfmk.hu/vfek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Részletesebben

Kovács Máté szakirodalmi munkássága és a róla szóló irodalom 2007-től 2014-ig. Bibliográfia

Kovács Máté szakirodalmi munkássága és a róla szóló irodalom 2007-től 2014-ig. Bibliográfia Kovács Máté szakirodalmi munkássága és a róla szóló irodalom 2007-től 2014-ig Bibliográfia Összeállította: Balázsi Dorina Debreceni Egyetem Informatika Kar Tutor: Dr. Suppné dr. Tarnay Györgyi Kovács Máté

Részletesebben

OKTV országos döntő angol nyelv Kováts Tímea 12.b 2. helyezés. fizika Frigyes Tamás 12.b. Kovács Péter. kémia Takács Gergő 12.c Mag Zsuzsa 12.

OKTV országos döntő angol nyelv Kováts Tímea 12.b 2. helyezés. fizika Frigyes Tamás 12.b. Kovács Péter. kémia Takács Gergő 12.c Mag Zsuzsa 12. OKTV országos döntő angol nyelv Kováts Tímea 12.b 2. helyezés OKTV második forduló matematika Barna Mátyás 12.b Frigyes Tamás 12.b fizika Frigyes Tamás 12.b Kovács Péter 12.b kémia Takács Gergő 12.c Mag

Részletesebben

Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon

Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon II. II. Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon II. Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon Művelődéstörténeti konferencia a jezsuita rend sárospataki

Részletesebben

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ A felsőoktatási intézmények KAZINCZY FERENC SZÉP MAGYAR BESZÉD VERSENYÉNEK 44. országos döntője scientia et f idelitate Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János

Részletesebben

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Döntési lista

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Döntési lista 1. NTP-SZKOLL-12-P-0001 ELTE Bibó István Bibó István Tehetséggondozó Tevékenysége 3 000 000 2. NTP-SZKOLL-12-P-0002 Luther Otthon - Luther Márton 2013. tavasz 3. NTP-SZKOLL-12-P-0003 ELTE Eötvös József

Részletesebben

mből l kitelik. Batthyány Emlékév Vas megye 2007. Kovács Ferenc országgyűlési képviselő A Vas Megyei Közgyűlés elnöke

mből l kitelik. Batthyány Emlékév Vas megye 2007. Kovács Ferenc országgyűlési képviselő A Vas Megyei Közgyűlés elnöke Batthyány Emlékév Vas megye 2007. Kovács Ferenc országgyűlési képviselő A Vas Megyei Közgyűlés elnöke Vas Megyei Közgyűlés a Batthyány Év 2007 Vas megyei tervezett rendezvényei méltó megvalósításának érdekében

Részletesebben

MEGHÍVÓ MAGYAR FELSŐOKTATÁSI LEVÉLTÁRI SZÖVETSÉG ÉVI VÁNDORGYŰLÉSE. Az egyetemi felvételi rendszer változásai a 20. században KONFERENCIA

MEGHÍVÓ MAGYAR FELSŐOKTATÁSI LEVÉLTÁRI SZÖVETSÉG ÉVI VÁNDORGYŰLÉSE. Az egyetemi felvételi rendszer változásai a 20. században KONFERENCIA MEGHÍVÓ MAGYAR FELSŐOKTATÁSI LEVÉLTÁRI SZÖVETSÉG 2010. ÉVI VÁNDORGYŰLÉSE Az egyetemi felvételi rendszer változásai a 20. században KONFERENCIA A konferencia időpontja: 2010. szeptember 23-24. Helyszíne:

Részletesebben

A Belügyminisztérium vezető tisztségviselői november április

A Belügyminisztérium vezető tisztségviselői november április A Belügyminisztérium vezető tisztségviselői 1956. november 1963. április Belügyminiszterek (1957. március 1-ig a fegyveres erők minisztere) Münnich Ferenc (1886 1967) 1956. november 12. 1957. március 1.

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

Országos Szakiskolai Közismereti Verseny 2010/2011 Regionális forduló eredményei

Országos Szakiskolai Közismereti Verseny 2010/2011 Regionális forduló eredményei Országos Szakiskolai Közismereti Verseny 2010/2011 Regionális forduló eredményei Versenyző Számítástechnika 2011. március 5. országos regionális Dél-Alföld Huszár Gergő 50,0 16 2 Vajda Péter Oktatási Ficzere

Részletesebben

Eötvös József Koszorú

Eötvös József Koszorú Eötvös József Koszorú (1993-2011) 2011 Báldi Tamás, a földtudományok doktora, Fésüs László, az állatorvos-tudomány doktora Józan Péter, az orvostudomány doktora Lantos Béla, a műszaki tudományok doktora

Részletesebben

CV - Kocsis Erzsébet

CV - Kocsis Erzsébet CV - fõiskolai docens, int. vezetõ koordinátorszociális Munka és Szociálpolitikai intézet Iroda: A épület, 1223. irodatelefon: 74/528-300/1223Email: liza@igyk.pte.hu Szakmai önéletrajz Név Beosztás, elérhetõség

Részletesebben

Magyar Egyetemi- Főiskolai Tornászbajnokság Szeged, május 2. Női egyéni összetett verseny

Magyar Egyetemi- Főiskolai Tornászbajnokság Szeged, május 2. Női egyéni összetett verseny Női egyéni összetett verseny Ugrás Korlát Gerenda Talaj Összesen 1. Péntek Tünde 9,35 9,5 8 9,7 13,7 10 10,1 10,4 80,75 2. Halász Henriett 9,2 9,3 9 9,2 14 9,1 9,3 10,5 79,6 3. Szegedi Dorottya 8,9 8,9

Részletesebben

Sport XXI. Mezei, Mosonmagyaróvár U11 (2005 és később születettek), CSAPAT EREDMÉNY

Sport XXI. Mezei, Mosonmagyaróvár U11 (2005 és később születettek), CSAPAT EREDMÉNY U11 (2005 és később születettek), CSAPAT EREDMÉNY 1.hely Zalaegerszeg "A" 133 pont Jakab Martin 2005 5 Fonyódi Ákos 2005 7 Gaál Máté 2005 14 Mészáros Mirkó 2006 17 Horváth Kevin 2005 20 Balogh Ákos 2005

Részletesebben

Megyei matematika verseny 2009.

Megyei matematika verseny 2009. 9. évfolyam 1 Pácsonyi Márton 77 Zrínyi Miklós Zalaegerszeg Kiss Zsolt, Péteri Szabolcs 2 Bubits Bence 66 Kölcsey Ferenc Zalaegerszeg Forgács Ferencné 2 Jung Dániel 66 Zrínyi Miklós Zalaegerszeg Kiss Zsolt,

Részletesebben

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács 2012. évi bírólista Név Minősítés Város 1 Ajtai Péter AIBA Budapest 2 Babai Sándor II. osztályú Tatabánya 3 Becsey Károly AIBA Szeged 4 Bende Szabolcs II. osztályú Hódmezővásárhely 5 Benda Tivadar Ö. Nemzeti

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottsága Elnöke

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottsága Elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottsága Elnöke Szám: 318-2/2007. ELŐTERJESZTÉS A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági

Részletesebben

Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem

Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem Hittankönyv a középiskolák 10. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó 01. Az egyháztörténelem fogalma A források típusai A történelem segédtudományai

Részletesebben

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor "Dr" b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs "állatorvos Dr" b: 1976 in Mad

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor Dr b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs állatorvos Dr b: 1976 in Mad Nagy, Vilma b: 1911 in Csicsó d: 2005 in Csicsó anyja Pálffy Vilma Fél Antal d.u. Bödõk, Pál b: 1905 in Csicsó m: 1947 d: 1965 in Csicsó anyja Kollár M.Bödõk Ksz.Tarcsi Géza, Balá gy.k.sz. Beke Károly

Részletesebben

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358 A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború között megjelent) műveinek feldolgozása és kiadása,

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA BUDAPESTI TERÜLETI DÖNTŐ 2006/2007 tanév Budapest, március V-VI. korcsoport "B" kategória fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA BUDAPESTI TERÜLETI DÖNTŐ 2006/2007 tanév Budapest, március V-VI. korcsoport B kategória fiú csapatbajnokság Budapest, 2007. március 9-10. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Gimn. 47,100 43,900 47,250 47,250 47,400 46,300 279,200 2 Nagykőrös Arany János Ref. Gimn. 45,800 45,350 45,650 47,800 45,650

Részletesebben

Pedagógusok iskolai végzettsége. Ssz Név Beosztás Technikum/ egyéb Főiskola Egyetem Szakvizsga

Pedagógusok iskolai végzettsége. Ssz Név Beosztás Technikum/ egyéb Főiskola Egyetem Szakvizsga Pedagógusok iskolai végzettsége Ssz Név Beosztás Technikum/ egyéb Főiskola Egyetem Szakvizsga 1. Borbély András Igazgató Építészmérnök Mérnök Közoktatási vezető 2. Kisgergely Mária Közismereti igh. Ének

Részletesebben

A felsőoktatási intézmények Kazinczy Ferenc Szép magyar beszéd versenyének 40. országos döntője. Program

A felsőoktatási intézmények Kazinczy Ferenc Szép magyar beszéd versenyének 40. országos döntője. Program A felsőoktatási intézmények Kazinczy Ferenc Szép magyar beszéd versenyének 40. országos döntője Helyszín: Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudomány Kar Magyar Nyelvtudományi Tanszék 1088 Budapest,

Részletesebben

Budapesti hétköznapok 1914 A Nagy Háború hátországának életképei

Budapesti hétköznapok 1914 A Nagy Háború hátországának életképei Budapesti hétköznapok 1914 A Nagy Háború hátországának életképei Az első világháború kirobbanásának 100. évfordulója alkalmából Budapest Főváros Levéltára, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi

Részletesebben

GIMNÁZIUM I. Név Osztály Iskola Felkészítő tanár Összesen Helyezés Megjegyzés

GIMNÁZIUM I. Név Osztály Iskola Felkészítő tanár Összesen Helyezés Megjegyzés GIMNÁZIUM I. 1. Kovács András 10. Révai Győr 5 4 7 1 7 24 2. Stelczer Ádám 10. Révai Győr 7 0 3 5 5 20 3. Góger Szabolcs 9. Szent Orsolya Sopron Márk Tímea 7 3 5 0 4 19 4. Szaksz Bence 9. Kazinczy Győr

Részletesebben

56. SAVARIA KUPA IGAZOLT

56. SAVARIA KUPA IGAZOLT 56. SAVARIA KUPA IGAZOLT H. NÉV CSAPAT TAR ÖSSZ. ÜRES 1. Becze Ferenc Lauf-B TK 205 584 2 2. Horváth Zoltán Vasasszonyfa SE 214 582 1 3. Zapletán Zsombor Répcelaki SE 195 575 0 4. Polgár Károly Kőszeg

Részletesebben