Soós Viktor Attila. Publikációs lista. Önálló kötet: Szerkesztői munka:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Soós Viktor Attila. Publikációs lista. Önálló kötet: Szerkesztői munka:"

Átírás

1 Soós Viktor Attila Publikációs lista Önálló kötet: 1. Császár István Soós Viktor Attila: Magyar Tarzíciusz Brenner János élete és vértanúsága Szerk.: Fancsali Andrásné és Soós Viktor Attila. Brenner János Emlékhely Alapítvány, Badalik Bertalan O.P. életútja. Domonkos Szemle különszáma, Budapest, 2005/1. 3. Apor Vilmos naplói I. Közreadja: Soós Viktor Attila. A Győri Egyházmegyei Levéltár Kiadványai, Források, feldolgozások 2., Győr, Der ungarische Tarsitius Das Leben und Martyrium von János Brenner Redakteur: Fancsali Andrásné und Viktor Attila Soós, Stiftung Gedenkstätte János Brenner, Szabó Csaba Soós Viktor Attila: Világosság Az Állami Egyházügyi Hivatal és a hírszerzés tevékenysége a katolikus egyház ellen. Új Ember Kiadó, Budapest, Lénárd Ödön, Tímár Ágnes, Szabó Gyula, Soós Viktor Attila: Utak és útvesztők, Kairosz Kiadó, Budapest, Lénárd Ödön Tímár Ágnes Soós Viktor Attila: Istennel, vagy Isten nélkül. A katolikus iskolák államosítása Magyarországon a II. világháború után. Kairosz Kiadó, Budapest, Apor Vilmos püspöki iratai. Közreadja: Soós Viktor Attila. A Győri Egyházmegyei Levéltár Kiadványai, Források, feldolgozások 7., Győr, Nem félek Brenner János Összeállította: Császár István Soós Viktor Attila. Brenner János Emlékhely Alapítvány, Szombathely, Wege und Irrwege der katholischen Kirche Ungarns in der Zeit der Verfolgung durch die Kommunisten. Pro Business, Berlin, Tímár Ágnes (Hrsg.), Lénárd Ödön, Szabó Gyula, Soós Viktor Attila. 11. Kiss Réka Soós Viktor Attila Tabajdi Gábor: Hogyan üldözzünk egyházakat? Állambiztonsági tankönyv tartótiszteknek. L Harmattan Kiadó, Budapest, A kereszt erősíti a gyengét. Boldog Apor Vilmos tevékenysége az üldözöttek védelmében. Közreadja: Soós Viktor Attila. A Győri Egyházmegyei Levéltár Kiadványai, Források, feldolgozások 21., Győr, Szerkesztői munka: 1. Mindent az Evangéliumért, Gyürki László 70. születésnapjára. Szerk.: Fancsali Andrásné és Soós Viktor Attila. Szent Erzsébet Római Katolikus Egyházközség Képviselőtestülete, Körmend, Gyulay Endre: Egyház és magyarság, írások, beszédek, interjúk. Hazai Műhely Könyvek I., Szerk.: Bíró Zoltán és Soós Viktor, Sorozatszerkesztő: Lezsák Sándor, Antológia Kiadó, Lakitelek,

2 3. Császár István Soós Viktor Attila: Magyar Tarzíciusz Brenner János élete és vértanúsága Szerk: Fancsali Andrásné és Soós Viktor Attila. Brenner János Emlékhely Alapítvány, Bábel Balázs: Az Isten országáért, beszédek, interjúk, írások. Hazai Műhely Könyvek III., Szerk. Soós Viktor, Sorozatszerkesztő: Lezsák Sándor, Antológia Kiadó, Lakitelek, Hetényi Varga Károly: Papi sorsok a horogkereszt és a vörös csillag árnyékában I. Szerk.: Fejérdy András, Fejérdy Gergely, Soós Viktor Attila. Új Ember Márton Áron Kiadó, Budapest, kiadás. 6. Gyürki László: Szent helyek üzenete, Karácsony és Húsvét a Szentföldön Megőrzött hangok 2., Szerk.: Soós Viktor Attila. Jel Könyvkiadó, Budapest, Dallos Imre naplója szeptember május 14., szerkesztette, sajtó alá rendezte és jegyzetekkel ellátta: Soós Viktor Attila. Kiadó: Gyürki László, Körmend, Gyürki László: Szent Pál útjain Megőrzött hangok 3., Szerk.: Soós Viktor Attila. Jel Könyvkiadó, Budapest, Isten szolgája Emlékkonferencia Mindszenty József bíboros életéről és munkásságáról. Szerk.: Soós Viktor Attila. Antológia Kiadó, Lakitelek, Lénárd Ödön: Történelemszemlélet. Szerk.: Tímár Ágnes Soós Viktor Attila. METEM Könyvek, Budapest, Székely László: Emlékezés Mikes János gróf szombathelyi megyéspüspökről. Szerk.: Soós Viktor Attila. A Magyar Nyugat Történeti Kiskönyvtára 11. Sorozatszerkesztő: Gyurácz Ferenc. Magyar Nyugat Könyvkiadó, Vasszilvágy, Egyházüldözés és egyházüldözők a Kádár-korszakban. Szerk.: Soós Viktor Attila Szabó Csaba Szigeti László. Szent István Társulat Luther Kiadó, Bp., Szenteltessék meg a Te neved Emlékkonferencia Mindszenty József bíboros életéről és munkásságáról. Szerk.: Soós Viktor Attila, Antológia Kiadó, Lakitelek, Hetényi Varga Károly: Pásztor volt vagy béres? A Magyar Katolikus Egyház a Harmadik Birodalom árnyékában. A kéziratot lektorálta, gondozta és sajtó alá rendezte: Soós Viktor Attila. Szent István Társulat, Budapest, Iratok a magyar Külügyminisztérium történetéhez I. Főszerk.: Sáringer János; szerk.: Biczó Krisztina, Cholnoky Olga, Nagy Miklós, Soós Viktor Attila, Szabadné Suján Andrea, Szabó László. Balassi Kiadó, Budapest, Iratok a magyar Külügyminisztérium történetéhez II. Főszerk.: Sáringer János; szerk.: Biczó Krisztina, Cholnoky Olga, Nagy Miklós, Soós Viktor Attila, Szabadné Suján Andrea, Szabó László. Balassi Kiadó, Budapest, Súlypontáthelyezés a diplomáciában. A NEB Külügyi munkacsoportjának tanulmányai 1. Szerk.: Soós Viktor Attila. Nemzeti Emlékezet Bizottsága, Budapest, Mindszenty József: Emlékirataim. Sajtó alá rendezte: Kovács Zoltán Soós Viktor Attila. Helikon Kiadó, Budapest, Keletről nyugatra. A kommunista mozgalom titkos pénzei. Szerk.: Kiss Réka Soós Viktor Attila. Nemzeti Emlékezet Bizottsága, Budapest, Mindszenty József emlékezete. Vasi Szemle LXIX. (2015) 5. szám (tematikus szám) Főszerkesztő: Gyurácz Ferenc, szerkesztő: Kapiller Ferenc, vendégszerkesztő: Soós Viktor Attila. 2

3 Tanulmányok: 1. Adalékok a katolikus egyház üldözésének történetéhez között Egy vértanú pap életútján keresztül. Országos Tudományos Diákköri Konferencia, Szeged, április Egy máig kiderítetlen politikai papgyilkosság anatómiája. In: Fél évezred magyar történelméből. Pázmány Történeti Műhely Tanulmányok 1., sorozatszerk.: J. Újváry Zsuzsanna, szerk.: Fejérdy Gergely, kiadó: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Piliscsaba, p. 3. A Bajorok fedőnevű titkos dosszié. In: A csendlaki parókiától a szibériai hómezőkig Kilenc év börtönökben és munkatáborokban. Harangozó Ferenc élete. Szerk. és sajtó alá rendezte: Fancsali Andrásné, kiadja: dr. Gyürki László, Körmend, második megjelenés: Martinus Kiadó, Szombathely, Pásztora és nem kanásza voltam a nyájnak, Egy végre nem hajtott koncepciós per előkészületeiről. In: Mindent az Evangéliumért, Gyürki László 70. születésnapjára. Tanulmánykötet, szerk.: Fancsali Andrásné és Soós Viktor Attila, Szent Erzsébet Római Katolikus Egyházközség Képviselőtestülete, Körmend, p. 5. Badalik Bertalan O.P. veszprémi püspök ( ) politikai és társadalmi szerepe. Diplomamunka, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Új és Legújabbkori Történeti Tanszék, Három Mi Atyánkért hét hónap. In: Variációk. Ünnepi tanulmányok M. Kiss Sándor tiszteletére. Szerk.: Ötvös István. Tanulmánykötet, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Piliscsaba, p. 7. A nyugati határ menti ferences kolostorok feloszlatása 1950-ben Kiskanizsa, Nagykanizsa, Zalaegerszeg, Szombathely. In: A ferences lelkiség hatása az újkori Közép- Európa történetére és kultúrájára. Szerk.: Őze Sándor Medgyesy-Schmikli Norber. Piliscsaba Budapest, (Művelődéstörténeti Műhely, Rendtörténeti Konferenciák 1/1.) p. 8. A kapcsolat Mindszentyvel A szombathelyi egyházmegye bebörtönzött papjainak vallomása Mindszenty Józsefről. In: Vasi Szemle LX. évfolyam, 2005/ p. 9. Kedves Barátom A Központi Szeminárium papjainak és kispapjainak sorsa az 1956-os forradalom alatt és a megtorlás időszakában. In: A katolikus egyház 1956-ban. Szerk.: Rosdy Pál. Új Ember Kiadó, Budapest, p. 10. Biztos jelentés egy belső embertől Farkas Dénes szombathelyi püspöki helynök jelentése az 1956-os forradalom eseményeiről, Kovács Sándor megyéspüspök és mások magatartásáról. In: Vasi Szemle LIX. évfolyam, 2006/ p. 11. Mátrai fedőnevű ügynök az állambiztonsági szervek szorongatásában. In: Egyháztörténeti Szemle, 8. évfolyam, 1. szám, p. 12. Badalik Bertalan veszprémi püspök internálása. In: ArchivNet 7. (2007). 4. sz. asa.html éve mozdították el Badalik Bertalan veszprémi püspököt. In: A Magyar Katolikus Egyház XX. századi történetéből. Badalik Bertalan veszprémi püspök elhurcoltatásának 50. évfordulójára. Szerk.: Trosits András. Veszprém, (Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Konferenciasorozat 7.) p. 14. Az állambiztonsági szervek iratai Badalik Bertalanról. In: A Magyar Katolikus Egyház XX. századi történetéből. Badalik Bertalan veszprémi püspök elhurcoltatásának 50. évfordulójára. Szerk.: Trosits András. Veszprém, (Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Konferenciasorozat 7.) p. 3

4 15. Bank Barbara Soós Viktor Attila: A nép nevében halál. Páter Vezér Ferenc és a pálosszentkúti ügy. In: Decus solitudinis Pálos évszázadok. Szerk.: Őze Sándor Sarbak Gábor. Szent István Társulat, Budapest, (Művelődéstörténeti Műhely, Rendtörténeti Konferenciák 4/1.) p. 16. Papp Kálmán győri megyéspüspök 1956-os naplója. In: Magyar Katolikus Egyház, Lénárd Ödön Közhasznú Alapítvány Évkönyve Szerk.: Szabó Csaba. Új Ember Kiadó és Lénárd Ödön Közhasznú Alapítvány, Budapest, p. 17. Badalik Bertalan OP veszprémi püspök internálása. In: A Domonkos Rend Magyarországon. Szerk.: Illés Pál Attila Zágorhidi Czigány Balázs. PPKE-BTK Új- és Legújabbkori Történeti Tanszék, METEM, Domonkos Rendtörténeti Gyűjtemény, Piliscsaba-Budapest-Vasvár, (Művelődéstörténeti Műhely, Rendtörténeti Konferenciák 3.) p. 18. Javaslat 1980-ból a Honfoglalás évfordulójának megünneplésére. Legyen minden magyar nemzeti ügye. ArchivNet 8. (2008.) 2. sz. egunneplesere.html 19. Ring Orsolya Soós Viktor Attila: Szent Korona átadás-átvétele 1978-ban. In: ArchivNet 8. évf. (2008.) 3. sz Kovács Sándor szombathelyi megyéspüspök az állambiztonsági szervek szemüvegén keresztül. In: Vasi Szemle. LXII. évfolyam (2008) 6. szám p. 21. Lénárd Ödön szerepe az egyházi iskolák államosítása elleni harcban. In: Az egyházi iskolák államosítása Magyarországon A Lénárd Ödön Közhasznú Alapítvány Évkönyve Szerk.: Szabó Csaba - Szigeti László. Új Ember Kiadó és Lénárd Ödön Közhasznú Alapítvány, Budapest, p. 22. A szentgotthárdi ciszterci szerzetesek feloszlatása 1950-ben. In: A Ciszterci Rend Magyarországon és Közép-Európában. Szerk.: Guitman Barnabás. PPKE-BTK Új- és Legújabbkori Történeti Tanszék, Piliscsaba, (Művelődéstörténeti Műhely, Rendtörténeti Konferenciák 5.) p. 23. Kádár János és VI. Pál szerepe Lénárd Ödön 1977-es harmadik utolsó szabadulásában. In: A Piarista Rend Magyarországon. Szerk.: Forgó András. Szent István Társulat, Budapest, p. 24. Az Állami Egyházügyi Hivatal megalakulása, létrejötte és működésének első időszaka In: Politika, egyház, mindennapok. Szerk.: Lénár Andor Lőrinczné Bencze Edit. Budapest, (Modern Minerve Könyvek 2.) p. 25. Kádár János és VI. Pál pápa június 9-ei találkozása Előkészítés, megvalósulás, visszhangok. In: ArchivNet 10. évf. (2010.) 2. sz Ügynök történet két tükörben. Mátrai fedőnevű ügynök portréja saját szemszögéből és az állambiztonsági szervek fennmaradt iratai alapján. In: Csapdában. Tanulmányok a katolikus egyház történetéből, Szerk.: Bánkuti Gábor Gyarmati György. Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára L Harmattan Kiadó, Budapest, p. 27. Békétlenek és Ellenállók A Regnum Marianum közösség az állambiztonság szemszögéből az 1960-as évek második felében. (Konferencia tanulmánykötet megjelenés alatt.) In: Galamb, a Regnum Marianum tájékoztatója 120. szám, május p. 28. Kádár kegyéből, a Vatikán kérésére Lénárd Ödön 1977-es szabadulása. In: ArchivNet 10. évf. (2010.) 3. sz. 4

5 29. Egyházak Magyarországon a kommunista diktatúra idején. In: Egyházak a XX. században. Történelmi segédlet. Szerk.: Gianone András. Faludi Ferenc Akadémia, Budapest, p. 30. Az Állami Egyházügyi Hivatal és a Belügyminisztérium kapcsolatrendszere 1956 után, a hatvanas évek végéig. In: Egyházüldözés és egyházüldözők a Kádár-korszakban. Szerk.: Soós Viktor Attila Szabó Csaba Szigeti László. Szent István Társulat Luther Kiadó, Bp., p. 31. Kísérlet az Állami Egyházügyi Hivatal munkatársai életútjának rekonstruálására. In: Alattad a föld, fölötted az ég Források, módszerek és útkeresések a történetírásban. Szerk. Balogh Margit. ELTE BTK Történelemtudományok Doktori Iskola, Budapest, p. 32. Pénzes Balduin, az író és szerkesztő. Historiográfiai áttekintés. Vasi Szemle LXV. (2011) 1. szám p. 33. Apor Vilmos és Mindszenty József kapcsolata. In: In labore fructus. Jubileumi tanulmányok Győregyházmegye történetéből. Szerk.: Nemes Gábor Vajk Ádám. Győr, p. 34. S lőn Világosság. Az egyházak és a vallás elleni támadás 1945 és 1989 között. In: Múltkor (2011) tavasz: p. 35. Hivatalból Titkárság. Az egyházak feletti állami ellenőrzés átalakítása között. In: Levéltári Közlemények 82. (2011) 1. szám: p. 36. Az Állami Egyházügyi Hivatal megszüntetése. Az állampárt egyházpolitikájának végnapjai. In: ArchivNet 11. évf. (2011.) 3. sz A nyomozati eljárás a Brenner-gyilkosság ügyében. In: Vasi Szemle LXVI. (2012) 1. szám p. 38. Titkos jelentések a Brenner-gyilkosság utáni időszakból. In: Vasi Szemle LXVI. (2012) 2. szám p. 39. Jogi eljárások Brenner János sérelmére elkövetett gyilkosság után. In: Vasi Szemle LXVI. (2012) 3. szám p. 40. Andics Erzsébet: Az egyházi reakció ben. (Szikra, Budapest, 1949.) Soós Viktor Attila: A klerikális reakció eredete. Tizenkét téves mítosz. In: Kommentár 2012/ p. 41. A püspök és a besúgó Badalik Bertalan és Klempa Sándor kapcsolata az államvédelmi és állambiztonsági iratok tükrében. In: Miles Christi Évkönyv p. 42. Belső kritika az Állami Egyházügyi Hivatal működéséről 1968-ból. In: Utak és útkereszteződések. Ünnepi tanulmányok M. Kiss Sándor tiszteletére. Főszerk.: Kahler Frigyes, szerk.: Bank Barbara. Történelmi Ismeretterjesztő Társulat Egyesület, Budapest, p. 43. A megtorlás éve. Az Állami Egyházügyi Hivatal és a Belügyminisztérium fellépése a klerikális reakció ellen. In: Amikor fellazult tételben fogalmazódott meg a világ. Magyarország a hatvanas években. Szerk.: Ólmosi Zoltán és Szabó Csaba. L Harmattan Kiadó Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára, Budapest, p. 44. Történelem II. Történelem munkatankönyv a osztály számára. Csíky Balázs, Forgó András, Gianone András, Mózessy Gergely, Soós Viktor Attila, Szilágyi Csaba. Szent István Társulat, Budapest, Apor Vilmos vértanúsága. In: Rubicon 2014/ p. 46. Eglis István, az ellenálló. In: Eglis István Keresztúton. Egy magyar pap Dachau poklában. Új Ember Kiadó, Budapest, Sajtó alá rendezte: Szigeti László p. 5

6 47. Boldog Apor Vilmos, az üldözöttek megmentője. In: A holokauszt Békés megyei történeteiből. Szerk.: Erdész Ádám Kovács Tamás. Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltára, Gyula, p. 48. Párhuzamos vonások Mikes János és Apor Vilmos püspökök életrajzában. In: Tanulmányok gróf Mikes János szombathelyi megyéspüspökről. Szerk.: Bakó Balázs Pál Ferenc. Géfin Gyula Kiskönyvtár 2. Martinus Kiadó, Szombathely, p. 49. Óvári Miklós KB titkár Mindszentyvel kapcsolatos gyűjteménye Adalékok Mindszenty József 1971-ben Magyarországról történt kiviteléhez. In: Hűséggel az egyházhoz és a történelmi magyar hazához. Tanulmánykötet Mindszenty József pappá szentelésének 100., esztergomi érseki kinevezésének 70., valamint halálának 40. évfordulójára. Hittel a Nemzetért Alapítvány, Budapest, p. 50. A katolikus egyház Magyarországon 1945 után és a budavári Nagyboldogasszonytemplom szerepe az egyházi életben. In: Mátyás-templom. A budavári Nagyboldogasszony-templom évszázadai ( ). Szerk.: Farbaky Péter, Farbakyné Deklava Lilla, Mátéffy Balázs, Róka Enikő, Végh András. Budapesti Történeti Múzeum Budapest-vári Nagyboldogasszony Főplébánia, Budapest, p. 51. A Budavári Nagyboldogasszony Főplébánia története 1945 után. In: Mátyás-templom. A budavári Nagyboldogasszony-templom évszázadai ( ). Szerk.: Farbaky Péter, Farbakyné Deklava Lilla, Mátéffy Balázs, Róka Enikő, Végh András. Budapesti Történeti Múzeum Budapest-vári Nagyboldogasszony Főplébánia, Budapest, p. 52. A Bibliában őrzött 41 dollár egy évet ért. Steixner Antal várpalotai plébános bebörtönzése. In: Litterarum radices amarae, fructus dulces sunt. Tanulmányok Adriányi Gábor 80. születésnapjára. Szerk.: Klestenitz Tibor Zombori István. Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Budapest, p. 53. Az Állami Egyházügyi Hivatal és a Külügyminisztérium kapcsolatrendszere az egyházi vonatkozású információk csatornái. In: Studia Vincentiana 1/2015. Állam és egyház a magyar modern történelemben. Szerk.: Gulyás Martin. Szent Vince Kollégium és Szakkollégium, Piliscsaba, p. 54. Domonkos szerzetesek a Veszprémi egyházmegye szolgálatában 1950 után. In: Szerzetesrendek a veszprémi egyházmegyében. A veszprémi egyházmegye múltjából 26. Szerk.: Karlinszky Balázs. Veszprémi Főegyházmegye, Veszprém, p. 55. Harc a klerikális reakció ellen. Egyházüldözés Magyarországon között. In: Rubicon 2015/ p. 56. Mindszenty József emlékiratai. In: Mindszenty József emlékezete. Vasi Szemle LXIX. (2015) 5. szám (tematikus szám) p. 57. Gondolatok Mindszenty József nyomán. In: Barsi Balázs emlékkönyv. Ünnepi kötet Balázs atya 70. születésnapja alkalmából, rendtársai, barátai, tanítványai és tisztelő írásaival. Szerk.: Udvarhelyi Olivér Telek Péter-Pál. Kecskemét, p. 58. Az Állami Egyházügyi Hivatal vidéki munkatársainak felülvizsgálata 1958-ban. In: Episcopus, Archiabbas Benedictinus, Historicus Ecclesiae. Tanulmányok Várszegi Asztrik 70. születésnapjára. Szerk.: Somorjai Ádám OSB Zombori István. METEM, Budapest, p. 59. Az Állami Egyházügyi Hivatal munkatársainak tevékenysége a Győri egyházmegye területén püspöki biztosok, megyei megbízottak. In: Primus inter omnes. Tanulmányok Bedy Vince születésének 150. évfordulójára. Szerk. Arató György Nemes Gábor Vajk Ádám (A Győri Egyházmegyei Levéltár Kiadványai. Források, feldolgozások 25.) Győr

7 Recenzió: 1. Mozaikok a pártállam és a belügy működéséről (Tabajdi Gábor és Ungváry Krisztián könyvéről) In: Kommentár 2008/ p. 2. Köpeczi Bócz Edit: A titkosszolgálatok hálójában. Mindszenty József a lélekmentő bíboros, hercegprímás. Könyvpont Kiadó L Harmattan Kiadó, Budapest, In: Vasi Szemle LXVIII. (2014) 3. szám p. 3. Somorjai Ádám OSB: Törésvonalak Mindszenty József bíboros emlékirataiban. Tartalmi és szövegközlési sajátosságok: Vecsey József, a társszerző. ELTE Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék, Budapest, In: Sapientia 8. évfolyam, 2015/ p. Cikkek: 1. Brenner Jánosnak hívják. A Szív, június, 86. évf. 6. szám, 3-4. p. 2. Brenner Jánosnak hívják. Értesítő, Szent Erzsébet Plébánia, Körmend, p. 3. Brenner János Anasztáz O. Cist A család, Gyermek- és diákévek Élő kövek, I. évf. 4. szám, Az egyházmegye tiszteletre méltó személyei 9. p. 4. Brenner János Anasztáz O. Cist. boldoggá avatásának helyzete. Értesítő, Szent Erzsébet Plébánia, Körmend, p. 5. Brenner János Anasztáz O. Cist A ciszterci rend kötelékében. Élő kövek, II. évf. 1. szám, Az egyházmegye tiszteletre méltó személyei 11. p. 6. Brenner János Anasztáz O. Cist Felkészülés a papi életre. Élő kövek, II. évf. 2. szám, Az egyházmegye tiszteletre méltó személyei 9. p. 7. Brenner János Anasztáz O. Cist Rábakethely Élő kövek, II. évf. 3. szám, Az egyházmegye tiszteletre méltó személyei 15. p. 8. Brenner János Anasztáz O. Cist Gyilkosság Nyomozás. Élő kövek, II. évf. 4. szám, Az egyházmegye tiszteletre méltó személyei 15. p. 9. Papgyilkosság a nyugati határ mentén I., Jel folyóirat, október XVI. évf. 8. szám 10. Papgyilkosság a nyugati határ mentén II., Jel folyóirat, november XVI. évf. 9. szám 11. Brenner János életrajza 1. rész Család, tanulmányok. Emberhalász. Isten Szolgája Brenner János lapja. I. évfolyam 1. szám október p. 12. Brenner János életrajza 2. rész Zirc, Budapest, Szombathely, Győr. Emberhalász. Isten Szolgája Brenner János lapja. I. évfolyam 2. szám december p. 13. Brenner János életrajza 3. rész A káplán. Emberhalász. Isten Szolgája Brenner János lapja. I. évfolyam 2. szám február p. 14. Kádár és Mindszenty. In: JEL december XXIV. évfolyam 5. szám p. 15. Emlékirataim a szerkesztő szemével. In: Vértanúink Hitvallóink. XXII/1. szám január p. Kutatómunka: 1. A csendlaki parókiától a szibériai hómezőkig Kilenc év börtönökben és munkatáborokban. Harangozó Ferenc élete. Szerkesztette és sajtó alá rendezte: Fancsali Andrásné, kiadja: dr. Gyürki László, Körmend, (Levéltári kutatómunka) 2. Istenért és népért, Rozmán Alajos élete. Szerkesztette: Nagy Alajos, Antológia Kiadó, Lakitelek, (Levéltári kutatómunka) 3. Calendarium A szombathelyi egyházmegye elhunyt papjai , Kiadja: dr. Gyürki László, Körmend, (Levéltári kutatómunka) 7

8 4. Ajka 1956 Szerkesztette: Nagy Alajos, Közreadja: Ékes József országgyűlési képviselő, (Levéltári kutatómunka) 5. Egy papgyilkosság a jogtörténész szemével, írta: Kahler Frigyes, Brenner János Emlékhely Alapítvány, Szentgotthárd, Szabó Csaba: A Szentszék és a Magyar Népköztársaság kapcsolatai a hatvanas években, Szent István Társulat és Magyar Országos Levéltár, Budapest, (A kötetben szereplő személyek életrajzi adatait összeállította: Mikó Zsuzsanna, Soós Viktor Attila és Szabó Csaba) 7. Mosonmagyaróvár 1956, szerk.: Lukácsi Zoltán és Vajk Ádám, az interjúkat készítette Soós Viktor Attila. A Győri Egyházmegyei Levéltár Kiadványai, Források, feldolgozások 4., Győr, Rendszerváltozás Magyarországon DVD-Rom. Szerk.: Majtényi György Mikó Zsuzsanna Szabó Csaba. Magyar Országos Levéltár, Lektorálás: 1. Studia Vincentiana 1/2015. Állam és egyház a magyar modern történelemben. Szerk.: Gulyás Martin. Szent Vince Kollégium és Szakkollégium, Piliscsaba, Studia Vincentiana 2/2015. Szent Vince Szakkollégium válogatott tanulmányok. Szerk.: Gulyás Martin. Szent Vince Kollégium és Szakkollégium, Piliscsaba, B. Varga Judit: Kényszer ellenére. Szaléziak és a kommunizmus. Új Ember Kiadó Don Bosco Szalézi Társasága, Budapest, Somorjai Ádám OSB Zinner Tibor: A Szabadság térről Washingtonon át a Vatikánba és vissza. Mindszenty József bíboros, prímás, esztergomi érsek követségi levelezése az Apostoli Szentszékkel Veritas Történetkutató Intézet, Budapest, Szakértői munka: 1. Hitvallók és ügynökök. Az igazság szabaddá tesz titeket. Petényi Katalin és Kabay Barna dokumentumfilmje, Media Centrum Kft Előadások és konferenciák: 1. Adalékok a katolikus egyház üldözésének történetéhez között Egy vértanú pap életútján keresztül. Országos Tudományos Diákköri Konferencia, Szeged, április Egy máig ismeretlen papgyilkosság anatómiája. Pázmány Történész Kör, Piliscsaba, május Adalékok a katolikus egyház üldözésének történetéhez között Egy vértanú pap életútján keresztül. Ifjú Történész Kör ösztöndíjas kutatóinak konferenciája (XX. Század Intézet), Budapest, június Brenner János élete és vértanúsága. Budaörs, november A nyugati határ menti ferences kolostorok feloszlatása 1950-ben Kiskanizsa, Nagykanizsa, Szombathely, Zalaegerszeg. A ferences lelkiség hatása az újkori Közép- Európa történetére és kultúrájára, Piliscsaba, október , Nemzetközi tudományos konferencia 8

9 6. Mindszenty József szerepe 1956-ban. A XX. század titkai című műsor Kossuth Rádió, október (Nagy György András beszélgetése Zinner Tiborral és Soós Viktor Attilával) 7. Badalik Bertalan internálása Egy szerzetes útja a veszprémi püspöki széken keresztül a hejcei szociális otthonba. A Domonkos Rend kultúrateremtő szerepe az újkorban, Piliscsaba, október Nemzetközi tudományos konferencia 8. Békepapság Közép- és Kelet-Európában. A XX. század titkai című műsor Kossuth Rádió, november (Nagy György András és Újhelyi Zoltán beszélgetése Gereben Ágnessel és Soós Viktor Attilával) 9. Kiss László SJ internálása. A magyar jezsuiták küldetése kezdetektől napjainkig, Piliscsaba, november Tudományos konferencia 10. A Pálos Rend kultúrateremtő szerepe a kezdetektől Virág Benedekig, Dióskál, június Badalik Bertalan életútja, Debrecen, Szent László Plébánia, június utáni egyházüldözés előtérben Mindszenty bíboros, Enese, (Enesei Népfőiskola) szeptember A szentgotthárdi ciszterci szerzetesek szétszórattatása 1950-ben. A Ciszterci Rend Magyarországon és Közép-Európában, Piliscsaba, november 7-8. Tudományos konferencia 14. Apor Vilmos és Mindszenty József kapcsolata Emlékülés Mindszenty József pappá szentelésének 90., érseki kinevezésének 60. és halálának 30. évfordulóján, Piliscsaba, novembere Gyógyító Batthyányak, Körmend, március Bank Barbara Soós Viktor Attila: P. Vezér Ferenc elítélése: a pálosszentkúti ügy (1951). VII. Nemzetközi Pálos Rendtörténeti Konferencia, Piliscsaba, október Papp Kálmán győri püspök 1956-os naplója, Konferencia 1956 és a magyar katolikus egyház kapcsolatáról, Budapest, november Apor Vilmos kiadott és kiadatlan naplói. IX. Győri Levéltári Nap, Győr, november A történelmi egyházak és a forradalom kapcsolata a források tükrében. Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc forrásairól konferenciát a Fiatal Levéltárosok Egyesülete szervezésében. Budapest, november Állam és egyház az 1940-es évek második felében. Konferencia 1947 Magyarország és a nagyvilág Budapest, június Kádár János és VI. Pál szerepe Lénárd Ödön 1977-es szabadulásában. A Piarista Rend története Magyarországon Konferencia, Piliscsaba, november éve mozdították el Badalik Bertalan veszprémi püspököt. Tevékenysége, ami augusztus 15-éhez vezetett. A Magyar Katolikus Egyház huszadik századi történetéből (Badalik Bertalan veszprémi püspök elhurcoltatásának 50. évfordulójára) Konferencia, Veszprém, november Hódmezővásárhelytől Hódmezővásárhelyig (Badalik Bertalan katolikus püspök hányatott sorsa) előadás A magyarországi történelmi egyházak a kommunista diktatúra évtizedei alatt ( ) című konferencián, április 23. Hódmezővásárhely 24. Feldereng a Világosság. Belső rezidentúra az Állami Egyházügyi Hivatalban ( ) előadás Konfliktusok a XX. századi magyar egyháztörténetben című konferencia május 6. ELTE BTK 25. Mit veszített a katolikus egyház 1948 nyarán? Adalékok az egyházi iskolák államosításához előadás az 1948: A fordulat éve Magyarországon és Közép-Európában című konferencián, szeptember 25. Hódmezővásárhely 9

10 26. Ellenállók az állambiztonság szemszögéből. A Regnum Marianum közösség a 60-as évek végén. Előadás A Regnum Marianum 110 éve című konferencián október 4. Piliscsaba 27. Az Állami Egyházügyi Hivatal megalakulása, létrejötte és működésének első időszaka Fiatal Történészek Konferenciája, Budapest, szeptember Hivatalból Titkárság. Az egyházak feletti állami ellenőrzés átalakítása között. A levéltári iratok és a rendszerváltás. Tudományos konferencia a Magyar Országos Levéltárban december Az Állami Egyházügyi Hivatal és a Belügyminisztérium kapcsolatrendszere. Egyházüldözés és egyházüldözők a Kádár-korszakban konferencia május 6-7. Budapest. 30. Pénzes Balduin. Az író és a szerkesztő szeptember 4. Ikervár. 31. A veszprémi egyházmegye püspökei a XX. század közepén: Rott Nándor, Czapik Gyula, Mindszenty József, Bánáss László, Badalik Bertalan. Balatnfűzfő, július A megtorlás éve Az Állami Egyházügyi Hivatal és a Belügyminisztérium fellépése a klerikális reakció ellen. Magyar Országos Levéltár Konferencia - A Kádár-rendszer megszilárdulásának forrásai október Párhuzamos vonások Apor Vilmos és Mikes János püspökök életrajzában. Mikes János Emlékkonferencia, Szombathely, november Mindszenty József hercegprímás életútja. Mindszenty Emlékév, Balassagyarmat, február A kommunista diktatúra fellépése Mindszenty József bíboros, esztergomi érsek ellen ( ) Devictus vincit legyőzetve győz Keresztényüldözés a kommunista diktatúra idején, Veszprém, március Badalik Bertalan és Klempa Sándor tevékenysége 1956 után a veszprémi egyházmegye élén. Balatoni mozaikok műhelykonferencia, Siófok, május A Vatikán kérésére 70 évre fenntartva. Egyházi témájú minősített iratok felülvizsgálata a Külügyminisztérium gyakorlatában. Levéltárak és kommunizmus-kutatás. Levéltári kutatások a rendszerváltozás előtti évtizedek történetének feltárására. Esztergom, szeptember Óvári Miklós KB titkár Mindszentyvel kapcsolatos gyűjteménye. Isten szolgája Konferencia Mindszenty József életéről, Budapest, Parlament, november A kommunista egyházüldözés és a domonkos rend. Domonkos jubileum Értékelés és felkészülés, Vasvár május Apor Vilmos az üldözöttek védelmezője. Konferencia a holokauszt Békés megyei történeteiből, Gyula, június Az Országos Papi Otthon 1956 után. Az Országos Papi Otthon létrejöttének 60. évfordulója június Katolikus püspök a II. világháború viharában. MELTE vándorgyűlése, Eger, július Domonkos szerzetesek a veszprémi egyházmegye szolgálatában 1950 után. Szerzetesrendek a veszprémi egyházmegyében. Veszprém, augusztus Hatalmasok és engedelmesek. Szerzetessorsok a kommunizmusban. Budapest, november A kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja. Kerekasztal beszélgetés a körmendi Kölcsey Ferenc Gimnáziumban, február Mindszenty József börtön-tapasztalatai Emlékiratainak tükrében. Mindszenty bíboros halálának 40. évfordulója, Sopronkőhida, március

11 47. Az egyházüldözés szervezeti keretei között Magyarországon, és a papi szerzetesi emigráció sorsa. Magyar Napok, Veszprém, Szaléziánum, március Apor Vilmos győri püspök kapcsolata a veszprémi egyházmegyével. Háborús évek. A veszprémi egyházmegye a második világháborúban. Veszprém, augusztus os események Vas megyében. Honderű asztaltársaság, november A levéltárak titka. Körmendi Kulturális Műhely, november Egyházak a szocialista rendszerben. Hitel-est, Kerekasztal beszélgetés (Mirák Katalin, Mózessy Gergely, Soós Viktor Attila, Tőkéczki László), MOM Kulturális Központ, január Egy szigorúan titkos tiszt/egyházügyi tanácsos (Kovács István) egy évtizedes ( ) felügyelete, jelentései a bencés rend vonatkozásában. Bencések Magyarországon a pártállami diktatúra idején, Pannonhalma, február

Császár István Soós Viktor Attila: Magyar Tarzíciusz Brenner János élete és vértanúsága 1931

Császár István Soós Viktor Attila: Magyar Tarzíciusz Brenner János élete és vértanúsága 1931 Soós Viktor Attila PUBLIKÁCIÓS LISTA Önálló kötet Császár István Soós Viktor Attila: Magyar Tarzíciusz Brenner János élete és vértanúsága 1931 1957. Szerk.: Fancsali Andrásné és Soós Viktor Attila. Brenner

Részletesebben

A katolikus sajtómozgalom. 1938 1945 A római katolikus egyház és a nemzetiszocialisták

A katolikus sajtómozgalom. 1938 1945 A római katolikus egyház és a nemzetiszocialisták A Közgyűjtemények Kollégiuma 2015. július 1. 2016. március 31. közötti időszakra kiírt Levéltári szakkönyvtárak állománygyarapítására. Magyarországi levéltárak magyar és idegen nyelvű kézikönyvek, módszertani

Részletesebben

Dr. Várszegi Imre Asztrik OSB főapát. H-9090 Pannonhalma Tel.: 96/570-115, Fax: 570-116 E-mail: asztrik@osb.hu

Dr. Várszegi Imre Asztrik OSB főapát. H-9090 Pannonhalma Tel.: 96/570-115, Fax: 570-116 E-mail: asztrik@osb.hu Dr. Várszegi Imre Asztrik OSB főapát H-9090 Pannonhalma Tel.: 96/570-115, Fax: 570-116 E-mail: asztrik@osb.hu szül.: 1946. január 26. Sopron anyja: + Horváth Rozália, apja: + Várszegi Ferenc érettségi:

Részletesebben

2014/15. tanév Eredményességi Pontverseny Középiskolás rangsor

2014/15. tanév Eredményességi Pontverseny Középiskolás rangsor Helyezés Iskola Város Megye Pontszám Bónusz Összesen 1 Boronkay György Műszaki Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium Vác Pest 248 60 308 2 Szombathelyi Nagy Lajos Gimnázium Szombathely Vas 182 40 222

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI LEVÉLTÁRAK NYILVÁNTARTÁSA

A MAGYARORSZÁGI LEVÉLTÁRAK NYILVÁNTARTÁSA A MAGYARORSZÁGI LEVÉLTÁRAK NYILVÁNTARTÁSA Az 1995. évi LXVI. törvény 17. -a (2) bekezdésének c) pontja és a 10/2002. (IV. 13.) NKÖM rendelet 3. -a alapján. A változás-jelentések alapján készült aktuális

Részletesebben

Rákóczi Szövetség elnöksége által elbírált Belső Pályázatok 2015

Rákóczi Szövetség elnöksége által elbírált Belső Pályázatok 2015 BP/2015/01 2015.01.08., 17:10 Hódmezővásárhelyi Eötvös József Szakképző Iskola Megemlékezések és kulturális programok a Tóthfalusi Nyers István Akadémiával 20 000 Ft 20 000 Ft 20 000 Ft BP/2015/02 BP/2015/03

Részletesebben

E-hiteles tulajdoni lap - Szemle másolat Megrendelés szám:30005/7269/2016 2016.01.25 Szektor : 53

E-hiteles tulajdoni lap - Szemle másolat Megrendelés szám:30005/7269/2016 2016.01.25 Szektor : 53 Veszprém 8201, Vörösmarty tér 9. Pf.121. Oldal: 1 / 9 I. R É S Z 1. Az ingatlan adatai: alrészlet adatok terület kat.t.jöv. alosztály adatok mûvelési ág/kivett megnevezés/ min.o ha m2 k.fill. ter. kat.jöv

Részletesebben

MÁRIA engesztelő népe 1 166, 257-258.

MÁRIA engesztelő népe 1 166, 257-258. MÁRIA engesztelő népe 1 MÁRIA öröksége: az engesztelő nép A magyarság önazonossága, mint engesztelő áldozat, szeretni, ahogy az Úr szeretett minket, Magyarország őrangyalának kezét fogva! Kedves Testvérek

Részletesebben

Dr. Nagy István nagy.istvan@kre.hu

Dr. Nagy István nagy.istvan@kre.hu Dr. Nagy István nagy.istvan@kre.hu Publikációs lista I. Könyvek 1. Az Újszövetség könyveinek ismertetése, Nagykőrös, 1995 2. Az Újszövetség kulcsfogalmai, Nagykőrös, 1999 3. Helyesen hasogatni az igazság

Részletesebben

Országos Szakiskolai Közismereti Verseny 2010/2011 Regionális forduló eredményei

Országos Szakiskolai Közismereti Verseny 2010/2011 Regionális forduló eredményei Országos Szakiskolai Közismereti Verseny 2010/2011 Regionális forduló eredményei Versenyző Számítástechnika 2011. március 5. országos regionális Dél-Alföld Huszár Gergő 50,0 16 2 Vajda Péter Oktatási Ficzere

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottsága Elnöke

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottsága Elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottsága Elnöke Szám: 318-2/2007. ELŐTERJESZTÉS A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági

Részletesebben

Borbás Gabriella Dóra bibliográfiája

Borbás Gabriella Dóra bibliográfiája Borbás Gabriella Dóra bibliográfiája Tudományos munkássága a Magyar Tudományos Művek Tárában: https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?lang=0&authorid=10023178 Könyv A Biblia mint kommunikációs tankönyv. Vince

Részletesebben

A 2015/2016. évi Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny döntőjébe jutottak (nevük szerinti abc sorrendben)

A 2015/2016. évi Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny döntőjébe jutottak (nevük szerinti abc sorrendben) A 2015/2016. évi Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny döntőjébe jutottak (nevük szerinti abc sorrendben) KEZDŐK I. kategória a legalább 13 pontot elért versenyzők: Arany-Tóth Áron 14 Váci Szakképzési

Részletesebben

Országos Szakiskolai Közismereti Verseny 2008/2009 Regionális forduló eredményei

Országos Szakiskolai Közismereti Verseny 2008/2009 Regionális forduló eredményei Országos i Közismereti Verseny 2008/2009 Regionális forduló eredményei Versenyző Történelem 2009. március 7. Dél-Alföld Baksa Tamás Péter 84,0 7 2 Göndöcs Benedek Középiskola, és ai Fekete Rita 0,0 133

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG 1055 Budapest, Markó u. 16. 1372 Budapest, Pf.: 438. T.: 354-5500 E-mail: Info@mku.hu LEGFŐBB ÜGYÉSZ:

Részletesebben

2008/2009. TANÉVI BIRKÓZÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ III. kcs. KÖTÖTTFOGÁS (1996-1997-ben születettek) Kaposvár, 2009. 04.03-04.

2008/2009. TANÉVI BIRKÓZÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ III. kcs. KÖTÖTTFOGÁS (1996-1997-ben születettek) Kaposvár, 2009. 04.03-04. 2008/2009. TANÉVI BIRKÓZÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ III. kcs. KÖTÖTTFOGÁS (1996-1997-ben születettek) Kaposvár, 2009. 04.03-04. Induló 124 fő 29 kg 6 induló 1 Árvai Márk Tatabánya Széchenyi István Ált.

Részletesebben

Prohászka Ottokár Jubileumi sorozat

Prohászka Ottokár Jubileumi sorozat Prohászka Ottokár Jubileumi sorozat E szentéletű püspök életének és műveinek bemutatása és széleskörű ismertetése rendkívül időszerű ma. Sokunkat komolyan aggaszt népünk állapota: a házasságok és gyermekszületések

Részletesebben

EREDMÉNYEK. A SZAKE közismereti vetélkedőinek országos döntője

EREDMÉNYEK. A SZAKE közismereti vetélkedőinek országos döntője EREDMÉNYEK A SZAKE közismereti vetélkedőinek országos döntője Magyarország az Én hazám 0. Gimnázium Leövey Klára Gimnázium és SZKI Budapest Bors Lászlóné Szűcs Orsolya Háló Ádám Szládovics Tamás Balassi

Részletesebben

The Big Read Again! - Regisztrált iskolák Iskola neve: Tanár neve: Település: Címe:

The Big Read Again! - Regisztrált iskolák Iskola neve: Tanár neve: Település: Címe: The Big Read Again! - Regisztrált iskolák Iskola neve: Tanár neve: Település: Címe: 21.sz.Általános Iskola, Móra Ferenc Tagiskola Tóth Péterné Miskolc Móra Ferenc út 1/a Arany János Általános Iskola és

Részletesebben

2014/2015. tanév Út az érettségihez alprogram Intézményi továbbfutói lista. Kifizetendő Pályázat. Intézmény Intézmény neve.

2014/2015. tanév Út az érettségihez alprogram Intézményi továbbfutói lista. Kifizetendő Pályázat. Intézmény Intézmény neve. i továbbfutói lista neve város 1 UE-T-5142 "Kis Tigris" Gimnázium, és 200475 Komló Dél-Dunántúl 35 11 6 420 000 Ft 2 UE-T-5105 Abigél Két Tanítási Nyelvű Általános, Alapfokú Művészeti, Szakképző, Gimnázium,

Részletesebben

a. Kötetek b. Tanulmányok

a. Kötetek b. Tanulmányok A Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Programok 5/0151/2001. számú projektjének (A hatvanas évek Magyarországon) keretében született publikációk jegyzéke az 1956-os Intézet munkatársai 2001 a. Kötetek Kőrösi

Részletesebben

VÍZILABDA ALBUM ÉS MATRICACSOMAGOK ÁRUSHELYEK LISTA POSTA POSTA _ Árus _ Címe Bács-Kiskun megye 6000 Kecskemét Dózsa György út 23.

VÍZILABDA ALBUM ÉS MATRICACSOMAGOK ÁRUSHELYEK LISTA POSTA POSTA _ Árus _ Címe Bács-Kiskun megye 6000 Kecskemét Dózsa György út 23. VÍZILABDA ALBUM ÉS MATRICACSOMAGOK ÁRUSHELYEK LISTA POSTA Megye POSTA _ Árus _ Címe Bács-Kiskun megye 6000 Kecskemét Dózsa György út 23. Bács-Kiskun megye 6000 Kecskemét Gázló utca 29/a Bács-Kiskun megye

Részletesebben

Országos Szakiskolai Közismereti Verseny 2010/2011 Regionális forduló eredményei

Országos Szakiskolai Közismereti Verseny 2010/2011 Regionális forduló eredményei Országos Szakiskolai Közismereti Verseny 2010/2011 Regionális forduló eredményei Versenyző Irodalom - Magyar nyelv és helyesírás 2011. március 5. Dél-Alföld Molnár Veronika 73,0 21 3 Vajda Péter Oktatási

Részletesebben

MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ FIÚ II. KORCSOPORT

MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ FIÚ II. KORCSOPORT MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ FIÚ II. KORCSOPORT Orosháza, 2014. november 14. 1 2014. ÉVI SZABADFOGÁSÚ BIRKÓZÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ OROSHÁZA, 2014. 11. 14. II. KORCSOPORT

Részletesebben

O R SZÁGOS BÍR ÓSÁGI H IVATA L E LN Ö KE 138/2013. (III. 28.) OBHE számú határozat Felvételi Versenyvizsga-bizottság tagjainak kijelöléséről és meghosszabbításáról A sági fogalmazók joggyakorlatáról és

Részletesebben

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ 2015. DECEMBER 31. Január 10-én-én, a Regina Mudi-templom ovis miséjén a Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános Iskola 3.a osztályos tanulói egy rövid jelenettel szerepeltek.

Részletesebben

A 2007/2008. évi Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny döntőjébe jutottak

A 2007/2008. évi Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny döntőjébe jutottak A 2007/2008. évi Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny döntőjébe jutottak KEZDŐK I. kategória: a Bizottság által adott legalább 16 pontot elért versenyzők Ács Vivien, 16 pont (Nagy László Ált. Isk. és

Részletesebben

2014/2015. TANÉV KARD - II., III., VI. KORCSOPORT TŐR - II. V., VI. KORCSOPORT VÉGEREDMÉNY Bucsy Balázs Emlékverseny

2014/2015. TANÉV KARD - II., III., VI. KORCSOPORT TŐR - II. V., VI. KORCSOPORT VÉGEREDMÉNY Bucsy Balázs Emlékverseny MAGYAR VÍVÓ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉV KARD - II., III., VI. KORCSOPORT TŐR - II. V., VI. KORCSOPORT VÉGEREDMÉNY Bucsy Balázs Emlékverseny Balatonalmádi, Györgyi Dénes Általános Iskola 2015. március 14-15.

Részletesebben

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár utca 18., tel: 88/ , fax: 88/

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár utca 18., tel: 88/ , fax: 88/ Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár utca 18., tel: 88/426-088, fax: 88/426-287 e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Valuch Tibor

PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Valuch Tibor PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Valuch Tibor I. Könyv 1. Külföldön idegen nyelven 1. Gábor Gyáni -György Kövér -Tibor Valuch: Social History of Hungary from the Reform Era to the End of the Twentieth Century. Budapest-New

Részletesebben

Székely Júlia. Publikációs jegyzék. Balassi Bálint énekei és komédiája. Talentum Műelemzések. Akkord Kiadó, 2001, 74 p.

Székely Júlia. Publikációs jegyzék. Balassi Bálint énekei és komédiája. Talentum Műelemzések. Akkord Kiadó, 2001, 74 p. Székely Júlia Publikációs jegyzék Könyvek és könyvrészletek Balassi Bálint énekei és komédiája. Talentum Műelemzések. Akkord Kiadó, 2001, 74 p. A másik Bethlen Kata, in Eszmei és poétikai kérdések a régi

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR 1 1986 és 2013 között 1411 középiskolás vett részt a magyar nyelv és magyar irodalom OKTV döntőin, ezek évenkénti megoszlása a következő volt: MAGYAR IRODALOM: 1986 1987

Részletesebben

ALPESI Sĺ DIÁKOLIMPIA DÖNTŐ 1. 2. 3. KORCSOPORT MAGYAR SÍ SZÖVETSÉG 2016.MÁRCIUS 19. HIVATALOS EREDMÉNYLISTA ÓRIÁSMŰLESIKLÁS St. Lambrecht, Ausztria

ALPESI Sĺ DIÁKOLIMPIA DÖNTŐ 1. 2. 3. KORCSOPORT MAGYAR SÍ SZÖVETSÉG 2016.MÁRCIUS 19. HIVATALOS EREDMÉNYLISTA ÓRIÁSMŰLESIKLÁS St. Lambrecht, Ausztria Zsüri Technikai adatok Technikai del: Mohai Szabolcs Pálya neve: Pabstin Döntöbíró : Nagy Csaba Rajt : 1136 m Versenyfönök : Berecz Béla Cél : 1016 m Pályafönök : Réh Róbert Szintkül. : 120 m Rajtbíró

Részletesebben

OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2013. április 22. napján megtartott küldöttválasztó gyűlések

OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2013. április 22. napján megtartott küldöttválasztó gyűlések OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2013. április 22. napján megtartott küldöttválasztó gyűlések KÜLDÖTT, PÓTKÜLDÖTTVÁLASZTÁSI EREDMÉNYHIRDETÉS Dél-alföldi Régió választási körzetekben megválasztott

Részletesebben

"Magyarországi és határon túli magyar közművelődési programok 2014. évi támogatására" (A pályázat kódja: PRO-RENO-14-B)

Magyarországi és határon túli magyar közművelődési programok 2014. évi támogatására (A pályázat kódja: PRO-RENO-14-B) PRO-RENO-14-B-0025 Vajda Péter Evangélikus Gimnázium Március 15-e Déván Békés Szarvas 300 000 Ft 300 000 Ft PRO-RENO-14-B-0032 Szent Tamás Görögkatolikus Óvoda és Általános Iskola "És mindenkor a templomban

Részletesebben

Kecskemét, 6000,Dózsa György út 22. titkarsag@kodaly-iskola.hu 76/507-233 9200, Mosonmagyaróvár, Gorkij utca 1.

Kecskemét, 6000,Dózsa György út 22. titkarsag@kodaly-iskola.hu 76/507-233 9200, Mosonmagyaróvár, Gorkij utca 1. Bács-Kiskun Győr- Moson- Sopron Kalocsai Kossuth Zsuzsanna Humán és Kereskedelmi Szakközépiskola, Szakiskola Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú

Részletesebben

2015/2016. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ. VI. korcsoport - FIÚ EREDMÉNYEK

2015/2016. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ. VI. korcsoport - FIÚ EREDMÉNYEK 2015/2016. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VI. korcsoport - FIÚ EREDMÉNYEK Székesfehérvár, Regionális Atlétikai Központ 2016. május 28-29. 100 m fiú "A" döntő - VI. kcs. 1 Szabó Dániel 1997 Székesfehérvár,

Részletesebben

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2014. X. 22-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2014. X. 22-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI XXIV. évfolyam 13. szám 2014. október 22. NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2014. X. 22-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT I NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

Diákolimpia Mezei Futóverseny Országos Döntő

Diákolimpia Mezei Futóverseny Országos Döntő Egyéni Eredmények Pos Név Sz.év Csapatnév Rajtszám Célidő óó:pp:mp:tmp 1 SZABÓ Sándor 1991 Tatabánya, Tatabányai Ált. Isk., Szakképző Iskola és Középfokú 1725 Kollégium 00:15:41:800 2 FARKAS Dárius Ádám

Részletesebben

Marek Viktor A dorogi szénmedence településeinek története az 1956-os forradalom fényében. Doktori (PhD) értekezés

Marek Viktor A dorogi szénmedence településeinek története az 1956-os forradalom fényében. Doktori (PhD) értekezés Marek Viktor A dorogi szénmedence településeinek története az 1956-os forradalom fényében. Doktori (PhD) értekezés PPKE BTK 2012 I. Kutatás előzményei, témaválasztás. Az 1956-os forradalom világtörténeti

Részletesebben

Országos Szakiskolai Közismereti Verseny 2008/2009 Regionális forduló eredményei

Országos Szakiskolai Közismereti Verseny 2008/2009 Regionális forduló eredményei Országos i Közismereti Verseny 2008/2009 Regionális forduló eredményei Versenyző Számítástechnika 2009. március 7. Dél-Alföld Paitkó Dániel 0,0 125 17 Kós Károly Építő-, Fa- és Szolgáltatóipari Tagiskola

Részletesebben

BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY 2011/10. KÜLÖNSZÁM TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ/2 PÁLYÁZATOK /2

BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY 2011/10. KÜLÖNSZÁM TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ/2 PÁLYÁZATOK /2 TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ/2 PÁLYÁZATOK /2 Bírói állásra kiírt pályázatok Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács elnökének a 2011. évi CXXXI. törvény alapján kiírt pályázati felhívásai Részleteiben az alábbi

Részletesebben

Tájékoztató. a 2015. évi Bolyai János Kutatási Ösztöndíj nyertes pályázatairól. Sorsz. Név Tudományág Munkahely

Tájékoztató. a 2015. évi Bolyai János Kutatási Ösztöndíj nyertes pályázatairól. Sorsz. Név Tudományág Munkahely Tájékoztató a 2015. évi Bolyai János Kutatási Ösztöndíj nyertes pályázatairól Sorsz. Név Tudományág Munkahely 1 Aliczki Manó Biológiai tudományok MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet 2 Almásiné Csoma

Részletesebben

NAGYKANIZSAI MŰSZAKI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Cserháti tagintézménye MUNKATERVE. 2012/2013. tanév

NAGYKANIZSAI MŰSZAKI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Cserháti tagintézménye MUNKATERVE. 2012/2013. tanév NAGYKANIZSAI MŰSZAKI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Cserháti tagintézménye MUNKATERVE 2012/2013. tanév TANÁRI NÉVSOR 2012/2013. 1. Marton László tagintézmény-vezetı 2. Fullér-Kovács Krisztina tagintézményvezetı-helyettes

Részletesebben

A Néprajztudományi Bizottság 2014. évi tevékenysége

A Néprajztudományi Bizottság 2014. évi tevékenysége A Néprajztudományi Bizottság 2014. évi tevékenysége Az MTA Néprajztudományi Bizottsága 2014-ben két alkalommal ülésezett (január 15- én és november 11-én). Az ülésre első alkalommal a Néprajzi Múzeum Tanácstermében

Részletesebben

Múltunk tanúi - Az aranyvonat

Múltunk tanúi - Az aranyvonat 2012 július 07. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 Összeállításunk nem a Magyar Nemzeti Bank aranykészletét 1945-ben nyugatra

Részletesebben

*?*A múzeumok szervezeti és ügykezelési szabályzata. Budapest: Népművelési Minisztérium Múzeumi Főosztálya, 1954. 141 p.

*?*A múzeumok szervezeti és ügykezelési szabályzata. Budapest: Népművelési Minisztérium Múzeumi Főosztálya, 1954. 141 p. 2014. július 21. Törvények, Adattárak, címtárak Levéltári forrás Lexikonok Törvények *1929. XI. *1934. VIII. t.-c. *A vallás- és közoktatásügyi miniszter végrehajtó 9300/1935. III. számú rendelete *A vallás-

Részletesebben

TARTALOM. Bevezető ' 15 BUDAPEST ; 17. Szakkönyvtárak 17

TARTALOM. Bevezető ' 15 BUDAPEST ; 17. Szakkönyvtárak 17 TARTALOM Bevezető ' 15 BUDAPEST ; 17 Szakkönyvtárak 17 1. Országos Széchényi Könyvtár 17 2. Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára 19 3. Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutatóintézet Könyvtára

Részletesebben

Kollányi Károly (1905 1993) hagyatéka a Müncheni Magyar Intézet regensburgi könyvtárában. Leltár

Kollányi Károly (1905 1993) hagyatéka a Müncheni Magyar Intézet regensburgi könyvtárában. Leltár Kollányi Károly (1905 1993) hagyatéka a Müncheni Magyar Intézet regensburgi könyvtárában Leltár I. Magyar történelem A) Történelem szakaszonként 1. I. 955 Őstörténetünk, honfoglalás, kalandozások, Kárpát-medence

Részletesebben

A támogatás célja. Almási Zsolt Tankönyvek és taneszköz támogatása 6 000 Ft Budapest

A támogatás célja. Almási Zsolt Tankönyvek és taneszköz támogatása 6 000 Ft Budapest Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15/A (1) bek. értelmében az államháztartás alrendszereiből nyújtott, nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek

Részletesebben

TDM szakmai regisztrációs lista. neve Dr. Lőrincz Katalin ügyvezető Szabó Renáta

TDM szakmai regisztrációs lista. neve Dr. Lőrincz Katalin ügyvezető Szabó Renáta TDM szakmai regisztrációs lista Regisztrációs szám TDM-REG-P/001/2011 TDM-REG-P/002/2011 TDM-REG-P/003/2011 TDM-REG-P/004/2011 TDM-REG-P/005/2011 TDM-REG/006/2011 TDM-REG/007/2011 TDM-REG-P/008/2011 TDM-REG/009/2011

Részletesebben

Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja

Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja 2010 2020 www.egeszsegprogram.eu VII. Népegészségügyi Konferencia Megnyitó 2016. PROGRAMFÜZET Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja 2010

Részletesebben

BETHLEN GÁBOR ÉS EURÓPA NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA BETHLEN GÁBOR TRÓNRA LÉPÉSÉNEK 400. ÉVFORDULÓJÁN KOLOZSVÁR, 2013. OKTÓBER 24 26.

BETHLEN GÁBOR ÉS EURÓPA NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA BETHLEN GÁBOR TRÓNRA LÉPÉSÉNEK 400. ÉVFORDULÓJÁN KOLOZSVÁR, 2013. OKTÓBER 24 26. BETHLEN GÁBOR ÉS EURÓPA NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA BETHLEN GÁBOR TRÓNRA LÉPÉSÉNEK 400. ÉVFORDULÓJÁN KOLOZSVÁR, 2013. OKTÓBER 24 26. CSÜTÖRTÖK, 2013. OKTÓBER 24. Babeş-Bolyai Tudományegyetem központi

Részletesebben

A Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium és Kollégium MUNKATERVE. a 2015/2016-os tanévre

A Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium és Kollégium MUNKATERVE. a 2015/2016-os tanévre A Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium és Kollégium MUNKATERVE a 2015/2016-os tanévre 1 A Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium és Kollégium gimnáziumi részének MUNKATERVE a 2015/2016-os tanévre 2

Részletesebben

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ KATOLIKUS HITOKTATÁS ÉS ELITKÉPZÉS A KÁDÁR- KORSZAKBAN AZ 1961-ES "FEKETE HOLLÓK" FEDŐNEVŰ ÜGY ELEMZÉSE WIRTHNÉ DIERA BERNADETT

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ KATOLIKUS HITOKTATÁS ÉS ELITKÉPZÉS A KÁDÁR- KORSZAKBAN AZ 1961-ES FEKETE HOLLÓK FEDŐNEVŰ ÜGY ELEMZÉSE WIRTHNÉ DIERA BERNADETT DOKTORI DISSZERTÁCIÓ KATOLIKUS HITOKTATÁS ÉS ELITKÉPZÉS A KÁDÁR- KORSZAKBAN AZ 1961-ES "FEKETE HOLLÓK" FEDŐNEVŰ ÜGY ELEMZÉSE WIRTHNÉ DIERA BERNADETT 2015 Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi

Részletesebben

TISZTELT MINISZTER ÚR! TISZTELT ÁLLAMTITKÁR ÚR! TISZTELT ELNÖK ÚR! ALELNÖK ÚR! TÁBORNOK URAK! HÖLGYEIM ÉS URAIM! KEDVES VENDÉGEINK!

TISZTELT MINISZTER ÚR! TISZTELT ÁLLAMTITKÁR ÚR! TISZTELT ELNÖK ÚR! ALELNÖK ÚR! TÁBORNOK URAK! HÖLGYEIM ÉS URAIM! KEDVES VENDÉGEINK! 1 TISZTELT MINISZTER ÚR! TISZTELT ÁLLAMTITKÁR ÚR! TISZTELT ELNÖK ÚR! ALELNÖK ÚR! TÁBORNOK URAK! HÖLGYEIM ÉS URAIM! KEDVES VENDÉGEINK! DR. PINTÉR SÁNDOR, A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERE A BELÜGYMINISZTÉRIUM

Részletesebben

Beszámoló. az MKE Heves Megyei Szervezete 2012. évi munkájáról

Beszámoló. az MKE Heves Megyei Szervezete 2012. évi munkájáról Beszámoló az MKE Heves Megyei Szervezete 2012. évi munkájáról I. Tagsági információk: Tagok száma: 90 fő Aktív tagok száma: 59 fő Testületi tagok száma: 3 fő Nyugdíjas tagok száma: 15 fő Diák tagok száma:

Részletesebben

MODERNKORI VESZÉLYEK RENDÉSZETI ASPEKTUSAI című nemzetközi tudományos konferencia Pécs, 2015. június 25. PROGRAMJA

MODERNKORI VESZÉLYEK RENDÉSZETI ASPEKTUSAI című nemzetközi tudományos konferencia Pécs, 2015. június 25. PROGRAMJA MODERNKORI VESZÉLYEK RENDÉSZETI ASPEKTUSAI című nemzetközi tudományos konferencia Pécs, 2015. június 25. PROGRAMJA A konferencia célja: A társadalmi és a természeti változások környezeti hatásaiból adódó

Részletesebben

Rekordszámú részvétel a KIDS Mezei futóversenyen!

Rekordszámú részvétel a KIDS Mezei futóversenyen! Rekordszámú részvétel a KIDS Mezei futóversenyen! Napsütéses, de kellemetlen, szeles időben rendezte iskolánk az idei tanévi mezei futóversenyt. Immár hagyományos helyszínen a balassagyarmati Ipoly parti

Részletesebben

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK)

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) Feladata a hazai agrár- és élelmiszerszektor erősítése, érdekeinek érvényesítése, a magyar élelmiszerek versenyképességének támogatása, továbbá a szaktanácsadás, ezen

Részletesebben

MSc képzésben résztvevő geográfus diplomamunkáinak védése a 2012/13. tanév 2. félévében

MSc képzésben résztvevő geográfus diplomamunkáinak védése a 2012/13. tanév 2. félévében MSc képzésben résztvevő geográfus diplomamunkáinak védése a 2012/13. tanév 2. félévében 2013. május 27. 9 óra Gazdaság- és Társadalomföldrajz Kisterem Bizottság: Dr. Kovács Zoltán, Dr. Csatári Bálint,

Részletesebben

32 késszúrással ölték meg Brenner János atyát Ötven esztendeje gyilkolták meg a papi hivatás vértanúját

32 késszúrással ölték meg Brenner János atyát Ötven esztendeje gyilkolták meg a papi hivatás vértanúját OSSERVATORIO LETTERARIO *** Ferrara e l'altrove *** Magyar nyelvű online melléklet - Supplemento online in lingua ungherese http://www.osservatorioletterario.net - http://xoomer.virgilio.it/bellelettere/

Részletesebben

1. oldal, összesen: 4

1. oldal, összesen: 4 1. számú melléklet KULTURÁLIS ALAP 2009. I. KATEGÓRIA MŰVÉSZETI, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS TUDOMÁNYOS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA 1. Sz. Pályázó neve, képviselője Pályázat témája Támogatás A Csokonai Gimnázium Olasz Tagozatáért

Részletesebben

Máthé Áron PUBLIKÁCIÓS LISTA. Könyvek Magyar tragédia, 1944 1947. Többekkel. Szerk. Halmy Kund Schmidt Mária. Budapest, XX. Század Intézet, 2011.

Máthé Áron PUBLIKÁCIÓS LISTA. Könyvek Magyar tragédia, 1944 1947. Többekkel. Szerk. Halmy Kund Schmidt Mária. Budapest, XX. Század Intézet, 2011. Máthé Áron PUBLIKÁCIÓS LISTA Könyvek Magyar tragédia, 1944 1947. Többekkel. Szerk. Halmy Kund Schmidt Mária. Budapest, XX. Század Intézet, 2011. A zuglói nyilasok pere (1966 1967). Értelmezési lehetőségek.

Részletesebben

Rákóczi Szövetség elnöksége által elbírált Belső Pályázatok 2015

Rákóczi Szövetség elnöksége által elbírált Belső Pályázatok 2015 BP/2015/01 2015.01.08., 17:10 Hódmezővásárhelyi Eötvös József Szakképző Iskola Megemlékezések és kulturális programok a Tóthfalusi Nyers István Akadémiával 20 000 Ft 20 000 Ft 20 000 Ft BP/2015/02 BP/2015/03

Részletesebben

AMV 2015. megyei eredmények

AMV 2015. megyei eredmények AMV 2015. megyei eredmények 4.osztály neve város helyezés pontszám Tanuló neve Debreceni Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészeti Derecskei Bocskai István Általános és Alapfokú Művészeti Debrecen

Részletesebben

2014/15-ös tanév, II. félév. 4. Rendi szervezkedés, kuruc mozgalom; az ország török uralom alóli felszabadítása

2014/15-ös tanév, II. félév. 4. Rendi szervezkedés, kuruc mozgalom; az ország török uralom alóli felszabadítása TEMATIKA ÉS IRODALOMJEGYZÉK A Magyarország története II., valamint a Magyarország történelem és társadalomismerete a XX. században c. tanegységekhez (TAB 1106, TAB 2112) 2014/15-ös tanév, II. félév Témakörök

Részletesebben

A körülmények és a környezet hatnak ránk, de magunkért csakis mi vagyunk felelősek. (Paulo Coelho) Ballagási meghívó

A körülmények és a környezet hatnak ránk, de magunkért csakis mi vagyunk felelősek. (Paulo Coelho) Ballagási meghívó A körülmények és a környezet hatnak ránk, de magunkért csakis mi vagyunk felelősek. (Paulo Coelho) Ballagási meghívó 2007 2012 A MÁTÉSZALKAI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM végzős diákjai 2012. május 4-én

Részletesebben

Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért

Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért január 18-tól, Árpádházi Szent Margit napjától október 1-ig, Lisieux-i Kis Szent Teréz ünnepéig A másik Kis Szent Terézhez mondott ima mellett készült egy komolyabb

Részletesebben

Fekvıbeteg-gyógyintézet neve I.sz. Város Cím Telefon Fax E-mail Fıgyógyszerész

Fekvıbeteg-gyógyintézet neve I.sz. Város Cím Telefon Fax E-mail Fıgyógyszerész BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÓRHÁZA 6000 KECSKEMÉT NYÍRI ÚT 38. (76) 516-726 (76)519-852 gurzonetm@kmk.hu Dr. Gúrzóné Dr. Túri Magdolna BAJAI KÓRHÁZ 6500 BAJA RÓKUS U. 10. (79) 422-233 (79) 420-922

Részletesebben

LEGÁNYI NORBERT FİAPÁT ÉS AZ OBLÁTUSSÁG

LEGÁNYI NORBERT FİAPÁT ÉS AZ OBLÁTUSSÁG Várszegi Asztrik OSB LEGÁNYI NORBERT FİAPÁT ÉS AZ OBLÁTUSSÁG Az oblátusintézmény végigkíséri a szerzetesség történetét, korszakonként más és más hagyományt alakítva ki magának. Az obláció Istennek adott

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Középiskola 1988 1992 Táncsics Mihály Gimnázium, Kaposvár

Szakmai önéletrajz. Középiskola 1988 1992 Táncsics Mihály Gimnázium, Kaposvár Szakmai önéletrajz Személyes adatok Név: Dr. Müller Rolf Születési hely, idő: Kaposvár, 1974. június 1. Állampolgárság: magyar. Telefon: 1-413-23-57 E-mail: muller@abtl.hu Középiskola 1988 1992 Táncsics

Részletesebben

A szociális képzés repertóriuma Cikkek, írások, tanulmányok a hazai szakfolyóiratokból 1989 2014 Összeállította: Budai István

A szociális képzés repertóriuma Cikkek, írások, tanulmányok a hazai szakfolyóiratokból 1989 2014 Összeállította: Budai István Cikkek, írások, tanulmányok a hazai szakfolyóiratokból 1989 2014 Összeállította: Esély Gyermek, család, ifjúság Háló Humán Innovációs Szemle Kapocs Párbeszéd Szociális Munka Szociális Szemle Szociálpedagógia

Részletesebben

Évf. Iskola neve Felkészítő tanár neve. 7. Tóth Gábor Nándor Első Óbudai Német Nyelvoktató Nemzetiségi Bris Ágnes

Évf. Iskola neve Felkészítő tanár neve. 7. Tóth Gábor Nándor Első Óbudai Német Nyelvoktató Nemzetiségi Bris Ágnes 2014/15. TELEKI VERSENY EREDMÉNYEI BP 1.ker. Évf. A versenyző neve neve Felkészítő tanár neve 7. Röhricht Gábor Lisznyei utcai Általános iskola Varga Tibor 7. Bede Júlia Lisznyei utcai Általános iskola

Részletesebben

Falevicz, Jan Karol 1974 A lengyel ifjúság alkoholfogyasztásának társadalmi tényezõi. (Fordította: Andorka Rudolf) In: A deviáns viselkedés

Falevicz, Jan Karol 1974 A lengyel ifjúság alkoholfogyasztásának társadalmi tényezõi. (Fordította: Andorka Rudolf) In: A deviáns viselkedés Irodalomjegyzék Anuarul Statistic al R.P.R. Editura ªtiinþificã. Bucureºti. 1957. Anuarul Statistic al R.P.R. Bucureºti. 1959. Anuarul Statistic al R.P.R. Bucureºti 1963. Anuarul Statistic al R.S.R. Bucureºti

Részletesebben

RENDSZERVALTOK A BALOLDALON

RENDSZERVALTOK A BALOLDALON RENDSZERVALTOK A BALOLDALON REFORMEREK ÉS REFORMKÖRÖK 1988-1989 VÁLOGATOTT DOKUMENTUMOK KOSSUTH KIADÓ BUDAPEST 1999 NIEDERS, \ ATS- U. UNIV.-! Tartalom Előszó 19 Géczi József: Reformerek és reformkorok

Részletesebben

Eredmények: Női egyéni 30 km: Senior (40 év felett)

Eredmények: Női egyéni 30 km: Senior (40 év felett) Eredmények: Női egyéni 30 km: Abszolút (40 éves korig) I. Rajki Edit, Budapest 2:35.16 II. Szabó Beáta, Budapest 2:38.45 III. Pandi Judit, Budapest 2:41.10 Női egyéni 30 km: Senior (40 év felett) I. Dr.

Részletesebben

4 Kulturalis bizottsag jelestesé -

4 Kulturalis bizottsag jelestesé - Cr i ásyűies Hivatala eromenyszám : 114 O I~ Kijelölt bizottsáq Érkezett: 2015 NOV 2 5. Az Országgyűlés Kulturális bizottsága 4 Kulturalis bizottsag jelestesé - az oktatás szabályozására vonatkozó egyes

Részletesebben

Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat

Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat (XLVI.) Új folyam II. 2011. 2. szám www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu Forrás: http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2011/06/a-magyar-oktatas-es-tortenelemtanitas-evfordulonaptara-ii-aprilis-1-jetol-junius-30-ig-02-02-13/

Részletesebben

KH BANK fióklista Megye Település Kerület Cím Telefon Fax Nyitvatartás sablon

KH BANK fióklista Megye Település Kerület Cím Telefon Fax Nyitvatartás sablon Bács-Kiskun Bácsalmás Szt. János u. 11. (06 79) 520 190 (06 79) 520 191 sztenderd Bács-Kiskun Baja Szentháromság tér 8-10. (06 79) 523 360 (06 79) 523 089 sztenderd Bács-Kiskun Jánoshalma Rákóczi út 10.

Részletesebben

Közel 4000 középiskolás utazhat határon túlra március 15-én a Rákóczi Szövetség támogatásával

Közel 4000 középiskolás utazhat határon túlra március 15-én a Rákóczi Szövetség támogatásával Közel 4000 középiskolás utazhat határon túlra március 15-én a Rákóczi Szövetség támogatásával A Rákóczi Szövetség Március 15-i Diákutaztatási Programja keretében 90 középiskola pályázott sikerrel Kárpát-medencei

Részletesebben

Balatongyörök.... a megálmodott valóság! www.balatongyorok.hu

Balatongyörök.... a megálmodott valóság! www.balatongyorok.hu Balatongyörök 2014... a megálmodott valóság! Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Fotók: Marton Tamás 2014 január 1 2 3 4 5 Újév

Részletesebben

A Gencsapáti Művelődési Ház és Könyvtár beszámolója a 2011. év szakmai munkájáról. Helyzetelemzés

A Gencsapáti Művelődési Ház és Könyvtár beszámolója a 2011. év szakmai munkájáról. Helyzetelemzés Mottó: Hagyomány és megújulás A közösségekre épített kulturális stratégia A Gencsapáti Művelődési Ház és Könyvtár beszámolója a 2011. év szakmai munkájáról Tárgyi feltételek: Helyzetelemzés Az elmúlt évben

Részletesebben

KÖSZ! Program 2015 Támogatott pályázók listája

KÖSZ! Program 2015 Támogatott pályázók listája KÖSZ! Program 2015 Támogatott pályázók listája Pályázó Pályázati kategória Terület Pályázat címe Együttműködő oktatási intézmény neve Település 1. 4092. Számú Dózsa György Úttörőcsapat Táborozni jaj, de

Részletesebben

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 TÁJÉKOZTATÓ 2015. augusztus 26-án Veszprémben, Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolán megrendezésre kerülő

Részletesebben

MS-4115 borito_2011.qxd 2011.11.10. 17:14 Page 1 9 7 8 9 6 3 6 9 7 5 3 2 6 MS-4115U

MS-4115 borito_2011.qxd 2011.11.10. 17:14 Page 1 9 7 8 9 6 3 6 9 7 5 3 2 6 MS-4115U 9 7896 36 975326 MS-4115U Tartalomjegyzék Az emberiség szétrajzása és a legfontosabb õsemberlelõhelyek... 2 A földmûvelés és az állattartás kezdetei... 3 Európa az õskorban... 3 A Kárpát-medence

Részletesebben

Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. közgyûlési hirdetménye

Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. közgyûlési hirdetménye Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. közgyûlési hirdetménye Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.) Igazgatósága értesíti a tisztelt Részvényeseket,

Részletesebben

Megyei matematika verseny 2009. 9. évfolyam

Megyei matematika verseny 2009. 9. évfolyam 9. évfolyam 1. Pácsonyi Márton 77 Zrínyi Miklós Gimnázium Zalaegerszeg Kiss Zsolt, Péteri Szabolcs 2. Bubits Bence 66 Kölcsey Ferenc Gimnázium Zalaegerszeg Forgács Ferencné 3. Jung Dániel 66 Zrínyi Miklós

Részletesebben

FRANCIA NYELV. 1986 és 2013 között 1360 középiskolás vett részt a francia nyelv OKTV döntőin, ezek évenkénti megoszlása a következő volt:

FRANCIA NYELV. 1986 és 2013 között 1360 középiskolás vett részt a francia nyelv OKTV döntőin, ezek évenkénti megoszlása a következő volt: FRANCIA NYELV FRANCIA 1 1986 és 2013 között 1360 középiskolás vett részt a francia nyelv OKTV döntőin, ezek évenkénti megoszlása a következő volt: 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

Részletesebben

HIVATKOZÁSOK IDÉZETTSÉG Dr. Fekete Károly mőveire. Könyvek

HIVATKOZÁSOK IDÉZETTSÉG Dr. Fekete Károly mőveire. Könyvek - 2009. 03. 28-i állapot: 219 db HIVATKOZÁSOK IDÉZETTSÉG Dr. Fekete Károly mőveire Könyvek Jakab apostol levelének magyarázata (16 db) Kálvin Kiadó. Budapest. 1994. ISBN 963 300 589 2 1.- Vladár Gábor:

Részletesebben

MOL POSTAPONTOK LISTÁJA 2013. JÚLIUS 1-TŐL

MOL POSTAPONTOK LISTÁJA 2013. JÚLIUS 1-TŐL 1 Ajka 8400 Fõ út /Aranyvölgyi utca/ 2 Baja 6500 Szegedi út 3 Balassagyarmat 2660 Kõvári út 4 Budaörs 2040 METRO 5 Budapest 1151 Bogáncs u. (XV.) 6 Budapest 1117 Irinyi u.45. (XI.) 7 Budapest 1125 Istenhegyi

Részletesebben

Dr. habil. Birher Nándor főiskolai tanár, tanulmányi igazgató

Dr. habil. Birher Nándor főiskolai tanár, tanulmányi igazgató Dr. habil. Birher Nándor főiskolai tanár, tanulmányi igazgató Tudományos minősítés: PhD, Habilitáció 1999 kánonjog summa cum laude Mikor ítélkezhet az egyházi bíró a kánoni szabályok ellenében? (aequitas)

Részletesebben

Mindenszentek. Halottainkra emlékezünk!

Mindenszentek. Halottainkra emlékezünk! Rákoskeresztúr, 2015. november Egyházközségi kiadvány XV. évfolyam 3. szám Megjelenik: alkalmanként Terjesztés: a Szent Kereszt és Szent Pál templomban Honlap: www.szentkereszt.weblapmagus.hu Mindenszentek

Részletesebben

Egészségügyi alapismeretek. Sorszám Teljes név Iskola Eredmény. 1 Geiger Tímea Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola, Miskolc 95%

Egészségügyi alapismeretek. Sorszám Teljes név Iskola Eredmény. 1 Geiger Tímea Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola, Miskolc 95% 1 Geiger Tímea Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola, Miskolc 95% 2 Németh Viktória 3 Kohányi Gergely Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola, Miskolc 93% 4 Rákay Renáta Ferenczi Sándor Egészségügyi

Részletesebben

A Sola Scriptura Teológiai Főiskola Kutatási-Fejlesztési- Innovációs Stratégiájának 2009-2010-es tanévre vonatkozó értékelése Bevezetés

A Sola Scriptura Teológiai Főiskola Kutatási-Fejlesztési- Innovációs Stratégiájának 2009-2010-es tanévre vonatkozó értékelése Bevezetés SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete u. 16/A 1536 Budapest 114. Pf.: 253 E-mail: sola@sola.hu Web: www.sola.hu 06-1/391-01-80; 06-20/379-6260 Intézményi azonosító: FI70788 A Sola Scriptura

Részletesebben

A Hajdúdorogi Esperesi Levéltár iratainak lajstroma és mutatója 1827-1900

A Hajdúdorogi Esperesi Levéltár iratainak lajstroma és mutatója 1827-1900 A Hajdúdorogi Esperesi Levéltár iratainak lajstroma és mutatója 1827-1900 Rövidítések: Sorsz. - Az irat sorszáma S.szám - Az iraton szereplő sorszám Sorsz. Doboz S.szám Keltezés helye Keltezés éve Tárgy

Részletesebben

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton 21 km Nem/Kategória: Férfi 12-19 éves Hely Rsz Név Szév 1. kör 2. kör 3. kör Bruttó idő Nettó idő Absz. hely. Tempó Hátrány 1 69 DITZENDY Arisztid 1998 00:33:16 00:34:05 00:39:12 01:47:14 01:46:34 37 5:03

Részletesebben

A Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium MUNKATERVE. a 2014/2015-ös tanévre

A Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium MUNKATERVE. a 2014/2015-ös tanévre A Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015-ös tanévre 1 Csak pontosan, szépen A 2014/2015-ös tanév kiemelt feladatai: Iskolai hajókirándulás megszervezése és lebonyolítása Iskolai

Részletesebben

Kaán Károly Verseny. Szépkiejtési verseny

Kaán Károly Verseny. Szépkiejtési verseny Kaán Károly Verseny 2012. április 13-án Tápiószelén megrendezésre került a XX. Kaán Károly megyei Természet és környezetismereti verseny. Diákjaink elért eredményei: 19. hely Hidy Gábor 6.c 26. hely Illés

Részletesebben

LII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM Ára: 945 Ft 2008. JANUÁR 11.

LII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM Ára: 945 Ft 2008. JANUÁR 11. LII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM Ára: 945 Ft 2008. JANUÁR 11. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2008. évi elõfizetési árainkra TARTALOM oldal

Részletesebben