Dr. Bank Barbara PUBLIKÁCIÓS LISTA. Önálló kötet/rész

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dr. Bank Barbara PUBLIKÁCIÓS LISTA. Önálló kötet/rész"

Átírás

1 Dr. Bank Barbara PUBLIKÁCIÓS LISTA Önálló kötet/rész 1. Bank Barbara - Őze Sándor: A német ügy. A volksbundtól Tiszalökig Budapest-München-Backnang, Magyarországi Németek Országos Önkormányzata, o. 2. Bank Barbara Gyarmati György Palasik Mária: Állami titok. Internáló- és kényszermunkatáborok Magyarországon , L Harmattan-ÁBTL Budapest, Tanulmányok 1. A mecseki láthatatlanok október Internálás és kitelepítés a Történeti Levéltár dokumentumaiban. in: Az átmenet évkönyve Budapest, ÁBTL, /Trezor 3/ szerkesztette: Gyarmati György o. 3. A Mosonyi utcai toloncház és kapcsolatai különös tekintettel a recski táborra (1950) In: Variációk. Ünnepi tanulmányok M. Kiss Sándor tiszteletére. Piliscsaba, o. 4. A hatvani ferencesek és vasutasok megpróbáltatásai in: A ferences lelkiség hatása az újkori Közép-Európa történetére és kultúrájára o. Piliscsaba Szerkesztette: Őze Sándor-Medgyesy Schmikli Norbert 5. Bank Barbara: A recski névsor in: Sághy Gyula: Recsk Budapest, Bank Barbara - Miszler Tamás: Skandináviai államok története. In: A hosszú 19. század rövid története egyetemi tankönyv Szerkesztette: Bebesi György, Pécs, Bank Barbara: Soproni egyetemisták a forradalomban. In: Nagy Imre élete és kora III. Tanulmányok, forrásközlések. Budapest, Szerkesztette: Némethné Dikán Nóra- Szabó Róbert-Vida István (458.p.)(társszerző: Szabó Róbert)

2 8. Bank Barbara: A svábok megpróbáltatásai között. In: Háztörténetek A dunántúli németek kulturális jellemzői szerkesztette: Márkusné Vörös Hajnalka, Mészáros Veronika. Veszprém Bank Barbara: Aki nincs velünk, az ellenünk van! - kitelepítő táborok Magyarországon In: Hortobágyi kényszermunkatáborok között, Konrad Adenauer Alapítvány, Bank Barbara: Az 1956-os forradalom Sopronban. In: Soproni Szemle szám, 60. évfolyam(társszerző: Tóth Imre) Bank Barbara: Mosonmagyaróvár, október: A forradalom hetének eseményei. In: Mosonmagyaróvár Szerkesztette: Lukácsi Zoltán, Vajk Ádám. Győr, Egyházmegyei Levéltár, (társszerző: Szabó Róbert) 12. Bank Barbara: Néhány tisztázatlan kérdés a mosonmagyaróvári sortűzzel kapcsolatban. In: Mosonmagyaróvár Szerkesztette: Lukácsi Zoltán, Vajk Ádám. Győr, Egyházmegyei Levéltár, o. 13. Bank Barbara: A nép nevében halál. Páter Vezér Ferenc és a pálosszentkúti ügy. In: Decus Solitudinis Pálos évszázadok Művelődéstörténeti műhely, rendtörténeti konferenciák 4/1. szerkesztette: Őze Sándor, Sarbak Péter. Szent István Társulat Budapest, (780. p.) (társszerző:soós Viktor Attila) 14. Bank Barbara: A svábság megpróbáltatásai Magyarországon, avagy mi a neved és a nemzetiséged In.: Tolerancia?! Szerkesztette: Bertók Rózsa, Barcsi Tamás, Bécsi Zsófia. Ethosz, Pécs, Bank Barbara: A Párt érdeke mindenek felett In.:www.archivnet.hu (2008. december) 16. Bank Barbara: Domiciliu Obligatoriu (D. O.), vagyis kitelepítések, kényszerlakhelyre telepítések Romániában In: Hantó Zsuzsa: Kitiltott családok. Budapest, (társszerző:bandi István) 17. Bank Barbara:A volt szocialista országokban létrehozott internáló- és munkatáborok. In.: Hantó Zsuzsa: Kitiltott családok. Magyar Ház, CD melléklet 18. Bank Barbara: A debreceni piaristák, avagy Sörlei Zsigmond és társai perének története. In.: A piarista rend Magyarországon. Szerkesztette: Forgó András, Budapest, Szent István Társulat Rendtörténeti Konferenciák 6. (738.) 19. Bank Barbara: Adalékok a német kitelepítéshez. In: A mában élő tegnapok. Szerk.: M. Kiss Sándor, ifj. Bertényi Iván, Fejérdy Gergely. Pázmány Történelmi Műhely, Történelemtudományi Iskola. Khronosz. Piliscsaba,

3 20. Bank Barbara: Mindszenty és az internálótáborok. In: Havi Magyar Fórum, január 21. Bank Barbara: A Börtönügyi Osztály története.in: A XIX-XX. századi magyar állam nemzetbiztonsági szervezetei. XXVII. magyar rendvédelem-történeti tudományos konferencia. Budapest, Bank Barbara: Fedőneve Marcsa és Sándor. Az Államvédelmi Hatóság építkezései a kistarcsai és a recski internálótáborban ( ). In: Rendszerváltások kortársa és kutatója. Tanulmánykötet Izsák Lajos 70. születésnapjára. Budapest, Bank Barbara: Ejtőernyős kopjás harci bevetések In: Utak és útkereszteződések. Ünnepi tanulmányok M. Kiss Sándor tiszteletére. Szerk: Kahler Frigyes, Bank Barbara. Budapest, Bank Barbara: Egytől-egyig Magyarország hűséges katonái voltatok adalékok vitéz Somogyváry Gyula élettörténetéhez. In: A történész igazsága és magányossága. Tanulmányok a 65 éves Raffay Ernő tiszteletére. Budapest, Bank Barbara: Tóth Ferencnek és társainak szökési ügye 1951 (Esettanulmány). In: A diktatúra évtizedei. Tanulmányok, esszék, előadások. Szerk.: Horváth Miklós, PPKE- BTK Történelemtudományi Doktori Iskola, Piliscsaba, Népszerűsítő írások, tanulmányok, cikkek 1. Bank Barbara: In memoriam Zimányi Tibor augusztus 2. Bank Barbara: Március újra kezdjük (MUK). In: Parázs, II. évfolyam, 2. szám, március, 6. o. 3. Bank Barbara: Itt élned, halnod kell avagy emlékezés azokról a személyekről, akiket között politikai okokból álnéven temettek el. In: Virrasztó, szeptember. 81. szám 4. Bank Barbara: Az Újratemetés, avagy a Temetés június 16. In: Parázs, TIB magazin, II. évfolyam 4. szám, október Bank Barbara: Szent István napján Mindszenty bíboros vezesse a körmenetet avagy egy 1956 eleji röpcédulázás rövid története. in: Parázs, III. évf. 1. szám, március Bank Barbara:Megfélemlítés, kisemmizés az internálás. In: Magyar Hírlap, november 19.

4 7. Bank Barbara: A Buda-déli internálótábor In: Mementó szeptember, 8. Bank Barbara: A recski internálótábor története Nagy Magyarország, II. évfolyam 5. szám (2010.) 9. Bank Barbara: Az ÁVH kezelésében levő táborok Nagy Magyarország, II. évfolyam 5. szám (2010.) 10. Bank Barbara: Magyar Szibéria kényszermunkatáborok a Hortobágyon, Nagy Magyarország, II. évfolyam 5. szám 11. Bank Barbara: Magukkal nem kell elszámolnunk interjú Tasnádi Frigyessel. Nagy Magyarország, II. évfolyam 5. szám (2010.) 12. Bank Barbara: Megfélemlítés, kisemmizés az internálás. In: Magyar Hírlap, november Bank Barbara: Az Andrássy út 60-ból feljegyzés ( ) forrásközlés. In: Virrasztó Különszám p 14. Bank Barbara: A Népbíróságokról ( ) In: Virrasztó, Különszám Bank Barbara: A budapesti polgárság kálváriája In: Nagy Magyarország III. évf. 2. szám, (2011. június) Bank Barbara: Hogyan akarták likvidálni Veres Pétert Rákosiék? In: Nagy Magyarország III. évf. 2. szám, június, Bank Barbara: Rabigába hajtott nemzet február 25. In: 18. Bank Barbara: Az Antibolsevista Gárda 4. pere Gyümölcsfalvi Imre és társai. In: Mementó március. 19. Bank Barbara: A derceni ütközet. in: Nagy Magyarország IV. évf. 1. szám (2012.) 20. Bank Barbara: A csepeli internálótábor története. In: Nagy Magyarország IV. évf. Különszám (2012) 21. Bank Barbara: Kik azok a partizánok? In: Délvidéki magyar Golgota Budapest-Szeged, Bank Barbara-Gyarmati György: Recski kalauz

5 Idegen nyelvű publikációk 1. Bank, Barbara: Scicksalsprüfungen der Schwaben zwiscen 1945 und in: Hausgeschichten Studien zur ungarndeutschen Kultur in Transdanubien szerkesztette: Tünde Radek, Anikó Szilágyi. Veszprém, Bank, Barbara Bandi, István: Domiciliu Obligatoriu (D.O), or relocations, moving to compulsory residence in Romania in: Hantó, Zsuzsa: Banished families communist repression of class enemies in Hungary. Budapest, Bank Barbara-Gyarmati György-Palasik Mária: Recsk the hungarian Gulag. ÁBTL, Recenziók 1. A háborúk megváltozott természete. Heti Válasz, szám, augusztus 3. (recenzió) 2. Párt érdeke mindenek felett. Heti Válasz, szám, 56. o. (recenzió) 3. Egy párt nem párt. Heti Válsz, szeptember 18. (recenzió) Szócikkek 1. Révai Nagylexikon kötet szócikkek (internálás, kitelepítés, igazolóbizottságok, jaltai konferencia) 2. Bebesi György B. Turi Katalin: Történelem 40 tételben segédtankönyv, - fogalomtár, mini lexikon, kronológia szerkesztése. Tankönyvkiadó, Budapest Előadások május 21. Történeti Hivatal konferenciája, Bank Barbara: Internálás különös tekintettel a recski internálótáborra június 25. XX. századi Intézet Ifjú Törtész Kör konferencia, Bank Barbara: Recsk szeptember Veszprém, Háztörténetek konferencia. Bank Barbara: A svábok megpróbáltatásai között november 21. Debrecen, Nagy Imre Alapítvány konferencia. Kövek között, avagy a recski internálótábor története.

6 május 19. Stuttgart, Az internálás között, különös tekintettel a tiszalöki internálótáborra szeptember 4. Hortobágyi kényszermunkatáborok című konferencia, a Konrad Adenauer Alapítvány és a Hortobágyi kényszermunkatáborokba kitelepítettek szervezete rendezésében. Gellért Szálló. Bank Barbara: Kitelepítő zárt táborok Magyarországon október VII. Nemzetközi Pálos Rendtörténeti Konferencia Október Piliscsaba-Budapest. Október 16-án: Bank Barbara-Soós Viktor Attila: P. Vezér Ferenc elítélése: a pálosszentkúti ügy (1951) november 4. Mindszenty Társaság rendezésében Emlékkonferencia Mindszenty József bíboros életéről és munkásságáról, Parlament, Főrendiház. Bank Barbara: Mindszenty József munkatársai és a vele kapcsolatban levő személyek sorsa november 6-7. A Lengyel Intézet és az ELTE Eötvös Collegium rendezésében, Forradalom és szabadságharc ötven év távlatából Című tudományos konferencia. November 7-én: Bank Barbara: A falusi népesség elleni megtorlás fő jellemzői november A Magyar Szociológiai Társaság rendezésében tudományos konferencia, Az európai integráció közép kelet európai nézőpontból, Történeti örökségek szociográfiája szekcióban, november 10-én: Bank Barbara: KÖMI táborok február 24. XII. kerületi német önkormányzat: A német kitelepítés és Tiszalök október 15. Nemzetközi egyháztörténeti konferencia, PPKE BTK Piliscsaba Bank Barbara: Ferenczy Pál és társai pertörténete november Piarista rend Magyarországon címmel. Nemzetközi egyháztörténeti konferencia, PPKE BTK Piliscsaba; Bank Barbara: Sörlei Zsigmond és társainak a pere november A Magyar Szociológiai Társaság rendezésében nemzetközi tudományos konferencia, Történeti örökségek szociográfiája szekcióban, november 24-én: Bank Barbara: Múlt és régmúlt avagy a hatvani vasutasok kálváriája április Recsk szakszeminárium PPKE BTK április 23. Szent Vince szakkollégium internálások és kitelepítések május 16. Pécs Szaketikák konferencia, Bank Barbara: A svábok megpróbáltatásai között Magyarországon.

7 június 28. Rotary Club, Budapest Margitsziget, Bank Barbara: Internálás és a Rákosi rendszer szeptember Tiszafüred, Bank Barbara: Internáló és kitelepítő táborok április 22. Veszprém, Bank Barbara: Romániai kényszerlakhelyre telepítések június 15. Szentendre, Bank Barbara: Internálás Magyarországon február 19. Szentendre, Bank Barbara: A csendőrség elleni eljárások 1945 után február 25. Tiszafüred, Bank Barbara: Internálások és kitelepítések párhuzamossága Közép-Kelet Európa országaiban március 4. Magyar Asszonyok Szövetsége, Budapest; Bank Barbara: Az 50-es évek Magyarországon március 19. Szentendre, Bank Barbara: közötti magyarországi kitelepítések március 25. Veszprém, Bank Barbara: A német kitelepítésről október 22. Szentendre, Bank Barbara: Az 1956-os forradalom és a megtorlások amiről nem beszélünk március Szentendre, Bank Barbara: A délvidéki helyzet között november 25. Hortobágy, Bank Barbara: Volt szocialista országok internálótáborai február 2. Veszprém, Veszprém megyei Levéltár, Beszélgetések 1956-ról. (Bank Barbara, Nagy Szabolcs, Somfay Balázs) február 23. Veszprém, Veszprém megyei Levéltár Francia Kiss Mihályról könyvbemutatóval egybekötött beszélgetés április 25. Budapest, Szikla templom, Bank Barbara: Páter Vezér Ferenc élete április 26. Hódmezővásárhely, Bank Barbara: Operatív eszközök alkalmazása az internálótáborokban április 27. Pécs, Pálos kolostor, Bank Barbara: Páter Vezér Ferenc élete, pere és halála november Pázmány BTK, Piliscsaba; Bank Barbara: A szovjet és magyar táborok rendszerének párhuzamossága és különbözősége február 21. Terror Háza; Bank Barbara: A magyarországi internálótáborok története február 23. Terror Háza; Bank Barbara: Recsk 3 dimenzióban.

8 március 11. Hajdúnánás; Bank Barbara: Az internálás története Magyarországon között március 18. Sopronkőhida, Országos Börtön és Fegyház Mindszenty emlékkonferencia; Bank Barbara: Mindszenty József bíboros és az internálótáborok április 4. Ebes, Művelődési Ház; Bank Barbara: Táborok Magyarországon április 22. Máramarossziget, Memorial Börtön Múzeum; Bank Barbara: A magyarországi táborok rendszere május 17. Piliscsaba, konferencia; Bank Barbara: Szügyi Zoltán memoranduma május 20. Bukarest, Academia Civica; Bank Barbara: A magyar internálótáborok rendszere és Recsk 3 dimenzióban június 27. Budapest, Petőfi Irodalmi Múzeum, Sztáray Zoltán emlékkonferencia; Bank Barbara: Sztáray Zoltán az internálótáborokban július 12. Stuttgart, Balassi Intézet; Bank Barbara: A tiszalöki internálótábor 3 dimenzióban szeptember 19. Lakitelek; Bank Barbara: A szárszóiak megfigyelése a Rákosikorszakban október 19. Kistarcsa; Bank Barbara: Internálótáborok Magyarországon december 14. Hódmezővásárhely, Emlékpont Délvidék konferencia; Bank Barbara: Elfeledett egyesületek Rádióinterjúk - A hatvani ferencesek és a hatvani lakosok megpróbáltatásai I-II. rádióinterjú április in: Katolikus Rádió - Balogh István páter a politikus és műgyűjtő rádióinterjú június in: Katolikus Rádió - Lazarista szerzetesek Magyarországon rádióbeszélgetés Zimányi Ágnessel október in.: Katolikus Rádió - Sörlei Zsigmond és társainak története rádióbeszélgetés Soós Viktorral október in: Katolikus Rádió

9 - Tahy Pál és társai, avagy egy lazarista pap, Ferenczy Pál és társai pere rádióbeszélgetés Soós Viktorral november in: Katolikus Rádió - 20 éves a Recski Szövetség interjú, Magyar Katolikus Rádió, november október a recski táborról, interjú, Kossuth Rádió, 180 perc október 23. A katolikus egyház az 1956-os forradalomban interjú a Katolikus Rádióban, készítette: Soós Viktor november 1. Mi történt a halottakkal és kivégzettekkel 1956-os forradalom során. Interjú, Kossuth Rádió október Tabódy István életpályája Katolikus Rádió április 28. Az álnéven eltemetettek és a Grősz per interjú a Katolikus Rádióban, készítette: Soós Viktor május 4. Páter Vezér Ferenc ügy interjú a Kossuth Rádióban május 6. Az internálótáborok operatív csoportjainak működése interjú a Kossuth Rádióban július 4. Táborok interjú a Katolikus Rádióban augusztus 23. Táborok, ellenállás, 1956 interjú a Kossuth Rádióban október 21. Táborok Magyarországon interjú a Lánchíd Rádióban Interjúk - György Zsombor: Soha, sehol, senkinek sem november 6. interjút készített Bank Barbarával - Sinkovits Ferenc: Amikor csak játék volt a kivégzés. Magyar Hírlap, augusztus 23. Interjú Bank Barbarával. - Gáll Sándor: Az internálótáborok története. Interjú Bank Barbarával. Kárpátia, november. - Pilhál Tamás: Még hidegebb napok. Interjú Bank Barbarával. Magyar Nemzet, szeptember Sinkovits Ferenc: Budapest elfeledett kitelepítettjei. Interjú Bank Barbarával. Magyar Hírlap, augusztus Sinkovits Ferenc: Razzia és Tito bosszúja kerekasztal. Bank Barbarával és Szakály Sándorral beszélgetett Sinkovits Ferenc. Magyar Hírlap, január 9.

10 Lektorálás Mészáros Gyula: Pápa története, Mészáros Gyula: Zirci járás története, Hortobágyi kényszermunkatáborok között, Konrad Adenauer Alapítvány, Az 1956-os forradalom dokumentumai Veszprém megyében, Veszprém szerkesztette: Somfay Balázs Sujánszky Jenő: Harc a kommunizmus ellen, Kárpátia Stúdió-PEK, Szerkesztés Hortobágyi kényszermunkatáborok között, Konrad Adenauer Alapítvány, Délvidéki Tragédiánk Ismeretterjesztő kiadvány, Szabó Dénes tótfalusi mártír plébános emlékére, Keskenyúton Délvidéki Tragédiánk Ismeretterjesztő kiadvány, Kiállítások az Élünk! Okt. 23. Ifjúság, forradalom és megtorlás című ÁBTL munkatársai által összeállított kiállításban közreműködés szeptember 25-én Recsk kényszermunkatáborok Kiállítás megrendezése február 4. Hódmezővásárhely Recsk-kényszermunkatáborok szeptember Parlament Recsk a magyar Gulág február március Hajdúnánás Recsk a magyar Gulág április május Máramarossziget Recsk a magyar Gulág május június Bukarest Recsk a magyar Gulág szeptember 7. állandó kiállítás elkészítése a recski tábor területén álló barakkba október 11 november 11. Baragan és a Duna-delta táborainak története kiállítás felállításában segédkezés

11 2013. október 23 november 11. Stuttgart, Balassi Intézet 1956-os magyar forradalom képekben.

Császár István Soós Viktor Attila: Magyar Tarzíciusz Brenner János élete és vértanúsága 1931

Császár István Soós Viktor Attila: Magyar Tarzíciusz Brenner János élete és vértanúsága 1931 Soós Viktor Attila PUBLIKÁCIÓS LISTA Önálló kötet Császár István Soós Viktor Attila: Magyar Tarzíciusz Brenner János élete és vértanúsága 1931 1957. Szerk.: Fancsali Andrásné és Soós Viktor Attila. Brenner

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Frissítve: 2014. december 1.

Szakmai önéletrajz. Frissítve: 2014. december 1. Szakmai önéletrajz Frissítve: 2014. december 1. Személyes adatok Név: Dr. Müller Rolf Születési hely, idő: Kaposvár, 1974. június 1. E-mail: muller@abtl.hu Középiskola 1988 1992 Táncsics Mihály Gimnázium,

Részletesebben

Botlik József. Publikációs jegyzék. Közléseimről, általában

Botlik József. Publikációs jegyzék. Közléseimről, általában 1 Botlik József Publikációs jegyzék Közléseimről, általában 1981-től látnak napvilágot történeti, irodalom- és művelődéstörténeti, kritikai írásaim, tanulmányaim, könyveim a határon túli magyarság helyzetéről,

Részletesebben

Névmutató A 331, 332 395 168, 177 313 412 135, 437 409, 333, 335, 158, 92,

Névmutató A 331, 332 395 168, 177 313 412 135, 437 409, 333, 335, 158, 92, 1 Névmutató A Aczél György 118, 242, 243, 270 Ács Ferenc vértanú 134 Ádám László 64 Adriányi Gábor 317, 327, 331, 332, 401 168, 170, 194, 197, 209, 401 Alszeghy Zoltán 426 Andorka Rudolf 88 András Imre

Részletesebben

A Civil Alap 2014 pályázati program keretében Magyarország központi költségvetéséből vissza nem térítendő támogatásban részesülő pályázatok:

A Civil Alap 2014 pályázati program keretében Magyarország központi költségvetéséből vissza nem térítendő támogatásban részesülő pályázatok: A Civil Alap 2014 pályázati program keretében Magyarország központi költségvetéséből vissza nem térítendő támogatásban részesülő pályázatok: 1 POLGÁR ERNŐ A "Gettó a Délvidéken" könyv megírása, adatgyűjtés

Részletesebben

MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK

MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK ESSAYS IN CHURCH HISTORY IN HUNGARY 2008/1 2 MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI ENCIKLOPÉDIA MUNKAKÖZÖSSÉG BUDAPEST Kiadó Publisher MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI ENCIKLOPÉDIA MUNKAKÖZÖSSÉG

Részletesebben

Az iskolai, a populáris és a hivatásos színjátszás Magyarországon. Bibliográfia. Szerkesztette: Szedmák Andrea. Lektorálta: Pintér Márta Zsuzsanna

Az iskolai, a populáris és a hivatásos színjátszás Magyarországon. Bibliográfia. Szerkesztette: Szedmák Andrea. Lektorálta: Pintér Márta Zsuzsanna A SZÍNJÁTSZÓ ISKOLA A XVII XVIII. SZÁZADBAN Az iskolai, a populáris és a hivatásos színjátszás Magyarországon Bibliográfia 1998 2009 Szerkesztette: Szedmák Andrea Lektorálta: Pintér Márta Zsuzsanna AZ

Részletesebben

Egy értékteremtő műhely első éveinek mérlege

Egy értékteremtő műhely első éveinek mérlege DR. HABIL. GULYÁS LÁSZLÓ PHD, PHD Egy értékteremtő műhely első éveinek mérlege Beszámoló a Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására Intézet tevékenységéről 2006 2014 ~ 1 TARTALOMJEGYZÉK Gulyás László:

Részletesebben

ÍROTT EMLÉKEZET FÉL EMBERÖLTŐ LEVÉLTÁRI KIADVÁNYAIBÓL MAGYAR LEVÉLTÁRAK 1986 ÉS 2005 KÖZÖTT MEGJELENT KIADVÁNYAI BUDAPEST, 2006.

ÍROTT EMLÉKEZET FÉL EMBERÖLTŐ LEVÉLTÁRI KIADVÁNYAIBÓL MAGYAR LEVÉLTÁRAK 1986 ÉS 2005 KÖZÖTT MEGJELENT KIADVÁNYAI BUDAPEST, 2006. ÍROTT EMLÉKEZET FÉL EMBERÖLTŐ LEVÉLTÁRI KIADVÁNYAIBÓL A MAGYAR LEVÉLTÁRAK 1986 ÉS 2005 KÖZÖTT MEGJELENT KIADVÁNYAI BUDAPEST, 2006. MÁJUS (2. javított kiadás) BUDAPEST 2006. 2 A Nemzeti Kulturális Örökség

Részletesebben

Bede Katalin. Békési Gábor

Bede Katalin. Békési Gábor arta nos Barta János (1940. június 27.) Elérhetőségek: Debreceni Egyetem, Történelmi Intézet, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.; Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 48. Tel/Fax: 06-52-489 100-22 130 Iskolák, végzettség:

Részletesebben

HONISMERETI BIBLIOGRÁFIA

HONISMERETI BIBLIOGRÁFIA 3*2> 1 9 9 0 / 1 HONISMERET A HAZAFIAS NÉPFRONT FOLYÓKAT* HONISMERETI BIBLIOGRÁFIA Az agg Kossuth és Napsugár. Szépirodalmi. Bp., 19897160 A nyolcvankét esztendős Kossuth Lajos és a tizenkilenc esztendős

Részletesebben

Állománygyarapodás. 2015. január

Állománygyarapodás. 2015. január Állománygyarapodás 2015. január Ssz. Szerző, cím Megjelenési adatok Raktári 1. Hegyháti örökségtár : helytörténeti dolgozatok a Vasi-Hegyhátról. Szerk. Zágorhidi Vasvár : Vasi-Hegyhát Területfejlesztési

Részletesebben

Közleményei, 19. 125-130. p. 1981 Nemesek az alsószuhai templomban. - In: Múzeum Kurír, 1981. augusztus (4. kötet 6. szám) 60-61. p.

Közleményei, 19. 125-130. p. 1981 Nemesek az alsószuhai templomban. - In: Múzeum Kurír, 1981. augusztus (4. kötet 6. szám) 60-61. p. Dr. Tusnády László Dr. Tusnády László (1940) Elérhetőségek: ME-CTFK, 47/513-000/28-59 Iskolák, végzettség: József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar magyar-olasz szak (1966). Az irodalomtudomány

Részletesebben

Hmvhely, 1978. p. 5 21. 17. Sablonmentes iskolai ünnepélyek In: Köznevelés, 1979. január 10. 18. Diáknapok - tanárszemmel In: Csongrád Megyei Hírlap,

Hmvhely, 1978. p. 5 21. 17. Sablonmentes iskolai ünnepélyek In: Köznevelés, 1979. január 10. 18. Diáknapok - tanárszemmel In: Csongrád Megyei Hírlap, Bibliográfia 1. Ransanus és Mátyás király Egyetemi szakdolgozat. Kézirat. Szeged, 1967. 2. Ransanus és Magyarország Bölcsészdoktori disszertáció. Szeged, 1969. 3. Megjegyzések egy XVI. századi hun történethez

Részletesebben

HAJDÚ-BIHAR MEGYE HELYTÖRTÉNETI

HAJDÚ-BIHAR MEGYE HELYTÖRTÉNETI Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXVIII. 377 HAJDÚ-BIHAR MEGYE HELYTÖRTÉNETI IRODALMA 2000 BÉNYEI MIKLÓS BIBLIOGRÁFIÁK Bényei Miklós: Bibliográfiai tájékoztató. Hajdúsámson. = Hajdúsámson története

Részletesebben

DR. HALÁSZ IMRE Ph.D/CSC. SZAKIRODALMI TEVÉKENYSÉGE (Kurzívval szedve az ismert hivatkozások, bibliográfiai felvételek és az ismertetések.

DR. HALÁSZ IMRE Ph.D/CSC. SZAKIRODALMI TEVÉKENYSÉGE (Kurzívval szedve az ismert hivatkozások, bibliográfiai felvételek és az ismertetések. 1 DR. HALÁSZ IMRE Ph.D/CSC. SZAKIRODALMI TEVÉKENYSÉGE (Kurzívval szedve az ismert hivatkozások, bibliográfiai felvételek és az ismertetések.) KÖNYV, KÖNYVRÉSZLET 1. ZALAKAROS (Bp. 1986., magyar és német

Részletesebben

800 ÉVES A FERENCES REND TUDOMÁNYOS KONFERENCIA A REND LELKISÉGÉRŐL, TÖRTÉNETI HIVATÁSÁRÓL ÉS KULTURÁLIS-MŰVÉSZETI SZEREPÉRŐL

800 ÉVES A FERENCES REND TUDOMÁNYOS KONFERENCIA A REND LELKISÉGÉRŐL, TÖRTÉNETI HIVATÁSÁRÓL ÉS KULTURÁLIS-MŰVÉSZETI SZEREPÉRŐL 800 ÉVES A FERENCES REND TUDOMÁNYOS KONFERENCIA A REND LELKISÉGÉRŐL, TÖRTÉNETI HIVATÁSÁRÓL ÉS KULTURÁLIS-MŰVÉSZETI SZEREPÉRŐL 1 800 ÉVES A FERENCES REND. TUDOMÁNYOS KONFERENCIA A REND LELKISÉGÉRŐL, TÖRTÉNETI

Részletesebben

Kodolányi János Fıiskola

Kodolányi János Fıiskola Kodolányi János Fıiskola Kutatás és fejlesztés 2006 Kommunikáció és Médiatudományi Tanszék 1. Tanszéki innováció a) Tananyagfejlesztés, szakfejlesztés Mucsi Ferenc dr.: A magyar sajtó története 1892-1918

Részletesebben

XV. 41b. GYŰJTEMÉNYEK. Zala Megyei Levéltárban elhelyezett kéziratok gyűjteménye

XV. 41b. GYŰJTEMÉNYEK. Zala Megyei Levéltárban elhelyezett kéziratok gyűjteménye XV. 41b. GYŰJTEMÉNYEK Zala Megyei Levéltárban elhelyezett kéziratok gyűjteménye 1. doboz 1. Baranyai György: Baloldali szervezkedések Zala megyében az első világháború előtt. 2. Baranyai György: Tudósítás

Részletesebben

OR ZSE BIBLIOGRÁFIA (2000-)

OR ZSE BIBLIOGRÁFIA (2000-) OR ZSE BIBLIOGRÁFIA (2000-) 1 Szerkesztői megjegyzések: 1. A bibliográfia csak az egyetemi akkreditáció évétől (2000) használ bibliográfiai adatokat 2. A bibliográfia első 149 oldala tartalmazza az Egyetem

Részletesebben

-I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994

-I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXII 363 -I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994 Bibliográfiák Bényei Miklós : Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1993 = HBMLÉ XXI Db, 1994 303-322

Részletesebben

NAGY FERENC VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIÁJA *

NAGY FERENC VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIÁJA * KOCSIS GYÖRGY: NAGY FERENC VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIÁJA * Önálló kötetek 1987. 1. Ibrány: egy rétközi település társadalomtörténete a XX. századig. Nyíregyháza, 127 p. 1995. 2. Dokumentumok a zsidóság üldöztetésének

Részletesebben

PETHŐ JÓZSEF PUBLIKÁCIÓI (HIVATKOZÁSOKKAL) (2015. márciusig)

PETHŐ JÓZSEF PUBLIKÁCIÓI (HIVATKOZÁSOKKAL) (2015. márciusig) PETHŐ JÓZSEF PUBLIKÁCIÓI (HIVATKOZÁSOKKAL) (2015. márciusig) I. ÖNÁLLÓ KIADVÁNYOK I. 1. TUDOMÁNYOS SZAKMUNKÁK, FELSŐOKTATÁSI TANKÖNYVEK 1. A halmozás alakzata. Akadémiai Kiadó. Budapest. Nyelvtudományi

Részletesebben

BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL KORSZAKOK SZERINT

BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL KORSZAKOK SZERINT BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL KORSZAKOK SZERINT Több korszakot átfogó munkák az országgyűlésről A magyar Országgyűlés kamaráinak jogi szétválasztása (Parlamenti Hírlevél, 2009. 2. szám) Balla Antal (szerk.):

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Okváth Imre

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Okváth Imre SZAKMAI ÉLETRAJZ Okváth Imre Születés helye, ideje Gyöngyös, 1956 Középiskola 1970 1974 Bajza József Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola, Hatvan Egyetem 1976 1981 Kossuth Lajos Tudományegyetem Bölcsészettudományi

Részletesebben

Szelesi Zoltán bibliográfiája

Szelesi Zoltán bibliográfiája Szelesi Zoltán 197 Szelesi Zoltán bibliográfiája SZELESI RÓZSA (Országos Széchényi Könyvtár, Budapest) Az élet nem tűr halogatást, nem vár, elmúlik. Nincs módunk magunkat időben sem előre, sem hátra helyezni,

Részletesebben

A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013

A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013 A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013 Ez a bibliográfiai válogatás a magyar nyelvű kisebbségkutatás különböző területeinek, önálló kiadványokban,

Részletesebben

21. Gellénháza története 1951-1975. 22. Lakóhelyünk története 1918-1919. Zalalövő. 23. Zalavég helytörténeti adatai. 24. Pusztaszentlászló története.

21. Gellénháza története 1951-1975. 22. Lakóhelyünk története 1918-1919. Zalalövő. 23. Zalavég helytörténeti adatai. 24. Pusztaszentlászló története. XV. 41b. GYŰJTEMÉNYEK Zala Megyei Levéltárban elhelyezett kéziratok gyűjteménye 1. doboz 1. Baranyai György: Baloldali szervezkedések Zala megyében az első világháború előtt. 2. Baranyai György: Tudósítás

Részletesebben

Akadémiai doktori értekezés Melléklet. Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008)

Akadémiai doktori értekezés Melléklet. Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008) Akadémiai doktori értekezés Melléklet Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008) Előadások külföldi (nemzetközi) és hazai konferenciákon Külföldi és hazai tudományos munkák (doktori és kandidátusi

Részletesebben

Dr. Fülöp Tamás levéltár-igazgató Megjelentetett kötetek, tanulmányok, forrásközlések és elıadások jegyzéke

Dr. Fülöp Tamás levéltár-igazgató Megjelentetett kötetek, tanulmányok, forrásközlések és elıadások jegyzéke Dr. Fülöp Tamás levéltár-igazgató Megjelentetett kötetek, tanulmányok, forrásközlések és elıadások jegyzéke Doktori disszertáció Fülöp Tamás: Gróf Széchenyi István történelemszemlélete a reformkor politikai

Részletesebben