JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület július 25. napján órakor megtartott rendkívüli testületi ülésén.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2012. július 25. napján 15.00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésén."

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselő-testület július 25. napján órakor megtartott rendkívüli testületi ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: Igazoltan távol: Polgárdi Város Polgármesteri Hivatala Polgárdi, Batthyány u Nyikos László polgármester Szekeres Lajos alpolgármester Dr. Pahola Tünde jegyző Bartalos Sándorné képviselő Kozári Erika képviselő Molnárné Rózsa Marianna képviselő Gabrovitsné Posfai Mariann jkv. vezető Kiss Márta képviselő Kovács József képviselő Nyikos Lászlóné képviselő Polácska Mária képviselő Dr. Micheller Gyöngyi aljegyző Nyikos László polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, az ülésen 5 képviselő jelen van, az ülés határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolta Kozári Erika és Molnárné Rózsa Marianna képviselőket. Az alábbiak szerint ismertette a napirendi pontokat. NAPIREND: 1./ A TÁMOP-6.1.2/11/1. Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok lokális színterek elnevezésű pályázaton való részvétel. (Írásos anyag a jegyzőkönyv 1. sz. mellékletét képezi.) 2./ TÁMOP /3. A munka és a magánélet összehangolását segítő helyi kezdeményezések A rugalmasságot növelő helyi, innovatív kezdeményezések támogatása elnevezésű pályázaton való részvétel. (Írásos anyag a jegyzőkönyv 2. sz. mellékletét képezi.) 3./ Egyebek

2 2 Nyikos László polgármester kérte a képviselő-testület tagjait, aki a beterjesztett napirendi pontok megtárgyalásával, valamint a javasolt jegyzőkönyv hitelesítők személyével egyetért, kézfeltartással szavazzon. Polgárdi Város képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a beterjesztett napirendi pontokkal, valamint a javasolt jegyzőkönyv hitelesítők személyével egyetértett. 1./ A TÁMOP-6.1.2/11/1. Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok lokális színterek elnevezésű pályázaton való részvétel. (Írásos anyag a jegyzőkönyv 1. sz. mellékletét képezi.) Nyikos László polgármester elmondta, a pályázat keretében 1-10 millió forint közötti támogatást lehet igényelni. A program többek között csoportfoglalkozások, szabadidős rendezvények és információs napok lebonyolítását, valamint eszközbeszerzést és egy kolléga bér- és járulék költségét támogatja. A pályázati keret 5 milliárd forint. A pályázók köre: a pályázat leadását megelőző üzleti évben legalább 20 főt alkalmazó vállalkozások és önkormányzatok, valamint bölcsődék, óvodák, speciális csoportokkal foglalkozó non-profit szervezetek, kamarák. Az elnyerhető összeg 1-10 millió forint, 100 %-os a támogatási intenzitás. A kiírás szerint a főbb támogatható tevékenységek az alábbiak: egészséges táplálkozás terjesztése, rendszeres testmozgásra szoktatás, dohányzás-, alkohol- és drogfogyasztás megelőzése, lelki egészség megőrzése, életvezetési kompetenciák fejlesztése, családi életre való felkészítés, biztonságos életet célzó programok megvalósítása és elsősegélynyújtás és baleset megelőzés. Feltétel továbbá, hogy 18 hónapon keresztül kell programokat szervezni, havonta minimum egyet. A tervek szerint amennyiben Polgárdi nyer 3 alkalommal kerülne sor a pályázat keretében egészségügyi állapotfelmérésre, egészségnapot szerveznénk, gyermeknapi verseny, Nordic Walking túra, kerékpártúra, rajz- és plakátverseny, labdarúgó kupa, kerülne megszervezésre. A tervek szerint Polgárdi ,- Ft összegű pályázatot nyújtana be. A pályázat megírása céljából árajánlatot kértünk három cégtől. A Infograf Informatikai és Információs Szolgáltató Bt Ft + ÁFA fix összegért, valamint az elnyert pályázati összeget alapul véve 6 %-os mértékű sikerdíjért vállalja a pályázat összeállítását. A Ft-ot fix összeg a pályázatírás megkezdésekor esedékes. Az Okuta Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Ft + ÁFA fix összegért, valamint 7 %-os sikerdíjért vállalja ugyanezt a munkát. A Noesis Innovációs Központ fix díj nélkül 6 %-os sikerdíj ellenében vállalja a pályázat megírását. Az összeg valamennyi a pályázatírással kapcsolatos költséget tartalmazza, beleérve az utazással és a kapcsolattartással összefüggő költségeket is. Kozári Erika képviselő megkérdezte, mennyi önerőre lesz szükség, ha Polgárdi nyer a pályázaton. Nyikos László polgármester elmondta, a pályázat 100 %-os támogatottságú, tehát nem kell a pályázathoz önerőt biztosítani. A pályázat elkészítésére a Noesis Innovációs Központ Közhasznú Nonprofit Kft. (1075 Budapest, Károly krt. 5. C. III/7.) adta a legolcsóbb

3 3 ajánlatot, nem kérnek fix díjat. A pályázat elnyerése esetén kell csak fizetni, és a pályázatban elszámolható. Kozári Erika képviselő megkérdezte, ezen pályázat keretében van-e lehetőség arra, hogy Miklós Melinda védőnő által végzett méhnyak rák szűrést bevonják a pályázatba. Nyikos László polgármester elmondta, amennyiben Polgárdi nyer, akkor biztosan lesz rá lehetőség, hiszen egészség nap keretében több vizsgálat is megoldható. Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a Képviselő-testület tagjait, aki egyetért a pályázat benyújtásával és azzal, hogy a pályázat írásával a Noesis Innovációs Központot bízza meg a képviselő-testület, kézfeltartással szavazzon. Polgárdi Város képviselő-testülete 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 86/2012.(VII.25.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA A TÁMOP-6.1.2/11/1. Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok lokális színterek elnevezésű pályázaton való részvétel. 1./ Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy pályázatot nyújt be a TÁMOP-6.1.2/11/1. Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok lokális színterek elnevezésű pályázati kiírásra. A képviselő-testület a pályázat keretében Ft, azaz ötmillió-hatszázkilencezer-nyolcszázhatvan forint vissza nem térítendő támogatásra nyújtja be igényét. 2./ A képviselő-testület a pályázat megírásával és összeállításával megbízza a Noesis Innovációs Központ Közhasznú Nonprofit Kft-t (1075. Budapest Károly krt. 5.). A megbízás nyertes pályázat esetén kiterjed a projektbeszámolók és kifizetési kérelmek szövegezésére és összeállítására. A képviselő-testület a megbízási díj mértékét a pályázati projektköltség 6 %- ában határozza meg, amely magába foglalja a pályázatírással kapcsolatos valamennyi költséget. A sikerdíj kifizetése a pályázati támogatás első részletének (vagy az előlegnek) az önkormányzat részére történő kifizetését, vagy a projekttől való visszalépést követő 8 napon belül válik esedékessé. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fenti tartalommal a vállalkozási szerződés aláírására. Határidő: július 30. Felelős: Nyikos László polgármester

4 4 2./ TÁMOP /3. A munka és a magánélet összehangolását segítő helyi kezdeményezések - A rugalmasságot növelő helyi, innovatív kezdeményezések támogatása elnevezésű pályázaton való részvétel. (Írásos anyag a jegyzőkönyv 2. sz. mellékletét képezi.) Nyikos László polgármester elmondta, a korábbi (2012. július 6.napján tartott) képviselőtestületi ülésen már tájékoztatást adott ezen pályázati kiírásról. Jelenleg a Képviselőtestületnek döntenie kellene arról, hogy részt kíván-e venni a pályázaton. Elmondta, ez is 100 %-os támogatottságú pályázat, vissza nem térítendő támogatás, mértéke a projekt elszámolható költségének legfeljebb 100%-a. A pályázati keretösszeg 1 milliárd forint, a benyújtási határidő július 30. A támogatás összege legalább 10 millió forint, de legfeljebb 50 millió forint. A pályázat keretében olyan innovatív módszertanon alapuló, helyi igényekre épülő megoldások és együttműködések támogathatók, amelyek képesek és alkalmasak arra, hogy a helyi szinten jelentkező problémákra megfelelő választ adjanak, hozzájárulva ezzel a munkahelyi és a magánéletbeli kötelezettségek megkönnyítéséhez, valamint a munkavállalók és vállalkozások alkalmazkodóképességének növeléséhez. A közigazgatási átalakítás folyamatában gyakorlatilag felülvizsgálnak minden olyan tényezőt, ami az állampolgárok életét megkönnyíti. Először megkérdezik az embereket, hogy mire van szükségük, hol dolgoznak, mivel járnak dolgozni. Ezt követően megnézik az autóbusz és vasúti menetrendeket, a bankok, hivatalok, bölcsődék, óvodák, napközik nyitva tartását, orvosi rendelők rendelési idejét, stb. Sok esetben ugyanis az a probléma, hogy a hivatalok, óvodák, egyéb intézmények nyitva tartása, orvosi rendelők rendelési ideje a legtöbb esetben nem alkalmazkodik a szolgáltatást igénybe vevő emberek munkarendjéhez. A pályázat keretében ezen problémák megoldásának a kidolgozása és azok kísérleti bevezetése támogatható. Ez az önkormányzatnál is beruházásokat eredményezhet, például egyablakos ügyintézés kialakítása, e-ügyintézés megvalósítása, gyermekmegőrző, pelenkázó helyiség kialakítása, stb. A pályázat keretében érdekegyeztető fórum rendszeres szervezésére is sor kerülne a helyi szövetségek támogatása és az intézményesített párbeszéd kialakítása céljából. A pályázat keretében Ft vissza nem térítendő támogatásra nyújtanánk be igényt. Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a Képviselő-testület tagjait, aki egyetért a pályázat benyújtásával, kézfeltartással szavazzon. Polgárdi Város képviselő-testülete 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 87/2012.(VII.25.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA TÁMOP /3. A munka és a magánélet összehangolását segítő helyi kezdeményezések - A rugalmasságot növelő helyi, innovatív kezdeményezések támogatása elnevezésű pályázaton való részvétel. Polgárdi Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Polgárdi Város Önkormányzatának szolgáltatásfejlesztése a munka és a magánélet összehangolását segítő új szolgáltatások bevezetésével címmel pályázatot nyújt be a TÁMOP /3. számú, A rugalmasságot növelő helyi, innovatív kezdeményezések támogatása című pályázati kiírásra, ,-

5 5 Ft, azaz huszonkilencmillió-háromszáznegyvenkettőezer-hétszázharminchat forint összegű támogatás elnyerése érdekében. A Képviselő-testület célja a pályázati forrás igénybevételével - a Polgármesteri Hivatalban az egyablakos ügyintézés bevezetésével, valamint az interneten történő előzetes időpont- és adategyeztetést szolgáló aloldal létrehozásával a hivatali ügyintézés egyszerűsítése, - a gyerekváró és pelenkázó helyiség kialakításával a polgármesteri hivatal kisgyermekes ügyfelei számára az ügyintézés komfortosabbá tétele, családbarát környezet kialakítása, - az érdekegyeztető fórum szervezésével, annak lakosság felé történő kommunikálásával a helyi szövetségek támogatása és az intézményesített párbeszéd kialakítása. Határidő: július 30. Felelős: Nyikos László polgármester 3./ Egyebek - Az Önkormányzat és az OTP Bank Rt. között kötött munkabér hitel meghosszabbítása. Nyikos László polgármester elmondta, korábban a Képviselő-testület döntött az úgynevezett forgó hitel felvételéről, amelyre azért volt szükség, hogy az önkormányzat év eleji hiánya és a feladat alapú finanszírozás miatt jelentkező likviditási problémákat át lehessen hidalni. Mivel az akkor megkötött hitelszerződés már korábban előkészítésre került, így augusztus 1. napjával a hitelszerződés lejár. Ezért szükséges ezen szerződés december 21.napjáig történő meghosszabbítása, amelyhez szükséges a Képviselő-testület döntése. Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a Képviselő-testület tagjait, aki egyetért fenti előterjesztéssel, kézfeltartással szavazzon. Polgárdi Város képviselő-testülete 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 88/2012.(VII.25.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA Az Önkormányzat és az OTP Bank Rt. között kötött munkabér hitel meghosszabbítása 1./ Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testülete, bérfizetés megelőlegezése céljából munkabér hitel igénybevételét rendeli el, maximum Ft, azaz Harminchárommillió-kettőszázezer forint összeghatárig. A hitel lejárata: Az éves kamat mértéke: referencia kamat: 1 havi BUBOR, kamat felár: 3,95 %

6 6 Polgárdi Város képviselő-testülete kötelezettséget vállal: - a hitel visszafizetésére, valamint arra, hogy - a futamidő alatti évek költségvetésébe a felvett hitelt és járulékait betervezi és jóváhagyja. Az önkormányzat hitel fedezeteként ajánlja fel valamennyi költségvetési bevételét, annak hitel fedezetéül történő engedményezését. A képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a már meglévő hitelekből, kezességvállalásokból és az igényelt hitelből adódó éves kötelezettségeit figyelembe véve nem esik a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény 10. (3) bekezdésében meghatározott korlátozás alá. 2./ A képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármesternek, hogy az 1./ pont szerinti feltételekkel történő hitelfelvétel ügyében eljárjon, és a hitelszerződést az önkormányzat képviseletében a bankkal megkösse. Határidő: december 21. Felelős: Nyikos László polgármester Nyikos László polgármester - mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el - az ülést órakor bezárta. Kmf. Nyikos László polgármester Dr. Pahola Tünde jegyző Kozári Erika képviselő Molnárné Rózsa Marianna képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. augusztus 29. napján 9.00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. augusztus 29. napján 9.00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. augusztus 29. napján 9.00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésén. Az ülés helye: Polgárdi Város Polgármesteri Hivatala Jelen vannak: Igazoltan

Részletesebben

BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Szám: 01-377/2012/6. BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 2012. április 25. 6. számú jegyzőkönyv 1 Határozatok: 25/2012. (IV.25.) számú Képviselő-testület

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete. J e g y z ő k ö n y v

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete. J e g y z ő k ö n y v Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete J e g y z ő k ö n y v Készült Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. június 12-i rendkívüli n y i l v á n o s üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2009. január 08. napján 15.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2009. január 08. napján 15.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2009. január 08. napján 15.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal alagsori terme Jelen vannak: Borbély István

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 10/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. november 15-én a Mérges Községházban megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: Balázs

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V J E G Y Z Õ K Ö N Y V amely készült Makád község Képviselõ-testületének 2009.november 17-i, rendkívüli ülésérõl a Makád és Lórév Körjegyzõségi Hivatalban - Makádon Jelen vannak: Baski Gábor polgármester

Részletesebben

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 12-én (kedden) 17,30 órai kezdettel tartott nyílt ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dozmat Község képviselő-testületének 2014. november 11-én megtartott testületi ülésén

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dozmat Község képviselő-testületének 2014. november 11-én megtartott testületi ülésén DOZMAT KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSE JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. november 11-én megtartott testületi ülésén Helye: Dozmati Faluház Jelen vannak: Horváth Ádám Csongor polgármester, Dankovics Norbert képviselő,

Részletesebben

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 22-én (kedden) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. január 28-án, a községházán tartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. január 28-án, a községházán tartott üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2010. január 28-án, a községházán tartott üléséről. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester Kiszeli Lajos alpolgármester Bujtás László képviselő Czigány István képviselő Dömsödi József

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 27-én (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2013. március 27.

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Polgármestere 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel.: (66)491-401, Fax: (66)491-361 e-mail: fgyphiv@globonet.

Füzesgyarmat Város Polgármestere 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel.: (66)491-401, Fax: (66)491-361 e-mail: fgyphiv@globonet. Füzesgyarmat Város Polgármestere 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel.: (66)491-401, Fax: (66)491-361 e-mail: fgyphiv@globonet.hu ELŐTERJESZTÉS Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tóthné Csetneki Ilona jegyzőkönyvvezető,

JEGYZŐKÖNYV. Tóthné Csetneki Ilona jegyzőkönyvvezető, JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. június 18-án de. 7,30 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatal tanácstermében a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bárány Dezsőné Császárné Kovács Erzsébet Hatoss Gábor Id. Nagy Ignác képviselők Tolnai Ferenc képviselők Burányi Bernadett körjegyző

JEGYZŐKÖNYV. Bárány Dezsőné Császárné Kovács Erzsébet Hatoss Gábor Id. Nagy Ignác képviselők Tolnai Ferenc képviselők Burányi Bernadett körjegyző JEGYZŐKÖNYV Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. július 28-án (szerdán) 16.30 órai kezdettel tartott nyílt képviselő-testületi ülésén Helye: Kisbajcs, Községháza, Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Városi Könyvtár és Művelődési Központ Polgárdi, Kossuth u. 128.

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Városi Könyvtár és Művelődési Központ Polgárdi, Kossuth u. 128. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2010. november 18. napján 17.00 órakor megtartott közmeghallgatással egybekötött ülésén. Az ülés helye: Városi Könyvtár és Művelődési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 79 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. július 28-án Jászboldogháza Önkormányzati Képviselőtestületének rendkívüli ülésén 15. 00 órakor, a Községháza tanácskozó termében. Jelen vannak: Fajka János, Fazekas

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. január 24-i rendkívüli ülésére

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. január 24-i rendkívüli ülésére 326-1/2013 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. január 24-i rendkívüli ülésére Tárgy: Hitelfelvétel, önerő biztosítása az Új óvoda építése az Erdő utca és Park utca

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa ülését:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa ülését: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/8/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 05. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. április 24-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. április 24-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. április 24-én megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Szabó András polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-4/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Csögle

Részletesebben

ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu. Szám: 4/2012.

ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu. Szám: 4/2012. ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 4/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Pénzügyi Bizottság 2009. május 19-én tartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a Pénzügyi Bizottság 2009. május 19-én tartott nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV a Pénzügyi Bizottság 2009. május 19-én tartott nyílt üléséről Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Buza Lajos elnök, Nyikos István, Buzási Beáta,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az Ács Nagyközség Képviselő Testületének 2007. május 24-én 15. 00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti ív

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 9 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. 138/2009. (X.29.) KT. Tárgy: Jegyzőkönyv-hitelesítők kijelölése.

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 9 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. 138/2009. (X.29.) KT. Tárgy: Jegyzőkönyv-hitelesítők kijelölése. Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2009. október 29-én tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4-1/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen vannak: Vörös Sándor

Részletesebben

17. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. szeptember 24-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

17. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. szeptember 24-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 17. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. szeptember 24-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív alapján. Pisók István polgármester:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme, Fő utca 14. Jelen vannak:

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa ülését:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa ülését: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/9/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 25. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2012. május 31-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2012. május 31-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. május 31-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 11/2012. (VI.01.) önkormányzati rendelet a szabálysértési rendelkezések hatályon

Részletesebben