ajánlások a tudományos életet támogató akcióterv kialakításához

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ajánlások a tudományos életet támogató akcióterv kialakításához"

Átírás

1 ajánlások a tudományos életet támogató akcióterv kialakításához Nők és Tudomány

2 2 3 Összefoglalás Magyarországnak Európai Unió többi országához hasonlóan szembe kell néznie azzal a problémával, hogy a kutatásfejlesztési és innovációs (KFI) szektorra jellemző kedvezőtlen korstruktúra következtében az optimális kutatói utánpótlás korlátozott. Ezért mind gazdasági, mind innovációs szempontból fontos nemzeti érdek, hogy a fiatalokat biztassuk: válasszák a tudományos pályát és a kutatói karriert. A fiatal korosztályon belül a nőkre különös figyelmet kell fordítani, különösen a műszaki és természettudományos területeken, ahol számarányuk jelenleg alacsony. A nők támogatása, férfiakéval azonos mértékű előre menetelük biztosítása karrierjük során, és ezáltal megtartásuk a kutatói pályán kiemelkedően fontos cél, mivel újító szellemiségük a tudományos és társadalmi haladás nélkülözhetetlen és előremutató tényezője. Elemi társadalmi érdek, hogy a tudományos pályát művelő nők olyan intézményi feltételek között dolgozhassanak, ahol a karrierépítésben azonos jogokat élvezhetnek a férfiakkal. Az Akcióterv javaslat a következőket foglalja magában: lehetséges új irányelvek és útmutatások, amelyek elősegítik a strukturális változásokat, ajánlások a szakmai és tágabb környezet formálására a kulturális változás érdekében, a változtatás eszközei. A dokumentum függelékében olyan konkrét példák találhatók, amelyek más országokban már sikeresesen igazolták, hogy a nemek valódi esélyegyenlőségének megvalósítása nem felesleges és haszontalan időtöltés, hanem társadalmi-gazdasági előnyökhöz segítheti az országot. Az ajánlásokban megfogalmazottak megvalósítása nem képzelhető el a kormányzat aktív támogatása és megfelelő erőforrások nélkül.

3 4 5 Bevezető A kutatás-fejlesztés kulcsszerepet játszik az életminőség növelésében, a gazdaság ösztönzésében és a társadalmi problémák megoldásában; a tudományos teljesítmények közvetve hozzájárulnak a munkahelyteremtéshez és növelik az ország gazdasági versenyképességét. Az Európai Unió és ezen belül Magyarország fejlődését az határozza meg, hogy mennyi kreatív gondolkodó él az országban, ők mennyire tudják hasznosítani a tudásukat, képességüket. Megfelelő létszámú és összetételű kutatói humánerőforrás nélkül az ország nem maradhat versenyképes. Ugyanakkor Magyarországnak - Európához hasonlóan - szembe kell néznie azzal a problémával, hogy a K+F szektorban jellemző kedvezőtlen korstruktúra következtében a kutatói utánpótlás korlátozott, egyre kevesebben választják a kutatói pályát élethivatásul. Így tehát a társadalom minden erőforrását mozgósítani kell, hogy kellő számú kutatóra támaszkodhasson az ország gazdasági fejlődése. Ezen erőforrásoknak kiemelkedő jelentőségű és volumenű részét alkotják a nők, akiknek bevonása a tudományos életbe, illetve kutatói pályán tartása jelentős társadalmi, gazdasági és munkaerő-piaci érdek. Annak ellenére, hogy jelenleg már jogi akadályok nem korlátozzák a kutató nők és férfiak közötti egyenlőség megvalósulását, a nemzetközi összehasonlító elemzések (ENWISE jelentés, ETAN riport) és a hazai helyzetértékelések azt mutatják, hogy a gyakorlatban a kutatás-fejlesztés területén a női kutatók alulreprezentáltak, és ez különösen nyilvánvaló bizonyos tudományterületeken (pl. természettudományok, informatika, műszaki tudományok), foglalkozástípusokban, szektorokban és a kutatás-fejlesztési és innovációs vezető pozíciókban. Az egyenlőtlenségek kezelése céljából olyan intézkedésekre van szükség, amelyek integrálják a tudományos kiválóság elérését a nemek közötti egyenlőség megvalósításával intézményi hatáskörben, nemzeti programok szintjén és kormányzati szinten egyaránt - vagyis összehangolják a tudásalapú gazdaság munkaerő-piaci igényeit a családnak, mint a társadalom alapintézményének támogatásával. A családi és munkahelyi kötelezettségek összehangolását célzó speciális foglalkoztatási kondíciók biztosítása, a férfiak és nők közötti egyenlőség érvényesítése az oktatás-, tudomány-, és innováció-politikában nem csak társadalmi igazságosság kérdése. Mindezek hozzájárulnak az új gazdasági, kulturális, környezeti kihívásoknak megfelelő fenntartható fejlődéshez, és össztársadalmi szinten növelik a kreativitást, az innovációs képességet, megteremtve a társadalmi jólét alapjait. A nők és férfiak között esélyegyenlőség megvalósítása a gazdasági élet minden terén beleértve a kutatás-fejlesztést és innovációt növeli Magyarország versenyképességét. A nemek közötti egyensúly a diverzitás alapvető formájaként növeli a gazdálkodó és kutatás-fejlesztéssel foglalkozó szervezetek stabilitását és harmóniáját, az üzleti szemlélet kiszélesedését, a vezetési/menedzsment funkciók nagyobb hatékonyságát, az innováció felgyorsulását eredményezve. A Nők a Tudományban nemzeti akciótervek általános célja, hogy erősítsék a nők szerepét és részvételét a tudományos kutatásban és döntéshozatalban, továbbá hogy terjesszék a gender tudatos és sztereotípiáktól mentes gondolkodásmódot, és mindezzel párhuzamosan elősegítsék az együttműködést a kutatás-fejlesztési és innovációs terület politikai, szervezeti és kormányzati döntéshozói között a nők és férfiak esélyegyenlősége érdekében. Igen fontos lenne, hogy a magyar kormányzat és a kutatás-fejlesztési szektor intézményei felismerjék egy hazai Akcióterv szükségességét, és lépések szülessenek a végleges tervezet elkészítésére és legfelsőbb szintű jóváhagyására. Az Európai Bizottság 7. Keretprogramja által támogatott GENDERA projekt (www.gendera.eu) feladatként tűzte ki kilenc ország, köztük Magyarország számára, hogy javaslatot készítsen nemzeti Nők a Tudományban akciótervek előkészítése céljából. A kormányzati és felsőoktatási intézmények és civil szervezetek képviselőiből álló magyar Akcióbizottság által ajánlott akcióterv válaszlépéseket szorgalmaz azokra a problémákra, amelyekkel a női kutatók szembesülnek karrierjük során Magyarországon hasonlóan az Európai Unió többi országához. Jól bevált és nem jelentős pénzügyi ráfordításokat igénylő megoldásokat kínál a nők támogatására a kutatói életpálya valamennyi szakaszában (lányok természettudományos/műszaki érdeklődésének felkeltése, lányok toborzása műszaki/informatikai egyetemi szakokra, fiatal nők megőrzése a tudományos pályán a család/munka egyensúly biztosításával, nők támogatása a tudományos karrier építése során, intézkedések annak érdekében, hogy nagyobb legyen a nők számaránya a K+F vezetők, döntéshozók sorában). A javasolt intézkedések célja, hogy az érintett intézmények a tudományos kiválóság elérésének a lehetséges útjait integrálják a nemek közötti egyenlőség megvalósításával, továbbá, hogy az uniós, illetve nemzeti programoknak megfelelően összehangolják a tudásalapú gazdaság munkaerő-piaci igényeit a családnak, mint a társadalom alapintézményének támogatásával. A jelen ajánlás a 2010-ben jóváhagyott Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő Nemzeti Stratégia irányelveire épít, különös tekintettel annak 3.2 pontjára (Az egyenlő arányú férfi-női részvétel támogatása a tudomány területén)

4 6 7 Pályakezdési tanácsadás a kutatóhelyeken munkába álló fiatal kutatónők számára. Mentorszolgáltatás fiatalok (középiskolások) számára a korosztályuk kommunikációs igényeinek megfelelő módon a félelmek és előítéletek eloszlatására, a tudományos-kutatói pályaválasztás elősegítésére. Munka és magánélet egyensúlyának biztosítása Családbarát munkahelyek kialakítása a KFI területen, és az intézkedések fontosságának, előnyeinek tudatosítása. Gyermekellátással kapcsolatos intézményi helyek létrehozása KFI intézményeken belül. Formáljuk a szakmai és a tágabb környezetet! Vezessünk be új irányelveket és szabályokat! Strukturális változtatások Esélyegyenlőségi bizottságok, tervek Együttműködés kialakítása a kutatás-fejlesztési és innovációs terület politikai, szervezeti és kormányzati döntéshozói között a nők és férfiak esélyegyenlősége érdekében. A GENDERA projekt által összehívott Akcióbizottság tevékenységének folytatásaként Nők a Tudományban Nemzeti Bizottság megalakítása a felelős kormányzati intézmények és egyéb érdekelt felek képviselőiből. A konkrét intézkedéseket meghatározó Nemzeti Nők a Tudományban Akcióterv elkészítése, kormányzati jóváhagyása. Intézményi esélyegyenlőségi bizottságok felállítása vagy esélyegyenlőségi felelősök kinevezése a szükséges intézkedések bevezetése, a társadalmi nemek szempontjainak érvényesítése céljából. A jogszabály alapján 2003-tól kötelező intézményi esélyegyenlőségi tervek gyakorlati megvalósításának figyelemmel kísérése, az elért eredmények folyamatos értékelése. A működő esélyegyenlőségi bizottságok működésének monitorozása. A nők részarányának befolyásolása Mindkét nem legalább 40%-os arányát biztosítani az országos, illetve intézményi tudományos döntéshozó testületekben és bizottságokban, annak érdekében, hogy a nők és férfiak érdekei azonos módon érvényesüljenek. Egy férfit és egy nőt jelölni minden helyre a tudománypolitikai, valamint a kutatásirányító bizottságok és testületek tagjainak kiválasztása során. Előre meghatározott arányokat kitűzni a nők számarányának növelésére a kutatás-fejlesztési ranglétra magasabb fokain. Esélyegyenlőségi szempontok integrálása a pályázati rendszerekbe A gender aspektus megjelenítése a pályázati rendszerek előkészítési, szövegezési, értékelési és monitoring fázisában. A pályázati feltételek esélyharmonizációja. Alapvető követelménnyé tenni a pályázatokban annak bemutatását, hogy az adott kutatásnak milyen gender vonatkozásai vannak. A kutatás-fejlesztési pályázatok bírálati követelményei közé beépíteni a társadalmi nemek esélyegyenlőségére vonatkozó elemek vizsgálatát. Az intézményi finanszírozási programok pályázati kiírásaiban megkövetelni, hogy kiemelten vegyék tekintetbe az esélyegyenlőségi szempontokat. Karrierfejlesztés, mentorálás A női kutatók karrierfejlesztésének szerves integrálása a felsőoktatási és kutatási intézmények stratégiai terveibe. A női kutatóknak szóló, személyre szabott karriertámogatás szervezeti feltételeinek megteremtése. A női kutatók képzése a kutatás-menedzsment területén, hogy ez segítse a magasabb pozícióba történő előrelépésüket. A nők támogatása olyan tudományterületeken, ahol alacsony a reprezentációjuk (műszaki, informatikai). Kulturális változtatások Az elkötelezett vezetők számának növelése és a felelősök képzése A kormányzati felelősök, az országgyűlési képviselők, intézményi vezetők tájékoztatása a nők és férfiak közötti esélyegyenlőség megvalósításának előnyeiről, valamint párbeszéd kezdeményezése azokról a lehetséges intézkedésekről, amelyek kiegyensúlyozott helyzethez vezethetnek. A GENDERA projekt által elindított kormányzati, intézményi, civil együttműködés erősítése, bővítése Képzések a munkatársak felvételéért felelős bizottságok tagjai számára, hogy megismerjék azokat a technikákat és gyakorlatot, amelyekkel azonos feltételek biztosíthatók a nők és férfiak számára, illetve amelyekkel a jelöltek köre szélesíthető. Felhívni a figyelmet arra, hogy a munka és magánélet öszszeegyeztetésének problémája nem csak a nők, hanem a férfiak számára is ugyanolyan terheket jelent. A női és férfi szerepekhez kapcsolódó sztereotípiák és attitűdök megváltoztatása szemléletformálással. Nemzeti sikeres női kutató díj alapítása és évenkénti odaítélése. Női kutatók, mint példaképek bemutatása a médiában, filmeken és sorozatokban. A Tudomány Nagykövetei akció országos bevezetése, melynek során kiemelkedő kutatónők látogatnak el iskolákba és a felsőoktatási intézményekbe, hogy felébreszszék a fiatalok érdeklődését a tudományos pálya iránt. Középiskolás lányok érdeklődésének felkeltése a kutatói pálya iránt Új elemek, új megközelítések alkalmazása a közoktatásban, amelyek elősegítik a lányok műszaki és természettudományos ismereteinek bővítését. Aktív toborzás a felsőoktatás azon területein, ahol alacsony a női hallgatók számaránya. Középiskolás lányok megismertetése a kutatás-fejlesztés területén dolgozó vezetők és kutatók mindennapi munkájával. Nyitott nap diáklányok számára kutatóintézetek, felsőoktatási tanszékek és innovatív cégek részvételével. A változtatás eszközei Ne féljünk tenni a változásért! Női kutatói adatbázis Nemzeti, illetve intézményi női kutatói adatbázisok létrehozása annak érdekében, hogy a különböző posztokra, feladatokra való jelölés során ne okozzon problémát a megfelelő női jelölt megtalálása. Nők a Tudományban nemzeti honlap A honlap részletesen bemutatja az akcióterv egyes lépéseit, rendszerezi a kapcsolódó tájékoztató dokumentumokat, útmutatókat és jogszabályokat. Platformot biztosít a gender témájú kutatások eredményeinek közzétételére. Bemutatja a sikeres női kutatókat és kutató házastársakat, továbbá virtuális fórumot biztosít a téma megvitatására a honlap bázisát a Nők a Tudományban Egyesület jelenlegi honlapja képezheti (www. nokatud.hu). Statisztikai adatok célzott gyűjtése, feldolgozása A nők KFI részvételével kapcsolatos új statisztikai indikátorok meghatározása. A statisztikai adatok rendszeres gyűjtése, elemzése és közzététele országos szinten. Gender kutatások A tudományos kutatói társadalomban tudatosítani a társadalmi nemek jelentőségét a kutatás folyamatában, a kutatás eredményeinek alkalmazásában. Megtanítani a pályázókat hogyan integrálhatják pályázatukba a társadalmi nemek szempontját. Pályázati úton támogatni a társadalmi nemek témájához kapcsolódó kutatásokat. Gender tudományi központok létrehozása a kutatóegyetemeken és ezek hálózatának megteremtése. Olyan képzési programok indítása, amelyek több ismerethez juttatnak a társadalmi nemekről, és ezáltal hozzásegítenek a társadalom szemléletének megváltozását.

5 8 9 Az Európai Unió 7. Keretprogramja által támogatott GENDERA projekt (www.gendera.eu) célja a KFI szférában széles körben elterjedt, tudatos vagy tudatalatti jobb-a-férfi szemlélet megváltoztatása, a nők képviseleti arányának javítása a magas szintű döntéshozó testületekben, és így lehetőség nyújtása a nők számára, hogy hangjukat jobban meghallják nemzeti és európai szinten egyaránt. A projekt keretében létrehozott Nők a Tudományban Akcióbizottság feladata, hogy áttekintse, megvitassa a hazai gyakorlatot a kutatás-fejlesztésben dolgozó nők egyenlőségének terén, és külföldi jó példák megismerése után részt vegyen egy nemzeti akcióterv-javaslat kidolgozásában, mely útmutatást ad a KFI vezetők számára a nők esélyegyenlőségének biztosítására a kutatói karrier minden lépcsőfokán. A Nők a Tudományban Akcióbizottságban a következő intézmények képviseltetik magukat: Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Egyenlő Bánásmód Hatóság Nemzetgazdasági Minisztérium Nemzeti Erőforrás Minisztérium Nemzeti Innovációs Hivatal Magyar Tudományos Akadémia Magyar Rektori Konferencia Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Budapesti Gazdasági Főiskola Központi Statisztikai Hivatal Nők a Tudományban Egyesület Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezete Az akcióterv-javaslatot a Nők a Tudományban Akcióbizottság jóváhagyta és következő tagjai véleményezték: Dr. Palasik Mária Dr. Márkus Eszter Dr. Kriszt Éva Külső szakértők: Dr. Schadt Mária Dr. Koncz Katalin Szerkesztők: Dr. Groó Dóra Szoboszlai Beáta Végső változat készült: Budapest, november A nők részarányának befolyásolása Esélyegyenlőségi bizottságok, tervek Esélyegyenlőségi szempontok integrálása a pályázati rendszerekbe Függelék Jó példák a javasolt strukturális és kulturális változások megvalósításáról. Strukturális változtatások Az alacsonyabban reprezentált nem minimálisan 40%-os arányának biztosítása Norvégiában óta kötelező Előre meghatározott arányok alkalmazása A görög Fejlesztési Minisztérium által törvényi szabályozással bevezetett kvóta-rendszer, amely a tudományos bizottságokra is vonatkozik Nők a Tudományban Nemzeti Bizottság Bizottság a nemek esélyegyenlőségéért a kutatásban Norvégia Intézményi esélyegyenlőségi bizottságok A spanyol CSIC (Spanish National Research Council) bizottsága az előreléptetések monitorozására és a szükséges intézkedések kidolgozására Svéd egyetemek kötelezően létrehozandó esélyegyenlőségi bizottságai (1997-től) ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/improving/docs/women_national_report_sweden.pdf A nemek kiegyensúlyozott reprezentációját biztosító terv A Finn Akadémia esélyegyenlőségi terve Working-Group/ Az esélyegyenlőségi tervek megvalósításának figyelemmel kísérése, eredmények értékelése A barcelonai Autonóm Egyetemen létrehozott Observatory for Equality A pályázati feltételek esélyharmonizációja. A Magyar Tudományos Akadémia kezdeményezése Az intézményi finanszírozási programok pályázati kiírásaiban megkövetelni, hogy kiemelten vegyék tekintetbe az esélyegyenlőségi szempontokat. a Norvég Kutatási Tanács évi társadalmi nemekkel kapcsolatos politikáját Német Exzellenzinitiative kezdeményezés

6 Karrierfejlesztés, mentorálás Munka és magánélet egyensúlyának biztosítása Kulturális változtatások Az elkötelezettek számának növelése és a felelősök képzése A női és férfi szerepekhez kapcsolódó sztereotípiák és attitűdök megváltoztatása Középiskolás lányok érdeklődésének felkeltése a kutatói pálya iránt A női kutatók karrierfejlesztésének szerves integrálása a felsőoktatási és kutatási intézmények stratégiai terveibe, képzése a kutatás-menedzsment területén. A svéd Lund Egyetem vezetőképző programja kutatónők számára A női kutatóknak szóló, személyre szabott karriertámogatás. A UK Resource Centre programja Pályakezdési tanácsadás. A német Max Planck Gesellschaft mentor programja (Minerva-FemmeNet) fiatal női kutatók számára. Mentorszolgáltatás fiatalok (középiskolások) számára. A éves lányokat megcélzó kanadai Cybermentor online program Európai mentor hálózat. Családbarát munkahelyek kialakítása. A Nemzeti Erőforrás Minisztérium által évente meghirdetett Családbarát Munkahely Pályázat A kormányzati felelősök, intézményi vezetők tájékoztatása a női/férfi esélyegyenlőség megvalósításának valós előnyeiről. A NSERC (National Science and Engineering Research Council of Canada) által szervezett megbeszélések szervez a régió műszaki fakultásainak dékánjai számára Kormányzati szintű gender mainstreaming képzés sorozat. Szociális és Munkügyi Minisztérium, Képzések a munkatársak felvételét intéző bizottságok tagjai számára. A Massachusetts Institute of Technology-ban (MIT) működő bizottság a toborzás és az előléptetések irányvonalainak kidolgozására Nemzeti sikeres női kutató díj alapítása és évenkénti odaítélése. EU női innovációs díj Szerepmodellek, női példaképek bemutatása a Női pulzus A tudomány vonzásában sorozat Herzka Ferenc könyv- és filmsorozata az akadémikusokról. A Tudomány Nagykövetei akció: kiemelkedő kutatónők ellátogatnak iskolákba és a felsőoktatási intézményekbe Az Európai Bizottság által támogatott SET-ROUTES projekt Toborzás a felsőoktatásban A BME Villamosmérnöki és Informatikai Karának akciója Középiskolás lányok megismertetése a kutatás-fejlesztés területén dolgozó vezetők és kutatók napi munkájával Az Európai Bizottság Informatikai Főigazgatósága által kezdeményezett Shadowing akció Nyitott nap diáklányok számára kutatóintézetek, felsőoktatási tanszékek és innovatív cégek részvételével. Az európai Girls Day További eszközök 1 2 Női kutatói adatbázis Nők a Tudományban nemzeti honlap 3 Statisztikai adatok 4 Genderkutatások 5 Civil kezdeményezések Svájci példa A Nők a Tudományban Egyesület jelenlegi honlapja A UK Resource Center honlapja A statisztikai adatok rendszeres gyűjtése, elemzése és közzététele országos szinten. SHE FIGURES kiadványt az Európai Bizottság támogatásával készítik el 3 évente. A tudományos kutatói társadalomban tudatosítani a társadalmi nemek jelentőségét a kutatás folyamatában, a kutatás eredményeinek alkalmazásában. Tudatosítani, hogy ez minden tudományágban mind a kutatási témákban, mind a kutatás megvalósításában hozzáadott értéket képvisel. Biztatni a kutatókat, hogy integrálják a kutatásaikba a nemekre érzékeny kutatást. Megtanítani a pályázókat hogyan integrálhatják pályázatukba a társadalmi nemek szempontját horizontálisan, vagyis a kutatás minden szintjén vegyék figyelembe, ahol csak mód van rá. A társadalmi nemek témájához kapcsolódó kutatások pályázati támogatása. Gendertudományi központ alapítása a felsőoktatási intézményekben. Olyan képzési programok indítása, amelyek több ismerethez juttatnak a társadalmi nemekről, és ezáltal hozzásegítenek a társadalom szemléletének megváltozásához. Gendertudományi központok hálózatának létrehozása.

7 További információk a Gendera projektről:

A NŐK A TUDOMÁNYBAN EGYESÜLET STRATÉGIA

A NŐK A TUDOMÁNYBAN EGYESÜLET STRATÉGIA A NŐK A TUDOMÁNYBAN EGYESÜLET STRATÉGIA A Nők a Tudományban Egyesület (továbbiakban Egyesület) stratégiai célja, hogy támogassa mindazokat a törekvéseket és intézkedéseket, amelyek biztosítják a nők és

Részletesebben

Nők szerepe a kutatásfejlesztésben. Dr. Groó Dóra Ügyvezető igazgató Tudományos és Technológiai Alapítvány

Nők szerepe a kutatásfejlesztésben. Dr. Groó Dóra Ügyvezető igazgató Tudományos és Technológiai Alapítvány Nők szerepe a kutatásfejlesztésben Dr. Groó Dóra Ügyvezető igazgató Tudományos és Technológiai Alapítvány Politikai háttér Lisszabon, Európai Tanács ülése, 2000. Cél: 2010-re az EU legyen a legversenyképesebb

Részletesebben

Mennyiben veszi figyelembe a Horizont 2020 a gender szempontokat?

Mennyiben veszi figyelembe a Horizont 2020 a gender szempontokat? Mennyiben veszi figyelembe a Horizont 2020 a gender szempontokat? Dr. Groó Dóra a Nők a Tudományban Egyesület elnöke ERA 2020 Célkitűzés: a nemi esélyegyenlőség és a gender dimenzió integrálása a H2020

Részletesebben

Magyar Fejlesztési Központ október 12.

Magyar Fejlesztési Központ október 12. Magyar Fejlesztési Központ 2015. október 12. Létrehívás A magyar Kormány felismerte, hogy a 2014-2020-as programozási időszakban Magyarország számára rendelkezésre álló, az Európai Strukturális és Beruházási

Részletesebben

Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia április 22.

Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia április 22. Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia 2016. április 22. A FENNTARTHATÓSÁGRA NEVELÉS LEHETŐSÉGEI Galambos Annamária főosztályvezető Földművelésügyi Minisztérium VÁLTSUNK SZEMLÉLETET!

Részletesebben

Tudománypolitikai kihívások a. 2014-2020-as többéves pénzügyi keret tervezése során

Tudománypolitikai kihívások a. 2014-2020-as többéves pénzügyi keret tervezése során Tudománypolitikai kihívások a 2014-2020-as többéves pénzügyi keret tervezése során Dr. Kardon Béla Főosztályvezető Tudománypolitikai Főosztály Felsőoktatásért Felelős Államtitkárság A kormányzati K+F+I

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM KALOCSAI KORNÉL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG

Részletesebben

NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL

NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL Ferenczi Andrea elnök Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség elnökségi tag Older Women Network Europe AZ ÖREGEDÉS MŰVÉSZETE Nyíregyházi Gerontológiai Napok IV. Nemzetközi Konferencia

Részletesebben

Hazai és nemzetközi lehetőségek KKV-k számára

Hazai és nemzetközi lehetőségek KKV-k számára Kutatási és Technológiai Innovációs Alap - 2012 Új innovációs pályázatok az ÚSZT keretében Kiemelt figyelem a K+F+I témájú pályázatokra. 5 pályázati konstrukció Hazai és nemzetközi lehetőségek KKV-k számára

Részletesebben

A K+F+I forrásai között

A K+F+I forrásai között Joint Venture Szövetség EU 2014-2020 Konferencia 2014. január 30. A K+F+I forrásai 2014-2020 között Pecze Tibor Csongor elnök Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal EU tematikus célok Kötelező illeszkedés OP-k

Részletesebben

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Az információs társadalom európai jövőképe Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az eeurope program félidős értékelése SWOT elemzés Az információs

Részletesebben

Innováció és stratégia Dr. Greiner István MISZ, általános elnökhelyettes

Innováció és stratégia Dr. Greiner István MISZ, általános elnökhelyettes Innováció és stratégia Dr. Greiner István MISZ, általános elnökhelyettes 2013. február 07. Magyar Innovációs Szövetség Tevékenység: műszaki, technológiai innováció érdekképviselete, érdekérvényesítés innováció

Részletesebben

Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben

Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben Tószegi-Faggyas Katalin vidékfejlesztési igazgató Vidékfejlesztési és Szaktanácsadási Igazgatóság Tudásmegosztó Nap - Székesfehérvár, 2014. november 27. A vidékfejlesztés

Részletesebben

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása MTVSZ, 2013.10.01 Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása A közép-magyarországi régió és a VEKOP speciális helyzete A KMR és a régió fejlesztését célzó VEKOP speciális helyzete: Párhuzamosan

Részletesebben

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban Döbrönte Katalin Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkárság Gazdaságtervezési Főosztály

Részletesebben

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan TÁMOP 4.2.1C-14/1/Konv-2015-0012 Völgyiné Nadabán Márta Miskolc MJV Önkormányzata, partner szintű

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a Felsőoktatási Nemzeti Pályatárs Ösztöndíj Programról

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a Felsőoktatási Nemzeti Pályatárs Ösztöndíj Programról OKTATÁSI MINISZTER 8024-1/2006. TERVEZET! (OM honlap) ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a Felsőoktatási Nemzeti Pályatárs Ösztöndíj Programról Budapest, 2006. március I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 1. Tartalmi

Részletesebben

NKFIH: Innováció a versenyképességért

NKFIH: Innováció a versenyképességért NKFIH: Innováció a versenyképességért Budapest, 2015. november 30. Tudomány- és innovációpolitikai alapvetések innovációpolitika tudomány- és gazdaságpolitikai összefüggésrendszerben növekvő mértékű részvétel

Részletesebben

Tartalom. Dr. Bakonyi Péter c. docens. Midterm review: összefoglaló megállapítások. A A célkitűzések teljesülése 2008-ig

Tartalom. Dr. Bakonyi Péter c. docens. Midterm review: összefoglaló megállapítások. A A célkitűzések teljesülése 2008-ig Tartalom i2010 - Midterm review Lisszaboni célok és az információs társadalom Az i2010 program főbb célkitűzései A A célkitűzések teljesülése 2008-ig Dr. Bakonyi Péter c. docens Legfontosabb teendők 2010-ig

Részletesebben

Dr. Bakonyi Péter c. docens

Dr. Bakonyi Péter c. docens i2010 - Midterm review Dr. Bakonyi Péter c. docens Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az i2010 program főbb célkitűzései A A célkitűzések teljesülése 2008-ig Legfontosabb teendők 2010-ig

Részletesebben

Kormányzati CSR Prioritások és Cselekvési Terv Magyarországon Amit mérünk javulni fog MAF Konferencia, október 02.

Kormányzati CSR Prioritások és Cselekvési Terv Magyarországon Amit mérünk javulni fog MAF Konferencia, október 02. Kormányzati CSR Prioritások és Cselekvési Terv Magyarországon Amit mérünk javulni fog MAF Konferencia, 2014. október 02. Tölgyes Gabriella Vezető főtanácsos, CSR koordinátor Nemzetgazdasági Minisztérium

Részletesebben

A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel

A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel A szociális védelemről és társadalmi befogadásról szóló 2008. évi Közös Jelentés A szegénység 78 millió embert, köztük

Részletesebben

A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal pályázati stratégiája Ötlettől a piacig

A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal pályázati stratégiája Ötlettől a piacig A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal pályázati stratégiája Ötlettől a piacig Dr. Csopaki Gyula elnök 2009. május 27. Európai Minőségügyi Szervezet 1. K+F+I pozíciónk Európában EU27 - Egyesített innovációs

Részletesebben

H 2020 munkacsoport alakuló értekezlet

H 2020 munkacsoport alakuló értekezlet Interdiszciplináris kutatói teamek létrehozása és felkészítése a nemzetközi programokban való részvételre a Miskolci Egyetem stratégiai kutatási területein TÁMOP-4.2.2.D-15/1/KONV-2015-0017 H 2020 munkacsoport

Részletesebben

TUDOMÁNY ÉS TUDOMÁNYFINANSZÍROZÁS A K+F+I RENDSZERBEN

TUDOMÁNY ÉS TUDOMÁNYFINANSZÍROZÁS A K+F+I RENDSZERBEN TUDOMÁNY ÉS TUDOMÁNYFINANSZÍROZÁS A K+F+I RENDSZERBEN Fonyó Attila Osztályvezető Nemzeti Erőforrás Minisztérium Felsőoktatásért és Tudománypolitikáért Felelős Helyettes Államtitkárság Tudománypolitikai

Részletesebben

Fejezeti indokolás LXIX. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap

Fejezeti indokolás LXIX. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap Fejezeti indokolás LXIX. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap I. A célok meghatározása, felsorolása Az Alap a kutatás-fejlesztés és a technológiai innováció állami támogatását biztosító, az államháztartásról

Részletesebben

Humán erőforrások és mobilitás a 6. Keretprogramban. Csuzdi Szonja Ideiglenes Mobilitási NCP Oktatási Minisztérium Kutatás-fejlesztési Helyettes

Humán erőforrások és mobilitás a 6. Keretprogramban. Csuzdi Szonja Ideiglenes Mobilitási NCP Oktatási Minisztérium Kutatás-fejlesztési Helyettes Humán erő és mobilitás a 6. Csuzdi Szonja Ideiglenes Mobilitási NCP Oktatási Minisztérium Kutatás-fejlesztési Helyettes Államtitkárság Humán erő és mobilitás a 6. EK Keretprogram 16 270! Az európai kutatás

Részletesebben

A női erőforrás menedzsment fontossága és aktuális kérdései. Dr. Vámosi Tamás egyetemi adjunktus PTE FEEK

A női erőforrás menedzsment fontossága és aktuális kérdései. Dr. Vámosi Tamás egyetemi adjunktus PTE FEEK A női erőforrás menedzsment fontossága és aktuális kérdései Dr. Vámosi Tamás egyetemi adjunktus PTE FEEK Bevezető gondolatok A nők esélyegyenlőségi törekvései már régóta a társadalmigazdasági rendszer

Részletesebben

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 A támogató és a lebonyolítók Forrás EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus Lebonyolítók Ökotárs Alapítvány Autonómia Alapítvány Demokratikus Jogok Fejlesztéséért

Részletesebben

INTERREG EUROPE EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INTERREG EUROPE. Kelenné Török Lívia Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal

INTERREG EUROPE EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INTERREG EUROPE. Kelenné Török Lívia Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal INTERREG EUROPE EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INTERREG EUROPE Kelenné Török Lívia Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Smart Event Europe, date, 2014.12.09. place Debrecen 2. A program előkészítéstől

Részletesebben

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik Géniusz Országos Tehetségnap Budapest, 2010. március 27. Sarka Ferenc a Magyar Tehetséggondozó Társaság alelnöke A tehetségsegítés nemzeti

Részletesebben

hatályos:

hatályos: 1886/2016. (XII. 28.) Korm. határozat az Egészséges Magyarország 2014 2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia 2017 2018 évekre vonatkozó cselekvési tervéről A Kormány hatályos: 2016.12.28 - a) elfogadja az

Részletesebben

VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKA

VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKA VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKA 2014-2020 UDVARDY Péter egyetemi docens ÓE AMK NVS A Nemzeti Vidékstratégia (NVS) célja, hogy a Magyarország vidéki térségeinek nagy részén érvényesülő kedvezőtlen folyamatokat

Részletesebben

Az Európai Női Lobbi Együtt a nők jogaiért és a társadalmi nemek egyenlőségéért Európában Mérlegen az atipikus foglalkoztatás Budapest,

Az Európai Női Lobbi Együtt a nők jogaiért és a társadalmi nemek egyenlőségéért Európában Mérlegen az atipikus foglalkoztatás Budapest, Az Európai Női Lobbi Együtt a nők jogaiért és a társadalmi nemek egyenlőségéért Európában Mérlegen az atipikus foglalkoztatás Budapest, 2012.05.14. Brigitte Triems EWL past President Az Európai Női Lobbi

Részletesebben

A társadalmi részvétel rendhagyó formái NYÍLT KORMÁNYZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS

A társadalmi részvétel rendhagyó formái NYÍLT KORMÁNYZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS A társadalmi részvétel rendhagyó formái NYÍLT KORMÁNYZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS Az Együttműködésről Mi is az az OGP? A Nyílt Kormányzati Együttműködés (Open Government Partnership - OGP) egy önkéntes részvételen

Részletesebben

INTELLIGENS SZAKOSODÁSI STRATÉGIÁK. Uniós válasz a gazdasági válságra

INTELLIGENS SZAKOSODÁSI STRATÉGIÁK. Uniós válasz a gazdasági válságra INTELLIGENS SZAKOSODÁSI STRATÉGIÁK Uniós válasz a gazdasági válságra INTELLIGENS SZAKOSODÁSI STRATÉGIÁK. MEGHATÁROZÁS 2014. évi 1303 sz. EU Rendelet

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi munkaterve Elfogadta: A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a 2011. február 17-i ülésén 1 Jelen dokumentum a Nyugat-dunántúli Regionális

Részletesebben

Digitális Nemzet Az infokommunikációs iparág stratégiai irányai. Nyitrai Zsolt Infokommunikációs államtitkár, NFM

Digitális Nemzet Az infokommunikációs iparág stratégiai irányai. Nyitrai Zsolt Infokommunikációs államtitkár, NFM Digitális Nemzet Az infokommunikációs iparág stratégiai irányai Nyitrai Zsolt Infokommunikációs államtitkár, NFM Szervezet Infokommunikációs Államtitkár Hírközlésért és audiovizuális médiáért felelős helyettes

Részletesebben

A Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló kormányhatározat

A Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló kormányhatározat A Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló kormányhatározat Magyarország Kormánya kiemelt figyelmet fordít és felelősséget visel a fogyatékos személyek iránt, és biztosítani kívánja e

Részletesebben

2010. A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztések támogatása 2010.10.21.

2010. A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztések támogatása 2010.10.21. 2010. A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztések támogatása 2010.10.21. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben

Részletesebben

Horizontális szempontok: környezeti fenntarthatóság esélyegyenlőség

Horizontális szempontok: környezeti fenntarthatóság esélyegyenlőség Horizontális szempontok: környezeti fenntarthatóság esélyegyenlőség Czippán Katalin 2004. június 24. Európai Tanács 1260/1999 rendelete preambuluma: Mivel a Közösség gazdasági és szociális kohézió erősítését

Részletesebben

A HORIZONT 2020 dióhéjban

A HORIZONT 2020 dióhéjban Infokommunikációs technológiák és a jövő társadalma (FuturICT.hu) projekt TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0013 A HORIZONT 2020 dióhéjban Hálózatépítő stratégiai együttműködés kialakítását megalapozó konferencia

Részletesebben

Területfejlesztési konferencia. Az innováció szerepe Nógrád megye gazdasági fejlődésében

Területfejlesztési konferencia. Az innováció szerepe Nógrád megye gazdasági fejlődésében Területfejlesztési konferencia Dr. Simonyi Sándor - ügyv. ig. (TRIGON, SIK) Kókai Szabina - ügyv. ig. (UNIVERSIS Kft.) Az innováció szerepe Nógrád megye gazdasági fejlődésében 2012.11.29. Lehetséges gazdasági

Részletesebben

K F I Egészségipari Stratégiai Fehér Könyv

K F I Egészségipari Stratégiai Fehér Könyv Innovatív Gyógyszerek Kutatására Irányuló Nemzeti Technológiai Platform P L A T F O R M N A P K F I Egészségipari Stratégiai Fehér Könyv Dr. Oberfrank Ferenc MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet

Részletesebben

- Esélyegyenlőségi szempontok érvényesítése a pályázatokban -

- Esélyegyenlőségi szempontok érvényesítése a pályázatokban - - Esélyegyenlőségi szempontok érvényesítése a pályázatokban - A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásainak megerősítése ÁROP-1.1.5/C A Tokaji kistérség fejlesztési

Részletesebben

Jean Monnet tevékenységek

Jean Monnet tevékenységek Jean Monnet tevékenységek Nemzetközi pályázati lehetőségek a felsőoktatás fejlesztésében Európán belül és a világban 2014. november 3. Koós-Herold Zsuzsa A Jean Monnet tevékenységek fő célja az oktatás

Részletesebben

GYES-menedzsment a munkáltatók és a munkavállalók szerepe a nők sikeres munkaerőpiaci visszatérésében

GYES-menedzsment a munkáltatók és a munkavállalók szerepe a nők sikeres munkaerőpiaci visszatérésében GYES-menedzsment a munkáltatók és a munkavállalók szerepe a nők sikeres munkaerőpiaci visszatérésében Egyenlő Bánásmód Hatóság Tapasztalat átadó konferencia 2012.11.15. Misszió Jövőképünk egy olyan társadalom,

Részletesebben

PANNON INNOVÁCIÓS ÉS KREATÍVIPARI KLASZTER PIKK

PANNON INNOVÁCIÓS ÉS KREATÍVIPARI KLASZTER PIKK PANNON INNOVÁCIÓS ÉS KREATÍVIPARI KLASZTER PIKK A klaszter menedzsment szervezete a Pannon Novum Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Nonprofit Kft. Győr Szombathely Zalaegerszeg A Nyugat-dunántúli régióban

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2015 GINOP ÜTEMTERV 2015 II. VÁLTOZAT

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2015 GINOP ÜTEMTERV 2015 II. VÁLTOZAT Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2015 GINOP ÜTEMTERV 2015 II. VÁLTOZAT Felhívás azonosító jele tervezett ideje GINOP-14-1.2.1. Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak

Részletesebben

Nemzeti Klaszter Konferencia

Nemzeti Klaszter Konferencia Nemzeti Klaszter Konferencia 2012. Március 27. Pécs Tartalom DCCA rövid bemutatása Duna Stratégia rövid bemutatása A klasztertevékenységek kapcsolódása a Stratégiához / PA 8/ PA 8 terület projektpéldáinak

Részletesebben

Kormányzati ösztönzők az innovatív vállalkozások részére. 2013. november 22.

Kormányzati ösztönzők az innovatív vállalkozások részére. 2013. november 22. Kormányzati ösztönzők az innovatív vállalkozások részére 2013. november 22. Innovációs teljesítmény - EU Innovation Scoreboard 2013 Innovációs Alap A 2013-as kiírású pályázatok státusza (VKSZ integrált

Részletesebben

Innovatív elemek a foglalkoztatási projektekben, az OFA NKft. szerepe a projektek megvalósításában

Innovatív elemek a foglalkoztatási projektekben, az OFA NKft. szerepe a projektek megvalósításában Innovatív elemek a foglalkoztatási projektekben, az OFA NKft. szerepe a projektek megvalósításában X. Országos tranzitfoglalkoztatási konferencia A civil szervezetek szerepe a munkaerőpiacon hátrányos

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN Miben különböznek a nemzetközi programok? 1. Idegen nyelv használata 2. Konzorciumépítés

Részletesebben

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája Magyar Műszaki Értelmiség Napja 2009. Dr. Szépvölgyi Ákos KDRIÜ Nonprofit Kft. 2009.05.14. A Közép-Dunántúl hosszú távú területfejlesztési koncepciója (1999)

Részletesebben

GAZDASÁGÉLÉNKÍTÉS ÉS MUNKAHELYTEREMTÉS TEMATIKUS FEJLESZTÉSI PROGRAM

GAZDASÁGÉLÉNKÍTÉS ÉS MUNKAHELYTEREMTÉS TEMATIKUS FEJLESZTÉSI PROGRAM GAZDASÁGÉLÉNKÍTÉS ÉS MUNKAHELYTEREMTÉS TEMATIKUS FEJLESZTÉSI PROGRAM 2. Döntéshozói Munkacsoport Balás Gábor HÉTFA Elemző Központ Kft. 2015. június 4. A TFP tervezési folyamata Döntéshozói munkacsoport

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁSTENGELY 1. Térségi a foglalkoztatási helyzet javítása

Részletesebben

Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai. 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök

Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai. 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök Életszínvonal, életminőség Magyarország versenypozícióját a magyar gazdaság

Részletesebben

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE CO&CO COMMUNICATION - ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV - 1.oldal A Co&Co Communication Kft esélyegyenlőségi terve az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

Részletesebben

VAS MEGYE TOP 100 konferencia Nyugat-Pannon Növekedési Zóna Program

VAS MEGYE TOP 100 konferencia Nyugat-Pannon Növekedési Zóna Program VAS MEGYE TOP 100 konferencia Nyugat-Pannon Növekedési Zóna Program Szijártó Zsolt ügyvezető igazgató,nypjmk Budapest, 2014. november 20. Fejlődési alapok Növekedési tengelyek Verseny-előnyök Hatások

Részletesebben

aa) az érintett közművek tekintetében a nemzeti fejlesztési miniszter és a belügyminiszter bevonásával, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési

aa) az érintett közművek tekintetében a nemzeti fejlesztési miniszter és a belügyminiszter bevonásával, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési 1486/2015. (VII. 21.) Korm. határozat a Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósításával kapcsolatos aktuális feladatokról, valamint egyes kapcsolódó kormányhatározatok módosításáról 1. A Kormány

Részletesebben

Vállalati felelősségvállalás TÜV Rheinland InterCert Kft.

Vállalati felelősségvállalás TÜV Rheinland InterCert Kft. Vállalati felelősségvállalás TÜV Rheinland InterCert Kft. Küldetés Víziónk Elkötelezettek vagyunk egy olyan jövő iránt, melyben az emberiség és a környezet érdekei hosszú távon is egyaránt érvényesülnek.

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései. Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26.

Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései. Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26. Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26. Innovációs tevékenység célja Magasabb hozzáadott érték Versenyelőny Piacbővítés CSOMIÉP Kft. Legrand Zrt.

Részletesebben

Előadás elhangzott: Magyar Ifjúsági Konferencia visegrádi ünnepi ülése, szakmai panel, 2014. december 13.

Előadás elhangzott: Magyar Ifjúsági Konferencia visegrádi ünnepi ülése, szakmai panel, 2014. december 13. Előadó: Majzik Balázs főosztályvezető-helyettes EMMI Ifjúságügyi Főosztály Előadás témája: Emberi Erőforrás Fejlesztési OP, 2014-2020 Előadás elhangzott: Magyar Ifjúsági Konferencia visegrádi ünnepi ülése,

Részletesebben

Kormányzati kiberbiztonsági koordináció eredményei, stratégiai elvárások az NKE képzésével kapcsolatban

Kormányzati kiberbiztonsági koordináció eredményei, stratégiai elvárások az NKE képzésével kapcsolatban Kormányzati kiberbiztonsági koordináció eredményei, stratégiai elvárások az NKE képzésével kapcsolatban Dr. Szemerkényi Réka a miniszterelnök kül- és biztonságpolitikai főtanácsadója, kiberkoordinátor

Részletesebben

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak.

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Horizon 2020 Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Munkatársainkkal a kis- és középvállalkozások, önkormányzatok, érdekképviseleti

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Elnökjelölti program Béres József

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Elnökjelölti program Béres József Magyar Elektrotechnikai Egyesület Elnökjelölti program 2016-2019 Béres József Budapest, 2016. április 11. 2. oldal Bevezetés A MEE elnökeként 3 évet dolgoztam az Elnökség tagjaival közösen az előző Elnöki

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program. A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési kerete

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program. A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési kerete Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési kerete A kis és középvállalkozások versenyképességének javítása

Részletesebben

A Gazdasági és Innovációs Operatív Program várható pályázati forrásainak bemutatása különös tekintettel a

A Gazdasági és Innovációs Operatív Program várható pályázati forrásainak bemutatása különös tekintettel a A Gazdasági és Innovációs Operatív Program várható pályázati forrásainak bemutatása különös tekintettel a Stratégiai K+F műhelyek kiválósága GINOP-2.3.2-15 SZTE Kutatás-fejlesztési és Innovációs Igazgatóság

Részletesebben

A díszkertész ágazat kutatási és innovációs kilátásai 2014-2020 közötti időszakban

A díszkertész ágazat kutatási és innovációs kilátásai 2014-2020 közötti időszakban A díszkertész ágazat kutatási és innovációs kilátásai 2014-2020 közötti időszakban Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Földművelésügyi Minisztérium Budapest, 2014. szeptember

Részletesebben

IPARI PARKOK FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON

IPARI PARKOK FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON IPARI PARKOK FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON DÉL-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. 2009. június 17. RAKUSZ LAJOS TISZTELETI ELNÖK IPE Ipari-, Tudományos-, Innovációs- és Technológiai

Részletesebben

A fenntartható fejlődés megjelenése az ÚMFT végrehajtása során Tóth Tamás Koordinációs Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2009. szeptember 30. Fenntartható fejlődés A fenntarthatóság célja

Részletesebben

Baross Gábor program 2009 Észak-Alföldi régió

Baross Gábor program 2009 Észak-Alföldi régió Baross Gábor program 2009 Észak-Alföldi régió Dr. Grasselli Norbert igazgató Pályázati programok harmonizálása 8 pályázatból álló portfolió: az a pályázók részéről a legnagyobb érdeklődést kiváltó pályázati

Részletesebben

Mit tehet az állam az informatikus képzés ösztönzéséért? Dr. Kelemen Csaba főosztályvezető március 19.

Mit tehet az állam az informatikus képzés ösztönzéséért? Dr. Kelemen Csaba főosztályvezető március 19. Mit tehet az állam az informatikus képzés ösztönzéséért? Dr. Kelemen Csaba főosztályvezető 2016. március 19. 21-22 % A digitális gazdaság a bruttó hazai termék (a továbbiakban: GDP) 21-22%-kát adja. Stabil

Részletesebben

A KUTATÁS-FEJLESZTÉS-INNOVÁCIÓ SZINERGIÁJA HAZAI VERSENYPÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK A GAZDASÁGI SZFÉRA SZEREPLŐINEK

A KUTATÁS-FEJLESZTÉS-INNOVÁCIÓ SZINERGIÁJA HAZAI VERSENYPÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK A GAZDASÁGI SZFÉRA SZEREPLŐINEK Mintacím szerkesztése A KUTATÁS-FEJLESZTÉS-INNOVÁCIÓ SZINERGIÁJA HAZAI VERSENYPÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK A GAZDASÁGI SZFÉRA SZEREPLŐINEK Szigeti Gyula Péter, elnökhelyettes Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS 28. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. . sz. példány

ZRÍNYI MIKLÓS 28. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. . sz. példány ZRÍNYI MIKLÓS 28. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. sz. példány A SZAK- ÉS SZAKIRÁNYFELELŐS FELADAT- ÉS HATÁSKÖREINEK SZABÁLYZATA - 2007 - 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET Általános

Részletesebben

Gazdaságfejlesztés 2014-2020. Biró Eszter igazgató MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ. Debrecen, 2013.11.29.

Gazdaságfejlesztés 2014-2020. Biró Eszter igazgató MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ. Debrecen, 2013.11.29. Gazdaságfejlesztés 2014-2020 Biró Eszter igazgató MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Debrecen, 2013.11.29. Partneri kapcsolat alakult ki az ügyfelekkel Projekt Partner Rendszer A Projekt Partneri Rendszer

Részletesebben

2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin

2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin 2015.06.17. 2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin NORRIA Észak-magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft.

Részletesebben

Az Európai Unió 7. kutatás - fejlesztési keretprogramja

Az Európai Unió 7. kutatás - fejlesztési keretprogramja Szeged, 2008.03.30. Az Európai Unió 7. kutatás - fejlesztési keretprogramja Támogatónk: Előadó: Nagy Gábor Dániel Email: ngd@dartke.hu Web: www.dartke.hu A 7. keretprogram és háttere A közösségi szintű

Részletesebben

Földrajzilag egymáshoz közel elhelyezkedő vállalkozások alkotják Gazdasági és nem közigazgatási régió

Földrajzilag egymáshoz közel elhelyezkedő vállalkozások alkotják Gazdasági és nem közigazgatási régió fejlesztés az Új Széchenyi Terv keretében Somkuti Mátyás MAG fejlesztési Iroda Budapest, 2012. június 6. A klaszterek, mint az innovációt és a versenyképességet elősegítő szerveződések Elhelyezkedés jellemzői

Részletesebben

A Haza üdvére és a Köz szolgálatában. ÁROP 1.1.15 Közszolgáltatások versenyképességi szempontú javítása

A Haza üdvére és a Köz szolgálatában. ÁROP 1.1.15 Közszolgáltatások versenyképességi szempontú javítása A Haza üdvére és a Köz szolgálatában ÁROP 1.1.15 Közszolgáltatások versenyképességi szempontú javítása ZÁRÓ KONFERENCIA Dr. Cserháti Ilona Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal, Kutatási Osztály A projekt

Részletesebben

várható fejlesztési területek

várható fejlesztési területek 2014-2020 várható fejlesztési területek EU támogatási prioritások A Bizottság által meghatározott 11 tematikus célkitűzéshez való kötelező illeszkedés 1.a kutatás, a technológiai fejlesztés és innováció

Részletesebben

Az Európai Szociális Párbeszéd legutóbbi eredményei

Az Európai Szociális Párbeszéd legutóbbi eredményei Az Európai Szociális Párbeszéd legutóbbi eredményei Szeminárium: "Hogyan alkalmazható a sikeresebb szociális párbeszéd rendszerek "bevált gyakorlata?" Magyarország, 2016.ápr.21. Ruairi Fitzgerald, ESZSZ

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 194/2009-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről Budapest, 2009. január 2 Vezetői összefoglaló

Részletesebben

Szerepünk a szociális gazdaságban. Kisbér, 2015. március 4.

Szerepünk a szociális gazdaságban. Kisbér, 2015. március 4. Szerepünk a szociális gazdaságban Kisbér, 2015. március 4. Az OFA szerepe a foglalkoztatás elősegítésében 1. 1992-től foglalkoztatási (kísérleti) programok támogatása (Telepes, Lakmusz, Tranzit, Újra Dolgozom,

Részletesebben

A FELSŐOKTATÁSI MINŐSÉGI DÍJ MODELL BEMUTATÁSA

A FELSŐOKTATÁSI MINŐSÉGI DÍJ MODELL BEMUTATÁSA MOLNÁRNÉ STADLER KATALIN TUNKLI GÁBOR A FELSŐOKTATÁSI MINŐSÉGI DÍJ MODELL BEMUTATÁSA FMD 2011 DÍJÁTADÓ, 2011. OKTÓBER 26. Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 Az előadás tartalma

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM KUTATÁS, FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓ TÁMOGATÁS A GINOP-BAN Keller Péter főosztályvezető-helyettes Nemzetgazdasági Minisztérium Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős

Részletesebben

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Dr. Maácz Miklós főosztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium Kontextus Európa 2020 Stratégia:

Részletesebben

KIBONTAKOZÓ TENDENCIÁK AZ IPARI PARKOK TERÉN

KIBONTAKOZÓ TENDENCIÁK AZ IPARI PARKOK TERÉN KIBONTAKOZÓ TENDENCIÁK AZ IPARI PARKOK TERÉN REevolutio Regionális Fejlesztési Konferencia és Kerekasztal 2009. június 3. RAKUSZ LAJOS TISZTELETI ELNÖK IPE Ipari-, Tudományos-, Innovációs- és Technológiai

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

A magyar élelmiszeripar prioritások és kihívások: az Élelmiszer az életért Magyar Nemzeti Technológiai Platform. 1 A Magyar Nemzeti Élelmiszertechnológiai Platform Célja ipar igényeinek Rendszeres párbeszéd

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁS: 1-22. Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság 2007/2206(INI) 4.3.2008. Véleménytervezet Den Dover (PE400.

EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁS: 1-22. Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság 2007/2206(INI) 4.3.2008. Véleménytervezet Den Dover (PE400. EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság 2007/2206(INI) 4.3.2008 MÓDOSÍTÁS: 1-22 Den Dover (PE400.662v02-00) a nőkről és a tudományról (2007/2206(INI)) AM\712026.doc PE402.819v01-00

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 2013 Figyelem!!! A szakdolgozat készítésére vonatkozó szabályokat a hallgatónak a témát kijelölő kari sajátosságok figyelembe

Részletesebben

Nemzeti vidékstratégia - birtokrendezés - vidékfejlesztés

Nemzeti vidékstratégia - birtokrendezés - vidékfejlesztés Nemzeti vidékstratégia - birtokrendezés - vidékfejlesztés UDVARDY Péter egyetemi docens ÓE AMK NVS A Nemzeti Vidékstratégia (NVS) célja, hogy a Magyarország vidéki térségeinek nagy részén érvényesülő kedvezőtlen

Részletesebben

A projekt folytatási lehetőségei

A projekt folytatási lehetőségei "Függő(k) kapcsolatok - a drog területet képviselő civil szervezetek érdekképviseleti célú együttműködését fejlesztő projektje az ország három régiójában A projekt folytatási lehetőségei Gondi János Debrecen,

Részletesebben

LXII. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap

LXII. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap LXII. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap Alap fejezet száma és megnevezése: LXII. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap Alap felett rendelkező megnevezése: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési

Részletesebben

HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS

HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS Társadalmi Innovációk generálása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0009 HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS Helyi foglalkoztatást erősítő (aktív) foglalkoztatáspolitikai eszközök

Részletesebben