a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T"

Átírás

1 EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE március 12-én a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1. Városi Sporttelep működtetéséről 2. Felnőtt háziorvosi feladat-ellátási szerződés megkötéséről 3. Szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztásáról 4. Családbarát munkahely kialakítása Edelény Város Polgármesteri Hivatalban című pályázat benyújtásáról (CSP-CSBM-14) 5. Az I. és II. világháborús emlékmű helyreállítását megvalósító pályázat benyújtásáról 6. A Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak Egyesületének kiegészítő támogatásáról 7. A Borsod-Torna-Gömör Egyesülethez való csatlakozásról 8. Gyermekeinkért Közalapítvány megszüntetéséhez szükséges költségek biztosításáról 9. Erasmus+ programban való részvételről E d e l é n y, március 12. Vártás József jegyző 1

2 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 12- én a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendkívüli nyílt ülésén. Jelen vannak: Igazoltan távol: Molnár Oszkár polgármester, Antal Pál, Csabai Gyula, Korbély Györgyi Katalin, Lázár István, Magyar Árpádné képviselők, Szőrné Zsigrai Erika alpolgármester, Sztankóné Sándor Ibolya képviselő, Baricska Jánosné, Virág Tamás képviselők Vattay Béla alpolgármester Tanácskozási joggal jelen volt: Vártás József jegyző Ambrusics Tibor aljegyző Száz Attiláné Pénzügyi Osztály vezetője Molnár Oszkár polgármester köszönti a rendkívüli nyílt testületi ülésen résztvevőket, majd megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a 11 fős testületből 8 fő jelen van. Napirend előtt polgármester uszoda építéséről tájékoztatta a képviselő-testületet és a lakosságot. Elmondta, hogy a Kormány első körben támogatta Edelényt az uszodaépítéssel kapcsolatban. Az első körös találkozáson már túl vannak, ahol a megye egy részének érintett települései vettek részt. Tulajdonképpen Edelényen kívül Putnok az, ahol épülni fog uszoda, és szó volt még néhány sportszoba és tornaterem megépítéséről is. Vígh László kormánybiztos úrral találkoztak ezen az egyeztetésen, és holnap Budapesten kétoldalú tárgyalásokat fognak folytatni kormánybiztos úrral, ahol már konkrét dolgokról fognak tárgyalni, nevezetesen arról, hogy mikor, hol, és mennyiből épülhet meg Edelényben az uszoda. Szerinte nyilvánvaló és a legcélszerűbb, ha az új sporttelep területén valósul meg az uszoda, vagyis a volt Szabó Lőrinc iskola végén a sporttelep felé eső részén. Elmondta még, hogy kétféle uszodát építenek, egy 25x15 m-est, illetve 33x15 m-est. Ez lesz az egyik dolog, amiről majd tárgyalnak, illetve, hogy melyik épüljön meg. Emelhető aljú medencéről van szó, ami azt jelenti, hogy 80 cm-tő 190 cm-ig terjedhet a víz magassága, tehát tanuszodaként, illetve a nagy közönség számára iskolai idő után, 4 óra után, este 10-ig történő nyitva tartással fog üzemelni. Az uszodát nem az önkormányzatnak kell üzemeltetni, a sportközpont lesz az üzemeltető, tehát minden költség őket fogja terhelni, a kivitelezési és a működtetési költség is. Ami még egy tárgyalási pont, az az, hogy a Kormány elvárja minden érintett önkormányzattól, hogy szálljon be önerővel. Az nincs leírva, hogy kötelező, az sem, hogy mettől meddig. Az is elhangzott még, hogy 10 %-tól 50 %-ig szállnak be azok az önkormányzatok, - pl. Balassagyarmat neve hangzott el konkrétan akik érintettek majd országosan ebben az uszodaépítési programban. A holnapi tárgyalásról a jövő hét szerdai rendes testületi ülésen fogja tájékoztatni a képviselő-testületet és a város nyilvánosságát. 2

3 Ezt követően ismerteti a rendkívüli ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint: 1. Városi Sporttelep működtetéséről 2. Felnőtt háziorvosi feladat-ellátási szerződés megkötéséről 3. Szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztásáról Előadó: jegyző 4. Családbarát munkahely kialakítása Edelény Város Polgármesteri Hivatalban című pályázat benyújtásáról (CSP-CSBM-14) 5. Az I. és II. világháborús emlékmű helyreállítását megvalósító pályázat benyújtásáról 6. A Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak Egyesületének kiegészítő támogatásáról 7. A Borsod-Torna-Gömör Egyesülethez való csatlakozásról Javasolja napirendre felvenni a Gyermekeinkért Közalapítvány megszüntetéséhez szükséges költségek biztosításáról szóló 33./ sorszámú előterjesztést, valamint az Erasmus-programban való részvételről szóló 34./ sorszámú előterjesztést. A módosító javaslatot szavazásra bocsátja. Képviselő-testület a módosító javaslatot 8 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével - 8 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta. Megkérdezi, hogy a képviselő-testület tagjai részéről a rendkívüli ülés napirendi pontjaival kapcsolatban van-e észrevétel, javaslat, indítvány? A képviselő-testület tagjai részéről észrevétel, javaslat, indítvány nem volt. Polgármester javasolja a rendkívüli ülés napirendi pontjainak elfogadását a módosítással együtt. Képviselő-testület a rendkívüli ülés napirendi pontjait a módosítással együtt 8 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével - 8 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a következő határozatot: 3

4 EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2014.(III.12.) H A T Á R O Z A T A Tárgy: Rendkívüli testületi ülés napirendi pontjainak meghatározása. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendkívüli ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint határozza meg: 1./ Városi Sporttelep működtetéséről 2./ Felnőtt háziorvosi feladat-ellátási szerződés megkötéséről 3./ Szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztásáról Előadó: jegyző 4./ Családbarát munkahely kialakítása Edelény Város Polgármesteri Hivatalban című pályázat benyújtásáról (CSP-CSBM-14) 5./ Az I. és II. világháborús emlékmű helyreállítását megvalósító pályázat benyújtásáról 6./ A Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak Egyesületének kiegészítő támogatásáról 7./ A Borsod-Torna-Gömör Egyesülethez való csatlakozásról 8./ Gyermekeinkért Közalapítvány megszüntetéséhez szükséges költségek biztosításáról 9./ Erasmus+ programban való részvételről Tárgyalt napirend: 1./ Napirendi pont tárgya: Városi Sporttelep működtetéséről (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 26./ sorszám alatt.) Polgármester a napirendet vitára bocsátja 4

5 Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását azzal a módosítással, hogy a Városi Sporttelep Házirendjének 6. pontja úgy módosuljon, hogy a sporttelepen tilos a dohányzás. Polgármester megjegyzi, hogy ez az ország már átesik a ló másik oldalára a dohányzással kapcsolatban. Egy szabad, nyílt területen egy több hektáros területen engedtessék már meg, hogy aki dohányzik, az megtehesse, de természetesen meghajlik a képviselők véleménye előtt. Ezt követően a módosító javaslat elfogadását szavazásra bocsátja. Képviselő-testület a módosító javaslatot 8 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével 7 igen, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta. Polgármester a módosítással együtt javasolja az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását. Képviselő-testület a javaslatot a módosítással együtt 8 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével 8 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot: EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2014.(III.12.) H A T Á R O Z A T A Tárgy: Városi Sporttelep működtetéséről Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) megtárgyalta az előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 1. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a Városi Sporttelep (Edelény belterület 1193/4 hrsz.) működtetésével kapcsolatos feladatok ellátására az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalt jelöli ki. 2. Képviselő testület a Városi Sporttelep Házirendjét a 6. pont módosításával - a határozat 1. mellékleteként jóváhagyja. 3. Képviselő-testület A sportpályák igénybe vételének feltételei -t a határozat 2. melléklete szerint jóváhagyja. 4. Képviselő-testület a 249/2012. (XI.21.) határozat 1. mellékletét hatályon kívül helyezi. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Értesül: osztályok, sportegyesületek, köznevelési intézmények, honlap 5

6 1. melléklet a 23/2014. (III.12.) határozathoz A Városi Sporttelep Házirendje 1. Az alábbiakban megfogalmazott házirend betartása minden olyan személyre vonatkozik, aki a Városi Sporttelep (továbbiakban: sporttelep) területén, akár sportolóként, akár látogatóként tartózkodik. 2. A sporttelep csak sportolás, szabadidő kulturált eltöltése céljából használható! 3. Állatot a sporttelepre bevinni tilos! éves kor alatti gyermekek a sportpályákat csak felnőtt felügyelete mellett vehetik igénybe. 5. A sporttelep minden látogatójának kötelessége, hogy ügyeljen a lehető legnagyobb mértékű tisztaságra, és erre figyelmeztessen másokat is. 6. A sporttelepen tilos dohányozni! 7. A sporttelep területén trágár kifejezéseket használni, szemetelni, a berendezéseket rongálni, illetve túlzott mértékű alkoholt fogyasztani tilos. 8. A sportpályákat mindenki a saját felelősségére használhatja. 9. A városban működő sportegyesületeknek, köznevelési, illetve önkormányzati fenntartású intézmények részére a sportpályák használatát az önkormányzat az előzetesen egyeztetett időpontokban ingyenesen biztosítja. 10. Labdarúgó pályák használatakor a labdarúgó szakosztályt működtető sportegyesület az igénybe vétel időpontjainak kiválasztásánál előnyben részesül. 11. A futópálya és a kis műfüves labdarúgó pálya ( A pálya) használata a lakosság részére a nyitvatartási időben ingyenesen biztosított. 12. A házirend be nem tartása figyelmeztetést von maga után, ismételt megszegése a sportpályáról való kitiltással járhat! 13. A sportlétesítményt nem látogathatja: - aki kábítószer, alkohol vagy bódító hatású gyógyszer hatása alatt áll, vagy a sportolókat, nézőket, látogatókat fegyelmezetlenségével, rendetlenkedésével zavarja, - korlátozott cselekvőképességű és felügyelet nélkül van, - aki szándékosan kárt okoz, - akit a pálya vezetése a létesítmény használatától eltiltott. A Városi Sporttelep nyitva tartása: Versenyidőszakban (április 1 október 31.): Téli időszakban (november 1-március 31.):

7 2. melléklet a 23/2014. (III.12.) határozathoz A sportpályák igénybe vételének feltételei Cím: 3780 Edelény, Borsodi út hrsz: 1193/4 Üzemeltető: Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal, 3780 Edelény, István király útja 52. A pálya foglalását a gondnoknál lehet egyeztetni. Gondnok: Időpont egyeztetetés: 3780 Edelény, Borsodi út hrsz: 1193/4, Városi Sporttelep Telefon: A pálya: Palánkkal körbekerített, műfűvel borított, kisméretű labdarúgó pálya, világítással. Bérleti díjak (bruttó Ft ban) Pálya igénybe vételének feltétele: Használati rend a sportpályák használatához betartása és az esetlegesen okozott kár megtérítésének vállalása. A pálya használatáért díjat nem kell fizetni. Mérkőzések, edzések díjai Világítás/öltöző Pálya mérete Bérleti díj Ft /bruttó Óradíj világítás egész pálya Ft B pálya: 105X 68 ( 110x 72) m alapterületű, műfűvel borított, nagyméretű labdarúgó pálya, a kapuk mögött 2 x72 m szélességben felszerelt labdafogó hálóval. 300 fős nyitott, ülő tribün. Világítás: 16 db W-os fényvető. Bérleti díjak (bruttó Ft ban) Pálya bérlés feltétele: Használati rend a sportpályák használatához elolvasása, aláírása és az esetlegesen okozott kár megtérítésének vállalása. Mérkőzések, edzések díjai Világítás/öltöző Pálya mérete Bérleti díj Ft /bruttó Mérkőzés díj (3 óra) világítással egész pálya Ft Mérkőzés díj (3 óra) világítás nélkül egész pálya Ft Edzés óradíj világítással egész pálya Ft 7

8 Edzés óradíj világítás nélkül egész pálya Ft Legalább 5 alkalomra szóló mérkőzés díj (alkalmanként 3 óra) Legalább 5 alkalomra szóló mérkőzés díj (alkalmanként 3 óra) *Legalább 5 alkalom előre történő kifizetése esetén. világítással egész pálya Ft/alkalom* világítás nélkül egész pálya Ft/alkalom* HASZNÁLATI REND A SPORTPÁLYÁK HASZNÁLATÁHOZ 1. A sportpályák berendezési és felszerelési eszközeit csak rendeltetésüknek megfelelően szabad használni. 2. A sporttelep gondnokának utasításait a sportpályák használatakor be kell tartani. 3. Minden okozott kárt a gondnoknak jelenteni kell. A nem rendeltetésszerű használatból okozott kárt minden esetben meg kell téríteni! 4. Balesetekért a pálya üzemeltetője felelősséget nem vállal. 5. A létesítményt mindenki csak saját felelősségére használhatja. 6. A sportpályákra tilos üveget, gyúlékony anyagot bevinni! 7. A sportpályákon tilos rágógumit eldobni, ételt, szeszesitalt fogyasztani, szemetelni! 8. A sportpályákon dohányozni tilos! 9. Az öltözőket a gondnokkal egyeztetve lehet használni. Az öltözők állagmegóvásáért a kulcsot átvevő anyagilag felel. 10. A sportpályákon őrizetlenül hagyott tárgyakért az üzemeltető felelősséget nem vállal. 11. A sportpályák beosztása a gondnoknál található. Előre foglalás a gondnoknál történik. 12. Amennyiben a sporttelepen a sportpálya-foglalás kezdő időpontját követő 15 percen belül az igénybejelentő nem jelenik meg, vagy nem veszi igénybe, a pálya másik fél részére kiadható. 13. A labdarúgó pályák igénybevétele csak a bérleti díj befizetése után történhet. A bérleti díj befizetését az igénybe vevő a pálya igénybevételét megelőzően köteles igazolni. (Kivéve: ettől eltérő szerződés megléte, illetve A műfüves pálya esetén) 14. A labdarúgó pályák igénybevétele 12 év alatt csak felnőtt kísérettel történhet. 15. A labdarúgó pályák igénybevétele szervezet (sportegyesület, intézmény stb.) estén csak az edző, illetve felelős jelenlétében történhet. 16. A labdarúgó pályák használata csak gumi stoplis, műfűre, salakra kifejlesztett, illetve tornacipővel, műanyag talpú és műanyag maximum 18 mm szegecs hosszúságú stoplis cipővel megengedett. 17. Tilos a labdarúgó pályákra asztalokat, székeket rátenni, tűsarkú cipővel rámenni! 18. Az edzések-mérkőzések után összegyűlt PET palackokat az arra kijelölt szeméttartó edénybe kell helyezni! 8

9 19. Aki a létesítményre vonatkozó rendszabályokat megszegi, illetve nem tartja be, a sporttelep használatától az üzemeltető eltilthatja! A bérelt, igénybevett időszak a pályára lépéssel, (öltöző igénybe vétele esetén öltözőbe lépéssel) kezdődik és annak elhagyásával ér véget. A lefoglalt pályát 48 órával az időpont előtt lehet lemondani díjtalanul, az ezután történő lemondás a bérleti díj 50%-nak a kifizetését vonja maga után. A használati rendet elolvastam, az abban foglaltakat magamra és az általam képviselt szervezetre vonatkozóan elfogadom. Név:.., SZIG.szám:.. Születési hely, idő:.... Lakcím:.... Edelény,. aláírás 2./ Napirendi pont tárgya: Felnőtt háziorvosi feladat-ellátási szerződés megkötéséről (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 27./ sorszám alatt.) Polgármester a napirendet vitára bocsátja Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását. Polgármester mivel kérdés, vélemény nem volt a javaslat elfogadását szavazásra bocsátja. Képviselő-testület a javaslatot 8 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével 8 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot: EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2014.(III.12.) H A T Á R O Z A T A Tárgy: Felnőtt háziorvosi feladat-ellátási szerződés megkötéséről Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Felnőtt háziorvosi feladat-ellátási szerződés megkötéséről szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 9

10 1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a határozat melléklete szerinti, III. számú felnőtt háziorvosi körzet feladatainak ellátására szóló feladat-ellátási szerződést jóváhagyja. 2. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására, valamint arra, hogy a végleges szerződéssel kapcsolatosan felmerülő, szükségessé váló nem érdemi módosításokat a végleges szerződés szövegében annak aláírását megelőzően módosítsa. 3. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a VINIS-MED Egészségügyi és Szolgáltató Betéti Társasággal, mint jelenlegi egészségügyi szolgáltatóval történő feladat-ellátási szerződés felbontására. 4. Képviselő-testület hozzájárul a praxisok május 1-jévől történő cseréjéhez. Határidő: azonnal, 2. pont: március 31., 3. pont: május 1. Felelős: polgármester Értesül: egészségügyi szolgáltatók, osztályok amely létrejött FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS (felnőtt háziorvosi tevékenységre) Melléklet 24/2014. (III.12.) határozathoz egyrészről Edelény Város Önkormányzata (képviseli: Molnár Oszkár polgármester) 3780 Edelény, István király útja 52., adószáma: , továbbiakban Megbízó másrészről Dr. Györbiró és Albert Egészségügyi Szolgáltató Bt. (székhely: 3780.Edelény, Semmelweis I. u 13 adószáma: , a továbbiakban Megbízott között a mai napon az alábbi feltételekkel: 1. Szerződő felek rögzítik, hogy a Megbízó által 3780 Edelény Deák Ferenc út 6. szám alatt működtetett, Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet tulajdonában lévő ingatlanban található rendelőben területi ellátási kötelezettséggel bíró felnőtt háziorvosi körzet működik. 2. Megbízó jelen szerződés keretében megbízza Megbízottat felnőtt háziorvosi tevékenység ellátásával, területi ellátási kötelezettséggel, melyet Megbízott Edelény város területén működő egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok körzethatárairól szóló 13/2002. (VI.24.) önkormányzati rendelete 1. mellékletében meghatározott III. számú felnőtt háziorvosi körzetben lát el. 10

11 3. A személyes ellátására kötelezett orvos: Dr.Györbiró Anna Mária (születési hely, idő: Magyarcséke, anyja neve: Nán Mária) Edelény, Semmelwies I.u.13. szám alatti lakos. 4. A háziorvosi ellátás finanszírozására vonatkozó szerződést, illetve annak módosítását Megbízott az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Északmagyarországi Területi Hivatalával (továbbiakban: OEP) közvetlenül köti meg. A személyes ellátására kötelezett orvos a szerződés megkötésekor és hatályban léte alatt szavatolja, hogy rendelkezik az önálló orvosi tevékenységről szóló évi II. törvény szerinti működtetési joggal. Megbízó a szolgálat finanszírozására biztosított összeget a jelen szerződés aláírásával teljes egészében Megbízottra engedményezi. 5. Megbízott vállalja, hogy az OEP-től a háziorvosi teendők ellátására rendelkezésre bocsátott összegből a háziorvosi ellátást a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően biztosítja. 6. Megbízott a helyettesítésről köteles gondoskodni beleértve annak pénzügyi feltételeit is. Megbízott a távolléte idejére köteles a szakma szabályainak megfelelő helyettesítésről gondoskodni és felelős a helyettesítő személyért. A helyettesítés tényéről, módjáról és időtartamáról Megbízott értesíti a Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet Igazgatóját és Edelény Városi Önkormányzat Jegyzőjét. Megbízott biztosítja, hogy a helyettesítés további feltételei tekintetében, illetve a helyettesítő szakorvossal történő megállapodás megkötésekor a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően jár el. 7. Megbízott a rendelő helyiség, a rendeléshez használt ingatlanrészek üzemeltetési, illetve a közüzemi költségeit az ingatlan mindenkori kezelőjével kötött külön megállapodás szerint téríti meg. Az üzemeltetési és közüzemi díjak megtérítésére vonatkozó külön megállapodás ezen szerződéssel együtt érvényes. 8. Felek rögzítik, hogy a III. számú felnőtt háziorvosi körzetben az ellátás nyújtásában 1 fő egészségügyi szakdolgozó vesz részt. A feladat ellátásához szükséges minden szükséges, jogszabályban előírtaknak megfelelő feltétel tárgyi és a személyi biztosítása, megteremtése, a működési engedélyek beszerzése, a finanszírozási szerződés megkötése, statisztikai adatok szolgáltatása, illetve a működtetéssel kapcsolatos egyéb adatok kezelése, nyilvántartása, szolgáltatása Megbízott kötelezettsége, ennek költségei Megbízottat terhelik. 9. Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a felnőtt háziorvosi feladatokat a mindenkori szakmai követelményeknek megfelelő legmagasabb színvonalon látja el, valamint betartja a térítésköteles ellátások díjára vonatkozó mindenkori jogszabályi előírásokat és azt ismerteti a lakossággal. 11

12 10. Rendelési idő: nap idő Az ellátás megnevezése hétfő rendelés kedd rendelés szerda rendelés csütörtök rendelés péntek rendelés Megbízott a rendelési idő változtatása iránti szándékát egyeztetni köteles a megbízóval és az érintett egészségügyi szolgáltatókkal. A rendelési idő a Felek megállapodása alapján módosítható. 11. Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy Edelény város polgármesterét a felnőtt háziorvosi feladatok ellátásáról szükség szerint írásban vagy szóban tájékoztatja. 12. A szerződő felek kötelesek ezen szerződésben foglaltaktól eltérő feltételekről egymást kölcsönösen tájékoztatni. 13. A jelen szerződés megszűnik a szerződő felek közös megegyezése alapján, továbbá ha azt bármelyik fél felmondja. A települési önkormányzat a feladat-ellátási szerződést indoklással felmondja, a) ha a háziorvos a feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi a jogszabályban foglalt működésre vonatkozó előírásokat, b) ha a háziorvos önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát bármely okból elveszti. Felmondási idő 6 hónap. 14. A körzetmódosítás miatt bekövetkező, Megbízottat ért kár esetén Megbízó kártalanítási kötelezettséggel tartozik, amelynek megállapításánál figyelembe kell venni a Megbízott által a finanszírozás keretében kapott egy éves összeget. A kártalanítás mértékét Megbízott és az érintett önkormányzat a körzetből kikerült betegek arányában állapítják meg a praxis folyó évi finanszírozására vetítve, az adott rész elcsatolását követő hónap 15. napjáig. 15. Megbízott a szervezett központi orvosi ügyeletben (az ügyeletet működtető szolgáltatóval kötött megállapodás alapján) saját döntése szerint részt vehet. Amennyiben a központi ügyeleti ellátásban Megbízott nem vesz részt, az ügyelet kezdetéig készenlétet tart. 16. A feladat-ellátási szerződés határozatlan időre, de legalább öt évre szól és a szükséges működési engedélyek, valamint a társadalombiztosítási finanszírozási szerződés érvényességének napjától, de leghamarabb év május hó 01. napján lép hatályba. 12

13 17. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó hatályos társadalombiztosítási-, finanszírozási-, egészségügyi- jogszabályok, valamint a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell alkalmazni. A szerződő felek a szerződést elolvasták, s mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag nyolc eredeti példányban aláírták. A szerződés aláírásával egyidejűleg három eredeti példány a megbízott részére kerül átadásra. E d e l é n y,... Megbízó Megbízott Ellenjegyezte: 3./ Napirendi pont tárgya: Szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztásáról Előadó: jegyző (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 28./ sorszám alatt.) Polgármester a napirendet vitára bocsátja Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását. Polgármester mivel kérdés, vélemény nem volt a javaslat elfogadását szavazásra bocsátja. Képviselő-testület a javaslatot 8 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével 8 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot: EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2014.(III.12.) H A T Á R O Z A T A Tárgy: Szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztásáról Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztásáról szóló előterjesztést, és az alábbi döntést hozta: I. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló évi XXXVI. törvény 25. (2) bekezdése alapján az alábbi választói jogosultsággal rendelkező személyeket a szavazatszámláló bizottságok tagjainak, póttagjainak települési szinten megválasztja: 13

14 1. sz. Szavazatszámláló Bizottság tagjai: Vámosi Lajosné Edelény, Borsodi út 162/a. Toboz Béláné Edelény, Borsvezér út 11/a. Vékony Istvánné Edelény, Borsodi út 43. póttagjainak: Tizedesné Lonkai Anita Edelény, Borsodi út 81. Kecskeméti Gyula Lászlóné Edelény, Csalogány út sz. Szavazatszámláló Bizottság tagjai: Gellai Józsefné Edelény, Tompa M. út 13. Asztalosné Neszvecskó Hajnalka Edelény, József A út 20/a. Olajos Gyuláné Edelény, Virág út 4. póttagjainak: Veres Csabáné Edelény, Akác út 17. Jákób Mihályné Edelény, Mester út sz. Szavazatszámláló Bizottság tagjai: Tóth Károlyné Edelény, Madách út 20. Jacsman Andrea Edelény, Madách út 30. Verebélyi Sándorné Edelény, Vörösmarty út 43. póttagjainak: Ráki Jánosné Edelény, Vörösmarty 51. Kosztra Beáta Edelény, Finkei út sz. Szavazatszámláló Bizottság tagjai: Kerekes Imréné Edelény, Borsodi út 4. 2/4. Klinszky Magdol Edelény, Mátyás király út 17. 1/4. Dely Diana Edelény, Deák F út 8. póttagjainak: Dankó Adrienn Edelény, Mátyás király út 7.3/1. Szoták Edit Edelény, Mátyás király út 13.1/3. 5. sz. Szavazatszámláló Bizottság tagjai: Verebélyi Orsolya Edelény, Újvilág út 1. Szabó Lajosné Edelény, Kővágó út 48. Varga Tiborné Edelény, Kővágó út 14. póttagjainak: Varga Istvánné Edelény, Újtemplom út 41. Benedek Lászlóné Edelény, Rozsnyói út sz. Szavazatszámláló Bizottság tagjai: Lipták Katalin Edelény, Császtai út 12. Kurcziné Tóth Mónika Edelény, Antal Gy út 87.fsz.1. Flaskó Lukácsné Edelény, Császtai út 10. póttagjainak: Szabó Lajosné Edelény, Herman Ottó út 15. Bodnár Attiláné Edelény, Antal Gy. út 87.1/6. 14

15 7. sz. Szavazatszámláló Bizottság tagjai: Szabados Andorné Edelény, Katona J. út 3. Varkolyné Mihály Beáta Edelény, Katona J út 7. Szarvas Erika Edelény, Tormás út 7. póttagjainak: Hajdú István Edelény, Katona J. út 12. Pantó Péterné Edelény, Lévay út 18. 1/a. 8. sz. Szavazatszámláló Bizottság tagjai: Farkas Attiláné Edelény, Szentpéteri út 32. Molnár Miklósné Edelény, Szentpéteri út 33. Nyikos Jánosné Edelény, Szentpéteri út 35. póttagjainak: Csodóné Káli Edina Edelény, Szentpéteri út 19. Farkas Izabella Edelény, Szentpéteri út 30. II. A települési szinten megválasztott tagok, és póttagok, mint választott tagok a település bármelyik szavazókörében működő szavazatszámláló bizottságába beoszthatók. III. A megválasztott szavazatszámláló bizottsági tagok részére a megbízólevél átadásáról a Helyi Választási Iroda Vezetője gondoskodik. Határidő: azonnal és folyamatos. Felelős: jegyző Értesül: osztályok, megválasztottak 4./ Napirendi pont tárgya: Családbarát munkahely kialakítása az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalban című pályázat benyújtásáról (CSP-CSBM-14) (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 29./ sorszám alatt.) Polgármester a napirendet vitára bocsátja Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását. Polgármester mivel kérdés, vélemény nem volt - a javaslat elfogadását szavazásra bocsátja. Képviselő-testület a javaslatot 8 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével 8 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a következő határozatot: 15

16 EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 26/2014.(III.12.) H A T Á R O Z A T A Tárgy: Családbarát munkahely kialakítása az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalban című pályázat benyújtásáról (CSP-CSBM-14) Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Családbarát munkahely kialakítása az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalban című pályázat benyújtásáról (CSP-CSBM- 14) szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 1. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) hozzájárul a címben nevesített Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézet által kiírt pályázat Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal általi benyújtásához. 3. Képviselő-testület jóváhagyja Családbarát munkahely kialakítása az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalban című pályázat teljes körű megvalósítását. 4. Képviselő-testület a pályázat teljes költségvetését maximum bruttó ,- Ft összegben jóváhagyja. A pályázati felhívás alapján a támogatás intenzitása 100%. Határidő: március 17., illetve a hiánypótlási határidő lejárta Felelős: jegyző Értesül: osztályok 5./ Napirendi pont tárgya: Az I. és II. Világháborús emlékmű helyreállítását megvalósító pályázat benyújtásáról (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 30./ sorszám alatt.) Polgármester a napirendet vitára bocsátja Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását. Polgármester mivel kérdés, vélemény nem volt a javaslat elfogadását szavazásra bocsátja. Képviselő-testület a javaslatot 8 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével 7 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a következő határozatot: 16

17 EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 27/2014.(III.12.) H A T Á R O Z A T A Tárgy: Az I. és II. világháborús emlékmű helyreállítását megvalósító pályázat benyújtásáról Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Az I. és II. világháborús emlékmű helyreállítását megvalósító pályázat benyújtásáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a 126/2013.(VI.19.) határozatot hatályon kívül helyezi. 2. Képviselő-testülete a Hősök terén található I. és II. Világháborús Emlékmű új helyeként a Forradalmak terét jelöli ki. 3. Képviselő-testület hozzájárul a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány XX. század Intézete által közzétett felhívásra pályázat benyújtásához. 4. Képviselő-testülete jóváhagyja Az I. és II. Világháborús emlékmű helyreállítását célzó pályázat teljes körű megvalósítását, és nyertes pályázat esetén hozzájárul az emlékmű Hősök teréről a Forradalmak terére történő áthelyezéséhez. 5. Képviselő-testület a pályázat teljes költségvetését maximum bruttó Ft összegben jóváhagyja. A pályázati felhívás alapján a támogatás intenzitása 100%. 6. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázattal kapcsolatos dokumentumok, nyilatkozatok teljes körű aláírására, és nyertes pályázat esetében a kivitelezés megrendelésére. Határidő: március 31. Felelős: polgármester 6./ Napirendi pont tárgya: Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak Egyesületének támogatásáról (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 31./ sorszám alatt.) Polgármester a napirendet vitára bocsátja Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását. 17

18 Polgármester az előterjesztéssel kapcsolatban elmondja, hogy a Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak Egyesületének Edelényben is nagyon sok tagja van, akik kéréssel fordultak nemcsak az edelényi, hanem valamennyi környékbéli önkormányzathoz, hogy anyagilag támogassák az egyesületet. A képviselő-testület most arról dönt, hogy Ft-tal támogatja az egyesületet. Ezt követően az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását szavazásra bocsátja. Képviselő-testület a javaslatot 8 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével 8 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot: EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2014.(III.12.) H A T Á R O Z A T A Tárgy: Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak Egyesületének támogatásáról Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak Egyesületének támogatásáról szóló előterjesztést, és az alábbi döntést hozza: 1./ Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak Egyesülete részére az egyesület fenntartási költségeinek és jövőbeni működtetésének érdekében Ft (azaz húszezer forint) vissza nem térítendő támogatást biztosít a évi költségvetés általános tartalék terhére. 2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatás biztosításáról szóló megállapodás aláírására, és elrendeli a támogatás évi költségvetési rendeleten történő átvezetését a soron következő rendeletmódosítás alkalmával. Határidő: március 31., illetve december 31. Felelős: polgármester Értesül: osztályok, Egyesület 18

19 Melléklet a 28/2014.(III.12.) határozathoz MEGÁLLAPODÁS mely létrejött egyrészről Edelény Város Önkormányzata (3780 Edelény, István király u 52.; adószám: ), képviseli: Molnár Oszkár polgármester másrészről Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak Egyesülete (3700 Kazincbarcika, Augusztus 20 tér 3. fsz.; adószám: ), képviseli: Tomkóné Kiss Mária egyesület elnöke között alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: 1) Edelény Város Önkormányzata 4/2014.(II.12.) önkormányzati rendelete alapján Ft támogatást hagyott jóvá a Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak Egyesülete részére évre. 2) Az Egyesület vállalja, hogy a támogatást az Alapszabályában" vállalt feladatainak végrehajtásához használja fel. A támogatás összegéből fedezik a pályázatok önrészének befizetéseit, az iroda és a működési területeken lévő csoportok működtetésével kapcsolatos felmerülő költségeket, valamint fedezik a felmerülő telefonköltséget. 3) A Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak Egyesülete köteles az 1-2. pontban foglalt kiadásokat az egyesület nevére szóló számlával igazolni, s a támogatás felhasználásáról legkésőbb december 31-ig elszámolást adni az Önkormányzat felé. 4) A támogatást az Önkormányzat az Egyesület kazincbarcikai OTP Bank-nál vezetett számú számlájára március 31-ig átutalja. 5) A Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak Egyesülete az összeg rendeltetésszerű felhasználásáról a megállapodásban foglaltaknak megfelelően köteles elszámolni. 6) Támogatott tudomásul veszi, hogy a polgármester a belső ellenőrzés keretében a célirányos felhasználást és számadást ellenőriztetheti. 7) Amennyiben a felhasználás nem felel meg az 1-2 pontban rögzített célnak és a 3 pontban foglalt feltételeknek, úgy a támogatás teljes, vagy részösszegét vissza kell fizetni haladéktalanul. 8) Nem folyósítható támogatás, amennyiben a szervezetnek esedékessé vált 30 napon túli lejárt köztartozása van. Ezen tényről a szervezet képviselője nyilatkozatot tesz. 19

20 Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. idevonatkozó fejezetei irányadók. Edelény, március Molnár Oszkár Tomkóné Kiss Mária polgármester egyesület elnöke Ellenjegyzők: Vártás József Száz Attiláné jegyző osztályvezető 7./ Napirendi pont tárgya: A Borsod-Torna-Gömör Egyesülthez való csatlakozásról (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 32./ sorszám alatt.) Polgármester a napirendet vitára bocsátja Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását. Csabi Gyula képviselő elmondja, hogy tavaly is több ízben jelezte, legutóbb októberben, hogy az előterjesztésben szereplő okok miatt érdemes lenne csatlakozni a Borsod-Torna-Gömör Egyesülthez. Örül annak, hogy ez az előterjesztés, - ha egy kicsit késve is, - de a képviselő-testület elé került. Polgármester mivel további kérdés, vélemény nem volt az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását szavazásra bocsátja. Képviselő-testület a javaslatot 8 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével 8 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot: EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 29/2014.(III.12.) H A T Á R O Z A T A Tárgy: A Borsod-Torna-Gömör Egyesülthez való csatlakozásról Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a megtárgyalta a Borsod-Torna-Gömör Egyesülthez való csatlakozásáról szóló előterjesztést, és az alábbi döntést hozta: 20

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. augusztus 28-án a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. március 30-án a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. november 28-án az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalban (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. december 20-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. december 20-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. december 20-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1. Központi orvosi ügyelet

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE május 8-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE május 8-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. május 8-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ ÉMOP-4.3.1/A-11 - Nevelési

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Helyi Építési Szabályzat

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. november 6-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. november 6-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. november 6-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ GZT-821 forgalmi rendszámú

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 18-án megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 18-án megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 18-án megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Uradalmi pince és borház

Részletesebben

16. NAPIREND Ügyiratszám: 2/2449/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. november 23-i nyilvános ülésére

16. NAPIREND Ügyiratszám: 2/2449/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. november 23-i nyilvános ülésére 16. NAPIREND Ügyiratszám: 2/2449/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. november 23-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívott: A háziorvosokkal

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2009. június 9-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b./ Jegyzőkönyve. c.

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2009. június 9-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b./ Jegyzőkönyve. c. EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2009. június 9-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Izsó Miklós Gimnázium és Szakképző

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. december 12-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. december 12-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Előkészítésben részt vesz: Egészségügyi feladat-ellátási szerződések felülvizsgálata Tárnok Lászlóné jegyző dr. Farkas László aljegyző, dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási Osztály

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE november 18-án megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE november 18-án megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. november 18-án megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Sportpálya megközelítését

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-18/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17. napján

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. február 12.-i ülésére Tárgy: Háziorvosi szerződések felülvizsgálata Előterjesztés tartalma: határozati javaslat Előadó: Vörös

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE augusztus 30-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének. a./ Tárgysorozata. b.

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE augusztus 30-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének. a./ Tárgysorozata. b. EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. augusztus 30-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T Zárt ülés: 1. A Hulladékszállítási

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS JÓVÁHAGYÁSA (ASSZISZTENSI FELADATOKRA)

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS JÓVÁHAGYÁSA (ASSZISZTENSI FELADATOKRA) RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjesztő: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 24-i ülésére Tárgy: Országos Egészségbiztosítási Pénztár ( OEP) által finanszírozott fogszabályzás támogatása Előadó:

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 6-7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29. napján

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita mb.jegyző

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2009. május 27-i ülésére Tárgy: Vásártér ingyenes használatba adása N-01 Postagalamb Egyesület, V-250 Galamb- és Kisállattenyésztő Egyesület

Részletesebben

Erről értesül: 1. Nagy Szilárd polgármester 2. Dr Fekete Nóra jegyző 3. Csató Ferenc és Csató Ferencné Kengyel, Kossuth út Irattár. K.m.f.

Erről értesül: 1. Nagy Szilárd polgármester 2. Dr Fekete Nóra jegyző 3. Csató Ferenc és Csató Ferencné Kengyel, Kossuth út Irattár. K.m.f. rendkívüli ZÁRT ülés könyvéből. 72/2015.(VI.22.) Kt. Az önkormányzat 23/2015.(II.26.) határozatának módosításáról Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 23/2015.(II.26.) Kt határozatát az alábbiak

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS

EGÉSZSÉGÜGYI FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS EGÉSZSÉGÜGYI FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 6577-2/2012. mely létrejött egyrészről Kerekegyháza Város Önkormányzata (képviseli: dr. Kelemen Márk polgármester) székhelye: Kerekegyháza, Fő u. 47/a ( továbbiakban:

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s Dorog Város Képviselő-testületének 2015. május 29-i ülésére

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 6-8/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 07. napján (csütörtök)

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 2-án az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalban (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 29-i rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 29-i rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 29-i rendkívüli üléséről Helye: Közösségi ház, 2473. Vál, Vajda János u. 16. Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tisztelt Társulási Tanács!

ELŐTERJESZTÉS. Tisztelt Társulási Tanács! Marcali Kistérségi Többcélú Társulás 8700 Marcali Rákóczi u. 11. 85/501-001 / 85/501-055 www.marcalikisterseg.hu Ügyiratszám: 1019/9/2016 3. számú előterjesztés ELŐTERJESZTÉS A Marcali Kistérségi Többcélú

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2016. április 4-én a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Határozatok: Amely készült 2014.augusztus 28-i rendkívüli nyilvános képviselő-testületi ülésről

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Határozatok: Amely készült 2014.augusztus 28-i rendkívüli nyilvános képviselő-testületi ülésről EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐKÖNYV Amely készült 2014.augusztus 28-i rendkívüli nyilvános képviselő-testületi ülésről Határozatok: 47/2014 ( VIII.28.) sz. határozat: Helyi Választási Bizottság

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 1 J e g y z ő k ö n y v Készült: Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.08.05.-én, du. 14.00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyílt testületi üléséről. Az ülés helye: Városi Önkormányzat

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. GLOBÁLPED Kft.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. GLOBÁLPED Kft. 218/2012. (VIII.31.) sz. Ökt. határozat 1. sz. melléklete MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Megbízó megnevezése és címe: Megbízott adatai: Kazincbarcika Város Önkormányzata Szitka Péter polgármester Cég megnevezése:

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen!

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen! H ALIMB A K Ö ZS É G Ö N K O R MÁ N Y ZAT A P O L G Á R M E S T E R 8452 HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 503-420 fax:(88) 237-003 e-mail:halimba@vazsonykom.hu Ügyszám: 11/928/2014. Készítette: Bálint Attiláné

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. április 10-i ülésére

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. április 10-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 7-én megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 7-én megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 7-én megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700

Részletesebben

Feladat-ellátási szerződés a 6. számú házi gyermekorvosi körzet ellátásáról

Feladat-ellátási szerződés a 6. számú házi gyermekorvosi körzet ellátásáról Ügyszám: 07-7/1530-2/2015. Feladat-ellátási szerződés a 6. számú házi gyermekorvosi körzet ellátásáról amely létrejött egyrészről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (7621 Pécs, Széchenyi tér 1.) képviseletében

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/458-1/2011/I. Tárgy: VII. számú fogorvosi körzet működtetése Üi.: Csomor Ágnes Melléklet: 2 db megbízási szerződés tervezet,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2011. december 15-én tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. december 10-i ülésére Tárgy: A Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezetével kötendő ellátási szerződés jóváhagyása Előadó:

Részletesebben

Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23

Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 www.biatorbagy.hu Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A Biatorbágyon működő egészségügyi

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s 1 Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testület 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660. Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: várpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

a) Tárgysorozata b) Jegyzőkönyve c) Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a) Tárgysorozata b) Jegyzőkönyve c) Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 82-13/2014. SZENDRŐLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT, BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉS LÁDBESENYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. szeptember 24. napján megtartott együttes rendkívüli nyílt ülésének

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1.

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Az előterjesztést megtárgyalja: Gazdasági Bizottság Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. március 12-én a Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott rendkívüli üléséről.

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 43/2015.(III. 31.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2002.(VI.24.) SZÁMÚ R E N D E L E T E

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2002.(VI.24.) SZÁMÚ R E N D E L E T E EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2002.(VI.24.) SZÁMÚ R E N D E L E T E Edelény város területén működő egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok körzethatárairól (Módosításokkal egységes szerkezetben.)

Részletesebben

Egyéb előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete 2013. szeptember 26-i ülésére. Sorszám: IV/13.

Egyéb előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete 2013. szeptember 26-i ülésére. Sorszám: IV/13. Tárgy: Házi gyermekorvosok feladat-ellátási szerződéseinek módosítása Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző dr. Uhrin Anna aljegyző dr. Bimbó Mária osztályvezető Igazgatási Osztály Véleményező Ügyrendi,

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére Tárgy: A Békés Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta Gazdálkodási Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/6 Döntéshozatal módja: Egyszerű

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete március 31-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete március 31-i ülésére Tárgy: Szent Lázár Alapítvány kérelme a Békés, Petőfi u. 35. szám alatti ingatlan hasznosítására vonatkozóan Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta osztályvezető-helyettes Gazdasági Osztály Véleményező

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. április 29.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2015. április 29-én 13.00 órakor megtartott

Részletesebben

Az előterjesztés száma: 4/2017.

Az előterjesztés száma: 4/2017. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Az előterjesztés nyílt ülésen tárgyalható. Az előterjesztés száma: 4/2017. Decs Nagyközség Képviselő-testületének 2017. január 12. napján

Részletesebben

10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről

10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S a Késmárki Háziorvosi B-vel iskola- és ifjúságorvoslás, valamint házi gyermekorvosi egészségügyi szolgáltatásra vonatkozó megbízási feladat-ellátási szerződés módosításáról Készült:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2016. november 28. Kónyáné Dr. Zsarnovszky

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET november 17-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET november 17-i ülésére Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 224/2016. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2016. november 17-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a Főváros Szabó Ervin

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete április 21-i rendkívüli ülésén a következő határozatot hozta:

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete április 21-i rendkívüli ülésén a következő határozatot hozta: Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. Tel.: (88) 592 660 Fax: (88) 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

A határozati javaslatot törvényességi szempontból megvizsgáltam:

A határozati javaslatot törvényességi szempontból megvizsgáltam: BADACSONYTOMAJ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. Telefon: 87/571-270 Fax: 87/471-289 E-mail: onkormanyzat@badacsonytomaj.hu Szám: 1/13-... / 2015. ELŐTERJESZTÉS Badacsonytomaj Város

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. J A VA S L A T az önkormányzat tulajdonában lévő Csalános úti sporttelep használatba adására

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. J A VA S L A T az önkormányzat tulajdonában lévő Csalános úti sporttelep használatba adására Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Iktatószám: 2025/2014. J A VA S L A T az önkormányzat tulajdonában lévő Csalános úti sporttelep használatba adására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján Megyei

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 21/2013. (I. 30.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 21/2013. (I. 30.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS (1. számú módosítása egységes szerkezetben)

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS (1. számú módosítása egységes szerkezetben) FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS (1. számú módosítása egységes szerkezetben) Amely létrejött egyrészről Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (7100 Szekszárd, Béla király tér 8., törzsszám: 733568, adószám:

Részletesebben

HATÁROZATI JAVASLAT. Felelős: polgármester Határidő: azonnal

HATÁROZATI JAVASLAT. Felelős: polgármester Határidő: azonnal HATÁROZATI JAVASLAT.. Önkormányzat Képviselő-testületének../2012. (XII. 13.) határozat Önkormányzat Képviselő-testülete a Közoktatási Intézmény Közös Fenntartására a Gersei Pethő Általános Művelődési Központ

Részletesebben

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (119-123)

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (119-123) 2012. augusztus 23-án megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (119-123) T á rg ysoroza t 1.) Előterjesztés a mamutfenyő környékén aranykorona vásárlása tárgyában

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK Szám: 2/189-3/2013. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: ÜLÉS HELYE: JELEN VANNAK: BEJELENTÉSSEL TÁVOL: TANÁCSKOZÁSI JOGGAL MEGHÍVOTT: Paloznak Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Beosztása: 2.) Igénybevétel ideje: 2012. év hó.. napjától 2012. év hó napjáig. .. órától..óráig

Beosztása: 2.) Igénybevétel ideje: 2012. év hó.. napjától 2012. év hó napjáig. .. órától..óráig EGYEDI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS A NEMZETI SPORTKÖZPONTOK VAGYONKEZELÉSÉBEN, ÜZEMELTETÉSÉBEN VAGY EGYÉB JOGCÍMEN HASZNÁLATÁBAN LÉVŐ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI ÁLTALÁNOS OLIMPIAI KÖZPONT DUNAVARSÁNYI EDZŐTÁBOR LÉTESÍTMÉNY

Részletesebben

Előterjesztés. Dr. Halmos László kérelméről

Előterjesztés. Dr. Halmos László kérelméről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Dr. Halmos László

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete március 31-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete március 31-i ülésére Tárgy: Békési Motoros Baráti Kör kérelme a Békés, Széchenyi tér 4. szám alatti ingatlan ingyenes használatára Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta Gazdasági Osztály Sorszám: IV/12. Döntéshozatal módja:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. februári ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. februári ülésére Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 29-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 29-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete K I V O N A T Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 29-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből Kihagyva a kihagyandókat!

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 11-i rendkívüli zárt üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 11-i rendkívüli zárt üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 15-12/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 11-i rendkívüli zárt

Részletesebben

a u g u s z t u s 15- é n. m e g t a r t o t t r e n d k í v ü l i n y i l v á n o s ü l é s é r ő l

a u g u s z t u s 15- é n. m e g t a r t o t t r e n d k í v ü l i n y i l v á n o s ü l é s é r ő l Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.net J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A G Y D O R O G N A G

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bartalos Sándorné képviselő Kovács József képviselő Molnárné Rózsa Marianna képviselő Dr. Micheller Gyöngyi aljegyző

JEGYZŐKÖNYV. Bartalos Sándorné képviselő Kovács József képviselő Molnárné Rózsa Marianna képviselő Dr. Micheller Gyöngyi aljegyző JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2012. március 22. napján 15.30 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: Meghívottak: Igazoltan távol: Polgárdi Város

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. július 4-én megtartott rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. július 4-én megtartott rendkívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város 2011. július 4-én megtartott rendkívüli üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal A épület fsz. 13. tanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás király út 112. Jelen

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2007. augusztus 29-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2007. augusztus 29-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2007. augusztus 29-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Az Izsó Miklós Gimnázium,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester Jegyzőkönyv Készült: 2013. október 29-én 15 30 órai kezdettel a Bocskaikert Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Tanácstermében tartott rendkívüli testületi ülésről. Jelen vannak: Szőllős Sándor

Részletesebben

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 27-én megtartott rendkívüli

Részletesebben

Előterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i ülésére

Előterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i ülésére Előterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. január 26-i ülésére Tárgy: I. A Főplébánia Karitász Alapítvány 2016. évről szóló szakmai beszámolójának elfogadása II. Feladat-ellátási

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. február 5-én 9,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. február 5-én 9,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 3 / 2010. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 5-én 9,15 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne:

Részletesebben

Beosztása: 2.) Igénybevétel ideje: 2012. év hó.. napjától 2012. év hó napjáig. .. órától..óráig

Beosztása: 2.) Igénybevétel ideje: 2012. év hó.. napjától 2012. év hó napjáig. .. órától..óráig EGYEDI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS A NEMZETI SPORTKÖZPONTOK VAGYONKEZELÉSÉBEN, ÜZEMELTETÉSÉBEN VAGY EGYÉB JOGCÍMEN HASZNÁLATÁBAN LÉVŐ BUDAPESTI OLIMPIAI KÖZPONT NÉPLIGETI SPORTTELEP LÉTESÍTMÉNY RENDEZVÉNY

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Városi Önkormányzat Polgármesterétől Abony Kossuth tér 1. 2549/2010/HUM. : (53) 360-017 : (53) 360-010 Az előterjesztést készítette: Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály Az előterjesztést megtárgyalta:

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. szeptember 15-i ülésére

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. szeptember 15-i ülésére 11.483-1/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. szeptember 15-i ülésére Tárgy: Fogorvos Bt. kérelme 263/2009.(XII.16.) számú határozatával jóváhagyott támogatási

Részletesebben

NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET. 2014.február 11. megtartott rendkívüli testületi ülésének

NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET. 2014.február 11. megtartott rendkívüli testületi ülésének NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014.február 11. megtartott rendkívüli testületi ülésének a.,) jegyzőkönyve b.,) határozata c.,) előterjesztése d.,) tárgysorozata TÁRGYSOROZATA 1., /Nyírgelse

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület augusztus 31-én tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület augusztus 31-én tartott rendkívüli üléséről Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8624 Balatonszárszó, Hősök tere l. Ügyiratszám: 505-17/2016. JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2016. augusztus 31-én tartott rendkívüli üléséről

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015.(II.25.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015.(II.25.) önkormányzati határozata a Nyírbátori Football Clubbal kötött használati szerződés felülvizsgálatáról A KÉPVISELŐ-TESTÜLET - a Nyírbátori

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9/2014. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 29-30. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 29/2014.(V.08.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésről.

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésről. 215/5/2015 Zala Megye Pördefölde Jegyzőkönyv Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésről. Rendelet: 4/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet önkormányzat

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014.

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 5-én 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2015. (V.28.) KT. sz.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 15/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 6-án 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa ülését:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa ülését: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: SZ/17-13/2016. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 15. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. augusztus 15. ) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. augusztus 15- én 16.00 órakor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sárrétudvari Közös Önkormányzati Hivatal /Kossuth u. 72./ hivatali helyiségében 2014. január 13-án, Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének nyilvános

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat a kéményseprő-ipari közszolgáltatási szerződés módosítására

TÁRGY: Javaslat a kéményseprő-ipari közszolgáltatási szerződés módosítására AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 17. MELLÉKLET:1 TÁRGY: Javaslat a kéményseprő-ipari közszolgáltatási szerződés módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 3/2013. sz. jegyzőkönyve. a február 21-én megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 3/2013. sz. jegyzőkönyve. a február 21-én megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2013. sz. jegyzőkönyve a 2013. február 21-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balatonszőlős Község Önkormányzata B A L A T O N S Z Ő L Ő S Szám:101/21-34/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 18-án, 18:00 órai

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 14-én Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében tartott rendkívüli nyílt üléséről Jelen voltak:

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 93-96/2013. (IX. 17.) számú határozat.

Részletesebben