a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T"

Átírás

1 EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE március 12-én a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1. Városi Sporttelep működtetéséről 2. Felnőtt háziorvosi feladat-ellátási szerződés megkötéséről 3. Szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztásáról 4. Családbarát munkahely kialakítása Edelény Város Polgármesteri Hivatalban című pályázat benyújtásáról (CSP-CSBM-14) 5. Az I. és II. világháborús emlékmű helyreállítását megvalósító pályázat benyújtásáról 6. A Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak Egyesületének kiegészítő támogatásáról 7. A Borsod-Torna-Gömör Egyesülethez való csatlakozásról 8. Gyermekeinkért Közalapítvány megszüntetéséhez szükséges költségek biztosításáról 9. Erasmus+ programban való részvételről E d e l é n y, március 12. Vártás József jegyző 1

2 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 12- én a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendkívüli nyílt ülésén. Jelen vannak: Igazoltan távol: Molnár Oszkár polgármester, Antal Pál, Csabai Gyula, Korbély Györgyi Katalin, Lázár István, Magyar Árpádné képviselők, Szőrné Zsigrai Erika alpolgármester, Sztankóné Sándor Ibolya képviselő, Baricska Jánosné, Virág Tamás képviselők Vattay Béla alpolgármester Tanácskozási joggal jelen volt: Vártás József jegyző Ambrusics Tibor aljegyző Száz Attiláné Pénzügyi Osztály vezetője Molnár Oszkár polgármester köszönti a rendkívüli nyílt testületi ülésen résztvevőket, majd megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a 11 fős testületből 8 fő jelen van. Napirend előtt polgármester uszoda építéséről tájékoztatta a képviselő-testületet és a lakosságot. Elmondta, hogy a Kormány első körben támogatta Edelényt az uszodaépítéssel kapcsolatban. Az első körös találkozáson már túl vannak, ahol a megye egy részének érintett települései vettek részt. Tulajdonképpen Edelényen kívül Putnok az, ahol épülni fog uszoda, és szó volt még néhány sportszoba és tornaterem megépítéséről is. Vígh László kormánybiztos úrral találkoztak ezen az egyeztetésen, és holnap Budapesten kétoldalú tárgyalásokat fognak folytatni kormánybiztos úrral, ahol már konkrét dolgokról fognak tárgyalni, nevezetesen arról, hogy mikor, hol, és mennyiből épülhet meg Edelényben az uszoda. Szerinte nyilvánvaló és a legcélszerűbb, ha az új sporttelep területén valósul meg az uszoda, vagyis a volt Szabó Lőrinc iskola végén a sporttelep felé eső részén. Elmondta még, hogy kétféle uszodát építenek, egy 25x15 m-est, illetve 33x15 m-est. Ez lesz az egyik dolog, amiről majd tárgyalnak, illetve, hogy melyik épüljön meg. Emelhető aljú medencéről van szó, ami azt jelenti, hogy 80 cm-tő 190 cm-ig terjedhet a víz magassága, tehát tanuszodaként, illetve a nagy közönség számára iskolai idő után, 4 óra után, este 10-ig történő nyitva tartással fog üzemelni. Az uszodát nem az önkormányzatnak kell üzemeltetni, a sportközpont lesz az üzemeltető, tehát minden költség őket fogja terhelni, a kivitelezési és a működtetési költség is. Ami még egy tárgyalási pont, az az, hogy a Kormány elvárja minden érintett önkormányzattól, hogy szálljon be önerővel. Az nincs leírva, hogy kötelező, az sem, hogy mettől meddig. Az is elhangzott még, hogy 10 %-tól 50 %-ig szállnak be azok az önkormányzatok, - pl. Balassagyarmat neve hangzott el konkrétan akik érintettek majd országosan ebben az uszodaépítési programban. A holnapi tárgyalásról a jövő hét szerdai rendes testületi ülésen fogja tájékoztatni a képviselő-testületet és a város nyilvánosságát. 2

3 Ezt követően ismerteti a rendkívüli ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint: 1. Városi Sporttelep működtetéséről 2. Felnőtt háziorvosi feladat-ellátási szerződés megkötéséről 3. Szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztásáról Előadó: jegyző 4. Családbarát munkahely kialakítása Edelény Város Polgármesteri Hivatalban című pályázat benyújtásáról (CSP-CSBM-14) 5. Az I. és II. világháborús emlékmű helyreállítását megvalósító pályázat benyújtásáról 6. A Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak Egyesületének kiegészítő támogatásáról 7. A Borsod-Torna-Gömör Egyesülethez való csatlakozásról Javasolja napirendre felvenni a Gyermekeinkért Közalapítvány megszüntetéséhez szükséges költségek biztosításáról szóló 33./ sorszámú előterjesztést, valamint az Erasmus-programban való részvételről szóló 34./ sorszámú előterjesztést. A módosító javaslatot szavazásra bocsátja. Képviselő-testület a módosító javaslatot 8 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével - 8 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta. Megkérdezi, hogy a képviselő-testület tagjai részéről a rendkívüli ülés napirendi pontjaival kapcsolatban van-e észrevétel, javaslat, indítvány? A képviselő-testület tagjai részéről észrevétel, javaslat, indítvány nem volt. Polgármester javasolja a rendkívüli ülés napirendi pontjainak elfogadását a módosítással együtt. Képviselő-testület a rendkívüli ülés napirendi pontjait a módosítással együtt 8 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével - 8 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a következő határozatot: 3

4 EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2014.(III.12.) H A T Á R O Z A T A Tárgy: Rendkívüli testületi ülés napirendi pontjainak meghatározása. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendkívüli ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint határozza meg: 1./ Városi Sporttelep működtetéséről 2./ Felnőtt háziorvosi feladat-ellátási szerződés megkötéséről 3./ Szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztásáról Előadó: jegyző 4./ Családbarát munkahely kialakítása Edelény Város Polgármesteri Hivatalban című pályázat benyújtásáról (CSP-CSBM-14) 5./ Az I. és II. világháborús emlékmű helyreállítását megvalósító pályázat benyújtásáról 6./ A Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak Egyesületének kiegészítő támogatásáról 7./ A Borsod-Torna-Gömör Egyesülethez való csatlakozásról 8./ Gyermekeinkért Közalapítvány megszüntetéséhez szükséges költségek biztosításáról 9./ Erasmus+ programban való részvételről Tárgyalt napirend: 1./ Napirendi pont tárgya: Városi Sporttelep működtetéséről (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 26./ sorszám alatt.) Polgármester a napirendet vitára bocsátja 4

5 Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását azzal a módosítással, hogy a Városi Sporttelep Házirendjének 6. pontja úgy módosuljon, hogy a sporttelepen tilos a dohányzás. Polgármester megjegyzi, hogy ez az ország már átesik a ló másik oldalára a dohányzással kapcsolatban. Egy szabad, nyílt területen egy több hektáros területen engedtessék már meg, hogy aki dohányzik, az megtehesse, de természetesen meghajlik a képviselők véleménye előtt. Ezt követően a módosító javaslat elfogadását szavazásra bocsátja. Képviselő-testület a módosító javaslatot 8 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével 7 igen, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta. Polgármester a módosítással együtt javasolja az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását. Képviselő-testület a javaslatot a módosítással együtt 8 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével 8 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot: EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2014.(III.12.) H A T Á R O Z A T A Tárgy: Városi Sporttelep működtetéséről Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) megtárgyalta az előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 1. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a Városi Sporttelep (Edelény belterület 1193/4 hrsz.) működtetésével kapcsolatos feladatok ellátására az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalt jelöli ki. 2. Képviselő testület a Városi Sporttelep Házirendjét a 6. pont módosításával - a határozat 1. mellékleteként jóváhagyja. 3. Képviselő-testület A sportpályák igénybe vételének feltételei -t a határozat 2. melléklete szerint jóváhagyja. 4. Képviselő-testület a 249/2012. (XI.21.) határozat 1. mellékletét hatályon kívül helyezi. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Értesül: osztályok, sportegyesületek, köznevelési intézmények, honlap 5

6 1. melléklet a 23/2014. (III.12.) határozathoz A Városi Sporttelep Házirendje 1. Az alábbiakban megfogalmazott házirend betartása minden olyan személyre vonatkozik, aki a Városi Sporttelep (továbbiakban: sporttelep) területén, akár sportolóként, akár látogatóként tartózkodik. 2. A sporttelep csak sportolás, szabadidő kulturált eltöltése céljából használható! 3. Állatot a sporttelepre bevinni tilos! éves kor alatti gyermekek a sportpályákat csak felnőtt felügyelete mellett vehetik igénybe. 5. A sporttelep minden látogatójának kötelessége, hogy ügyeljen a lehető legnagyobb mértékű tisztaságra, és erre figyelmeztessen másokat is. 6. A sporttelepen tilos dohányozni! 7. A sporttelep területén trágár kifejezéseket használni, szemetelni, a berendezéseket rongálni, illetve túlzott mértékű alkoholt fogyasztani tilos. 8. A sportpályákat mindenki a saját felelősségére használhatja. 9. A városban működő sportegyesületeknek, köznevelési, illetve önkormányzati fenntartású intézmények részére a sportpályák használatát az önkormányzat az előzetesen egyeztetett időpontokban ingyenesen biztosítja. 10. Labdarúgó pályák használatakor a labdarúgó szakosztályt működtető sportegyesület az igénybe vétel időpontjainak kiválasztásánál előnyben részesül. 11. A futópálya és a kis műfüves labdarúgó pálya ( A pálya) használata a lakosság részére a nyitvatartási időben ingyenesen biztosított. 12. A házirend be nem tartása figyelmeztetést von maga után, ismételt megszegése a sportpályáról való kitiltással járhat! 13. A sportlétesítményt nem látogathatja: - aki kábítószer, alkohol vagy bódító hatású gyógyszer hatása alatt áll, vagy a sportolókat, nézőket, látogatókat fegyelmezetlenségével, rendetlenkedésével zavarja, - korlátozott cselekvőképességű és felügyelet nélkül van, - aki szándékosan kárt okoz, - akit a pálya vezetése a létesítmény használatától eltiltott. A Városi Sporttelep nyitva tartása: Versenyidőszakban (április 1 október 31.): Téli időszakban (november 1-március 31.):

7 2. melléklet a 23/2014. (III.12.) határozathoz A sportpályák igénybe vételének feltételei Cím: 3780 Edelény, Borsodi út hrsz: 1193/4 Üzemeltető: Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal, 3780 Edelény, István király útja 52. A pálya foglalását a gondnoknál lehet egyeztetni. Gondnok: Időpont egyeztetetés: 3780 Edelény, Borsodi út hrsz: 1193/4, Városi Sporttelep Telefon: A pálya: Palánkkal körbekerített, műfűvel borított, kisméretű labdarúgó pálya, világítással. Bérleti díjak (bruttó Ft ban) Pálya igénybe vételének feltétele: Használati rend a sportpályák használatához betartása és az esetlegesen okozott kár megtérítésének vállalása. A pálya használatáért díjat nem kell fizetni. Mérkőzések, edzések díjai Világítás/öltöző Pálya mérete Bérleti díj Ft /bruttó Óradíj világítás egész pálya Ft B pálya: 105X 68 ( 110x 72) m alapterületű, műfűvel borított, nagyméretű labdarúgó pálya, a kapuk mögött 2 x72 m szélességben felszerelt labdafogó hálóval. 300 fős nyitott, ülő tribün. Világítás: 16 db W-os fényvető. Bérleti díjak (bruttó Ft ban) Pálya bérlés feltétele: Használati rend a sportpályák használatához elolvasása, aláírása és az esetlegesen okozott kár megtérítésének vállalása. Mérkőzések, edzések díjai Világítás/öltöző Pálya mérete Bérleti díj Ft /bruttó Mérkőzés díj (3 óra) világítással egész pálya Ft Mérkőzés díj (3 óra) világítás nélkül egész pálya Ft Edzés óradíj világítással egész pálya Ft 7

8 Edzés óradíj világítás nélkül egész pálya Ft Legalább 5 alkalomra szóló mérkőzés díj (alkalmanként 3 óra) Legalább 5 alkalomra szóló mérkőzés díj (alkalmanként 3 óra) *Legalább 5 alkalom előre történő kifizetése esetén. világítással egész pálya Ft/alkalom* világítás nélkül egész pálya Ft/alkalom* HASZNÁLATI REND A SPORTPÁLYÁK HASZNÁLATÁHOZ 1. A sportpályák berendezési és felszerelési eszközeit csak rendeltetésüknek megfelelően szabad használni. 2. A sporttelep gondnokának utasításait a sportpályák használatakor be kell tartani. 3. Minden okozott kárt a gondnoknak jelenteni kell. A nem rendeltetésszerű használatból okozott kárt minden esetben meg kell téríteni! 4. Balesetekért a pálya üzemeltetője felelősséget nem vállal. 5. A létesítményt mindenki csak saját felelősségére használhatja. 6. A sportpályákra tilos üveget, gyúlékony anyagot bevinni! 7. A sportpályákon tilos rágógumit eldobni, ételt, szeszesitalt fogyasztani, szemetelni! 8. A sportpályákon dohányozni tilos! 9. Az öltözőket a gondnokkal egyeztetve lehet használni. Az öltözők állagmegóvásáért a kulcsot átvevő anyagilag felel. 10. A sportpályákon őrizetlenül hagyott tárgyakért az üzemeltető felelősséget nem vállal. 11. A sportpályák beosztása a gondnoknál található. Előre foglalás a gondnoknál történik. 12. Amennyiben a sporttelepen a sportpálya-foglalás kezdő időpontját követő 15 percen belül az igénybejelentő nem jelenik meg, vagy nem veszi igénybe, a pálya másik fél részére kiadható. 13. A labdarúgó pályák igénybevétele csak a bérleti díj befizetése után történhet. A bérleti díj befizetését az igénybe vevő a pálya igénybevételét megelőzően köteles igazolni. (Kivéve: ettől eltérő szerződés megléte, illetve A műfüves pálya esetén) 14. A labdarúgó pályák igénybevétele 12 év alatt csak felnőtt kísérettel történhet. 15. A labdarúgó pályák igénybevétele szervezet (sportegyesület, intézmény stb.) estén csak az edző, illetve felelős jelenlétében történhet. 16. A labdarúgó pályák használata csak gumi stoplis, műfűre, salakra kifejlesztett, illetve tornacipővel, műanyag talpú és műanyag maximum 18 mm szegecs hosszúságú stoplis cipővel megengedett. 17. Tilos a labdarúgó pályákra asztalokat, székeket rátenni, tűsarkú cipővel rámenni! 18. Az edzések-mérkőzések után összegyűlt PET palackokat az arra kijelölt szeméttartó edénybe kell helyezni! 8

9 19. Aki a létesítményre vonatkozó rendszabályokat megszegi, illetve nem tartja be, a sporttelep használatától az üzemeltető eltilthatja! A bérelt, igénybevett időszak a pályára lépéssel, (öltöző igénybe vétele esetén öltözőbe lépéssel) kezdődik és annak elhagyásával ér véget. A lefoglalt pályát 48 órával az időpont előtt lehet lemondani díjtalanul, az ezután történő lemondás a bérleti díj 50%-nak a kifizetését vonja maga után. A használati rendet elolvastam, az abban foglaltakat magamra és az általam képviselt szervezetre vonatkozóan elfogadom. Név:.., SZIG.szám:.. Születési hely, idő:.... Lakcím:.... Edelény,. aláírás 2./ Napirendi pont tárgya: Felnőtt háziorvosi feladat-ellátási szerződés megkötéséről (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 27./ sorszám alatt.) Polgármester a napirendet vitára bocsátja Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását. Polgármester mivel kérdés, vélemény nem volt a javaslat elfogadását szavazásra bocsátja. Képviselő-testület a javaslatot 8 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével 8 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot: EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2014.(III.12.) H A T Á R O Z A T A Tárgy: Felnőtt háziorvosi feladat-ellátási szerződés megkötéséről Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Felnőtt háziorvosi feladat-ellátási szerződés megkötéséről szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 9

10 1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a határozat melléklete szerinti, III. számú felnőtt háziorvosi körzet feladatainak ellátására szóló feladat-ellátási szerződést jóváhagyja. 2. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására, valamint arra, hogy a végleges szerződéssel kapcsolatosan felmerülő, szükségessé váló nem érdemi módosításokat a végleges szerződés szövegében annak aláírását megelőzően módosítsa. 3. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a VINIS-MED Egészségügyi és Szolgáltató Betéti Társasággal, mint jelenlegi egészségügyi szolgáltatóval történő feladat-ellátási szerződés felbontására. 4. Képviselő-testület hozzájárul a praxisok május 1-jévől történő cseréjéhez. Határidő: azonnal, 2. pont: március 31., 3. pont: május 1. Felelős: polgármester Értesül: egészségügyi szolgáltatók, osztályok amely létrejött FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS (felnőtt háziorvosi tevékenységre) Melléklet 24/2014. (III.12.) határozathoz egyrészről Edelény Város Önkormányzata (képviseli: Molnár Oszkár polgármester) 3780 Edelény, István király útja 52., adószáma: , továbbiakban Megbízó másrészről Dr. Györbiró és Albert Egészségügyi Szolgáltató Bt. (székhely: 3780.Edelény, Semmelweis I. u 13 adószáma: , a továbbiakban Megbízott között a mai napon az alábbi feltételekkel: 1. Szerződő felek rögzítik, hogy a Megbízó által 3780 Edelény Deák Ferenc út 6. szám alatt működtetett, Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet tulajdonában lévő ingatlanban található rendelőben területi ellátási kötelezettséggel bíró felnőtt háziorvosi körzet működik. 2. Megbízó jelen szerződés keretében megbízza Megbízottat felnőtt háziorvosi tevékenység ellátásával, területi ellátási kötelezettséggel, melyet Megbízott Edelény város területén működő egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok körzethatárairól szóló 13/2002. (VI.24.) önkormányzati rendelete 1. mellékletében meghatározott III. számú felnőtt háziorvosi körzetben lát el. 10

11 3. A személyes ellátására kötelezett orvos: Dr.Györbiró Anna Mária (születési hely, idő: Magyarcséke, anyja neve: Nán Mária) Edelény, Semmelwies I.u.13. szám alatti lakos. 4. A háziorvosi ellátás finanszírozására vonatkozó szerződést, illetve annak módosítását Megbízott az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Északmagyarországi Területi Hivatalával (továbbiakban: OEP) közvetlenül köti meg. A személyes ellátására kötelezett orvos a szerződés megkötésekor és hatályban léte alatt szavatolja, hogy rendelkezik az önálló orvosi tevékenységről szóló évi II. törvény szerinti működtetési joggal. Megbízó a szolgálat finanszírozására biztosított összeget a jelen szerződés aláírásával teljes egészében Megbízottra engedményezi. 5. Megbízott vállalja, hogy az OEP-től a háziorvosi teendők ellátására rendelkezésre bocsátott összegből a háziorvosi ellátást a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően biztosítja. 6. Megbízott a helyettesítésről köteles gondoskodni beleértve annak pénzügyi feltételeit is. Megbízott a távolléte idejére köteles a szakma szabályainak megfelelő helyettesítésről gondoskodni és felelős a helyettesítő személyért. A helyettesítés tényéről, módjáról és időtartamáról Megbízott értesíti a Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet Igazgatóját és Edelény Városi Önkormányzat Jegyzőjét. Megbízott biztosítja, hogy a helyettesítés további feltételei tekintetében, illetve a helyettesítő szakorvossal történő megállapodás megkötésekor a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően jár el. 7. Megbízott a rendelő helyiség, a rendeléshez használt ingatlanrészek üzemeltetési, illetve a közüzemi költségeit az ingatlan mindenkori kezelőjével kötött külön megállapodás szerint téríti meg. Az üzemeltetési és közüzemi díjak megtérítésére vonatkozó külön megállapodás ezen szerződéssel együtt érvényes. 8. Felek rögzítik, hogy a III. számú felnőtt háziorvosi körzetben az ellátás nyújtásában 1 fő egészségügyi szakdolgozó vesz részt. A feladat ellátásához szükséges minden szükséges, jogszabályban előírtaknak megfelelő feltétel tárgyi és a személyi biztosítása, megteremtése, a működési engedélyek beszerzése, a finanszírozási szerződés megkötése, statisztikai adatok szolgáltatása, illetve a működtetéssel kapcsolatos egyéb adatok kezelése, nyilvántartása, szolgáltatása Megbízott kötelezettsége, ennek költségei Megbízottat terhelik. 9. Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a felnőtt háziorvosi feladatokat a mindenkori szakmai követelményeknek megfelelő legmagasabb színvonalon látja el, valamint betartja a térítésköteles ellátások díjára vonatkozó mindenkori jogszabályi előírásokat és azt ismerteti a lakossággal. 11

12 10. Rendelési idő: nap idő Az ellátás megnevezése hétfő rendelés kedd rendelés szerda rendelés csütörtök rendelés péntek rendelés Megbízott a rendelési idő változtatása iránti szándékát egyeztetni köteles a megbízóval és az érintett egészségügyi szolgáltatókkal. A rendelési idő a Felek megállapodása alapján módosítható. 11. Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy Edelény város polgármesterét a felnőtt háziorvosi feladatok ellátásáról szükség szerint írásban vagy szóban tájékoztatja. 12. A szerződő felek kötelesek ezen szerződésben foglaltaktól eltérő feltételekről egymást kölcsönösen tájékoztatni. 13. A jelen szerződés megszűnik a szerződő felek közös megegyezése alapján, továbbá ha azt bármelyik fél felmondja. A települési önkormányzat a feladat-ellátási szerződést indoklással felmondja, a) ha a háziorvos a feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi a jogszabályban foglalt működésre vonatkozó előírásokat, b) ha a háziorvos önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát bármely okból elveszti. Felmondási idő 6 hónap. 14. A körzetmódosítás miatt bekövetkező, Megbízottat ért kár esetén Megbízó kártalanítási kötelezettséggel tartozik, amelynek megállapításánál figyelembe kell venni a Megbízott által a finanszírozás keretében kapott egy éves összeget. A kártalanítás mértékét Megbízott és az érintett önkormányzat a körzetből kikerült betegek arányában állapítják meg a praxis folyó évi finanszírozására vetítve, az adott rész elcsatolását követő hónap 15. napjáig. 15. Megbízott a szervezett központi orvosi ügyeletben (az ügyeletet működtető szolgáltatóval kötött megállapodás alapján) saját döntése szerint részt vehet. Amennyiben a központi ügyeleti ellátásban Megbízott nem vesz részt, az ügyelet kezdetéig készenlétet tart. 16. A feladat-ellátási szerződés határozatlan időre, de legalább öt évre szól és a szükséges működési engedélyek, valamint a társadalombiztosítási finanszírozási szerződés érvényességének napjától, de leghamarabb év május hó 01. napján lép hatályba. 12

13 17. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó hatályos társadalombiztosítási-, finanszírozási-, egészségügyi- jogszabályok, valamint a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell alkalmazni. A szerződő felek a szerződést elolvasták, s mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag nyolc eredeti példányban aláírták. A szerződés aláírásával egyidejűleg három eredeti példány a megbízott részére kerül átadásra. E d e l é n y,... Megbízó Megbízott Ellenjegyezte: 3./ Napirendi pont tárgya: Szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztásáról Előadó: jegyző (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 28./ sorszám alatt.) Polgármester a napirendet vitára bocsátja Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását. Polgármester mivel kérdés, vélemény nem volt a javaslat elfogadását szavazásra bocsátja. Képviselő-testület a javaslatot 8 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével 8 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot: EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2014.(III.12.) H A T Á R O Z A T A Tárgy: Szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztásáról Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztásáról szóló előterjesztést, és az alábbi döntést hozta: I. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló évi XXXVI. törvény 25. (2) bekezdése alapján az alábbi választói jogosultsággal rendelkező személyeket a szavazatszámláló bizottságok tagjainak, póttagjainak települési szinten megválasztja: 13

14 1. sz. Szavazatszámláló Bizottság tagjai: Vámosi Lajosné Edelény, Borsodi út 162/a. Toboz Béláné Edelény, Borsvezér út 11/a. Vékony Istvánné Edelény, Borsodi út 43. póttagjainak: Tizedesné Lonkai Anita Edelény, Borsodi út 81. Kecskeméti Gyula Lászlóné Edelény, Csalogány út sz. Szavazatszámláló Bizottság tagjai: Gellai Józsefné Edelény, Tompa M. út 13. Asztalosné Neszvecskó Hajnalka Edelény, József A út 20/a. Olajos Gyuláné Edelény, Virág út 4. póttagjainak: Veres Csabáné Edelény, Akác út 17. Jákób Mihályné Edelény, Mester út sz. Szavazatszámláló Bizottság tagjai: Tóth Károlyné Edelény, Madách út 20. Jacsman Andrea Edelény, Madách út 30. Verebélyi Sándorné Edelény, Vörösmarty út 43. póttagjainak: Ráki Jánosné Edelény, Vörösmarty 51. Kosztra Beáta Edelény, Finkei út sz. Szavazatszámláló Bizottság tagjai: Kerekes Imréné Edelény, Borsodi út 4. 2/4. Klinszky Magdol Edelény, Mátyás király út 17. 1/4. Dely Diana Edelény, Deák F út 8. póttagjainak: Dankó Adrienn Edelény, Mátyás király út 7.3/1. Szoták Edit Edelény, Mátyás király út 13.1/3. 5. sz. Szavazatszámláló Bizottság tagjai: Verebélyi Orsolya Edelény, Újvilág út 1. Szabó Lajosné Edelény, Kővágó út 48. Varga Tiborné Edelény, Kővágó út 14. póttagjainak: Varga Istvánné Edelény, Újtemplom út 41. Benedek Lászlóné Edelény, Rozsnyói út sz. Szavazatszámláló Bizottság tagjai: Lipták Katalin Edelény, Császtai út 12. Kurcziné Tóth Mónika Edelény, Antal Gy út 87.fsz.1. Flaskó Lukácsné Edelény, Császtai út 10. póttagjainak: Szabó Lajosné Edelény, Herman Ottó út 15. Bodnár Attiláné Edelény, Antal Gy. út 87.1/6. 14

15 7. sz. Szavazatszámláló Bizottság tagjai: Szabados Andorné Edelény, Katona J. út 3. Varkolyné Mihály Beáta Edelény, Katona J út 7. Szarvas Erika Edelény, Tormás út 7. póttagjainak: Hajdú István Edelény, Katona J. út 12. Pantó Péterné Edelény, Lévay út 18. 1/a. 8. sz. Szavazatszámláló Bizottság tagjai: Farkas Attiláné Edelény, Szentpéteri út 32. Molnár Miklósné Edelény, Szentpéteri út 33. Nyikos Jánosné Edelény, Szentpéteri út 35. póttagjainak: Csodóné Káli Edina Edelény, Szentpéteri út 19. Farkas Izabella Edelény, Szentpéteri út 30. II. A települési szinten megválasztott tagok, és póttagok, mint választott tagok a település bármelyik szavazókörében működő szavazatszámláló bizottságába beoszthatók. III. A megválasztott szavazatszámláló bizottsági tagok részére a megbízólevél átadásáról a Helyi Választási Iroda Vezetője gondoskodik. Határidő: azonnal és folyamatos. Felelős: jegyző Értesül: osztályok, megválasztottak 4./ Napirendi pont tárgya: Családbarát munkahely kialakítása az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalban című pályázat benyújtásáról (CSP-CSBM-14) (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 29./ sorszám alatt.) Polgármester a napirendet vitára bocsátja Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását. Polgármester mivel kérdés, vélemény nem volt - a javaslat elfogadását szavazásra bocsátja. Képviselő-testület a javaslatot 8 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével 8 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a következő határozatot: 15

16 EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 26/2014.(III.12.) H A T Á R O Z A T A Tárgy: Családbarát munkahely kialakítása az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalban című pályázat benyújtásáról (CSP-CSBM-14) Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Családbarát munkahely kialakítása az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalban című pályázat benyújtásáról (CSP-CSBM- 14) szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 1. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) hozzájárul a címben nevesített Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézet által kiírt pályázat Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal általi benyújtásához. 3. Képviselő-testület jóváhagyja Családbarát munkahely kialakítása az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalban című pályázat teljes körű megvalósítását. 4. Képviselő-testület a pályázat teljes költségvetését maximum bruttó ,- Ft összegben jóváhagyja. A pályázati felhívás alapján a támogatás intenzitása 100%. Határidő: március 17., illetve a hiánypótlási határidő lejárta Felelős: jegyző Értesül: osztályok 5./ Napirendi pont tárgya: Az I. és II. Világháborús emlékmű helyreállítását megvalósító pályázat benyújtásáról (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 30./ sorszám alatt.) Polgármester a napirendet vitára bocsátja Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását. Polgármester mivel kérdés, vélemény nem volt a javaslat elfogadását szavazásra bocsátja. Képviselő-testület a javaslatot 8 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével 7 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a következő határozatot: 16

17 EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 27/2014.(III.12.) H A T Á R O Z A T A Tárgy: Az I. és II. világháborús emlékmű helyreállítását megvalósító pályázat benyújtásáról Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Az I. és II. világháborús emlékmű helyreállítását megvalósító pályázat benyújtásáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a 126/2013.(VI.19.) határozatot hatályon kívül helyezi. 2. Képviselő-testülete a Hősök terén található I. és II. Világháborús Emlékmű új helyeként a Forradalmak terét jelöli ki. 3. Képviselő-testület hozzájárul a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány XX. század Intézete által közzétett felhívásra pályázat benyújtásához. 4. Képviselő-testülete jóváhagyja Az I. és II. Világháborús emlékmű helyreállítását célzó pályázat teljes körű megvalósítását, és nyertes pályázat esetén hozzájárul az emlékmű Hősök teréről a Forradalmak terére történő áthelyezéséhez. 5. Képviselő-testület a pályázat teljes költségvetését maximum bruttó Ft összegben jóváhagyja. A pályázati felhívás alapján a támogatás intenzitása 100%. 6. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázattal kapcsolatos dokumentumok, nyilatkozatok teljes körű aláírására, és nyertes pályázat esetében a kivitelezés megrendelésére. Határidő: március 31. Felelős: polgármester 6./ Napirendi pont tárgya: Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak Egyesületének támogatásáról (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 31./ sorszám alatt.) Polgármester a napirendet vitára bocsátja Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását. 17

18 Polgármester az előterjesztéssel kapcsolatban elmondja, hogy a Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak Egyesületének Edelényben is nagyon sok tagja van, akik kéréssel fordultak nemcsak az edelényi, hanem valamennyi környékbéli önkormányzathoz, hogy anyagilag támogassák az egyesületet. A képviselő-testület most arról dönt, hogy Ft-tal támogatja az egyesületet. Ezt követően az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását szavazásra bocsátja. Képviselő-testület a javaslatot 8 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével 8 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot: EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2014.(III.12.) H A T Á R O Z A T A Tárgy: Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak Egyesületének támogatásáról Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak Egyesületének támogatásáról szóló előterjesztést, és az alábbi döntést hozza: 1./ Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak Egyesülete részére az egyesület fenntartási költségeinek és jövőbeni működtetésének érdekében Ft (azaz húszezer forint) vissza nem térítendő támogatást biztosít a évi költségvetés általános tartalék terhére. 2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatás biztosításáról szóló megállapodás aláírására, és elrendeli a támogatás évi költségvetési rendeleten történő átvezetését a soron következő rendeletmódosítás alkalmával. Határidő: március 31., illetve december 31. Felelős: polgármester Értesül: osztályok, Egyesület 18

19 Melléklet a 28/2014.(III.12.) határozathoz MEGÁLLAPODÁS mely létrejött egyrészről Edelény Város Önkormányzata (3780 Edelény, István király u 52.; adószám: ), képviseli: Molnár Oszkár polgármester másrészről Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak Egyesülete (3700 Kazincbarcika, Augusztus 20 tér 3. fsz.; adószám: ), képviseli: Tomkóné Kiss Mária egyesület elnöke között alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: 1) Edelény Város Önkormányzata 4/2014.(II.12.) önkormányzati rendelete alapján Ft támogatást hagyott jóvá a Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak Egyesülete részére évre. 2) Az Egyesület vállalja, hogy a támogatást az Alapszabályában" vállalt feladatainak végrehajtásához használja fel. A támogatás összegéből fedezik a pályázatok önrészének befizetéseit, az iroda és a működési területeken lévő csoportok működtetésével kapcsolatos felmerülő költségeket, valamint fedezik a felmerülő telefonköltséget. 3) A Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak Egyesülete köteles az 1-2. pontban foglalt kiadásokat az egyesület nevére szóló számlával igazolni, s a támogatás felhasználásáról legkésőbb december 31-ig elszámolást adni az Önkormányzat felé. 4) A támogatást az Önkormányzat az Egyesület kazincbarcikai OTP Bank-nál vezetett számú számlájára március 31-ig átutalja. 5) A Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak Egyesülete az összeg rendeltetésszerű felhasználásáról a megállapodásban foglaltaknak megfelelően köteles elszámolni. 6) Támogatott tudomásul veszi, hogy a polgármester a belső ellenőrzés keretében a célirányos felhasználást és számadást ellenőriztetheti. 7) Amennyiben a felhasználás nem felel meg az 1-2 pontban rögzített célnak és a 3 pontban foglalt feltételeknek, úgy a támogatás teljes, vagy részösszegét vissza kell fizetni haladéktalanul. 8) Nem folyósítható támogatás, amennyiben a szervezetnek esedékessé vált 30 napon túli lejárt köztartozása van. Ezen tényről a szervezet képviselője nyilatkozatot tesz. 19

20 Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. idevonatkozó fejezetei irányadók. Edelény, március Molnár Oszkár Tomkóné Kiss Mária polgármester egyesület elnöke Ellenjegyzők: Vártás József Száz Attiláné jegyző osztályvezető 7./ Napirendi pont tárgya: A Borsod-Torna-Gömör Egyesülthez való csatlakozásról (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 32./ sorszám alatt.) Polgármester a napirendet vitára bocsátja Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását. Csabi Gyula képviselő elmondja, hogy tavaly is több ízben jelezte, legutóbb októberben, hogy az előterjesztésben szereplő okok miatt érdemes lenne csatlakozni a Borsod-Torna-Gömör Egyesülthez. Örül annak, hogy ez az előterjesztés, - ha egy kicsit késve is, - de a képviselő-testület elé került. Polgármester mivel további kérdés, vélemény nem volt az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását szavazásra bocsátja. Képviselő-testület a javaslatot 8 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével 8 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot: EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 29/2014.(III.12.) H A T Á R O Z A T A Tárgy: A Borsod-Torna-Gömör Egyesülthez való csatlakozásról Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a megtárgyalta a Borsod-Torna-Gömör Egyesülthez való csatlakozásáról szóló előterjesztést, és az alábbi döntést hozta: 20

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 22-én a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendes nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

1/2015. (I.9.) Kt. határozat

1/2015. (I.9.) Kt. határozat 1/2015. (I.9.) Kt. határozat Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési feladatok ellátását az 145/2014.(XI.25.) Kt. határozat mellékletét képező tartalommal (20

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.:1/349-1/2014/i. Üi: Csomor Ágnes E l ő t e r j e s z t é s Tárgy: IX. számú fogorvosi körzet működtetése. Melléklet: Feladat-ellátási szerződés

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. április 23-án a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendes nyílt ülésének

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. április 23-án a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendes nyílt ülésének EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. április 23-án a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendes nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚLIUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚLIUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚLIUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 64/2011. (VII. 06.) számú BKt. határozat 65/2011. (VII. 06.) számú BKt. határozat

Részletesebben

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat:

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: 1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2012-4.10.0/A, KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1.) Megállapodás közös önkormányzati hivatal alakítására és fenntartására Előadó: Dr. Gál László jegyző

JEGYZŐKÖNYV. 1.) Megállapodás közös önkormányzati hivatal alakítására és fenntartására Előadó: Dr. Gál László jegyző Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2012. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2012. december 17-én (hétfőn) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének../2013. (..) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról, valamint javaslat a Közösségi Ház használati szabályzatának elfogadására

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én de. 11 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 66-23/2012. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. október 24-i rendkívüli nyílt üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 66-23/2012. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. október 24-i rendkívüli nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-23/2012. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. október 24-i rendkívüli nyílt üléséről Rendeletek: Határozatok: 203/2012.(X.24.) 204/2012.(X.24.) 205/2012.(X.24.)

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT HATÁROZATI JAVASLATOK. A./2013. (III.22.) kt. határozata

MÓDOSÍTOTT HATÁROZATI JAVASLATOK. A./2013. (III.22.) kt. határozata MÓDOSÍTOTT HATÁROZATI JAVASLATOK 1) Rétsági Rendőrkapitányság beszámolója A./2013. (III.22.) kt. határozata Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Rétsági Rendőrkapitányság 2012. évi tevékenységéről,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. JEGYZŐKÖNYV Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. Megjelent önkormányzati képviselők: Varga László polgármester, dr. Szikszai Elek Sándor alpolgármester,

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 2. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 28.) Határozatok: 9/2013. 15/2013. Kt. hat

NYÍLT ÜLÉSE. 2. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 28.) Határozatok: 9/2013. 15/2013. Kt. hat Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 2. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 28.) Határozatok: 9/2013. 15/2013. Kt. hat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dr. Juhász Zsuzsanna szerződéséről

ELŐTERJESZTÉS Dr. Juhász Zsuzsanna szerződéséről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Dr. Juhász Zsuzsanna szerződéséről

Részletesebben

30/2013. számú. 2013. november 27-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

30/2013. számú. 2013. november 27-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 5028-2/2013. 30/2013. számú 2013. november 27-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 193-207/2013. (XI. 27.) sz. Kth.

Részletesebben

Határozatok 2013.06.25. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2013. (VI.25.) Önkormányzati számu határozata:

Határozatok 2013.06.25. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2013. (VI.25.) Önkormányzati számu határozata: Határozatok 2013.06.25. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2013. (VI.25.) Önkormányzati számu határozata: 1. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Nádudvari

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 2.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének tárgyalása, elfogadása Előadó: Tuba Erik polgármester

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 2.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének tárgyalása, elfogadása Előadó: Tuba Erik polgármester Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. január 31-én (hétfőn) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

109 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. szeptember 11-én 17 órakor megtartott üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 10/2014. (IX.17.)

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSRA

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSRA A képviselő-testület 2015. március 26-i ülésén hozott döntések: 63/2015. Kth. Munkaterv módosítás és Napirend elfogadása 64/2015. Kth. 1. Kiskunhalas Város képviselő-testülete hozzájárul Tanyagondnoki

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzat Répcelak 596-25/2011. szám J e g y z ő k ö n y v Répcelak Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. december 15-én 17.30 órakor a Polgármesteri Hivatalban megtartott üléséről. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 2013. november 28-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének. Készült:

JEGYZŐKÖNYV. 2013. november 28-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének. Készült: JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: 2013. november 28-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének nyílt üléséről. Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterme (4440 Tiszavasvári,

Részletesebben

A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben -

A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - 1 A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - Az alapítók az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án megtartott üléséről. Helye: Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal B ép. félemeleti tanácskozó terem

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete. Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete. Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen Pécs 2011. Hatályos: 2013. november 14. napjától 1 Preambulum...

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 3/2011. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak Város Önkormányzat

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 58/2013. (III. 14.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 58/2013. (III. 14.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

22.1 Előterjesztés az önkormányzati tulajdoni ingatlanok önkormányzati képviselők,

22.1 Előterjesztés az önkormányzati tulajdoni ingatlanok önkormányzati képviselők, 2807 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. november 29~én tartott folytatólagos nyílt ülésének jegyzőkönyve a./ tárgysorozatai: b.1 rendeletei: 44-45/2012. c.1 határozatai: 300-307/2012. Napirend:

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 114-123 /2012. (XII. 27.) számú határozatok.

Részletesebben