J e g y z ő k ö n y v

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ő k ö n y v"

Átírás

1 J e g y z ő k ö n y v Készült: Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és Környezetvédelmi Bizottsága november 10-én órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal dísztermében megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Dr. Pácziné Félix Anna elnök, Borbás Elvira tag, Dzsupin Imréné tag, Bánné Veres Zsuzsanna tag Távol van: Bíró László tag Meghívottak: Juhász Sándor polgármester Vad Mária alpolgármester Dr. Páczi Antal alpolgármester Kiss Dénes László SzKB elnök Dr. Práczki Péter PTB elnök Karsai Anita Sahin-Tóth Jenőné pénzügyi csoportvezető Tanácskozási joggal: Vargáné Vass Éva jegyző. Dr. Pácziné Félix Anna elnök: Köszönti a megjelenteket, a bizottsági ülést órakor megnyitja. Megállapítja, hogy négy bizottsági tag megjelent, a bizottság határozatképes. A jegyzőkönyvvezetésére Kifutné Szerencsi Ildikót, hitelesítésre Bánné Veres Zsuzsanna bizottsági tagot kéri fel. Javasolja, hogy a napirendi pontokat az alábbi változtatás szerint fogadják el: l. Faállomány fejlesztési terv tárgyalásának a folytatása, 2. Camping területének rendezése, 3. A temető területének bekerítése, évi költségvetési koncepció, 5. Éves feladatok végrehajtásának összegzése, 6. Egyebek. Az Egészségügyi és Környezetvédelmi Bizottság a jegyzőkönyv vezető és a hitelesítő személyére, valamint a napirendi pontokra, azok sorrendjére tett javaslatot 4 igen szavazattal elfogadta. 1. Faállomány fejlesztési terv tárgyalásának a folytatása Dr. Pácziné Félix Anna bizottság elnöke: Tavasszal elkezdték a település faállományát felmérni. Akkor a bizottság úgy döntött, hogy erdőmérnökök segítségét veszi igénybe. Három erdőmérnök lett levélben megkeresve, hogy előzetes költségvetést készítsenek. Egy személytől érkezett vissza ajánlat, ami két részből áll. Az egyik költségvetés szerint 18 M Ft-ba kerülne a terv elkészítése, ez egy teljesen átfogó terv, amit anyagi forrás miatt nem lehet elfogadni, mivel az önkormányzatnak nincs 18 M Ft-ja. Az ajánlat másik része e Ft, ami egy részmunkát takar. Mivel az önkormányzatnak ennyi pénze sincs, a polgármester úrral, a közterület-felügyelővel és azokkal az emberekkel akikkel a faállományt felmérték megbeszélték, hogy meg kell próbálni egyedül a faállományt felmérni, feldolgozni és a tervet végrehajtani. Kéri, hogy a jelenlévők mondják el, hogy van e valami más javaslat, kérdés.

2 - 2 - Megállapítja, hogy nincs és az alábbi határozati javaslatot teszi. Az Egészségügyi és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy nem kívánja szakember segítségét igénybe venni, hanem a bizottság, a polgármester úr és a közterület-felügyelő fogják meghatározni egyes utcák fásításának lehetőségét, szükségességét az önkormányzat anyagi lehetőségeinek mértékében. A bizottság 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: MONORIERDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET EGÉSZSÉGÜGYI ÉS KÖRNYZETVÉDELMI BIZOTTSÁGÁNAK 19/2009.(XI. 10.) EKB határozata A faállomány fejlesztési tervvel kapcsolatban Az Egészségügyi és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy nem kívánja szakember segítségét igénybe venni, hanem a bizottság, a polgármester úr és a közterület-felügyelő fogják meghatározni egyes utcák fásításának lehetőségét, szükségességét az önkormányzat anyagi lehetőségeinek mértékében. Határidő: folyamatos Felelős: Dr. Pácziné Félix Anna bizottság elnöke és 2. A Camping területének rendezése Dr. Pácziné Félix Anna bizottság elnöke: A márciusi ülésen vetődött fel, hogy a Camping területén sok a veszélyes fa. Akkor a bizottság elhatározta, hogy a fákat ki kell vágni, ez meg is történt. A kivágott fa értékesítve lett, aminek az árából a Campint területe fel lett töltve. Egy hete több mint száz fa lett visszaültetve. A területet még a gyökerektől tisztítani kell, ha azzal is végeznek, akkor fűvel fogják beültetni. Elmondja, hogy a faültetés meg lett hirdetve, sajnos a lakosság csak négy fővel képviseltette magát, a többiek önkormányzati képviselők és alkalmazottak voltak. Ezt azért kérte jegyzőkönyvbe rögzíteni, mivel a lakosság közönyössége mérhető le. Az elmondottakat tájékoztatási jelleggel mondta el, kéri a megjelenteket, ha van kérdésük vagy véleményük mondják el. Megállapítja, hogy nincs hozzászólás. 3. A temető területének bekerítése Dr. Pácziné Félix Anna bizottság elnöke: A temető területén szintén ki lettek szedve a fák és tuskók, rendbe lett téve. A kerítés oszlopainak betonozására egy hét múlva kerül sor, ehhez már a polgármester úr oda vitette a sódert, fogják vinni a cementet és az oszlopokat is. Ez a munka sokkal nehezebb lesz mint a faültetésnél, ezért megpróbál még jobban rászervezni, akkor talán a lakosság is nagyobb számba jelenik meg. Nagyon sok gödröt kell kiásni.

3 - 3 - Juhász Sándor polgármester: 220 db gödröt kell kiásni és még 60 db oszlopot le kell gyártatni, mivel kevés lett. Dr. Pácziné Félix Anna bizottság elnöke: Ez több mint a duplája az egy hete kiásott gödröknek, de szervezéssel biztosan meg lehet oldani, hogy minél többen jelenjenek meg. Ezt is csak tájékoztatás képen mondta el a bizottságnak. Kérdezi, hogy a megjelenteknek van e hozzászólásuk. Megállapítja, hogy nincs. 4. A évi költségvetési koncepció Dr. Pácziné Félix Anna bizottság elnöke: 2009-ben több mindent szervezett a bizottság, mint az egészségnapot, parlagfű irtást, szemétszedést, környezetvédelmi napot, virágosítást, faültetést tiszta udvar rendes ház program megszervezését. Ezeket a programokat 2010-ben is szeretnék megszervezni és rendezni, amire ismét szeretnének anyagi hozzájárulást kapni. Voltak olyan programok, mint pl. a faültetés, hogy ha a lakosság anyagilag nem járult volna hozzá, a biztosított keretből nem jött volna ki a bizottság. Ezért több pénzt szeretnének kérni a képviselő-testülettől. Kérdezi, hogy kinek van kérdése? Dzsupin Imréné tag: A környezetvédelmi alapból rendelkezésre álló összegből tavasszal a temető területén is szeretnének fásítani. Juhász Sándor polgármester: Úgy tudja, hogy rendezvények lebonyolításához. a bizottságnak van elkülönített pénze a Dr. Pácziné Félix Anna bizottságelnöke: Ahhoz a pénzhez a bizottság nem nyúlhat ben is két címszó alatt kaptak támogatást egyszer a környezetvédelmi alapként felhasználható a másik az egészségnap, virágosítás, parlagfű mentesítés, szemétszedés címén. Kérdezi, hogy van e még valakinek hozzászólása? Megállapítja, hogy nincs. Javasolja a bizottságnak, hogy a következő határozati javaslatot fogadják el: Az Egészségügyi és Környezetvédelmi bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy a évi költségvetésben a környezetvédelmi alapból 900 E Ft-ot, egészségnap, virágosítás, parlagfű mentesítés, szemétgyűjtésre 600 E Ft-ot szerepeltessen. A bizottság 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: MONORIERDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET EGÉSZSÉGÜGYI ÉS KÖRNYZETVÉDELMI BIZOTTSÁGÁNAK 20/2009.(XI. 10.) EKB határozata A évi költségvetési koncepcióról Az Egészségügyi és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy a

4 évi költségvetésben a környezetvédelmi alapból 900 E Ft-ot, egészségnap, virágosítás, parlagfű mentesítés, szemétgyűjtésre 600 E Ft-ot szerepeltessen Határidő: november havi soros ülés Felelős: Dr. Pácziné Félix Anna bizottság elnöke 5. Éves feladatok végrehajtásának összegzése Dr. Pácziné Félix Anna bizottság elnöke: márciusi ülésen megtörtént a fogorvos és a védőnő tevékenységéről a beszámoló, a faállomány fejlesztési terv előkészítéséhez fel lett mérve a faállomány, akkor határozták el, hogy a Camping területét rendbe kell tenni és a beteg, veszélyes fákat ki kell vágni, a környezetvédelmi ismeretek terjesztésének lebonyolítása részben a gyermek napon, részben a falunapon történt meg vetélkedők formájában. Április 17-én és 18-án a szemétszedés, május 9-én az egészségnap lett lebonyolítva. Május 12-én a gyermekorvos és a háziorvos beszámolt a tevékenységéről. A parlagfű mentesítést a közterületen a közmunkások végezték, magánterületen a közterületfelügyelő felszólítására került sor intézkedésre. A parlagfű egészségre káros hatásáról a gyermek napon is volt ismertető. A helyi természeti értékek csak felmérve lettek, mint pl. az Öko tanya területén található új falu templomromja, a strand területén avarkori lelet volt. Az önkormányzati híradóba fel kellene hívni a lakosság figyelmét, hogy tudnak e más természeti értékről. A szelektív hulladék gyűjtők helye meg van, ahogy a szállítás beindul a gyűjtőket kihelyezik. A gumiabroncs gyűjtése nem valósult meg, mert csak saját költségen lehetett a ceglédi telephelyre szállítani, máskülönben nem fogadták be. Az akkumulátor gyűjtés sem valósult meg, mivel nem tudták pontosan, hogy hol veszik át. Juhász Sándor polgármester: Pilisen van egy ember, aki átveszi a rossz akkumulátorokat, házhoz is kimegy. Dr. Pácziné Félix Anna bizottság elnöke: Köszöni a tájékoztatást. A tiszta udvar rendes ház, szép környezet jó közérzet program is lebonyolításra került a falunap alkalmával, a résztvevők ajándékot kaptak. A virágosítás is lebonyolításra került, a Növénynemesítő Állomástól kapták a virágok egy részét, így nem sokat kellett venni. A lomtalanítás szeptemberben történt. Tudomása szerint a bizottság egy dolgot nem teljesített a település két végére helyezendő üdvözlő táblák nem készültek el. Kérdezi, hogy a bizottság szerint volt e olyan eset, amikor másképp kellett volna szervezni, tenni, a felsorolásból maradt e ki valami? Juhász Sándor polgármester: Az üdvözlő táblával kapcsolatban elmondja, hogy az az ember, aki a vonatbaleset emlékére a kopjafát készítette, az csak ki vagy belefaragja a kért dolgokat az előkészített faanyagba, a többi részét nem tudja megcsinálni. Dr. Pácziné Félix Anna bizottság elnöke: 2009-ben már nem tart a bizottság több ülést, az üdvözlő tábla elkészíttetése a 2010-es első ülésen fog ismét napirendre kerülni. Dzsupin Imréné tag: A rendezvényekkel kapcsolatban elkívánja mondani, hogy vannak

5 - 5 - olyan rendezvények, amire elég sokan megjelennek, mint pl. a szűrések, de vannak olyan rendezvények is ami munkával van összekötve, amire a lakosság már nem mutat hajlandóságot, hogy segítse az önkormányzatot, ilyen volt a környezetvédelem. Javasolja, hogy a jövőben jobban hívja fel a bizottság a lakosság figyelmét a hasonló rendezvényekre. A település erdőiben a tavalyihoz képest a szemét többszöröse van kihordva. Odafigyeléssel, figyelemfelhívással és ha kell szankcionálással lehet, hogy megelőzhető. Az önkormányzat most alkalmazott faluőröket, talán ha több embert rajta kapnak, és a büntetés nyilvánosságra is kerülne, akkor jobban meggondolnák, hogy taligán és egyéb eszközökön kihordják e a szemetet, építési törmeléket, károsítva a zöldterületet. Dr. Pácziné Félix Anna bizottság elnöke: Az embereket nagyon nehéz átnevelni. Borbás Elvira tag: A gyermeknap 2009-ben nagyon sikeres volt. A környezetvédelem jegyében telt el, amit 2010-ben is hasonlóan szeretnének megrendezni, mert a gyerekek sok mindenről nem is tudják, hogy hol lehet elhelyezni. A kollégák is nagyon felkészültek voltak és a gyerekeknek is nagyon tetszett. Vad Mária alpolgármester: A közvetlen környezetet kell megváltoztatni ahhoz, hogy az emberek átnevelhetőek legyenek. Dr. Pácziné Félix Anna bizottság elnöke: Kérdezi, hogy van e még valakinek hozzászólása? Megállapítja, hogy nincs. Egyebek Dr. Pácziné Félix Anna bizottság elnöke: Kérdezi, hogy ki szeretne az egyebek napirendhez hozzászólni. Megállapítja, hogy hozzászólás, javaslat nincs. Az ülést 15:32 órakor bezárja. K.m.f. Dr. Pácziné Félix Anna Bánné Veres Zsuzsanna bizottság elnöke jegyzőkönyv hitelesítő Kifutné Szerencsi Ildikó jegyzőkönyvvezető

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Dzsupin Imréné bizottság elnöke, Borbás Elvira, Szalai Gábor, Szemők Józsefné, Füzesi Péter Pálné bizottsági tag (5 fő)

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Dzsupin Imréné bizottság elnöke, Borbás Elvira, Szalai Gábor, Szemők Józsefné, Füzesi Péter Pálné bizottsági tag (5 fő) JEGYZŐKÖNYV Készült: Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi, Környezetvédelmi és Szociális Bizottsága 2014. május 29-én 10.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácstermében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március hó 31-én 16--órakor tartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március hó 31-én 16--órakor tartott nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március hó 31-én 16--órakor tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza Jelen vannak: Virág József polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút Rákóczi u. 45. Tel.: 88/230-003. Szám:122-7 /2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Úrkút Község Önkormányzati Képviselőtestülete 2011. május 31.-én (kedden)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2011. február 17-én megtartott rendkívüli üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2011. február 17-én megtartott rendkívüli üléséről Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 50-4/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2011. február 17-én megtartott rendkívüli üléséről

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 25-én 14:30 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 25-én 14:30 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 25-én 14:30 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Rendelete: 7-8 Határozatai: 148-158 T á r g y

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóspallag Község Önkormányzatának 2012. június 25. napján megtartott testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóspallag Község Önkormányzatának 2012. június 25. napján megtartott testületi üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóspallag Község Önkormányzatának 2012. június 25. napján megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív szerint. Stefkó Imre polgármester: Köszönti

Részletesebben

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. tárgysorozata: határozata: 34-36 rendelete: TÁRGYSOROZAT 1. Döntéshozatal közbeszerzésekkel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. március 25-én 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2003. szeptember 25-én megtartott nyílt rendkívüli ülésén Gyömrőn, a Szabadság tér 1. sz. alatti tanácskozóteremben.

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa ülését:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa ülését: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/9/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 25. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

5/2012. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve

5/2012. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve 5/2012. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült Endrefalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen voltak: Varga Ferenc elnök Kisalbert Antal képviselő Lévai Ede Józsefné képviselő Bari István képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Jelen voltak: Varga Ferenc elnök Kisalbert Antal képviselő Lévai Ede Józsefné képviselő Bari István képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 10 óra 30 perckor a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Konferencia termében megtartott nyílt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 11-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 11-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 11-én megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 4/2015.(II.11.) Hort Község Önkormányzatának átmeneti gazdálkodásáról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/187-2/2005. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2006. február 10-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2010. április 29-i üléséről Jelen vannak: 1./ Tóth Ferencné polgármester 2./ dr. Berecz Botond alpolgármester 3./ Csókás Zsolt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Pénzügyi Bizottság 2009. szeptember 22-én tartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a Pénzügyi Bizottság 2009. szeptember 22-én tartott nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV a Pénzügyi Bizottság 2009. szeptember 22-én tartott nyílt üléséről Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Buza Lajos elnök, Kiss Norbert Ivó, Viplak

Részletesebben

11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve.

11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve. 11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve. Napirend: 1./ Zákányszéki Lengyel téri és az Ó-temető

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 504-4/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Szentbékkálla

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 12-én 14:30 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 12-én 14:30 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 12-én 14:30 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Rendelete: 12-13 Határozatai: 234-243 T á r

Részletesebben

Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14. számú JEGYZŐKÖNYVE

Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14. számú JEGYZŐKÖNYVE a Képviselő-testületének 14. számú JEGYZŐKÖNYVE 2014. december 16-án 17,00 órától 18,30 óráig megtartott képviselő-testületi üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. december 16-án 17,00 órától 18,30

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 21-én (kedden) 16.30 órai kezdettel tartott ülésén

JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 21-én (kedden) 16.30 órai kezdettel tartott ülésén JEGYZŐKÖNYV Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 21-én (kedden) 16.30 órai kezdettel tartott ülésén Helye: Kisbajcs, Községháza Jelen vannak: Kamocsai Sándor

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. január 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 2. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. január 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 2. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. január 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 2. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL Határozatok száma TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. Január 13-án

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2002. március 26-án megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. február 18-án 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. május 31-én 16.30 órai kezdettel megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. május 31-én 16.30 órai kezdettel megtartott üléséről. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5663 Medgyesbodzás, Széchenyi u. 38. Telefon 68/425-000 Fax: 68/526-331 9/2010 JEGYZŐKÖNYV Készült: Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dél-Békési Kistérségi Többcélú Társulása Cím: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. Tel/Fax: 68/381-011/121, E-mail: delbekesi@citromail.hu Web: www.del-bekes.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Dél-Békési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 20-án, 14:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. január 29-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. január 29-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. január 29-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Zajk Zajk, Iskola utca 1. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal: - Császár László, jegyző, - Pál Tihamér Baki Önkéntes Tűzoltó Egyesület parancsnok.

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal: - Császár László, jegyző, - Pál Tihamér Baki Önkéntes Tűzoltó Egyesület parancsnok. Bak község Önkormányzati Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. Bak, 2014. március 31-i nyílt testületi ülés jegyzőkönyv. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bak község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.

Részletesebben