J e g y z ő k ö n y v

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ő k ö n y v"

Átírás

1 J e g y z ő k ö n y v Készült: Monorierdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és Környezetvédelmi Bizottsága április 15-én órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Dr. Pácziné Félix Anna elnök, Borbás Elvira tag, Dzsupin Imréné tag, Bánné Veres Zsuzsanna tag. Igazoltan távol: Bíró László tag. Meghívottak: Juhász Sándor polgármester Vad Mária alpolgármester Dr. Páczi Antal alpolgármester Kiss Dénes László SzKB elnök Dr. Práczki Péter PTB elnök Sahin-Tóth Jenőné pénzügyi vezető Tanácskozási joggal: Vargáné Vass Éva jegyző Dr. Pácziné Félix Anna elnök: Köszönti a megjelenteket a bizottsági ülést órakor megnyitja. Megállapítja, hogy négy bizottsági tag megjelent, a bizottság ülése határozatképes. A jegyzőkönyvvezetésére Kifutné Szerencsi Ildikót, a jegyzőkönyv hitelesítésére Dzsupin Imréné bizottsági tagot kéri fel. Javasolja, hogy a napirendet egészítse ki a bizottság és az alábbiak szerint fogadják el: 1. Előterjesztés az egészségnap szervezésére, 2. Előterjesztés a lomtalanításra, 3. Előterjesztés az Egészséges életmód vetélkedő szervezésére a környezetvédelemmel kapcsolatban, 4. Előterjesztés a virágosítás megkezdéséről, 5. Előterjesztés a parlagfű mentesítés előkészítésére, 6. Előterjesztés a védőnői szakma 95. évfordulója alkalmából a védőnő jutalmazásáról, 7. Előterjesztés a 2288/1 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanról történő fakivágásról, 8. Egyebek. Az Egészségügyi és Környezetvédelmi Bizottság a jegyzőkönyv vezető és a hitelesítő személyére, valamint a napirendi pontokra, azok sorrendjére tett javaslatot 4 igen szavazattal elfogadta. 1. Előterjesztés az egészségnap szervezésére Dr. Pácziné Félix Anna bizottság elnöke: Az egészségnapot az előző évekhez hasonlóan szeretnék lebonyolítani vércukor mérés, vérnyomás mérés stb. - és lehet, hogy szemvizsgálatot is tudnak tartani. A védőnővel vetélkedőt szerveznek. Mást a napirendi ponttal kapcsolatban nem tud mondani, a szervezés folyamatban van. Borbás Elvira tag: Kéri, hogy írjanak levelet a Fekete István Általános Iskola igazgatójának, hogy május 15-én bocsássa rendelkezésre az iskola tantermeit az önkormányzati rendezvényhez. Dr. Pácziné Félix Anna bizottság elnöke: Kérdezi, hogy az egészségnappal kapcsolatban van-e még valakinek kérdése, javaslata? Megállapítja, hogy nincs. 2. Előterjesztés a lomtalanításra

2 - 2 - Dr. Pácziné Félix Anna bizottság elnöke: Tájékoztatja a bizottságot, hogy a KÖVÁL a lomtalanítást május 15-én végzi el. Kérdezi a bizottságot, hogy a lomtalanítással kapcsolatban van-e valami javaslat, kérdés? Megállapítja, hogy nincs. 3. Előterjesztés az Egészséges életmód vetélkedő szervezésére a környezetvédelemmel kapcsolatban Borbás Elvira tag: május 15-én lesz az egészségnap, aminek a keretén belül a védőnő az egészséges táplálkozással kapcsolatban vetélkedőt szervez. Ehhez becsatol egy programot. Dr. Pácziné Félix Anna bizottság elnöke: A vetélkedők végén a részvevőket különböző díjakban szokták részesíteni. Ahhoz, hogy a díjakat megtudják vásárolni, a becsatolt programot végre tudják hajtani, körülbelül Ft-ra lenne szükség. A helyi szintű környezetvédelmi szabályokról szóló 9/2008.(VIII.1.) Kt. rendelet 9. (7) bekezdés h) pontja alapján a környezetvédelmi alapból lehetőség van a környezetvédelemről szóló tájékoztatások, előadások költségeinek fedezésére, környezetvédelmi ismeretek terjesztésére, környezeti nevelés támogatására. A bizottságot kéri, hogy javasolják a képviselő testületnek, hogy a 9/2008. (VIII.1.)Kt. rendelet 9. (7) bekezdés h) pontja alapján a környezetvédelmi alapból Ft-ot különítsen el a gyermeknapra szervezett környezetvédelmi programra. 5/2010.(IV. 15.) EKB A gyermeknapra szervezett környezetvédelmi programról Az Egészségügyi és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy a 9/2008. (VIII.1.)Kt. rendelet 9. (7) bekezdés h) pontja alapján a környezetvédelmi alapból Ft-ot különítsen el a gyermeknapra szervezett környezetvédelmi programra. 4. Előterjesztés a virágosítás megkezdéséről Dzsupin Imréné tag: Demkóné Haller Anita jelezte, aki virágfóliázással foglalkozik, hogy ingyen ad az önkormányzatnak virágokat. Dr. Pácziné Félix Anna bizottság elnöke: Több helyről is ígéretet kapott, hogy fog kapni virágot. Ahogy az idő engedi az ültetést meg lehet kezdeni. Kérdezi, hogy van-e még valakinek javaslata, kérdése? Megállapítja, hogy nincs. 5. Előterjesztés a parlagfű mentesítés előkészítésére Dr. Pácziné Félix Anna bizottság elnöke: Javasolja, hogy jelentessenek meg egy cikket a Mi újság Monorierdő helyi lapban, hogy a lakosság már most kezdje meg a védekezést.

3 - 3 - Borbás Elvira tag: A cikk megírását vállalja és egyben megjelenteti az önkormányzat avar és kerti hulladékok kezelésével kapcsolatos rendeletét is, mivel nagyon sokan tiltott időben égetnek. Dr. Pácziné Félix Anna bizottság elnöke: Kérdezi a bizottságot, hogy van-e még valakinek javaslata, kérdése? Megállapítja, hogy nincs. 6. Előterjesztés a védőnői szakma 95. évfordulója alkalmából a védőnő jutalmazásáról Dr. Pácziné Félix Anna bizottság elnöke: 2010-ben lesz a Védőnői Hivatás 95. évfordulója. Ebből az alkalomból meg lehet a védőnek jutalmazni országos és helyi szinten is. A településünkön dolgozó Faragó Anita védőnő évek óta két körzetet lát el egyedül. A közszférában szinte mindenütt évente legalább egy alkalommal kapnak valamilyen elismerést, jutalmat a dolgozók a teljesítményüktől függően. Faragó Anita, annak ellenére, hogy két ember helyett dolgozik, elismerésben soha nem részesült. Javasolja a bizottságnak, hogy tegyenek javaslatot a képviselő-testületnek, hogy Faragó Anita védőnőt Ft bruttó jutalomba részesítse a Védőnői Hivatás 95. évfordulója alkalmából. 6/2010.(IV. 15.) EKB A védőnő jutalmazásáról Az Egészségügyi és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy Faragó Anita védőnőt bruttó Ft jutalomba részesítse a Védőnői Hivatás 95. évfordulója alkalmából. Dr. Pácziné Félix Anna bizottság elnöke: Javasolja a bizottságnak, hogy a védőnő bruttó Ft jutalom összegének forrását a Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság jelölje meg. 7/2010.(IV. 15.) EKB Védőnői Hivatás 95. évfordulója alkalmából jutalom keret biztosításáról Az Egészségügyi és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a Pénzügyi és Területfejlesztési bizottságnak, hogy a Védőnői Hivatás 95. évfordulója alkalmából a védőnő jutalmazására bruttó Ft jutalom összegének forrását jelölje meg.

4 Határidő: azonnal Előterjesztés a 2288/1 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanról történő fakivágásról. Dr. Pácziné Félix Anna bizottság elnöke: Polgár Tiborné Monorierdő Holló utca 20. szám alatti lakos kérelemmel fordult Juhász Sándor polgármesterhez és Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületéhez, hogy a 2288/1. hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanról a meghagyott 3-4 fát vágassa ki, mivel a lehulló magvas termés egész évben nehezíti a saját kertjük rendben tartását. A helyszínen szemlét tartottak és megállapították, hogy az említett fák az ingatlant határoló hátsó kerítéstől 4 méterre állnak. Monorierdő területén az ingatlanok relatív keskenysége miatt gyakorlatilag minden ingatlanra áthullik a szomszédból a termés és a lehulló lomb. Amennyiben a fák kivágása engedélyezve lenne, az gyakorlatilag a település fáinak tarra vágását indíthatná el. Kéri a bizottságot, hogy javasolja a képviselő-testületnek, hogy a fák kivágását ne engedélyezze, a kérelmet utasítsa el. 8/2010.(IV. 15.) EKB Polgár Tiborné fakivágási kérelmével kapcsolatban Az Egészségügyi és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy Polgár Tiborné fakivágási kérelmét a 2288/1. hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanról ne engedélyezze, a kérelmet utasítsa el. 8. Egyebek Dr. Pácziné Félix Anna bizottság elnöke: A Polgármester Urat megkereste a ClaxoSmithKline Kft, hogy a lakossági méhnyakrák prevenciós programot az önkormányzat segítse, első sorban a tinédzser lányok egészség megőrzését szem előtt tartva. Monorierdőn körülbelül 50 főről lenne szó, a 8. osztályos lányokat lehet figyelembe venni. Az oltás nagyon sokba kerül kb Ft, amit úgy gondol, hogy az önkormányzat nem tud támogatni. Bánné Vers Zsuzsanna tag: A helyi újságban meg kell jelentetni, hogy van ilyen lehetőség, hogy a lakosság tudjon róla. Borbás Elvira tag: Javasolja, hogy levélben keressék meg Dr. Külüs Ilona gyermekorvost, hogy a Mi újság Monorierdő helyi lapban jelentessen meg egy cikket a programmal kapcsolatban. Dr. Pácziné Félix Anna bizottság elnöke: Javasolja a bizottságnak, hogy levélben keressék meg Dr. Külüs Ilonát, hogy a helyi Mi újság Monorierdő lapban a programmal kapcsolatban jelentessen meg tájékoztatót.

5 - 5-9/2010.(IV. 15.) EKB A lakossági méhnyakrák prevenciós programról Az Egészségügyi és Környezetvédelmi Bizottság javasolja, hogy levélben keressék meg Dr. Külüs Ilona gyermekorvost, hogy a helyi Mi újság Monorierdő lapban a lakossági méhnyakrák prevenciós programmal kapcsolatban jelentessen meg tájékoztatót. Határidő: azonnal Dzsupin Imréné tag: El kell kezdeni a Tiszta Udvar Rendes Ház, Szép Környezet Jó Közérzet program meghirdetését is. Javasolja, hogy ne csak a májusi, hanem már az áprilisi újságban is jelenjen meg, hogy a lakosság minél szélesebb köre értesüljön. Borbás Elvira tag: A felhívás elkészítését vállalja Dr. Pácziné Félix Anna bizottság elnöke: Kérdezi, hogy az egyebekben kíván-e még valaki valamit elmondani? Megállapítja, hogy nem a bizottsági ülést órakor bezárja. K.m.f. Dr. Pácziné Félix Anna bizottság elnöke Dzsupin Imréné jegyzőkönyv hitelesítő

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és Környezetvédelmi Bizottsága 2009. november 10-én 15.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal dísztermében

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a. 1. Tsp. Előterjesztés a piacpályázat önrészének jóváhagyására Előterjesztő: Juhász Sándor polgármester

T á r g y s o r o z a t a. 1. Tsp. Előterjesztés a piacpályázat önrészének jóváhagyására Előterjesztő: Juhász Sándor polgármester 2008. december 18-án 15:30 órai kezdettel megtartott nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Határozatai: 260-263 T á r g y s o r o z a t a 1. Tsp. Előterjesztés a piacpályázat önrészének jóváhagyására

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb intézkedésekről valamint a lejárt határidejű határozatokról

T á r g y s o r o z a t a. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb intézkedésekről valamint a lejárt határidejű határozatokról 2010. november 26-án 14:00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Határozatai: 310-332 Rendelete: 17 Interpellációk, kérdések T á r g y s o r o z a t a Tájékoztató

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Dzsupin Imréné bizottság elnöke, Borbás Elvira, Szalai Gábor, Szemők Józsefné, Füzesi Péter Pálné bizottsági tag (5 fő)

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Dzsupin Imréné bizottság elnöke, Borbás Elvira, Szalai Gábor, Szemők Józsefné, Füzesi Péter Pálné bizottsági tag (5 fő) JEGYZŐKÖNYV Készült: Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi, Környezetvédelmi és Szociális Bizottsága 2014. május 29-én 10.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácstermében

Részletesebben

Jelen vannak: Dr. Páczi Antal elnök, Bánné Veres Zsuzsanna, Hornyák Balázs, Bíró László tag.

Jelen vannak: Dr. Páczi Antal elnök, Bánné Veres Zsuzsanna, Hornyák Balázs, Bíró László tag. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monorierdő Községi Önkormányzat Egészségügyi és Környezetvédelmi Bizottságának 2007. szeptember 20-án 13:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 14-én 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 14-én 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének 2011. február 14-én 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Rendelete: 2 Határozatai: 20-25 T á r g y s o r o z a t a 1.) Előterjesztés 2011.évi költségvetés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A bizottság elnöke javasolja elfogadásra az alábbi napirendeket:

JEGYZŐKÖNYV. A bizottság elnöke javasolja elfogadásra az alábbi napirendeket: JEGYZŐKÖNYV Készült: a Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság 2008 január 24-én 16:40 órai kezdettel a Monorierdő Község Polgármesteri Hivatal tanácstermében tartott nyílt ülésről. Jelen vannak: Dr.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A bizottság elnöke javasolja elfogadásra az alábbi napirendet:

JEGYZŐKÖNYV. A bizottság elnöke javasolja elfogadásra az alábbi napirendet: JEGYZŐKÖNYV Készült: a Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság 2009. március 17-én 16 óra 43 perc kezdettel a Monorierdő Községi Polgármesteri Hivatal Dísztermében tartott nyílt ülésről Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen van: Borbás Elvira bizottság elnöke, Dzsupin Imréné, Dr. Pácziné Félix Anna, bizottsági tag (3 fő)

JEGYZŐKÖNYV. Jelen van: Borbás Elvira bizottság elnöke, Dzsupin Imréné, Dr. Pácziné Félix Anna, bizottsági tag (3 fő) JEGYZŐKÖNYV Készült: Ügyrendi Bizottsága 2014. november 19-én, szerdán 9:30 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen van: Borbás Elvira bizottság

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 25-én 14:30 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 25-én 14:30 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 25-én 14:30 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Rendelete: 7-8 Határozatai: 148-158 T á r g y

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 38/2008.(IV.15.) Kth. sz. határozat

JEGYZŐKÖNYV. 38/2008.(IV.15.) Kth. sz. határozat Ügyszám: JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. április 15-én 16,00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Jelen vannak: polgármester alpolgármester képviselő

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. október 11.) 11 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat 2013. október 11.-én 18.00 órakor megtartott üléséről.

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat 2007. május 31-én 15:30 órai kezdettel megtartott nyílt ülésének. Tárgysorozata

Monorierdő Község Önkormányzat 2007. május 31-én 15:30 órai kezdettel megtartott nyílt ülésének. Tárgysorozata Monorierdő Község Önkormányzat 2007. május 31-én 15:30 órai kezdettel megtartott nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Rendeletei: 7 i: 73-83 Tárgysorozata 1.) Tsp. Polgármesteri tájékoztató a leválási

Részletesebben

Megállapítja, hogy a7 fős testület minden tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Megállapítja, hogy a7 fős testület minden tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. J e g y z ő k ö n y v Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 9.-én, az önkormányzat házasságkötő termében 17 órai kezdettel megtartott, soron következő nyilvános üléséről.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott üléséről. Mutató:

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott üléséről. Mutató: Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott üléséről Mutató: Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. december

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK Kistelek Képviselő-testület 2013. október 03-án tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 117/2014./XI.26.) Az Önkormányzat 2015 évi belső ellenőrzési terve

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. február 27-én a Körjegyzőségi Hivatal hivatalos helyiségében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testület ének 2012. március 29-én 8:00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testület ének 2012. március 29-én 8:00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Képviselő-testület ének 2012. március 29-én 8:00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Határozatai: 52-67 Rendelete: 4-5 T á r g y s o r o z a t a A Monori Rendőrkapitányság

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 11-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 11-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 11-én megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 4/2015.(II.11.) Hort Község Önkormányzatának átmeneti gazdálkodásáról

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. augusztus 22-i üléséről.

JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. augusztus 22-i üléséről. JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. augusztus 22-i üléséről. Időpontja: 2013. augusztus 22. 19:20 órai kezdettel Helye: Kiskunlacháza Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Jelen vannak: polgármester Dr.

Részletesebben

Készült: Adorjánháza község képviselő-testületének 2013. szeptember 16-án 19 órától megtartott képviselő-testületi üléséről.

Készült: Adorjánháza község képviselő-testületének 2013. szeptember 16-án 19 órától megtartott képviselő-testületi üléséről. Községi Képviselő-testület Adorjánháza Szám: 230-9/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Adorjánháza község képviselő-testületének 2013. szeptember 16-án 19 órától megtartott képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Távol (igazoltan): Dr. Mohr Tamás alpolgármester és Talián Bálint Attila képviselő.

Jegyzőkönyv. Távol (igazoltan): Dr. Mohr Tamás alpolgármester és Talián Bálint Attila képviselő. Jegyzőkönyv Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30.-án, 17.00 órai kezdettel a Lászlómajori orvosi rendelőben megtartott, közmeghallgatásos üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27. napján megtartott képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27. napján megtartott képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27. napján megtartott képviselő-testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 57/2014.(XI.27.) számú Képviselő-testületi 58/2014.(XI.27.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.08.21-én összehívott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.08.21-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 338/13/2013. 13. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.08.21-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés

Részletesebben

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. október 11- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. október 11- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 14/2012. Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. október 11- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 11/2012. (X.17.) önkormányzati rendeletet a körjegyzőségi hivatalban foglalkoztatott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 5-én 18 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 5-én 18 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 179/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 7- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 7- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 1/2013. Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 7- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 1/2013. (II.11.) önkormányzati rendeletet a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjának

Részletesebben