Comenius Régió Gyál Oberbayern-Ost. Hírlevél. Téma: Berufsorientierung. www (wer wählt wie)? egész életen át tartó tanulás program

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Comenius Régió 2012 2014 Gyál Oberbayern-Ost. Hírlevél. Téma: Berufsorientierung. www (wer wählt wie)? egész életen át tartó tanulás program"

Átírás

1 Comenius Régió Gyál Oberbayern-Ost 2013 Hírlevél Infobrief Téma: Berufsorientierung www (wer wählt wie)? Ki Hogyan Választ? egész életen át tartó tanulás program

2 Comenius Régió Téma: Ki Hogyan Választ? Keressen minket az Kövesse a projekt alakulását oldalunkon a vagy városunk hivatalos honlapján, a 7 Honlap 13 Állásbörze Tartalomjegyzék Köszöntő Pápai Mihály 4 Comenius Régió partnerkapcsolatok 5 Változások a projekt életében 5 A pályázat bemutatása Ki Hogyan Választ? 6 Comenius honlap 7 Bajor vendégek az új Városházán 8 Projektmenedzsment bemutatása 10 Mobilitások, projekttalálkozók 12 Média-megjelenések 15 MFPI továbbképzés A Felső-Bajor régióban Ez a projekt az Európai Bizottság finanszírozásával valósult meg. A szöveg tartalmáért csak a szerzője felelős, a Bizottság semmilyen felelősséget nem vállal érte. 8 A Gyáli Polgármesteri Hivatal 3

3 Comenius Régió Téma: Ki Hogyan Választ? Polgármesteri köszöntő Comenius Régió Pápai Mihály partnerkapcsolatok 4 A 2013-as év a polgárok európai éve, mely az uniós polgárság biztosította jogokat hivatott népszerűsíteni. Célja, hogy párbeszédet ösztönözzön a kormányzat, a civil társadalom és az üzleti szektor között. Éppen ezért is fontos számunkra, hogy egy olyan közhasznú szervezettel dolgozhatunk együtt, mint a Tempus Közalapítvány, melynek segítségével részesei lehetünk a Comenius Régió pályázat nyújtotta lehetőségeknek. A pályázat célja, hogy felhívja a figyelmet bizonyos témákra, ösztönözze a nemzetközi eszmecserét. A jelenleg futó projekt különös hangsúlyt fektet az oktatásra és a szakmaválasztásra. Az oktatás olyan sarkalatos pont, amely nagy jelentőséggel bír a nemzetközi kapcsolatok építésében is. A magyar állam törekszik arra, hogy az iskolarendszerben jelenleg résztvevő fiatalok nyitottá váljanak az Európai Unió által meghatározott közös célok megvalósítására. Ennek érdekében nagy energiát fektet az oktatásügy megreformálására, átláthatóvá és tervezhetővé tételére. A szeptemberben bevezetett pedagógus életpályamodell célja, hogy a tanárokat megfelelő módon ösztönözze a szakmai fejlődésre, az egyéni portfóliók készítése pedig alkalmat ad a tanároknak arra, hogy az eddig elért egyéni eredményeket összegezzék és közkinccsé tegyék. A jövőben megvalósuló egységes vizsgarendszer biztosítja a tanárok számára a fokozatos szakmai előmenetel lehetőségét. Az oktatásügy megreformálása magában hordozza a nemzetközi viszonylatban is mérhető színvonal-emelkedés lehetőségét. Magyarország és az Európai Unió közös érdeke, hogy a jelen tanuló ifjúsága megfelelő alapokat kapjon a jövő céljainak megvalósításához. A német iskolarendszer tapasztalataiból helyi szinten is sokat tudunk kamatoztatni. Köszönettel tartozunk Wilhelm Kürzedernek, a Felső-Bajorországi Reáliskolákért felelős miniszteri megbízottnak, Marcus Oliver Hochmuthnak, a Staatliche Realschule Brannenburg igazgatójának és Ralf Raupachnak, a Staatliche Realschule Brannenburg tanárának áldozatos munkájáért, hogy bajor részről nagy szakértelemmel irányítják a projekt munkálatait. Johannes Amos Comenius méltán híres cseh pedagógus és író. A nemzetek tanítója néven ismert. Comenius tekinthető az első modern pedagógusnak. A COMENIUS Régió a COMENIUS program akciója, mely a Tempus Közalapítvány koordinációja alá tartozik. A Tempus Közalapítvány évtizedes szakmai múlttal rendelkező, dinamikus és munkavégzésében igényes, kiemelten közhasznú szervezet, amelynek célja a közös európai értékek és célok képviselete és közvetítése az oktatás, képzés, kutatás és fejlesztés területén. A Comenius Régió együttműködés keretében helyi és regionális oktatási hatóságok (települési önkormányzat, intézményi társulat, többcélú kistérségi társulás, megyei önkormányzat, szakképzés-szervezési társulás, közalapítvány, országos kisebbségi önkormányzat) nyújthatnak be pályázatot partnerségben egy másik ország hasonló térségével. Az óvodáktól a középiskolákig minden közoktatási intézménynek nyújt pályázati lehetőségeket. Egyrészt az iskolai Változások a projekt életében élet szereplőit (diákok, tanárok, iskolavezetés), másrészt az iskolán kívüli közösséget is érinti. A Comenius hálózatok az oktatási intézmények és szervezetek közötti hálózatok kialakítását támogatják. Támogatható az adott témakörön belül az oktatási innováció és a jó gyakorlatok megismertetését szolgáló intézkedések, pl. összehasonlító elemzések, esettanulmányok, ajánlások megfogalmazása, szemináriumok és konferenciák szervezése, továbbá egyéb terjesztési intézkedések és az európai együttműködés megkönnyítését és javítását célzó intézkedések, pl. információcsere, projektkoordinátorok képzése, új projektek támogatása, projekteredmények és bevált módszerek terjesztése, melyeket a partnerek egy kétéves projekt keretében valósítanak meg. A Comenius kiegészítő tevékenységek célja felhívni a megfelelő célcsoportok vagy a közvélemény figyelmét az európai együttműködés fontosságára az iskolai oktatás területén. Suhajda Yvett 2013 márciusában magyar projektkoordinátor személycserére került sor, valamint az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár részéről is változás történt ezen a téren. Bíróné Tolvaj Erzsébet 2012 szeptembere és 2013 márciusa között töltötte be a projektkoordinátori tisztséget magyar részről, innentől Suhajda Yvett vette át a koordinátori feladatokat. Varsányiné Bagdi Krisztina, az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár szakmai igazgatóhelyettese szintén átadta a projektben lévő feladatait Ljubimov Krisztina kulturális szervező kollégájának. Ezek a változások azonban csak átmenetileg jelentettek lassabb munkát, újabb szervezést a programban, mindkét fél továbbra is teljes egyetértésben dolgozik tovább. 5

4 Comenius Régió Téma: Ki Hogyan Választ? 6 Pályázat bemutatása Ki Hogyan Választ? A Gyál Város Önkormányzata által beadott és az Európai Unió közoktatási pályázatait koordináló Tempus Közalapítvány által támogatott Comenius Régió Pályázat kedvező elbírálásban részesült a es projektciklusban. A pályázat témája a pályaorientáció, pályaválasztás, továbbtanulás, a fiatalok munkavállalási esélyeinek növelése. A program célja, hogy hozzájáruljon a közoktatás minőségének fejlődéséhez, erősítse annak európai dimenzióját, illetve segítse a nyelvtanulást. Kiemelten támogat néhány fontos általános célt, mint a multikulturális környezetben történő tanulást, ami az európai állampolgárság sarokköve, és a hátrányos helyzetű csoportok támogatását. További célja segíteni a régiók közötti tapasztalatcserét, illetve az országok regionális és helyi hatóságainak együttműködését. A projekt kétéves időszakot foglal magába. A most futó pályázat előzménye egy kétéves nemzetközi együttműködés a német féllel, szintén a Comenius Régió program keretében. Hazánkban mindössze négy pályázó kapott támogatást a programban, köztük Gyál Város Önkormányzata a legnagyobb támogatási összeggel. A nemzetközi együttműködésnek jelentős visszhangja volt mind a német félnél, mind nálunk, városi és régió szinten egyaránt. Számtalan publikáció és kiadvány mutatta be a projekt eredményeit. Jelenlegi pályázatunk szintén a legnagyobb támogatást élvezi a mindössze három nyertes pályázó közül, melynek összege euró. Partnereink számát is kibővítettük mind hazai, mind nemzetközi szinten. A pályázatban résztvevő közoktatási intézmények hazai részről Gyál Város Önkormányzatának égisze alatt a Gyáli Eötvös József Közgazdasági Szakközépiskola, a Gyáli Ady Endre Általános Iskola, valamint a Gyáli Bartók Béla Általános Iskola. A pályázatban közreműködő még az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár is. Német részről a Felsőbajor térség reáliskoláit felügyelő miniszteri megbízott, a térségben meghatározó bank (Arbeitskreis SCHULEWIRTSCHAFT Rosenheim) és munkaügyi hivatal (Agentur für Arbeit Rosenheim), a brannenburgi reáliskola (Staatliche Realschule Brannenburg), valamint az oktatás és a gazdasági szféra kapcsolatát erősítő egyesületek (Aktive Wirtschaftssenioren e. V.) vesznek részt a projektben. A két ország munkaerőpiaci sajátosságai alapjaiban eltérnek egymástól. Ebből adódóan a pályaválasztás gyakorlata is másként működik. Németország fokozódó munkaerőgondokkal küszködő problémáira megoldást jelenthetnek a pályázat során megszerzett tapasztalatok. A német gazdaság teljesítménye erősödik, ugyanakkor a kis- és középvállalatok egyre nehezebben találnak maguknak szakképzett munkaerőt. Jól bevált példa, hogy a vállalkozások felveszik a kapcsolatot az iskolákkal annak érdekében, hogy a minden diák számára kötelezően letöltendő gyakorlatot az ő cégüknél töltsék el. Magyarországon a letöltendő gyakorlat helyének keresése a diákokra hárul, melyben az iskola, illetve a különböző adatbázisok nyújtanak segítséget. A hasznos példák és gyakorlatok összegyűjtése a két év során dokumentálásra kerül, így a projekt lezárásával nemcsak a bajor régiónak, hanem Gyál és a járás oktatási intézményeinek, továbbá a munkaerőpiac képviselőinek nyújthatnak segítséget a fejlődésben. A projektben a tapasztalatszerzés több mobilitás keretében zajlik, így mind a német, mind a magyar partnerek több alkalommal látogatnak el egymáshoz a két év során. A projekt segítséget nyújt abban is, hogy a közös munka során a helyi intézmények dolgozói egymás munkáját megismerhessék, rálátásuk legyen a mindenkit érintő kérdésekre a másik szemszögéből is. Így válhat ez a projekt egyben közösségformáló erővé. Fontosnak tartjuk, hogy minden intézmény egy-egy munkatársa képviseltesse magát a projektmenedzsmentben, részt vegyen az utazásokon és a konkrét munkavégzésben. Az eddigi látogatások tudásanyaga elérhető az érdeklődők számára a projekt új honlapján, a címen. Örömünkre szolgál, hogy valamennyi résztvevő elkötelezett a projekt megvalósítása érdekében, és szeretné azt tovább folytatni. Suhajda Yvett Comenius Régió az interneten Az előző projekt honlapját figyelembe véve terveztük meg az újat és hajtottuk végre a változtatásokat. A jelenlegi honlapról elmondhatjuk, hogy egyértelműen felhasználóbarát, átlátható és esztétikus. A program részletes leírása a bemutatkozás, azon belül a pályázat bemutatása menüpont alatt található. A fejlesztés során szem előtt tartottuk a minél könnyebb navigálhatóságot. A legfontosabb funkciók és hivatkozások könnyen áttekinthetőek és fontossági sorrendben jelennek meg a főoldalon. Gyorsan áttekinthető, szkennelhető, a tartalom lényeges gondolatait kiemelő, tömören, tagoltan fogalmazott információblokkokat alkalmaztunk. Az egyik fő funkció a kapcsolattartás a látogatókkal, akik könnyedén oszthatnak meg velünk információkat, tehetnek fel kérdéseket, javasolhatnak változtatásokat. A hírlevél, amelyre fel lehet iratkozni, egyfajta interaktivitást tesz lehetővé. A jövőben is naprakész tartalomra és a folyamatos tartalomfrissítésre számíthatnak az idelátogatók. Keresse Ön is megújult honlapunkat! (www.comeniusregio-gyal.hu) 7

5 Comenius Régió Téma: Ki Hogyan Választ? Bajor vendégek az új Városházán Az Európai Unió forinttal támogatta a Gyál kistérségi szerepének erősítése a városközpont rehabilitációja által című projektet (Új Városháza, sétálóút, kerékpárút, park, zöldségpiac és út-vasúthálózat felújítása stb.). A városközpont-átadást megelőzően bemutattuk bajor vendégeinknek az új épületet. Az európai színvonalú építmény elnyerte a vendégek tetszését. A város fejlődésében mérföldkőnek számító beruházás május 17-én, a hivatalos átadással zárult le. Két nappal később, pünkösdvasárnap pedig nagyszabású utcabállal és utcazenei fesztivállal ünnepelték meg az eseményt. Az átadási ünnepségen köszöntőt mondott Pánczél Károly országgyűlési képviselő, alpolgármester, dr. Szűcs Lajos, az Országgyűlés jegyzője, Pest Megye Közgyűlésének elnöke, Pápai Mihály polgármester és dr. Kövér László, az Országgyűlés elnöke. Német partnereink látogatása az új Városházán (2013. április 15.) 8 9

6 Comenius Régió Téma: Ki Hogyan Választ? A projektmenedzsment bemutatása Pápai Mihály Gyál polgármestere és projektmenedzsmentünk vezetője egyben. Menedzsmentünk munkáját, ötleteit koordinálja. Pánczél Károly Országgyűlési képviselő, illetve a város alpolgármestere, pedagógusi végzettségének köszönhetően nagyban hozzájárul a projekt sikerességéhez. Dr. Sándor Tamás történész a Gyáli Polgármesteri Hivatal Szervezési Csoportjának vezetőjeként fontos szerepet tölt be a mobilitások szervezésében, a programok lebonyolításában, ezzel erősítve csapatunk hatékonyságát. A menedzsment tagjai folyamatos és tudatos fejlesztéseket végeznek. A napi rutinfeladatok elvégzésén felül, közösen határozunk a további tevékenységek alakulásáról. Az eddigi eredményekre alapozva bizonyos, hogy hatékony, összeszedett és eredményes munkát végzünk. Pápai Mihály 1959-ben született. Nős, egy felnőtt fiú és egy leány édesapja. Egyéni vállalkozó, egy mélyépítéssel foglalkozó KFT tulajdonosa és ügyvezetője től a helyi képviselő-testület tagja között a Pest Megyei Közgyűlés tagja, a Gazdasági Bizottság elnöke között alpolgármester, október 3-tól Gyál polgármestere. Szabadidejében szívesen síel, kirándul, futballozik barátaival. Pánczél Károly 1961-ben született. Nős, egy leány édesapja. Földrajz-történelem szakos tanár től a helyi képviselő-testület tagja tól Gyál alpolgármestere tól a magyar Országgyűlés képviselője, az Oktatási és Tudományos Bizottság tagja. Szabadidejében szívesen kertészkedik, az országgyűlés sportegyesületének tagja. Wilhelm Kürzeder 1956-ban született, nős, három gyermek édesapja től 2007-ig a Staatlichen Realschule Vaterstetten, 2007-től 2012-ig pedig a Staatlichen Realschule Haag igazgatója volt szeptemberétől a Felső-Bajorországi Reáliskolákért felelős miniszteri megbízott. Marcus Oliver Hochmuth 1967-ben született, nős, 2 gyermek édesapja, a bajor hegyi íjászok és a D Luegstoana népi egyesület tagja, reáliskolai tanár, a Staatliche Realschule Brannenburg igazgatója, 1999 óta vesz részt Comenius továbbképzéseken, két Comenius iskolai együttműködést szervezett és vezetett. Ralf Raupach 1960-ban született, nős, brannenburgi lakos óta a Staatliche Realschule Brannenburg szaktanára, technikát, gyorsírást és információtechnológiát tanít. Hobbija a snowboard és a mountain bike óta az aktuális Comenius Régió projekt munkatársa. Dr. Sándor Tamás 1982-ben született. A Gyáli Polgármesteri Hivatal Szervezési Csoportjának vezetője. Végzettségét tekintve történész, kutatási területe a dualizmus-kori Magyarország ( ). A témában több tanulmánya is megjelent tól 2010-ig Gyál Város Önkormányzata Ifjúsági és Sport Bizottságának tagja, 2010-től a Polgármesteri Hivatal főállású munkatársa. A projektben kitűzött mobilitások szervezésében, megvalósításában jelentős szerepet tölt be. Szabadidejében szívesen sportol, kirándul. Suhajda Yvett 1988-ban született egyedüli gyermekként. Hajadon ben szerzett diplomát a Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskolán. Vállalati és intézményi kommunikációra szakosodott. A Gyáli Polgármesteri Hivatal Szervezési csoportjának pályázati referense márciusa óta a Comenius Régió együttműködés projektkoordinátora. Szabadidejében szívesen sportol, olvas. Kovács Viktória 1971-ben született pedagógus családban. Születése óta Gyálon él. Az ELTE Bölcsészettudományi Karán szerzett diplomát. Magyar-német szakos középiskolai tanár óta a Gyáli Ady Endre Általános Iskolában tanít óta rendszeresen szervez nyelvi táborokat tanítványai számára Ausztriában. Az idegen nyelvi munkaközösség vezetője. Szabadidejében kirándul, olvas és kórusban énekel. Segítséget nyújt a idegennyelvi kommunikáció hatékony működésében. Ljubimov Krisztina 1980-ban született, orosz apától és magyar anyától. Hajadon ben szerzett diplomát a Zsigmond Király Főiskola andragógia szakán, 2005 óta dolgozik az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtárban, mint kulturális szervező. Szabadidejében szívesen jár színházba, operába, koncertekre illetve a barátaival közös programokra. Feladata a projektben megjelenő kiadványok szerkesztése. Diera Éva 1958-ban született Gyulán, férjezett, egy közgazdász leány édesanyja ben szerzett üzemgazdász diplomát a Pénzügyi és Számviteli Főiskolán, majd 1991-ben másoddiplomát pénzügyi szaküzemgazdászként óta a Gyáli Polgármesteri Hivatal pénzügyi vezetője. Szabadidejében szeret kertészkedni és utazni

7 Comenius Régió Téma: Ki Hogyan Választ? Mobilitások, projekttalálkozók Állásbörze Rosenheimben 12 Szakmai látogatás a Felső-Bajor régióban Tanácsadás, kompetencia, munkaerőpiac, önismeret, munkavállalás, iskolaválasztás, szakmai gyakorlat... Ezek voltak a legfontosabb kulcsszavak, amikor 2012 októberében a Felső-Bajor régióba indultunk az új Comenius Régió program keretében. A program lehetőséget adott arra, hogy a gyáli küldöttség különböző szakmai és kulturális eseményeken vegyen részt. Pápai Mihály polgármester mellett valamennyi iskolaigazgató, illetve az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvár intézményvezetője is részt vett a látogatáson, melynek első napján a résztvevők megismerkedhettek az új projekttel, majd másnap Rosenheimbe látogattak, a Sparkasse Rosenheim épületébe, ahol bankárnak készülő fiatalokkal találkozhattak, akik megosztották a delegációval pályaválasztással kapcsolatos tapasztalataikat, illetve annak menetéről kaphattunk felvilágosítást, hogy az egyes szakmákra hogyan kerülnek kiválasztásra a fiatalok Németországban. Másnap az oberammergaui NATO iskolába látogathattunk, ahol a hivatásos katonák kiválasztásáról kaphattunk átfogó képet, illetve arról, hogy miért érdemes a német fiataloknak a hadsereget választani hivatásukul. E néhány nap alapján érdekes volt látni a német példát, hogy már 13 éves kortól kötelező a diákoknak egy hetes gyakorlatokat teljesíteni különböző cégeknél, amelyekre ugyanúgy készülnek, mint a munka világába kilépő fiatal felnőttek. Tulajdonképpen már ekkor különböző pedagógiai eszközök segítségével eldől, hogy melyik az a néhány foglalkozási csoport, amelyre a fiatal később fogékony és alkalmas lehet. A szoros időbeosztás mellett sport- és kulturális programra is szakítottak időt a magyar delegáció tagjai. Pápai Mihály polgármester például jótékonysági gálamérkőzésen lépett pályára a környékbeli polgármesterekből verbuválódott labdarúgócsapat színeiben. Emellett a küldöttség tagjai ellátogattak a közelben lévő, a magyar történelem és irodalom szempontjából is kiemelten érdekes Kufstein várába, ahol többek között Kazinczy Ferenc, Batsányi János, vagy az idősebb Wesselényi Miklós is raboskodott. Hazaérve egyöntetű volt a delegáció tagjainak véleménye, hogy e néhány nap során a kulturális élmény mellett remek szakmai tapasztalatokkal is gazdagodhattunk, kicsit közelebbről megismerhettük azt, hogy Bajorországban hogyan vezetik be a fiatalokat a munka világába. Dr. Sándor Tamás A Comenius-program keretében Bíróné Tolvaj Erzsébet projektkoordinátorral szakmai továbbképzésen vehettem részt. A München-közeli bajor városba, Rosenheimbe szólt a meghívás egy állásbörzére, amelyen neves német cégek képviselői és a szakképző iskolák végzős diákjai vettek részt. Szakmai szempontból igen hasznos volt számomra ez az alkalom, hiszen egyrészt nyelvtanárként nyerhettem bepillantást a német oktatási rendszerbe, másrészt osztályfőnökként szerezhettem értékes tapasztalatokat egy, a miénktől eltérő pályaválasztási rendszerről. A középiskolai oktatás kimeneti fázisában nagyszerű lehetőség ez a szakképzésben résztvevő végzős diákok számára: a tanulási folyamat részeként és a későbbi munkavállalás előkészítéseként a valósághoz közeli állásinterjúkon vehetnek részt de egyelőre védett környezetben, maximális támogatottság mellett. A jelöltek előzetesen összeállítják a felvételi beszélgetéshez szükséges anyagukat, amely tartalmazza az életrajzot, az iskolai és tanfolyami bizonyítványokat, valamint a szakmai gyakorlatok tanúsítványait. Vendégként tanúja lehettem annak is, hogyan zajlik maga az állásinterjú. A beszélgetés igyekszik feltárni a motivációs tényezőket, az egyén erősségeit és lehetőségeit, végül a felvételiztető cég munkatársai tartalmi és esztétikai szempontok alapján részletesen értékelik a beadott anyagot és magát a jelentkezőt is. Igen érdekes volt megfigyelni, milyen szempontok lehetnek meghatározóak egy felvételiztető személy számára: a hanghordozásra, az ápoltságra és a fellépésre ugyanúgy kitérnek az elemzés során, mint a pályázati anyagban mellékelt fotó minőségére és a végbizonyítvány szöveges értékelésére, amely a diák jelleméről és munkához való viszonyáról ad képet. A német oktatási rendszer tehát nem bízza a véletlenre a szakmai képzésben résztvevők munkavállalási lehetőségeit: minél nagyobb esélyt kíván teremteni a pályázó számára megfelelő munka megtalálására. A német munkáltatók partnerek a munkavállalásra való felkészítés folyamatában, hiszen nekik is érdekük, hogy jól képzett, motivált munkaerőt találjanak. Igényeiket nem is rejtik véka alá, elvárásaikat, profiljukat átláthatóvá teszik, s az ilyen jellegű rendezvények lehetőséget teremtenek a diákok számára, hogy végül olyan cégnél találjanak helyet, amely adottságaiknak megfelel. Nagy élmény volt megtapasztalni az állásbörzén résztvevők nyitottságát, segítőkészségét. A szakmai út természetesen nyelvtanárként is hasznos volt számomra, s a nyelvi órákon a gyakorlatban is hasznosítani tudom a Németországban szerzett tapasztalataimat. Kovács Viktória 13

8 Comenius Régió Téma: Ki Hogyan Választ? Talentschmiede Média-megjelenések január 31. és február 3. között hárman: Bíróné Tolvaj Erzsébet projektkoordinátor, Szabó Magdolna, a Gyáli Zrínyi Miklós Általános Iskola tanára és jómagam, Baloghné Balogh Mária a Gyáli Bartók Béla Általános Iskolából Brannenburgba utaztunk, egy szemináriumra és workshopra, amelyet a Talentschmiede Alapítvány szervezett. A Staatliche Realschule Brannenburg 11. osztályosai azon a szombaton várakozással, érdeklődéssel és komoly elvárásokkal vágtak a napnak. Előzetesen a szülők beleegyező nyilatkozatával indulhatott a napi munka. Ellentétben az iskolai frontális munkával, mind a felkészítés, mind a szeminárium során önállóan dolgoznak a diákok. A csoportokban és párokban dolgozó gyerekek megvédendő portfóliót készítettek magukról, melyet társaik előtt kellett előadniuk. A portfólióban a tanulók erősségeikről, hobbijukról, kedvenc és kevésbé kedvelt elfoglaltságaikról adtak számot. Helyet kaptak a papíron a versenyekben, hobbijaikban elért sikerek, képességeik, vágyaik, terveik, kedvenc tantárgyaik, témáik. A tanulók néhány kérdéssel kapcsolatban társaik véleményét is kikérhették. Társaikat járták végig és kérdezték meg véleményüket magukról. Ahol a tanulók elakadtak, ott a mentorok kétszemélyes beszélgetésben segítettek a feladat értelmezésében. A több órai munka gyümölcse a saját portfólió előadása és megvédése volt. Egymást tárgyilagosan bírálva, de nem megsértve, teljesítményüket tapssal értékelve ismerték el egymás munkáját, előadását. A NaturTalent Stiftung mentorai meggyőzően vezették le a programot. S hogy miért a tehetségre fókuszáló pályaválasztás egy sikeres jövő alapja? A tanulókat következetesen segítik abban, hogy felfedezzék tehetségüket, ezzel erősítve öntudatukat, saját egyéni kezdeményező készségüket és felelősségérzetüket. A diákokat motiválják, hogy bízzanak tehetségükben és önálló választási képességükben. Eredmény elsősorban a tehetségre épülő továbbtanulásban, pályaválasztásban van. Csökkenti a téves döntések, valamint a pályamódosítások számát. A diákok ennek segítségével készülnek a munka világában nélkülözhetetlen felelősségteljes cselekvésre. Baloghné Balogh Mária Új Gyáli Újság 2012/december Ki Hogyan Választ? Új Gyáli Újság 2013/május Bajor delegáció városunkban 14 Új projekt- Új honlap! Megújult a Comenius Régió honlapja! 15

9 Comenius Régió Téma: Ki Hogyan Választ? Diószegi Zoltánné, a Gyáli Ady Endre Általános Iskola igazgatóhelyettese így nyilatkozott a továbbképzésről: MFPI továbbképzés,, Ahol a világ igénye és az egyén tehetsége találkozik, ott van az ember munkahelye. mondja Arisztotelész. A megfelelő szakma, hivatás kiválasztása nem könnyű dolog. Eldönteni, milyen szakma, melyik intézmény legyen az, amelyben a tanuló jó eséllyel szerezheti meg azt az elméleti és gyakorlati tudást, amelyre biztosan felépítheti jövőjét. A pályaválasztás az egyén és a környezet közötti interakciós folyamat, amely ahhoz vezet, hogy az emberek különféle szakmai tevékenységeket végezzenek. A szüntelenül változó tanulói attitűdök, képességek, készségek alapján, szakemberek széles körű információk átadásával segítik hozzá a megfelelő választáshoz a tanulókat. E folyamat bizonyos pontjain döntést kell hozni, el kell köteleződni egy-egy szakma mellett. Ezzel a hivatás felé tett személyes lépéssel a tanuló megkezdi szakmai munkára felkészítő tanulmányait. Az iskolapadból a munka világába című továbbképzésre nagy várakozással indultam. Az iskola pályaválasztási felelőseként folyamatosan figyelemmel kísérem a törvényi változásokat, ismerem a környék középiskolai kínálatát, a gyerekek visszajelzései alapján is gyűjtöm az információkat. Az MFPI szakemberei nagyon felkészültek voltak, sokféle szakember többféle szempontból közelítette meg a témát, az előadások anyagait rendelkezésünkre bocsátották. A pszichológus, a pályaválasztási tanácsadó, a fejlesztőpedagógus, az integrációs iroda vezetője, az álláskeresőket segítő szakember mellett a tehetségfejlesztő szakember is tartott előadást nekünk. Összességében elmondhatom, hogy jól éreztem magam, sok új ötlettel gazdagodtam a pályaválasztás előkészítésében. Köszönöm a lehetőséget! Suhajda Yvett 16 A pályaválasztás folyamata sokat változott az elmúlt év során. Egyre többet hallunk arról, hogy milyen fontos az élethosszig tartó tanulás. Ma már elfogadott, hétköznapi jelenség, hogy valaki élete során többször vált pályát, így a tanácsadás is egyre fontosabb szerephez jut a fordulópontoknál. Éppen ezért fontosnak tartottuk, hogy a gyáli pedagógusok naprakész információkhoz jussanak a továbbtanulás, pályaválasztás témakörben, így elhoztuk Gyálra az MFPI szakembereit. Az iskolapadból a munka világába nevezetű továbbképzés célja, hogy segítséget nyújtson a pedagógusoknak a továbbtanulók specifikus céljainak elérésében november 22-én a Comenius Régió pályázat keretében az Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet munkatársa, Udvarka Tiborné nevelési tanácsadó tartott akkreditált pedagógus továbbképzést a fejlesztő pedagógusi feladatokról, melynek helyszíne a Gyáli Nevelési Tanácsadó volt. A Mérei Ferenc Pedagógiai Intézet olyan komplex pedagógiai szolgáltatásokat kínál a közoktatás szereplőinek, melyekkel megkönnyíti és eredményesebbé teszi az iskola világában folytatott tevékenységüket. A továbbképzésen nagy hangsúlyt fektettek a problémás tanulók felismerésére és annak kezelési módszereinek fejlesztésére. A témában elmélyedve világossá vált, hogy fontos időben felismerni a problémákat, tüneteket és megfelelő szakértelemmel segítséget nyújtani a különböző problémák megoldására. A továbbképzésen a város valamennyi iskolájának pedagógusai, valamint a Nevelési Tanácsadó munkatársai vettek részt. 17

10 Comenius Regio Thema: www (wer wählt wie)? Kennen Sie unseren Internet-Auftritt Dort erfahren Sie, was gerade in unserem Projekt passiert. Wir halten stets zahlreiche Informationen und natürlich Fotos für Sie bereit. Besuchen Sie uns auf: oder auf unserer städtlichen Homepage 23 Homepage 29 Jobbörse Inhaltsverzeichnis Grußwort von Mihály Pápai 20 Comenius Regio Partnerschaften 21 Änderungen im Leben des Projektes 21 Projektvorstellung 22 Comenius homepage 23 Selbstverwaltung Gyál stellt sich vor 24 Vorstellung des Projektmanagements 26 Mobilitäten, Projekttreffen 28 Pressespiegel 31 MFPI Vorbildung In Oberbayern-Ost Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert. Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung trägt allein der Verfasser; die Kommission haftet nicht für die weitere Verwendung der darin enthaltenen Angaben. 24 Rathaus von Stadt Gyál 19

11 Comenius Regio Thema: www (wer wählt wie)? Grußwort von Comenius Regio Mihály Pápai Partnerschaft ist das Europäische Jahr der Bürgerinnen und Bürger. Ziel dabei ist, die Rechte der europäischen Bürger bekanntzumachen und die Regierung, Zivilgesellschaft und Berufssektor zueinander näher zu bringen. Es ist für uns wichtig, dass wir mit der öffentlichen gemeinnützigen stiftung Tempus zusammenarbeiten und dadurch an den Comenius Regio Projekten teilnehmen können. Zweck der Comenius Regio Projekte ist, bestimmte Themen in Öffentlichkeit zu bringen und den internationalen Meinungsaustausch anzuregen. Das aktuelle Projekt legt besonderen Wert an die Bildung und Berufswahl der Jugendlichen. Die Bildung ist ein wichtiger Faktor auch im Ausbau der intrnationalen Beziehungen. Der ungarische Staat strebt danach, dass die jeweiligen Schüler offen für die Verwirklichung der von der EU bestimmten gemeinsamen Ziele sind. Der Schwerpunkt wird an die Reform des Bildungswesens gesetzt, damit es übersehbarer und planbarer wird. Das im September eingeführte Lebensbahnmodell muss die Pädagogen zur beruflichen Entwicklung motivieren, und die eigenen Portfolios ermöglichen die Summierung und Bekanntmachung der bisher erreichten individuellen Ergebnisse. Das einheitliche Prüfungssystem, das in der Zukunft eingeführt wird, ermöglicht den Lehrern die ständige berufliche Entwicklung. Die Reform des Bildungswesens bringt die Möglichkeit der Niveausteigerung auch auf internationaler Ebene mit sich. Gemeinsame Interesse der EU und Ungarn ist, dass die Jugendlichen angemessene Bildungsgrundlagen für die Verwirklichung der zukünftigen Ziele bekommen. Von den Erfahrungen des deutschen Schulsystems können wir auch hier vieles anwenden. Wir sind besonders dankbar für die opfervolle Arbeit unserer deutschen Partner, Wilhelm Kürzeder (Ministerialbeauftragter für die Realschulen in Oberbayern), Marcus Oliver Hochmuth (Leiter der Staatlichen Realschule Brannenburg) und Ralf Raupach (Lehrer der Staatlichen Realschule Brannenburg), dass sie das Projektarbeit mit sehr großem Sachversand unterstützen. Änderungen im Projektleben Johann Amos Comenius war ein berühmter tschechischer Pädagoge und Autor, bekannt als Lehrer der Menschheit. Er wird oft als der erste moderne Pädagoge erwähnt. Comenius Regio ist eine Aktion des Comenius Programmes, und wird von der öffentlichen Stiftung Tempus koordiniert. Die Stiftung ist ein dynamisch wachsender gemeinnütziger Verein. Sie verfügt über langjährige Berufserfahrungen im Bereich Übermittlung und Vertretung der gemeinsamen europäischen Werten. Ebenso wie auf der Ebende der Bildung, Forschung und Entwicklung tätig. Im Rahmen der Comenius Regio Partnerschaft können lokale und regionale Bildungseinrichtungen (Selbstverwaltung, verschiedene Verbände, Stiftung, Selbstverwaltung der Minderheiten, usw.) in Partnerschaft mit einer ähnlichen Region in einem anderen Land, Projekte einreichen. Alle Bildungseinrichtungen, vom Kindergarten bis zur Mittelschule haben die Möglichkeit, Projektez u machen. Einerseits sind an diesen Projekten die Teilnehmer des Schullebens (Schüler, Lehrer, Schulleitung), andererseits auch die Gemeinschaft außerhalb der Schule beteiligt. Die Comenius Programme fördern die Errichtung der Netzwerke unter den Bildungseinrichtungen und Organisationen. Im Rahmen der 1- oder 2-jährigen Projekte können die Tätigkeiten entfaltet werden, die zur Bildungsinnovation und Bekanntmachung der neuen Methoden dienen, z. B. Formulierung von Vergleichsanalysen, Fallstudien und Empfehlungen, Organisation von Seminaren und Konferenzen, sowie andere Verbreitungstätigkeiten. Wichtige Elemente im Laufe des Projektes und die Maßnahmen zur Erleichterung und Verbesserung der Europäischen Zusammenarbeit, z. B. Informationsaustausch, Bildung von Projektkoordinatoren, Projektförderung, Verbreitung der Ergebnisse und eingeschlagener Methoden. Zweck der Comenius Programme ist u. a. allgemein bekanntzumachen, wie wichtig die Europäische Zusammenarbeit auch in der Bildung ist. Yvett Suhajda Im März 2013 hat Yvett Suhajda, unsere neue Kollegin die Stelle von Erzsébet Bíróné Tolvaj als Projektkoordinatorin übernommen. Erzsébet Bíróné Tolvaj hat dieses Amt von September 2012 bekleidet. Im Arany János Gemeinschaftshaus und Stadtbibliothek sind auch einige Veränderungen vorgenommen worden. Krisztina Varsányiné Bagdi, die stellvertretende Direktorin hat ihre Projektaufgaben, Krisztina Ljubimov Koordinatorin, übergegeben. Der Personalwechsel ist nahtlos abgelaufen, die Partner arbeiten weiterhin harmonisch zusammen. 21

12 Comenius Regio Thema: www (wer wählt wie)? 22 Projektvorstellung Das von der Selbstverwaltung Gyál eingereichte und von der öffentlichen Stiftung Tempus unterstützte Comenius-Regio-Projekt wurde von der EU im Projektzyklus angenommen. Das Thema des Projektes ist Berufsorientierung, Berufswahl, Weiterbildung und Steigerung der Berufschancen der Jugendlichen. Ziel des Projektes ist es zur Qualitätserhöhung der Bildung beizutragen, um sich an das europäische Niveau anpassen zu können. Deswegen wird auf den Erwerb verschiedener Fremdsprachen besonders viel Wert gelegt. Wichtige allgemeine Ziele des Projektes sind außerdem das Lernen in einer multikulturellen Atmosphäre, was zur Verbesserung der europäischen Dimension in der Bildung dient; Unterstützung der Gruppen die in einer benachteiligten Lage sind; Förderung des Erfahrungsaustausches zwischen den Regionen und der Zusammenarbeit, der lokalen und regionalen Behörden, beider Länder. Das Projekt dauert zwei Jahre lang. Sein Vorläufer war das Comenius-Regio-Projekt Schulmanagement: Entwicklung von Coaching und Projektmanagement in Zusammenarbeit mit externen Partnern. In Ungarn haben damals insgesamt vier Projekte eine Zusage bekommen, eins davon ist das Projekt von der Selbstverwaltung Gyál, das die meißte finanzielle Unterstützung erhielt. Diese Zusammenarbeit hat ein sehr positives Feedback erhalten, nicht nur in Ungarn, sondern auch in Deutschland. Zahlreiche Publikationen behandelten die Ergebnisse. Unser aktuelles Projekt hat in diesem Zyklus, neben zwei Anderen, wieder eine Zusage erhalten. Wieder mit der größten finanziellen Unterstützung, in Höhe von EUR. Wir haben auch unseren Partnerkreis in Ungarn bzw. in Deutschland erweitert. Die teilnehmenden Bildungseinrichtungen sind unter dem Protektorat von der Selbstverwaltung Gyál folgende: Eötvös József Közgazdasági Szakközépiskola (Eötvös József Mittelschule für Ökonomie), Ady Endre Általános Iskola (Ady Endre Grundschule), und die Zrínyi Miklós Általános Iskola (Zrínyi Miklós Grundschule). Da an der Zusammenarbeit nicht nur Schulen, sondern auch andere lokale Einrichtungen teilnehmen müssen, wurde Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár (Arany János Gemeinschaftshaus und Stadtbibliothek) mit ins Programm aufgenommen. Von deutscher Seite nehmen an der Arbeit, die Dienststelle des Ministerialbeauftragten für die Realschulen in Oberbayern-Ost, die Regionalbank Arbeitskreis Schulewirtschaft Rosenheim, die Agentur für Arbeit Rosenheim, die Staatliche Realschule Brannenburg und Aktive Wirtschaftssenioren e. V., teil. Die Anforderungen der Fachkräftemärkte in Deutschland und Ungarn sind grundsätzlich unterschiedlich. Deswegen funktioniert die Praxis der Berufswahl auch anders. Die späteren Projektergebnisse können, z. B. für den wachsenden Fachkräftemangel in Deutschland, eine Lösung bringen. Die deutsche Wirtschaft wächst ständig, aber die kleinen und mittelständischen Unternehmen finden immer seltener gut ausgebildete Fachkräfte einstellen. In Deutschland stehen die Unternehmen mit den Schulen in ständigem Kontakt, damit die Schüler das obligatorische Berufspraktikum bei ihnen machen. In Ungarn funktioniert es ganz anders: Die Schüler müssen sich selbst einen Praktikumsplatz suchen, dabei können die Schulen und verschiedene Datenbanken Hilfe leisten. Beide Projektgruppen könnten, von dem Kennenlernen der anderen Praxis, Einiges lernen. In diesen zwei Jahren werden alle Erfahrungen dokumentiert; so kann das Projekt zu der innovativen Entwicklung der Arbeitgeber und Bildungseinrichtungen beider Regionen beitragen. Im Laufe des Projektes wird auf die Mobilität großen Wert gelegen, die deutschen sowie die ungarischen Teilnehmer besuchen einander mehrmals. So können die Mitarbeiter der einzelnen Einrichtungen die Arbeit der Anderen kennenlernen. Dabei können sie die wichtigen Fragen aus einem anderen Blickwinkel betrachten. So kann dieses Projekt auch die Teilnehmer einander näher bringen. Wir halten es für Wichtig, dass von jeder Einrichtung mindestens ein(e) Mitarbeiter(in) vom Projektmanagement an den Reisen und auch an der effektiven Arbeit teilnimmt. Über die Erfahrungen der bisherigen Besuche können Sie sich unter informieren. Es freut uns sehr, dass alle Teilnehmer so engagiert für die zukünftige Zusammenarbeit sind. Yvett Suhajda Comenius Regio im Internet Die Homepage des vorigen Comenius Projektes beachtend, haben wir die Homepage neu erstellt. Über die neue können wir eindeutig feststellen, dass sie benutzerfreundlich, leicht übersehbar und ästhetisch ist. Unter dem Menüpunkt Projektvorstellung kann der Leser die detaillierte Beschreibung des Projektes finden. Während der Erstellung haben wir vor allem die Übersehbarkeit vor Augen gehalten. Die wichtigsten Informationen und Links sind leicht zu finden und sind in der Reihenfolge nach Wichtigkeit aufgelistet. Die Infos werden kurz und knapp formuliert, die wesentlichen Sachen werden markiert. Als eine der Hauptfunktionen kann der Kontakt mit den Besuchern erwähnt werden. Sie können uns leicht erreichen, Fragen stellen, Verbesserungen und Änderungen empfehlen. Es gibt auch einen Newsletter, so ist die Homepage viel komplexer und interaktiver. Die Seite beinhaltet immer up to date Informationen, wird ständig aktualisiert. Besuchen Sie auch unsere Homepage unter 23

13 Comenius Regio Thema: www (wer wählt wie)? Selbstverwaltung Gyál stellt sich vor Das Projekt Verstärkung der Rolle von Gyál in der Region durch die Rehabilitation des Stadtzentrums wurde von der EU mit Forint gefördert. (Neues Rathaus, Fußgängerzone, Radfahrerweg, Park, Gemüsemarkt, Erneuerung des Straßen- und Eisenbahnnetzes, usw.) Das als Meilenstein im Legen von Gyál fungierende Investment wurde am 17. Mai 2013, mit einer offiziellen Übergabe, beendet. Zwei Tage später, am Pfingstsonntag, gab es aus diesem Anlass, ein großartiges Straßenfest. An dem Fest hat Parlamentabgeordneter und Vizebürgermeister Károly Pánczél; Notar des Parlaments und Präsident der Kommission des Komitats Pest Lajos Szűcs PhD.; Bürgermeister Mihály Pápai und Präsident des Parlaments László Kövér PhD. die Zuschauer begrüßt. Der Besuch unserer Partner im neuen Rathaus ( ) 24 25

14 Comenius Regio Thema: www (wer wählt wie)? Vorstellung des Projektmanagements Mihály Pápai ist der Bürgermeister von Gyál und auch der Leiter unseres Projektmanagements.Er koordiniert unsere Arbeit. Parlamentabgeordneter Károly Pánczél trägt, dank seiner Ausbildung als Pädagoge, viel zum Erfolg unseres Projektes bei. Tamás Sándor PhD. Historiker, als Leiter der Organisationsabteilung des Bürgermeisteramtes in Gyál, verstärkt die Effizienz unseres Teams durch die Organisierung der Mobilitäten und die Abwicklung der Programme. Die Mitglieder des Managements arbeiten ständig an Perfektionisierung. Auf die bisherigen Erfahrungen basierend können wir feststellen, dass wir ein wirksames und erfolgreiches Team bilden. Ralf Raupach Er ist im Jahre 1960 geboren. Er ist verheiratet und wohnt in Brannenburg. Seine Hobbys sind Snowboarden und Mountain Bike fahren. Seit 1990 unterrichtet er in der Brannenburger Realschule: Technik, Stenografie und Informationstechnologie. Seit 2010 ist er ständiger Mitarbeiter des jeweiligen Comenius Regio Projektes. Tamás Sándor PhD. Er ist 1982 geboren. Er ist Leiter der Organisationsabteilung des Bürgermeisteramtes in Gyál. Er ist Historiker von Beruf und sein Forschungsgebiet ist der Dualismus in Ungarn ( ). Er hat mehrere Studien zu diesem Thema veröffentlicht. Von 2006 bis 2010 war er Mitglied der Kommission für Jugend und Sport in Gyál, seit 2010 ist er Mitarbeiter des Bürgermeisteramtes in Gyál. Er ist für die komplette Reiseorganisation in diesem Projekt verantwortlich. Mihály Pápai Er ist im Jahre 1959 geboren. Er ist verheiratet, hat eine Tochter und einen Sohn. Er ist Einzelunternehmer, Besitzer und Geschäftsführer einer Tiefbau-GmbH. Seit 1990 ist er Mitglied der lokalen Abgeordnetenversammlung. Von 1998 bis 2010 war er Mitglied der Hauptversammlung von Komitat Pest, dort bekleidete er das Amt des Präsident der Wirtschaftskommission. Von 2006 bis 2010 war er Vizebürgermeister. Ab dem 03. Oktober 2010 ist er Bürgermeister von Gyál, und Mitglied des regionalen Rats für Entwicklung. In seiner Freizeit fährt er gerne Ski, macht Ausflüge und spielt mit seinen Freunden Fußball. Yvett Suhajda Sie ist 1988 geboren. Sie hat keine Geschwister, ist aber Teil von einer sehr großen Familie. Ihr Diplom hat sie 2011, in der Budapester Hochschule für Geschäft und Kommunikation, gemacht. Sie spezialisierte sich auf Instituts- und Betriebskommunikation. Sie ist Projektreferentin der Organisationsabteilung des Bürgermeisteramtes in Gyál. Seit März 2013 ist sie Projektkoordinatorin des Projekts Comenius Regio. In ihrer Freizeit liest sie gerne, macht sportliche Aktivitäten oder besucht kulturelle Veranstaltungen. Károly Pánczél Er ist 1961 geboren. Er ist verheiratet und Vater einer Tochter. Er ist Geographie- und Geschichtslehrer. Seit 1990 ist er Mitglied der regionlen Abgeordnetenversammlung und seit 1993 war er Vizebürgermeister von Gyál. Seit 1998 ist er Abgeordneter des Ungarischen Parlaments und Mitglied der Kommission für Bildung und Wissenschaft. Seine Freizeit verbringt er gerne mit Gartenarbeit und ist Mitglied im Sportsverein des Parlaments. Viktória Kovács Sie ist 1971 in einer Pädagogenfamilie geboren und lebt seit ihrer Geburt in Gyál. Ihr Diplom hat sie in Eger, Pécs und Budapest an der Philologiefakultät der Eötvös Loránd Universität gemacht. Sie ist Ungarisch- und Deutschlehrerin. Seit 1997 unterrichtet sie in der Ady Endre Grundschule. Seit 1999 organisiert sie regelmäßig, für ihre Schüler, Sprachstudienreisen nach Österreich. Sie ist Leiterin des Arbeitskreises für Fremdsprachen. In ihrer Freizeit macht sie gerne Ausflüge. Wilhelm Kürzeder Er ist 1956 geboren. Er ist verheiratet, Vater von drei Kindern. Er war Schulleiter von 1997 bis 2007 der Staatlichen Realschule Vaterstetten, von 2007 bis 2012 war er Schulleiter der Staatlichen Realschule Haag. Ab 2012 ist er der Ministerialbeauftragter für die Realschulen in Oberbayern-Ost. Krisztina Ljubimov Sie ist 1980 geboren und hat einen russischem Vater und eine ungarischer Mutter. Sie ist ledig. Ihr Diplom hat sie 2009, an der Fakultät für Andragogie der Zsigmond Király Hochschule, gemacht. Sie arbeitet seit 2005, als Koordinatorin, im Arany János Gemeinschaftshaus- Stadtbibliothek. In ihrer Freizeit geht sie gerne ins Theater, in die Oper und auf Konzerte. Sie macht mit ihren Freunden zahlreiche Unternehmungen. In diesem Projekt hat sie die Aufgabe, die Presseausgaben zu redigieren. 26 Marcus Oliver Hochmuth Er ist 1967 geboren. Er ist verheiratet und Vater von zwei Kindern. Er ist Mitglied des Gebirgs- und Trachtenerhalungsvereins D Luegstoana, sowie eines Bogensportvereins. Er ist Direktor der Brannenburger Realschule. Seit 1999 nimmt er an den Comenius-Weiterbildungen teil. Er hat sowohl zwei Comenius-Zusammenarbeiten organisiert, wie auch geleitet. In diesem neuen Projekt hat er auch eine bedeutende Rolle. Éva Diera Sie ist 1958 in Gyula geboren. Sie ist verheiratet und Mutter einer Wirtschaftswissenschaftlerin. Ihr erstes Diplom hat sie 1979 in der Hochschule für Finanzen als Betriebswirtin gemacht hat sie ein weiteres Diplom als Finanzbetriebswirtin gemacht. Seit 2001 ist sie Leiterin der Finanzen des Bürgermeisteramtes in Gyál. Ihre Freizeit verbringt er gerne mit Gartenarbeit oder unternimmt gerne Reisen. 27

15 Comenius Regio Thema: www (wer wählt wie)? Mobilitäten, Projekttreffen Jobbörse in Rosenheim 28 Besuch in der Region Oberbayern Beratung, Kompetenz, Arbeitskräftemarkt, Selbsterkenntnis, Job, Schulauswahl, Berufspraktikum diese waren die wichtigsten Schlüsselwörter, als wir uns im Oktober 2012 im Rahmen des Comenius Regio Programmes, auf den Weg nach Oberbayern, machten. Das Programm ermöglichte der Delegation, an verschiedenen beruflichen und kulturellen Ereignissen teilzunehmen. Neben Bürgermeister Mihály Pápai waren alle Schuldirektoren und auch die Leitung der Arany János Gemeinschaftshauses da. Am ersten Tag konnten die Teilnehmer das neue Projekt kennenlernen. Am nächsten Tag machten sie einen Besuch in der Sparkasse Rosenheim, wo sie sich mit zukünftigen Bankkauffrauen und männern treffen konnten. Die Auszubildenden haben über ihre Erfahrungen mit der Berufswahl gesprochen und haben die Delegation darüber informiert, wie die Azubis, für die verschiedenen Bereiche, ausgewählt werden. Am dritten Tag haben wir die NATO- Schule in Oberammergau besucht, wo wir einen Überblick über die Auswahl der professionellen Soldaten bekommen haben und es wurde darüber gesprochen, warum es sich lohnt, die Bundeswehr als Berufung zu wählen. Es war sehr interessant, das deutsche Muster zu sehen, dass die Schüler schon ab dem 13. Lebensjahr einwöchige Berufspraktika machen müssen und sie es genauso ernst nehmen, wie die jungen Erwachsenen die ihr Berufsleben starten. Schon in dieser Zeit stellt es sich heraus, für welchen Beruf der Schüler in der Zukunft empfänglich und geeignet ist. Die Teilnehmer der Delegation hatten auch ein wenig Zeit für sportliche und kulturelle Programme. Der Bürgermeister von Gyál hat z. B. an einem Charité- Fußballspiel mit den Bürgermeistern aus dem Gegend teilgenommen. Die Delegation hat die Burg Kufstein, die auch für die Geschichte Ungarns wichtig war, besichtigt. Hier waren u. a. Ferenc Kazinczy, János Batsányi oder Miklós Wesselényi der Alte, gefangen. Als wir zu Hause angekommen sind, waren wir alle damit einverstanden, dass dieser Besuch nicht nur aus der Hinsicht der Unterhaltung, sondern auch des Berufs, nützlich war. Wir konnten eine andere Methode kennenlernen, wie die Jugendlichen in die Welt der Arbeit eingeführt werden. Tamás Sándor PhD. Als Deutschlehrer in der Ady Endre Grundschule in Gyál hatte ich im November 2012 die Möglichkeit, im Rahmen des Comenius Regio Projets meine landeskundlichen Kenntnisse über Deutschland zu erweitern. Frau Erzsébet Bíróné Tolvaj hat mich eingeladen, als Gast an einer Jobbörse in Rosenheim/Oberbayern teilzunehmen. Für mich war es eine ausgezeichnete Gelegenheit, in das deutsche Bildungssystem einen Einblick zu gewinnen, außerdem konnte ich als Klassenleiter interessante Informationen darüber sammeln, worauf die Kinder vorbereitet werden sollen, um später einen passenden Beruf wählen und sich eventuell erfolgreich um eine gewünschte Arbeitsstelle bewerben zu können. Die Börse bietet den Auszubildenden und den Unternehmen die Chance, einander besser kennen zu lernen. Einerseits hilft diese Gelegenheit den Lerneneden, die eigenen Kräfte und Fähigkeiten zu erforschen und eventuell die noch mangelhaften Kompetenzen zu verstärken, um später die beste Arbeitsstelle aussuchen zu können, andererseits können sich die Arbeitsgeber informieren, welche Aussichten sie in der Zukunft auf personalen Ebene haben. Außerdem ist es eine gute Möglichkeit die Interesse der noch unsicheren Schüler für die noch unbekannten Firmen zu erwecken. Die Schüler sollen sich vorher bei den registrierten Firmen anmelden, um einen Termin zu bekommen. An dem Tag der Börse werden die Schüler bei den Vertretern der Firmen empfangen und eigentlich wird ein komplettes Vorstellungsgespräch durchgeführt. Die Bewerber können dadurch die verschiedenen Techniken der Situation angemessenen, erfolgreichen Kommunikation aneignen bzw. verbessern. Die Vorteile einer solchen Veranstaltung sind vor allem, dass die Lehrlinge in einer geschützten, virtuellen, jedoch wirklichkeitsähnlichen Situation die Erwartungen der Arbeitsgeber begegnen. Die Teilnehmer sollen ihr Portfolio vorher zusammenstellen und vor dem Job- Interview übergeben. Die Bewerbungsmappe etnhält unter anderem den Lebenslauf, die Zeugnisse, ein Motivationsbrief und die Bestätigungen über die absolvierten praktischen Leistungen. Die ganze Besprechung wird am Ende evaluiert und die persönlichen Daten und Fähigkeiten des Schülers werden ausführlich bewertet. Anscließend bekommt der Bewerber eine Rückmeldung, die seine spätere Entwicklung unterstützen soll. Besonders Interessant für mich war zu sehen, wie ausführlich die Bewerber bewertet werden nicht nur die fachlichen Kenntnisse, sondern die ganze Person, die Ausstrahlung, die Gepflegtheit und natürlich die psychisch-kommunikativen Fähigkeiten, sogar das Niveau des beigelegten Fotos und die schriftliche Charakterisirung der eigenen Schule im Zeugnis werden gründlich betrachtet und analisiert. Viktória Kovács 29

16 Comenius Regio Thema: www (wer wählt wie)? Talentschmiede Pressespiegel Vom 31. Januar bis zum 3. Februar 2013 sind wir zu dritt, Erzsébet Bíróné Tolvaj (damalige Projektkoordinatorin), Magdolna Szabó (Lehrerin der Gyáler Zrínyi Miklós Grundschule) und ich, Mária Baloghné Balogh (Lehrerin der Grundschule Bartók Béla) nach Brannenburg gefahren. Wir haben ein Seminar und einen Workshop besucht, die von der Stiftung Talentschmiede organisiert wurde und an dem die Schüler teilgenommen haben, die die 11. Klasse in der Staatlichen Realschule Brannenburg besuchen. Sie haben den Tag mit hohen Erwartungen und Interesse gestartet. Ihre Eltern haben im Voraus eine Zustimmungserklärung unterschrieben, so konnten wir mit der Arbeit anfangen. Nicht nur die Vorbereitung, sondern auch die effektive Arbeit, haben die Schüler selbständig gemacht. Die in Paaren und kleineren Gruppen arbeitenden Schüler haben Portfolios gemacht, die sie später auch vorstellen mussten. Die Portfolios wurden auf große Einwickelpapiere geschrieben. Die Schüler haben sich über ihre Stärken, Schwächen, Hobbys, Erfolge, Pläne, Lieblingsfächer usw. geäußert. Sie haben bei einigen Fragen auch nach der Meinung ihrer Mitschüler gefragt. Wo sie versagten, haben die Mentoren durch ein kurzes Gespräch gleich Hilfe geleistet. Nach der stundenlangen Arbeit haben sie das Portfolio vorgestellt. Nach den Vorträgen haben die Schüler die Arbeit der Anderen objektiv bewertet und mit Klatschen prämiiert. Die Mentoren der Naturtalent Stiftung haben das Programm mit großem Sachverständnis geführt. Und warum - die auf das Talent fokussierende Berufswahl - die Basis der erfolgreichen Zukunft ist? Den Schülern wird konsequent dabei geholfen, ihre eigene Talente zu erkennen und dadurch ihr Selbstbewusstsein und Verantwortungsbewusstsein zu verstärken. Sie werden motiviert, sich selbst, auf ihr eigenes Talent zu vertrauen. Der Erfolg steckt nur darin, dass man den Beruf wählt, wo er Talent hat. Das vermindert die Zahl der Fehlentscheidungen und auch den späteren Berufwechsel. So bereiten sich die Schüler auf die große Verantwortung in der Arbeitswelt vor. Mária Baloghné Balogh Új Gyáli Újság 2012/december Ki Hogyan Választ? Új Gyáli Újság 2013/május Bajor delegáció városunkban 30 Új projekt- Új honlap! Megújult a Comenius Régió honlapja! 31

17 Comenius Regio Thema: www (wer wählt wie)? An der Weiterbildung haben alle Pädagogen von Gyál und die Mitarbeiter des Erziehungsberateramtes teilgenommen. Zoltánné Diószegi, stellvertretende Direktorin der Endre Ady Grundschule in Gyál hat über die Weiterbildung folgendes gesagt: MFPI Vorbildung Wo deine Talente und die Bedürfnisse der Welt kreuzen, dort liegt deine Berufung - sagte Aristoteles. Es ist nicht leicht, für sich selbst den geeigneten Beruf auszuwählen. Die Schule, wo man all das theoretische und praktische Wissen erwerben kann, auf das man seine Zukunft bauen kann. Von dieser Weiterbiludng habe ich Vieles erwartet. Da ich die Verantwortliche für Die Berufswahl in unserer Schule bin, interessiere ich mich besonders für dieses Thema. Ich kenne die neuen Gesetze, die Mittelschulen in der Umgebung von Gyál und ich informiere mich auch bei den Kindern. Die Mitarbeiter des MFPI haben sich sehr gut vorbereitet, haben das Thema aus vielerlei Hinsichten betrachtet, und das Material des Vortrags wurde uns später auch zur Verfügung gestellt. Unter den Referenten waren u. a. Psychologen, Berufsberater, Entwicklerpädagogen, usw. Zusammenfassend kann ich behaupten, dass ich mich, neben dem Erwerb der vielen neuen Kenntnisse, sehr gut gefühlt habe. Danke für die Möglichkeit! Yvett Suhajda 32 Die Berufswahl ist ein Interaktionsprozess zwischen Individuum und Umgebung, der dazu führt, dass man verschiedene Berufstätigkeiten ausübt. Aufgrund der sich ständig verändernden schülerischen Attitüden, Fähigkeiten und Fertigkeiten, helfen die Fachpersonen der Schüler, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Nach diesen wichtigen Entscheidungen für einen Beruf beginnt der Schüler seine Ausbildung. Der Prozess der Berufswahl hat sich in den letzten Jahren viel verändert. Man hört immer mehr darüber, wie wichtig das lebenslange Lernen ist. Heute ist es ein alltägliches Phänomen, dass man in seinem Leben mehrmals seinen Beruf ändert, und bei diesen Wendepunkten gewinnt die Berufsberatung auch immer mehr an Bedeutung. Deswegen hielten wir es für Wichtig, dass die Pädagogen in Gyál aktuelle Informationen im Thema Weiterbildung und Berufswahl bekommen, so haben wir die Experten des Ferenc Mérei Berateramtes für Pädagogik und Berufswahl (im Weiteren MFPI) nach Gyál eingeladen. Zweck der Weiterbildung Aus der Schulbank in die Berufswelt ist, dass die Pädagogen den Schülern helfen können, ihre spezifischen Ziele zu erreichen. Im Rahmen des Comenius Regio Projektes hat Tiborné Udvarka, Mitarbeiterin des MFPI eine akkreditierte Weiterbildung für Pädagogen gehalten, Sie hat über die Aufgaben einer Entwicklerpädagoge gesprochen. Dieses Amt unterstützt die Arbeit der Lehrer mit komplexen pädagogischen Dienstleistungen. Hier war das Hauptthema, die Problemkinder zu erkennen und die Methoden kennenzulernen, mit denen sie behandelt werden können. Im Thema vertiefend ist es klar geworden, dass die wichtigste Sache ist, das Problem, die Symptome rechtzeitig bemerken zu können und zur Problemlösung, über den geeigneten Sachverstand zu verfügen. 33

18 A Comenius Regio Die im Projekt teilnehmenden Instituten A Comenius Régió A projektben résztvevő intézmények Oberbayern Ost Projektkoordinator: Marcus Oliver Hochmuth Staatliche Realschule Brannenburg Dientzenhofer-Schule Kirchenstr. 40a DE Brannenburg Ministerialbeauftragter für die Realschulen in Oberbayern-Ost Auf der Burg 6 DE Wasserburg Agentur für Arbeit Rosenheim Wittelsbacherstr. 57 DE Rosenheim Arbeitskreis SCHULEWIRTSCHAFT Rosenheim Kufsteiner Str. 1 5 DE Rosenheim Aktive Wirtschaftssenioren e. V. Blumenstr. 41 DE Großkarolinenfeld Bundeswehr Wehrdienstberatung Äußere Rosenheimer Str. 2 DE Traunstein Magyarország Gyál Projektkoordinatorin: Yvett Suhajda Gyál Város Önkormányzata H-2360 Gyál, Kőrösi út Tel Gyáli Eötvös József Közgazdasági Szakközépiskola H-2360 Gyál, Erdősor utca 65. Tel Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár H-2360 Gyál, Kőrösi út Tel Gyáli Bartók Béla Általános Iskola H-2360 Gyál, Bartók Béla út 75. Gyáli Ady Endre Általános Iskola H-2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Gyáli Zrínyi Miklós Általános Iskola H 2360 Gyál, Kossuth utca

19 Felelős kiadó: Gyál Város Önkormányzata Közreműködő: Baloghné Balogh Mária, Kovács Viktória, Ljubimov Krisztina, Dr. Sándor Tamás, Suhajda Yvett Nyomdai előkészítés: Veres Sándor Verantwortungsvoller Ausgeber: Selbstverwaltung Gyál Mitarbeiter: Mária Baloghné Balogh, Viktória Kovács, Krisztina Ljubimov, Tamás Sándor PhD., Yvett Suhajda Vorbereitung für den Druck: Sándor Veres

Kamarai hírek: Rendezvények és szakmai tevékenység

Kamarai hírek: Rendezvények és szakmai tevékenység magazin Das Ma ga zin der Deutsch-Un ga ri schen In dust rie-und Han dels kam mer Német-Magyar Gazdaság A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara magazinja 6 2015 02 11 Interview: Péter Kásler Interjú:

Részletesebben

Nagykanizsa is pályázik

Nagykanizsa is pályázik IV. évfolyam, 2012. 4. szám Búcsú. Nagykanizsán is elbúcsúztatták dr. Koltai Dénest, a Pécsi Tudományegyetem leköszönt dékánját. Az ő nyitottságának eredményeként kezdődött meg a diplomát adó egyetemi

Részletesebben

magazin Gesundheitswirtschaft Von der Unterfinanzierung zur Zukunftsbranche? Egészségipar Alulfinanszírozott rendszerbôl kitörési ágazat?

magazin Gesundheitswirtschaft Von der Unterfinanzierung zur Zukunftsbranche? Egészségipar Alulfinanszírozott rendszerbôl kitörési ágazat? magazin Német-Magyar Gazdaság Das Magazin der Deutsch-Ungarischen Industrieund Handelskammer A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara magazinja Gesundheitswirtschaft Von der Unterfinanzierung zur Zukunftsbranche?

Részletesebben

A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara magazinja. Wir brauchen die Trendwende Interview mit Haushaltsratspräsident Árpád Kovács

A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara magazinja. Wir brauchen die Trendwende Interview mit Haushaltsratspräsident Árpád Kovács magazin Német-Magyar Gazdaság Das Magazin der Deutsch-Ungarischen Industrieund Handelskammer A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara magazinja Wir brauchen die Trendwende Interview mit Haushaltsratspräsident

Részletesebben

BUDAKESZI BUDAKESSER STADTANZEIGER. XXI. évf. 2012. szeptember. http://hirmondo.budakeszi.hu. Családi nap 2012. Bővebben a 16.

BUDAKESZI BUDAKESSER STADTANZEIGER. XXI. évf. 2012. szeptember. http://hirmondo.budakeszi.hu. Családi nap 2012. Bővebben a 16. XXI. évf. 2012. szeptember BUDAKESZI BUDAKESSER STADTANZEIGER HÍRMONDÓ HÍRMONDÓ http://hirmondo.budakeszi.hu Családi nap 2012 Bővebben a 16. oldalon Az a dolgom, hogy hidat építsek a múlt és a jövendő

Részletesebben

Partnerek és munkatársak hírlapja Firmenzeitung für Partner und Mitarbeiter. press. Kiskunlacházi és hajdúszoboszlói

Partnerek és munkatársak hírlapja Firmenzeitung für Partner und Mitarbeiter. press. Kiskunlacházi és hajdúszoboszlói Partnerek és munkatársak hírlapja Firmenzeitung für Partner und Mitarbeiter press VI. évfolyam 1. szám 2008. szeptember EUROPAN 2008 díj Europaforum Burgenland Preis Europan 2008 folytatás a 3. oldalon

Részletesebben

www.ungarn-in-berlin.de Magyar Egyesület Berlin e.v. Freundschaft e.v. Oranienburg zum 10jährigen Jubiläum und weiterhin ein erfolgreiches Wirken!

www.ungarn-in-berlin.de Magyar Egyesület Berlin e.v. Freundschaft e.v. Oranienburg zum 10jährigen Jubiläum und weiterhin ein erfolgreiches Wirken! www.ungarn-in-berlin.de 15. szám, ára: 1,50 euró 2002. november/december Magyar Egyesület Berlin e.v. Idei koncerteseményünk: Bródy János! Kockázatok És Mellékhatások 2002. november 9., Collgeium Hungaricum:

Részletesebben

Ünnepi köszöntő. Grußwort. Magyar Egyesület Berlin e.v. XVI. évfoly. olyam 30. szám 2010. tavasz ára: 2,00 euró

Ünnepi köszöntő. Grußwort. Magyar Egyesület Berlin e.v. XVI. évfoly. olyam 30. szám 2010. tavasz ára: 2,00 euró XVI. évfoly olyam 30. szám 2010. tavasz ára: 2,00 euró Magyar Egyesület Berlin e.v. www.ungar.ungarn-in-ber n-in-berlin.de Grußwort des Botschafters der Republik Ungarn vom 16. April 2010 Lieber Herr Vorsitzender

Részletesebben

Emlékezés a holokauszt áldozataira

Emlékezés a holokauszt áldozataira V. évfolyam, 2013. 6. szám Példakép. Sorozatunkban ezúttal a Roma Hungaricum Állami Művésze - gyüttest mutatjuk be, amelynek roma tagjai a magyar cigányzene megőrzésére, nép szerűsítésére vállalkoznak.

Részletesebben

SZÜLŐFÖLD MAGAZIN FROHE WEIHNACHT TÁJHÁZI BETLEHEMES. DECEMBER 18-án, szombaton KRIPPENSPIEL IM HEIMATMUSEUM

SZÜLŐFÖLD MAGAZIN FROHE WEIHNACHT TÁJHÁZI BETLEHEMES. DECEMBER 18-án, szombaton KRIPPENSPIEL IM HEIMATMUSEUM SZÜLŐFÖLD H E I M AT L A N D MAGAZIN Dunaharaszti Német Nemzetiségi Kulturális Lap Haraster Ungarndeutsches kulturelles blatt 2010/3 11. ÉMNÖSZ kultúrgála Beszélgetés Ruff Istvánnal Disznóvágás és bál

Részletesebben

Forschung und Entwicklung: Innovation zahlt sich aus. Konkrete Lösungen gefragt. Das Umfeld muss stimmen. An der Spitze bleiben

Forschung und Entwicklung: Innovation zahlt sich aus. Konkrete Lösungen gefragt. Das Umfeld muss stimmen. An der Spitze bleiben Das Ma ga zin der Deutsch-Un ga ri schen In dust rie- und Han dels kam mer Forschung und Entwicklung: Innovation zahlt sich aus August 2007 4 Konkrete Lösungen gefragt Interview mit dem Präsidenten des

Részletesebben

Tartalmazott szócikkek Erfasste Fachausdrücke:

Tartalmazott szócikkek Erfasste Fachausdrücke: Kétnyelvű szakmai szószedet magyar-német Tartalmazott szócikkek Zweisprachiges Lexikon der Fachausdrücke Deutsch-Ungarisch Erfasste Fachausdrücke: 1. attribúció Attribution 2. autizmus Autismus 3. BTM-

Részletesebben

adóhíd steuerbrücke 2014 3 2014 OKTÓBER OKTOBER WTS Klient. A híd.

adóhíd steuerbrücke 2014 3 2014 OKTÓBER OKTOBER WTS Klient. A híd. adóhíd steuerbrücke 2014 3 2014 OKTÓBER OKTOBER WTS Klient. A híd. adóhíd szakmai hírlevél 2014 3 TARTALOMJEGYZÉK Előszó Kedves Olvasóink! Közel 100 munkavállaló, több száz ügyfél, előadások tartása szakmai

Részletesebben

DEUTSCHE MINDENHEITER SELBSTVERWALTUNG NANNAU BRÜNDEL GAJAVÖLGYE 2005. ÉV JÚNIUS HÓNAP

DEUTSCHE MINDENHEITER SELBSTVERWALTUNG NANNAU BRÜNDEL GAJAVÖLGYE 2005. ÉV JÚNIUS HÓNAP BKONYNÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZT DEUTSCHE MINDENHEITER SELBSTVERWLTUNG NNNU BRÜNDEL GJVÖLGYE II. ÉVFOLYM, 2. SZÁM TEMPLOMKERTBEN LEVŐ KÁLVÁRI FELÚJÍTÁSÁNK KEZDÉSÉT Z IDŐJÁ- RÁS NGYBN HÁTRÁLTTT, DE ISTENSTEN

Részletesebben

BERLIN-BUDAPEST BUDAPEST-BERLIN

BERLIN-BUDAPEST BUDAPEST-BERLIN BERLIN-BUDAPEST BUDAPEST-BERLIN Informationen für Geschäftspartner Információk üzleti partnereink számára Business Messen, Kongresse Tourismus Service-Adressen City-Stadtpläne Üzlet Vásárok, kongresszusok

Részletesebben

Kirchweih-und Erntedankfest in Kalmandi

Kirchweih-und Erntedankfest in Kalmandi Schwabenpost Nr. 7. IV. Jahrgang Juli 2010 Die Wurzeln nicht vergessen! Neue Serie: Herausgegeben vom Demokratischen Forum der Deutschen aus Sathmar und Nordsiebenbürgen Kirchweih-und Erntedankfest in

Részletesebben

ü z l e t i j e l e n t é s g e s c h Ä f t s b e r i c h t

ü z l e t i j e l e n t é s g e s c h Ä f t s b e r i c h t 2 0 1 1 U n i Q A b i z t o s í t ó z r t. ü z l e t i j e l e n t é s g e s c h Ä f t s b e r i c h t e l ő s z ó v o r w o r t e l ő s z ó v o r w o r t othmar Michl vezérigazgató generaldirektor Az

Részletesebben

Ingázók brosúrája Ratgeber für GrenzgängerInnen

Ingázók brosúrája Ratgeber für GrenzgängerInnen Ingázók brosúrája Ratgeber für GrenzgängerInnen Ingázók brosúrája Ratgeber für GrenzgängerInnen A brosúrát az EURES-T Pannonia megbízásából az EURES-T Pannonia Munkacsoportja készítette. Ez a brosúra

Részletesebben

SCHULNACHRICHTEN NR. 2 / ISKOLAI HÍRMONDÓ 2. November 2014

SCHULNACHRICHTEN NR. 2 / ISKOLAI HÍRMONDÓ 2. November 2014 Zwei Länder Két ország Eine Schule Egy iskola Mitten in Europa Európa közepén Die Deutsche Schule Budapest ist eine deutsch-ungarische Begegnungsschule, die Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit bietet,

Részletesebben

Newsletter Schweizerische Botschaft / Ambassade de Suisse / Magyarországi Svájci Nagykövetség

Newsletter Schweizerische Botschaft / Ambassade de Suisse / Magyarországi Svájci Nagykövetség Newsletter Schweizerische Botschaft / Ambassade de Suisse / Magyarországi Svájci Nagykövetség Budapest 2/ 2012 Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger Pünktlich zum Anfang der schönen Ferien- und Sommerzeit

Részletesebben

Magyarországi jó gyakorlatok a FEMCOOP projekthez Best Practice 1: Szakmák Színháza

Magyarországi jó gyakorlatok a FEMCOOP projekthez Best Practice 1: Szakmák Színháza Magyarországi jó gyakorlatok a FEMCOOP projekthez Best Practice 1: Szakmák Színháza A Pannon Novum és a szombathelyi Weöres Sándor Színház közös munkájának eredményeként megszületett 2010-ben egy olyan

Részletesebben

GÓLYAHÍR. TARTALOM 2. old.: A Nemzetiségi és Falunapok. 2010. augusztus, XI. évfolyam 3. szám

GÓLYAHÍR. TARTALOM 2. old.: A Nemzetiségi és Falunapok. 2010. augusztus, XI. évfolyam 3. szám A Fiatalok Egymásért Egyesület magazinja Nekem a Balaton Az indulás július 12-én reggel 6:27-kor elég korainak tûnt. Mindenki kábán és résnyire nyílt szemekkel foglalta el a helyét a vonaton. Az ötórás

Részletesebben

A tartalomból: Hivatali hírek. Mozaik. Helyben vagyunk. Búcsú 2012. Olvasói oldal

A tartalomból: Hivatali hírek. Mozaik. Helyben vagyunk. Búcsú 2012. Olvasói oldal 2012. JÚNIUS A tartalomból: Hivatali hírek Elkészült egy kritikus járdaszakasz Régi-új rendeletet fogadtak el Új tagokat vár a Polgárőrség Mozaik Német Nemzetiségi hírek Iskolai hírek Óvodai élet Sport

Részletesebben

Szita Szilvia Pelcz Katalin. MagyarOK 1. A1 A2 1. kötet. Korpusz alapú szótár Kleines Korpuswörterbuch

Szita Szilvia Pelcz Katalin. MagyarOK 1. A1 A2 1. kötet. Korpusz alapú szótár Kleines Korpuswörterbuch Szita Szilvia Pelcz Katalin MagyarOK 1. A1 A2 1. kötet Kleines Korpuswörterbuch Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 Ebben a füzetben azokat a szavakat gyűjtöttük össze ábécésorrendben, amelyek

Részletesebben

www.ungarn-in-berlin.de Magyar Egyesület Berlin e.v.

www.ungarn-in-berlin.de Magyar Egyesület Berlin e.v. www.ungarn-in-berlin.de 2006. május/június 22. szám, ára: 2,00 euró Magyar Egyesület Berlin e.v. Gergely András előadása a márciusi ünnepségen: 1848 és Közép-Európa A legismertebb nemzeti ünnep, a mindenki

Részletesebben

eine broschüre für ungarische investoren

eine broschüre für ungarische investoren Invest in Austria Zukunftstiftung Tirol VÁllalkozzunk AusztriÁban! eine broschüre für ungarische investoren von für AUSTRIAN BUSINESS AGENCY Juni 2009 / 2009. június www.investinaustria.at Impressum /

Részletesebben

Május 19.: Ezen a napon kb. 15

Május 19.: Ezen a napon kb. 15 www.ungarn-in-berlin.de 12. szám, 2001. május, ára: 2 DM Magyar Egyesület Berlin e.v. Mit kínálunk az idén? Pünkösd után egy héttel, június 8. és 10. között, kerül sor idei kirándulásunkra: Egymás után

Részletesebben

Budapest BUDAFOK-TÉTÉNY. www.varoskalauz.hu. Stadtführer mit Stadtplan. Városkalauz térképpel

Budapest BUDAFOK-TÉTÉNY. www.varoskalauz.hu. Stadtführer mit Stadtplan. Városkalauz térképpel Budapest BUDAFOK-TÉTÉNY 2010 Városkalauz térképpel Stadtführer mit Stadtplan www.varoskalauz.hu berhardt HÆz A z Éberhardt Ház Építõanyag Kereskedõ Kft. 1993-ban kezdte meg mûködését a Balatoni út mellett.

Részletesebben