V Nógrádverőcei Körjegyzőség iratai 19. század, (-1952)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "V. 1081. Nógrádverőcei Körjegyzőség iratai 19. század, 1880-1950 (-1952)"

Átírás

1 Raktári hely: Mester utca, földszint, 120. állvány, polc 19. század, (-1952) C/b Elöljárósági iratok (-) 0,56 fm C/d Tulajdon-nyilvántartási iratok 19. század, () 0,80 fm D/d Tulajdon-nyilvántartási iratok (1911-) ,84 fm Összesen: 2,20 fm I. Nógrádverőce kisközség iratai (-1952), C/a Képviselő-testületi iratok (-1947) 0,29 fm D/a Képviselő-testületi iratok ,10 fm D/b Elöljárósági iratok (1938-) (-1952) 2,28 fm Összesen: 2,67 fm II. Kismaros kisközség iratai C/a Képviselő-testületi iratok ,16 fm C/b Elöljárósági iratok 1940, 1944 (-) 0,01 fm C/d Pénzügyi- és tulajdonnyilvántartási (-1948) 0,05 fm iratok D/b Elöljárósági iratok ,01 fm D/d Pénz- és adóügyi, tulajdonnyilvántartási (1941-) - 0,03 fm iratok Összesen: 0,26 fm Mindösszesen : 5,13 fm 1 A C/b, C/d, D/b, D/d egy ba került, ami 0,10 fm.

2 19. század, (-1952) C) Polgári kori iratok 19. század, (-) b) Elöljárósági iratok (-) Terjedelem: 0,56 fm, 5 (0,50 fm), 1 csomó (0,06 fm), 6 raktári egység Raktári hely: PML földszint, 120 állvány, 8-9. polc R. e. sz. 1. Megnevezés Iktatott iratok Külön kezelt iratok Rendeletek Községi állások és intézmények szervezése Állami óvoda szervezése Róm. kat. párbér ügye Községi szolgák (kisbíró, rendőr, kisegítő éjjeliőr, mezőőrök) szolgálati szerződései Húsvizsgálói állás betöltése Díjnoki állás betöltése Községrendezés Morgó-gödre verőcei határrész Kismaroshoz csatolása Nógrádverőce és Kismaros terület átcsat. Utcák számozása Utcai növénytelepítés Összeírás és községstatisztika Igásállat összeírás Közigazgatási tájékoztató lap - Kismaros Év(kör) , , , 1925 Iktatószám Megjegyzés Nógrádverőcei Turá-nyi Körre vonatkozó iratok ( ) 6 db térképszelvény Helyszínrajz a község belterületéről és a közútvonalakról 2

3 R. e. sz. 1. /folyt./ 2. Megnevezés Pénzügyek Az évi számadás vizsgálata Nógrádverőce éves részletes számadása Nógrádverőce üdülőhely költségvetése A körjegyzőség 1933/34. évi költségvetése és évi számadása Kimutatás a kölcsönfelvétel adatairól Biztosítási kötvények (Nógrádverőce) Adóügyek Behajthatatlan követelések törlése (Kismaros) Fogyasztási adó megváltása Házadó mentességi kérelmek Budapesti Unitárius Egyházközség Vámdíjtételek megállapítása Kövezet-vámszedési jog engedélyezése, meghosszabbítása és elszámolása Szerződések Áramszolgáltatási szerződés A Jánospusztai Uradalom és Ipartelepei Rt. a községi áramszolgáltatási árakról Nógrádverőce és Kismaros közvilágítási adatai Jánospusztai Uradalom áramár megállapítási ügye Inóci Ipartelep és Kőbánya villanyvilágításának ügye Haszonbérleti ügyek Kimutatás a községi ingatlanok haszonbérlőiről Községi vendéglők bérbeadása (Nógrádverőce - Magyarkút) Jégverem haszonbérlete Vásár- és piac területének bérbeadása Kápolna téri földterület bérbeadása és megváltása Duna-part bérlete - Nógrád-verőce: A váci püspöki uradalom Duna-parti részének bérbeadása Községi tulajdonban lévő terület bérbeadása és használati joga A nógrádverőcei partbirtokosok és a Váci Püspöki Uradalom dunai határvonala Nógrádverőce - Magyarkút - Irmaforrás úrbéres legelőrész haszonbérlete Levente sportpálya bérbeadása Körorvosi lakás bérbeadása Év(kör) (1914) , , , , Iktatószám / / /1932 Megjegyzés Mell.: áramszolgáltatási hálózat térképe (1 db) Mell.: 1 db helyszínrajz 3

4 R. e. sz. 2. /folyt./ 3. Megnevezés Szonleitner Ferenc úrbéres legelőrész haszonbérletének meghosszabbítása - Magyarkút Kavicstermelési engedély Vadászati jog Vadászati jog haszonbérlete Vadászati jog bérbeadása Vadászati jog haszonbérbe adása Vadászati jog haszonbérlete Építési ügyek Községi építkezések: Nógrádverőcei Régi Korcsma tervrajzai Községi vendéglőre vonatkozó iratok (Nógrádverőce): Vendéglő és melléképületeinek felülvizsg. A vendéglő építéséről beszámoló A vendéglő villanyvilágítással való ell. Vendéglő vízvezeték és konyha átalakítása A vendéglő tatarozása Járda és útépítés Községi közutak hálózata Utcák kockakővel való burkolása Szokolyai út kiépítése Közvágóhíd építése Kossuth u. (Honi u., Andrássy u.) vízelvezetése és szabályozása Magyar Kir. Kultúrmérnöki Hivatal által Dunai rakodó és hídfő építése a Budapesti Magyar Kir. Folyammérnöki Hivatal által A Vác Nógrádverőce közút kiépítése Hősi emlékmű építése (Nógrádverőce) Duna-parti támfal terve Tanterem alaprajz Vödrös mintakút tervdokumentációja Építési engedélyek Az Inóci Kőbánya és Ipartelepek Rt. (korábban Jánospusztai Uradalom és Ipar-telepek Rt., majd Királyréti Uradalom és Ipartelepek Rt.) lóüzemű iparvasút építése Nógrádverőcei Önkéntes Tűzoltó Egyesület szertárának építése Királyréti iparvasút engedélyezése Porcelángyár téglagyártó és égető, valamint mészégető telep létesítésének eng. Év(kör) (1948) (1948) , , (1948) é. n (1941) Iktatószám / db Megjegyzés Mell.: 1 db tervrajz Mell.:1db műszelvények, 1 db helyszínrajz Mell.: Ált. és részletes helyszínrajz (2 db) Mell.: tervek (3 db) 1 db 1 db 1 db Mell.: tervrajz (2 db) 4

5 R. e. sz. 3. /folyt./ 4. Megnevezés Hajóállomás építésének engedélyezése Hajóállomás építési terve - a Bp-i M. Kir. Folyammérnöki Hivatal munkája Hajóállomás felvételi épületének építésére kiírt pályázat iratai Pápai Mihály (Kismaros) lakóház építkezésének engedélyezése Róm. Kat. Leánykör kápolna építésének támogatása Ingatlanügyek Köz- és magánterületek felosztása: Nógrádverőce közterei felosztásának iratai (téglagyári telep) A váci püspökség 361/1. hrsz. ingatlanának felosztása Árpád utca közterület kisajátítási ügyének iratai A Magyar Kir. Honvédség lőterének kisajátítási ügye Egyedi ügyek: Svadlo Ferencné és Pea Appolónia telekügyének iratai Péterffy István közterület kisajátítási ügyének iratai A 168/a, 169., 170. hrsz-ú közterület eladása Király Jánosnak Oswalda Ferencné közterület vásárlása Paál Lajos közterület vásárlása Willoner Géza telekrendezési kérelmének kiegészítése Matus Ferenc ingatlanügye Szamek Ferencné ingatlan vétele Keresztdombi telek eladása Grindl Károly és társainak keresete ingatlanbirtok ügyekben Dr. Makkay Ernőné területfoglalása Házhely parcellázás (dr. Romhányi Gusztáv ügyvéd iratai) Telekkönyvi végzések (Nógrádverőce község földtulajdonai ügyében) Iparügyek Iparengedélyek: Árpád vendéglő mozgófénykép üzemi eng. Mozgófénykép előadás engedélye Egyesületekre vonatkozó iratok: A Turányi Kör és a Gazdasági Népház támogatása Polgári Lövész Egyesület alapszabálya Év(kör) (1931) , , , Iktatószám / Megjegyzés Mell.: tervrajzok (3db) Mell.: helyszínrajzok (2 db) Mell.: helyszínrajz (1 db) Mell.: térvázlat (1 db) Mell.: vázrajz (1 db) Mell.: helyszínrajz (1db) 5 db 5

6 R. e. sz. 4. /folyt./ Megnevezés A nógrádverőcei osztatlan közös legelőben érdekelt társulat iratai: Úrbéres legelőterületekből legeltetési társulat alakítása A társulat alapszabálya Erdő- és legelő közbirtokossági társulat alapszabály módosítása Katonai ügyek Jelentés szabadcsapatok toborzásáról Anyakönyvi ügyek Értesítések a születésről Gyámügyek kk. Kristóf Valéria és Miklós gyámügye Gyámügyi törzslapok Hadigondozási iratok Rendeletek Hadigondozottak iktatott iratai Nyilvántartások Kimutatás az I. világháborús hadigondozottakról Hadirokkantak, hadiözvegyek és hadiárvák létszám és járadék statisztikája Hadiözvegyeknek, hadirokkantaknak és hadiárváknak kifizetendő segélyek kiutalása Végkielégített és segélyre javasolt hadiözvegyekről Állomány-kimutatás a közellátásban részesülő hadirokkantak, hadiözvegyek, hadiárvák és egyéb igényjogosultak létszámáról Kismaros községben Névjegyzékek Hadigondozotti egyéni ügyek (I. világháborús) Kihágási iratok Segélyügyek Árverési hirdetmények Év(kör) , 1927, , 1927, , 1941, 1944-ig , Iktatószám /43 766, 916, 918, 1011, , , 117, 300, Megjegyzés B N B Sz A W 5. Tóth János községi közigazgatási tanfolyami (Eger) hallgató szemináriumi írásbeli dolgozatai

7 R. e. sz. 5 /folyt./ Katonai térkép Katonai térkép Megnevezés Térképek Év(kör) Iktatószám 188?,1930- as évek 188? 1930-as évek 2 db 2 szelvény Megjegyzés 6. csomó Nyilvántartások Munkásigazolványok nyilvántartása Fertőző megbetegedések nyilvántartása Lakónyilvántartó könyv Be- és kijelentőlapok lakónyilvántartó lap , Vác, október 9. Készítette: Dóra Zoltán segédlevéltáros Ellenőrizte: Dr. Horváth Ferenc fióklevéltár-igazgató Gépelte: Laczkó Tiborné levéltári kezelő 7

8 C) Polgári kori iratok 19. század, (-) d) Tulajdon-nyilvántartási iratok 19. század, (-) Terjedelem: 0,80 fm, 8, 8 raktári egység Raktári hely: Mester utca, földszint, 120. állvány, polc R. e. sz. Megnevezés Év(kör) Megjegyzés 1. Telekjegyzőkönyvi A lapok Kataszteri telekkönyv 2. Kataszteri telekkönyv Kataszteri telekkönyv Részletes osztálykivonat (szántó) Osztálykivonatos összesítés Kivonatos osztálykivonat 3. Művelési ág változási jegyzék Változási jegyzék, II. Változási jegyzék, 2. Változási jegyzék, II. Földhaszonbérlők főkönyve Földosztásra vonatkozó iratok (Az XLV. tc. alapján) Kimutatás a földhöz jutottakról Kiosztási birtokív Kiszámítási kimutatás Ingatlanbirtokos nyilvántartása (tagosítás utáni állapot) Haszonbérleti szerződések Kataszteri birtokív összesítő 19. század (kötet:0,06 fm) körül után , körül től oldal o. főösszesítő (kötet: 0,01 fm) B Z (kötet: 0,01 fm) 1 50 Kataszteri birtokív 4. Kataszteri birtokív 1911-től Kataszteri birtokív 1911-től Kataszteri birtokív 1911-től Kataszteri birtokív 1911-től Kataszteri birtokív 1911-től Vác, október 8. Készítette: Dóra Zoltán Ellenőrizte: Dr. Horváth Ferenc 8

9 D) Népi demokratikus kori iratok (1911-) d) Pénz- és adóügyi, tulajdon-nyilvántartási iratok (1911-) Terjedelem: 0,84 fm, 7 (0,70 fm), 1 csomó (0,06 fm), 1 kötet (0,08 fm), 9 rakt. egység Raktári hely: PML földszint, 120. állvány, polc 1. Pénzügyi iratok R. e. Megnevezés Év(kör) Megjegyzés 1. Pénztári főnaplók Pénztári főnapló I. sz. pénztári főnapló II. sz. pénztári főnapló III. sz. pénztári főnapló I. sz. pénztári főnapló II. sz. pénztári főnapló Pénztári naplók Pénztárnapló Körjegyzői közös alap kezelési pénztári naplója Közellátási alap pénztári naplója Közadakozási alap pénztári naplója Bélyegilleték bevételek pénztári naplója Hadisegély pénztári naplója Tűzifa-alap kezelési naplója Tűzifa eladási alap pénztári naplója Községi alkalmazottak illetményezésének pénzt. naplója Marhalevél-különdíj kezelési pénztári napló Letéti alap naplója Földhaszonbérlet beszedési pénztári naplója Halmérési engedély illeték alap beszedési pénzt. naplója Háztartási alap pénztári naplója Hadisegély és hadigondozottak beszedési pénztári naplója Építési alap pénztári naplója Ipari díj pénztári naplója Anyakönyvi kerület pénz naplója Háztartási alap naplója Marhalevél külön- és kezelési díj naplója

10 R. e. Megnevezés Év(kör) Megjegyzés 1. d. /folyt./ 2. csomó 3. Postán érkezett pénzek naplója Elszámoló lapok anyagszámadási naplója Anyakönyvi díj naplója Háztartási alap számadási főkönyv Letéti alap számadási főkönyv Körjegyzői közös alap számadási főkönyv Körorvosi közös alap számadási főkönyv Háztartási alap számadási főkönyv összesítője Háztartási alap számadási főkönyv Háztartási alap számadási főkönyv Körjegyzői közös alap pénztárnaplója Körorvosi közös alap pénztárnaplója Kultúrház-alap (mázsadíj) alnaplója Anyagszámadások terményekről és anyagokról Anyagszámadás irodaszerről és nyomtatvány felhasználásról 2. Adóügyi iratok példány R. e. Megnevezés Év(kör) Megjegyzés 3. (folyt.) kötet Összesítő kimutatás a beszedett adókról Tenyészállat díj kivetési lajstrom és főkönyv Ebadó kivetési lajstrom és főkönyv Vendéglősök fogyasztási adó főkönyve Vendéglősök fogyasztási adó főkönyve Bortermelők fogyasztási főkönyve Bortermelők fogyasztási főkönyve Húsiparosok fogyasztási adófőkönyve Illetményadó-főkönyv Adófőkönyvi kivonatok Fogyasztási adó beszedési napló Borfogyasztási adónapló (őstermelők) Bor és must bejelentések Köztartozások nyilvántartása Házadó kivetési lajstrom Általános kereseti és társulati adókivetési lajstrom Adóbevallási ívek a gyógy- és üdülőhelyi díjakról Házadó bevallási ívek A Zs Együttesen kezelt adófőkönyv

11 3. Tulajdon-nyilvántartási iratok (1911-) R. e. Megnevezés Év(kör) Megjegyzés 6. Részletes osztálykivonat 1. és 2. sz. felszólalási jegyzék a földadó munkálatokról Összehasonlító kimutatás az. évi birtokvalósítás eredményéről 3. sz. változási jegyzék (Művelési ág és művelési mód) Birtokrendezési iratok Nógrád-Hont Megyei Földhivatal által jóváhagyott közbirtokossági juttatások jegyzéke Házhely parcellázás Leltár és juttatási tervezet Pót leltár és juttatási tervezet Haszonbérletre jogosultak kimutatása Birtokív összesítő Birtokív összesítő , Kataszteri birtokívek Kataszteri birtokív mutató a régi és az új sorozathoz Betűsoros névmutató az új sorozathoz Vác, október o. Különbözeti kimutatás Kataszteri birtokívek d. Kataszteri birtokívek d. Kataszteri birtokívek től 1947-től Készítette: Dóra Zoltán segédlevéltáros Ellenőrizte: Dr. Horváth Ferenc fióklevéltár-igazgató Gépelte: Laczkó Tiborné levéltári kezelő 11

12 I. Nógrádverőce kisközség iratai (-1952) C) Polgári kori iratok (-1947) a) Képviselő-testületi iratok (-1947) Terjedelem: 0,19 fm, 5 kötet, 5 raktári egység Raktári helye: Mester utca, földszint, 120. állvány, 8. polc 1. Ülési jegyzőkönyvek R. e. Évkör Határozatok száma Megjegyzés 1. kötet kötet kötet kötet Községrendező Bizottság iratai, részletesen lásd a 2. sorozatban! + A-Z mutató A-Z mutató A-Z mutató 12

13 R. e. Évkör Határozatok száma Megjegyzés 5. kötet A-Z mutató 2. Községrendező Bizottság iratai R. e. Év Iktatószám Megjegyzés Budapest, április 29. Ellenőrizte: Dr. Lakos János csop. vez. levéltáros Gépelte: Mayer Györgyné , , 1-3 Látta: Dr. Lakatos Ernő levéltár-igazgató 13 Lásd: C/a 2. raktári egység elején! Készítette: Szabolcsi Elek levéltári kezelő

14 Kiegészítés! 1. sz. jegyzék I. Nógrádverőce kisközség iratai (-1952) C) Polgári kori iratok (-1947) a) Képviselő-testületi iratok (-1947) Terjedelem: 0,10 fm, 1, 1 raktári egység Raktári hely: PML földszint, 120. állvány, 8. polc R. e. Megnevezés Év(kör) 6. Szabályrendeletek Szervezeti szabályrendelet Közsegélyezés Marhalevél kezelési szabályrendelet Verőce községi gazdasági ismétlő iskola szabályrendelete Tűzrendészeti szabályrendelet Zászlórendtartás Szabályrendelet a kiszállások illetményezéséről Szabályrendelet a hasznos madarak védelméről Köztisztasági díj és költségvetési szabályrendelet Köztisztasági és költségvetési rendelet módosítása Helypénz-díjszabályzat Szabályrendelet a községi hídmérleg használatáról Fogyasztási adó kezeléséről alkotott szabályrendeletek beküldése Fogyasztási adó (bor, sör, hús) szabályrendelet Fogyasztási adó (bor, sör, hús, égetett szesz) szabályrendelet Szabályrendelet a fedeztetési díjakról Vigalmi adó szabályrendelet Nógrádverőce község állandó vagyonleltára 1887, , , Iktatószám 1937 Megj. Vác, október 8. Készítette: Dóra Zoltán segédlevéltáros Ellenőrizte: Dr. Horváth Ferenc fióklevéltár-igazgató Gépelte: Laczkó Tiborné levéltári kezelő 14

15 I. Nógrádverőce kisközség iratai (-1952) D) Népi demokratikus kori iratok (1938-) (-1952) a) Képviselő-testületi iratok Terjedelem: 0,10 fm, 1, 1 raktári egység Raktári hely: Mester utca, földszint, 120. állvány, 10. polc Ülési jegyzőkönyvek R. e. sz. Év(kör) Sorszám Megjegyzés 1 93 Lásd: C/a-1. sorozat 5. raktári egységében! A-Z mutató Képviselő-testületi iratok 1950 R. e. sz. Megnevezés Év(kör) Megjegyzés 1. Képviselő-testületi közgyűlési meghívók Községi költségvetés Költségvetési iratok Háztartási alap hitelátruházási pótköltségvetése Zárszámadás és vagyonleltár Zárszámadás és vagyonleltár Községi vagyonleltár Állandó vagyonleltár Vác, október 9. Készítette: Dóra Zoltán segédlevéltáros Ellenőrizte: Dr. Horváth Ferenc fióklevéltár-igazgató Gépelte: Laczkó Tiborné levéltári kezelő 15

16 I. Nógrádverőce kisközség iratai (-1952) D) Népi demokratikus kori iratok (1938-) (-1952) b) Elöljárósági iratok (1938-) (-1952) Terjedelem: 2,28 fm, 20 (2,14 fm), 6 kötet (0,14 fm), 26 raktári egység Raktári hely: Mester utca, földszint, 120. állvány, polc 1. Bizalmas iratok R. e. sz. Megnevezés Év(kör) Sorszám Megjegyzés 1. Bizalmas iratok Bizalmas iratok Bizalmas iratok Bizalmas iratok Bizalmas iratok OM bizalmas iratok OM bizalmas iratok Iktatófüzet Iktatott iratok , , R. e. sz. Év(kör) Iktatószám Megjegyzés

17 3. Rendszámos iratok R. e. sz. 13. Rendszám Rendszám tárgya Beruházás Iskolaügy Kimutatás Beruházási szabályzat Tervjelentéssel kapcsolatos ügyek Börtönügyi igazgatás Polgári törvényhozás Középítési adatszolgáltatás Magánépítési adatszolgáltatás Népjólét, szociálpolitika Közbiztonság, karhatalom Rendőri ellenőrzés Hatósági vagyoni bizonyítvány Bejelentési kötelezettség Fenntartott szám Év Az iratok sorszáma nyvtl. sorsz Segédkönyvek R. e. sz. Megnevezés Év Terjedelem Megjegyzés 14. kötet Iktatókönyv kötet Iktatókönyv kötet Iktatókönyv kötet Mutatókönyv 1947 A Z 18. kötet Mutatókönyv 1948 A Z 19. kötet Mutatókönyv A Z 4. Külön kezelt iratok (1938-) (-1952) R. e. sz. Megnevezés Év(kör) Iktatószám Megj Választási iratok Jegyzőkönyvek A szavazatszedő bizottság iratai Választások előkészítésével kapcsolatos iratok Választási névjegyzékek Választói külön-jegyzékek Összeíró lapok I. választói körzet II. választói körzet A Z A Z 17

18 R. e. sz. Megnevezés Év(kör) Iktatószám Megj. 22. Tervek A körjegyzőség három éves terve Jelentés az ötéves terv előkészítéséhez Községi munkatervek Összeírások Közmunkára kötelezettek összeírása Haszonállat összeírás Népszámlálás számlálókörzeti gyűjtőívek összesítő táblázata Kitelepítésre kijelölt kismarosi német lakosság összeírása Kimutatás a községen átvonuló orosz és egyéb katonaság ellátásáról Nyilvántartások Nyilvántartás a gazdasági munkavállalók öregségi járadékáról és az önellátói igazolványokról Nyilvántartás a kiadott személyi igazolványokról Nyilvántartás az engedélyezett jogügyletekről Nyilvántartás a nem engedélyezett jogügyletekről Nyilvántartás a kényszervágásokról Nyilvántartás a községi üdülőkről Nyilvántartás a lúgkő utalványozásról Nyilvántartókönyv a telefonbeszélgetésekről Forgalmiadó tömbnyilvántartás Hadigondozási iratok Hadirokkantak nyilvántartása Hadirokkantak nyilvántartása Hadiözvegyek nyilvántartása Hadigondozott családtagok nyilvántartása Hadisegély kiadási segédnapló Hadisegély és hadigondozási díj kifizetési napló Személyi ügyek Kisbíró, kézbesítő és takarítónő felfogadásával kapcsolatos iratok Néder Veronika igazolása Kádár Kovács féle bűnügy iratai Dobolási könyv Közellátási iratok Iktatott iratok , , 31, 40, 145, , 79, 117, 144, 333, 421, 441, 454 6, 91-92, 99, 169, 182, 228,

19 R. e. sz. Megnevezés Év(kör) Iktatószám Megj. 24. (folyt.) Iktatókönyv Kimutatás őrlésről és lisztkiosztásról Kimutatás a terménybeszolgáltatásokról Bevételi nyilvántartás Közellátási törzslapok , A Gy Közellátási törzslapok 1948 H R Közellátási törzslapok Szociális titkár iratai Szociálpolitikai bizottság ülésjegyzőkönyvei Iktatott iratok Iktatófüzet Szám nélküli iratok A nógrádverőcei napközi otthon anyagelszámolásai Vác, október S Zs Készítette: Dóra Zoltán segédlevéltáros Ellenőrizte: Dr. Horváth Ferenc fióklevéltár-igazgató Gépelte: Laczkó Tiborné levéltári kezelő 19

20 II. Kismaros kisközség iratai C) Polgári kori iratok (-1948) a) Képviselő-testületi iratok Terjedelem: 0,16 fm, 1 (0,11 fm), 1 kötet (0,05 fm), 2 raktári egység Raktári hely: Mester utca, földszint, 120. állvány, 14. polc R. e. sz. Megnevezés Év(kör) 1. kötet Ülési jegyzőkönyvek Szabályrendeletek Szervezési szabályrendelet Szabályrendelet marhalevél kiállításáról Törvénybírói állás szervezéséről szóló sz. Szabályrendelet a gazdasági ismétlőiskoláról Tűzrendészeti szabályrendelet Járdák építéséről szóló szabályrendelet Fogyasztási adó (bor, hús, sör, égetett szesz) és adópótlék szabályrendelet 1887, Határozatok Megjegyzés száma A-Z mutató Vác, október 8. Ellenőrizte: Dr. Horváth Ferenc fióklevéltár-igazgató Készítette: Dóra Zoltán segédlevéltáros Gépelte: Laczkó Tiborné 20

21 II. Kismaros kisközség iratai C) Polgári kori iratok (-1948) b) Elöljárósági iratok 1940, 1944 (-) Terjedelem: 0,01 fm, 1 (0,11 fm a C/d, D/b, D/d állagokkal), 1 raktári egység Raktári hely: Mester utca, földszint, 120. állvány, 14. polc R. e. sz. Megnevezés Év(kör) Megjegyzés 1. Képviselőválasztási névjegyzék Házjegyzék Haszonállat összeírás Vác, október 8. Készítette: Dóra Zoltán segédlevéltáros Ellenőrizte: Dr. Horváth Ferenc fióklevéltár-igazgató Gépelte: Laczkó Tiborné levéltári kezelő 21

22 II. Kismaros kisközség iratai C) Polgári kori iratok (-1948) d) Pénzügyi- és tulajdon-nyilvántartási iratok (-1948) Terjedelem: 0,05 fm,, raktári egység Raktári hely: Mester utca, földszint, 120. állvány, 14. polc R. e. Megnevezés Év(kör) Megjegyzés Háztartási alap számadása Földbirtokosok betűsoros névjegyzéke Osztálykivonat Osztálykivonat Kivonatos osztálykivonat Változási jegyzék (művelési ág) Változási jegyzék, I. Változási jegyzék, I. Változási jegyzék, I. Változási jegyzék, II. Változási jegyzék, II. Változási jegyzék, III. Változási jegyzék, I. Felszólalási jegyzék Földosztással kapcsolatos iratok Kiosztási földkönyv Kimutatás a földhözjuttatottak vagyonváltságfizetési kötelezettségéről Kimutatás Nógrádverőce községtől Kismaros községhez átcsatolt területekről Müller Ferenc rét kártalanítása Kataszteri birtokív összesítő Kataszteri térképszelvények (11 13, 14, [2 db], 17, sz. n. [4 db]) Kismaros község kataszteri vázlata Házjegyzék Lásd a C/b 1. sz. raktári egységben! 2 példány 10 db Vác, október 9. Ellenőrizte: Dr. Horváth Ferenc fióklevéltár-igazgató Készítette: Dóra Zoltán segédlevéltáros Gépelte: Laczkó Tiborné 22

23 II. Kismaros kisközség iratai D) Népi demokratikus kori iratok (1941-) - b) Elöljárósági iratok Terjedelem: 0,01 fm,, raktári egység Raktári hely: Mester utca, földszint, 120. állvány, 14. polc R. e. sz. Megnevezés Év(kör) Megjegyzés Biztosítási kötvények 1948 Lásd a C/b 1. sz. raktári egységében! Vác, október 8. Készítette: Dóra Zoltán segédlevéltáros Ellenőrizte: Dr. Horváth Ferenc fióklevéltár-igazgató Gépelte: Laczkó Tiborné levéltári kezelő 23

24 II. Kismaros kisközség iratai D) Népi demokratikus kori iratok (1941-) - d) Pénz- és adóügyi, tulajdon-nyilvántartási iratok (1941-) - Terjedelem: 0,03 fm,, raktári egység Raktári hely: Mester utca, földszint, 120. állvány, 14. polc 1. Pénzügyi iratok, R. e. sz. Megnevezés Év(kör) Megjegyzés Pénztári főnapló Gabonaalap pénztári napló 2. Adóügyi iratok, Lásd: C/b 1. sz. r. e.! R. e. sz. Megnevezés Év(kör) Megjegyzés Tenyészállat-díj lajstrom és kivetési főkönyv Ebadó kivetési lajstrom és főkönyv Fogyasztási adónapló Házadó kivetési lajstrom Általános kereseti adó kivetési lajstrom Házadó bevallási ívek Lásd: C/b 1. sz. r. e.! B W 3. Tulajdon-nyilvántartási iratok (1941-), 1948 R. e. sz. Megnevezés Év(kör) Megjegyzés Változási jegyzék, I Lásd: C/b 1. sz. r. e.! Változási jegyzék, I. (birtokvalósítás) 1948 Vác, október 11. Ellenőrizte: Dr. Horváth Ferenc fióklevéltár-igazgató Készítette: Dóra Zoltán segédlevéltáros Gépelte: Laczkó Tiborné levéltári kezelő 24

V. 1019. Ceglédbercel nagyközség iratai /1804-/ 1903-1950 /-1961/

V. 1019. Ceglédbercel nagyközség iratai /1804-/ 1903-1950 /-1961/ Raktári hely: Nagykőrös, 33. raktár, 126-135. polc A/ Feudális kori iratok d/ Népesség összeírás 1804 0,01 fm C/ Polgári kori iratok 1903-1944 /-1957/ a/ Képviselő-testületi iratok 1903-1944 /-1945/ 0,30

Részletesebben

V. 1029. Dunabogdány nagyközség iratai 1817-1950

V. 1029. Dunabogdány nagyközség iratai 1817-1950 Raktári helye: Mester utca, fszt. raktár, 115. állvány 16. polc-116. állvány, 2. polc A/ Feudális kori iratok 1817 1834 a/ Közhirdetményi jegyzőkönyv 1817 1834 0,01 fm B/ Polgári kori iratok 1854 b/ Elöljárósági

Részletesebben

BÚCSÚSZENTLÁSZLÓI KÖRJEGYZŐSÉG IRATAI. f. Tárgyi csomók (Kötet tárgya) 1901-1950

BÚCSÚSZENTLÁSZLÓI KÖRJEGYZŐSÉG IRATAI. f. Tárgyi csomók (Kötet tárgya) 1901-1950 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK V. 1817. BÚCSÚSZENTLÁSZLÓI KÖRJEGYZŐSÉG IRATAI f. Tárgyi csomók (Kötet tárgya) 1901-1950 f. állag terjedelme: 21 doboz = 2,310 ifm 26

Részletesebben

V. 1017. Budaörs nagyközség iratai 1780-1950

V. 1017. Budaörs nagyközség iratai 1780-1950 Raktári helye: Mester utca, 1 em. raktár, 131. állvány, 3-12. polc A/ Feudális kori iratok 1780-1847 0,15 fm B/ Polgári kori iratok 1849-1871 0,30 fm C/ Polgári kori iratok 1872-1944 a/ Képviselő-testületi

Részletesebben

V. 1031. Dunakeszi nagyközség iratai 1892-1950 (-1956)

V. 1031. Dunakeszi nagyközség iratai 1892-1950 (-1956) V. 03. Dunakeszi nagyközség iratai 892-950 (-956) Terjedelem: 9,9 fm, 70 doboz /7,67 fm/, 87 kötet /2,6 fm/, 2 csomó /0,08 fm/, 59 rakt. e. Raktári hely: Mester utca, fszt. 6. állvány, 3-7. polc C) Polgári

Részletesebben

V. 1004. Alberti nagyközség iratai 1814-1950 /-1960/

V. 1004. Alberti nagyközség iratai 1814-1950 /-1960/ Terjedelem: 9,86 fm, 54 doboz /6,76 fm/, 103 kötet /2,63 fm/, 22 füzet, 1 lap /0,47 fm/, 180 raktári egység Raktári hely: Nagykőrös, 33. terem, 56-68. polc A/ Feudális kori iratok 1814-1850 2 kötet, /0,07fm/,

Részletesebben

V. 1165. Zsámbok nagyközség iratai 1913, 1927-1950

V. 1165. Zsámbok nagyközség iratai 1913, 1927-1950 V. 65. 93, 927950 Raktári helye: Mester utca, I. emelet, 53. állvány, 46. polc C/ Polgári kori iratok 93, 927944 a/ Képviselőtestületi iratok 92794 0,09 fm b/ Elöljárósági iratok 93, 940944 0,20 fm D/

Részletesebben

V. 1106. Püspökszilágy nagyközség iratai 1879-1950

V. 1106. Püspökszilágy nagyközség iratai 1879-1950 V. 06. 879 Raktári helye: Mester utca, földszint, 55. állvány, 57. polc C/ Polgári kori iratok 879944 // a/ Képviselőtestületi iratok 879944 // 0,38 fm d/ Adóügyi és tulajdon 883, 93, 929939 0,3 fm nyilvántartási

Részletesebben

V. 1109. Solymár nagyközség iratai 1834-1949

V. 1109. Solymár nagyközség iratai 1834-1949 V. 09. 834- Raktári helye: Mester utca, I. emelet, 45. állvány, 3-6. polc A/a Képviselő-testületi iratok 834-848 /-853/ 0,05 fm B/a Képviselő-testületi iratok 852-854 0,04 fm C/a Képviselő-testületi iratok

Részletesebben

V. 373. Szentendre város polgármesterének iratai 1873-1944 /-1953/

V. 373. Szentendre város polgármesterének iratai 1873-1944 /-1953/ V. 373. Szentendre város polgármesterének iratai 1873-1944 /-1953/ Raktári helye: Mester utca, fszt. raktár, 110. állvány, 2. polc-111. állvány, 16. polc a/ Elnöki iratok 1910-1931 0,11 fm b/ Közigazgatási

Részletesebben

V. 1092. Perőcsény nagyközség iratai 1878-1950

V. 1092. Perőcsény nagyközség iratai 1878-1950 V. 092. 878-950 Raktári helye: Mester utca, földszint, 2. állvány, 5-7. polc C/ Polgári kori iratok 878-944 a/ Képviselő-testületi iratok 930-936 0,02 fm d/ Adókezelési és tulajdon- 878-944 0,0 fm nyilvántartási

Részletesebben

V. 1044. Gödöllő nagyközség iratai 1902-1950

V. 1044. Gödöllő nagyközség iratai 1902-1950 Raktári helye: Mester utca, I. emelet, 135. állvány, 2-9. polc C/ Polgári kori iratok 1902-1944 a/ Képviselő-testületi iratok 1922-1933 0,18 fm b/ Elöljárósági iratok 1902-1944 2,34 fm d/ Adókezelési és

Részletesebben

IX. 311. A Pest megyei községi legeltetési társulatok iratainak levéltári gyűjteménye 1873-1905, 1930-1944 (-1964)

IX. 311. A Pest megyei községi legeltetési társulatok iratainak levéltári gyűjteménye 1873-1905, 1930-1944 (-1964) Terjedelem: 1,61 fm, 13 doboz /1,36 fm/, 13 kötet /0,19 fm/, 2 csomó /0,02 fm/, 10 füzet /0,04 fm/, 38 raktári egység Ténylegesen meglévők: 1,45 fm, 12 doboz /1,24 fm/, 11 kötet /0,15 fm/, 2 csomó /0,02

Részletesebben

V. 1065. Kőröstetétlen község iratai 1948-1950

V. 1065. Kőröstetétlen község iratai 1948-1950 Terjedelem: 1,24 fm, 7 doboz (0,95 fm), 9 kötet (0,29 fm), 16 raktári egység Raktári hely: Mester utca, fszt. raktár, 117. állvány, 20-22. polc D) Népi demokratikus kori iratok a) Képviselő-testületi iratok

Részletesebben

V. 1073. Mende nagyközség iratai 1921-1950 /-1954/

V. 1073. Mende nagyközség iratai 1921-1950 /-1954/ 1921- /-1954/ Raktári helye: Mester utca, I. emelet, 138. állvány, 11-16. polc C/ Polgári kori iratok 1921-1930 a/ Képviselő-testületi iratok 1921-1930 0,03 fm D/ Népi demokratikus kori iratok /1941-/

Részletesebben

V. 1059. Kerepes nagyközség iratai 1890-1950

V. 1059. Kerepes nagyközség iratai 1890-1950 Raktári helye: Mester utca, I. emelet. 137. állvány, 14-17. polc C/a 1890-1943 /1945-1950/ 0,35 fm C/b 1910-1944 0,80 fm C/d 1914-1944 /-1950/ 0,04 fm D/a /1943-/ 1945-1950 0,04 fm D/b 1945-1950 1,67 fm

Részletesebben

V. 1063. Kóka nagyközség iratai 1887-1950

V. 1063. Kóka nagyközség iratai 1887-1950 18871950 Raktári hely: Mester utca, I. emelet, 138. állvány, 57. polc C) Polgári kori iratok 18871944 (1948) a) Képviselőtestületi iratok 19191931 0,07 fm b) Elöljárósági közigazgatási iratok 18871944

Részletesebben

V. 96. Vác Város Adóhivatalának iratai

V. 96. Vác Város Adóhivatalának iratai V. 96 Vác Város Adóhivatalának iratai 1873 1944 Terjedelem: 17,23 fm (ebből 16,94 fm kötet), 7 doboz, 1 csomó, 378 kötet, összesen 386 raktári egység Raktári hely: VVL,... sz. raktár,... sz. polc 1. kötet

Részletesebben

XXI. 501. A Szobi járás főjegyzőjének iratai 1945-1950 (1957) a/ A Szobi Főjegyzői Hivatal iratai 1945-1950 (1957) 5,38 fm

XXI. 501. A Szobi járás főjegyzőjének iratai 1945-1950 (1957) a/ A Szobi Főjegyzői Hivatal iratai 1945-1950 (1957) 5,38 fm XXI. 501. A Szobi járás főjegyzőjének iratai 1945-1950 (1957) A Szobi járás Főjegyzősége 1945-1950-ig működött, kirendeltségeit Nagymarosra és Vámosmikolára telepítették, -től központi székhelye Szobra

Részletesebben

V. 1047. Gyömrő nagyközség iratai 1899-1950

V. 1047. Gyömrő nagyközség iratai 1899-1950 Raktári helye: Mester utca, I. emelet, 136. állvány, 1-8. polc C/ Polgári kori iratok 1899-1944 a/ Képviselő-testületi iratok 1899-1944 0,25 fm b/ Elöljárósági iratok 1926-1944 2,46 fm c/ Községi bíráskodás

Részletesebben

IV. 449. A Váci járás főszolgabírájának iratai (1884-)1898-1944

IV. 449. A Váci járás főszolgabírájának iratai (1884-)1898-1944 IV. 449. A Váci járás főszolgabírájának iratai (1884-)1898-1944 a/ Elnöki /bizalmas/ iratok 1898-1924 0,10 fm b/ Általános iratok /1884-/ 1898-1944 70,25 fm c/ Kihágási iratok 1898-1929 1,94 fm d/ Katonai

Részletesebben

V. 1143. Tököl nagyközség iratai 1787, 1839-1950

V. 1143. Tököl nagyközség iratai 1787, 1839-1950 Raktári hely: Mester utca, I. emelet, 149. állvány, 4-6. polc A/ Feudális kori iratok b/ Elöljárósági iratok 1787, 1839-1847 0,10 fm B/ Polgári kori iratok 1 a/ Képviselő-testületi iratok 1848-1855 0,10

Részletesebben

V. 1133. Tápiószecső nagyközség iratai 1945-1950

V. 1133. Tápiószecső nagyközség iratai 1945-1950 V. 33. 945 Raktári helye: Mester utca, I. emelet, 46. állvány, 82. polc D/ Népi demokratikus kori iratok 945 a/ Képviselőtestületi iratok 945 0,08 fm b/ Elöljárósági iratok 945 3,30 fm d/ Adókezelési és

Részletesebben

V. 1159. Vasad nagyközség iratai 1926-1950

V. 1159. Vasad nagyközség iratai 1926-1950 V. 59. 926950 Raktári helye: Mester utca, I. emelet, 52. állvány, 6. polc C/ Polgári kori iratok 926944 a/ Képviselőtestületi iratok 926944 0,09 fm b/ Elöljárósági iratok 937944,0 fm D/ Népi demokratikus

Részletesebben

V. 1027. Domony nagyközség iratai 1924-1950 /-1952/

V. 1027. Domony nagyközség iratai 1924-1950 /-1952/ 1924- /-1952/ Raktári helye: Mester utca, 1. em. raktár, 132. állvány, 9-11. polc C/ Polgári kori iratok 1924-1944 a/ Képviselő-testületi iratok 1924-1944 0,07 fm D/ Népi demokratikus kori iratok 1945-

Részletesebben

601. fond: Abádszalók nagyközség iratai

601. fond: Abádszalók nagyközség iratai 601. fond: Abádszalók nagyközség iratai V 601. 1. Képviselıtestületi közgyülési jegyzıkönyv 1897-1902 V 601. 2. Közgyülési jegyzıkönyv 1902-1907 V 601. 3. Közgyülési jegyzıkönyv 1913-1917 Mutatóval A-Z

Részletesebben

V. 377. Szentendre Város Számvevőségének iratai 1893-1944 /-1945/

V. 377. Szentendre Város Számvevőségének iratai 1893-1944 /-1945/ V. 377. Szentendre Város Számvevőségének iratai 1893-1944 /-1945/ Terjedelem: 4,56 fm, 11 doboz /1,21 fm/, 115 kötet /3,33 fm/, 1 csomó /0,02 fm/, 127 rakt. e. Raktári helye: Mester utca, fszt. raktár,

Részletesebben

V. 1125. Táborfalva nagyközség iratai 1 1949-1950

V. 1125. Táborfalva nagyközség iratai 1 1949-1950 V. 25. Táborfalva nagyközség iratai 949 Raktári helye: Mester utca, I. emelet, 45. állvány, 3. polc D/ Népi demokratikus kori iratok a/ Képviselőtestületi iratok 949 0,0 fm b/ Elöljárósági iratok 949 0,70

Részletesebben

V. 1001. Abony nagyközség iratai (1804-) 1850 1950 (-1952)

V. 1001. Abony nagyközség iratai (1804-) 1850 1950 (-1952) 3. sz. összesítő raktári jegyzék (1804-) 1850 1950 (-1952) Terjedelem: 8,74 fm, 67 doboz (7,72 fm), 26 kötet (0,82 fm), 5 köteg (0,60 fm), 98 rakt. e. Raktári helye: Nagykőrös, 33. raktár 1-7. polc, 334-338.

Részletesebben

V. 95. Vác Város Házipénztárának és Számvevőségének iratai 1874 1950 (1951)

V. 95. Vác Város Házipénztárának és Számvevőségének iratai 1874 1950 (1951) V. 95 Vác Város Házipénztárának és Számvevőségének iratai 1874 1950 (1951) Terjedelem: 4,58 fm, 16 doboz, 2 csomó, 86 kötet, 104 raktári egység Raktári hely: VVL,... sz. raktár,... sz. polc Megnevezés

Részletesebben

V. 1154. Váckisújfalui körjegyzőség iratai 1838-1950

V. 1154. Váckisújfalui körjegyzőség iratai 1838-1950 V. 54. 838 Raktári helye: Mester utca, I. emelet, 52 állvány, 3. polc Körjegyzőség közös anyaga 946 D/ Népi demokratikus kori iratok b/ Elöljárósági iratok 946,70 fm Váckisújfalu község 838 A/ Feudális

Részletesebben

IV. 448. A Váci felső járás főszolgabírájának iratai (1872-) 1876-1897

IV. 448. A Váci felső járás főszolgabírájának iratai (1872-) 1876-1897 IV. 448. A Váci felső járás főszolgabírájának iratai (1872-) 1876-1897 Terjedelem: 19,81 fm (ebből kötet 1,00 fm), 172 doboz, Raktári helye: 25 kötet, 3 csomó, 200 rakt.e. a/ Elnöki iratok -1897 0,10 fm

Részletesebben

V. 1026. Diósd nagyközség iratai 1931-1950 /-1951/

V. 1026. Diósd nagyközség iratai 1931-1950 /-1951/ V. 1026. Diósd nagyközség iratai 1931-1950 /-1951/ Terjedelem: 5,22 fm, 32, 27 kötet, 1 köteg, 60 raktári egység Raktári helye: Mester utca, 1. em. raktár, 132. állvány, 4-9. polc C/ Polgári kori iratok

Részletesebben

V. 276. Nagykőrös Város Polgármesterének iratai /1865-/ 1872-1944 /-1949/

V. 276. Nagykőrös Város Polgármesterének iratai /1865-/ 1872-1944 /-1949/ V. 276. Nagykőrös Város Polgármesterének iratai /1865-/ 1872-1944 /-1949/ Terjedelem 1 : 294,03 fm, 1931 doboz, 703 kötet, 8 köteg 2642 raktári egység Raktári helye: Nk0, 14. terem, 74-78., 185-499., és

Részletesebben

SÁRVÁR IRATAI a/ SÁRVÁR NAGYKÖZSÉG IRATAI

SÁRVÁR IRATAI a/ SÁRVÁR NAGYKÖZSÉG IRATAI MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY V.K.68.a. SÁRVÁR IRATAI a/ SÁRVÁR NAGYKÖZSÉG IRATAI 1869-1950 (1950-1971) db (0,12) doboz = ifm 89 db csomó = ifm 222 db kötet = ifm Összesen:

Részletesebben

V. 1128. Tápióbicske nagyközség iratai 1945-1950

V. 1128. Tápióbicske nagyközség iratai 1945-1950 V. 28. 945 Raktári helye: Mester utca, I. emelet, 46. állvány, 46. polc D/ Népi demokratikus kori iratok 945 a/ Képviselőtestületi iratok 945947 0,05 fm b/ Elöljárósági iratok 945,4 fm Összesen:,46 fm

Részletesebben

V. 1097. Pilisszántó község iratai 1884-1950 /-1951/

V. 1097. Pilisszántó község iratai 1884-1950 /-1951/ V. 097. 884-950 /-95/ Raktári helye: Mester utca, földszint, 2. állvány, 7-9. polc C/ Polgári kori iratok 884-944 /-95/ b/ Elöljárósági iratok 897-943 0,0 fm d/ Tulajdon-nyilvántartási iratok 884-944 /95/

Részletesebben

V. 1146. Tura nagyközség iratai 1805-1833, 1913-1950

V. 1146. Tura nagyközség iratai 1805-1833, 1913-1950 V. 46. Tura nagyközség iratai 805-833, 93-950 Raktári helye: Mester utca, I. emelet, 50. állvány, 7. polc-5. állvány, 3. polc A/ Feudális kori iratok 805-833 0,03 fm C/ Polgári kori iratok /884/ 93-944

Részletesebben

VIII. 62. 1955 1994, é. n.

VIII. 62. 1955 1994, é. n. VIII. 62 A Kereskedelmi Szakközépiskola, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakmunkásképző Iskola (1965-ig Pest Megyei Tanács V. B. 2. sz. Kereskedelmi Tanulóiskolája, 1978-ig Kereskedelmi és Vendéglátóipari

Részletesebben

V Monor nagyközség iratai

V Monor nagyközség iratai V. 075. Monor nagyközség iratai 903950 Raktári helye: Mester utca, I emelet, 39. állvány,. polc 40. állvány, 5. polc C/ Polgári kori iratok 903944 a/ Képviselőtestületi iratok 9944 0,47 fm b/ Elöljárósági

Részletesebben

VI. 4. Pest Megyei Tűzrendészeti Felügyelőség iratai 1890-1946

VI. 4. Pest Megyei Tűzrendészeti Felügyelőség iratai 1890-1946 1890-1946 Szervtörténet: A törvényhatóságoknál a felügyelői állás megszervezését a 230000/1925. sz. BM rendelet mondta ki. Ezen utasítás figyelembe vételével készítette el a megye a tűzrendészeti szabályrendeletét,

Részletesebben

Ugodi plébánia levéltára

Ugodi plébánia levéltára Ugodi plébánia levéltára Jelzet: Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár, Plébániai Levéltár, Ugodi plébánia levéltára (VÉL:Pl Ugod) Raktári egység száma: 15 doboz + 42 kötet Terjedelem: 3,425 ifm + 1

Részletesebben

V. 286. Nagykőrös Város Mérnöki Hivatalának iratai 1879-1944 /-1949/

V. 286. Nagykőrös Város Mérnöki Hivatalának iratai 1879-1944 /-1949/ V. 286. Nagykőrös Város Mérnöki Hivatalának iratai Terjedelem: 3,62 fm, 27 doboz /2,72 fm/, 7 kötet /0,18 fm/, 1 szekrény, 35 raktári egység Raktári helye: Nagykőrös, 15. raktár 110-113. polc, I. e. folyosó

Részletesebben

VASVÁR NAGYKÖZSÉGI JEGYZİSÉG IRATAI

VASVÁR NAGYKÖZSÉGI JEGYZİSÉG IRATAI MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY V.K.81. VASVÁR NAGYKÖZSÉGI JEGYZİSÉG IRATAI 1875-1950 db (0,12) doboz = ifm 38 db csomó = 2, 61 ifm 184 db kötet = 4, 26 ifm Összesen:

Részletesebben

XXIX. 15. A Senior Váci Kötöttárugyár (1982-ig Váci Kötöttárugyár) iratai f) A Főkönyvelőség iratai

XXIX. 15. A Senior Váci Kötöttárugyár (1982-ig Váci Kötöttárugyár) iratai f) A Főkönyvelőség iratai XXIX. 15 A Senior Váci Kötöttárugyár (1982-ig Váci Kötöttárugyár) iratai 1948 1988 f) A Főkönyvelőség iratai 1948 Terjedelem: 2,20 fm, 21 doboz, 1 csomó, 22 raktári egység Raktári hely: VVL,... sz. raktár,...

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR RAKTÁRI JEGYZÉK

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR RAKTÁRI JEGYZÉK ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK XXIII. 83g. Nagykanizsai Járási Hivatal Műszaki Osztály iratai 1972-1983 Raktári száma,, terjedelme: Raktári száma,, terjedelme: 263

Részletesebben

V. 1102. Pócsmegyer nagyközség iratai 1798-1950 /-1964/

V. 1102. Pócsmegyer nagyközség iratai 1798-1950 /-1964/ Raktári helye: Mester utca, földszint, 154. állvány, 4-21. polc A/ Feudális kori iratok a /Képviselő-testületi iratok 1843-1849 0,03 fm b/ Elöljárósági iratok 1798-1809 0,10 fm B/ Polgári kori iratok b/

Részletesebben

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868-1955

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868-1955 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868 1955 Az intézmény névváltozásai: Sümegi M. Kir. Állami Kisfaludy

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR RAKTÁRI JEGYZÉK

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR RAKTÁRI JEGYZÉK ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK XXIII. 83ca. Nagykanizsai Járási Hivatal Pénzügyi-, Terv- és Munkaügyi Osztály iratai Szakigazgatási iratok 1972-1983 Raktári száma,

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK. IV. 404e. Zala vármegye alispánjának iratai Tárgyi csomók 1861-1950.

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK. IV. 404e. Zala vármegye alispánjának iratai Tárgyi csomók 1861-1950. ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK IV. 404e. Zala vármegye alispánjának iratai Tárgyi csomók 1861-1950 Terjedelme: 76 doboz = 9,12 ifm Helyrajzi jelzete: Tárgyi csomók:

Részletesebben

V. 1160. Vecsés nagyközség iratai 1918-1950

V. 1160. Vecsés nagyközség iratai 1918-1950 V. 60. 98950 Raktári helye: Mester utca, I. emelet, 52. állvány, 6. polc C/ Polgári kori iratok 98944 a/ Képviselőtestületi iratok 9, 94 0,0 fm b/ Elöljárósági iratok 9899, 9942 0,25 fm d/ Adókezelési

Részletesebben

V. 1101. Pilisvörösvár nagyközség iratai 1854-1950

V. 1101. Pilisvörösvár nagyközség iratai 1854-1950 V. 0. Pilisvörösvár nagyközség iratai 854 Raktári helye: Mester utca, I. emelet, 44. állvány, 220. polc B/ Polgári kori iratok 854867 d/ Adókezelési és tulajdonnyilvántartási iratok 854867 0,30 fm C/ Polgári

Részletesebben

XXIX. 10. A Pamutfonóipari Vállalat Váci Finompamutfonó és Cérnázó gyárának iratai (1949) 1950 1989. d) A Műszaki Osztály iratai (1949 ) 1950 1966

XXIX. 10. A Pamutfonóipari Vállalat Váci Finompamutfonó és Cérnázó gyárának iratai (1949) 1950 1989. d) A Műszaki Osztály iratai (1949 ) 1950 1966 XXIX. 10 A Pamutfonóipari Vállalat Váci Finompamutfonó és Cérnázó gyárának iratai (1949) 1950 1989 d) A Műszaki Osztály iratai (1949 ) 1950 1966 Terjedelem: 2,30 fm, 23 doboz, 23 raktári egység Raktári

Részletesebben

Somogy Megyei Levéltár. Pusztaszemesi mgtsz-ek (tszcs-k) iratgyűjteménye 1953 1992. XXX. 363.

Somogy Megyei Levéltár. Pusztaszemesi mgtsz-ek (tszcs-k) iratgyűjteménye 1953 1992. XXX. 363. Somogy Megyei Levéltár Pusztaszemesi mgtsz-ek (tszcs-k) iratgyűjteménye 1953 1992. XXX. 363. Terjedelem Raktári egységek száma Terjedelem ifm. kisdoboz, 188 nagy doboz, csomó, Iratok: 23,50 ifm. kötet,

Részletesebben

XXIII A Vác Városi Tanács V. B. Titkárságának iratai (1947 ) c) Külön kezelt iratok Választási iratok

XXIII A Vác Városi Tanács V. B. Titkárságának iratai (1947 ) c) Külön kezelt iratok Választási iratok XXIII. 503 A Vác Városi Tanács V. B. Titkárságának iratai (1947 ) c) Külön kezelt iratok Terjedelem: 2,20 fm (ebből 0,14 fm kötet), 22 doboz, 22 raktári egység Raktári hely: VVL, sz. raktár, polc 1. Választási

Részletesebben

Ugodi plébánia levéltára

Ugodi plébánia levéltára Ugodi plébánia levéltára Jelzet: Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár, Plébániai Levéltár, Ugodi plébánia levéltára (VÉL VI.148.) Raktári egység száma: 15 doboz + 42 kötet Terjedelem: 3,6 ifm + 1 doboz

Részletesebben

IV. 415. Pest-Pilis-Solt-Kiskun Vármegye közigazgatási. Bizottságának iratai 1876-1944

IV. 415. Pest-Pilis-Solt-Kiskun Vármegye közigazgatási. Bizottságának iratai 1876-1944 IV. 415. Pest-Pilis-Solt-Kiskun Vármegye közigazgatási Bizottságának iratai 1876-1944 Szervtörténeti adatok, hatáskör: A törvényhatóságban működő önkormányzati igazgatási szervek és állami igazgatási szervek

Részletesebben

XXIII. Tanácsok (1884 ) 1950 1990 ( 1996) 6 276,21 fm

XXIII. Tanácsok (1884 ) 1950 1990 ( 1996) 6 276,21 fm XXIII. Tanácsok (1884 ) 1950 1990 ( 1996) 6 276,21 fm K 1 Pest Megyei Tanács iratai 1950 1990 5,20 fm a) Jegyzőkönyvek 1950 1990 5,20 fm K 2 Pest Megyei Tanács Végrehajtó Bizottsága iratai 1950 1990 24,20

Részletesebben

Veszprémi Szent Mihály plébánia levéltára (letét)

Veszprémi Szent Mihály plébánia levéltára (letét) Veszprémi Szent Mihály plébánia levéltára (letét) Jelzet: Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár, Plébániai Levéltár, Veszprémi Szent Mihály plébánia levéltára (VÉL:PL Veszprém Szent Mihály) Raktári

Részletesebben

V. 1030. Dunaharaszti nagyközség iratai /1866-/ 1878-1949

V. 1030. Dunaharaszti nagyközség iratai /1866-/ 1878-1949 V. 1030. Dunaharaszti nagyközség iratai /1866-/ 1878-1949 Raktári helye: Mester utca, 1. em. raktár, 133. állvány, 1-9. polc C/a Képviselő-testületi iratok 1891-1943 0,50 fm C/b Elöljárósági közigazgatási

Részletesebben

XXIII. 214a. Keszthelyi Járási Tanács V. B. Építési és Közlekedési Csoport II. iratai 1957-1971

XXIII. 214a. Keszthelyi Járási Tanács V. B. Építési és Közlekedési Csoport II. iratai 1957-1971 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. ÁTTEKINTŐ RAKTÁRI JEGYZÉK XXIII. 214a. Keszthelyi Járási Tanács V. B. Építési és Közlekedési Csoport II. iratai 1957-1971 Terjedelem: 105 doboz = 12,6

Részletesebben

XXIII. 13. Zala Megyei Tanács V. B. Munkaügyi Osztály ( : Munkaerő-gazdálkodási Osztály) iratai

XXIII. 13. Zala Megyei Tanács V. B. Munkaügyi Osztály ( : Munkaerő-gazdálkodási Osztály) iratai ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. ÁTTEKINTŐ RAKTÁRI JEGYZÉK XXIII. 13. Zala Megyei Tanács V. B. Munkaügyi Osztály (1957-1987: i Osztály) ai 1952-1987 Terjedelme: 59 doboz = 6,49 ifm 38

Részletesebben

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955 Az intézmény névváltozásai: - Sümegi M. Kir. Állami Kisfaludy

Részletesebben

XXIII. 211a. Keszthelyi Járási tanács V.B. Pénzügyi Osztály iratai Iktatott iratok

XXIII. 211a. Keszthelyi Járási tanács V.B. Pénzügyi Osztály iratai Iktatott iratok ** ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. ÁTTEKINTŐ RAKTÁRI JEGYZÉK XXIII. 211a. Keszthelyi Járási tanács V.B. Pénzügyi Osztály ai Iktatott ok 1950-1970 Terjedelme: 25 doboz=3,00 fm 22 kötet=

Részletesebben

Somogy Megyei Levéltár. Kisbárapáti mgtsz-ek (tszcs-k) iratgyűjteménye 1953 2001. XXX. 306.

Somogy Megyei Levéltár. Kisbárapáti mgtsz-ek (tszcs-k) iratgyűjteménye 1953 2001. XXX. 306. Somogy Megyei Levéltár Kisbárapáti mgtsz-ek (tszcs-k) iratgyűjteménye 1953 2001. XXX. 306. Terjedelem Raktári egységek száma Terjedelem ifm. kisdoboz, 106 nagy doboz, csomó, Iratok: 13,25 ifm. kötet, Kötetek:.

Részletesebben

Somogy Megyei Levéltár. Siófoki mgtsz-ek (tszcs-k) iratgyűjteménye 1953 1990. XXX. 377.

Somogy Megyei Levéltár. Siófoki mgtsz-ek (tszcs-k) iratgyűjteménye 1953 1990. XXX. 377. Somogy Megyei Levéltár Siófoki mgtsz-ek (tszcs-k) iratgyűjteménye 1953 1990. XXX. 377. Terjedelem Raktári egységek száma Terjedelem ifm. kisdoboz, 69 nagy doboz, csomó, Iratok: 8,63 ifm. kötet, Kötetek:.

Részletesebben

VIII. 55. ZALAEGERSZEGI ÁLLAMI FŐGIMNÁZIUM DEÁK FERENC MAJD ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM IRATAI 1895-1980

VIII. 55. ZALAEGERSZEGI ÁLLAMI FŐGIMNÁZIUM DEÁK FERENC MAJD ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM IRATAI 1895-1980 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 55. ZALAEGERSZEGI ÁLLAMI FŐGIMNÁZIUM DEÁK FERENC MAJD ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM IRATAI 1895-1980 Terjedelem: 40 doboz + 59 kötet

Részletesebben

V. 1024. Dány nagyközség iratai 1893-1950 /-1951/

V. 1024. Dány nagyközség iratai 1893-1950 /-1951/ V. 1024. Dány nagyközség iratai 1893-1950 /-1951/ Raktári helye: Mester utca, 1. em. raktár, 132. állvány, 2-4. polc C/a Képviselő-testületi iratok 1893-1944 0,46 fm D/a Képviselő-testületi iratok 1945-1949

Részletesebben

XXIX. 13. A Pest Nógrád megyei Állatforgalmi és Húsipari Vállalat Váci Gyárának iratai. d) A MűszakiOosztály (főmérnök) iratai

XXIX. 13. A Pest Nógrád megyei Állatforgalmi és Húsipari Vállalat Váci Gyárának iratai. d) A MűszakiOosztály (főmérnök) iratai XXIX. 13 A Pest Nógrád megyei Állatforgalmi és Húsipari Vállalat Váci Gyárának iratai 1950 1977 d) A MűszakiOosztály (főmérnök) iratai 1951 1976 Terjedelem: 3,50 fm, 35 doboz, 35 raktári egység Raktári

Részletesebben

VII. 102. Pestvidéki kir. Törvényszéki Fogház iratai 1880 1944 ( 1949)

VII. 102. Pestvidéki kir. Törvényszéki Fogház iratai 1880 1944 ( 1949) VII. 102. Pestvidéki kir. Törvényszéki Fogház iratai 1880 1944 ( 1949) Raktári helye: Mester utca, földszint, 43. állvány, 2. polc-44. állvány, 6. polc Rövid történeti áttekintés a büntetőintézetekről:

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949 Terjedelme: 3 doboz +1 kötet = 0,36 ifm Helyrajzi jelzete: Elhelyezés:

Részletesebben

VIII. 3606. Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon Letenye 1972 2006. Irat megnevezése

VIII. 3606. Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon Letenye 1972 2006. Irat megnevezése ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 3606. Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon Letenye 1972 Terjedelme: 107 doboz = 12,84 ifm Helyrajzi jelzete: 60. raktár

Részletesebben

XXIV Keszthelyi Járási és Városi Földhivatal iratai Iratsorozat leírása

XXIV Keszthelyi Járási és Városi Földhivatal iratai Iratsorozat leírása ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK XXIV. 221. Keszthelyi Járási és Városi Földhivatal iratai 1967-1983 Elhelyezve: 23. raktár 4. A1-5. A8 Mennyiség: 28,60 ifm Tárolás módja:

Részletesebben

XXIII A Vác Városi Tanács V. B. Ipari és Műszaki (1957-ig Építési és Közlekedési) Osztályának iratai

XXIII A Vác Városi Tanács V. B. Ipari és Műszaki (1957-ig Építési és Közlekedési) Osztályának iratai XXIII. 507 A Vác Városi Tanács V. B. Ipari és Műszaki (1957-ig Építési és Közlekedési) Osztályának iratai 1950 1990 c) Az Ipari és Műszaki Osztály iratai 1957 1973 Terjedelem: 16,08 fm (ebből 0,78 fm kötet),

Részletesebben

XV. 37. Digitális másolatok levéltári gyűjteménye. b) Más gyűjtemények anyagáról készült másolatok 2003 2009 (1229 2005)

XV. 37. Digitális másolatok levéltári gyűjteménye. b) Más gyűjtemények anyagáról készült másolatok 2003 2009 (1229 2005) XV. 37 Digitális másolatok levéltári gyűjteménye 2002 b) Más gyűjtemények anyagáról készült másolatok 2003 2009 (1229 2005) Terjedelem: 0,48 fm (+0,29 fm másolat), 48 tok (+29 tok másolat), 48 raktári

Részletesebben

Paulovicsné Takács Mária, Bézi Mária

Paulovicsné Takács Mária, Bézi Mária Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai Szervezeti egység Egység feladatai Vezető

Részletesebben

Somogy Megyei Levéltár. Somogy Megyei Munkaügyi Központ iratai 1990-1995 XXIV.522. Terjedelem. 18 kisdoboz. Iratok: 2,25 ifm Összesen:

Somogy Megyei Levéltár. Somogy Megyei Munkaügyi Központ iratai 1990-1995 XXIV.522. Terjedelem. 18 kisdoboz. Iratok: 2,25 ifm Összesen: Somogy Megyei Levéltár Somogy Megyei Munkaügyi Központ iratai 1990-1995 XXIV.522. Raktári egységek száma 18 kisdoboz Terjedelem Terjedelem ifm. Iratok: 2,25 ifm Összesen: 2,25 ifm ifm Raktári hely: FÜSZÉRT

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MAJD JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA iratai

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MAJD JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA iratai ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MAJD JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA iratai RAKTÁRI JEGYZÉK JÓZSEF ATTILA ÁLLAMI ÁLTALÁNOS ISKOLA IRATAI 1922 1996. Terjedelme: 95

Részletesebben

Segédlevéltáros Segédlevéltáros Levéltári kezelő, iratkezelő, Segédlevéltáros

Segédlevéltáros Segédlevéltáros Levéltári kezelő, iratkezelő, Segédlevéltáros A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

3 kötet. 6 nagy doboz (14 cm), 94 doboz, 91 kötet, 6 csomó. 5 nagy doboz (14 cm), 67 doboz, 60 kötet

3 kötet. 6 nagy doboz (14 cm), 94 doboz, 91 kötet, 6 csomó. 5 nagy doboz (14 cm), 67 doboz, 60 kötet Levéltári jelzet Iratfajta Évkör Iratmennyiség Doboz, kötet, iratcsomó 1 nagy doboz (36 cm), 4 nagy doboz (31 cm ), 2 nagy doboz (26 cm), 1 nagy doboz Egyházközség Könyvtára (19 cm), 3 nagy doboz (17 és

Részletesebben

IX. 314. A Pest vármegyei Dunavölgy Lecsapoló és Öntöző Társulat iratai 1900-1944

IX. 314. A Pest vármegyei Dunavölgy Lecsapoló és Öntöző Társulat iratai 1900-1944 Terjedelem: 5,65 fm, 70 csomó, 70 raktári egység. Raktári helye: Mester utca, fszt. raktár, 47. állvány, 13-18. polc a) Hivatali, ügyviteli iratok b) 1./ Általános kimutatások 2./ Birtokívek, ártéri, összesített

Részletesebben

Ramocsaháza/Nyíribrony/Nyírkércs Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. (XII.) H a t á r o z a t a

Ramocsaháza/Nyíribrony/Nyírkércs Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. (XII.) H a t á r o z a t a Ramocsaháza/Nyíribrony/Nyírkércs Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. (XII.) H a t á r o z a t a A Ramocsaházi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratáról A Képviselő-testület: 1. A Ramocsaházi

Részletesebben

XXIX. 29. KANIZSA FELDOLGOZÓ ÉS ÉRTÉKESÍTŐ KÖZÖS VÁLLALAT IRATAI

XXIX. 29. KANIZSA FELDOLGOZÓ ÉS ÉRTÉKESÍTŐ KÖZÖS VÁLLALAT IRATAI ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK XXIX. 29. KANIZSA FELDOLGOZÓ ÉS ÉRTÉKESÍTŐ KÖZÖS VÁLLALAT IRATAI 1968-1999 Elhelyezve: Terjedelem: 1. doboz: Iktatott iratok 1968 1-1174

Részletesebben

Forgalomképtelen törzsvagyon

Forgalomképtelen törzsvagyon 1 1. melléklet Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól 21/2013. (VII.18.) önkormányzati rendeletéhez Forgalomképtelen törzsvagyon

Részletesebben

XXII. 302. Vác város polgármesterének iratai (1867-) 1945-1950 (-1952)

XXII. 302. Vác város polgármesterének iratai (1867-) 1945-1950 (-1952) XXII. 302. Vác város polgármesterének iratai (1867-) 1945-1950 (-1952) Terjedelem: 20,94 fm (ebből 1,51 fm kötet), 203 doboz, 47 kötet, 250 raktári egység Raktári helye: PML váci osztálya, 61. terem, 78-104.

Részletesebben

Magyar Nemzeti Levéltár Somogy Megyei Levéltára. Siófoki Városi Bíróság (korábban: Siófoki Járásbíróság) iratai

Magyar Nemzeti Levéltár Somogy Megyei Levéltára. Siófoki Városi Bíróság (korábban: Siófoki Járásbíróság) iratai Magyar Nemzeti Levéltár Somogy Megyei Levéltára Siófoki Városi Bíróság (korábban: Siófoki Járásbíróság) iratai Peren kívüli ügyek iratai 1952 1994 XXV. 28. d. Terjedelem Raktári egységek száma Terjedelem

Részletesebben

VIII Hunyadi János Általános iskola, Nagykanizsa iratai

VIII Hunyadi János Általános iskola, Nagykanizsa iratai ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 426. Hunyadi János Általános iskola, Nagykanizsa iratai Elhelyezés: 60. 54. E. 1 55. B.1 Terjedelem: 13,44 ifm (112 doboz) Raktári

Részletesebben

XIII. 11. Gálos család iratai (Nemesnép)

XIII. 11. Gálos család iratai (Nemesnép) ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. LAJSTROM XIII. 11. Gálos család iratai (Nemesnép) 1650-1941 Raktári száma, neve, terjedelme: Összes raktári és terjedelme: 1 csomó = 0,04 ifm 1 csomó

Részletesebben

p. jó állapotú, 2 példányban

p. jó állapotú, 2 példányban X. A ferences harmadik iratai 39 kötet 5 doboz 1 CD 1,36 ifm Készítette: Faragó Dávid, 2015. július régi jelzet raktári név cím évkör terjedelem megjegyzés szám 1. kötet Beszámoló a Szűz Máriáról Ferences

Részletesebben

V. 1161. Veresegyház nagyközség iratai 1891-1950

V. 1161. Veresegyház nagyközség iratai 1891-1950 89950 Raktári helye: Mester utca, I. emelet, 52. állvány, 78. polc C/ Polgári kori iratok 8992, 925944 a/ Képviselőtestületi iratok 8992, 925944 0,30 fm D/ Népi demokratikus kori iratok /944/ 945950 a/

Részletesebben

XXI. 7. Pest-Pilis-Solt-Kiskun megye tiszti főorvosának iratai (1895-) 1945-1950 (-1954)

XXI. 7. Pest-Pilis-Solt-Kiskun megye tiszti főorvosának iratai (1895-) 1945-1950 (-1954) XXI. 7. Pest-Pilis-Solt-Kiskun megye tiszti főorvosának iratai (1895-) 1945-1950 (-1954) a/ Általános iratok 1945-1950 (-1951) 13,27 ifm b/ Óvodaügyi iratok (1942-)1945-1949 2,98 ifm c/ Vegyes nyilvántartások

Részletesebben

IX. 1. Vác városi céhiratok levéltári gyűjteménye 1705 1874 ( 1899) a) A Váci Asztalos Céh iratai 1743 1872 0,14 fm

IX. 1. Vác városi céhiratok levéltári gyűjteménye 1705 1874 ( 1899) a) A Váci Asztalos Céh iratai 1743 1872 0,14 fm IX. 1. Vác városi céhiratok levéltári gyűjteménye 1705 1874 ( 1899) Terjedelem: 1,22 fm, 12 doboz, 12 raktári egység Raktári hely: Vác Város Levéltára,... sz. raktár,... polc a) A Váci Asztalos Céh iratai

Részletesebben

Ásotthalom Község Jegyzőjétől. 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008.

Ásotthalom Község Jegyzőjétől. 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008. Ásotthalom Község Jegyzőjétől 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek teljesítményértékeléséhez a 2008. évi önkormányzati célok meghatározása Mell.:

Részletesebben

Tarnaméra Községi Önkormányzat' önkormányzat és a hozzá tartozó önkormányzati intézmények összevont adatai

Tarnaméra Községi Önkormányzat' önkormányzat és a hozzá tartozó önkormányzati intézmények összevont adatai 1. számú melléklet Tarnaméra Községi Önkormányzat' önkormányzat és a hozzá tartozó önkormányzati intézmények összevont adatai (adatok ezer Ft-ban) Előirányzat Követelés Főbb bevételi előirányzatok Eredeti

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2013. április 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2013. április 29-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 29-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2012. évi adóztatási tevékenységről Előadó: Sümegi Attila jegyző Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

IV. 86. Ügyvédek után maradt iratok levéltári gyűjteménye. /Acta post advocatos/

IV. 86. Ügyvédek után maradt iratok levéltári gyűjteménye. /Acta post advocatos/ IV. 86. Ügyvédek után maradt iratok levéltári gyűjteménye /Acta post advocatos/ 1627 1835 Terjedelme: 14,80 ifm 92 (14,73 fm) doboz 2 (0,07 fm) kötet 94 rakt egys. Raktári helye: Mester utca, 2 emelet,

Részletesebben

Magyar Nemzeti Levéltár Somogy Megyei Levéltára. Kaposvári Magyar Állami Somssich Pál Gimnázium iratai

Magyar Nemzeti Levéltár Somogy Megyei Levéltára. Kaposvári Magyar Állami Somssich Pál Gimnázium iratai Magyar Nemzeti Levéltár Somogy Megyei Levéltára Kaposvári Magyar Állami Somssich Pál Gimnázium iratai (1776) 1806-1949 VIII. 52. Terjedelem Raktári egységek száma Terjedelem ifm 35 kisdoboz, 4,37 ifm 40

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR RAKTÁRI JEGYZÉK

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR RAKTÁRI JEGYZÉK ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 56. Csány László Közgazdasági Szakközépiskola iratai 1873 1996 Raktári száma, neve, terjedelme: 96 doboz = Raktári száma, neve,

Részletesebben

37. fond Baldácsy Protestáns Alapítvány iratai. I. Jegyzőkönyvek, jelentések, szabályzatok. II. Birtokügyek iratai. 10 ifm

37. fond Baldácsy Protestáns Alapítvány iratai. I. Jegyzőkönyvek, jelentések, szabályzatok. II. Birtokügyek iratai. 10 ifm 37. fond Baldácsy Protestáns Alapítvány iratai 1876 1945 10 ifm Báró Baldácsy Antal, aki vallására nézve római katolikus volt, 1876. október 19-én tett alapítványt a protestáns egyházak megsegítésére,

Részletesebben

AZ INGATLANNYILVÁNTARTÁS ALAPJAI

AZ INGATLANNYILVÁNTARTÁS ALAPJAI AZ INGATLANNYILVÁNTARTÁS ALAPJAI Az ingatlan-nyilvántartási eljárás az ingatlannal kapcsolatos jogok bejegyzésére és tények feljegyzésére, illetve az ingatlan és a jogosultak adataiban bekövetkezett változások

Részletesebben