KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSRŐL HATÁROK NÉLKÜL KONFERENCIA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSRŐL HATÁROK NÉLKÜL KONFERENCIA"

Átírás

1

2 KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSRŐL HATÁROK NÉLKÜL KONFERENCIA Időpont: október Helyszín: Hőforrás Hotel Gyula, Rábai Miklós u. 2. (www.hoforrashotel.hu) PROGRAM Október 9. (péntek) Köszöntő Pocsajiné Fábián Magdolna, egyesületi titkár A közösségfejlesztés iránti általános szükséglet - európai perspektíva Előadó: dr. Vercseg Ilona, tiszteletbeli elnök Közösségfejlesztők Egyesülete Budapest Szünet Művészet és természet a határon átnyúló kapcsolatok ápolásában Előadó: Ungvári Mihály elnök, Kötegyáni Baráti Kör Egyesület Nemzetközi kapcsolatok, közösségi kezdeményezések Nagyölved Szlovákia Előadó: Cseri Zita polgármester; Antala Éva református lelkész Határmenti közösségfejlesztő programok Békés megyében Előadó: Pocsajiné Fábián Magdolna titkár, Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesülete Október 10. (szombat) Településfejlesztés határmenti együttműködésben Előadó: Lakatosné Sira Magdolna polgármester, Túristvándi Partnerségben az önfenntartó unitárius vidéki közösségekért Előadó: Pakot Mónika munkatárs, Civitas Alapítvány székelyudvarhelyi irodája Szünet Határmenti kapcsolatok a népi kézművességben Előadó: Pál Miklósné elnök, Békés Megyei Népművészeti Egyesület A proháló határmenti kezdeményezései Előadó: Bárdos Ferenc ügyvezető, Életfa Környezetvédő Szövetség-Eger A konferencián való részvétel ingyenes. Jelentkezés, információ: Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesülete, TF.: 66 / TÁMOGATÓ: Békés Megye Önkormányzata proháló Hálózat a nonprofit szolgáltatások és nonprofit szolgáltatók hálózatának fejlesztéséért Békés Megyei Europe Direct

3 Kedves Olvasó! Ha ma Magyarországon közösségekről beszélünk, akkor legtöbb esetben a civil szervezetek kerülnek a felszínre, holott számtalan informális, nem bejegyzett közösség működik, amelyek számát nem lehet megbecsülni gondoljunk csak a szomszédsági, lakótelepi kapcsolatokra, a kalákában végzett munkára, az elnéptelenedett falvakban egymást segítő hálózatokra. A civil társadalom Magyarországon sok tekintetben nem képes betölteni alapvető funkcióit, ennek fő oka a társadalom önszerveződő képességének gyengesége, az aktív közpolgárok és az erős helyi közösségek hiánya. A fenti problémákra, a társadalmi önszerveződés hiányára, a helyi közösségek gyengeségére próbál válaszokat adni a közösségfejlesztés. Egy tény: a mai nehéz gazdasági helyzetben mind a bejegyzett civil szervezetek és mind az informális közösségek hiánypótló munkát látnak el, hiszen számtalan olyan tevékenységet végeznek, amelyet az állam nem tud felvállalni. Ezen közösségek jelentős társadalmi tőkével rendelkeznek és nagy lehet a szerepük a válság kezelésében is, pl. a nehéz helyzetbe jutott emberek mentális és gyakorlati segítésében, a mindennapi helyzetek megélésében. Erről és még számtalan más a helyi társadalom építésében bevált új kezdeményezésekről, a határon is átnyúló; nemzetközi kapcsolatokról, rendezvényekről, fejlesztési programokról tanácskoztak október 9 10-én Gyulán a Hőforrás Hotelban az ország különböző részéből, Békés megyéből és a határon túlról érkező civil szervezetek képviselői a proháló és a Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesülete által szervezett konferencián. 3 Az elhangzottak és a tapasztalatok alapján megállapítható, hogy civil társadalom nem épül csak úgy, szükség van bátorításra, információkra, oktatásra, képzésre, a közösségek anyagi segítésére. Egy-egy helyi fejlesztési folyamat, az állampolgárok aktivizálása minden településen más, hiszen nem egyformák a települések, más múlttal, adottsággal rendelkeznek. Elsajátíthatók viszont olyan, a helyi társadalom fejlesztését elősegítő módszerek, amelyek egyes településeken beváltak és mintaként szolgálhatnak más települések, közösségek számára. Természetesen nem gondolom, hogy a közösségek egyedüli megváltóként fogják megoldani a helyi társadalom ügyeit, csak fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy vannak, léteznek, cselekednek és hogy tevékenységük jelentős erőforrás lehet egy település számára. A fenti sorok szellemében ajánlom figyelmükbe a proháló Érték közösségfejlesztési különszámát, amely a konferencián elhangzott előadásokat tartalmazza. Reméljük hozzájárul az Önök munkájának hatékonyabb végzéséhez! Pocsajiné Fábián Magdolna a proháló helyi fejlesztési munkacsoportjának vezetője A proháló ÉRTÉK a Charles Stewart Mott Alapítvány támogatásával jelent meg. proháló érték A proháló hálózat időszakos kiadványa Kiadja: a Kelet-magyarországi Közösségszolgálat Alapítvány megbízásából a Nevelők Háza Egyesület Felelős kiadó: Groskáné Piránszki Irén Felelős szerkesztő: Hajnal Zsolt Borítóterv, fotó: Csathó Tibor Szerkesztőség: 7624 Pécs, Szent István tér 17. Telefon: (72) Fax: (72) Web: Szerkesztőség: a proháló hálózat marketing munkacsoportjának tagjai Lapterv, előkészítés: Edenscript Kft., Pécs Nyomdai kivitelezés: Molnár Nyomda Kft. HU ISSN Impresszum Tartalom A közösségfejlesztés iránti általános szükséglet európai perspektíva 4 Partnerségben az önfenntartó vidéki unitárius közösségekért 8 Határon átnyúló településfejlesztés 10 A proháló hálózat nemzetközi tevékenysége 12 Content General need for community development European dimension 4 In partnership for the self-supporting rural unitarian communities 8 Cross-border settlement-development 10 International activity of proháló 12 Nemzetközi kapcsolatok, közösségi kezdeményezések 13 Interregionális együttműködés Kulturális értékteremtő nemzetközi művésztelepek 14 Rajtunk múlik Tordas 16 Határmenti kapcsolatok a népi kézművességben 18 International relations, initiatives by the communities 13 Inter-regional cooperation Cultural international colony of artists with added value 14 "It s up to us " Tordas 16 Borderline relations in the folk craftmanship 18

4 4 A közösségfejlesztés iránti általános szükséglet európai perspektíva Közösségfejlesztés határok nélkül konferencia október Gyula, Hőforrás Hotel Vercseg Ilona előadása Tisztelt Konferencia! Köszönöm szépen a megtisztelő felkérést! Örömmel tölt el, hogy az európai közösségfejlesztéssel kapcsolatos gondolataimat bemutathatom ezen a fontos, elsősorban a határmenti közösségek fejlesztésével foglalkozó konferencián. Mondanivalómat három részre osztom. Az első, bevezető részben néhány gondolat erejéig elidőzünk a közösségfejlesztést meghatározó változások természeténél. Megfigyeljük, hogy milyen hatásra következnek be e változások Európában, most éppen a civil társadalom felé forduló figyelemmel? A második részben a közösségfejlesztés iránti általános szükségletről beszélek. A harmadikban pedig azokról a lehetséges forgatókönyvekről, amelyek a szakmai fejlődést a közeljövő Európájában meghatározhatják. Mondanivalómat a közösségfejlesztésnek a civil társadalmat fejlesztő aspektusából fogalmazom meg, hiszen a mi térségünkben és újabban Európában is ez jelenti a közösségfejlesztés fő irányultságát. Tudjuk, mert magunk is tapasztaljuk, hogy a közösségfejlesztés időnként megváltoztatja fókuszát, tevékenységi területeit. Együtt mozog a változó társadalommal és folyamatosan keresi sajátos beavatkozásának adekvát területeit. Settlement házak és kultúrházak, közösségi művelődés, szegénységellenes programok, a kirekesztettek bevonása, multikulturális programok, városrehabilitációs programok, közösségi gazdaságfejlesztés, társadalmi tervezés és napjainkban a civil társadalom fejlesztése követel egyre több közösségi eszközt annak érdekében, hogy nagyobb befolyással bírhasson a társadalomra. Azt mondhatjuk tehát, hogy a változás a közösségfejlesztés velejárója, azért is, mert munkája változások generálására irányul, s azért is, mert az állandósult változások korában a társadalmi és közösségi fejlődés folyamatosan arra készteti, hogy keresse és szükség esetén változtassa meg a maga optimális mozgásterét. Miért és hogyan következnek be változások a kormányzati-adományozási politikában és a szakmai közgondolkodásban, új irányokat jelölve meg a régiek helyett? Változás következhet be társadalmi méretű változás vagy fenyegetettség esetén. Ilyen méretű változás volt a történelemben merőben szokatlan módon, forradalom nélkül lezajlott rendszerváltás. A fenyegetettségre a nagyszámú bevándorlás, gazdasági válság, a háború lehet erőteljes példa, de marginalizálódott, elszegényedett csoportok radikalizálódása is. A változások még ilyen esetekben sem feltétlenül gyorsak ld. közösségfejlesztés helyzete! és felgyorsulásuk nem is feltétlenül csak pozitívak lehetnek, mert válságkezelő eszköz szerepe erősödhet. Szelídebb, de annál mélyebb fenyegetettséget jelent a társadalmi tőke drámai méretű elhasználódása és rohamos csökkenése is. E folyamat esetleg hosszú időn keresztül sem teszi nyilvánvalóvá azt a nagyarányú fenyegetettséget, amelyet magában hordoz, de az egymás iránti és a közintézmények iránti bizalom megrendülése, az együttműködésre képtelenség, a szolidaritás társadalmi méretű hiánya már jelentkezhetnek egyidejű felismerésként, s kezelési módok bevetését válthatják ki a társadalomirányításból és más társadalmi szereplőkből. A valamely hatalmi/ideológia cél, befolyás érdekében, vagy politi- I. A közösségfejlesztést meghatározó változások természete

5 kai szándék demonstrálására egy tollvonásra létrehozott foglalkozási csoportok életében is változás következik be előbb-utóbb. Keletközép Európában ilyenek voltak a szocialista ideológiát, az új kultúrát terjeszteni hivatott, mára már eltűnt-átalakult foglalkozások (pl. propagandista). Ilyen sorsra juthatnak manapság az egyes kormányzati szervek által létrehozott új foglalkozási hálózatok, amelyeket azután a következő kormány megszűntethet, vagy az EU és a nemzeti fejlesztési központok által létrehozott, időszakos projektek. Változás következhet be akkor is, ha a társadalmi munkamegosztásban marginális helyzetű szakmák nem tudják meggyőzően bizonyítani életképességüket. Ennek oka lehet az, hogy a szakma nincs a helyén, vagyis olyan problémák megoldását vagy kezelését vállalja (jobbára kényszerűen), amelyekhez nincsenek meg a megfelelő eszközei, szellemi és infrastrukturális erőforrásai. A kudarcok azonban új célok kitűzéséhez és új mozgásterek kialakításához is vezethetnek. S végül változás következhet be egy szakmai közgondolkodásban a folyamatos helykeresésben lévő pályák esetén. Elviekben valamennyi humán segítő szakma ilyen vagy ilyennek kéne lennie, így a közösségfejlesztésnek is, mint azt az imént már bemutattuk. Sok függ attól, hogy a mindenkori társadalomirányítás, e szakmákkal együttműködve, milyen rugalmasan és gyorsan tud válaszokat adni az új kihívásokra, s hogy él-e a megújulást felgyorsító eszközökkel, mint amilyen maga a közösségfejlesztés is, s befolyását érvényesíti-e jogi, intézményi és anyagi támogatás formájában. II. A közösségfejlesztés iránti általános szükséglet európai perspektívában A közvetítés szükségessége Korunk az állandósult változások kora, s egyik jellegzetessége, hogy időnként szükségessé teszi a közvetítést. Az életviszonyokat erőteljesen formálják az intézmények, a média, az új technológia, miközben a mindennapok során begyakorolt és megbízható hagyományok törékennyé, gyakran alkalmazhatatlanná váltak. Az elidegenedés és a terjeszkedő anómia mértéke rávilágít arra, hogy korunk embere jobbára elveszettnek érzi magát, nehezen igazodik el az életében, nem látja át tisztán az önmagát meghatározó viszonyokat, az információdzsungelben nehezen tájékozódik a választási lehetőségek között, így döntései esetlegesek. Úgy is mondhatjuk, hogy az intézményekkel létesítendő aktív viszonyában korlátozott, csakúgy, mint az új intézmények létrehozásában abban a közösségben, ahol él (szokások, szerveződések, civil megnyilvánulási formák). (Thiersch, 1999) A közösségfejlesztői beavatkozás hatására vagy spontán módon a közösségekben létrejövő bizalom, kapcsolatok, kialakított szokások és szerveződési formák, a szolidaritás és az együttműködés tehát az erősödő civil társadalom csökkenti a fenti válságtüneteket és segít abban, hogy a közösség tagjai otthonosabban érezzék magukat a saját világukban és annak maguk is alakítóivá váljanak. Ehhez időnként nélkülözhetetlen a közösségfejlesztői közvetítő bevonása, azé a szakemberé, aki összeköti a helyi világot a távolabbi világokkal, s aki a helyi közösségi aktivistákkal együtt képes a közösség tagjait tapasztalataik megosztására és új, közös tapasztalatok szerzésére, közös cselekvésre, s ezen keresztül november 5 tájékozódásra, tanulásra, új belső és külső kapcsolatok szervezésére bírni. A közvetítő esetünkben a közösségfejlesztő - bekapcsolódása döntő lehet abban, hogy a mindennapi élet megértett, reflektált tevékenységgé váljon és az önirányítás minél tágabb teret foglaljon el. A megújulási képesség szükségessége A közösségfejlesztés hozzájárulhat a megújulás állandósuló szükségletének kielégítéséhez, a közösség megújulásához. Azt tapasztaljuk, hogy számos történelmi, kulturális, gazdasági és társadalmi ok miatt a helyi közösségek nehezen, vagy egyáltalán nem képesek megújulni a saját erejükből, vagyis saját problémáikat főként a maguk erejéből megoldani, ezért külső és átmeneti beavatkozásra van szükségük ahhoz, hogy azonosulni tudjanak feladataikkal. Ha a közösségi feladatok azonosítása és a megoldásukra való képessé tétel nem történik meg, a problémák felhalmozódhatnak és előbb-utóbb feszültségek keletkeznek. A közösségfejlesztői beavatkozás addig tart, ameddig a közösség el nem sajátítja a megújulás képességét. A megújulási képesség közösségfejlesztői értelemben a normatív változásra való képességet is jelenti a régiúj értékek és erkölcs együttélését, az új értékek és erkölcs szervesülését és az

6 6 egyensúly megteremtődését, mely nélkül sodródás következik be. A megújulás feltétele a részvétel, s ez közösségfejlesztési alapelv is. A részvétel lényege csakúgy, mint a megújulásé a saját problémák saját megoldása iránti elköteleződés. A társadalom és közösség magas részvételi, szervezettségi és együttműködési szintje jótékonyan hat a megújulási képességre, ezek hiányában a közösség nem képes magát újjászervezni. (Gergely, 2006) Csak a megújulásra képes közösség tud fellépni az elidegenedés, a közöny, a kirekesztés, az anómia, a sérült szabadságjogok stb. ellen. A megújulásban a civil társadalomban döntő szerepe van, mert kritikai reflexióival és kezdeményezéseivel, a maga által teremtett nyilvánossággal képes ellensúlyokat képezni a helyi közösségben, képes megszorítani, kordában tartani, megszelidíteni és leszerelni az agresszív hatalmi törekvéseket, képes alternatívákat felmutatni, képes önsegítést, szolidaritást és együttműködést kifejleszteni. A kultúraváltás kihívása A teljes emberi élethez hozzátartoznak a civil társadalmon és a helyi életen kívüli világok is, s valamennyit áthatja az egyetemes és az adott helyi világban érvényes kultúra. A kultúra változásai normatív változások és így lassabban mennek végbe, mint a strukturális változások. Európa nagy kulturális változásaiból most kettő foglalkoztatja a leginkább az e változások felgyorsítására alkalmas közösségfejlesztést: a multikulturalizmus és a demokrácia kultúrájának kiépítése. A demokratizálódás szükségessége A fejlett civil társadalmat egyetemlegesen úgy tekintjük, mint a modern liberális demokrácia szükséges előfeltételét Civil társadalom nélkül nincs demokrácia. (Fukuyama 1999) A közösségfejlesztés a civil társadalmat megerősítő tevékenysége révén képes elősegíteni a demokratizálódás folyamatait, melyre a régi és az új demokráciákban egyaránt és folytonosan szükség van. A választójog gyakorolhatósága és a pluralizmus önmagában nem elégséges feltétele a demokrácia fennmaradásának, ahhoz a széleskörű társadalmi részvételnek és a társadalmi kontrollnak is hozzá kell járulnia. Az elmúlt néhány évtized a demokráciák korábban nem tapasztalt előretörését hozta ben mindössze 39 demokratikus berendezkedésű ország volt a Földön, 1992-ben pedig már 119. Latin-Amerikában megbuktak a katonai diktatúrák, Közép-Kelet Európában a kommunista rendszerek, s demokratizálódás indul el Távol-Keleten és Dél-Afrikában is. De mi a garancia arra, hogy az új, törékeny demokráciák fenn is maradjanak és tartósan stabilizálódjanak? Nem kétséges, hogy ennek legfőbb társadalmi és politikai előfeltétele nem kizárólag a jólét, hiszen ismerünk szegény demokráciákat is (pl. Bolivia, Paraguay, India vagy Banglades), s nem is csak a művelt nép, hiszen a posztkommunista országok sokáig, s talán még ma is kedvező helyzetben vannak e téren, többük demokráciájának veszélyeztetettsége mégsem kétséges. A civil társadalom az, amelyik legfőképpen fenntarthatja a demokráciát, s kiállhat a szabadságjogok rendszeréért. A törvény előtti egyenlőség, az emberi méltóság biztosítása, az esélyegyenlőség, a befogadó jellegű társadalom, a hatalom ellensúlyozása és hasonlók legfőképpen a civil társadalom harcainak eredményei, miközben ez a civil társadalom szembefordul az etnikai-vérségi kirekesztéssel, a nacionalizmussal. Ha a demokrácia a civilitás ilyen értelmű eszméjére épül, akkor erős és fenntartható. (Bozóki, 1999) Ezért is aggasztó Európában és Magyarországon is a szélsőjobb előretörése. Társadalmaink ma azt is megtanulják, hogy a civil társadalom nem feltétlenül és mindig a jó társadalom szinonimája, s hogy a hatalmi manipulációk kiforgathatják önmagukból és önmaguk civilsége ellen fordíthatják a civil társadalom bizonyos erőit, amelyek többé már nem diskurzusba akarják kényszeríteni a hatalmat és nem azon fáradoznak, hogy saját civil teret nyerjenek maguknak, amelyet saját ellenőrzésük alá vonnak, hanem azon, hogy kiszolgálják a versengő politikai erők egyikét. Hasonló betegség-tünetek mutatkoznak a civil társadalom szervezett világában is. A civil társadalom megerősítése a kelet-közép európai társadalmakban tehát az egyik fő társadalompolitika kérdésnek kéne lennie a demokrácia tartós stabilizálódása érdekében. A nemzetek feletti civil társadalom szükségessége A nemzetek feletti civil társadalom fejlődése Európában feltartóztathatatlanul zajlik, köszönhetően az új információs technológiának, kommunikációs lehetőségeknek és az uniós politikának. A most alakuló európai integráció legfőbb kérdése számunkra így hang-

7 zik: Milyen hatást gyakorolnak és gyakorolhatnak az integrációs folyamatban már régóta résztvevő nyugat-európai civil társadalmak az éppen csak bekapcsolódott közép-kelet európai térség kibontakozó, helyüket kereső civil társadalmaira, és fordítva, milyen a befogadókészsége és együttműködési habitusa régiónk civil társadalmi szereplőinek? Mennyire képesek tevékenységüket a táguló, új európai térben, politikai, társadalmi és kulturális kontextusban elgondolni? Más szóval: képes-e az európai társadalmi tér a hosszú időn át tartó mesterséges elkülönítettség után a civil bizalmon alapuló viszony kialakítására, vagy fordítva: a bezárkózás és befelé fordulás tendenciái fognak érvényesülni az új viszonyokban? (Miszlivetz, 1999, p 187) Mindez a közösségfejlesztés számára is megfogalmaz kihívásokat, kiemelve a közösségfejlesztés bizalomfejlesztő, kapcsolatépítő, képessé tévő, nyilvánosság-szervező, s a szervezettséget az európai hálózatok szintjéig emelő vonásait. A diákok, fiatalok, helyi lakosok nemzetközi cseréitől az egyes szakmák nemzetközi együttműködéséig a közösségfejlesztés is hozzájárul a nemzetek feletti európai civil társadalom fejlődéséhez, bár e munkának még óriási kihasználatlan tartalékai vannak. III. Lehetséges forgatókönyvek, amelyek a szakmai fejlődést a közeljövő Európájában meghatározhatják Szakmaköziség: A közösségfejlesztés a legkülönbözőbb civil társadalmi kezdeményezéseket erősítheti meg a maga eszközeivel, történjenek azok a környezetvédelem, az ifjúsági munka, a közösségi művelődés és a felnőttképzés, a szociális munka, egészségügy, kisebbségi érdekek érvényesítése (bevándorlás, rasszizmus és diszkrimináció), a jogvédelem és a társadalmi kontrollfolyamatok, a város és vidékfejlesztés, az építészet és örökségvédelem, a partnerségépítés és a helyi demokráciafejlesztés, a foglalkoztatás, szociális gazdaság és a közösségi alapú gazdasági folyamatok stb. terén. Fontos, hogy a közösségfejlesztés kidolgozza saját interdiszciplináris együttműködési stratégiáját és azt, hogy mit tud ajánlani a szakmák és intézmények társadalmasítása érdekében. A közösségfejlesztő szakma fejlődése és társadalmi pozíciójának megerősödése szempontjából viszont egyformán fontos az is, hogy mindeme beavatkozások és tapasztalataik viszsza is térjenek magához a szakmához, s elemzésük beépüljön a szakma elméletébe és módszertanába. Ha ez nem történik meg, a közösségfejlesztés egyre parttalanabbá és erőtlenebbé válik, hozzáértése erodálódik és a minőségi szakmai munka védelme sem lesz biztosítható. Mozgalmi orientáció: A közösségek és civil társadalmuk megerősítésének leghatékonyabb eszköze a közösségi és civil mozgalmak indukálása, mert ezek nélkül a közösségi munka eseti és kis hatást kifejtő tevékenység marad. Tudnunk kell azonban, hogy a mozgalmakat nem a közösségfejlesztőknek, hanem kezdeményezésük hatására az érintetteknek kell szervezniük. Hogy ez sikerülhessen, ahhoz a közösségfejlesztőnek szakmai segítséget kell nyújtania (képessé tétel). A közösségi, tehát a közjó érdekében generált mozgalmak kérdése mind a nemzeti, mind az európai civil társadalom fejlődésének egyik kulcskérdése, de fontos kérdés a közösségfejlesztő szakma pozíciójának erősítése szempontjából is, mert a mozgalmak ereje és hatása visszahat a közösségfejlesztésre magára is. Vissza a gyökerekhez: közművelődés A kulturális fejlesztés, a közművelődés a közösségfejlesztés kialakulásának kezdetei óta jelen vannak a szakmában, bár beépülésük a fejlesztési folyamatokba már/még nem elég erős. A felnőttképzéssel, közművelődéssel és az állami formális oktatási rendszerrel való együttműködés még sok, eleddig ki nem aknázott lehetőséget rejt magába a közösségek demokratikus és közösségi jellegű szocializációja, a képessé tétel terén. Ennek az iránynak az erősítése egyben a közösségi fejlesztőmunka komplexitását is erősíteni (ld. kultúra az emberi élet teljessége), a specializálódott részterületeken való munkálkodás helyett november A közösségfejlesztés függetlensége: 7 A közösségfejlesztés szolgáltatássá degradálódásának és üzletesedésének veszélyére kell felhívnunk a figyelmet. A szakma érdekképviseletének erőteljesebb biztosítása mellett a nemzeti és európai társadalomfejlesztési politikák befolyásolása is szükséges ahhoz, hogy a közösségfejlesztést igénybe vevők - tehát a megrendelők -, ne elsősorban a kormányzati és üzleti szektorból, hanem a helyi, kistérségi és regionális fejlesztésekben részt vevő közösségekből kerüljenek ki. Az egyensúlyozás művészete: Mindezek alapján tisztán látható, hogy a közösségfejlesztés az egyensúlyozás művészete is, mert egyensúlyoznia kell a társadalmi-közösségi-civil és a szakmai önérdek között, szakmák és szakmapolitikák között is. Mindez a szakmán belüli és a szakmák közötti szervezettség és együttműködés kérdését is felveti. Előadásom végére érve várom kérdéseiket és hozzászólásaikat! Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Felhasznált irodalom: Bozóki, A. (1999): A demokrácia megerősödésének társadalmi feltételei, Pécs: Magyar és európai civil társadalom, Friedrich Ebert Alapítvány, o Fukuyama, F. (1999): Társadalmi tőke és civil társadalom, készült az IMF második generációs reform-konferenciájára. Gergely, A. (2006): Közösség, megújulási képesség, részvétel, Budapest: Közösségfejlesztők Egyesülete, Parola, 17. évfolyam 4 szám, 9-11 o. Miszlivetz, F. (1999): A civil társadalom nyomvonalai az új európai térben. Pécs: Magyar és európai civil társadalom, Friedrich Ebert Alapítvány, o. Thiersch, Hans (1999): Életvilág-irányultságú szociális munka. Budapest: Megfigyelés és cselekvés, válogatás a közösségi munka elméleteiből, szerk. Varsányi Erika. Balassi Kiadó, o.

8 8 Partnerségben az önfenntartó vidéki unitárius közösségekért Az erdélyi unitárius vidéki közösségek kisebb-nagyobb településeken élnek, sok esetben más felekezettel együtt alkotnak egy faluközösséget (123 egyházközség, 38 filia és 222 szórvány). Székelyföldön ezek a falvak gyakran a világtól elzárt települések, amelyre elsősorban a rossz infrastruktúra miatt az elöregedés, a fiatalok elvándorlása és az iskolák bezárása jellemző. Ide a tanító csak kijár oktatni, az orvosnak nem éri meg fogadó órát tartani, mert nincs betegbiztosításuk az embereknek, vagy csak nyugdíjasok vannak. Közigazgatásilag egy önkormányzathoz 1o-15 település is tartozik és így a kis falvak a nagy fejlesztési tervek peremére kerülnek. Gyakran leírt falvak ezek, ahová a lélek már csak pihenni jár ki, nem tervez, nem álmodozik, a múltban keresi a megnyugvást. Legtöbbjük nem rendelkezik jövőképpel és így óhatatlanul a társadalmi kiszolgáltatottság és a függőség béklyójába sodródnak. E magányos, de lélekben még tiszta falvak igazi vonzerővel rendelkeznek az amerikai unitárius testvérgyülekezetek számára is. Fontos forráshelyek ezek és a 89-es változás után nagyon sok testvérgyülekezeti kapcsolat alakult ki az egyes egyházközségek között. E személyes, baráti kapcsolatok helyenként támogatásokkal is párosultak, így segítvén egy-egy közösségben az egyházi épületek rendbetételét, illetve kisebb vállalkozások beindítását. Mindez sok segítséget jelentett a falvaknak, de ugyanakkor széthúzást és veszekedést is hozott magával. Hiszen nem mindig volt építő jellege ezeknek az anyagi támogatásoknak. Ezért feltevődött a kérdés, hogy hogyan is lehet ezt a segítséget úgy megszervezni, hogy az valóban a közösség javára, annak építésére és hosszútávú fejlődésére szolgáljon? E falvaknak sok esetben a helyi lelkészek, illetve egy-két aktív személy a mozgatórugója, akik nap mint nap együtt élnek a faluval, érzik a hétköznapok ritmusát, kihívásait és borús időben reményt sugallnak a lelkekbe. Ők a falufelelősek, a közmunkaszervezők, a kulturális programok kezdeményezői és még sorolhatnánk. Sajnos gyakran kivész az erő, egyedül érzik magukat a sok teher alatt és külső segítségre van szükség, kézfogásra, odafigyelésre. Így egymást erősítve és ezáltal magukban megerősödve jobban kezükbe tudják venni jövőjüket, könnyebben felépíthető a bizalom egymás közt, és összefogással újra elindítható azt a közösségépítő folyamat, amelyre a múltbéli kaláka szellem nagyon jó példa. E meggondolásból és tapasztalatból született meg e partnerségi projekt, amely elsősorban a közösségek önmagára találását támogatja, illetve a bizalom felépítését és az együttműködés megerősítését. A pontszerű, gazdasági fejlesztésekről az irány a jövőépítésre, a közösségek fenntarthatóságának a megerősítésére kell, hogy fókuszáljon az emberi erőforrás megerősítése által. Így fogalmazódott meg 2006-ban egy szakmai konferencia megszervezésének s z ü k s é g s z e r ű s é g e, amely választ kívánt adni a vidéki unitárius közösségek jövőjére. Az eszmecsere eredményeképpen sikerült letenni az együttműködés alapkövét a Civitas Alapítvány, az Erdélyi Unitárius Egyház és a Project Harvest Hope között. Ez egy újszerű egyház civil kezdeményezés, amely az önfenntartó vidéki unitárius közösségek jövőjét kívánja szolgálni. Önfenntartó közösségi szerveződésnek nevezzük azt a folyamatot, amely helyi erőforrásokra alapul, értjük ez alatt úgy az emberi, mint a természeti erőforrást. Ez ugyanakkor azt is jelenti, hogy a saját szükségleteit saját maga tudja megfogalmazi és megteremteni. Hiszen azt is tapasztaljuk, hogy minden olyan kezdeményezés, amely kívülről érkezik a közösségbe, idegen, nem tud a közösség szerves részévé vállni és úgymond idegen testként, daganatként formálódik tovább. Első lépésként egy úttörő projektet indítottunk útjára, melynek keretében öt közösséggel kezdtük el a közösségfejlesztői munkálatokat. A szakmai hátteret a Civitas Alapítvány biztosította, az általa kidolgozott Helyi Fejlesztési Ügynök (HFÜ) modell alkalmazása révén, szem előtt tartva az unitáius közösségek szükségleteit. Fontosnak tartottuk, hogy a közösség maga válasszon ki a soraiból egy megbízható személyt, aki a lelkésszel együttműködve fölvállalja a közösségi élet megszervezését és az egymás közötti kommunikációt. Minden közösségben megalakult egy munkacsoport, amelynek moderálását a HFÜ vállalta föl és kidolgoztak egy-egy, a közösség által megfogalmazott projektet. Így született meg a falugondnoki szolgálat szükségessége Firtosváralján, a régi művelődési ház konyhájának felújítása Homoródkarácsonyfalván, orvosi rendelő kialakítása Homoródszentpéteren, sportpálya létesítése Kénosban és a falumúzeum bővítése Oklándon. Az első sikeres lépés arra bátorított bennünket, hogy érdemes ezt a munkát folytatni, érdemes és szükségszerű a közösségekkel együtt dolgozni. Ezért ban egy újabb forduló keretében országos szinten hirdettük meg a programot, és újabb 10 közösséggel kívántunk együtt dolgozni. Az átláthatóság megteremtése és a program széleskörű ismertetése érdekében egy Koordináló Bizottság alakult, amelynek tagjai a Civitas Alapítvány, a Project Harvest Hope, az Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egyesület (ODFIE), a Gondviselés Segélyszervezet, illetve az Unitárius Egyház megbízottja. 13 beérkezett pályázatok kiértékelése után végül 7 közösség vállalta a közösségfejlesztői munkában való részvételt:

9 Bencéd, Bözöd, Csehétfalva, Firtosváralja, Gagy, Kálnok, Recsenyéd. A lelkésszel együtt minden közösség javasolt a soraiból egy, esetenként két személyt a helyi fejlesztői feladatkör betöltésére. A HFÜ kiválasztásánál fontos kritérium volt, hogy megbízható, a közösség tiszteletének örvendő és helyben lakó személy legyen. A javasolt személyek egy képzési sorozaton vettek részt, hogy a vállalt feladatot felkészülten tudják végezni, illetve lehetőségük legyen többet megtudni saját magukról és közvetlen környezetükről. Így ismerkedtek meg a csapatépítés fontosságáról, illetve a problémamegoldás és konfliktuskezelés módszereiről, de bővítették ismereteiket közösség- és vidékfejlesztés területén, illetve tanultak a pályázat világáról és a projektmenedzsmentről. A rendszerint kétnapos képzéseket mindig más és más közösségben szerveztük, megadván ezáltal is a kölcsönös megismerés, illetve az egymástól tanulás és egymásra figyelés lehetőségét. Megtudhatták, hogy melyik közösség milyen közegben él, milyen szokások vannak még életben, milyen hagyományok jellemzőek az egyes falvakra, illetve a különböző kihívásokra milyen válaszokat adnak. A képzéseken elsajátított ismeretek gyakorlatba ültetése egy irodahelység, egy úgynevezett munkapont kialakítása keretében valósult meg, szintén pályázati úton. A munkapont szükségszerűségét abban láttuk, hogy kell lennie egy olyan helynek minden közösségben, ahová az emberek bátran elmennek, mert tudják, hogy ott választ kapnak kérdéseikre. A felelősségteljes és egyben hosszútávú munka megalapozásához fontos egy stabil munkapont, ahol biztosítva van az információáramlás, illetve a kapcsolattartás más közösségekkel. A felsorolt tevékenységekkel párhuzamosan elkezdődött a közösségi munka, úgy mint jövőkép megfogalmazása, a fejlesztési prioritások és projektek körvonalazása és elindítása. Ez egy hosszútávú munkának az első lépései voltak, ezért arra törekedtünk, hogy a közösségből minél több aktív szereplőt tudjuk bevonni, ezáltal is felébreszteni az emberekben az együtt tervezés és -működés gondolatát. Elkészültek a közösségi színtű stratégiák és öt témában a tevékenységi tervek kidolgozása és egy, a közösség által legfontosabbnak vélt projekthez résztámogatást is nyújtottunk. A HFÜ a lelkész együttműködésével kidolgozta a projektet és az elbírálás után megkapták a kivitelezéshez szükséges anyagi támogatást. Fontos volt az elbírálásnál, hogy sikerült-e más, kiegészítő anyagi és emberi erőforrást bevonni. A hét közösségben különböző tervek kerültek kivitelezésre. Volt, ahol közösségi házakat alakítottak ki, amelyek úgy a fiatalok, mint az idősek tevékenységeinek nyújt otthont, hiszen e hét közösségben elindult az élet, nagyon sok gyerekfoglalkozás és idősprogram vette kezdetét. Bözödben önkormányzati hozzáállással és más kiegészítő támogatással faluszépítési munkálatokat végeztek. Új jelleget adtak a falu központjának, egy játszótérrel egybekötött parkot alakítottak ki. A középületek bejáratait székelykapukra cserélték ki, rendbetették faluszülöttjük, Bözödi György író házát és portáját. De volt, ahol tejbegyűjtő központot létesítettek, ezáltal is támogatva a helybéli gazdák jövedelemforrását. Gazdag a szükségletek listája, színesek és sokoldalúak mindazon tervezések és jövőépítő kezdeményezések, amelyek kezdetét vették e hét közösségben. Felelősséget és sok kitartást kíván meg egy ilyen vállalás. Ezért szorgalmazzuk és építjük a hálózati együttműködést, az egymásra figyelést és a kölcsönös támogatást. Hiszen tudjuk, hogy csak akkor tudunk megerősödni és továbbra is részt vállalni november 9 a közösségi kezdeményezésekben, ha számíthatunk egymásra, ha megbízunk egymásban és hisszük, hogy munkánk gyümölcse be fog érni az idők során. Eddigi eredményeinket egy kiadványban jelentettük meg, bátorítva ezáltal a helyi közösségeket, hogy mutassák meg a világnak, milyen szellemi és kulturális környezetben élnek, hogyan szervezik meg életüket és milyen jövőben kívánnak élni. Hiszen ez a munka egy tanulmányút, amely megtanít bennünket egymáshoz vezetni, hogy egymás gondolatára nyitottak és befogadók legyünk, hogy odafigyeljünk egymásra és megteremtsük azt a párbeszédet, amely során egyre több társat mozgósítunk a közösségi feladatok felvállalására. Nem titkolt szándékunk egyre több közösségben elindítani a közösségszervezői folyamatokat, reménykedve, hogy megtaláljuk nemcsak az unitárius, de más erdélyi falvakban is azt a kis ösvényt, amely az önfenntartó közösségek életképességéhez vezet. Pakot Mónika Civitas Alapítvány a Polgári Társadalomért Székelyudvarhely

Akikre büszkék vagyunk

Akikre büszkék vagyunk 2008. december Akikre büszkék vagyunk A k i k r e b ü s z k é k v a g y u n k Hálózatunk népszerűségét nemcsak tagszervezeteink munkálkodása és eredményei emelhetik, hanem azok az elismerések is, melyeket

Részletesebben

Felhasznált és ajánlott irodalom

Felhasznált és ajánlott irodalom Felhasznált és ajánlott irodalom Térségfejlesztők a szegénység elleni küzdelemben Térségfejlesztők a szegénység elleni küzdelemben Módszertani útmutató Készült a Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben

Részletesebben

LEGALÁBB ENNYIT A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSRŐL

LEGALÁBB ENNYIT A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSRŐL Vercseg Ilona LEGALÁBB ENNYIT A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSRŐL Módszertani segédlet a közösségi egészségtervek készítéséhez Az Egészségfejlesztési módszertani füzetek kiadványsorozat kötetei 1. Az egészségfejlesztés

Részletesebben

Az önkéntesség bibliográfiája

Az önkéntesség bibliográfiája Az önkéntesség bibliográfiája Magyar nyelvű tanulmányok, kutatások: Czike Klára: Önkéntesség számokban, 2002 Czike Klára-Kuti Éva: Önkéntesség, jótékonyság, társadalmi integráció 2006 Czike Klára-Kuti

Részletesebben

FEJÉR, KOMÁROM-ESZTERGOM ÉS VESZPRÉM MEGYEI REGIONÁLIS NONPROFIT INFORMÁCIÓS HÍRLAP

FEJÉR, KOMÁROM-ESZTERGOM ÉS VESZPRÉM MEGYEI REGIONÁLIS NONPROFIT INFORMÁCIÓS HÍRLAP FEJÉR, KOMÁROM-ESZTERGOM ÉS VESZPRÉM MEGYEI REGIONÁLIS NONPROFIT INFORMÁCIÓS HÍRLAP X. évfolyam, 2010/2. szám Ára: 250 Ft A tartalomból: Értékek, elismertség, közösségigény Uniós pénzekre startolnak Kulcsos

Részletesebben

Az önkéntesség tapasztalatai Pécs2010 Európa Kulturális Fővárosa évében

Az önkéntesség tapasztalatai Pécs2010 Európa Kulturális Fővárosa évében Jelige: Ingo Az önkéntesség tapasztalatai Pécs2010 Európa Kulturális Fővárosa évében 2012. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés....2 1.1. Módszertan............3 2. A közösségi munkáról.........3 3. Társadalmi

Részletesebben

oldal Bevezetõ 3 Ertsey Katalin: United Way - Stratégiai partner a cégek társadalmi felelõsségvállalási programjában 19

oldal Bevezetõ 3 Ertsey Katalin: United Way - Stratégiai partner a cégek társadalmi felelõsségvállalási programjában 19 2 Tartalomjegyzék oldal Bevezetõ 3 F. Tóth András: A konferencia elé 4 Péterfi Ferenc: Az önkéntességrõl 7 Dr. Bódi György: Az önkéntesség és az állam 17 Ertsey Katalin: United Way - Stratégiai partner

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI ÖNKÉNTESSÉG FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 1 TARTALOMJEGYZÉK

A MAGYARORSZÁGI ÖNKÉNTESSÉG FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 1 TARTALOMJEGYZÉK A MAGYARORSZÁGI ÖNKÉNTESSÉG FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 1 TARTALOMJEGYZÉK I. VEZETÕI ÖSSZEFOGLALÓ 2 Önkéntesség definíciója 3 Háttér 3 1. A stratégia indokoltsága 3 2. Kutatási eredmények, az önkéntesség hazai

Részletesebben

Helyi gazdaságfejlesztés Ötletadó megoldások, jó gyakorlatok

Helyi gazdaságfejlesztés Ötletadó megoldások, jó gyakorlatok Helyi gazdaságfejlesztés Ötletadó megoldások, jó gyakorlatok TERÜLETFEJLESZTÉSI FÜZETEK 2. Helyi gazdaságfejlesztés Ötletadó megoldások, jó gyakorlatok Budapest 2010 1 Helyi gazdaságfejlesztés Ötletadó

Részletesebben

Az önkéntesség szerepe a fejlett piacgazdaságban. Szakmai dolgozat az ELTE-BTK Kulturális menedzserképző program számára

Az önkéntesség szerepe a fejlett piacgazdaságban. Szakmai dolgozat az ELTE-BTK Kulturális menedzserképző program számára Szakmai dolgozat az ELTE-BTK Kulturális menedzserképző program számára Budapest. 2003. 03. 29. Készítette: Szigeti Ferenc Albert Tartalomjegyzék I. Bevezetés 1. A téma bemutatása, aktualitásának hangsúlyozása

Részletesebben

FEJÉR, KOMÁROM-ESZTERGOM ÉS VESZPRÉM MEGYEI REGIONÁLIS NONPROFIT INFORMÁCIÓS HÍRLAP

FEJÉR, KOMÁROM-ESZTERGOM ÉS VESZPRÉM MEGYEI REGIONÁLIS NONPROFIT INFORMÁCIÓS HÍRLAP FEJÉR, KOMÁROM-ESZTERGOM ÉS VESZPRÉM MEGYEI REGIONÁLIS NONPROFIT INFORMÁCIÓS HÍRLAP X. évfolyam, 2009/5. szám Ára: 250 Ft A tartalomból: Új célokat kell megfogalmazni! - Tisztújító közgyűlést tartott a

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola. Nappali tagozat. Szakdiplomácia szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola. Nappali tagozat. Szakdiplomácia szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat Szakdiplomácia szakirány A MAGYAR CIVIL TÁRSADALMOM FINANSZÍROZÁSI HÁTTERÉNEK

Részletesebben

írta, gyűjtötte és szerkesztette: Varga A. Tamás és Vercseg Ilona

írta, gyűjtötte és szerkesztette: Varga A. Tamás és Vercseg Ilona KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS írta, gyűjtötte és szerkesztette: Varga A. Tamás és Vercseg Ilona e könyv elkészültét a következő műhelyek tevékenysége segítette: az eredetileg Népművelési Intézet, majd Országos Közművelődési

Részletesebben

Mindengyerek Konferencia

Mindengyerek Konferencia Mindengyerek Konferencia, 2009. január 19-21. ELTE TÁTK Szociális Munka és Szociálpolitikai Tanszék Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület Gyerekparadicsom Alapítvány Miniszterelnöki Hivatal Szociális

Részletesebben

A magyarországi önkéntesség fejlesztési stratégiája 2007-2017. Dr. Czike Klára F. Tóth András

A magyarországi önkéntesség fejlesztési stratégiája 2007-2017. Dr. Czike Klára F. Tóth András A magyarországi önkéntesség fejlesztési stratégiája 2007-2017 Dr. Czike Klára F. Tóth András TARTALOMJEGYZÉK I. HÁTTÉR...3 1. A stratégia indokoltsága...3 2. Kutatási eredmények, az önkéntesség hazai helyzete...5

Részletesebben

A civil szervezetek térségi együttműködései Magyarországon

A civil szervezetek térségi együttműködései Magyarországon Osváth László A civil szervezetek térségi együttműködései Magyarországon (Útmutató és kézikönyv a civil szervezetek térségi együttműködésének elveiről, módszereiről, eljárási rendjéről) Könyv szakmai lezárása:

Részletesebben

z Ökotárs Alapítvány a zöld mozgalom erôsítésén, támogatásán egy környezettudatos, a nyilvánosság részvételén alapuló demokratikus intézményrendszer

z Ökotárs Alapítvány a zöld mozgalom erôsítésén, támogatásán egy környezettudatos, a nyilvánosság részvételén alapuló demokratikus intézményrendszer A z Ökotárs Alapítvány a zöld mozgalom erôsítésén, támogatásán keresztül kíván hozzájárulni egy környezettudatos, a nyilvánosság részvételén alapuló demokratikus intézményrendszer és társadalom kialakulásához.

Részletesebben

A Bodrog-menti felzárkóztató program módszertani tanulmánya

A Bodrog-menti felzárkóztató program módszertani tanulmánya A Bodrog-menti felzárkóztató program módszertani tanulmánya A Bodrog-menti felzárkóztató program módszertani tanulmánya Zöld Kör a Föld Barátai Magyarország tagja ÉLETFA Segítő Szolgálat Egyesület 2014.

Részletesebben

Közösségi munka a családsegítésben

Közösségi munka a családsegítésben Közösségi munka a családsegítésben 1 2 Nagyné Varga Ilona (szerk.) Közösségi munka a családsegítésben Debrecen, 2011 3 A kiadvány a Debreceni Egyetem Szociológia és Szociálpolitika Tanszéke, valamint a

Részletesebben

A MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉS SZAKPOLITIKAI KONCEPCIÓJA

A MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉS SZAKPOLITIKAI KONCEPCIÓJA A MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉS SZAKPOLITIKAI KONCEPCIÓJA 1 BEVEZETŐ A közművelődést a magyar kulturális kormányzat olyan személyiség-, közösség- és társadalomfejlesztő programnak tekinti, amely a polgárok aktív

Részletesebben

Módszertani kézikönyv

Módszertani kézikönyv OFA Hálózat KoopeRáció kiemelt projekt Módszertani kézikönyv Szociális szövetkezetek az alakulástól a fenntartható működésig Szerkesztő: Számadó Róza Nemzeti Fejlesztési Ügynökség www.ujszechenyiterv.gov.hu

Részletesebben

INTEGRÁLT HELYI JÓLÉTI RENDSZER (Jóléti kistérség stratégia)

INTEGRÁLT HELYI JÓLÉTI RENDSZER (Jóléti kistérség stratégia) INTEGRÁLT HELYI JÓLÉTI RENDSZER (Jóléti kistérség stratégia) SÁRVIZÍ KISTÉRSÉG KÖZÖS ÉRDEKELTSÉGŰ PARTNERI EGYÜTTMŰKÖDÉSE A JÓLÉTI RENDSZER MEGVALÓSÍTÁSÁRA Készítette: Stratégiakutató Intézet Írta: Dr.

Részletesebben

A Palóc Út Klaszter. Középtávú marketingstratégiája. és 3 éves marketing és kommunikációs akcióterve

A Palóc Út Klaszter. Középtávú marketingstratégiája. és 3 éves marketing és kommunikációs akcióterve A Palóc Út Klaszter Középtávú marketingstratégiája és 3 éves marketing és kommunikációs akcióterve A Palóc Út Klaszter létrehozása - Néprajzi értékekre épülő tematikus út, turisztikai célterületté alakítása

Részletesebben

FALUSI TURIZMUS TÁJÉKOZTATÓ

FALUSI TURIZMUS TÁJÉKOZTATÓ FALUSI TURIZMUS TÁJÉKOZTATÓ A FALUSI ÉS AGROTURIZMUS ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK KIADVÁNYA 17. évfolyam 2009/1. szám Tájékoztató a FATOSZ nemzetközi kapcsolatairól A kiadvány a Nemzeti Civil Alapprogram (NCA)

Részletesebben

Civil szervezetek és ifjúsági közösségek vidéken

Civil szervezetek és ifjúsági közösségek vidéken Central European Rural Youth Centre 2013. különszám Civil szervezetek és ifjúsági közösségek vidéken összefoglaló a kutatás eredményeiről Central European Rural Youth Centre Civil szervezetek, ifjúsági

Részletesebben

TÉMÁINKBÓL. Fejér Megyei Népművelők Egyesülete. Fókuszban. 2010. január 2. évfolyam

TÉMÁINKBÓL. Fejér Megyei Népművelők Egyesülete. Fókuszban. 2010. január 2. évfolyam Fejér Megyei Népművelők Egyesülete 2010. január 2. évfolyam Fókuszban TÉMÁINKBÓL Szakmai tanulmányút 2009. szeptember 3 5. 1 3. oldal Vidékfejlesztés, közösségek, közösségi terek tanácskozás Kőszárhegyen

Részletesebben

Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ

Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2005. február 7-i ülésére TÁRGY: A BARANYA MEGYEI KULTURÁLIS ÉS IDEGENFORGALMI

Részletesebben

Női terek II. [2013] Nőket segítő vidéki civil hálózat kiépítésének lehetőségei Magyarországon. Készítette: Milánkovics Kinga és Kövesdi Zsuzsa

Női terek II. [2013] Nőket segítő vidéki civil hálózat kiépítésének lehetőségei Magyarországon. Készítette: Milánkovics Kinga és Kövesdi Zsuzsa Női terek II. Nőket segítő vidéki civil hálózat kiépítésének lehetőségei Magyarországon Készítette: a REGINA Alapítvány megbízásából Milánkovics Kinga és Kövesdi Zsuzsa www.reginanet.hu A kiadvány a Svájci

Részletesebben

CIVILÉSZ HÁLÓZATI MOZAIK Civil együttműködések, érdekképviseleti és egyéb hálózati rendszerek létrehozása, fejlesztése

CIVILÉSZ HÁLÓZATI MOZAIK Civil együttműködések, érdekképviseleti és egyéb hálózati rendszerek létrehozása, fejlesztése CIVILÉSZ HÁLÓZATI MOZAIK Civil együttműködések, érdekképviseleti és egyéb hálózati rendszerek létrehozása, fejlesztése A Nemzeti Civil Alap Civil Önszerveződés Területi és Szakmai Együttműködés Kollégiuma

Részletesebben

125 Ft. Regionális Közösségi lap VII. ÉvfolYam - 3. szám. 2011. március

125 Ft. Regionális Közösségi lap VII. ÉvfolYam - 3. szám. 2011. március 125 Ft Regionális Közösségi lap VII. ÉvfolYam - 3. szám 2011. március CIVIL KÖZÖSSÉGEK HÁZA H-7624 Pécs, Szent István tér 17. Telefon: +36 72/ 215 543, 511-815; Fax: +36 72/ 315 679 E-mail: nevhaz@t-online.hu;

Részletesebben