Ádám Jenő Zeneiskola, Alapfokú Művészeti Iskola fenntartói ellenőrzése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ádám Jenő Zeneiskola, Alapfokú Művészeti Iskola fenntartói ellenőrzése"

Átírás

1 Összhang" Művészeti, Tehetséggondozó Közhasznú Alapítvány Szolnok Óvoda u Ádám Jenő Zeneiskola, Alapfokú Művészeti Iskola fenntartói ellenőrzése Az ellenőrzés időtartama: Az ellenőrzött időszak: Az ellenőrzés helyszíne: Az ellenőrzés módszerei február június 30-áig szeptember június 30-áig. Az Ádám Jenő Zeneiskola székhelyének és intézményegységeinek helyszíni ellenőrzése :beszélgetés az igazgatóval, a gazdasági vezetővel, az iskolatitkárral, tanárokkal, interjú az MB vezetővel, a dolgozókkal, a Diákönkormányzat és a Szülői Tanács képviselőivel. A dokumentumok, belső szabályzatok, nyilvántartások, stb. áttekintése, ellenőrzése. Az ellenőrzés szempontjai: Az intézmény - alapító okirat szerinti bemutatása 1. A évi megyei Fejlesztési tervben, a fenntartói minőségirányítási programban megfogalmazott céloknak való megfelelés, az iskolai, a pedagógiai munka hatékonysága, eredményessége. 2. A fenntartói elvárások teljesítése, a partneri igényeknek való megfelelés, az elégedettség mérése, az eredmények felhasználása a fejlesztésben, a kapcsolatok hatékonysága 3. A pedagógiai program, éves munkaterv megvalósítása, a jogszabályoknak megfelelő PP, SZMSZ, Házirend évi felülvizsgálatának és módosításának áttekintése 4. A szakmai munka, a működés hatékonysága, eredményességi mutatói, az iskola kihasználtsága 5. A feltételek megteremtése, fejlesztése: személyi (kiválasztás, betanítás, fluktuáció), személyi értékelés, szakmai minősítés, anyagi bevételek, pályázatok, a megtervezett fejlesztések elérése 6. Képességfejlesztés minden növendéknél, a tehetséges gyermekekkel való foglalkozás ((Tehetségpont), illetve a felzárkóztatás, a hátránykompenzáció a H, HH, HHH gyermekeknél 7. Belső ellenőrzés, értékelési tevékenység megvalósítása 8. Az intézményben folyó minőségi munka a közjó szolgálatában, az intézményi önértékelés adatai, eredményei 9. Összegzés: tartalmazza az intézményi erősségeket, a javítandó, a megoldásra váró feladatokat. Az intézmény - alapító okirat szerinti bemutatása Az Ádám Jenő Zeneiskola alapítója az intézményben az 1991/92-es tanévben indította el a zenei nevelés-oktatást. A művészetoktatás, a zenei nevelés oktatás lehetőségét igényelték a növendékek, a diákság, illetve a szülők Szolnokon illetetve a Szolnok környéki, korábban ellátatlan településeken. A zeneiskola jogutódja, az Ádám Jenő Zeneiskola - Alapfokú Művészeti Iskola lett, melynek fenntartója szeptember elsejétől az Összhang Közhasznú Alapítvány. 1

2 Az iskolát fenntartó Összhang alapítvánnyal a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 112/2006 ( ) sz. határozatában rögzítette a Közoktatási megállapodás megkötését, ezen kívül megkapta a legtöbb a települési önkormányzat bizalmát is a helyi közoktatási megállapodás megkötésére. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat az változtatások miatt felmondta a közoktatási megállapodást december 31.-ével, a települések önkormányzataival kötött megállapodások 2013-tól a KLIK kezelésébe kerültek. Szolnokon a zenei nevelés-oktatás a székhelyen, az Óvoda út 5-ben lévő zeneiskola mellett a Hild út 1. sz. intézményegységben folyt a 2006/2007-es tanévig. Iskolánkat azonban a változás és az állandóság kettősége formálja. A tanulói érdekeket figyelembe véve, a szülők kérésére a 2007/2008-as tanévtől két új szolnoki telephely létesítésére kértünk működési engedélyt a főjegyzőtől, így a Belvárosi Ált. Iskolában, illetve a Szent-Györgyi Albert Ált. Iskolában alakítottunk ki zenei oktatásra alkalmas tantermet, környezetet. A Szolnoki Járásban 9 intézményegység szolgálta eddig a zenei nevelést-oktatást: Jászladány, Kőtelek, Martfű, Nagykörű, Tiszatenyő, Tiszaföldvár, Tószeg, Újszász, Zagyvarékas településeken. A 2007/2008-as tanévtől a Rákóczifalván és Szászberken élő szülők is kérték a zeneiskolai telephely létesítését, melyre szintén megkértük a működési engedélyt. Úgy gondoljuk, hogy ezzel a fejlesztéssel a vidék és a város közötti különbséget csökkenthetjük majd a jövőben a felzárkóztatás érdekében. A telephely-bővítés elsősorban minőségi jellegű fejlesztés, a gyermekek zenei neveléséhez teremt lehetőséget, nem növeli azonban a tanulók számát, mert ezek a növendékek korábban a szomszédos településen vették igénybe a művészetoktatást. E mellett a fejlődés mellett a demográfiai csökkenés iskolánkban is évről-évre érezteti hatását. A 2011/2012-es tanévben megszűnt a zenei oktatás-nevelés Tiszatenyőn, Tiszaföldváron a tanulólétszám csökkenése és a mozgás-művészeti tárgyak kedvezményes bevezetése miatt. A 2012/2013-as tanév végén kérte a fenntartó Alapítvány, hogy - a Szolnok Megyei Jogú Város által kért bérleti díj fizetésének kötelezettsége miatt - az Alapító Okiratból töröljék a Szent- Györgyi Albert Általános Iskolában lévő telephelyet, helyette a Hild Viktor út 1. számban folyik majd a következő tanévtől a zenei nevelés-oktatás. Jász-Nagykun-Szolnok megye gazdaságilag elmaradt térségben lévő, hátrányos helyzetű megye. Több olyan kisközségben biztosítjuk a zenei nevelést-oktatást, mely hátrányos helyzetű, illetve önhibáján kívül hátrányos helyzetbe került település. A 2012/2013-as tanévben 148 hátrányos, halmozottan hátrányos, HHH gyermek zenei neveléséről-oktatásáról gondoskodtunk, a hátránykompenzáció jelentős feladatnövekedést, ugyanakkor a zenei oktatás/nevelés kiterjesztése területen előrelépést eredményezett. 1. A évi megyei Fejlesztési tervben, a fenntartói minőségirányítási programban megfogalmazott céloknak való megfelelés, a pedagógiai munka hatékonysága, eredményessége. Az intézmény szerepel a évi Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Fejlesztési Tervben, tevékenységével a Fejlesztési Tervben megfogalmazott céloknak megfelelt, a jelölt fejlesztési célok szerint dolgozott. Reméljük, hogy az eredményesen végzett Szolnok járást teljes mértékben ellátó - zenei nevelési-oktatási feladatellátást továbbra is folytathatja az Ádám Jenő Zeneiskola. A fenntartói minőségirányítási programban megjelölt fejlesztési irányvonal figyelemben tartásával végzi feladatát az intézmény, a programban meghatározott célok szerint törekszik a pedagógiai munka eredményességére, szinten tartására, illetve fejlesztésére. A 2007/2008-as tanévben befejeződött a Minősítő Testület országos minden zeneiskolára, művészeti intézményre kiterjedő- vizsgálata alapján megkapta a Kiválóra minősített alapfokú művészetoktatási intézmény" címet. A munka eredményességét igazolja, hogy a 2010-es évben az Ádám Jenő Zeneiskola regisztrált Tehetségpontként kapcsolódott az országos Tehetségpont hálózathoz és kiemelt, 2

3 célszerű tevékenységgel figyel a tehetséggondozásra, a tehetségfejlesztésre. Ádám Jenő Zeneiskola Tehetségpont néven vált ismertté a tevékenységük, több Tehetségponttal együttműködnek, illetve együttműködési megállapodást kötöttek. Így a Jász-Nagykun- Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Tehetségponttal, a Curie Tehetséggondozó és Oktatásfejlesztő Alapítvánnyal, a Szolnoki Főiskola Regionális Tehetségponttal, a Budakörnyéki Tehetségponttal, a Fiumei Úti Általános Iskola Tehetségponttal, a Római Katolikus Általános Iskola, Tiszaparti Gimnázium Tehetségponttal, a Szolnok Városi Kollégium Tehetségponttal, a Szolnok Városi Óvodák Tehetségponttal, így szorosabbra fűzték kapcsolataikat a gyermekek minél eredményesebb tehetséggondozása érdekében. Jó tehetségsegítő programok munkájuk felkerült az internetre is. A Jász Nagykun Szolnok Tehetségsegítő Hálózat/Tanács tagjai sorába tartozik az Ádám Jenő Zeneiskola Tehetségpont. A Tehetségpontban folyó munka kiegészíti, alátámasztja a zenei oktatást-nevelést, a tudatos, tehetséggondozást. Partner kapcsolataik jól működnek, különösen fejlődtek a Tehetségpont működésének, kapcsolat bővítésének útján. Az Ádám Jenő Zeneiskola Tehetségpont kérte munkája alapján akkreditációját a Géniusz Program szakembereitől júniusában zajlott a minősítés, jó eredményt értünk el. Az Ádám Jenő Zeneiskola Tehetségpont a Nemzeti Tehetségfejlesztő Tanács Kistérségi Hatókörű, Akkreditált Kiváló Tehetségpontja lett. 2. A fenntartói elvárások teljesítése, a partneri igényeknek való megfelelés, az elégedettség mérése, az eredmények felhasználása a fejlesztésben, a kapcsolatok hatékonysága A fenntartói ellenőrzés tapasztalatai alapján, az intézmény működése megfelel a jogszabályi előírásoknak, a fenntartó által támasztott követelményeknek (fenntartói MIP). Kiemelendő, hogy az iskolában a gyermek, a növendék az első és a legfontosabb, az intézmény a tanulók zenei előbbre jutását, ezzel a teljes személyiségfejlődést szolgálja. Az Ádám Jenő Zeneiskola széleskörű partnerkapcsolatokkal rendelkezik mind Szolnok városban, mind pedig a telephelyek településein. Az intézményi partnerkapcsolatok egyre szélesednek, a települési önkormányzatok, lakosok igénylik a növendékek közreműködését, fellépéseit, hangversenyeit és megelégedésüket is, köszönetüket is nyilvánítják. Szép példáját adták a helyi elégedettség kifejezésének május 11- én Jászladányon, ahol Drávucz Katalin Polgármester Asszony megköszönte a zeneiskola 15 éves tevékenységét. Újságcikk jelent meg a Ladányi Hírekben egy volt zeneiskolás növendék tollából, a zeneoktatással kapcsolatos kiállítás nyílt a József Attila Művelődési Házban, a gyermekek hangversennyel ünnepeltek, illetve részt vettek a Mit jelent nekem a zene írásban beadásra kerülő vetélkedésen. A szülők pedig - Polgármester Asszony anyagi támogatásával - vendéglátással minden résztvevő számára felejthetetlenné varázsolták a jászladányi intézményegység megalapításának 15. évfordulóját. Köszönet illeti Rimóczi Mónika és Ulviczki Györgyi tanárok nagyszerű szervező és a növendékeket felkészítő tevékenységét. A zene iránti szeretet, érdeklődés nagyon elmélyült azokban a gyermekekben, akik gazdagodtak az őket ért sok-sok élménnyel. Gondot fordít a tantestület a szülői elégedettség mérésére. A gyakori személyes kapcsolat (tanár-szülő, tanár-növendék) lehetővé teszi ennek a közvetlen megtapasztalását, illetve javítását, szükség esetén az estleges szülői elégedetlenség feloldását, a problémák javítását. A szülői/tanulói elégedettség mérés eredményeit az iskola felhasználja a fejlesztés további szakaszaiban, törekszik a kapcsolatok hatékonyságára. Az esetlegesen felmerülő problémákat gyorsan és rugalmasan igyekeznek az iskola vezetői, tanárai megoldani. Nem állami, nem önkormányzati intézményként az iskola nem engedheti meg magának, hogy tanulóinak elégedettségi szintjével ne foglalkozzon. A 2012/2013-as tanévben szülői/tanulói/tanári elégedettség-mérés volt. A felmérés eredményeit a MB vezető 3

4 összegezte. Megállapítja, hogy a szülők és a növendékek elégedettek az iskola munkájával és támogatják az intézmény törekvéseit, a tanárok is hasonlóképpen nyilatkoztak. Az iskola betartja a tanulókra vonatkozó jog- és adatvédelmi szabályokat. Az iskola biztosítja a tanulók közös jogérvényesítésének szervezeti, tartalmi feltételeit. A Tanulói Közösség, a Diákönkormányzat elnöke, vezetője: Hevesi Szilárd növendék. A szülői házzal való kapcsolat a tanárok szintjén rendszeres és folyamatos. A Szülői Tanács képviselőjének kapcsolata az iskolavezetéssel együttműködő, problémafelvető és problémamegoldó. A szülői szervezet egy tanévben több alkalommal szervez olyan szerepléseket, fellépéseket, melyek művelődési házakban, illetve a szociális otthonok lakói számára adnak élményt, vagy társadalmi igényeket elégítenek ki műsoraikkal a tanulók. Az iskola az egyes tanulókra jellemző, vonatkozó információkat kizárólag az érintett szülővel/tanulóval közli. A szülői/tanulói elégedettség mérés a minőségfejlesztési iktatóban megtalálható, a vélemények összegzése pozitív. 3. A Pedagógiai Program, éves munkaterv megvalósítása, a jogszabályoknak megfelelő Pedagógiai Program, SZMSZ, Házirend 2013.évi felülvizsgálatának és módosításának áttekintése A fenntartói ellenőrzés megállapítja, hogy az iskola Pedagógiai Programja a 2012/2013-as tanévben megfelel a Nkt. szabályozási elvárásainak. A fenntartói ellenőrzés tapasztalatai igazolták, hogy az iskola a 2011.évi CXC tv a Nemzeti köznevelésről és a 20/2012.(VIII. 31.) számú EMMI rendelet a nevelési, oktatási intézmények működéséről, a 11/1994. (VI. 8) rendelet módosítása 4., 5., 6. alapján áttekintette és előírásai betartásával 2012 szeptemberétől december 31-ig újra átvizsgálta az intézmény Pedagógiai Programját, SZMSZ-ét, Házirendjét és módosította a belső dokumentumokat a jogszabályban meghatározottak szerint. Az Ádám Jenő Zeneiskola Nevelőtestülete a 2/2013. (I. 26.) számú határozatával döntött a fent jelzett dokumentumok elfogadásáról, véleményt nyilvánított a Szülői Tanács és a Diákönkormányzat képviselője is, a szervezetek a belső dokumentumok módosításával egyetértettek. A Helyi tantervről: a 3/2011. (I. 26) számú rendelet értelmében a tantestület a központi Helyi tantervet teljes mértékben elfogadva készítette el a zeneiskola Helyi tantervét 2011-ben, így szeptember elsejétől lépett érvénybe a szakértő által véleményezett, a fenntartó által jóváhagyott dokumentum. Jelenleg két Helyi tanterv követelményei szerint dogozik a zeneiskola, a 2011/2012. tanévre beiratkozottak a Ht2, a 2010/2011-es tanévben már a rendszerben lévők a Ht1 követelményeit teljesítik. A helyi tanterv keretén belül meghatározták és alkalmazták az egyes tanszakok általános fejlesztési követelményeit, a zeneiskola egyes évfolyamán tanított tantárgyakat, a kötelező és a választható tanórai foglalkozásokat, azok óraszámait, a tanszakok, tantárgyak szakirányú feladatait, követelményeit, az előírt minimális tananyagot. Tartalmazzák továbbá az alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elveit, az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételeit, az iskolai beszámoltatás, számonkérésének követelményeit és formáit, a tanuló szorgalma és teljesítménye értékelésének, minősítésének formáit, stb. Az intézmény minden évben augusztus végén éves munkatervet, illetve tanév végén beszámolót készít a végzett munkáról. A munkatervet és az év végi beszámolót eljuttatja a fenntartóhoz. Az intézmény éves munkaterv alapján szervezi a szakmai tevékenységet, a gazdálkodás tervezése és ellenőrzése a költségvetésen alapul a jogszabályoknak megfelelően járnak el az intézmény vezetői. Az iskola tantárgyfelosztás, órarend birtokában dolgozik, a belső ellenőrzés rendje mind a Pedagógiai Programban, mind az IMIP-ben rögzített. Az igazgató éves belső ellenőrzési terv szerint látogatja az órákat, szerez hasznos információkat. Az 4

5 óralátogatásokról minden esetben írásos anyag készül, melyet a tanár megismerhet és véleményezhet. Az iskola féléves és éves beszámolót készít a végzett munkáról, melyet a Szülői Tanács, a Diákönkormányzat és a nevelőtestület is megismert, és véleményt alkotott a végzett munka rögzítéséről, elismeréséről, a feladatokról. A szülők és a tanulók megbecsülik a zeneiskola szolgálatát. A pedagógusok és a dolgozók sokszor még saját elvárásaik fölött is teljesítenek, és a jól végzett munka folyamán még jól is érzik magukat. Munkájukat precízen végzik, a kis és nagyobb közösségek erősítésére törekednek. A tanügyi nyilvántartások megléte, vezetése: az intézmény precízen, jogszerűen vezeti a beírási naplót, a törzslapokat és összesítőket. Évi egy alkalommal az igazgató szúrópróbaszerűen vizsgálatot tart a beírási napló, törzslap, összesítő, a naplók, bizonyítványok, jegyzőkönyvek területén. Jogszerűtlen adatkezelést nem tapasztalt a fenntartó ezen a területen. A MÁK, illetve a KIR részére a mellékletben beküldött dokumentumok még átgondoltabb, pontosabb kitöltését kérjük a jövőben javítani. 4. A szakmai munka, a működés hatékonyságának megvalósítása. Az iskolai munka eredményességét a tanárok munkáján és a tanulók teljesítményein keresztül értékeli a fenntartó. Az iskola Pedagógiai Programja és SZMSZ-e messzemenően figyelembe veszi a tanulók érdeklődési körét, képességeinek fejlesztését, a fejlesztés céljait, irányait. A tanárok szívügyüknek tekintik a tehetséges növendékek pályaválasztását, segítik a zenei továbbtanulást. Szerencsére sok növendékről számolhat be az intézmény az eltelt időszak alatt, akik zeneművészeti szakközépiskolába illetve zenei gimnáziumba kerültek az Ádám Jenő Zeneiskolából, illetve akik ma már zeneművészeti egyetemen tanulnak. A tanulók teljesítményét természetes módon, szummatív méréssel, az osztályzatokkal mérjük, a tanulói átlag 4,00 és 5,00 között van a zeneiskolában a belső mutatók szerint. A 2012/2013- es tanévben összesen 469 tanuló zenei nevelését-oktatását szolgálta az Ádám Jenő Zeneiskola. Beszámoltak arról, hogy a 6. évfolyamot végzők közül 14 növendék tett hangszeres és szolfézs alapfokú művészeti vizsgát (tehát továbbléphetnek a 7. évfolyamba), illetve három tanuló eredményes szolfézs alapfokú vizsgát tett. A diákokkal való szakmai munka eredményességének további bizonyítékai a szakirányú továbbtanulásra felvett tanulók, illetve a tanév versenyeredményei. A zeneiskolából szakirányú képzésre felvételt nyert tanulók: Minden évben nagy öröm és a szakmai munka elismerése is egyben, amikor a zeneiskola növendékei sikeres felvételi vizsgát tesznek szakirányú zenei továbbtanulásukat szolgáló intézményekbe. A 2012/2013-as tanévre fölvett tanulók a következők: Ábel Andrea fuvola szakos növendéket felvették a budapesti Weiner Leó Zeneművészeti Szakközépiskolába, Horgas Eszter fuvolaművész osztályába. (T: Fazekas-Tatár Csilla, az utolsó évben: Péli Ildikó, szolfézs tanára: az első két évben: Szabó Lóránt, a három utolsó évben: Vajna Katalin). A növendék ötödik-hatodik osztályból összevont vizsgát tett. - Tóth Zsuzsanna, magánének szakos növendéket felvették Bánfalvi Ágnes szini-iskolájába Budapestre. T: Bálint Erika. - A Tiszaparti Római Katolikus Gimnázium ének-zene tagozatára felvételt nyert: Veres Anna (T. Surányi István) Faragó Laura (Rimóczi Mónika) Versenyeredmények: Négy tanulmányi verseny eredményeiről, (illetve öt verseny részvételről) számolt be a zeneiskola igazgatója októberében, novemberében a Jászkun Világ Gyermek és Ifjúsági Művészeti Szemle elődöntőjén fellépett: Hovodzák Orsoly (zongora), Székács Anna (zongora),-dóra 5

6 Hajnalka, Juhász Eszter (fuvola), Hevesi Szilárd (szaxofon), Vöröslakos Balázs (oboa) Kiss Bálint, Kocza Gergő (hegedű), Kocza Adrienn (gitár), -Gyurics György, Kövesdi Viktória (zongora)- Bárdosné Ulviczki Györgyi tanárok tanítványai. - A november 24-i döntőben Martfűn nívódíjat kapott közülük: Juhász Eszter, Vöröslakos Balázs, Kocza Adrienn, Kövesdi Viktória. Dicséretes eredmény! február 26-án XVI. Megyei fafúvós verseny Mezőtúr, Vöröslakos Balázs-oboa, korcsoportjában I. helyezett, Ábel Andrea fuvola korcsoportjában II. helyezett, Győri Jonatán Kevin klarinét, és Zima László _ klarinét - korcsoportjában II. helyezett, Válóczi János korcsoportjában II. helyezett lett, Hevesi Szilárd a zsűri különdíját kapta, Bíber Veronika és Juhász Eszter részvételért emléklapot kapott. Kiss Bálint tanár eredményes felkészítő munkájáért a Legeredményesebb felkészítő tanár oklevelet szerzett a XVI. J- N-Sz. Megyei Fafúvós versenyen március 23 án, Törökszentmiklóson, a III. Nemzetközi Hegedű fesztiválon Kocza Gergő részvételéért oklevél oklevelet szerzett. Tanára: Gyurics György április 12. VII. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kamarazenei Verseny a Bartók Béla Zeneiskolában, Résztvevőink: Ábel Andrea, Győri Jonatán, Hevesi Szilárd, Juhász Eszter, Kiss Helga, Pap Tibor, Pásztor Nikoletta, Stefanidesz Kenza, Oravecz Máté, Vöröslakos Balázs, Zima László. Helyezést Juhász Eszter (fuvola) és Szénási Fanni (hegedű) növendékekből álló Klasszika duó kapott, 3. helyezést értek el. Felkészítő tanár: Kiss Bálint és Éri János. - A évi Országos Operett versenyen (Várpalota) első helyezett és a zsűri Fődíját kapta Laki Péter magánének szakos növendék, illetve második helyezett lett Kozák Júlia, tanáruk: Bálint Erika A növendékekkel és a szülőkkel, mind a tanárok, mind pedig az iskolavezetés napi kapcsolatban van. A zeneiskolába általában elkísérik a szülők, vagy egyik szülő a gyermeket. Az iskolának van együttműködő tantestülete (23 határozatlan és határozott idejű munkaszerződéssel foglalkoztatott tanár). A határozott és a határozatlan idejű foglalkoztatás aránya: határozott 28% a határozatlan 72%. A nevelőtestület tagjai személy szerint és csoportban is (tanszaki testületek) hatékony, eredményes munkát végeznek, melyet igazolnak az iskola továbbtanulási mutatói és a szakmai versenyeken elért eredményei is. A pedagógusok rendelkeznek a jogszabályoknak megfelelő végzettséggel, illetve szakirányú egyetemen tanulnak. A tantestület tagjai minden évben önértékelést készítenek, melyet az igazgató rövid jellemzéssel kiegészít. A szakmai munka teljesítményértékelésére írásban a Teljesítményértékelési szabályzat szerint 2009/2010-es tanévben került sor először az intézményben. Minden főállású tanár minősítésének elkészítése megtörtént a tanári munka értékelésére vonatkozó jogszabályi előírások szerint (323/2008. (XII: 28) sz. kormányrendelet, illetve az 1/2009. (I.24.) sz. tantestületi határozat alapján). A 2011/2012-es tanévben készítette el az iskolavezetés a két GYES-ről visszatérő tanár teljesítményértékelését, illetve 2013-ban az iskolavezetés áttekintette, szükség szerint átdolgozta, kiegészítette minden tanár, dolgozó teljesítményértékelését. Működési feltételek: Az oktatási épületekben a zeneiskola működése zavartalan. A közüzemi számlák (villany, víz, gáz, telefon, stb.) eddig határidőre kiegyenlítettek voltak. Az iskolavezetés takarékos gazdálkodásra törekszik, illetve a helyi erőből megoldható megoldásokat keresi. Az épületek tanév közbeni karbantartását (apróbb hibák megszüntetése) az iskolatitkár végzi. A nyári tanítási szünetben kerül sor az épületek nagy karbantartására (festés, mázolás, egyéb felújítás). A évi nyári szünetben a szolnoki épület több helyiségét festették belső erőforrás felhasználásával. A vidéki intézmények és a szolnoki intézmény (melyben az igazgatóság és a gazdasági részleg található) között a folyamatos kapcsolatot telefonon ben, mobil telefonon, faxon 6

7 lehet tartani. Az intézmény külső kapcsolattartását telefax és internet segíti. Azonnali intézkedés esetén személyautóval keresi fel a vezető a telephelyet. A tanárok és növendékek használatában lévő hangszerek karbantartása folyamatos, a zongorák hangolását az intézmény fennállása óta hivatásos hangoló végzi, aki az elvégzett munkákról egyéni vállalkozóként számlát ad. Az iskola egyik tanára munkaköri feladatai között szerepel a fafúvós hangszerek javítása.2012 nyarán is minden elektronikus hangszer, erősítő, magnó, stb. átvizsgálásra került egy szegedi javítóműhelyben. Ez a következő tanév oktató-nevelő munkáját nagymértékben biztonságossá teszi. A számítógépes rendszer rendszerkövetését, a számítástechnikai eszközök működőképességének biztosítását a Produktum-22 BT végzi. Az oktatási épületek takarítását 2 fő alkalmazott végzi. 5. A feltételek megteremtése, fejlesztése: személyi (kiválasztás, betanítás, fluktuáció), anyagi bevételek, pályázatok, a megtervezett fejlesztések elérése A fenntartó hosszú távra bérelt épületek és eszközök útján biztosítja a feltételek meglétét. Az iskola sok jó állapotú, új hangszerrel és eszközzel rendelkezik. Ez pl. a fa- és rézfúvós hangszerek esetében minőségi meghatározottságú. Az iskola többféle hangszer bocsát térítésmentesen a tanulók rendelkezésére, (fuvola, hegedű, gordonka, bőgő, klarinét gitár és szaxofon és rézfúvós hangszerek). A fenntartói ellenőrzés megállapította, hogy a zeneiskola legutóbb a 2007/2008-as tanévben, Szolnokon az ütő tanszak kötelező hangszereit pályázati segítséggel kiegészítette. Azóta pályázati segítséggel orgona vásárlására került sor 2009-ben, illetve néhány fafúvós hangszer, illetve számítástechnikai eszköz, erősítő, DVD lejátszóval, illetve 2012-ben hordozható, minőségi mikrohifi beszerzésével bővült a zeneiskola eszköz/hangszerparkja - a pályázati lehetőségek nagyfokú szűkülése, illetve az energia árak egyre emelkedő volta miatt. A pályázati eredményességen javítani szükséges. A pedagógusok tevékenysége személyi- és tárgyi feltételéről az intézmény gondoskodik, a bejáró tanárok teljes költségtérítést kapnak. A 2012/2013-as tanévben egy új kolléga felvételére került sor. A pedagógusok előre jelzett igény szerint részt vehetnek pedagógus továbbképzéseken az éves képzési terv szerint, bár az erre fordítható összeg is egyre szűkül, így kevesebb a továbbképzéseken való részvétel is. 6. Képességfejlesztés, esélyegyenlőség Az iskola elkészítette esélyegyenlőségi tervét és szabályzatát, melynek elfogadása november 30-án megtörtént. Az esélyegyenlőség megadását fontosnak tartja, illetve diákság és a dolgozók igényeit-érdekeit figyelembe veszi az intézmény. A tanulókat ellátja megfelelő érték/személyes/szociális motivációval (tanórák, hangversenyek, koncert-látogatások, tanulmányi kirándulások, nyári zenei táborok stb.). A 2012/2013-as tanévben több alkalommal volt Szolnokon közös koncertlátogatás júniusában kerül sor a magánének szakos növendékek nyári zenei táborára, ahol Péli Ildikó és Bálint Erika tanárok kísérik el a növendékeket. Az egészségvédelem törvényi szempontjait beépítette SZMSZ-ébe az iskola. Biztosítását úgy kötötte az iskola épületére, hogy az épületben vagy az épület járdáján a tanulók esetleges balesetére is vonatkozik. Az intézmény biztosítja az iskola-egészségügyi szolgálat feltételeit szerződéses formában az alkalmazottak számára. A képességfejlesztés tekintetében a tantestület maximálisan a gyermekek fejlődését, zenei nevelés-oktatásának minőségét szolgálja. A tanszakok szakmai munkájáról a fenntartói ellenőrzés a következőket rögzíti: Az iskola messzemenően törekszik a központi tanterv előírásainak betartására, alkalmazására, végrehajtására. A szaktárgyi közösségek minden tanévre tanszaki programot terveznek, és minden tanévben tanszaki meghallgatást-hangversenyt szerveznek, majd annak tapasztalatait 7

8 a hangversenyt követő tanári szakmai értékelés zárja (A 2012/2013 as tanévben a zongora tanszak Házi Négykezes Versenyt hirdetett, illetve meghívta szakmai továbbképzésre Dr. Zsigmond Zoltán urat, a Szegedi Egyetem adjunktusát. A Tanár út minden zongoratanár egyegy gyermekét meghallgatta, foglalkozott velük. A tanszaki nap zárásaként pedig a tapasztalt pozitívumokat, negatívumokat elemezte, elemezték, majd rögtönzött hangversenyt tartott. Kiss Bálint tanár szervezésében fafúvós meghallgatás volt. (vezette Katona Tibor Andrásné fafúvós tanár Budapestről, aki 2012 májusában is foglalkozott a növendékekkel. A szaxofonos növendékeket többször is meghallgatta Puskás Levente tanár úr, a Debreceni Egyetem tanára ban gitár tanszaki meghallgatás és értékelés folyt a növendékek teljesítménye, a tanárok feladatai, az elért eredmények szempontjából, a javítás útját és lehetőségeit keresve. A tanszaki továbbképzésekről minden esetben jegyzőkönyv készült. Az iskolavezetés a tanszakok vezetőivel nagy gondot fordít a zenei területen továbbtanulni szándékozók képzésére. Szolfézsból van külön óra a zenei felvételire készülőknek speciális, céljellegű anyaggal. Az intézmény hátránykompenzációs tevékenysége. Minden tanár nagy gondot fordít a hátránykompenzációs tevékenységre is. Különösen fontos ez a jegyzői határozatos gyermekek esetében, akik otthonról kevesebb értéket kapnak, mint társaik. A 2012/2013 -as tanévben megnőtt a H-s, HH, HHH-s gyermekek száma, ezért nagy gondot fordítottunk a hátránnyal küzdő gyermekek képzésére. Külön képzési programot, fejlesztő anyagot dolgoztak ki a zeneiskola pedagógusai. A tanárok saját szabadidejükből felzárkóztató órákat tartanak, melyeken kiegyenlítődik a lemaradás. Ha sikerül az első két évben behozni a hátrányokat, jó képességű gyermeknél teljes felzárkóztatás is elérhető. Amennyiben nem, a tanulók felzárkóztatását akkor is jelentősen segítettük, erkölcsi fejlődésüket, értékítéletüket az elvárt irányba fordítani, a növendékeket sokoldalúan nemesíteni. A zeneiskola zenei fejlesztő munkáját az általános iskolák pedagógusai is elismerik, ők jól ismerik a növendékeket és kívülről ítélik meg a gyermekek tudását, fejlődését, a zeneiskolai fejlesztő munkát. 7. A belső ellenőrzési, értékelési tevékenység megvalósítása Megállapítható, hogy a számítógépes nyilvántartások pontos vezetésével sokat fejlődött az iskola szervezeti munkája. Az adatbázisok kiépítése iskolatitkár szakszerű, jó munkájának az eredménye. A tanulók/ szülők részéről fegyelmi/kártérítési ügy nem merült fel a 22 éves működés alatt. A tanévhez kapcsolódó munkaterv szerint dolgozik az intézmény. A tanévhez kapcsolódó ellenőrzések az éves ellenőrzési terv szerint folynak. Az óralátogatásokról készült jegyzőkönyvek megalapozottak, alaposak. Az óralátogatásról készült anyagot az ellenőrzött tanár minden esetben megismeri, aláírja, véleményt fűzhet hozzá. Javasoljuk a feladatok javaslatok résszel bővíteni az óralátogatások jegyzőkönyvét. Az igazgató az ellenőrzési tervben gondol az új kolléga, pályakezdő kolléga látogatására is. Az iskolavezetés a dokumentumokat (törzslap, beírási napló, összesítők) alkalomszerűen, de legalább évi két alkalommal rendszeresen ellenőrzi. A minőségfejlesztési team a minőségbiztosítási eljárások szorgalmazásával, betartásával segít az iskolai munka színvonalának emelésében. Az egyéni fejlesztés megjegyzéseit - a tanulók megismerése után - a tanárok a naplóban rögzítik (a nevelőtestület elfogadta a bemeneti, kimeneti mérés rövid, tömör bevezetését a naplókba). Ez is ösztönzi a tanárt a gyermek mind jobb megismerésére, illetve segíti az év közben tapasztalható fejlődés, illetve helyben maradás, esetleg a visszafejlődés nyomon követését. A naplók vezetése folyamatos. Az iskola határidőben, minden évben elkészíti az éves beiskolázási és aktualizálja az ötéves továbbképzési tervét, s a terv szerint segíti, támogatja a pedagógusok szakmai fejlődését. Tanügyi nyomtatványok: az iskola 11/1994. MKM rendelet és módosításai szerint vezeti, gondozza a tanügyi nyilvántartásokat. 8

9 Az iratkezelés, a tanügyi nyilvántartások ellenőrzése folyamatos, szükség esetén a hibákat jegyzőkönyv rögzíti. A tanügyi nyilvántartások szakszerűen vezetettek. Az esetleges hibákat az ellenőrzés felfedi és javíttatja. Minden év szeptember-október hónapjában ellenőrzik az adott tanévre felvett tanulók jegyzékét, a beiratkozás rendjét a Magyar Államkincstárnak történő létszámjelentés előtt, illetve január-február hónapban. Az év végén esedékes tanügyi nyilvántartások lezárását az igazgatói ellenőrzés után, a fenntartó is szúrópróbaszerűen felülvizsgálja. 8. Az SZMSZ, illetve az IMIP időarányos teljesítése, az intézményi önértékelés adatai, szakmai eredményei az országos mérések eredményeihez viszonyítva, a szükséges intézkedések megtétele: Az iskola szervezeti struktúráját az SZMSZ határozza meg. Az SZMSZ tartalmazza a fenntartó kötelességeit, jogait, hatásköreit, az iskolavezetés és a fenntartó viszonyát, az iskolavezetés tagozódását, a nevelőtestület, a tanulók-szülők jogait, kötelességeit, a beiratkozás-távozás, osztályozás-értékelés rendjét, stb. Rögzíti a különböző szervek közötti kapcsolattartás rendjét, a helyi és megyei szervezetekkel való kapcsolattartást. Az iskolai és a vele kapcsolatban álló szervezetek, szervek között megfelelő a kommunikáció. Az iskola rendelkezik a jogszabályokban előírt módon létrehozott SZMSZ-el és minden más, jogszabályban előírt szabályzattal. A Pedagógiai Programmal és a Helyi tanterv változásaival összhangban az iskolavezetés és a tantestület szeptember elsejétől december 31-ig áttekintette és átdolgozta a Pedagógiai Programját, SZMSZ-ét, illetve a Házirendet a jogszabályi változásoknak megfelelően, 2013 januárjában pedig elfogadásra került a félévi tantestületi értekezleten a Pedagógiai Program, az SZMSZ és a Házirend. A szabályzatok aktualizálása a jogszabályok, illetve szükség szerint történik. A gyakorlatban alkalmazzák a szabályzatban foglaltakat. A fenntartói MIP és az iskolai minőségbiztosítási program összhangban van, az intézmény figyelembe vette a fenntartó útmutatásait. A 2012/2013-as évben is foglalkozott a nevelőtestület az értékelés és a szülői tájékoztatás kérdésével, a partneri elégedettség mérés után a mérések tapasztalataival és a megállapításokból következő feladatokkal. A vezetés elkötelezett a jogszerű működés, a tervezés, a növendékek lelki, erkölcsi fejlesztése területén, az intézményen belüli minőségirányítási rendszer tökéletesítése terén. Jellemző a nevelőtestületben a gyermekek iránti empátia, szociális érzékenység. PR-tevékenység: Az iskola közéleti tevékenysége rendszeres és elismert mind a székhelyen, mind az intézményegységek településein. Jó kapcsolatot alakított ki az intézmény a zenei társintézményekkel, a közművelődési, közgyűjteményi területtel. Több szociális otthon lakóinak, illetve az óvodásoknak kedveskednek a növendékek műsorral a jeles ünnepeken. Kapcsolatot alakított ki a zeneiskola A Kodály országa mozgalommal, mely Nagykovácsiból indult útjára, működésük folyamatos. A pályázati lehetőségeket keresik, a 2012/2013-as tanévben több pályázatot készített az intézmény, melyeknek eredménye még nem ismert. A Szolnok TV tudósított a Galériai zenés délutánok egyik hangversenyéről. A Szolnok megyei Új Néplap minden esetben tudósított hangversenyeinkről a Programajánló rovatban, 2012 decemberében a Kossuth téri Karácsonyi fellépésekről, illetve a 2013 májusában rendezett Galériai koncertekről. Az intézmény szoros kapcsolatot tart fenn az MZMSZ elnökségével, az Alapítványi és Magániskolák Egyesületével, a FÜPI-vel, az igazgató pedig a megyei zeneiskolai igazgatók szervezetével. Országos zeneiskolai eredményekhez viszonyítva, illetve figyelembe véve az iskola létszámát, illetve vidéki elhelyezkedését, kevéssé marad le az országos eredményektől, lehetőségei szerint minőségi munkára törekszik, ezt a továbbtanulók eredményei is igazolják. 9

10 A 2012/203-as tanév programjai, részletesen: A I. félév programjai, szereplései: - a Zenei Világnap megünneplése Újszászon, közreműködött az Ádám Jenő Zeneiskola citerazenekara okt. 25. Debreceni Zenede, Tehetséges Ifjú Zenészek Gálahangversenyén fellépett Ábel Andrea (fuvola), Péli Ildikó tanítványa októberében, novemberében a Jászkun Világ Gyermek és Ifjúsági Művészeti Szemle elődöntőjén fellépett: Hovodzák Orsoly (zongora), Székács Anna (zongora),-dóra Hajnalka, Juhász Eszter (fuvola), Hevesi Szilárd (szaxofon), Vöröslakos Balázs (oboa) Kiss - Bálint, Kocza Gergő (hegedű), Kocza Adrienn (gitár), -Gyurics György, Kövesdi Viktória (zongora)- Bárdosné Ulviczki Györgyi tanárok tanítványai. - A november 24-i döntőben Martfűn nívódíjat kapott közülük: Juhász Eszter, Vöröslakos Balázs, Kocza Adrienn, Kövesdi Viktória. Dicséretes eredmény! november 10-én Szászberken a Szolnoki Szimfónikus Zenekar hangverseny estjén a helyi római katolikus templomban a szimfonikus zenekar előtt felléptek az Ádám Jenő Zeneiskola növendékei: Kocza Gergő (hegedű), Kocza Adrienn (gitár), illetve Kövesdi Viktória (zongora) Bárdosné Ulviczki Györgyi és Gyurics György tanítványai november 18-án, a Tiszaparti Gimnázium magalapításának 50. évfordulóján, a Főiskola Campusában az ünnepi alkalmon felléptek az Ádám Jenő Zeneiskola volt növendékei közül többen, Mondok Ivett (magánének), Ivettet kísérte: Rimóczi Mónika, valamint Oláh Dániel (magánének), illetve jelenlegi növendékeink közül Juhász Eszter (fuvola) tanulónk, akit Dóra Hajnalka kísért november 30 - án Szolnokon az Ádám Jenő Kamarateremben Kálmán Imre születésének 130. évfordulóján Kálmán Imre emlékestet szervezett a Magánének tanszak nagy sikerrel. Bálint Erika magánének tanár mellett dicséret illeti a zongorakísérőket: Rimóczi Mónikát, Szabó Katalint és Dóra Hajnalkát. - Alapítványi felkérésre (Rivál Zsuzsa alapítványi munkatárs) a Fafúvós tanszak is műsort adott az első gyertyagyújtáskor Szolnokon a Kossuth téren december 1-jén: Hevesi Szilárd, Ábel Andrea, Molnár Krisztián, Vöröslakos Balázs, Juhász Eszter, Pásztor Nikolett - Kiss Bálint és Péli Ildikó növendékei december 6-án, és 11 -én Szolnokon a Karácsonyi Faluban a Kossuth téren meghívásra szerepeltek a Magánének tanszak növendékei december 8 -án Martfűn a Művelődési Házban Karácsonyi hangversenyen szerepeltek növendékeink:tőkei Tamás, Pfeffer Éva, Pfeffer Csenge, Kecskés Ádám, Hovodzák Orsolya Kiss Bálint, Dóra Hajnalka, Bozorádi János és Takácsné Balla Magdolna növendékei. Minden telephelyen volt a zeneiskolai tanulóknak Karácsonyi hangversenye, illetve szerepeltek az általános iskolai/gimnáziumi iskolai hangversenyeken is január 13-án Bikalon a Biomag Rt évadnyitó rendezvényén a magánének tanszakos növendékek felléptek (Kozák Júlia, Laki Péter, kísért: Szabó Katalin) január 28-án a Debrecenben rendezett Múlt Jelen - Jövő című zenei programon Győri Jonatán Kevin (klarinét) lépett fel felkérésre. A II. félév programjai, szereplései: február díjátadó ünnepségen fellépett Medgyes Réka a Szent-Györgyi Albert Általános Iskolában február 26-án XVI. Megyei fafúvós verseny Mezőtúr, Vöröslakos Balázs-Oboa, korcsoportjában I. helyezett, Hevesi Szilárd (szaxofon), a Zsűri különdíja, Ábel Andrea fuvola korcsoportjában II. helyezett, Zima Péter (klarinét) II. helyezés, Válóczi János 10

11 korcsoportjában II.. helyezést ért el, Győri Jonatán Kevin klarinét, korcsoportjában II. helyezett, Bíber Veronika és Juhász Eszter (fuvola) részvételért emléklapot kaptak. Kiss Bálint eredményes felkészítő munkájáért a Legeredményesebb felkészítő tanár oklevelet szerzett a XVÍ. J-N-Sz. Megyei Fafúvós versenyen Sport Gála megnyitó a Megyeházán, Ábel Andrea fuvolázott március 23. Törökszentmiklóson III. Nemzetközi Hegedű fesztiválon Kocza Gergő részvételi oklevél április 12. Konferencia a Hetényi Géza Kórházban, műsort adott: Szűcs Dzsenifer (gitár) és Ábel Andrea (fuvola) április 12. Zongora tanszaki nap Dr. Zsigmond Zoltán előadása és foglalkozása a zeneiskola növendékeivel április 12. VII. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kamarazenei Verseny a Bartók Béla Zeneiskolában, Résztvevőink: Kövesdi Viktória, Válóczi János (duó), Ábel Andrea, Győri Jonatán, Hevesi Szilárd, Juhász Eszter, Kiss Helga, Pap Tibor, Pásztor Nikoletta, Stefanidesz Kenza, Oravecz Máté, Vöröslakos Balázs, Zima László. Helyezést Juhász Eszter és Szénási Fanni növendékekből álló Klasszika fuvola-hegedű duó kapott, 3. helyezést április 12. Zeneiskolai Tehetségnap - emlékhangverseny Puccini, Carcassi, Carulli Verdi, Bartók, stb.évfordulói alkalmából április 23. Házi Négykezes verseny a zeneiskolában. - I. Kategóriában a helyezettek: 1. helyezettek: Horváth Gerda és Mező Lili (tanáruk: Dóra Hajnalka) 2. helyezettek: Faragó Fanni és Faragó Attila (tanáruk: Szabó Katalin) 3. helyezettek: Kiss Boglárka és Kiss Rebeka (tanáruk: Szabó Katalin) - II. Kategóriában (Tanár diák négykezes verseny) 1. helyezett: Medgyes Réka és tanára Cs. Nagyné Turi Márta 2. helyezett: Kurucz Anna Vanessza és tanára Szabó Katalin 3. helyezett: Faragó Fanni és tanára Szabó Katalin különdíj: Bozsó Fanni (Tószeg), tanára: Szabó Katalin március III. Nemzetközi Hegedűfesztivál-Törökszentmiklós április 25. A Kiugró meghallgatás első fordulója március III. Nemzetközi Hegedűfesztivál-Törökszentmiklós Holokauszt emléknap- Péli Ildikó növendékei emlékműsort adtak a Szolnoki Galériában a koszorúzás után április 27, 28. Országos Operett verseny, Várpalota (Laki Péter, Kozák Juli) május 1. Galériai hangversenysorozat első hangversenye Népünk Zenéje címmel május 5. Galériai hangverseny 2. hangversenye: Zenei Egyveleg címmel május 10. I. Megyei Tehetséges Zeneiskolások Hangversenye a Városháza Dísztermében. Bejutottak: Ábel Andrea, Vöröslakos Balázs, Kocza Adrienn, Kocza Gergő, Válóczi János május 11. Jászladányi 15 éves ünnepi hangverseny május 11. Kiugró Gála Szolnokon az Aba Novák Művelődési Központban. Bejutottak a következő tanulók: Vöröslakos Balázs (oboa), Ábel Andrea (fuvola), Kocza Gergő (hegedű), Kocza Adrienn (gitár), Zima László (klarinét), Kocsmár Karola (ének), Almai Fanni (magánének) május 12. Galéria hangverseny 3. hangversenye: Tíz ujjal a zongora húrjain és Örömének címmel május 16. Tószegen koncert az óvodásoknak és szüleiknek (Szabó Katalin és tanítványai) május 19. Galériai hangverseny 4. hangversenye: Meggörbül a fúvóshangszer május 26. Galéria hangverseny 5. hangversenye: Zenei fesztivál 11

12 május 31. Martfű, Református templom - Pünkösdi hangverseny június 6. Pedagógusnapi ünnepségen közreműködés Jászladányban június 7. 17:00 óra Évzáró gálahangverseny a Zeneiskolában. Növendékeket készített fel, komplett műsorral rendelkeztek növendékei és mindig lehetett rá számítani: Éri János, Kiss Bálint, Tatár Csilla, Gyurics György. Bárdosné Ulviczki Györgyi. Zongora kíséretével segítette a fellépéseket, versenyeken való sikeres részvételt: Dóra Hajnalka, Rimóczi Mónika, Bárdosné Ulviczki Györgyi, Szabó Katalin. 4. Összegzés (tartalmazza az intézményi erősségeket, a javítandó, a megoldásra váró feladatokat) Az intézményi feladatellátás összhangban van az Alapító okirattal. A székhelyen lévő intézményegységek és a telephelyek az alapító okiratban foglaltak szerint, illetve a Jász- Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal határozatának, működési engedélyének megfelelően működnek. A fejlesztésre vonatkozó javaslatok: Továbbra is tényeken, adatokon, értékelő visszajelzéseken alapuló döntéshozatalra törekedjen az iskolavezetés. A kollégák a tanári elégedettség mérése adatlapon a kapcsolatok szorosabbra fűzését és a csapatszellem javítását szorgalmazták. Kiemelt feladat legyen a lépésről-lépésre történő folyamatos fejlődés stratégiája ben javasoltuk a feladatok, javaslatok résszel történő kiegészítéssel bővíteni az óralátogatások jegyzőkönyvét. Az azóta eltelt időben készített óralátogatások már ennek megfelelő bővítéssel készültek. Az iskola a korábbi gyakorlat szerint a fejlesztési folyamatok minőségtényezőinek mérésével ellenőrizze tevékenységét. A fejlesztési folyamatok hatékonyság mutatóinak a vizsgálata adjon továbbra is visszajelzést a mérési folyamatokon, az indikátorokon keresztül. Az iskolavezetés minden pénzügyi kihatású tervével, problémájával, az alkalmazás feltételeivel kapcsolatosan továbbra is előzetesen egyeztessen a fenntartóval. További emberközpontú, a humán erőforrások fejlesztésére törekedő intézményi működést vár el a fenntartó az iskolavezetéstől. Folyamatosan működtetni szükséges az Ádám Jenő Zeneiskola Tehetségpontot. Két Tehetségnap volt a zeneiskolában 2013-ban, melyet nagy érdeklődés kísért a partner Tehetségpontok részéről is. A félévi, év végi vizsgák szakmailag eredményesek, színvonalasak. Az intézmény pozitívumai: Az intézmény elismerésre méltó hagyományokkal rendelkezik, fontosnak tartják a hagyományápolást, a hagyományteremtést, az előremutató tevékenység megbecsülését. Pl. az Ádám Jenő Zeneiskola 2014 májusában már nyolcadik alkalommal rendezheti meg az Országos Ádám Jenő Dalversenyt Szolnokon eddig a szakma országos elismerése mellett. A növendékek jól érzik magukat az intézményben, az iskolához való ragaszkodás segíti őket a sikeres zenetanulásban. A zeneiskola számára minden növendék fejlesztése fontos, a nevelőtestület örül az elért eredményeknek, illetve kiemelten törekszik a tehetséges tanulók fejlesztésére, a tehetségfejlesztésre. Ezzel párhuzamosan folyik a hátránnyal küzdő tanulók fejlesztése, előbbre juttatása is. 12

13 Az ellenőrzés tapasztalata alapján az intézmény működése megfelel a jogszabályi előírásoknak, a fenntartó által támasztott követelményeknek. Kiemelendő, hogy a gyermek, a növendék a legfontosabb az iskolában, az intézmény a növendékek zenei előbbre jutását, erkölcsi megerősítését szolgálja a közjó érdekében. Az iskola adottságai, kihasználtsága megfelelő. Az ellenőrzés során megállapítható, hogy az intézmény az alapdokumentumokban, szabályzatokban rögzített céloknak, eljárásrendeknek megfelel az alkalmazott eljárásaiban. A különféle erőforrások kihasználása megfelelő, a fenntartó néhány javaslattal élt a célszerű és hatékony működés erősítésére, így az értékelés, az eredmények mellett a továbbfejlesztés lehetőségét és (egyik lehetséges) módját is megmutatta. A fenntartói ellenőrzés alapján megköszöni a zeneiskola eredményes működését az iskolavezetésnek, a nevelőtestület tagjainak - a diákok és a szülők megelégedését tapasztalva a mérések alapján is. Szolnok,2013. június 30. a fenntartó Összhang alapítvány kuratóriuma 13

TÓTH ALADÁR ZENEISKOLA AMI. BESZÁMOLÓ 2013-2014. tanév

TÓTH ALADÁR ZENEISKOLA AMI. BESZÁMOLÓ 2013-2014. tanév BESZÁMOLÓ 2013-2014. tanév 1. Az intézmény környezete, partnerek, változások A Tóth Aladár Zeneiskola a főváros kulturális központjában működik. Ez egyszerre jelent működésében előnyt és hátrányt. Előnyt

Részletesebben

A Sashalmi Tanoda Általános Iskola Minőségirányítási Programja

A Sashalmi Tanoda Általános Iskola Minőségirányítási Programja A Sashalmi Tanoda Általános Iskola Minőségirányítási Programja Készítette: Olgyai Andrásné vezetésével Csőváriné Gurubi Judit és Forsthoffer Norbert Tartalomjegyzék 1. Az intézményi minőségirányítás alapjai

Részletesebben

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Hatályos: 2008. szeptember 1-jétől 1 Bevezető Törvényi előzmények A többször módosított 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról

Részletesebben

A BARTÓK BÉLA ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BARTÓK BÉLA ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BARTÓK BÉLA ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 TARTALOM 1. Általános rendelkezések a. Az SZMSZ célja, jogszabályi alapja 2. Az intézmény általános jellemzői

Részletesebben

KIVONAT. Kiskunhalas Város Képviselő-testületének 2007. december 03-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből.

KIVONAT. Kiskunhalas Város Képviselő-testületének 2007. december 03-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből. KIVONAT Kiskunhalas Város Képviselő-testületének 2007. december 03-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből. 344/2007. Kth Önkormányzati közoktatási intézményrendszer minőségirányítási programjának

Részletesebben

Budapest XXII. Kerületi Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti Iskola és Általános Iskola. 1 Az intézmény bemutatása... 7. 1.1 Iskolánk adatai 7

Budapest XXII. Kerületi Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti Iskola és Általános Iskola. 1 Az intézmény bemutatása... 7. 1.1 Iskolánk adatai 7 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Tartalom 1 Az intézmény bemutatása... 7 1.1 Iskolánk adatai 7 1.1.1 Jogszabályi háttér:... 9 1.1.2 Az intézmény vezetésének és közösségeinek kapcsolatai... 10 1.1.3 A kapcsolattartás

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA 2013 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

1. Intézményi minőségpolitika 1.1. Küldetésnyilatkozat 1.2. Minőségpolitikai nyilatkozat 1.3. Minőségfejlesztési célok

1. Intézményi minőségpolitika 1.1. Küldetésnyilatkozat 1.2. Minőségpolitikai nyilatkozat 1.3. Minőségfejlesztési célok Az iskola alapadatai Bevezető Tartalomjegyzék I.ÖNKORMÁNYZAT MINŐSÉGPOLITIKAI ELVÁRÁSAI 1.1. Alapfokú, középfokú és felnőtt nevelést-oktatást folytató iskolák feladatai II. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS

Részletesebben

REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA CEGLÉD A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA CEGLÉD A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA CEGLÉD A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A 11/2008(III.29.) OKM rendelet alapján átdolgozott Intézményi Minőségirányítási Program A KÖZOKTATÁSI TÖRVÉNY 133. (5) SZERINT A KÖZOKTATÁSI

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Arany János Általános Iskola és Gimnázium Budapest XII. Meredek utca 1. OM azonosító: 035289 2012. február Szerkesztette: Aszódi Judit igazgatóhelyettes 1 Legitimációs

Részletesebben

Integrált Pedagógiai Rendszer

Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Széchenyi István Körzeti Általános Iskolája Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Pedagógiai Programjának 10/8. sz.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAJENŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAJENŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAJENŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma:... Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma:... Fenntartói jóváhagyás dátuma:... Hatálybalépés dátuma:...

Részletesebben

Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szandaszőlősi Általános és Alapfokú (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szervezeti és működési szabályzat 2/67 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2747, Törtel Szt István tér 2. Tel: 06-53-376011, Fax:06-53-576509 Email: ts@tortelsuli.axelero.net SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Készítette: Minőségfejlesztési csoport

Részletesebben

Kaposvári Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 MUNKATERV. 2014-2015. tanév

Kaposvári Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 MUNKATERV. 2014-2015. tanév MUNKATERV 2014-2015. tanév Készült: 2014. augusztus 29. Jóváhagyta: Kinizsi Lakótelepi Tagiskola tantestülete Érvényes: 2015. augusztus 31. Medgyesi Irén Tagintézmény-vezető Tartalom 1. A tanév helyi rendje...

Részletesebben

Vásárhelyi László Alapfokú Művészeti Iskola OM 100921

Vásárhelyi László Alapfokú Művészeti Iskola OM 100921 Vásárhelyi László Alapfokú Művészeti Iskola OM 100921 Szervezeti és Működési Szabályzata Készítette: Demarcsek Györgyné igazgató Nyíregyháza, 2013. augusztus 23. Iktatószám: 2013/D/17/3 Verziószám: 6 -

Részletesebben

PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM KECSKEMÉT

PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM KECSKEMÉT PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM KECSKEMÉT 2013 KÉSZÍTETTE: SZABÓ ISTVÁN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok Név: Szabó István Sándor Születési hely és idő: Kecskemét,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat , Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: A Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola nevelőtestülete 1 Tartalomjegyzék I. A Szervezeti

Részletesebben

SZOMBATHELYI DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZOMBATHELYI DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZOMBATHELYI DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szombathely, 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. Működésünk keretei 4 Alaptevékenységek 4 Hatáskörök 4 2. Az iskola működési rendje

Részletesebben

A SZOLNOKI TISZAPARTI RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014.

A SZOLNOKI TISZAPARTI RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. A SZOLNOKI TISZAPARTI RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. Készítette: Nagy Györgyné A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium érvényes

Részletesebben

BEVEZETÉS. Az 1993. évi LXXIX törvény a közoktatásról. Minõségirányítási program az intézményben

BEVEZETÉS. Az 1993. évi LXXIX törvény a közoktatásról. Minõségirányítási program az intézményben BEVEZETÉS Az 1993. évi LXXIX törvény a közoktatásról Az intézményi minõségirányítási program elkészítését a törvény 40. -a írja elõ: (10) A közoktatási intézmény feladatai hatékony, törvényes és szakszerû

Részletesebben

Tartalom. Bevezető. 15. Egyéb jogszabály által szabályozandó de más szabályozásban nem szabályozható kérdések 16. Közzététel

Tartalom. Bevezető. 15. Egyéb jogszabály által szabályozandó de más szabályozásban nem szabályozható kérdések 16. Közzététel TRIOLA Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Bevezető Tartalom I. rész Az alapító okiratban foglaltak részletezése és egyéb szabályozások 1. Az intézmény adatai 2. Az intézmény neve

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének 2012. október 26-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének 2012. október 26-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Békési Kistérségi Iskola elmúlt évi munkájáról és működéséről Előkészítette: Kis Eszter igazgató Békési Kistérségi Iskola Véleményező Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság bizottság:

Részletesebben

AZ ANGOL-MAGYAR KÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ IDEGENFORGALMI ÉS NEMZETKÖZI VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLA és GIMNÁZIUM

AZ ANGOL-MAGYAR KÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ IDEGENFORGALMI ÉS NEMZETKÖZI VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLA és GIMNÁZIUM AZ ANGOL-MAGYAR KÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ IDEGENFORGALMI ÉS NEMZETKÖZI VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLA és GIMNÁZIUM Szervezeti és Működési Szabályzata 2012. 45/1 Tartalomjegyzék I. Bevezetés...

Részletesebben

Kazincbarcika Városi Önkormányzat közoktatási intézményrendszere működésének minőségirányítási programja 2009-2013.

Kazincbarcika Városi Önkormányzat közoktatási intézményrendszere működésének minőségirányítási programja 2009-2013. A 372/2008. (XII.19.) sz. Ökt. határozat melléklete Kazincbarcika Városi Önkormányzat közoktatási intézményrendszere működésének minőségirányítási programja 2009-2013. Készítette: Euron Szolgáltató Kft.

Részletesebben

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására Pályázat a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatói állására A pályázat kiírója: Törökbálint Város Önkormányzata 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály u. 79. Pályázó: Palkóné

Részletesebben

Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola. Helyi nevelési program

Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola. Helyi nevelési program Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola Helyi nevelési program 2. oldal Az iskola bemutatása Az iskola megnevezése: Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola Székhelye: 1165 Budapest, Mátyás király

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A köznevelési intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a szervezeti és

Részletesebben

Pedagógiai program D O R O G

Pedagógiai program D O R O G Zsigmondy Vilmos Gimnázium és Informatikai Szakközépiskola Dorog Otthon tér 3. 2511 Dorog Pf.: 8 33-431-675 dogim@freemail.hu Fax: 33-441-340 http://antares.dorogi-gimn.sulinet.hu Pedagógiai program Összeállította:

Részletesebben

Zimándy Ignác Általános Iskola

Zimándy Ignác Általános Iskola Beszámoló Zimándy Ignác Általános Iskola 2012 2013 Készítette : Palkóné Szabó Gabriella igazgató 1 Tartalomjegyzék 1. A Zimándy Ignác Általános Iskola tárgyi feltételeiről 3. oldal 1.1 Költségvetési-pénzügyi

Részletesebben