SZAKIRODALOM JEGYZÉKE HIVATKOZOTT IRODALOM JEGYZÉKE SORSZÁM SZERINTI LISTA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZAKIRODALOM JEGYZÉKE HIVATKOZOTT IRODALOM JEGYZÉKE SORSZÁM SZERINTI LISTA"

Átírás

1 129 HIVATKOZOTT IRODALOM JEGYZÉKE SORSZÁM SZERINTI LISTA LEVÉL A "HUMANIZMUSRÓL" in: Martin Heidegger: "...költőien lakozik az ember / Válogatott írások ; T-Twins Kiadó - Pompeji Kiadó, Budapest, Szeged, 1994, p ; [1] BEVEZETÉS A METAFIZIKÁBA IKON Kiadó, Budapest, 1995 ; [2] LÉT ÉS IDŐ Gondolat Kiadó, Budapest, 1989 ; [3] AZ ARITMETIKA ALAPJAI (1884) 1980, p ; [4] FOGALOM ÉS TÁRGY 1980, p ; [5] CANTERBURY SZENT ANZELM MONOLOGION / PROSLOGION Religio Könyvek, Az MTA Filozófiai Intézetének kiadása ; Budapest, 1991 ; [6] DIE GRUNDLAGEN DER ARITMETHIK: EINE LOGISCH-MATHEMATISCHE UNTERSUCHUNG ÜBER DEN BEGRIFF DER ZAHL Nachdruck der Ausgabe Breslau 1934, Darmstadt, 1961 ; [7] FÜGGVÉNY ÉS FOGALOM 1980, p ; [8] STEGMÜLLER, WOLFGANG METAPHYSIK, WISSENSCHAFT, SKEPSIS Wien, 1954 ; [9] THE PHILOSOPHY OF LOGICAL ATOMISM in: Bertrand Russell: Logic and Knowledge / Essays ; London 1956 ; [10] DIALOG MIT PÜNJER ÜBER EXISTENZ in: Frege, Gottlob: Nachgelassene Schriften und wissenschaftlicher Briefwechsel ; Erster Band: Nachgelassene Schriften ; Herausgegeben von H. Hermes, F. Kambartel und F. Kaulbach ; Hamburg, 1969, p ; [11] QUINE, WILLARD, VAN ORMAN A LOGIKA MÓDSZEREI Akadémiai Kiadó, Budapest, 1968 ; [12] PARSONS, TERENCE NONEXISTENT OBJECTS New Haven and London, Yale University Press ; 1980 ; [13] MEINONG, ALEXIUS ÜBER GEGENSTANDTHEORIE in: Alexius Meinong: Abhandlungen zur Erkenntnisstheorie und Gegenstandstheorie ; bearbeitet von R. Haller, Akademische Druck- und Verlagsanstalt, Graz - Austria, 1971, p ; [14]

2 130 MEINONG, ALEXIUS ZUR GEGENSTANDTHEORIE in: Reinhardt Grossmann: Meinong ; Routledge & Kegan Paul, London, Boston ; p ; [15] DÉNES, MAGDA A TÁRGY PROBLÉMÁJA BRENTANÓNÁL ÉS MEINONGNÁL / FEJEZETEK A TÁRGYELMÉLET TÖRTÉNETÉBŐL Doktori értekezés, Elek Nyomda Kő és Könyvnyomdai Műintézet, Budapest, 1933 ; [16] SCHRIFTEN ZUR LOGIK / AUS DEM NACHLASS Akademie Verlag, Berlin, 1973 ; [17] LESNIEWSKI, STANISŁAW COLLECTED WORKS Edited by S.J. Surma, J.T. Srzednicki, D.J. Barnett and V.F. Rickey ; The Hague ; Martinus Nijhoff ; 1992 ; [18] LUSCHEI, EUGENE C. THE LOGICAL SYSTEM OF LESNIEWSKI North-Holland Publishing Company, Amsterdam ; [19] PRIOR, A. N. EXISTENCE IN LESNIEWSKI AND RUSSELL in: Formal Systems and Recursive Functions ; Edited by Crossley, J. N., Dummett, M. A. E., Amsterdam, North-Holland, 1967 ; [20] PRIOR, A. N. NONENTITIES In: R. J. Butler (ed.): Analitical Philosophy ; Basil Blackwell, Oxford, 1962 ; p ; [21] G. HAVAS, KATALIN GONDOLKODÁS, NYELV, VALÓSÁG A LOGIKÁBAN Akadémiai Kiadó, Budapest, 1983 ; [22] EVANS, GARETH (edited by JOHN MCDOWELL) THE VARIETIES OF REFERENCE Clarendon Press, Oxford, Oxford University Press, New York, 1982 ; 23 JELENTÉS ÉS JELÖLET 1980, p ; [24] KANT, IMMANUEL A TISZTA ÉSZ KRITIKÁJA Filozófiai Írók Tára, Új Folyam, Hasonmás kiadás, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1981 ; [25] KANT, IMMANUEL DER EINZIG MÖGLICHE BEWEISGRUND ZU EINER DEMONSTRATION DES DASEINS GOTTES in: Kant's Gesammelte Schriften, Band II., Vorkritische Schriften II., G. Reimer Verlag, Berlin, 1905, p ; [26] CANTERBURY SZENT ANZELM ANSELMUS VÉDŐBESZÉDE GAUNILÓVAL SZEMBEN in: Canterbury Szent Anzelm: Monologion / Proslogion ; Religio Könyvek, Az MTA Filozófiai Intézetének kiadása, Budapest, 1991, p ; [27] GAUNILO GAUNILO KÖNYVE A BALGATAG VÉDELMÉBEN in: Canterbury Szent Anzelm: Monologion / Proslogion ; Religio Könyvek, Az MTA Filozófiai Intézetének kiadása, Budapest, 1991, p ; [28] PARMENIDÉSZ A TERMÉSZETRŐL in:görög gondolkodók 1.,Thalésztől Anaxagoraszig ; Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1996 ; p ; 29 ARISZTOTELÉSZ METAFIZIKA Az Akadémia Filozófiai Könyvtára, Kiadja a Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai Bizottsága, 9. Budapest, 1936, Reprint ex Hungaria, Hatágú Síp Alapítvány, 1992 ; [30]

3 131 MI A METAFIZIKA? in : Martin Heidegger: "...költőien lakozik az ember / Válogatott írások ; T-Twins Kiadó - Pompeji Kiadó, Budapest, Szeged, 1994, p ; [31] WEISSMAHR, BÉLA, SJ ONTOLÓGIA / FILOZÓFIAI TANFOLYAM, 1. Mérleg-Távlatok, Bécs - Budapest - München, 1992 ; [32] FILOZÓFIAI FEJLŐDÉSEM Budapest, 1968 ; [33] MISZTICIZMUS ÉS LOGIKA Budapest, 1976 ; [34] ROZSNYAI, ERVIN AZ IGAZSÁG PARADOXONJAI Gondolat Kiadó, Budapest, 1989 ; 35 FOGALOMÍRÁS, A TISZTA GONDOLKODÁS FORMULANYELVE, AZ ARITMETIKA NYELVÉNEK MINTÁJA SZERINT 1980, p ; [36] CARNAP, RUDOLF MEANING AND NECESSITY / A STUDY IN SEMANTICS AND MODAL LOGIC Chicago, 1956 ; [37] COUTTURAT, LOUIS LA LOGIQUE DE LEIBNIZ Paris, 1966 ; [38] WILLIAMS, C. J. F. WHAT IS EXISTENCE? Clarendon Press, Oxford, 1981 ; [39] INTRODUCTION TO THE MATHEMATICAL PHILOSOPHY London, 1919 ; [40] WITTGENSTEIN, LUDWIG LOGIKAI-FILOZÓFIAI ÉRTEKEZÉS / TRACTATUS LOGICO-PHILOSOPHICUS Akadémiai Kiadó, Budapest, 1989 ; [41] ERDEI, LÁSZLÓ DIALEKTIKUS LOGIKA Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Jegyzet (kézirat), Tankönyvkiadó, Budapest, 1980 ; [42] ERDEI, LÁSZLÓ AZ ÍTÉLET DIALEKTIKUS LOGIKAI ELMÉLETE Akadémiai Kiadó, Budapest, 1971 ; [43] RUZSA, IMRE ; MÁTÉ ANDRÁS BEVEZETÉS A MODERN LOGIKÁBA Osiris Kiadó, Budapest, 1997 ; 44 RUZSA, IMRE A SZIMBOLIKUS LOGIKA ELEMEI Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar Jegyzete, Kézirat ; Tankönyvkiadó, Budapest, 1980 ; [45] VOJSVILLO, J., K. A FOGALOM Gondolat Kiadó, Budapest, 1978 ; 46

4 132 AZ ARITMETIKA ALAPTÖRVÉNYEI, I. KÖTET (1893) 1980, p ; [47] BRIEF AN HUSSERL VOM 24-STEN MAI in: Frege, Gottlob: Nachgelassene Schriften und wissenschaftlicher Briefwechsel ; Zweiter Band: Wissenschaftlicher Briefwechsel ; Herausgegeben von H. Hermes, F. Kambartel und F. Kaulbach ; Hamburg, 1976, p ; [48] RUZSA, IMRE (szerkesztő) SZIMBOLIKUS LOGIKA / III. KÖTET / NEM KLASSZIKUS LOGIKA Szerkesztette: Ruzsa Imre ; Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar Jegyzete, Kézirat ; Tankönyvkiadó, Budapest, 1974 ; [49] PARDEY, ULRICH IDENTITAET, EXISTENZ UND REFLEXIVITAET / SPRACHANALYTISCHE UNTERSUCHUNGEN ZUR DESKRIPTIVEN METAPHYSIK Beltz-Athenaeum Verlag, Weinheim, 1994 ; [50] STEGMÜLLER, W. HAUPTSTRÖMUNGEN DER GEGENWARTSPHILOSOPHIE, BAND I. Stuttgart, 1965 ; [51] RUZSA, IMRE (szerkesztő) SZIMBOLIKUS LOGIKA / II. KÖTET / A KLASSZIKUS LOGIKA KITERJESZTÉSE Szerkesztette: Ruzsa Imre ; Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar Jegyzete, Kézirat ; Tankönyvkiadó, Budapest, 1974 ; [52] PÓLOS, LÁSZLÓ - RUZSA, IMRE BEVEZETÉS A LOGIKÁBA Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Jegyzet, Kézirat, Tankönyvkiadó, Budapest, 1988 ; 53

5 133 A TÉMÁVAL KAPCSOLATOS BETŰREND SZERINTI LISTA ADAMS, R. M. THE LOGICAL STRUCTURE OF ANSELM'S ARGUMENTS The Philosophical Review ; 80 (1971) ; p ALANEN, LILLI ON DESCARTES'S ARGUMENT FOR DUALISM AND THE DISTINCTION BETWEEN DIFFERENT KINDS OF BEING in: Hintikka, Jaakko - Knuuttila, Simo (eds.): The Logic of Being / Historical Studies ; D. Reidel Publishing Company, Dordrecht/Boston/Lancaster/Tokyo, 1986, p ALLEN, R.E. THE ONTOLOGICAL ARGUMENT The Philosophical Review ; 1961, 70. kötet, 1. szám, p ALSTON, WILLIAM P. ONTOLOGICAL COMMITMENT Philosophical Studies 9 (1958), p ALTRICHTER, FERENC FOGALOM ÉS LÉT: LOGIKAI ÚT ISTENHEZ? Világosság: 1970/6, p ALTRICHTER, FERENC FOGALOM ÉS LÉT Világosság: 1977/11, p ARISZTOTELÉSZ METAFIZIKA Az Akadémia Filozófiai Könyvtára, Kiadja a Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai Bizottsága, 9. Budapest, 1936, Reprint ex Hungaria, Hatágú Síp Alapítvány, 1992 ; [30] AYER, A. J. NEGATION Journal of Philosophy, 49 (1952) ; in : AYER, A.J. : Philosophical Essays ; London, 1963, p AYER, A. J. THE IDENTITY OF INDISCERNIBLES In: Ayer, A. J.: Philosophical Essays, New York, St. Martin Press, London, Macmillan, BACH, KENT FAILED REFERENCE AND FEIGNED REFERENCE : MUCH ADO ABOUT NOTHING in: Rudolf Haller (ed.): Non-existence and Predication ; Grazer Philosophische Studien, Internationale Zeitschrift für Analytische Philosophie, gemeinsam mit K. Acham - R.M. Chisholm - E. Topitsch - O. Weinberger, herausgegeben von Rudolf Haller, Band 25/ /1986, Amsterdam: Rodopi, 1986, p BARCAN MARCUS, RUTH POSSIBILIA AND POSSIBLE WORDS in: Rudolf Haller (ed.): Non-existence and Predication ; Grazer Philosophische Studien, Internationale Zeitschrift für Analytische Philosophie, gemeinsam mit K. Acham - R.M. Chisholm - E. Topitsch - O. Weinberger, herausgegeben von Rudolf Haller, Band 25/ /1986, Amsterdam : Rodopi, 1986, p CANTERBURY SZENT ANZELM MONOLOGION / PROSLOGION Religio Könyvek, Az MTA Filozófiai Intézetének kiadása ; Budapest, 1991 ; [6] CANTERBURY SZENT ANZELM ANSELMUS VÉDŐBESZÉDE GAUNILÓVAL SZEMBEN in: Canterbury Szent Anzelm: Monologion / Proslogion ; Religio Könyvek, Az MTA Filozófiai Intézetének kiadása, Budapest, 1991, p ; [27] CARGILE, JAMES PARADOXES Cambridge, Cambridge University Press, 1962.

6 134 CARL, WOLFGANG EXISTENZ UND PREDIKATION / SPRACHANALYTISCHE UNTERSUCHUNGEN ZUR EXISTENZAUSSAGEN Verlag C. H. Beck, München, CARL, WOLFGANG BERTRAND RUSSELL : THEORY OF DESCRIPTION / IHRE LOGISCHE UND ERKENNTNISSTHEORETISCHE BEDEUTUNG in: Grundprobleme der grossen Philosophen, Philosophie der Gegenwart I., Herausgegeben von Joseph Speck, Vandenhoeck Ruprecht in Göttingen, 1972, p CARNAP, RUDOLF MEANING AND NECESSITY / A STUDY IN SEMANTICS AND MODAL LOGIC Chicago, 1956 ; [37] CHISHOLM, RODERICK, M. BEYOND BEING AND NON-BEING Philosophical Studies 24 (1973), p CHISHOLM, RODERICK, M. HOMELESS OBJECTS Revue Internationale de Philosophie, 104/5 (1973), p COUTTURAT, LOUIS LA LOGIQUE DE LEIBNIZ Paris, 1966 ; [38] DÉNES, MAGDA A TÁRGY PROBLÉMÁJA BRENTANÓNÁL ÉS MEINONGNÁL / FEJEZETEK A TÁRGYELMÉLET TÖRTÉNETÉBŐL Doktori értekezés, Elek Nyomda Kő és Könyvnyomdai Műintézet, Budapest, 1933 ; [16] DUMMETT, MICHAEL THE LOGICAL BASIS OF METAPHYSICS Harvard University Press, Cambridge, Massechusetts, DUMMETT, MICHAEL FREGE: PHILOSOPHY OF LANGUAGE London, Duckworth, DUMMETT, MICHAEL FREGE: PHILOSOPHY OF MATHEMATICS London, Duckworth, ERDEI, LÁSZLÓ DIALEKTIKUS LOGIKA Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Jegyzet (kézirat), Tankönyvkiadó, Budapest, 1980 ; [42] ERDEI, LÁSZLÓ AZ ÍTÉLET DIALEKTIKUS LOGIKAI ELMÉLETE Akadémiai Kiadó, Budapest, 1971 ; [43] EVANS, GARETH (edited by JOHN MCDOWELL) THE VARIETIES OF REFERENCE Clarendon Press, Oxford, Oxford University Press, New York, 1982 ; 23 FINDLAY, J.N. MEINONG'S THEORY OF OBJECTS AND VALUES Oxford at the Clarendon Press, Oxford, FINE, KIT REASONING WITH ARBITRARY OBJECTS Basil Blackwell, Oxford, FINE, KIT THE PROBLEM OF NON-EXISTENCE / I. INTERNALISM Topoi 1 (1982), p FORGIE, J. W. FREGE 'S OBJECTION TO THE ONTOLOGICAL ARGUMENT Nous, 6 (1972), p

7 135 AZ ARITMETIKA ALAPJAI (1884) 1980, p ; [4] FOGALOM ÉS TÁRGY 1980, p ; [5] DIE GRUNDLAGEN DER ARITMETHIK: EINE LOGISCH-MATHEMATISCHE UNTERSUCHUNG ÜBER DEN BEGRIFF DER ZAHL Nachdruck der Ausgabe Breslau 1934, Darmstadt, 1961 ; [7] FÜGGVÉNY ÉS FOGALOM 1980, p ; [8] DIALOG MIT PÜNJER ÜBER EXISTENZ in: Frege, Gottlob: Nachgelassene Schriften und wissenschaftlicher Briefwechsel ; Erster Band: Nachgelassene Schriften ; Herausgegeben von H. Hermes, F. Kambartel und F. Kaulbach ; Hamburg, 1969, p ; [11] AZ ARITMETIKA ALAPTÖRVÉNYEI, I. KÖTET (1893) 1980, p ; [47] BRIEF AN HUSSERL VOM 24-STEN MAI in: Frege, Gottlob: Nachgelassene Schriften und wissenschaftlicher Briefwechsel ; Zweiter Band: Wissenschaftlicher Briefwechsel ; Herausgegeben von H. Hermes, F. Kambartel und F. Kaulbach ; Hamburg, 1976, p ; [48] SCHRIFTEN ZUR LOGIK / AUS DEM NACHLASS Akademie Verlag, Berlin, 1973 ; [17] JELENTÉS ÉS JELÖLET 1980, p ; [24] FOGALOMÍRÁS, A TISZTA GONDOLKODÁS FORMULANYELVE, AZ ARITMETIKA NYELVÉNEK MINTÁJA SZERINT 1980, p ; [36] G. HAVAS, KATALIN GONDOLKODÁS, NYELV, VALÓSÁG A LOGIKÁBAN Akadémiai Kiadó, Budapest, 1983 ; [22] GAUNILO GAUNILO KÖNYVE A BALGATAG VÉDELMÉBEN in: Canterbury Szent Anzelm: Monologion / Proslogion ; Religio Könyvek, Az MTA Filozófiai Intézetének kiadása, Budapest, 1991, p ; [28] GROSSMANN, REINHARDT FREGE S ONTOLOGY The Philosophical Review ; 1961, 70. kötet, 1. szám, p HAAPARANTA, LEILA ON FREGE' S CONCEPT OF BEING In: Hintikka, Jaakko - Knuuttila, Simo (eds.): The Logic of Being / Historical Studies Reidel Publishing Company, Dordrecht/Boston/Lancaster/Tokyo, 1986, p

8 136 LEVÉL A "HUMANIZMUSRÓL" in : Martin Heidegger: "...költőien lakozik az ember / Válogatott írások ; T-Twins Kiadó - Pompeji Kiadó, Budapest, Szeged, 1994, p ; [1] BEVEZETÉS A METAFIZIKÁBA IKON Kiadó, Budapest, 1995 ; [2] LÉT ÉS IDŐ Gondolat Kiadó, Budapest, 1989 ; [3] MI A METAFIZIKA? in : Martin Heidegger: "...költőien lakozik az ember / Válogatott írások ; T-Twins Kiadó - Pompeji Kiadó, Budapest, Szeged, 1994, p ; [31] HINTIKKA, JAAKKO KANT ON EXISTENCE, PREDICATION, AND THE ONTOLOGICAL ARGUMENT In: Hintikka, Jaakko - Knuuttila, Simo (eds.): The Logic of Being / Historical Studies, Reidel Publishing Company, Dordrecht/Boston /Lancaster/Tokyo, 1986, p KANT, IMMANUEL A TISZTA ÉSZ KRITIKÁJA Filozófiai Írók Tára, Új Folyam, Hasonmás kiadás, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1981 ; [25] KANT, IMMANUEL DER EINZIG MÖGLICHE BEWEISGRUND ZU EINER DEMONSTRATION DES DASEINS GOTTES in: Kant' s Gesammelte Schriften, Band II., Vorkritische Schriften II., G. Reimer Verlag, Berlin, 1905, p ; [26] KRAMPITZ, KARL-HEINZ EXISTENZAUSSAGEN UND EXISTENZDEFINITIONEN Philosophie, Thematische Information, Heft 2 (1988) Akademie für Gesellschaftswissenschaften, Zentralstelle für philosophische Information und Dokumentation, p LAMBERT, K. NOTES ON FREE DESCRIPTION THEORY: SOME PHILOSOPHICAL ISSUES AND CONCEQUENCES Journal of Philosophical Logic, 1972, 1. kötet, 2. szám, p LEJEWSKI, CZESLAW LOGIC AND EXISTENCE British Journal for the Philosophy of Science, 5 (1954), p LESNIEWSKI, STANISŁAW COLLECTED WORKS Edited by S.J. Surma, J.T. Srzednicki, D.J. Barnett and V.F. Rickey ; The Hague ; Martinus Nijhoff ; 1992 ; [18] LUSCHEI, EUGENE C. THE LOGICAL SYSTEM OF LESNIEWSKI North-Holland Publishing Company, Amsterdam ; [19] MEINONG, ALEXIUS ÜBER GEGENSTANDTHEORIE in: Alexius Meinong: Abhandlungen zur Erkenntnisstheorie und Gegenstandstheorie ; bearbeitet von R. Haller, Akademische Druck- und Verlagsanstalt, Graz - Austria, 1971, p ; [14] MEINONG, ALEXIUS ZUR GEGENSTANDTHEORIE in: Reinhardt Grossmann: Meinong ; Routledge & Kegan Paul, London, Boston, p ; [15] MOORE, G. E. IS EXISTENCE A PREDICATE? In: Moore, G. E.: Philosophical Papers, London, 1963 In: Flew, Antony (ed.): Logic and Language (Second Series) ; Oxford, Basil Blackwell, 1966, p

9 137 PARDEY, ULRICH IDENTITAET, EXISTENZ UND REFLEXIVITAET / SPRACHANALYTISCHE UNTERSUCHUNGEN ZUR DESKRIPTIVEN METAPHYSIK Beltz-Athenaeum Verlag, Weinheim, 1994 ; [50] PARMENIDÉSZ A TERMÉSZETRŐL in:görög gondolkodók 1., Thalésztől Anaxagoraszig ; Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1996 ; p ; 29 PARSONS, TERENCE NONEXISTENT OBJECTS New Haven and London, Yale University Press ; 1980 ; [13] PÓLOS, LÁSZLÓ - RUZSA, IMRE BEVEZETÉS A LOGIKÁBA Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Jegyzet, Kézirat, Tankönyvkiadó, Budapest, 1988 ; 53 PRIOR, A. N. EXISTENCE IN LESNIEWSKI AND RUSSELL in: Formal Systems and Recursive Functions ; Edited by Crossley, J. N., Dummett, M. A. E., Amsterdam, North-Holland, 1967 ; [20] PRIOR, A. N. NONENTITIES In: R. J. Butler (ed.): Analitical Philosophy ; Basil Blackwell, Oxford, 1962, p ; [21] PHILOSOPHY OF LOGIC Prentice - Hall Foundation of Philosophy, Englewood Cliffs, N.Y., FROM A LOGICAL POINT OF VIEW / LOGO-PHILOSOPHICAL ESSAYS Harvard University Press, Cambridge, Mass., THE WAYS OF PARADOX AND OTHER ESSAYS Random House, New York, WORD AND OBJECT MIT Press, Massachusetts, London New York, ONTOLOGICAL RELATIVITY AND OTHER ESSAYS Columbia University Press, New York, SELECTED LOGIC PAPERS Random House, New York, NOTES ON EXISTENCE AND NECESSITY In: L. Linsk (ed.): Semantics and the Philosophy of Language, The University of Illinois Press, Urbana, EXISTENCE AND QUANTIFICATION in: Willard van Orman Quine: Ontological Relativity and Other Essays ; Columbia University Press ; 1969, p QUINE, WILLARD, VAN ORMAN A LOGIKA MÓDSZEREI Akadémiai Kiadó, Budapest, 1968 ; [12] ROZSNYAI, ERVIN AZ IGAZSÁG PARADOXONJAI Gondolat Kiadó, Budapest, 1989 ; 35 THE PHILOSOPHY OF LOGICAL ATOMISM in: Bertrand Russell: Logic and Knowledge / Essays ; London, 1956 ; [10]

10 138 FILOZÓFIAI FEJLŐDÉSEM Budapest, 1968 ; [33] MISZTICIZMUS ÉS LOGIKA Budapest, 1976 ; [34] INTODUCTION TO THE MATHEMATICAL PHILOSOPHY London, 1919 ; [40] AN INQUIRY INTO MEANING AND TRUTH / THE WILLIAM JAMES LECTURES FOR 1940, DELIVERED AT HARVARD UNIVERSITY BY BERTRAND RUSSELL Routledge, London, reprinted RUSSELL,BERTRAND THE PRINCIPLES OF MATHEMATICS Routledge, London, reprinted RUZSA, IMRE ; MÁTÉ ANDRÁS BEVEZETÉS A MODERN LOGIKÁBA Osiris Kiadó, Budapest, 1997 ; 44 RUZSA, IMRE A SZIMBOLIKUS LOGIKA ELEMEI Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar Jegyzete, Kézirat ; Tankönyvkiadó, Budapest, 1980 ; [45] RUZSA, IMRE LOGIKAI SZINTAXIS ÉS SZEMANTIKA / 1. KÖTET Akadémiai Kiadó, Budapest, RUZSA, IMRE LOGIKAI SZINTAXIS ÉS SZEMANTIKA / 2. KÖTET Akadémiai Kiadó, Budapest, RUZSA, IMRE - URBÁN, JÁNOS A MATEMATIKA NÉHÁNY FILOZÓFIAI PROBLÉMÁJÁRÓL Tankönyvkiadó, Budapest, RUZSA, IMRE (szerkesztő) SZIMBOLIKUS LOGIKA, III. KÖTET, NEM KLASSZIKUS LOGIKA Szerkesztette: RUZSA IMRE ; Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar Jegyzete, Kézirat ; Tankönyvkiadó, Budapest, 1974 ; [49] RUZSA, IMRE (szerkesztő) SZIMBOLIKUS LOGIKA / II. KÖTET / A KLASSZIKUS LOGIKA KITERJESZTÉSE Szerkesztette: Ruzsa Imre ; Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar Jegyzete, Kézirat ; Tankönyvkiadó, Budapest, 1974 ; [52] SAINSBURY, R. M. PARADOXES Cambridge, SALMON, NATHAN FREGE S PUZZLE Cambridge / Mass., MIT Press, SCHIRN, MATTHIAS (Hrsg.) STUDIEN ZU FREGE II. / LOGIK UND SPRACHPHILOSOPHIE Friedrich Frommann Verlag, Günther Holzboog GmbH Co, Stuttgart-Bad Cannstatt, SLUGA, HANS D. GOTTLOB FREGE Routledge and Kegan Paul, London, Boston and Henley, STEGMÜLLER, WOLFGANG METAPHYSIK, WISSENSCHAFT, SKEPSIS Wien, 1954 ; [9]

11 139 STEGMÜLLER, W. HAUPTSTRÖMUNGEN DER GEGENWARTSPHILOSOPHIE, BAND I. Stuttgart, 1965 ; [51] STELZNER, WERNER (Hrsg.) PHILOSOPHIE UND LOGIK / FREGE-KOLLOQUIEN, JENA 1989/1991 Walter de Gruyter, Berlin, New York, STRAWSON, P. F. (ed.) IS EXISTENCE NEVER A PREDICATE? Critica I., Mexico 1967, p VICK, G.R. EXISTENCE WAS A PREDICATE FOR KANT Kant Studien, 1970, 61. kötet., 3. p VOJSVILLO, J., K. A FOGALOM Gondolat Kiadó, Budapest, 1978 ; 46 WEISSMAHR, BÉLA, SJ ONTOLÓGIA / FILOZÓFIAI TANFOLYAM, 1. Mérleg-Távlatok, Bécs - Budapest - München, 1992 ; [32] WILLIAMS, C. J. F. WHAT IS EXISTENCE? Clarendon Press, Oxford, 1981 ; [39] WILLIAMS, C.J.F. WHAT IS IDENTITY? Oxford, 1989 WITTGENSTEIN, LUDWIG LOGIKAI-FILOZÓFIAI ÉRTEKEZÉS / TRACTATUS LOGICO-PHILOSOPHICUS Akadémiai Kiadó, Budapest, 1989 ; [41]

A kurzus előfeltétele(i): - A jegyszerzés módja(i): kollokvium Követelmények: a generatív fonológia modern módszereinek készségszintű elsajátíttatása

A kurzus előfeltétele(i): - A jegyszerzés módja(i): kollokvium Követelmények: a generatív fonológia modern módszereinek készségszintű elsajátíttatása A kurzus kódja: BBN-NYT-221, ENN-101, ZAN-NY05, ZAN-MNF01, ZAN-SN01, ZAN- NU01 A kurzus címe: Fonológia I A kurzus címe (angolul): Phonology I A kurzus előadója: Törkenczy Miklós A kurzus előfeltétele(i):

Részletesebben

Anrás Kovács - Publications Books, monographs

Anrás Kovács - Publications Books, monographs Anrás Kovács - Publications Books, monographs 1) Anti-Semitism among Hungarian College and University Students. (with György Fischer) International Perspectives, vol. 27. American Jewish Committee, New

Részletesebben

In Szabó Márton Kiss Balázs Boda Zsolt szerk.: Szövegváltozatok a politikára: Nyelv,

In Szabó Márton Kiss Balázs Boda Zsolt szerk.: Szövegváltozatok a politikára: Nyelv, Bender, John Wellbery, David E.: Retorikusság: a retorika modernkori visszatérése. Fordította Boda Zsolt. [John Bender és David E. Wellbery: Rhetoricality: On the Modernist Return of Rhetoric. In John

Részletesebben

Nyíri Kristóf A tiszta kép kritikája. Szemlélet, fogalom, séma * ELÔKÉP

Nyíri Kristóf A tiszta kép kritikája. Szemlélet, fogalom, séma * ELÔKÉP VILÁGOSSÁG 2004/6. Nyíri Kristóf A tiszta kép kritikája Nyíri Kristóf A tiszta kép kritikája Szemlélet, fogalom, séma * ELÔKÉP 1804-ben bekövetkezett halála előtt néhány évvel jegyezte fel Kant a Tiszta

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BIBLIOGRÁFIA

TÁJÉKOZTATÓ BIBLIOGRÁFIA TÁJÉKOZTATÓ BIBLIOGRÁFIA A SEMMELWEIS IGNÁCRA VONATKOZÓ ÖNÁLLÓ MŰVEKRŐL A nagyobb könyvrészletek és különlenyomatok adataival együtt (A kiadványok megjelenésének időrendjében) Az összeállítás a Magyar

Részletesebben

Túl az iskolafilozófiákon

Túl az iskolafilozófiákon 01Nyiri(3).qxd 2005.06.09. 10:32 Page 7 Túl az iskolafilozófiákon Nyíri Kristóf Karl Popper szerint a filozófiák s kivált a filozófiai iskolák azáltal hajlamosak az elfajzásra, a filozófiák azáltal korcsosulnak

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓK TOMKA BÉLA. ÖNÁLLÓ KÖNYVEK / MONOGRÁFIÁK Európa társadalomtörténete a 20. században. Budapest: Osiris Kiadó, 2009. 646 o.

PUBLIKÁCIÓK TOMKA BÉLA. ÖNÁLLÓ KÖNYVEK / MONOGRÁFIÁK Európa társadalomtörténete a 20. században. Budapest: Osiris Kiadó, 2009. 646 o. PUBLIKÁCIÓK TOMKA BÉLA A) PUBLIKÁCIÓK A PHD FOKOZAT MEGSZERZÉSE UTÁN ÖNÁLLÓ KÖNYVEK / MONOGRÁFIÁK Európa társadalomtörténete a 20. században. Budapest: Osiris Kiadó, 2009. 646 o. A jóléti állam Európában

Részletesebben

[Erdélyi Magyar Adatbank] Nyelvmentés vagy nyelvárulás? Vita a határon túli magyar nyelvhasználatról. A kötetben szereplő * és idézett munkák

[Erdélyi Magyar Adatbank] Nyelvmentés vagy nyelvárulás? Vita a határon túli magyar nyelvhasználatról. A kötetben szereplő * és idézett munkák A kötetben szereplő * és idézett munkák ABD-EL-JAWAD, Hassan R. S. 1992: Is Arabic a pluricentric language? Clyne (ed.): Pluricentric Languages. Differing Norms in Different Nations. Mouton de Gruyter,

Részletesebben

Body, Epistemology, Interpretation

Body, Epistemology, Interpretation Kristóf Fenyvesi Body, Epistemology, Interpretation Friedrich Nietzsche and Karl Kerényi Orestes persecuted by the Erinyes; Poniatowski, T968 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Kristóf Fenyvesi Body, Epistemology, Interpretation

Részletesebben

A Magyar Filozófiai Szemle bibliográfiája 2013/1.

A Magyar Filozófiai Szemle bibliográfiája 2013/1. A Magyar Filozófiai Szemle bibliográfiája 2013/1. Összeállította: Lengyel Zsuzsanna Mariann A válogatás a könyvkiadók kínálata és az Országos Széchényi Könyvtár online adatbázisa alapján, a teljesség igénye

Részletesebben

S E L E C T E D L I S T O F P U B L I C A T I O N S

S E L E C T E D L I S T O F P U B L I C A T I O N S 1 S E L E C T E D L I S T O F P U B L I C A T I O N S By Professor László CSABA /incomplete, as of June, 2015/ I. MONOGRAPHS 1. Eastern Europe in the World Economy. Cambridge and New York: Cambridge University

Részletesebben

ÁMOR ÉS HYMEN. A fiatal Székely Bertalan szerelmi történetei

ÁMOR ÉS HYMEN. A fiatal Székely Bertalan szerelmi történetei Bicskei Éva ÁMOR ÉS HYMEN A fiatal Székely Bertalan szerelmi történetei AKADÉMIAI KIADÓ BUDAPEST 2010 A kötet megjelenését a Magyar Tudományos Akadémia Könyv- és Folyóirat-kiadó Bizottsága, valamint a

Részletesebben

ISSN: 2062-2597 2013/12

ISSN: 2062-2597 2013/12 Kaleidoscope ISSN: 2062-2597 2013/12 7. szám Népegészségtani Intézet orvostörténeti csoportjának online folyóirata a Kaleidoscope Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Folyóirat első száma megjelent:

Részletesebben

Russell az én jelentésérôl és az Én azonosításáról

Russell az én jelentésérôl és az Én azonosításáról Világosság 2005/12. Ismeretség és fogalom Ambrus Gergely Russell az én jelentésérôl és az Én azonosításáról Az alábbiakban Russell különböző elképzeléseit vizsgálom az én jelentésével, az Én metafizikájával,

Részletesebben

IDÔ ÉS MOBILREND. Nyíri Kristóf

IDÔ ÉS MOBILREND. Nyíri Kristóf Nyíri Kristóf IDÔ ÉS MOBILREND Idôbeosztásunk útközbeni ismétlôdô átrendezése a mobiltelefon egyik alapvetô alkalmazásmódjává vált. A mobilkommunikáció kölcsönös mozgásunkat nemcsak térben, hanem idôben

Részletesebben

NEHOGY ÉRVGYŰLÖLŐK LEGYÜNK. Tanulmánykötet Máté András 60. születésnapjára

NEHOGY ÉRVGYŰLÖLŐK LEGYÜNK. Tanulmánykötet Máté András 60. születésnapjára NEHOGY ÉRVGYŰLÖLŐK LEGYÜNK Tanulmánykötet Máté András 60. születésnapjára Budapest, 2013 A kötet megjelenését támogatták: a szerzők, valamint Bárdos Judit, Betegh Gábor, Bitai Tamás, Bodnár István, Borbély

Részletesebben

MAGYAR FILOZÓFIAI SZEMLE

MAGYAR FILOZÓFIAI SZEMLE MAGYAR FILOZÓFIAI SZEMLE 2011/1 (55. évfolyam) A Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai Bizottságának folyóirata Irracionalitás 2011-1.indd 1 2011.06.22. 13:57:46 2011-1.indd 2 2011.06.22. 13:57:47 Tartalom

Részletesebben

KÁROLY BÁRD EDUCATION, DEGREES WORK EXPERIENCE. Professor; Director of the Human Rights Program

KÁROLY BÁRD EDUCATION, DEGREES WORK EXPERIENCE. Professor; Director of the Human Rights Program KÁROLY BÁRD PERSONAL Date of birth: 7 May 1951 Place of birth: Budapest (Hungary) Nationality: Hungarian Tel: + 361 3273023 or +3613273294 Fax: +361 3273198 E-mail: bardk@ceu.hu or bard@ajk.elte.hu 1975

Részletesebben

NYELVFEJLÔDÉSI SZÛRÔVIZSGÁLAT (PPL)

NYELVFEJLÔDÉSI SZÛRÔVIZSGÁLAT (PPL) PLÉH CSABA PALOTÁS GÁBOR LÔRIK JÓZSEF NYELVFEJLÔDÉSI SZÛRÔVIZSGÁLAT (PPL) AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST A könyv az Oktatási Minisztérium támogatásával, a Felsôoktatási Pályázatok Irodája által lebonyolított

Részletesebben

A VALLÁSI TAPASZTALAT MINT FENO ME- NOLÓGIAI TAPASZTALAT. VALLÁSI ÉLET ÉS FENOMENOLÓGIAI MÓDSZER KAPCSOLATA A FIATAL HEIDEGGER GONDOLKODÁSÁBAN 1

A VALLÁSI TAPASZTALAT MINT FENO ME- NOLÓGIAI TAPASZTALAT. VALLÁSI ÉLET ÉS FENOMENOLÓGIAI MÓDSZER KAPCSOLATA A FIATAL HEIDEGGER GONDOLKODÁSÁBAN 1 JANI ANNA A VALLÁSI TAPASZTALAT MINT FENO ME- NOLÓGIAI TAPASZTALAT. VALLÁSI ÉLET ÉS FENOMENOLÓGIAI MÓDSZER KAPCSOLATA A FIATAL HEIDEGGER GONDOLKODÁSÁBAN 1 John D. Caputo 2 Heidegger gondolkodói pályájának

Részletesebben

19 20. századi kiadói jelvények

19 20. századi kiadói jelvények Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Irodalomtudományi Doktori Iskola PhD értekezés 19 20. századi kiadói jelvények A jelvényhasználat elve és gyakorlata Témavezető Dr. V. Ecsedy Judit Országos

Részletesebben

Kálmán C. György publikációi

Kálmán C. György publikációi Kálmán C. György publikációi 1. 1990-ig (a) külföldön kiadott könyv vagy könyvrészlet 1. Hungary. In: New Literary History International Bibliography of literary theory and interpretation 1984-1985. Baltimore:

Részletesebben

Mészáros Judit. az Önök Bizottsága. Ferenczi Sándor, a budapesti iskola és a pszichoanalitikus emigráció AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST

Mészáros Judit. az Önök Bizottsága. Ferenczi Sándor, a budapesti iskola és a pszichoanalitikus emigráció AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST Mészáros Judit az Önök Bizottsága Ferenczi Sándor, a budapesti iskola és a pszichoanalitikus emigráció AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST Jánosnak és Daniniak hálával és útravalóként Tartalom Előszó (André Haynal)

Részletesebben

Európa és a világ történelmi perspektívában

Európa és a világ történelmi perspektívában Európa és a világ történelmi perspektívában Programleírás Bóka Éva, PhD, Dr. habil Információk hallgatóimnak: http://www.eva-boka.name A kurzus a tanár előadásaira, és az előadásokba beépített hallgatói

Részletesebben

LÉNYEGSZERŰ STÍLUSJEGYEK BARTÓK RITMUSRENDSZERÉBEN

LÉNYEGSZERŰ STÍLUSJEGYEK BARTÓK RITMUSRENDSZERÉBEN PINTÉR CSILLA LÉNYEGSZERŰ STÍLUSJEGYEK BARTÓK RITMUSRENDSZERÉBEN DOKTORI ÉRTEKEZÉS 2010 Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Doktori iskola (6.8 Művészeti és művelődéstörténeti tudományok: zenetudomány)

Részletesebben

AZ MMS KÉPFILOZÓFIÁJÁHOZ

AZ MMS KÉPFILOZÓFIÁJÁHOZ 3/M-213-232 nyíri 10/29/02 13:22 Page 213 Nyíri Kristóf: AZ MMS KÉPFILOZÓFIÁJÁHOZ Egyetlen kép, tartja a mondás, ezer szóval felér. Persze a szavakat gyakran kapkodva mondjuk ki, amikor mobiltelefonon

Részletesebben

Szófajok a grammatikában *

Szófajok a grammatikában * 452 Mátai Mária characterised by (1) the openness of the terminological stock; (2) orientation towards classical languages in coining new terms; (3) and susceptibility to conceptual refashioning of terms

Részletesebben

Publikációs jegyzék hivatkozásokkal

Publikációs jegyzék hivatkozásokkal Publikációs jegyzék hivatkozásokkal Könyv: Régi magyar nyelvemlékek. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2006. 188 lap. Ismertetve: Kemény Gábor: Régi magyar nyelvemlékek. ÉdAny. 2007. 1. sz. 11. Balázs Géza: Tetten

Részletesebben

Curriculum Vitae Attila Melegh

Curriculum Vitae Attila Melegh Curriculum Vitae Attila Melegh Home:1094 Budapest Angyal utca 7/a Hungary Phone (office): 36 1 345 6227 Phone (mobile): 36 30 591 7480 Email: melegh@demografia.hu PERSONAL INFORMATION: Born: August 3,

Részletesebben

Curriculum Vitae Attila Melegh

Curriculum Vitae Attila Melegh Curriculum Vitae Attila Melegh Home:1094 Budapest Angyal utca 7/a Hungary Phone (office): 36 1 345 6227 Phone (mobile): 36 30 274 4885 Email: melegh@demografia.hu PERSONAL INFORMATION: Born: August 3,

Részletesebben