SZAKIRODALOM JEGYZÉKE HIVATKOZOTT IRODALOM JEGYZÉKE SORSZÁM SZERINTI LISTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZAKIRODALOM JEGYZÉKE HIVATKOZOTT IRODALOM JEGYZÉKE SORSZÁM SZERINTI LISTA"

Átírás

1 129 HIVATKOZOTT IRODALOM JEGYZÉKE SORSZÁM SZERINTI LISTA LEVÉL A "HUMANIZMUSRÓL" in: Martin Heidegger: "...költőien lakozik az ember / Válogatott írások ; T-Twins Kiadó - Pompeji Kiadó, Budapest, Szeged, 1994, p ; [1] BEVEZETÉS A METAFIZIKÁBA IKON Kiadó, Budapest, 1995 ; [2] LÉT ÉS IDŐ Gondolat Kiadó, Budapest, 1989 ; [3] AZ ARITMETIKA ALAPJAI (1884) 1980, p ; [4] FOGALOM ÉS TÁRGY 1980, p ; [5] CANTERBURY SZENT ANZELM MONOLOGION / PROSLOGION Religio Könyvek, Az MTA Filozófiai Intézetének kiadása ; Budapest, 1991 ; [6] DIE GRUNDLAGEN DER ARITMETHIK: EINE LOGISCH-MATHEMATISCHE UNTERSUCHUNG ÜBER DEN BEGRIFF DER ZAHL Nachdruck der Ausgabe Breslau 1934, Darmstadt, 1961 ; [7] FÜGGVÉNY ÉS FOGALOM 1980, p ; [8] STEGMÜLLER, WOLFGANG METAPHYSIK, WISSENSCHAFT, SKEPSIS Wien, 1954 ; [9] THE PHILOSOPHY OF LOGICAL ATOMISM in: Bertrand Russell: Logic and Knowledge / Essays ; London 1956 ; [10] DIALOG MIT PÜNJER ÜBER EXISTENZ in: Frege, Gottlob: Nachgelassene Schriften und wissenschaftlicher Briefwechsel ; Erster Band: Nachgelassene Schriften ; Herausgegeben von H. Hermes, F. Kambartel und F. Kaulbach ; Hamburg, 1969, p ; [11] QUINE, WILLARD, VAN ORMAN A LOGIKA MÓDSZEREI Akadémiai Kiadó, Budapest, 1968 ; [12] PARSONS, TERENCE NONEXISTENT OBJECTS New Haven and London, Yale University Press ; 1980 ; [13] MEINONG, ALEXIUS ÜBER GEGENSTANDTHEORIE in: Alexius Meinong: Abhandlungen zur Erkenntnisstheorie und Gegenstandstheorie ; bearbeitet von R. Haller, Akademische Druck- und Verlagsanstalt, Graz - Austria, 1971, p ; [14]

2 130 MEINONG, ALEXIUS ZUR GEGENSTANDTHEORIE in: Reinhardt Grossmann: Meinong ; Routledge & Kegan Paul, London, Boston ; p ; [15] DÉNES, MAGDA A TÁRGY PROBLÉMÁJA BRENTANÓNÁL ÉS MEINONGNÁL / FEJEZETEK A TÁRGYELMÉLET TÖRTÉNETÉBŐL Doktori értekezés, Elek Nyomda Kő és Könyvnyomdai Műintézet, Budapest, 1933 ; [16] SCHRIFTEN ZUR LOGIK / AUS DEM NACHLASS Akademie Verlag, Berlin, 1973 ; [17] LESNIEWSKI, STANISŁAW COLLECTED WORKS Edited by S.J. Surma, J.T. Srzednicki, D.J. Barnett and V.F. Rickey ; The Hague ; Martinus Nijhoff ; 1992 ; [18] LUSCHEI, EUGENE C. THE LOGICAL SYSTEM OF LESNIEWSKI North-Holland Publishing Company, Amsterdam ; [19] PRIOR, A. N. EXISTENCE IN LESNIEWSKI AND RUSSELL in: Formal Systems and Recursive Functions ; Edited by Crossley, J. N., Dummett, M. A. E., Amsterdam, North-Holland, 1967 ; [20] PRIOR, A. N. NONENTITIES In: R. J. Butler (ed.): Analitical Philosophy ; Basil Blackwell, Oxford, 1962 ; p ; [21] G. HAVAS, KATALIN GONDOLKODÁS, NYELV, VALÓSÁG A LOGIKÁBAN Akadémiai Kiadó, Budapest, 1983 ; [22] EVANS, GARETH (edited by JOHN MCDOWELL) THE VARIETIES OF REFERENCE Clarendon Press, Oxford, Oxford University Press, New York, 1982 ; 23 JELENTÉS ÉS JELÖLET 1980, p ; [24] KANT, IMMANUEL A TISZTA ÉSZ KRITIKÁJA Filozófiai Írók Tára, Új Folyam, Hasonmás kiadás, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1981 ; [25] KANT, IMMANUEL DER EINZIG MÖGLICHE BEWEISGRUND ZU EINER DEMONSTRATION DES DASEINS GOTTES in: Kant's Gesammelte Schriften, Band II., Vorkritische Schriften II., G. Reimer Verlag, Berlin, 1905, p ; [26] CANTERBURY SZENT ANZELM ANSELMUS VÉDŐBESZÉDE GAUNILÓVAL SZEMBEN in: Canterbury Szent Anzelm: Monologion / Proslogion ; Religio Könyvek, Az MTA Filozófiai Intézetének kiadása, Budapest, 1991, p ; [27] GAUNILO GAUNILO KÖNYVE A BALGATAG VÉDELMÉBEN in: Canterbury Szent Anzelm: Monologion / Proslogion ; Religio Könyvek, Az MTA Filozófiai Intézetének kiadása, Budapest, 1991, p ; [28] PARMENIDÉSZ A TERMÉSZETRŐL in:görög gondolkodók 1.,Thalésztől Anaxagoraszig ; Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1996 ; p ; 29 ARISZTOTELÉSZ METAFIZIKA Az Akadémia Filozófiai Könyvtára, Kiadja a Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai Bizottsága, 9. Budapest, 1936, Reprint ex Hungaria, Hatágú Síp Alapítvány, 1992 ; [30]

3 131 MI A METAFIZIKA? in : Martin Heidegger: "...költőien lakozik az ember / Válogatott írások ; T-Twins Kiadó - Pompeji Kiadó, Budapest, Szeged, 1994, p ; [31] WEISSMAHR, BÉLA, SJ ONTOLÓGIA / FILOZÓFIAI TANFOLYAM, 1. Mérleg-Távlatok, Bécs - Budapest - München, 1992 ; [32] FILOZÓFIAI FEJLŐDÉSEM Budapest, 1968 ; [33] MISZTICIZMUS ÉS LOGIKA Budapest, 1976 ; [34] ROZSNYAI, ERVIN AZ IGAZSÁG PARADOXONJAI Gondolat Kiadó, Budapest, 1989 ; 35 FOGALOMÍRÁS, A TISZTA GONDOLKODÁS FORMULANYELVE, AZ ARITMETIKA NYELVÉNEK MINTÁJA SZERINT 1980, p ; [36] CARNAP, RUDOLF MEANING AND NECESSITY / A STUDY IN SEMANTICS AND MODAL LOGIC Chicago, 1956 ; [37] COUTTURAT, LOUIS LA LOGIQUE DE LEIBNIZ Paris, 1966 ; [38] WILLIAMS, C. J. F. WHAT IS EXISTENCE? Clarendon Press, Oxford, 1981 ; [39] INTRODUCTION TO THE MATHEMATICAL PHILOSOPHY London, 1919 ; [40] WITTGENSTEIN, LUDWIG LOGIKAI-FILOZÓFIAI ÉRTEKEZÉS / TRACTATUS LOGICO-PHILOSOPHICUS Akadémiai Kiadó, Budapest, 1989 ; [41] ERDEI, LÁSZLÓ DIALEKTIKUS LOGIKA Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Jegyzet (kézirat), Tankönyvkiadó, Budapest, 1980 ; [42] ERDEI, LÁSZLÓ AZ ÍTÉLET DIALEKTIKUS LOGIKAI ELMÉLETE Akadémiai Kiadó, Budapest, 1971 ; [43] RUZSA, IMRE ; MÁTÉ ANDRÁS BEVEZETÉS A MODERN LOGIKÁBA Osiris Kiadó, Budapest, 1997 ; 44 RUZSA, IMRE A SZIMBOLIKUS LOGIKA ELEMEI Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar Jegyzete, Kézirat ; Tankönyvkiadó, Budapest, 1980 ; [45] VOJSVILLO, J., K. A FOGALOM Gondolat Kiadó, Budapest, 1978 ; 46

4 132 AZ ARITMETIKA ALAPTÖRVÉNYEI, I. KÖTET (1893) 1980, p ; [47] BRIEF AN HUSSERL VOM 24-STEN MAI in: Frege, Gottlob: Nachgelassene Schriften und wissenschaftlicher Briefwechsel ; Zweiter Band: Wissenschaftlicher Briefwechsel ; Herausgegeben von H. Hermes, F. Kambartel und F. Kaulbach ; Hamburg, 1976, p ; [48] RUZSA, IMRE (szerkesztő) SZIMBOLIKUS LOGIKA / III. KÖTET / NEM KLASSZIKUS LOGIKA Szerkesztette: Ruzsa Imre ; Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar Jegyzete, Kézirat ; Tankönyvkiadó, Budapest, 1974 ; [49] PARDEY, ULRICH IDENTITAET, EXISTENZ UND REFLEXIVITAET / SPRACHANALYTISCHE UNTERSUCHUNGEN ZUR DESKRIPTIVEN METAPHYSIK Beltz-Athenaeum Verlag, Weinheim, 1994 ; [50] STEGMÜLLER, W. HAUPTSTRÖMUNGEN DER GEGENWARTSPHILOSOPHIE, BAND I. Stuttgart, 1965 ; [51] RUZSA, IMRE (szerkesztő) SZIMBOLIKUS LOGIKA / II. KÖTET / A KLASSZIKUS LOGIKA KITERJESZTÉSE Szerkesztette: Ruzsa Imre ; Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar Jegyzete, Kézirat ; Tankönyvkiadó, Budapest, 1974 ; [52] PÓLOS, LÁSZLÓ - RUZSA, IMRE BEVEZETÉS A LOGIKÁBA Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Jegyzet, Kézirat, Tankönyvkiadó, Budapest, 1988 ; 53

5 133 A TÉMÁVAL KAPCSOLATOS BETŰREND SZERINTI LISTA ADAMS, R. M. THE LOGICAL STRUCTURE OF ANSELM'S ARGUMENTS The Philosophical Review ; 80 (1971) ; p ALANEN, LILLI ON DESCARTES'S ARGUMENT FOR DUALISM AND THE DISTINCTION BETWEEN DIFFERENT KINDS OF BEING in: Hintikka, Jaakko - Knuuttila, Simo (eds.): The Logic of Being / Historical Studies ; D. Reidel Publishing Company, Dordrecht/Boston/Lancaster/Tokyo, 1986, p ALLEN, R.E. THE ONTOLOGICAL ARGUMENT The Philosophical Review ; 1961, 70. kötet, 1. szám, p ALSTON, WILLIAM P. ONTOLOGICAL COMMITMENT Philosophical Studies 9 (1958), p ALTRICHTER, FERENC FOGALOM ÉS LÉT: LOGIKAI ÚT ISTENHEZ? Világosság: 1970/6, p ALTRICHTER, FERENC FOGALOM ÉS LÉT Világosság: 1977/11, p ARISZTOTELÉSZ METAFIZIKA Az Akadémia Filozófiai Könyvtára, Kiadja a Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai Bizottsága, 9. Budapest, 1936, Reprint ex Hungaria, Hatágú Síp Alapítvány, 1992 ; [30] AYER, A. J. NEGATION Journal of Philosophy, 49 (1952) ; in : AYER, A.J. : Philosophical Essays ; London, 1963, p AYER, A. J. THE IDENTITY OF INDISCERNIBLES In: Ayer, A. J.: Philosophical Essays, New York, St. Martin Press, London, Macmillan, BACH, KENT FAILED REFERENCE AND FEIGNED REFERENCE : MUCH ADO ABOUT NOTHING in: Rudolf Haller (ed.): Non-existence and Predication ; Grazer Philosophische Studien, Internationale Zeitschrift für Analytische Philosophie, gemeinsam mit K. Acham - R.M. Chisholm - E. Topitsch - O. Weinberger, herausgegeben von Rudolf Haller, Band 25/ /1986, Amsterdam: Rodopi, 1986, p BARCAN MARCUS, RUTH POSSIBILIA AND POSSIBLE WORDS in: Rudolf Haller (ed.): Non-existence and Predication ; Grazer Philosophische Studien, Internationale Zeitschrift für Analytische Philosophie, gemeinsam mit K. Acham - R.M. Chisholm - E. Topitsch - O. Weinberger, herausgegeben von Rudolf Haller, Band 25/ /1986, Amsterdam : Rodopi, 1986, p CANTERBURY SZENT ANZELM MONOLOGION / PROSLOGION Religio Könyvek, Az MTA Filozófiai Intézetének kiadása ; Budapest, 1991 ; [6] CANTERBURY SZENT ANZELM ANSELMUS VÉDŐBESZÉDE GAUNILÓVAL SZEMBEN in: Canterbury Szent Anzelm: Monologion / Proslogion ; Religio Könyvek, Az MTA Filozófiai Intézetének kiadása, Budapest, 1991, p ; [27] CARGILE, JAMES PARADOXES Cambridge, Cambridge University Press, 1962.

6 134 CARL, WOLFGANG EXISTENZ UND PREDIKATION / SPRACHANALYTISCHE UNTERSUCHUNGEN ZUR EXISTENZAUSSAGEN Verlag C. H. Beck, München, CARL, WOLFGANG BERTRAND RUSSELL : THEORY OF DESCRIPTION / IHRE LOGISCHE UND ERKENNTNISSTHEORETISCHE BEDEUTUNG in: Grundprobleme der grossen Philosophen, Philosophie der Gegenwart I., Herausgegeben von Joseph Speck, Vandenhoeck Ruprecht in Göttingen, 1972, p CARNAP, RUDOLF MEANING AND NECESSITY / A STUDY IN SEMANTICS AND MODAL LOGIC Chicago, 1956 ; [37] CHISHOLM, RODERICK, M. BEYOND BEING AND NON-BEING Philosophical Studies 24 (1973), p CHISHOLM, RODERICK, M. HOMELESS OBJECTS Revue Internationale de Philosophie, 104/5 (1973), p COUTTURAT, LOUIS LA LOGIQUE DE LEIBNIZ Paris, 1966 ; [38] DÉNES, MAGDA A TÁRGY PROBLÉMÁJA BRENTANÓNÁL ÉS MEINONGNÁL / FEJEZETEK A TÁRGYELMÉLET TÖRTÉNETÉBŐL Doktori értekezés, Elek Nyomda Kő és Könyvnyomdai Műintézet, Budapest, 1933 ; [16] DUMMETT, MICHAEL THE LOGICAL BASIS OF METAPHYSICS Harvard University Press, Cambridge, Massechusetts, DUMMETT, MICHAEL FREGE: PHILOSOPHY OF LANGUAGE London, Duckworth, DUMMETT, MICHAEL FREGE: PHILOSOPHY OF MATHEMATICS London, Duckworth, ERDEI, LÁSZLÓ DIALEKTIKUS LOGIKA Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Jegyzet (kézirat), Tankönyvkiadó, Budapest, 1980 ; [42] ERDEI, LÁSZLÓ AZ ÍTÉLET DIALEKTIKUS LOGIKAI ELMÉLETE Akadémiai Kiadó, Budapest, 1971 ; [43] EVANS, GARETH (edited by JOHN MCDOWELL) THE VARIETIES OF REFERENCE Clarendon Press, Oxford, Oxford University Press, New York, 1982 ; 23 FINDLAY, J.N. MEINONG'S THEORY OF OBJECTS AND VALUES Oxford at the Clarendon Press, Oxford, FINE, KIT REASONING WITH ARBITRARY OBJECTS Basil Blackwell, Oxford, FINE, KIT THE PROBLEM OF NON-EXISTENCE / I. INTERNALISM Topoi 1 (1982), p FORGIE, J. W. FREGE 'S OBJECTION TO THE ONTOLOGICAL ARGUMENT Nous, 6 (1972), p

7 135 AZ ARITMETIKA ALAPJAI (1884) 1980, p ; [4] FOGALOM ÉS TÁRGY 1980, p ; [5] DIE GRUNDLAGEN DER ARITMETHIK: EINE LOGISCH-MATHEMATISCHE UNTERSUCHUNG ÜBER DEN BEGRIFF DER ZAHL Nachdruck der Ausgabe Breslau 1934, Darmstadt, 1961 ; [7] FÜGGVÉNY ÉS FOGALOM 1980, p ; [8] DIALOG MIT PÜNJER ÜBER EXISTENZ in: Frege, Gottlob: Nachgelassene Schriften und wissenschaftlicher Briefwechsel ; Erster Band: Nachgelassene Schriften ; Herausgegeben von H. Hermes, F. Kambartel und F. Kaulbach ; Hamburg, 1969, p ; [11] AZ ARITMETIKA ALAPTÖRVÉNYEI, I. KÖTET (1893) 1980, p ; [47] BRIEF AN HUSSERL VOM 24-STEN MAI in: Frege, Gottlob: Nachgelassene Schriften und wissenschaftlicher Briefwechsel ; Zweiter Band: Wissenschaftlicher Briefwechsel ; Herausgegeben von H. Hermes, F. Kambartel und F. Kaulbach ; Hamburg, 1976, p ; [48] SCHRIFTEN ZUR LOGIK / AUS DEM NACHLASS Akademie Verlag, Berlin, 1973 ; [17] JELENTÉS ÉS JELÖLET 1980, p ; [24] FOGALOMÍRÁS, A TISZTA GONDOLKODÁS FORMULANYELVE, AZ ARITMETIKA NYELVÉNEK MINTÁJA SZERINT 1980, p ; [36] G. HAVAS, KATALIN GONDOLKODÁS, NYELV, VALÓSÁG A LOGIKÁBAN Akadémiai Kiadó, Budapest, 1983 ; [22] GAUNILO GAUNILO KÖNYVE A BALGATAG VÉDELMÉBEN in: Canterbury Szent Anzelm: Monologion / Proslogion ; Religio Könyvek, Az MTA Filozófiai Intézetének kiadása, Budapest, 1991, p ; [28] GROSSMANN, REINHARDT FREGE S ONTOLOGY The Philosophical Review ; 1961, 70. kötet, 1. szám, p HAAPARANTA, LEILA ON FREGE' S CONCEPT OF BEING In: Hintikka, Jaakko - Knuuttila, Simo (eds.): The Logic of Being / Historical Studies Reidel Publishing Company, Dordrecht/Boston/Lancaster/Tokyo, 1986, p

8 136 LEVÉL A "HUMANIZMUSRÓL" in : Martin Heidegger: "...költőien lakozik az ember / Válogatott írások ; T-Twins Kiadó - Pompeji Kiadó, Budapest, Szeged, 1994, p ; [1] BEVEZETÉS A METAFIZIKÁBA IKON Kiadó, Budapest, 1995 ; [2] LÉT ÉS IDŐ Gondolat Kiadó, Budapest, 1989 ; [3] MI A METAFIZIKA? in : Martin Heidegger: "...költőien lakozik az ember / Válogatott írások ; T-Twins Kiadó - Pompeji Kiadó, Budapest, Szeged, 1994, p ; [31] HINTIKKA, JAAKKO KANT ON EXISTENCE, PREDICATION, AND THE ONTOLOGICAL ARGUMENT In: Hintikka, Jaakko - Knuuttila, Simo (eds.): The Logic of Being / Historical Studies, Reidel Publishing Company, Dordrecht/Boston /Lancaster/Tokyo, 1986, p KANT, IMMANUEL A TISZTA ÉSZ KRITIKÁJA Filozófiai Írók Tára, Új Folyam, Hasonmás kiadás, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1981 ; [25] KANT, IMMANUEL DER EINZIG MÖGLICHE BEWEISGRUND ZU EINER DEMONSTRATION DES DASEINS GOTTES in: Kant' s Gesammelte Schriften, Band II., Vorkritische Schriften II., G. Reimer Verlag, Berlin, 1905, p ; [26] KRAMPITZ, KARL-HEINZ EXISTENZAUSSAGEN UND EXISTENZDEFINITIONEN Philosophie, Thematische Information, Heft 2 (1988) Akademie für Gesellschaftswissenschaften, Zentralstelle für philosophische Information und Dokumentation, p LAMBERT, K. NOTES ON FREE DESCRIPTION THEORY: SOME PHILOSOPHICAL ISSUES AND CONCEQUENCES Journal of Philosophical Logic, 1972, 1. kötet, 2. szám, p LEJEWSKI, CZESLAW LOGIC AND EXISTENCE British Journal for the Philosophy of Science, 5 (1954), p LESNIEWSKI, STANISŁAW COLLECTED WORKS Edited by S.J. Surma, J.T. Srzednicki, D.J. Barnett and V.F. Rickey ; The Hague ; Martinus Nijhoff ; 1992 ; [18] LUSCHEI, EUGENE C. THE LOGICAL SYSTEM OF LESNIEWSKI North-Holland Publishing Company, Amsterdam ; [19] MEINONG, ALEXIUS ÜBER GEGENSTANDTHEORIE in: Alexius Meinong: Abhandlungen zur Erkenntnisstheorie und Gegenstandstheorie ; bearbeitet von R. Haller, Akademische Druck- und Verlagsanstalt, Graz - Austria, 1971, p ; [14] MEINONG, ALEXIUS ZUR GEGENSTANDTHEORIE in: Reinhardt Grossmann: Meinong ; Routledge & Kegan Paul, London, Boston, p ; [15] MOORE, G. E. IS EXISTENCE A PREDICATE? In: Moore, G. E.: Philosophical Papers, London, 1963 In: Flew, Antony (ed.): Logic and Language (Second Series) ; Oxford, Basil Blackwell, 1966, p

9 137 PARDEY, ULRICH IDENTITAET, EXISTENZ UND REFLEXIVITAET / SPRACHANALYTISCHE UNTERSUCHUNGEN ZUR DESKRIPTIVEN METAPHYSIK Beltz-Athenaeum Verlag, Weinheim, 1994 ; [50] PARMENIDÉSZ A TERMÉSZETRŐL in:görög gondolkodók 1., Thalésztől Anaxagoraszig ; Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1996 ; p ; 29 PARSONS, TERENCE NONEXISTENT OBJECTS New Haven and London, Yale University Press ; 1980 ; [13] PÓLOS, LÁSZLÓ - RUZSA, IMRE BEVEZETÉS A LOGIKÁBA Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Jegyzet, Kézirat, Tankönyvkiadó, Budapest, 1988 ; 53 PRIOR, A. N. EXISTENCE IN LESNIEWSKI AND RUSSELL in: Formal Systems and Recursive Functions ; Edited by Crossley, J. N., Dummett, M. A. E., Amsterdam, North-Holland, 1967 ; [20] PRIOR, A. N. NONENTITIES In: R. J. Butler (ed.): Analitical Philosophy ; Basil Blackwell, Oxford, 1962, p ; [21] PHILOSOPHY OF LOGIC Prentice - Hall Foundation of Philosophy, Englewood Cliffs, N.Y., FROM A LOGICAL POINT OF VIEW / LOGO-PHILOSOPHICAL ESSAYS Harvard University Press, Cambridge, Mass., THE WAYS OF PARADOX AND OTHER ESSAYS Random House, New York, WORD AND OBJECT MIT Press, Massachusetts, London New York, ONTOLOGICAL RELATIVITY AND OTHER ESSAYS Columbia University Press, New York, SELECTED LOGIC PAPERS Random House, New York, NOTES ON EXISTENCE AND NECESSITY In: L. Linsk (ed.): Semantics and the Philosophy of Language, The University of Illinois Press, Urbana, EXISTENCE AND QUANTIFICATION in: Willard van Orman Quine: Ontological Relativity and Other Essays ; Columbia University Press ; 1969, p QUINE, WILLARD, VAN ORMAN A LOGIKA MÓDSZEREI Akadémiai Kiadó, Budapest, 1968 ; [12] ROZSNYAI, ERVIN AZ IGAZSÁG PARADOXONJAI Gondolat Kiadó, Budapest, 1989 ; 35 THE PHILOSOPHY OF LOGICAL ATOMISM in: Bertrand Russell: Logic and Knowledge / Essays ; London, 1956 ; [10]

10 138 FILOZÓFIAI FEJLŐDÉSEM Budapest, 1968 ; [33] MISZTICIZMUS ÉS LOGIKA Budapest, 1976 ; [34] INTODUCTION TO THE MATHEMATICAL PHILOSOPHY London, 1919 ; [40] AN INQUIRY INTO MEANING AND TRUTH / THE WILLIAM JAMES LECTURES FOR 1940, DELIVERED AT HARVARD UNIVERSITY BY BERTRAND RUSSELL Routledge, London, reprinted RUSSELL,BERTRAND THE PRINCIPLES OF MATHEMATICS Routledge, London, reprinted RUZSA, IMRE ; MÁTÉ ANDRÁS BEVEZETÉS A MODERN LOGIKÁBA Osiris Kiadó, Budapest, 1997 ; 44 RUZSA, IMRE A SZIMBOLIKUS LOGIKA ELEMEI Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar Jegyzete, Kézirat ; Tankönyvkiadó, Budapest, 1980 ; [45] RUZSA, IMRE LOGIKAI SZINTAXIS ÉS SZEMANTIKA / 1. KÖTET Akadémiai Kiadó, Budapest, RUZSA, IMRE LOGIKAI SZINTAXIS ÉS SZEMANTIKA / 2. KÖTET Akadémiai Kiadó, Budapest, RUZSA, IMRE - URBÁN, JÁNOS A MATEMATIKA NÉHÁNY FILOZÓFIAI PROBLÉMÁJÁRÓL Tankönyvkiadó, Budapest, RUZSA, IMRE (szerkesztő) SZIMBOLIKUS LOGIKA, III. KÖTET, NEM KLASSZIKUS LOGIKA Szerkesztette: RUZSA IMRE ; Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar Jegyzete, Kézirat ; Tankönyvkiadó, Budapest, 1974 ; [49] RUZSA, IMRE (szerkesztő) SZIMBOLIKUS LOGIKA / II. KÖTET / A KLASSZIKUS LOGIKA KITERJESZTÉSE Szerkesztette: Ruzsa Imre ; Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar Jegyzete, Kézirat ; Tankönyvkiadó, Budapest, 1974 ; [52] SAINSBURY, R. M. PARADOXES Cambridge, SALMON, NATHAN FREGE S PUZZLE Cambridge / Mass., MIT Press, SCHIRN, MATTHIAS (Hrsg.) STUDIEN ZU FREGE II. / LOGIK UND SPRACHPHILOSOPHIE Friedrich Frommann Verlag, Günther Holzboog GmbH Co, Stuttgart-Bad Cannstatt, SLUGA, HANS D. GOTTLOB FREGE Routledge and Kegan Paul, London, Boston and Henley, STEGMÜLLER, WOLFGANG METAPHYSIK, WISSENSCHAFT, SKEPSIS Wien, 1954 ; [9]

11 139 STEGMÜLLER, W. HAUPTSTRÖMUNGEN DER GEGENWARTSPHILOSOPHIE, BAND I. Stuttgart, 1965 ; [51] STELZNER, WERNER (Hrsg.) PHILOSOPHIE UND LOGIK / FREGE-KOLLOQUIEN, JENA 1989/1991 Walter de Gruyter, Berlin, New York, STRAWSON, P. F. (ed.) IS EXISTENCE NEVER A PREDICATE? Critica I., Mexico 1967, p VICK, G.R. EXISTENCE WAS A PREDICATE FOR KANT Kant Studien, 1970, 61. kötet., 3. p VOJSVILLO, J., K. A FOGALOM Gondolat Kiadó, Budapest, 1978 ; 46 WEISSMAHR, BÉLA, SJ ONTOLÓGIA / FILOZÓFIAI TANFOLYAM, 1. Mérleg-Távlatok, Bécs - Budapest - München, 1992 ; [32] WILLIAMS, C. J. F. WHAT IS EXISTENCE? Clarendon Press, Oxford, 1981 ; [39] WILLIAMS, C.J.F. WHAT IS IDENTITY? Oxford, 1989 WITTGENSTEIN, LUDWIG LOGIKAI-FILOZÓFIAI ÉRTEKEZÉS / TRACTATUS LOGICO-PHILOSOPHICUS Akadémiai Kiadó, Budapest, 1989 ; [41]

Hogyan lehetségesek szintetikus a priori ítéletek? 1

Hogyan lehetségesek szintetikus a priori ítéletek? 1 42Danka(3).qxd 2005.06.09. 10:43 Page 412 Hogyan lehetségesek szintetikus a priori ítéletek? 1 Matematika és filozófia kapcsolata Kantnál és a kései Wittgensteinnál Danka István Az alábbi tanulmány matematika

Részletesebben

DOKTORI ÉRTEKEZÉS TUBOLY ÁDÁM TAMÁS

DOKTORI ÉRTEKEZÉS TUBOLY ÁDÁM TAMÁS DOKTORI ÉRTEKEZÉS TUBOLY ÁDÁM TAMÁS PÉCS 2015 Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Filozófia Doktori Iskola Doktori Értekezés Advocatus diaboli Quine és a modális logika Tuboly Ádám Tamás Konzulens:

Részletesebben

Demeter Tamás ebben a könyvében a népi

Demeter Tamás ebben a könyvében a népi legyünk-e mentális fikcionalisták? TÔZSÉR JÁNOS Demeter Tamás: Mentális fikcionalizmus Gondolat Kiadó, Budapest, 2008. 206. oldal, 2780 Ft Kognitív Szeminárium Demeter Tamás ebben a könyvében a népi pszichológia

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Történelem és Filozófia 1.3 Intézet Magyar Filozófiai Intézet 1.4 Szakterület Filozófia

Részletesebben

IRODALOMJEGYZÉK. [Boolos 89] Boolos, G., A New Proof of the Gödel Incompleteness Theorem, Notices of the AMS 36 (1989), o.

IRODALOMJEGYZÉK. [Boolos 89] Boolos, G., A New Proof of the Gödel Incompleteness Theorem, Notices of the AMS 36 (1989), o. IRODALOMJEGYZÉK Számos könyv és tanulmány foglalkozik a nemteljességi tételekkel és Kurt Gödellel. Az alábbi felsorolásban azokat gyűjtöttük össze, amelyekre a könyvben valamilyen formában hivatkoztunk.

Részletesebben

Felhasznált irodalom

Felhasznált irodalom Felhasznált irodalom ARENDT, Hannah 1991 A forradalom. Budapest, Európa Kiadó 1995 Mi a tekintély?; Mi a szabadság? In: Uõ: Múlt és jövõ között. Budapest, Osiris Kiadó Readers International, 100 150 és

Részletesebben

Adásvételi keretmegállapodás - Külföldi és magyar kiadású nyomtatott könyvek beszerzése az Andrássy Egyetem részére

Adásvételi keretmegállapodás - Külföldi és magyar kiadású nyomtatott könyvek beszerzése az Andrássy Egyetem részére Adásvételi keretmegállapodás - Külföldi és magyar kiadású nyomtatott könyvek beszerzése az Andrássy Egyetem részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/122 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény

Részletesebben

Szakmai kompetenciák. Transzverzális. kompetenciák. 7. A tantárgy célkitűzései (az elsajátítandó jellemző kompetenciák alapján)

Szakmai kompetenciák. Transzverzális. kompetenciák. 7. A tantárgy célkitűzései (az elsajátítandó jellemző kompetenciák alapján) A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Történelem és Filozófia 1.3 Intézet Magyar Filozófiai Intézet 1.4 Szakterület Filozófia

Részletesebben

Egzisztencia, elgondolhatóság, referálás, meg egyebek: de vajon mi végre?

Egzisztencia, elgondolhatóság, referálás, meg egyebek: de vajon mi végre? VILÁGOSSÁG 2007/11 12. Filozófiatörténet Borbély Gábor Egzisztencia, elgondolhatóság, referálás, meg egyebek: de vajon mi végre? Hívő és hitetlen viatorok számára is a filozófiatörténet egyik legizgalmasabb

Részletesebben

Dr. Kormos József. Végzettség(ek): Kandó Kálmán Villamosipari Műszaki Főiskola. Eötvös Lóránd Tudományegyetem BTK. Pázmány Péter Katolikus Egyetem HTK

Dr. Kormos József. Végzettség(ek): Kandó Kálmán Villamosipari Műszaki Főiskola. Eötvös Lóránd Tudományegyetem BTK. Pázmány Péter Katolikus Egyetem HTK Dr. Kormos József Végzettség(ek): Kandó Kálmán Villamosipari Műszaki Főiskola Eötvös Lóránd Tudományegyetem BTK Pázmány Péter Katolikus Egyetem HTK Szakképzettség: Villamos üzemmérnök, műszaki tanár Filozófia

Részletesebben

SZABAD BÖLCSÉSZET ALAPKÉPZÉSI SZAK

SZABAD BÖLCSÉSZET ALAPKÉPZÉSI SZAK Indított specializációk: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): A szakért felelős kar: Képzési idő: SZABAD BÖLCSÉSZET ALAPKÉPZÉSI SZAK Filozófia, Esztétika, Etika, Vallástudomány,

Részletesebben

A metaforikus jelentés metafizikai következményei

A metaforikus jelentés metafizikai következményei VILÁGOSSÁG 2006/8 9 10. Metafora az analitikus filozófiában Ujvári Márta A metaforikus jelentés metafizikai következményei Az analitikus filozófiai irodalom ma már hagyományosnak tekinthető, Max Black-hez

Részletesebben

Paul Natorp (1854 1924)

Paul Natorp (1854 1924) Portré Fodor László (1854 1924) a neokantiánusok az Immanuel Kant (1724 1804) által kidolgozott tanok újraértelmezésére, újraértékelésére és bővítésére törekvők áramlatához tartozó nagy hatású német filozófus

Részletesebben

Nyelvi hálózatok és a mentális lexikon

Nyelvi hálózatok és a mentális lexikon Pannon Egyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola Doktori értekezés tézisei Kovács László Nyelvi hálózatok és a mentális lexikon A mentális lexikon (gazdasági) szaknyelvi és (általános) hálózatos szerveződésének

Részletesebben

A Deutsche Schule Budapest magyar ágán érettségi vizsgát tett diákok továbbtanulása az érettségi évében

A Deutsche Schule Budapest magyar ágán érettségi vizsgát tett diákok továbbtanulása az érettségi évében A Deutsche Schule Budapest magyar ágán érettségi vizsgát tett diákok továbbtanulása az érettségi évében Intézmény Kar/Szakirány 1999-2011 2012 2013 2014 1999-2014 Magyar érettségi vizsgát tett 282 20 20

Részletesebben

Wittgenstein két fő műve

Wittgenstein két fő műve Szakdolgozat Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Filozófia szak Írta: Szecsődy Kristóf Témavezető: Faragó-Szabó István egyetemi docens 2010. Tartalom 1. Bevezetés 3. o. 2. Wittgenstein

Részletesebben

Mesterséges Intelligencia MI

Mesterséges Intelligencia MI Mesterséges Intelligencia MI Logikai Emberi ágens tudás és problémái gépi reprezentálása Dobrowiecki Tadeusz Eredics Péter, és mások BME I.E. 437, 463-28-99 dobrowiecki@mit.bme.hu, http://www.mit.bme.hu/general/staff/tade

Részletesebben

Munkahely: Cím: Collegium Budapest (Szentháromság u.2., Budapest, Hungary, 1014) Tel: 36-1-224-8312 Fax: 36-1-224-8328 e-mail: kornai@colbud.

Munkahely: Cím: Collegium Budapest (Szentháromság u.2., Budapest, Hungary, 1014) Tel: 36-1-224-8312 Fax: 36-1-224-8328 e-mail: kornai@colbud. Kornai János akadémikus. Munkahely: Cím: Collegium Budapest (Szentháromság u.2., Budapest, Hungary, 1014) Tel: 36-1-224-8312 Fax: 36-1-224-8328 e-mail: kornai@colbud.hu Kutatási témák Kornai János a szocialista

Részletesebben

A JOGI NYELV NYELVÉSZETI MEGKÖZELÍTÉSE VINNAI EDINA

A JOGI NYELV NYELVÉSZETI MEGKÖZELÍTÉSE VINNAI EDINA Sectio Juridica et Politica, Miskolc, Tomus XXVIII. (2010). pp. 145-171 A JOGI NYELV NYELVÉSZETI MEGKÖZELÍTÉSE VINNAI EDINA Ebben a tanulmányban arra vállalkozom, hogy bemutassam azt a nyelvészeti hátteret,

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Bölcsészettudományi Kar 1.3 Intézet/Tanszék Magyar Irodalomtudományi Intézet 1.4 Szakterület

Részletesebben

2012/2013. tanév II. félév Politikatudományi PhD program órarendje

2012/2013. tanév II. félév Politikatudományi PhD program órarendje 2012/2013. tanév II. félév Politikatudományi PhD program órarendje Csütörtök III. emelet 321. szoba PhD szoba Február 14 10.00-12.00 Dr. Arató Krisztina: Az Európai Unió válsága 12.00-14.00 Dr. Bíró Gáspár:

Részletesebben

RÖVID BEVEZET Ő JOHN RAWLS FILOZÓFIÁJÁBA

RÖVID BEVEZET Ő JOHN RAWLS FILOZÓFIÁJÁBA Bujalos István: RÖVID BEVEZET Ő JOHN RAWLS FILOZÓFIÁJÁBA Abstract: (A Short Introduction to John Rawls Philosophy) Rawls' philosophy reflects on the problems of the sixties. There were two challenges in

Részletesebben

Igazságos gondoskodás: a gondoskodás-etika jelentõségérõl a szociáletikában

Igazságos gondoskodás: a gondoskodás-etika jelentõségérõl a szociáletikában KOVÁCS GUSZTÁV KOVÁCS GUSZTÁV Igazságos gondoskodás: a gondoskodás-etika jelentõségérõl a szociáletikában Ha közelrõl nézzük Rembrandt A tékozló fiú hazatérése címû festményén a fiát visszafogadó atya

Részletesebben

Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények, Miskolc, IV. évfolyam, I. szám, (2009) pp. 195-139.

Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények, Miskolc, IV. évfolyam, I. szám, (2009) pp. 195-139. Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények, Miskolc, IV. évfolyam, I. szám, (2009) pp. 195-139. Jürgen Esser Introduction to English Text Linguistics (Bevezetés az angol szövegnyelvészetbe) Frankfurt am Main:

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Történelem és Filozófia 1.3 Intézet Magyar Filozófiai Intézet 1.4 Szakterület Filozófia

Részletesebben

CSABA VARGA. Bibliography of Books. authored

CSABA VARGA. Bibliography of Books. authored CSABA VARGA authored A felsőfokú jogi oktatás főbb mai rendszerei [The main systems of legal education today] (Budapest: Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Intézete 1967) 210 pp. A kodifikáció

Részletesebben

MEGNEVEZÉS ÉS SZÜKSÉGSZERÛSÉG

MEGNEVEZÉS ÉS SZÜKSÉGSZERÛSÉG MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FILOZÓFIAI KUTATÓINTÉZET FILOZÓFIAI ÍRÓK TÁRA HARMADIK FOLYAM Szerkeszti BENCE GYÖRGY (2005 2006) BODNÁR M. ISTVÁN BORBÉLY GÁBOR BOROS GÁBOR SAUL KRIPKE MEGNEVEZÉS ÉS SZÜKSÉGSZERÛSÉG

Részletesebben

Asszociációs vizsgálatok alkalmazási lehetőségei márkák kutatásában Kovács László Bevezetés Az asszociációs vizsgálatok viszonylag hosszú múltra

Asszociációs vizsgálatok alkalmazási lehetőségei márkák kutatásában Kovács László Bevezetés Az asszociációs vizsgálatok viszonylag hosszú múltra Asszociációs vizsgálatok alkalmazási lehetőségei márkák kutatásában Kovács László Bevezetés Az asszociációs vizsgálatok viszonylag hosszú múltra tekintenek vissza. Francois Galton (1883) kezdeti introspektív

Részletesebben

Signatur Autor(en), Herausgeber Titel Ort Jahr Aufla Band ISBN Y (HU) I 151 Máté-Tóth, A. Bulányi und die Bokor-Bewegung Wien 1996 -

Signatur Autor(en), Herausgeber Titel Ort Jahr Aufla Band ISBN Y (HU) I 151 Máté-Tóth, A. Bulányi und die Bokor-Bewegung Wien 1996 - Y (HU) I 151 Máté-Tóth, A. Bulányi und die Bokor-Bewegung Wien 1996 - Y (HU) I 152 Kornai,J. By Force of Thought:Irregular Memoirs of an Intellectual Journey Cambridge 2006 978-0-262-11302-1 Y (HU) I 3

Részletesebben

Tantárgy neve: Logika (Logikatörténet)

Tantárgy neve: Logika (Logikatörténet) Tantárgy neve: Logika (Logikatörténet) 3 1 2 Szeminárium X - A kurzus a logika történetének három kimagasló jelentıségő korszakát tekinti át: az antikvitás korából az arisztotelészi és a sztoikus logikát,

Részletesebben

Társadalmak, nyelvek, kultúrák

Társadalmak, nyelvek, kultúrák Társadalmak, nyelvek, kultúrák Veszprém 2011 Társadalmak, nyelvek, kultúrák Szerkesztette Horváth H. Attila Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar 2011 2 A kötet szerzői és szerkesztője

Részletesebben

műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó Munkahelyek: Nokia -Hungary kft Veszprémi Egyetem

műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó Munkahelyek: Nokia -Hungary kft Veszprémi Egyetem Név: Tarnay Katalin Születési adatok: Nyiregyháza, 1933. május 8 Legmagasabb tudományos fokozat, és elnyerésének éve: műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó

Részletesebben

a klasszikus statisztikus fizika megalapozása

a klasszikus statisztikus fizika megalapozása a klasszikus statisztikus fizika megalapozása Boltzmann a második főtétel statisztikai jellege, H-tétel az irreverzibilis folyamatok felé (1872-) a sugárzások termodinamikája a hőmérsékleti sugárzás törvénye

Részletesebben

Tantárgy adatlap Szociológiai elméletek I.

Tantárgy adatlap Szociológiai elméletek I. A tantárgy kódja: 7SO30NAKL3M A tantárgy megnevezése (magyarul): A tantárgy neve (angolul): Sociological Theories I. A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+2 óra előadás hetente

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Kaposi Zoltán kaposi@ktk.pte.hu 06-72-501-599/23105

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Kaposi Zoltán kaposi@ktk.pte.hu 06-72-501-599/23105 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Kaposi Zoltán kaposi@ktk.pte.hu 06-72-501-599/23105 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: Időpont: egyetemi adjunktus 1991-1994

Részletesebben

Retorika és metafora I. A. Richards és Paul de Man írásaiban

Retorika és metafora I. A. Richards és Paul de Man írásaiban VILÁGOSSÁG 2006/8 9 10. Metafora az irodalomban, a zenében és a filmben Horváth Kornélia Retorika és metafora I. A. Richards és Paul de Man írásaiban A»metafora parancsa«a metaforák értelmezésére felszólító

Részletesebben

VALLÁSFILOZÓFIA. Tantárgyleírás

VALLÁSFILOZÓFIA. Tantárgyleírás VALLÁSFILOZÓFIA Tantárgyleírás A kurzus célja, hogy a vallás és a filozófia között az európai hagyományban kialakult mély kapcsolatra és kölcsönhatásra reflektálva betekintést nyújtson a (filozófiai diszciplínák

Részletesebben

Az elefántcsonttorony átépítése *

Az elefántcsonttorony átépítése * Vilagossag_5-6_MasodikTordelt.qxd 2003.06.30. 9:59 Page 219 VILÁGOSSÁG 2003/5 6. Kijelentés, norma, cselekvés / nyelvfilozófia Gervain Judit Zemplén Gábor Az elefántcsonttorony átépítése * BEVEZETÉS Minden

Részletesebben

Dobai János (Budapest 1929. IX. 13.) művészettörténész, egyetemi tanár

Dobai János (Budapest 1929. IX. 13.) művészettörténész, egyetemi tanár 2014. február 23. Dobai János (Budapest 1929. IX. 13.) művészettörténész, egyetemi tanár Névváltozatai Dobay János Szabad Művészet 1952. XI.?1954. VIII. 12. 1957. I. 12. Szépművészeti Múzeum 1956-ban távozott:

Részletesebben

Publikációs jegyzék. a kandidátusi fokozat megszerzése előtti időszak publikációiról

Publikációs jegyzék. a kandidátusi fokozat megszerzése előtti időszak publikációiról Publikációs jegyzék a kandidátusi fokozat megszerzése előtti időszak publikációiról 'Az analitikus és a szintetikus kijelentések különbségeiről', Magyar Filozófiai Szemle 1977, 5-6. 413-429. 'Kant Cogito-ja',

Részletesebben

Diskurzuselemzés és a nyelvi fordulat

Diskurzuselemzés és a nyelvi fordulat TERELL CARVER Diskurzuselemzés és a nyelvi fordulat A diskurzuselemzés háttere egy filozófiai paradigmaváltás. Közismert, hogy a filozófia a huszadik században határozottan eltávolodott attól a felfogástól,

Részletesebben

Kommunikatív nyelvi tesztek kritériumai 1

Kommunikatív nyelvi tesztek kritériumai 1 Katona Lucia Kommunikatív nyelvi tesztek kritériumai 1 1. Bevezetés Ez a tanulmány arra a nyelvvizsgáztatásban döntő jelentőségű kérdésre igyekszik válaszolni, hogy az idegennyelv-tudás mérésekor mit és

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar. A doktori disszertáció tézisei. Kuna Ágnes

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar. A doktori disszertáció tézisei. Kuna Ágnes Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar A doktori disszertáció tézisei Kuna Ágnes A 16 17. századi magyar nyelvű orvosi recept szövegtipológiai és pragmatikai vizsgálata funkcionális kognitív

Részletesebben

Elliptikus listák jogszabályszövegekben

Elliptikus listák jogszabályszövegekben Szeged, 2015. január 15 16. 273 Elliptikus listák jogszabályszövegekben Hamp Gábor 1, Syi 1, Markovich Réka 2,3 1 BME Szociológia és Kommunikáció Tanszék 1111 Budapest, Egry József u. 1. hampg@eik.bme.hu,

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeș Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Matematika és Informatika Kar 1.3 Intézet Magyar Matematika és Informatika Intézet 1.4

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Történelem és Filozófia 1.3 Intézet Magyar Filozófiai Intézet 1.4 Szakterület Klasszikus

Részletesebben

Szerepfogalmak az ontológiákban - az Ontoclean metodológia továbbfejlesztése

Szerepfogalmak az ontológiákban - az Ontoclean metodológia továbbfejlesztése Szerepfogalmak az ontológiákban - az Ontoclean metodológia továbbfejlesztése Szőts Miklós, Lévay Ákos Alkalmazott Logikai Laboratórium 1022 Budapest, Hankóczy J. u. 7 allbox@all.hu Kivonat: A kivonat összegzi

Részletesebben

ő ű ő őő ű ő 1

ő ű ő őő ű ő 1 ő1őő őő1 11 11 1111 111 11 11 1 1 11 11 11 111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ő ű ő őő ű ő 1 ő1őő őő1 ű ű ő ő ő ű ő ő ő ő ő ű ő ő ő111 ő1 ő 1 1 őőű űű 1 ő 1 ő ő ő ő ő ő 11 1ű ő 1 ű őő 1 1 1 1 1 űő ő 1 ő 1 ő őőőű

Részletesebben

Számonkérés módja: Gyakorlati jegy

Számonkérés módja: Gyakorlati jegy Problémaorientált kutatás II. Problem oriented research II. Tárgyfelelős: Ilyés Zoltán egyetemi docens Alkalmazott antropológiai szakirány Tantárgy Neptun kódja: BTMKN512 A Problémaorientált kutatás II.

Részletesebben

Publikációs lista. 3) Economic Reforms and Some Issues of International Trade Policy (Business Partner Hungary, September 1986)

Publikációs lista. 3) Economic Reforms and Some Issues of International Trade Policy (Business Partner Hungary, September 1986) Publikációs lista Angol nyelven 1) Joint Ventures in Hungary (The Legal Structure of the Enterprise, International Civil Law Conference, Budapest, August 1985, Vol.2) 2) World Trading System and Socialist

Részletesebben

1. Katona János publikációs jegyzéke

1. Katona János publikációs jegyzéke 1. Katona János publikációs jegyzéke 1.1. Referált, angol nyelvű, nyomtatott publikációk [1] J.KATONA-E.MOLNÁR: Visibility of the higher-dimensional central projection into the projective sphere Típus:

Részletesebben

Jaakko Hintikka filozófus. A finn születésű, Amerikában él, a Boston University filozófia tanszékén oktat.

Jaakko Hintikka filozófus. A finn születésű, Amerikában él, a Boston University filozófia tanszékén oktat. Jaakko Hintikka A fogalom mint látvány: a reprezentáció problémája a modern művészetben és a modern filozófiában Jaakko Hintikka filozófus. A finn születésű, Amerikában él, a Boston University filozófia

Részletesebben

Dr. habil. Molnár László publikációs jegyzéke

Dr. habil. Molnár László publikációs jegyzéke Dr. habil. Molnár László publikációs jegyzéke Hazai kiadású tanulmánykötet: 1. Jelentés a dialógus nyomán (Tanulmányok a fiatal Fülep Lajos művészeti írásairól) Argumentum Kiadó, Budapest, 2001. 150 p.

Részletesebben

Doktori (PhD-) értekezés tézisei. Riskó Enikő. A regényelemzés lehetséges lélektani szempontjai

Doktori (PhD-) értekezés tézisei. Riskó Enikő. A regényelemzés lehetséges lélektani szempontjai Doktori (PhD-) értekezés tézisei Riskó Enikő A regényelemzés lehetséges lélektani szempontjai Hermann Hesse regényei hívják a lélektani szempontú elemzést. Jelen dolgozatban olyan pszichológiai megközelítéssel

Részletesebben

GÁLÁNS FUVOLASZONÁTÁK- NAGY FRIGYES UDVARÁNAK ZENÉJE. Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem

GÁLÁNS FUVOLASZONÁTÁK- NAGY FRIGYES UDVARÁNAK ZENÉJE. Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem DLA doktori értekezés tézisei OROSS VERONIKA GÁLÁNS FUVOLASZONÁTÁK- NAGY FRIGYES UDVARÁNAK ZENÉJE Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 28. számú művészet- és művelődéstörténeti tudományok besorolású doktori

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Történelem és Filozófia 1.3 Intézet Magyar Filozófiai Intézet 1.4 Szakterület Filozófia

Részletesebben

A politika diszkurzív értelmezése: irányzatok és iskolák

A politika diszkurzív értelmezése: irányzatok és iskolák ii-2 A politika diszkurzív értelmezése: irányzatok és iskolák ELTE ÁJK Politikatudományi Intézet, Doktori Iskola 2004 2005 és 2006 2007 tanév ELTE Állam-és Jogtudományi Kar Politológiai Tanszék, PhD képzés,

Részletesebben

A kimondott és a kimondatlan 1

A kimondott és a kimondatlan 1 Vilagossag_2008_07-08_belivek.indd 191 8/27/08 12:24:28 PM VILÁGOSSÁG 2008/7 8. Recenzió Molnár Kristóf A kimondott és a kimondatlan 1 Sutyák Tibor: A Freud-elv A pszichoanalízis mint lélekfi lozófi a.

Részletesebben

ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ - ZSIDÓ EGYETEM

ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ - ZSIDÓ EGYETEM ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ - ZSIDÓ EGYETEM JUDAISZTIKA ALAPSZAK (BA) TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYRENDSZER BEVEZETÉS A VALLÁSTUDOMÁNYBA A tárgy kreditpontja: Heti óraszám: Szervezeti egység: Oktató: 3 (három) 2 (kettő)

Részletesebben

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ TÉZISEK CONTEMPORARY DRAMATURGICAL PROCESSES TRENCSÉNYI KATALIN

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ TÉZISEK CONTEMPORARY DRAMATURGICAL PROCESSES TRENCSÉNYI KATALIN DOKTORI DISSZERTÁCIÓ TÉZISEK CONTEMPORARY DRAMATURGICAL PROCESSES TRENCSÉNYI KATALIN 2013 1 Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI (magyar nyelven) Trencsényi

Részletesebben

Állam- és Jogtudományi Kar (ME-ÁJK) Bölcsészettudományi Kar (ME-BTK)

Állam- és Jogtudományi Kar (ME-ÁJK) Bölcsészettudományi Kar (ME-BTK) Állam- és Jogtudományi Kar (ME-ÁJK) felvételi elbeszélgetés Motivációs beszélgetés közéleti-szakmai tevékenységről: motiváció, szakmai tájékozottságés ismeretek, verbális képességek, elhivatottság, pályaorientáció

Részletesebben

MÉRLEG ÉS KIHÍVÁSOK IX. NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA Smart city alkalmazások bevezetésének lehetőségei csereháti mintaterületen

MÉRLEG ÉS KIHÍVÁSOK IX. NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA Smart city alkalmazások bevezetésének lehetőségei csereháti mintaterületen Társadalmi Innovációk generálása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0009 MÉRLEG ÉS KIHÍVÁSOK IX. NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA Smart city alkalmazások bevezetésének lehetőségei

Részletesebben

Kurzuskód: PEDM-F16 Kreditértéke: 2. Szak és szint: Neveléstudomány MA Képzési forma: nappali

Kurzuskód: PEDM-F16 Kreditértéke: 2. Szak és szint: Neveléstudomány MA Képzési forma: nappali Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Intézet 1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27. Tel.: 461-4552, fax.: 461-4532 E-mail: nevelestudomany@ppk.elte.hu A kurzus címe:

Részletesebben

A nyelvterjesztési politika formái az egykori NDK-ban

A nyelvterjesztési politika formái az egykori NDK-ban TANULMÁNYOK Alkalmazott Nyelvtudomány VIII. évfolyam 1-2. szám 2008. MIHALOVICSNÉ LENGYEL ALOJZIA Pannon Egyetem, MFTK, Germanisztikai Intézet alojzia@btk.uni-pannon.hu A nyelvterjesztési politika formái

Részletesebben

A közigazgatási jogi jogalkotás és jogalkalmazás előtt álló kihívások alkotmánybírósági szemszögből

A közigazgatási jogi jogalkotás és jogalkalmazás előtt álló kihívások alkotmánybírósági szemszögből Témavezető: Tilk Péter egyetemi docens (PhD) A téma leírása: A közigazgatási jogi jogalkotás és jogalkalmazás előtt álló kihívások alkotmánybírósági szemszögből című téma keretében a doktorandusz hallgatóknak

Részletesebben

ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék TÁRSADALOMFILOZÓFIA. Készítette: Ludassy Mária, Reich Orsolya. Szakmai felelős: Ludassy Mária. 2010.

ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék TÁRSADALOMFILOZÓFIA. Készítette: Ludassy Mária, Reich Orsolya. Szakmai felelős: Ludassy Mária. 2010. TÁRSADALOMFILOZÓFIA TÁRSADALOMFILOZÓFIA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

KÖVETELMÉNYRENDSZER ANGOL KÖZÉP-, FELSŐFOKÚ PROFEX II. KURZUS

KÖVETELMÉNYRENDSZER ANGOL KÖZÉP-, FELSŐFOKÚ PROFEX II. KURZUS KÖVETELMÉNYRENDSZER ANGOL KÖZÉP-, FELSŐFOKÚ PROFEX II. KURZUS Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar, Nyelvi Kommunikációs Központ Tantárgy neve: Angol PROFEX II nyelvizsga-előkészítő kódja: kreditértéke:

Részletesebben

FILOZÓFIA I. RÉSZ MAGYAR FILOZÓFIA, OSZTRÁK FILOZÓFIA, 1. A magyar filozófiatörténet állása

FILOZÓFIA I. RÉSZ MAGYAR FILOZÓFIA, OSZTRÁK FILOZÓFIA, 1. A magyar filozófiatörténet állása MAGYAR FILOZÓFIA, OSZTRÁK FILOZÓFIA, FILOZÓFIA I. RÉSZ 1. A magyar filozófiatörténet állása * A tanulmány a K-104643-as számú OTKA-kutatás támogatásával készült. Sokat köszönhetek azoknak az eszmecseréknek,

Részletesebben

Szerkesztési útmutató MANYE 25

Szerkesztési útmutató MANYE 25 Szerkesztési útmutató MANYE 25 1. A kézirat leadása, terjedelme Kérjük, hogy a szöveget elektronikus formában, Microsoft Word (.doc vagy.docx) fájlként küldjék el a 25.manye@gmail címre 2015. szeptember

Részletesebben

Felhasznált irodalom

Felhasznált irodalom Felhasznált irodalom Adriana BabeŃi, Cornel Ungurenu (ed.), 1997, Europa Centrale. Nevroze, dileme, utopii, Polirom, Iaşi, 1997 Arisztotelész, 2006, Lélekfilozófiai írások,, Akadémiai Kiadó Arndt, Andreas,

Részletesebben

Dr. Szabó Zsolt Ph.D

Dr. Szabó Zsolt Ph.D Dr. Szabó Zsolt Ph.D Egyetemi adjunktus Email cím: szabo.zsolt@kre.hu Tudományos minősítés: 2010 állam- és jogtudomány PhD summa cum laude A disszertáció címe: A parlamenti vizsgálóbizottságok tevékenysége

Részletesebben

ESSZÉÍRÁS. 2010. június

ESSZÉÍRÁS. 2010. június ESSZÉÍRÁS Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

FILOZÓFIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FILOZÓFIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Filozófia középszint 1112 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 21. FILOZÓFIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA A rész (30 pont) 1. Írja a megfelelő

Részletesebben

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások 66.-68. Az ember tragédiája (Budapest, 1958, Magyar Helikon) (2) +188 l + 20 t + 34 l, 28 cm, Révai József tanulmányával.

Részletesebben

7. Műfaj és szerzőiség, műfaj és stílus Ajánlott filmek: Robert Altman: McCabe és Mrs. Miller John Carpenter: A köd

7. Műfaj és szerzőiség, műfaj és stílus Ajánlott filmek: Robert Altman: McCabe és Mrs. Miller John Carpenter: A köd Kurzus kódja BBN-FLM-261, BMA-FLMD-221, BMA-FLMD-321 Kurzus címe Műfajelmélet Tanár neve Varga Zoltán Kurzus időpontja, Csütörtök, 14.00-15.30; 34-es terem helye Vetítés időpontja, - helye Kurzus típusa

Részletesebben

A gyerekek mindig pontosan értik a számneveket? Pintér Lilla Gerőcs Mátyás

A gyerekek mindig pontosan értik a számneveket? Pintér Lilla Gerőcs Mátyás A gyerekek mindig pontosan értik a számneveket? Pintér Lilla Gerőcs Mátyás A vizsgált kérdések Hogyan értelmezik az óvodáskorú gyerekek a számneves kifejezéseket tartalmazó mondatokat? Milyen értelmezésbeli

Részletesebben

Dr. Reuss András A Luther-énekek teológiája Országos énekkari találkozó. Budapest-Deák tér, 2003. október 25.

Dr. Reuss András A Luther-énekek teológiája Országos énekkari találkozó. Budapest-Deák tér, 2003. október 25. Dr. Reuss András A Luther-énekek teológiája Országos énekkari találkozó. Budapest-Deák tér, 2003. október 25. Megjelent: Lelkipásztor (79) 2004/2, 42-44. Magyar Egyházzene (11) 2003/2004/1, 96-100. A nagy

Részletesebben

Az irodalom feladatai a hatalom szempontjából Finnországban és Magyarországon

Az irodalom feladatai a hatalom szempontjából Finnországban és Magyarországon Makra Hajnalka (Helsinki Egyetem Finnugor Tanszék) Az irodalom feladatai a hatalom szempontjából Finnországban és Magyarországon A disszertáció háttere, elôzménye A Helsinki Egyetem finn irodalom tanszékén

Részletesebben

Vegyes védjegyközlemények. Jogutódlás

Vegyes védjegyközlemények. Jogutódlás Vegyes védjegyközlemények Jogutódlás ( 111 ) 115.194 ( 111 ) 116.048 ( 732 ) Mallinckrodt LLC, St. Louis, Missouri (US) ( 111 ) 119.123 ( 732 ) KRKA, tovarna zdravil, d.d.,novo mesto, Novo mesto (SI) (

Részletesebben

Szakadát István, BME MOKK, i@syi.hu MEO. W3C Szemantikus Web. Műhelykonferencia. Budapest, 2006. április 13.

Szakadát István, BME MOKK, i@syi.hu MEO. W3C Szemantikus Web. Műhelykonferencia. Budapest, 2006. április 13. Szakadát István, BME MOKK, i@syi.hu MEO W3C Szemantikus Web Műhelykonferencia Budapest, 2006. április 13. MEO-adatlap - Magyar Egységes Ontológia, NKFP-2, 2004.12.01. - 2006.11.30., - BME MOKK, BME TMIT,

Részletesebben

Curriculum Vitae Csaba Toth, PhD Born: October 7, 1979; Miskolc, Hungary

Curriculum Vitae Csaba Toth, PhD Born: October 7, 1979; Miskolc, Hungary Curriculum Vitae Csaba Toth, PhD Born: October 7, 1979; Miskolc, Hungary Studies concluded: PhD in Political Science ELTE, Faculty of Law and Political Science, Budapest, Hungary (2012) MA in Sociology

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar. Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar. Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola 1 Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola Tantárgy neve: A közszféra humánerőforrás gazdálkodásának nemzetközi trendjei Oktató: Linder Viktória, PhD

Részletesebben

A kommunikáció és az információmegosztás mennyiségi vizsgálata a rehabilitációs teamben a kommunikáció mennyiségi vizsgálóeljárásnak bemutatása

A kommunikáció és az információmegosztás mennyiségi vizsgálata a rehabilitációs teamben a kommunikáció mennyiségi vizsgálóeljárásnak bemutatása Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Magyarországi Társasága XXIX. Vándorgyűlése Szeged, 2010. szeptember 2-4. A kommunikáció és az információmegosztás mennyiségi vizsgálata a rehabilitációs teamben

Részletesebben

GONOSZ DÉMONOK, AGYAK A TARTÁLYBAN ÉS ZOM BIK: SZKEPTICIZMUS ÉS A DUALIZMUS MELLETTI ELGONDOLHATÓSÁGI ÉRVEK *

GONOSZ DÉMONOK, AGYAK A TARTÁLYBAN ÉS ZOM BIK: SZKEPTICIZMUS ÉS A DUALIZMUS MELLETTI ELGONDOLHATÓSÁGI ÉRVEK * Publicationes Universitatis Miskolcinensis, Sectio Philosophica XVII. kötet, 1. szám (2012), pp. 129 137. GONOSZ DÉMONOK, AGYAK A TARTÁLYBAN ÉS ZOM BIK: SZKEPTICIZMUS ÉS A DUALIZMUS MELLETTI ELGONDOLHATÓSÁGI

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar THE UPS AND DOWNS OF MOTIVATION:

Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar THE UPS AND DOWNS OF MOTIVATION: Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar THE UPS AND DOWNS OF MOTIVATION: A LONGITUDINAL STUDY OF A GROUP OF SECONDARY-SCHOOL LEARNERS OF ENGLISH A MOTIVÁCIÓ VÁLTOZÁSÁNAK HOSSZÚ TÁVÚ

Részletesebben

FOGYASZTÓK TÖRZSIESEDÉSE

FOGYASZTÓK TÖRZSIESEDÉSE FOGYASZTÓK TÖRZSIESEDÉSE Dr. Prónay Szabolcs, adjunktus Szegedi Tudományegyetem, Gazdaságtudományi Kar, ÜzleA Tudományok Intézete pronay.szabolcs@eco.u- szeged.hu Szimbolikus fogyasztás gyökerei Szimbolikus

Részletesebben

Typotex Kiadó. Irodalom

Typotex Kiadó. Irodalom Irodalom Altrichter F. (szerk), 1972, A Bécsi Kör filozófiája. Budapest: Gondolat. Altrichter F., Cogito ergo sum. In uõ. Észérvek az európai filozófiai hagyományban. Budapest: Atlantisz, 119 184. Annas,

Részletesebben

ELTE Bölcsészettudományi Kar Kutatási adatbázis

ELTE Bölcsészettudományi Kar Kutatási adatbázis Kutatóhely neve: Orosz Nyelvi és Irodalmi Tanszék: Orosz Irodalom és Irodalomkutatás Összehasonlító Tanulmányok Doktori Program Kutatási téma címe: Turgenyev prózapoétikájának antik irodalmi gyökerei (Ovidius,

Részletesebben

PÁZMÁNY PÉTER CATHOLIC UNIVERSITY FACULTY OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES. The European Citizen from the Perspectives of the Humanities

PÁZMÁNY PÉTER CATHOLIC UNIVERSITY FACULTY OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES. The European Citizen from the Perspectives of the Humanities The European Citizen from the Perspectives of the Humanities Workshop Program 16, 19-20 Nov, 2012 Part I. Reconceptualising the European Citizen: Identity, Culture, Religion 16 Nov 2012, Friday Budapest,

Részletesebben

A kísérteties szerepe a társadalmi kirekesztés folyamatában

A kísérteties szerepe a társadalmi kirekesztés folyamatában A kísérteties szerepe a társadalmi kirekesztés folyamatában VARGA Rita Debreceni Egyetem, Debrecen, Magyarország vargarita@mailbox.hu A háború traumája és a pszichoanalitikus kísérteties Az első világháború

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeș-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Történelem és Filozófia Kar 1.3 Intézet Magyar Történeti Intézet 1.4 Szakterület Kulturális

Részletesebben

PENSER LA GUERRE, CARL SCHMITT

PENSER LA GUERRE, CARL SCHMITT PENSER LA GUERRE, CARL SCHMITT FÜLÖP ENDRE Önmagában az a tény, hogy a politikai filozófia huszadik századi klasszikusai közül ők ketten azok, akik a háborúról való filozófiai igényű gondolkodást valóban

Részletesebben

Jelentés és Nyelvhasználat Stylesheet

Jelentés és Nyelvhasználat Stylesheet Jelentés és Nyelvhasználat Stylesheet Szécsényi Tibor SZTE Általános Nyelvészeti Tanszék Összefoglaló Ez a rövid írás a Jelentés és Nyelvhasználat című folyóiratban tanulmányt megjelentetni szándékozóknak

Részletesebben

GONOSZ DÉMONOK, AGYAK A TARTÁLYBAN ÉS ZOMBIK: SZKEPTICIZMUS ÉS A DUALIZMUS MELLETTI ELGONDOLHATÓSÁGI ÉRVEK * AMBRUS GERGELY

GONOSZ DÉMONOK, AGYAK A TARTÁLYBAN ÉS ZOMBIK: SZKEPTICIZMUS ÉS A DUALIZMUS MELLETTI ELGONDOLHATÓSÁGI ÉRVEK * AMBRUS GERGELY Publicationes Universitatis Miskolcinensis, Sectio Philosophica Tomus XVII., Fasc. 1. (2012), pp. 7 14. GONOSZ DÉMONOK, AGYAK A TARTÁLYBAN ÉS ZOMBIK: SZKEPTICIZMUS ÉS A DUALIZMUS MELLETTI ELGONDOLHATÓSÁGI

Részletesebben

XIV. FELHASZNÁLT FORRÁSOK ÉS SZAKIRODALOM

XIV. FELHASZNÁLT FORRÁSOK ÉS SZAKIRODALOM XIV. FELHASZNÁLT FORRÁSOK ÉS SZAKIRODALOM 1949. évi XX. törvény a Magyar Köztársaság Alkotmánya 1990. évi LXIV. törvény a helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek választásáról 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Ontológiák és adatbázisok következtetés nyílt és zárt világokban

Ontológiák és adatbázisok következtetés nyílt és zárt világokban DL/Ontosz-1 Ontológiák és adatbázisok következtetés nyílt és zárt világokban Szeredi Péter szeredi@cs.bme.hu BME VIK Számítástudományi és Információelméleti Tanszék 2008. március 26. Bevezető példa: adatbázis

Részletesebben

Naturalizmus a pszichológiában?

Naturalizmus a pszichológiában? PLÉH CSABA Naturalizmus a pszichológiában? Mire is vonatkozik a kérdőjel? Ha szó szerint, mint kifejezést tekintjük, a naturalizmus nem áll különösebben előtérben a mai pszichológiában. Ugyanakkor intellektuális

Részletesebben

Nemesi Nikoletta: Kritikai megjegyzések Harold W. Noonan kontingens azonosságról alkotott koncepciójáról 1

Nemesi Nikoletta: Kritikai megjegyzések Harold W. Noonan kontingens azonosságról alkotott koncepciójáról 1 Nemesi Nikoletta: Kritikai megjegyzések Harold W. Noonan kontingens azonosságról alkotott koncepciójáról 1 A tárgyak azonosságának szükségszerűségét bizonyítani hivatott Barcan-Kripkeféle érv számos filozófust

Részletesebben

A japán tanszék profiljába sorolható szakmai közlemények

A japán tanszék profiljába sorolható szakmai közlemények Gergely Attila: A japán tanszék profiljába sorolható szakmai közlemények (Megjelenés nyelve: H magyar, E angol, J japán) 1. TANULMÁNYOK A. Egyéni közlemények A politikai kéregmozgások külső eredői Japánban

Részletesebben

Biztos, hogy a narratíva közös téma?

Biztos, hogy a narratíva közös téma? VILÁGOSSÁG 2007/6. Közös témák Erdélyi Ágnes Biztos, hogy a narratíva közös téma? Annyi biztos, hogy a történelmi és az irodalmi elbeszélés közti hasonlóságok és különbségek tárgyalása régi közös témája

Részletesebben