Bevezetés, ráhangolódás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bevezetés, ráhangolódás"

Átírás

1 Beszélgetés Csoport helye: Edelény létszáma összesen (fő): 20 időpontja: ebből férfiak száma (fő) 8 moderátor: Lepsényi Ildikó életkor év (átlag vagy tól-ig) Bevezetés, ráhangolódás 1. Milyen különbségek voltak az egyéni illetve a közösségi (összes fiatalt érintő) problémák között? Helybeni munka, illetve a munkahely miatti költözés volt az ami megosztott volt. 2. Milyennek érezted a beszélgetésben részt vevők alapvető hozzáállását, hangulatát a témához? Meglepően már a 7-8 osztályba járok között is volt több olyan megszólalás, amit komolyan figyelembe kell venni. Beszélgetés alatt oldott hangulat uralkodott, minek következtében több témakörben is párbeszéd tudott kialakulni a fiatalok között. Beszélgetések témakörei közül minden területről volt hozzászóló. Az elhangzottak pedig eljutottak az önkormányzatot képviselőhöz. Sőt mondhatni voltak témakörök amikkel egyet is értett és jó ötletnek tartaná a megvalósítást. Fiatalok és felnőttek, önkormányzat közötti párbeszédre szükség van az elhangzott beszélgetés alapján. 3. Milyen problémákat emeltek ki a fiatalok saját vagy a fiatalság problémájaként és ki lehet a segítség ezekben? említett probléma Szülő- gyermek közti ellentétek Nincs hová elmenni kikapcsolódni lehetséges segítség Közös párbeszéd kezdeményezése amiben érdekképviseletet ellátó személy,civil szervezett segíthet Helyi közösség kialakítása, civil szervezet kezdeményezései Színház, mozi hiánya Helyi testület kezdeményezése, civil szervezetek Ismeretanyagok közlésének hiánya Szülők, iskola, önkormányzat, civil szervezetek

2 Munkahelyszerzés 4. Milyen nehézségeket említettek? Nincs a környéken megfelelő számú. illetve minőségű munkalehetőség. Fizetések tekintetében nagy a lemaradás a nyugati megyékhez képest. Elavult szakmával rendelkező, illetve alulképzett személy nehezen talál megfelelő munkát Többen említették a külföldi munkavállalást 5. Kik azok, akik segíthetnek ebben? Helyi, regionális, országos törvényhozás, vállalkozások 6. Mit tehetnek maguk? Hiányszakmák tanulása, esetleges költözés munkahely tekintetében Esetleges külföldi munkahely keresés 7. Mit tehet az EU? Pályázatok, munkahelyteremtő beruházások támogatása. Több pénzt adhat a munkahely teremtés, megőrzés tekintetében Versenyképes szakmák tanítását támogathatja, értve az elavult szakmával rendelkezők képzésére 8. Mit tehet az önkormányzat? Elősegítheti helyi, betelepülő vállalkozások piacképességét 9. Mit tehet az állam? Munkahely ösztönző kezdeményezések Lehetőség biztosítása EURÓPAI IFJÚSÁGI HÉT ÉN és Európa párbeszéd 2

3 Önálló család és gyerekvállalás 10. Milyen nehézségeket említettek? Kevés lehetőség van az önálló családra (szüleiknél való lakhatást értve). Először az anyagiak megteremtése és csak utána a gyermekvállalás. Kitolódva érzik a gyermekvállalás idejét Pénztelenség és az emiatti kapcsolat vállalás 11. Kik azok, akik segíthetnek ebben? Család Biztos munkahely Állam aki lehetőséget teremt a családalapítás, gyermekvállalásra 12. Mit tehetnek maguk? Keveset ha a feltételek nem biztosítottak 13. Mit tehet az EU? Nem érzik, hogy segíthet 14. Mit tehet az önkormányzat? Nem tértek ki erre Nem ismerik a lehetőségeket 15. Mit tehet az állam? Ösztönözheti a fiatalokat a gyermekvállalásra, kedvezmények és lehetőségek biztosítása tekintetében EURÓPAI IFJÚSÁGI HÉT ÉN és Európa párbeszéd 3

4 Önállósodás, önálló háztartás 16. Milyen nehézségeket említettek? Visszatérve a munkanélküliség, illetve elavult szakmákra, válaszukban megemlítették a pénztelenséget, mint akadályozó tényező Nem tudnak önálló családot alapítani amíg valamelyik szülőnél kell kényszerből lakni Megfelelő anyagi háttér, biztos fizetés nélkül nem lehet előre tervezni 17. Kik azok, akik segíthetnek ebben? Nem tudtak mit mondani, hiszen a családok elég nehéz helyzetben vannak ahhoz, hogy segíteni tudjanak Nem tudnak megnevezni senkit sem mert nem ismerik kinek milyen lehetősége lenne segíteni 18. Mit tehetnek maguk? Keveset lehetőségek hiányában 19. Mit tehet az EU? Nem ismerik az EU álláspontját e tekintetben 20. Mit tehet az önkormányzat? Talán lakások biztosítását Munkahelyek teremtésének lehetőségeinek megteremtése 21. Mit tehet az állam? Munkahelyek, megélhetéshez szükséges infrastruktúra biztosítását EURÓPAI IFJÚSÁGI HÉT ÉN és Európa párbeszéd 4

5 Tudás és képesség megszerzése 22. Milyen nehézségeket említettek? Nem tartják célravezetőnek a jelenlegi képzést Nyelvoktatás hiányosságai Elavult szakmák, tudás tanítása Versenyképes képzések megteremtése 23. Kik azok, akik segíthetnek ebben? Azok tudnának segíteni, akik törvényhozói szerepben vannak Illetve a képzőszervek akik az képzésekkel, átképzésekkel foglalkoznak 24. Mit tehetnek maguk? Továbbképzés, hasznos tudásanyag megszerzése Rugalmas hozzá állás az új képzési lehetőségekhez 25. Mit tehet az EU? Nem igazán tudják, hogy foglalkozik- e az EU ezzel a kérdéssel Nem ismerik a lehetőségeit, képzőszervek EU- tol való finanszírozási lehetőségeinek 26. Mit tehet az önkormányzat? Nem tudják milyen lehetőségeik vannak Esetleg olyan képzések támogatása ami munkahely teremtő lehet 27. Mit tehet az állam? Jobban odafigyelhet a tanárok és tanulok álláspontjára Több és változatosabb képzéseket biztosíthatna EURÓPAI IFJÚSÁGI HÉT ÉN és Európa párbeszéd 5

6 Beleszólás a döntésekbe 28. Milyen nehézségeket említettek? Jelenleg nem érzik, hogy bele tudnak szólni Kevés az a fórum ahol meg tudnának szólalni Nem igazán kérik ki a véleményüket 29. Kik azok, akik segíthetnek ebben? Civil szervezetek Önkormányzat 30. Mit tehetnek maguk? Széles körben terjeszthetik gondjaikat Fogékonyan állhatnak az új párbeszédek kezdeményezései előtt 31. Mit tehet az EU? Nem tudják, hogy van- e lehetőség tájékoztatni őket Nem ismerik a lehetőségeket, hogy ki az aki közvetítheti az EU felé gondjaikat, meglátásaikat 32. Mit tehet az önkormányzat? Nem tudják van- e beleszólásuk 33. Mit tehet az állam? Jobban oda kellene figyelni a kisemberek szavára EURÓPAI IFJÚSÁGI HÉT ÉN és Európa párbeszéd 6

7 Környezetvédelem 34. Milyen nehézségeket említettek? Környezettudatos életvitel kialakításával Szélesebb és aktívabb környezet megismertetésének hiánya 35. Kik azok, akik segíthetnek ebben? Mindenki akinek fontos a környezet Civil szervezetek Önkormányzat Állam EU 36. Mit tehetnek maguk? Jobban odafigyelnek környezetük megóvására Ismeretek elsajátítása Beszélgetések a gondokról, lehetőségekről 37. Mit tehet az EU? Széles körben való tájékoztatás Több pénz biztosítása mindennemű környezet tudatos élet kezdeményezésre 38. Mit tehet az önkormányzat? Figyelemfelhívás, lehetőségek megteremtése a környezetbarát életre Pénzforrás előteremtése 39. Mit tehet az állam? Lehetőséget biztosíthat a környezetbarát életre Pénzforrás biztosítása EURÓPAI IFJÚSÁGI HÉT ÉN és Európa párbeszéd 7

8 Önkéntesség, közösségi munka 40. Milyen nehézségeket említettek? Nem igazán ismerik a lehetőségeket Mivel megszűntek a TSZ- ek, még a mezőgazdasági munkát sem ismerik Nem tudják a fontosságát az önkéntességnek, közösségi munkának 41. Kik azok, akik segíthetnek ebben? Civil szervezetek szélesebb körű tevékenységük megismertetése Önkormányzat Állam 42. Mit tehetnek maguk? Tájékozódás a civil szervezetek, közösségi életek tekintetében 43. Mit tehet az EU? Források biztosítása a civil, közösségi tevékenységek, munka megismertetése, fontossága véget 44. Mit tehet az önkormányzat? Rendezvények, tájékoztatok szervezése, megtartása civil szervezetek bevonásával, megismertetésével 45. Mit tehet az állam? Forrásokat biztosíthat az civil szervezetekkel együttműködő önkormányzatoknak a tájékoztatáshoz EURÓPAI IFJÚSÁGI HÉT ÉN és Európa párbeszéd 8

9 Egészség 46. Milyen nehézségeket említettek? Több és részletesebb ismeretterjesztés kellene Civil szervezetek bevonása, támogatása az egészséges élet megőrzése, megteremtése tárgykörében való felvilágosításra. 47. Kik azok, akik segíthetnek ebben? Civil szervezeteket támogatok Önkormányzat Állam EU 48. Mit tehetnek maguk? Civil kezdeményezéseken minél nagyobb számban megjelenni Népszerűsítése a civil programoknak 49. Mit tehet az EU? Nagyobb odafigyelés a civil szervezetekre Források biztosítása 50. Mit tehet az önkormányzat? Együttműködéssel közös érdekek képviselete Forrás lehetőségeinek felkutatásának segítsége 51. Mit tehet az állam? Több pénzt biztosíthatnának a civil szervezeteknek, programjaik megvalósítása tekintetében EURÓPAI IFJÚSÁGI HÉT ÉN és Európa párbeszéd 9

10 Európai kultúrák megismerése és elfogadása 52. Milyen nehézségeket említettek? Más nemzetek kultúrájának megismerése 53. Kik azok, akik segíthetnek ebben? Iskola Civil szervezetek Helyi- regionális Országos szintű megismertetések 54. Mit tehetnek maguk? Ismerkedés a szomszédos országokban élő emberek szokásaival 55. Mit tehet az EU? Lehetőségek biztosítása az ismerkedésre Pályázatok kiírása a tájékoztatás költségei finanszírozására Források biztosítása más országba való utazáshoz 56. Mit tehet az önkormányzat? Testvérvárosokkal tartani a kapcsolatot Kölcsönös látogatások szorgalmazása 57. Mit tehet az állam? Lehetőségek, források biztosítása EURÓPAI IFJÚSÁGI HÉT ÉN és Európa párbeszéd 10

11 Európainak lenni 58. Milyen nehézségeket említettek? Tanulás és munkavállalás tekintetében szabadabban lehet választani, szélesebbek a lehetőségek 59. Kik azok, akik segíthetnek ebben? Civil szervezetek felvilágosításai Önkormányzatok Állam EU általi lehetőségek ismertetése 60. Mit tehetnek maguk? Érdeklődőbbek lehetnek a lehetőségek felé 61. Mit tehet az EU? Források biztosítása a teljes Európaiság megismerése érdekében 62. Mit tehet az önkormányzat? Nagyobb hangsúlyt adhatna a tudatosításnak ami az Európai mivoltunkat illeti 63. Mit tehet az állam? Források biztosítása az önkormányzatok, civil szervezetek részére a tájékoztatás vonatkozásában EURÓPAI IFJÚSÁGI HÉT ÉN és Európa párbeszéd 11

12 Információhoz és műveltséghez jutás 64. Milyen nehézségeket említettek? Színház, mozi hiánya Ifjúság szabadidejének eltöltésére alkalmas helyszín hiánya Még mindig drága internet használat 65. Kik azok, akik segíthetnek ebben? Állam Önkormányzatok Civil szervezetek 66. Mit tehetnek maguk? Közösségek kialakítása Igények és kívánságok eljuttatása az illetékesekhez 67. Mit tehet az EU? Lehetőségek Források biztosítása 68. Mit tehet az önkormányzat? Közösségi helyek biztosítása Több kulturális rendezvény megteremtése és civil szervezetek bevonása 69. Mit tehet az állam? Források biztosítása EURÓPAI IFJÚSÁGI HÉT ÉN és Európa párbeszéd 12

13 Hátrányos megkülönböztetés 70. Milyen nehézségeket említettek? Több területet is megjelöltek amit nem lehet elválasztani egymástól, ezért nem részletezem 71. Kik azok, akik segíthetnek ebben? Társadalom egésze Civil szervezetek Önkormányzat Állam szerepvállalása a kényes területeken 72. Mit tehetnek maguk? Nyitottabbak és segítőkészebbek lehetnek a gondokkal, feszültségekkel szemben 73. Mit tehet az EU? Forrásokat biztosíthat minden olyan kezdeményezésre ami az ellentéteket és gondokat hivatott megoldani, ismertetni 74. Mit tehet az önkormányzat? Együttműködhet a civil szervezetekkel, akik speciálisan foglalkoznak a kérdéssel Források keresésében segítséget nyújthat a működés és programok vonatkozásában 75. Mit tehet az állam? Nagyobb teret és több lehetőséget biztosíthat az önkormányzatok, civil szervezeteknek a gondok megoldásához. Forrásokat adhat a programok tekintetében EURÓPAI IFJÚSÁGI HÉT ÉN és Európa párbeszéd 13

Karrierutak. Foglalkoztatási problémák és megoldások nemzetközi téren

Karrierutak. Foglalkoztatási problémák és megoldások nemzetközi téren Karrierutak Foglalkoztatási problémák és megoldások nemzetközi téren Karrierutak Foglalkoztatási problémák és megoldások nemzetközi térben Tartalom: Bevezetés... 1. oldal Egy program története... 1. oldal

Részletesebben

A FiAtAlok lendületben ProgrAm hét éve

A FiAtAlok lendületben ProgrAm hét éve A Fiatalok Lendületben Program hét éve 2 1 A Fiatalok Lendületben Program (FLP) 1.1 Az FLP alprogramjai 2 Az FLP a számok tükrében 2.1 A benyújtott és támogatott pályázatok száma 2.2 Honnan érkeztek a

Részletesebben

Törökné Babinszky Mónika A SZOCIÁLISAN HÁTRÁNYOS HELYZETBEN ÉLŐ MUNKANÉLKÜLIEK KÉPZÉSI LEHETŐSÉGEI ÉS ESÉLYEI

Törökné Babinszky Mónika A SZOCIÁLISAN HÁTRÁNYOS HELYZETBEN ÉLŐ MUNKANÉLKÜLIEK KÉPZÉSI LEHETŐSÉGEI ÉS ESÉLYEI Törökné Babinszky Mónika A SZOCIÁLISAN HÁTRÁNYOS HELYZETBEN ÉLŐ MUNKANÉLKÜLIEK KÉPZÉSI LEHETŐSÉGEI ÉS ESÉLYEI I. Témaválasztásom indokolása Témaválasztásomat az indokolja, hogy felkeltette az érdeklődésemet,

Részletesebben

T ERVEZET. A Ceglédért Független Egyesület programja a 2010-2014 közötti időszakra

T ERVEZET. A Ceglédért Független Egyesület programja a 2010-2014 közötti időszakra T ERVEZET CEGLÉD PÁRTJÁN A Ceglédért Független Egyesület programja a 2010-2014 közötti időszakra 1/1 A Ceglédért Független Egyesület több mint tíz éve van jelen a város közéletében. Eddigi tevékenységünk

Részletesebben

Nevelési-pedagógiai program

Nevelési-pedagógiai program Pesti Magyar Színiakadémia Művészeti Szakközépiskola Budapest Nevelési-pedagógiai program (a módosításokkal egybeszerkesztett, a nevelőtestület által 2013. március 22-én elfogadott, az igazgató által jóváhagyott

Részletesebben

Csorvás Város HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA

Csorvás Város HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA Csorvás Város HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA Csorvás, 2015. június 24. 1/25 Bevezetés Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV.

Részletesebben

Ifjúságkutatás, cselekvési terv 2007-2012 Körmend

Ifjúságkutatás, cselekvési terv 2007-2012 Körmend Ifjúságkutatás, cselekvési terv 2007-2012 Körmend Előzmények: Utoljára, 2000-ben készült olyan átfogó ifjúságkutatás, amelyre külön koncepciót és cselekvési tervet lehetett építeni. Azt, Dr. Stipkovits

Részletesebben

Telepítési Csomag Kézikönyv önkéntes programok szociális intézményekben történõ elindításához

Telepítési Csomag Kézikönyv önkéntes programok szociális intézményekben történõ elindításához HEFOP -2.2.1.-06/1-2006-12-0020/4.0. BEFOGADÓ INTÉZMÉNYEK. A SZOCIÁLIS SZEKTOR FEJLESZTÉSE ÖNKÉNTES PROGRAMOK SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEKBE TÖRTÉNÕ INTEGRÁLÁSÁN KERESZTÜL. Alcím: Szociális szakemberek és önkéntesek

Részletesebben

Légy természetes! VáltozásSegítõ Szolgálat

Légy természetes! VáltozásSegítõ Szolgálat Levélcím: 6701 Szeged Pf. 913.; E-mail: eletharmonia@gmail.com; Tel.: 70/558-6704; 70/315-9793 Honlap: www.eletharmonia.hu Tartalom: Miért lehet fontos programunk az Ön számára? Mi a projekt célja? Kikre

Részletesebben

A kiadvány megjelenését az Európai Bizottság Oktatás és Kultúra Főigazgatósága támogatta.

A kiadvány megjelenését az Európai Bizottság Oktatás és Kultúra Főigazgatósága támogatta. A kiadvány megjelenését az Európai Bizottság Oktatás és Kultúra Főigazgatósága támogatta. A kötetben kifejtett nézetekért a szerzők vállalják a felelősséget, e vélemények nem feltétlenül tükrözik az Európai

Részletesebben

Dr. Katonáné dr. Pehr Erika

Dr. Katonáné dr. Pehr Erika Dr. Katonáné dr. Pehr Erika A gyermekvédelem szerepe és lehetőségei az iskolai erőszak megelőzésében és kezelésében (Szülők szerepe, az iskola, a család felelőssége, a nevelés kérdései témakörben) 1.)

Részletesebben

hallgatói_szolgáltatók:elrendezés 1 2009.06.08. 0:39 Oldal 1 Ifjúsági Civil Szolgáltatók

hallgatói_szolgáltatók:elrendezés 1 2009.06.08. 0:39 Oldal 1 Ifjúsági Civil Szolgáltatók hallgatói_szolgáltatók:elrendezés 1 2009.06.08. 0:39 Oldal 1 Ifjúsági Civil Szolgáltatók hallgatói_szolgáltatók:elrendezés 1 2009.06.08. 0:39 Oldal 2 adasd hallgatói_szolgáltatók:elrendezés 1 2009.06.08.

Részletesebben

AZ ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSEK ÉS AZOK

AZ ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSEK ÉS AZOK AZ ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSEK ÉS AZOK MEGJELENÉSE A KÖRNYEZETI TANÁCSADÁSBAN - TÁVKÉPZÉSI ANYAG - Szerkesztette: Mátyás Mónika 2009. Felhasználás: Kizárólag a Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózatának

Részletesebben

MFF 2013 Problémák és megoldások

MFF 2013 Problémák és megoldások MFF 2013 Problémák és megoldások Készült a Veszprémi BEST Bizottság egyesület Munkanélküli Fiatalok Fóruma 2013 elnevezésű, az Európai Unió által támogatott projektje keretében. Tartalom Mi a Munkanélküli

Részletesebben

A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012

A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM www.ujnemzedek.hu www.facebook.com/ujnemzedek

Részletesebben

Az idõs felnõtt rétegek (45 év felettiek) felnõttképzési igényei és képzési lehetõségei

Az idõs felnõtt rétegek (45 év felettiek) felnõttképzési igényei és képzési lehetõségei Sz. Molnár Anna Az idõs felnõtt rétegek (45 év felettiek) felnõttképzési igényei és képzési lehetõségei Kutatási zárótanulmány Háttértanulmányok Budapest, 2005 A kutatásban részt vettek: Arapovics Mária,

Részletesebben

A HÁZ ELHAGYÁSA A SZOCIÁLIS MUNKÁS SZEMÉLYISÉGÉNEK KIBONTAKOZÁSA - Jelige: napraforgó

A HÁZ ELHAGYÁSA A SZOCIÁLIS MUNKÁS SZEMÉLYISÉGÉNEK KIBONTAKOZÁSA - Jelige: napraforgó A HÁZ ELHAGYÁSA A SZOCIÁLIS MUNKÁS SZEMÉLYISÉGÉNEK KIBONTAKOZÁSA - Jelige: napraforgó 1. BEVEZETÉS 2 1.1 A szociális munkás saját személyiségével dolgozik. 2 1.2 A személyiség kibontakoztatásának lehetősége

Részletesebben

Oktatási, képzési, ifjúsági. és sportpolitika. Oktatás és képzés A jövőnk záloga KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL

Oktatási, képzési, ifjúsági. és sportpolitika. Oktatás és képzés A jövőnk záloga KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL Oktatási, képzési, ifjúsági Oktatás és képzés A jövőnk záloga és sportpolitika Az oktatásba és a képzésbe való befektetés kulcsfontosságú a fiatalok személyes

Részletesebben

ESÉLYEK ÉS LEHETŐSÉGEK ÖN-KOR-KÉP esélyegyenlőségi melléklet 2008. július augusztus

ESÉLYEK ÉS LEHETŐSÉGEK ÖN-KOR-KÉP esélyegyenlőségi melléklet 2008. július augusztus A nők tudnak látni, anélkül, hogy odanéznének. Jókai Mór ESÉLYEK ÉS LEHETŐSÉGEK ÖN-KOR-KÉP esélyegyenlőségi melléklet 2008. július augusztus A nők tippelése mindig pontosabb, mint a férfiak állítása. Rudyard

Részletesebben

Sorozatszerkesztő: Lada László

Sorozatszerkesztő: Lada László Pallós Józsefné A befektetői igényekhez igazodó képzési programok, a beruházás-, munkahelyteremtés-ösztönző, továbbá a gazdasági szerkezetváltást, technológiaváltást, a foglalkoztatási válsághelyzet megoldását

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-3312/2013. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-3312/2013. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-3312/2013. számú ügyben Előadó: dr. Bogárdi Dóra dr. Kozicz Ágnes dr. Ottrok Viktória Az eljárás megindítása A 2013. évben indított Méltó kezdet A fiatalok

Részletesebben

Útmutató. Gazdasági és Társadalmi Ügyek Osztálya (DESA)

Útmutató. Gazdasági és Társadalmi Ügyek Osztálya (DESA) Útmutató Gazdasági és Társadalmi Ügyek Osztálya (DESA) A Gazdasági és Társadalmi Ügyek Osztálya létfontosságú kapocs (az ENSZ szervezetén belül) a globális gazdasági, társadalmi, környezetvédelmi szférák

Részletesebben

Térségi és megyei szakképzési koordináció

Térségi és megyei szakképzési koordináció Térségi és megyei szakképzési koordináció 2008. december Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 I. Baranya megye szakképzésének helyzete... 4 1. Gazdasági háttér... 4 2. Munkaerő-piaci helyzet... 6 3. Oktatási

Részletesebben

Az http://www.eutanfolyam.hu/ webcímen fellelhető anyag. az Oktatáspolitika és K+F c. tantárgyhoz. Oktatás és képzés

Az http://www.eutanfolyam.hu/ webcímen fellelhető anyag. az Oktatáspolitika és K+F c. tantárgyhoz. Oktatás és képzés Az http://www.eutanfolyam.hu/ webcímen fellelhető anyag az Oktatáspolitika és K+F c. tantárgyhoz Oktatás és képzés 1. Az oktatási politika helye az EU jogrendszerében 1.1 Az oktatás és az acquis Az európai

Részletesebben

A KULTÚRA SZEREPE ÉS CÉLJAI A II. NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN

A KULTÚRA SZEREPE ÉS CÉLJAI A II. NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN A KULTÚRA SZEREPE ÉS CÉLJAI A II. NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN 2006. március Szerkezeti összefoglaló: I. Tartalmi összefoglaló II. A kulturális ágazat területei és fejlesztési irányai, céljai 1. Átfogó

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Útmutató pályázók és értékelők részére. Munkaanyag. 2004. január 8.

Esélyegyenlőségi Útmutató pályázók és értékelők részére. Munkaanyag. 2004. január 8. Esélyegyenlőségi Útmutató pályázók és értékelők részére Munkaanyag 2004. január 8. Tartalom I. AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG, MINT HORIZONTÁLIS ELVÁRÁS FONTOSSÁGA 1. El lehet-e felejtkezni erről a feladatról? 2.

Részletesebben

JÓ SZÜLŐ-E AZ ÁLLAM? A corporate parenting terminus gyakorlatban való megjelenése

JÓ SZÜLŐ-E AZ ÁLLAM? A corporate parenting terminus gyakorlatban való megjelenése Gyermek- és ifjúságvédelmi Tanulmányok Studies in Child and Youth Protection JÓ SZÜLŐ-E AZ ÁLLAM? A corporate parenting terminus gyakorlatban való megjelenése 2014 Rubeus Egyesület Rubeus Association 1

Részletesebben

Nyelvoktatás-politikai arculat

Nyelvoktatás-politikai arculat Nyelvoktatás-politikai arculat MAGYARORSZÁG Európa Tanács Nyelvpolitikai Fõosztály Strasbourg Oktatási Minisztérium Nemzetközi Kapcsolatok Fõosztálya Budapest 2002 2003 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 5

Részletesebben

Fenntarthatósági problémák vizsgálata Dunaújvárosban és térségében

Fenntarthatósági problémák vizsgálata Dunaújvárosban és térségében ÖKO-FERR Hulladékkezelést Koordináló Közhasznú Nonprofit Kft. Fenntarthatósági problémák vizsgálata Dunaújvárosban és térségében (beszámoló jelentés) Készítette: M8-DUNAHÍD Közhasznú Nonprofit Kft. 2011.

Részletesebben

MAGYARKANIZSA KÖZSÉG 2014 2016. ÉVI NÉPESEDÉSPOLITIKAI CSELEKVÉSI TERVE

MAGYARKANIZSA KÖZSÉG 2014 2016. ÉVI NÉPESEDÉSPOLITIKAI CSELEKVÉSI TERVE MAGYARKANIZSA KÖZSÉG 2014 2016. ÉVI NÉPESEDÉSPOLITIKAI CSELEKVÉSI TERVE Magyarkanizsa, 2013 decembere I. Bevezető Közismert, hogy a szerbiai és vajdasági községekben negatív a természetes szaporulat, a

Részletesebben