J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK február 3 -i üléséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2014. február 3 -i üléséről"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK február 3 -i üléséről Önkormányzati rendelet: 1/2014.(02.03.) Határozat: 1-4/2014.(02.03.)

2 2 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csákánydoroszló község Önkormányzata Képviselő-testületének február 3-i üléséről Jelen vannak: Távol van: Horváth István polgármester, Bálint László alpolgármester, képviselő Bata László, Kozó József, Szeifert István, Farkas Béla Zsigovits László képviselő-testületi tagok - Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: dr. Stepics Anita jegyző Horváth István polgármester köszönti a képviselőket, a jegyző asszonyt. Megállapítja, hogy a 7 képviselő-testületi tag közül 5 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt órakor megnyitja. Kéri, hogy a Képviselő-testület a meghívóban szereplő napirendi pontokat fogadja el az A Képviselő-testület a napirendi pontokat 5 igen szavazattal egyhangúan elfogadja és a következő napirendet hagyja jóvá: N A P I R E N D: 1) Tájékoztatás az előző ülés óta eltelt időszak munkáiról, lejárt határozatokról. 2) Vas megyei Temetkezési Kft ajánlata és együttműködési szándéka 3) Ingatlanra feljegyzett kártalanítási igény kizárása törlése 4) Rendezési terv módosítás 5) Civil szervezet egyesület hitelfelvételéhez kezességvállalás 6) 2014 évi költségvetés tárgyalása, elfogadása 7) Tájékoztató Vas Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívása kapcsán 8) Különfélék

3 3 9) Szociális ügyek (zárt ülés ) Előterjesztő Dr Stepics Anita jegyző 1.) Tájékoztatás az előző ülés óta eltelt időszak munkáiról, lejárt határozatokról. Horváth István polgármester elmondja, hogy a két ülés között az alábbiakban írtakkal foglalkozott: december 13- január december 12-i testületi határozat szerint: Tűzifa kiszállítás lebonyolítva december Ajánlatkérés 3 vállalkozástól fakitermelésre december 17. Testületi ülés-nyílt zárt- jkv elkészítése december 17-ig Vis maior ellenőrzéshez anyag összeállítása ellenőrzés dec. 17. Meghívók kiküldése az egyedülállóknak karácsonyra dec. 18. Szociális segélyek kifizetése dec. 20-ig Bursa pályázatok rendezése határozat szerint. Egy-két napig könyvelőprogramot kerestem, mivel kötelező újat használni 2014-től 2014 évi hulladékszerződés megkötése dec. 20-ig (megküldése mindenhová) Fakitermelési szerződés megkötése (1 ajánlat érkezett. Farkas Béla ,- Ft) Egyeztetés a napköziről a kivitelezővel-további munkákról Karácsonyi tűznél intézkedés, helyreállításnál, rendkívüli segély biztosítása Függő számlák kifizetése különböző vállalkozásoknak december 31-ig Újság összeállítása, nyomtatásra előkészítése Temetkezési Vállalattal egyeztetés kérésükre. (testületin napirend lesz kérelmük) Helyi évzáró rendezvényeken való részvétel több alakommal január Minden hónapban a napi munka mellett: újság összeállítása, honlapon frissítések, napi posta áttanulmányozása, ek fogadása-megválaszolása. (napi ), ügyfelekkel kapcsolattartás, gyűlések előkészítése, testületi határozatok végrehajtása munkások feladatellátása, - ellenőrzésük, gépek javíttatása, anyagbeszerzés stb. Vis maior kérelem benyújtása ( 4 példányban, összesen több mint 100 oldal) Új könyvelőprogram keresése, kötelező vásárlása, betanulási oktatás Fakitermelés megtörtént, beszállítva a művelődési házba. Fogorvosnővel szerződéshosszabbítás, aláíratás érintettekkel, megküldés mindenhova. Vis maior kérelem hiánypótlása Két hajnalban a gyepmesterrel kóbor ebek befogatása Szoc.Otthon új igazgatójával (Déri Mártonné) tárgyalás együttműködésekről. Egyesületekkel megbeszélés szétválásról, máshol összeolvadásról Katasztrófavédelemmel ( Király Lajos) megbeszélés kötelezően ellátandó feladatokról. Föld elhelyezéséről egyeztetés a Dózsaligetben

4 4 Idén feltétlenül foglalkozni kell a következőkkel a napi feladatokon felül, amikkel már részben már megy a munka: Mielőbb dönteni a falunap időpontjáról sátor lefoglalás miatt (ez visszatérő ügy) Új pénzügyesünk munkába állítása (február-április) Vizkárelhárítási terv elkészítése kötelező- (február, március) Sada-ház megvásárlása. Utolsó akadály leküzdése folyamatban. (március, április) Bírósági per befejezése (tárgyalás február-talán utolsó, esetleg a nyáron) Választások lebonyolítása, mely jegyzői hatáskör, de köztisztviselőket is érint ÁMK alapító okirat módosítás ( április, május) ÁMK igazgatói állás megpályáztatás (április, május) Konyha kérdésének végleges eldöntése. (május-június) Hulladékszállítási pályázat kiírása. Közbeszerzés. (ősszel) Rendezési terv felülvizsgálat, módosításokkal (nyár, ősz) Új fogorvosi megállapodás átadás-átvétel (nyáron) Önkormányzati polgárvédelmi szervezet létrehozása kötelező- (tavasz-nyár) Önálló hivatal létrehozására kezdeményezések Pályázatok benyújtása, folyamatban levők kezelése, megvalósítása, azok elszámolása Busz pályázat, ha nyer: (február-április) Napközi külső, ha nyer: (február-december-2015) Napelemes óvoda: újra beadható ingyenesen (március-december-2015) Tornaterem beruházás - előkészítés (május-december-2015) Kérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatosan van-e kérdés. Kérdés nem hangzik el. Közben megérkezett Bálint László alpolgármester, képviselő, így a testület 6 fővel folytatja a munkát. Horváth István polgármester kérdezi, hogy aki az 1. napirendben foglaltakkal egyetért, az szavazzon. A képviselő-testület a polgármesteri beszámolót 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja. 2.) Vas megyei Temetkezési Kft ajánlata és együttműködési szándéka Horváth István polgármester elmondja, hogy az előterjesztéshez nincs hozzáfűzni valója. Kérdezi, hogy másnak ezzel kapcsolatosan van-e kérdése, vagy véleménye? Bálint László alpolgármester elmondja, hogy az együttműködési megállapodással kapcsolatosan nincs kifogása, de arra ügyelni kell, nehogy helyi halott elhelyezésével kapcsolatosan gond merüljön fel. Horváth István polgármester elmondja, hogy ez a megállapodásban is rögzítésre kerül. Horváth István polgármester kéri, hogy aki az együttműködési szándékkal egyetért, az szavazzon.

5 5 A képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza: 1/2014.( ) számú határozat Csákánydoroszló Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy együttműködési megállapodást köt a Vas megyei Temetkezési Kft-vel az alábbiak szerint: A Vas megyei Temetkezési Kft. nem kizárólagos jogosultságot szerez a csákánydoroszlói ravatalozó használatára azzal, hogy a ravatalozó teljes villamos energia költségét a Kft. viseli akként, hogy az energiaszámlákat az Önkormányzat a Kft. részére továbbszámlázza. A megkötendő megállapodás értelmében továbbá a Kft. vállalja, hogy a csákánydoroszlói temető ( hrsz 859 ) fűnyírását egész évben saját költségén megoldja. Csákánydoroszló Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzatot terhelő köztemetéseket évben a Vas megyei Temetkezési Kft-től rendeli meg bruttó ,- Ft/köztemetés összegért. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás megkötésére és annak aláírására. Felelős: jegyző a megállapodás elkészítéséért Határidő: február 15. megállapodás megkötésére 3.) Ingatlanra feljegyzett kártalanítási igény kizárása törlése Horváth István polgármester elmondja, hogy az előterjesztéshez nincs hozzáfűzni valója. Kérdés, vélemény nem hangzik el. Horváth István polgármester kéri, hogy aki az előterjesztésben foglaltakkal egyetért, az szavazzon. A képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza: 2/2014.( ) számú határozat Csákánydoroszló Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a csákánydoroszlói 419/16 hrsz-ú ingatlanra feljegyzett kártalanítási igény kizárása feljegyzést törölteti a Körmendi Járási Földhivatalnál okafogyottság miatt. A törlési kérelem költségeit a kérelmező Agrofor Zala Kft. viseli. Felelős: Horváth István polgármester Határidő: február 15.

6 6 4.) Helyi építési szabályzat átfogó felülvizsgálatának kezdeményezése Horváth István polgármester elmondja, hogy az előterjesztéshez nincs hozzáfűzni valója. Bata László képviselő elmondja, hogy a tervezésnél a helyrajzi számok ismeretében kell végig haladni az egyeztetéseken. Horváth István polgármester elmondja, hogy lakossági kérésre a Rába parton lennének sürgős módosítási indítványok, és mivel a rendezési tervben ellentmondások vannak, ami a kérelmező lehetőségeit is megnehezíti, ezért a kérelmező kezdeményezte, hogy az Önkormányzat is vállaljon részt a Rába-partot érintő HÉSZ felülvizsgálat költségeiből. Szeifert István képviselő elmondja, hogy akinek érdeke egy gyors módosítás, annak kell megfizetni az eljárási díjakat. Bálint László alpolgármester elmondja, hogy a Rábánál jelenleg szabályozás hiányossága. másokat nem érint a Horváth István polgármester elmondja, hogy a rendezési terv felülvizsgálatát meg kell kezdeni hamarosan, és erről dönteni kell. Horváth István polgármester kéri, hogy aki az előterjesztéssel egyetért, az szavazzon. A képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza: 3/2014.( ) számú határozat Csákánydoroszló Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy kezdeményezi a község helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének a szerkezeti tervet is ide értve a jogszabályok szerinti felülvizsgálatát. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy ajánlatokat kérjen be a munka elvégzésére, és a legjobb ajánlattevővel a szerződést megkösse. A Képviselő-testület a HÉSZ felülvizsgálatának költségét évi költségvetési rendeletében megtervezi. A Képviselő-testület kiköti magának azt a jogot, hogy a rendezési terv felülvizsgálatakor legalább 2 alkalommal megtárgyalja a tervezés folyamatát. A rendezési terv felülvizsgálatakor kiemelt figyelmet kell fordítani a Rába partján a kemping területének és a közvetlen mellette levő területnek a fejlesztésére, ennek lehetőségeinek megteremtésére a hatályos jogszabályok betartásával. Felelős: Horváth István polgármester Határidő: folyamatos

7 7 5.) Civil szervezet egyesület hitelfelvételéhez kezességvállalás Horváth István polgármester elmondja, hogy az előterjesztéshez nincs hozzáfűzni valója. Kérdés, vélemény nem hangzik el. Horváth István polgármester kéri, hogy aki a kezességvállalással egyetért, az szavazzon. Megérkezik Kozó József képviselő, de jelzi, hogy mivel most érkezett, ezért ennél a napirendnél tartózkodni kíván. A képviselő-testület 7 fővel folytatja a munkát. A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza: 4/2014.( ) számú határozat Csákánydoroszló Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy készfizető kezességet vállal a csákánydoroszlói Civil szervezet egyesület által a Savaria takarékszövetkezet körmendi fiókjánál a csákánydoroszlói volt napközi épület felújításához kapcsolódó költségek biztosítása céljára felveendő 9,8 millió Ft-os hitelösszegre. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kezesi szerződés aláírására. A Képviselő-testület vállalja továbbá, hogy a hitelfelvétellel kapcsolatos egyéb költségeket (kamat, egyéb banki költségek) megtéríti a Civil szervezet egyesület felé, tekintettel arra, hogy ezen költségek is az Önkormányzat tulajdonát képező volt napközi épület felújítása végett képződnek. A költségek megtérítésének feltétele az, hogy az Egyesület bizonylatokkal támassza alá ezen költségeket az Önkormányzat előtt, illetve, hogy a volt napközi épületének felújítása műszaki-szakmai szempontból sikeresen befejeződjön, és a pályázati támogatással való elszámolás is sikeresen megvalósuljon. Felelős: Horváth István polgármester Határidő: február ) 2014 évi költségvetés tárgyalása, elfogadása Horváth István polgármester elmondja, hogy az előterjesztéshez nincs hozzáfűzni valója, mivel a kiküldött anyagot legjobb tudásuk szerint állították össze a rendelkezésre álló információk szerint. Kérdés, vélemény nem hangzik el.

8 8 Horváth István polgármester kéri, hogy aki a 2014 évi költségvetéssel egyetért, az szavazzon. A képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő rendeletet alkotja: 1/2014.( ) számú önkormányzati rendelet Csákánydoroszló község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014.(02.04.) számú rendelete Csákánydoroszló község Önkormányzatának 2014.évi költségvetéséről. A rendelet a jegyzőkönyv melléklete Felelős: Horváth István polgármester Határidő: folyamatos 7.) Tájékozató Vas Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívása kapcsán Horváth István polgármester elmondja, hogy a Kormányhivatal törvényességi felhívását a meghívóval együtt megküldte. Nincs hozzáfűzni valója. Kérdés, vélemény nem hangzik el. Horváth István polgármester elmondja, hogy a törvényességi felhívás kapcsán egyelőre döntést nem kell hozni, hanem az abban foglaltaknak megfelelő intézkedéseket kell megtenni, amely végett felkéri dr. Stepics Anita jegyzőt, hogy intézkedjen. 8.) Különfélék 8/1. Tájékoztató az iskolai körzetek kijelölése, és szakszolgálati feladatot ellátó köznevelési intézmények körzethatárai tárgyában Horváth István polgármester elmondja, hogy a Vas Megyei Kormányhivatal megküldte a körzetek kijelölését. Az anyagot nem küldte ki, mivel a gyűlés előtt érkezett, ezért itt a helyszínen azt felolvassa. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat elfogadja a Vas Megyei Kormányhivatal által megküldött általános iskolai körzetek kijelöléséről és a pedagógiai szakszolgálati feladatot ellátó köznevelési intézmények körzethatárairól szóló tájékoztatót, ahhoz észrevételt nem tesz. 8/2 Közterületen elhelyezhető kamerák Bálint László alpolgármester elmondja, hogy az elmúlt időszakban nagyon elszaporodtak a községben a magántulajdon ellen elkövetett betörések. Javasolja, hogy az elkövetők könnyebb felderítése érdekében közterületeken kamerákat kellene kihelyezni. A körmendi Maxmédia Kft. is foglalkozik ilyennel.

9 9 Horváth István polgármester elmondja, hogy már foglalkozott a gondolattal és utánajárt ilyen lehetőségnek, de nagyon drága, amit pályázattal lehetne megsegíteni. A pályázat lassú folyamat és legtöbbször ilyenkor jóval többe kerül. Egyetért azzal, hogy kérjen be az Önkormányzat kamerákra ajánlatot. Kérdezi, hogy ki ért egyet a felvetéssel? A képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyetért azzal, hogy ajánlatot kell kérni a Maxmedia Kft-től 4-6 db térfigyelő kamerára, valamint egyeztetni kell a Rendőrséggel a működtetési lehetőségekről. 8/3 Doroszlói kerékpár út melletti járda és fák. Szeifert István képviselő elmondja, hogy a doroszlói falurészen a kerékpár út mellett igen magas a padka, ami nem engedi a víz lefolyását a járdáról, valamint van ott néhány útban lévő fa, amit ki kellene vágni. Horváth István polgármester elmondja, ha az idő engedi és lesz elegendő közmunkás, akkor a padkát megigazíttatja, a fákat pedig megtekinti, hogy milyen módon lehet legegyszerűbben azokat eltávolítani. Bata László képviselő ezzel kapcsolatosan elmondja, hogy a Telek utcában néhány helyen a padka igen kikopott, oda valamilyen anyagot bele kellene vinni. Horváth István polgármester elmondja, hogy szárazabb időben foglalkoznak vele. Horváth István polgármester elmondja, hogy dönteni kell a falunap időpontjáról, ami mindig május utolsó hétvégéje szokott lenni. Azért lenne sürgős, hogy a kistérség rendezvénysátrát időben le tudjuk foglalni. Bata László képviselő elhagyja az ülést, így a képviselő-testület 6 fővel folytatja a munkát. További hozzászólás nem hangzik el. Horváth István polgármester a Képviselő-testület nyílt ülését 17 óra 30 perckor bezárja. K. m. f. Horváth István Polgármester dr. Stepics Anita jegyző

109 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. szeptember 11-én 17 órakor megtartott üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 10/2014. (IX.17.)

Részletesebben

2011. március 25. Csabáné Szabó Erika jegyzőkönyvvezető

2011. március 25. Csabáné Szabó Erika jegyzőkönyvvezető 102-6/2011. Jegyzőkönyv Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. március 10-én 17,30-kor megtartott rendkívüli üléséről. Határozat száma: Tárgy: 46/2011.(III.10.) Rendezési terv módosításának

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 117/2014./XI.26.) Az Önkormányzat 2015 évi belső ellenőrzési terve

Részletesebben

Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I.

Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I. Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 6/2009. (I. 28.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Szilágyi Gábor Pálmai József Csonka József Pál Bartók László

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 5 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadja el:

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 5 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadja el: Bak község Önkormányzati Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. Bak, 2012. október 25-i nyílt testületi ülés jegyzőkönyv. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bak község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012.

Részletesebben

Iktatószám: T-46-9/2012 Jegyzőkönyvvezető: Kiss Ildikó. Készült: Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2012. március 29-én megtartott üléséről.

Iktatószám: T-46-9/2012 Jegyzőkönyvvezető: Kiss Ildikó. Készült: Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2012. március 29-én megtartott üléséről. V ár os Ö nkormá nyzat k épviselő - testülete 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Iktatószám: T-46-9/2012

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 27-én, 17.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 27-én, 17.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 27-én, 17.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve 44/2014. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv-hitelesítő elfogadása 45/2014.

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 27-én (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2013. március 27.

Részletesebben

01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV

01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV 01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV 2009. május 27-én tartott n y í l t üléséről Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26., Dr. Lelkes Ákos alpolgármester, Bíró Attila,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal: - Császár László, jegyző, - Pál Tihamér Baki Önkéntes Tűzoltó Egyesület parancsnok.

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal: - Császár László, jegyző, - Pál Tihamér Baki Önkéntes Tűzoltó Egyesület parancsnok. Bak község Önkormányzati Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. Bak, 2014. március 31-i nyílt testületi ülés jegyzőkönyv. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bak község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 9/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 20-án 11.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. május 21-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. május 21-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. május 21-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Zajk Zajk, Iskola utca 1. Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 27-i testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 27-i testületi üléséről Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2015. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 27-i testületi üléséről 2 Hosszúhetény Község Képviselő-testülete

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. JEGYZŐKÖNYVE

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. JEGYZŐKÖNYVE Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2013. január 25-én 9 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Közösségi Ház tárgyalóterme, 2657

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án 18 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án 18 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. január 28-án, a községházán tartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. január 28-án, a községházán tartott üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2010. január 28-án, a községházán tartott üléséről. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester Kiszeli Lajos alpolgármester Bujtás László képviselő Czigány István képviselő Dömsödi József

Részletesebben

KARDOKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. MÁRCIUS 26. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

KARDOKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. MÁRCIUS 26. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE KARDOKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. MÁRCIUS 26. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 1 7/2015. ÖKÜ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. június 23-án tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. június 23-án tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 23-án tartott n y í l t ülésének jegyzőkönyve Az ülésen alkotott rendelet száma Tárgya 9/2015. (VI. 24.) 2015. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről

3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről 2 Bátonyterenye Város Önkormányzata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i rendes üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i rendes üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: Vál Község Önkormányzat 2015. május 26-i rendes üléséről Váli Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácskozó terme Jelen vannak: Bechtold Tamás polgármester, Ádám Zsuzsanna

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzat Répcelak 596-25/2011. szám J e g y z ő k ö n y v Répcelak Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. december 15-én 17.30 órakor a Polgármesteri Hivatalban megtartott üléséről. Jelen

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 17/2013. sz. jegyzőkönyve. a 2013. november 27-én megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 17/2013. sz. jegyzőkönyve. a 2013. november 27-én megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 17/2013. sz. jegyzőkönyve a 2013. november 27-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. november

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V J E G Y Z Õ K Ö N Y V amely készült Makád község Képviselõ-testületének 2009.november 17-i, rendkívüli ülésérõl a Makád és Lórév Körjegyzõségi Hivatalban - Makádon Jelen vannak: Baski Gábor polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Pénzügyi Bizottság 2009. szeptember 22-én tartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a Pénzügyi Bizottság 2009. szeptember 22-én tartott nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV a Pénzügyi Bizottság 2009. szeptember 22-én tartott nyílt üléséről Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Buza Lajos elnök, Kiss Norbert Ivó, Viplak

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. november 25-i testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. november 25-i testületi üléséről Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2013. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. november 25-i testületi üléséről 2 Hosszúhetény Község

Részletesebben

11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve.

11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve. 11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve. Napirend: 1./ Zákányszéki Lengyel téri és az Ó-temető

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 25-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 25-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 25-I ÜLÉSÉRŐL 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. április 25-én megtartott üléséről. Az

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóspallag Község Önkormányzatának 2012. június 25. napján megtartott testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóspallag Község Önkormányzatának 2012. június 25. napján megtartott testületi üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóspallag Község Önkormányzatának 2012. június 25. napján megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív szerint. Stefkó Imre polgármester: Köszönti

Részletesebben