HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 43. szám

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 43. szám"

Átírás

1 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 43. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE szeptember 5., kedd Tartalomjegyzék I. Utasítások 34/2017. (IX. 5.) MvM utasítás a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás módosításáról /2017. (IX. 5.) NFM utasítás az Országos Atomenergia Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról 4410

2 4252 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 43. szám I. Utasítások A Miniszterelnökséget vezető miniszter 34/2017. (IX. 5.) MvM utasítása a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás módosításáról A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló évi CXXVI. törvény 4. -ában és a jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény 23. (4) bekezdés c) pontjában meghatározott hatáskörömben, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 1. melléklet A) pontjában foglalt táblázat 2. sorában meghatározott feladatkörömben eljárva a Kormány által rendeletben kijelölt szakmai irányító miniszterek véleményének kikérésével a következő utasítást adom ki: 1. A fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás (a továbbiakban: SZMSZ) Melléklete az 1. melléklet szerint módosul. 2. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba. Lázár János s. k., Miniszterelnökséget vezető miniszter 1. melléklet a 34/2017. (IX. 5.) MvM utasításhoz 1. Az SZMSZ Melléklet 2. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (4) A kormányhivatal önálló szervezeti egységei a főosztályok, a főosztály jogállású Kormánymegbízotti Kabinet, a kirendeltségként működő járási hivatalok, a megyeszékhelyen működő járási hivatalok és a kijelölt járási (fővárosi kerületi) hivatalok főosztályai, valamint az önálló osztályok. Nem önálló szervezeti egységek a főosztályokon belül működő osztályok, valamint a járási hivatalon belül működő osztályok. 2. Az SZMSZ Melléklet 35. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 35. A kormánymegbízotti kabinetben működő állami főépítészek ellátják a) a főépítészi tevékenységről szóló kormányrendeletben, b) a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló kormányrendeletben, c) a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben, d) az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben, e) a településkép védelméről szóló törvény és annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben, valamint f) az egyéb jogszabályokban meghatározott at. 3. Az SZMSZ Melléklet 44. (2) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki: (A kormányhivatalok szervezeti egységei a fővárosi és megyei hatósági körében) d) ellátják a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározott at.

3 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 43. szám Az SZMSZ Melléklet 41. alcíme helyébe a következő rendelkezés lép: 41. Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos 46. A kormányhivatalok szervezeti egységei a Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos körében ellátják az energiahatékonyságról szóló törvényben, valamint az annak végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározott, a kormányhivatal feladat- és hatáskörébe tartozó at. 5. Az SZMSZ Melléklet V. fejezete a következő 55/A. alcímmel egészül ki: 55/A. Rehabilitációs igazgatási 60/A. A kormányhivatalok szervezeti egységei a rehabilitációs igazgatási körében ellátják a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott jogszabályokban meghatározott, a kormányhivatal feladat- és hatáskörébe tartozó másodfokú at. 6. Az SZMSZ Melléklet 64. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 64. A járási hivatalok szervezeti egységei az általános hatósági körében ellátják azon hatósági eljárásokkal kapcsolatos at, és gyakorolják azon hatásköröket, amelyek vonatkozásában jogszabály első fokon eljáró hatóságként a járási hivatalt vagy a járási hivatalvezetőt jelöli ki, így különösen a) az állatok védelméről és kíméletéről szóló törvényben, b) a hadigondozásról szóló törvényben, c) a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvényben, d) a társasházakról szóló törvényben, e) a temetőkről és a temetkezésről szóló törvényben, f) a menedékjogról szóló törvényben, g) a nemzeti köznevelésről szóló törvényben, h) a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló törvényben, i) a természet védelméről szóló törvényben, valamint az azok felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott at. 7. Az SZMSZ Melléklet 84. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 84. A járási hivatalok szervezeti egységei a rehabilitációs igazgatási körében ellátják a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló törvényben, a törvény végrehajtására kiadott jogszabályokban, valamint az egyéb jogszabályokban meghatározott, a rehabilitációs és rokkantsági ellátás megállapításával kapcsolatos, valamint az egészségi állapot, fogyatékosság szakkérdésének vizsgálatával összefüggő, feladat- és hatáskörükbe tartozó at. 8. Az SZMSZ Melléklet 81. alcíme helyébe a következő rendelkezés lép: 81. Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos 86. A járási hivatalok szervezeti egységei a Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos körében ellátják az energiahatékonyságról szóló törvényben, valamint az annak végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározott, a feladat- és hatáskörükbe tartozó at. 9. Az SZMSZ Melléklet 92. (15) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (15) Budapest Főváros Kormányhivatala szervezeti egységei népegészségügyi és egészségügyi igazgatási feladataik körében ellátják a) a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló évi XCVIII. törvényben, b) a gyógyhelyek, gyógyfürdő intézmények és a természetes gyógytényezők vonatkozásában külön jogszabályban, c) az egészségügyről szóló évi CLIV. törvényben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a kormányhivatal feladat- és hatáskörébe tartozó at. 10. Az SZMSZ Melléklet 92. -a a következő (17) és (18) bekezdéssel egészül ki: (17) Budapest Főváros Kormányhivatala szervezeti egységei a kereskedelmi hatósági, a nemzeti külkereskedelmi államigazgatási, a hadiipari gyártás- és szolgáltatásfelügyeleti, a piacfelügyeleti, a közraktározás-felügyeleti, valamint a nemesfémvizsgáló és -hitelesítő körében ellátják

4 4254 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 43. szám a Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a kormányhivatal feladat- és hatáskörébe tartozó első fokú hatósági at. (18) Budapest Főváros Kormányhivatala szervezeti egységei a mérésügyi körében ellátják az országos etalonok fenntartását, azok nemzetközi összehasonlítását és hazai továbbszármaztatását, Magyarország képviseletét a nemzetközi mérésügyi szervezetekben, a mérésügyi és műszaki biztonsági feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalok szakmai irányításában való közreműködést, továbbá e elvégzéséhez szükséges laboratóriumok működtetését. 11. Az SZMSZ Melléklet 97. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A BÉMKH alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása az 1. (4) bekezdésében meghatározottakon túl a következő: kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése Védelmi képesség fenntartása, fejlesztése, honvédelmi felkészítés Egyéb rendészeti, bűnüldözési tevékenységek Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása Műszaki vizsgálat, elemzés Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása Állat-egészségügy Erdőgazdálkodás igazgatása és támogatása Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása Halászat igazgatása és támogatása Hulladékgazdálkodás igazgatása Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása Szennyeződésmentesítési tevékenységek Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások 12. Az SZMSZ Melléklet 109. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) Az SMKH alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása az 1. (4) bekezdésében meghatározottakon túl a következő: kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos Egyéb rendészeti bűnüldözési tevékenységek Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása Állat-egészségügy Erdőgazdálkodás igazgatása és támogatása Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása Halászat igazgatása és támogatása Hulladékgazdálkodás igazgatása Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása Szennyeződésmentesítési tevékenységek Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása Család és nővédelmi egészségügyi gondozás Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés Kultúra igazgatása Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások

5 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 43. szám Az SZMSZ Melléklet a) 4. (4) bekezdésében az osztályának szövegrész helyébe a szervezeti egységének szöveg, b) 55. -ában az az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságról szövegrész helyébe az a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény végrehajtásáról szöveg, c) 68. -ában a régészeti örökség és a műemléki érték szövegrész helyébe a kulturális örökség szöveg, d) 95. (1) bekezdés h) pontjában a augusztus 5., TER-2/778/2/2016. szövegrész helyébe a április 1. TER-2/539/2/2017. szöveg, e) 96. (1) bekezdés h) pontjában a augusztus 5., TER-2/778/4/2016 szövegrész helyébe a július 1. TER-2/1250/2/2017. szöveg, f) 97. (1) bekezdés h) pontjában a augusztus 5., TER-2/778/6/2016 szövegrész helyébe a április 1. TER-2/539/6/2017. szöveg, g) 98. (1) bekezdés h) pontjában a augusztus 5., TER-2/778/8/2016 szövegrész helyébe a július 1. TER-2/1250/4/2017. szöveg, h) 99. (1) bekezdés h) pontjában a október 24., TER-2/778/49/2016 szövegrész helyébe a április 1. TER-2/539/10/2017. szöveg, i) 100. (1) bekezdés h) pontjában a augusztus 5., TER-2/778/12/2016 szövegrész helyébe a április 1. TER-2/539/12/2017. szöveg, j) 101. (1) bekezdés h) pontjában a augusztus 5., TER-2/778/14/2016 szövegrész helyébe a április 1. TER-2/539/14/2017. szöveg, k) 102. (1) bekezdés h) pontjában a augusztus 5., TER-2/778/16/2016 szövegrész helyébe a április 1. TER-2/539/16/2017. szöveg, l) 103. (1) bekezdés h) pontjában a augusztus 5., TER-2/778/18/2016 szövegrész helyébe a április 1. TER-2/539/18/2017. szöveg, m) 104. (1) bekezdés h) pontjában a augusztus 5., TER-2/778/20/2016 szövegrész helyébe a április 1. TER-2/539/20/2017. szöveg, n) 105. (1) bekezdés h) pontjában a augusztus 5., TER-2/778/22/2016 szövegrész helyébe a július 1. TER-2/1250/6/2017. szöveg, o) 106. (1) bekezdés h) pontjában a augusztus 5., TER-2/778/24/2016 szövegrész helyébe a április 1. TER-2/539/24/2017. szöveg, p) 107. (1) bekezdés h) pontjában a augusztus 5., TER-2/778/26/2016 szövegrész helyébe a április 1. TER-2/539/26/2017. szöveg, q) 108. (1) bekezdés h) pontjában a augusztus 5., TER-2/778/28/2016 szövegrész helyébe a július 1. TER-2/1250/8/2017. szöveg, r) 109. (1) bekezdés h) pontjában a augusztus 5., TER-2/778/30/2016 szövegrész helyébe a április 1. TER-2/539/30/2017. szöveg, s) 110. (1) bekezdés h) pontjában a augusztus 5., TER-2/778/32/2016 szövegrész helyébe a április 1. TER-2/539/32/2017. szöveg, t) 111. (1) bekezdés h) pontjában a augusztus 5., TER-2/778/34/2016 szövegrész helyébe a április 1. TER-2/539/34/2017. szöveg, u) 112. (1) bekezdés h) pontjában a augusztus 5., TER-2/778/36/2016 szövegrész helyébe a április 1. TER-2/539/36/2017. szöveg, v) 113. (1) bekezdés h) pontjában a augusztus 5., TER-2/778/38/2016 szövegrész helyébe a július 1. TER-2/1250/10/2017. szöveg, w) 114. (1) bekezdés h) pontjában a augusztus 5., TER-2/778/40/2016 szövegrész helyébe a április 1. TER-2/539/40/2017. szöveg lép. 14. Hatályát veszti az SZMSZ Melléklet 53. -ában a másodfokú szövegrész. 15. Hatályát veszti az SZMSZ Melléklet 82. -ában az az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságról szóló kormányrendeletben szövegrész. 16. Az SZMSZ Melléklet 1. függeléke az 1. függelék szerint módosul.

6 4256 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 43. szám 17. Az SZMSZ Melléklet 2. függeléke helyébe a 2. függelék lép. 18. Az SZMSZ Melléklet 3. függeléke helyébe a 3. függelék lép. 19. Az SZMSZ Melléklet 4. függeléke helyébe a 4. függelék lép. 20. Az SZMSZ Melléklet 5. függeléke helyébe az 5. függelék lép. 21. Az SZMSZ Melléklet 6. függeléke helyébe a 6. függelék lép. 22. Az SZMSZ Melléklet 7. függeléke helyébe a 7. függelék lép. 23. Az SZMSZ Melléklet 8. függeléke helyébe a 8. függelék lép. 24. Az SZMSZ Melléklet 9. függeléke helyébe a 9. függelék lép. 25. Az SZMSZ Melléklet 10. függeléke helyébe a 10. függelék lép. 26. Az SZMSZ Melléklet 11. függeléke helyébe a 11. függelék lép. 27. Az SZMSZ Melléklet 12. függeléke helyébe a 12. függelék lép. 28. Az SZMSZ Melléklet 13. függeléke helyébe a 13. függelék lép. 29. Az SZMSZ Melléklet 14. függeléke helyébe a 14. függelék lép. 30. Az SZMSZ Melléklet 15. függeléke helyébe a 15. függelék lép. 31. Az SZMSZ Melléklet 16. függeléke helyébe a 16. függelék lép. 32. Az SZMSZ Melléklet 17. függeléke helyébe a 17. függelék lép. 33. Az SZMSZ Melléklet 18. függeléke helyébe a 18. függelék lép. 34. Az SZMSZ Melléklet 19. függeléke helyébe a 19. függelék lép. 35. Az SZMSZ Melléklet 20. függeléke helyébe a 20. függelék lép. 36. Az SZMSZ Melléklet 21. függeléke helyébe a 21. függelék lép.

7 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 43. szám függelék a 34/2017. (IX. 5.) MvM utasítás mellékletéhez Az SZMSZ Melléklet 1. függelék 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 9. költségvetési vagy egyéb pénzeszközök felett, továbbá az állami vagyonnal való gazdálkodás, valamint elkülönített állami pénzalapok, fejezeti kezelésű előirányzatok tekintetében önállóan javaslattételre, döntésre vagy ellenőrzésre jogosultak," 8

8 4258 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 43. szám 2. függelék a 39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás mellékletéhez A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete 1. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal teljes létszámkerete 1935 fő. 2. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 2. függelék a 34/2017. (IX. 5.) MvM utasítás mellékletéhez A B C D Főosztály/Vezető Feladatok Létszám 1 Kormánymegbízott kormánymegbízottnál meghatározott 1 2 Főigazgató főigazgatónál meghatározott 1 3 Igazgató igazgatónál meghatározott 1 4 Kormánymegbízotti Kabinet - kabineti 6 - integritásirányítási 4.1 Állami Főépítész állami főépítészi 5 Főigazgatói Titkárság főigazgatói titkársági 4 6 Védelmi Bizottság Titkársága védelmi igazgatási, honvédelmi 2 7 Belső Ellenőrzési belső ellenőrzési 4 8 Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Támogatások Kérelemkezelési a 8.2 Helyszíni Ellenőrzési 9. Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály 9.1 Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi 9.2 Ingatlan-nyilvántartási 9.3 Földmérési és Földügyi agrártámogatással kapcsolatos - élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi - földhivatali - földművelésügyi 10. Népegészségügyi Főosztály Népegészségügyi népegészségügyi 10.2 Járványügyi 11. Társadalombiztosítási Főosztály Nyugdíj Nyilvántartási és - nyugdíjbiztosítási Ellenőrzési 1. - egészségbiztosítási pénztári 11.2 Nyugdíj Nyilvántartási és Ellenőrzési 2. (Baja) 9 31

9 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 43. szám Egészségbiztosítási Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály 12.1 Igazságügyi - pártfogó felügyelői és igazságügyi 12.2 Szociális és Gyámügyi - szociális és gyámügyi 13 Foglalkoztatási Főosztály Közfoglalkoztatási közfoglalkoztatási 13.2 Munkaerőpiaci 13.3 Alapkezelő 14 Hatósági Főosztály Építésügyi 14.2 Oktatási és Hatósági 14.3 Törvényességi Felügyeleti - építésügyi - általános hatósági - Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos - oktatással kapcsolatos - törvényességi felügyeleti Pénzügyi és Gazdálkodási 15 Főosztály 15.1 Pénzügyi - pénzügyi, gazdálkodási és 15.2 Számviteli 15.3 Támogatási és Bérgazdálkodási 15.4 Beruházási, Beszerzési és Üzemeltetési 15.5 Informatikai 15.6 Projekt Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs Főosztály Humánpolitikai és Szervezési 16.2 Jogi és Perképviseleti 16.3 Koordinációs 16.4 Iratkezelési számviteli - informatikai - humánpolitikai - jogi - perképviseleti - koordinációs 17 Mindösszesen: A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal szervezeti felépítése A B C D Járási Hivatal/Főosztály Feladat Létszám 1 Bajai Járási Hivatal Kormányablak Hatósági - ügyfélszolgálati és kormányablak - járási védelmi igazgatási - általános járási hatósági 1.3 Gyámügyi és Igazságügyi - Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos

10 4260 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 43. szám 1.4 Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi 1.5 Építésügyi 1.6 Foglalkoztatási 1.7 Földhivatali 1.8 Népegészségügyi 1.9 Társadalombiztosítási - oktatással kapcsolatos - igazságügyi - szociális és gyámügyi - élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi - építésügyi közfoglalkoztatási - földhivatali - népegészségügyi - nyugdíjbiztosítási - családtámogatási és lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos - fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti - földművelésügyi 2 Bácsalmási Járási Hivatal Kormányablak 2.2 Igazságügyi 2.3 Foglalkoztatási 2.4 Földhivatali - ügyfélszolgálati és kormányablak - járási védelmi igazgatási - általános járási hatósági - oktatással kapcsolatos - igazságügyi - szociális és gyámügyi közfoglalkoztatási - földhivatali - fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti - földművelésügyi 3 Jánoshalmai Járási Hivatal Kormányablak - ügyfélszolgálati és kormányablak - járási védelmi igazgatási - általános járási hatósági oktatással kapcsolatos Igazságügyi - igazságügyi - szociális és gyámügyi közfoglalkoztatási 3.3 Foglalkoztatási - fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti - földművelésügyi 4 Kalocsai Járási Hivatal Kormányablak 4.2 Igazságügyi - ügyfélszolgálati és kormányablak - járási védelmi igazgatási - általános járási hatósági 11

11 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 43. szám Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi 4.4 Építésügyi 4.5 Foglalkoztatási 4.6 Földhivatali 4.7 Népegészségügyi - oktatással kapcsolatos - igazságügyi - szociális és gyámügyi - élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi - építésügyi közfoglalkoztatási - földhivatali - népegészségügyi - fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti - földművelésügyi 5 Kecskeméti Járási Hivatal Járási Hivatalvezetői Titkárság - járási hivatalvezetői titkársági - járási védelmi igazgatási Kormányablak Főosztály Kormányablak 1. ügyfélszolgálati és kormányablak Kormányablak Hatósági Főosztály Hatósági és Igazságügyi - általános járási hatósági oktatással kapcsolatos Építésügyi és Örökségvédelmi - igazságügyi - adósságrendezésével kapcsolatos Gyámügyi - építésügyi - örökségvédelmi Népegészségügyi - szociális és gyámügyi - népegészségügyi 5.4 Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Családtámogatási Adategyeztetési és Nyugdíjbiztosítási Egészségbiztosítási Egészségbiztosítási Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Foglalkoztatási Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály Munkaügyi és Munkavédelmi Ellenőrzési - családtámogatási és lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos - nyugdíjbiztosítási - egészségbiztosítási pénztári - keresőképesség és keresőképtelenség felülvizsgálatával kapcsolatos - rehabilitációs igazgatási közfoglalkoztatási - munkaügyi és munkavédelmi

12 4262 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 43. szám Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi 1. Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Növény- és Talajvédelmi - élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi - növény- és talajvédelmi 5.7 Agrárügyi Főosztály Erdőfelügyeleti - erdészeti hatósági és igazgatási Erdőtervezési - földművelésügyi Földművelésügyi - földhivatali Ingatlan-nyilvántartási Földmérési és Földügyi Környezetvédelmi és 5.8 Természetvédelmi Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó környezetvédelmi és természetvédelmi Komplex Környezetvédelmi Engedélyezési és Kármentesítési Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Közlekedési és Fogyasztóvédelmi 5.9 Főosztály Fogyasztóvédelmi - fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti Képzési és Vizsgáztatási - közlekedési Útügyi Járműműszaki Járműforgalmi 6 Kiskőrösi Járási Hivatal Kormányablak Hatósági - ügyfélszolgálati és kormányablak - járási védelmi igazgatási - általános járási hatósági 6.3 Gyámügyi és Igazságügyi - oktatással kapcsolatos - igazságügyi 6.4 Foglalkoztatási - szociális és gyámügyi közfoglalkoztatási 6.5 Földhivatali - földhivatali - fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti - földművelésügyi 7 Kiskunfélegyházi Járási Hivatal 97 - ügyfélszolgálati és 7.1 Kormányablak kormányablak - járási védelmi igazgatási

13 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 43. szám Igazságügyi Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi 7.4 Foglalkoztatási 7.5 Földhivatali - általános járási hatósági - Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos - oktatással kapcsolatos - igazságügyi - szociális és gyámügyi - élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi közfoglalkoztatási - földhivatali - fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti - földművelésügyi 8 Kiskunhalasi Járási Hivatal Kormányablak Igazságügyi Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi 8.4 Foglalkoztatási 8.5 Földhivatali 8.6 Népegészségügyi - ügyfélszolgálati és kormányablak - járási védelmi igazgatási - Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos - általános járási hatósági - oktatással kapcsolatos - igazságügyi - szociális és gyámügyi - élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi közfoglalkoztatási - földhivatali - népegészségügyi - fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti - földművelésügyi 9 Kiskunmajsai Járási Hivatal Kormányablak 9.2 Igazságügyi 9.3 Foglalkoztatási - ügyfélszolgálati és kormányablak - járási védelmi igazgatási - általános járási hatósági - oktatással kapcsolatos - igazságügyi - szociális és gyámügyi közfoglalkoztatási - fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti - földművelésügyi 10 Kunszentmiklósi Járási Hivatal 53 14

14 4264 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 43. szám 10.1 Kormányablak 10.2 Igazságügyi 10.3 Foglalkoztatási 10.4 Földhivatali - ügyfélszolgálati és kormányablak - járási védelmi igazgatási - általános járási hatósági - oktatással kapcsolatos - igazságügyi - szociális és gyámügyi közfoglalkoztatási - földhivatali - fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti - földművelésügyi 11 Tiszakécskei Járási Hivatal Kormányablak - ügyfélszolgálati és kormányablak - járási védelmi igazgatási - általános járási hatósági oktatással kapcsolatos Igazságügyi - igazságügyi - szociális és gyámügyi közfoglalkoztatási 11.3 Foglalkoztatási - fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti - földművelésügyi 12 Mindösszesen:

15 4. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal szervezeti felépítése 1 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 43. szám 4265

16 4266 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 43. szám 1 3. függelék a 39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás mellékletéhez A Baranya Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete 1. A Baranya Megyei Kormányhivatal teljes létszámkerete 1628 fő. 2. A Baranya Megyei Kormányhivatal A B C D Főosztály/Vezető Feladatok Létszám Kormánymegbízott kormánymegbízottnál meghatározott 2 Főigazgató főigazgatónál meghatározott 1 3 Igazgató igazgatónál meghatározott 1 - kabineti Kormánymegbízotti Kabinet integritásirányítási 4.1 Állami Főépítész állami főépítészi védelmi igazgatási, honvédelmi Védelmi Bizottság Titkársága Belső Ellenőrzési belső ellenőrzési 3 Agrár- és Vidékfejlesztést 30 7 Támogató Főosztály 7.1 Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Támogatások Kérelemkezelési a 7.2 Helyszíni Ellenőrzési agrártámogatással kapcsolatos 8 Népegészségügyi Főosztály Népegészségügyi és Járványügyi népegészségügyi 8.2 Laboratóriumi 9 Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály 9.1 Közfoglalkoztatási Munkaerőpiaci és Alapkezelő Egészségbiztosítási és Nyugdíjbiztosítási Ellenőrzési Rehabilitációs és Szakértői 3. függelék a 34/2017. (IX. 5.) MvM utasítás mellékletéhez közfoglalkoztatási - egészségbiztosítási pénztári - nyugdíjbiztosítási - rehabilitációs igazgatási

17 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 43. szám Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi - élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi - földhivatali - földművelésügyi Földhivatali 11 Hatósági Főosztály 90 - általános hatósági 11.1 Hatósági és Oktatási - Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos 11.2 Építésügyi - oktatással kapcsolatos Törvényességi Felügyeleti - építésügyi törvényességi felügyeleti - bányafelügyeleti igazgatási 11.4 Bányászati - szociális és gyámügyi - pártfogó felügyelői és igazságügyi 11.5 Szociális és Gyámügyi 11.6 Igazságügyi 12 Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály 12.1 Pénzügyi és Számviteli 12.2 Beszerzési, Beruházási és Üzemeltetési 12.3 Informatikai Projekt 13 Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs Főosztály Támogatási és Bérgazdálkodási 13.1 Koordinációs és Jogi 13.2 Humánpolitikai - pénzügyi, gazdálkodási és számviteli - informatikai - jogi - perképviseleti - koordinációs - humánpolitikai Mindösszesen: A Baranya Megyei Kormányhivatal járási hivatalai A B C D Járási Hivatal/Főosztály Feladat Létszám 1 Bólyi Járási Hivatal 18 18

18 4268 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 43. szám 1.1 Kormányablak 1.2 Igazságügyi - járási védelmi igazgatási - általános járási hatósági - oktatással kapcsolatos - szociális és gyámügyi - igazságügyi - földművelésügyi 2 Hegyháti Járási Hivatal Kormányablak 2.2 Igazságügyi - járási védelmi igazgatási - általános járási hatósági - oktatással kapcsolatos - szociális és gyámügyi - igazságügyi - földművelésügyi 3 Pécsváradi Járási Hivatal Kormányablak - járási védelmi igazgatási - általános járási hatósági - oktatással kapcsolatos - szociális és gyámügyi igazságügyi Igazságügyi - földművelésügyi 4 Sellyei Járási Hivatal Kormányablak 4.2 Igazságügyi 4.3 Foglalkoztatási - járási védelmi igazgatási - általános járási hatósági - oktatással kapcsolatos - szociális és gyámügyi - igazságügyi közfoglalkoztatási - földművelésügyi 5 Szentlőrinci Járási Hivatal Kormányablak - járási védelmi igazgatási - általános járási hatósági - oktatással kapcsolatos szociális és gyámügyi Igazságügyi - igazságügyi 19

19 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 43. szám Foglalkoztatási közfoglalkoztatási - földművelésügyi 6 Komlói Járási Hivatal Kormányablak Igazságügyi Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi 6.4 Foglalkoztatási 6.5 Földhivatali 6.6 Népegészségügyi - járási védelmi igazgatási - általános járási hatósági - oktatással kapcsolatos - szociális és gyámügyi - igazságügyi - építésügyi - élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi közfoglalkoztatási - földhivatali - népegészségügyi - földművelésügyi 7 Mohácsi Járási Hivatal Kormányablak 7.2 Hatósági, Építésügyi, Gyámügyi és Igazságügyi 7.3 Társadalombiztosítási 7.4 Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi 7.5 Foglalkoztatási 7.6 Földhivatali 7.7 Népegészségügyi - járási védelmi igazgatási - általános járási hatósági - Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos - oktatással kapcsolatos - szociális és gyámügyi - igazságügyi - építésügyi - nyugdíjbiztosítási - élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi közfoglalkoztatási - földhivatali - népegészségügyi - földművelésügyi 8 Siklósi Járási Hivatal Kormányablak Igazságügyi Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi - járási védelmi igazgatási - általános járási hatósági - oktatással kapcsolatos - szociális és gyámügyi - igazságügyi - élelmiszerlánc-biztonsági és 20

20 4270 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 43. szám 8.4 Foglalkoztatási 8.5 Földhivatali 8.6 Népegészségügyi állategészségügyi közfoglalkoztatási - földhivatali - népegészségügyi - földművelésügyi 9 Szigetvári Járási Hivatal Kormányablak - járási védelmi igazgatási 9.2 Hatósági, Építésügyi, Gyámügyi - általános járási hatósági és Igazságügyi - Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos 9.3 Társadalombiztosítási - oktatással kapcsolatos - szociális és gyámügyi - igazságügyi 9.4 Élelmiszerlánc-biztonsági és - építésügyi Állategészségügyi - nyugdíjbiztosítási - élelmiszerlánc-biztonsági és 9.5 Foglalkoztatási állategészségügyi közfoglalkoztatási 9.6 Földhivatali - földhivatali 9.7 Népegészségügyi - népegészségügyi - földművelésügyi 10 Pécsi Járási Hivatal Járási Hivatalvezetői Titkárság - járási hivatalvezetői titkársági - járási védelmi igazgatási 5 11 Kormányablak Főosztály Kormányablak Kormányablak Hatósági Főosztály Hatósági - járási védelmi igazgatási - általános járási hatósági 12.2 Gyámügyi és Igazságügyi - oktatással kapcsolatos - szociális és gyámügyi - igazságügyi 12.3 Építésügyi és Örökségvédelmi - természetes személyek adósságrendezésével kapcsolatos 12.4 Népegészségügyi - építésügyi - örökségvédelmi - népegészségügyi 13 Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály

21 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 43. szám Közlekedési 13.2 Útügyi 13.3 Mérésügyi és Műszaki Biztonsági 13.4 Fogyasztóvédelmi 13.5 Munkavédelmi és Munkaügyi 13.6 Foglalkoztatási - közlekedési - mérésügyi és műszaki biztonsági közfoglalkoztatási - munkaügyi és munkavédelmi Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Család- és Lakástámogatási 14.2 Egészségbiztosítási Adategyeztetési és Nyugdíjbiztosítási Rehabilitációs Ellátási és Szakértői - családtámogatási és lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos - egészségbiztosítási pénztári - nyugdíjbiztosítási - keresőképesség és keresőképtelenség felülvizsgálatával kapcsolatos - rehabilitációs igazgatási 15 Agrárügyi Főosztály Földhivatali - földhivatali - élelmiszerlánc-biztonsági és 15.2 Élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi Állategészségügyi - erdészeti hatósági és igazgatási 15.3 Erdészeti - földművelésügyi 15.4 Földművelésügyi - növény- és talajvédelmi - vetőmag- és szaporítóanyagfelügyeleti 15.5 Növény- és Talajvédelmi 15.6 Vetőmag- és Szaporítóanyagfelügyeleti 16 Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 16.1 Környezetvédelmi környezetvédelmi és 16.2 Természetvédelmi természetvédelmi 17 Mindösszesen:

22 4. A Baranya Megyei Kormányhivatal szervezeti felépítése HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 43. szám

23 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 43. szám függelék a 39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás mellékletéhez A Békés Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete 1. A Békés Megyei Kormányhivatal teljes létszámkerete 1481 fő. 2. A Békés Megyei Kormányhivatal A B C D Főosztály/Vezető Feladatok Létszám 1 Kormánymegbízott kormánymegbízottnál meghatározott 1 2 Főigazgató főigazgatónál meghatározott 1 3 Igazgató igazgatónál meghatározott 1 4 Kormánymegbízotti Kabinet - kabineti - integritásirányítási Állami Főépítész állami főépítészi 5 Védelmi Bizottság Titkársága védelmi igazgatási, honvédelmi 1 6 Belső Ellenőrzési belső ellenőrzési 3 7 Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Támogatások Kérelemkezelési a agrártámogatással kapcsolatos 7.2 Helyszíni Ellenőrzési 8 Népegészségügyi Főosztály Járványügyi népegészségügyi 8.2 Népegészségügyi 9 Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály Egészségbiztosítási és Nyugdíjbiztosítási Ellenőrzési Adatbázis-kezelési, Megtérítési és Méltányossági Ügyek 4. függelék a 34/2017. (IX. 5.) MvM utasítás mellékletéhez - egészségbiztosítási pénztári - nyugdíjbiztosítási közfoglalkoztatási 9.3 Közfoglalkoztatási 9.4 Alapkezelő 9.5 Munkaerőpiaci 25

24 4274 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 43. szám 10 Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály 10.1 Földhivatali - földhivatali - élelmiszerlánc-biztonsági és 10.2 Élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi Állategészségügyi - földművelésügyi Hatósági Főosztály Építésügyi - általános hatósági - Nemzeti Energetikusi Hálózattal 11.2 Hatósági és Oktatási kapcsolatos - építésügyi 11.3 Törvényességi Felügyeleti - oktatással kapcsolatos - törvényességi felügyeleti 11.4 Igazságügyi - pártfogó felügyelői és 11.5 Szociális és Gyámügyi igazságügyi - szociális és gyámügyi 12 Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály Pénzügyi és Számviteli - pénzügyi, gazdálkodási és Beszerzési, Beruházási és számviteli 12.2 Üzemeltetési - informatikai 12.3 Informatikai - projekt 12.4 Támogatási és Bérgazdálkodási 12.5 Projekt 13 Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs Főosztály Koordinációs és Jogi Humánpolitikai - humánpolitikai - jogi - perképviseleti - koordinációs 14 Mindösszesen: A Békés Megyei Kormányhivatal járási hivatalai A B C D Járási Hivatal/Főosztály Feladat Létszám 1 Békési Járási Hivatal Kormányablak 1.2 Igazságügyi - ügyfélszolgálati és kormányablak - járási védelmi igazgatási - általános járási hatósági - oktatással kapcsolatos 26

25 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 43. szám Foglalkoztatási 1.4 Földhivatali - szociális és gyámügyi - igazságügyi közfoglalkoztatási - földhivatali - fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti - földművelésügyi 2 Békéscsabai Járási Hivatal Járási Hivatalvezetői Titkárság - járási védelmi igazgatási - járási hivatalvezetői titkársági Kormányablak Főosztály Kormányablak 1. ügyfélszolgálati és kormányablak Kormányablak Hatósági Főosztály Hatósági Gyámügyi és Igazságügyi Építésügyi és Örökségvédelmi Népegészségügyi - általános járási hatósági - oktatással kapcsolatos - szociális és gyámügyi - igazságügyi - építésügyi - örökségvédelmi - népegészségügyi - természetes személyek adósságrendezésével kapcsolatos 2.4 Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Közlekedési Útügyi Munkavédelmi és Munkaügyi - közlekedési - munkaügyi és munkavédelmi közfoglalkoztatási - fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti Foglalkoztatási Fogyasztóvédelmi 27

26 4276 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 43. szám 2.5 Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Családtámogatási Egészségbiztosítási Adategyeztetési és Nyugdíjbiztosítási Rehabilitációs Ellátási és Szakértői - családtámogatási és lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos - egészségbiztosítási pénztári - nyugdíjbiztosítási - keresőképesség és keresőképtelenség felülvizsgálatával kapcsolatos - rehabilitációs igazgatási 2.6 Agrárügyi Főosztály Földhivatali Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Vetőmag- és Szaporítóanyagfelügyeleti - földhivatali - élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi - vetőmag- és szaporítóanyagfelügyeleti - földművelésügyi - növény- és talajvédelmi Földművelésügyi Növény- és Talajvédelmi 2.7 Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Hatósági és Komplex Engedélyezési Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői - környezetvédelmi és természetvédelmi 3 Gyomaendrődi Járási Hivatal Kormányablak Igazságügyi Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi - ügyfélszolgálati és kormányablak - járási védelmi igazgatási - általános járási hatósági - oktatással kapcsolatos - szociális és gyámügyi - igazságügyi - élelmiszerlánc-biztonsági és 28

27 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 43. szám Foglalkoztatási 3.5 Földhivatali állategészségügyi közfoglalkoztatási - földhivatali - földművelésügyi 4 Gyulai Járási Hivatal Kormányablak Igazságügyi Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi 4.4 Építésügyi 4.5 Foglalkoztatási 4.6 Földhivatali 4.7 Népegészségügyi 4.8 Nyugdíjbiztosítási - ügyfélszolgálati és kormányablak - járási védelmi igazgatási - általános járási hatósági - Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos - oktatással kapcsolatos - szociális és gyámügyi - igazságügyi - élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi - építésügyi közfoglalkoztatási - földhivatali - népegészségügyi - nyugdíjbiztosítási - családtámogatási és lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos - fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti - földművelésügyi 5 Mezőkovácsházai Járási Hivatal Kormányablak - járási védelmi igazgatási - általános járási hatósági 5.2 Igazságügyi - oktatással kapcsolatos - szociális és gyámügyi - igazságügyi 5.3 Foglalkoztatási közfoglalkoztatási - földhivatali 5.4 Földhivatali - földművelésügyi 6 Orosházi Járási Hivatal ügyfélszolgálati és 6.1 Kormányablak kormányablak - járási védelmi igazgatási 29

28 4278 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 43. szám Igazságügyi Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi 6.4 Foglalkoztatási 6.5 Földhivatali 6.6 Népegészségügyi - általános járási hatósági, - oktatással kapcsolatos - Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos - szociális és gyámügyi - igazságügyi - élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi közfoglalkoztatási - földhivatali - népegészségügyi - földművelésügyi 7 Sarkadi Járási Hivatal 51 - ügyfélszolgálati és 7.1 Kormányablak kormányablak - járási védelmi igazgatási általános járási hatósági Igazságügyi - oktatással kapcsolatos 7.3 Foglalkoztatási - szociális és gyámügyi - igazságügyi 7.4 Földhivatali közfoglalkoztatási - földhivatali - fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti - földművelésügyi 8 Szarvasi Járási Hivatal Kormányablak 8.2 Igazságügyi 8.3 Építésügyi 8.4 Foglalkoztatási 8.5 Földhivatali - ügyfélszolgálati és kormányablak - járási védelmi igazgatási - általános járási hatósági - oktatással kapcsolatos - szociális és gyámügyi - igazságügyi - építésügyi közfoglalkoztatási - földhivatali - fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti - földművelésügyi 9 Szeghalmi Járási Hivatal 61 - ügyfélszolgálati és 9.1 Kormányablak kormányablak - járási védelmi igazgatási 30

29 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 43. szám Igazságügyi 9.3 Foglalkoztatási 9.4 Földhivatali - általános járási hatósági - oktatással kapcsolatos - szociális és gyámügyi - igazságügyi közfoglalkoztatási - földhivatali - fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti - földművelésügyi 19 Mindösszesen:

30 4. A Békés Megyei Kormányhivatal szervezeti felépítése HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 43. szám

31 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 43. szám függelék a 39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás mellékletéhez A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete 1. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal teljes létszámkerete 2663 fő. 2. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 1 Kormánymegbízott 2 Főigazgató 3 Igazgató A B C D Főosztály/Vezető Feladatok Létszám 4 Kormánymegbízotti Kabinet kormánymegbízottnál meghatározott főigazgatónál meghatározott igazgatónál meghatározott - kabineti - integritásirányítási 4.1 Állami Főépítész állami főépítészi 4.2 Projekt 5 Főigazgatói Titkárság főigazgatói titkársági 6 6 Védelmi Bizottság Titkársága védelmi igazgatási, honvédelmi 2 7 Belső Ellenőrzési belső ellenőrzési 5 8 Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály Normatív Támogatások agrártámogatással kapcsolatos Kérelemkezelési a 8.2 Vidékfejlesztési 8.3 Beruházások Kérelemkezelési a 8.4 Helyszíni Ellenőrzési Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi 9.2 Földhivatali - élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi - földhivatali - földművelésügyi 10 Népegészségügyi Főosztály Laboratóriumi népegészségügyi 10.2 Népegészségügyi és Járványügyi 11 Társadalombiztosítási Főosztály Nyilvántartási és Ellenőrzési 5. függelék a 34/2017. (IX. 5.) MvM utasítás mellékletéhez - nyugdíjbiztosítási - egészségbiztosítási pénztári

32 4282 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 43. szám 11.2 Egészségbiztosítási 11.3 Rehabilitációs Szakértői 12 Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály 12.1 Pártfogó Felügyelői és Igazságügyi 12.2 Szociális és Gyámügyi - rehabilitációs igazgatási - pártfogó felügyelői és igazságügyi - szociális és gyámügyi 13 Foglalkoztatási Főosztály Közfoglalkoztatási foglalkoztatási és közfoglalkoztatási 13.2 Munkaerőpiaci 13.3 Alapkezelő 14 Hatósági Főosztály Építésügyi 14.2 Oktatási és Hatósági 14.3 Törvényességi Felügyeleti 14.4 Bányászati 15 Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály 15.1 Pénzügyi 15.2 Számviteli 15.3 Beruházási, Beszerzési és Üzemeltetési 15.4 Informatikai - építésügyi - általános hatósági - Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos - oktatással kapcsolatos - törvényességi felügyeleti - bányafelügyeleti - pénzügyi, gazdálkodási és számviteli - informatikai Támogatási és Bérgazdálkodási Jogi és Koordinációs Főosztály Jogi és Perképviseleti 16.2 Koordinációs, Szervezési és Iratkezelési 16.3 Humánpolitikai - jogi - perképviseleti - koordinációs - humánpolitikai 17 Mindösszesen: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal járási hivatalai A B C D Járási Hivatal/Főosztály Feladat Létszám 1 Cigándi Járási Hivatal 25 35

33 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 43. szám Kormányablak 1.2 Igazságügyi 1.3 Foglalkoztatási - ügyfélszolgálati és kormányablak - járási védelmi igazgatási - általános járási hatósági - oktatással kapcsolatos - igazságügyi - szociális és gyámügyi közfoglalkoztatási - fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti - földművelésügyi 2 Edelényi Járási Hivatal ügyfélszolgálati és Kormányablak és Okmányirodai kormányablak - járási védelmi igazgatási általános járási hatósági Igazságügyi oktatással kapcsolatos Élelmiszerlánc-biztonsági és - igazságügyi Állategészségügyi - szociális és gyámügyi 2.4 Foglalkoztatási - élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 2.5 Földhivatali közfoglalkoztatási - földhivatali 2.6 Népegészségügyi - népegészségügyi - fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti - földművelésügyi 3 Encsi Járási Hivatal Kormányablak Igazságügyi Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi 3.4 Foglalkoztatási 3.5 Földhivatali 3.6 Népegészségügyi - ügyfélszolgálati és kormányablak - járási védelmi igazgatási - általános járási hatósági - oktatással kapcsolatos - igazságügyi - szociális és gyámügyi - élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi közfoglalkoztatási - földhivatali - népegészségügyi - fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti - földművelésügyi 4 Gönci Járási Hivatal 33 36

34 4284 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 43. szám 4.1 Kormányablak 4.2 Igazságügyi 4.3 Foglalkoztatási - ügyfélszolgálati és kormányablak - általános járási hatósági - oktatással kapcsolatos - igazságügyi - szociális és gyámügyi közfoglalkoztatási - földművelésügyi 5 Kazincbarcikai Járási Hivatal ügyfélszolgálati és Kormányablak és Okmányirodai kormányablak - járási védelmi igazgatási 5.2 Hatósági 1. - okmányirodai - általános járási hatósági 5.3 Hatósági 2. - Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos - oktatással kapcsolatos - igazságügyi 5.4 Gyámügyi és Igazságügyi - szociális és gyámügyi közfoglalkoztatási - fogyasztóvédelmi, 5.5 Foglalkoztatási piacfelügyeleti - földművelésügyi 6 Mezőcsáti Járási Hivatal Kormányablak 6.2 Igazságügyi 6.3 Foglalkoztatási - ügyfélszolgálati és kormányablak - általános járási hatósági - oktatással kapcsolatos - igazságügyi - szociális és gyámügyi közfoglalkoztatási - fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti - földművelésügyi 7 Mezőkövesdi Járási Hivatal Kormányablak - ügyfélszolgálati és kormányablak - járási védelmi igazgatási 7.2 Hatósági - általános járási hatósági 7.3 Gyámügyi és Igazságügyi - oktatással kapcsolatos - igazságügyi 7.4 Élelmiszerlánc-biztonsági és - szociális és gyámügyi Állategészségügyi - élelmiszerlánc-biztonsági és 7.5 Foglalkoztatási állategészségügyi 37

35 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 43. szám Földhivatali 7.7 Népegészségügyi közfoglalkoztatási - földhivatali - népegészségügyi - fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti - földművelésügyi 8 Miskolci Járási Hivatal Járási Hivatalvezetői Titkárság - járási hivatalvezetői titkársági - járási védelmi igazgatási Kormányablak Főosztály Kormányablak 1. ügyfélszolgálati és kormányablak Kormányablak Hatósági Főosztály Hatósági 1. - általános járási hatósági Hatósági 2. - oktatással kapcsolatos - igazságügyi Hatósági 3. - természetes személyek adósságrendezésével kapcsolatos Gyámügyi és Igazságügyi - építésügyi Építésügyi és Örökségvédelmi - örökségvédelmi szociális és gyámügyi - népegészségügyi Népegészségügyi 8.4 Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Családtámogatási Egészségbiztosítási Nyugdíjbiztosítási Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Foglalkoztatási Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály Munkaügyi és Munkavédelmi Ellenőrzési Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Növény- és Talajvédelmi - családtámogatási és lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos - egészségbiztosítási pénztári - nyugdíjbiztosítási - keresőképesség és keresőképtelenség felülvizsgálatával kapcsolatos - rehabilitációs igazgatási közfoglalkoztatási - munkaügyi és munkavédelmi - élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi - növény- és talajvédelmi

36 4286 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 43. szám 8.7 Agrárügyi Főosztály Erdészeti - erdészeti hatósági és igazgatási Földművelésügyi - földművelésügyi Ingatlan-nyilvántartási - földhivatali Földmérési és Földügyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Környezetvédelmi Hatósági és Komplex Engedélyezési környezetvédelmi és természetvédelmi Közlekedési és Fogyasztóvédelmi 8.9 Főosztály Közlekedési - közlekedési Útügyi Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Fogyasztóvédelmi - mérésügyi és műszaki biztonsági - fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti 9 Ózdi Járási Hivatal ügyfélszolgálati és Kormányablak és Okmányirodai kormányablak - járási védelmi igazgatási 9.2 Hatósági - okmányirodai - általános járási hatósági 9.3 Gyámügyi és Igazságügyi - Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos 9.4 Társadalombiztosítási - oktatással kapcsolatos - igazságügyi - szociális és gyámügyi - nyugdíjbiztosítási - építésügyi 9.5 Építésügyi közfoglalkoztatási - földhivatali 9.6 Foglalkoztatási - családtámogatási és lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos 9.7 Földhivatali - fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti - földművelésügyi 10 Putnoki Járási Hivatal Kormányablak - ügyfélszolgálati és kormányablak - járási védelmi igazgatási

37 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 43. szám Igazságügyi 10.3 Foglalkoztatási - általános járási hatósági - oktatással kapcsolatos - igazságügyi - szociális és gyámügyi közfoglalkoztatási - fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti - földművelésügyi 11 Sárospataki Járási Hivatal 50 - ügyfélszolgálati és 11.1 Kormányablak kormányablak - járási védelmi igazgatási - általános járási hatósági 11.2 Igazságügyi - oktatással kapcsolatos - igazságügyi Élelmiszerlánc-biztonsági és szociális és gyámügyi Állategészségügyi - élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 11.4 Építésügyi - építésügyi közfoglalkoztatási - fogyasztóvédelmi, 11.5 Foglalkoztatási piacfelügyeleti - földművelésügyi 12 Sátoraljaújhelyi Járási Hivatal Kormányablak 12.2 Igazságügyi 12.3 Társadalombiztosítási 12.4 Foglalkoztatási 12.5 Földhivatali - ügyfélszolgálati és kormányablak - járási védelmi igazgatási - általános járási hatósági - Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos - oktatással kapcsolatos - igazságügyi - szociális és gyámügyi nyugdíjbiztosítási közfoglalkoztatási - földhivatali - családtámogatási és lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos - fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti - földművelésügyi 13. Szerencsi Járási Hivatal Kormányablak - ügyfélszolgálati és kormányablak 40

38 4288 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 43. szám Hatósági Gyámügyi és Igazságügyi - járási védelmi igazgatási - általános járási hatósági - oktatással kapcsolatos - igazságügyi 13.4 Foglalkoztatási - szociális és gyámügyi közfoglalkoztatási 13.5 Földhivatali - földhivatali 13.6 Népegészségügyi - népegészségügyi - fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti - földművelésügyi 14 Szikszói Járási Hivatal Kormányablak 14.2 Igazságügyi 14.3 Foglalkoztatási - ügyfélszolgálati és kormányablak - általános járási hatósági - oktatással kapcsolatos - igazságügyi - szociális és gyámügyi közfoglalkoztatási - fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti - földművelésügyi 15 Tiszaújvárosi Járási Hivatal Kormányablak 15.2 Igazságügyi 15.3 Foglalkoztatási 15.4 Földhivatali - ügyfélszolgálati és kormányablak - járási védelmi igazgatási - általános járási hatósági - oktatással kapcsolatos - igazságügyi - szociális és gyámügyi közfoglalkoztatási - földhivatali - fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti - földművelésügyi 16 Tokaji Járási Hivatal Kormányablak - ügyfélszolgálati és kormányablak - járási védelmi igazgatási - általános járási hatósági oktatással kapcsolatos Igazságügyi - igazságügyi - szociális és gyámügyi 41

39 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 43. szám Foglalkoztatási közfoglalkoztatási - fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti - földművelésügyi 17 Mindösszesen:

40 4. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal szervezeti felépítése HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 43. szám

41 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 43. szám függelék a /2017. ( ) MVM utasítás mellékletéhez 6. függelék a 39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás mellékletéhez Budapest Főváros Kormányhivatala szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete 1. A Budapest Főváros Kormányhivatala teljes létszámkerete 5782 fő. 2. A Budapest Főváros Kormányhivatala 6. függelék a 34/2017. (IX. 5.) MvM utasítás mellékletéhez A B C D Főosztály/Vezető Feladatok Létszám 1 Kormánymegbízott kormánymegbízottnál meghatározott 1 2 Főigazgató főigazgatónál meghatározott 1 3 Igazgató igazgatónál meghatározott 1 4 Kormánymegbízotti Kabinet - kabineti - integritásirányítási Állami Főépítész állami főépítészi 5 Főigazgatói Titkárság főigazgatói titkársági 8 6 Védelmi Bizottság Titkársága védelmi igazgatási, honvédelmi 3 7 Belső Ellenőrzési belső ellenőrzési 6 8 Metrológiai és Műszaki Felügyeleti Főosztály Piacfelügyeleti mérésügyi és műszaki biztonsági 8.2 Műszaki Felügyeleti 8.3 Mechanikai Mérések a 8.4 Elektromos, Hőfizikai és Optikai Mérések 8.5 Sugárfizikai és Kémiai Mérések 9 Egészségbiztosítási Főosztály Kifizetőhelyi Ellenőrzési egészségbiztosítási pénztári 9.2 Méltányossági és Megtérítési 9.3 Jogorvoslati 10 Népegészségügyi Főosztály Hatósági és Koordinációs népegészségügyi 10.2 Működéstámogató és Statisztikai 10.3 Kórházhigiénés, Nemzetközi Oltóhelyi és Foglalkozásegészségügyi 10.4 Járványügyi, Nemzetközi Repülőtéri és Hajózási Kirendeltségi 45

42 4292 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 43. szám 10.5 Laboratóriumi 10.6 Nemfertőző Betegségek a 10.7 Népegészségügyi Népegészségügyi Egészségügyi Igazgatási, és Nyilvántartási 11 Nyugdíjbiztosítási Főosztály Nyilvántartási 1. - nyugdíjbiztosítási 11.2 Nyilvántartási 2. - családtámogatási 11.3 Nyilvántartási Nyugdíj- és Családtámogatási Jogorvoslati 11.5 Nyugdíj-felülvizsgálati 11.6 Ellenőrzési Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Nyugdíjbiztosítási Koordinációs és Méltányossági Ügyek a Felnőttkorú Bűnelkövetők Pártfogó Felügyelői a 12.2 Fiatalkorú Bűnelkövetők Pártfogó Felügyelői a 12.3 Szociális és Gyámügyi 12.4 Lakástámogatási és Igazságügyi 12.5 Kárpótlási - szociális és gyámügyi - pártfogó felügyelői és igazságügyi - lakáscélú állami támogatási 13 Foglalkoztatási Főosztály Közfoglalkoztatási és Igazgatási foglalkoztatási és közfoglalkoztatási 13.2 Alapkezelő 13.3 Munkaerőpiaci 14 Rehabilitációs Főosztály Rehabilitációs Hatósági rehabilitációs igazgatási 14.2 Rehabilitációs Szakértői 14.3 Orvos Szakértői 14.4 Nyilvántartási Rendszerek a 14.5 Rehabilitációs Akkreditációs és Ellenőrzési 14.6 Rehabilitációs Támogatások a 15 Építésügyi és Örökségvédelmi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály Építésügyi - általános hatósági - Nemzeti Energetikusi Hálózattal 15.2 Örökségvédelmi kapcsolatos 15.3 Hatósági 1. - törvényességi felügyeleti 15.4 Hatósági

43 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 43. szám Oktatási - oktatással kapcsolatos - építésügyi - örökségvédelmi 15.6 Törvényességi Felügyeleti 16 Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály 16.1 Pénzügyi pénzügyi, gazdálkodási és 16.2 Számviteli számviteli 16.3 Költségvetési 16.4 Üzemeltetési 16.5 Vagyongazdálkodási 16.6 Gazdálkodási és Beszerzési 16.7 Karbantartási 16.8 Támogatási és Ellátási 16.9 Bérgazdálkodási Bevételi Projektelszámolási és Kontrolling Logisztikai Közbeszerzési 17 Jogi és Koordinációs Főosztály Perképviseleti - perképviseleti 17.2 Koordinációs 17.3 Szervezési 17.4 Jogi - jogi - koordinációs 18 Informatikai Főosztály Informatikai 1. informatikai 18.2 Informatikai Informatikai Informatikai Informatikai Informatikai Közlekedési Főosztály Útügyi közlekedési 19.2 Hídügyi 19.3 Hajóüzem Biztonsági és Regiszteri 19.4 Hajózási Engedélyezési és Ellenőrzési 19.5 Kikötői 19.6 Közlekedés Hatósági 20 Földmérési, Távérzékelési és Földhivatali Főosztály Alaphálózati és Államhatárügyi 20.2 Távérzékelési 20.3 Kozmikus Geodéziai 20.4 Szolgáltató 20.5 Térinformatikai - földmérési és távérzékelési - földhivatali

44 4294 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 43. szám 20.6 Mezőgazdasági Távérzékelési és Helyszíni Ellenőrzési 20.7 MePAR Fejlesztési Koordinációs és Üzemeltetési 20.8 Földügyi Fejlesztési és Üzemeltetési 20.9 Földhivatali Igazgatási Ingatlan-nyilvántartási Földmérési és Földügyi Kereskedelmi, Haditechnikai, 21 Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály 21.1 Kereskedelmi kereskedelmi, haditechnikai, 21.2 Idegenforgalmi és Közraktározásfelügyeleti nemesfémhitelesítési exportellenőrzési és 21.3 Haditechnikai 21.4 Exportellenőrzési 21.5 Nemesfémhitelesítési és Pénzmosás Felügyeleti 21.6 Nemesfém Nyilvántartási, Ellenőrzési és Vizsgálati 22 Állampolgársági és Anyakönyvi Főosztály 22.1 Hazai Anyakönyvi 1. honosított és határon túli 22.2 Hazai Anyakönyvi 2. anyakönyvezéssel kapcsolatos Hazai Anyakönyvi Nyilvántartó és 22.3 Adatszolgáltató 22.4 Egyszerűsített Honosítási 22.5 Névváltoztatási és Anyakönyvi 22.6 Honosítási és Állampolgárság Megállapítási 22.7 Honosítottak és Határon Túliak Okmányügyi a 23 Humánpolitikai Főosztály Humánpolitikai 1. humánpolitikai 23.2 Humánpolitikai Humánpolitikai Mindösszesen: Budapest Főváros Kormányhivatala kerületi hivatalai 1 A B C D Kerületi Hivatal/Főosztály Feladat Létszám Budapest Főváros Kormányhivatala I. Kerületi 60 Hivatala 48

45 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 43. szám Kormányablak Igazságügyi Építésügyi és Örökségvédelmi 1.4 Építésfelügyeleti 2 Budapest Főváros Kormányhivatala II. Kerületi Hivatala 2.1 Kormányablak 2.2 Hatósági Hatósági Gyámügyi és Igazságügyi 2.5 Népegészségügyi 3 Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatala 3.1 Kerületi Hivatalvezetői Titkárság - ügyfélszolgálati és kormányablak - járási védelmi igazgatási - általános járási hatósági - igazságügyi - oktatással kapcsolatos - szociális és gyámügyi - építésügyi - örökségvédelmi - fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti - ügyfélszolgálati és kormányablak - járási védelmi igazgatási - általános járási hatósági - Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos - igazságügyi - oktatással kapcsolatos - szociális és gyámügyi - népegészségügyi - fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti - járási hivatalvezetői titkársági - járási védelmi igazgatási 3.2 Hatósági Főosztály Kormányablak - ügyfélszolgálati és kormányablak - általános járási hatósági Hatósági 1. - Nemzeti Energetikusi Hálózattal Hatósági 2. kapcsolatos - igazságügyi Gyámügyi és Igazságügyi közfoglalkoztatási - fogyasztóvédelmi, Foglalkoztatási piacfelügyeleti Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Főosztály Alapellátási rehabilitációs igazgatási Soros Ellátási

46 4296 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 43. szám Foglalkozási Rehabilitációs Rehabilitációs Szakértői Rehabilitációs Szakértői Munkavédelmi és Munkaügyi Főosztály Munkavédelmi Ellenőrzési munkaügyi és munkavédelmi Munkaügyi Ellenőrzési Munkavédelmi és Munkaügyi Hatósági és Behajtási 3.5 Közlekedés Felügyeleti Főosztály Járművezető Vizsgáztatási és közlekedési Utánképzési Műszaki Forgalmi Útügyi 4 Budapest Főváros Kormányhivatala IV. Kerületi Hivatala 4.1 Kormányablak 4.2 Hatósági Hatósági Gyámügyi és Igazságügyi 4.5 Foglalkoztatási 5 Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala 5.1 Kerületi Hivatalvezetői Titkárság - ügyfélszolgálati és kormányablak - járási védelmi igazgatási - általános járási hatósági - Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos - igazságügyi - oktatással kapcsolatos - szociális és gyámügyi közfoglalkoztatási - fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti - járási hivatalvezetői titkársági - járási védelmi igazgatási 5.2 Hatósági Főosztály Kormányablak - ügyfélszolgálati és Hatósági Köznevelési Gyámügyi és Igazságügyi Építésügyi és Örökségvédelmi Építésfelügyeleti Népegészségügyi kormányablak - általános járási hatósági - igazságügyi - oktatással kapcsolatos - szociális és gyámügyi - építésügyi - örökségvédelmi - népegészségügyi 5.3 Fogyasztóvédelmi Főosztály

47 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 43. szám Fogyasztóvédelmi fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti Fogyasztó-kapcsolati 6 Budapest Főváros Kormányhivatala VI. Kerületi Hivatala 6.1 Kormányablak Kormányablak Hatósági 6.4 Gyámügyi és Igazságügyi 6.5 Népegészségügyi 7 Budapest Főváros Kormányhivatala VII. Kerületi Hivatala 7.1 Kormányablak 7.2 Hatósági 7.3 Gyámügyi és Igazságügyi 8 Budapest Főváros Kormányhivatala VIII. Kerületi Hivatala 8.1 Kerületi Hivatalvezetői Titkárság - ügyfélszolgálati és kormányablak - járási védelmi igazgatási - általános járási hatósági - igazságügyi - oktatással kapcsolatos - szociális és gyámügyi - népegészségügyi - fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti - ügyfélszolgálati és kormányablak - járási védelmi igazgatási - általános járási hatósági - Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos - igazságügyi - oktatással kapcsolatos - szociális és gyámügyi - fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti - járási hivatalvezetői titkársági - járási védelmi igazgatási 8.2 Hatósági Főosztály Kormányablak 1. Kormányablak 2. - ügyfélszolgálati és kormányablak - általános járási hatósági - igazságügyi Hatósági - oktatással kapcsolatos - szociális és gyámügyi Gyámügyi és Igazságügyi közfoglalkoztatási Foglalkoztatási - fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti 8.3 Családtámogatási Főosztály Családtámogatási 1. családtámogatási és lakáscélú

48 4298 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 43. szám Családtámogatási 2. állami támogatásokkal kapcsolatos Családtámogatási Családtámogatási Családtámogatási Nyugdíjbiztosítási és Adategyeztetési Főosztály Nyugdíjmegállapítási 1. nyugdíjbiztosítási Nyugdíjmegállapítási Nyugdíjmegállapítási Adategyeztetési Adategyeztetési Adategyeztetési Adategyeztetési Ügyfélszolgálati Központi Ügykezelési Nemzetközi Adategyeztetési Nemzetközi és Fegyveres Nyugdíjmegállapítási Nemzetközi Nyugdíjmegállapítási Budapest Főváros Kormányhivatala IX. Kerületi Hivatala 1. Nemzetközi Nyugdíjmegállapítási Kormányablak 9.2 Hatósági Hatósági Gyámügyi és Igazságügyi 9.5 Foglalkoztatási 9.6 Foglalkoztatási és Ellátási 10 Budapest Főváros Kormányhivatala X. Kerületi Hivatala 10.1 Kormányablak 10.2 Hatósági Hatósági Gyámügyi és Igazságügyi - ügyfélszolgálati és kormányablak - járási védelmi igazgatási - általános járási hatósági - igazságügyi - oktatással kapcsolatos - szociális és gyámügyi közfoglalkoztatási - fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti - ügyfélszolgálati és kormányablak - járási védelmi igazgatási - általános járási hatósági - Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos - igazságügyi - oktatással kapcsolatos - szociális és gyámügyi

49 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 43. szám Népegészségügyi 11 Budapest Főváros Kormányhivatala XI. Kerületi Hivatala 11.1 Kerületi Hivatalvezetői Titkárság - népegészségügyi - fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti - járási hivatalvezetői titkársági - járási védelmi igazgatási 11.2 Hatósági Főosztály Kormányablak 1. - ügyfélszolgálati és kormányablak - általános járási hatósági Kormányablak 2. - Nemzeti Energetikusi Hálózattal Hatósági 1. kapcsolatos - igazságügyi - oktatással kapcsolatos Hatósági 2. - szociális és gyámügyi - népegészségügyi Gyámügyi, Igazságügyi és Családi - természetes személyek Csődvédelmi adósságrendezésével kapcsolatos Népegészségügyi 11.3 Földhivatali Főosztály Ingatlan-nyilvántartási 1. földhivatali Ingatlan-nyilvántartási Ingatlan-nyilvántartási Földmérési és Földügyi Földhivatali Ügyfélszolgálati Budapest Főváros Kormányhivatala XII. Kerületi Hivatala Földhivatali Ügyiratkezelési 12.1 Kerületi Hivatalvezetői Titkárság - járási hivatalvezetői titkársági - járási védelmi igazgatási 12.2 Hatósági Főosztály Kormányablak Hatósági - ügyfélszolgálati és kormányablak - általános járási hatósági - igazságügyi Gyámügyi és Igazságügyi - oktatással kapcsolatos - szociális és gyámügyi - fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti 12.3 Műszaki Engedélyezési Főosztály Műszaki Biztonsági mérési és műszaki biztonsági

50 4300 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 43. szám Villamosenergia-ipari Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. Kerületi Hivatala Mechanikai és Közüzemi Hitelesítések a Folyadékmechanikai Hitelesítések a 13.1 Kerületi Hivatalvezetői Titkárság - járási hivatalvezetői titkársági - járási védelmi igazgatási 13.2 Hatósági Főosztály Kormányablak - ügyfélszolgálati és kormányablak Hatósági 1. - általános járási hatósági Hatósági 2. - Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos Gyámügyi és Igazságügyi - igazságügyi - oktatással kapcsolatos - szociális és gyámügyi Foglalkoztatási közfoglalkoztatási Lakástámogatási - fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti 13.3 Központi Okmányirodai Főosztály Személyi Okmány okmányirodai Gépjármű Okmány Személyes Ügyfélszolgálatot Támogató 13.4 Egészségbiztosítási Főosztály Ügyviteli egészségbiztosítási pénztári Nyilvántartási Nyilvántartási Szakellátási Pénzbeli Ellátási Pénzbeli Ellátási Egészségbiztosítási Cegléd Egészségbiztosítási Vác 14 Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. Kerületi Hivatala Kerületi Hivatalvezetői Titkárság - járási hivatalvezetői titkársági - járási védelmi igazgatási Hatósági Főosztály Kormányablak - ügyfélszolgálati és kormányablak

51 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 43. szám Hatósági 1. Hatósági 2. - járási védelmi igazgatási - általános járási hatósági - Nemzeti Energetikusi Hálózattal Gyámügyi és Igazságügyi kapcsolatos - igazságügyi - oktatással kapcsolatos Népegészségügyi - szociális és gyámügyi - népegészségügyi - fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti 14.3 Földhivatali Főosztály Ingatlan-nyilvántartási 1. földhivatali Ingatlan-nyilvántartási Ingatlan-nyilvántartási Földmérési és Földügyi Földhivatali Ügyfélszolgálati és Ügyiratkezelési 15 Budapest Főváros Kormányhivatala XV. Kerületi Hivatala 15.1 Kormányablak 15.2 Hatósági 15.3 Gyámügyi és Igazságügyi 16 Budapest Főváros Kormányhivatala XVI. Kerületi Hivatala 16.1 Kormányablak 16.2 Hatósági Hatósági Gyámügyi és Igazságügyi 16.5 Foglalkoztatási - ügyfélszolgálati és kormányablak - járási védelmi igazgatási - általános járási hatósági - Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos - igazságügyi - oktatással kapcsolatos - szociális és gyámügyi - fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti - ügyfélszolgálati és kormányablak - járási védelmi igazgatási - általános járási hatósági - Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos - igazságügyi - oktatással kapcsolatos - szociális és gyámügyi közfoglalkoztatási - fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti

52 4302 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 43. szám 17 Budapest Főváros Kormányhivatala XVII. Kerületi Hivatala 17.1 Kormányablak 17.2 Hatósági 17.3 Gyámügyi és Igazságügyi 18 Budapest Főváros Kormányhivatala XVIII. Kerületi Hivatala 18.1 Kormányablak 18.2 Hatósági Hatósági Gyámügyi és Igazságügyi 18.5 Foglalkoztatási 19 Budapest Főváros Kormányhivatala XIX. Kerületi Hivatala 19.1 Kormányablak 19.2 Hatósági 19.3 Gyámügyi és Igazságügyi 20 Budapest Főváros Kormányhivatala XX. Kerületi Hivatala 20.1 Kormányablak 20.2 Hatósági 1. - ügyfélszolgálati és kormányablak - járási védelmi igazgatási - általános járási hatósági - igazságügyi - oktatással kapcsolatos - szociális és gyámügyi - fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti - ügyfélszolgálati és kormányablak - járási védelmi igazgatási - általános járási hatósági - Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos - igazságügyi - oktatással kapcsolatos - szociális és gyámügyi közfoglalkoztatási - fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti - ügyfélszolgálati és kormányablak - járási védelmi igazgatási - általános járási hatósági - igazságügyi - oktatással kapcsolatos - szociális és gyámügyi - fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti - ügyfélszolgálati és kormányablak - járási védelmi igazgatási - általános járási hatósági

53 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 43. szám Hatósági Gyámügyi és Igazságügyi 20.5 Foglalkoztatási 20.6 Népegészségügyi 21 Budapest Főváros Kormányhivatala XXI. Kerületi Hivatala 21.1 Kormányablak 21.2 Hatósági 21.3 Gyámügyi és Igazságügyi 21.4 Foglalkoztatási 22 Budapest Főváros Kormányhivatala XXII. Kerületi Hivatala 22.1 Kormányablak 22.2 Hatósági 22.3 Gyámügyi és Igazságügyi 23 Budapest Főváros Kormányhivatala XXIII. Kerületi Hivatala 23.1 Kormányablak - Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos - igazságügyi - oktatással kapcsolatos - szociális és gyámügyi közfoglalkoztatási - népegészségügyi - fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti - ügyfélszolgálati és kormányablak - járási védelmi igazgatási - általános járási hatósági - Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos - igazságügyi - oktatással kapcsolatos - szociális és gyámügyi közfoglalkoztatási - fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti - ügyfélszolgálati és kormányablak - járási védelmi igazgatási - általános járási hatósági - Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos - igazságügyi - oktatással kapcsolatos - szociális és gyámügyi - fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti - ügyfélszolgálati és kormányablak - járási védelmi igazgatási - általános járási hatósági

54 4304 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 43. szám - igazságügyi - oktatással kapcsolatos 23.2 Igazságügyi - szociális és gyámügyi - fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti 24 Mindösszesen: 3573

55 4. Budapest Főváros Kormányhivatala szervezeti felépítése HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 43. szám 4305

56 4306 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 43. szám 7. függelék a 34/2017. (IX. 5.) MvM utasítás mellékletéhez 7. függelék a 39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás mellékletéhez A Csongrád Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete 1. A Csongrád Megyei Kormányhivatal teljes létszámkerete 1655 fő. 2. A Csongrád Megyei Kormányhivatal 1 Kormánymegbízott 2 Főigazgató 3 Igazgató A B C D Főosztály/Vezető Feladatok Létszám 4 Kormánymegbízotti Kabinet 4.1 Állami Főépítész kormánymegbízottnál meghatározott főigazgatónál meghatározott igazgatónál meghatározott - kabineti - integritásirányítási - állami főépítészi 5 Védelmi Bizottság Titkársága védelmi igazgatási, honvédelmi 1 6 Belső Ellenőrzési belső ellenőrzési 7 Népegészségügyi és 7 Élelmiszerlánc-biztonsági Főosztály Népegészségügyi és Járványügyi Laboratóriumi 7.3 Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi - népegészségügyi - élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi - földművelésügyi 8 Foglalkoztatási Főosztály 36 foglalkoztatási és 8.1 Közfoglalkoztatási közfoglalkoztatási 8.2 Munkaerőpiaci 8.3 Alapkezelő 9 Jogi és Hatósági Főosztály Hatósági Építésügyi és Oktatási - építésügyi - általános hatósági - Nemzeti Energetikusi Hálózattal 9.2 Törvényességi Felügyeleti kapcsolatos - oktatással kapcsolatos - törvényességi felügyeleti 9.3 Szociális, Igazságügyi és Gyámügyi - pártfogó felügyelői és

57 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 43. szám Társadalombiztosítási 9.5 Rehabilitációs Ellátási és Szakértői 9.6 Földhivatali igazságügyi - szociális és gyámügyi - egészségbiztosítási pénztári - nyugdíjbiztosítási - rehabilitációs igazgatási - földhivatali 9.7 Jogi és Koordinációs 10 Működést Támogató Főosztály Pénzügyi - pénzügyi, gazdálkodási és 10.2 Beszerzési, Beruházási és Üzemeltetési 10.3 Informatikai 10.4 Számviteli és Támogatási 10.5 Humánpolitikai 10.6 Projekt számviteli - informatikai - humánpolitikai - koordinációs 12 Mindösszesen: A Csongrád Megyei Kormányhivatal járási hivatalai A B C D Járási Hivatal/Főosztály Feladat Létszám 1 Csongrádi Járási Hivatal 42 - ügyfélszolgálati és 1.1 Kormányablak kormányablak - járási védelmi igazgatási általános járási hatósági Igazságügyi - oktatással kapcsolatos 1.3 Foglalkoztatási - szociális és gyámügyi - igazságügyi 1.4 Földhivatali közfoglalkoztatási - földhivatali - fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti - földművelésügyi 2 Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal 2.1 Járási Hivatalvezetői Titkárság - járási hivatalvezetői titkársági - járási védelmi igazgatási 2.2 Agrárügyi Főosztály növény- és talajvédelmi Növény- és Talajvédelmi

58 4308 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 43. szám Földművelésügyi Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi - földművelésügyi - élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi - földhivatali Földhivatali 2.3 Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály Normatív Támogatások Kérelemkezelési a Vidékfejlesztési Beruházások Kérelemkezelési a Helyszíni Ellenőrzési agrártámogatással kapcsolatos 2.4 Hatósági Főosztály Kormányablak - családtámogatási és lakáscélú állami támogatások Családtámogatási és - egészségbiztosítási pénztári Társadalombiztosítási - nyugdíjbiztosítási általános járási hatósági Igazságügyi - Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos Építésügyi - oktatással kapcsolatos - szociális és gyámügyi - igazságügyi Foglalkoztatási - építésügyi Népegészségügyi közfoglalkoztatási - népegészségügyi - fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti 3 Kisteleki Járási Hivatal Kormányablak Igazságügyi Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi 3.4 Foglalkoztatási - ügyfélszolgálati és kormányablak - járási védelmi igazgatási - általános járási hatósági - oktatással kapcsolatos - szociális és gyámügyi - igazságügyi - élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi közfoglalkoztatási - fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti - földművelésügyi

59 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 43. szám Makói Járási Hivatal Kormányablak - ügyfélszolgálati és kormányablak - járási védelmi igazgatási - általános járási hatósági 4.2 Igazságügyi - Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos 4.3 Foglalkoztatási - oktatással kapcsolatos - szociális és gyámügyi - igazságügyi közfoglalkoztatási - földhivatali 4.4 Földhivatali - fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti - földművelésügyi 5 Mórahalmi Járási Hivatal Kormányablak 5.2 Igazságügyi 5.3 Foglalkoztatási 5.4 Földhivatali - ügyfélszolgálati és kormányablak - járási védelmi igazgatási - általános járási hatósági - oktatással kapcsolatos - szociális és gyámügyi - igazságügyi közfoglalkoztatási - földhivatali - fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti - földművelésügyi 6 Szegedi Járási Hivatal Járási Hivatalvezetői Titkárság - járási hivatalvezetői titkársági - járási védelmi igazgatási Kormányablak Főosztály Kormányablak 1. ügyfélszolgálati és kormányablak Kormányablak Hatósági Főosztály Hatósági és Oktatási Gyámügyi és Igazságügyi - általános járási hatósági - oktatással kapcsolatos - szociális és gyámügyi - igazságügyi Népegészségügyi - népegészségügyi - természetes személyek adósságrendezésével kapcsolatos 64

60 4310 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 43. szám Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi - élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 6.4 Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Közlekedési Útügyi Mérésügyi és Műszaki Biztonsági - építésügyi - örökségvédelmi - földhivatali - környezetvédelmi és természetvédelmi - közlekedési - mérésügyi és műszaki biztonsági - földművelésügyi Földhivatali 6.5 Foglalkoztatási és Fogyasztóvédelmi Főosztály Foglalkoztatási Munkavédelmi és Munkaügyi Fogyasztóvédelmi közfoglalkoztatási - munkaügyi és munkavédelmi - fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti - rehabilitációs igazgatási Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Családtámogatási Egészségbiztosítási Adategyeztetési és Nyugdíjbiztosítási Rehabilitációs Ellátási és Szakértői - családtámogatási és lakáscélú állami támogatások - egészségbiztosítási pénztári - nyugdíjbiztosítási - keresőképesség és keresőképtelenség felülvizsgálatával kapcsolatos - rehabilitációs igazgatási 7 Szentesi Járási Hivatal Kormányablak 7.2 Igazságügyi - ügyfélszolgálati és kormányablak - járási védelmi igazgatási - általános járási hatósági

61 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 43. szám Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi 7.4 Foglalkoztatási 7.5 Földhivatali 7.6 Népegészségügyi - oktatással kapcsolatos - szociális és gyámügyi - igazságügyi - élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi közfoglalkoztatási - földhivatali - népegészségügyi - fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti - földművelésügyi 8 Mindösszesen

62 4. A Csongrád Megyei Kormányhivatal szervezeti felépítése 4312 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 43. szám

63 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 43. szám függelék a 39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás mellékletéhez A Fejér Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete 1. A Fejér Megyei Kormányhivatal teljes létszámkerete 1499 fő. 2. A Fejér Megyei Kormányhivatal A B C D Főosztály/Vezető Feladatok Létszám 1 Kormánymegbízott kormánymegbízottnál meghatározott 1 2 Főigazgató főigazgatónál meghatározott 1 3 Igazgató igazgatónál meghatározott 1 4 Kormánymegbízotti Kabinet - kabineti - integritásirányítási Állami Főépítész állami főépítészi 5 Védelmi Bizottság Titkársága védelmi igazgatási, honvédelmi 1 6 Belső Ellenőrzési belső ellenőrzési 3 7 Agrár- és Vidékfejlesztést 31 Támogató Főosztály 7.1 Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Támogatások Kérelemkezelési a agrártámogatással kapcsolatos 7.2 Helyszíni Ellenőrzési 8 Népegészségügyi Főosztály Népegészségügyi - népegészségügyi 8.2 Járványügyi 8.3 Laboratóriumi Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály Egészségbiztosítási és Nyugdíjbiztosítási Ellenőrzési Adatbázis-kezelési, Megtérítési és Méltányossági Ügyek 9.3 Közfoglalkoztatási 9.4 Munkaerőpiaci és Alapkezelő 9.5 Rehabilitációs és Szakértői 10 Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály 10.1 Földhivatali 8. függelék a 34/2017. (IX. 5.) MvM utasítás mellékletéhez - egészségbiztosítási pénztári - nyugdíjbiztosítási közfoglalkoztatási - rehabilitációs igazgatási - földhivatali - élelmiszerlánc-biztonsági és

64 4314 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 43. szám 10.2 Élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi Állategészségügyi - földművelésügyi 11 Hatósági Főosztály Építésügyi - építésügyi - általános hatósági 11.2 Hatósági és Oktatási - Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos 11.3 Törvényességi Felügyeleti - oktatással kapcsolatos - törvényességi felügyeleti 11.4 Igazságügyi - pártfogó felügyelői és 11.5 Szociális és Gyámügyi igazságügyi - szociális és gyámügyi 12 Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály Pénzügyi és Számviteli - pénzügyi, gazdálkodási és 12.2 Beruházási és Üzemeltetési számviteli - informatikai 12.3 Informatikai 12.4 Támogatási és Beszerzési 12.5 Projekt 13 Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs Főosztály 13.1 Koordinációs és Jogi 13.2 Humánpolitikai - jogi - perképviseleti - koordinációs - humánpolitikai 14 Mindösszesen: A Fejér Megyei Kormányhivatal járási hivatalai A B C D Járási Hivatal/Főosztály Feladat Létszám 1 Bicskei Járási Hivatal Okmányirodai - okmányirodai - járási védelmi igazgatási - általános járási hatósági 1.2 Igazságügyi - oktatással kapcsolatos - szociális és gyámügyi 1.3 Élelmiszerlánc-biztonság és - igazságügyi Állategészségügyi - élelmiszerlánc-biztonsági és 1.4 Foglalkoztatási állategészségügyi közfoglalkoztatási 1.5 Földhivatali - földhivatali - fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti - földművelésügyi 2 Dunaújvárosi Járási Hivatal

65 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 43. szám Kormányablak 2.2 Hatósági 2.3 Gyámügyi és Igazságügyi 2.4 Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi 2.5 Építésügyi 2.6 Foglalkoztatási 2.7 Földhivatali 2.8 Népegészségügyi - ügyfélszolgálati és kormányablak - járási védelmi igazgatási - általános járási hatósági - Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos - oktatással kapcsolatos - szociális és gyámügyi - igazságügyi - élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi - építésügyi közfoglalkoztatási - földhivatali - népegészségügyi - nyugdíjbiztosítási - családtámogatási és lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos - fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti - földművelésügyi 2.9 Társadalombiztosítási 3 Enyingi Járási Hivatal Kormányablak - ügyfélszolgálati és kormányablak - járási védelmi igazgatási - általános járási hatósági oktatással kapcsolatos Igazságügyi - szociális és gyámügyi - igazságügyi közfoglalkoztatási 3.3 Foglalkoztatási - fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti - földművelésügyi 4 Gárdonyi Járási Hivatal Kormányablak - ügyfélszolgálati és kormányablak - járási védelmi igazgatási - általános járási hatósági oktatással kapcsolatos Igazságügyi - szociális és gyámügyi - igazságügyi 71

66 4316 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 43. szám 4.3 Foglalkoztatási közfoglalkoztatási - fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti - földművelésügyi 5 Martonvásári Járási Hivatal Kormányablak 5.2 Igazságügyi 5.3 Foglalkozatási 6 - ügyfélszolgálati és kormányablak - járási védelmi igazgatási - általános járási hatósági - oktatással kapcsolatos - szociális és gyámügyi - igazságügyi közfoglalkoztatási - fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti - földművelésügyi Móri Járási Hivatal Kormányablak 6.2 Hatósági 6.3 Gyámügyi és Igazságügyi 6.4 Foglalkoztatási 6.5 Földhivatali 6.6 Népegészségügyi - ügyfélszolgálati és kormányablak - járási védelmi igazgatási - általános járási hatósági - Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos - oktatással kapcsolatos - szociális és gyámügyi - igazságügyi közfoglalkoztatási - földhivatali - népegészségügyi - fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti - földművelésügyi 7 Sárbogárdi Járási Hivatal Kormányablak 7.2 Igazságügyi 7.3 Foglalkoztatási - ügyfélszolgálati és kormányablak - járási védelmi igazgatási - általános járási hatósági - oktatással kapcsolatos - szociális és gyámügyi - igazságügyi közfoglalkoztatási 72

67 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 43. szám Földhivatali - földhivatali - fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti - földművelésügyi 8 Székesfehérvári Járási Hivatal Járási Hivatalvezetői Titkárság - járási hivatalvezetői titkársági - járási védelmi igazgatási Kormányablak Főosztály Kormányablak 1. - ügyfélszolgálati és Kormányablak 2. kormányablak 8.3 Hatósági Főosztály Hatósági Gyámügyi és Igazságügyi Építésügyi és Örökségvédelmi Népegészségügyi 8.4 Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Közlekedési Útügyi Munkavédelmi és Munkaügyi Foglalkoztatási Fogyasztóvédelmi Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Családtámogatási és Pénzbeli Ellátási Egészségbiztosítási Adategyeztetési és Nyugdíjbiztosítási Rehabilitációs Ellátási és Szakértői - általános járási hatósági - oktatással kapcsolatos - szociális és gyámügyi - igazságügyi - építésügyi - örökségvédelmi - népegészségügyi - természetes személyek adósságrendezésével kapcsolatos - közlekedési - munkaügyi és munkavédelmi közfoglalkoztatási - fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti - mérésügyi és műszaki biztonsági - családtámogatási és lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos - egészségbiztosítási pénztári - nyugdíjbiztosítási - keresőképesség és keresőképtelenség felülvizsgálatával kapcsolatos - rehabilitációs igazgatási 8.6 Agrárügyi Főosztály

68 4318 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 43. szám Földhivatali Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Földművelésügyi Növény- és Talajvédelmi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Vetőmag- és Szaporítóanyagfelügyeleti - földhivatali - élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi - földművelésügyi - növény- és talajvédelmi - vetőmag- és szaporítóanyagfelügyeleti környezetvédelmi és természetvédelmi Engedélyezési és Szakhatósági Felügyeleti és Végrehajtási 9 Mindösszesen:

69 4. A Fejér Megyei Kormányhivatal szervezeti felépítése HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 43. szám 4319

70 4320 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 43. szám 9. függelék a 39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás mellékletéhez A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete 1. A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal teljes létszámkerete 1530 fő. 2. A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal A B C D Főosztály/Vezető Feladatok Létszám 1 Kormánymegbízott kormánymegbízottnál meghatározott 1 2 Főigazgató főigazgatónál meghatározott 1 3 Igazgató igazgatónál meghatározott 1 4 Kormánymegbízotti Kabinet - kabineti - integritásirányítási Állami Főépítész állami főépítészi 5 Védelmi Bizottság Titkársága védelmi igazgatási, honvédelmi 1 6 Belső Ellenőrzési belső ellenőrzési 5 7 Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály Kérelemkezelési agrártámogatással kapcsolatos 7.2 Helyszíni Ellenőrzési 8 Népegészségügyi Főosztály Népegészségügyi és Járványügyi népegészségügyi 8.2 Laboratóriumi 9 Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály 9.1 Egészségbiztosítási - egészségbiztosítási pénztári Nyugdíj Nyilvántartási és 9.2 Ellenőrzési - nyugdíjbiztosítási 9.3 Közfoglalkoztatási közfoglalkoztatási Munkaerőpiaci és Alapkezelő rehabilitációs igazgatási 9.5 Rehabilitációs és Szakértői 10 Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály 10.1 Földhivatali 9. függelék a 34/2017. (IX. 5.) MvM utasítás mellékletéhez - földhivatali - élelmiszerlánc-biztonsági és

71 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 43. szám Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi állategészségügyi - földművelésügyi 11 Hatósági Főosztály Építésügyi Hatósági és Oktatási - építésügyi - általános hatósági - Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos - oktatással kapcsolatos 11.3 Törvényességi Felügyeleti - törvényességi felügyeleti 12 Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Igazságügyi Szociális és Gyámügyi - pártfogó felügyelői és igazságügyi - szociális és gyámügyi Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály 13.1 Pénzügyi és Számviteli - pénzügyi, gazdálkodási és 13.2 Beszerzési, Beruházási és számviteli Üzemeltetési - informatikai 13.3 Informatikai 13.4 Támogatási és Bérgazdálkodási 13.5 Projekt Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs Főosztály Koordinációs és Szervezési 14.2 Humánpolitikai és Jogi - koordinációs - humánpolitikai - jogi - perképviseleti Mindösszesen: A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal járási hivatalai A B C D Járási Hivatal/Főosztály Feladat Létszám 1 Csornai Járási Hivatal Kormányablak - ügyfélszolgálati és kormányablak - járási védelmi igazgatási általános járási hatósági Igazságügyi 78

72 4322 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 43. szám 1.3 Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi 1.4 Foglalkoztatási 1.5 Földhivatali 1.6 Népegészségügyi - oktatással kapcsolatos - szociális és gyámügyi - igazságügyi - élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi közfoglalkoztatási - földhivatali - népegészségügyi - fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti - földművelésügyi 2 Kapuvári Járási Hivatal 46 - ügyfélszolgálati és 2.1 Kormányablak kormányablak - járási védelmi igazgatási általános járási hatósági Igazságügyi - oktatással kapcsolatos 2.3 Foglalkoztatási - szociális és gyámügyi - igazságügyi 2.4 Földhivatali közfoglalkoztatási - földhivatali - fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti - földművelésügyi 3 Mosonmagyaróvári Járási Hivatal 3.1 Kormányablak 3.2 Hatósági 3.3 Gyámügyi és Igazságügyi 3.4 Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi 3.5 Építésügyi 3.6 Foglalkoztatási 3.7 Földhivatali 3.8 Népegészségügyi - ügyfélszolgálati és kormányablak - járási védelmi igazgatási - általános járási hatósági - Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos - oktatással kapcsolatos - szociális és gyámügyi - igazságügyi - élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi - építésügyi közfoglalkoztatási - földhivatali - népegészségügyi - fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti - földművelésügyi 4 Pannonhalmi Járási Hivatal

73 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 43. szám Kormányablak 4.2 Igazságügyi - ügyfélszolgálati és kormányablak - járási védelmi igazgatási - általános járási hatósági - oktatással kapcsolatos - szociális és gyámügyi - igazságügyi - fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti - földművelésügyi 5 Soproni Járási Hivatal ügyfélszolgálati és Kormányablak és Okmányirodai kormányablak - okmányirodai - járási védelmi igazgatási 5.2 Hatósági - általános járási hatósági 5.3 Gyámügyi és Igazságügyi - Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos - oktatással kapcsolatos 5.4 Élelmiszerlánc-biztonsági és - szociális és gyámügyi Állategészségügyi - igazságügyi - élelmiszerlánc-biztonsági és 5.5 Építésügyi állategészségügyi - építésügyi közfoglalkoztatási 5.6 Foglalkoztatási - földhivatali - népegészségügyi - nyugdíjbiztosítási 5.7 Földhivatali - családtámogatási és lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos 5.8 Népegészségügyi - fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti - földművelésügyi 6 Téti Járási Hivatal Kormányablak 6.2 Igazságügyi - ügyfélszolgálati és kormányablak - járási védelmi igazgatási - általános járási hatósági - oktatással kapcsolatos - szociális és gyámügyi - igazságügyi - fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti - földművelésügyi 7 Győri Járási Hivatal

74 4324 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 43. szám 7.1 Járási Hivatalvezetői Titkárság - járási hivatalvezetői titkársági - járási védelmi igazgatási Kormányablak Főosztály Kormányablak 1. ügyfélszolgálati és kormányablak Kormányablak Hatósági Főosztály Hatósági Gyámügyi és Igazságügyi Építésügyi és Örökségvédelmi Népegészségügyi 7.4 Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály - általános járási hatósági - oktatással kapcsolatos - szociális és gyámügyi - igazságügyi - építésügyi - örökségvédelmi - népegészségügyi - természetes személyek adósságrendezésével kapcsolatos Közlekedési - közlekedési Útügyi Munkavédelmi és Munkaügyi Foglalkoztatási Fogyasztóvédelmi Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Családtámogatási és Pénzbeli Ellátási Egészségbiztosítási Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Adategyeztetési és Nyugdíjbiztosítási Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Földhivatali Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi - munkaügyi és munkavédelmi közfoglalkoztatási - mérésügyi és műszaki biztonsági - családtámogatási és lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos - egészségbiztosítási pénztári - nyugdíjbiztosítási - keresőképesség és keresőképtelenség felülvizsgálatával kapcsolatos - rehabilitációs igazgatási - földhivatali - élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi - földművelésügyi

75 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 43. szám Földművelésügyi Növény- és Talajvédelmi Vetőmag- és Szaporítóanyagfelügyeleti - növény- és talajvédelmi - vetőmag- és szaporítóanyagfelügyeleti - környezetvédelmi és természetvédelmi Környezetvédelmi Természetvédelmi 8 Mindösszesen:

76 4. A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal szervezeti felépítése 4326 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 43. szám

77 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 43. szám függelék a 39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás mellékletéhez A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete 1. A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal teljes létszámkerete: 1939 fő. 2. A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 10. függelék a 34/2017. (IX. 5.) MvM utasítás mellékletéhez A B C D Főosztály/Vezető Feladatok Létszám 1 Kormánymegbízott kormánymegbízottnál meghatározott 1 2 Főigazgató főigazgatónál meghatározott 1 3 Igazgató igazgatónál meghatározott 1 4 Kormánymegbízotti Kabinet - kabineti - integritásirányítási Állami Főépítész állami főépítészi 5 Főigazgatói Titkárság főigazgatói titkársági 6 6 Védelmi Bizottság Titkársága védelmi igazgatási, honvédelmi 1 7 Belső Ellenőrzési belső ellenőrzési 3 8 Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Támogatások Kérelemkezelési a 8.2 Helyszíni Ellenőrzési Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi 9.2 Földhivatali agrártámogatással kapcsolatos - élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi - földhivatali - földművelésügyi 10 Népegészségügyi Főosztály Népegészségügyi népegészségügyi 10.2 Laboratóriumi 11 Társadalombiztosítási Főosztály 80 Nyugdíj Nyilvántartási és - nyugdíjbiztosítási 11.1 Ellenőrzési - egészségbiztosítási pénztári 11.2 Egészségbiztosítási - rehabilitációs igazgatási 11.3 Rehabilitációs Szakértői 85 44

78 4328 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 43. szám 12 Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Igazságügyi - pártfogó felügyelői és igazságügyi 12.2 Szociális és Gyámügyi - szociális és gyámügyi 13 Foglalkoztatási Főosztály Közfoglalkoztatási közfoglalkoztatási 13.2 Munkaerőpiaci 13.3 Alapkezelő 14 Hatósági Főosztály Építésügyi - építésügyi - általános hatósági 14.2 Oktatási és Hatósági - Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos 14.3 Törvényességi Felügyeleti - oktatással kapcsolatos - törvényességi felügyeleti 15 Pénzügyi és Gazdálkodási 127 Főosztály 15.1 Pénzügyi és Számviteli 15.2 Támogatási és Bérgazdálkodási 15.3 Beruházási, Beszerzési és Üzemeltetési 15.4 Informatikai - pénzügyi, gazdálkodási és számviteli - informatikai 15.5 Projekt 16 Jogi és Koordinációs Főosztály Humánpolitikai és Szervezési - humánpolitikai - jogi 16.2 Jogi és Perképviseleti - perképviseleti - koordinációs 16.3 Koordinációs 16.4 Iratkezelési 17 Mindösszesen: A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal járási hivatalai A B C D Járási Hivatal/Főosztály Feladat Létszám 1 Balmazújvárosi Járási Hivatal Kormányablak 1.2 Igazságügyi - járási védelmi igazgatási - általános járási hatósági - oktatással kapcsolatos - igazságügyi

79 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 43. szám Foglalkoztatási Népegészségügyi - szociális és gyámügyi közfoglalkoztatási - népegészségügyi - földművelésügyi 2 Berettyóújfalui Járási Hivatal Kormányablak 2.2 Hatósági és Építésügyi 2.3 Gyámügyi és Igazságügyi 2.4 Társadalombiztosítási 2.5 Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi 2.6 Foglalkoztatási 2.7 Földhivatali 2.8 Népegészségügyi - járási védelmi igazgatási - általános járási hatósági - Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos - oktatással kapcsolatos - építésügyi - igazságügyi - szociális és gyámügyi - nyugdíjbiztosítási - népegészségügyi közfoglalkoztatási - földhivatali - élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi - földművelésügyi 3 Derecskei Járási Hivatal Kormányablak 3.2 Hatósági Gyámügyi és Igazságügyi Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi 3.5 Foglalkoztatási Hajdúböszörményi Járási Hivatal Kormányablak és Okmányirodai Hatósági, Gyámügyi, Igazságügyi és Építésügyi 4.3 Társadalombiztosítási - járási védelmi igazgatási - általános járási hatósági - oktatással kapcsolatos - igazságügyi - szociális és gyámügyi közfoglalkoztatási - élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi - földművelésügyi - okmányirodai - járási védelmi igazgatási - általános járási hatósági - Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos - oktatással kapcsolatos - építésügyi

80 4330 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 43. szám 4.4 Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi 4.5 Foglalkoztatási 4.6 Földhivatali 4.7 Népegészségügyi - igazságügyi - szociális és gyámügyi - nyugdíjbiztosítási - népegészségügyi közfoglalkoztatási - földhivatali - élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi - földművelésügyi 5 Hajdúhadházi Járási Hivatal 36 Kormányablak és Okmányirodai okmányirodai - járási védelmi igazgatási 5.2 Hatósági - általános járási hatósági - oktatással kapcsolatos - igazságügyi Gyámügyi és Igazságügyi - szociális és gyámügyi 5.3 közfoglalkoztatási 5.4 Foglalkoztatási - földművelésügyi 6 Hajdúnánási Járási Hivatal Kormányablak Igazságügyi Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi 6.4 Foglalkoztatási - járási védelmi igazgatási - általános járási hatósági - oktatással kapcsolatos - igazságügyi - szociális és gyámügyi közfoglalkoztatási - élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi - földművelésügyi 7 Hajdúszoboszlói Járási Hivatal Kormányablak és Okmányirodai - okmányirodai - járási védelmi igazgatási 7.2 Hatósági, Gyámügyi, Igazságügyi és Építésügyi - általános járási hatósági - Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos 7.3 Foglalkoztatási - oktatással kapcsolatos - építésügyi - igazságügyi 88

81 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 43. szám szociális és gyámügyi 7.4 Földhivatali - népegészségügyi közfoglalkoztatási - földhivatali 7.5 Népegészségügyi - földművelésügyi 8 Nyíradonyi Járási Hivatal Kormányablak 8.2 Hatósági 8.3 Gyámügyi és Igazságügyi 8.4 Foglalkoztatási - járási védelmi igazgatási - általános járási hatósági - oktatással kapcsolatos - igazságügyi - szociális és gyámügyi közfoglalkoztatási - földművelésügyi 9 Püspökladányi Járási Hivatal Kormányablak - járási védelmi igazgatási általános járási hatósági - oktatással kapcsolatos Igazságügyi - igazságügyi szociális és gyámügyi Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi közfoglalkoztatási 9.4 Foglalkoztatási - földhivatali - élelmiszerlánc-biztonsági és 9.5 Földhivatali állategészségügyi - földművelésügyi 10 Debreceni Járási Hivatal Járási Hivatalvezetői Titkárság - járási hivatalvezetői titkársági - járási védelmi igazgatási Kormányablak Főosztály Kormányablak 1. ügyfélszolgálati és kormányablak Kormányablak Hatósági Főosztály Hatósági Gyámügyi és Igazságügyi Építésügyi és Örökségvédelmi - általános járási hatósági - oktatással kapcsolatos - igazságügyi - természetes személyek adósságrendezésével kapcsolatos - építésügyi 89

82 4332 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 43. szám Népegészségügyi Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Családtámogatási és Pénzbeli Ellátási Egészségbiztosítási Adategyeztetési és Nyugdíjbiztosítási Rehabilitációs Ellátási és Szakértői - örökségvédelmi - szociális és gyámügyi - népegészségügyi - családtámogatási és lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos - egészségbiztosítási pénztári - nyugdíjbiztosítási - keresőképesség és keresőképtelenség felülvizsgálatával kapcsolatos - rehabilitációs igazgatási Foglalkoztatási, Munkaügyi és 10.5 Munkavédelmi Főosztály Foglalkoztatási Munkaügyi Ellenőrzési Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály Munkavédelmi Ellenőrzési közfoglalkoztatási - munkaügyi és munkavédelmi Élelmiszerlánc-biztonsági és - élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi 1. állategészségügyi Élelmiszerlánc-biztonsági és - növény- és talajvédelmi Állategészségügyi 2. - vetőmag- és szaporítóanyagfelügyeleti Növény- és Talajvédelmi Vetőmag- és Szaporítóanyagfelügyeleti 10.7 Agrárügyi Főosztály Erdőfelügyeleti - erdészeti hatósági és igazgatási Erdőtervezési - földművelésügyi Földművelésügyi - földhivatali Ingatlan-nyilvántartási Földmérési és Földügyi 10.8 Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó környezetvédelmi és természetvédelmi Hulladékgazdálkodási Integrált Környezetvédelmi Természetvédelmi 10.9 Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Képzési és Vizsgáztatási - közlekedési Útügyi - mérésügyi és műszaki biztonsági

83 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 43. szám Járműműszaki Járműforgalmi Mérésügyi és Műszaki Biztonsági 11 Mindösszesen:

84 4. A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal szervezeti felépítése HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 43. szám

85 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 43. szám függelék a 39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás mellékletéhez A Heves Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete 1. A Heves Megyei Kormányhivatal teljes létszámkerete 1262 fő. 2. A Heves Megyei Kormányhivatal A B C D Főosztály/Vezető Feladatok Létszám 1 Kormánymegbízott kormánymegbízottnál meghatározott 1 2 Főigazgató főigazgatónál meghatározott 1 3 Igazgató igazgatónál meghatározott 1 4 Kormánymegbízotti Kabinet - kabineti - integritásirányítási Állami Főépítész állami főépítészi 5 Védelmi Bizottság Titkársága védelmi igazgatási, honvédelmi 2 6 Belső Ellenőrzési belső ellenőrzési 4 7 Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Támogatások Kérelemkezelési a 7.2 Helyszíni Ellenőrzési Élelmiszerlánc-biztonsági és 8 Földhivatali Főosztály 8.1 Élelmiszerlánc-biztonsági és Állatvédelmi 8.2 Földhivatali agrártámogatással kapcsolatos - élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi - földhivatali - földművelésügyi 9 Népegészségügyi Főosztály Népegészségügyi és Járványügyi népegészségügyi 9.2 Egészségfejlesztési és Igazgatási 10 Társadalombiztosítási Főosztály Családtámogatási Call Center 10.2 Egészségbiztosítási 11. függelék a 34/2017. (IX. 5.) MvM utasítás mellékletéhez - családtámogatási és lakáscélú állami támogatások - egészségbiztosítási pénztári - nyugdíjbiztosítási Nyugdíj Nyilvántartási és 10.3 Ellenőrzési 11 Foglalkoztatási Főosztály

86 4336 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 43. szám 11.1 Közfoglalkoztatási foglalkoztatási és közfoglalkoztatási 11.2 Munkaerőpiaci 11.3 Alapkezelő 12 Hatósági Főosztály Hatósági, Építésügyi és Oktatási Törvényességi Felügyeleti 12.3 Igazságügyi 12.4 Szociális és Gyámügyi - általános hatósági - Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos - építésügyi - oktatással kapcsolatos - törvényességi felügyeleti - pártfogó felügyelői és igazságügyi - szociális és gyámügyi Pénzügyi és Gazdálkodási 13 Főosztály 13.1 Pénzügyi és Számviteli - pénzügyi, gazdálkodási és Beruházási, Üzemeltetési és számviteli 13.2 Vagyongazdálkodási - informatikai 13.3 Informatikai Jogi és Humánpolitikai Főosztály Támogatási és Bérgazdálkodási 14.1 Humánpolitikai 14.2 Jogi, Perképviseleti és Koordinációs - humánpolitikai - jogi - perképviseleti - koordinációs 15 Mindösszesen: A Heves Megyei Kormányhivatal járási hivatalai A B C D Járási Hivatal/Főosztály Feladat Létszám 1 Bélapátfalvai Járási Hivatal Kormányablak 1.2 Igazságügyi - járási védelmi igazgatási - általános járási hatósági - igazságügyi - oktatással kapcsolatos - szociális és gyámügyi - földművelésügyi 2 Egri Járási Hivatal Járási Hivatalvezetői Titkárság - járási hivatalvezetői titkársági - járási védelmi igazgatási Hatósági Főosztály Kormányablak

87 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 43. szám Építésügyi és Örökségvédelmi Hatósági Gyámügyi és Igazságügyi Népegészségügyi 2.3 Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Földművelésügyi Erdészeti Növény- és Talajvédelmi Élelmiszerlánc-biztonsági, Állategészségügyi Földhivatali Foglalkoztatási, Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Családtámogatási Egészségbiztosítási Nyugdíjbiztosítási Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Foglalkoztatási Munkaügyi és Munkavédelmi - építésügyi - örökségvédelmi - általános járási hatósági - oktatással kapcsolatos - szociális és gyámügyi - igazságügyi - természetes személyek adósságrendezésével kapcsolatos - népegészségügyi - földművelésügyi - erdészeti hatósági és igazgatási - növény- és talajvédelmi - élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi - földhivatali - környezetvédelmi és természetvédelmi - családtámogatási és lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos - egészségbiztosítási pénztári - nyugdíjbiztosítási - keresőképesség és keresőképtelenség felülvizsgálatával kapcsolatos - rehabilitációs igazgatási közfoglalkoztatási - munkaügyi és munkavédelmi Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Közlekedési - közlekedési Útügyi Fogyasztóvédelmi 3 Füzesabonyi Járási Hivatal Kormányablak Igazságügyi Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi - járási védelmi igazgatási - általános járási hatósági - oktatással kapcsolatos - szociális és gyámügyi - igazságügyi

88 4338 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 43. szám Foglalkoztatási Földhivatali - élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi - földhivatali - népegészségügyi 3.6 Népegészségügyi közfoglalkoztatási - földművelésügyi 4 Gyöngyösi Járási Hivatal Kormányablak 4.2 Hatósági Gyámügyi és Igazságügyi Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi 4.5 Építésügyi 4.6 Foglalkoztatási 4.7 Földhivatali 4.8 Nyugdíjbiztosítási és Családtámogatási - járási védelmi igazgatási - általános járási hatósági - Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos - oktatással kapcsolatos - szociális és gyámügyi - igazságügyi - élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi - építésügyi közfoglalkoztatási - földhivatali - nyugdíjbiztosítási - családtámogatási és lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos - földművelésügyi 5 Hatvani Járási Hivatal Kormányablak Hatósági - járási védelmi igazgatási - általános járási hatósági - oktatással kapcsolatos 5.3 Gyámügyi és Igazságügyi - szociális és gyámügyi - igazságügyi 5.4 Foglalkoztatási közfoglalkoztatási 5.5 Földhivatali - földhivatali - népegészségügyi 5.6 Népegészségügyi - földművelésügyi 6 Hevesi Járási Hivatal Kormányablak 6.2 Igazságügyi - járási védelmi igazgatási - általános járási hatósági - oktatással kapcsolatos 97

89 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 43. szám Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi 6.4 Foglalkoztatási 6.5 Földhivatali - szociális és gyámügyi - igazságügyi - élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi - földhivatali közfoglalkoztatási - földművelésügyi 7 Pétervásárai Járási Hivatal 29 - okmányirodai 7.1 Okmányirodai - járási védelmi igazgatási - általános járási hatósági - oktatással kapcsolatos szociális és gyámügyi - igazságügyi Igazságügyi 7.3 Foglalkoztatási közfoglalkoztatási - földművelésügyi 8 Mindösszesen:

90 4. A Heves Megyei Kormányhivatal szervezeti felépítése 4340 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 43. szám

91 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 43. szám függelék a 39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás mellékletéhez A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete 1. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal teljes létszámkerete 1507 fő. 2. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal A B C D Főosztály/Vezető Feladatok Létszám 1 Kormánymegbízott 2 Főigazgató kormánymegbízottnál meghatározott főigazgatónál meghatározott 3 Igazgató igazgatónál meghatározott 1 4 Kormánymegbízotti Kabinet - kabineti - integritásirányítási Állami Főépítész állami főépítészi 5 Védelmi Bizottság Titkársága védelmi igazgatási, honvédelmi 1 6 Belső Ellenőrzési belső ellenőrzési 4 7 Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Támogatások Kérelemkezelési a agrártámogatással kapcsolatos 7.2 Helyszíni Ellenőrzési 8 Népegészségügyi Főosztály Népegészségügyi népegészségügyi 8.2 Járványügyi Társadalombiztosítási Főosztály Egészségbiztosítási és Nyugdíjbiztosítási Ellenőrzési Adatbázis-kezelési, Megtérítési és Méltányossági Ügyek 12. függelék a 34/2017. (IX. 5.) MvM utasítás mellékletéhez - egészségbiztosítási pénztári - nyugdíjbiztosítási 10 Foglalkoztatási Főosztály Közfoglalkoztatási foglalkoztatási és közfoglalkoztatási 10.2 Munkaerőpiaci 10.3 Alapkezelő Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály

92 4342 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 43. szám - földhivatali 11.1 Földhivatali - élelmiszerlánc-biztonsági és Élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 11.2 Állategészségügyi - földművelésügyi 12 Hatósági Főosztály Hatósági és Oktatási 12.2 Építésügyi 12.3 Törvényességi Felügyeleti 12.4 Bányászati 12.5 Igazságügyi 12.6 Szociális és Gyámügyi 13 Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály 13.1 Pénzügyi és Számviteli Beszerzési és Üzemeltetési Beruházási és Vagyongazdálkodási 13.4 Informatikai Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs Főosztály Támogatási és Bérgazdálkodási 14.1 Koordinációs és Jogi 14.2 Humánpolitikai - általános hatósági - Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos - oktatással kapcsolatos - építésügyi - törvényességi felügyeleti - bányafelügyeleti igazgatási - pártfogó felügyelői és igazságügyi - szociális és gyámügyi - pénzügyi, gazdálkodási és számviteli - informatikai - koordinációs - jogi - perképviseleti - humánpolitikai 15 Mindösszesen: A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal járási hivatalai A B C D Járási Hivatal/Főosztály Feladat Létszám 1 Jászapáti Járási Hivatal Kormányablak - járási védelmi igazgatási - általános járási hatósági - oktatással kapcsolatos - szociális és gyámügyi igazságügyi Igazságügyi - földművelésügyi

93 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 43. szám Jászberényi Járási Hivatal Kormányablak - járási védelmi igazgatási 2.2 Hatósági - általános járási hatósági - Nemzeti Energetikusi Hálózattal Gyámügyi és Igazságügyi kapcsolatos oktatással kapcsolatos - szociális és gyámügyi Élelmiszerlánc-biztonsági és igazságügyi Állategészségügyi - élelmiszerlánc-biztonsági és 2.5 Foglalkoztatási állategészségügyi közfoglalkoztatási 2.6 Földhivatali - földhivatali - népegészségügyi 2.7 Népegészségügyi - nyugdíjbiztosítási 2.8 Társadalombiztosítási - földművelésügyi 3 Karcagi Járási Hivatal Kormányablak 3.2 Hatósági - járási védelmi igazgatási - általános járási hatósági - Nemzeti Energetikusi Hálózattal Gyámügyi és Igazságügyi 3.3 kapcsolatos - oktatással kapcsolatos Élelmiszerlánc-biztonsági és szociális és gyámügyi Állategészségügyi - igazságügyi 3.5 Építésügyi - élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 3.6 Foglalkoztatási - építésügyi 3.7 Földhivatali közfoglalkoztatási - földhivatali - népegészségügyi 3.8 Népegészségügyi - nyugdíjbiztosítási 3.9 Társadalombiztosítási - földművelésügyi 4 Kunhegyesi Járási Hivatal Kormányablak 4.2 Igazságügyi 4.3 Foglalkoztatási - járási védelmi igazgatási - általános járási hatósági - oktatással kapcsolatos - szociális és gyámügyi - igazságügyi közfoglalkoztatási - földművelésügyi 103

94 4344 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 43. szám Kunszentmártoni Járási Hivatal Kormányablak és Okmányirodai Igazságügyi 5.3 Foglalkoztatási 5.4 Földhivatali - járási védelmi igazgatási - általános járási hatósági - oktatással kapcsolatos - szociális és gyámügyi - igazságügyi közfoglalkoztatási - földhivatali - földművelésügyi 63 6 Mezőtúri Járási Hivatal Kormányablak és Okmányirodai - járási védelmi igazgatási általános járási hatósági - oktatással kapcsolatos Igazságügyi - szociális és gyámügyi igazságügyi Élelmiszerlánc-biztonsági és - élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi állategészségügyi 6.4 Foglalkoztatási közfoglalkoztatási 6.5 Népegészségügyi - népegészségügyi - földművelésügyi 7 Tiszafüredi Járási Hivatal Kormányablak 7.2 Igazságügyi 7.3 Foglalkoztatási 7.4 Földhivatali 8 Törökszentmiklósi Járási Hivatal 8.1 Kormányablak 8.2 Igazságügyi - járási védelmi igazgatási - általános járási hatósági - oktatással kapcsolatos - szociális és gyámügyi - igazságügyi közfoglalkoztatási - földhivatali - földművelésügyi - járási védelmi igazgatási - általános járási hatósági - Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos

95 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 43. szám Építésügyi - oktatással kapcsolatos - szociális és gyámügyi - igazságügyi - építésügyi 8.4 Foglalkoztatási közfoglalkoztatási - földhivatali 8.5 Földhivatali - földművelésügyi 9 Szolnoki Járási Hivatal Járási Hivatalvezetői Titkárság - járási hivatalvezetői titkársági - járási védelmi igazgatási Kormányablak Főosztály Kormányablak 1. ügyfélszolgálati és kormányablak Kormányablak Hatósági Főosztály Hatósági - általános járási hatósági - oktatással kapcsolatos - szociális és gyámügyi Gyámügyi és Igazságügyi - igazságügyi - építésügyi örökségvédelmi Építésügyi és Örökségvédelmi - népegészségügyi - természetes személyek Népegészségügyi adósságrendezésével kapcsolatos 9.4 Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Közlekedési Útügyi Munkavédelmi és Munkaügyi Foglalkoztatási Fogyasztóvédelmi Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Családtámogatási és Pénzbeli Ellátási Egészségbiztosítási Adategyeztetési és Nyugdíjbiztosítási - közlekedési - munkaügyi és munkavédelmi közfoglalkoztatási - mérésügyi és műszaki biztonsági - családtámogatási és lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos - egészségbiztosítási pénztári - nyugdíjbiztosítási - keresőképesség és

96 4346 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 43. szám keresőképtelenség felülvizsgálatával Rehabilitációs Ellátási és kapcsolatos Szakértői - rehabilitációs igazgatási 9.6 Agrárügyi Főosztály Földhivatali Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Földművelésügyi Növény- és Talajvédelmi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Vetőmag- és Szaporítóanyagfelügyeleti - földhivatali - élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi - földművelésügyi - növény- és talajvédelmi - vetőmag- és szaporítóanyagfelügyeleti Környezetvédelmi környezetvédelmi és természetvédelmi Természetvédelmi 10 Mindösszesen:

97 4. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal szervezeti felépítése 1 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 43. szám 4347

98 4348 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 43. szám 13. függelék a 34/2017. (IX. 5.) MvM utasítás mellékletéhez 13. függelék a 39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás mellékletéhez A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete 1. A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal teljes létszámkerete 1075 fő. 2. A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal A B C D Főosztály/Vezető Feladatok Létszám 1 Kormánymegbízott kormánymegbízottnál meghatározott 1 2 Főigazgató főigazgatónál meghatározott 1 3 Igazgató igazgatónál meghatározott 1 4 Kormánymegbízotti Kabinet - kabineti - integritásirányítási Állami Főépítész állami főépítészi 5 Védelmi Bizottság Titkársága védelmi igazgatási, honvédelmi 1 6 Belső Ellenőrzési belső ellenőrzési 3 7 Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Támogatások Kérelemkezelési a 7.2 Helyszíni Ellenőrzési Élelmiszerlánc-biztonsági és 8 Földhivatali Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági és 8.1 Állatvédelmi 8.2 Földhivatali agrártámogatással kapcsolatos - élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi - földhivatali - földművelésügyi 9 Népegészségügyi Főosztály Népegészségügyi és Járványügyi népegészségügyi 9.2 Egészségfejlesztési és Igazgatási 10 Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály 10.1 Közfoglalkoztatási 10.2 Munkaerőpiaci és Alapkezelési 10.3 Egészségbiztosítási 10.4 Nyugdíj Nyilvántartási és Ellenőrzési közfoglalkoztatási - egészségbiztosítási pénztári - nyugdíjbiztosítási

99 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 43. szám Hatósági Főosztály Hatósági és Oktatási - általános hatósági - Nemzeti Energetikusi Hálózattal 11.2 Építésügyi kapcsolatos - építésügyi Törvényességi Felügyeleti oktatással kapcsolatos - törvényességi felügyeleti 11.4 Igazságügyi - pártfogó felügyelői és igazságügyi 11.5 Szociális és Gyámügyi - szociális és gyámügyi 12 Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály 12.1 Pénzügyi és Számviteli 12.2 Beruházási, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási 12.3 Informatikai Projekt 13 Jogi és Humánpolitikai Főosztály Támogatási és Bérgazdálkodási 13.1 Humánpolitikai 13.2 Jogi, Perképviseleti és Koordinációs - pénzügyi, gazdálkodási és számviteli - informatikai - humánpolitikai - jogi - perképviseleti - koordinációs 14 Mindösszesen: A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal járási hivatalai A B C D Járási Hivatal/Főosztály Feladat Létszám 1 Esztergomi Járási Hivatal Kormányablak és Okmányirodai - okmányirodai 1.2 Hatósági - járási védelmi igazgatási - általános járási hatósági Nemzeti Energetikusi Hálózattal Gyámügyi és Igazságügyi kapcsolatos - oktatással kapcsolatos 1.4 Élelmiszerlánc-biztonsági és - szociális és gyámügyi Állategészségügyi - igazságügyi - élelmiszerlánc-biztonsági és 1.5 Építésügyi állategészségügyi - építésügyi 1.6 Foglalkoztatási közfoglalkoztatási

100 4350 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 43. szám Földhivatali Népegészségügyi - földhivatali - népegészségügyi - nyugdíjbiztosítási - családtámogatási és lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos 1.9 Társadalombiztosítási - földművelésügyi 2 Kisbéri Járási Hivatal Kormányablak Igazságügyi Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi 2.4 Foglalkoztatási - járási védelmi igazgatási - általános járási hatósági - oktatással kapcsolatos - szociális és gyámügyi - igazságügyi közfoglalkoztatási - élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi - földművelésügyi 3 Oroszlányi Járási Hivatal Kormányablak - járási védelmi igazgatási - általános járási hatósági - oktatással kapcsolatos - szociális és gyámügyi 3.2 Igazságügyi - igazságügyi közfoglalkoztatási 3.3 Foglalkoztatási - földművelésügyi 4 Komáromi Járási Hivatal Kormányablak és Okmányirodai - okmányirodai járási védelmi igazgatási - általános járási hatósági Igazságügyi - Nemzeti Energetikusi Hálózattal 4.3 Építésügyi kapcsolatos - oktatással kapcsolatos 4.4 Foglalkoztatási - szociális és gyámügyi - igazságügyi - építésügyi 4.5 Földhivatali közfoglalkoztatási - földhivatali 111

101 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 43. szám Népegészségügyi - népegészségügyi - földművelésügyi 5 Tatai Járási Hivatal Kormányablak 5.2 Igazságügyi 5.3 Foglalkoztatási 5.4 Földhivatali - járási védelmi igazgatási - általános járási hatósági - oktatással kapcsolatos - szociális és gyámügyi - igazságügyi közfoglalkoztatási - földhivatali - földművelésügyi 6 Tatabányai Járási Hivatal járási hivatalvezetői titkársági 6.1 Járási Hivatalvezetői Titkárság 4 - járási védelmi igazgatási 6.2 Hatósági Főosztály Kormányablak - építésügyi Építésügyi és Örökségvédelmi - örökségvédelmi - általános járási hatósági Hatósági - oktatással kapcsolatos - igazságügyi Népegészségügyi - népegészségügyi - szociális és gyámügyi - természetes személyek Gyámügyi adósságrendezésével kapcsolatos 6.3 Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Földművelésügyi Növény- és Talajvédelmi Élelmiszerlánc-biztonsági, Állategészségügyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Földhivatali - földművelésügyi - növény- és talajvédelmi - élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi - környezetvédelmi és természetvédelmi - földhivatali Foglalkoztatási, Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály

102 4352 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 43. szám Családtámogatási Egészségbiztosítási Nyugdíjbiztosítási Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Foglalkoztatási Munkaügyi és Munkavédelmi - családtámogatási és lakáscélú állami támogatások - egészségbiztosítási pénztári - nyugdíjbiztosítási - keresőképesség és keresőképtelenség felülvizsgálatával kapcsolatos - rehabilitációs igazgatási közfoglalkoztatási - munkaügyi és munkavédelmi Műszaki Engedélyezési és 6.5 Fogyasztóvédelmi Főosztály Közlekedési - közlekedési Útügyi Fogyasztóvédelmi 7 Mindösszesen:

103 4. A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal szervezeti felépítése HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 43. szám 4353

104 4354 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 43. szám 14. függelék a 34/2017. (IX. 5.) MvM utasítás mellékletéhez 14. függelék a 39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás mellékletéhez A Nógrád Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete 1. A Nógrád Megyei Kormányhivatal teljes létszámkerete 908 fő. 2. A Nógrád Megyei Kormányhivatal A B C D Főosztály/Vezető Feladatok Létszám 1 Kormánymegbízott kormánymegbízottnál meghatározott 1 2 Főigazgató főigazgatónál meghatározott 1 3 Igazgató igazgatónál meghatározott 1 4 Kormánymegbízotti Kabinet - kabineti - integritásirányítási Állami Főépítész állami főépítészi 5 Védelmi Bizottság Titkársága védelmi igazgatási, honvédelmi 1 6 Belső Ellenőrzési belső ellenőrzési 3 7 Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Támogatások Kérelemkezelési a 7.2 Helyszíni Ellenőrzési Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági és Állatvédelmi 8.2 Földhivatali agrártámogatással kapcsolatos - élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi - földművelésügyi - földhivatali 9 Népegészségügyi Főosztály Népegészségügyi népegészségügyi 9.2 Járványügyi 10 Foglalkoztatási Főosztály Közfoglalkoztatási Társadalombiztosítási Főosztály Munkaerőpiaci és Alapkezelési közfoglalkoztatási - nyugdíjbiztosítási

105 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 43. szám Egészségbiztosítási - egészségbiztosítási pénztári 11.2 Társadalombiztosítási Nyilvántartási és Ellenőrzési - nyugdíjbiztosítási 12 Hatósági Főosztály Hatósági, Építésügyi és Oktatási Törvényességi Felügyeleti 12.3 Igazságügyi 12.4 Szociális és Gyámügyi 13 Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály 13.1 Pénzügyi és Számviteli 13.2 Beruházási, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási 13.3 Informatikai Jogi és Humánpolitikai Főosztály Támogatási és Bérgazdálkodási 14.1 Humánpolitikai 14.2 Koordinációs, Jogi és Perképviseleti - általános hatósági - Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos - építésügyi - oktatással kapcsolatos - törvényességi felügyeleti - pártfogó felügyelői és igazságügyi - szociális és gyámügyi - pénzügyi, gazdálkodási és számviteli - informatikai - humánpolitikai - jogi - perképviseleti - koordinációs 15 Mindösszesen: A Nógrád Megyei Kormányhivatal járási hivatalai A B C D Járási Hivatal/Főosztály Feladat Létszám 1 Salgótarjáni Járási Hivatal Járási Hivatalvezetői Titkárság - járási hivatalvezetői titkársági - járási védelmi igazgatási Hatósági Főosztály Kormányablak - építésügyi örökségvédelmi Építésügyi és Örökségvédelmi - általános járási hatósági - oktatással kapcsolatos Hatósági - igazságügyi - természetes személyek

106 4356 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 43. szám Gyámügyi és Igazságügyi Népegészségügyi adósságrendezésével kapcsolatos - szociális és gyámügyi - népegészségügyi 1.3 Agrárügyi Főosztály 39 - földművelésügyi Földművelésügyi - élelmiszerlánc-biztonsági és Élelmiszerlánc-biztonsági, állategészségügyi Állategészségügyi - földhivatali Földhivatali 1.4 Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály - környezetvédelmi és természetvédelmi Környezetvédelmi Környezetvédelmi Foglalkoztatási, Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Családtámogatási Egészségbiztosítási Nyugdíjbiztosítási Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Foglalkoztatási Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Munkaügyi és Munkavédelmi - családtámogatási és lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos - egészségbiztosítási pénztári - nyugdíjbiztosítási - keresőképesség és keresőképtelenség felülvizsgálatával kapcsolatos - rehabilitációs igazgatási közfoglalkoztatási - munkaügyi és munkavédelmi Közlekedési - közlekedési Útügyi Fogyasztóvédelmi 2 Balassagyarmati Járási Hivatal Kormányablak - járási védelmi igazgatási általános járási hatósági Igazságügyi - Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos 2.3 Élelmiszerlánc-biztonsági és - oktatással kapcsolatos Állategészségügyi - szociális és gyámügyi

107 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 43. szám Építésügyi Foglalkoztatási - igazságügyi - élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi - építésügyi 2.6 Földhivatali közfoglalkoztatási - földhivatali - népegészségügyi 2.7 Népegészségügyi - növény- és talajvédelmi - nyugdíjbiztosítási - egészségbiztosítási pénztári 2.8 Növény- és Talajvédelmi - családtámogatási és lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos 2.9 Társadalombiztosítási - földművelésügyi 3 Pásztói Járási Hivatal Kormányablak Igazságügyi Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi 3.4 Foglalkoztatási 3.5 Földhivatali - járási védelmi igazgatási - általános járási hatósági - oktatással kapcsolatos - szociális és gyámügyi - igazságügyi - élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi közfoglalkoztatási - földhivatali - földművelésügyi 4 Rétsági Járási Hivatal Kormányablak - járási védelmi igazgatási - általános járási hatósági oktatással kapcsolatos Igazságügyi - szociális és gyámügyi 4.3 Foglalkoztatási - igazságügyi közfoglalkoztatási 4.4 Földhivatali - földhivatali - földművelésügyi 5 Bátonyterenyei Járási Hivatal Kormányablak - járási védelmi igazgatási 119

108 4358 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 43. szám 5.2 Igazságügyi 5.3 Foglalkoztatási - általános járási hatósági - oktatással kapcsolatos - szociális és gyámügyi - igazságügyi közfoglalkoztatási - földművelésügyi 6 Szécsényi Járási Hivatal Kormányablak - járási védelmi igazgatási - általános járási hatósági - oktatással kapcsolatos szociális és gyámügyi Igazságügyi - igazságügyi 6.3 Foglalkoztatási közfoglalkoztatási - földművelésügyi 7 Mindösszesen:

109 4. A Nógrád Megyei Kormányhivatal szervezeti felépítése HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 43. szám 4359

110 4360 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 43. szám 15. függelék a 34/2017. (IX. 5.) MvM utasítás mellékletéhez 15. függelék a 39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás mellékletéhez A Pest Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete 1. A Pest Megyei Kormányhivatal teljes létszámkerete 3362 fő. 2. A Pest Megyei Kormányhivatal A B C D Főosztály/Vezető Feladatok Létszám 1 Kormánymegbízott kormánymegbízottnál meghatározott 1 2 Főigazgató főigazgatónál meghatározott 1 3 Igazgató igazgatónál meghatározott 1 4 Kormánymegbízotti Kabinet - kabineti - integritásirányítási Állami Főépítész állami főépítészi 5 Főigazgatói Titkárság kabineti 6 6 Védelmi Bizottság Titkársága védelmi igazgatási, honvédelmi 3 7 Belső Ellenőrzési belső ellenőrzési 6 8 Bányafelügyeleti Főosztály bányafelügyeleti igazgatási 15 9 Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály Normatív támogatások Kérelemkezelési a 9.2 Vidékfejlesztési 9.3 Beruházások Kérelemkezelési a 9.4 Helyszíni Ellenőrzési agrártámogatással kapcsolatos 10 Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Igazgatási és - fogyasztóvédelmi Nyilvántartási 10.2 Fogyasztóvédelmi-felügyeleti 11 Élelmiszerlánc-biztonsági, Földhivatali, Növény- és Talajvédelmi, Erdészeti Főosztály 11.1 Állategészségügyi 11.2 Élelmiszerlánc-biztonsági 11.3 Növény- és Talajvédelmi - élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi - növény- és talajvédelmi - vetőmag- és szaporítóanyagfelügyeleti - földhivatali

111 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 43. szám Földművelésügyi és Erdészeti 11.5 Földügyi- és Földmérési 11.6 Ingatlan-nyilvántartási Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Pártfogó Felügyelői és Igazságügyi 12.2 Szociális - földművelésügyi - erdészeti hatósági és igazgatási - szociális és gyámügyi - pártfogó felügyelői és igazságügyi Gyámügyi 13 Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 13.1 Jogi és Hatósági 13.2 Komplex Engedélyezési és Hatósági Felügyeleti 13.3 Szakértői környezetvédelmi és természetvédelmi 13.4 Hulladéklerakási Járulékellenőrzési 13.5 Nemzetközi Engedélyezési és Ellenőrzési 13.6 Belföldi Hulladékgazdálkodási és Termékdíj 13.7 Közszolgáltatói és Minősítési 13.8 Környezetvédelmi Ügyviteli 14 Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály Szakképzési szakképzési és felnőttképzési 14.2 Felnőttképzési 15 Foglalkoztatási Főosztály Munkaerőpiaci foglalkoztatási és közfoglalkoztatási 15.2 Közfoglalkoztatási 15.3 Alapkezelő 15.4 Foglalkoztatási Programok Végrehajtási 16 Hatósági Főosztály Építésügyi Hatósági - általános hatósági - törvényességi felügyeleti - oktatással kapcsolatos - építésügyi - közlekedési

112 4362 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 43. szám 16.3 Kisajátítási 16.4 Oktatási és Kulturális Törvényességi Felügyeleti Nemzetgazdasági Szempontból Kiemelt Jelentőségű Ügyek a 16.7 Közlekedési Hatósági 17 Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály 17.1 Pénzügyi 17.2 Számviteli 17.3 Vagyongazdálkodási 17.4 Üzemeltetési - pénzügyi, gazdálkodási és számviteli Kiemelt Projektek 17.6 Támogatási és Bérgazdálkodási 18 Informatikai Főosztály Informatikai 1. informatikai 18.2 Informatikai Jogi és Koordinációs Főosztály Jogi - jogi - perképviseleti 19.2 Perképviseleti - koordinációs - ügyfélszolgálati 19.3 Koordinációs és Szervezési 19.4 Ügyfélszolgálati 19.5 Ügykezelési 20 Humánpolitikai Főosztály Humánpolitikai 1. humánpolitikai 20.2 Humánpolitikai Mindösszesen: A Pest Megyei Kormányhivatal járási hivatalai A B C D Járási Hivatal/Főosztály Feladat Létszám 125

113 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 43. szám Aszódi Járási Hivatal Kormányablak Hatósági - járási védelmi igazgatási - általános járási hatósági - igazságügyi - oktatással kapcsolatos - szociális és gyámügyi 1.3 Gyámügyi és Igazságügyi - földművelésügyi 2 Budakeszi Járási Hivatal Kormányablak Kormányablak Hatósági 2.4 Gyámügyi és Igazságügyi 2.5 Foglalkoztatási 2.6 Földhivatali - járási védelmi igazgatási - általános járási hatósági - Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos - igazságügyi - oktatással kapcsolatos - szociális és gyámügyi közfoglalkoztatási - földhivatali - földművelésügyi 3 Ceglédi Járási Hivatal 162 Kormányablak és Okmányirodai járási védelmi igazgatási 3.2 Hatósági - általános járási hatósági - Nemzeti Energetikusi Hálózattal 3.3 Élelmiszerlánc-biztonsági és - oktatással kapcsolatos 3.4 Állategészségügyi - szociális és gyámügyi 3.5 Építésügyi közfoglalkoztatási - földhivatali - élelmiszerlánc-biztonsági és 3.6 Foglalkoztatási állategészségügyi - építésügyi 3.7 Földhivatali - népegészségügyi 3.8 Népegészségügyi - földművelésügyi 4 Dabasi Járási Hivatal 97 Gyámügyi és Igazságügyi kapcsolatos - igazságügyi 4.1 Kormányablak 4.2 Hatósági 4.3 Gyámügyi és Igazságügyi - járási védelmi igazgatási - általános járási hatósági - igazságügyi - oktatással kapcsolatos 126

114 4364 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 43. szám 4.4 Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi 4.5 Foglalkoztatási 4.6 Földhivatali 4.7 Népegészségügyi - szociális és gyámügyi közfoglalkoztatási - földhivatali - élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi - népegészségügyi - földművelésügyi 5 Dunakeszi Járási Hivatal Okmányirodai - okmányirodai - járási védelmi igazgatási - általános járási hatósági 5.2 Hatósági - igazságügyi - oktatással kapcsolatos 5.3 Gyámügyi és Igazságügyi - szociális és gyámügyi - földhivatali 5.4 Földhivatali - földművelésügyi 6 Érdi Járási Hivatal Járási Hivatalvezetői Titkárság - járási hivatalvezetői titkársági - járási védelmi igazgatási Hatósági Főosztály Kormányablak Kormányablak Népegészségügyi Hatósági Építésügyi és Örökségvédelmi Földhivatali - általános járási hatósági - Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos - oktatással kapcsolatos - igazságügyi - szociális és gyámügyi - földhivatali - népegészségügyi - építésügyi - örökségvédelmi - természetes személyek adósságrendezésével kapcsolatos Gyámügyi és Igazságügyi Foglalkoztatási Főosztály Foglalkoztatási Munkaügyi Ellenőrzési Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály Munkavédelmi Ellenőrzési Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi 1. Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi 2. közfoglalkoztatási - munkaügyi és munkavédelmi - élelmiszerlánc-biztonsági - növény- és talajvédelmi

115 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 43. szám Növény- és Talajvédelmi Földművelésügyi és 6.5 Erdőgazdálkodási Főosztály Erdőfelügyeleti - földművelésügyi Erdőtervezési - erdészeti hatósági és igazgatási Földművelésügyi Környezetvédelmi és 6.6 Természetvédelmi Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Komplex Környezetvédelmi Engedélyezési Hulladékgazdálkodási környezetvédelmi és természetvédelmi Levegő- és Zajvédelmi Kármentesítési Természetvédelmi Környezetvédelmi Mérőközpont 6.7 Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Képzési és Vizsgáztatási Útügyi - közlekedési Járműműszaki Járműforgalmi 7 Gödöllői Járási Hivatal Kormányablak 7.2 Hatósági Hatósági Gyámügyi és Igazságügyi Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi 7.6 Építésügyi 7.7 Foglalkoztatási 7.8 Földhivatali 7.9 Népegészségügyi - járási védelmi igazgatási - általános járási hatósági - Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos - igazságügyi - oktatással kapcsolatos - szociális és gyámügyi közfoglalkoztatási - földhivatali - élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi - építésügyi - népegészségügyi - földművelésügyi 8 Gyáli Járási Hivatal

116 4366 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 43. szám 8.1 Kormányablak 8.2 Okmányirodai 8.3 Hatósági 8.4 Gyámügyi és Igazságügyi 8.5 Építésügyi - okmányirodai - járási védelmi igazgatási - általános járási hatósági - Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos - igazságügyi - oktatással kapcsolatos - szociális és gyámügyi - építésügyi - földművelésügyi 9 Monori Járási Hivatal Kormányablak Hatósági - járási védelmi igazgatási - általános járási hatósági igazságügyi Gyámügyi és Igazságügyi - oktatással kapcsolatos - szociális és gyámügyi 9.4 Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi közfoglalkoztatási 9.5 Foglalkoztatási - földhivatali - élelmiszerlánc-biztonsági és 9.6 Földhivatali állategészségügyi - népegészségügyi 9.7 Népegészségügyi - földművelésügyi 10 Nagykátai Járási Hivatal Kormányablak 10.2 Hatósági 10.3 Gyámügyi és Igazságügyi 10.4 Foglalkoztatási 10.5 Földhivatali - járási védelmi igazgatási - általános járási hatósági - igazságügyi - oktatással kapcsolatos - szociális és gyámügyi közfoglalkoztatási - földhivatali - földművelésügyi 11 Nagykőrösi Járási Hivatal Kormányablak Hatósági - járási védelmi igazgatási - általános járási hatósági - igazságügyi - oktatással kapcsolatos 11.3 Gyámügyi és Igazságügyi - szociális és gyámügyi - földhivatali 129

117 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 43. szám Földhivatali - földművelésügyi 12 Pilisvörösvári Járási Hivatal Kormányablak 12.2 Hatósági 12.3 Gyámügyi és Igazságügyi - járási védelmi igazgatási - általános járási hatósági - igazságügyi - oktatással kapcsolatos - szociális és gyámügyi - földművelésügyi 13 Ráckevei Járási Hivatal Kormányablak - járási védelmi igazgatási 13.2 Hatósági - általános járási hatósági - igazságügyi Gyámügyi és Igazságügyi - oktatással kapcsolatos szociális és gyámügyi Élelmiszerlánc-biztonsági és 13.4 közfoglalkoztatási Állategészségügyi - földhivatali 13.5 Foglalkoztatási - élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 13.6 Földhivatali - földművelésügyi 14 Szentendrei Járási Hivatal Kormányablak Kormányablak Hatósági 14.4 Gyámügyi és Igazságügyi 14.5 Építésügyi 14.6 Foglalkoztatási 14.7 Földhivatali 14.8 Népegészségügyi 15 Szigetszentmiklósi Járási Hivatal 15.1 Kormányablak 15.2 Okmányirodai - járási védelmi igazgatási - általános járási hatósági - Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos - igazságügyi - oktatással kapcsolatos - szociális és gyámügyi közfoglalkoztatási - földhivatali - építésügyi - népegészségügyi - földművelésügyi - okmányirodai - járási védelmi igazgatási

118 4368 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 43. szám 15.3 Hatósági 15.4 Gyámügyi és Igazságügyi 15.5 Építésügyi 15.6 Népegészségügyi 15.7 Foglalkoztatási - általános járási hatósági - Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos - igazságügyi - oktatással kapcsolatos - szociális és gyámügyi közfoglalkoztatási - építésügyi - népegészségügyi - földművelésügyi 16 Szobi Járási Hivatal Kormányablak - járási védelmi igazgatási - általános járási hatósági 16.2 Hatósági - igazságügyi - oktatással kapcsolatos - szociális és gyámügyi 16.3 Gyámügyi és Igazságügyi - földművelésügyi 17 Váci Járási Hivatal Kormányablak Kormányablak Okmányirodai 17.4 Hatósági 17.5 Gyámügyi és Igazságügyi 17.6 Családtámogatási Családtámogatási Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi 17.9 Építésügyi Foglalkoztatási Földhivatali Népegészségügyi - okmányirodai - járási védelmi igazgatási - általános járási hatósági - Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos - igazságügyi - oktatással kapcsolatos - szociális és gyámügyi közfoglalkoztatási - földhivatali - élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi - építésügyi - népegészségügyi - családtámogatási és lakáscélú állami támogatási - földművelésügyi 18 Vecsési Járási Hivatal Kormányablak - járási védelmi igazgatási 131

119 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 43. szám Hatósági 18.3 Gyámügyi és Igazságügyi - általános járási hatósági - Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos - igazságügyi - oktatással kapcsolatos - szociális és gyámügyi - földművelésügyi 19. Mindösszesen:

120 4. A Pest Megyei Kormányhivatal szervezeti felépítése HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 43. szám

121 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 43. szám függelék a 34/2017. (IX. 5.) MvM utasítás mellékletéhez 16. függelék a 39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás mellékletéhez A Somogy Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete 1. A Somogy Megyei Kormányhivatal teljes létszámkerete 1414 fő. 2. A Somogy Megyei Kormányhivatal A B C D Főosztály/Vezető Feladatok Létszám 1 Kormánymegbízott kormánymegbízottnál meghatározott 1 2 Főigazgató főigazgatónál meghatározott 1 3 Igazgató igazgatónál meghatározott 1 4 Kormánymegbízotti Kabinet - kabineti - integritásirányítási Állami Főépítész állami főépítészi 5 Védelmi Bizottság Titkársága védelmi igazgatási, honvédelmi 2 6 Belső Ellenőrzési belső ellenőrzési 3 7 Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály Helyszíni Ellenőrzési 7.2 Normatív Támogatások Kérelemkezelési a 7.3 Vidékfejlesztési agrártámogatással kapcsolatos 7.4 Beruházások Kérelemkezelési a 8 Népegészségügyi Főosztály Népegészségügyi népegészségügyi 8.2 Járványügyi 9 Társadalombiztosítási Főosztály Egészségbiztosítási és Nyugdíjbiztosítási Ellenőrzési - egészségbiztosítási pénztári - nyugdíjbiztosítási 9.2 Adatbázis-kezelési, Megtérítési és Méltányossági Ügyek 10 Foglalkoztatási Főosztály Közfoglalkoztatási foglalkoztatási és közfoglalkoztatási 10.2 Munkaerőpiaci és Alapkezelő 135

122 4372 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 43. szám Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi 11.2 Földhivatali - élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi - földhivatali - földművelésügyi Hatósági Főosztály 61 - általános hatósági 12.1 Építésügyi - Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos 12.2 Hatósági és Oktatási - építésügyi Törvényességi Felügyeleti - oktatással kapcsolatos törvényességi felügyeleti - pártfogó felügyelői és igazságügyi 12.4 Igazságügyi - szociális és gyámügyi 12.5 Szociális és Gyámügyi 13 Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály 13.1 Pénzügyi és Számviteli 13.2 Beszerzési, Beruházási és Üzemeltetési 13.3 Informatikai Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs Főosztály Támogatási és Bérgazdálkodási Humánpolitikai, Szervezési és Koordinációs 14.2 Jogi és Perképviseleti 14.3 Projekt - pénzügyi, gazdálkodási és számviteli - informatikai - projekt - humánpolitikai - koordinációs - jogi - perképviseleti 15 Mindösszesen: A Somogy Megyei Kormányhivatal járási hivatalai A B C D Járási Hivatal/Főosztály Feladat Létszám 1 Barcsi Járási Hivatal Kormányablak - járási védelmi igazgatási - általános járási hatósági oktatással kapcsolatos Igazságügyi - szociális és gyámügyi 1.3 Foglalkoztatási - igazságügyi közfoglalkoztatási

123 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 43. szám Földhivatali - földhivatali - földművelésügyi 2 Csurgói Járási Hivatal Kormányablak és Okmányirodai Igazságügyi 2.3 Foglalkoztatási - okmányirodai - járási védelmi igazgatási - általános járási hatósági - oktatással kapcsolatos - szociális és gyámügyi - igazságügyi közfoglalkoztatási - földművelésügyi 3 Fonyódi Járási Hivatal Kormányablak Okmányirodai - okmányirodai - járási védelmi igazgatási - általános járási hatósági - oktatással kapcsolatos szociális és gyámügyi Igazságügyi - igazságügyi 3.4 Foglalkoztatási közfoglalkoztatási - földhivatali 3.5 Földhivatali - földművelésügyi 4 Marcali Járási Hivatal Kormányablak és Okmányirodai Igazságügyi Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi 4.4 Építésügyi 4.5 Foglalkoztatási 4.6 Földhivatali 4.7 Népegészségügyi - okmányirodai - járási védelmi igazgatási - általános járási hatósági - oktatással kapcsolatos - szociális és gyámügyi - igazságügyi - élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi - építésügyi közfoglalkoztatási - földhivatali - népegészségügyi - földművelésügyi 5 Nagyatádi Járási Hivatal

124 4374 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 43. szám 5.1 Kormányablak Igazságügyi Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi 5.4 Foglalkoztatási 5.5 Földhivatali 5.6 Népegészségügyi 5.7. Társadalombiztosítási - járási védelmi igazgatási - általános járási hatósági - oktatással kapcsolatos - szociális és gyámügyi - igazságügyi - élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi közfoglalkoztatási - földhivatali - népegészségügyi - nyugdíjbiztosítási - földművelésügyi 6 Siófoki Járási Hivatal Kormányablak járási védelmi igazgatási - általános járási hatósági Igazságügyi - Nemzeti Energetikusi Hálózattal 6.3 Élelmiszerlánc-biztonsági és kapcsolatos Állategészségügyi - oktatással kapcsolatos - szociális és gyámügyi 6.4 Építésügyi - igazságügyi - élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 6.5 Foglalkoztatási - építésügyi 6.6 Földhivatali közfoglalkoztatási - földhivatali - népegészségügyi 6.7 Népegészségügyi - nyugdíjbiztosítási 6.8 Társadalombiztosítási - földművelésügyi 7 Tabi Járási Hivatal Kormányablak és Okmányirodai Igazságügyi - okmányirodai - járási védelmi igazgatási - általános járási hatósági - oktatással kapcsolatos - szociális és gyámügyi - igazságügyi - földművelésügyi 8 Kaposvári Járási Hivatal Járási Hivatalvezetői Titkárság - járási hivatalvezetői titkársági - járási védelmi igazgatási 5 138

125 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 43. szám Kormányablak Főosztály Kormányablak 1. ügyfélszolgálati és kormányablak Kormányablak Hatósági Főosztály Hatósági - általános járási hatósági - oktatással kapcsolatos - szociális és gyámügyi Gyámügyi és Igazságügyi - igazságügyi - természetes személyek adósságrendezésével kapcsolatos Építésügyi és Örökségvédelmi - építésügyi Népegészségügyi - örökségvédelmi - népegészségügyi 8.4 Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Közlekedési Útügyi és Mérésügyi Munkavédelmi és Munkaügyi Foglalkoztatási Fogyasztóvédelmi - közlekedési - mérésügyi közfoglalkoztatási - munkaügyi és munkavédelmi Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Családtámogatási és Pénzbeli Ellátási Egészségbiztosítási Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Adategyeztetési és Nyugdíjbiztosítási Rehabilitációs Ellátási és Szakértői - családtámogatási és lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos - egészségbiztosítási pénztári - nyugdíjbiztosítási - keresőképesség és keresőképtelenség felülvizsgálatával kapcsolatos - rehabilitációs igazgatási Földhivatali - földhivatali Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Erdészeti Földművelésügyi Növény- és Talajvédelmi Környezetvédelmi Természetvédelmi - élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi - erdészeti hatósági és igazgatási - földművelésügyi - növény- és talajvédelmi - környezetvédelmi és természetvédelmi 9 Mindösszesen:

126 4. A Somogy Megyei Kormányhivatal szervezeti felépítése HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 43. szám

127 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 43. szám függelék a 39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás mellékletéhez A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete 1. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal teljes létszámkerete: 2075 fő. 2. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 1 Kormánymegbízott 2 Főigazgató A B C D Főosztály/Vezető Feladatok Létszám kormánymegbízottnál meghatározott 1 főigazgatónál meghatározott 1 3 Igazgató igazgatónál meghatározott 1 - kabineti 4 Kormánymegbízotti Kabinet - integritásirányítási Állami Főépítész állami főépítészi 4.2 Projekt 5 Főigazgatói Titkárság főigazgatói titkársági 6 6 Védelmi Bizottság Titkársága védelmi igazgatási, honvédelmi 2 7 Belső Ellenőrzési belső ellenőrzési 4 8 Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály Normatív Támogatások agrártámogatással kapcsolatos Kérelemkezelési a 8.2 Vidékfejlesztési 8.3 Beruházások Kérelemkezelési a 8.4 Helyszíni ellenőrzési 17. függelék a 34/2017. (IX. 5.) MvM utasítás mellékletéhez 9 Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági és - élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi állategészségügyi 9.2 Földhivatali - földhivatali - földművelésügyi 10 Népegészségügyi Főosztály Járványügyi népegészségügyi 10.2 Népegészségügyi 11 Társadalombiztosítási Főosztály Nyugdíj Nyilvántartási és - nyugdíjbiztosítási Ellenőrzési - egészségbiztosítási pénztári 142

128 4378 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 43. szám 11.2 Egészségbiztosítási 12 Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Igazságügyi - pártfogó felügyelői és igazságügyi 12.2 Szociális és Gyámügyi - szociális és gyámügyi 13 Foglalkoztatási Főosztály Közfoglalkoztatási foglalkoztatási és közfoglalkoztatási 13.2 Munkaerőpiaci 13.3 Alapkezelő 14 Hatósági Főosztály Építésügyi - építésügyi - általános hatósági 14.2 Oktatási és Hatósági - Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos Törvényességi Felügyeleti oktatással kapcsolatos - törvényességi felügyeleti 15 Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály Pénzügyi és Számviteli - pénzügyi, gazdálkodási és 15.2 Támogatási és Bérgazdálkodási számviteli - informatikai 15.3 Beruházási, Beszerzési és Üzemeltetési 15.4 Informatikai 16 Jogi és Koordinációs Főosztály 57 Humánpolitikai és Szervezési - humánpolitikai jogi 16.2 Jogi és Perképviseleti - perképviseleti - koordinációs 16.3 Koordinációs 17 Mindösszesen: A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal járási hivatalai A B C D Járási Hivatal/Főosztály Feladat Létszám 1 Baktalórántházai Járási Hivatal 1.1 Kormányablak 1.2 Igazságügyi 1.3 Foglalkoztatási - járási védelmi igazgatási - általános járási hatósági - oktatással kapcsolatos - igazságügyi - szociális és gyámügyi közfoglalkoztatási

129 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 43. szám földművelésügyi 2 Csengeri Járási Hivatal Kormányablak - járási védelmi igazgatási - általános járási hatósági oktatással kapcsolatos Igazságügyi - igazságügyi - szociális és gyámügyi 2.3 Foglalkoztatási közfoglalkoztatási - földművelésügyi 3 Fehérgyarmati Járási Hivatal Kormányablak Igazságügyi Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi 3.4 Foglalkoztatási 3.5 Földhivatali - járási védelmi igazgatási - általános járási hatósági - oktatással kapcsolatos - igazságügyi - szociális és gyámügyi közfoglalkoztatási - élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi - földhivatali - földművelésügyi 4 Ibrányi Járási Hivatal Kormányablak - általános járási hatósági - oktatással kapcsolatos igazságügyi Igazságügyi - szociális és gyámügyi - élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 4.3 Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi - földművelésügyi 5 Kemecsei Járási Hivatal Kormányablak - járási védelmi igazgatási - általános járási hatósági 144

130 4380 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 43. szám - oktatással kapcsolatos - igazságügyi - szociális és gyámügyi 5.2 Igazságügyi - földművelésügyi 6 Kisvárdai Járási Hivatal Kormányablak Igazságügyi Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi 6.4 Építésügyi 6.5 Foglalkoztatási 6.6 Földhivatali 6.7 Népegészségügyi 6.8 Társadalombiztosítási - járási védelmi igazgatási - általános járási hatósági - Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos - oktatással kapcsolatos - igazságügyi - szociális és gyámügyi közfoglalkoztatási - élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi - földhivatali - népegészségügyi - építésügyi - nyugdíjbiztosítási - földművelésügyi 7 Mátészalkai Járási Hivatal Kormányablak Igazságügyi Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi 7.4 Építésügyi 7.5 Foglalkoztatási 7.6 Földhivatali 7.7 Népegészségügyi 7.8 Társadalombiztosítási - járási védelmi igazgatási - általános járási hatósági - Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos - oktatással kapcsolatos - igazságügyi - szociális és gyámügyi közfoglalkoztatási - élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi - földhivatali - népegészségügyi - építésügyi - nyugdíjbiztosítási - földművelésügyi 8 Nagykállói Járási Hivatal Kormányablak - járási védelmi igazgatási 145

131 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 43. szám Igazságügyi 8.3 Foglalkoztatási - általános járási hatósági - oktatással kapcsolatos - igazságügyi - szociális és gyámügyi közfoglalkoztatási - földművelésügyi 9 Nyírbátori Járási Hivatal Kormányablak - járási védelmi igazgatási általános járási hatósági Igazságügyi - oktatással kapcsolatos igazságügyi Élelmiszerlánc-biztonsági és - szociális és gyámügyi Állategészségügyi 9.4 Építésügyi közfoglalkoztatási - élelmiszerlánc-biztonsági és 9.5 Foglalkoztatási állategészségügyi - földhivatali - építésügyi 9.6 Földhivatali - földművelésügyi 10 Nyíregyházi Járási Hivatal Járási Hivatalvezetői Titkárság - járási hivatalvezetői titkársági - járási védelmi igazgatási Kormányablak Főosztály Kormányablak 1. ügyfélszolgálati és kormányablak Kormányablak Hatósági Főosztály Hatósági - általános járási hatósági - oktatással kapcsolatos igazságügyi Gyámügyi és Igazságügyi - természetes személyek adósságrendezésével kapcsolatos Építésügyi és Örökségvédelmi - építésügyi Népegészségügyi - örökségvédelmi - szociális és gyámügyi - népegészségügyi 10.4 Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Családtámogatási Egészségbiztosítási Adategyeztetési és Nyugdíjbiztosítási - családtámogatási és lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos - egészségbiztosítási pénztári - nyugdíjbiztosítási - keresőképesség és

132 4382 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 43. szám Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Munkaerőpiaci és Pénzügyi Ügyfélszolgálati és Ellátási Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Növény- és Talajvédelmi Növényegészségügyi keresőképtelenség felülvizsgálatával kapcsolatos - rehabilitációs igazgatási közfoglalkoztatási - munkavédelmi és munkaügyi - élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi - növény- és talajvédelmi 10.7 Agrárügyi Főosztály Földművelésügyi - földművelésügyi - földhivatali Ingatlan-nyilvántartási Földmérési és Földügyi Környezetvédelmi és 10.8 Természetvédelmi Főosztály Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Komplex Környezetvédelmi Engedélyezési, Kármentesítési és Természetvédelmi Hulladékgazdálkodási, Levegőés Zajvédelmi Fogyasztóvédelmi Képzési Vizsgáztatási és Útügyi Járműműszaki Járműforgalmi környezetvédelmi és természetvédelmi - közlekedési 11 Tiszavasvári Járási Hivatal Kormányablak 11.2 Igazságügyi - járási védelmi igazgatási - általános járási hatósági - oktatással kapcsolatos - igazságügyi - szociális és gyámügyi

133 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 43. szám Foglalkoztatási közfoglalkoztatási - földművelésügyi 12 Vásárosnaményi Járási Hivatal Kormányablak 12.2 Igazságügyi 12.3 Foglalkoztatási 12.4 Földhivatali 12.5 Népegészségügyi - járási védelmi igazgatási - általános járási hatósági - oktatással kapcsolatos - igazságügyi - szociális és gyámügyi közfoglalkoztatási - népegészségügyi - földhivatali - földművelésügyi 13 Záhonyi Járási Hivatal Kormányablak - járási védelmi igazgatási - általános járási hatósági - oktatással kapcsolatos - igazságügyi szociális és gyámügyi Igazságügyi - földművelésügyi 14 Mindösszesen:

134 4. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal szervezeti felépítése 4384 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 43. szám

135 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 43. szám függelék a 34/2017. (IX. 5.) MvM utasítás mellékletéhez 18. függelék a 39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás mellékletéhez A Tolna Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete 1. A Tolna Megyei Kormányhivatal teljes létszámkerete 965 fő. 2. A Tolna Megyei Kormányhivatal A B C D Főosztály/Vezető Feladatok Létszám 1 Kormánymegbízott kormánymegbízottnál meghatározott 1 2 Főigazgató főigazgatónál meghatározott 1 3 Igazgató igazgatónál meghatározott 1 4 Kormánymegbízotti Kabinet - kabineti - integritásirányítási Állami Főépítész állami főépítészi 5 Védelmi Bizottság Titkársága védelmi igazgatási, honvédelmi 1 6 Belső Ellenőrzési belső ellenőrzési 2 7 Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Támogatások Kérelemkezelési a 7.2 Helyszíni Ellenőrzési Élelmiszerlánc-biztonsági és 8 Földhivatali Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági és 8.1 Állatvédelmi 8.2 Földhivatali agrártámogatással kapcsolatos - élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi - földhivatali - földművelésügyi 9 Népegészségügyi Főosztály Népegészségügyi és Járványügyi népegészségügyi 9.2 Egészségfejlesztési és Igazgatási 9.3 Sugáregészségügyi Decentrum 10 Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály 10.1 Közfoglalkoztatási 10.2 Munkaerőpiaci és Alapkezelési 10.3 Egészségbiztosítási közfoglalkoztatási - egészségbiztosítási pénztári - nyugdíjbiztosítási

136 4386 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 43. szám Nyugdíj Nyilvántartási és 10.4 Ellenőrzési 11 Hatósági Főosztály Hatósági, Építésügyi és Oktatási Törvényességi Felügyeleti 11.3 Igazságügyi 11.4 Szociális és Gyámügyi 12 Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály 12.1 Pénzügyi és Számviteli 12.2 Beruházási, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási 12.3 Informatikai Projekt 13 Jogi és Humánpolitikai Főosztály Támogatási és Bérgazdálkodási 13.1 Humánpolitikai - általános hatósági - Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos - építésügyi - oktatással kapcsolatos - törvényességi felügyeleti - pártfogó felügyelői és igazságügyi - szociális és gyámügyi - pénzügyi, gazdálkodási és számviteli - informatikai - humánpolitikai - jogi - perképviseleti - koordinációs Jogi, Perképviseleti és 13.2 Koordinációs 14 Mindösszesen: A Tolna Megyei Kormányhivatal járási hivatalai A B C D Járási Hivatal/Főosztály Feladat Létszám 1 Bonyhádi Járási Hivatal Kormányablak Igazságügyi Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi 1.4 Foglalkoztatási 1.5 Földhivatali - járási védelmi igazgatási - általános járási hatósági feladtok - oktatással kapcsolatos - szociális és gyámügyi - igazságügyi - élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi közfoglalkoztatási - földhivatali - földművelésügyi 2 Dombóvári Járási Hivatal

137 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 43. szám Kormányablak 2.2 Igazságügyi 2.3 Építésügyi 2.4 Foglalkoztatási 2.5 Földhivatali 2.6 Népegészségügyi - járási védelmi igazgatási - általános járási hatósági feladtok - oktatással kapcsolatos - szociális és gyámügyi - igazságügyi - építésügyi közfoglalkoztatási - földhivatali - népegészségügyi - nyugdíjbiztosítási - földművelésügyi 3 Paksi Járási Hivatal Kormányablak - járási védelmi igazgatási - általános járási hatósági feladtok Nemzeti Energetikusi Hálózattal Igazságügyi kapcsolatos 3.3 Foglalkoztatási - oktatással kapcsolatos - szociális és gyámügyi - igazságügyi 3.4 Földhivatali közfoglalkoztatási - földhivatali 3.5 Népegészségügyi - népegészségügyi - földművelésügyi 4 Tamási Járási Hivatal Kormányablak Igazságügyi Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi 4.4 Foglalkoztatási 4.5 Földhivatali - járási védelmi igazgatási - általános járási hatósági feladtok - oktatással kapcsolatos - szociális és gyámügyi - igazságügyi - élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi közfoglalkoztatási - földhivatali - földművelésügyi 5 Tolnai Járási Hivatal Kormányablak - járási védelmi igazgatási - általános járási hatósági feladtok 153

138 4388 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 43. szám - oktatással kapcsolatos - szociális és gyámügyi igazságügyi Igazságügyi - földművelésügyi 6 Szekszárdi Járási Hivatal Járási Hivatalvezetői Titkárság - járási hivatalvezetői titkársági - járási védelmi igazgatási Hatósági Főosztály Kormányablak Építésügyi és Örökségvédelmi Hatósági Gyámügyi és Igazságügyi Népegészségügyi 6.3 Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Földművelésügyi Földhivatali Növény- és Talajvédelmi Foglalkoztatási, Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Családtámogatási Egészségbiztosítási Nyugdíjbiztosítási Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Foglalkoztatási Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Munkaügyi és Munkavédelmi Közlekedési és Útügyi - építésügyi - örökségvédelmi - általános járási hatósági - oktatással kapcsolatos - igazságügyi - természetes személyek adósságrendezésével kapcsolatos - szociális és gyámügyi - népegészségügyi - földművelésügyi - földhivatali - növény- és talajvédelmi - környezetvédelmi és természetvédelmi - családtámogatási és lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos - egészségbiztosítási pénztári - nyugdíjbiztosítási - keresőképesség és keresőképtelenség felülvizsgálatával kapcsolatos - rehabilitációs igazgatási közfoglalkoztatási - munkaügyi és munkavédelmi - közlekedési

139 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 43. szám Fogyasztóvédelmi - mérésügyi 7 Mindösszesen:

140 4. A Tolna Megyei Kormányhivatal szervezeti felépítése 4390 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 43. szám

141 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 43. szám függelék a 34/2017. (IX. 5.) MvM utasítás mellékletéhez 19. függelék a 39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás mellékletéhez A Vas Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete 1. A Vas Megyei Kormányhivatal teljes létszámkerete 1133 fő. 2. A Vas Megyei Kormányhivatal A B C D Főosztály/Vezető Feladatok Létszám 1 Kormánymegbízott kormánymegbízottnál meghatározott 1 2 Főigazgató főigazgatónál meghatározott 1 3 Igazgató igazgatónál meghatározott 1 4 Kormánymegbízotti Kabinet - kabineti - integritásirányítási Állami Főépítész állami főépítészi 5 Védelmi Bizottság Titkársága védelmi igazgatási, honvédelmi 1 6 Belső Ellenőrzési belső ellenőrzési 3 7 Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Támogatások Kérelemkezelési a 7.2 Helyszíni Ellenőrzési Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági és Állatvédelmi 8.2 Földhivatali agrártámogatással kapcsolatos - élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi - földhivatali - földművelésügyi 9 Népegészségügyi Főosztály 17 Népegészségügyi és Járványügyi népegészségügyi 9.1 Egészségfejlesztési és Igazgatási 9.2 Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály 10.1 Közfoglalkoztatási közfoglalkoztatási Munkaerőpiaci és Alapkezelési - egészségbiztosítási pénztári nyugdíjbiztosítási 10.3 Egészségbiztosítási

142 4392 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 43. szám Nyugdíj Nyilvántartási és 10.4 Ellenőrzési 11 Hatósági Főosztály Hatósági, Építésügyi és Oktatási Törvényességi Felügyeleti 11.3 Igazságügyi 11.4 Szociális és Gyámügyi 12 Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály 12.1 Pénzügyi és Számviteli 12.2 Beruházási, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási 12.3 Informatikai Jogi és Humánpolitikai Főosztály Támogatási és Bérgazdálkodási 13.1 Humánpolitikai 13.2 Jogi, Perképviseleti és Koordinációs - általános hatósági - Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos - építésügyi - oktatással kapcsolatos - törvényességi felügyeleti - pártfogó felügyelői és igazságügyi - szociális és gyámügyi - pénzügyi, gazdálkodási és számviteli - informatikai - humánpolitikai - jogi - perképviseleti - koordinációs 14 Mindösszesen: A Vas Megyei Kormányhivatal járási hivatalai A B C D Járási Hivatal/Főosztály Feladat Létszám 1 Celldömölki Járási Hivatal Kormányablak - járási védelmi igazgatási - általános járási hatósági 1.2 Hatósági, Foglalkoztatási, Gyámügyi és Igazságügyi - oktatással kapcsolatos - szociális és gyámügyi - igazságügyi 1.3 Élelmiszerlánc-biztonsági és közfoglalkoztatási Állategészségügyi - élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 1.4 Földhivatali - földhivatali - földművelésügyi 2 Körmendi Járási Hivatal

143 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 43. szám Kormányablak Igazságügyi Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi 2.4 Építésügyi 2.5 Foglalkoztatási 2.6 Földhivatali 2.7 Népegészségügyi - járási védelmi igazgatási - általános járási hatósági - oktatással kapcsolatos - szociális és gyámügyi - igazságügyi - élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi - építésügyi közfoglalkoztatási - földhivatali - népegészségügyi - nyugdíjbiztosítási - földművelésügyi 3 Kőszegi Járási Hivatal Kormányablak 3.2 Hatósági, Foglalkoztatási, Gyámügyi és Igazságügyi - járási védelmi igazgatási - általános járási hatósági - oktatással kapcsolatos - szociális és gyámügyi - igazságügyi közfoglalkoztatási - földművelésügyi 4 Sárvári Járási Hivatal Kormányablak - járási védelmi igazgatási - általános járási hatósági 4.2 Igazságügyi - Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos Élelmiszerlánc-biztonsági és - oktatással kapcsolatos 4.3 Állategészségügyi - szociális és gyámügyi - igazságügyi - élelmiszerlánc-biztonsági és 4.4 Építésügyi állategészségügyi - építésügyi 4.5 Foglalkoztatási közfoglalkoztatási - földhivatali 4.6 Földhivatali - népegészségügyi - nyugdíjbiztosítási 4.7 Népegészségügyi - földművelésügyi 5 Szentgotthárdi Járási Hivatal

144 4394 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 43. szám 5.1 Kormányablak 5.2 Hatósági, Foglalkoztatási, Gyámügyi és Igazságügyi - járási védelmi igazgatási - általános járási hatósági - oktatással kapcsolatos - szociális és gyámügyi - igazságügyi közfoglalkoztatási - földművelésügyi 6 Vasvári Járási Hivatal Kormányablak Hatósági, Foglalkoztatási, Gyámügyi és Igazságügyi - járási védelmi igazgatási - általános járási hatósági - oktatással kapcsolatos - szociális és gyámügyi - igazságügyi közfoglalkoztatási - földhivatali 6.3 Földhivatali - földművelésügyi 7 Szombathelyi Járási Hivatal Járási Hivatalvezetői Titkárság - járási hivatalvezetői titkársági - járási védelmi igazgatási Hatósági Főosztály Kormányablak Építésügyi és Örökségvédelmi Hatósági Népegészségügyi Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Gyámügyi és Igazságügyi Földművelésügyi Erdészeti Növény- és Talajvédelmi Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi - építésügyi - örökségvédelmi - általános járási hatósági - oktatással kapcsolatos - igazságügyi - természetes személyek adósságrendezésével kapcsolatos - népegészségügyi - szociális és gyámügyi - földművelésügyi - erdészeti hatósági és igazgatási - növény- és talajvédelmi - élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi - környezetvédelmi és természetvédelmi - földhivatali - vetőmag- és szaporítóanyag

145 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 43. szám Földhivatali Foglalkoztatási, Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Vetőmag- és Szaporítóanyagfelügyeleti Családtámogatási Egészségbiztosítási Nyugdíjbiztosítási Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Foglalkoztatási Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Munkaügyi és Munkavédelmi felügyeleti - családtámogatási és lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos - egészségbiztosítási pénztári - nyugdíjbiztosítási - keresőképesség és keresőképtelenség felülvizsgálatával kapcsolatos - rehabilitációs igazgatási közfoglalkoztatási - munkaügyi és munkavédelmi Közlekedési és Útügyi - közlekedési Fogyasztóvédelmi Műszaki Biztonsági - mérésügyi és műszaki biztonsági Mindösszesen:

146 4. A Vas Megyei Kormányhivatal szervezeti felépítése HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 43. szám

147 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 43. szám függelék a 34/2017. (IX. 5.) MvM utasítás mellékletéhez 20. függelék a 39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás mellékletéhez A Veszprém Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete 1. A Veszprém Megyei Kormányhivatal teljes létszámkerete 1515 fő. 2. A Veszprém Megyei Kormányhivatal A B C D Főosztály/Vezető Feladatok Létszám 1 Kormánymegbízott kormánymegbízottnál meghatározott 1 2 Főigazgató főigazgatónál meghatározott 1 3 Igazgató igazgatónál meghatározott 1 4 Kormánymegbízotti Kabinet - kabineti - integritásirányítási Állami Főépítész állami főépítészi 5 Védelmi Bizottság Titkársága védelmi igazgatási, honvédelmi 1 6 Belső Ellenőrzési belső ellenőrzési 3 7 Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály Normatív Támogatások agrártámogatással kapcsolatos Kérelemkezelési a 7.2 Vidékfejlesztési 7.3 Beruházások Kérelemkezelési a 7.4 Helyszíni Ellenőrzési 8 Népegészségügyi Főosztály 69 Népegészségügyi és Járványügyi népegészségügyi Laboratóriumi Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály Egészségbiztosítási és Nyugdíjbiztosítási Ellenőrzési Adatbázis-kezelési, Megtérítési és Méltányossági Ügyek - egészségbiztosítási pénztári - nyugdíjbiztosítási közfoglalkoztatási Közfoglalkoztatási 165

148 4398 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 43. szám 9.4 Munkaerőpiaci és Alapkezelő Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi 10.2 Földhivatali - élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi - földhivatali - földművelésügyi 11 Hatósági Főosztály Építésügyi 11.2 Hatósági és Oktatási 11.3 Törvényességi Felügyeleti 11.4 Bányászati 11.5 Igazságügyi 11.6 Szociális és Gyámügyi 12 Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály 12.1 Pénzügyi és Számviteli 12.2 Beszerzési, Beruházási és Üzemeltetési 12.3 Informatikai Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs Főosztály Támogatási és Bérgazdálkodási 13.1 Koordinációs és Jogi 13.2 Humánpolitikai 13.3 Projekt - építésügyi - általános hatósági - Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos - oktatással kapcsolatos - törvényességi felügyeleti - bányafelügyeleti igazgatási - pártfogó felügyelői és igazságügyi - szociális és gyámügyi - pénzügyi, gazdálkodási és számviteli - informatikai - koordinációs - jogi - perképviseleti - humánpolitikai 14 Mindösszesen: A Veszprém Megyei Kormányhivatal járási hivatalai A B C D Járási Hivatal/Főosztály Feladat Létszám 1 Ajkai Járási Hivatal Kormányablak - járási védelmi igazgatási

149 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 43. szám Igazságügyi 1.3 Foglalkoztatási 1.4 Földhivatali 1.5 Népegészségügyi - általános járási hatósági - Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos - oktatással kapcsolatos - szociális és gyámügyi - igazságügyi közfoglalkoztatási - földhivatali - népegészségügyi - földművelésügyi 2 Balatonalmádi Járási Hivatal Kormányablak - járási védelmi igazgatási - általános járási hatósági - oktatással kapcsolatos szociális és gyámügyi - igazságügyi Igazságügyi közfoglalkoztatási 2.3 Foglalkoztatási - földművelésügyi 3 Balatonfüredi Járási Hivatal Kormányablak 3.2 Igazságügyi 3.3 Építésügyi 3.4 Foglalkoztatási 3.5 Földhivatali 3.6 Népegészségügyi - járási védelmi igazgatási - általános járási hatósági - oktatással kapcsolatos - szociális és gyámügyi - igazságügyi - építésügyi közfoglalkoztatási - földhivatali - népegészségügyi - földművelésügyi 4 Devecseri Járási Hivatal Kormányablak - járási védelmi igazgatási - általános járási hatósági - oktatással kapcsolatos 4.2 Igazságügyi - szociális és gyámügyi 167

150 4400 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 43. szám 4.3 Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi 4.4 Foglalkoztatási - igazságügyi - élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi közfoglalkoztatási - földművelésügyi 5 Pápai Járási Hivatal Kormányablak 5.2 Hatósági Gyámügyi és Igazságügyi Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi 5.5 Építésügyi 5.6 Foglalkoztatási 5.7 Földhivatali 5.8 Népegészségügyi - járási védelmi igazgatási - általános járási hatósági - építésügyi - Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos - oktatással kapcsolatos - szociális és gyámügyi - igazságügyi közfoglalkoztatási - földhivatali - élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi - népegészségügyi - nyugdíjbiztosítási - családtámogatási és lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos - földművelésügyi 6 Sümegi Járási Hivatal Kormányablak - járási védelmi igazgatási - általános járási hatósági - oktatással kapcsolatos szociális és gyámügyi Igazságügyi - igazságügyi 6.3 Foglalkoztatási közfoglalkoztatási - földművelésügyi 7 Tapolcai Járási Hivatal Kormányablak 7.2 Igazságügyi - járási védelmi igazgatási - általános járási hatósági - oktatással kapcsolatos - szociális és gyámügyi - igazságügyi 168

151 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 43. szám Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi 7.4 Foglalkoztatási 7.5 Földhivatali közfoglalkoztatási - földhivatali - élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi - nyugdíjbiztosítási - családtámogatási és lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos - földművelésügyi 8 Várpalotai Járási Hivatal 48 Kormányablak és Okmányirodai okmányirodai - járási védelmi igazgatási 8.2 Hatósági - általános járási hatósági - oktatással kapcsolatos - szociális és gyámügyi Gyámügyi és Igazságügyi - igazságügyi 8.3 közfoglalkoztatási 8.4 Foglalkoztatási - földművelésügyi 9 Veszprémi Járási Hivatal 491 járási hivatalvezetői titkársági 9.1 Járási Hivatalvezetői Titkárság 4 járási védelmi igazgatási 9.2 Kormányablak Főosztály Kormányablak 1. ügyfélszolgálati és kormányablak Kormányablak Hatósági Főosztály Hatósági - általános járási hatósági - oktatással kapcsolatos igazságügyi Gyámügyi és Igazságügyi - szociális és gyámügyi - építésügyi Építésügyi és Örökségvédelmi - örökségvédelmi - népegészségügyi - természetes személyek Népegészségügyi adósságrendezésével kapcsolatos Műszaki Engedélyezési, 9.4 Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Közlekedési - közlekedési Útügyi Munkavédelmi és Munkaügyi Foglalkoztatási - munkaügyi és munkavédelmi közfoglalkoztatási 169

152 4402 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 43. szám Fogyasztóvédelmi Családtámogatási és 9.5 Társadalombiztosítási Főosztály Családtámogatási és Pénzbeli Ellátási Egészségbiztosítási Adategyeztetési és Nyugdíjbiztosítási Rehabilitációs Ellátási és Szakértői - családtámogatási és lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos - egészségbiztosítási pénztári - nyugdíjbiztosítási - keresőképesség és keresőképtelenség felülvizsgálatával kapcsolatos - rehabilitációs igazgatási 9.6 Agrárügyi Főosztály Földhivatali - földhivatali Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Erdészeti Földművelésügyi Növény- és Talajvédelmi 9.7 Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály - élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi - erdészeti hatósági és igazgatási - földművelésügyi - növény- és talajvédelmi Környezetvédelmi - környezetvédelmi és Természetvédelmi természetvédelmi 10 Zirci Járási Hivatal Kormányablak - járási védelmi igazgatási - általános járási hatósági - oktatással kapcsolatos szociális és gyámügyi - igazságügyi Igazságügyi közfoglalkoztatási 10.3 Foglalkoztatási - földművelésügyi 11 Mindösszesen:

153 4. A Veszprém Megyei Kormányhivatal szervezeti felépítése HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 43. szám 4403

154 4404 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 43. szám 21. függelék a 34/2017. (IX. 5.) MvM utasítás mellékletéhez 21. függelék a 39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás mellékletéhez A Zala Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete 1. A Zala Megyei Kormányhivatal teljes létszámkerete 1213 fő. 2. A Zala Megyei Kormányhivatal A B C D Főosztály/Vezető Feladatok Létszám 1 Kormánymegbízott kormánymegbízottnál meghatározott 1 2 Főigazgató főigazgatónál meghatározott 1 3 Igazgató igazgatónál meghatározott 1 4 Kormánymegbízotti Kabinet - kabineti - integritásirányítási Állami Főépítész állami főépítészi 5 Védelmi Bizottság Titkársága védelmi igazgatási, honvédelmi 1 6 Belső Ellenőrzési belső ellenőrzési 2 7 Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály Normatív Támogatások Kérelemkezelési a 7.2 Vidékfejlesztési 7.3 Beruházások Kérelemkezelési a 7.4 Helyszíni Ellenőrzési Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi 8.2 Földhivatali agrártámogatással kapcsolatos - élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi - földhivatali - földművelésügyi 9 Népegészségügyi Főosztály 14 Népegészségügyi és Járványügyi népegészségügyi 9.1 Egészségfejlesztési és Igazgatási 9.2 Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály 10.1 Közfoglalkoztatási Munkaerőpiaci és Alapkezelési közfoglalkoztatási egészségbiztosítási pénztári 10.3 Egészségbiztosítási Nyugdíj Nyilvántartási és - nyugdíjbiztosítási 10.4 Ellenőrzési

155 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 43. szám Hatósági Főosztály Hatósági, Építésügyi és Oktatási - általános hatósági - Nemzeti Energetikusi Hálózattal 11.2 Törvényességi Felügyeleti kapcsolatos - építésügyi 11.3 Igazságügyi - oktatással kapcsolatos - törvényességi felügyeleti 11.4 Szociális és Gyámügyi - pártfogó felügyelői - szociális és gyámügyi 12 Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály 12.1 Pénzügyi 12.2 Számviteli 12.3 Beruházási, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási 12.4 Informatikai Jogi és Humánpolitikai Főosztály Támogatási és Bérgazdálkodási Jogi, Perképviseleti és Humánpolitikai 13.2 Koordinációs - pénzügyi, gazdálkodási és számviteli - informatikai - jogi - perképviseleti - humánpolitikai - koordinációs 14 Mindösszesen: A Zala Megyei Kormányhivatal járási hivatalai A B C D Járási Hivatal/Főosztály Feladat Létszám 1 Letenyei Járási Hivatal Hatósági, Gyámügyi, Igazságügyi és Kormányablak 1.3 Földhivatali - járási védelmi igazgatási - általános járási hatósági - oktatással kapcsolatos - szociális és gyámügyi - igazságügyi - földhivatali - földművelésügyi 2 Lenti Járási Hivatal Kormányablak - járási védelmi igazgatási általános járási hatósági - oktatással kapcsolatos Igazságügyi - szociális és gyámügyi

156 4406 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 43. szám 2.3 Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi 2.4 Foglalkoztatási 2.5 Földhivatali - igazságügyi - élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi közfoglalkoztatási - földhivatali - földművelésügyi 3 Zalaszentgróti Járási Hivatal Hatósági, Gyámügyi, Igazságügyi és Kormányablak 3.2 Földhivatali - járási védelmi igazgatási - általános járási hatósági - oktatással kapcsolatos - szociális és gyámügyi - igazságügyi - földhivatali - földművelésügyi 4 Keszthelyi Járási Hivatal Kormányablak - járási védelmi igazgatási 4.2 Építésügyi, Hatósági, Gyámügyi - építésügyi és Igazságügyi - általános járási hatósági - oktatással kapcsolatos 4.3 Élelmiszerlánc-biztonsági és - szociális és gyámügyi Állategészségügyi - igazságügyi - élelmiszerlánc-biztonsági és 4.4 Foglalkoztatási állategészségügyi közfoglalkoztatási 4.5 Földhivatali - földhivatali - népegészségügyi 4.6 Népegészségügyi - földművelésügyi 5 Nagykanizsai Járási Hivatal Kormányablak 5.2 Hatósági 5.3 Építésügyi és Mérésügyi Gyámügyi és Igazságügyi Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi - járási védelmi igazgatási - általános járási hatósági - Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos - oktatással kapcsolatos - építésügyi - mérésügyi és műszaki biztonsági - szociális és gyámügyi - igazságügyi - élelmiszerlánc-biztonsági és 175

157 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 43. szám Foglalkoztatási 5.7 Földhivatali 5.8 Népegészségügyi 5.9 Nyugdíjbiztosítási és Családtámogatási állategészségügyi közfoglalkoztatási - földhivatali - népegészségügyi - nyugdíjbiztosítási - családtámogatási és lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos - földművelésügyi 6 Zalaegerszegi Járási Hivatal Járási Hivatalvezetői Titkárság - járási hivatalvezetői titkársági - járási védelmi igazgatási Hatósági Főosztály Kormányablak építésügyi Építésügyi és Örökségvédelmi - örökségvédelmi - általános járási hatósági Hatósági - oktatással kapcsolatos - népegészségügyi Népegészségügyi - szociális és gyámügyi - igazságügyi - természetes személyek Gyámügyi és Igazságügyi adósságrendezésével kapcsolatos 6.3 Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Földművelésügyi Erdészeti Növény- és Talajvédelmi Élelmiszerlánc-biztonsági, Állategészségügyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Földhivatali 6.4 Foglalkoztatási, Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Családtámogatási Egészségbiztosítási Nyugdíjbiztosítási Rehabilitációs Ellátási és Szakértői - földművelésügyi - erdészeti hatósági és igazgatási - növény- és talajvédelmi - élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi - környezetvédelmi és természetvédelmi - földhivatali - családtámogatási és lakáscélú állami támogatások - egészségbiztosítási pénztári - nyugdíjbiztosítási - keresőképesség és keresőképtelenség felülvizsgálatával kapcsolatos

158 4408 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 43. szám Foglalkoztatási Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Munkaügyi és Munkavédelmi - rehabilitációs igazgatási közfoglalkoztatási - munkaügyi és munkavédelmi Közlekedési és Útügyi - közlekedési Fogyasztóvédelmi 7 Mindösszesen:

159 4. A Zala Megyei Kormányhivatal szervezeti felépítése HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 43. szám 4409

34/2017. (IX. 5.) MvM utasítás

34/2017. (IX. 5.) MvM utasítás 34/2017. (IX. 5.) MvM utasítás a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás módosításáról 1 A fővárosi és megyei kormányhivatalokról,

Részletesebben

Vidékfejlesztési Beruházások Kérelemkezelési Osztálya. 8.3 Laboratóriumi Osztály

Vidékfejlesztési Beruházások Kérelemkezelési Osztálya. 8.3 Laboratóriumi Osztály H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő 399 7. függelék az 5/2018. (II. 6.) MvM utasítás mellékletéhez 8. függelék a 39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás mellékletéhez A Fejér Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei,

Részletesebben

7. függelék a.../. (. ) MvM utasítás mellékletéhez

7. függelék a.../. (. ) MvM utasítás mellékletéhez 7. függelék a.../. (. ) MvM utasítás mellékletéhez A Csongrád Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete. A Csongrád

Részletesebben

1. melléklet az 5/2018. (II. 6.) MvM utasításhoz

1. melléklet az 5/2018. (II. 6.) MvM utasításhoz HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2018. évi 6. szám 327 A Miniszterelnökséget vezető miniszter 5/2018. (II. 6.) MvM utasítása a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 39/2016.

Részletesebben

15. függelék az 5/2019. (III. 20.) MvM utasítás mellékletéhez. 15. függelék a 39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás mellékletéhez

15. függelék az 5/2019. (III. 20.) MvM utasítás mellékletéhez. 15. függelék a 39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás mellékletéhez 1578 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő 2019. évi 17. szám 15. függelék az 5/2019. (III. 20.) MvM utasítás mellékletéhez 15. függelék a 39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás mellékletéhez A Pest Megyei Kormányhivatal

Részletesebben

15. függelék a 39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás mellékletéhez

15. függelék a 39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás mellékletéhez 15. függelék a 39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás mellékletéhez A Pest Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete

Részletesebben

8. függelék a 39/2016. (XII. 30.) M M utasítás mellékletéhez. 1. A Fejér Megyei Kormányhivatal teljes létszámkerete 1499 f.

8. függelék a 39/2016. (XII. 30.) M M utasítás mellékletéhez. 1. A Fejér Megyei Kormányhivatal teljes létszámkerete 1499 f. H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő 433 8. függelék a 39/206. (XII. 30.) M M utasítás mellékletéhez A Fejér Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése,

Részletesebben

39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról. A járási hivatalok feladatai

39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról. A járási hivatalok feladatai 39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról A járási hivatalok feladatai Járási hivatalvezetői titkársági feladatok 61. (1) A járási hivatalok

Részletesebben

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai:

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai: A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai: 17. függelék a 7/2015. (III. 31.) MvM utasítás mellékletéhez A Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

A Baranya Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete

A Baranya Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete A Baranya Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete 1. A Baranya Megyei Kormányhivatal teljes létszámkerete

Részletesebben

A Nógrád Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete

A Nógrád Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete 15. függelék a /2014. (XII. 23.) MvM utasítás mellékletéhez A Nógrád Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és kerete 1. A

Részletesebben

A Tolna Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete

A Tolna Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete 538 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2013. évi 3. szám 19. függelék a 3/2013. (I. 18.) KIM utasítás mellékletéhez A Tolna Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti

Részletesebben

Magyar joganyagok - 5/2018. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi és megyei kormányhivatalok szervezeti és mu ködési szabályzatáról

Magyar joganyagok - 5/2018. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi és megyei kormányhivatalok szervezeti és mu ködési szabályzatáról Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról. oldal 5/208. (II. 6.) MvM utasítás a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti

Részletesebben

A Nógrád Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete

A Nógrád Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete A Nógrád Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete A Nógrád Megyei Kormányhivatal teljes létszámkerete 82 fő.

Részletesebben

A fővárosi és megyei kormányhivatal feladatai

A fővárosi és megyei kormányhivatal feladatai 39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról A fővárosi és megyei kormányhivatal feladatai Kormánymegbízotti kabinet és főigazgatói titkársági

Részletesebben

A kormányhivatal szervezeti egységei, elérhetőségek 2015. április 1-től (a régi megnevezések zárójelben)

A kormányhivatal szervezeti egységei, elérhetőségek 2015. április 1-től (a régi megnevezések zárójelben) FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Székesfehérvár, Szent István tér 9. Telefon: 22/526-900, Fax: 22/526-905 Email: hivatal@fejer.gov.hu Honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/fejer Kormányablakok Integrált Kormányzati

Részletesebben

Ágazati jogszabályok. A hatályos szöveg elérhető: Nemzeti Jogszabálytár. Több ágazatot érintő jogszabályok

Ágazati jogszabályok. A hatályos szöveg elérhető: Nemzeti Jogszabálytár. Több ágazatot érintő jogszabályok Ágazati jogszabályok A hatályos szöveg elérhető: Nemzeti Jogszabálytár Több ágazatot érintő jogszabályok 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 378/2016.

Részletesebben

8/2014. (II. 28.) KIM 3/2013. (I. 18.) KIM

8/2014. (II. 28.) KIM 3/2013. (I. 18.) KIM 8/2014. (II. 28.) KIM utasítás a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2013. (I. 18.) KIM utasítás módosításáról A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint

Részletesebben

állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal VMKH Állami Főépítész igen

állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal VMKH Állami Főépítész igen VANYOLA kr. sorszám sorszám 3 1 egyeztetési eljárásban résztvevő államigazgatási szerv egyeztetési szakterület államigazgatási szerv elnevezése válaszolt állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 14. szám 1333

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 14. szám 1333 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2014. évi 14. szám 1333 A közigazgatási és igazságügyi miniszter 8/2014. (II. 28.) KIM utasítása a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2013.

Részletesebben

Általános közzétételi lista. I. Szervezeti, személyi adatok Törzshivatal

Általános közzétételi lista. I. Szervezeti, személyi adatok Törzshivatal Általános közzétételi lista I. Szervezeti, személyi adatok Törzshivatal 1) Kozma Péter kormánymegbízott Telefon: 06-42/599-300 E-mail: hivatal@szszbmkh.hu 2) Dr. Teschmayer Gábor főigazgató Telefon: 06-42/599-300

Részletesebben

a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról

a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról 7/2015. (III. 31.) MvM utasítás Közlönyállapot 7/2015. (III. 31.) MvM utasítás a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint

Részletesebben

Magyar joganyagok - Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal - alapító okirata, módosítá 2. oldal Baja, Szent Imre tér Kiskunféleg

Magyar joganyagok - Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal - alapító okirata, módosítá 2. oldal Baja, Szent Imre tér Kiskunféleg Magyar joganyagok - Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal - alapító okirata, módosítá 1. oldal Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal alapító okirata, módosításokkal egységes szerkezetben 1 Az államháztartásról

Részletesebben

A Békés Megyei Kormányhivatal alapító okirata, módosításokkal egységes szerkezetben

A Békés Megyei Kormányhivatal alapító okirata, módosításokkal egységes szerkezetben HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 2012. évi 57. szám 10697 A Békés Megyei Kormányhivatal alapító okirata, módosításokkal egységes szerkezetben Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (6) bekezdése alapján

Részletesebben

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 11/2014. (XII. 23.) MvM utasítása a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 11/2014. (XII. 23.) MvM utasítása a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2014. évi 65. szám 13731 A Miniszterelnökséget vezető miniszter 11/2014. (XII. 23.) MvM utasítása a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról A fővárosi

Részletesebben

ITT KELL IGÉNYELNI A NYUGDÍJAT

ITT KELL IGÉNYELNI A NYUGDÍJAT ITT KELL IGÉNYELNI A NYUGDÍJAT Nyugdíj iránti igényt az alábbi járási hivatalnál illetve ha a jogszerző már nyugellátásban részesült a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál kell előterjeszteni. Nemzetközi nyugdíjügyekben

Részletesebben

3/2013. (I. 18.) KIM utasítás. a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról 1

3/2013. (I. 18.) KIM utasítás. a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról 1 3/2013. (I. 18.) KIM utasítás a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról 1 A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával

Részletesebben

végrehajtási rendeletei hatálya alá tartozó hatósági ellenőrzésekkel és törvényességi ellenőrzésekkel kapcsolatos ügyekben a fővárosi és megyei

végrehajtási rendeletei hatálya alá tartozó hatósági ellenőrzésekkel és törvényességi ellenőrzésekkel kapcsolatos ügyekben a fővárosi és megyei KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL TATABÁNYAI JÁRÁSI HIVATALÁNAK TEKINTETÉBEN A FELETTES, FELÜGYELETI, TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉST GYAKORLÓ SZERVEK ADATAI TATABÁNYAI

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: KSZ-2/866/27/2019. Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján a Nógrád Megyei Kormányhivatal alapító okiratát

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 28/2017. (IX.27.) önkormányzati rendelete

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 28/2017. (IX.27.) önkormányzati rendelete 1 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 28/2017. (IX.27.) önkormányzati rendelete Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 19/2015. (V. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 39/2016. (XII. 30.) MvM utasítása a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 39/2016. (XII. 30.) MvM utasítása a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról 6478 I. Utasítások A Miniszterelnökséget vezető miniszter 39/2016. (XII. 30.) MvM utasítása a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról A fővárosi és megyei kormányhivatalokról,

Részletesebben

2015. április 1-től. Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei

2015. április 1-től. Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL 2800 Tatabánya, Bárdos László u. 2. Telefon: 34/515-100, Fax: 34/515-109, E-mail: hivatal@kemkh.hu Honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/komarom-esztergom Kormányablakok

Részletesebben

3/2013. (I. 18.) KIM utasítás. a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról

3/2013. (I. 18.) KIM utasítás. a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról 3/2013. (I. 18.) KIM utasítás a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával

Részletesebben

7/2015. (III. 31.) MvM utasítás. a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról 1

7/2015. (III. 31.) MvM utasítás. a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról 1 Hatály: 2016.V.3. - 7/2015. (III. 31.) MvM utasítás a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról 1 A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei

Részletesebben

Regionális gazdaságtan Járások szerepe a területi (regionális) gazdaságtanban

Regionális gazdaságtan Járások szerepe a területi (regionális) gazdaságtanban Regionális gazdaságtan Járások szerepe a területi (regionális) gazdaságtanban Urbánné Malomsoki Mónika SZIE GTK Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet Urbanne.monika@gtk.szie.hu Közigazgatási

Részletesebben

N Y Í R E G Y H Á Z A M E G Y E I J O G Ú V Á R O S T e l e p ü l é s r e n d e z é s i e s z k ö z e i n e k m ó d o s í t á s a

N Y Í R E G Y H Á Z A M E G Y E I J O G Ú V Á R O S T e l e p ü l é s r e n d e z é s i e s z k ö z e i n e k m ó d o s í t á s a N Y Í R E G Y H Á Z A M E G Y E I J O G Ú V Á R O S T e l e p ü l é s r e n d e z é s i e s z k ö z e i n e k m ó d o s í t á s a - 2017 - A 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 42/A. -a szerinti állami főépítészi

Részletesebben

2. oldal Paksi Körzeti Földhivatal 7030 Paks, Szentháromság tér Tolna Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási

2. oldal Paksi Körzeti Földhivatal 7030 Paks, Szentháromság tér Tolna Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási 1. oldal Tolna Megyei Kormányhivatal alapító okirata, módosításokkal egységes szerkezetben 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (6) bekezdése alapján a Tolna Megyei Kormányhivatal alapító

Részletesebben

A KÖZIGAZGATÁS- ÉS KÖZSZOLGÁLTATÁS- FEJLESZTÉSI STRATÉGIA BEMUTATÁSA

A KÖZIGAZGATÁS- ÉS KÖZSZOLGÁLTATÁS- FEJLESZTÉSI STRATÉGIA BEMUTATÁSA ÁROP-1.1.20-2012-2012-0001 Önkormányzati fejlesztések figyelemmel kísérése kiemelt projekt A KÖZIGAZGATÁS- ÉS KÖZSZOLGÁLTATÁS- FEJLESZTÉSI STRATÉGIA BEMUTATÁSA Palich Etelka Miniszterelnökség, területi

Részletesebben

2. oldal A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal alaptevékenységét a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet, val

2. oldal A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal alaptevékenységét a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet, val 1. oldal Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal alapító okirata 1 Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2) bekezdése alapján a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal alapító okiratát (a továbbiakban:

Részletesebben

Magyar joganyagok - Somogy Megyei Kormányhivatal - alapító okirata, módosításokk 2. oldal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazga

Magyar joganyagok - Somogy Megyei Kormányhivatal - alapító okirata, módosításokk 2. oldal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazga Magyar joganyagok - Somogy Megyei Kormányhivatal - alapító okirata, módosításokk 1. oldal Somogy Megyei Kormányhivatal alapító okirata, módosításokkal egységes szerkezetben 1 Az államháztartásról szóló

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 16. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 16. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 16. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2015. március 31., kedd Tartalomjegyzék I. Utasítások 7/2015. (III. 31.) MvM utasítás a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési

Részletesebben

A közigazgatási és igazságügyi miniszter 3/2013. (I. 18.) KIM utasítása a fõvárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és mûködési szabályzatáról

A közigazgatási és igazságügyi miniszter 3/2013. (I. 18.) KIM utasítása a fõvárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és mûködési szabályzatáról H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2013. évi 3. szám 363 A közigazgatási és igazságügyi miniszter 3/2013. (I. 18.) KIM utasítása a fõvárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és mûködési szabályzatáról

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 17. (1) bekezdése szerint létrehozott fővárosi államigazgatási kollégium

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: KSZ-2/28/13/2018. Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 8/A. -a alapján a Csongrád Megyei Kormányhivatal alapító okiratát

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: KSZ-2/28/5/2018. Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 8/A. -a alapján a Baranya Megyei Kormányhivatal alapító okiratát a

Részletesebben

Magyar joganyagok - 78/2015. (III. 31.) Korm. rendelet - a környezetvédelmi és termé 2. oldal Környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés vizsgála

Magyar joganyagok - 78/2015. (III. 31.) Korm. rendelet - a környezetvédelmi és termé 2. oldal Környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés vizsgála Magyar joganyagok - 78/2015. (III. 31.) Korm. rendelet - a környezetvédelmi és termé 1. oldal 78/2015. (III. 31.) Korm. rendelet a környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés vizsgálatával kapcsolatos

Részletesebben

A járások működését szabályozza:

A járások működését szabályozza: A Martonvásári Járási Hivatal alaptevékenysége, feladat- és hatásköre 1. A Martonvásári Járási Hivatal Törzshivatalának feladat- és hatáskörét, alaptevékenységét meghatározó a szervre vonatkozó alapvető

Részletesebben

3/2013. (I. 18.) KIM utasítás

3/2013. (I. 18.) KIM utasítás 1. oldal 3/2013. (I. 18.) KIM utasítás a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról 1 A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok

Részletesebben

Magyar joganyagok - Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal - alapító okirat 2. oldal 4900 Fehérgyarmat, Tömöttvár utca Kisvárdai Körz

Magyar joganyagok - Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal - alapító okirat 2. oldal 4900 Fehérgyarmat, Tömöttvár utca Kisvárdai Körz Magyar joganyagok - Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal - alapító okirat 1. oldal Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal alapító okirata, módosításokkal egységes szerkezetben 1 Az államháztartásról

Részletesebben

FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály

FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály Cím: 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9. Telefon: (22) 514-761 Fax: (22) 526-942, 526-905 E-mail: szervezes@fejer.gov.hu

Részletesebben

Magyar joganyagok - Veszprém Megyei Kormányhivatal - alapító okirata, módosítások 2. oldal Ajkai Körzeti Földhivatal 8400 Ajka, Eötvös u

Magyar joganyagok - Veszprém Megyei Kormányhivatal - alapító okirata, módosítások 2. oldal Ajkai Körzeti Földhivatal 8400 Ajka, Eötvös u Magyar joganyagok - Veszprém Megyei Kormányhivatal - alapító okirata, módosítások 1. oldal Veszprém Megyei Kormányhivatal alapító okirata, módosításokkal egységes szerkezetben 1 Az államháztartásról szóló

Részletesebben

2015. április 1-től. Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei

2015. április 1-től. Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL 2800 Tatabánya, Bárdos László u. 2. Telefon: 34/515-100, Fax: 34/515-109, E-mail: hivatal@kemkh.hu Honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/komarom-esztergom Kormányablakok

Részletesebben

Magyar joganyagok - Vas Megyei Kormányhivatal - alapító okirata, módosításokkal eg 2. oldal 9500 Celldömölk, Dr. Géfin Lajos tér Celldömölki

Magyar joganyagok - Vas Megyei Kormányhivatal - alapító okirata, módosításokkal eg 2. oldal 9500 Celldömölk, Dr. Géfin Lajos tér Celldömölki Magyar joganyagok - Vas Megyei Kormányhivatal - alapító okirata, módosításokkal eg 1. oldal Vas Megyei Kormányhivatal alapító okirata, módosításokkal egységes szerkezetben 1 Az államháztartásról szóló

Részletesebben

Magyar joganyagok - Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal - alapító okirata, m 2. oldal 2500 Esztergom, Rudnay S. tér Komárom-Esztergom Megy

Magyar joganyagok - Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal - alapító okirata, m 2. oldal 2500 Esztergom, Rudnay S. tér Komárom-Esztergom Megy Magyar joganyagok - Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal - alapító okirata, m 1. oldal Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal alapító okirata, módosításokkal egységes szerkezetben 1 Az államháztartásról

Részletesebben

A közigazgatási és igazságügyi miniszter 3/2013. (I. 18.) KIM utasítása a fõvárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és mûködési szabályzatáról

A közigazgatási és igazságügyi miniszter 3/2013. (I. 18.) KIM utasítása a fõvárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és mûködési szabályzatáról HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 2013. évi 3. szám 363 A közigazgatási és igazságügyi miniszter 3/2013. (I. 18.) KIM utasítása a fõvárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és mûködési szabályzatáról A fõvárosi és

Részletesebben

A Csongrád Megyei Kormányhivatal alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

A Csongrád Megyei Kormányhivatal alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2012. évi 19. szám 3095 A Csongrád Megyei Kormányhivatal alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8.

Részletesebben

Beépítésre nem szánt különleges megújuló energia-hasznosítási területek 18/A.

Beépítésre nem szánt különleges megújuló energia-hasznosítási területek 18/A. R E N D E L E T I J A V A S L A T Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2018. (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE ÖTVÖSKÓNYI KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ 7/2000. (VII. 31.) ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

N Y Í R E G Y H Á Z A M E G Y E I J O G Ú V Á R O S T e l e p ü l é s r e n d e z é s i e s z k ö z e i n e k m ó d o s í t á s a

N Y Í R E G Y H Á Z A M E G Y E I J O G Ú V Á R O S T e l e p ü l é s r e n d e z é s i e s z k ö z e i n e k m ó d o s í t á s a N Y Í R E G Y H Á Z A M E G Y E I J O G Ú V Á R O S T e l e p ü l é s r e n d e z é s i e s z k ö z e i n e k m ó d o s í t á s a - 2017 - A 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 42. -a szerinti tárgyalásos

Részletesebben

SERÉNYFALVA KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015.(XII.18.) önkormányzati rendelete

SERÉNYFALVA KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015.(XII.18.) önkormányzati rendelete SERÉNYFALVA KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015.(XII.18.) önkormányzati rendelete A Helyi Építési Szabályzatról szóló 3/2007.(III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról SERÉNYFALVA KÖZSÉG

Részletesebben

Nyilvántartási szám: 1/2016. (IV.18.) A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal ÜGYRENDJE. Győr, április 18.

Nyilvántartási szám: 1/2016. (IV.18.) A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal ÜGYRENDJE. Győr, április 18. Nyilvántartási szám: 1/2016. (IV.18.) A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal ÜGYRENDJE Győr, 2016. április 18. A fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2015.

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 28/2015.(X.29.) sz. önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 23/2010. (VIII.26.) sz. rendelettel módosított 11/2005. (IV.14.) számú

Részletesebben

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal alapító okirata, módosításokkal egységes szerkezetben

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal alapító okirata, módosításokkal egységes szerkezetben 10740 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2012. évi 57. szám A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal alapító okirata, módosításokkal egységes szerkezetben Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

Előterjesztést készítette: Hegyesi Róbert vezető tanácsos. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztést készítette: Hegyesi Róbert vezető tanácsos. Tisztelt Képviselő-testület! Füzesgyarmat Város Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: polgarmesterihivatal@füzesgyarmat.hu ELŐTERJESZTÉS Füzesgyarmat V áros Önkormányzat

Részletesebben

Magyar joganyagok - 23/2018. (II. 20.) Korm. rendelet - munkahelyteremtő beruházá 2. oldal 3. Budapest közigazgatási területén Budapest közig

Magyar joganyagok - 23/2018. (II. 20.) Korm. rendelet - munkahelyteremtő beruházá 2. oldal 3. Budapest közigazgatási területén Budapest közig Magyar joganyagok - 23/2018. (II. 20.) Korm. rendelet - munkahelyteremtő beruházá 1. oldal 23/2018. (II. 20.) Korm. rendelet munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági

Részletesebben

tárgy: településtervező munkatárs: aláírás: szakképzettség: tervlap megnevezése: okl. építészmérnök okl. urbanisztikai szakm. okl.

tárgy: településtervező munkatárs: aláírás: szakképzettség: tervlap megnevezése: okl. építészmérnök okl. urbanisztikai szakm. okl. Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2017. (III. 27.) számú önkormányzati rendelete a Jászladány Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) és Szabályozási tervéről szóló 21/2008.

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYRENDELET TERVEZETE

MÓDOSÍTOTT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYRENDELET TERVEZETE MÓDOSÍTOTT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYRENDELET TERVEZETE MAKÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2018. (...) önkormányzati rendelete Makó Város Önkormányzati Képviselő-testületének Makó Város Önkormányzata

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYRENDELET TERVEZETE MAKÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2018. (V.31.)

MÓDOSÍTOTT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYRENDELET TERVEZETE MAKÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2018. (V.31.) MÓDOSÍTOTT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYRENDELET TERVEZETE MAKÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2018. (V.31.) önkormányzati rendelete Makó Város Önkormányzati Képviselő-testületének Makó Város Önkormányzata

Részletesebben

a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról

a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról 3/2013. (I. 18.) KIM utasítás Hatályos: 2013.01.20 - Jogszabálykereső Szolgáltatja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 3/2013. (I. 18.) KIM utasítás a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 65. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 65. szám MAGYAR KÖZLÖNY 65. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. május 6., kedd Tartalomjegyzék 149/2014. (V. 6.) Korm. rendelet Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)

Részletesebben

2. oldal és Működ (2) A Szabályzat 49. (1) bekezdés t) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (A költségvetésért felelős helyettes államtitkár) t

2. oldal és Működ (2) A Szabályzat 49. (1) bekezdés t) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (A költségvetésért felelős helyettes államtitkár) t 1. oldal és Működ 7/2016. (VI. 8.) NGM utasítás a Nemzetgazdasági Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (I. 21.) NGM utasítás módosításáról1 A központi államigazgatási szervekről,

Részletesebben

Magyar joganyagok - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal - alapító okirata 2. oldal Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Földhivata

Magyar joganyagok - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal - alapító okirata 2. oldal Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Földhivata Magyar joganyagok - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal - alapító okirata 1. oldal Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal alapító okirata, módosításokkal egységes szerkezetben 1 Az államháztartásról

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/ Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/343-279 Sz.: 3/2015. JÁSZÁGÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG, BÉCSI ÚT TEL.: FAX.:

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG, BÉCSI ÚT TEL.: FAX.: DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG, BÉCSI ÚT 79-81. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU ELŐTERJESZTÉS Dorog Város Képviselő-testületének 2016. december 15-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

(1) Az Ör. 1.sz. melléklete MAKÓ SZABÁLYOZÁSI TERV JELMAGYARÁZATA 2. Vonalas és pontjellegű szabályozási elemek pontja kiegészül az alábbiakkal:

(1) Az Ör. 1.sz. melléklete MAKÓ SZABÁLYOZÁSI TERV JELMAGYARÁZATA 2. Vonalas és pontjellegű szabályozási elemek pontja kiegészül az alábbiakkal: MAKÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2017. (VIII.18.) önkormányzati rendelete Makó Város Önkormányzati Képviselő-testületének Makó Város Önkormányzata Helyi Építési Szabályzatáról szóló 17/2006.(VII.13.)

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 1

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 1 1 Magyarország Kormánya az Erzsébet-programról szóló 2012. évi CIII. törvényben (a továbbiakban: Erzsébet Törvény) meghatározott közfeladatokkal összhangban elkötelezett azok magas szakmai színvonalon

Részletesebben

Magyar joganyagok - Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal - alapító okirata, módosítás 2. oldal Hajdúböszörményi Kerületi Állategészségügyi és Élel

Magyar joganyagok - Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal - alapító okirata, módosítás 2. oldal Hajdúböszörményi Kerületi Állategészségügyi és Élel Magyar joganyagok - Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal - alapító okirata, módosítás 1. oldal Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal alapító okirata, módosításokkal egységes szerkezetben 1 Az államháztartásról

Részletesebben

Tompa Településrendezési eszközeinek (Településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat) módosítása

Tompa Településrendezési eszközeinek (Településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat) módosítása É P Í T É S Z M Ű H E L Y K F T 6000. Kecskemét, Wesselényi u. 1. Telefon, fax: 76/ 482 916 Levélcím: 6001 Kecskemét Pf 486. E-mail: epitmuh@t-online.hu Tervező: Szilberhorn Erzsébet TT1/É-03-0105 E-mail:

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: KSZ-2/28/15/2018. Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 8/A. -a alapján a Fejér Megyei Kormányhivatal alapító okiratát a következők

Részletesebben

TERVEZET. (4) Az R. 1. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép. (5) Az R. 2. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

TERVEZET. (4) Az R. 1. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép. (5) Az R. 2. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép. A Kormány /2013. (..) Korm. rendelete az egyes nagyberuházásokkal összefüggő közigazgatási ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló kormányrendeletek módosításáról A Kormány a nemzetgazdasági

Részletesebben

* a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 13. figyelembevételével

* a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 13. figyelembevételével Sorszá m 2018. január 30. napjai állapot A Baranya Megyei Kormányhivatalt érintő külső k* 2017. évben A szervezeti egység megnevezése A külső ellenőrzés tárgya, témája A külső ellenőrzés időpontja A külső

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2017. február 15., szerda Tartalomjegyzék 33/2017. (II. 15.) Korm. rendelet A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális,

Részletesebben

KIVONAT. 2.) A módosításhoz érkezett észrevételeket a határozat melléklete alapján a tervdokumentációban át kell vezetni.

KIVONAT. 2.) A módosításhoz érkezett észrevételeket a határozat melléklete alapján a tervdokumentációban át kell vezetni. KIVONAT Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. augusztus 10-én tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. 108/2016. (VIII. 10.) Kth. számú határozat Tárgy: Véleményezési eljárás

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról HATÁROZAT-TERVEZET Felsőlajos Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

LENTI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETEK AZ EGYEZTETÉSI ELJÁRÁS DOKUMENTÁCIÓI

LENTI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETEK AZ EGYEZTETÉSI ELJÁRÁS DOKUMENTÁCIÓI LENTI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETEK AZ EGYEZTETÉSI ELJÁRÁS DOKUMENTÁCIÓI VÉLEMÉMYEZÉSI SZAKASZ (314/2012. (XI.8.) KORM. RENDELET 38.

Részletesebben

2. Hatályát veszti a 38/2005. (XII. 6.) önkormányzati rendelet 5. melléklet T3.2. táblázatának 10. sora. Michl József polgármester

2. Hatályát veszti a 38/2005. (XII. 6.) önkormányzati rendelet 5. melléklet T3.2. táblázatának 10. sora. Michl József polgármester Tata Város Képviselő-testületének 13/2018. (V.30.) önkormányzati rendelete Tata Építési Szabályzatáról szóló 38/2005. (XII.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Edelény Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2017. (.) önkormányzati rendelete

Edelény Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2017. (.) önkormányzati rendelete Edelény Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2017. (.) önkormányzati rendelete A Helyi Építési Szabályzatról szóló 34/2003. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról Edelény Város Önkormányzat

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. u. 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó Krt. 52. II/5.

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. u. 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó Krt. 52. II/5. Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. u. 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó Krt. 52. II/5. Sz.: 1/ 2017. BESENYSZÖG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1/2008. (II. 04.) számú

Részletesebben

Magyar joganyagok - Zala Megyei Kormányhivatal - alapító okirata, módosításokkal e 2. oldal Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja, 89

Magyar joganyagok - Zala Megyei Kormányhivatal - alapító okirata, módosításokkal e 2. oldal Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja, 89 Magyar joganyagok - Zala Megyei Kormányhivatal - alapító okirata, módosításokkal e 1. oldal Zala Megyei Kormányhivatal alapító okirata, módosításokkal egységes szerkezetben 1 Az államháztartásról szóló

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2010. évi 12. szám 2010. május 31. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 22/2010. (V. 31.) Ö.r. Az Önkormányzat

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 18.Az állami szociálpolitika rendszere, a szociális ellátások típusai. Az állami és az önkormányzati szociális feladatok /A szociálpolitika fogalma/ Ferge Zsuzsa megfogalmazásában a szociálpolitika a társadalmi

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s Bordány Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének február 15-i ü l é s é r e

E l ő t e r j e s z t é s Bordány Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének február 15-i ü l é s é r e E l ő t e r j e s z t é s Bordány Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének 2018. február 15-i ü l é s é r e Településrendezési eszközök módosítása Tisztelt Képviselő-testület A testület döntése értelmében

Részletesebben

Magyar joganyagok - 30/2016. (XI. 15.) MvM rendelet - az állami tisztviselők kiemelt 2. oldal (2) Ha a kiemelt ügyintézői osztályba sorolt állami tisz

Magyar joganyagok - 30/2016. (XI. 15.) MvM rendelet - az állami tisztviselők kiemelt 2. oldal (2) Ha a kiemelt ügyintézői osztályba sorolt állami tisz Magyar joganyagok - 30/2016. (XI. 15.) MvM rendelet - az állami tisztviselők kiemelt 1. oldal 30/2016. (XI. 15.) MvM rendelet az állami tisztviselők kiemelt ügyintézői osztályba sorolásáról, az állami

Részletesebben

TERVEZET. Az emberi erőforrások minisztere. /2015. ( ) EMMI rendelete

TERVEZET. Az emberi erőforrások minisztere. /2015. ( ) EMMI rendelete TERVEZET Az emberi erőforrások minisztere /2015. ( ) EMMI rendelete egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az egészségügyi ágazat háttérintézményei és a fővárosi és megyei kormányhivatalok

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2018. (XI.29.)

MAKÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2018. (XI.29.) MAKÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2018. (XI.29.) önkormányzati rendelete Makó Város Önkormányzati Képviselő-testületének Makó Város Önkormányzata Helyi Építési Szabályzatáról szóló 17/2006.(VII.13.)

Részletesebben

MUNKAANYAG EZ A MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

MUNKAANYAG EZ A MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Szám: NFGM/ / /2008 MUNKAANYAG közigazgatási egyeztetésre (visszamutatásra) a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági ban, továbbá a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter

Részletesebben

4. melléklet a 24/2015. (IV. 28.) MvM rendelethez. Közreműködő bevonására vonatkozó magánokirat adattartalma

4. melléklet a 24/2015. (IV. 28.) MvM rendelethez. Közreműködő bevonására vonatkozó magánokirat adattartalma M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 59. szám 5479 4. melléklet a 24/2015. (IV. 28.) MvM rendelethez Közreműködő bevonására vonatkozó magánokirat adattartalma 1. A családtámogatási ellátásban részesülő

Részletesebben

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2017. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2017. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2017. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete a Balkány város szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 3/2009. (II. 6.) önkormányzati

Részletesebben

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel Helyi építési szabályzat

Részletesebben

TOKAJ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK KÉSZÍTÉSE

TOKAJ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK KÉSZÍTÉSE TOKAJ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK KÉSZÍTÉSE ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ TELJES ELJÁRÁS Készült a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 37. alapján. 2017. február TARTALOMJEGYZÉK ALÁÍRÓLAP...

Részletesebben

Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról

Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról A tervezet a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő azon miniszteri

Részletesebben