Mit nyújt Önnek a Fõmterv?

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mit nyújt Önnek a Fõmterv?"

Átírás

1

2

3 Mit nyújt Önnek a Fõmterv? Tradicionális múlt, kialakult cégkultúra, széles referencia háttér. Komplex gondolkodás, a fejlesztési folyamat egészének átlátása, menedzselése. Rutinos, felkészült szakembergárda valamennyi szakterületen. Innováció és megújulási készség, szakmai tudományos eredmények széles skálája. Fejlett technikai felszereltség, magas szintû informatikai háttér. Együttmûködõ társszervezetek és alvállalkozók tág körének mozgósítása, összefogása. Stabil szervezeti, mûködési forma, évtizede együtt dolgozó vezetõgárda. Biztonságos gazdasági, pénzügyi garanciális és jótállási háttér. Szakma-társadalmi beágyazódás, részvétel szakmai szervezetek vezetésében. Kiterjedt üzleti, piaci, partneri kapcsolatok, társadalmi ismertség.

4 60 éves a Fõmterv Gyorsan és folyamatosan változik körülöttünk a világ, nagy múltú vállalatok tûnnek el hirtelen, majd frissen alakult cégek pályája ível fel. Néhányuk tartósan megveti a lábát a világban, néhányuk hamarosan el is tûnik. Átalakul a gazdasági, társadalmi rend, átalakulnak a vállalkozások, s mindezen eseményektõl a szakmánk sem mentes. Ilyen viszonyok dacára lettünk mi FÕMTERV 60 évesek, átélve sorsfordító történelmi eseményeket, gazdasági rendszerváltozást, sok-sok nehézséget. Mindeközben céljaink változatlanok, hogy a mélyépítési tervezés területén kiemelkedõt nyújtva, szolgáljuk az ország, a fõváros, s a vidék infrastrukturális fejlõdését, a gazdaság fellendítését, a környezetünk javítását, s megbízóink érdekeit. Eközben persze biztosítsuk dolgozóink, a FÕMTERV -esek szakmai érvényesülését és kenyérkeresetét. A gazdasági, piaci, politikai környezet átalakulása persze ránk is folyama - tosan hatással van, s ennek csak úgy tudunk megfelelni, ha mi is folyamatosan változunk, de mindeközben meg kívánjuk õrizni mindazon értékek állandóságát, melyet elõdeink hagytak ránk, s aminek a fennmaradásunkat is köszönhetjük. A FÕMTERV 60 évéhez sokan tették hozzá mérnöki szaktudásokat, megterveztek, megvalósítottak számtalan mûvet, melyek többsége ma is szolgálja a fõváros, az ország lakosságát. Kiváló alapot, jó iskolát teremtettek, s mindig a szakma élvonalába tartoztak elõdeink, függetlenül attól, hogy az egyes korszakokban, hogyan jutalmazták munkájukat, milyen elismertségben volt részük. A 60 év alatt mérnök generációk váltották egymást, s a kezdetekre már csak néhány papír és a szájhagyomány utal, de elõdeink munkájának hatása a mai napig él, átörökítve megõrzõdött, folyamatosan átvéve tõlük a tudást, a munka szeretetét, a közösségben, a munkatársakban való bizalmat, s a FÕMTERV iránti elkötelezettséget. Büszkék lehetünk és vagyunk a jelenünkre is, hiszen megõriztük a FÕMTERV folyamatosságát, részesei vagyunk a legjelentõsebb munkáknak, s jelen vagyunk az ország egészében, de a határokon túl is, minden mélyépítési szak - területen. Komplexen vállaljuk a tervezési feladatokat, s így meg tudunk felelni minden elvárásnak a legkisebb munkáktól a legnagyobbakig, kiterjedve az elõkészítés és a tervezés valamennyi lépcsõjére. A tervezés mellett számos szakmai szervezetben mûködünk, és hangoztatjuk az alkotó építõ közösség szakmai véleményének, a mérnöki szaktudásnak a fontosságát. Megbízóink köre kiterjed az állami szervezetektõl, az önkormányzatokon és a közüzemi szolgáltatókon át, a magánszféráig. Ez a füzet csak egy kis ízelítõt tud adni számtalan tervezési feladat ra kiterjedõ teljes tevékenységünkrõl, bemutatva, hogy mire vagyunk képesek, és bizonyítva sokrétûségünket. Azon dolgozunk, hogy a FÕMTERV teljes szaktudásával, szakmai elkötelezettségével, változatlanul álljon a jövõben is rendelkezésre, minden megrendelõje számára. Schulek János elnök-vezérigazgató

5 A Fõmterv története A FÕMTERV-et akkor még FÖMTI, tehát a Fõvárosi Mélyépítési Tervezõ Iroda névvel Budapest Fõváros Tanácsa alapította december 19-én. Az Alapító, a Vállalat tevékenységi körét az alábbiakban határozta meg: Városi jellegû települések létesítéséhez és fenntartásához szükséges valamennyi mélyépítési munka távlati fejlesztési és mûszaki (kiviteli) tervezése, beleértve a szükséges mûszaki és gazdasági feltárások, kiinduló adatok, valamint elõtervezési mûveletek kidolgozását. Az '50-es évek a vállalati struktúra felépítésének, a cég profil kialakításának és szakmai kihívásként Bu da pest újjáépítésének a korszaka. Ekkor még minden kialakulatlan és bizonytalan, a mûködési körül mények gyakran változnak, a felsõ irányítás köz - vetlen. Az közötti évtizedek a nagy infrastruktúra fejlesztések évei: új lakótelepek, utak, hidak, aluljárók, metróvonalak épültek. A szakmát a tervezõi kapacitáshiány, a tervezõ vállalatok egymás közötti viszonyát a munkamegosztás jellemezte. A vállalat akkori vezetõi a FÕMTERV-et idõtálló értékeket hordozó közösséggé formálták, megte rem tve alapjait egy felkészült, komplex szemléletû, Budapest fejlõdése iránt elkötelezett alkotógárda létrejöttének és tartós együttmaradásának. A város közlekedési- és közterületeinek újjáformálása, kie melkedõ jelentõségû közmû létesítmények, hidak, mûtárgyak sorának megépülése õrzi a FÕMTERV '70-es, '80-as években végzett szakmai munkáját. Az 1980-as évek közepétõl a fõvárosi beruházások stagnáltak, következményeként a vállalatnál az év tized végére mûködési nehézségek jelei mutatkoztak. Ez az idõszak a nagy állami tervezõ vállalatok megrendülésének idõszaka. A beruházások vissza - fogásával és a nagyvállalatok elbizonytalanodásával párhuzamosan megjelentek a nagy cégekbõl kivált rugalmas kisszervezetek, amelyek újszerû, rugalmas piaci magatartásával a versenyhelyzethez nem szokott nagyvállalatok nehezen tartották a lépést. Az átalakulási folyamat részeként, 1990-ben a vállalat irányítását átveszi a cég mûködésének harmadik vezetõ gárdája. Az elõzõ vezetés példaértékû hozzáállása és együttmûködése mellett, komolyabb konfliktusok nélkül megújult a belsõ szervezet és a belsõ mûködés, mintegy felkészülve a privatizációra és az új cég-formára. A vállalat 1992-ben jogutódként magántulajdonú részvénytársasággá alakult. A részvénytársaság, jogelõdje referencia területét megõrizve bõvítette mûködési körét. Tevékenysége ma már Budapest mellett kiterjed az országos autópálya- és fõúthálózati-, valamint nagyvasúti tervezésekre, térségi- és település fejlesztési tervek, építési tervek készítésére, magánberuházások, ipari- és logisztikai parkok, kereskedelmi központok infrastruktúra tervezésére ban átalakulási folyamat kezdõdött, és két céggé alakult a társaság. A két cég egymással munkamegosztásban és együtt fellépve cégcsoportként mûködik a piacon. A FÕMTERV cégcsoporton belül a FÕMTERV'TT Zrt. feladata a mûködési, piaci, kapcsolati háttérfeltételek biztosítása, míg a FÕMTERV Zrt. feladata az ope - ratív tervezési, mûszaki, termelési munka és kapcsolódó feladatainak végzése. A vállalat létszáma napjainkban közel 300 fõ. Mûködése, megalakulása óta nyereséges. A dina mi ku san fejlesztett technikai háttér mellett forgalma növekszik, tevékenységi köre bõvül. Célja, a jövõ új elvárásai szerint átformált komplex mérnöki szolgáltatások magas színvonalú nyújtása, ehhez a mérnöki munka tradicionális értékeit õrzõ, de a kor új kihívásaira korszerû szemlélettel válaszolni képes magas képzettségû alkotógárda együtt tartása, illetve mûhelymunkájához a szükséges szervezeti, technikai és innovációs feltételek biztosítása.

6

7

8 Úttervezés Hálózati és forgalomtechnikai tervezés Vasúti pályák és berendezések tervezése Városi-, regionális- és országos komplex hálózatok Koncepcionális közlekedéstervezés Forgalmi modellezés, szimuláció Autópályák, gyorsforgalmi utak Belterületi és külterületi közutak Forgalomtechnika, szabályozástechnika Közforgalmú közlekedési hálózatok Komplex vasúti pályák, városi és országos hálózatok Parkolási rendszerek és létesítmények Kerékpárutak, gyalogos- és csillapított zónák Referenciaválogatás a legutóbbi 10 év munkáiból: koncepcionális tervek Budapest közlekedési rendszerének fejlesztési terve A budapesti regionális gyorsvasúti rendszer koncepciója ( S-Bahn koncepció) Budapest városfejlesztési koncepciója Magyarországi eurorégiók fejlesztésének tanulmánya A magyar-szlovák térségi és hálózati vizsgálat, az Ipoly-hidak újjáépítésére A évi budapesti olimpia nagyprojekt Master Planja A évi olimpiai játékok mûszaki megvalósíthatósági tanulmánya Gyõr-Moson-Sopron megye közúti hálózatfejlesztési terve M8 autópálya tanulmányterve Veszprém M3 autópálya tanulmányterve Vásárosnamény országhatár M85 autópálya tanulmányterve Csorna-Pereszteg Kaposvár közlekedésfejlesztési koncepciója Az egységes parkolási rendszer kialakításának stratégiája Budapesten Budapest teherforgalmi stratégiája Magyarország gyorsforgalmi úthálózatának távlati fejlesztési koncepciója Az úthálózat-fejlesztés és a beruházási programok egységes módszertanának kidolgozása

9 Budapest, észak-déli regionális gyorsvasút megvalósíthatósági vizsgálata Budapest, XI. kerület közlekedésfejlesztési terve A Ferihegyi repülõtér közúti és kötöttpályás tömegköz leke dési kapcsolatainak fejlesztése Szentgotthárd város parkolási koncepciója Budapesti útbaigazító rendszer felülvizsgálata Hálózati, kapcsolati és forgalmi alkalmasság növelésének vizsgálata az M0 autóút déli szektorában megvalósulási, építési tervek Budai Fonódó villamoshálózat tervezése 1-3-as villamos meghosszabbítása Budapest, Nagykörút Margit krt. komplex közúti és villamosvonal rekonstrukciója Miskolci villamos korszerûsítése megvalósíthatósági tanulmány készítése Szeged villamoshálózat korszerûsítése, bõvítése engedélyezési és tenderterv készítése MÁV vasútvonal, Szajol - Mezõtúr vonalszakasz tender -terv és kiviteli terv MÁV vasútvonal, Kõbánya Kispert Vecsés vonalszakasz tenderterv és kiviteli terv Budapest Kelenföld Tárnok vasútvonal kiviteli szintû tenderterv Budapest Kelenföld Százhalombatta vonalszakasz engedélyezési terv Gyoma Békéscsaba vonalszakasz korszerûsítése, engedélyezési terv készítése Sopron Szombathely Szentgotthárd vasútvonal korszerûsítése, engedélyezési terv készítése Budapest, 4. sz. metróvonal vonal és alagúttengely kiviteli terve Budapest, 4. sz. metróvonal meghosszabbítás engedélyezési terve II. szakasz Keleti pályaudvar - Bosnyák tér között Budapest, Bartók Béla út komplex felújítása Budapest, 4. sz. metróvonal Etele tér- Baross tér közötti szakasz engedélyezési és tender terve Budapest, Dózsa György út felújítása Budai alsó rakpart rekonstrukciója Budapest belváros Fõ utca komplex rehabilitációja Kálvin tér és Szabadság tér között Magyarországi autópálya szakaszok komplex tervezése: M8 autópálya: Baracs Dunavecse (Dunaújvárosi Duna-híd) M6 autópálya: Dunaújváros - Bátaszék M7 autópálya: Balatonfenyves Sávoly M3 autópálya: Füzesabony Polgár, Nyíregyháza Vásárosnamény M0 autópálya az M1 és M6 autópályák között ISPA-technikai támogatás Budapest Lõkösháza vasúti fõvonal készítésében, engedélyezési és kiviteli terve Vonalszakaszok: Szajol Mezõtúr szakasz Gyoma Békéscsaba szakasz Ferencváros Vecsés szakasz Budapest, Soroksár Auchan és TESCO kereskedelmi center külsõ-belsõ infrastruktúrája Óbudai Auchan külsõ-belsõ infrastruktúrája 2. sz. fõút ISPA 11,5 tonnás burkolaterõsítés 6. sz. fõút budapesti bevezetõ szakasz j. Budaörs Törökbálint összekötõ út Budapest, Haller utca komplex közúti és villamos felújítása Budapest belváros parkolásszabályozása Budapest, BKV Száva villamos kocsiszín felújítása Miskolc villamos áramátalakító létesítési terve

10

11 A Milleniumi földalatti felújítása A Száva kocsiszín felújítása

12 Híd-mûtárgy tervezés Talajmechanikai tervezés Organizáció Közúti, vasúti alul- és felüljárók Gyalogos hidak, gyalogos aluljárók, csarnokok Folyami hidak Föld alatti mûtárgyak, szerkezetek Csarnokok, ipari létesítmények, magasépítési szerkezetek Parkolási létesítmények, mélygarázsok Mûtárgyak felújításának optimalizálása, élettartam tervezés Támfalak, bélésfalak Hagyományos és különleges alapozások Hidak és mûtárgyak szerkezeti vizsgálata Talajmechanikai laboratóriumi munkák, szakvélemények Építési munkák optimalizálása, ütemezése, monitoringja Referenciaválogatás a legutóbbi 10 év munkáiból: Híd-mûtárgy tervezés A Dunaújvárosi Duna-híd engedélyezési-, tender-, kiviteli- és gyártási tervezése Az Aquincumi Duna-híd megvalósíthatósági tanulmány terve A sárvári Rába-híd engedélyezési és kiviteli tervezése A Kvassay Duna-híd engedélyezési és kiviteli terve Az M7-es, M8-as, M0-ás, M6-os és az M3-as autópályák egyes szakaszai alul- és felüljáróinak kiviteli tervei Auchan budaörsi bevásárlóközpont komplex infrastruk- túrájának megvalósítása, generáltervezése, lebonyolítása A záhonyi Tisza-híd felújításának kiviteli terve A lágymányosi Duna-híd kapcsolódó úthálózatán épült mûtárgyak kiviteli terve

13 Budaörs, a Károly Király úti körforgalmi közúti híd tervezése Drávaszabolcs, a Dráva-híd felújítása A Millenniumi földalatti vasút felújítás kiviteli terve Budai várhegy és kõbányai pinceveszély-elhárítási program A zalaszentgróti mûemlék kõhíd felújításának kiviteli terve Budapest 4. sz. metróvonal állomási mûtárgytervei Biatorbágy raktárcsarnok és irodaépület tervezése, lebonyolítás M1, M7 autópályák hídjainak felújítási kiviteli tervei Híd fõvizsgálatok (Margit híd, Szent István Tisza-híd, Szabadság híd) A Móricz Zsigmond körtéri gyalogos aluljáró engedélyezési és kiviteli tervezése A monori vasúti híd és közúti aluljáró engedélyezési, tender és kiviteli tervezése A Szabadság híd felújításának kiviteli tervezése A Petõfi híd felújításának kiviteli tervezése Az Erzsébet téri tervezett Nemzeti Színház mélygarázs alapozások és munkagödör lehatárolások kiviteli tervezése ITG többtámaszúsítható feszített hídgerenda család kifejlesztése Talajmechanikai tervezés Bp. XVIII. kerület csatornázáshoz talajmechanikai szakvélemény A remetehegyi terület csatornázásának talajmechanikai szakvéleménye Autópálya építések talajmechanikai tervezése (M0, M3, M6 M7, M8) MÁV Szajol-Mezõtúr és Gyoma-Békéscsaba vonalak felújításához talajmechanikai szakvélemény 4. sz. metró 1. szakasz "A" ütem talajmechanikai szakvélemény Építési organizáció A 4. sz. metróépítést megelõzõ budai oldal elõrehozott felszíni rendezésének generál organizációja Budapest, X. Kõbányai út és kapcsolódó közmûépítések generál organizációja Budapest, III. Óbuda Auchan áruház telken belüli és kívüli infrastruktúra építés generál organizációja A nagykörúti villamos, Margit körúti vonal korszerûsítésének generál organizációja Biatorbágy, Rozália Park logisztikai központ építésének generál organizációja

14 A Kvassay úti D una-híd felújítása

15

16 Vízellátás és vízgazdálkodás csatornázás, Szennyvízkezelés és tisztítás Gázellátás, hálózati és létesítménytervezés Hõenergetikai ellátás és távfûtés tervezés Energetikai ellátás Közvilágítás és közmûgépészet Kommunális ellátás koncepcionális tervezése Csõhálózatok tervezése, rekonstrukciója Gépészeti berendezések, víztisztítók, gépházak Felszíni vízrendezés Árvízvédelem, mederszabályozás Szivárgók, szivárgórendszerek Csatornarendszerek, átemelõk, gépházak Szennyvíztisztító berendezések Kis-, közepes- és nagynyomású gázvezetékek Kis-, közepes- és nagyfeszültségû elektromos kábelek Közterületi köz- és díszvilágítás Távhõvezetékek, berendezések Ipari, kereskedelmi telephelyek, lakóterületek komplex közmûellátása Települések, régiók (komplex) közmûellátása Referenciaválogatás a legutóbbi 10 év munkáiból: Koncepcionális tervek, elõtervek A fõváros csatornázási és szennyvíztisztítási hosszú távú komplex feladatterve Budapest csapadékviszonyainak feldolgozása és értékelése Dél-pesti szennyvíztisztító telep bõvítése és technológiai korszerûsítése. Megvalósíthatósági tanulmány, vízjogi létesítési engedélyezési terv Észak-budapesti szennyvíztisztító telep bõvítése. Tanulmányterv és megvalósíthatósági tanulmány, vízjogi létesítési engedélyezési terv A települési folyékony hulladék ártalmatlanítása (gyûjtése és kezelése) Budapesten. Tanulmány Budapesti Központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei. Kohéziós Alap pályázati dokumentáció, tenderdokumentációk Budapest szennyvízkezelési programja Budapest csapadékvíz-elvezetésének vizsgálata. Döntés-elõkészítõ tanulmány Budapesti általános csatornázási tervek felülvizsgálata Dél-Buda regionális szennyvízelvezetése és szennyvíz-tisztítása A fõváros elsõrendû árvízvédelmi fõvédvonalának vizsgálataaz ártéri területek hasznosítására A soproni régió csatornázási és szennyvíztisztítási programja Nyíregyháza és agglomerációjának csatornázási és szennyvíz-tisztítási programja Erdõtelek szennyvízelvezetése és -tisztítása Kunszentmiklós szennyvízelvezetése és -tisztítása Dél-Alföld (Békés megye, Bács-Kiskun megye) ivóvíz minõségjavító program Észak-Alföld (Jász-Nagykun-Szolnok megye) ivóvíz minõségjavító program Érd, Diósd, Tárnok szennyvízelvezetése

17 Dubicsányi kisvízerõmû a Sajón Vilmány-Zsujta kisvízerõmû a Hernádon Budapest teljes körû csatornázása program A távhõellátás jelene és jövõje Budapesten A budapesti köz- és díszvilágítás távlati terve A Kõérberki lakópark energiaközpontja Megvalósulási, építési tervek Budapest, Kõérberki lakópark külsõ és belsõ közmûellátása Budapest, Kispesti Erõmûvet ellátó 40 bar nyomású gázelosztó vezeték Százhalombatta - Pilisvörösvár DN 800 PN63 földgázszállítóvezeték M6 autópálya (Dunaújváros Paks, Szekszárd Bátaszék) vízépítés M7 autópálya (Balatonfenyves Sávoly) közmûvek, vízrendezés, útvíztelenítés M8 autópálya közmûvek, vízrendezés, útvíztelenítés Budapest, Pók utcai szivattyútelep Budapest, ferencvárosi szivattyútelep szenny- és csapadékvíz oldala Budapest, budai Duna-parti fõgyûjtõ Budapest Szíve program I. ütem reprezentatív kaputérség közmûellátása Budapest, Fõutca program közmûellátás Budapest, Danubio lakópark közmûellátása Budapest, Sasad Liget lakópark közmûellátása Szováta (Románia) szennyvízelvezetése és -tisztítása, ivóvízellátása Motru (Románia) vízellátása Marosvásárhely (Románia) csatornahálózat rekonstrukció Gyõr, új Mosoni Duna-híd távfûtõvezeték Budapesti 4. metróvonal I. szakasz állomások belsõ beépítése Budapest, Csarnok téri alállomás - Erzsébetváros alállomás között 120 kv-os kábelrekonstrukció Budapest, Csarnok téri alállomás 10 kv-os kábelrekonstrukció Budapest, Szabadság híd és Kiskörút közvilágítás Szabadság hídi 2x2 DN 600 vízvezeték rekonstrukció Budapest, Dandár u. Thaly K. u. Szigony u. Baross u. gyûjtõcsatorna Budapest, Andrássy úti gyûjtõcsatorna Budapest, Ajtósi Dürer sori gyûjtõcsatorna

18

19

20 A Fõmterv Zrt. igazgatósága SCHULEK JÁNOS elnök-vezérigazgató (36-1) KESZTHELYI TIBOR vezérigazgató-helyettes, közlekedéstervezési igazgató (36-1) SALI EMIL közmûtervezési igazgató (36-1) HORVÁTH ADRIÁN szerkezettervezési igazgató (36-1) PELLÉNÉ PACZOLAY KATALIN marketing-humánpolitikai igazgató (36-1) BÉRCZES MIKLÓS informatikai igazgató (36-1) BEBESY LÁSZLÓ irodavezetõ (36-1) JANCSÓ BÉLA irodavezetõ (36-1) NÉMETH TAMÁS irodavezetõ (36-1) TAKÁCS MIKLÓS irodavezetõ (36-1) DR. FEKETE ANDRÁS jogtanácsos (36-1) A Fõmterv tt Zrt. igazgatósága PELLÉNÉ PACZOLAY KATALIN elnök-igazgató (36-1) BERTÓTY JULIANNA gazdasági igazgató (36-1) SALI EMIL mûszaki igazgató (36-1) SCHULEK JÁNOS (36-1) BEBESY LÁSZLÓ (36-1) HORVÁTH ADRIÁN (36-1) KESZTHELYI TIBOR (36-1) Önálló szervezeti egységek ÚTTERVEZÉSI IRODA Matuzné Harasta Mónika irodavezetõ (36-1) FORGALOMTECHNIKA IRODA Takács Miklós irodavezetõ (36-1) VASÚT-FELSÕVEZETÉK TERVEZÉSI IRODA Mangel János irodavezetõ (36-1) HÍD- ÉS SZERKEZETTERVEZÉSI IRODA Németh Tamás irodavezetõ (36-1) VÍZGAZDÁLKODÁSI ÉS GÁZELLÁTÁSI IRODA Jancsó Béla irodavezetõ (36-1) CSATORNÁZÁSI ÉS VÍZÉPÍTÉSI IRODA Szalay Ákos irodavezetõ (36-1) KOMPLEX KÖZMÛ IRODA Bebesy László irodavezetõ (36-1) VILLAMOS ÉS GÉPÉSZ IRODA Kovács László irodavezetõ (36-1) GEOTECHNIKA IRODA Dr. Unger Zoltán irodavezetõ (36-1) SZÁMVITEL ÉS KÖZGAZDASÁG Brückner Özséb gazdasági igazgató (36-1) BERUHÁZÁSI OSZTÁLY Király Zoltán osztályvezetõ (36-1) INFORMATIKA Miklósfalvi László egységvezetõ (36-1) ORGANIZÁCIÓ Fischer Antal egységvezetõ (36-1) PROJEKT ELÕKÉSZÍTÉSI IRODA (36-1)

21 FÕMTERV Mérnöki Tervezõ Zrt. FÕMTERV TT Fõvárosi Mérnöki Tervezõ és Tanácsadó Zrt Budapest Lövõház u. 37. Telefon: Fax: Web: www. fomterv.hu Összeállította: Pelléné Paczolay Katalin elnök-igazgató Felelõs kiadó: Schulek János elnök-vezérigazgató Fotó: Szikszay Ágnes, László János

2007. május VI. évfolyam FÕMTERV

2007. május VI. évfolyam FÕMTERV 2007. május VI. évfolyam FÕMTERV A francia mondás úgy véli, hogy elmenni annyi, mint egy kicsit meghalni. Én inkább azt hiszem, hogy valahová megérkezni az igazi halál. Hiszen, ha az ember megérkezett,

Részletesebben

Két évtized. A VILL-KORR Hungária Kft. története

Két évtized. A VILL-KORR Hungária Kft. története Két évtized A VILL-KORR Hungária Kft. története 1990-2010 Két évtized A VILL-KORR Hungária Kft. története 1990-2010 1 Tartalom Köszöntő...5 A kezdetek...6 Sínen a vállalkozás...9 Meghatározóvá válni az

Részletesebben

Vital Pro Kft. 1082 Budapest, Üllői út 66a. Tel.: 210-0827 Fax: 785-5176 www.vitalpro.hu

Vital Pro Kft. 1082 Budapest, Üllői út 66a. Tel.: 210-0827 Fax: 785-5176 www.vitalpro.hu BUDAPEST, III. KER. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA II. KÖTET - STRATÉGIA, ANTISZEGREGÁCIÓS TERV DÓM ÉPÍTÉSZMŰTEREM KFT. 1052 Budapest, Régiposta u. 5. V/2. Tel.: 235-0814 Fax: 235-0815

Részletesebben

NAGYPROJEKTEK BUDAPESTEN

NAGYPROJEKTEK BUDAPESTEN MŰ-HELY TERÜLETFEJLESZTŐ ÉS TERVEZŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1065. Bp., VI. Bajcsy-Zsilinszky út. 31. I. POB: 1368 BP 5. PF 215, TEL: (36-1) 312 4570, 312-4573, FAX: (36-1) 312 2598 E MAIL: muhelyrt@muhelyrt.hu

Részletesebben

Magyarország. Éves Jelentés 2005

Magyarország. Éves Jelentés 2005 s Magyarország Éves Jelentés 2005 Tartalom Vállalati alapelvek 3 Elnöki köszöntő 4 Üzleti sikereink 7 A Siemens szervezeti felépítése 12 A Siemens Nemzeti Vállalat Cégtörténet 14 Üzleti jelentés 16 Ágazati

Részletesebben

1.1 Tervezet a Győr Fejlesztési Pólus regionális funkcióinak ellátásához előkészítés alatt álló projektjeiről

1.1 Tervezet a Győr Fejlesztési Pólus regionális funkcióinak ellátásához előkészítés alatt álló projektjeiről 2. számú melléklet: 1.1 Tervezet a Győr Fejlesztési Pólus regionális funkcióinak ellátásához előkészítés alatt álló projektjeiről 1.2 I. Innovációs funkciók: 1.3 A pólusok egyetemei és kutatóközpontjai

Részletesebben

Tartalom. Szerzõink. Szerkesztõbizottság: Dr. Udvari László elnök Dr. Ivány Árpád fõszerkesztõ

Tartalom. Szerzõink. Szerkesztõbizottság: Dr. Udvari László elnök Dr. Ivány Árpád fõszerkesztõ LIV. évfolyam 5. szám 161 KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI SZEMLE a Közlekedéstudományi Egyesület tudományos folyóirata VERKEHRSWISSENSCHAFTLICHE RUNDSCHAU Zeitschrift des Ungarischen Vereins für Verkehrwissenschaft

Részletesebben

TÁRSADALMASÍTÁSRA SZÁNT VERZIÓ 2014. július 28. 1

TÁRSADALMASÍTÁSRA SZÁNT VERZIÓ 2014. július 28. 1 TÁRSADALMASÍTÁSRA SZÁNT VERZIÓ 2014. július 28. 1 MEGBÍZÓ EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3300 Eger, Dobó tér GENERÁLTERVEZŐ PRO REGIO KÖZÉP MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT

Részletesebben

BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM

BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM HARMADIK EGYEZTETÉSI VÁLTOZAT! Terra Studio Kft. Területi Kutató Tervező Tanácsadó Iroda 2006. augusztus

Részletesebben

BUDAPEST AGGLOMERÁCIÓS KONFERENCIA

BUDAPEST AGGLOMERÁCIÓS KONFERENCIA BUDAPEST AGGLOMERÁCIÓS KONFERENCIA 2012. ÁPRILIS 26. Budapest Főváros Önkormányzata Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Regionális Kutatások Intézete Budapest,

Részletesebben

Az új városvezetés. a rend és a fejlődés szolgálatában az első 10 hónap eredményei. 2011. augusztus

Az új városvezetés. a rend és a fejlődés szolgálatában az első 10 hónap eredményei. 2011. augusztus Az új városvezetés a rend és a fejlődés szolgálatában az első 10 hónap eredményei 2011. augusztus Kiadja: Budapest Főváros Önkormányzata Felelős kiadó: Tarlós István Felelős szerkesztő: dr. György István

Részletesebben

Megalapozó vizsgálat

Megalapozó vizsgálat Megalapozó vizsgálat Győr Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepciójához és Integrált Településfejlesztési Stratégiájához (2014-2020) Győr 2014. január Megbízó: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági Programja 2011-2014 2011. március

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági Programja 2011-2014 2011. március Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági Programja 2011-2014 2011. március TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...2 I. BEVEZETÉS...4 II. HELYZETELEMZÉS...5 II.1. A TELEPÜLÉS FÖLDRAJZI ELHELYEZKEDÉSE,

Részletesebben

X. KERÜLET KŐBÁNYA INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

X. KERÜLET KŐBÁNYA INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA X. KERÜLET KŐBÁNYA INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Megalapozó vizsgálat Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban

Részletesebben

Budapest közlekedésfejlesztési stratégiája. Balázs Mór-terv Társadalmi egyeztetési változat

Budapest közlekedésfejlesztési stratégiája. Balázs Mór-terv Társadalmi egyeztetési változat Budapest közlekedésfejlesztési stratégiája 2014 2030 Balázs Mór-terv Társadalmi egyeztetési változat tartalom Vezetői összefoglaló 6 A B 1 2 3 4 C Kiindulás 10 A.1 Előrelépés a stratégiai tervezésben

Részletesebben

4. A MŰSZAKI INFRASTRUKTÚRA TERÜLETI ALAKULÁSA A műszaki infrastruktúra az általános infrastruktúra szerkezeti rendszerének olyan alkotó eleme, amely magába foglalja egy adott terület, település műszaki

Részletesebben

TURISTABUSZOK ÚJ KÖZLEKEDÉSI RENDSZERE BUDAPESTEN KONCEPCIÓ TANULMÁNYTERV

TURISTABUSZOK ÚJ KÖZLEKEDÉSI RENDSZERE BUDAPESTEN KONCEPCIÓ TANULMÁNYTERV Tsz.: 3856 Budapest, 2009. április Tsz.: 3856 Készült a kezdeményezésére Készítették: Bősze Sándor vezető tervező.. Nitsch Gergely 01-12991 Vincze Andrea 01-8794 tervező tervező.... Hajós Balázs segédtervező........

Részletesebben

a virágzó kertváros Lehetőségek könyve Érd

a virágzó kertváros Lehetőségek könyve Érd Érd a virágzó kertváros Lehetőségek könyve B e f e k t e t é s i P o rt f ó l i ó Érd Érd B e fekteté si P o rt f ó l i ó Lehetőségek könyve Érd Megyei Jogú Város Magyarország Kapcsolat: info@erd.hu 36

Részletesebben

ELEMZÉSEK, JAVASLATOK, AJÁNLÁSOK A KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA LOGISZTIKA FEJLESZTÉSÉRE MAGYARORSZÁGON 2010 2014.

ELEMZÉSEK, JAVASLATOK, AJÁNLÁSOK A KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA LOGISZTIKA FEJLESZTÉSÉRE MAGYARORSZÁGON 2010 2014. MSZP. INFRASTRUKTÚRA ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI TAGOZAT ELEMZÉSEK, JAVASLATOK, AJÁNLÁSOK A KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA ÉS LOGISZTIKA FEJLESZTÉSÉRE MAGYARORSZÁGON 2010 2014. Budapest 2009 10. 26. Balogh Imre

Részletesebben

Miskolc Város Fenntartható Közlekedési Terve

Miskolc Város Fenntartható Közlekedési Terve Miskolc Város Fenntartható Közlekedési Terve Készítette: MVK Miskolc Városi Közlekedési Zrt. 2013. év Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Bevezetés... 5 1.1. Vezetői Összefoglaló... 5 1.2. Előzmények...

Részletesebben

Nagymányok Város Önkormányzata 7355 Nagymányok Dózsa György u. 28. Tel: 74-558-040; Fax: 74-558-043 Email cím: polghiv@nagymanyok.

Nagymányok Város Önkormányzata 7355 Nagymányok Dózsa György u. 28. Tel: 74-558-040; Fax: 74-558-043 Email cím: polghiv@nagymanyok. Nagymányok Város Önkormányzata 7355 Nagymányok Dózsa György u. 28. Tel: 74-558-040; Fax: 74-558-043 Email cím: polghiv@nagymanyok.hu NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2020 (Magyarország

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar. A Balaton Régió felkészülése és csatlakozása az Európai Unióhoz

Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar. A Balaton Régió felkészülése és csatlakozása az Európai Unióhoz Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar A Balaton Régió felkészülése és csatlakozása az Európai Unióhoz Kolip Eliz Budapest 2003. 2 Tartalomjegyzék Bevezetés...5 I. Európai regionális

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS. Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2014-2020)

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS. Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2014-2020) ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2014-2020) Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése megállapította a 215/2014. (IX. 18.). számú határozatával

Részletesebben

A Magyar-Szlovák Köztársaság határ menti régióinak elemzése

A Magyar-Szlovák Köztársaság határ menti régióinak elemzése www.husk-cbc.eu www.hungary-slovakia-cbc.eu A Magyar-Szlovák Köztársaság határ menti régióinak elemzése a Magyarország Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007 2013 projekt keretén belül A

Részletesebben

Kedves Vendégeink! Örömmel várjuk visszajelzéseiket. Gödöllô, 2014. június 28-29. Dr. Gémesi György elnök

Kedves Vendégeink! Örömmel várjuk visszajelzéseiket. Gödöllô, 2014. június 28-29. Dr. Gémesi György elnök Kedves Vendégeink! A Magyar Önkormányzatok Szövetsége nevében nagy örömünkre szolgál, hogy a Magyar Polgármesterek X. jubileumi Világtalálkozója alkalmából elôször adhatjuk kezükbe a találkozó kísérô rendezvényének,

Részletesebben

MEZŐTÚR VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002

MEZŐTÚR VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 MEZŐTÚR VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 MEZŐTÚR VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015. május Készült: Belügyminisztérium megbízásából Projekt

Részletesebben

DAOP-6.2.1/13/K-2014-0002 KISKUNHALAS VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA

DAOP-6.2.1/13/K-2014-0002 KISKUNHALAS VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA Projekt azonosító: DAOP-6.2.1/13/K-2014-0002 KISKUNHALAS VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA BELÜGYMINISZTÉRIUM KISKUNHALAS

Részletesebben

Cseh Ottó. Menedzsment struktúra 13. oldal. Repülõterek itthon 25. oldal. Csiki-Bege sztori. szállítmányozás fuvarozás logisztika vám informatika

Cseh Ottó. Menedzsment struktúra 13. oldal. Repülõterek itthon 25. oldal. Csiki-Bege sztori. szállítmányozás fuvarozás logisztika vám informatika szállítmányozás fuvarozás logisztika vám informatika XIII.ÉVFOLYAM 7 8. SZÁM 2005. AUGUSZTUS Menedzsment struktúra 13. oldal Repülõterek itthon 25. oldal Csiki-Bege sztori 38. oldal Cseh Ottó 131. szám

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Tisztelt Egyesületi Tagtársaink!

TARTALOMJEGYZÉK. Tisztelt Egyesületi Tagtársaink! 2012 11 december hírlevél A KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI EGYESÜLET HAVI TÁJÉKOZTATÓJA SZERVEZETI HÍREK 1 NET SAROK 1 KÖSZÖNTŐ 1 BESZÁMOLÓK KONFERENCIÁKRÓL 2 Közlekedésbiztonság és a járművezető tudományos ülés

Részletesebben

közlekedési beruházásokról döntött a kormány

közlekedési beruházásokról döntött a kormány KEZDŐDIK közlekedési beruházásokról döntött a kormány Szeptember 6-án az Európai Bizottság elfogadta Magyarország tizenötödik, sorrendben az utolsó jóváhagyásra váró operatív programját, a társadalmi megújulás

Részletesebben