Mit nyújt Önnek a Fõmterv?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mit nyújt Önnek a Fõmterv?"

Átírás

1

2

3 Mit nyújt Önnek a Fõmterv? Tradicionális múlt, kialakult cégkultúra, széles referencia háttér. Komplex gondolkodás, a fejlesztési folyamat egészének átlátása, menedzselése. Rutinos, felkészült szakembergárda valamennyi szakterületen. Innováció és megújulási készség, szakmai tudományos eredmények széles skálája. Fejlett technikai felszereltség, magas szintû informatikai háttér. Együttmûködõ társszervezetek és alvállalkozók tág körének mozgósítása, összefogása. Stabil szervezeti, mûködési forma, évtizede együtt dolgozó vezetõgárda. Biztonságos gazdasági, pénzügyi garanciális és jótállási háttér. Szakma-társadalmi beágyazódás, részvétel szakmai szervezetek vezetésében. Kiterjedt üzleti, piaci, partneri kapcsolatok, társadalmi ismertség.

4 60 éves a Fõmterv Gyorsan és folyamatosan változik körülöttünk a világ, nagy múltú vállalatok tûnnek el hirtelen, majd frissen alakult cégek pályája ível fel. Néhányuk tartósan megveti a lábát a világban, néhányuk hamarosan el is tûnik. Átalakul a gazdasági, társadalmi rend, átalakulnak a vállalkozások, s mindezen eseményektõl a szakmánk sem mentes. Ilyen viszonyok dacára lettünk mi FÕMTERV 60 évesek, átélve sorsfordító történelmi eseményeket, gazdasági rendszerváltozást, sok-sok nehézséget. Mindeközben céljaink változatlanok, hogy a mélyépítési tervezés területén kiemelkedõt nyújtva, szolgáljuk az ország, a fõváros, s a vidék infrastrukturális fejlõdését, a gazdaság fellendítését, a környezetünk javítását, s megbízóink érdekeit. Eközben persze biztosítsuk dolgozóink, a FÕMTERV -esek szakmai érvényesülését és kenyérkeresetét. A gazdasági, piaci, politikai környezet átalakulása persze ránk is folyama - tosan hatással van, s ennek csak úgy tudunk megfelelni, ha mi is folyamatosan változunk, de mindeközben meg kívánjuk õrizni mindazon értékek állandóságát, melyet elõdeink hagytak ránk, s aminek a fennmaradásunkat is köszönhetjük. A FÕMTERV 60 évéhez sokan tették hozzá mérnöki szaktudásokat, megterveztek, megvalósítottak számtalan mûvet, melyek többsége ma is szolgálja a fõváros, az ország lakosságát. Kiváló alapot, jó iskolát teremtettek, s mindig a szakma élvonalába tartoztak elõdeink, függetlenül attól, hogy az egyes korszakokban, hogyan jutalmazták munkájukat, milyen elismertségben volt részük. A 60 év alatt mérnök generációk váltották egymást, s a kezdetekre már csak néhány papír és a szájhagyomány utal, de elõdeink munkájának hatása a mai napig él, átörökítve megõrzõdött, folyamatosan átvéve tõlük a tudást, a munka szeretetét, a közösségben, a munkatársakban való bizalmat, s a FÕMTERV iránti elkötelezettséget. Büszkék lehetünk és vagyunk a jelenünkre is, hiszen megõriztük a FÕMTERV folyamatosságát, részesei vagyunk a legjelentõsebb munkáknak, s jelen vagyunk az ország egészében, de a határokon túl is, minden mélyépítési szak - területen. Komplexen vállaljuk a tervezési feladatokat, s így meg tudunk felelni minden elvárásnak a legkisebb munkáktól a legnagyobbakig, kiterjedve az elõkészítés és a tervezés valamennyi lépcsõjére. A tervezés mellett számos szakmai szervezetben mûködünk, és hangoztatjuk az alkotó építõ közösség szakmai véleményének, a mérnöki szaktudásnak a fontosságát. Megbízóink köre kiterjed az állami szervezetektõl, az önkormányzatokon és a közüzemi szolgáltatókon át, a magánszféráig. Ez a füzet csak egy kis ízelítõt tud adni számtalan tervezési feladat ra kiterjedõ teljes tevékenységünkrõl, bemutatva, hogy mire vagyunk képesek, és bizonyítva sokrétûségünket. Azon dolgozunk, hogy a FÕMTERV teljes szaktudásával, szakmai elkötelezettségével, változatlanul álljon a jövõben is rendelkezésre, minden megrendelõje számára. Schulek János elnök-vezérigazgató

5 A Fõmterv története A FÕMTERV-et akkor még FÖMTI, tehát a Fõvárosi Mélyépítési Tervezõ Iroda névvel Budapest Fõváros Tanácsa alapította december 19-én. Az Alapító, a Vállalat tevékenységi körét az alábbiakban határozta meg: Városi jellegû települések létesítéséhez és fenntartásához szükséges valamennyi mélyépítési munka távlati fejlesztési és mûszaki (kiviteli) tervezése, beleértve a szükséges mûszaki és gazdasági feltárások, kiinduló adatok, valamint elõtervezési mûveletek kidolgozását. Az '50-es évek a vállalati struktúra felépítésének, a cég profil kialakításának és szakmai kihívásként Bu da pest újjáépítésének a korszaka. Ekkor még minden kialakulatlan és bizonytalan, a mûködési körül mények gyakran változnak, a felsõ irányítás köz - vetlen. Az közötti évtizedek a nagy infrastruktúra fejlesztések évei: új lakótelepek, utak, hidak, aluljárók, metróvonalak épültek. A szakmát a tervezõi kapacitáshiány, a tervezõ vállalatok egymás közötti viszonyát a munkamegosztás jellemezte. A vállalat akkori vezetõi a FÕMTERV-et idõtálló értékeket hordozó közösséggé formálták, megte rem tve alapjait egy felkészült, komplex szemléletû, Budapest fejlõdése iránt elkötelezett alkotógárda létrejöttének és tartós együttmaradásának. A város közlekedési- és közterületeinek újjáformálása, kie melkedõ jelentõségû közmû létesítmények, hidak, mûtárgyak sorának megépülése õrzi a FÕMTERV '70-es, '80-as években végzett szakmai munkáját. Az 1980-as évek közepétõl a fõvárosi beruházások stagnáltak, következményeként a vállalatnál az év tized végére mûködési nehézségek jelei mutatkoztak. Ez az idõszak a nagy állami tervezõ vállalatok megrendülésének idõszaka. A beruházások vissza - fogásával és a nagyvállalatok elbizonytalanodásával párhuzamosan megjelentek a nagy cégekbõl kivált rugalmas kisszervezetek, amelyek újszerû, rugalmas piaci magatartásával a versenyhelyzethez nem szokott nagyvállalatok nehezen tartották a lépést. Az átalakulási folyamat részeként, 1990-ben a vállalat irányítását átveszi a cég mûködésének harmadik vezetõ gárdája. Az elõzõ vezetés példaértékû hozzáállása és együttmûködése mellett, komolyabb konfliktusok nélkül megújult a belsõ szervezet és a belsõ mûködés, mintegy felkészülve a privatizációra és az új cég-formára. A vállalat 1992-ben jogutódként magántulajdonú részvénytársasággá alakult. A részvénytársaság, jogelõdje referencia területét megõrizve bõvítette mûködési körét. Tevékenysége ma már Budapest mellett kiterjed az országos autópálya- és fõúthálózati-, valamint nagyvasúti tervezésekre, térségi- és település fejlesztési tervek, építési tervek készítésére, magánberuházások, ipari- és logisztikai parkok, kereskedelmi központok infrastruktúra tervezésére ban átalakulási folyamat kezdõdött, és két céggé alakult a társaság. A két cég egymással munkamegosztásban és együtt fellépve cégcsoportként mûködik a piacon. A FÕMTERV cégcsoporton belül a FÕMTERV'TT Zrt. feladata a mûködési, piaci, kapcsolati háttérfeltételek biztosítása, míg a FÕMTERV Zrt. feladata az ope - ratív tervezési, mûszaki, termelési munka és kapcsolódó feladatainak végzése. A vállalat létszáma napjainkban közel 300 fõ. Mûködése, megalakulása óta nyereséges. A dina mi ku san fejlesztett technikai háttér mellett forgalma növekszik, tevékenységi köre bõvül. Célja, a jövõ új elvárásai szerint átformált komplex mérnöki szolgáltatások magas színvonalú nyújtása, ehhez a mérnöki munka tradicionális értékeit õrzõ, de a kor új kihívásaira korszerû szemlélettel válaszolni képes magas képzettségû alkotógárda együtt tartása, illetve mûhelymunkájához a szükséges szervezeti, technikai és innovációs feltételek biztosítása.

6

7

8 Úttervezés Hálózati és forgalomtechnikai tervezés Vasúti pályák és berendezések tervezése Városi-, regionális- és országos komplex hálózatok Koncepcionális közlekedéstervezés Forgalmi modellezés, szimuláció Autópályák, gyorsforgalmi utak Belterületi és külterületi közutak Forgalomtechnika, szabályozástechnika Közforgalmú közlekedési hálózatok Komplex vasúti pályák, városi és országos hálózatok Parkolási rendszerek és létesítmények Kerékpárutak, gyalogos- és csillapított zónák Referenciaválogatás a legutóbbi 10 év munkáiból: koncepcionális tervek Budapest közlekedési rendszerének fejlesztési terve A budapesti regionális gyorsvasúti rendszer koncepciója ( S-Bahn koncepció) Budapest városfejlesztési koncepciója Magyarországi eurorégiók fejlesztésének tanulmánya A magyar-szlovák térségi és hálózati vizsgálat, az Ipoly-hidak újjáépítésére A évi budapesti olimpia nagyprojekt Master Planja A évi olimpiai játékok mûszaki megvalósíthatósági tanulmánya Gyõr-Moson-Sopron megye közúti hálózatfejlesztési terve M8 autópálya tanulmányterve Veszprém M3 autópálya tanulmányterve Vásárosnamény országhatár M85 autópálya tanulmányterve Csorna-Pereszteg Kaposvár közlekedésfejlesztési koncepciója Az egységes parkolási rendszer kialakításának stratégiája Budapesten Budapest teherforgalmi stratégiája Magyarország gyorsforgalmi úthálózatának távlati fejlesztési koncepciója Az úthálózat-fejlesztés és a beruházási programok egységes módszertanának kidolgozása

9 Budapest, észak-déli regionális gyorsvasút megvalósíthatósági vizsgálata Budapest, XI. kerület közlekedésfejlesztési terve A Ferihegyi repülõtér közúti és kötöttpályás tömegköz leke dési kapcsolatainak fejlesztése Szentgotthárd város parkolási koncepciója Budapesti útbaigazító rendszer felülvizsgálata Hálózati, kapcsolati és forgalmi alkalmasság növelésének vizsgálata az M0 autóút déli szektorában megvalósulási, építési tervek Budai Fonódó villamoshálózat tervezése 1-3-as villamos meghosszabbítása Budapest, Nagykörút Margit krt. komplex közúti és villamosvonal rekonstrukciója Miskolci villamos korszerûsítése megvalósíthatósági tanulmány készítése Szeged villamoshálózat korszerûsítése, bõvítése engedélyezési és tenderterv készítése MÁV vasútvonal, Szajol - Mezõtúr vonalszakasz tender -terv és kiviteli terv MÁV vasútvonal, Kõbánya Kispert Vecsés vonalszakasz tenderterv és kiviteli terv Budapest Kelenföld Tárnok vasútvonal kiviteli szintû tenderterv Budapest Kelenföld Százhalombatta vonalszakasz engedélyezési terv Gyoma Békéscsaba vonalszakasz korszerûsítése, engedélyezési terv készítése Sopron Szombathely Szentgotthárd vasútvonal korszerûsítése, engedélyezési terv készítése Budapest, 4. sz. metróvonal vonal és alagúttengely kiviteli terve Budapest, 4. sz. metróvonal meghosszabbítás engedélyezési terve II. szakasz Keleti pályaudvar - Bosnyák tér között Budapest, Bartók Béla út komplex felújítása Budapest, 4. sz. metróvonal Etele tér- Baross tér közötti szakasz engedélyezési és tender terve Budapest, Dózsa György út felújítása Budai alsó rakpart rekonstrukciója Budapest belváros Fõ utca komplex rehabilitációja Kálvin tér és Szabadság tér között Magyarországi autópálya szakaszok komplex tervezése: M8 autópálya: Baracs Dunavecse (Dunaújvárosi Duna-híd) M6 autópálya: Dunaújváros - Bátaszék M7 autópálya: Balatonfenyves Sávoly M3 autópálya: Füzesabony Polgár, Nyíregyháza Vásárosnamény M0 autópálya az M1 és M6 autópályák között ISPA-technikai támogatás Budapest Lõkösháza vasúti fõvonal készítésében, engedélyezési és kiviteli terve Vonalszakaszok: Szajol Mezõtúr szakasz Gyoma Békéscsaba szakasz Ferencváros Vecsés szakasz Budapest, Soroksár Auchan és TESCO kereskedelmi center külsõ-belsõ infrastruktúrája Óbudai Auchan külsõ-belsõ infrastruktúrája 2. sz. fõút ISPA 11,5 tonnás burkolaterõsítés 6. sz. fõút budapesti bevezetõ szakasz j. Budaörs Törökbálint összekötõ út Budapest, Haller utca komplex közúti és villamos felújítása Budapest belváros parkolásszabályozása Budapest, BKV Száva villamos kocsiszín felújítása Miskolc villamos áramátalakító létesítési terve

10

11 A Milleniumi földalatti felújítása A Száva kocsiszín felújítása

12 Híd-mûtárgy tervezés Talajmechanikai tervezés Organizáció Közúti, vasúti alul- és felüljárók Gyalogos hidak, gyalogos aluljárók, csarnokok Folyami hidak Föld alatti mûtárgyak, szerkezetek Csarnokok, ipari létesítmények, magasépítési szerkezetek Parkolási létesítmények, mélygarázsok Mûtárgyak felújításának optimalizálása, élettartam tervezés Támfalak, bélésfalak Hagyományos és különleges alapozások Hidak és mûtárgyak szerkezeti vizsgálata Talajmechanikai laboratóriumi munkák, szakvélemények Építési munkák optimalizálása, ütemezése, monitoringja Referenciaválogatás a legutóbbi 10 év munkáiból: Híd-mûtárgy tervezés A Dunaújvárosi Duna-híd engedélyezési-, tender-, kiviteli- és gyártási tervezése Az Aquincumi Duna-híd megvalósíthatósági tanulmány terve A sárvári Rába-híd engedélyezési és kiviteli tervezése A Kvassay Duna-híd engedélyezési és kiviteli terve Az M7-es, M8-as, M0-ás, M6-os és az M3-as autópályák egyes szakaszai alul- és felüljáróinak kiviteli tervei Auchan budaörsi bevásárlóközpont komplex infrastruk- túrájának megvalósítása, generáltervezése, lebonyolítása A záhonyi Tisza-híd felújításának kiviteli terve A lágymányosi Duna-híd kapcsolódó úthálózatán épült mûtárgyak kiviteli terve

13 Budaörs, a Károly Király úti körforgalmi közúti híd tervezése Drávaszabolcs, a Dráva-híd felújítása A Millenniumi földalatti vasút felújítás kiviteli terve Budai várhegy és kõbányai pinceveszély-elhárítási program A zalaszentgróti mûemlék kõhíd felújításának kiviteli terve Budapest 4. sz. metróvonal állomási mûtárgytervei Biatorbágy raktárcsarnok és irodaépület tervezése, lebonyolítás M1, M7 autópályák hídjainak felújítási kiviteli tervei Híd fõvizsgálatok (Margit híd, Szent István Tisza-híd, Szabadság híd) A Móricz Zsigmond körtéri gyalogos aluljáró engedélyezési és kiviteli tervezése A monori vasúti híd és közúti aluljáró engedélyezési, tender és kiviteli tervezése A Szabadság híd felújításának kiviteli tervezése A Petõfi híd felújításának kiviteli tervezése Az Erzsébet téri tervezett Nemzeti Színház mélygarázs alapozások és munkagödör lehatárolások kiviteli tervezése ITG többtámaszúsítható feszített hídgerenda család kifejlesztése Talajmechanikai tervezés Bp. XVIII. kerület csatornázáshoz talajmechanikai szakvélemény A remetehegyi terület csatornázásának talajmechanikai szakvéleménye Autópálya építések talajmechanikai tervezése (M0, M3, M6 M7, M8) MÁV Szajol-Mezõtúr és Gyoma-Békéscsaba vonalak felújításához talajmechanikai szakvélemény 4. sz. metró 1. szakasz "A" ütem talajmechanikai szakvélemény Építési organizáció A 4. sz. metróépítést megelõzõ budai oldal elõrehozott felszíni rendezésének generál organizációja Budapest, X. Kõbányai út és kapcsolódó közmûépítések generál organizációja Budapest, III. Óbuda Auchan áruház telken belüli és kívüli infrastruktúra építés generál organizációja A nagykörúti villamos, Margit körúti vonal korszerûsítésének generál organizációja Biatorbágy, Rozália Park logisztikai központ építésének generál organizációja

14 A Kvassay úti D una-híd felújítása

15

16 Vízellátás és vízgazdálkodás csatornázás, Szennyvízkezelés és tisztítás Gázellátás, hálózati és létesítménytervezés Hõenergetikai ellátás és távfûtés tervezés Energetikai ellátás Közvilágítás és közmûgépészet Kommunális ellátás koncepcionális tervezése Csõhálózatok tervezése, rekonstrukciója Gépészeti berendezések, víztisztítók, gépházak Felszíni vízrendezés Árvízvédelem, mederszabályozás Szivárgók, szivárgórendszerek Csatornarendszerek, átemelõk, gépházak Szennyvíztisztító berendezések Kis-, közepes- és nagynyomású gázvezetékek Kis-, közepes- és nagyfeszültségû elektromos kábelek Közterületi köz- és díszvilágítás Távhõvezetékek, berendezések Ipari, kereskedelmi telephelyek, lakóterületek komplex közmûellátása Települések, régiók (komplex) közmûellátása Referenciaválogatás a legutóbbi 10 év munkáiból: Koncepcionális tervek, elõtervek A fõváros csatornázási és szennyvíztisztítási hosszú távú komplex feladatterve Budapest csapadékviszonyainak feldolgozása és értékelése Dél-pesti szennyvíztisztító telep bõvítése és technológiai korszerûsítése. Megvalósíthatósági tanulmány, vízjogi létesítési engedélyezési terv Észak-budapesti szennyvíztisztító telep bõvítése. Tanulmányterv és megvalósíthatósági tanulmány, vízjogi létesítési engedélyezési terv A települési folyékony hulladék ártalmatlanítása (gyûjtése és kezelése) Budapesten. Tanulmány Budapesti Központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei. Kohéziós Alap pályázati dokumentáció, tenderdokumentációk Budapest szennyvízkezelési programja Budapest csapadékvíz-elvezetésének vizsgálata. Döntés-elõkészítõ tanulmány Budapesti általános csatornázási tervek felülvizsgálata Dél-Buda regionális szennyvízelvezetése és szennyvíz-tisztítása A fõváros elsõrendû árvízvédelmi fõvédvonalának vizsgálataaz ártéri területek hasznosítására A soproni régió csatornázási és szennyvíztisztítási programja Nyíregyháza és agglomerációjának csatornázási és szennyvíz-tisztítási programja Erdõtelek szennyvízelvezetése és -tisztítása Kunszentmiklós szennyvízelvezetése és -tisztítása Dél-Alföld (Békés megye, Bács-Kiskun megye) ivóvíz minõségjavító program Észak-Alföld (Jász-Nagykun-Szolnok megye) ivóvíz minõségjavító program Érd, Diósd, Tárnok szennyvízelvezetése

17 Dubicsányi kisvízerõmû a Sajón Vilmány-Zsujta kisvízerõmû a Hernádon Budapest teljes körû csatornázása program A távhõellátás jelene és jövõje Budapesten A budapesti köz- és díszvilágítás távlati terve A Kõérberki lakópark energiaközpontja Megvalósulási, építési tervek Budapest, Kõérberki lakópark külsõ és belsõ közmûellátása Budapest, Kispesti Erõmûvet ellátó 40 bar nyomású gázelosztó vezeték Százhalombatta - Pilisvörösvár DN 800 PN63 földgázszállítóvezeték M6 autópálya (Dunaújváros Paks, Szekszárd Bátaszék) vízépítés M7 autópálya (Balatonfenyves Sávoly) közmûvek, vízrendezés, útvíztelenítés M8 autópálya közmûvek, vízrendezés, útvíztelenítés Budapest, Pók utcai szivattyútelep Budapest, ferencvárosi szivattyútelep szenny- és csapadékvíz oldala Budapest, budai Duna-parti fõgyûjtõ Budapest Szíve program I. ütem reprezentatív kaputérség közmûellátása Budapest, Fõutca program közmûellátás Budapest, Danubio lakópark közmûellátása Budapest, Sasad Liget lakópark közmûellátása Szováta (Románia) szennyvízelvezetése és -tisztítása, ivóvízellátása Motru (Románia) vízellátása Marosvásárhely (Románia) csatornahálózat rekonstrukció Gyõr, új Mosoni Duna-híd távfûtõvezeték Budapesti 4. metróvonal I. szakasz állomások belsõ beépítése Budapest, Csarnok téri alállomás - Erzsébetváros alállomás között 120 kv-os kábelrekonstrukció Budapest, Csarnok téri alállomás 10 kv-os kábelrekonstrukció Budapest, Szabadság híd és Kiskörút közvilágítás Szabadság hídi 2x2 DN 600 vízvezeték rekonstrukció Budapest, Dandár u. Thaly K. u. Szigony u. Baross u. gyûjtõcsatorna Budapest, Andrássy úti gyûjtõcsatorna Budapest, Ajtósi Dürer sori gyûjtõcsatorna

18

19

20 A Fõmterv Zrt. igazgatósága SCHULEK JÁNOS elnök-vezérigazgató (36-1) KESZTHELYI TIBOR vezérigazgató-helyettes, közlekedéstervezési igazgató (36-1) SALI EMIL közmûtervezési igazgató (36-1) HORVÁTH ADRIÁN szerkezettervezési igazgató (36-1) PELLÉNÉ PACZOLAY KATALIN marketing-humánpolitikai igazgató (36-1) BÉRCZES MIKLÓS informatikai igazgató (36-1) BEBESY LÁSZLÓ irodavezetõ (36-1) JANCSÓ BÉLA irodavezetõ (36-1) NÉMETH TAMÁS irodavezetõ (36-1) TAKÁCS MIKLÓS irodavezetõ (36-1) DR. FEKETE ANDRÁS jogtanácsos (36-1) A Fõmterv tt Zrt. igazgatósága PELLÉNÉ PACZOLAY KATALIN elnök-igazgató (36-1) BERTÓTY JULIANNA gazdasági igazgató (36-1) SALI EMIL mûszaki igazgató (36-1) SCHULEK JÁNOS (36-1) BEBESY LÁSZLÓ (36-1) HORVÁTH ADRIÁN (36-1) KESZTHELYI TIBOR (36-1) Önálló szervezeti egységek ÚTTERVEZÉSI IRODA Matuzné Harasta Mónika irodavezetõ (36-1) FORGALOMTECHNIKA IRODA Takács Miklós irodavezetõ (36-1) VASÚT-FELSÕVEZETÉK TERVEZÉSI IRODA Mangel János irodavezetõ (36-1) HÍD- ÉS SZERKEZETTERVEZÉSI IRODA Németh Tamás irodavezetõ (36-1) VÍZGAZDÁLKODÁSI ÉS GÁZELLÁTÁSI IRODA Jancsó Béla irodavezetõ (36-1) CSATORNÁZÁSI ÉS VÍZÉPÍTÉSI IRODA Szalay Ákos irodavezetõ (36-1) KOMPLEX KÖZMÛ IRODA Bebesy László irodavezetõ (36-1) VILLAMOS ÉS GÉPÉSZ IRODA Kovács László irodavezetõ (36-1) GEOTECHNIKA IRODA Dr. Unger Zoltán irodavezetõ (36-1) SZÁMVITEL ÉS KÖZGAZDASÁG Brückner Özséb gazdasági igazgató (36-1) BERUHÁZÁSI OSZTÁLY Király Zoltán osztályvezetõ (36-1) INFORMATIKA Miklósfalvi László egységvezetõ (36-1) ORGANIZÁCIÓ Fischer Antal egységvezetõ (36-1) PROJEKT ELÕKÉSZÍTÉSI IRODA (36-1)

21 FÕMTERV Mérnöki Tervezõ Zrt. FÕMTERV TT Fõvárosi Mérnöki Tervezõ és Tanácsadó Zrt Budapest Lövõház u. 37. Telefon: Fax: Web: www. fomterv.hu Összeállította: Pelléné Paczolay Katalin elnök-igazgató Felelõs kiadó: Schulek János elnök-vezérigazgató Fotó: Szikszay Ágnes, László János

BEVEZETŐ. Keszthelyi Tibor elnök-vezérigazgató

BEVEZETŐ. Keszthelyi Tibor elnök-vezérigazgató BEVEZETŐ A Főmterv 1950-ben alakult és az elmúlt több, mint hat évtizedben sikeresen ötvözte a sok éves tapasztalat és a mérnöki tradíció értékeit a folyamatos műszaki megújulás és a változó piachoz történő

Részletesebben

HAZAI MEGÉPÜLT HIDAK AZ UVATERV TERVEI ALAPJÁN

HAZAI MEGÉPÜLT HIDAK AZ UVATERV TERVEI ALAPJÁN 2000 ELŐTT ÁTADOTT KÖZÚTI SZERKEZETEK: Helyreállított és új hidak a Duna-felett Nagyobb, folyam feletti hidak újszerű építési technológiákkal Egyéb jelentősebb hidak 2000 UTÁN ÁTADOTT ÉS TERVEZETT KÖZÚTI

Részletesebben

XVIII. Közlekedésfejlesztési és Beruházási Konferencia

XVIII. Közlekedésfejlesztési és Beruházási Konferencia XVIII. Közlekedésfejlesztési és Beruházási Konferencia 2017. április 28. Bükfürdő Győrik Balázs koordinációs főmérnök NIF Zrt. Folyamatban l évő és előkészítés a l a t t álló vasúti f ejlesztések Tartalom

Részletesebben

VILLAMOS VASÚTI PÁLYÁK. Juhász Zsoltné tervező FŐMTERV ZRT. 2011. április 20. MISKOLC

VILLAMOS VASÚTI PÁLYÁK. Juhász Zsoltné tervező FŐMTERV ZRT. 2011. április 20. MISKOLC VILLAMOS VASÚTI PÁLYÁK TERVEZÉSÉNEK TAPASZTALATAI Juhász Zsoltné tervező FŐMTERV ZRT. 2011. április 20. MISKOLC TÁRSASÁGUNK A FŐMTERV ZRT. Az ország egyik legnagyobb infrastruktúra tervezője 60 éve aktív

Részletesebben

VEKOP kódszámú Mikro-, kis-, és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogramban résztvevő MFB Pontok listája

VEKOP kódszámú Mikro-, kis-, és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogramban résztvevő MFB Pontok listája VEKOP-1.2.3-16 kódszámú Mikro-, kis-, és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogramban résztvevő MFB Pontok listája Közép-Magyarország Budapest 1015 Budapest Hattyú utca

Részletesebben

A NIF Zrt. vasútfejlesztési projektjei VAMAV Kft. Partnertalálkozó 2015. január 28. Dr. Mosóczi László igazgató

A NIF Zrt. vasútfejlesztési projektjei VAMAV Kft. Partnertalálkozó 2015. január 28. Dr. Mosóczi László igazgató VAMAV Kft. Partnertalálkozó 2015. január 28. Dr. Mosóczi László igazgató TARTALOM VASÚTI INFRASTRUKTÚRA KORSZERŰSÍTÉS Támogatási források 2014-2020 között Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz Integrált

Részletesebben

VAMAV Vevőtalálkozó január 26. Gyöngyös. Győrik Balázs NIF Zrt. koordinációs főmérnök

VAMAV Vevőtalálkozó január 26. Gyöngyös. Győrik Balázs NIF Zrt. koordinációs főmérnök VAMAV Vevőtalálkozó 2017. január 26. Gyöngyös Győrik Balázs NIF Zrt. koordinációs főmérnök A NIF Zrt. vasútfejlesztési projektjei 2017-2021 k özött Források Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program

Részletesebben

Európa szívében. Három ország szomszédságában Az M3-as, M30-as autópálya révén az európai autópályahálózat. Fejlett vasúti hálózat

Európa szívében. Három ország szomszédságában Az M3-as, M30-as autópálya révén az európai autópályahálózat. Fejlett vasúti hálózat üdvözöljük! Európa szívében Három ország szomszédságában Az M3-as, M30-as autópálya révén az európai autópályahálózat része Fejlett vasúti hálózat E75 GYŐR E71 BUDAPEST M1 M7 M6 E75 M5 E71 SK M3 MISKOLC

Részletesebben

A magyarországi CEF projektek

A magyarországi CEF projektek A magyarországi CEF projektek Thoroczkay Zsolt főosztályvezető Közlekedési Infrastruktúra Főosztály 2014. január 22. Nemzeti Közlekedési Stratégia projektjei Vasúti Közúti A CEF projektek területei Vasúti

Részletesebben

Duna stratégia és a közlekedésfejlesztési elképzelések összhangja

Duna stratégia és a közlekedésfejlesztési elképzelések összhangja Duna stratégia és a közlekedésfejlesztési elképzelések összhangja Szűcs Mihály főosztályvezető-helyettes Belügyminisztérium Előadásvázlat MMK tanulmány Mi a Duna Régió Stratégia? Magyarország DRS szerepe,

Részletesebben

A közlekedési beavatkozások forrásháttere, finanszírozási kérdései

A közlekedési beavatkozások forrásháttere, finanszírozási kérdései A közlekedési beavatkozások forrásháttere, finanszírozási kérdései NFÜ Közlekedési Programok Irányító Hatósága Galovicz Mihály, IH vezető KÖZOP A közlekedési fejlesztések átfogó célja Az elérhetőség javítása

Részletesebben

tájépítész mérnök, irodavezető E-mail: iroda@tetokertterv.hu Tanulmányok: 2003 2009 Budapesti Corvinus Egyetem képzés Mérnöktanári kiegészítő 2001 2006 Budapesti Corvinus Egyetem Tájépítészeti Kar, Kert-

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 122. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 122. szám MAGYAR KÖZLÖNY 122. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. szeptember 5., péntek Tartalomjegyzék 228/2014. (IX. 5.) Korm. rendelet A közszolgálati egyéni teljesítményértékelésről szóló 10/2013. (I. 21.)

Részletesebben

M6-M60 AUTÓPÁLYA GEOTECHNIKAI TERVEZÉSE AZ ELŐKÉSZÍTÉSTŐL A KIVITELEZÉSIG. Wolf Ákos

M6-M60 AUTÓPÁLYA GEOTECHNIKAI TERVEZÉSE AZ ELŐKÉSZÍTÉSTŐL A KIVITELEZÉSIG. Wolf Ákos M6-M60 AUTÓPÁLYA GEOTECHNIKAI TERVEZÉSE AZ ELŐKÉSZÍTÉSTŐL A KIVITELEZÉSIG Wolf Ákos Tartalom 2 Bevezetés projekt ismertetés Geotechnikai tervezési feladatok útépítés hídépítés alagútépítés Tervfázisok

Részletesebben

2. Település szintű jellemzése: az ellátórendszerek helyzetére távlati fejlesztési feladatokra Előadás anyaga

2. Település szintű jellemzése: az ellátórendszerek helyzetére távlati fejlesztési feladatokra Előadás anyaga BME Közgazdaságtudományi Kar: TELEPÜLÉS- ÉS TERÜLETFEJLESZTÉS szakirányt választott IV. éves hallgatók MŰSZAKI INFRASTRUKTÚRA szaktárgya keretében, a: TERÜLETI ENERGIAGAZDÁLKODÁS és ENERGIAELLÁTÁS és HÍRKÖZLÉS

Részletesebben

BKV Zrt. Távközlés és Biztosítóberendezés. Kiss László Szakszolgálat-vezető kissla@bkv.hu 2012 11. 07.

BKV Zrt. Távközlés és Biztosítóberendezés. Kiss László Szakszolgálat-vezető kissla@bkv.hu 2012 11. 07. BKV Zrt. Távközlés és Biztosítóberendezés Kiss László Szakszolgálat-vezető kissla@bkv.hu 2012 11. 07. BKV Zrt. Tulajdonosi viszonyok Budapest Fővárosi Önkormányzat Tulajdonos Budapesti Közlekedési Központ

Részletesebben

Galovicz Mihály, IH vezető

Galovicz Mihály, IH vezető ÚMFT KÖZLEKEDÉSI OPERATÍV PROGRAMOK NFÜ Közlekedési Operatív Programok Irányító Hatósága Galovicz Mihály, IH vezető KÖZOP A közlekedési fejlesztések átfogó célja Az elérhetőség javítása a versenyképesség

Részletesebben

A magyar-osztrák és a magyar-szlovák határtérségek közlekedési infrastruktúrája

A magyar-osztrák és a magyar-szlovák határtérségek közlekedési infrastruktúrája A magyar-osztrák és a magyar-szlovák határtérségek közlekedési infrastruktúrája TINER TIBOR MTA CSFK Földrajztudományi Intézet Budapest Magyarország északi és nyugati határszakaszai Osztrák magyar államhatár

Részletesebben

NAGYKÖRÚTI RENDSZERVÁLTÁS a kivitelező szemével

NAGYKÖRÚTI RENDSZERVÁLTÁS a kivitelező szemével Építőipari Kivitelező és Szolgáltató Kft NAGYKÖRÚTI RENDSZERVÁLTÁS a kivitelező szemével IX VÁROSI VILLAMOS 2016 május 25 IX VÁROSI VILLAMOS RÓLUNK Építőipari Kivitelező és Szolgáltató Kft 20 1996 1 Villamos

Részletesebben

Az MO útgyűrű jelentősége és fejlesztési programja

Az MO útgyűrű jelentősége és fejlesztési programja Az MO útgyűrű jelentősége és fejlesztési programja 2006. Május 16. Az MO jelentősége, szerepe - 1976 OMFB koncepció a magyarországi autópálya hálózatról - 1976-77 UVATERV részletes tanulmányterv a teljes

Részletesebben

A Kormány által elfogadott kiemelt projektek 2014.01.21

A Kormány által elfogadott kiemelt projektek 2014.01.21 'A 47-es és a 46-os számú főút település elkerülő szakaszai, az M44-es gyorsforgalmi út Békéscsabát és Gyulát délről elkerülő szakasza' tárgyú Megvalósíthatósági Tanulmány M43 autópálya Makó-Csanádpalota/Nagylak

Részletesebben

A fenntartható városi mobilitás és városfejlesztés Budapesten. Kangyerka Ádám

A fenntartható városi mobilitás és városfejlesztés Budapesten. Kangyerka Ádám Mozdulj a jó irányba! Fenntartható Városi Közlekedési Tervek XI. Európai Mobilitási Hét előkészítő Kecskemét, 2012. május 24-25. A fenntartható városi mobilitás és városfejlesztés Budapesten Kangyerka

Részletesebben

A NIF Zrt. vasútfejlesztési projektjei. Előadó: Mayer András irodavezető

A NIF Zrt. vasútfejlesztési projektjei. Előadó: Mayer András irodavezető Előadó: Mayer András irodavezető 1. A BEMUTATÓ TARTALMA 1. FOLYAMATBAN LEVŐ ÉS TERVEZETT ELŐKÉSZÍTÉSI MUNKÁK 2. PRIORITÁS 2. FOLYAMATBAN LEVŐ ÉS TERVEZETT ELŐKÉSZÍTÉSI MUNKÁK 5. PRIORITÁS 3. A FOLYAMATBAN

Részletesebben

Műtárgyátépítések a MÁV vonalhálózatán. Erdődi László MÁV Zrt. PVÜ PLF HAO 2012.május 31. 1

Műtárgyátépítések a MÁV vonalhálózatán. Erdődi László MÁV Zrt. PVÜ PLF HAO 2012.május 31. 1 Műtárgyátépítések a MÁV vonalhálózatán 1 A műtárgy átépítések 1.) elsősorban vonali rehabilitációk keretében Kiemelt vasútfejlesztési projektek I. Befejezett, ill. befejezés alatt álló projektek (ISPA

Részletesebben

TERRA STUDIÓ KFT. TERÜLETI KUTATÓ TERVEZŐ TANÁCSADÓ IRODA

TERRA STUDIÓ KFT. TERÜLETI KUTATÓ TERVEZŐ TANÁCSADÓ IRODA TERRA STUDIÓ KFT. TERÜLETI KUTATÓ TERVEZŐ TANÁCSADÓ IRODA 1034 Budapest, Szomolnok utca 14. Tel: +36-1-250-5064, Fax: +36-1-453 2592 E-mail: terra.studio@prourbekft.hu Weboldal: www.terra-studio.hu ISO

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 4. napirendi pont: Sürgősségi előterjesztés Sopron Megyei

Részletesebben

Infrastruktúra tárgy Városi (települési) közlekedés

Infrastruktúra tárgy Városi (települési) közlekedés Infrastruktúra tárgy Városi (települési) közlekedés Kálnoki Kis Sándor okl. mérnök, okl. városrendezı szakmérnök 2007. április 18. Városi közlekedési módok Vasúti közlekedés Közúti közlekedés Közösségi

Részletesebben

Tervezési és szakértési projektek ismertetése

Tervezési és szakértési projektek ismertetése Tervezési és szakértési projektek ismertetése Budapest XIII. Kassák Lajos utcai DN 200 távhővezeték felújításához vízvezeték kiváltás engedélyezési és kiviteli terve Budapest XIII. Taksony utcai DN 300

Részletesebben

SPECIÁLTERV Építőmérnöki Kft.

SPECIÁLTERV Építőmérnöki Kft. SPECIÁLIS HÍDJAINK 47. HÍDMÉRNÖKI KONFERENCIA Siófok, 2006. május 26. TEVÉKENYSÉG: AUTÓPÁLYA ÉS KÖZÚTI HIDAK TERVEZÉSE VASÚTI MŰTÁRGYAK TERVEZÉSE HIDAK ERŐSÍTÉSÉNEK ÉS FELÚJÍTÁSÁNAK TERVEZÉSE HÍDVIZSGÁLATOK

Részletesebben

rnöki Iroda Kft. Roden MérnM 20 éve a közlekedéstervezésben Cégbemutató Trenka Sándor ügyvezető igazgató M9 KAPOS KONZORCIUM ÉPKO - 2011 ksomlyó

rnöki Iroda Kft. Roden MérnM 20 éve a közlekedéstervezésben Cégbemutató Trenka Sándor ügyvezető igazgató M9 KAPOS KONZORCIUM ÉPKO - 2011 ksomlyó Roden érn 20 éve a közlekedéstervezésben Cégbemutató ÉPKO - 2011 2011. Június J 2-52 Csíksomly ksomlyó Trenka Sándor ügyvezető igazgató Roden érn KÖZLEKEDÉSI LÉTESÍTÉNYEK KOPLEX TERVEZÉSE TEVÉKENYSÉGÜNK

Részletesebben

TELEPÜLÉS-, TERÜLET- ÉS KÖZLEKEDÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁK

TELEPÜLÉS-, TERÜLET- ÉS KÖZLEKEDÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁK Magyar Mérnöki Kamara Közlekedési Tagozata Közlekedésfejlesztés Magyarországon 10 év az Európai Unióban Konferencia Balatonföldvár, 2014. május 13-15. TELEPÜLÉS-, TERÜLET- ÉS KÖZLEKEDÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁK

Részletesebben

MEGAPLAN ÉPÍTŐIPARI KFT.

MEGAPLAN ÉPÍTŐIPARI KFT. MEGAPLAN ÉPÍTŐIPARI KFT. CÉGISMERTETŐ Cégismertető Társaságunk 1995-ben Install-M Bt. néven kezdte meg működését, jogutódja a Megaplan Építőipari Kft. 1998-ban jött létre. A cég megalakulása óta a Zala

Részletesebben

Közúti projektlista. TEN-T közúti projektlista

Közúti projektlista. TEN-T közúti projektlista 1. melléklet az 1696/2014. (XI. 26.) Korm. határozathoz Közúti projektlista TEN-T közúti projektlista Kivitelezés alatt álló KözOP-IKOP szakaszolt projektek M4 Abony - Törökszentmiklós közötti szakasz

Részletesebben

CSAK NE OLYAN NAGY HÉV-VEL

CSAK NE OLYAN NAGY HÉV-VEL CSAK NE OLYAN NAGY HÉV-VEL Dr. Kazinczy László PhD. egyetemi docens Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Út és Vasútépítési Tanszék IX. VÁROSI VILLAMOS VASÚTI PÁLYANAP 2016. május 25. Debrecen

Részletesebben

A budapesti 1-es villamos: 35 év után teljes lehet a vonal?

A budapesti 1-es villamos: 35 év után teljes lehet a vonal? A budapesti 1-es villamos: 35 év után teljes lehet a vonal? Szilágyi Tibor Budapesti Közlekedési Központ Projektmenedzsment Tervezés és járművek szakterületi vezető Nemzeti Közlekedési Napok 2016. október

Részletesebben

GEOTECHNIKA III. (LGB SE005-3) FÖLDALATTI MŰTÁRGYAK, ALAGÚTÉPÍTÉS

GEOTECHNIKA III. (LGB SE005-3) FÖLDALATTI MŰTÁRGYAK, ALAGÚTÉPÍTÉS GEOTECHNIKA III. (LGB SE005-3) FÖLDALATTI MŰTÁRGYAK, ALAGÚTÉPÍTÉS Földalatti műtárgyak, alagútépítés 2 Bevezetés: funkció, keresztmetszeti kialakítás, vonalvezetés, építési eljárások, módszerek Zárt építési

Részletesebben

MIDIP MISKOLC DÉLI IPARI PARK

MIDIP MISKOLC DÉLI IPARI PARK MIDIP MISKOLC DÉLI IPARI PARK I. Elhelyezkedés Miskolc elhelyezkedése Miskolc Déli Ipari Park elhelyezkedése A 93,5 hektáros Ipari Park címmel rendelkező terület Miskolc déli határában, az M30-as autópálya

Részletesebben

START Klub Kártya átvevő helyek

START Klub Kártya átvevő helyek START Klub Kártya átvevő helyek Balassagyarmat, vasútállomás: 2660 Balassagyarmat, Benczúr Gyula u. u. 1/a Kunszentmiklós-Tass, vasútállomás: 6090 Kunszentmiklós-Tass, Vasút u. 9. H-V: 00:00-24:00 H-V:

Részletesebben

A NIF Zrt. beruházásában megvalósítandó közúti hidak

A NIF Zrt. beruházásában megvalósítandó közúti hidak A NIF Zrt. beruházásában megvalósítandó közúti hidak Hidász Napok, 2015. Visegrád Kardos Gábor Műszaki igazgató BEVEZETŐ, TARTALOM Keretek, források Megvalósuló gyorsforgalmi kivitelezési projektek Megvalósuló

Részletesebben

Fiók neve Nyitvatartási rend Cím Telefon

Fiók neve Nyitvatartási rend Cím Telefon Ajkai Fiók 8400 Ajka, Szabadság tér 4/a. 88/510-030 Allee Skála Fiók H: 10.00-20.00 K: 10.00-20.00 Sze:10.00-20.00 Cs: 10.00-20.00 P: 10.00-20.00 Szo:10.00-14.00 Allee Bevásárlóközpont 1117 Budapest, Október

Részletesebben

SWIETELSKY Magyarország Kft. Bemutatkozik

SWIETELSKY Magyarország Kft. Bemutatkozik SWIETELSKY Magyarország Kft. Bemutatkozik Az osztrák alapító Hellmuth SWIETELSKY 1936-ban indította el családi vállalkozását Ausztriában. 1991 óta van jelen, a magyar építőipari piacon, a SWIETELSKY Magyarország

Részletesebben

A K T U Á L B A U I N G A T L A N F O R G A L M A Z Ó K F T. I N G A T L A N P A R K 4 4 0 0 N Y Í R E G Y H Á Z A D E B R E C E N I Ú T

A K T U Á L B A U I N G A T L A N F O R G A L M A Z Ó K F T. I N G A T L A N P A R K 4 4 0 0 N Y Í R E G Y H Á Z A D E B R E C E N I Ú T I N G A T L A N P A R K 4 4 0 0 N Y Í R E G Y H Á Z A D E B R E C E N I Ú T 2 0 1 0. J A N U Á R 26. A K T U Á L I N G A T L A N P A R K K I A D Ó R A K T Á R I G É N Y S Z E R I N T E L H E L Y E Z K

Részletesebben

Ir.szám Település Kerület Megye 1870 Budapest 2 Pest 1870 Budapest 13 Pest

Ir.szám Település Kerület Megye 1870 Budapest 2 Pest 1870 Budapest 13 Pest Ir.szám Település Kerület Megye 1870 Budapest 2 Pest 1870 Budapest 3 Pest 1870 Budapest 13 Pest 1870 Budapest 8 Pest 1871 Budapest 19 Pest 1871 Budapest 21 Pest 1871 Budapest 11 Pest 1871 Budapest 22 Pest

Részletesebben

SZEMÉLYES ADATOK ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK

SZEMÉLYES ADATOK ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK S Z A K M A I Ö N É L E T R A J Z SZEMÉLYES ADATOK Név: Novák Gyula Születési idő: 1953. 12. 31. Állampolgárság: magyar ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK Mettől meddig (év) Intézmény megnevezése /

Részletesebben

TURISZTIKAI KONFERENCIA Radács Edit Radiant Zrt. Veszprém, 2006. április 7. TURISZTIKAI KONFERENCIA TARTALOM REGIONÁLIS REPÜLŐTEREK JELENTŐSÉGE HAZAI SAJÁTOSSÁGOK REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓK REPÜLŐTÉRHEZ

Részletesebben

HIDRO. MÉRNÖKSZOLGÁLATI Kft. CÉGISMERTETŐ

HIDRO. MÉRNÖKSZOLGÁLATI Kft. CÉGISMERTETŐ HIDRO MÉRNÖKSZOLGÁLATI Kft. CÉGISMERTETŐ HIDRO MÉRNÖKSZOLGÁLATI Kft. FŐBB ADATOK: A Társaság cégneve: HIDROKOMPLEX Mérnökszolgálati Korlátolt Felelősségű Társaság Rövidített név: HIDROKOMPLEX Kft. Címe:

Részletesebben

A készülékeket online és az alábbi boltjainkban tudod megvásárolni:

A készülékeket online és az alábbi boltjainkban tudod megvásárolni: A készülékeket online és az alábbi boltjainkban tudod megvásárolni: 1 Allée 1117, Budapest Október 23. u. 8-10 +36 20 6208 180 H-SZO: 10:00-21:00 V: 10:00-19:00 Astoria 1075, Budapest Károly krt. 3/a.

Részletesebben

- Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatal (székhelye: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.)

- Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatal (székhelye: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.) A Vám- és Pénzügyőrség (VPOP) 2011-től új szervezetben működik - A NAV vámszervei - Nettó BÉRKALK A Vám- és Pénzügyőrség (VPOP) 2011-től új szervezetben működik - Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal,

Részletesebben

A régió közigazgatási, gazdasági, tudományos, oktatási és kulturális központja Magyarország negyedik legnagyobb városa A városban és

A régió közigazgatási, gazdasági, tudományos, oktatási és kulturális központja Magyarország negyedik legnagyobb városa A városban és A régió közigazgatási, gazdasági, tudományos, oktatási és kulturális központja Magyarország negyedik legnagyobb városa A városban és agglomerációjában több mint 300 000 ember él Gazdag ipari múlttal rendelkezik

Részletesebben

A nemzetközi pénzügyi intézményektől felvett állami projektfinanszírozó hitelek (2004. január 1-től)

A nemzetközi pénzügyi intézményektől felvett állami projektfinanszírozó hitelek (2004. január 1-től) A nemzetközi pénzügyi intézményektől felvett állami projektfinanszírozó hitelek (2004. január 1-től) Program megnevezése Hitelnyújtó intézmény Szerződés száma Hitelszerződés kelte Hitelnyújtás célja Beruházás(ok)

Részletesebben

2016. július 7. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 1415

2016. július 7. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 1415 2016. július 7. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 1415 Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi beruházási ai feladatonként (A) Megvalósítás kezdete befejezése éve Teljes költség Tény 2015. dec. 31ig 2016. évi 2016. évi

Részletesebben

LIGET BUDAPEST. Liget Park Fórum

LIGET BUDAPEST. Liget Park Fórum Liget Park Fórum 2016.11.24. CSE OMR PVA CIR FAN PAV PHE LAK KKI BA P VAJ BAZ BRE ZEN NGL PAR KKO MKO KOM OLO ROM NEP REM PDO SZI ÚJ NEMZETI GALÉRIA Funkció: Múzeum Terület: nettó 51.950 m 2 Státusz: tervezés

Részletesebben

Gyorsabb, olcsóbb De biztonságos is? Szimpózium

Gyorsabb, olcsóbb De biztonságos is? Szimpózium Gyorsabb, olcsóbb De biztonságos is? Szimpózium Műtárgy karbantartás Előadó: Palotás Gábor Munka, tűz és környezetvédelmi igazgató KÖZGÉP Építő és Fémszerkezetgyártó Zrt. Munkavédelmi Igazgatóság E-mail

Részletesebben

- KÖZÚTI FEJLESZTÉSEK - VASÚTI FEJLESZTÉSEK

- KÖZÚTI FEJLESZTÉSEK - VASÚTI FEJLESZTÉSEK EU támogatt mogatások felhasználhat lhatósága a -nál,, előkész szítettség, kapcsolódó feladatok ESETTANULMÁNYOK: - GYORSFORGALMI FEJLESZTÉSEK (RÉSZLETESEBBEN) - KÖZÚTI FEJLESZTÉSEK - VASÚTI FEJLESZTÉSEK

Részletesebben

SIÓAGÁRD KÖZLEKEDÉS. 1. Előzmények

SIÓAGÁRD KÖZLEKEDÉS. 1. Előzmények SIÓAGÁRD KÖZLEKEDÉS 1. Előzmények Közlekedési szempontból az alábbi tervelőzményeket vettük figyelembe: Országos területrendezési terv (2003. évi XXVI. Tv.) Tolna M. területrendezési terve (VÁTI) Tolna

Részletesebben

A Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Program megvalósítása, jelenlegi állapot bemutatása

A Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Program megvalósítása, jelenlegi állapot bemutatása 2. Junior szimpózium 2011. december 9. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem A Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Program megvalósítása, jelenlegi állapot bemutatása Kis Gergely műszaki tanácsadó

Részletesebben

MISKOLC DÉLI IPARI PARK

MISKOLC DÉLI IPARI PARK MISKOLC DÉLI IPARI PARK I. Elhelyezkedés Miskolc elhelyezkedése MISKOLC Miskolc Déli Ipari Park (MIDIP) elhelyezkedése A 93,5 hektáros Ipari Park címmel rendelkező terület Miskolc déli határában, az M30-as

Részletesebben

Beszámoló a balatoni közösségi közlekedéssel kapcsolatos pályázatok és projektek helyzetéről. BFT tanácsülés 2013. augusztus 28.

Beszámoló a balatoni közösségi közlekedéssel kapcsolatos pályázatok és projektek helyzetéről. BFT tanácsülés 2013. augusztus 28. Beszámoló a balatoni közösségi közlekedéssel kapcsolatos pályázatok és projektek helyzetéről BFT tanácsülés 2013. augusztus 28. Dorner Lajos és Sebestyén István közlekedési szakértők Balatoni Integrációs

Részletesebben

FÜVES PÁLYÁK TERVEZÉSE. Juhász Zsoltné, Nagy Éva FŐMTERV ZRT. 2013. április Szeged

FÜVES PÁLYÁK TERVEZÉSE. Juhász Zsoltné, Nagy Éva FŐMTERV ZRT. 2013. április Szeged FÜVES PÁLYÁK TERVEZÉSE Juhász Zsoltné, Nagy Éva FŐMTERV ZRT. 2013. április Szeged TÁRSASÁGUNK A FŐMTERV ZRT. A közlekedés minden szakterületében részt veszünk Kötöttpályás tervezési tevékenységeink Közúti

Részletesebben

KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Településszerkezeti terv (módosítás 2005.) Megállapította

Részletesebben

Közzététel a Hajdúsámson Város Önkormányzata által megkötött, nettó 5 millió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó szerződésekről

Közzététel a Hajdúsámson Város Önkormányzata által megkötött, nettó 5 millió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó szerződésekről nettó 5 millió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó ekről Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 20. évi CXII. törvény. melléklete szerinti Általános közzétételi lista alapján

Részletesebben

KDOP-4.2.2-09-2009-0001 A pápai kerékpárút-hálózat fejlesztése

KDOP-4.2.2-09-2009-0001 A pápai kerékpárút-hálózat fejlesztése tárgya nettó bruttó Várkert utca (Győri út - Gróf út) - Vajda lakótelep kerékpárút tervezése Várkert utca (Győri út - Gróf út) - Vajda lakótelep kerékpárút tervezése 2 592 000 3 240 000 2009. február 13.

Részletesebben

Az M43 autópálya fejlesztése Szeged és országhatár között

Az M43 autópálya fejlesztése Szeged és országhatár között Az M43 autópálya fejlesztése Szeged és országhatár között Reményik Kálmán elnök-vezérigazgató, NIF Zrt. Csicsely Gábor projektvezető, NIF Zrt. Az M43 autópálya fejlesztése Szeged és országhatár között

Részletesebben

Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. Az RFH csoport tagja

Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. Az RFH csoport tagja Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. Az RFH csoport tagja Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. Szeretjük a kihívásokat! TANÁCSADÁS FEJLESZTÉS FINANSZÍROZÁS KÖZVETÍTÉS PÁLYÁZATÍRÁS PROJEKTMENEDZSMENT

Részletesebben

Szolgáltatások erőművek, kiserőművek részére. GA Magyarország Kft.

Szolgáltatások erőművek, kiserőművek részére. GA Magyarország Kft. Szolgáltatások erőművek, kiserőművek részére GA Magyarország Kft. GA Magyarország Kft. Piaci Portfolió Energiatermelés Energiaelosztás és telekommunikáció Energiafelhasználás Fosszilis energiatermelés

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok megyei közút- és vasúthálózat fejlesztésének és korszerűsítésének aktuális feladatairól

Jász-Nagykun-Szolnok megyei közút- és vasúthálózat fejlesztésének és korszerűsítésének aktuális feladatairól JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE RÉSZÉRE ÖSSZEÁLLÍTÁS a Jász-Nagykun-Szolnok megyei közút- és vasúthálózat fejlesztésének és korszerűsítésének aktuális feladatairól Budapest, 2008. augusztus

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS SZELES U. ÁLLOMÁS U. (GÖMÖRI PÁLYAUDVAR) ZSOLCAI KAPU EPERJESI UTCA KÖZÖTTI TERÜLET

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS SZELES U. ÁLLOMÁS U. (GÖMÖRI PÁLYAUDVAR) ZSOLCAI KAPU EPERJESI UTCA KÖZÖTTI TERÜLET MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS SZELES U. ÁLLOMÁS U. (GÖMÖRI PÁLYAUDVAR) ZSOLCAI KAPU EPERJESI UTCA KÖZÖTTI TERÜLET TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

(bérlet is kapható) ITON Kft. Viszonteladói pénztár (bérlet is kapható) Kamaraerdei utca 23. közért 6.00-19.00 7.00-14.00 ZÁRVA

(bérlet is kapható) ITON Kft. Viszonteladói pénztár (bérlet is kapható) Kamaraerdei utca 23. közért 6.00-19.00 7.00-14.00 ZÁRVA Nyitva tartás Település Cím Cégek Hétköznap Szombat Vasárnap Alsónémedi 8.00-16.00 Biatorbágy Baross Gábor út 5/a. 8.00-18.00 Kossuth Lajos utca 6. Budakeszi Autóbusz végállomás ITON Kft. Viszonteladói

Részletesebben

IPARI PARK VAGY LOGISZTIKAI KÖZPONT? Debreceni Logisztikai Konferencia október 02.

IPARI PARK VAGY LOGISZTIKAI KÖZPONT? Debreceni Logisztikai Konferencia október 02. IPARI PARK VAGY LOGISZTIKAI KÖZPONT? Debreceni Logisztikai Konferencia 2009. október 02. Ipari parkok ahogy kezdődött Első hazai IP-k: 90-es évek Jellemzők: Spontaneitás Multinacionális vállalatok + HÖK

Részletesebben

89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet

89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet a budapesti 4-es metróvonal Kelenföldi pályaudvar-bosnyák tér közötti szakasza megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Részletesebben

Összefoglaló a Havanna és Gloriett lakótelepek kötöttpályás kapcsolatának kialakítása a 42-es villamos vonal meghosszabbításával tárgyú projektről

Összefoglaló a Havanna és Gloriett lakótelepek kötöttpályás kapcsolatának kialakítása a 42-es villamos vonal meghosszabbításával tárgyú projektről Összefoglaló a Havanna és Gloriett lakótelepek kötöttpályás kapcsolatának kialakítása a 42-es villamos vonal meghosszabbításával tárgyú projektről A fővárosi közlekedéspolitika célja a fővárosi közösségi

Részletesebben

A Magyar Köztársaság kormánya

A Magyar Köztársaság kormánya A Magyar Köztársaság kormánya Új Magyarország Fejlesztési Terv 2009. áttekintése Varga István nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter Válságkezelés 4 pillér A gazdasági válság kirobbanását követően

Részletesebben

I. II. III. IV. A közbeszerzés várható időpontjai. Hirdetmény feladásának ideje. Mennyisége. Teljesítés ideje: Építési beruházások

I. II. III. IV. A közbeszerzés várható időpontjai. Hirdetmény feladásának ideje. Mennyisége. Teljesítés ideje: Építési beruházások 1 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat a Építési beruházások 1. Belterületi csapadék- és belvízelvezetés problémáinak megoldása Hódmezővásárhely Tarján városrészben és az Ipari Parkban 2 db

Részletesebben

Záhony térsége komplex gazdaságfejlesztési program ZÁHONY: STRATÉGIAI PONT AZ ÚJ

Záhony térsége komplex gazdaságfejlesztési program ZÁHONY: STRATÉGIAI PONT AZ ÚJ térsége komplex gazdaságfejlesztési program Előadás: Kálnoki Kis Sándor 2008. május 14. ZÁHONY: STRATÉGIAI PONT AZ ÚJ EURÓPÁBAN : Stratégiai pont az új j Európában 1 : Straté Stratégiai pont az új Euró

Részletesebben

1. Technológia és infrastrukturális beruházások

1. Technológia és infrastrukturális beruházások AKTUÁLIS ÉS VÁRHATÓ PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK NAGYVÁLLALATOKNAK A 2009-2010 ÉVEKBEN 1. Technológia és infrastrukturális beruházások Technológia fejlesztés I. Támogatás mértéke: max. 30% Támogatás összege:

Részletesebben

F.3. számú függelék. Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása

F.3. számú függelék. Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása F.3. számú függelék Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása Hatályos: 2015.07.07. 1/5. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. 1. Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Fogyasztóvédelemi

Részletesebben

Budapest közlekedés koncepciója

Budapest közlekedés koncepciója BUDAPEST ÚJ DIMENZIÓI Heti Válasz urbanisztika konferencia sorozat Budapest, 2011. november 29. Budapest közlekedés koncepciója Vitézy Dávid vezérigazgató Budapesti Közlekedési Központ Tartalom Budapest

Részletesebben

KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY R ö v i d í t v e : K o r s z e r ű T e c h n i k a A l a p í t v á n y ( K T A ) A MEOSZ akadálymentesítési, közlekedési és technikai

Részletesebben

Fejlesztésekről és beruházásokról üzemeltetői szemmel

Fejlesztésekről és beruházásokról üzemeltetői szemmel Fejlesztésekről és beruházásokról üzemeltetői szemmel A MÁV Zrt. Pályavasúti üzemeltetési főigazgatóság működése napjainkban XVI. Közlekedésfejlesztési és beruházási konferencia BÜKFÜRDŐ 2015.04.15-17.

Részletesebben

Célegyenesben a Bubi. Célegyenesben a Bubi

Célegyenesben a Bubi. Célegyenesben a Bubi Célegyenesben a Bubi 1 Közlekedés Koordinációs Központ Kerékpáros Konferencia 2013. szeptember 19. A budapesti közbringa rendszer előkészítésének folyamata és a kapcsolódó kerékpárosbarát fejlesztések

Részletesebben

Környezet és Energia Operatív Program

Környezet és Energia Operatív Program Környezet és Energia Operatív Program Heltai László referens, KEOP IH FVM VKSZI, 2008. június 17. Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) Derogációk: - Szennyvíz: - 2010-ig a 10 000 LE feletti agglomerációk,

Részletesebben

A BKV múzeumok. közlekedéstörténeti vetélkedője

A BKV múzeumok. közlekedéstörténeti vetélkedője Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Városi Tömegközlekedési Múzeum Szentendre, Dózsa Gy. út út 3., 3., nyitva: áprilistól októberig Földalatti Városi Tömegközlekedési Vasúti Múzeum

Részletesebben

A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI

A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI GÉCZYNÉ POLYÁK EDIT NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG 2016. NOVEMBER

Részletesebben

Miniszteri Közlemény

Miniszteri Közlemény Miniszteri Közlemény A környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 280/2004. (X. 20) Korm. rendelet 14. (1) bekezdés a) pontja értelmében a következőket teszem közzé. 1. Évente 6 millió jármű áthaladásánál

Részletesebben

FŐGÁZ előrefizetős mérő kártyafeltöltési helyek a lapker hálózatában. budapest

FŐGÁZ előrefizetős mérő kártyafeltöltési helyek a lapker hálózatában. budapest címe i. kerület Batthyány tér aluljáró RELAY 06:00-18:00 06:00-18:00 06:00-18:00 06:00-18:00 06:00-18:00 06:00-15:00 06:00-15:00 Déli pályaudvar peron asztal RELAY 06:00-18:00 06:00-18:00 06:00-18:00 06:00-18:00

Részletesebben

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek 2740 Abony, Kossuth tér 4. 8400 Ajka, Szabadság tér 14. 2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 15. 6500 Baja, Csermák Mihály tér 4. 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 34-36. 8230 Balatonfüred, Jókai M. út 17. 4060

Részletesebben

ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS

ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS 1. ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS HELYE A MINKET KÖRÜLVEVİ VILÁGBAN AZ EMBEREK KOMFORTOS ÉLETKÖRÜLMÉNYÉNEK BIZTOSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES 1. AZ ÉPÍTETT MŐVI KÖRNYEZET IGÉNYES KIALAKÍTÁSA LAKÁS

Részletesebben

Szakmai (közlekedési) Képzés - Közlekedésfejlesztés Magyarországon, Szakmai napok 2015 Balatonföldvár, 2015. május 12-14.

Szakmai (közlekedési) Képzés - Közlekedésfejlesztés Magyarországon, Szakmai napok 2015 Balatonföldvár, 2015. május 12-14. 8.30-tól regisztráció 2015. május 12. (kedd, délelőtt) 9.30-10.00 A közlekedésfejlesztés aktuális kérdései, feladatai Előadó: Dr. Becsey Zsolt közlekedésért felelős helyettes államtitkár, NFM 1. témakör:

Részletesebben

A MÁV ZRT. CSOPORT HELYZETE,

A MÁV ZRT. CSOPORT HELYZETE, PÁL LÁSZLÓ PÁLYAMŰKÖDTETÉSI ÉS ÜZLETFEJLESZTÉSI ÁLTALÁNOS VEZÉRIGAZGATÓ-HELYETTES MÁV MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT. A MÁV ZRT. CSOPORT HELYZETE, ÁTALAKULÁS 1 A VASÚTI SZEKTOR MAGYARORSZÁGON ÁLLAMI SZERVEZETEK

Részletesebben

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. Melléklet Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Tartalomjegyzék 1.... 3 2. Média- és Hírközlési Biztos... 3 3. Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság... 4

Részletesebben

2011.10.06. Fenntartható közlekedés Budapesten intézményfejlesztés, projektek. Áttekintés. Budapesti Közlekedési Központ. A BKK céljai, eszközei

2011.10.06. Fenntartható közlekedés Budapesten intézményfejlesztés, projektek. Áttekintés. Budapesti Közlekedési Központ. A BKK céljai, eszközei Áttekintés Élhetőbb városok, falvak Konferencia Budapest, 2011. szeptember 29. Fenntartható közlekedés Budapesten intézményfejlesztés, projektek Somodi László Stratégiai, fejlesztési és beruházási igazgató

Részletesebben

A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli trendjei a Nyugat-dunántúli régióban

A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli trendjei a Nyugat-dunántúli régióban MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet A Nyugat-dunántúli technológiai régió jövőképe és operatív programja Győr, 2004. szeptember 30. A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli

Részletesebben

Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata

Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata Integrált Településfejlesztési Stratégia Középtávú célrendszer és projektlista előzetes javaslat Gazdaság munkacsoport Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002

Részletesebben

Varga Fuvarozási és Építőipari Kft. referencia munkái

Varga Fuvarozási és Építőipari Kft. referencia munkái referencia munkái Telephely, iroda: 2500. Esztergom, Schweidel J. u. 48/b Székhely: 2500. Esztergom, Schweidel J. u. 48/b. Telefon: 06 33 500-150 Fax: 06 33 500-151 Email: vargafuvar@gmail.com Honlap:

Részletesebben

A törvény jelentősége:

A törvény jelentősége: Magó Erzsébet osztályvezető Belügyminisztérium Területrendezési és Településügyi Főosztály 2012. április 26. Az Agglomerációs törvény (továbbiakban: Törvény) 2005. szeptember 1-én lépett hatályba. A törvény

Részletesebben

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT FŐ ÉPÍTÉSZ 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 Témafelelős: Wittek Krisztina főépítész Iktatószám: E 20543 11

Részletesebben

3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK. 3.0.1 Előzmények

3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK. 3.0.1 Előzmények I.4.2. KÖZLEKEDÉS 3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK 3.0.1 Előzmények Közlekedési szempontból az alábbi tervelőzményeket vettük figyelembe: Országos területrendezési terv (2008. VÁTI) Bács-Kiskun M. területrendezési

Részletesebben

XI. kerület. Albertfalvai felüljáró (Leányka utcai)

XI. kerület. Albertfalvai felüljáró (Leányka utcai) közutak Albertfalvai felüljáró (Leányka utcai) 72,01 m 43041/4 15 513 Albertfalva u.- Érem u.- Fehérvári út Kondorosi út által határolt közterület Andor u. (Borszéki u. Pajkos u.) 2903/1 18 640 Andor u.

Részletesebben

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek 1. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara: 1.1. Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. bkmkik@mail.datanet.hu Tel.: 76/501-500 www.iparkamara.hu

Részletesebben

Legyen előadónk, ossza meg tudását és tapasztalatait, legyen részese egy sikeres rendezvénynek!

Legyen előadónk, ossza meg tudását és tapasztalatait, legyen részese egy sikeres rendezvénynek! Előadói felhívás EWA Tavaszi Napok 2015 - Budapesti Víz Konferencia A Budapesti Víz Világtalálkozó helyszíne ismét várja a települési vízgazdálkodási és víziközmű szakma nemzetközi szereplőit, szakembereit.

Részletesebben