EUSO felkészít és el feladatok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EUSO felkészít és el feladatok"

Átírás

1 EUSO felkészít és el feladatok Daru János 1. Általános tudnivalók Az EUSO válogatón nem sok háttértudással kell rendelkezni, sokkal fontosabb, hogy ügyesen gondolkozz és számolj. Ennek ellenére a tájékozottság, a jártasság nagyon hasznos lehet a példák megoldásánál. Ezért, ha ismeretlen kifejezést találsz az átnézend témák között, olvass utána! Ez az el készít két feladatot és egy rövid leírást tartalmaz. A feladatok nem nehezek, szerepük inkább a felkészítés, mint a válogatás. Ennek ellenére az analitika példa igényes kivitelezéséhez id t kell rászánni, ne hagyjátok az utolsó pillanatra! Jó tanulást, gyakorlást kívánok! 2. Termokémia dióhéjban Egy kémiai vagy zikai változás gyakran jár a környezettel történ h cserével. Ha például elégetünk egy anyagot, akkor az h t ad le a környezetének, a jég felolvadásakor pedig a környezete leh l. Ezt a h t (állandó nyomáson) entalpiaváltozásnak is nevezzük, és H-val jelöljük. Ha az általunk vizsgált rendszer h t ad le, akkor az entalpia-változás negatív, ha h t vesz fel, akkor pedig pozitív. Vegyészek számára kitüntetett fontosságú a reakciók entalpia-változása, a reakcióh vagy reakcióentalpia-változás ( r H). Ez az az el jeles h változás, amit akkor tapasztalunk, amikor a reakció kiindulási anyagainak az egyenlet által 1

2 jelölt anyagmennyiségei kvantitatívan reagálnak, és a kiindulási anyagokkal azonos h mérséklet terméket adnak. Például a 2 H 2(g) + O 2(g) 2 H 2 O (f) egyenlet esetében az a h változás, amit akkor észlelünk, ha két mól hidrogén-gáz egy mól oxigénnel egyesül, és a keletkez víz visszah lve a kiindulási h mérsékletre lecsapódik. A fenti példa is mutatja, hogy egy reakcióentalpia-változást csak akkor lehet megadni, ha precízen deniáljuk a reakciót és a benne szerepl anyagok zikai állapotát. A reakcióentalpia természetesen függ a h mérséklett l, de mi néhány tíz fokon belül állandónak fogjuk tekinteni. A reakcióh segítségével denálható a képz désh fogalma is ( f H). Ez nem más, mint az adott anyag 1 móljának elemeib l való képz désének reakcióentalpiaváltozása. Mivel egy elemnek több allotróp módosulata lehetséges, fontos, hogy mindig az adott körülmények között legstabilabb módosulatra számoljunk. A képz désh ket tipikusan standard állapotra adják meg, ahol a h mérséklet 298, 15 K, a nyomás 1 bar, az oldatok koncentrációja pedig 1 mol/dm 3. Természetesen nem minden vegyületet lehet el állítani elemeib l. Szerencsére Hess tétele segítségével ezen vegyületek képz désh je is denálható. A tétel kimondja, hogy egy folyamat entalpia-változása csak is a kiindulási anyagoktól és termékekt l függ, az el állítási úttól nem. Más szóval mindegy, hogy egy anyagot közvetlenül állítunk el, vagy több lépésben kerül úton, az entalpiaváltozása ugyanannyi. 3. Kalorimetria A reakciók entalpia-változását kísérleti úton is meg lehet határozni. Ezzel foglalkozik a kalorimetria. Ezen tudományág rengeteg különböz kalorimétert alkalmaz, mi azonban csak a legegyszer bb esettel fogunk foglalkozni. Ebben az esetben a kaloriméterünk egy termosztát, azaz egy olyan eszköz, ami megakadályozza a rendszer és a környezet h cseréjét. Ha egy ilyen adiabatikus kaloriméterrel dolgozunk, akkor a reakció által termelt vagy felhasznált h a reakcióelegy 2

3 és a kaloriméter h mérsékletét fogja megváltoztatni. A reakcióh mérését tehát a h mérséklet-változásra vezetjük vissza. Fontos, zikából ismer s alapegyenlet denálja a h kapacitást: Q = C p T ahol Q a képz dött vagy elvont h t, C p az állandó nyomáson mérhet h kapacitást, T pedig a h mérsékletet jelöli. 3

4 4. Beadandó feladatok 4.1. Termokémia gyakorló feladat A benzol égésh je standard állapoton: r H = kj/mol C 6 H 6(f) + 7, 5 O 2(g) 6 CO 2(g) + 3 H 2 O (f) Az acetilén égésh je standard állapoton: C 2 H 2(f) + 2, 5 O 2(g) 2 CO 2(g) + H 2 O (f) r H = kj/mol A fenti adatokból számold ki a következ reakcióhoz tartozó standard entalpiaváltozást: 3 C 2 H 2(f) C 6 H 6(f) Mennyi a folyékony benzol standard képz désh je, ha az acetiléné: f H acetilen = kj/mol? 4.2. Analitika gyakorló feladat Egy foszforsavat tartalmazó oldat ph-ját er s savval, illetve bázissal tetsz legesen beállíthatjuk. A különböz ph-jú oldatokban természetesen más és más lesz a sav és a savmaradék anionok koncentrációja. A tömegmegmaradás és a savi disszociációs állandók deniciója alapján vezesd le az egyes specieszek (H 3 P O 4, H 2 P O4, HP O2 4, P O3 4 ) koncentrációjának függését a teljes bemérési foszforsav koncentrációtól és a hidrogénion koncentrációtól! Azaz add meg a [H n P O (3 n) 4 ] = f([h + ], c); n {0, 1, 2, 3} függvénykapcsolatok analitikus alakját. Az így levezetett képletek segítségével számold ki a fent említett specieszek és a víz saját ionjainak koncentrációját a (0-14) ph intervallumra, minden egész ph értékre, c=1.0 M-os esetre. A számértékeket 4

5 tudományos igényesség táblázatban foglald össze (számok normálalakban, fejlécben jelölt mértékegységgel). Az így kapott adatsorokat ábrázold kézzel milliméterpapíron! A számolt pontokat ezúttal lazán összekötheted. A grakon megszerkesztésekor gyelj a következ kre: tengelyfeliratok (tengelybeosztás, ábrázolt mennyiség és mértékegysége), különböz adatsorok eltér jelölése és a jelölés feloldása, diagramcím. Elemezd az így kapott diagramot! Van-e az egyes görbéknek lokális-maximuma, minimuma (deriválni nem kell, elég grakusan megkeresni a széls értékeket)? Hol metszik egymást a különböz adatsorok? Milyen tartományokon lehet elhanyagolni az egyes specieszeket a másikhoz képest összegképzés esetén? Milyen kapcsolatban vannak ezek a határok a savi kitev kkel? Ezeket a kvalitatív megállapításokat számolási példáknál még alkalmazhatod majd. Bár az adatok ábrázolását kézzel kell végezni, a levezetett képletekbe való behelyettesítésre használhattok tesz leges segédezközt, például táblázatkezel programot. Ha valaki még ilyennel nem találkozott, felhasználhatja ezt a dokumentumot és a beleírt segítséget: A táblázatkezel használata opcionális, a válogatón nem kell majd számítógépet használni. 5

6 Ag 5. Átnézend tematika Természetesen más is felmerülhet a feladatokban, kérdésekben, de az alábbi alapismeretek nagyon fontosak, hiszen az EUSO-n els sorban gyakorlati feladatok lesznek. Titrálások (reakcióegyenletek, végpontjelzés, titrálási görbék): Acidi-alkalimetria Permanganometria Jodometria Egyszer csapadékos titrálások (argentometria) Egyszer komplexometriás titrálások (EDTE) Szerves vegyületek egyszer kimutatási reakciói: Alkoholok, fenolok, aldehidek, ketonok, aminok Redukáló cukrok, ketózok, keményít, fehérjék A következ fémionok, illetve reagensek reakciói: +, Cu 2+, F e 2+, F e 3+, Zn 2+, Ni 2+, Ca 2+, Mg 2+ KI-oldat, NaOH-oldat, NH 3 -oldat Elektrokémia Cementálás Galváncellák, elektromotoros er, Nernst-egyenlet Elektrolízis, Faraday-törvények Lángfestés 6

Kémiai és fizikai kémiai szakmai vizsgafeladatok

Kémiai és fizikai kémiai szakmai vizsgafeladatok Felkészítés szakmai vizsgára vegyipari területre Kémiai és fizikai kémiai szakmai vizsgafeladatok II/14. évfolyam TANulói jegyzet A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-2.2.-07/1-2F-2008-0011

Részletesebben

Komplex számok algebrai alakja

Komplex számok algebrai alakja Komplex számok algebrai alakja Lukács Antal 015. február 8. 1. Alapfeladatok 1. Feladat: Legyen z 1 + 3i és z 5 4i! Határozzuk meg az alábbiakat! (a) z 1 + z (b) 3z z 1 (c) z 1 z (d) Re(i z 1 ) (e) Im(z

Részletesebben

tervezet tervezet4. gyakorlat Terner rendszer vizsgálata 4.1. Bevezetés x B =0, 25 x B

tervezet tervezet4. gyakorlat Terner rendszer vizsgálata 4.1. Bevezetés x B =0, 25 x B Terner rendszer vizsgálata gyakorlat célja a fázisszabály gyakorlati alkalmazása, valamint a háromszögdiagram használata olyan háromkomponensű (terner) rendszer vizsgálatával, amelyben egymással nem tetszőleges

Részletesebben

Kockázati modellek (VaR és cvar)

Kockázati modellek (VaR és cvar) Kockázati modellek (VaR és cvar) BSc Szakdolgozat Írta: Kutas Éva Matematika BSc Alkalmazott matematikus szakirány Témavezet Mádi-Nagy Gergely egyetemi adjunktus Operációkutatási Tanszék Eötvös Loránd

Részletesebben

OPERÁCIÓKUTATÁS. No. 2. Komáromi Éva LINEÁRIS PROGRAMOZAS

OPERÁCIÓKUTATÁS. No. 2. Komáromi Éva LINEÁRIS PROGRAMOZAS OPERÁCIÓKUTATÁS No. 2. Komáromi Éva LINEÁRIS PROGRAMOZAS Budapest 2002 Komáromi Éva: LINEÁRIS PROGRAMOZÁS OPERÁCIÓKUTATÁS No.2 Megjelenik az FKFP 0231 Program támogatásával a Budapesti Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Beck Mihály:Változatok egy elemre. Kajtár Márton emlékének. A grafit és a gyémánt

Beck Mihály:Változatok egy elemre. Kajtár Márton emlékének. A grafit és a gyémánt DFT-BUDAPEST KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI AKADÉMIA NYILVÁNOS PRÓBAÉRETTSÉGI VIZSGANAP KÉMIA PRÓBAÉRETTSÉGI MEGOLDÓKULCS EMELT SZINT. ÉVFOLYAM. FELADAT ESETTANULMÁNY Olvassa el figyelmesen a szöveget és válaszoljon

Részletesebben

KÉMIA PRÓBAÉRETTSÉGI emelt szint ÍRÁSBELI MEGOLDÁS és PONTOZÁS

KÉMIA PRÓBAÉRETTSÉGI emelt szint ÍRÁSBELI MEGOLDÁS és PONTOZÁS KÉMIA PRÓBAÉRETTSÉGI emelt szint ÍRÁSBELI MEGOLDÁS és PONTOZÁS 1. FELADATSOR I. feladat 1. CH 4 + H 2 O = CO + H 2 CO + 2 H 2 = CH OH 2. A szintézisgáz előállítása endoterm folyamat. A reakcióhő számítása

Részletesebben

Keresleti és kínálati függvény. Minden piacnak van egy keresleti és egy kínálati oldala, amelyeket a normatív közgazdaságtanban

Keresleti és kínálati függvény. Minden piacnak van egy keresleti és egy kínálati oldala, amelyeket a normatív közgazdaságtanban tehát attól függ, hogy x milyen értéket vesz fel. A függvényeket a közgazdaságtanban is a jól ismert derékszögû koordináta-rendszerben ábrázoljuk, ahol a változók nevének megfelelõen általában a vízszintes

Részletesebben

Tudományos Diákköri Dolgozat

Tudományos Diákköri Dolgozat Tudományos Diákköri Dolgozat GÁSPÁR MERSE ELŽD VÉGTELEN ELLENÁLLÁSHÁLÓZATOK SZÁMÍTÁSA Témavezet k: Cserti József Dávid Gyula Eötvös Loránd Tudományegyetem Budapest,. október 3. Tartalomjegyzék El szó 3.

Részletesebben

1. fejezet HUMÁN EGÉSZSÉGKOCKÁZAT BECSLÉSE

1. fejezet HUMÁN EGÉSZSÉGKOCKÁZAT BECSLÉSE 1. fejezet HUMÁN EGÉSZSÉGKOCKÁZAT BECSLÉSE 19 20 Tartalomjegyzék 1. Általános bevezetõ...25 1.1. Elõzmények...25 1.2. Általános alapelvek...27 2. Expozícióbecslés...29 2.1. Bevezetõ...29 2.1.1. A mért

Részletesebben

Tudománynépszer sít és szakmai el adások középiskolásoknak

Tudománynépszer sít és szakmai el adások középiskolásoknak Tudománynépszer sít és szakmai el adások középiskolásoknak Bessenyei Mihály: Mozaikok matematikus módra Bertrand Russel, a híres matematikus-lozófus szerint a matematika nemcsak igazság, hanem fennkölt

Részletesebben

Diszkrét matematika II., 1. el adás. Lineáris leképezések

Diszkrét matematika II., 1. el adás. Lineáris leképezések 1 Diszkrét matematika II., 1. el adás Lineáris leképezések Dr. Takách Géza NyME FMK Informatikai Intézet takach@inf.nyme.hu http://inf.nyme.hu/ takach/ 2005. február 6 Gyakorlati célok Ezen el adáson,

Részletesebben

LÁNG CSABÁNÉ TELJES INDUKCIÓ, LOGIKA, HALMAZOK, RELÁCIÓK, FÜGGVÉNYEK. Példák és feladatok

LÁNG CSABÁNÉ TELJES INDUKCIÓ, LOGIKA, HALMAZOK, RELÁCIÓK, FÜGGVÉNYEK. Példák és feladatok LÁNG CSABÁNÉ TELJES INDUKCIÓ, LOGIKA, HALMAZOK, RELÁCIÓK, FÜGGVÉNYEK Példák és feladatok Lektorálta: Czirbusz Sándor c Láng Csabáné, 2010 ELTE IK Budapest 20101020 1. kiadás Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...............................

Részletesebben

KÍSÉRLETES BIOLÓGIAI GYAKORLATOK

KÍSÉRLETES BIOLÓGIAI GYAKORLATOK Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Gazdag Zoltán, Kerepesi Ildikó Kucsera Judit, Manczinger László, Pesti Miklós, Takács Krisztina, Uzsoki Boglárka, Vágvölgyi Csaba KÍSÉRLETES BIOLÓGIAI GYAKORLATOK

Részletesebben

5. Lineáris rendszerek

5. Lineáris rendszerek 66 MAM43A előadásjegyzet, 2008/2009 5 Lineáris rendszerek 5 Lineáris algebrai előismeretek Tekintsük az a x + a 2 x 2 = b 5 a 2 x + a 22 x 2 = b 2 52 lineáris egyenletrendszert Az egyenletben szereplő

Részletesebben

RADIOKÉMIAI MÉRÉS. Laboratóriumi neutronforrásban aktivált-anyagok felezési idejének mérése. = felezési idő. ahol: A = a minta aktivitása.

RADIOKÉMIAI MÉRÉS. Laboratóriumi neutronforrásban aktivált-anyagok felezési idejének mérése. = felezési idő. ahol: A = a minta aktivitása. RADIOKÉMIAI MÉRÉS Laboratóriumi neutronforrásban aktivált-anyagok felezési idejének mérése A radioaktív bomlás valószínűségét kifejező bomlási állandó (λ) helyett gyakran a felezési időt alkalmazzuk (t

Részletesebben

Az együttnevelés gyakorlata az alsó középfokú oktatásban

Az együttnevelés gyakorlata az alsó középfokú oktatásban Az együttnevelés gyakorlata az alsó középfokú oktatásban Összefoglaló jelentés 2005 Európai Ügynökség a Sajátos Nevelési Igény Tanulók Oktatásának Fejlesztéséért Ezt a jelentést az Európai Ügynökség a

Részletesebben

Fekete Jenő*, Ritz Ferenc**

Fekete Jenő*, Ritz Ferenc** Olajmeghatározási módszerek 2. Rész Mintaelőkészítés és mérési módszerek összehasonlító értékelése Olajszennyezések okozta hosszútávú mérgező képesség (toxicitás) Fekete Jenő*, Ritz Ferenc** Bevezetés

Részletesebben

Nagyon egyszerű példák fizikai kémiából 2015. február 24.

Nagyon egyszerű példák fizikai kémiából 2015. február 24. Nagyon egyszerű példák fizikai kémiából 015. február 4. Turányi Tamás ELTE Kémiai Intézet 1. feladat Reggel azt mondta be a rádió, hogy a légnyomás 748 Hgmm, lassan emelkedik. Adja meg a reggeli légnyomást

Részletesebben

Méretlánc átrendezés elmélete

Méretlánc átrendezés elmélete 1. Méretlánc átrendezés elmélete Méretlánc átrendezés elmélete Egyes esetekben szükség lehet, hogy arra, hogy a méretláncot átrendezzük. Ezeknek legtöbbször az az oka, hogy a rajzon feltüntetett méretet

Részletesebben

MATEMATIKA A 10. évfolyam

MATEMATIKA A 10. évfolyam MATEMATIKA A 10. évfolyam 4. modul Körrel kapcsolatos fogalmak Készítette: Lénárt István és Vidra Gábor Matematika A 10. évfolyam 4. modul: Körrel kapcsolatos fogalmak Tanári útmutató A modul célja Időkeret

Részletesebben

ÉLELMISZERVIZSGÁLATI KÖZLEMÉNYEK

ÉLELMISZERVIZSGÁLATI KÖZLEMÉNYEK ÉLELMISZERVIZSGÁLATI KÖZLEMÉNYEK Élelmiszermin ség - Élelmiszerbiztonság Journal of Food Investigations Food Quality Food Safety Mitteilungen über Lebensmitteluntersuchungen Lebensmittelqualität Lebensmittelsicherheit

Részletesebben

Palotásné Pánti Róza: Könyvtári katalógusok

Palotásné Pánti Róza: Könyvtári katalógusok Palotásné Pánti Róza: Könyvtári katalógusok Állományrendezés A könyvtárak anyagát, más szóval gy jteményét szükségszer bizonyos meghatározott elvek alapján rendezni, rendszerbe rakni, különben csak dokumentumok

Részletesebben

MÉRÉSI EREDMÉNYEK PONTOSSÁGA, A HIBASZÁMÍTÁS ELEMEI

MÉRÉSI EREDMÉNYEK PONTOSSÁGA, A HIBASZÁMÍTÁS ELEMEI MÉRÉSI EREDMÉYEK POTOSSÁGA, A HIBASZÁMÍTÁS ELEMEI. A mérési eredmény megadása A mérés során kapott értékek eltérnek a mérendő fizikai mennyiség valódi értékétől. Alapvetően kétféle mérési hibát különböztetünk

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Függvények Analízis

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Függvények Analízis MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Függvények Analízis A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett

Részletesebben

Vállalkozz Hatékonyan Klub

Vállalkozz Hatékonyan Klub Min ment csődbe az első cégem? tanulmány dr. Tóth András 2009 Ebben a rövid tanulmányban bemutatom, mi az a legegyszerűbb pénzügyi eszköz, ami a legnagyobb javulást tudja elérni egy kezdő, vagy mikrovállalkozás

Részletesebben

IMAGINE VARÁZSLATOS VILÁGA ANDREJ BLAHO ÉS IVAN KALAŠ

IMAGINE VARÁZSLATOS VILÁGA ANDREJ BLAHO ÉS IVAN KALAŠ AZ IMAGINE VARÁZSLATOS VILÁGA ANDREJ BLAHO ÉS IVAN KALAŠ EZ A MUNKAFÜZET A MAGYAR IMAGINE CSOMAG RÉSZE, AMELY ISKOLAI LICENSZSZERZ(DÉS KERETÉBEN KERÜL TERJESZTÉSRE. AZ EREDETI M* SZERZ(I: ANDREJ BLAHO

Részletesebben

Automatikus digitális vérnyomásmér Model M10-IT Használati utasítás

Automatikus digitális vérnyomásmér Model M10-IT Használati utasítás Automatikus digitális vérnyomásmér Model M10-IT Használati utasítás HU IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Tartalom A készülék használata el tt Bevezetés...3 Fontos biztonsági el írások...4 1. Áttekintés...6 2.

Részletesebben

P, NP, NP-C, NP-hard, UP, RP, NC, RNC

P, NP, NP-C, NP-hard, UP, RP, NC, RNC P, NP, NP-C, NP-hard, UP, RP, NC, RNC 1 Az eddig vizsgált algoritmusok csaknem valamennyien polinomiális idejuek, azaz n méretu bemeneten futási idejük a legrosszabb esetben is O(n k ), valamely k konstanssal.

Részletesebben

II. RÉSZ A TÖMEGTÁRSADALMAK KEMÉNY TÖRTÉNELME (A tömegtársadalmak mechanikája és termodinamikája az időben)

II. RÉSZ A TÖMEGTÁRSADALMAK KEMÉNY TÖRTÉNELME (A tömegtársadalmak mechanikája és termodinamikája az időben) 1 II. RÉSZ A TÖMEGTÁRSADALMAK KEMÉNY TÖRTÉNELME (A tömegtársadalmak mechanikája és termodinamikája az időben) BEVEZETÉS Az alcímben hivatkozott hosszabb tanulmány 1 megalapozta a tömegtársadalmak mechanikáját

Részletesebben