Anyagmérnöki Tudományok, Miskolc, 36/1. kötet, (2011) pp

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Anyagmérnöki Tudományok, Miskolc, 36/1. kötet, (2011) pp. 69 78"

Átírás

1 Anyagmérnöki Tudományok, Miskolc, 36/1. kötet, (2011) pp BIOMASSZA ÉS SZILÁRD TELEPÜLÉSI HULLADÉK ALAPÚ MÁSOD TÜZELŐANYAG KIFEJLESZTÉSÉNEK IDŐSZERŰSÉGE TIMELINESS OF DEVELOPING A BIOMASS AND SOLID RESIDENTIAL WASTE BASED ADDITIONAL FUEL DR. SZŰCS ISTVÁN *, DR. NAGY GÉZA *, DR. PALOTÁS ÁRPÁD BENCE *, Dr. CSŐKE BARNABÁS **, NAGY SÁNDOR **, BOROS ÉVA * * Miskolci Egyetem, Energia- és Minőségügyi Intézet ** Miskolci Egyetem, Nyersanyag-előkészítési és Környezeti Eljárástechnikai Intézet 3515 Miskolc-Egyetemváros, Magyarország Az ipar és a szolgáltatások energiaszükségletének optimális kielégítése, a lakosság energiafelhasználásának gazdaságos biztosítása, valamint az egyre nagyobb tömegben keletkező hulladékok környezetkímélő ártalmatlanítása és az utóbbi időben egyre többet vitatott globális klímaváltozás elleni küzdelem jelenti napjaink egyik legnagyobb kihívását. Az előbbi részelemek egymással szorosan öszszefüggő feladatkörének egyik lehetséges megoldásához a települési szilárd hulladékok és a biomasszák rendszerszemléletű, komplex kezelése révén juthatunk el. Ebben a cikkben azokat a kezdeti kutatási eredményeket ismertetjük, amelyeket a települési szilárd hulladékok és fásszárú biomassza keverékéből előállított másod tüzelőanyagok vizsgálata és elégetése során szereztünk. Kulcsszavak: biomassza, települési szilárd hulladék, másod tüzelőanyag, energetika. Meeting the energy demand of the industry and services, providing an economical residential energy supply, the environment-conscious disposal of the waste being produced in ever rising amounts and the much discussed fight against global climate change are the biggest challanges of our times. Systematic and complex processing and utilization of residential solid waste and biomass would be a big step towards solving the above mentioned problems. This article discusses the initial results obtained by examining the composition and combustion characteristics of additional fuels made by mixing residential solid waste with ligneous biomass fuels. Keywords: biomass, residential solid waste, additional fuel, energetics. Bevezetés A technika mai szintjén a hagyományos fosszilis tüzelőanyagok szén, kőolaj és földgáz után a biomasszák jelentik Földünkön a negyedik legnagyobb potenci- 69

2 Anyagmérnöki Tudományok, Miskolc, 36/1. kötet (2011) pp ális energiaforrást. A biomassza valamely élettérben egy adott időszakban jelen levő szerves anyagok és élőlények összessége. Világátlagban a felhasznált energia 14%-át, a fejlődő országokban 35%-át biomassza elégetésével nyerik. Ugyanakkor ma még a biomasszákban rejlő energiának csak egy kisebb részét hasznosítja az emberiség. Ennek egyik oka a biomasszák viszonylag kicsi energiasűrűsége [11]. Európában például a potenciális biomasszakészletek mindössze 15 20%- ának energetikai célú hasznosítása révén, az elsődleges élelmiszer-termelés teljes hőenergia igénye kielégíthető volna. Ezen túl pedig az évente képződő eddig kiaknázatlanul maradt biológiai eredetű anyagok 20 25%-nak ésszerű hasznosításával a vidéki lakosság teljes hőenergia-szükséglete a közeli biomaszszaforrásokból, gazdaságosan biztosítható lenne [1]. Ugyanakkor a feldolgozatlan települési hulladékok bomlásakor keletkező nagy mennyiségű metán kihasználatlanul kerül a légkörbe, miközben erős üvegház hatása következtében hosszú időn keresztül komoly környezeti károkat okoz. Kutató munkánk fő célja települési szilárd hulladékok és fásszárú biomaszsza keverékéből előállított másod tüzelőanyag előállításának és környezetkímélő tüzelési lehetőségének vizsgálata. A projekt kezdeti szakaszában mechanikailag biológiailag kezelt szilárd települési hulladék (MBH) éghető részeiből és faapríték, valamint papírhulladék keverékéből síkmatricás présgéppel állítottunk elő másod tüzelőanyagot, meghatároztuk annak legfontosabb tüzeléstechnikai jellemzőit. A következő lépésben tüzelési kísérleteket végeztünk 40 kw hőteljesítményű melegvízkazánban. Ennek eredményeképpen megállapítottuk, hogy az előállított másod tüzelőanyag előnyösen hasznosítható fűtési célra. 1. A települési szilárd hulladékok jövőbeni hasznosítási lehetőségei Az egyre szigorúbb környezetvédelmi előírások a települési szilárd hulladékok környezetkímélő ártalmatlanítását írják elő. Legegyszerűbb megoldásként a hulladékok keletkezésének minimalizálására kell törekedni. A ki nem küszöbölhető, már keletkezett hulladékokat lehetőleg saját anyagukban célszerű hasznosítani. Ennek komoly gátat szab az, hogy a használat során az anyagok szerkezete, kémiai összetétele jelentősen megváltozik. A kémiai energiával rendelkező hulladékokat a jövőben már nem szabad deponálni, hanem gondoskodni kell a környezetkímélő hasznosításukról. A korszerű hulladékgazdálkodás általánosan elfogadott hierarchikus elemeit az 1. ábrán mutatjuk be. 70

3 Anyagmérnöki Tudományok, Miskolc, 36/1. kötet, (2011) pp ábra. A korszerű hulladék gazdálkodás hierarchikus elemei Napjainkban a gazdasági és műszaki szakemberek, a társadalomtudósok és a politikusok is komoly eredményeket várnak a megújuló, főleg biomassza alapú zöld gazdaság működésétől, társadalmi, gazdasági és szociális hatásától [12 17]. A települési szilárd hulladékok és a biomassza átalakításának célja közvetlenül hasznosítható tüzelőanyag nyerése. Ezen belül technológiai vagy fűtési célú hőellátás, villamos energia termelése vagy motor hajtóanyag előállítása fordulhat elő a leggyakrabban. Minél kevesebb lépésben történik az anyagok átalakítása, annál nagyobb a másod tüzelőanyag nettó energia hozama. Ezzel együtt viszont erősen helyhez kötött a nyert energia felhasználási lehetősége a kicsi energiasűrűség következtében szükséges nagyobb szállítási és tárolási költségek miatt. Ugyanakkor a többlépcsős előkészítés és a bonyolultabb technológiai átalakítás csökkenti a nettó energiahozamot, de annál kisebb fokú lesz a felhasználás helyhez kötöttsége, térben és időben szélesebb körűvé válik az optimális hasznosítás lehetősége. A hasznosítási módok közül a legegyszerűbb a tüzelés, amelyhez átalakítási módként az aprítás a legegyszerűbb megoldás, fajlagosan a legkisebb költségnek köszönhetően, ám ez jelentősen nem javítja az alapanyagnak a szállíthatóságát. Magasabb fokú, nagyobb energiabevitelt jelent a pelletálás, brikettálás, amelyek jelentős költségnövekedéssel járnak, azonban csökkentik a szállítás költségeit a tömörítés révén. További előnyt jelent a tüzelés automatizálhatósága, a nagyobb termikus hatásfok [4, 5]. Bonyolultabb és fajlagosan költségesebb berendezéseket kíván a gázosítás és a biogáztermelés. Környezetvédelmi szempontból kiemelendő a biogázterme- 71

4 Anyagmérnöki Tudományok, Miskolc, 36/1. kötet (2011) pp lés, amely hozzájárul a hulladékok ártalmatlanításához és így kifejezetten csökkenti a környezetterhelést. A legtöbb átalakítási lépcsőt a metanol-, etanol-, alkohol-, növényi olajtermelés tartalmaz. Ennek a nettó energiahozama a legalacsonyabb, de az így létrehozott energiahordozó hasznosítási lehetősége a legszélesebb és a felhasználási helyhez, valamint időhöz kötöttsége is a legkisebb fokú [4, 5]. 2. A hazánkban keletkező település szilárd hulladékok várható kezelése A Magyarországon évente kb. 5 6 M t tömegben keletkező települési szilárd hulladékok kémiai energiájának alig 10%-át használjuk tüzelési célra [2, 3]. A hazánkban 2013-ban várhatóan keletkező települési szilárd hulladékok évi tömegáramának és kezelési módjainak vázlatát a 2. ábrán mutatjuk be [6]. A mechanikailag biológiailag kezelt hulladékokból (MBH) égetésre alkalmas 413 ezer tonna anyagnak biztonságos tüzelővé alakítási technológiája még nincsen megoldva Hulladékképződés: 5360 et Vegyes gyűjtés: 3850 et Házi komposztálás: 200 et Szelektív gyűjtés: 1310 et Égetés: 420 et MHB: 1180 et Biológiai kezelés: 690 et Anyagában haszn.-ra: 620 et 105 et 295 et Égetésre alkalmas: 413 et Cement előkész:213 et 200 et Erőmű: 200 et Cement: 20 et Égetőmű: 193 et 50 et Lerakás: 2700 et (50,4 %) 2. ábra. A hazánkban 2013-ban várhatóan keletkező települési szilárd hulladékok évi tömegáramának és kezelési módjainak vázlata 72

5 Anyagmérnöki Tudományok, Miskolc, 36/1. kötet, (2011) pp További komoly kutató-fejlesztő tevékenységet igényel még az ebből előállított másod tüzelőanyagok környezetkímélő elégetési feltételeinek biztosítása. 3. A kísérleti anyagok legfontosabb jellemezői és a pellet-előállítás fő lépései Kísérleteinkhez a Győri Regionális Hulladékkezelő Központban évente képződő 18 ezer tonna MBH-ból vett anyagmintából készítettünk pelletet. A vegyes hulladék és a szennyezett műanyag hulladék hőmérséklet hatására bekövetkező tömegváltozási és termikus folyamatait termoanalitikai vizsgálatokkal határoztuk meg [5, 8]. A két legfontosabb komponens derivatogramjait a 3. és 4. ábrán mutatjuk be. A lényeges változásokat kiváltó hőmérsékleteket és jellemzőket pedig az 1. táblázatban és a 2. táblázatban foglaltuk össze. TG DTG DTA 3. ábra. Vegyes hulladék derivatogramja, a minta tömegváltozásai és hőeffektusai a hőmérséklet függvényében 73

6 Anyagmérnöki Tudományok, Miskolc, 36/1. kötet (2011) pp táblázat Vegyes hulladék derivatogramjának jellemző pontjaihoz tartozó értékek Pont T [ C] TG [%] DTA [ C] DTG ,1-47,5-6, ,28-2,84-0, ,66-1,45-1, ,53 0,54-0, ,88 2,95-1, ,97 5,26-0, ,91-12,89-0, ,96-15,41-0, ,04-16,48 0,01 DTG TG 6 1 DTA 3 4. ábra. A szennyezett műanyag derivatogramja, a minta tömegváltozásai és hőeffektusai a hőmérséklet függvényében 74

7 Anyagmérnöki Tudományok, Miskolc, 36/1. kötet, (2011) pp táblázat A szennyezett műanyag minta derivatogramjának jellemző pontjaihoz tartozó értékek Pont T [ C] TG [%] DTA [ C] DTG ,0-2, ,0 1,37-0, ,91-13,45-32, ,86-8,57-1, ,02-8,37-0, ,18-11,95-0,035 Az MBH-ból és a hozzá ~30% faapríték, ill. papír adagolásával előállított keverékekből a Vertikál Zrt. síkmatricás présgépével készítettünk tüzelésre alkalmas, 14 mm átmérőjű pelletet. A síkmatricás pelletezőgép axonometrikus képét az 5. ábrán, a pellet kialakulásának vázlatát pedig a 6. ábrán mutatjuk be [6]. Présgörgő Forgókar Matrica Leválasztó kés Főtengely 5. ábra. Síkmatricás pelletkészítő-berendezés legfontosabb szerkezeti elemeinek axonometrikus vázlata 75

8 Anyagmérnöki Tudományok, Miskolc, 36/1. kötet (2011) pp Préshenger Laza anyagréteg MBH + faapríték Előpréselt anyagréteg Síkmatricás süllyesztékbe préselt MBH + faapríték 6. ábra. Pellet kialakulásának vázlata síkmatricás présben A kísérleti anyagok rugalmassága miatt a megfelelő állagú tüzelőanyag előállításához a hulladékot kétszer kellett a gyártósoron átjáratni, amelynek eredményeképpen többhetes tárolás után is jól adagolható, kellő szilárdságú maradt a pellet. 4. A pelletek legfontosabb jellemzői, tüzelési kísérletek eredményei A kísérleti pelletek legfontosabb tüzeléstechnikai jellemzőit a 3. táblázatban foglaltuk össze. 3. táblázat A vizsgált pelletek szerkezeti és kémiai összetétele Pellet Víz Hamu Illó C H N S % m/m Eredeti MHB 15,33 12,88 63,55 60,09 7,47 0,96 - MHB + fa 16,16 12,84 61,55 55,50 7,10 0,78 - MHB + papír 13,81 13,56 57,60 53,50 6,97 0,94 - Az égetési kísérleteket a FLEXICO-HUNGARY Halmaj Kft. 40 kw hőteljesítményű, frekvenciaváltós csigás adagolású, pellet-tüzelésű kazánjában végeztük. A füstgázok kémiai összetételét a 4. táblázatban mutatjuk be. 76

9 Anyagmérnöki Tudományok, Miskolc, 36/1. kötet, (2011) pp Az elégetett pelletek füstgázainak összetétele 4. táblázat Mért komponens MBH MBH + fa MBH + Papír Tfsg, o C CO, ppm CO 2, tf% 13,8 12,4 12,8 O 2, tf% 8,8 9,6 9,2 NOx, ppm Fűtőérték, MJ/kg A füstgázok kémiai összetétele alapján megállapíthatjuk, hogy a COtartalom jóval a fatüzelésre megengedett határérték alatt maradt, NO x tartalmuk viszont a szokásos pellet tüzeléskor tapasztalhatónál körülbelül egy nagyságrenddel nagyobb. Az MHB alapú pellet hosszabb idejű tárolás után észlelhető szaghatást vált ki, emiatt közvetlenül lakossági tüzelőanyagként nem ajánlott forgalmazni. Ugyanakkor viszont az előállítás helyéhez közeli, több épületből álló telepek központi fűtésre előnyösen alkalmazható. Összefoglalás A kutatás eredményeképpen bebizonyosodott, hogy a mechanikailag, biológiailag kezelt települési szilárd hulladékból a hagyományos pellet készítési technológia megismétlésével lehetséges égetésre alkalmas másodtüzelő anyagot előállítani. A gazdaságos pelletgyártás és a biztonságos, környezetkímélő eltüzelés további kutató fejlesztő tevékenységet igényel, amelyet a Miskolci Egyetem, Energia- és Minőségügyi Intézet, valamint a Nyersanyag-előkészítési és Környezeti Eljárástechnikai Intézet kutatói a TÁMOP B-10/2/KONV projekt keretében folytatni kívánnak. Köszönetnyilvánítás A szerzők ezúton köszönik a Győri Regionális Hulladékkezelő Központ, a Vertikál Zrt. és a FLEXICO-HUNGARY Halmaj Kft. szakembereinek a kutatásban nyújtott segítségét. A kutatás a TÁMOP B-10/2/KONV A felsőoktatás minőségének javítása kiválósági központok fejlesztésére alapozva a Miskolci Egyetem stratégiai kutatási területein című projekt keretében az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. 77

10 Anyagmérnöki Tudományok, Miskolc, 36/1. kötet (2011) pp Irodalom [1] Nagy Géza, Szűcs István, Wopera Lászlóné, Herczku Zsolt: Biomassza környezetkímélő eltüzelése, TÜZELÉSTECHNIKA '93. XXIX. Ipari Szeminárium, Miskolc p [2] Nagy Géza (33%), Szűcs István (28%), Szemmelveisz Tamásné (22%), Wopera Lászlóné (9%), Mikó József (8%): Többfunkciójú fűtőberendezés főleg gyengén előkészített, szilárd, mező- és erdőgazdasági melléktermékek eltüzelésére, Lajstromszám: / ]3] Nagy Géza (50%), Szűcs István (50%): Égető és porleválasztó berendezés növényi hulladékok és energianövények energetikai célú légkörkímélő hasznosítására, Lajstromszám: / [4] Nagy Géza, Szűcs István, Serédi Ágnes, Hodvogner Katalin: Növényi hulladékok energetikai hasznosítása. SZIF Tudományos Közleményei, No p. 12. [5] Szemmelveisz T.-né: Fás- és lágyszárú biomasszák energetikai célú hasznosítási feltételeinek vizsgálata, PhD értekezés, Miskolci Egyetem, p. 100 [6] Csőke Barnabás: Hulladékból energia, FAZOLA Napok Miskolc, MAB, 2010, [7] Nagy Géza, Csőke Barnabás, Palotás Árpád, Szemmelveisz Tamásné, Szűcs István: Termikus eljárások fejlesztése a hulladékgazdálkodásban Kecskemét, MMK, 2010, [8] K. Szemmelveisz, I. Szűcs, Á. B. Palotás, L. Winkler, E. G. Eddings: Examination of the combustion conditions of herbaceous biomass, Fuel processing Technology, Vol. 90, No. 6 (June 2009) p , IF: 2,321 [9] Szerdahelyi György: Energiapolitikai aktualitások, Előadás KHEM Budapest, 2009, [10] Csőke Barnabás, Bokányi Ljudmilla: A szilárd települési hulladékok komplexenergetikai hasznosítása, Miskolc, BAY-LOGI, november 21. [11] Bulla M., Buruzs A., Nagy G.: A Győr Sashegy Új Regionális Hulladékkezelő Központban képződő MBH hulladék piacképes tüzelőanyaggá alakításának előzetes vizsgálata. Tanulmány, UNIVERSITAS-Győr Nonprofit Kft [12] Gazdasági és Közlekedési Minisztérium: Magyarország energiapolitikája , június, p: 44. [13] [14] [15] Barótfi István: Energiafelhasználói kézikönyv, Környezettechnikai Szolgáltató Kft., Budapest, p [16] Nagy Géza, Rácz Éva: IX. Környezettudományi Tanácskozás, Regionális Környezethasználatok és Fejlesztések Fenntarthatósági vizsgálata, konferencia kiadvány, CD. Győr, SzE [17] Nagy Géza: Faipari hulladékok magyarországi hasznosításának lehetőségei (tanulmány) MÉH Rt. Győr, december 78

Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK

Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés, ajánlás... 4 1. A megújuló energiák fajtái... 5 1.1 Biomassza... 7 1.2 Napenergia... 12 1.3 Geotermia... 14 1.4 Szélenergia... 15 1.5 Vízenergia... 16

Részletesebben

A biomassza energetikai hasznosítása

A biomassza energetikai hasznosítása A biomassza energetikai hasznosítása Szendrei János Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Mezőgazdaságtudományi Kar, Géptani Tanszék, Debrecen szendreij@agr.unideb.hu ÖSSZEFOGLALÁS A tanulmány a biomassza

Részletesebben

A DENDROMASSZÁRA ALAPOZOTT HŐENERGIA- TERMELÉS REALITÁSA MAGYARORSZÁGON

A DENDROMASSZÁRA ALAPOZOTT HŐENERGIA- TERMELÉS REALITÁSA MAGYARORSZÁGON Tóth Tamás Szegedi Sándor A DENDROMASSZÁRA ALAPOZOTT HŐENERGIA- TERMELÉS REALITÁSA MAGYARORSZÁGON Bevezetés A gazdasági és a lakossági energiaigény zavartalan, és folyamatos kielégítése minden társadalom

Részletesebben

Útmutató a horvát-magyar határmenti térség kkv-i számára 1.. kötet. Beruházási lehetőségek a megújuló energia területén

Útmutató a horvát-magyar határmenti térség kkv-i számára 1.. kötet. Beruházási lehetőségek a megújuló energia területén Útmutató a horvát-magyar határmenti térség kkv-i számára 1.. kötet Beruházási lehetőségek a megújuló energia területén 2012 1 Tartalom 1 Abstract 5 2 A projektről 7 3 Bevezető 8 4 Megújuló energiaforrások

Részletesebben

Stratégia a magyarországi megújuló energiaforrások. felhasználásának növelésére 2008-2020

Stratégia a magyarországi megújuló energiaforrások. felhasználásának növelésére 2008-2020 Stratégia a magyarországi megújuló energiaforrások felhasználásának növelésére 2008-2020 Budapest, 2008. július 2 TARTALOM 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. ELŐZMÉNYEK...4 1.1.1. Indíttatás... 4 1.1.2. Mandátum...

Részletesebben

ZÖLD TÁRSADALOM, ZÖLD GAZDASÁG, INNOVÁCIÓ

ZÖLD TÁRSADALOM, ZÖLD GAZDASÁG, INNOVÁCIÓ ZÖLD TÁRSADALOM, ZÖLD GAZDASÁG, INNOVÁCIÓ TÁMOP-4.2.1-09/1-2009-0001 projekt Fenntarthatósági Innovációs Technológiai Centrum (FITC) létrehozása és hatékony működtetése a Károly Róbert Főiskolán KONFERENCIAKIADVÁNY

Részletesebben

Zöld energiát okosan

Zöld energiát okosan Zöld energiát okosan avagy, A biomassza energetikai célú hasznosításának környezeti fenntarthatósági feltételei Készítette: Kazai Zsolt 2008. június Tartalomjegyzék Elszó...3 A biomassza maga...4 A biomassza

Részletesebben

1. melléklet. e-tudomány Zöld Különszám beérkezett és elfogadott cikkei (teljes terjedelemben)

1. melléklet. e-tudomány Zöld Különszám beérkezett és elfogadott cikkei (teljes terjedelemben) 1. melléklet e-tudomány Zöld Különszám beérkezett és elfogadott cikkei (teljes terjedelemben) Vavrik Antal - Ács Tibor - Kovács Gábor - Eörsi-Tóta Gábor 1 Szilárd biomassza gyakorlati energetikai hasznosítása

Részletesebben

KISTÉRSÉGI ENERGETIKAI MODELL

KISTÉRSÉGI ENERGETIKAI MODELL MEGÚJULÓ ENERGIÁRA ALAPOZOTT KOMPLEX KISTÉRSÉGI ENERGETIKAI MODELL Megújuló energiára alapozott, hatékony intézmény fenntartási, foglalkoztatási, gazdaságfejlesztési akciók energetikai feltételeinek vizsgálata

Részletesebben

ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia

ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia 9. Innováció, kísérleti fázisban lévő technológiák, a jövő útjai Készítők neve: Pálfy Miklós Unk Jánosné Hallgató Ferenc Nemes Kálmán Bujna Ferenc Készítette:

Részletesebben

ENERGIAFELHASZNÁLÁS OTTHON. Energiafelhasználási ismeretek 12-13 éves iskolai tanulóknak. Tanári kézikönyv. Budapest 2007

ENERGIAFELHASZNÁLÁS OTTHON. Energiafelhasználási ismeretek 12-13 éves iskolai tanulóknak. Tanári kézikönyv. Budapest 2007 ENERGIAFELHASZNÁLÁS OTTHON Energiafelhasználási ismeretek 12-13 éves iskolai tanulóknak Tanári kézikönyv Budapest 2007 A kiadvány szerzői: Dr. Barótfi István egyetemi tanár Szent István Egyetem, Gödöllő

Részletesebben

Köztestületi Stratégiai Programok. Megújuló energiák hasznosítása

Köztestületi Stratégiai Programok. Megújuló energiák hasznosítása Köztestületi Stratégiai Programok Megújuló energiák hasznosítása Köztestületi Stratégiai Programok Megújuló energiák hasznosítása Magyar Tudományos Akadémia Budapest, 2010 A kötet kiadását támogatta:

Részletesebben

FENNTARTHATÓ ENERGIAGAZDÁLKODÁS ÉS MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK ALKALMAZÁSA VIDÉKEN

FENNTARTHATÓ ENERGIAGAZDÁLKODÁS ÉS MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK ALKALMAZÁSA VIDÉKEN FENNTARTHATÓ ENERGIAGAZDÁLKODÁS ÉS MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK ALKALMAZÁSA VIDÉKEN ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Kft. www.enerea.eu A projekt a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat

Részletesebben

Fenntarthatósági kihívások és a biomasszaalapú energiatermelés

Fenntarthatósági kihívások és a biomasszaalapú energiatermelés 311 TA NULMÁNY Fenntarthatósági kihívások és a biomasszaalapú energiatermelés DINYA LÁSZLÓ Kulcsszavak: fenntartható energiagazdálkodás, bioenergetika, bioenergetikai potenciál, társadalmi és környezeti

Részletesebben

BIOGÁZÜZEMEK MŰKÖDÉSE ÉS BIOGÁZ ÜZEMI TECHNOLÓGIÁK OBEKK TUDOMÁNYOS SZAKMAI KIADVÁNYOK. Szerző: DR. HAJDÚ JÓZSEF

BIOGÁZÜZEMEK MŰKÖDÉSE ÉS BIOGÁZ ÜZEMI TECHNOLÓGIÁK OBEKK TUDOMÁNYOS SZAKMAI KIADVÁNYOK. Szerző: DR. HAJDÚ JÓZSEF BIOGÁZÜZEMEK MŰKÖDÉSE ÉS BIOGÁZ ÜZEMI TECHNOLÓGIÁK OBEKK TUDOMÁNYOS SZAKMAI KIADVÁNYOK Szerző: DR. HAJDÚ JÓZSEF 2009 1 OBEKK Zrt. TUDOMÁNYOS SZAKMAI KIADVÁNYOK SOROZATA (11/12) BIOGÁZÜZEMEK MŰKÖDÉSE ÉS

Részletesebben

NYERSANYAGELŐKÉSZÍTÉSI ÉS KÖRNYEZETI ELJÁRÁSTECHNIKAI INTÉZET. Nagy Sándor Prof. Dr. habil Csőke Barnabás Dr. Alexa László Ferencz Károly

NYERSANYAGELŐKÉSZÍTÉSI ÉS KÖRNYEZETI ELJÁRÁSTECHNIKAI INTÉZET. Nagy Sándor Prof. Dr. habil Csőke Barnabás Dr. Alexa László Ferencz Károly NYERSANYAGELŐKÉSZÍTÉSI ÉS KÖRNYEZETI ELJÁRÁSTECHNIKAI INTÉZET Nagy Sándor Prof. Dr. habil Csőke Barnabás Dr. Alexa László Ferencz Károly A kutató munka a TÁMOP 4.2.1.B 10/2/KONV 2010 0001 jelű projekt

Részletesebben

www.mgitech.hu Fenntartható bioenergia-termelés fiatal kutatók a bioenergetikában

www.mgitech.hu Fenntartható bioenergia-termelés fiatal kutatók a bioenergetikában Különszám Mezőgazdasági LI. évfolyam 2010. január Technika www.mgitech.hu tudományos, műszaki fejlesztési és kereskedelmi folyóirat Fenntartható bioenergia-termelés fiatal kutatók a bioenergetikában Szekciók:

Részletesebben

AZ A KINCS AMI NINCS. 3. A hulladékmegelőzés helyzete a gazdaság egyes ágazataiban

AZ A KINCS AMI NINCS. 3. A hulladékmegelőzés helyzete a gazdaság egyes ágazataiban AZ A KINCS AMI NINCS 3. A hulladékmegelőzés helyzete a gazdaság egyes ágazataiban 3. A hulladékmegelőzés helyzete a gazdaság egyes ágazataiban A gazdálkodó szervezetek érdekei a hulladékgazdálkodásban

Részletesebben

A megújuló energiaforrások szerepe és hatásai a hazai agrárgazdaságban

A megújuló energiaforrások szerepe és hatásai a hazai agrárgazdaságban 575 A megújuló energiaforrások szerepe és hatásai a hazai agrárgazdaságban MAGDA RÓBERT Kulcsszavak: energiafüggőség, megújuló energiahordozók, biomassza, foglalkoztatás. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK,

Részletesebben

Magyar Tudomány. megújuló energiaforrások és környezeti hatások vendégszerkesztők: Ádám József és Szabados László

Magyar Tudomány. megújuló energiaforrások és környezeti hatások vendégszerkesztők: Ádám József és Szabados László Magyar Tudomány megújuló energiaforrások és környezeti hatások vendégszerkesztők: Ádám József és Szabados László Sina Simon 1810 1896 Rekurzívak-e a természetes nyelvek? Szubjektív tudománytörténet 2010

Részletesebben

A megelőző környezetvédelmi szemlélet térnyerése a hazai vegyiparban

A megelőző környezetvédelmi szemlélet térnyerése a hazai vegyiparban Fonyó Zsolt Szépvölgyi János Harangozó Gábor A megelőző környezetvédelmi szemlélet térnyerése a hazai vegyiparban 15. szám Budapest, 2002. december ISBN 963 503 292 7 ISSN 1587-6586 A Budapesti Közgazdaságtudományi

Részletesebben

3. A BIOETANOL ELŐÁLLÍTÁSA ÉS FELHASZNÁLÁSA Kiss István Mlinarics Edina

3. A BIOETANOL ELŐÁLLÍTÁSA ÉS FELHASZNÁLÁSA Kiss István Mlinarics Edina 3. A BIOETANOL ELŐÁLLÍTÁSA ÉS FELHASZNÁLÁSA Kiss István Mlinarics Edina A bioetanol az alternatív, biomassza eredetű energiahordozók egyik legvitatottabb képviselője. Sok és egymásnak merőben ellentmondó

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI MŰSZAKI FEJLESZTÉS TANULMÁNY

KÖRNYEZETVÉDELMI MŰSZAKI FEJLESZTÉS TANULMÁNY KÖRNYEZETVÉDELMI MŰSZAKI FEJLESZTÉS TANULMÁNY Mezőgazdasági termékekből és hulladékokból előállítható hajtóanyagok belsőégésű motorok tüzelőanyagaként történő alkalmazása I. rész. Készítette: A Budapesti

Részletesebben

Schuller Tibor Levelező fizika szakos hallgató. Szelektív hulladékgyűjtése Szakdolgozat. PTE, Fizikai Intézet 2008 Témavezető dr.

Schuller Tibor Levelező fizika szakos hallgató. Szelektív hulladékgyűjtése Szakdolgozat. PTE, Fizikai Intézet 2008 Témavezető dr. Schuller Tibor Levelező fizika szakos hallgató Szelektív hulladékgyűjtése Szakdolgozat PTE, Fizikai Intézet 2008 Témavezető dr. Német Béla I. Bevezetés A témaválasztás indoklása Mottó: Két ember alkotta

Részletesebben

A magyar TELLUS Program újabb Phare támogatást nyert el a Szövetség. tartalom. A projektet támogatja az Európai Unió Phare Programja

A magyar TELLUS Program újabb Phare támogatást nyert el a Szövetség. tartalom. A projektet támogatja az Európai Unió Phare Programja IV. évfolyam negyedik szám A projektet támogatja az Európai Unió Phare Programja A magyar TELLUS Program újabb Phare támogatást nyert el a Szövetség A falusi, vidéki életmód, a mezôgazdasági termelôk,

Részletesebben

KÖRNYEZETTUDATOS ENERGIATERMELÉS

KÖRNYEZETTUDATOS ENERGIATERMELÉS KÖRNYEZETTUDATOS ENERGIATERMELÉS ÉS FELHASZNÁLÁS Szerkesztő: Szabó Valéria Fazekas István Debrecen, 2011 A 2011. november 25-26-án az MTA Debreceni Akadémiai Bizottságának Megújuló Energetikai Munkabizottsága,

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Dorogi Éva

SZAKDOLGOZAT. Dorogi Éva SZAKDOLGOZAT Dorogi Éva 2009 1 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Export-import szakirány A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzata Környezetvédelmi programja 2010-2014

Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzata Környezetvédelmi programja 2010-2014 Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzata Környezetvédelmi programja 2010-2014 Háttéranyag 2010. február 09. Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 I. Települési környezetminőség... 3 II. Hulladékgazdálkodás...

Részletesebben

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014- ig (OHT-II.)

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014- ig (OHT-II.) Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014- ig (OHT-II.) 2009. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETÉS... 6 STRATÉGIAI ALAPOK ÉS KERETEK... 7 1. A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÁLTALÁNOS HELYZETE ÉS ÁTFOGÓ CÉLJAI...

Részletesebben

HAZAI ÉS EU ENERGIABIZTONSÁG ÉS A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK

HAZAI ÉS EU ENERGIABIZTONSÁG ÉS A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK V. Évfolyam 3. szám - 2010. szeptember Jobbágy Szabolcs jobbagyszabolcs@citromail.hu HAZAI ÉS EU ENERGIABIZTONSÁG ÉS A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK Absztrakt Értékelő elemzésében egy általános képet szeretnék

Részletesebben