TARTALOM. MAGYAR VILÁG KARNER ANDRÁS Ádi TÁJÉKOZÓDÁS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TARTALOM. MAGYAR VILÁG KARNER ANDRÁS Ádi... 651 TÁJÉKOZÓDÁS"

Átírás

1 LX. évfolyam, 6. szám június TARTALOM GÜNTER GRASS A balkezesek Bika vagy szerelem (Tatár Sándor fordításai) Versek (Ircsik Vilmos fordításai) PATRICK MODIANO Hogy el ne tévedj a környéken (Bodroghi Csilla fordítása) GÜNTER KUNERT versei (Benõ Eszter fordításai) JOSÉ EDUARDO AGUALUSA Miért kell megbámulni a csillagokat Az éjszaka, amikor lefogták a Mikulást Borges pokla (Pál Ferenc fordításai) A negyedik angyal (Pál Zsombor Szabolcs fordítása) PATRICK MODIANO Sodrásban (Kiss Kornélia fordítása) MAGYAR VILÁG KARNER ANDRÁS Ádi TÁJÉKOZÓDÁS IRCSIK VILMOS Ez õ, még mindig õ Günter Grass halálára PATRICK MODIANO A gyermekkorom bizonyos eseményei rányomták a bélyeget a könyveimre (Beszéd a Nobel-díj átvételekor, december 8-án) LEO ROBSON A Patrick Modiano Nobel-díját övezõ értetlenségrõl (Szilágyi Mihály fordítása)

2 BODROGHI CSILLA A bõrönd elveszett kulcsa PÁL FERENC José Eduardo Agualusa angolai író portugál keretben czesław miłosz Camus többféle maszkban (Mihályi Zsuzsa fordítása) Albert Camus és az idõk próbája Olivier Todd író és Eleanor Wachtel publicista beszélgetése KÖNYVRÕL KÖNYVRE HANZELIK GÁBOR Az ismeretlen fehérorosz költészet Ivana Slivková: Beloruská poézia na prelome storočí. Interpretácia a recepcia bieloruskej poézie konca 20. a začiatku 21. storočia MESTERHÁZI MÁRTON Jégszivárvány. Legújabb norvég drámák KÜLFÖLDI SZERZÕINK Látogasson el a honlapunkra: A Nagyvilág támogatója Nemzeti Kulturális Alap

3 Günter Grass A balkezesek Erich szemmel tart. Én sem veszem le róla a szememet. Mindkettõnk kezében fegyver, s eldöntött tény, hogy használni fogjuk ezeket a fegyvereket, hogy meg fogjuk sebesíteni egymást. Fegyvereink meg vannak töltve. Hosszú gyakorlatok során kipróbált, majd azok végeztével gondosan megtisztított pisztolyokat tartunk magunk elé, érintésünkkel lassan fölmelegítve a hûvös fémet. Sokáig szemlélve ártalmatlannak tûnik egy ilyen lõfegyver. Nem lehet tán egy töltõtollat vagy egy súlyosabb kulcsot ugyanígy tartani, vagy egy ijedõs nagynénit megfelelõen elrendezett ujjú fekete bõrkesztyûvel rémült felkiáltásra bírni? Soha nem kísérthet meg olyan gondolat, hogy Erich fegyvere netán vak, ártalmatlan, csupán játékszer lehet. Abban is biztos vagyok, hogy Erich sem kételkedik egy pillanatig sem az én fegyverem komolyan veendõ voltában. Ráadásul körülbelül fél órája szétszedtük, megtisztítottuk, újra összeraktuk, megtöltöttük és kibiztosítottuk a pisztolyainkat. Nem vagyunk álmodozók. Elkerülhetetlen akciónk színhelyéül Erich hétvégi házikóját választottuk. Minthogy az egyemeletes épület több mint egy órányira fekszik a legközelebbi vasútállomástól, azaz meglehetõsen magányos, jó okunk lehet föltételezni, hogy minden illetéktelen fül (a szó valódi értelmében) távol lesz a lövéstõl. Kiürítettük a nappalit, és leakasztottuk a falról a többségükben vadászjeleneteket és konyhai vadászzsákmány-csendéleteket ábrázoló képeket. Elvégre nem akarunk kárt tenni a székekben, a meleg fénnyel csillogó komódokban és a díszes keretû festményekben. Nem szeretnénk eltalálni a tükröt, sem megtizedelni a porcelánt. Csak egymásra utazunk. Mindketten balkezesek vagyunk. Az egyesületbõl ismerjük egymást. Nyilván tudják, hogy a város balkezesei, akárcsak mindenki más, aki valamely rokon fogyatékosság terhét viseli, egyesületet alapítottak. Rendszeresen találkozunk, és igyekszünk a másik, sajnos oly ügyetlen kezünket iskolázni. Régebben egy jó szándékú jobbkezes oktatásában részesültünk. Sajnos már nem jár hozzánk. Az urak a vezetõségben kritizálták a tanítási módszereit, és úgy vélték, szoktassuk csak át önerõbõl magunkat. Így aztán a speciálisan nekünk kitalált társasjátékokat közösen és ukázok nélkül ügyességi próbákkal kötjük össze, például jobb kézzel végzett tûbefûzéssel, pohárbatöltéssel, valaminek a kinyitásával és gombok begombolásával. Alapszabályunkban ez olvasható: Nem nyugszunk, amíg a jobb olyan nem lesz, mint a bal. Bármilyen szépen és erõteljesen hangozzék is ez a mondat, valójában színtiszta badarság. Így soha nem fogunk célt érni. És egyesülésünk radikális szárnya már régóta az idézett szentencia lecserélését követeli az alábbira: Büszkék 587

4 akarunk lenni a bal kezünkre, és nem akarunk szégyenkezni velünk született balkezességünk miatt. Persze ez a jelszó sem találó, és csak a benne rejlõ pátosz, valamint az érzésnek bizonyosfajta nagyvonalúsága választatta velünk ezeket a szavakat. Erich és én (mindkettõnket a radikális szárnyhoz sorolnak) nagyon jól tudjuk, milyen mélyen gyökerezik bennünk a szégyenérzet. Sem a szülõi ház, sem az iskola, sem késõbb a katonai szolgálat nem segített olyan viszonyulást kialakítanunk, amelynek jegyében könnyedén és méltósággal viselnénk e csekély számos egyéb, elterjedt abnormitáshoz képest csekély másságunkat. Mindez már a gyermeki kéznyújtással kezdetét vette; ezek a nagynénik, nagybácsik, anyai barátnõk, apáink kollégái, ez a gyermekkor horizontjából kiiktathatatlan, azt elsötétítõ, ijesztõ családi fénykép! És mindegyiküknek kezet kellett nyújtanunk: Nem, nem a csúnya praclidat; a szépet. Ugye, a jó kezecskédet nyújtod ide, a derék kezecskédet, az okos, az ügyes kezecskédet, az egyedül alkalmas, a jobb kezecskédet?! Tizenhat éves voltam, amikor elõször érintettem meg úgy egy lányt: Á, szóval balkezes vagy! mondta csalódottan, és kihúzta a blúzából a kezemet. Ezek maradandó emlékek, és ha mégis ezt a jelmondatot (amelyet Erichhel együtt találtunk ki) akarjuk a könyvünkbe írni, akkor ezzel csak egy nyilvánvalóan soha el nem érhetõ ideál megnevezésére teszünk kísérletet. Erich most összepréselte az ajkát, és résnyire húzta a szemét. Én ugyanezt teszem. Arcizmaink vibrálnak, homlokunkon megfeszül a bõr, orrnyergünk elvékonyodik. Erich most filmszínészre hasonlít; egész sereg izgalmas jelenetbõl ismerõsek a vonásai. Fel kell hát tételeznem, hogy engem is beszippantott ez a kétes filmvászon-hõsökhöz való fatális hasonlóság? Ijesztõen elszántnak nézhetünk ki; boldog vagyok, hogy nem lát minket senki. Nem kéne-e azt gondolnia a nem kívánatos szemtanúnak, hogy két túlzottan romantikus természetû fiatalember készül épp párbajozni? Ugyanaz a lány a haramiamátkájuk, vagy valamelyikük valami rágalmat terjesztett a másikról. Valami nemzedékek óta tartó, családok közötti viszály, becsületbeli ügy, véres játék életre-halálra. Így csak ellenségek nézik egymást. Nézzétek ezeket a vékony, vértelen ajkakat, ezeket a megbékíthetetlen orrnyergeket. Hogyan rágódnak a gyûlöletükön ezek a halálvágyók! Barátok vagyunk. Ha mégannyira különbözik is kettõnk foglalkozása Erich részlegvezetõ egy áruházban, én a jól fizetõ finommechanikai mûszerészséget választottam, van annyi közös érdeklõdési körünk, amennyi egy barátság tartós fennmaradásához szükséges. Erich régebb óta tagja az egyesületnek, mint én. Jól emlékszem a napra, amikor félszegen és túl ünnepélyesen öltözve átléptem az Egyoldalúak törzshelyének küszöbét, ahol Erich fogadott, útbaigazította a bizonytalan jövevényt a ruhatárhoz, élénk és okos tekintettel, ám minden tolakodó kíváncsiság nélkül szemügyre vett, és jellegzetes hangján így szólt: Bizonyára hozzánk jött. Csak semmi félszegség; azért vagyunk itt, hogy segítsünk egymásnak. 588

5 Az elõbb azt mondtam, az Egyoldalúak. Hivatalosan így nevezzük magunkat. De számomra, statútumaink többségéhez hasonlóan, ez a névadás is elhibázottnak tûnik. A név nem fejezi ki azt, aminek össze kéne kötnie és tulajdonképpen erõsítenie is kellene minket. Bizonyosan szerencsésebb lenne a Balosoknak vagy, jobban hangzóan, a Balhajlamú Testvéreknek neveznünk magunkat. Rá fognak jönni, miért kellett lemondanunk arról, hogy ilyen néven jegyeztessük be magunkat. Mi sem lehetne elvétettebb és sértõbb, mint azokhoz a kétségkívül szánni való emberekhez hasonlítani bennünket, akiktõl a természet megtagadta a szerelem gyakorlásának egyetlen emberhez méltó lehetõségét. Ellenkezõleg; mi éppen hogy tarka-barka társaság vagyunk, s bízvást mondhatom, hogy hölgyeink szépség, sárm és illem tekintetében nem egy jobbkezes hölggyel fölveszik a versenyt, sõt gondos összehasonlítás nyomán, semmi kétség, olyan erkölcsi tabló rajzolódnék ki, hogy némely, gyülekezetének lelki üdvét szívén viselõ papnak ösztönözve kellene éreznie magát így kiáltani a szószékrõl: Ah, bárcsak volnátok mindnyájan balkezesek! Ez a fatális egyesület-név Olykor még elnökünk egy kissé túl patriarchálisan gondolkodó és sajnos ekként is irányító férfiú, a városvezetés (telekkönyvi hivatal) magasabb tisztviselõje maga is kénytelen elismerni, hogy nem jó ez a név, hogy mennyire hiányozna a bal, és hogy nem vagyunk az Egyoldalúak, hiszen, se nem gondolkodunk, se nem érzünk és cselekszünk egyoldalúan. Kétségtelen: politikai megfontolások is belejátszottak abba, hogy jobb javaslatokat elvetve végül úgy neveztük el magunkat, ahogyan tulajdonképpen soha nem lett volna szabad hívni minket. Tekintve, hogy a parlament tagjai a középtõl számítva vagy az egyik vagy a másik oldalra tendálnak, minek folytán már a székek puszta elrendezése fölöttébb sokat elárul a hazánkban uralkodó politikai helyzetrõl, megszokott dologgá vált bármely olyan írásra vagy beszédre, amelyben a bal szócska egynél többször fordul elõ, a veszélyes radikalizmus címkéjét ragasztani. Nos, ez a mi esetünkben ki van zárva. Ha van olyan egyesület városunkban, amelyet teljességgel hidegen hagynak a politikai ambíciók, s amely kizárólag a kölcsönös segítségnek és a közösségteremtésnek van szentelve, akkor a miénk az. Hogy egyszer s mindenkorra kitépjük az erotikus eltévelyedéseket illetõ minden gyanú fullánkját, utaljunk itt röviden arra, hogy jegyesemet ifjúsági tagozatunk leányai között találtam meg. Mihelyt fölszabadul számunkra egy lakás, össze akarunk házasodni. Ha életem egy napon megszabadul majd ama sötét árnyéktól, amelyet a nõi nemmel történt elsõ találkozás vetett rá, akkor e jótéteményt Monikának köszönhetem. Szerelmünknek nemcsak a közismert és számos könyvben leírt problémákkal kellett megküzdenie; felül kellett emelkednünk fájdalmas manuális hátrányunkon is, már-már át kellett szellemítenünk, hogy élvezhessük szerény boldogságunkat. Azóta, hogy elsõ zavarodottságunkban, érthetõ módon, 589

6 megpróbáltunk jobb kézzel egymás kedvére tenni, s szembesülnünk kellett azzal, mennyire érzéketlen e fogyatékos oldalunk, már csakis ügyesen simogatjuk egymást, azaz úgy, amilyennek a Jóisten teremtett bennünket. Nem árulok el túl sokat, s remélem, indiszkréciót sem követek el, ha utalok rá, hogy újra meg újra Monika drága keze ad erõt kitartanom, és segít megtartanom ígéretemet. Rögtön az elsõ közös mozilátogatás után meg kellett ígérnem neki, hogy vigyázni fogok a lányságára, míg föl nem húztuk a gyûrût ebben engedményt téve és mintegy elismerve, hogy balszerencsés módon mérte ránk a természet a balkezesség iránti hajlamunkat a jobb gyûrûsujjunkra. Közben pedig a déli katolikus országokban bal kézen viselik a házasság arany jelképét, ahogyan ama napfényes régiókban bizonyára egyébként is inkább a szív, mintsem a könyörtelen értelem kormányoz. Talán, hogy a leányokra jellemzõ módon tiltakozzanak vele, és megmutassák, milyen célratörõ egyértelmûséggel tudnak érvelni a nõk, ha veszélyeztetve látják érdekeiket, egyesületünk fiatal hölgyei serény éjszakai munkával ezt a szentenciát hímezték zöld zászlónkra: Baloldalt dobog a szív. Számtalanszor megbeszéltük már Monikával a gyûrûcserének ezt a pillanatát, de mindannyiszor ugyanarra az eredményre jutottunk: Nem vállalhatjuk, hogy egy tudatlan s nemritkán rosszindulatú világ jegyeseknek tartson minket, ha már rég egybekelt pár leszünk, és mindenben, nagyban és kicsiben, jóban és rosszban egyaránt osztozunk. Monika gyakran sírva fakad e miatt a gyûrûhistória miatt. S bármennyire örüljünk is ezen eljövendõ napunknak, a gyásznak valamelyes árnya bizonyára rá fog vetülni valamennyi ajándékra, a dúsan terített asztalokra és az ilyenkor szokásos egész ünneplésre. Erich most ismét a derék, normális arcát mutatja. Én is engedek, lazítok, ám egy darabig még továbbra is érzem az állkapcsom izmainak görcsös feszülését. A halántékunkon is ráng még az izom, a bõr. Nem, az ellenséges grimaszok egészen bizonyosan nem álltak jól nekünk. Egymást keresztezõ pillantásunk most nyugodtabb, ezért bátrabb is; célzunk. Mindketten a másiknak arra a bizonyos kezére gondolunk. Egészen biztos vagyok benne, hogy nem fogok hibázni, és Erichben is nyugodtan megbízhatok. Túl sokat gyakoroltunk ahhoz, szinte minden szabad percünket egy városszéli, elhagyatott kavicsbányában töltvén, hogy ma, amikor oly sok mindennek el kell dõlnie, kudarcot vallhatnánk. Hiszen ez már-már szadizmus, fogjátok kiáltani, nem, nem is szadizmus, ez öncsonkítás. Higgyétek el, semmi új nincs számunkra az effajta érvekben. Semmit, semmilyen bûnt nem olvastunk egymás fejére. Nem elõször állunk itt, ebben a kiürített szobában. Négy ízben néztünk már így, fegyverrel a kézben farkasszemet, és, saját szándékunktól megriadva, négyszer eresztettük le a pisztolyunkat. Máig váratott magára a tisztánlátás. Az utóbbi idõk személyes természetû, valamint az egyesületi életben tapasztalt történései igazolják elhatározásunkat; meg kell tennünk. Hosszas vívódás után kételkedtünk az 590

7 egyesületben, megkérdõjeleztük a szélsõséges szárny akaratát ragadunk végül, szilárd akarattal, fegyvert. Bármily sajnálatos is, a továbbiakban lehetetlen együttmûködnünk a többiekkel. Lelkiismeretünk parancsára el kell határolódnunk egyesületi társaink szokásaitól, minthogy szektásság harapózott el sorainkban, s a legértelmesebbek között is mértékvesztett rajongók és fanatikusok tûntek föl. Némelyek a jobbon csüggnek imádattal, mások a balra esküsznek. Amit soha nem hittem volna: politikai jelszavakat harsognak asztaltól asztalig, és úgy ûzik az esküvel felérõ jobbkezes szögbeverés visszataszító kultuszát, hogy némelyik elnökségi ülés orgiára hasonlít, ahol az a cél, hogy a jelenlevõk a megszállottan heves kopácsolás által eksztázisba kerüljenek. Ha senki nem beszél is róla nyíltan, és ha ez idáig a nyilvánvaló módon bûnbeesetteket rövid úton kitaszította is az egyesület, akkor sem tagadható: az azonos nemûek közötti eltévelyedett és számomra teljességgel felfoghatatlan szerelemnek miközöttünk is lettek hívei. S hogy kimondjam a legroszszabbat is: az események a Monikával való kapcsolatomat is beárnyékolják. Túl gyakran hánytorgatja fel, hogy túlzottan engedékeny voltam, és nem voltam elég bátor abban a gyûrûhistóriában, túl gyakran hányja mindezt a szememre ahhoz, hogy azt hihessem, változatlan közöttünk a bizalom, és még mindig a régi Monika az, akit szó, ami szó: egyre ritkábban a karomban tartok. Most Erich is, én is igyekszünk egyenletesen lélegezni. Minél inkább szinkronban vagyunk e tekintetben is, annál bizonyosabbak vagyunk abban, hogy helyes érzés vezérli a cselekvésünket. Ne higgyétek, hogy a bibliai szó az, amely arra biztat, hogy vesd el, semmisítsd meg, ami megbotránkoztat. Nem; sokkal inkább a tisztánlátás iránti hõ és örök vágy, a vágy, hogy világosan és egyre világosabban lássunk, hogy tudjuk, mi a helyzet velünk, megváltoztathatatlan-e ez a sors, avagy a kezünkben a lehetõség, hogy beavatkozzunk, és más, normális irányt adjunk az életünknek. Elég volt a gyerekes tiltásokból, a bal kezünk lekötözésébõl és a hasonló trükkökbõl. Becsületesen, szabadon választva és az általánosból semmi által ki nem rekesztve akarjuk újrakezdeni, s így akarunk jogot formálni arra, hogy szerencsés kezünk legyen. Most végre össze van hangolva a légzésünk. Anélkül, hogy bármilyen jelet adtunk volna egymásnak, egyszerre tüzeltünk. Erich talált, és én sem okoztam neki csalódást. Mindketten, szándékunknak pontosan megfelelõen, úgy szakítottuk el lövésünkkel egymás kezének fontos inát, hogy elejtettük immár elég erõsen markolni nem tudott pisztolyainkat, s ezzel bármely további lövés fölöslegessé vált. Nevetünk, és nagy kísérletünk elsõ lépéseként ügyetlenül, hiszen egyedül a jobb kezünkre utalva hozzáfogunk sebesült kezünkön rögzíteni a gyorskötést. 591

8 Bika vagy szerelem Nem akármilyen házat építettem. Építkezésem helye nem ama szokásos földdarab volt, amilyet sokan fáradságos megtakarításaikból vásárolnak, hogy ott tetõt (bármilyen tetszõleges tetõt) húzzanak föl a fejük fölé. Dolgozószobám hosszanti falába egy ötéves bikát falaztak be, majd gondosan bepucolták a csupasz falazatot, két festékréteget vittek föl rá, vidám tapétával vonták be, s én arra a helyre, ahol a bikafej rejtõzött a vakolat alatt, üres barokk képkeretet akasztottam. Önök tudják, hogy korábban nem egy corridán konferálták be a nevemet, hogy egyike voltam a legtöbbre becsült torreádoroknak, és hogy csípõsérülést szenvedtem az arénában, minek következtében kénytelen voltam szögre akasztani szeretett szerszámaimat. Nyilván kitalálták: a barokk képkerettõl jobbra és balra a falra erõsítettem jó öreg fegyvereimet, fölakasztottam néhány fényképet, azaz összességében veteránszoba-jelleget kölcsönöztem a helyiségnek. Kellemes életet éltem. A bikától megszabadultam, virágokat ápoltam a kertben. Sárgákat, fehéreket, halványkékeket, esetleg lilákat; egy bizonyos színt kerültem. Óvatossággal kerítettem el magam, és kerítésekkel. De a kerítések alig tartják össze saját magukat. Mit tehet az ember a posta ellen? Naponta jött ez a barátságos, egyenruhás ember, félig katonásan köszöntött még a fénykoromból ismert, és átadott egy könnyû borítékot. Természetesen õrizkedtem attól, hogy felbontsam és elolvassam ezeket a leveleket. Ha nem volt is a borítékon feladó föltüntetve, tudtam: valamikori jegyesem nyitotta ki újra a tintatartóját. Nem, gondoltam, ami a jegyesemtõl jön, nem lehet jó. Botorság volna az ilyen levelet elolvasni inkább írok neki. Tudniuk kell, hogy az Elvirával való szakításomat véglegesnek tekintettem. Mint minden nagy szerelem, a miénk is banálisan végzõdött. Elvira egy szép napon nem bírta elviselni a hangot, amelyet az almák adnak, ha egészséges fogakkal beléjük harap, majd ünnepélyes nyugalommal magos csutkájukig elfogyasztja õket az ember. Ellenére volt ez a hersegés. Csontok szilánkokra törését hallotta ki belõle, valami õserõ megtört térdrerogyását, röviden: ez az egészséges étkezészáró fogás nem volt egyéb számára, mint arénazaj, abból pedig egy életre elege volt. Ha annak idején a csípõsérülés volt is az oka annak, hogy végleg megváltam a porond veszélyes körétõl, a döntõ momentum mégis Elvira szava volt; Bika vagy szerelem, mondta. A szerelmet választottam. Nemsokára aztán ott álltam, hoppon maradva, se bika, se szerelem; virágokat gondoztam, mint egy jámbor együgyû, ültem a barokk keret elõtt és morfondíroztam. A posta. Nap mint nap jött, én nap mint nap válaszoltam, olvasatlanul. Abban a hiszemben, hogy hozzám hasonlóan Elvira sem kultiválja a levélnyitó 592

9 használatát, levélstószt levélstószra raktam, s félévente vastag zsinórral átkötve lepecsételtem a levélkötegeket. Buzgó levelezés volt. Védelmembe vettem a hangos almaevést, s õ minden bizonnyal ugyanennek a gyümölcsnek szentelte szép, dõlt írással papírra vetett sorait. Az ördög gáncsot vetett. Egy napon ugyanis ezt találtam írni: lehetõséget látok a kompromisszumra. Ezentúl csak puha körtét, szilvát és barackot szolgáltatok föl desszertként, jöjjön el, és hallgassa, tapasztalja meg, milyen változást hoz ez. Õ pedig jött, Elvira eljött. Valamennyi cédulámat elolvasta, levélnyitó kése révén nap mint nap bejárása volt a gondolataimba, most pedig eljött; körtét akart hallgatni, hozott is magával: sárga vilmoskörtét. Annak elfogyasztására azonban nem került sor. Alig lépett be Elvira a veteránszobámba, már rá is kiáltottam: Elvira, le a szoknyával! Kérlek, gyorsan le azt a szoknyát; nem tudod, mit cselekszel. Figyelmeztetõ kiáltásom elkésett. A lány, nem: a szeretett leány nem tudta már lerángatni magáról a paradicsomszínû anyagot. Félelmetes robajjal meghasadt a fal, épp az üres barokk képkeret alatt; vállával letépve a kampóról az aranyozott négyszöget, elõugrott az ötéves, maltert és tégladarabkákat fújtatott, lábával a padlót kapálta, úgyhogy a legrosszabbtól kellett tartani. Ah!, kiáltotta Elvira; ah!, átkoztam el én a rikító ruháját. Az állat már leszegte hatalmas fejét, már vérbe borult a szeme; két ugrással a falnál termettem, letéptem onnan az emlékül odafüggesztett fegyvereket, nagyot suhintottam a szoba levegõjébe, fölvettem az ilyenkorra elõírt jellegzetes pozitúrát, körültáncoltam a felingerelt monstrumot; legjobb tudásomat latba vetve mindent megpróbáltam, hogy e szarvakat, amelyeken ott fityegtek még a tapéta cafatai, elfordítsam Elvira imádott altestérõl. Most, most láttam a homlokot, most tûnt ismerõsnek a szem; ismét fölfogtam a félelmetes háromszöget. Engedtem magam elõtt elsiklani. Óh, Elvira, a szoknyád! Térdelve vártam. A kelméd, Elvira, akár az orrvérzés. Rugó sem tud úgy hajolni, ahogyan én elhajoltam elõle, és ahogyan felékesítettem. Ha kicsi is a szoba, Elvira. Nem ujjong a szíved, amikor megtörni hallod a térdét? Még mindig azokra a fránya almákra gondolsz?! A bika szép szemét elfutja a könny, mellébõl fölszakad az utolsó nehéz sóhaj, a barokk ráma bekeretezi, a díszes lécekrõl lepattogzik az aranyfüst, és ama folyó színén úszik, amelynek a legyõzött nemes állat a forrása. A leány csak aprót lépett az immár nyugalomba dermedt hegy felé: Van még több bikád is a tapéta mögött? lehelte alig hallhatóan, ujjával a még ép falakra mutatva. Száz hangzott a válaszom. Vedd le a szoknyád, Elvira. Száz háromszögletû bikafej szeme elõtt lobog és csapdos a kelméd. Elvira egykettõre levetkõzött akkor. Többet is levetett magáról ennél a divatos textilnél; részint, hogy bizonyosan védve legyen ama falrepesztõ erõtõl, részint, hogy érezze bennem a megmentõjét. Elvira most a feleségem. Gondozza a kertet, és kézen fogja a fiamat. A falon támadt rést eltüntettük: nincs több tapéták mögött álmodó bika, nem vár többé képre semmilyen üres barokk képkeret. 593

10 Engem azonban visszakapott az aréna. Nevem plakátokról köszön vissza, s aki meg akar lepni, annak a kikötõben kell egy szállodaszobát megtalálnia. Ott ülök egy gyalulatlan széken, egy félsötét, nedves lyukban, és létõl duzzadó, érett almákba mélyesztem a fogam, majd szemügyre véve a harapás helyét újra meg újra meg kell állapítanom, hogy vérzik az ínyem. TATÁR SÁNDOR fordításai Günter Grass dedikál 2010 novemberében. 594

11 Günter Grass Homokvár A célzott kérdések a gömbön át életfogytiglan rád merednek: Törvény elõtt állítva falhoz, a tanúk padját hagytam el, posvány fölé magasló földemet, ahol a folyó nem határ. Otthon a borbély tükrére lehel, és ujjával azt írja rá: Mikor és hol születtél? Hát felelj Északkeletre, onnan meg nyugatra. A fotósok még most is kedvelik. Ma más a neve, mint korábban. Ott laktunk, meddig is? Aztán hol is? Betûzöm: Wrzeszcz régebben így nevezték. A ház, az megmaradt, csak vakolása A temetõ, amit, az már nem létezik. Ahol kerítés volt, most bárki át Isten talál ki ilyen gótikát. Most sok pénzért megint a régi. A tûzfalak mind megmaradtak: A középkor beéri önmagát. Az emlékmû, amelynek farka volt, Nyugat felé ellovagolt. Minden szünetjel újra kérdez: Mert a kagylók között homokban piszkolódva, Brenntauban sírkövet találva, levéltárban papírral bajmolódva, hotelban öt nyelven se tudtam: Mikor, hol és miért születtem? Nem volt szavam, s a tollam gyónt helyettem: A járadéki márka idejében. Itt a Mottlau mellékfolyónál, hol Forster ordított és Fajngold* hallgatott, itt szaggattam szét elsõ pár cipõmet, és mikor már beszélni tudtam, homoktól piszkosan dadogni kezdtem, mikor gyermek-grálom gót tornyai * Forster és a zsidó Hirsch Fajngold A bádogdob szereplõi.

12 Verdun után húsz évvel összedõltek. És harminc évre rá a fiaim apává tettek itt a nyelvbõl istállószag és összebújás-ösztön árad, történetpillangókat szúrtam nyársra itt, és szókat halásztam, mik macskamód uszadékon reszkettek, aztán a partra vittem õket, ott fialtak tizenkét vak és szürke kölyket. Mikor? Hol? És miért születtem? Mindenhová magammal ezt cipeltem, Rajnába veszve, Hildesheimnél eltemetve, búvárok, szállítókasok hozták fel sodralék és hordalékként. Pezsgõpor, bükk, borostyán, egy zsebkés és egy matrica, egy darab kis darabja, tonnatartalom, percmutatók és gombok, érmék, és minden helyre egy zacskónyi szél Szélhámosságba visznek talált tárgyaim: Kopott küszöbök, szagok, elévült tartozások, elemek, amik csak zseblámpában boldogok, és nevek, melyek csak nevek: Elfriede Broschke, Siemoneit, Guschnerus, Lusch és Heinz Stanowski Chodowiecki és Schopenhauer is ott születtek. Mikor? És miért? Még mindig jó vagyok történelembõl. Kérdezhetnek ínségrõl, pestisekrõl. Fejbõl tudom, hogy békét hol kötöttek, a svédek dúlását, a lovagrendeket, minden Jagellót ismerek, és minden téglavörös templomot Jánostól Szentháromság ünnepéig. Mi az, hogy hol születtem? A nyelvem balti módra ravasz és meleg. Hogy is csinálja a Keleti-tenger? Blubb, pfff, psss És lengyelül és németül is: blubb, pfff, psss Ám Hannoverben a menekültek külön buszokkal és vonattal táplált, 596

13 népünnepélybe ernyedõ találkozóján a szervezõket kérdeztem, hiába, mert nem tudták, a tenger hogy csinálja, az óceánt bömböltették helyette, de én nem hagytam annyiban: blubb, pfff, psss.. Öljétek meg! kiáltottak fel erre. Hisz ez lemond a jogainkról, a nyugdíjunkról, elvett javainkról, és városunkról, lám, hogy jár a nyelve: Ez nem a tengerünk, ez árulás. Kínzókamrába vele, aztán vallatás, kerékbe törni, nyújtani, tüzet alája gyújtani, hogy jobban emlékezzen rá: Hol és mikor? Nem a Városréten, nem is a tónál, a Bors utcában, magtárak között a szigeten születtem én! a patakparti régi utcán, ma lengyelül a Lelewélán, az ajtón balra még a régi házszám. Vizes homokban piszkolódni: Gral Homokvárban születtem én, nyugatra attól, ami délre, onnan pedig északnyugatra van. A fények itt gyorsabban váltakoznak, mint. A sirály nem sirály, hanem. A Milch, a Visztula mellékfolyója mézzel folyik s hidakban gazdagon. Keresztség, oltás, bérmálás és iskola. Bombaszilánkkal játszadoztam. A szentlélek és Hitler képe közt teltek el gyermekéveim. Fülemben még hajósziréna zúg, mondatfoszlányok, kiáltás a szélbe, épen maradt harangok, torkolattüzek és egy kevés Keleti-tenger: blubb, pfff, pss 597

14 Cseresznye Mikor a szerelem gólyalábon kavicsos úton botorkál és beér a fák közé szeretném én is felismerni cseresznyében cseresznyeként a cseresznyét, ne éljek többé rövid karral, ne létrásan, amibõl egy fok mindig hiányzik, ne kompótból, ne hullt gyümölcsbõl. Édes, édesebb, szinte fekete: rigó álmodik ilyen pirosat ki csókol itt kit, mikor a szerelem gólyalábon beér a fák közé. Házasság Ha számolunk, van két gyerek. Moziba legtöbbször külön megyünk. Különélésrõl csak a barátok beszélnek. De érdekeim és érdekeid még mindig egymásra találnak a még mindig közös pontokon. Nemcsak a mandzsettagomb keresésekor, hanem a szolgáltatásokban is. Tartanád a tükröt? Villanykörtét cserélni Elhozni valamit. Vagy addig beszélgetni, míg minden meg van beszélve. Két rádióadó, amelyek néha egy idõben Vételre állnak át. Lekapcsoljam? A kimerültség harmóniát hazudik. Mivel tartozunk egymásnak? Ezzel. És azzal, hogy nem bírom a vécékagylón a szõreid. 598

15 De azt csinálni még tizenegy év után is jólesik. Egy testté lenni a hullámzó árak ellenére. És takarékosan kis pénzben játszani. Sötétben mindent elhiszel nekem. Szétnyüstölni és újrakötni. Kitágult óvatosság. Köszönömszépent mondani. Szedd már össze magad. A dühöngésed a ház elõtt. Most megint ironizálsz. Vedd inkább könnyedén. Lépj le, ha tudsz. A gyûlöletünk bírja a gyûrõdést. De olykor, véletlenül, kedvesek vagyunk. Alá kell írni a gyerekek bizonyítványát. Vonakodunk az adót megfizetni. Holnaputánig még kibírjuk. Te. Igen. Te. Ne dohányozz annyit. Átváltozás Egyszer csak itt volt a cseresznye, pedig már el is felejtettem, hogy egyáltalán létezik, és azt hirdettem hangosan: cseresznye nem is létezett aztán itt termett hirtelen és méregdrága áron. Szilva hullott és eltalált. Ám aki azt hiszi, hogy megváltoztam, amiért valami rám hullott és eltalált, azt hulló szilva soha nem találta el. Csak amikor cipõmbe diót öntöttek, és futnom kellett, mert a gyerekek dióbelet akartak, csak akkor sírtam vissza a cseresznyét, a záporozó szilvát és megváltoztam egy kicsit. 599

16 Az új épület Mikor márciusban az alapot ástuk, cserepek kerültek elõ, amiket elvitt a múzeum. Az átvételt a tévé egyenesben adta. Mikor májusban betonoztunk, egy olasz munkás a zsaluzásba lépett és eltûnt. Emberi mulasztást állapítottak meg. Mikor júniusban és júliusban beemeltük a blokkokat, valaki a falüregek között felejtette az éthordóját, ami a büntetõtáborok szigetelési módszerére vall. Mikor szeptember végén a vezetékeket szereltük, a vakolat alatt fotokópiák és más keleti anyagok tûntek el. Bekötöttük a távfûtést. Mikor padlóztunk, mielõtt novemberben jöttek a mázolók, bedolgoztuk az építésvezetõ államelnök múltját a parketta alá, aztán leplombáltuk. Most decemberben beköltöztek az új épületbe ám a lakók mellékzörejekre panaszkodnak. Hozzá kell szokniuk. 600

17 Tengeri csata Egy amerikai repülõgép-anyahajó és egy gótikus katedrális a Csendes-óceán közepén kölcsönösen elsüllyesztették egymást. Az ifjú vikárius az utolsó pillanatig orgonált. Most repülõk és angyalok röpködnek az égen, és nincs hová leszállniuk Normandia A parton a bunkerek Nem tudnak szabadulni a betontól. Nagy néha arra megy egy félholt tábornok és megsimogatja a lõréseket. Vagy turisták tanyáznak ott Öt gyötrelmesen hosszú percig Szél és homok és papír és vizelet: még mindig tart az invázió. Szerencse Egy üres autóbusz belezuhan a csillagokkal ékes éjszakába, miközben a sofõr talán dalol és meglehet, hogy boldog is. 601

18 Vízre bocsátás Ha a sirály is úgy akarja, hajót építek magamnak, és boldogan bocsátom a vízre majd, vakító inget fogok hordani, és talán pezsgõt könnyezek vagy kenõszappant izzadok, anélkül nem megy. Ki tartja majd az avatóbeszédet? Ki tud papírról olvasni, hogy ne vakuljon meg belé? Az elnök? És milyen névre akarod, hogy kereszteljelek? Hívjam talán Annának süllyedésedet? Vagy Columbusnak inkább? A költõ Olyan dühödten terjeszkedik a vonalas papírlapon, ahogy csak zsinórírás tud terjeszkedni. Minden gyerek beleolvashat, és aztán elszaladnak, és mesélnek róla a nyulaknak, és a nyulak, a nyulak lassan kihalnak minek akkor a tinta, ha már nincsenek nyulak? Dekadencia Noha a friss tojás aszpirint tartalmaz, a kakasoknak mégis fejfájásuk van, de búbolni azért búbolnak milyen idegesen kelnek ki majd tavasszal a kiscsibék! 602

19 Veszekedés Négy madár veszekedett. Mikor már nem volt lomb a fákon, jött Vénusz, ceruzának öltözötten és ékes írásával aláírta az õszt és a hamarosan rá következõ esedékes változást. IRCSIK VILMOS fordításai Günter Grass Münsterben 2010 novemberében. 603

20 Patrick Modiano Hogy el ne tévedj a környéken Egyre csak az a név járt a fejében, és nem hagyta nyugodni. Le Tremblay. Igen, azt a külvárosi lóversenypályát hívták így Párizs délkeleti részén, ahová Chantal és Paul vitték el õt egyszer régen, egy õszi vasárnap. Ott volt egy náluk idõsebb férfi, Paul a forges-les-eaux-i kaszinóból ismerte. Váltott is vele néhány szót a lelátón, kiderült, õ is sokat jár lóversenyre. Aztán a férfi felajánlotta, hogy mindhármukat hazaviszi Párizsba autóval. Akkor igazi õsz volt, nem olyan vénasszonyok nyara, mint most. Itt a szobában olyan fullasztóan meleg van, vajon mikor szabadulhat innen A nõ becsukta az égszínkék mappát, és az ölébe tette. Le kellene fénymásoltatnunk a jegyzeteket Van a közelben egy hely Ránézett az órájára. A papírbolt hétkor zár Még van idõ Majd késõbb eszébe fog jutni, melyik évben is volt pontosan ez a találkozás. Miután Le Tremblay-ból elindultak, a Marne mellett mentek egy ideig, aztán át a Bois de Vincennes-en, miközben rájuk esteledett. Daragane elöl ült a férfi mellett, a többiek hátul. Bemutatkozáskor a férfi meglepettnek látszott, ahogy meghallotta a nevét: Jean Daragane. Semmi különösrõl nem beszélgettek, talán a legutóbbi futamról a Le Tremblay-n, amikor a férfi odafordult hozzá: Szóval Daragane-nak hívják? Úgy rémlik, találkoztam a szüleivel valamikor régen A szüleivel megütötte a fülét. Úgy érezte, mintha neki soha nem lettek volna szülei. Jó tizenöt évvel ezelõtt lehetett egy házban Párizs mellett valami gyerekre is emlékszem A férfi ránézett. Nem maga volt az a gyerek? Daragane félt, hogy kérdezõsködni kezd, olyan szakasza volt ez az életének, amire nem szeretett gondolni. Különben sem tud mit mondani róla. De a másik hallgatott egy ideig. Aztán még ennyit mondott: Nem emlékszem, hol volt az a ház Én sem. Aztán rögtön meg is bánta, hogy ilyen nyersen válaszolt. Igen, egyszer úgyis eszébe fog jutni, melyik évben történt. Most azonban még mindig ott ült az ágy szélén, mellette ez a másik Chantal. Mintha az elõbb egy pillanatra félálomba merült volna, és most kezdene ébredezni. Hol is hagyták abba? Szokta hordani ezt a ruhát? Daragane a sárga fecskemintás fekete selyemruhára mutatott. 604

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

V i c z i á n Á k o s. Halálos haszonszerzés

V i c z i á n Á k o s. Halálos haszonszerzés V i c z i á n Á k o s Halálos haszonszerzés Nem is emlékszem, hogy mikor aludtam ilyen jót, igaz nem volt több hat óránál, de ennyit ritkán alszom. Nyújtózkodtam egy hatalmasat, majd felkeltem az ágyból,

Részletesebben

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido-történet gyerekeknek Richard Moon és Chas Fleischman tollából Vass Anikó és Erszény Krisztián fordításában Előszó Ezt a történetet közel huszonöt

Részletesebben

démontámadást, akkor tanulta meg, hogy képes előre jelezni, ha démonok közelednek. Apja a király, nem lepődött meg fia képességein, a szíve mélyén

démontámadást, akkor tanulta meg, hogy képes előre jelezni, ha démonok közelednek. Apja a király, nem lepődött meg fia képességein, a szíve mélyén 1. A támadás Viktor az erőd tetejéről nézte a közeli erdőt. Minden nyugodtnak tűnt mozgásnak semmi nyomát nem látta. Pedig érezte a jelenlétüket, tudta, hogy a közelben vannak, nem látja őket, de valahol

Részletesebben

Én Istenem! Miért hagytál el engem?

Én Istenem! Miért hagytál el engem? Édes Illat Én Istenem! Miért hagytál el engem? Sóhajtotta Jézus, miközben a fakereszten felfüggesztve, vércseppek csöpögtek végig a testén. És akkor, nem lélegzett többet. Nem, te voltál minden reményem!

Részletesebben

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt Petőcz András Idegenek Harminc perccel a háború előtt Peut-être à cause des ombres sur son visage, il avait l air de rire. (Camus) Megyünk anyámmal haza, a plébániára. Szeretek az anyámmal kézen fogva

Részletesebben

Szerintem vannak csodák

Szerintem vannak csodák Brjeska Dóra Szerintem vannak csodák De neked is tenned kell értük 2015 Bevezetés Ajánlom ezt a könyvet valakinek, aki már egy másik, sokkal békésebb helyről vigyáz ránk és segít nekünk. Így kezdődik egy

Részletesebben

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Horváth Szabolcs Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Lenni Egy kis tréning sosem árthat meg, Így egy rossz papíron nevezlek, Téged, kit oly nagyon kedvellek, S el nem engedlek. De látod, így néz ki szobám,

Részletesebben

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta.

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Bódi Zsolt Publio Kiadó 2012 Minden jog fenntartva! A BARÁT Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Szüleimnek, testvéreimnek,

Részletesebben

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK A következő történet szereplői közül példaként egy olyan helybéli embert állíthatunk, akit a neve miatt mindenki Bokor Mihálynak szólított, és akiről semmi rosszat

Részletesebben

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet)

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet) Angyalka élményei B. Kis János, Orosz T. Csaba, Gwendoline Welsh, Poczai Péter, George Varga, J. Simon Aranka 2013 Publio kiadó Minden jog fenntartva Szerkesztette: Publio Kiadó Kft. George Varga: Az öregember

Részletesebben

- E szerint elégedett vagy? - Több, - boldog. Boldog! Milyen különösen hangzott ez a szó, ebben a dohosszagú, szegényes, díván nélküli odúban.

- E szerint elégedett vagy? - Több, - boldog. Boldog! Milyen különösen hangzott ez a szó, ebben a dohosszagú, szegényes, díván nélküli odúban. A SZERELEMRŐL Tavaly, június elején abban a kisvárosban voltam, ahol születtem. A városban most is az a sajátságos csend, mintha halottak közt járnék. Két hét alatt beteltem vele, kivágytam belőle, akárhová,

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

Tatay Sándor HÚSHAGYÓKEDD

Tatay Sándor HÚSHAGYÓKEDD Tatay Sándor HÚSHAGYÓKEDD TATAY SÁNDOR Húshagyókedd Regény 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. Tatay Sándor jogutódja Barabás már kilencedik napja kerülgette a várost. S e kilenc napot megelőző kilenc hónapig vándorolt.

Részletesebben

1. fejezet. Dorset, 2010 Egy évvel késõbb

1. fejezet. Dorset, 2010 Egy évvel késõbb 1. fejezet Dorset, 2010 Egy évvel késõbb A napok egyre rövidebbek. A fûre hullott almákat megcsipkedték a varjak. Viszem be a fát, és rálépek az egyik puha gyümölcsre; szétnyomódik a lábam alatt. November

Részletesebben

A gyűrűn látszott, hogy soká hordhatták és sokat dolgozott az, aki viselte, mert kopott volt, de gyűrű volt. Az anyós nagylelkűségére

A gyűrűn látszott, hogy soká hordhatták és sokat dolgozott az, aki viselte, mert kopott volt, de gyűrű volt. Az anyós nagylelkűségére A gyűrű kora A jobb keze gyűrűsujján lévő karikagyűrűt nézegette. A házassági évfordulójuk közeledett. Hányadik is? Ki kell számolnia. Ha 52-ben házasodtak és most 2011-et írunk, akkor ez az 59. Nem kerek

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... *****

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ezüst gyertyatartók fénye mellet egy fiatal férfi hajol íróasztala fölé. Az arca márványfehér,

Részletesebben

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó 1. Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó barátnak nem. A motort nem állította le, halk zúgása

Részletesebben

TORNYOSPÁLCAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÁLDÁS REFORMÁTUS DIAKÓNIAI KÖZPONT IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA PROGRAMFÜZET 2015/5. SZÁM

TORNYOSPÁLCAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÁLDÁS REFORMÁTUS DIAKÓNIAI KÖZPONT IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA PROGRAMFÜZET 2015/5. SZÁM 19.hét május4-8. Május hónap - tervezett programok Hétfő Anyáknapi köszöntő Mónika,Flórián Kedd Egészségmegőrző nap Györgyi,Gotthárd Szerda Piac Ívett,Frida Csütörtök Kéz és körömápolás Gizella,Bendegúz

Részletesebben

TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4

TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4 TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4 ŐRZÖM AZ ÁLMODAT 5 AZ IGAZ SZERETET 5 MA EGY VERSEM KAPCSÁN 6 BIZONY! 7 A HÁRSFAILLATÚ ESTÉKEN 7 A MI VERSÜNK

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM 2. www.ujteremtes.hu Bábel és Ábrahám története Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. 1Móz. 11:1 El tudod-e képzelni milyen lenne az, ha mindenki

Részletesebben

Isten hozta őrnagy úr!

Isten hozta őrnagy úr! Isten hozta őrnagy úr! Filmrészlet szöveges átirat Napsütéses idő van, a házak előtt egy négytagú tűzoltózenekar vidám indulót játszik. A zenészek barna egyenruhában vannak, fejükön tűzoltósisak. A zenekart

Részletesebben

A SZÁZEGYEDIK ASSZONY

A SZÁZEGYEDIK ASSZONY A SZÁZEGYEDIK ASSZONY (Egy kis tréfa) 1883 Sok tarkabarka dolgot írt meg hajdan a pajkos tollú Boccaccio. Veronai, florenci asszonyok segítették benne. Amennyi rossz fát azok a tuzre tettek, annak a hamujában

Részletesebben

E D V I N Írta Korcsmáros András

E D V I N Írta Korcsmáros András E D V I N Írta Korcsmáros András A színen a Fiú, aki egy padon ül, majd előveszi a telefonját. Szia! Én vagy az, Dávid! Most hallasz? Nem? Na és most? Nagyszerű! Minden rendben. Nem, nincs baj. Éppen ebédszünetem

Részletesebben

kegyetlen igazságot egészen az utolsó vizsgálatok lezárultáig.

kegyetlen igazságot egészen az utolsó vizsgálatok lezárultáig. Gesztenyefaág A kórház hűvös, steril levegője körülölelte az idős asszonyt. A szoba fehér berendezése és a csempézett fal tisztaságot sugárzott. Négy ágy volt benne, közülük egy üresen állt, a mellette

Részletesebben

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva Olcsó krumpli Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva ment ajtót nyitni. Nagy örömére, az édesanyja állt az ajtó előtt. Anyukám, de jó, hogy jössz. Alig állok a lábamon, olyan álmos vagyok. Kislányom! Csak

Részletesebben

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget Kovács Gabriella Hát ennyi volt... Hát ennyi volt érezte, hogy itt az út vége. Tehetetlenül, fáradtan feküdt a hideg kövön a fagyos szélben és nem akart többé engedelmeskedni a teste. Már nem érzett fájdalmat

Részletesebben

SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve

SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve Csapat/iskola: Beadás ideje: Tudnivalók A teszt 100 kérdésből áll. Minden kérdésnél felsoroltunk 3 lehetséges választ, amelyek közül a Példabeszédek

Részletesebben

LEE CHILD 10 RÖGÖS ÚT

LEE CHILD 10 RÖGÖS ÚT 1. fejezet Jack Reacher egy dupla feketét rendelt, csokireszelék és cukor nélkül, nem porceláncsészében, hanem mûanyag pohárban, és még mielõtt kihozták volna a kávét az asztalához, végignézte, ahogy egy

Részletesebben

Bányai Tamás. A Jóság völgye

Bányai Tamás. A Jóság völgye Bányai Tamás A Jóság völgye - Nem sikerült - suttogta Ria alig hallhatóan. - Azt hiszem senkinek sem fog sikerülni. Gézu értetlenül és csodálkozva nézett rá. A kötés alatt mintha kikerekedett volna egy

Részletesebben

Kedves Olvasó! Tisztelettel köszöntöm Önt hírlevelünk karácsonyi, 2010/11. számában! 2010. december 204

Kedves Olvasó! Tisztelettel köszöntöm Önt hírlevelünk karácsonyi, 2010/11. számában! 2010. december 204 Kedves Olvasó! Tisztelettel köszöntöm Önt hírlevelünk karácsonyi, 2010/11. számában! 2010. december 204 (SERBÁN ANDRÁS igaz székely ember emlékének) Karácsonyi történet Mi, gyerekek, nagyon vártuk az első

Részletesebben

ANDALÚZIAI SZERENÁD. SuSANNA AgoStINo

ANDALÚZIAI SZERENÁD. SuSANNA AgoStINo ANDALÚZIAI SZERENÁD SuSANNA AgoStINo 1. fejezet Éjszaka eleredt a hó, és reggelre már vastagon ellepte az Alpok téli üdülőhelyeit. A sűrű hópelyhek között a hegycsúcsok körvonalai elmosódtak, és a táj

Részletesebben

Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik

Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik Több éves gyakorlattal fejlesztették tökélyre kifinomult praktikáik egész arzenálját. Kódszavaik tárháza régi, legendássá vált esetekből épült fel, ám legtöbbször

Részletesebben

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Hallottad-e már az öreg utcai lámpás történetét? Igaz, nem éppen vidám história, de azért egyszer végighallgathatod. Volt egyszer egy jóravaló, öreg utcai lámpás, aki

Részletesebben

Gárdonyi Géza. Az ablak

Gárdonyi Géza. Az ablak Gárdonyi Géza Az ablak Egy tizenöt éves fiú is járt az iskolába. Daninak hívták. Leány is volt három olyan nagyocska. De azok mind vidámak voltak és kedvesek. Csak ez a Dani! Ült fakó arccal az első helyen,

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

a viszonyuk. És a lány nem is hozta rendbe a dolgokat, mielőtt az apja oly hirtelen elment. Visszatekintve már látta, hogy nagyon sok a hasonlóság

a viszonyuk. És a lány nem is hozta rendbe a dolgokat, mielőtt az apja oly hirtelen elment. Visszatekintve már látta, hogy nagyon sok a hasonlóság ELSŐ FEJEZET Nem így kellett volna történnie. Addie Folsom úgy képzelte, a középiskola után hat évvel tehetősen és egy jó kocsi volánjánál ülve tér majd haza. Ehelyett behúzott nyakkal és egy közel háromszázezer

Részletesebben

ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam

ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam Szerelmes versfüzér 1. Nyolcvan sor a fáról, amire rádőlnél Ha most rádőlsz arra a fára, Ki fog dőlni és pont telibe talál- Na. Én állok a fa másik oldalán Pont

Részletesebben

Szilánkok TÚL A VALÓSÁGON. Téboly

Szilánkok TÚL A VALÓSÁGON. Téboly Szilánkok TÚL A VALÓSÁGON Téboly Annának nem volt sok dolga, hiszen rajtam kívül egy teremtett lélek sem volt a presszóban, amin nem is lehet csodálkozni, hiszen kinek jutna eszébe éppen vasárnap éjjel

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

Hogyan kell használni a SZÓFOGADÓ füzeteket? SZÓFOGADÓ füzetek

Hogyan kell használni a SZÓFOGADÓ füzeteket? SZÓFOGADÓ füzetek SZÓFOGADÓ füzetek A SZÓFOGADÓ füzetek olyan hétköznapi dolgokban szeretnének segíteni neked, amikről nem biztos, hogy tanulni fogsz az iskolában Ilyen témák például a fogmosás, a közlekedés, táplálkozás,

Részletesebben

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ A Móra Könyvkiadó a Szepes Mária Alapítvány támogatója. Az alapítvány célja az író teljes életmûvének gondozása, még kiadatlan írásainak megjelentetése,

Részletesebben

De vele nem ez volt a helyzet, nem megfontoltságból, alaposságból néztem utána. Hanem egyszerűen szembe jött. Nem

De vele nem ez volt a helyzet, nem megfontoltságból, alaposságból néztem utána. Hanem egyszerűen szembe jött. Nem 2013 március 30. Flag 0 Értékelés kiválasztása értékelve Mérték Még nincs 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Előbb olvastam vele interjúkat, mint hogy a könyveit a kezembe vettem volna. Persze, ez akár érthető is lehet,

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Naplemente (60x40 cm, vászon, akril) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA VILÁGOSSÁG és SÖTÉTSÉG Régi bölcsesség; amikor a legmélyebb a sötétség,

Részletesebben

Párlat. egy kerékpárt ábrázolt, egy velocipédet; a badeni fürdőmester, Karl Drais remek járműve volt ez, vagy talán

Párlat. egy kerékpárt ábrázolt, egy velocipédet; a badeni fürdőmester, Karl Drais remek járműve volt ez, vagy talán Párlat A minap, mondjuk így, ez olyan jó kezdésnek, a minap egy megsárgult, régi fénykép került a kezembe, fénykép. a századelőről, gondolom, már ahogy az él a mi megkésett fantáziánkban. a fantáziánk

Részletesebben

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21 Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza IZSÁK FELESÉGET KAP Lekció: 1Mózes 24,1-21 Alapige: 1Mózes 24,7 Az Úr, az ég Istene, aki kihozott engem atyám házából és rokonságom

Részletesebben

Gerlóczy Márton ELVONÓKÚRA

Gerlóczy Márton ELVONÓKÚRA Gerlóczy Márton ELVONÓKÚRA scolar Je n ai pas peur de la route Faudrait voir, faut qu on y goûte Des méandres au creux des reins Et tout ira bien là Le vent nous portera Noir Désir: Le vent nous portera

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

EÖTVÖS KÁroly Magyar alakok 2011

EÖTVÖS KÁroly Magyar alakok 2011 EÖTVÖS KÁROLY Magyar alakok 2011 A KIS MARISKA (Gróf Széchenyi István nőtlen korából) Széchenyi István Íróasztala fölött díszes aranykeretben fiatal nő arcképe függött a falon. Olajfestmény volt s gyönyörű

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Mi az, hogy reméled? Nem t om, nincs túl nagy praxisom, még sohasem fogyasztottak el erdei manók. Pedig anyám sokszor mondta, hogy vigyen el a manó,

Mi az, hogy reméled? Nem t om, nincs túl nagy praxisom, még sohasem fogyasztottak el erdei manók. Pedig anyám sokszor mondta, hogy vigyen el a manó, Manó úr Hát, ha éppen tudni akarod, arról a magas hegyről származom mondta, mielőtt bármit is kérdezhettem volna. Hogy miért jöttem le erre az alacsonyabb hegyre? folytatta, még mindig kérdés nélkül nos,

Részletesebben

Zsolt 1,1-3 A boldogság titka

Zsolt 1,1-3 A boldogság titka Zsolt 1,1-3 A boldogság titka Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódók székére, hanem az Úr törvényében gyönyörködik, és az Ő törvényéről

Részletesebben

Claire Kenneth. Randevú Rómában

Claire Kenneth. Randevú Rómában Claire Kenneth Randevú Rómában CLAIRE KENNETH Randevú Rómában Regény 2010 Fapadoskonyv.hu Kft. honlap: www.fapadoskonyv.hu e-mail: info@fapadoskonyv.hu A könyv az alábbi kiadás alapján készült: Claire

Részletesebben

Hogyan mondjuk meg a gyerekeknek?

Hogyan mondjuk meg a gyerekeknek? Hogyan mondjuk meg a gyerekeknek? Tudod, az úgy van próbált Verena beszélgetést kezdeményezni Alexandrával a reggelinél. Nyújtotta a szavakat, nem nagyon tudta, hogyan mondja meg négyéves kislányának,

Részletesebben

Kiss Ottó. A nagypapa távcsöve

Kiss Ottó. A nagypapa távcsöve Kiss Ottó A nagypapa távcsöve ITT VANNAK A NAGYIÉK Itt vannak a nagyiék, megjöttek! Két hétre. Fogalmam sincs, hogy mit lehet majd velük addig csinálni. 3 A NAGYPAPA UGYANOLYAN A nagypapa ugyanolyan, mint

Részletesebben

JuGáWi 7.A. Férfi Kézilabda Világbajnokság. Női Kézilabda Európa Bajnokság. Adventi műsor. Mit is ünnepelünk karácsonykor? Mikulás-buli az osztályban

JuGáWi 7.A. Férfi Kézilabda Világbajnokság. Női Kézilabda Európa Bajnokság. Adventi műsor. Mit is ünnepelünk karácsonykor? Mikulás-buli az osztályban JuGáWi 7.A 2010. december-2011. január Női Kézilabda Európa Bajnokság Amiről szó van az újságban: Rövidpályás Úszó Világbajnokság Férfi Kézilabda Világbajnokság Adventi műsor Mikulás-buli az osztályban

Részletesebben

Isten nem személyválogató

Isten nem személyválogató más. Ezért gondolhatja őszintén azt, hogy ő, aki az összes többi apostolnál többet tett, még arról is lemond, ami a többi apostolnak jár. Mert mid van, amit nem Istentől kaptál volna? És amit tőle kaptál,

Részletesebben

Január, a polgári év elsõ hónapja tehát a Vízöntõ csillagkép nevét viseli. A régi magyar neve pedig Boldogasszony hava, mert eleink az év elsõ hónapját Szûz Máriának szentelték. A keresztény (katolikus)

Részletesebben

Hallani akarom a robbanás zaját. Én nem a szememmel, az ujjaimmal látok. Amit megérintek, rögtön a testembe hatol, és mielőtt megtudnám,

Hallani akarom a robbanás zaját. Én nem a szememmel, az ujjaimmal látok. Amit megérintek, rögtön a testembe hatol, és mielőtt megtudnám, Ott vess ki! Hallani akarom a robbanás zaját. Én nem a szememmel, az ujjaimmal látok. Amit megérintek, rögtön a testembe hatol, és mielőtt megtudnám, mi az, felrobban az idegek pályáin. Szépek a rózsák,

Részletesebben

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három...

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három... A SÓ (népmese) Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy öreg király s volt három szép lánya. Volt néki három dúsgazdag országa, mindhárom lányának jutott egy-egy ország. Hanem ahogy mondják: nincs három

Részletesebben

A mi fánk. "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap,

A mi fánk. Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, A mi fánk "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, Ha nem lennének fák és madarak." (Horváth Imre) 2013.04.30. 1-2. óra Magyar nyelv és

Részletesebben

MagyarOK 1.: munkalapok 3

MagyarOK 1.: munkalapok 3 1. Mi a tárgy neve? kártyák telefon lámpa számítógép / laptop kulcs pénz igazolvány toll nyomtató asztal szék szemüveg könyv kávéfőző bögre buszjegy papír zsebkendő mobiltelefon ceruza Szita Szilvia és

Részletesebben

Kutasi Heléna. Szerelmeskalandos. avagy a boldogságra várni kell. Borító: Ráth Márton www.facebook.com/rathmartonsalon

Kutasi Heléna. Szerelmeskalandos. avagy a boldogságra várni kell. Borító: Ráth Márton www.facebook.com/rathmartonsalon Kutasi Heléna Szerelmeskalandos avagy a boldogságra várni kell Borító: Ráth Márton www.facebook.com/rathmartonsalon Amikor először megláttam őt, azonnal tudtam, nem lesz mindennapi történet. Biztos többen

Részletesebben

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a V Barna legény. Te szegény, te szép. Dús hajad egy leány álma. Elvesztettem az eszem s szemem könnyet hullat, mint estalkonyatkor az ég. Ó, miféle babona űzi tekintetem utánad? Végigkísérlek a fasoron,

Részletesebben

hang Példamondatok: hang hang hang hang Feladatok: hang

hang Példamondatok: hang hang hang hang Feladatok: hang hang A hangokat a fülünkkel érzékeljük. Nyelvtanórán a hang szónak a beszédhang jelentését használjuk. Amikor kimondunk egy betűt, az a hang. A beszédhangokat mi hozzuk létre a szánkkal és a nyelvünkkel.

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

Megnyílás. 2. összejövetel

Megnyílás. 2. összejövetel Megnyílás 2. összejövetel 25 Előkészítés Üljünk körbe, és középre tegyünk egy gyertyát (ne a szőnyegre csöpögjön!). Ezt gyújtsuk meg a beszélgetés kezdetekor! Keresd ki a mai napra való szentírási részt:

Részletesebben

Jusztin a szobába lép, sürgősen és kíváncsian, körülnéz, három lépést tesz előre, aztán megáll és csodálkozik.

Jusztin a szobába lép, sürgősen és kíváncsian, körülnéz, három lépést tesz előre, aztán megáll és csodálkozik. Jusztin a szobába lép, sürgősen és kíváncsian, körülnéz, három lépést tesz előre, aztán megáll és csodálkozik. Mi az? Kit keres? kérdi Csiba. Az asztal mellől feláll, és kezét fölemeli. Jusztin mereven

Részletesebben

A boldogság benned van

A boldogság benned van Halász Emese A boldogság benned van 50 lépés a boldogság felé Előszó Kedves Olvasó! Levelem hozzád, azzal kezdeném, hogy el kell mondanom pár dolgot Neked! Nagyszerű híreim vannak ugyanis. Képzeld, a boldogság

Részletesebben

Harmadik lecke. a szekrény mellett. a tükör előtt. az ablak alatt. a trikó és az alsónadrág között. a fehérnemű között

Harmadik lecke. a szekrény mellett. a tükör előtt. az ablak alatt. a trikó és az alsónadrág között. a fehérnemű között Harmadik lecke - Hol a koffer? - A szekrény mellett. - Melyik szekrény mellett? - A nagy barna mellett. - Hol? - Ott, a tükör előtt. - Aha, tényleg. És az a nagy táska? - Kint, az ablak alatt. - Cipő.

Részletesebben

ÉRZELMEK HANGULATOK ÍZEK. 2013. márciusi kiadás

ÉRZELMEK HANGULATOK ÍZEK. 2013. márciusi kiadás ÉRZELMEK HANGULATOK ÍZEK 2013. márciusi kiadás MéTa kiadó 2013 Minden jog fenntartva! Fotók: Qaradah Szimonetta Nyomtatás: Nemzeti Védelmi Szolgálat Tartalomjegyzék: Szerintük mit jelent. Szerinted mit

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

SZKB103_10. Konfliktusok a közösségben

SZKB103_10. Konfliktusok a közösségben SZKB103_10 Konfliktusok a közösségben tanulói konfliktusok a közösségben 3. évfolyam 103 Diákmelléklet D1 Tornai József: Ki tud tovább lefelé lógni? Kora tavasz köszöntött ránk meleg esővel, s mi a kunyhót

Részletesebben

Az élet napos oldala

Az élet napos oldala Az élet napos oldala írta Mercz Tamás E-mail: mercz_tomi@hotmail.com Első rész Minden kicsiben kezdődik el A fűnyíró idegesítő berregő motorhangja teljesen betölti szobám zegzugait. Zúg a rikítóan kék

Részletesebben

Tinta Nász. Keszi Bálint. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! A szöveget lektorálta: Somogyi Gyula. A borítót szerkesztette: Keszi Dániel

Tinta Nász. Keszi Bálint. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! A szöveget lektorálta: Somogyi Gyula. A borítót szerkesztette: Keszi Dániel Tinta Nász Keszi Bálint 2015 Publio kiadó Minden jog fenntartva! A szöveget lektorálta: Somogyi Gyula A borítót szerkesztette: Keszi Dániel Barcsi Lilla Szilviának, egyetlen igaz szerelmemnek. Epilógus

Részletesebben

GISELLE. FIATALEMBER HANGJA Szegény Nagyika! Micsoda világa volt a kottáival, fűszereivel, különös ételeivel.

GISELLE. FIATALEMBER HANGJA Szegény Nagyika! Micsoda világa volt a kottáival, fűszereivel, különös ételeivel. GISELLE Zöldes, párás üveg. Eső áztatja. Vízcseppek csorognak. Halványzöld felírat fut végi az üvegen. Az emberi lény egy esős, párás üvegen át nézi és vizsgálja a világot. Homályosan lát. A földönkívüliek

Részletesebben

2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett

2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett 2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett... és mi csak vétkeztünk és te szenvedtél egyre, mentünk vakon az ösztöneink után de te felnéztél az égre. mentünk a gyehenna égő szennyhalmazán, égett a testünk,gőzölgött

Részletesebben

Tizenötödik lecke. ágyad nagyapam családja. felesége, nagyapam. kislánya nagynénem

Tizenötödik lecke. ágyad nagyapam családja. felesége, nagyapam. kislánya nagynénem Tizenötödik lecke Családi kép Te, Gergely, mindig meg akarom kérdezni, csak elfelejtem: kik vannak azon a nagy képen az ágyad fölött? Ja, azok, azon a régi képen? Az az apai nagyapám családja, még a háború

Részletesebben

bibliai felfedező A12 1. TörTéNET: Zakariás és Erzsébet Bibliaismereti Feladatlap F, Erzsébet f szül neked, és J fogod őt nevezni.

bibliai felfedező A12 1. TörTéNET: Zakariás és Erzsébet Bibliaismereti Feladatlap F, Erzsébet f szül neked, és J fogod őt nevezni. Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliaismereti Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTéNET: Zakariás és Erzsébet Olvasd el: Lukács

Részletesebben

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország REFORMÁCIÓ Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország Szolgál: Johannes Wöhr apostol info: www.nagykovetseg.com www.fegyvertar.com www.km-null.de Felhasználási feltételek: A blogon található tartalmak

Részletesebben

AZ A NAP. LXVIII. évfolyam, 11-12. szám 2004. november-december

AZ A NAP. LXVIII. évfolyam, 11-12. szám 2004. november-december HD LXVIII. évfolyam, 11-12. szám 2004. november-december AZ A NAP APRÓ ISTVÁN Az a nap úgy kezdődött, hogy több kilométeres dugóba kerültem az elővárosban. Nem, így akármelyik nap kezdődhet, az a bizonyos

Részletesebben

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Volt egyszer a világon egy király, akit a népe nagyon szeretett. Csak egy búsította az ország népét. A király hallani sem akarta, amikor arról beszéltek neki, hogy ültessen

Részletesebben

SCHUMANN CHAMISSO. Frauenliebe und Leben. Asszonyszerelem, asszonysors

SCHUMANN CHAMISSO. Frauenliebe und Leben. Asszonyszerelem, asszonysors SCHUMANN CHAMISSO Frauenliebe und Leben Op. 42 Asszonyszerelem, asszonysors Frauenliebe und leben Asszonyszerelem, asszonysors Op.42 1. Mióta láttam őt, vaknak hiszem magam, Bárhová is nézek, csak őt látom;

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

Mennybõl az Angyal... 2010.02.04. Utolsó frissítés 2013.02.04.

Mennybõl az Angyal... 2010.02.04. Utolsó frissítés 2013.02.04. Mennybõl az Angyal... 2010.02.04. Utolsó frissítés 2013.02.04. Mennybõl az Angyal, lejött hozzátok Abban a pillanatban szólalt meg ez a dal a cédé lejátszómon, amikor belekezdtem ebbe az írásba az angyalokról.

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben

Eresszen! Legyen olyan kedves, Lang úr. Most szépen elalszik még két órácskára, aztán mikor már világos lesz, elmehet sétálni.

Eresszen! Legyen olyan kedves, Lang úr. Most szépen elalszik még két órácskára, aztán mikor már világos lesz, elmehet sétálni. Amikor Konrad Lang felébredt, sötét volt. Idegen ágyban feküdt. Keskeny volt és magas, Elisabeth nem feküdt mellette. Fel akart kelni, de nem tudott. Az ágy két oldalán rács volt. Hé! kiáltotta. Majd hangosabban.

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Számomra mindig jelzés értékű az, ha valamilyen formában megrezdül a lelkem, megérinti valami. Ilyenkor az jut az eszembe, hogy ott még feladatom, tanulni valóm van. Üzenni

Részletesebben

BANÓ ISTVÁN FOLKLÓRKUTATÓRA, EGYKORI ZENTAI KÖZÉPISKOLAI TANÁRRA EMLÉKEZÜNK

BANÓ ISTVÁN FOLKLÓRKUTATÓRA, EGYKORI ZENTAI KÖZÉPISKOLAI TANÁRRA EMLÉKEZÜNK Tripolsky Géza BANÓ ISTVÁN FOLKLÓRKUTATÓRA, EGYKORI ZENTAI KÖZÉPISKOLAI TANÁRRA EMLÉKEZÜNK Nagy Abonyi Ági megkért egy előadásra, viszont arra is megkért, hogy beszéljek Banó Istvánról. Banó Istvánról,

Részletesebben

Miklya Luzsányi Mónika

Miklya Luzsányi Mónika Miklya Luzsányi Mónika Farkasidő Nem kell ma a húsokat jégverembe tenni. Csikorog a hó, foga van a szélnek, süt át a hideg a falakon. Akkor is egész éjjel vonított a szél, mint a csikaszok a nádasban.

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus születése Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

Annus szobalányként dolgozott,

Annus szobalányként dolgozott, Annus döntése Annus szobalányként dolgozott, akkor már majdnem 10 éve, amikor az asszonya váratlan ajánlattal állt elő. Kedves Annuskám, tudja mennyire szeretjük magát, a férjem és én is. Családtagnak

Részletesebben

a Madách Könyvkiadó főszerkesztőjéhez

a Madách Könyvkiadó főszerkesztőjéhez A fekete özvegy levele a Madách Könyvkiadó főszerkesztőjéhez Tisztelt Főszerkesztő Úr! Karácsony szent ünnepére megvásároltam az Ön beosztottjának, Grendel Lajos úrnak, leendő férjem egykori barátjának

Részletesebben

[Erdélyi Magyar Adatbank] A KÉT KIRÁLYGYERMEK BALLADAMOTÍVUMAI EGY KIBÉDI NÉPMESÉBEN

[Erdélyi Magyar Adatbank] A KÉT KIRÁLYGYERMEK BALLADAMOTÍVUMAI EGY KIBÉDI NÉPMESÉBEN RÁDULY JÁNOS A KÉT KIRÁLYGYERMEK BALLADAMOTÍVUMAI EGY KIBÉDI NÉPMESÉBEN 1. 1865-ben jelent meg első ízben a Fővárosi Lapokban Kriza János egyik legkiválóbb munkatársának, Gálfi Sándornak a balladagyűjtése

Részletesebben

Kata. Megvagyok mondja. Kimegyünk? Á, jó itt.

Kata. Megvagyok mondja. Kimegyünk? Á, jó itt. Kata Az egyik budapesti aluljáró, metróbejárat előtt találkozunk, azt mondta, itt szokta napjainak nagy részét tölteni. Mocsok van, bűz és minden tele hajléktalanokkal. Alszanak dobozokon, koszos rongyokon,

Részletesebben