Frank Ignác Alapítvány

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Frank Ignác Alapítvány"

Átírás

1 Frank Ignác Alapítvány Közhasznúsági jelentés év Kelt: Budapest, március 21. A FB által elfogadott beszámoló 1

2 TARTALOM 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3. Költségvetési támogatások 4. A vagyon felhasználása 5. Célszerinti juttatások 6. A központi költségvetéstől, helyi önkormányzattól kapott támogatások 7. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások 8. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója 2

3 1. A szervezet alapadatai Az alapítvány neve: Frank Ignác Alapítvány Közhasznúsági fokozata: közhasznú fokozatú szervezet Székhelye: 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. Adószáma: Fővárosi Bírósági nyt.sz.: 4285, 9-PK-60853/1993/2. Minősítése: a Fővárosi Bíróság 9. Pk /1993/7. iktatószám alatti végzése alapján február 20-tól - az 1997.évi CLVI. Törvény (Ksztv.) 26.. c.) 3., 4. és 19. pontjában foglaltak végzése okán - közhasznú fokozatú szervezet. Az alapítvány közhasznú fokozatúvá válásának (végzés) kelte: február 20. Az alapító okirat utolsó módosításának (végzés) kelte: Az alapítvány típusa: általános Az alapítvány: nyílt A beszámoló formája: közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. A mérlegkészítés napja: a.) Alapítói tőke, az alapítványi vagyon felhasználásának módja: Az induló tőke eft, mely a tárgyévben nem változott. Az alapítvány céljainak megvalósítására az alapító okirat szerint az alapítvány teljes vagyona felhasználható. A vagyon felhasználásáról a kezelő szerv dönt költségek, kiadások finanszírozása útján. b.) Személyi feltételek: Az Elnökség elnöke november 1-től: Dr Király Miklós Az Alapítvány igazgatója: Dr. Fürész Klára Elnökségi tagok: Stein Piroska, Berke Barna, Székely László, Felügyelő Bizottsági elnök: Bán Tamásné Felügyelő Bizottsági tagok: Menyhárd Attila, Szabóné Krupa Ágnes, Steiger Judit, Dzur Gábor Könyvvizsgáló: az Alapítvány óta könyvvizsgálót nem alkalmaz Könyvelő: 2 BM Audit Kft képviseletében Bakk Mária Ilona, (Reg. száma: ) Az Alapítvány főszámláját és alszámláit, értékpapír számláját az ERSTE Bank vezeti és kezeli. c.) Az alapítvány főbb céljai: Az alapítvány főbb céljaiban, tevékenységi körében, és így az alapszabályában az év során változás nem történt. Ehhez kapcsolódóan az elnökség november 27.-én megtárgyalta, és a 130/2009. számú Határozattal i hatállyal elfogadta az alapítvány támogatási irányelveit, amelyet közzé tett. 3

4 2. Számviteli beszámoló Mérleg (1. számú melléklet) Eredménykimutatás (2. számú melléklet) A számviteli politika fő vonásai: A Frank Ignác Alapítvány a könyvviteli nyilvántartását a kettős könyvvitel szabályai szerint vezeti a évi C. Számviteli törvényben és a 224/2000. (XII. 19.) Kormányrendeletben (a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól) meghatározottak szerint. Év végi beszámolóját a 224/2000. (XII. 19.) Kormányrendelet 4. és 6. melléklete szerint meghatározott formában készíti el. A ,- Ft alatti beszerzési értékű tárgyi eszközök után az amortizációt aktiváláskor egy összegben számolja el. Egyéb tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolása lineáris módszerrel történik. Az értékcsökkenést a tárgyi eszköz aktiválásának napjától kezdődően számolja el. Adózási sajátosságok: Az alapítvány vállalkozási tevékenységet nem végez, az általános forgalmi adónak nem alanya, társasági adófizetési kötelezettsége nincs. Az alapítvány tevékenysége alapján helyi adó és illetékmentes. Befektetett eszközök Eszközök és források Az Alapítványnak befektetett eszköze (tárgyi eszköze) 1 db Laserjet nyomtató, amelynek könyv szerinti értéke 0 Ft. Forgó eszközök Követelések között mutatjuk ki a kerekítési különbözetet, 2 eft. Az értékpapírok darabszáma db, árfolyam értéke 1,8818 Ft/db (188,18%). Mérlegértéke (realizált árfolyamérték) eft az ERSTE Pénzpiaci Alap letéti számlán (3. számú melléklet). A nem realizált árfolyam érték 567 eft. A pénzeszközök értéke 216 eft. A követelések között lejárt, el nem ismert követelést nem tartunk nyilván. 4

5 Eredmény, likviditás A tárgyévben a közhasznú eredmény eft. Az alapítvány a fizetési kötelezettségeit a tárgyévben teljesíteni tudta, az Adóhivatallal szembeni lejárt tartozása nincs. Rövid lejáratú kötelezettségek: Költségvetési befizetési kötelezettség Passzív időbeli elhatárolások Könyvelő december havi és évzárási díja Göttingeni Konferencia pénzmaradványa év utáni SZJA 1%-a (2011. évi OTDK-ra) év utáni SZJA 1% nem kötött felhasználású Összesen A tárgyévi eredményt meghatározó tételek Közhasznú tevékenység összes bevétele Közhasznú célú működésre kapott támogatások: Célszerinti feladatok támogatása (Nyári Egyetem, Dr. Berényi S. ünnepség) (4. számú melléklet) Közhasznú tevékenységből származó bevételek: Nyelvoktatás költségtérítése Nyári Egyetem részvételi díjai Nyári Egyetemmel kapcsolatos szolgáltatások bevétele Nyári Egyetem résztvevőinek bérlettérítése Közhasznú tevékenységből származó egyéb bevételek Árfolyam nyereség, banki kamat Összes bevétel: A tárgyévi bevételek alakulása: a közhasznú célú működésre kapott támogatás a évben alig 11%-át teszik ki a 2009 évinek ben kiemelkedő, nagy volumenű célszerinti tevékenység, amire adományok gyűjtése folyt volna, nem volt ben viszont az ELTE Jogi Karán megrendezésre került az Országos TDK Jogi szekciója, ennek támogatására az alapítvány eft-ot gyűjtött. Ez jelentősen megemelte az előző év közhasznú működésre kapott bevételét. 5

6 Az értékpapírokkal elért árfolyam nyereség a papírok kismértékű forgatásának (eladásának) és a letéti számlán lévő értékpapír darabszámának csökkenése következtében, bár az árfolyam értéke 10%-kal nőtt, alacsony lett, mindössze 261 eft. Ez a bevétel elmarad a költségvetésben tervezett 600 eft hozamhoz képest. A nem realizált árfolyam nyereség 568 eft. Közhasznú tevékenység összes költsége, ráfordítása (Ft-ban) Általános költségek: Anyagköltségek, postaköltség Könyvelői díj Egyéb igénybevett szolgáltatások Bankköltség Személyi jellegű - pénzügyi vezető bér + járulék A személyi jellegű kifizetések egy fő részmunkaidős pénzügyi vezető részére kifizetett juttatásának összes költségét tartalmazza. Célszerinti tevékenységhez kötődő költségek, ráfordítások: Anyagköltség, szállítási ktg Oktatás költségei (oktatók díja) Egyéb igénybevett szolgáltatások (Nyári Egyetemmel kapcsolatos) Bankköltség Személyi - hibás számlaszámra utalt OTDK ösztöndíj pótlólagos kifizetése Rendkívüli ráfordítások (5. számú melléklet) Egyéb ráfordítás / kerekítési különbözet A tárgyévi közhasznú célú működés ráfordításai közül az anyagjellegű és a személyi ráfordítások csekély mértékben, de csökkentek. Csaknem 1/3-ára csökkent a évi rendkívüli ráfordítások ( eft) összege. A 2009-es évben az OTDK miatti rendkívüli ráfordítás eft, a Magyarországról készült Monográfia fordítási költsége pedig eft-ot tett ki. Az egyéb adott támogatások nagyságrendje lényegesen nem tér el a két év viszonylatában. A bevételek ráfordítások aránya 2010-ben 63,02 %. 6

7 Az összes ráfordításon belül az állandó általános költségek aránya 42,24 %. (7. számú melléklet). 3. Költségvetési támogatás 2010-ben a Frank Ignác Alapítvány működésének fenntartásához költségvetési támogatást nem kapott. 4. A vagyon felhasználása A tárgyévben beruházásra, eszközvásárlásra nem került sor. A forgóeszközök (értékpapírok, bank, pénztár) könyv szerinti értéke 2010-ben eft-tal csökkent. A évi tevékenység során az alapítványhoz eft közhasznú célú bevétel érkezett, közhasznú tevékenységéből további eft származott, egyéb bevétel nem volt. Az induló tőke változatlanul eft. Az előző évek tevékenységéből felhalmozott tőke (5 492-ről eft-ra változott), tehát jelentősen nem csökkent. Vállalkozási tevékenységet az alapítvány nem végzett. A tárgyévi ráfordítások az általános költségeket, a cél szerinti feladatok végrehajtását és az egyéb cél szerinti juttatásokat szolgálta. 5. Cél szerinti juttatások Az adott támogatások a rendkívüli ráfordítások között kerültek elszámolásra (5. számú mellélet). Rendkívüli ráfordítások: Tiszteletkötet kiadás támogatása JESSUP perbeszédmondó csapat támogatása Szakmai út, konferencián részvétel támogatás Büntetőjog-történeti Csereszeminárium szállásköltsége Cél szerinti támogatások összesen A feladatok írásban és számlákkal elszámoltak a kapott támogatások felhasználásáról. A 2010.évi Pénzügyi tervben elfogadott 950 eft célszerinti juttatásokkal szemben 860 eft odaítélésére került sor. 7

8 6. Központi költségvetési szervtől, helyi önkormányzattól kapott támogatások 2010-ben alapítványunk támogatás iránti kérelmet nem nyújtott be költségvetési szervhez, helyi önkormányzathoz. 7. Vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások A vezető tisztségviselők e tevékenységüket díjazás nélkül végzik, részükre sem személyi jellegű kifizetés nem történt, sem költségtérítésben nem részesültek. 8. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója A közhasznú tevékenység bemutatása (6. számú melléklet) Tevékenységek 2010-ben június 27-július 5. Nyári Egyetem Ismertetése A hagyományőrző rendezvényt adományból, szolgáltatás végzés bevételéből és 32 határon túli hallgató befizetéseiből finanszírozta az alapítvány. Az ELTE Jogi Karral közös szervezésben színvonalas előadásokban és programokban részesültek a résztvevők. Összes közvetlen ráfordítás eft volt. tavaszi őszi szemeszter Jogi szaknyelv oktatás Angol szaknyelv oktatás 1-1 csoportban 4 és 7 fő, francia nyelv oktatás 1-1 csoportban 8 és 6 fő részvételével zajlott 2010-ben. Közvetlen ráfordítás összesen 664 eft volt. Dr. Berényi Sándor tiszteletére készült kötet A professzor tiszteletére készített ünnepi kötet kari költségéhez a 230 eft gyűjtött szponzori támogatás és 100 eft alapítványi támogatás nyújtásával járult hozzá az alapítvány. 8

9 MÁJT Tanszék Büntetőjog-történeti csereszeminárium Konferencián való részvétel A jénai és hannoveri egyetemmel, valamint a rotherburgi Kriminalmuseummal közösen szervezett német nyelvű csereszemináriumra érkezett 25 fős német csoport szállásköltségét 150 eft összegben vállalta fel az alapítvány. 2 fő ÁJK-s hallgató, 1 fő oktató részesült összesen 209 eft részvételi díjban, útiköltség, illetve egyéb költségtérítésben az alapítványhoz benyújtott kérelmeik pozitív elbírálását követően az alapítvány vagyonából hó Kriminológia Tanszék pártfogói kurzus A pártfogói kurzus nevében benyújtott támogatás kérés pozitív elbírálását követően a program részére 80 eft átutalására került sor. A támogatást a tréningvezető díjazására fordították. március JESSUP Perbeszédmondó verseny Sikeresen szerepelt a 4 hallgató Washingtonban. A versenyre kiutazott hallgatók + kísérő tanár szállásköltségéhez 91 eft tal járult hozzá saját vagyonából az alapítvány. Személyi változások Az elnökségében személyi változás nem történt. Dr Fürész Klára igazgató 5 éves mandátumát az alapítók képviselői nyilatkozatukkal június 30-ig változatlan hatáskörrel meghosszabbították. Az SZJA 1%-ának felhasználása A és év utáni SZJA 1%-ának felajánlásából származó 972,8 eft az APEH részére októberben benyújtott 08KOZ-01. számú Közlemény az adózó rendelkezése szerint a kedvezményezett részére átutalt összeg felhasználásáról elnevezésű nyilatkozattal egyezően évben az OTDK-n részt vevő hallgatók, oktatók költségeire kerül felhasználásra, ezért a passzív időbeli elhatárolások között szerepel. A 2009 év után felajánlott 1% 372 eft, melyről az elnökség később rendelkezik, szintén elhatárolásra került. 9

10 Az eredményt befolyásoló tényezők Az eredmény eft veszteség, alakulását a bevételekhez képest magas állandó általános költségek és a passzív időbeli elhatárolások miatt az éves eredményből kivett eft SZJA 1%-ok magas összege befolyásolja. Az értékpapír után tervezett hozam a betétek és az eladások kis mértéke miatt 339 eft bevétel kiesést jelentenek. A rendkívüli ráfordításként nyilvántartott adott támogatások összege a pénzügyi tervben elfogadott mértéket nem haladták meg. Egyéb események Alapítványunk az 1990.évi XIII. számú illetéktörvény 11. (2). bekezdése alapján minden esetben eleget tett a támogatások bejelentési kötelezettségének. Az APEH megküldte a bejelentésekhez tartozó illetékmentességről szóló fizetési meghagyást. Az elnökség november 27.-i elnökségi ülésén a 130/2009. számú határozatával elfogadta a támogatási irányelveit. Az irányelvek alkalmazásának kezdő időpontját december 1-ben határozta meg. Az Irányelvek a kari Honlapon az alapítvány híroldalán megtekinthetők. Kelt: Budapest, március 21.. Dr. Király Miklós elnök Záradék: A Frank Ignác Alapítvány Elnöksége június hó 2. napi ülésén a 152 /2011. Határozat szám alatt eft mérlegfőösszeggel és eft eredménnyel elfogadta a évi tevékenységről készült közhasznúsági jelentést. 10

11 MELLÉKLETEK 1. számú melléklet Mérleg 2. számú melléklet Eredménykimutatás 3. számú melléklet Értékpapír számla leltárkészlete 4. számú melléklet Beérkezett támogatások bemutatása 5. számú melléklet Adott támogatások 6. számú melléklet Feladatok elszámolása 7. számú melléklet Általános költségek 8. számú melléklet Az alapítványi gazdálkodás sarokszámai 11

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

Közhasznúsági Beszámoló. Egry József Általános Iskola. Tolnai Alapítvány

Közhasznúsági Beszámoló. Egry József Általános Iskola. Tolnai Alapítvány Közhasznúsági Beszámoló 2013 Egry József Általános Iskola Tolnai Alapítvány Adószám: 18953305-1-20 8360 Keszthely, Vásár tér 10. Keszthely, 2014.02.14. 1 Közhasznúsági melléklet részei 1. Az alapítvány

Részletesebben

A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 1 ÖSSZEFOGLALÁS A Liget Műhely alapítvány a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény (Kht) rendelkezései alapján közhasznú

Részletesebben

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. 2011. Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] [SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ] 1 4 6 2 5 6 5 1 4 1 1 0 5 7 2 0 7 Statisztikai

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés. 2012. év. Kelet-Közép-Európai Kulturális Obszervatórium Alapítvány. 1014 Budapest, Úri utca 49

Közhasznúsági jelentés. 2012. év. Kelet-Közép-Európai Kulturális Obszervatórium Alapítvány. 1014 Budapest, Úri utca 49 Közhasznúsági jelentés 2012. év Kelet-Közép-Európai Kulturális Obszervatórium Alapítvány 1014 Budapest, Úri utca 49 Budapest, 2013.05.31 Társadalmi szervezet vezetője Közhasznúsági jelentés részei 1. Számviteli

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2014. év. A Tihanyi Alapítvány - közhasznú szervezet 2014. évi egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2014. év. A Tihanyi Alapítvány - közhasznú szervezet 2014. évi egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. év A Tihanyi Alapítvány - közhasznú szervezet 2014. évi egyszerűsített éves beszámolójához Az Alapítvány bemutatása: - neve: Tihanyi Alapítvány - címe: 1013 Budapest Krisztina

Részletesebben

Közhasznúsági beszámolója

Közhasznúsági beszámolója 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós u. 1. Közhasznú fokozatot bejegyezte a Zala Megyei Bíróság Pk. 60012/2010/2. számú határozatával Zala Megyei Bíróság nyilvántartási száma: 1077 Adószáma: 18019137-2-20

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2009.

Közhasznúsági jelentés 2009. Adószám: 18013629-2-41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 1691 Magyar Protestáns Tanulmányi Alapítvány 1121 Budapest, Eötvös út 35. Közhasznúsági jelentés 2009. Budapest, 2010. április

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 6 7 4 8 6 0 9 4 9 9 5 2 9 1 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Alapítvány a Néptánchagyományok Ápolásáért egyéb szervezet megnevezés 2084 Pilisszentiván, Táncsics u. 29. az egyéb

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S A T Á M A S Z A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S A T Á M A S Z A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S A T Á M A S Z A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L 1 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

A Magyar Rektori Konferencia 2013. XII. 31-i számviteli beszámolója (egyszerűsített beszámoló)

A Magyar Rektori Konferencia 2013. XII. 31-i számviteli beszámolója (egyszerűsített beszámoló) A Magyar Rektori Konferencia 2013. XII. 31-i számviteli beszámolója (egyszerűsített beszámoló) 1) Mérleg (a 224/2000. (XII.19.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint) Sorszám MAGYAR REKTORI KONFERENCIA

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló Statisztikai számjel: 18075814-8559-529-01 Cégjegyzék száma: 00-00-006608 A vállalkozás megnevezése: Magyar Számviteli Szakemberek Egyesülete A vállalkozás címe, telefonszáma: 1024 Budapest Margit krt.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Tíz Gira Kft 2010. március 1. TEVAN Alapítvány 1146 Budapest, Cházár András u. 15. 2009. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2010. március 1. WOLNER KRISZTINA elnök

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 06 Szegedi Törvényszék 2 0 1 4 2015.06.10 09:56:00 Szervezet székhelye: Irányítószám: 6 7 2 4 Település: Szeged Közterület neve: Eszperantó Közterület jellege: utca Házszám: 5 Lépcsőház:

Részletesebben

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2014.05.30 09.11.50

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2014.05.30 09.11.50 Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2014.05.30 09.11.50 Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2014.05.30 09.11.51 Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet Alapítvány bemutatása "A Vasút a gyermekekért" Alapítvány 1993. december 13-án került bejegyzésre a Fővárosi Bíróságon. Alapítója a Magyar Államvasutak Rt. Az Alapítvány induló tőkéje

Részletesebben

Magyar Úszó Szövetség 2014. évi pénzügyi beszámolója

Magyar Úszó Szövetség 2014. évi pénzügyi beszámolója Magyar Úszó Szövetség Magyar Úszó Szövetség 2014. évi pénzügyi beszámolója Készítette: Halász Sarolta gazdasági vezető A Magyar Úszó Szövetség gazdálkodása Látta, egyetért: Dr. Szabó Tünde főtitkár Magyar

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. 22102286-9003-572-03 Statisztikai számjel 03-09-118363 Cégjegyzékszám Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. MÉRLEG Eszközök (aktívák) Adatok

Részletesebben

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9199- -01

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9199- -01 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9199- -01 EGYESÜLETI JELENTÉS a 2012. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Budapest, 2013. február 2 EGYESÜLETI

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány 2014. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány 2014. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány 2014. évi beszámolójához 1 I. AZ ALAPÍTVÁNY BEMUTATÁSA Név: Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány Székhelye: 1014 Budapest, Úri utca 21. Gazdálkodási

Részletesebben

KOLLÁZS Művészeti Egyesület

KOLLÁZS Művészeti Egyesület KOLLÁZS Művészeti Egyesület 4400 Nyíregyháza, Búza u. 1. Nyíregyháza, 2009. május 20. (formailag módosítva: 2009. június 22.) 2008. évi Közhasznúsági jelentése Dancs Tamásné Elnök TARTALOM 1. A szervezet

Részletesebben

Egyszerűsített Éves Beszámoló

Egyszerűsített Éves Beszámoló 1 8 1 3 8 9 7 3 8 4 1 2 5 6 9 0 1 Statisztikai számjel Az alapítvány megnevezése: Trefort-kert Alapítvány Az alapítvány címe: 1088 Budapest, Rákóczi út 5. 2011 Egyszerűsített Éves Beszámoló Időszak: 2011.01.01-2011.12.31.

Részletesebben

PALLAS ATHÉNÉ DOMUS CONCORDIAE ALAPÍTVÁNY

PALLAS ATHÉNÉ DOMUS CONCORDIAE ALAPÍTVÁNY PALLAS ATHÉNÉ DOMUS CONCORDIAE ALAPÍTVÁNY KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. DECEMBER 31.-I EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ I. AZ ALAPÍTVÁNY BEMUTATÁSA Név: Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány Székhelye:

Részletesebben

CIVIL AKADÉMIA. Előadó: Kahulits Andrea Kurátor Kft. Kurátor Kft.

CIVIL AKADÉMIA. Előadó: Kahulits Andrea Kurátor Kft. Kurátor Kft. CIVIL AKADÉMIA Előadó: Kahulits Andrea Civil Akadémia 1. Civil szervezetek gazdálkodása 2. Közhasznú jogállás gazdálkodási, számviteli kérdései 3.Civil szervezetek számviteli sajátosságai 1. Civil szervezetek

Részletesebben

KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2010.01.01 2010.12.31. PADÁNYI KATOLIKUS GYAKORLÓISKOLA TALENTUM ALAPÍTVÁNYA VESZPRÉM, SZEGLETHY U. 6.

KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2010.01.01 2010.12.31. PADÁNYI KATOLIKUS GYAKORLÓISKOLA TALENTUM ALAPÍTVÁNYA VESZPRÉM, SZEGLETHY U. 6. Padányi Katolikus Gyakorlóiskola Talentum Alapítványa 1/9 KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2010.01.01 2010.12.31. PADÁNYI KATOLIKUS GYAKORLÓISKOLA TALENTUM ALAPÍTVÁNYA VESZPRÉM, SZEGLETHY U. 6. Padányi Katolikus Gyakorlóiskola

Részletesebben

HEGYEM NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság

HEGYEM NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság 22677536-9319 - 572-01 Statisztikai számjel 01-09 - 938607 Cégjegyzékszám HEGYEM NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 01.01-12.31. Könyvvizsgáló

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 13 Budapest Környéki Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Szebik Családi név Első utónév További utónevek András Születési név: Anyja neve: Születési ország neve:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2010. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2010. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ BARTÓK BÉLA MEGYEI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Cg. 08-09-017470 KSH szám: 22109956-9499-599-08 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2010. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Győr, 2011.

Részletesebben

PALLAS ATHÉNÉ DOMUS SCIENTIAE ALAPÍTVÁNY KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014.DECEMBER 31-I EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

PALLAS ATHÉNÉ DOMUS SCIENTIAE ALAPÍTVÁNY KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014.DECEMBER 31-I EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ PALLAS ATHÉNÉ DOMUS SCIENTIAE ALAPÍTVÁNY KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014.DECEMBER 31-I EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 1 I. AZ ALAPÍTVÁNY BEMUTATÁSA Név: Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Székhelye:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány 2014. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet a Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány 2014. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet a Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány 2014. évi beszámolójához I. AZ ALAPÍTVÁNY BEMUTATÁSA Név: Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány Székhelye: 6000 Kecskemét, Izsáki út 10. Gazdálkodási

Részletesebben