Web 2.0 alkalmazások az egészségügyben, képalkotó diagnosztikában II. rész

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Web 2.0 alkalmazások az egészségügyben, képalkotó diagnosztikában II. rész"

Átírás

1 FÓRUM Web 2.0 alkalmazások az egészségügyben, képalkotó diagnosztikában II. rész Tipikus Web 2.0 szolgáltatások BÁGYI Péter, SZÉKELY András A világháló születése óta folyamatosan fejlôdik és gyarapodik. A kezdeti, kirakatnézegetéshez hasonló böngészéssel ellentétben ma egy olyan világháló képe bontakozik ki elôttünk, amelyben a hangsúly a közösség, a kollaboráció, a valós idejû kommunikáció és a kreativitás irányába mozdul el. Mindezt olyan, többnyire ingyenesen hozzáférhetô szolgáltatások teszik lehetôvé, amelyeknek a használatához elegendô annyi informatikai tudás, mint amennyi egy szövegszerkesztô vagy táblázatkezelô program kezeléséhez szükséges, és amelyek eddig soha nem tapasztalt módon biztosítják az oda-vissza eszmecserét a weboldal szerkesztôje és felhasználói között. Ennek a közösségi web -nek a jelentôségét, illetve az ebben rejlô lehetôségeket az egészségügy szereplôi is mind jobban felismerik és alkalmazzák. A háromrészes sorozat elsô részét, valamint az ajánlott irodalmat a október decemberi számunkban olvashatják [Bágyi P, Székely A. Web 2.0 alkalmazások az egészségügyben, képalkotó diagnosztikában I. rész. Történeti áttekintés a születéstôl napjainkig. Magyar Radiológia 2009;83(4): ]. A webszolgáltatások több éve bekerültek az egészségügy látómezejébe, azonban az ezek használatát biztosító szolgáltatásorientált architektúrák és fejlesztési eszközök, módszerek igazi elterjedése még várat magára. A külsô, illetve belsô webszolgáltatások együttes használata, valamint fôleg a szolgáltatási folyamatok webszolgáltatás-alapú tervezésének és megvalósításának elterjedése várhatóan jelentôsen növelni fogja a web 2.0 használatát az egészségügyben is. T IPIKUS WEB 2.0 SZOLGÁLTATÁSOK Fórumok (RadiologyForums.com), blogok, mikroblogok (Twitter, Jaiku.com, Plurk), podcastok (Podcast.com), közösségi oldalak (iwiw, Orkut, Facebook, MySpace, LinkedIn, Mindenki.hu, Barátikör.com, MyVIP), képmegosztó oldalak (Flickr, Indafotó, Picasa, Photobucket, SmugMug, Zooomr, Open Photo Project), videómegosztó portálok (YouTube, IndaVideó), prezentációmegosztó oldalak (slideshare.net), on-line irodai alkalmazások (Google Calendar, Google Docs & Spreadsheets, Zoho), Wikipédia és más wikik (szabadon szerkeszthetô ismerettárak), aukciós oldalak (ebay, Vatera), on-line kiskereskedelemmel foglalkozó vagy azt támogató oldalak (PayPal, Abaquos), linkmegosztó szolgáltatások (del.icio.us, Diigo, kedvenceim.com, mylink.hu, Ma.gnolia.com), DR. BÁGYI PÉTER (levelezô szerzô/correspondent): Kenézy Kórház Nonprofit Kft., Központi Radiológiai Diagnosztika; 4043 Debrecen, Bartók Béla út DR. SZÉKELY ANDRÁS: Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Nukleáris Medicina Intézet; Debrecen M AGYAR R ADIOLÓGIA 2010;84(1):

2 más oldalakat értékelô szolgáltatások (Digg, Reddit), RSS és a hozzá kapcsolódó szolgáltatásokat nyújtó alkalmazások (tartalmat szûrô Yahoo Pipes, AideRSS, FeedHub, a hírcsatornákat egyesítô FeedRinse, FeedBlendr), hírek újrakeverését (remixelését) támogató egyéni kezdôlapok és RSS-olvasók (igoogle, Netvibes, Hírfigyelô, Google Reader), elôre megírt licencszerzôdések, amelyek megkönnyítik a publikációt (Creative Commons, GPL), közösségi zeneszájtok (Pandora.com, Last.fm), az internet-hozzáférés megosztását segítô közösségek (Fon, Meraki), on-line tárhelyszolgáltatók (Box.net, Dropbox), on-line játékok és virtuális világok (Second Life), egyesített beléptetôrendszerek (OpenID, Type- Key), mashupok és a létrehozásukat támogató szolgáltatások, on-line térképalkalmazások (Google Maps, Bing Maps, Yahoo! Maps), nyílt forráskódú szoftverek közös fejlesztését támogató rendszerek (CVS, SVN), az internet felhasználásával futó tudományos programok, meteorológiai közösségek Home, Galaxyzoo, Metnet.hu, Idôkép.hu, Viharvadász.hu). B LOGOK INTERNETES NAPLÓK Már a 90-es évektôl léteznek, az elnevezés a web log kifejezésbôl ered. A blog egy olyan periodikusan, újabb bejegyzésekkel bôvülô weboldal, amely ezek sorozatából áll, függetlenül attól, hogy mi az oldal témája, formája és hogy nyilvánosan elérhetôe. A blogok többsége nyilvános weblapként mûködik bármely internethasználó által elérhetôen. A szerzô (a blog tulajdonosa) bejegyzések (blogpost) formájában közli egy témában fontosnak tartott gondolatait, vagy más oldalakon megjelenô hírekbôl válogatja ki a számára érdekeseket. Az olvasók rendszerint reflektálhatnak a bejegyzésekre (comment), továbbá a blogposthoz tartozó más olvasók által írt visszajelzéseket is elolvashatják, illetve ezekre is válaszolhatnak. Így a blog is a kölcsönös eszmecsere színtere lehet. A blogok gyakorlatilag formai vagy tartalmi megkötéssel nem rendelkeznek, bár többségük továbbra is hosszabb-rövidebb, döntôen szöveges, képekkel illusztrált bejegyzésekbôl áll. A blogok esetében is, mint a weblapoknál, jelentôs a linkelés lehetôsége, amely a bejegyzések kontextusba helyezését segíti elô. A bejegyzéseknek tipikusan permalinknek nevezett saját, állandó és egyedi linkjük van, amelyen hivatkozhatóak. A blogoknál jelentôs a hírcsatornák (feedek) használata, amelyek speciális webcímek, és az olvasók számára a feedolvasókon (hírolvasó programokon) keresztül lehetôvé teszik a kedvenc blogjaiknak, híroldalaiknak egy helyen való olvasását, illetve az új bejegyzésekrôl való értesülést. A feedek legelterjedtebb formái az RSS 2.0 és az ATOM 1.0. Aki blogot kíván indítani, választhat a számos szolgáltató által kínált ingyenes vagy fizetôs megoldás közül, de saját maga is üzemeltethet blogmotort. A legjelentôsebb magyar blogszolgáltatók, a Freeblog.hu (http://www.freeblog.hu), a Blog.hu (http://blog.hu) és a Blogter.hu (http://blogter. hu). Gyakoriak az énblogok, de orvosok, medikusok, nôvérek, egészségügyi vezetôk, sôt, egészségügyi intézmények is tartanak fent tematikus blogokat, látogatottságuk folyamatosan növekszik. Már a betegek is blogolnak, leírják, milyen tapasztalatokat szereztek orvosuknál, egy-egy kórházban, klinikán, milyen volt a vizsgálat, mit éltek át egy mûtét után a posztoperatív szakban. A világon ma több mint 100 millió blog létezik, ezeknek valójában csak töredéke frissül naponta. A blogokat a hagyományos orvosi szakirodalom is egyre komolyabban veszi. A nagy olvasótábor a blogok interneten való megjelenésének tudható be: nyitottság, hozzáférhetôség, tudás megosztása, visszajelzés lehetôsége. Hátrányai is vannak, hiszen számos orvosi blogger anonimitásban írja bejegyzéseit, az olvasó nem biztos a szerzô kilétében, az információ hitelessége így kérdéses. Az orvosi blogok egyik gyakoribb témái, az esetleírások, bemutatások miatt felmerülnek olyan kérdések, mint például a titoktartási kötelezettség. Ennek kiküszöbölésére példa az amerikai kongresszus által 1996-ban beiktatott törvény. A Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) nyújtotta 18 pontra kell a bloggereknek nagy hangsúlyt fektetniük e kritériumok mindegyikének meg kell felelniük, ha blogjukban cikket, úgynevezett posztot írnak. A blog szót önmagában elsôsorban az írott anya- 54 Fórum

3 1. keret 2. keret A LEGHÍRESEBB ANGOL ORVOSI PODCASTEK ACC Conversations with Experts (http://conversations.acc.org/), Journal of the American Medical Association (http://jama.amaassn.org/misc/audiocommentary.dtl), New England Journal of Medicine (http://content.nejm.org/misc/podcast.shtml), Lancet (http://podcast.thelancet.com/lancet.xml), John Hopkins Medicine (http://www.hopkinsmedicine.org/mediaii/podcasts.html), icritical Care Podcast (http://sccmwww.sccm.org/publications/syndication/wimpycms.asp). gokra használjuk, formailag a blog ezenkívül is sokféle lehet: Podcast: A 2000 óta gyors fejlôdésen átesett blogok egyik típusa a podcast (1., 2. keret). Itt a blog szerzôje egy hangállományt tesz közzé. Jellemzôen kisebb zenei betétek kíséretében hangzik el a bejegyzés. Gyakori, hogy ebben beszélgetôpartnerek is részt vesznek. A bloggerek is szeretnék még kényelmesebbé tenni az olvasók dolgát, ezért podcasteket készítenek, azaz meghallgatható formátumot. Így az olvasónak még számítógép elôtt sem kell ülnie. Fotóblog: A digitális fénykép elterjedése miatt népszerû formátum. A bloggerek csak közzéteszik a képeiket, rövid ismertetôt (jellemzôen címet) fûznek hozzá (például: Videoblog vagy vlog: A podcasthoz hasonló, ám itt videofelvétel van a hanganyag helyett. A National Institute of Health például több száz videocastot üzemeltet (http://videocast.nih.gov). Mikroblog: Olyan blog, amely rendkívül rövid, egyszerû tartalmakkal operál. A tartalom általában csak egy-egy linkbôl, pár mondatból, egy képbôl vagy videóból áll. Általában személyesebb jellegûek. Ennél a formátumnál a használt technika jellemzôen a felhasználó felé nagyon egyszerû, sokszor még a hozzászólások sem lehetségesek. A köznapi nyelvezetben általában ide a közösségi kommunikációs oldalakat soroljuk (a Plurk, a Twitter, a Jaiku, a Turulcsirip, a Tumblr vagy az Iwiw üzenôfal), de idetartoznak még a linkmegosztó szolgáltatások (a Reddit, a Digg vagy a Del.icio.us) is. KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKAI TÉMÁJÚ PODCASTEK Radiology Video Podcast (http://www.learningradiology.com/itunesfeed. htm), Radrounds Radiology Podcast (http://www.radrounds.com/profiles/blogs/ radiology-podcast-directory), John Hopkins teaching podcast in Radiology (http://www.rad.jhmi.edu/residents/podcasts. htm), The Learning Radiology Podcast (http://www.medpod101.com/podcasts/podcasts /radspod.html), Radiology Podcast (http://www.muschealth.com/multimedia/podca sts/index.aspx?type=topic&groupid=43), Cardiac Nuclear Medicine Podcast (http://cardiacnuclearmedicine.blogspot.com/), American Society of Nuclear Cardiology Podcast (http://www.asncpodcast.org/), The Nuclear Medicine and Molecular Medicine Podcast (http://nucmedpodcast.blogspot.com/2008/02/ nuclear-medicine-and-molecular-medicine.html). Általában technikai szempontból a mikroblogok alá sorolják a videoblogokat és a fotóblogokat is. Habár egyelôre az amerikai kórházak inkább vannak jelen a Youtube-on, mint Twitteren, mégis növekszik a mikroblogolás szerepe az orvoslásban. H AZAI BLOGOK AZ ORVOSBLOG KATEGÓRIÁBAN Orvostudomány mindenkinek orvostudomány, medicine, orvos, tudomány, orvostudományok, medicina, medizine, gyógyítás, gyógyszerek, pharma, egészség, betegség, gyógyulás, linkgyûjtemény, kórházak, szervezetek, magánorvosok, magánrendelések (http://orvostudomany.blog.hu/). Érsebészet Érbetegség-diagnosztika, érbetegszûrés, érsebészeti kezelés és érbeteg-rehabilitáció (http://ersebeszet.blogter.hu/). Érsebészblogtér Dr. Guba Áron érsebész blogja. Tanácsadás, betegségleírások, javaslatok, egészségmegôrzés stb. (http://ersebesz.blogter.hu/). M AGYAR R ADIOLÓGIA 2010;84(1):

4 Bôrgyógyász blogtér Dr. Szondy György blogja: Bôr- és nemigyógyászat, kozmetológia, bôrsebészet, bôrproblémák, tanácsadás, magánrendelés (http://borgyogyasz.blogter.hu/). Aranyérblog Dr. Bánfalvi Péter. Proktológus vagyok, tehát végbélbetegségekkel (aranyér, végbélrepedés stb. gyógyításával) foglalkozom. Sokszor tapasztalom, hogy a páciensek mások (családtagok, ismerôsök, internetfórumok, blogok (mint ez)... (http://drbanfalvipeter.blogspot.com/). Radiológia A képalkotó diagnosztikáról, elsôsorban hagyományos radiológiáról, ultrahangdiagnosztikáról, CT- és MR-vizsgálatokról, linkekkel, esetekkel, leírásokkal (http://radiologia.blog.hu/). Aranyér Az aranyérrôl, mûtéti és kezelési lehetôségekrôl (http://aranyer.blogspot.com). Cogito ergo sum Gyakran frissülô, az egészségügy témájával foglalkozó blog. Érdekes hírek a nagyvilágból, fejlôdések az orvostudományban, prevenció... (http://cogito.blog.hu). 3. keret KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKAI, RADIOLÓGIAI TÉMÁJÚ RSS-FORRÁSOK A Radiology Geek s Blog (http://radiologygeek.wordpress.com/feed/rss/), Architecture for Radiology (http://arch4rad.blogspot.com/feeds/posts/default), AuntMinnie.com Headlines (http://www.auntminnie.com/rss/rss.aspx), BlogFeedTitle (http://www.indianradiology.com/rss/feed/rss.aspx), Clinical Cases and Images Blog (http://feeds.feedburner.com/casesblog), Clinical Radiology (http://clinrad.blogspot.com/feeds/posts/default), Dalai s PACS Blog (http://doctordalai.blogspot.com/feeds/posts/default), Imaging News CT, MRI, and PET (http://diagnostic-imaging.blogspot.com/feeds/posts/default), Képalkotás (http://kepalkotas.blog.hu/rss2), Medgadget (http://www.medgadget.com/index.xml), Medical EBook (http://feeds2.feedburner.com/medicalebook), Mountain Imaging (http://azx-raytechstudent.blogspot.com/), Mountain Imaging II. (http://azx-raytechstudent2.blogspot.com/), MRI/PET/Ultrasound News From Medical News Today (http://www.medicalnewstoday.com/rss/mripet.xml), Musculoskeletal and Orthopedic MRI (http://musculoskeletalmri.blogspot.com/feeds/posts/default), Musculoskeletal Radiology (http://musculoskeletal-radiology.blogspot.com/feeds/posts/default), Not Totally Rad (http://nottotallyrad.blogspot.com/feeds/posts/default), PACS Club of Kuwait (http://q8pacs.blogspot.com/feeds/posts/default), RadGirl Radiology Blog (http://radzgirl.blogspot.com/feeds/posts/default), Radiography & Radiology Blog (http://radiographyradiology.com/feed/), Radiológia.hu Hírek (http://www.radiologia.hu/rss/rss.php?oldal=hirek), Radiologic Technology (http://radtechs.blogspot.com/feeds/posts/default), Radiology/Nuclear Medicine News From Medical News Today (http://www.medicalnewstoday.com/rss/radiology.xml), Radiology 101 (http://feeds.feedburner.com/praning), Radiology ebooks (http://radiologybooks.110mb.com/?feed=rss2), Radiology Ramblings (http://ctdave95.blogspot.com/feeds/posts/default), Radiology-Medical Imaging-News-Education-Software-Products-Communities-Conferences-Research-Media- Modalities (http://www.medicexchange.com/feed/rss.html), Radiológia (http://radiologia.blog.hu/rss2), scan man s notes (http://feeds.feedburner.com/scanmansnotes), Sumer s Radiology Site (http://sumerdoc.blogspot.com/atom.xml), The Radiology Portal (http://radiologyportal.wordpress.com/feed/), Tomographyblog (http://feeds.feedburner.com/tomographyblog), Veterinary Radiology (http://feeds2.feedburner.com/veterinaryradiology), X-ray Rocks (http://xrayrocks.blogspot.com/feeds/posts/default). 56 Fórum

5 Magyar Sportsebészeti Journal Klub Sportsebészet, sportorvoslás, csapatsport (http://sportssurgery.blogspot.com/). Magyar Sebészeti Journal Club (http://billrothharom.blogspot.com/). Igaz-nem igaz Dr. Keszthelyi Gyula háziorvos vagyok. Belülrôl látom azt, amirôl az újságok kívülrôl írnak. Van torzulás. Ezeket igyekszem korrigálni. Hogy mi a téma? A kórházak. A körzet. A rendelô. A bûzlô magyar egészségügy (http:// giulio.freeblog.hu). Fórum a rezidensképzésért A négy magyar orvosi egyetem hallgatóinak közös blogja a szakorvosképzésrôl (http://rezidens.blog.hu). MedIQ Egy debreceni orvostanhallgató blogja az orvoslás és a genetika furcsa, érdekes híreirôl; a web 2.0 és az orvoslás kapcsolatáról (http://mediq. blog.hu). JogIQ Az egészségügyi jogról is (http://jogiq. com/tag/egeszsegugy/). Cogito ergo sum (http://cogito.drblog.hu/). MeReNgÔ OkfEjtéS (http://gondoldujra. blog.hu/). Ent-House (http://ent-house.blogspot.com). Pszichiátria svéd módra (http://psycho.blog. hu/). RSS WEB 2.0-S HÍRLEVÉL Az RSS-t gyakran frissülô szájtok (többek között blogok, portálok) használják, az oldalon megjelenô új tartalom (cikkek, bejegyzések) rövid összefoglalójának terjesztésére. Sok szempontból a hírlevél Web 2.0-s utódjának tekinthetô. Az RSS megkíméli a felhasználókat attól, hogy a számukra fontos híreket megjelentetô oldalakat rendszeresen kelljen látogatniuk az új tartalom ellenôrzése miatt (vagy levélben kelljen értesítést kapniuk errôl). A webes együttmûködésre szolgáló XML állományformátumok összessége. Egy feedolvasóként ismert program képes ellenôrizni az RSS-t használó weboldalakat a felhasználó helyett és képes megjeleníteni a frissített cikkeket (a csak hetente-havonta frissülô, de egyébként érdekes blogokat nem kell minden nap meglátogatni, hogy van-e rajtuk új poszt, ha van, akkor az megjelenik a feedolvasóban). A felhasználók az RSS-csatornákra történô feliratkozás révén elôre beállíthatják, hogy honnan szeretnék a friss híreket megkapni, így több (tíz, száz) oldal hírei egyetlen felületen hozzáférhetôk, kezelhetôk lesznek, nem kell mindegyiket végiglátogatni a felhasználót érdeklô információ megtalálására. A feliratkozáshoz be kell írni a csatorna címét az olvasóprogramba vagy a megfelelô ikonra kattintani a böngészôben. A számos RSS-csatorna (RSS-hírfolyam vagy RSS feed) megjeleníthetô webes felületen (például Hírlapom.hu, MiTörtént, Netvibes, Google Reader), vagy az olvasásukra szolgáló programmal, úgynevezett aggregátorral. Általában napjaink böngészô- és levelezôprogramjai is tudják kezelni az RSScsatornákat. A böngészôk közül a Mozilla Firefox (a 2.0 változattól), az Opera, az Internet Explorer (a 7-es változattól), Apple Safari és a KHTML (Konqueror, Akregator) támogatja az RSS-t. Az ilyen programok adott (állítható) idôtartamonként (általában 10 perc) frissítik az összes RSS-t, így a felhasználó viszonylag gyorsan értesülhet az új hírekrôl. A csatornák egyes hírekbôl állnak, amelyeknek címe, dátuma, tartalma van, valamint egy hivatkozás, amely a hírt teljes terjedelmében tartalmazó oldalra mutat. A csatornákat (külön szolgáltatásokkal, például Yahoo Pipes, AideRSS) lehet egyesíteni és tartalom alapján szûrni. A képalkotó diagnosztikai, radiológiai RSS-forrásokat a 3. keretben gyûjtöttük össze. M AGYAR R ADIOLÓGIA 2010;84(1):

Kliensoldali webes tartalomtitkosító eszköz készítése

Kliensoldali webes tartalomtitkosító eszköz készítése Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Híradástechnikai Tanszék Kliensoldali webes tartalomtitkosító eszköz készítése Készítette: Paulik Tamás Tanszéki konzulens:

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT DOMJÁN ZSÓFIA

SZAKDOLGOZAT DOMJÁN ZSÓFIA SZAKDOLGOZAT DOMJÁN ZSÓFIA 2010 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK NAPPALI tagozat MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ szakirány A KÖZÖSSÉGI MÉDIA TÉRNYERÉSE AZ ONLINE MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓBAN

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Bátyi Gábor

SZAKDOLGOZAT. Bátyi Gábor 1 SZAKDOLGOZAT Bátyi Gábor 2011 2 Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskolai Kar Kereskedelem és marketing a Facebook-on Konzulens: Brávácz Ibolya Adjunktus

Részletesebben

A web 2.0 jelenség (és ami mögötte van) Krauth Péter Kömlődi Ferenc

A web 2.0 jelenség (és ami mögötte van) Krauth Péter Kömlődi Ferenc A web 2.0 jelenség (és ami mögötte van) Krauth Péter Kömlődi Ferenc Az internet fejlődésének új szakasza radikálisan átalakítja az informatikát, amelyben a web már, mint teljes működési környezet (platform)

Részletesebben

MODERN ÜZLETI TUDOMÁNYOK FŐISKOLÁJA VERSENYTÁRSELEMZÉS ÉS HELYZETJELENTÉS AZ ONLINE MAGYAR BANKSZEKTORRÓL 2009. Konzulens: Dr.

MODERN ÜZLETI TUDOMÁNYOK FŐISKOLÁJA VERSENYTÁRSELEMZÉS ÉS HELYZETJELENTÉS AZ ONLINE MAGYAR BANKSZEKTORRÓL 2009. Konzulens: Dr. MODERN ÜZLETI TUDOMÁNYOK FŐISKOLÁJA VERSENYTÁRSELEMZÉS ÉS HELYZETJELENTÉS AZ ONLINE MAGYAR BANKSZEKTORRÓL 2009 Konzulens: Dr. Kandikó József Főiskolai tanár Online marketing 2009 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

Jelen lenni a hálón. Internetes eszközök használata a településmarketingben

Jelen lenni a hálón. Internetes eszközök használata a településmarketingben Jelen lenni a hálón Internetes eszközök használata a településmarketingben Marketing a hálón A rendszerváltással párhuzamosan jelent meg hangsúlyosan a marketingszakma is - a piacgazdaság, a verseny a

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR MARKETING MESTERKÉPZÉS SZAK Levelező tagozat

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR MARKETING MESTERKÉPZÉS SZAK Levelező tagozat BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR MARKETING MESTERKÉPZÉS SZAK Levelező tagozat ONLINE MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓS STRATÉGIA EGY SZABADIDŐKÖZPONT SZÁMÁRA Készítette: Tamás Ildikó Budapest,

Részletesebben

E-Business. BCE GTK Levelező Tagozat. 2009. november 21. Hosznyák András

E-Business. BCE GTK Levelező Tagozat. 2009. november 21. Hosznyák András E-Business BCE GTK Levelező Tagozat Hosznyák András Óra Tartalma E-kormányzat, e-közigazgatás Web 2.0, közösségi média Termelési tényezők változása, a hosszú farok elmélet 3 E-Kormányzat Internet, Mint

Részletesebben

Jelen lenni a hálón. Internetes eszközök használata a településmarketingben

Jelen lenni a hálón. Internetes eszközök használata a településmarketingben Jelen lenni a hálón Internetes eszközök használata a településmarketingben Lehetetlen küldetés Marketing a hálón A rendszerváltással párhuzamosan jelent meg hangsúlyosan a marketingszakma is - a piacgazdaság,

Részletesebben

6. Az alaprendszer szolgáltatásai

6. Az alaprendszer szolgáltatásai 6 6. Az alaprendszer szolgáltatásai Ebben a fejezetben meg fogjuk ismerni az alapértelmezett telepítés során bekapcsolt modulok főbb szolgáltatásait, és a rendszer főbb finomhangolási lehetőségeit. A következő

Részletesebben

2. Konferencia. Informatika és Versenyképesség

2. Konferencia. Informatika és Versenyképesség 2. Konferencia Informatika és Versenyképesség 2006. december 13. Előadók: Schaller Balázs Schmuck Roland Weinreich László A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, a Nemzeti Fejlesztési Terv keretében

Részletesebben

A keresőmarketing és jövője - Online reklám Magyarországon

A keresőmarketing és jövője - Online reklám Magyarországon 2 Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Nemzetközi Kommunikáció Szak Levelező tagozat Reklám szakirány A keresőmarketing és jövője - Online reklám Magyarországon Budapest, 2007. Készítette:

Részletesebben

INTERNETES KÖZÖSSÉGEK. Egy közösség belülről Hungarian Unix Portal

INTERNETES KÖZÖSSÉGEK. Egy közösség belülről Hungarian Unix Portal Debreceni Egyetem Hajdúböszörményi Pedagógiai Főiskolai Kar INTERNETES KÖZÖSSÉGEK Egy közösség belülről Hungarian Unix Portal Konzulens: Borsi Csaba Készítette: Tóth Szilvia Művelődésszervező szak 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben

A DIGITÁLIS PÓKHÁLÓ - AZ INTERNET HASZNÁLATA KEZDŐKNEK

A DIGITÁLIS PÓKHÁLÓ - AZ INTERNET HASZNÁLATA KEZDŐKNEK A DIGITÁLIS PÓKHÁLÓ - AZ INTERNET HASZNÁLATA KEZDŐKNEK Copyright 2008 Coppeweb Solutions (http://www.coppeweb.hu/) Kiadva a Creative Commons Nevezd meg! 2.5 Magyarország licenc (http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/hu/)

Részletesebben

Az egyetemi könyvtárak referensz szolgáltatásai: kihívások és lehetőségek

Az egyetemi könyvtárak referensz szolgáltatásai: kihívások és lehetőségek Hetesi E. Majó Z. Lukovics M. (szerk.) 2009: A szolgáltatások világa. JATEPress, Szeged, 186-200. o. Az egyetemi könyvtárak referensz szolgáltatásai: kihívások és lehetőségek Kovács Kármen 1 Tanulmányomban

Részletesebben

EDUTUS FŐISKOLA. TARTALOMMARKETING avagy, hogyan legyünk e-llenállhatatlanok

EDUTUS FŐISKOLA. TARTALOMMARKETING avagy, hogyan legyünk e-llenállhatatlanok EDUTUS FŐISKOLA TARTALOMMARKETING avagy, hogyan legyünk e-llenállhatatlanok Konzulens: Damjanovich Nebojsa Készítette: Pásztor Krisztina Konzulens titulusa: Vendégoktató Szakirány: Online marketing 2013

Részletesebben

MODERN ÜZLETI TUDOMÁNYOK FŐISKOLÁJA LINKKAPCSOLATOK FONTOSSÁGA A KERESŐOPTIMALIZÁLÁSBAN. A linképítés jelentős szerepe

MODERN ÜZLETI TUDOMÁNYOK FŐISKOLÁJA LINKKAPCSOLATOK FONTOSSÁGA A KERESŐOPTIMALIZÁLÁSBAN. A linképítés jelentős szerepe MODERN ÜZLETI TUDOMÁNYOK FŐISKOLÁJA LINKKAPCSOLATOK FONTOSSÁGA A KERESŐOPTIMALIZÁLÁSBAN A linképítés jelentős szerepe Konzulens: Damjanovich Nebojsa Vendégoktató Ujfalusi Anna Nappali tagozat Kereskedelem

Részletesebben

Mi az az IKT? PIL Akadémia bevezető

Mi az az IKT? PIL Akadémia bevezető Mi az az IKT? Az IKT (angolul ICT) az információs és kommunikációs technológiákat jelöli. Ha azt halljuk, hogy IKT, gyakran nem gondolunk másra, mint a számítógépekre és / vagy az interaktív táblákra.

Részletesebben

Készült a Technológiai Előretekintési Program (TEP) Élettudományokkal és Egészségüggyel folalkozó munkacsoportjának felkérésére

Készült a Technológiai Előretekintési Program (TEP) Élettudományokkal és Egészségüggyel folalkozó munkacsoportjának felkérésére Az Internet az egészségügyben Készült a Technológiai Előretekintési Program (TEP) Élettudományokkal és Egészségüggyel folalkozó munkacsoportjának felkérésére Készítette:Dr. Kovács Gábor címzetes egyetemi

Részletesebben

Debreceni Egyetem Informatika Kar. Keresőmarketing és weblap optimalizálás. Témavezető: Készítette:

Debreceni Egyetem Informatika Kar. Keresőmarketing és weblap optimalizálás. Témavezető: Készítette: Debreceni Egyetem Informatika Kar Keresőmarketing és weblap optimalizálás Témavezető: Dr. Rutkovszky Edéné Egyetemi tanársegéd Készítette: Cselényi Dávid Informatika tanár szak Debrecen 2008 1 Bevezetés...

Részletesebben

d a OKOSDIGITÁLIS PROGRAM E-BIZTONSÁGI SZÓTÁR

d a OKOSDIGITÁLIS PROGRAM E-BIZTONSÁGI SZÓTÁR t d a OKOSDIGITÁLIS E-BIZTONSÁGI SZÓTÁR Adathalászat (angolul: phising): Személyes adatok ellopása elektronikus módon, törvénytelen cselekedet végrehajtása céljából. A leggyakrabban eltulajdonított adatok:

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI HÁLÓZATOK ÉS HATÁSUK A TÁRSADALOMRA

KÖZÖSSÉGI HÁLÓZATOK ÉS HATÁSUK A TÁRSADALOMRA SZVT Kutatási és Fejlesztési Központ KÖZÖSSÉGI HÁLÓZATOK ÉS HATÁSUK A TÁRSADALOMRA IRODALMI SZEMELVÉNYEK 2011. Kiss József és Sipos Erika 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 1.1. A kommunikáció formái az internet

Részletesebben

Információkeresés a természettudományi szakirodalomban

Információkeresés a természettudományi szakirodalomban Információkeresés a természettudományi szakirodalomban Áts József Információkeresés a természettudományi szakirodalomban Áts József Szerzői jog 2013 Eötvös Loránd Tudományegyetem E könyv kutatási és oktatási

Részletesebben

1. A WEBLAPFEJLESZTÉS ESZKÖZEI

1. A WEBLAPFEJLESZTÉS ESZKÖZEI 1. A WEBLAPFEJLESZTÉS ESZKÖZEI 1.1 CÉLKITŰZÉSEK ÉS KOMPETENCIÁK Cél, hogy a hallgató ízelítőt kapjon a weblapok kialakulásáról, a weboldalak letöltődésének menetéről, átlássa a weblapfejlesztéshez szükséges

Részletesebben

KÖNYVTÁRI FIGYELõ 2013/3 23. (59.) ÉVFOLYAM, 2013. 3. SZÁM

KÖNYVTÁRI FIGYELõ 2013/3 23. (59.) ÉVFOLYAM, 2013. 3. SZÁM KÖNYVTÁRI FIGYELõ 2013/3 23. (59.) ÉVFOLYAM, 2013. 3. SZÁM FELELŐS SZERKESZTŐ: Kovács Katalin SZERKESZTŐK: Kovács Katalin (Tanulmányok, Kitekintés, Könyvszemle), Feimer Ágnes (Külföldi folyóirat-figyelő)

Részletesebben

WORDPRESS FELHASZNÁLÓI DOKUMENTÁCIÓ

WORDPRESS FELHASZNÁLÓI DOKUMENTÁCIÓ WORDPRESS FELHASZNÁLÓI DOKUMENTÁCIÓ e-motions Kft. 1 1. Tartalomjegyzék WordPress Felhasználói dokumentáció... 1 1. Tartalomjegyzék...2 2. A WordPress szoftverről...4 3. Online dokumentáció... 5 A WordPress

Részletesebben

Modern informatikai eszközök

Modern informatikai eszközök informatika Modern informatikai eszközök tanulói jegyzet A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap

Részletesebben

Internet-szolgáltatások

Internet-szolgáltatások Komplex szakmai kommunikációs és informatikai csomag Informatikai alkalmazások TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011 Internet-szolgáltatások Informatikai alkalmazások I/13. évfolyam tanulói jegyzet A kiadvány

Részletesebben

Online közösségek. Egy jól működő fórum elemzésén keresztül. Készítette: Szalóki Gabriella. III. évf. könyvtár-informatika szakos hallgató

Online közösségek. Egy jól működő fórum elemzésén keresztül. Készítette: Szalóki Gabriella. III. évf. könyvtár-informatika szakos hallgató Online közösségek Egy jól működő fórum elemzésén keresztül Készítette: Szalóki Gabriella III. évf. könyvtár-informatika szakos hallgató Konzulensek: dr. Boda István egyetemi adjunktus (Debreceni Egyetem)

Részletesebben

A kézikönyvnek ez a része arra próbál választ adni, hogy mire lehet egyáltalán a Drupalt használni, mik a főbb ismertetőjegyei, elemei, értékei.

A kézikönyvnek ez a része arra próbál választ adni, hogy mire lehet egyáltalán a Drupalt használni, mik a főbb ismertetőjegyei, elemei, értékei. Magyar Drupal Kézikönyv Kézikönyvünk célja a Drupal tartalomkezelő rendszer bemutatása éppúgy, mint mélységeinek tárgyalása. Megközelítésünk időnként speciálisan magyar, hiszen a nyelvi támogatás és a

Részletesebben