Katalog2003f.qxd 6/4/03 7:24 AM Page 1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Katalog2003f.qxd 6/4/03 7:24 AM Page 1"

Átírás

1 Katalog2003f.qxd 6/4/03 7:24 AM Page 1 1

2 Katalog2003f.qxd 6/4/03 7:24 AM Page 2 Rendezõszervek: A biennále támogatói: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Gyõr-Moson-Sopron Megye Önkormányzata Magyar Képzõmûvészek és Iparmûvészek Szövetsége Magyar Alkotómûvészek Országos Egyesülete Soproni Múzeum Képzõ- és Iparmûvészeti Lektorátus Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Pro Kultúra Sopron Kht Magyar Éremmûvészetért Alapítvány Szabó Géza ötvösmester, Szeged Kótai József ötvösmûvész, Budapest Roisz-Alapítvány, Sopron Veranstalter: Selbstverwaltung der über Komitatsrecht verfügenden Stadt Sopron Selbstverwaltung des Komitats Gyõr-Moson-Sopron Verband Ungarischer Bildender und Angewandter Künstler Landesvereinigung Ungarischer Kunstschaffender Soproner Museum Zentrum für Bildene und Angewandte Künste A biennále valamennyi támogatójának, díjadományozójának ezúton mond hálás köszönetet a Rendezõbizottság Organizers: The Municipality of the City of Sopron The Municipality of Gyõr-Moson-Sopron County The Association of Hungarian Fine and Applied Artists National Association of Hungarian Creative Artists The Sopron Museum Advisory Office for Fine and Applied Arts A zsûri bizottság tagjai /Mitglieder der Jury/ Members of the Jury: Askercz Éva mûvészettörténész / Kunsthistoriker / art historien Csíkszentmihályi Róbert szobrászmûvész / Bildhauer / sculptor Fekete Tamás szobrászmûvész / Bildhauer / sculptor Gábor Éva Mária szobrászmûvész / Bildhauer / sculptor L Kovásznai Viktória mûvészettörténész / Kunsthistoriker / art historien Nemes András mûvészettörténész / Kunsthistoriker / art historien Szentirmai Zoltán szobrászmûvész / Bildhauer / sculptor A Képzõ- és Iparmûvészeti Lektorátus részérõl: Vasas Edit mûvészeti tanácsadó / Kunstberater /artistic advisor A kiállítást rendezte: Askercz Éva A rendezésben közremûködtek a Soproni Múzeum munkatársai Co-regie: die Mitarbeiter des Soproner Museums Technical staff: Staff members of the Sopron Museum Sponsoren der Biennale: Ministerium des Kulturellen Erbes Pro Kultúra Sopron Stiftung für Ungarische Medaillenkunst Géza Szabó, Kunstschmied, Szeged József Kótai, Kunstschmiedekünstler, Budapest Roisz-Stiftung, Sopron Allen Sponsoren und Preisdonatoren, die diese Biennale unterstützten, sprechen wir hiermit unseren aufrichtigen Dank aus Das Veranstaltungskomitee The Biennal has been sponsored by: Ministry of Cultural Heritage Pro Kultúra Sopron Foundation for Medal Art in Hungary Géza Szabó, goldsmith, Szeged József Kótai, goldsmith artist, Budapest Roisz-Foundation, Sopron The members of the organizing committee express their gratitude to all the Sponsors and Prize donors of the exhibition

3 Katalog2003f.qxd 6/4/03 7:24 AM Page 3 Városunk 1977-ben 700 éves fennállása alkalmával rendezte meg az elsõ Országos Érembiennálét azzal a céllal, hogy állandó bemutatkozási fórumot teremtsen a kortárs magyar éremmûvészeknek A tradícióira mindig büszke város a tervezett kiállításokkal egyszerre kívánt tisztelegni a hagyományos mûvészet, a múlt elõtt, s otthonává, mecénásává válni a jelen éremmûvészetének Örömmel tölt el bennünket az elmúlt 25 év sikerekben gazdag kiállítássorozata, amelyen nagyon sok értékes mûvel találkozhatott városunk mûvészetszeretõ közönsége Külön örülünk annak, hogy szeretett városunk megihlette a mûvészeket, hogy az elmúlt évtizedekben számos olyan érem született, s volt látható Sopronban, amelyen a város maga, legszebb emlékei és tisztelt személyei szerepelnek Elõdeimhez híven én is megígérhetem, hogy nehéz gazdasági helyzetünk ellenére is támogatni fogjuk e kiállításokat, a kortárs éremmûvészet seregszemléit Érdeklõdéssel várjuk további kiváló mûvek megszületését, bemutatását Sopron városa büszke arra, hogy immár 25 éve adhat otthont e rendezvényeknek Városunk nevében köszöntök minden alkotót, külön szeretettel gratulálok a biennálén díjat elnyerõ mûvészeknek Köszönöm a támogatóinknak, a díjadományozóknak az Érembiennále pártolását, s a Rendezõ Bizottság valamint a kiállításrendezõk munkáját Walter Dezsõ polgármester Die Stadt Sopron veranstaltete zum ersten Mal 1977, anläßlich ihres 700jährigen Jubiläums die erste Ungarische Medaillenbiennale mit der Zielsetzung, für die zeitgenössischen ungarischen Medaillenkünstler ein Forum der Vorstellung zu schaffen Die auf ihre Traditionen schon immer stolze Stadt möchte mit den Ausstellungen einerseits der traditionellen Kunst und der Vergangenheit Ehre bezeigen, andererseits ein Heim und Förderer der zeitgenössischen Medaillenkunst werden Zur unserer Freude waren die Ausstellungen der vergangenen 25 Jahre erfolgreich, wobei das kunstliebende Publikum der Stadt zahlreiche besonders wertvolle Werke begegnete Es erfüllt uns mit Stolz, daß unsere Stadt mehrere Künstler inspirierte und in den vergangenen Jahrzehnten viele solche Medaillen entstanden, die die Stadt selbst, die schönsten Denkmäler oder geehrten Persönlichkeiten verewigten Meinem Vorgänger folgend kann ich auch nur versprechen, daß wir trotz der schwierigen wirtschaftlichen Lage die Ausstellung, die Schau der zeitgenössischen Medaillenkünstler weiterhin unterstützen Wir warten mit neugieriger Freude das Entstehen und die Vorstellung neuer Werke Die Stadt Sopron ist stolz auf die vergangenen 25 Jahre Im Namen unserer Stadt möchte ich alle Künstler begrüßen mit besonderer Hinsicht auf die Preis gewonnenen Medailleure Ich danke unseren Unterstützern, den Förderern und danke für die Arbeit des Organisationskomitees sowie aller Mitarbeiter Dezsõ Walter Bürgermeister Our town staged the first National Biennial of Medallic Art in 1977, on the 700th anniversary of the town s foundation The aim was to create a forum where contemporary Hungarian medallists could put their works on display The town, always proud of its traditions, wished to pay tribute to traditional art, to the past, and at the same time to be the host and patron of contemporary medallic art It is a great pleasure to us that so many successful and rich exhibitions have been staged in the past 25 years, presenting many valuable works to the art-loving population of our town It is a special joy that our town has been inspiration to the artists and in the past decades several medals could be exhibited in Sopron showing the town, its finest monuments and honoured personages Just like my predecessors, I can also express the promise that despite our financial difficulties we will go on supporting these exhibitions, the musters of contemporary medallic art We look forward eagerly to the creation and presentation of new works The town of Sopron feels proud to have been the host to this biennale for 25 years now On behalf of the whole town, let me greet all creators and express special congratulations to the prize-winning artists I thank our supporters, the granters of the prizes for their patronage of the National Biennial of Medallic Art, and I thank the organizing committee for the work of staging the exhibition Dezsõ Walter mayor 3

4 Katalog2003f.qxd 6/4/03 7:24 AM Page 4 Ligeti Erika szobrászmûvész, a XIII Országos Érembiennále Ferenczy-nagydíjasának önálló éremkiállítása Ligeti Erika érmeirõl Ha visszatekintünk a magyar éremmûvészet huszadik századi történetére, azt figyelhetjük meg, hogy az 1960-as, 1970-es években új virágzásnak indult e mûforma Ennek tudható be a soproni érembiennálék 1977-es létrejötte is Jeles hagyománya a magyar szobrászatnak, hogy legjobbjai úgy tekintettek e kötött mûformára, mint kihívásra, amely e tenyérnyi méretben is nagy lehetõséget kínál a plasztikai rend és a monumentalitás megteremtésére Olyan jelentõs szobrászok, mint Ferenczy Béni vagy Borsos Miklós is számos darabbal gazdagították e mûfajt, s ezáltal nemcsak az érmészet megközelítésének komolyságát örökítették a szobrászokra, de a görög pénzek és a reneszánsz érmek formanyelvét a XX század igényeivel ötvözve felelevenítették legjobb klasszikus hagyományait is Nyomukban számos kiváló szobrász lett megújítója az érmészetnek, gondoljunk Vigh Tamás, vagy Kiss Nagy András plasztikai innovációira E hagyományoknak köszönhetõen Magyarországon az érmészet nem csupán alkalmazott mûfaj volt; mûvelõi mindig is úgy kezelték, mint a kisplasztika legkisebb mûformáját, amely alkalmisága ellenére is par excellence szobrászati gondolatok hordozója lehet A XX század második felében Európa-szerte olyan folyamatok zajlottak, amelyek az éremmûvészet megújulását, a mûfaj tradicionális határainak kitágítását szolgálták A hagyományos, alkalmi, többnyire portré-érmek továbbélése mellett, az újítások hatására önállósulni kezdtek az érmek hátlapjain látható ábrázolások, amelyeken a tárgyi világ képei, tájak, jelenetek vették át a vezetõ szerepet a korábban megszokott emblematikus jelképek, jelvények helyén E folyamatnak köszönhetõen bõvült, gazdagodott az érmészet ábrázolási köre, megváltozott az ábrázolás tematikája Ligeti Erika szobrászmûvész pályakezdése épp erre az új, lendületes korszakra esett Ifjú, pályakezdõ társaival együtt friss szemmel és szellemmel fordult az éremmûvészet felé, s lett generációjával annak megújítója, korszerûsítõje A pályakezdõ Ligeti Erika elsõsorban azzal vált korszakos alkotóvá, ahogyan szinte magától értetõdõen tette személyessé e mûfajt Ez egyéniségébõl, játékos kedvébõl, ötletgazdagságából következett, s pályája kezdetén elsõsorban témaválasztásában mutatkozott meg Tájak, hangulatok, a természet szépségének megörökítése mellett mesefigurák, a mitológia gyermekei, barátnõk, bohócok éppúgy megjelentek érmein, mint filmélményei, érdekes ismerõsei, vagy Babócás kalapja Ez a személyesség a témaválasztás mellett a címadásban, az érmek felirataiban is megmutatkozik, így egy költõi sóhajban: Ma õsz lett, egy szó-kép játékban: Fótért, vagy fiát ábrázoló érmének címében: Benedek szelídíts meg engem A címadásnak ez a költõisége, vagy helyesebben irodalmisága máig megfigyelhetõ, gondoljunk csak a Ködös hajnal Robertónak, vagy Barátném Sznyezsenka szereti a horrort címekre Ugyanilyen személyesek portré-érmei is; Berzsenyije, Mendelsohn-ja, Wagnere elsõsorban azt tükrözi, hogy benne milyen kép él e mûvészekrõl Ezért meri Berzsenyit energiától duzzadó, durcás, szép ifjúnak ábrázolni, Wagnert lobogó sörényû titánnak, avagy kicsit hétköznapinak, civilnek Bartók Bélát Mindezen közben nem változtat az érmek hagyományos anyagán és formáján: kiegyensúlyozott kompozíciókban, bronzba mintázva fogalmazza meg gondolatait A mintázás elevenségét a plasztika pozitív-negatív formáinak váltogatásával teremti meg, de alkalmanként él a finom relief-technika eszközeivel s a rajzossággal is Életteli, mozgalmas felületein szinte érezzük a formáló ujjak mozgását, s ez is hangsúlyozza az alkotás pillanatszerûségét, flottságát Kíváncsi természetének, s a világra való nyitottságának köszönhetõen egyszer csak rácsodálkozik, milyen szép az emberi tenyér, s a különféle természeti dolgok, tárgyak lenyomata hogy egy kagyló, egy virág, egy szövet, egy csipkeszegély milyen gazdag plasztikus nyomokat hagy, milyen faktúrát hordoz Szinte gyermeki örömmel fedezi fel, miként lehet egy kagyló lenyomatából Pallas Athénét, vagy tündér-szoknyát, s mindenféle alakot megformálni Felfedezi, mi mindenre alkalmas egy ecetfa szárnyas termése, s rajta a finom 4

5 Katalog2003f.qxd 6/4/03 7:24 AM Page 5 erezet, vagy egy kavics, de akár még az öntéshiba buborékja is A rátalálás, a felfedezés öröme, a játék a természeti formák lenyomataival vagy saját mintázásával boldogsággal tölti el, s ez az élmény átsüt az érmeken Nyomában vagy saját felfedezésként mások is élnek e lehetõségekkel Rá azonban jellemzõ, hogy mértéktartóan alkalmazza a természeti formákat, a különféle érdekes faktúrákat, és soha nem mond le a mintázásról A nyolcvanas években épp ezek hatására megváltozik érmeinek plasztikája, s a megformálás pillanatszerûségét a nyugodtabb, simább formák váltják fel, és ezekkel mintegy a lenyomatok természetes gazdagságú felületét ellenpontozza Ekkor kezdi el érmeit, plakettjeit csoportokba rendezni Ennek egyik szép példája a Robert Burns versére mintázott négy érme, a Ha mennél hideg szélben címû sorozat Az elsõ lapon a vers sorait egy kéz, majd egy alak, egy ifjú pár, egy sejtelmes mosoly kíséri A képek épp oly titokteliek, finom, egyéni utalásokkal gazdagítottak, mint maga a költemény Ugyanezt figyelhetjük meg az Ez egy álom címû, leporellószerûen összeállított plakett-során is, ahol a képek az álom szeszélyességével követik egymást: megfejthetõ és számunkra megfejthetetlen motívumok, jelek, jelenetek sorakoznak egymás után Magánmitológia születésérõl tanúskodnak az érmek, s egyszersmind olyan formabontásról, amely az érem klasszikus határait feszegeti A nyolcvanas években a más mûfajokban divatos szeriális mûvek az éremmûvészetben is megjelentek: hol mozgásfolyamatok, hol kompozíciós variációk fázisainak állomásait látjuk az ilyen típusú nonfigurális és ábrázoló érmeken Ligeti Erika szeriális darabjait azonban nem plasztikai, vagy logikai sorok összeépítésére használja, hanem tartalmilag közelít e metódushoz, érzelmeinek, csapongó gondolatainak felfûzésére alkalmazza Ezt a folyamatot a Kõrösi Csoma Sándor emlékére alkotott lapozgatójával zárja le, amellyel egyben erõsen át is lépi az érem megszokott határait Érezzük, ezzel a mûvel egy folyamat végére ért Közben gyökeresen megváltozott maga az éremmûvészet is A sorozatmûvek megjelenésével, a szabad témaválasztással együtt járt az érmek anyagának, technikai kivitelezésének szabadsága is A géppel megmunkált acélérmek, a kõbõl faragottak, az üvegbõl, plexibõl, tollból, homokból összeállított mûvek polgárjogot nyertek Újjáéled egy-egy régi technika is, vert és viaszveszejtéses érmek születnek Az új anyagok és technikák alkalmazásánál az érmészek lemondtak a korábban elengedhetetlennek tûnõ sokszorosításról; az érmészet a XX század végén végképp az egyedi mûalkotások felé fordult Ligeti Erika maga is technikát váltott: a kilencvenes évek elején viaszveszejtéses érmek, plakettek születnek mûtermében Kezdetben kisplasztikákat készített ezzel az eljárással, megismerte az e technika nyújtotta gazdag lehetõségeket, s ez kihatott érmeinek megformálására is Viaszveszejtéses plakettjein elsõsorban a térbeli dimenziók megváltozására kell felfigyelnünk Az érzékeny, de többnyire sík alaplapból egy-egy részlet hirtelen kiemelkedik, kiáll, kinyújtózik, vagy lelóg, áthágva a hagyományos érmek alapszabályait Don Quijote-érmén ez a térbeliség, a fej erõs kiemelkedése épp a jellemzés erõteljességét segíti, míg a Büszt zodiákus -án az alaplapon való túlnyúlással a figura méltóságteljességét emeli meg Látszik ezeken az érmeken, hogy Ligeti Erikát a formák új alakítása mellett megigézik a technikában rejtezõ új lehetõségek, a térbe szabadulás ténye Megfigyelhetõ, hogy kevés figurát alkalmaz ezeken az érmeken, s inkább alakjainak, fantázia-szülte teremtményeinek egyes részleteit hangsúlyozza, emeli ki Tartamilag is változásokat figyelhetünk meg mûvein Az életöröm helyett néha valami szorongásféle is beszûrõdik az alkotások hangulatába, mint a Ketten címû munkán, míg máskor valami különleges, elvont lírai hangulat teremtõdik meg a kitalált alakok, sejtelmes formák, érzékeny felületek játéka révén, mint a Ködös hajnal Robertónak, vagy Történelem téli tájban Gáti Gabinak novellisztikus címû érmein Humora, ironikus látásmódja, új formai ötletei változatosak és sokszínûek, s ezt példázzák a Silvanus, a Pas de trois, vagy a Merkúr címû érmei Úgy véljük, ez a technika, ez az új formanyelv még sok lehetõséget tartogat játékos elméjének, mûvészi fantáziájának Askercz Éva 5

6 Katalog2003f.qxd 6/4/03 7:24 AM Page 6 Selbständige Medaillenausstellung von Erika Ligeti, Dem Großen-Preisträger der 13 Medaillenbiennale Die Medaillen von Erika Ligeti Bei einem Rückblick auf die ungarische Medaillenkunst des 20 Jahrhunderts ist es zu beobachten, daß in den sechziger und siebziger Jahren die Gattung eine Blütezeit erlebte Dieser Tatsache ist zu verdanken, daß 1977 die Medaillenbiennale in Sopron ins Leben gerufen wurde Es war schon immer eine ausgezeichnete Tradition der ungarischen Bildhauerkunst, daß ihre besten Vertreter diese gebundene Gattung als eine Herausforderung betrachteten: die handgroße Medaille bietet ebenfalls viele Möglichkeiten zur Schöpfung plastischer Ordnung und Monumentalität Bedeutende Bildhauer, wie Béni Ferenczy oder Miklós Borsos bereicherten mit zahlreichen Kunststücken die Gattung, wodurch nicht nur die ernsthafte Annäherung an die Medaillenkunst den Bildhauern vererbt wurde, sondern die Formensprachen der griechischen Münzen und der Medaillen der Renaissance mit den Ansprüchen des 20 Jahrhunderts verbunden beschwörten sie auch die besten klassischen Traditionen der Bildhauerei herauf In ihren Spuren sind mehrere hervorragende Bildhauer zum Erneuerer der Medaillenkunst geworden, wie z B Tamás Vígh oder András Kiss Nagy Dank dieser Traditionen war die Medaillenkunst in Ungarn nicht nur eine angewandte Gattung; die Künstler behandelten sie immer als die kleinste Form der Plastik, die trotz ihres Wesens Träger par excellence bildhauerischer Gedanken sein kann In der zweiten Hälfte des 20 Jahrhunderts verlaufen in Europa Prozesse, die der Erweiterung der traditionellen Grenzen der Gattung dienten Neben Weiterleben von traditonellen, gelegentlichen, zumeist Porträt-Medaillen wurde auf Wirkung der verschiedenen Neuerungen die Darstellung der Rückseite immer selbständiger, wobei statt der früheren, emblematischen Symbole Gegenstände, Landschaften, Szenen die führende Rolle übernahmen Dank dieses Prozesses erweiterte und bereicherte sich die Darstellungsthematik der Medaillenkunst Der Anfang der Laufbahn der Bildhauerin Erika Ligeti fiel eben auf diese neue, schwungvolle Periode Mit ihren jungen Künstlerkollegen gemeinsam wandte sie sich mit frischem Geist an die Medaillenkunst diese Generation erneuerte die Gattung Die junge Anfängerin Erika Ligeti wurde in erster Linie dadurch epochale Künstlerin, daß sie die Gattung beinahe selbstverständlich als eine persönliche Angelegenheit behandelte Dies folgte aus ihrer Persönlichkeit, ihrem spielerischen Wesen, Ideenreichtum und manifestierte sich Anfang ihrer Laufbahn durch die Themenwahl Neben Verewigung von Landschaften, Atmosphären, Schönheit der Natur erschienen sowohl mitologische oder Märchenfiguren, Freundinnen, Clowns als auch ihre Filmerlebnisse, interessante Bekannten oder der Hut von Babócás Das Persönliche offenbart sich neben der Themenwahl auch in den Titeln und Aufschriften der Medaillen, so im poetischen Seufzer Heute ist Herbst geworden, im Spiel mit Wort und Bild Für Fót oder im Titel der ihren Sohn darstellenden Medaille: Benedek, zähme mich Dieses poetische bzw literarische Element der Betitelung ist bis heute zu beobachten, so z B in Titeln, wie Neblige Morgendämmerung Für Roberto oder Meine Freundin Snezienka mag Horror Die Porträt-Medaillen von Erika Ligeti sind ebenfalls von persönlichem Charakter: die von Berzsenyi, Mendelsohn oder Wagner spiegeln in erster Linie jenes Bild, wie die Künstlerin diese Personen sieht Deshalb traut sie sich Berzsenyi als einen vor Energie trotzenden, mürrischen schönen Jungen, Wagner als einen Titan mit großer Mähne d h etwas alltäglich und Béla Bartók als einen Ziviler darzustellen Während der thematischen Neuerungen bleibt das traditionelle Material und die Form der Medaillen unverändert: die Gedanken von Erika Ligeti nehmen in ausgeglichenen Kompositionen, in Bronze gegossen Gestalt an Die lebhafte Modellierung wurde durch das Wechseln der positiv-negativen Formen der Plastik zustande gebracht, gelegentlich verwendet sie die Mittel der feinen Relief-Technik und auch das Zeichnerische Auf der lebhaften, beweglichen Oberfläche fühlt man beinahe die Bewegung der gestaltenden Finger, wodurch das Momentane des Schaffens betont wird Dank ihrer neugierigen Natur und Aufgeschlossenheit für die Welt bewundert sie plötzlich die Schönheit des Abdrucks der menschlichen Handfläche, der verschiedenen Sachen und Gegenstände der Natur was für plastische Spuren eine Muschel, eine Blume, eine Textilie, ein Rüschen hinterläßt, was für Faktur sie tragen 6

7 Katalog2003f.qxd 6/4/03 7:24 AM Page 7 Sie entdeckt beinahe mit kindlicher Freude, wie aus dem Abdruck einer Muschel Pallas Athene, Feenrock und mehrere verschiedene Formen entstehen können Sie entdeckt, wozu die Frucht des Essigbaums und darauf das feine Geäder oder ein Kiesel und sogar dessen Fehler im Abguß dienen kann Die Freude des Entdeckens, das Spiel mit den Abdrücken der Naturformen oder die Modellierung mit eigenen Formen erfüllt die Künstlerin mit Glück und das Erlebnis widerspiegelt sich auf den Medaillen In ihren Spuren oder als eigene Erfindung machen auch andere Künstler von den Möglichkeiten Gebrauch Für Erika Ligeti ist jedoch charakteristisch, daß sie die Naturformen mit Maß benutzt und nie auf die Modellierung verzichtet In den achtziger Jahren veränderte sich eben auf Wirkung der oben erwähnten Ereignisse die Plastik der Medaillen: Das Momentane der Darstellung wird durch ruhigere, glattere Formen ersetzt, wobei sie dadurch die natürlich reiche Oberfläche der Abdrücke ausgleicht Zu jener Zeit begann sie ihre Medaillen und Plaketten in Gruppen zu ordnen Schönes Beispiel ist die Reihe von vier Medaillen zum Gedicht Ha mennél hideg szélben [Würdest du in kaltem Wind gehen] von Robert Burns Auf dem ersten Teil sind die Verse des Gedichtes von einer Hand, auf den weiteren von einer Gestalt, einem jungen Paar und einem rätselhaften Lächeln begleitet Die Bilder sind ebenfalls geheimnisvoll, mit persönlichen Andeutungen bereichert, wie das Gedicht selbst Dies ist auf dem Leporello-artig zusammengefalteten Plaketten-Reihe Das ist ein Traum zu beobachten, wo sich die Bilder kapriziös, wie in einem Traum folgen: Motiven, die allgemein zu verstehen sind, weitere Zeichen oder Szenen, die man nicht zu entschlüsseln vermag Die Medaillen zeugen vom Entstehen einer persönlichen Mythologie und gleichzeitig von einer Formveränderung, die die klassischen Grenzen der Gattung überschreiten mag Die in den achtziger Jahren auch in anderen Gattungen beliebten serialen Werke sind in der Medaillenkunst ebenfalls erschienen: auf solchen nonfiguralen oder darstellenden Medaillen sah man Stationen von Bewegungsprozessen oder Phasen kompositioneller Variationen Erika Ligeti verwendet jedoch ihre serialen Stücke nicht zur Zusammenstellung plastischer oder logischer Serien, sie nähert sich aus inhaltlicher Hinsicht zu dieser Methode, benutzt sie zur Sammlung ihrer Gefühle und schweifenden Gedanken Dieser Prozeß wurde durch das zur Hommage von Sándor Kõrösi Csoma geschaffene Leporello abgeschlossen, das ebenfalls die gewöhnlichen Grenzen der Medaille weit überschreitet Es scheint eindeutig zu sein, daß sie mit jenem Werk einen Prozeß beendet Inzwischen hat sich auch die Medaillenkunst grundlegend verändert Mit der Erscheinung der Serienwerke und der freien Themenwahl ging die Freiheit der Materialien und der technischen Ausführung einher Die mit Maschinen bearbeiteten Stahlmedaillen, die aus Stein gehauenen, aus Glas, Plexiglas, Feder oder Sand zusammengestellten Medaillen gewannen Bürgerrecht Einige alten Techniken, wie z B das Gehauen oder das Gießen in verlorenem Wachs, werden wieder beliebt Bei der Verwendung der neuen Techniken und Materialien verzichteten die Medailleure auf die früher unerläßlich scheinende Vervielfältigung; die Medaillenkunst wandte sich bis zum Ende des 20 Jahrhunderts endgültig an die Einzelkunstwerken Selbst Erika Ligeti wechselte die Technik: Anfang der 90er Jahre entstanden Medaillen und Plaketten durch Gießen in verlorenem Wachs Zunächst schuf sie kleinplastische Werke mit dieser Methode, lernte die vielfältige Möglichkeiten der Technik kennen, was die Formgebung ihrer Medaillen stark beeinflußte Auf solchen ihrer Plaketten soll die Veränderung der räumlichen Dimensionen beobachtet werden Aus dem empfindlichen, aber meist flachen Grund hoben und dehnen sich oder stehen plötzlich einzelne Teile hervor, oder aber hängen Teile herunter, die Grenzen der traditionellen Medaillenkunst weit hinter sich lassend Auf ihrer Don Quichotte-Medaille betont diese Räumlichkeit, das starke Hervorstehen des Kopfes eben die Charakterisierung, während auf Büste Zodiakus die Würde der Figur Auf den Medaillen sind abzulesen, daß neben der neuen Formgebung Erika Ligeti die neue Möglichkeiten der Technik, die Tatsache der räumlichen Freiheit beschäftigt Es ist leicht zu beobachten, daß sie bei diesen Medaillen kaum Figuren verwendet, sie betont eher die einzelnen Teile ihrer Gestalten und fantastischen Geschöpfe Ihre Medaillen veränderten sich inhaltlich ebenfalls Statt der Lebensfreude schimmert etwas Beklemmung in der Atmosphäre der Werke, wie z B auf der Medaille Zu zweit; ein anders Mal wird durch das Spiel der erfundenen, ahnungsvollen Gestalten, Formen, gefühlsvollen Oberflächen eine besondere, abstrakt-lyrische Atmosphäre geschaffen, wie z B auf den novellistischen Werken Neblige Morgendämmerung Für Roberto oder Geschichte in Winterlandschaft Für Gabi Gáti Ihr Humor, ihre ironische Sichtweise und neuen Formideen sind abwechslungsreich: Silvanus, Pas de trois, Mercur Diese Technik, diese neue Formensprache hält wohl für ihren spielerischen Geist, ihre künstlerische Phantasie noch viele Möglichkeiten bereit Éva Askercz 7

8 Katalog2003f.qxd 6/4/03 7:24 AM Page 8 Medal exhibition of sculptor Erika Ligeti, winner of the Ferenczy Grand Prize of the XIIIth National Medal Biennale About Erika Ligeti's medals Looking back on the 20th century history of Hungarian medallic art, you will find a new efflorescence in the 1960s and 70s An outcome of this upsurge is the launching of the Sopron Biennial of Medal Art in 1977 It is a noble tradition of Hungarian sculpture that its most prominent practitioners have looked upon this restricted art form as a challenge offering in palm-size dimensions the chance to create plastic order and monumentalness Outstanding sculptors such as Béni Ferenczy and Miklós Borsos enriched the art type with several pieces, not only bequeathing the severity of medallic art to the sculptors but also reviving the best classical traditions by combining the formal idiom of Greek coins and renaissance medals with 20th century expectations Several prominent sculptors followed in their footsteps and rejuvenated the art of the medal, just think of the plastic innovations of Tamás Vígh or András Kiss Nagy Thanks to these traditions, medallic art was not merely a sort of applied art in Hungary; its exponents always handled it as the smallest variant of small sculpture, which might convey autonomous sculptural ideas in spite of its occasional character In the latter half of the 20th century, the artistic trends all over Europe helped revived the medallic art and stretch wide its conventional boundaries Although traditional, occasional, mostly portrait medals also lived on, the innovations contributed to the growing independence of representations on the versos, the emblematic signs and symbols being replaced by images of the material world, landscapes, scenes This process kept expanding the circle of represented objects, resulting in a thematic change The launching of Erika Ligeti s career coincided with this effervescent period With a fresh eye and mind, she and her young colleagues turned to medallic art and became the revivers and modernizers of this art type Ligeti's major epoch-making contribution was the ease with which she turned this art into a medium of personal expression This was obvious in her thematic choices first of all Besides landscapes, moods, beauties of nature, she presented fairy-tale figures, children of mythology, friends, clowns, just as well as her film impression, interesting people she met or Babócás hat In additon to the themes, this personal tone is obvious in the titles, inscriptions of the medals: some are poetic sighs It s autumn today, puns, or addresses to her son: Benedek, tame me! This lyricism or literary character of her titles applies to this day: just think of Foggy daybreak to Roberto or My friend Snezhka loves horror Just as intimately personal are her portrait medals: her Berzsenyi, Mendelssohn, Wagner reflect her thoughts about them That is why she dares to show a handsome sulky youth bulging with energy as Berzsenyi, Wagner as a titan with flowing mane, Béla Bartók as an everyday civilian All this she did without changing the traditional material or form of the medal: she moulded her thoughts in finely balanced compositions in bronze She achieved the vitality of modelling by the alternation of positive and negative forms, but sometimes she used low relief or linearity One can almost perceive the movements of the modelling fingers on her lively, animated surfaces, which also stresses the moment and fluency of creation Her keen curiosity and openness to the world led her to discover how beautiful the imprint of a human palm, of various natural objects or things might be: what traces of rich plasticity the facture of a shell, flower, cloth, lace might leave It was almost with childish joy that she discovered how to turn a shell print into Pallas Athene or a fairy s skirt or any kind of form She discovered what the winged seed of a sumach with its subtle nervation, a pebble, or the bubble of a spoiled cast might be used for Discovery, the delight of finding 8

9 Katalog2003f.qxd 6/4/03 7:24 AM Page 9 something, the play with the imprint of natural forms or her own modelling all filled her with happiness, and this feeling imbues the medals Following her or their own dictates others also resorted to these possibilities It is, however, characteristic of her that she used the natural forms and various factures with moderation and never resigned from modelling This led to a change in the plasticity of her medals in the eighties, the momentariness of modelling being replaced by calmer, smoother forms in counterpoint, as it were, to the natural richness of the imprints She began to arrange her medals in groups A fine example is the group of four medals to a Robert Burns poem O wert thou in the cauld blast On the first side the lines of the poem are accompanied by a hand, a figure, a young couple and an enigmatic smile The images are enriched with just as mystery-laden, subtle, personal allusions as is the poem The same applies to This is a dream, a series of plaques assembled like a folding-book in which the pictures succeed one another with the whimsicalness of dreaming, listing intelligible and inexplicable motifs, signs, scenes They bear witness to the birth of a private mythology and at the same time to the disruption of form on the verge of blasting the classic boundaries of the medal Serial works fashionable in other branches of art in the eighties also appeared in medallic art: these non-figural or representational medals show stages in a series of movements or compositional variations Erika Ligeti did not use her serial pieces to assemble plastic or logical sequences; she approached this method from the angle of contents and used it to string up her emotions and wayward thoughts She put an end to this process with her perusable piece in memory of Alexander Csoma de Kõrös, which led her way beyond the customary borders of medallic art One feels she arrived at the end of a road with this work In the meantime, medallic art had radically changed The appearance of cycles and the freedom of thematic choice also entailed the freedom of choosing new materials and techniques for medal making Steel medals worked on the machine, medals carved of stone, others made of glass, plexi, feather, sand all struck root Some old techniques were revived to make struck and lost-wax medals Adopting new materials and techniques, medallists apparently resigned from earlier compulsory multiplication; in the late 20th century medallic art took a finite turn toward the creation of unique art works Erika Ligeti also swapped techniques: in the early nineties she produced lost-wax medals and plaques At first she used this process to make small sculptures She became familiar with the rich possibilities implied by the process, which also influenced the forms of her medals What is conspicuous in her lost-wax plaques is the changed spatial dimensions From the sensitive but mostly flat basic surface something suddenly rises, protrudes, stretches or hangs out, transgressing the fundamental rules of traditional medals In her Don Quijote medal the massive protuberance of the head enhances the power of characterization, while her Bust zodiac stresses the dignity of the figure by stretching beyond the base These medals make it clear that apart from creating new forms, Erika Ligeti was also enthralled by the possibilities implied by the new technique, by bursting into space She uses few figures on these medals, stressing certain details of the figures, the creatures of her fancy Changes can be detected in contents as well In place of the former joy of life, sometimes we sense anxiety in the mood of the works as in Two, while other pieces emanate a peculiar lyrical mood in the play of fancy figures, mysterious forms and sensitive surfaces, as in the novellistic medals Foggy daybreak to Roberto and History in a winter landscape to Gabi Gáti Her humour, ironic view, new formal inventions are diverse and varied, as her Silvanus, Pas de trois or Mercury medals confirm This technique, this new formal idiom must still have much inspiration in store for her playful mind and artistic imagination Éva Askercz 9

10 Katalog2003f.qxd 6/4/03 7:24 AM Page 10 Ligeti Erika 12 BABÓCÁS KALAPJA, 1973 bronz, Ø 80 mm 13 BENEDEK SZELÍDÍTS MEG ENGEM, 1974 bronz, Ø 100 mm 10

11 Katalog2003f.qxd 6/4/03 7:24 AM Page 11 Ligeti Erika 16 JUDO II 1977 bronz, Ø 100 mm 18 JUDO IV 1977 bronz, Ø 100 mm 11

12 Katalog2003f.qxd 6/4/03 7:24 AM Page 12 Ligeti Erika 21 BARCSAY, 1980 bronz, 145x145 mm 28 BURNS I-IV, 1981 bronz, 80x80 mm /db 12

13 Katalog2003f.qxd 6/4/03 7:24 AM Page 13 Ligeti Erika 38 MEDÁRD, 1985 bronz, Ø 125 mm 44 PRO ARTE, 1987 bronz, Ø 105 mm 13

14 Katalog2003f.qxd 6/4/03 7:24 AM Page 14 Ligeti Erika 46 HORROR II A KELETI NÕ MINDIG IGENT MOND, 1990 bronz, viaszveszejtéses, Ø 140 mm 49 MACSKAJAJ, 1995 bronz, viaszveszejtéses, Ø 143 mm 14

15 Katalog2003f.qxd 6/4/03 7:24 AM Page 15 Ligeti Erika 58 AVE II, 2001 bronz, viaszveszejtéses, 120x120 mm 60 KETTEN, 2001 bronz, viaszveszejtéses, 120x120 mm 15

16 Katalog2003f.qxd 6/4/03 7:24 AM Page 16 Ligeti Erika 61 MERKÚR, 2001 bronz, viaszveszejtéses, Ø 120 mm 65 CSENDÉLET, 2001 bronz, viaszveszejtéses, 145x145 mm 16

17 Katalog2003f.qxd 6/4/03 7:24 AM Page 17 Ligeti Erika Budapest, 1934 március Szentendre, Kálvária út / Tanulmányok Magyar Képzõmûvészeti Fõiskola, mestere Szabó Iván 1955-tõl kiállító mûvész; ban meghatározó élményt jelentett számára a hódmezõvásárhelyi mûvésztelepen töltött idõszak 1969-tõl a szentendrei mûvésztelepen él 1993-tól a Széchenyi Mûvészeti Akadémia levelezõ tagja Mûveit lírai hangvételû, érzelemgazdag ábrázolásmód, derû és életöröm jellemzi Érmészetének játékos formavilága a humor iránti érzékenységérõl tanúskodik, sõt a groteszk megfogalmazása sem áll tõle távol Sziporkázó ötletgazdagsága idõrõl idõre magától értetõdõ természetességgel újítja meg a mintázás klasszikus formarendjét Szobrászatának központi témája az emberi figura Kisplasztikák, érmek, portrék és monumentális alkotások készülnek mûhelyében, amelyeknek legjellemzõbb vonása a játékosság, az ironikus valóságlátás és valóságláttatás, a groteszk szemlélet Mûveinek domináns anyaga a bronz, de farag követ is Játékossága, ötletgazdagsága legfõként éremmûvészeti, a hagyományos, klasszikus érem-mûformát felbontó munkáiban bomlik ki (Kortárs Magyar Mûvészeti Lexikon 2 kötet, 617 o, Enciklopédia Kiadó, Budapest, 2000) Studien Ungarische Hochschule der Bildenden Künste Meister: Iván Szabó Seit 1955 austellende Künstlerin, wichtiges Ereignis ihrer Laufbahn war die in der Künstlerkolonie in Hódmezõvásárhely verbrachte Periode zwischen Seit 1969 lebt sie in der Künstlerkolonie zu Szentendre Von 1993 an korrespondierendes Mitglied der Széchenyi Kunstakademie Für ihre Werke ist eine lyrische, gefühlsvolle Darstellungsweise, Frohsinn und Lebensfreude charakteristisch Die spielerische Formenwelt ihrer Kunst zeugt von Empfindlichkeit gegenüber Humor, sogar die groteske Formulierung steht nicht fern von ihr Sie sprüht vor Ideen, die von Zeit zu Zeit mit einer selbsverständlichen Natürlichkeit die klassische Formordnung der Formgebung erneuert Im Mittelpunkt ihrer Kunst steht die menschliche Figur In ihrem Atelier entstanden monumentale und kleinplastische Werke, Medaillen und Porträts, dessen wichtigste Charakterzüge die spielerische Auffassung, die ironische Sicht- und groteske Betrachtungsweise sind Ihre Werke bestehen in erster Linie aus Bronze, sie haut jedoch auch Stein Das Ideenreichtum und spielerisches Wesen kommt hauptsächlich in den Medaillen, die die traditionelle, klassische Gattung überschreitet, zur Tageslicht (Kortárs Magyar Mûvészeti Lexikon 2 kötet, 617 o, Enciklopédia Kiadó, Budapest, 2000) Studies Hungarian Academy of Fine Arts Master: Iván Szabó Exhibiting artist since 1955; the period spent at the artists colony of Hódmezõvásárhely in proved to be decisive for her work Since 1969 she has lived in the art colony of Szentendre From 1993 she is a corresponding member of the Széchenyi Academy of Arts Her works are characterized by a lyrical tone, rich emotions, serenity and a joy of life The playful formal realm of her medals attests to a sense of humour, touching on the grotesque at times Her scintillating inventiveness renews the classic formal order of modelling with natural ease from time to time The central theme of her sculpture is the human figure She makes small sculptures, medals, portraits and monumental works all of which are fundamentally characterized by playfulness, an ironic view and representation of reality, and a grotesque vision Her works are predominantly made of bronze, but she also carves in stone Her playful invention and richness of ideas are most apparent in her medallic art disrupting the traditional, classic forms of the art type (Kortárs Magyar Mûvészeti Lexikon 2 kötet, 617 o, Enciklopédia Kiadó, Budapest, 2000) 17

18 Katalog2003f.qxd 6/4/03 7:24 AM Page 18 Mûvésztelepek / Künstlerkolonien / Artists Colonies 1981, 82, 86, 87, 2001, 2003 Nemzetközi Éremmûvészeti és Kisplasztikai Alkotótelep, Nyíregyháza-Sóstó (H) 1980 Nemzetközi Mûvésztelep, Dzintari (LT) 1982 MANIANA Symposion, Siklós (H) 1984 MANIANA Symposion, Havanna, Santiago de Cuba 1988 Nemzetközi Viaszveszejtéses Symposion, Uhersko Hradiste (CZ) 1989 Mezõtúri Képzõmûvészeti Alkotótelep, Mezõtúr (H) 1990 Vertérem Symposion, Kremnica (SL) 1990, 92, 97 Kultursymposion M, Iserlohn, (D) 1993 Kultursymposion M, Haltern (D) 1993, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 2000 Szekszárdi Forma Symposion (H) 1996 MKISZ Szobrász Számítógépes Szakosztály Mûvésztelepe, Hódmezõvásárhely (H) 1998, 99, 2000, 2001, 2002 MKISZ Szobrász Számítógépes Szakosztály Mûvésztelepe, Kecskeméti Alkotóház (H) 1972 Munkácsy Mihály-díj 1974 Országos Kisplasztikai Biennále, Pécs, II díj 1981 III Országos Érembiennále, a biennále Rendezõ Bizottságának díja, Hommage à Bartók 1981 Nemzetközi Éremmûvészeti és Kisplasztikai Alkotótelep, Nyíregyháza-Sóstó, a Mûvészeti Alap díja 1981, 91 Országos Érembiennále, Sopron, a Rendezõbizottság díja 1983 Országos Érembiennále, Sopron, a Szakszervezetek Országos Tanácsának díja 1985 Érdemes Mûvész 1987 Nemzetközi Éremmûvészeti és Kisplasztikai Alkotótelep, Nyíregyháza-Sóstó, különdíj 1993 Országos Érembiennále, Sopron, a Konto Kft Symposion-díja 1993 Nemzetközi Érem Quadriennále, Kremnica (SL), a Szlovák Érmész Szövetség (Bratislava) díja 1995 Országos Érembiennále, Sopron, a Magyar Alkotómûvészek Országos Egyesületének díja 1994 Az év koszorús szobrásza 2001 Országos Érembiennále, Sopron, Ferenczy Béni nagydíj Egyéni kiállítások (válogatás) / Eigenständige Ausstellungen (Auswahl) 1967 Tornyai János Múzeum, Hódmezõvásárhely 1968 Derkovits Terem, (a TV Galériája), Budapest 1971 Báthory István Múzeum, Nyírbátor 1971 Mûcsarnok, Kamaraterem, Budapest (katalógus) 1972 Arany János Múzeum, Nagykõrös 1974 Helikon Galéria, Budapest 1977 Csontváry Terem, Budapest 1978 Templom Galéria, Tragor Ignác Múzeum, Vác 1981 Dorottya utcai Galéria, Budapest 1981 Báthory István Galéria, Nyírbátor 1983 Szentendrei Képtár, Szentendre 1993 Lábasház, Sopron 1998 Városi Galéria, Nyíregyháza 2002 Vármúzeum, Simontornya 1969, 74, 76, 79, 81, 91, 93, 95, 97, 99 Országos Kisplasztikai Biennále, Pécs 1969, 73, 75, 77, 79, 83, 87, 90, 92, 94, 98, 2000, 2002 FIDEM Nemzetközi Éremmûvészeti Kiállítás 1977, 79, 81, 83, 85, 91, 93, 95, 97, 99, 2001 Országos Érembiennále, Sopron 1978 IV Nemzetközi Kisplasztikai Kiállítás, Mûcsarnok, Budapest 1978 Szobrászat 78, Mûcsarnok, Budapest Modern Magyar Éremmûvészet, Helsinki (FIN), Stockholm (S), Oslo (N) 1982 Modern Magyar Éremkiállítás, Moszkva (RUS) 1983, 88 Nemzetközi Dante Kisplasztikai Biennále, Ravenna (I) 1984 Modern Magyar Éremkiállítás, London (GB) 1984 Kortárs Magyar Éremmûvészet, Berlin, Drezda (D) 1989, 93 Nemzetközi Éremquadriennále, Körmöcbánya (SL) 1995 Bronz háromszög, Körmöcbánya (SL), Nyíregyháza, Uherské Hradisté (CZ) 1997 Határesetek, Budapest Galéria, Budapest 2001 Dante in Ungheria, Ravenna (I) 2002 Mesterveretek Szabó Géza ötvösmester mûhelyébõl, Szegedi Vár, Szeged 2003 Érem és irodalom Az MKISZ Érem Szakosztály kiállítása Petõfi Irodalmi Múzeum, Budapest Köztéri munkák / Statuen auf öffentlichen Plätzen / Works in public places 1964 Ülõ kislány, haraszti mészkõ, 180 cm, Siófok, Dimitrov park 1971 Újhelyi Imre állatorvos, mellszobor, bronz, 5/4-es, Szentlõrinc, Mezõgazdasági Technikum parkja 1972 Halas fiú (Horgászfiú), alumínium, 220 cm, Gárdony, Vasútállomás, Sirály park 1975 Anya és gyermeke, kõ, 240 cm, Budapest, SOTE, II sz Szülészeti- Nõgyógyászati Klinika 1976 Krúdy Gyula portrédombormû, bronz, Ø 40 cm, Várpalota, Városi Könyvtár homlokzata 1976 Ivókút, bronz, Somoskõújfalu, Határátkelõ Állomás 1981 Bartók Béla, bronz, ¾ alakos, Budapest, XII Városmajor u 59, Általános Iskola elõtere, 1984 Deák György mellszobor, bronz, kõ, 5/4-es, Budapest, Könyves K krt 13, MAFILM Kézmûves Stúdió udvara 1988 Jókai emlékplasztika, bronz, 150 cm, Sátoraljaújhely, Jókai Mór Általános Iskola kertje 1994 Hárpiácska, vízzel kombinált körplasztika, bronz, 160x110 cm, Komló, Mûvelõdési Ház elõtti tér 2001 Bartók Béla dombormû, bronz, 30x20 cm, 60x40 cm-es márványtáblán, Csorvás, Petõfi u 12, Mûvelõdési Ház 2001 Szent István emlékmû, bronz, kõ, m: 420 cm, Alsóõrs, Mûvelõdési Ház elõtti tér Mûvek közgyûjteményben / Werke in Sammlungen / Works in public collections Ferenczy Múzeum, Szentendre; Helytörténeti Gyûjtemény, Várpalota; Janus Pannonius Múzeum, Pécs; Magyar Nemzeti Galéria, Budapest; MTA Zenetudományi Intézet Zenetörténeti Múzeuma, Budapest; Petõfi Irodalmi Múzeum, Budapest; Soproni Múzeum, Sopron; Tornyai János Múzeum, Hódmezõvásárhely; Városi Galéria, Nyíregyháza; Vay Ádám Múzeum, Baja Irodalom / Bibliographie / Bibliography Nagy I, Ligeti Erika Mûvészet, 1968/9 Oelmacher A, Ligeti Erika szobrai és érmei Magyar Nemzet, 1969 május 8 Perneczky G, Két kiállítás Élet és Irodalom, 1969 május 24 Néray K, Magyar mûvészet külföldön Mûgyûjtõ, 1969/1 Tóth E, Ligeti Erika és Nagy B István kiállítása Mûvészet, 1970/7 Mészöly M, Ligeti Erika és Nagy B István kiállítása Mûvészet, 1970/7 Passuth K, Egy groteszk szobrász Tükör, 1971 február 23 Kovács Gy, Az új mûvésztelep lakói Szentendrén Mûvészet, 1970/10 Gábor E, Ligeti Erika (Katalógus bevezetõ tanulmány) Mûcsarnok, 1971 Nagy I, Magyar érem antológia Kritika, 1977/10 Nagy Z, Az érem két oldala Ligeti Erika kiállítása a Dorottya utcában Népszabadság, 1981 november 21 Hahn F, Maniana avagy egy szimpózium lehetõségei Beszélgetés Ligeti Erikával Mûvészet, 1981/12 Tóth A, A bábubáliak és Luca babám Ligeti Erika mûvészete Mûvészet, 1981/12 Kertész P, A szobrászat boldogító foglalkozás Ligeti Erika mûhelyében Magyar Nemzet, 1983 május 3 Kovács Gy, Gesztus, Mûvészet, 1983/2 Wehner T, Képzõmûvészeti krónika Új Forrás, 1986/3 Tóth A, Míves, játékos érmek Mûvészet, 1989/11-12 Filmek/Filme/Films TV Galériája, MTV, 1969 május 8 Tárlatról-tárlatra, MTV, 1971 március 16 Képes Krónika MTV, 1974 október 14 18

19 Katalog2003f.qxd 6/4/03 7:24 AM Page 19 Kiállított mûvek 1 Békakirály, 1962 bronz, Ø 80 mm 2 Álmomban, 1962 bronz, Ø 100 mm 3 Színház, 1964 bronz, Ø 100 mm 4 Meskete, 1964 bronz, Ø 83 mm 5 Kovács Gyula, 1966 bronz, Ø 45 mm 6 Békés megye közmûvelõdéséért, 1971 bronz, Ø 85 mm 7 Muszorgszkij E, 1972 bronz, Ø 110 mm 8 Muszorgszkij H, 1972 bronz, Ø 110 mm 9 Pardon Appolinaire, 1972 bronz, Ø 95 mm 10 Mercédes Jellinek bronz, Ø 75 mm 11 Mercédes-1901 bronz, Ø 75 mm 12 Babócás kalapja, 1973 bronz, Ø 80 mm 13 Benedek szelídíts meg engem, 1974 bronz, Ø 100 mm 14 Zeneiskola, 1975 bronz, Ø 65 mm Judo I, II, III, IV 1977 bronz, Ø 100 mm/db 19 Fótért, 1978 bronz, Ø 100 mm 20 Pax Vobiscum, 1980 bronz, Ø 83 mm 21 Barcsay, 1980 bronz, 145x145 mm 22 Krzystofa Kedziersky, 1980 bronz, Ø 85 mm 23 Bartók Béla, 1981 bronz, Ø 107 mm 24 Homo ludens beatus est, 1981 bronz, Ø 80 mm 25 Önportré megbízás, 1981 bronz, Ø 80 mm 26 Bartók Béla E, 1981 bronz, Ø 100 mm 27 Bartók Béla H, 1981 bronz, Ø 100 mm 28 Burns I-IV, 1981 bronz, 80x80 mm /db 29 Pulcherum bene facere rei publicae est, 1982 bronz, Ø 95 mm 30 A Reményhez, 1982 bronz, Ø 82 mm 31 Bence 13 éves, 1982 bronz, Ø 95 mm 32 Házaspár, 1982 bronz, Ø 120 mm 33 Leporello, 1983 bronz, szerelt, 13 dbx80x80 mm 34 Ars Aeterna, 1983 bronz, Ø 80 mm 35 II Közmûvelõdési Filmfórum, Miskolc, 1983 bronz, Ø 92 mm 36 Anna Margitnak, 1983 bronz, 142x142 mm 37 Kõrösi Csoma Sándor, 1984 bronz, kõ, m: 700 mm 38 Medárd, 1985 bronz, Ø 125 mm 39 Hahó Dusan Králik, 1985 bronz, Ø 104 mm 40 Ballada, 1985 bronz, Ø 127 mm 41 Szentendrei nyár, 1985 bronz, Ø 85 mm 42 Leonardo Sciascia E, 1986 bronz, Ø 93 mm 43 Leonardo Sciascia H, 1986 bronz, Ø 93 mm 44 Pro Arte, 1987 bronz, Ø 105 mm 45 Esküvõ, 1988 bronz, m: 137 mm 46 Horror II A keleti nõ mindig igent mond, 1990 bronz, viaszveszejtéses, Ø 140 mm 47 Horror I Történelem, 1993 bronz, viaszveszejtéses, Ø 140 mm 48 Horror III Barátném, Sznezsanka szereti a horrort, 1993 bronz, viaszveszejtéses, Ø 145 mm 49 Macskajaj, 1995 bronz, viaszveszejtéses, Ø143 mm 50 Szerelmem India, 1995 bronz, viaszveszejtéses, Ø145 mm 51 fe Lugosi Laca, a kéthúrú zenész, 1995 bronz, viaszveszejtéses, Ø 145 mm 52 Futás!, 1995 bronz, viaszveszejtéses, Ø114 mm 53 Ködös hajnal Robertónak, 1996 bronz, viaszveszejtéses, 148x145 mm 54 Történelem téli tájban Gáti Gabinak, 1996 bronz, viaszveszejtéses, 144x142 mm 55 Magyar Szalon, 1997 bronz, m: 145 mm 56 Gavallér, 1997 bronz, viaszveszejtéses, Ø 102 mm 57 Ave I, 2001 bronz, viaszveszejtéses, 120x115 mm 58 Ave II, 2001 bronz, viaszveszejtéses, 120x120 mm 59 Ave III, 2001 bronz, viaszveszejtéses, 117x117 mm 60 Ketten, 2001 bronz, viaszveszejtéses, 120x120 mm 61 Merkúr, 2001 bronz, viaszveszejtéses, Ø 120 mm 62 Athene, 2001 bronz, viaszveszejtéses, Ø 118 mm 63 Silvanus, 2001 bronz, viaszveszejtéses, 145x145 mm 64 Pas de Trois, 2001 bronz, viaszveszejtéses, 145x145 mm 65 Csendélet, 2001 bronz, viaszveszejtéses, 145x145 mm 19

20 Katalog2003f.qxd 6/4/03 7:24 AM Page 20 Ausgestellte Werke 1 Froschkönig, 1962 Bronze, Ø 80 mm 2 In meinem Traum, 1962 Bronze, Ø 100 mm 3 Theater, 1964 Bronze, Ø 100 mm 4 Märchen, 1964 Bronze, Ø 83 mm 5 Gyula Kovács, 1966 Bronze, Ø 45 mm 6 Für die Allgemeinbildung des Komitats Békés, 1971 Bronze, Ø 85 mm 7 Muszorgszkij A, 1972 (A ) Bronze, Ø 110 mm 8 Muszorgszkij R, 1972 (R ) Bronze, Ø 110 mm 9 Pardon Appolinaire, 1972 Bronze, Ø 95 mm 10 Mercédes für Jelli Bronze, Ø 75 mm 11 Mercédes-1901 Bronze, Ø 75 mm 12 Der Hut von Babócás, 1973 Bronze, Ø 80 mm 13 Benedek zähme mich, 1974 Bronze, Ø 100 mm 14 Musikschule, 1975 Bronze, Ø 65 mm Judo I, II, III, IV 1977 Bronze, Ø 100 mm/teil 19 Pro Fót, 1978 Bronze, Ø 100 mm 20 Pax Vobiscum, 1980 Bronze, Ø 83 mm 21 Barcsay, 1980 Bronze, 145x145 mm 22 Krzystofa Kedziersky, 1980 Bronze, Ø 85 mm 23 Béla Bartók, 1981 Bronze, Ø 107 mm 24 Homo Ludens beatus est, 1981 Bronze, Ø 80 mm 25 Selbstbildnis-Auftrag, 1981 Bronze, Ø 80 mm 26 Béla Bartók A,1981 Bronze, Ø 100 mm 27 Bartók Béla R, 1981 Bronze, Ø 100 mm 28 Burns I-IV, 1981 Bronze, 80x80 mm / Teil 29 Pulcherum bene facere rei publicae est, 1982 Bronze, Ø 95 mm 30 An die Hoffnung, 1982 Bronze, Ø 82 mm 31 Bence ist 13, 1982 Bronze, Ø 95 mm 32 Ehepaar, 1982 Bronze, Ø 120 mm 33 Leporello, 1983 Bronze, aus 13 Teilen (80x80 mm falt-plaketten) 34 Ars Aeterna, 1983 Bronze, Ø 80 mm 35 II Filmforum für die Allgemeinbildung, 1983 Bronze, Ø 92 mm 36 Für Margit Anna, 1983 Bronze, 142x142 mm 37 Sándor Kõrösi Csoma, 1984 Bronze, Stein, H: 700 mm 38 Medard, 1985 Bronze, Ø 125 mm 39 Hallo Dusan Králik, 1985 Bronze, Ø 104 mm 40 Ballade, 1985 Bronze, Ø 127 mm 41 Sommer in Szentendre, 1985 Bronze, Ø 85 mm 42 Leonardo Sciascia A, 1986 Bronze, Ø 93 mm 43 Leonardo Sciascia R, 1986 Bronze, Ø 93 mm 44 Pro Arte, 1987 Bronze, Ø 105 mm 45 Hochzeit, 1988 Bronze, m: 137 mm 46 Horror II (Die östliche Frau sagt immer Ja), 1990 Bronze, verlorenes Wachs, Ø 140 mm 47 Horror I (Geschichte), 1993 Bronze, verlorenes Wachs, Ø 140 mm 48 Horror III (Meine Freundin Snezienka mag Horror), 1993 Bronze, verlorenes Wachs, Ø 145 mm 49 Katzenjammer, 1995 Bronze, verlorenes Wachs, Ø 143 mm 50 Meine Liebe, Indien, 1995 Bronze, verlorenes Wachs, Ø 145 mm 51 Laca fe Lugosi, der Musiker mit zwei Saiten, 1995 Bronze, verlorenes Wachs, Ø 145 mm 52 Los!, 1995 Bronze, verlorenes Wachs, Ø 114 mm 53 Neblige Morgendämmerung für Roberto, 1996 Bronze, verlorenes Wachs, 148x145 mm 54 Geschichte in Winterlandschaft für Gabi Gáti, 1996 Bronze, verlorenes Wachs, 144x142 mm 55 Ungarischer Salon, 1997 Bronze, H: 145 mm 56 Kavalier, 1997 Bronze, verlorenes Wachs, Ø 102 mm 57 Ave I, 2001 Bronze, verlorenes Wachs, 120x115 mm 58 Ave II, 2001 Bronze, verlorenes Wachs, 120x120 mm 59 Ave III, 2001 Bronze, verlorenes Wachs, 117x117 mm 60 Zu zweit, 2001 Bronze, verlorenes Wachs, 120x120 mm 61 Merkur, 2001 Bronze, verlorenes Wachs, Ø 120 mm 62 Athene, 2001 Bronze, verlorenes Wachs, Ø 118 mm 63 Silvanus, 2001 Bronze, verlorenes Wachs, 145x145 mm 64 Pas de Trois, 2001 Bronze, verlorenes Wachs, 145x145 mm 65 Stilleben, 2001 Bronze, verlorenes Wachs, 145x145 mm 20

Rippl-Rónai József Válogatás az Antal Lusztig Gyűjteményből

Rippl-Rónai József Válogatás az Antal Lusztig Gyűjteményből Rippl-Rónai József Válogatás az Antal Lusztig Gyűjteményből Válogatás az Antal Lusztig Gyűjteményből A Selection from the Antal Lusztig Collection Rippl-Rónai József József Rippl-Rónai Válogatás az Antal

Részletesebben

Szenteleki Gábor. Kiállítás / Exhibition 2007. 09. 07-2007. 09. 23.

Szenteleki Gábor. Kiállítás / Exhibition 2007. 09. 07-2007. 09. 23. Szenteleki Gábor Kiállítás / Exhibition 2007. 09. 07-2007. 09. 23. Nekünk, nyugatiaknak, igazabb, ami rejtve van, mint ami látszik. (Roland Barthes) For us in the west, it is more truthful what is hidden

Részletesebben

támogatóink / sponsors média támogatóink / MEdia partners www.fotohonap.hu mozi tv színház

támogatóink / sponsors média támogatóink / MEdia partners www.fotohonap.hu mozi tv színház támogatóink / sponsors hungarian month of photography A Magyar Fotóművészek Szövetsége fesztiválja www.fotohonap.hu Emberi Erőforrások Minisztériuma média támogatóink / MEdia partners mozi tv színház Média

Részletesebben

RADNÓTI SÁNDOR. Kalmár János

RADNÓTI SÁNDOR. Kalmár János RADNÓTI SÁNDOR Kalmár János RADNÓTI SÁNDOR Kalmár János Tartalom Contents Sorozatszerkesztő / series editor Szeifert Judit Kiadó / PublisheD by HUNGART Egyesület www.hungart.org 7 Előszó / Foreword 9 A

Részletesebben

CONTEMPORARY ART COLLECTION, THE ERVIN BAKTAY BAKTAY ERVIN KORTÁRS KÉPZÔMÛVÉSZETI GYÛJTEMÉNY DUNAHARASZTI

CONTEMPORARY ART COLLECTION, THE ERVIN BAKTAY BAKTAY ERVIN KORTÁRS KÉPZÔMÛVÉSZETI GYÛJTEMÉNY DUNAHARASZTI THE ERVIN BAKTAY CONTEMPORARY ART COLLECTION, BAKTAY ERVIN KORTÁRS KÉPZÔMÛVÉSZETI GYÛJTEMÉNY DUNAHARASZTI BAKTAY ERVIN KORTÁRS KÉPZÔMÛVÉSZETI GYÛJTEMÉNY THE ERVIN BAKTAY CONTEMPORARY ART COLLECTION DUNAHARASZTI

Részletesebben

itt van japán! japan is here különszám 2011/21. INGYENES / FREE 2011 / 09 / 26 2011 / 10 / 09

itt van japán! japan is here különszám 2011/21. INGYENES / FREE 2011 / 09 / 26 2011 / 10 / 09 INGYENES / FREE 2011/21. különszám itt van japán! japan is here 2011 / 09 / 26 2011 / 10 / 09 2. Butoh és Előadóművészeti Fesztivál / Budapest - Pozsony - Krakkó Butoh and Performing Arts Festival / Budapest

Részletesebben

Szeretettel köszöntjük az Édesanyákat! Happy Mother s Day! József Attila: Mama

Szeretettel köszöntjük az Édesanyákat! Happy Mother s Day! József Attila: Mama 2013. MÁJUS május 31. évfolyam 4. szám May 2013 Volume 31, MAY Issue 2013 4. Tartalom A Washingtoni Magyar Amerikai Szövetség Lapja Newsletter of the Hungarian American Association of Washington Vezetőségi

Részletesebben

Dr. Rácz Béla egyetemi tanár az Informatika Történeti Múzeum Alapítvány kuratóriumának elnöke

Dr. Rácz Béla egyetemi tanár az Informatika Történeti Múzeum Alapítvány kuratóriumának elnöke Megalapozott reményeink szerint, egy bı esztendı elteltével megvalósul az ötletet adó és az azt megvalósító Kovács Gyızı villamosmérnök és Muszka Dániel matematikus harmincöt éves álma: megnyitja kapuit

Részletesebben

CSIKY TIBOR Fotómunkák/Photoworks 1973-1975

CSIKY TIBOR Fotómunkák/Photoworks 1973-1975 CSIKY TIBOR Fotómunkák/Photoworks 1973-1975 CSIKY TIBOR Fotómunkák/Photoworks 1973-1975 VINTAGE GALÉRIA BUDAPEST 2 0 0 7 Százados László AZ OBJEKTÍV VALÓSÁG STRUKTÚRÁI Anyag Gravitáció Tér Tér-idô Mozgás

Részletesebben

2014. január 10. - február 28.

2014. január 10. - február 28. 2014. január 10. - február 28. Ma, amikor a kultúra szabadsága és sokszínűsége korlátozódni látszik, észre kell vennünk, hogy működnek műhelyek és új fórumok jönnek létre, önerőből beindítva az ez idáig

Részletesebben

Bevezetõ. Védnök / Patron Magyar Formatervezési Tanács. Szervezô / Organiser Design Terminál Kht. Támogató / Sponsor Magyar Szabadalmi Hivatal

Bevezetõ. Védnök / Patron Magyar Formatervezési Tanács. Szervezô / Organiser Design Terminál Kht. Támogató / Sponsor Magyar Szabadalmi Hivatal Védnök / Patron Magyar Formatervezési Tanács Szervezô / Organiser Design Terminál Kht. Bevezetõ Támogató / Sponsor Magyar Szabadalmi Hivatal Médiatámogatók / Media partners Szerkesztõ/Editor Fábics Natália

Részletesebben

A Velencei-tó környékének polgármesterei: / Die Bürgermeister der Umgebung des Velence-Sees: / Mayors of the Lake Velence region:

A Velencei-tó környékének polgármesterei: / Die Bürgermeister der Umgebung des Velence-Sees: / Mayors of the Lake Velence region: KEDVES VENDÉGÜNK! / LIEBE GÄSTE! / DEAR GUEST! Ha aktív pihenésre, kikapcsolódásra vágyik, jól döntött, amikor a Velencei-tavat választotta. A tó vize, a velencei termálfürdő, a Velencei-hegység szépsége,

Részletesebben

Das Betriebliche Vorschlagswesen Vállalati ötletmenedzsment The Employee Suggestion System

Das Betriebliche Vorschlagswesen Vállalati ötletmenedzsment The Employee Suggestion System 012015 The digital version is available on the website www.nassmagnet.com Mitarbeitermagazin der Unternehmensgruppe nass magnet A nass magnet vállalatcsoport magazinja Staff magazine of the corporate group

Részletesebben

Vissza a szülőföldre!

Vissza a szülőföldre! Orosz Márton Vissza a szülőföldre! Back to the homeland! világhíres és felfedezésre váró world famous or still to magyar származású be discovered artists művészek az animációs film of Hungarian origin

Részletesebben

University of West-Hungary Faculty of Wood Sciences Institute of Applied Arts

University of West-Hungary Faculty of Wood Sciences Institute of Applied Arts University of West-Hungary Faculty of Wood Sciences Institute of Applied Arts diploma degree 2006 Alkalmazott Mûvészeti Intézet Mészáros György Horváth Bernadett intézetigazgató szervezô ügyintézô alapképzési

Részletesebben

2014.10.03 10.12. BUdapest design week. Átvitt értelem. figurative sense

2014.10.03 10.12. BUdapest design week. Átvitt értelem. figurative sense 2014.10.03 10.12. BUdapest design week Átvitt értelem figurative sense Védnök Patron Kiemelt szakmai partnerek Leading Professional Partners Szervező Organiser Projektvezető Project Leader Kommunikáció

Részletesebben

DEAR GUESTS UNSERE LIEBE GÄSTE!

DEAR GUESTS UNSERE LIEBE GÄSTE! SIÓFOK 2 www.siofokportal.com www.siofokportal.com 3 KEDVES VENDÉGÜNK! DEAR GUESTS UNSERE LIEBE GÄSTE! 1 Üdvözöljük Önt Siófokon, ahol a Balaton ezer arca és természeti adottsága mellett, 2015-ben is sokszínű

Részletesebben

2000 2010 Térképzetek

2000 2010 Térképzetek 2000 2010 Térképzetek Térképzetek 2010. december 12 2011. január 16. Kurátor: Bordács Andrea Várady Róbert festett interfészei 3 Az információs társadalom és a számítógép korszakában az interfész fogalma

Részletesebben

horizon Anglia: kiraly! ' Right royal England 2011/9 Ingyenes példány complimentary Copy www.malev.com

horizon Anglia: kiraly! ' Right royal England 2011/9 Ingyenes példány complimentary Copy www.malev.com horizon 2011/9 Ingyenes példány complimentary Copy www.malev.com Anglia: kiraly! ' Right royal England YOUR CHOICES IN BUDAPEST BUDAPEST MARRIOTT HOTEL The only hotel in Budapest offering a magnificent

Részletesebben

Köszönjük! / Thank you

Köszönjük! / Thank you támogatók, szervezők, partner Köszönjük! / Thank you! főtám ogató / main spons or szerve zők / organ isers támogatók / spons ors progr amtám ogatók / progr am spons ors szakm ai partne rek / Profes sional

Részletesebben

FILMKATALÓGUS / FILM CATALOGUE

FILMKATALÓGUS / FILM CATALOGUE 2011 FILMKATALÓGUS / FILM CATALOGUE NEMZETKÖZI FILM- ÉS ZENEI FESZTIVÁL INTERNATIONAL FILM AND MUSIC FESTIVAL Június 2. június 11. / 2 June 11 June Központi helyszín Festival Centre SZOMBATHELY 2011 Információ

Részletesebben

VELENCEI KÉPZŐMŰVÉSZETI BIENNÁLÉ 2009 ZENÉN INNEN /MUNKACÍM/ Szegő György, kurátori pályázatvázlat

VELENCEI KÉPZŐMŰVÉSZETI BIENNÁLÉ 2009 ZENÉN INNEN /MUNKACÍM/ Szegő György, kurátori pályázatvázlat VELENCEI KÉPZŐMŰVÉSZETI BIENNÁLÉ 2009 ZENÉN INNEN /MUNKACÍM/ Szegő György, kurátori pályázatvázlat KIÁLLÍTÓK: Barabás Márton és Kapitány András képzőművészek Hang-kupola supervisor: Gőz László zeneművész

Részletesebben

1. A szamoskéri templom tervének szerkesztési fázisa: szinuszgörbék által határolt térrel sikerült kivitelezni az eredeti érzésvonalat.

1. A szamoskéri templom tervének szerkesztési fázisa: szinuszgörbék által határolt térrel sikerült kivitelezni az eredeti érzésvonalat. 1. A szamoskéri templom tervének szerkesztési fázisa: szinuszgörbék által határolt térrel sikerült kivitelezni az eredeti érzésvonalat. 2. A templom nyugatról nézve: a tetőszerkezet ellebeg a fal koszorújától

Részletesebben

CATALOGUE. 2011 BuSho International Short Film Festival 1

CATALOGUE. 2011 BuSho International Short Film Festival 1 CATALOGUE 2011 BuSho International Short Film Festival 1 CONTENT MUNKATÁRSAK / BUSHO TEAM: GÁbELI TAMÁS, fesztivál igazgató / festival director 1. KÖSzÖNTŐ / WELCOME 2. ELŐzSŰRI / PRE-JURY DIÁKzSŰRI /

Részletesebben

A próféták hazatérnek V.

A próféták hazatérnek V. A próféták hazatérnek V. értékesítéssel egybekötött kiállítás Out of mind/az elmén túl Sárközy Pál / Werner Hornung 2010. február 8 26. A kiállítást megnyitja Rubik Ernô építész 2010. február 7-én, vasárnap

Részletesebben

Idegenek a kertemben médiaprojekt-fejlesztési

Idegenek a kertemben médiaprojekt-fejlesztési Idegenek a kertemben médiaprojekt-fejlesztési 3. WORKSHOP - A Te utad + Pitch it! 2012. november 15 17. Információ....2. Meghívott bírálók:...3. Meghívott szakértők:...5. Meghívott fejlesztők. 7. Projektek

Részletesebben

BRIDGES PÉCS2010 VILÁGKONFERENCIA WORLD CONFERENCE. 2010. 07. 24-28. Pécs European Capital of Culture Magyarország / Hungary

BRIDGES PÉCS2010 VILÁGKONFERENCIA WORLD CONFERENCE. 2010. 07. 24-28. Pécs European Capital of Culture Magyarország / Hungary BRIDGES PÉCS2010 VILÁGKONFERENCIA Matematika, zene, művészet, építészet, kultúra Matematikai összefüggések a művészetben, a zenében és a tudományban WORLD CONFERENCE Mathematics, Music, Art, Architecture,

Részletesebben

Fővédnöki köszöntő 3. A Faust Bál védnökei 5. Főigazgatói köszöntő 6. A bálterem műsora 8. A bálterem közreműködői 12. További helyszínek műsorai 14

Fővédnöki köszöntő 3. A Faust Bál védnökei 5. Főigazgatói köszöntő 6. A bálterem műsora 8. A bálterem közreműködői 12. További helyszínek műsorai 14 2015. február 14. Tartalom Fővédnöki köszöntő 3 A Faust Bál védnökei 5 Főigazgatói köszöntő 6 A bálterem műsora 8 A bálterem közreműködői 12 További helyszínek műsorai 14 A Faust Bál gasztronómiai kínálata

Részletesebben

Bartók CHANNEL CLASSICS CCS SA 90311. Bluebeard s Castle. Ivan Fischer. A kékszakállú herceg vára Herzog Blaubarts Burg Le Château de Barbe-Bleue

Bartók CHANNEL CLASSICS CCS SA 90311. Bluebeard s Castle. Ivan Fischer. A kékszakállú herceg vára Herzog Blaubarts Burg Le Château de Barbe-Bleue CHANNEL CLASSICS CCS SA 90311 Bartók Bluebeard s Castle B U D A P E S T Ivan Fischer F E S T I V A L O R C H E S T R A A kékszakállú herceg vára Herzog Blaubarts Burg Le Château de Barbe-Bleue Iván Fischer

Részletesebben

20 to 23 August 2015

20 to 23 August 2015 OFFICIAL RACE PROGRAM 20 to 23 August 2015 BUDAPEST, HUNGARY www.ironmanbudapest.com EUROPEAN TOUR 2015 WELCOME TO THE JOURNEY! www.ironmanbudapest.com IMPRESSZUM IMPRINT Kiadó: Kropkó Promotion Kft. 1145

Részletesebben