Etológia. Etológia: Az állatok viselkedésének, magatartásának törvényszerűségeit kutató tudományág.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Etológia. Etológia: Az állatok viselkedésének, magatartásának törvényszerűségeit kutató tudományág."

Átírás

1 Etológia Etológia: Az állatok viselkedésének, magatartásának törvényszerűségeit kutató tudományág. Az élőlények szervezettanilag, élettanilag viselkedésükkel és életmódjukkal is alkalmazkodnak ahhoz a környezethez, amelyben élnek. Formázd meg a szöveget a tartalomjegyzék alapján Társtudományok: 3 különböző stílussal, majd készítsd el a - humánetológia (ember) tartalomjegyzéket! Használd a csere műveletet, és a helyesírásellenőrzést! - pszichológia->pszichiátria Margók 1 cm-esek. Élőfej-láb 1 cm-re az oldaltól. 1. szint: Cambria 16 pt; F; tk: 0-3 pt I - emberi viselkedés rendellenességek 2. szint: Calibri 12 pt; F; tk: 0-12 pt 3. szint: Calibri 11 pt; F; tk: 0-12 pt - szociálbiológia (társas viselkedés) Legyen az oldalszám a minta szerinti (bal-jobb kül.)! - ökológia (viselkedés) Oldalszín: RGB (255;255;204) Magatartás (viselkedés): Az állatok megfigyelhető reakcióinak, mozgásmintázatainak összessége. Alapvető evolúciós tényező. A magatartásformák egy része, a genetika állományban kódolt, öröklődő sajátosság. Másik része a tapasztalatszerzés, tanulás.: -Függ az idegrendszer fejlettségétől. A környezettől, amelyhez a faj évezredek során alkalmazkodott (pl. patkányok tájékozódása labirintusban, hasonló élőhelyen élnek) Öröklött magatartásformák dominálnak, a kevésbé változatos környezetben élő fajoknál. Tanultmagatartásformák dominálnak a sokféle, változatos élőhelyen előforduló fajoknál. Alapfogalmak: Etogramm: Az állatok viselkedésének menete, egy konkrét esetben. Kulcsinger: A környezetből jövő inger, ami kiváltja a viselkedést. (pl. kiscsibe csipegető funkció) Szupernormális inger: A nagyobb iránti vágy. (pl. kakukk, a dajkamadarak a nagyobb méretű tojásokat részesítik előnyben) Motiváció: Belső kényszer, ami kiváltja a viselkedést, magatartásformát. Etológiai vákum: Ingerszegény környezet. Magatartásformák öröklött zárt genetikai program tanult nyitott genetikai program ösztön

2 Öröklött magatartás formák Feltétlen reflex: Kulcsinger hatására mindig bekövetkező egyszerű öröklött válaszreakció. pl. - nyálelválasztási reflex: táplálék szagára ízére következik be - bőreredetű, izomeredetű gerincvelői reflex ->libabőr - felderítő magatartás: állatok új környezetbe kerülésekor, szokatlan inger hatására pl. kísérleti patkány- >új ketrec->körbeszaglászás Taxis: Inger által irányított helyváltoztató mozgás. (Egy sejt, vagy mikroorganizmus mozgása valamilyen külső ingerre adott válaszként). II - kemotaxis=kémiai inger pl: rovarok repülését a tápnövény szaga befolyásolja aerotaxis: baktériumok levegő oxigénjére adott válasza -fototaxis=fényinger pozitív fototaxis: fény irányába történő mozgás pl: a rovarok többsége fény irányába mozog negatív fototaxis: fénnyel ellentétes mozgás pl: a földigiliszták fénnyel ellentétesen mozognak (alacsonyabb rendű élőlényeknél, egysejtűeknél) Öröklött mozgáskombináció: Több elemből álló összetett mozgásmintázat, kiváltása kulcsingerhez kötött. pl: ludak tojásgörgető magatartása, a fészkén ülő lúd a kigurult tojását, csőrével jellegzetes mozdulatokkal visszagörgeti fészkébe->fajfenntartó magatartás Pavlov, Ivan Petrovic: feltételes reflex Konrad Lorenz: kulcsinger Tinbergen Nikolaas: etológia alapelvei, az emberi viselkedés tanulmányozásában Karl von Frisch: méhek tánca Tanulás Az a folyamat, aminek során az állat egy adott egyedfejlődési állapotban látható viselkedése adott szituációra tartósan megváltozik a környezet hatásainak tapasztalata nyomán. Az állat tapasztalatokat gyűjt a környezetéről és viselkedését a környezet változásának megfelelően módosítja. Nehéz megkülönböztetni az egyedfejlődési éréstől, amikor az állat szervezete új egyedfejlődési állapotba megy át. Azok a tevékenységek, amelyeket nem használ rendszeresen az állat, kitörlődnek a memóriából. tanulás velejárója, a felejtés. Fiziológiai szinten a tanulás a központi idegrendszerben található idegsejtek összeköttetéseinek megváltozását jelenti a szinaptikus ingerület átvitel megváltozásával újabb neuron körök jönnek létre. A tanulás eredménye/következménye az emlékezet. A tanulás lehetővé teszi a változó környezeti viszonyokhoz az élőhely sajátosságaihoz történő alkalmazkodást. A tanulás képessége a fajokban változik. Pl.: -patkányok jó szagérzékelő, könnyen tanulja a térbeli alkalmazkodást

3 - madarak jó szín látok, színek és mintázatok segítségével tanulnak Tanult magatartásformák Megszokás (habituáció) A legegyszerűbb tanult magatartás. A szokatlan, de semmilyen lényeges következménnyel nem járó inger ismétlődése esetén a védekező vagy tájékozódó reakció egyre gyengül, majd megszűnik. -> Az idegrendszer ingerszűrőként működik, így az állat elkerüli a közömbös ingerre adott fölösleges válaszreakciót, az energiapazarlást. (tanulás után, melyik ingerre ne válaszoljon) Pl.: Ha egy csigát egy asztallapra teszünk, előbújik a házából és tájékozódó mozgást végez. Ha ráütünk az asztalra visszahúzódik, majd egy idő után újra előbújik. Újra ráütünk, lassabban húzódik vissza többszöri ismétlésre a válasz III megszűnik, nem húzódik vissza a házába. Bevésődés (imprinting) Az állatok egyedfejlődésének meghatározott időszakában (kritikus periódus) lejátszódó, visszafordíthatatlan tanulási folyamat. Pl.: A lúdfélék fészekhagyó fiókái tojásból való kibújásuk után az első mozgó élőlényt követik (akár tárgyat is) amit megpillantanak. Rögzítik a képét hangját, majd a későbbiekben ezt az élőlényt tekintik szüleiknek, később e minta alapján azonosítják fajtársaikat is. A keltetőkben kikelt kiskacsák gondozójukat tekinti szülőnek, később az embert fajtársuknak. Társításos tanulás Az ingertársításon (asszociáció) alapuló tanulásnak két típusa ismert, a feltételes reflex (pavlovi feltételes reflex) és az operáns tanulás (próba szerencse tanulás). A pavlovi feltételes reflex révén azt tanulják meg az állatok, hogy környezetük bizonyos ingerei előre jelzik, egyes események bekövetkezését. A társításos tanulás rendszeres megerősítést igényel, ha nincs megerősítés, akkor a felejtés (kioltás) következik be. Pl.: A kutyáknál addig ismeretlen új hang, például csengőszó, önmagában tájékozódást, a táplálék íze pedig nyálelválasztást idéz elő. Ha két inger többször ismétlődve egyidejűleg jelentkezik, akkor az állatban már a csengőszóra is megindul a nyálelválasztás. Két inger társítása rögzül az állat idegrendszerében néhány ismétlés után. Az operáns tanulás ( próba szerencse tanulás) Az állat megtanulja, hogy meghatározott tevékenysége, mindig ugyanazzal a pozitív vagy negatív következménnyel jár. Az operáns tanulás során arra jön rá, hogy cselekvései közül melyik alkalmas bizonyos célok elérésére vagy kellemetlenségek elkerülésére. Pl.: Az éhes macskát behelyezik egy dobozba, ahonnan csak akkor tud kijutni, ha az ajtót nyitó zsineget meghúzza, és akkor hozzáfér a látott táplálékához. A dobozban az állat felderítésbe kezd: körbejár, szimatol, karmolászik, egyes tárgyakat a mancsával megtapogat, stb. Egyszer azután véletlenszerűen meghúzza a zsineget és kijut a dobozból. Ez a viselkedés instrumentális, mert valamilyen eszközt (instrumentumot) használva biztosítja a jutalmat. Az ezután következő alkalmakkor a dobozban levő macska figyelme egyre nagyobb mértékben összpontosul a zsinegre, egyre kevesebb időt tölt a dobozban és végül a dobozba kerülve egyenesen a zsineget húzza meg és kijut onnan. (pozitív) Egy patkányt olyan ketrecbe helyeznek, amiben egy pedál lenyomására táplálék kerül elő, egy másik pedál lenyomása pedig áramütést okoz. Az állat kezdeti tájékozódási reakciója során véletlenül rálép pedálokra, táplálékhoz jut, vagy áramütés éri. Néhány ismétlés után megtanulja, hogy a tevékenysége milyen eredménnyel jár. Egy idő után már tudatosan nyomja le azt a pedált, amely révén táplálékhoz juthat és kerüli el a másikat.

4 Belátásos (komplex) tanulás A fejlett idegrendszerrel rendelkező madarakra és az emlősökre jellemző. Lényege hogy az állat korábban már megismert tárgyakat, mozgásokat új cél elérése érdekében alkalmaz, megfelelő sorrendben kombinálva azok használatát. Pl.: Egy kísérletben állatkerti csimpánzok a korábban csak játékra használt botokat és ládákat eszközként használva elérték a ketrec tetejére függesztett banánt. Ez a cselekvéssor a korábbi ismeretekre épülő, tervszerű, tudatos tevékenység. (ingertársításon alapul régebben tanult magatartásformákat szabadon kombinál) Az állatok társas viselkedése Csoportszerveződés IV Sok állatfaj egyedei magányosan élnek, csak szaporodási időszakban keresik fel egymást. Pl.: csigák, kétéltűek, hüllők nagy része Más állatok kisebb nagyobb csoportokba tömörülnek. Oka: csoportban eredményesebb a zsákmányszerzés, nagyobb testű zsákmányt könnyebben ejtenek el a zsákmányállatok nagyobb biztonsága csoportban, védik egymást, könnyebben észre veszik a támadót fontos csoportalakító tényező még, az ivadékgondozás is A csoportok kialakulásának módja fajonként eltér. -véletlenszerűen jönnek létre (halrajok vonuló patások) -meghatározott egyedek alkothatják, rokoni leszármazotti kapcsolatban állók Az állatcsoportok felosztása történhet belső szerkezet szerint is. időleges tömörödés: (pl. heringek, denevérek, seregélyek) -nyitott közösségek -bármely fajtárs csatlakozhat -gyenge szociális kapcsolatok általános tömörödés: -zárt közösség -csak meghatározott egyedek tartozhatnak bele -erős szociális kapcsolatok - hierarchia (mindenki tudja a maga helyét) -a vezéré az előjogok, elsőként eszik, szaporodik A csoport funkciója szerinti osztályozás. -család: a szülök és a legfiatalabb utódok élnek együtt (pl. vadlúd)

5 -nagycsalád: több generáció él együtt (pl. patkányok, majmok) -államalkotó rovarok: munkamegosztás szerint (pl. méhek, hangyák, termeszek) -kolónia: több család él egy helyen (pl. csordák falkák) Rangsor (hierarchia) A madarak, emlősök körében vannak olyan zárt csoportok is, amelyekben a fajtársak személy szerint ismerik egymást. Az ilyen közösségben, valamilyen vetélkedés során mindig kialakul a rangsor. A rangban elöl állók az erősebb értékesebb egyedek, ezek jutnak először táplálékhoz, szaporodási lehetőséghez. Biológiai jelentősége az, hogy a populációban az előnyösebb tulajdonságú egyedek maradnak fenn és adódnak tovább. (pl. majomcsapat, baromfiudvar) V Territoriális magatartás Olyan terület, amelyet valamely állat vagy állatcsoport különféle territoriális viselkedésformákkal védelmez, az azonos fajba tartozó betolakodókkal szemben. Sok emlős szagjelzésekkel jelöli ki territóriumának határait, míg a madarak énekükkel riasztják el a potenciális betolakodókat. A szomszédos territóriumok őrzői normál körülmények között tiszteletben tartják egymás territóriumát, ezzel elkerülve az agressziót. Egyes állatfajok csak az év valamely szakában mutatnak territoriális viselkedést, például a nászidőszakban. A territórium biztosítja a zavartalan szaporodást és a táplálékkészletek felosztását az egyedek között. Az éltre valóbb egyedek fennmaradása és szaporodása is biztosabb. A territóriumnak akkorának kell lennie, hogy biztosítsa gazdájának ellátását, de csak akkora lehet, hogy meg tudja védeni fajtársakkal szemben. A territorialitás biológiai értelme, a legerősebbek fennmaradása és továbbszaporodása. Agresszív magatartás Az agresszió olyan erőszakos magatartás, ami fajtársak ellen irányul. Eszköze az erőforrások (pl. táplálék, vadászterület, búvóhely) elosztásának az erőviszonyoknak és az egyedek rátermettségének megfelelően. Agresszióval jut érvényre a fajtársak közti hierarchia, a territórium megszerzése és védelme, a párválasztás. Az agresszív magatartás általában öröklött magatartási elemekből áll, sérülést ritkán okoz. Az agresszíven viselkedő állatok, jellegzetes mozdulatok kíséretében fegyvereiket mutogatják (pl. vicsorítanak, előtűnik szemfoguk; felborzolják szőrüket, nagyobbnak erősebbnek tűnnek). Ez a ritualizált harc arra szolgál, hogy felmérjék egymás testi erejét, és a gyengébbik behódoló magatartást tanúsítson. Önzetlen magatartás (altruizmus) Fajtársak közt gyakori jelenség, önzetlen segítségnyújtás. Az etológiában azt értjük önzetlenség alatt, amikor egy állat tevékenysége valamelyik fajtársának, rokonának életben maradási, szaporodási sikerét növeli, azon az áron, hogy saját maga hátrányba kerül. Önzetlen magatartás akkor van, ha a segítségnyújtó egyed hátrányát meghaladja a megsegített egyed előnye. Ez a magatartás is a fennmaradás esélyét javítja. Pl.: Az emberszabású majmoknál gyakori, hogy a testvérek segítenek anyjuknak a fiatalabb testvér ellátásában gondozásában. Az oroszlánfalkában a megsérült vagy elpusztult anya kölykét a falka ivarzó nőstényei gondozásukba veszik. Ezek a nőstények legtöbbször testvérek, így saját genetikai állományuk átörökítését is segítik azzal, hogy alturista módon viselkednek. -rokonszelekció: minél közelebbi a családtag annál nagyobb önzetlenség -csoportszelekció: csoporton belüli önzetlenség Az altruizmus biológiai értelemben nem tételez föl semmilyen tudatos jóindulatot az azt felmutató egyed részéről. Az altruizmus az evolúció során kialakulhatott rokonszelekció útján, ha az altruisztikus cselekedet haszonélvezője átlagosan közelebbi rokona az altruistának, mint a populáció egészének. A nem-rokonok közötti altruizmust kölcsönösség is fenntarthatja.

6 (emelt) Az államalkotó rovaroknál a dolgozók terméketlen nőstények, de mégis ők végzik a szaporodó egyedek gondozását, ellátását, felnevelését. Önzetlen magatartásuk látszólag nem magyarázható azzal, hogy, saját genetika állományuk továbbörökítését segítik a következő nemzedékre. (pedig így van) A hártyásszárnyúaknál (méhek, hangyák) valamennyi dolgozó diploid kromoszómaszerelvényű, az ugyancsak diploid királynő leszármazottja. A hímek haploidok, csak azonos genotípusú ivarsejtet képeznek. A királynő nagyszámú petét rak, amelyek mindegyikét ugyanannak a hímnek a spermiumai termékenyítenek meg. A anyai ágon a dolgozók és a bolyban fejlődő nőstény utódok genetikai állománya 25%-ban azonos. Apai ágon öröklik genetikai állományuk 50%-át, így a szaporodó képes nőstény utódok és a dolgozók genetikai állománya 75%-ban megegyezik. Tehát a dolgozók genetikai állományuk fennmaradását tekintve jobban járnak, ha saját testvéreiket gondozzák, és nem esetleges lány utódjukat, mert velük csak 50%-os hasonlóságot mutatna genetikai állományuk. A rokonszelekciónak ez az esete csak akkor eredményes, ha a bolyba nem jut be idegen géneket behurcoló egyed. Meg is valósul, mert zárt közösséget alkotnak, és szagminta alapján azonosítják egymást. A szagminta VI a genetikai állományban kódolt a boly egyedeire jellemző sajátság. Szaporodási viselkedés Ivarérett állatok legalapvetőbb megnyilvánulása. A társas viselkedés fontos része. Többnyire öröklött mozgáskombinációk egymásra épüléséből alakul ki. Az állatok szaporodása általában időszakos. A szaporodás ciklusosságát befolyásolja az előző utónemzedék felnövekedése és az évszakos ritmus. A szaporodás időszaka olyan, hogy a kikelő/megszülető egyedeket ne veszélyeztessék a környezeti feltételek. Szaporodási ciklus: a környezeti tényezők változása hat az ivarérett állatok idegrendszerére, hormonális szabályozására, amelyek kialakítják a szaporodásra irányuló késztetést. Ez a szaporodási magatartás motivációja. Párosodási rendszer, minden állatfajra jellemző. Monogámia: a pár tagjai az adott év párzási időszakában (pl. verebek), vagy teljes életükön át (pl hattyúk, sasok) együtt maradnak. Poligámia -többnejűség: egy hímből és több nőstényből álló párosodási csoport (pl. szarvas, vaddisznó) -többférjűség: egy nőstény kapcsolata néhány hímmel(pl. strucc, nandu) Sok állatfajban nem alakul ki kötődés a szexuális partnerek között (pl. gnú, medvék) A párzást, minden magasabb rendű állatfajnál, valamilyen udvarlási szertartás, násztánc előzi meg. A hímek udvarlás során gyakran megküzdenek egymással, bemutatják előnyös tulajdonságaikat. Így a nőstény kiválaszthatja az utódok számára legmegfelelőbb tulajdonságokkal rendelkező apát. A násztánc során a hím és a nőstény felváltva végez meghatározott öröklött mozgássorokat, amelyekhez a kulcsingert mindig az előző mozgás szolgáltatja. A násztánc öröklött magatartási fajra jellemző, ez biztosítja, hogy csak fajtársak között történhessen szaporodás. Az állatok jelentős része a peterakást követően magára hagyja utódait (pl. gerinctelen állatok, kétéltűek nagy része, gerincesek közül a halak). A faj fennmaradását az biztosítja, hogy nagyszámú utód alakul ki. De többségük még ivarérettség előtt elpusztul, mert védekezésre képtelenek, táplálékszerzésük bizonytalan. Ivadékgondozás: A magasabb rendű gerincesek körében jellemző. Az ivadékgondozó állatoknak általában kevés utóduk van. Legegyszerűbb ivadékgondozási mód, amikor a lerakott peték mellé táplálékot is helyez a szülő.

7 Az emlősökre és a madarakra jellemző hogy táplálékot hord és gondozza is az utódokat. Az állandó otthon nélküli (pl. szarvas, vaddisznó) emlősállatok még vezetgetik is a fiatalokat. Egyes állatok testükön magukkal hordozzák utódaikat (pl. erszényesek, denevérek, majmok). A felnőtt állatok tanítják utódaikat (pl. a ragadozó emlősök játékkal tanítják a zsákmányszerzést). Az állatok kommunikációja A kommunikáció az egyedek egymás felé irányuló jelzéseit jelenti. Jelentősége van a fajtársak, az eltérő nemű egyedek felismerésében, egymásra találásában, tájékoztatásában. A kommunikáció során leadott jel általában kulcsingerként hat a fajtársra, és az üzenetet fogadó egyed meghatározott magatartással reagál rá. Az üzenet megvalósulhat szagok, hangok vagy látvány útján. Meghatározza a kommunikációs jelzés típusát az állatok életmódja, testmérete és a jelzés információ tartalma. VII Kémiai kommunikáció Ferromonokat bocsátanak ki az állatok, ez a fajtársak számára érzékelhető anyag. - tartós - nagy távolságra eljuthat - lassan terjed Használják: - territórium határának jelölésére - ivadékgondozásban kulcsinger lehet (az állta szag alapján azonosítja kölykét) - riasztó ferromonok: figyelmeztethetik a fajtársakat a veszélyre (pl. hangyák) - kisebb koncentrációban védekező magatartást vált ki - nagyobb koncentrációban menekülést idéz elő (a mennyiség is jelzésként szolgál) Ivari ferromonok főleg kistestű állatokra, (pl. rovarok) jellemző Pl.: A lepkék hímjei a nőstény által kibocsátott ferromonok alapján találják meg a párzó társat. (taxis) Az államalkotó rovarok feromonok segítségével azonosítják a bolyhoz tartozó egyedeket. Vizuális kommunikáció Látható jelzéseken alapul. Ilyen lehet a fajtárs színe, mintázata, mozgása; látható jelzés például a nászruha, násztánc. póznyelv: a fajtársak tájékoztatására szolgáló mozgás. Pl.: vicsorgás, szőrborzolás, faroktartás, stb. pl.: a házi méh, ha nagyobb táplálék lelőhelyet talál, a kaptárba visszatérve jellegzetes mozdulatokkal adja át társainak az információt. riasztó jelzések: azoknál a fajoknál fordul elő gyakrabban amelyek méreganyagot termelnek. Figyelmeztető jelzés a támadó számára. -> a méreganyag fájdalmas emlékét társítják a riasztó jelzéssel. Pl.: a sárga fekete csíkos darazsakat a, méheket a rovarevő madarak elkerülik. Akusztikus kommunikáció

8 Hangjelzésekkel történő információ átadás. Egyes rovarok, gerincesek körében fordul elő. A hang gyorsan terjed miden irányban, de eredetét, forrását nehéz megállapítani. Szolgál: (emelt) - szexuális jelzések továbbítására (pl. tücsök ciripelés) - riasztásra (pl. madarak) Azért alkalmas riasztásra a hang mert, forrását az üldöző nehezen azonosítja - territórium jelzésére (pl. oroszlán ordítás; énekes madarak állandó füttye költési periódusban) Az állatok kommunikációja és az emberi beszéd elvi sajátosságokban különbözik egymástól. Az állatok csak VIII meghatározott információkat továbbíthatnak, a beszéd viszont korlátlan jelentésű információk átadását biztosítja. -> az állatok kommunikációs rendszere zárt az emberek kommunikációs rendszere nyitott Az állatok leadott kommunikációs jel erőségével is információt közölnek.(pl: a kutyák morgása-vicsorgása, annál erőteljesebb, minél erősebb az agresszív késztetés) Analóg: az állatok kommunikációja általában, vagyis a leadott jel intenzitása is jelentést hordoz. Az emberi kommunikációra ez kevéssé jellemző: többnyire nem a hangerő jelző az átadni kívánt információt, hanem a szavak értelme. Az írott nyelvben az analóg kommunikáció nem jelenik meg.-> az emberi kommunikáció digitális jellegű. Az emberi magatartás alapjai Az emberi tudat Az ember magatartására is jellemzőek azok az általános elvek, amelyek az állatok viselkedésére. Az emberi magatartás kialakulása hosszú evolúciós folyamat eredménye. Az állatok és emberek alapvető eltéréseként a tudatot határozták meg. Tudata van minden olyan élőlénynek, amely idegrendszerében képes környezetéről modelleket alkotni, és úgy működtetni a modelleket, hogy azok előrejelzései alapján cselekedjen saját fennmaradásának érdekében. ->magasabb rendű állatokra jellemző Az ember agyának modellezési képessége fejlettebb az állatokénál: a környezeti modelleket nem csak közvetlen tapasztalatok útján képes előállítani, hanem át tudja venni azokat a nyelv segítségével. A nyelv a beszéd az írás segítségével a környezeti modellek generációról generációra adódnak át és fejlődnek. Ezzel az evolúciónak egy új szintje valósul meg a kulturális evolúció. Öröklött magatartási elemek Lényeges szerepet játszanak az öröklött elemek, de jóval nagyobb a tanult viselkedésformák aránya. Az idegrendszer működésében a szomatikus reflexek a magatartásban is megnyilvánuló feltétlen reflexnek tekinthetők. Pl.: A bőreredetű védekező reflexek, az izomeredetű testtartási reflexek, a szemhéjrázó reflex stb. A szopó reflex: ha az éhes gyerek arcát megérintik az érintés irányába fordítja fejét, és az őt megérintő emlőt kezdi szopni. A különböző érzelmeket kísérő arckifejezések is öröklöttek, tehát a mimikai izmok mozgásmintázatai. A mosoly kultúrától függetlenül minden csecsemőre jellemző a süketen és vakon születettekre is. Az érzelmekre utaló arckifejezések a környező emberekre irányuló fontos kommunikációs jelzések. Lehetnek: - figyelmeztető hatásúak: pl. az undor a düh kifejeződése másokat eltávolodásra késztet

9 - tájékoztató, tevékenységet összehangoló szerepűek: pl. az öröm a félelem arckifejezése a társas kapcsolatokban a mások magatartását szabályozza, így az együttélést eredményesebbé teszi - agresszió megnyilvánulásának formái: pl. fenyegető testtartás, megfeszített váll kidomborodó mellkas, határozott léptek dühös arckifejezés - agresszió kivédésére irányul mozgásmintázatok: pl. szemkontaktus kerülése, elfordulás Örökletes tényező az ember kiemelkedően erős szociális vonzódása fajtársaihoz. Ez a szociális vonzódás az alapja a csoportképződésnek. Motiváció- érzelmek IX Az öröklött és tanult magatartásformák jelentős részét a motivációk, belső késztetések irányítják. A motivációkra hatást gyakorol a hormonális állapot, biológiai szükséglet és az érzelmi élet is. Érzelmeknek, indulatoknak nevezzük azokat a folyamatokat amelyeket a külvilágingerei, illetve a gondolatok az idegrendszerben indítanak el. Érzelem: tartós, nem túl nagy intenzitású gondolati állapot. (pl. szeretet, ellenszenv) Indulat: hirtelen megnövekedett, rövid hatású, de a gondolatokat teljesen kitöltő állapot (pl. félelem, düh) Az indulatok ébredését a szimpatikus idegrendszer aktiválódása kíséri. Biológiai jelentősége: elősegíti az indulatot kiváltó jelenséggel szembeni védekezést, menekülést. Az indulatokhoz kapcsolódó mozgásos magatartás a szomatikus idegrendszer kontrollja alatt áll, tehát tudatosan befolyásolható. A szocializáció során megtanuljuk indulatainkat kezelni, tudatosan szabályozni, fékezni. Tanult magatartás A tanulás alapvető szerepet játszik az emberi magatartás szabályozásában. A tanuláslénye, hogy új ismeretek, tapasztalatok hatására tartósan megváltozik az egyed viselkedése. Egyszerűbb tanulási folyamat: megszokás, operáns tanulás Pl.: A kellemetlen szag rossz közérzetet okoz, ezért a büdösnek talált helyet legközelebb elkerüli az ember.->negatív megerősítés: amikor az egyén azt tanulja meg, hogy mely inger következményét kell elkerülnie. Ha valaki sokszor kényszerül fájdalmas orvosi beavatkozásra, akkor már az épület látványától is félni kezdhet, ami vészreakciót idéz elő, tünetei: gyorsul a szívverés, a légzés, nő a vérnyomás. Operáns tanuláson alapul a rászokás és leszokás folyamata is. A pszichoaktív szerek (dohány, alkohol, kábító és serkentő hatású drogok, hallucinogének) fogyasztása azért is válhat szokássá, mert pozitív megerősítő hatásúak: kedvező hatást gyakorolhatnak a közérzetre, kellemes érzelmi állapotot idézhetnek elő. Az ezekről való leszokás egyik lehetősége, olyan hatóanyag szedése, amelynek önálló hatása nincs, de droggal együtt alkalmazva rossz közérzetet okoz. A család és a közeli társadalmi környezet megerősítő hatásai a leggyakoribbak. A dicséret s az elmarasztalás a viselkedés szabályozás fontos eszköze. A dicséretet pozitív megerősítésnek, az elmarasztalást negatív megerősítésnek használják. Ezek az események feltételes reflex kiépülését is eredményezhetik. Pl. az elismerést adó ember ingerként társulhat a dicséret kellemes érzéséhez, a megdicsért személy keresi a társaságát. A durván büntető ember képe, az elutasításos kínos élményhez társul. Így az is lehet h a vétkes, nem a megbüntetett magatartást szünteti be, hanem kerüli az elmarasztalót. Az emberi tanulásban alapvető szerepe van az utazásnak és a komplex tanulásnak. Az ember ismereteinek nagy részét nyelv útján szerzi. A tanulás életkori jellemzői A tanulás lehetőségei függenek az életkortól. Az újszülött idegrendszere fejletlen, agyvelejének mérete jóval kisebb, mint a felnőtteké, mert az axonok velőshüvelye és az idegpályák nagy része még nem alakult ki. Elsőként bevésődés jellegű folyamatok történnek: elsőként a családtagok felismerését tanulja meg a csecsemő

10 Később a mozgások tanulása kerül előtérbe, utánzással és önálló próbálkozással. A gyerek megtanulja kontrollálni izmai működését, és amikor már markolni tud, kezével deríti fel környezetét->megfordul->föl ül->föl áll-> egy éves kor körül megtanul járni. Mozgáskoordinációja mozgásos játékok gyakorlása közben fejlődik. Közben hangadása is tökéletesedik, második életév végére már néhányszavas mondatokat is tud mondani, ezzel lehetővé válik a szociális kapcsolatrendszer növekedése. Hároméves korkörül tisztán beszél. A szociális tanulás eszköze a nyelv A beszéd fejlettségétől függ az ember értelmi és pszichés fejlődése. Az ember ismereteinek nagy részé, a beszélt, vagy írott nyelv használatával, más emberek közvetítésével szerzi. A kimondott és leírt beszéd lehetővé teszi az egyre növekvő mennyiségű ismeretanyag továbbadását, az egymást követő nemzedékeknek.->halmozódhat a tudás nem kell minden generációnak újra saját megfigyelések alapján felfedeznie a világot. X A beszéd lehetővé teszi az elvont gondolkodás képességét. Ez az agy különleges modellalkotásán alapul. Az elvonatkoztatás (absztrakció) lényege, a konkrét tárgya, jelenségek közös jellemzőinek kiemelése és külön fogalommá általánosítása. Az absztrakció legnyilvánvalóbb példája a matematikai gondolkodás. A tárgyak és események léteznek a számok fogalmának kialakítása már az emberi elme működésének eredménye. A tanulás kontrollfolyamatai Az információk feldolgozását, a tanulást számos tényező befolyásolja, ezeket kontrollfolyamatoknak nevezzük. -felismerés: könnyebb megjegyezni olyan információkat ami felismerhető -figyelem: azt jelenti, hogy az ember az őt érő ingerek sokasága közül csak néhányra összpontosít. befolyásolja: az ingerek erőssége; újszerűsége; váratlansága; az információ fontossága A beérkező ingerek közül az rögzül könnyebben, amely a figyelmet leginkább felkelti. Pl. Egy monoton előadáson, amelynek témáját a hallgató nem tartja fontosnak, a légy zümmögése (mint újszerű inger) emlékezetesebb lehet, mint az előadás. A rövid és hosszúidejű memória folyamatok közül a legismertebb az ismétlés. Logikus tanulás: ha sikerül az új és a korábban rögzült információk értelmes kapcsolatot kialakítani. Könnyebben megmaradnak a memóriában olyan emlékek, amelyek más ingerekhez, pl. látványhoz, illathoz, hanghoz kapcsolódnak. Az eltérő típusú tudáselemeket két különböző típusú hosszú távú memória tárolja: máshol rögzülnek a tények (pl. adatok, verbális információk) és máshol a készségek (pl. kerékpározás). A tényszerű emléknyomok egy része idővel eltűnik, ez a felejtés. Lehetővé teszi új információk rögzülését. A készség típusú tudás elemek kevésbé hajlamosak a felejtődésre.

11 Tartalomjegyzék Etológia I Alapfogalmak: I Magatartásformák I Öröklött magatartás formák II Tanulás II XI Tanult magatartásformák III Megszokás (habituáció) III Bevésődés (imprinting) III Társításos tanulás III Az operáns tanulás ( próba szerencse tanulás) III Belátásos (komplex) tanulás IV Az állatok társas viselkedése IV Csoportszerveződés IV Az állatcsoportok felosztása történhet belső szerkezet szerint is. IV A csoport funkciója szerinti osztályozás. IV Rangsor (hierarchia) V Territoriális magatartás V Agresszív magatartás V Önzetlen magatartás (altruizmus) V Szaporodási viselkedés VI Poligámia VI Az állatok kommunikációja VII Kémiai kommunikáció VII Vizuális kommunikáció VII Akusztikus kommunikáció VII Az emberi magatartás alapjai VIII Az emberi tudat VIII Öröklött magatartási elemek VIII Motiváció- érzelmek IX Tanult magatartás IX A tanulás életkori jellemzői IX A szociális tanulás eszköze a nyelv X A tanulás kontrollfolyamatai X Tartalomjegyzék XI

Fajfenntartó viselkedés

Fajfenntartó viselkedés Fajfenntartó viselkedés Az állatok viselkedésének egyik alapvető megnyilvánulása a szaporodással kapcsolatos viselkedés. Ez az ivarérettséget elért egyedekre jellemző és a legtöbb fajnál meghatározott

Részletesebben

Az állatok természetes élőhelyükön magányosan vagy csoportokban élnek. A csoportok rendkívül sokfélék lehetnek. Családot alkotnak a szülők és

Az állatok természetes élőhelyükön magányosan vagy csoportokban élnek. A csoportok rendkívül sokfélék lehetnek. Családot alkotnak a szülők és TÁRSAS VISELKEDÉS Az állatok természetes élőhelyükön magányosan vagy csoportokban élnek. A csoportok rendkívül sokfélék lehetnek. Családot alkotnak a szülők és utódaik, kolóniát a nagy telepekben élő családok,

Részletesebben

III. Az állati kommunikáció

III. Az állati kommunikáció III. Az állati kommunikáció I. Kommunikáció a fajtestvérekkel I. Kommunikáció a fajtestvérekkel 1. Bevezetés I. Kommunikáció a fajtestvérekkel 1. Bevezetés beszélgető állatok? I. Kommunikáció a fajtestvérekkel

Részletesebben

Nobel díj Karl von Frisch, Konrad Lorenz és Nikolas Tinbergen

Nobel díj Karl von Frisch, Konrad Lorenz és Nikolas Tinbergen ETOLÓGIA EGIA Az etológia az élőlények (elsősorban az állatok) viselkedésével foglalkozó tudomány tudomány. 1973 - Nobel díj Karl von Frisch, Konrad Lorenz és Nikolas Tinbergen Az állati (és emberi) viselkedés

Részletesebben

Altruizmus. Altruizmus: a viselkedés az adott egyed fitneszét csökkenti, de másik egyed(ek)ét növeli. Lehet-e önző egyedek között?

Altruizmus. Altruizmus: a viselkedés az adott egyed fitneszét csökkenti, de másik egyed(ek)ét növeli. Lehet-e önző egyedek között? Altruizmus Altruizmus: a viselkedés az adott egyed fitneszét csökkenti, de másik egyed(ek)ét növeli. Lehet-e önző egyedek között? Altruizmus rokonok között A legtöbb másolat az adott génről vagy az egyed

Részletesebben

Altruizmus. Altruizmus: a viselkedés az adott egyed fitneszét csökkenti, de másik egyed(ek)ét növeli. Lehet-e önző egyedek között?

Altruizmus. Altruizmus: a viselkedés az adott egyed fitneszét csökkenti, de másik egyed(ek)ét növeli. Lehet-e önző egyedek között? Altruizmus Altruizmus: a viselkedés az adott egyed fitneszét csökkenti, de másik egyed(ek)ét növeli. Lehet-e önző egyedek között? Altruizmus rokonok között A legtöbb másolat az adott génről vagy az egyed

Részletesebben

A kutya kiképzése. Az alkalmazott etológia kérdései. I. rész

A kutya kiképzése. Az alkalmazott etológia kérdései. I. rész A kutya kiképzése Az alkalmazott etológia kérdései I. rész Tény: Az ember kb. i. e. 12000 évvel ezelőtt háziasította a kutyákat, az állatok közül vélhetőleg elsőként. - Mi hát az etológia? A tudomány szempontjából

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓ AZ ÁLLATVILÁGBAN

KOMMUNIKÁCIÓ AZ ÁLLATVILÁGBAN KOMMUNIKÁCIÓ AZ ÁLLATVILÁGBAN Az állatok közti kommunikáció történhet fajon belül, sőt fajok között is. A fizikai közeg sokkal változatosabb, mint az embernél. Az állatvilágban a legtöbb kommunikáció látás,

Részletesebben

K.E.: Az állatok viselkedése

K.E.: Az állatok viselkedése K.E.: Az állatok viselkedése 1 Tartalomjegyzék Az állatok kommunikációja Kémiai kommunikáció Vizuális kommunikáció Akusztikus kommunikáció Érintési kommunikáció Az állatok létfenntartási viselkedése Az

Részletesebben

V. Tanuláselméleti perspektíva. Behaviorizmus

V. Tanuláselméleti perspektíva. Behaviorizmus V. Tanuláselméleti perspektíva Behaviorizmus Tanuláselméleti perspektíva Kiindulópont: az élettapasztalat nyomán változunk, törvényszerű, és előre jelezhető módon Személyiség: korábbi tapasztalatok nyomán

Részletesebben

Humánetológia Humán viselkedési komplex és kötődés. Miklósi Ádám, Etológia Tanszék

Humánetológia Humán viselkedési komplex és kötődés. Miklósi Ádám, Etológia Tanszék Humánetológia Humán viselkedési komplex és kötődés Miklósi Ádám, Etológia Tanszék Humán viselkedési komplex (Csányi 1999) Nem szekvenciális, hanem párhuzamos folyamatok az evolúcióban, egymástól részben

Részletesebben

Az etológia módszere és fogalmai. A Humánetológia

Az etológia módszere és fogalmai. A Humánetológia Humánetológia Darwin evolúcióelmélete A fajok eredete (1859) az egyedek különböznek, és ezek a különbségek öröklődnek az egyedek versengenek A természetes kiválasztódás az a folyamat melynek során bizonyos

Részletesebben

1. Az alábbi négy megfigyelés a viselkedés vizsgálatoknak milyen aspektusára vonatkozik?

1. Az alábbi négy megfigyelés a viselkedés vizsgálatoknak milyen aspektusára vonatkozik? ETOLÓGIA 1. Az alábbi négy megfigyelés a viselkedés vizsgálatoknak milyen aspektusára vonatkozik? a) A hím madarak éneke nőstényeket vonz a hím territóriumára, és csökkenti az idegen hímek átrepülésének

Részletesebben

Ember állat interakciók. Társállatok etológiája

Ember állat interakciók. Társállatok etológiája Ember állat interakciók Társállatok etológiája 1. Az alkalmazott etológia helye és szerepe az etológiai kutatásokban Gazdasági és állatvédelmi szempontok Mi tekinthető társállatnak? Kulturális és ökológiai

Részletesebben

A LEGFONTOSABB FOGALMAK ÉS MEGHATÁROZÁSAIK

A LEGFONTOSABB FOGALMAK ÉS MEGHATÁROZÁSAIK kutyakonyv_korr.qxd 2006.11.01. 18:35 Page 191 A LEGFONTOSABB FOGALMAK ÉS MEGHATÁROZÁSAIK Adaptáció (adaptation) A szó szerinti jelentése: hozzáidomulás. Biológiai értelemben akkor nevezünk adaptívnak

Részletesebben

11. évfolyam esti, levelező

11. évfolyam esti, levelező 11. évfolyam esti, levelező I. AZ EMBER ÉLETMŰKÖDÉSEI II. ÖNSZABÁLYOZÁS, ÖNREPRODUKCIÓ 1. A szabályozás információelméleti vonatkozásai és a sejtszintű folyamatok (szabályozás és vezérlés, az idegsejt

Részletesebben

Etológia. Irányzatok a biológiában. Pongrácz Péter, PhD Etológia Tanszék

Etológia. Irányzatok a biológiában. Pongrácz Péter, PhD Etológia Tanszék Etológia Irányzatok a biológiában Pongrácz Péter, PhD Etológia Tanszék Etológia helye a biológia vizsgálódás szintjei szerint Szerveződési szintek Populációk Egyedek Neurális szabályozás Sejtek DNS Tudományág

Részletesebben

Az evolúció folyamatos változások olyan sorozata, melynek során bizonyos populációk öröklődő jellegei nemzedékről nemzedékre változnak.

Az evolúció folyamatos változások olyan sorozata, melynek során bizonyos populációk öröklődő jellegei nemzedékről nemzedékre változnak. Evolúció Az evolúció folyamatos változások olyan sorozata, melynek során bizonyos populációk öröklődő jellegei nemzedékről nemzedékre változnak. Latin eredetű szó, jelentése: kibontakozás Időben egymást

Részletesebben

TARTALOM A KUTYA VISELKEDÉSKUTATÁSÁNAK TÖRTÉNETE ÉS ELMÉLETI ALAPVETÉSEI

TARTALOM A KUTYA VISELKEDÉSKUTATÁSÁNAK TÖRTÉNETE ÉS ELMÉLETI ALAPVETÉSEI TARTALOM Prológus: Comparare necesse est (Az eredeti angol kiadáshoz) 13 Elõszó a magyar kiadáshoz 17 1. fejezet A KUTYA VISELKEDÉSKUTATÁSÁNAK TÖRTÉNETE ÉS ELMÉLETI ALAPVETÉSEI 1.1 Bevezetés 19 1.2 A behaviorizmustól

Részletesebben

Az állatok szociális szerveződése, csoport vagy magány?

Az állatok szociális szerveződése, csoport vagy magány? Az állatok szociális szerveződése, csoport vagy magány? Csoport sok egyed együtt, fontosak az egyedek közötti kapcsolatok a csoport szervezettségében fokozatok vannak Az önző egyedeket csoportba kényszerítő

Részletesebben

állatok azon viselkedési vagy morfológiai tulajdonságai amelyek megváltoztatják a fogadó egyedek viselkedését

állatok azon viselkedési vagy morfológiai tulajdonságai amelyek megváltoztatják a fogadó egyedek viselkedését Kommunikáció A kommunikáció az állat olyan viselkedési aktusa, ami megváltoztatja egy másik állat magatartásának valószínűségi mintázatát olyan módon, hogy az a kommunikáló állat számára, nagyobb számú

Részletesebben

Az állatok szociális szerveződése, csoport vagy magány?

Az állatok szociális szerveződése, csoport vagy magány? Az állatok szociális szerveződése, csoport vagy magány? Csoport sok egyed együtt, fontosak az egyedek közötti kapcsolatok a csoport szervezettségében fokozatok vannak Az önző egyedeket csoportba kényszerítő

Részletesebben

BIOLÓGIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

BIOLÓGIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Biológia középszint 0613 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 18. BIOLÓGIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Útmutató a középszintű dolgozatok értékeléséhez

Részletesebben

Populáció A populációk szerkezete

Populáció A populációk szerkezete Populáció A populációk szerkezete Az azonos fajhoz tartozó élőlények egyedei, amelyek adott helyen és időben együtt élnek és egymás között szaporodnak, a faj folytonosságát fenntartó szaporodásközösséget,

Részletesebben

Szociális viszonyok és kooperáció

Szociális viszonyok és kooperáció Szociális viszonyok és kooperáció Különböző csoportszerkezetek Szaporodó pár a kölykeikkel Pl. vörös róka: hasonló etogram kutyához, farkashoz, de a hierarchiával kapcsolatos viselkedések hiányoznak (Tembrock,

Részletesebben

TARTALOM. 1. Bevezetés 2. A viselkedés genetikája 3. A viselkedés evolúciója

TARTALOM. 1. Bevezetés 2. A viselkedés genetikája 3. A viselkedés evolúciója GÉNEK ÉS VISELKEDÉS TARTALOM 1. Bevezetés 2. A viselkedés genetikája 3. A viselkedés evolúciója 1. BEVEZETÉS Ok és Okozat 1 Agy Viselkedés DNS Környezet Test: mereven huzalozott szabályok; agy: plasztikus

Részletesebben

GRASSROOTS A GYERMEKEK KOROSZTÁLYOS JELLEMZŐI. 5-7 éves korban

GRASSROOTS A GYERMEKEK KOROSZTÁLYOS JELLEMZŐI. 5-7 éves korban GRASSROOTS A GYERMEKEK KOROSZTÁLYOS JELLEMZŐI 5-7 éves korban ÁLTALÁNOS ÉSZREVÉTELEK: A gyermekek fejlődésük során különböző szinteken mennek át. Különböző szükségletek, attitűdök és növekedési periódusok.

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

Biológiai perspektíva 2: Biológiai folyamatok és személyiség

Biológiai perspektíva 2: Biológiai folyamatok és személyiség Biológiai perspektíva 2: Biológiai folyamatok és személyiség Alapkérdés: milyen mechanizmusok révén gyakorolnak hatást a genetikai tényezők a személyiségre? Kiindulópont: A személyiséget biológiai működések

Részletesebben

Magasabb idegrendszeri folyamatok

Magasabb idegrendszeri folyamatok Magasabb idegrendszeri folyamatok Viselkedés A szenzoros bemenetekre adott (motoros) válasz. Az ember és állat viselkedését genetikusan kódolt, az egész szervezet szintjén érvényesülő idegi és kémiai faktorok

Részletesebben

VESZÉLYES EBEK A RENDELŐBEN. Tényleg veszélyesebbek-e az ebek a rendelőben?!

VESZÉLYES EBEK A RENDELŐBEN. Tényleg veszélyesebbek-e az ebek a rendelőben?! VESZÉLYES EBEK A RENDELŐBEN Tényleg veszélyesebbek-e az ebek a rendelőben?! VESZÉLYES EBEK Néhány gondolat a statisztikák kapcsán KUTYAHARAPÁSI STATISZTIKÁK - MAGYARORSZÁG Kevés pontos adat, W54 BNO kód

Részletesebben

Csecsemő- és gyermeknevelőgondozó. 55 761 01 0000 00 00 Csecsemő- és gyermeknevelőgondozó

Csecsemő- és gyermeknevelőgondozó. 55 761 01 0000 00 00 Csecsemő- és gyermeknevelőgondozó A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Tanmenet a Mándics-Molnár: Biológia 9. Emelt szintű tankönyvhöz

Tanmenet a Mándics-Molnár: Biológia 9. Emelt szintű tankönyvhöz Tanmenet a Mándics-Molnár: Biológia 9. Emelt szintű tankönyvhöz Óraszám Cím 1. Áttekintés Megjegyzés 2. Az élet természete rendezettség, szerveződés szintek 3. Az élet természete anyagcsere, szaporodás,

Részletesebben

VISELKEDÉSÖKOLÓGIA Párosodási rendszerek & utódgondozás. Kis János. Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar, Biológiai Intézet 2013

VISELKEDÉSÖKOLÓGIA Párosodási rendszerek & utódgondozás. Kis János. Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar, Biológiai Intézet 2013 VISELKEDÉSÖKOLÓGIA Párosodási rendszerek & utódgondozás Kis János Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar, Biológiai Intézet 2013 1 Párosodási rendszerek és utódgondozás érdeke: párosodás után elhagyni

Részletesebben

Kommunikáció. Szemethy László PhD

Kommunikáció. Szemethy László PhD Kommunikáció Szemethy László PhD A kommunikáció az állat olyan viselkedési aktusa, ami megváltoztatja egy másik állat magatartásának valószínűségi mintázatát olyan módon, hogy az a kommunikáló állat számára,

Részletesebben

(ÁT)VÁLTOZÁS. Budainé Kántor Éva Reimerné Csábi Zsuzsa Lückl Varga Szidónia

(ÁT)VÁLTOZÁS. Budainé Kántor Éva Reimerné Csábi Zsuzsa Lückl Varga Szidónia (ÁT)VÁLTOZÁS Budainé Kántor Éva Reimerné Csábi Zsuzsa Lückl Varga Szidónia Feladat kiosztása Lapozd át a Szitakötő tavaszi számát, és keresd ki azokat a cikkeket amelyek változással, illetve átváltozással

Részletesebben

Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek. Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése

Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek. Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése A diszpozíciókat úgy is elképzelhetjük,

Részletesebben

Együttműködés evolúciója

Együttműködés evolúciója Együttműködés evolúciója Modell Eléggé hasonló, hogy tanulmányozásával valamit megértsünk a modellezett rendszer viselkedéséből. Alapkérdés Darwini dilemma Miért vállal egy egyed költséges (c 0) cselekedetet,

Részletesebben

BIOLÓGIA. 10. évfolyam /normál képzés/ 11. évfolyam /kéttannyelvű és nyelvi előkészítő évfolyamú képzés/ Óraszám: 111 óra. Célok és feladatok

BIOLÓGIA. 10. évfolyam /normál képzés/ 11. évfolyam /kéttannyelvű és nyelvi előkészítő évfolyamú képzés/ Óraszám: 111 óra. Célok és feladatok BIOLÓGIA 10. évfolyam /normál képzés/ 11. évfolyam /kéttannyelvű és nyelvi előkészítő évfolyamú képzés/ Óraszám: 111 óra Célok és feladatok Szakközépiskolánkban a biológiatanítás célja az elméleti ismeretátadás,

Részletesebben

Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció

Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció. BEMUTATÁS Képességeinek legnagyobb részét az ember sohasem realizálja, s ezek mindaddig ki sem bontakozhatnak, amíg jobban meg nem értjük természetüket.

Részletesebben

Készítette: Bányász Réka 2009. XII. 07.

Készítette: Bányász Réka 2009. XII. 07. Az agresszió fogalma, formái és fejlődése Készítette: Bányász Réka 2009. XII. 07. Az agresszió fogalma Másokat sértő viselkedés + ártó szándék Verbális és/vagy cselekvéses Elkülönítendő az impulzivitástól

Részletesebben

Motiváció Mi készteti az embereket a cselekvésre? Hogyan / mivel fokozható ez a késztetés?

Motiváció Mi készteti az embereket a cselekvésre? Hogyan / mivel fokozható ez a késztetés? És mit ír az újság? Motiváció Mi készteti az embereket a cselekvésre? Hogyan / mivel fokozható ez a késztetés? MOTIVÁCIÓ IRÁNY INTENZITÁS IDŐTARTAM A motiváció alapjai Cselekvéseink alapvető indítékai

Részletesebben

4. Állati (jó) közösségi oldalak A társas viselkedés és a kommunikáció

4. Állati (jó) közösségi oldalak A társas viselkedés és a kommunikáció 4. Állati (jó) közösségi oldalak A társas viselkedés és a kommunikáció Furcsa kett sséget figyeltem meg egy csimpánzokról szóló filmben. Egyrészt olyan jópofák, amikor a kicsinyeiket babusgatják, és egymást

Részletesebben

Evolúció. Dr. Szemethy László egyetemi docens Szent István Egyetem VadVilág Megőrzési Intézet

Evolúció. Dr. Szemethy László egyetemi docens Szent István Egyetem VadVilág Megőrzési Intézet Evolúció Dr. Szemethy László egyetemi docens Szent István Egyetem VadVilág Megőrzési Intézet Mi az evolúció? Egy folyamat: az élőlények tulajdonságainak változása a környezethez való alkalmazkodásra Egy

Részletesebben

Együttműködés evolúciója

Együttműködés evolúciója Együttműködés evolúciója Darwini dilemma Miért vállal egy egyed költséges (c 0) cselekedetet, hogy egy másik egyed előnyt (b>0) élvezzen? Kooperáció Mutualizmus Csalás/kihasználás Segítség nyújtás

Részletesebben

Stressz, szorongás, megküzdés a 12-15 éves korosztálynál. Dr. Járai Róbert Zánka 2006.

Stressz, szorongás, megküzdés a 12-15 éves korosztálynál. Dr. Járai Róbert Zánka 2006. Stressz, szorongás, megküzdés a 12-15 éves korosztálynál Dr. Járai Róbert Zánka 2006. lőadás vázlata Stressz fogalma Szorongás és félelem Megküzdés Önbizalom és képesség 2 tressz A szervezet egészséges

Részletesebben

Éti csiga. Fekete csupaszcsiga

Éti csiga. Fekete csupaszcsiga Kedves Olvasó! Újságunk segítségével nem csak a Vadak Ura kártyajáték kedvelőinek szeretnénk további segítséget, tanácsokat adni, hanem szeretnénk információkat adni ahhoz a természettudományi versenyhez,

Részletesebben

Figyelemzavar-hiperaktivitás pszichoterápiája. Kognitív-viselkedésterápia1

Figyelemzavar-hiperaktivitás pszichoterápiája. Kognitív-viselkedésterápia1 Figyelemzavar-hiperaktivitás pszichoterápiája DrBaji Ildikó Vadaskert Kórház Kognitív-viselkedésterápia1 Kogníciók(gondolatok, beállítottság) módosítása Viselkedés módosítás Csoport terápiás forma 1 Kognitív-viselkedés

Részletesebben

A KOMMUNIKÁCIÓ ALAPJAI. - kommunikációs készségek oktatása gyógyszerészeknek. Dr. Heim Szilvia PTE ÁOK Családorvostani Intézet

A KOMMUNIKÁCIÓ ALAPJAI. - kommunikációs készségek oktatása gyógyszerészeknek. Dr. Heim Szilvia PTE ÁOK Családorvostani Intézet A KOMMUNIKÁCIÓ ALAPJAI - kommunikációs készségek oktatása gyógyszerészeknek Dr. Heim Szilvia PTE ÁOK Családorvostani Intézet A kommunikáció Osgood-Schramm körkörös kommunikációs modell Gondolatot megfogalmaz

Részletesebben

PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ

PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ 1 / 5 1. feladat 5 pont Határozza meg a szocializáció fogalmát! A szocializáció a társadalomba való beilleszkedés

Részletesebben

Az orvosi pszichológia alapjai III. Tanulás és emlékezés

Az orvosi pszichológia alapjai III. Tanulás és emlékezés Az orvosi pszichológia alapjai III. Tanulás és emlékezés A MAGATARTÁSTUDOMÁNYOK ALAPJAI Tisljár Roland, Ph.D. tisljar.roland@sph.unideb.hu Tanulás Viszonylag állandó, a tapasztalatok következtében kialakuló

Részletesebben

Gyakorló ápoló képzés 2012.03.26.

Gyakorló ápoló képzés 2012.03.26. Pszichológia II. Miskolczi Mária 2012. 03. 22. Az érzelmek (emóciók) www.lemtrener.hu 1 Átszövik, színezik észleléseinket. hatással lehetnek: 1.figyelmi teljesítményünkre, 2.gondolatainkra, 3.viszonyulásainkra,

Részletesebben

Szociális viszonyok és kooperáció

Szociális viszonyok és kooperáció Szociális viszonyok és kooperáció FIGYELEM! Ezt az anyagot az Etológia Tanszék munkatársai állították össze kizárólag oktatási céllal, a Kutyafélék evolúciója kurzuson résztvevők számára, kizárólag személyes

Részletesebben

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33 A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján

Részletesebben

12. évfolyam esti, levelező

12. évfolyam esti, levelező 12. évfolyam esti, levelező I. ÖKOLÓGIA EGYED FELETTI SZERVEZŐDÉSI SZINTEK 1. A populációk jellemzése, növekedése 2. A populációk környezete, tűrőképesség 3. Az élettelen környezeti tényezők: fény hőmérséklet,

Részletesebben

Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság. Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház

Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság. Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház Milyen tényezők játszanak szerepet a család agresszív légkörének kialakulásában / Strauss-

Részletesebben

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD.

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. LELLEI ÓVODA Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. (Környezeti Munkanapló) A LELLEI ÓVODÁBAN: Nagy hangsúlyt fektetnek a környezettudatos

Részletesebben

ETOLÓGIA-1. 5. Szaporodási rendszerek: utódgondozás. Kis János

ETOLÓGIA-1. 5. Szaporodási rendszerek: utódgondozás. Kis János ETOLÓGIA-1 5. Szaporodási rendszerek: utódgondozás Kis János Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar, Biológiai Intézet Ökológiai Tanszék 2014 1 Mitől függ, hogy milyen párosodási és utódgondozási

Részletesebben

Agresszió. olyan viselkedés, amelynek célja kár, vagy szenvedés előidézése

Agresszió. olyan viselkedés, amelynek célja kár, vagy szenvedés előidézése Agresszió olyan viselkedés, amelynek célja kár, vagy szenvedés előidézése Ösztöntan Mc Dougall (1908) 18 különböző ösztön Freud (1920) Örömelv, libidó Frusztráció Erosz (életösztön) Thanatosz (halálösztön)

Részletesebben

Életkorok rekreációja

Életkorok rekreációja Életkorok rekreációja Gyermekkor, iskoláskor Néhány alapfogalom auxológia: növekedéstudomány növekedés: mennyiségi változások fejlődés: minőségi változások érés, érettség: egy fejlődési folyamat eredménye,

Részletesebben

Dr. Péczely László Zoltán. A Grastyán örökség: A játék neurobiológiája

Dr. Péczely László Zoltán. A Grastyán örökség: A játék neurobiológiája Dr. Péczely László Zoltán A Grastyán örökség: A játék neurobiológiája A motiváció A motiváció az idegrendszer aspeficikus aktiváltsági állapota, melyet a külső szenzoros információk, és a szervezet belső

Részletesebben

Az ember és a gerinces állatok jó része 5 érzékszervvel fogja fel a környező világ eseményeit. AZ EMBER ÉRZÉKSZERVEI

Az ember és a gerinces állatok jó része 5 érzékszervvel fogja fel a környező világ eseményeit. AZ EMBER ÉRZÉKSZERVEI Az ember és a gerinces állatok jó része 5 érzékszervvel fogja fel a környező világ eseményeit. AZ EMBER ÉRZÉKSZERVEI Látás Ízlelés Hallás Tapin tás Szaglás AZ ORR A SZAGLÁS SZERVE a szaglás a legősibb

Részletesebben

Az állatok tevékenységének összességét: táplálékszerzés, kommunikáció, társkeresés, helyváltoztatás, stb.

Az állatok tevékenységének összességét: táplálékszerzés, kommunikáció, társkeresés, helyváltoztatás, stb. Etológia Etológia: az állati viselkedés modern tudománya. Szerkesztette: Vizkievicz András Forrás: Csányi Vilmos Etológia Mit nevezünk viselkedésnek? Az állatok tevékenységének összességét: táplálékszerzés,

Részletesebben

Tájékozódás, navigáció, vándorlás. Etológia alapszint

Tájékozódás, navigáció, vándorlás. Etológia alapszint Tájékozódás, navigáció, vándorlás Etológia alapszint Mindenhol jó de máshol jobb lenne A legtöbb állat legalábbis élete bizonyos szakaszában nem helytülő életmódú A környezeti feltételek általában nem

Részletesebben

3. Általános egészségügyi ismeretek az egyes témákhoz kapcsolódóan

3. Általános egészségügyi ismeretek az egyes témákhoz kapcsolódóan 11. évfolyam BIOLÓGIA 1. Az emberi test szabályozása Idegi szabályozás Hormonális szabályozás 2. Az érzékelés Szaglás, tapintás, látás, íz érzéklés, 3. Általános egészségügyi ismeretek az egyes témákhoz

Részletesebben

TÉLETEK K S TEREOT O ÍPI P ÁK K iv an n a k é k pe p n?

TÉLETEK K S TEREOT O ÍPI P ÁK K iv an n a k é k pe p n? ELŐÍTÉLETEK SZTEREOTÍPIÁK Ki van a képen? Előzetes megállapítás Egyediségünkben rejlik erőnk egyik forrása: nincs két ember, aki tökéletesen egyforma lenne... Mivel nem pontosan egyformán szemléljük a

Részletesebben

Evolúcióelmélet és az evolúció mechanizmusai

Evolúcióelmélet és az evolúció mechanizmusai Evolúcióelmélet és az evolúció mechanizmusai Az élet Darwini szemlélete Melyek az evolúció bizonyítékai a világban? EVOLÚCIÓ: VÁLTOZATOSSÁG Mutáció Horizontális géntranszfer Genetikai rekombináció Rekombináció

Részletesebben

MINIMUM KÖVETELMÉNYEK BIOLÓGIÁBÓL Felnőtt oktatás nappali rendszerű képzése 10. ÉVFOLYAM

MINIMUM KÖVETELMÉNYEK BIOLÓGIÁBÓL Felnőtt oktatás nappali rendszerű képzése 10. ÉVFOLYAM MINIMUM KÖVETELMÉNYEK BIOLÓGIÁBÓL Felnőtt oktatás nappali rendszerű képzése 10. ÉVFOLYAM I. félév Az élőlények rendszerezése A vírusok Az egysejtűek Baktériumok Az eukariota egysejtűek A gombák A zuzmók

Részletesebben

II. Biológiai perspektíva

II. Biológiai perspektíva II. Biológiai perspektíva Személyiség: idegrendszeri és hormonális rendszerek működésének következménye. 2 témakör: A személyiség örökletes meghatározottsága (öröklődés, evolúció, személyiség kapcsolata)

Részletesebben

Kérdések, feladatok: 1. Milyen tényezők járulhatnak a populációk génállományának megváltozásához?

Kérdések, feladatok: 1. Milyen tényezők járulhatnak a populációk génállományának megváltozásához? III. BESZÁMOLÓ A populációk genetikai egyensúlya Az ideális populációra mely külső hatásoktól mentes a genetikai egyensúly jellemző. A reális populációkban folyamatos változás jellemző. Ennek következtében

Részletesebben

A neobehaviorizmus felismeri az embert körülvevő szociális mező jelentőségét.

A neobehaviorizmus felismeri az embert körülvevő szociális mező jelentőségét. 4_Teszt_próbavizsga Mely típusú tanulásnak felel meg az írástanulás? Perceptuális tanulás Motoros tanulás Verbális tanulás Nem szándékos tanulás Ki tekintette a tanulást feltételes reflexek sorozatának?

Részletesebben

Fejlődési rendellenességek, fogyatékosságok. Budapest, 2008. június 7. Sümeginé Hamvas Enikő

Fejlődési rendellenességek, fogyatékosságok. Budapest, 2008. június 7. Sümeginé Hamvas Enikő Fejlődési rendellenességek, fogyatékosságok Budapest, 2008. június 7. Sümeginé Hamvas Enikő A késleltetett ütemű fejlődés megnyilvánulásai, jelei 1. Orvosi leletek alapján - korai, faros, vákuumos vagy

Részletesebben

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák Zachár László A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák HEFOP 3.5.1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása Tanár-továbbképzési alprogram Szemináriumok Budapest

Részletesebben

Érzelmeink fogságában Dr. József István okl. szakpszichológus egyetemi docens Érzelmi intelligencia Emotional Intelligence Az érzelmi intelligencia az érzelmekkel való bánás képessége, az a képesség, amivel

Részletesebben

A diszlexiaprevenció előkészítő osztályban Meixner Ildikó módszere alapján

A diszlexiaprevenció előkészítő osztályban Meixner Ildikó módszere alapján Módszer-Tár Csécs Erzsébet A diszlexiaprevenció előkészítő osztályban Meixner Ildikó módszere alapján Napjainkban a tanulási kudarc gyakori jelenség, melynek egyik okaként a tanulási zavart tekintjük,

Részletesebben

MENEDZSMENT ALAPJAI Motiváció I.

MENEDZSMENT ALAPJAI Motiváció I. MENEDZSMENT ALAPJAI Motiváció I. Dr. Gyökér Irén egyetemi docens BME Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék 2016 ősz 2016.10.18. 1 Vezetés A szervezeti tagok viselkedésének befolyásolása Munkaerő-biztosítás

Részletesebben

VIII. Szervezeti kommunikáció

VIII. Szervezeti kommunikáció BBTE, Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi kar, Szatmárnémeti egyetemi kirendeltség VIII. Szervezeti kommunikáció Szervezési- és vezetési elméletek 2013 Május 27 Gál Márk doktorandusz Közigazgatási

Részletesebben

Csecsemő- és gyermeknevelőgondozó Csecsemő- és gyermeknevelőgondozó

Csecsemő- és gyermeknevelőgondozó Csecsemő- és gyermeknevelőgondozó A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Padányi Katolikus Gyakorlóiskola 1

Padányi Katolikus Gyakorlóiskola 1 BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN A középiskolai biológiatanítás célja, hogy a tanulók ismereteikre, tapasztalataikra, valamint készségeikre és képességeikre építve elmélyüljenek az élő természet belső rendjének, a

Részletesebben

Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére. Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12.

Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére. Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12. Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12. Az agresszió Ranschburg Jenő: Szándékos cselekedet, melynek indítéka, hogy valakinek, vagy valaminek kárt, sérelmet,

Részletesebben

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés Szolnok Városi Óvodák Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény Százszorszép Óvoda referenciahely: A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan

Részletesebben

A monogámia, a kötődés és a szerelem

A monogámia, a kötődés és a szerelem A monogámia, a kötődés és a szerelem Az anya-gyermek kapcsolatban tanulja meg a gyermek azt a kötődést, mely később példát ad számára, hogy másokkal is kontaktust teremtsen, később pedig egy új társadalmi

Részletesebben

Milyen tudományokra támaszkodik?

Milyen tudományokra támaszkodik? 3. Újabb eredmények Glosszogenetika Milyen tudományokra támaszkodik? Biológia (szociobiológia), etológia, anatómia Pszichológia Pszicholingvisztika Szemiotika Neurológia (agy evolúciójának kutatása) Nyelvészet

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: biológia 11-12. évfolyam

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: biológia 11-12. évfolyam 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: biológia 11-12. évfolyam 2 Tantárgyi struktúra és óraszámok A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 11. évfolyam

Részletesebben

Viselkedészavarok megközelítése. Lajkó Károly SZTE MAGATARTÁSTUDOMÁNYI INTÉZET SZEGED,

Viselkedészavarok megközelítése. Lajkó Károly SZTE MAGATARTÁSTUDOMÁNYI INTÉZET SZEGED, Viselkedészavarok megközelítése Lajkó Károly SZTE MAGATARTÁSTUDOMÁNYI INTÉZET SZEGED, 2011. 02. 25. Az emberi viselkedésszabályozás színterei I. Viselkedés és környezet találkozásai (tanulásos tapasztalatok)

Részletesebben

ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Apáczai Kiadó

ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Apáczai Kiadó ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Apáczai Kiadó Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak

Részletesebben

Adatgyűjtő Intézet ISKOLAI INTEGRÁCIÓ ÉS SZEGREGÁCIÓ, VALAMINT A TANULÓK KÖZTI INTERETNIKAI KAPCSOLATOK. 2010. november

Adatgyűjtő Intézet ISKOLAI INTEGRÁCIÓ ÉS SZEGREGÁCIÓ, VALAMINT A TANULÓK KÖZTI INTERETNIKAI KAPCSOLATOK. 2010. november Adatgyűjtő Intézet ISKOLAI INTEGRÁCIÓ ÉS SZEGREGÁCIÓ, VALAMINT A TANULÓK KÖZTI INTERETNIKAI KAPCSOLATOK A KUTATÁSI PROGRAM K+ F MELLÉKLETE 2010. november TARTALOM I. Az iskolák és iskolaigazgatók bemutatása...

Részletesebben

Kivilágosodó erdők. Elhelyezkedése, éghajlata, növényei. A csimpánz és a nílusi krokodil

Kivilágosodó erdők. Elhelyezkedése, éghajlata, növényei. A csimpánz és a nílusi krokodil Kivilágosodó erdők Elhelyezkedése, éghajlata, növényei. A csimpánz és a nílusi krokodil 10-20. szélességi fokok között. Afrika > Ausztrália > India > Dél-Amerika Az esőerdők és a szavanna közötti átmenet:

Részletesebben

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN 10. évfolyam

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN 10. évfolyam BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN 10. évfolyam Az osztályozóvizsga követelményei: Az osztályozóvizsga írásbeli feladatlap. Az osztályozó vizsgán az osztályzás a munkaközösség által elfogadott egységes követelményrendszer

Részletesebben

Nagy Erika DE NK Magatartástudományi Intézet nagy.erika@sph.unideb.hu

Nagy Erika DE NK Magatartástudományi Intézet nagy.erika@sph.unideb.hu Nagy Erika DE NK Magatartástudományi Intézet nagy.erika@sph.unideb.hu Felépítés I. Bevezetés II. A tanulás különböző megközelítései III. Klasszikus kondicionálás IV. Operáns kondicionálás V. Modelltanulás

Részletesebben

4/b tétel. Dr. Forgó István Gerinces szervezettan IV.

4/b tétel. Dr. Forgó István Gerinces szervezettan IV. 4/b tétel GERINCES SZERVEZETTAN IV. MADARAK Előfordulás A Földön közel 9000 madárfaj él. A civilizáció hatását sok faj nem tudta tolerálni, kipusztultak (pl. dodó, moa). Napjainkban elterjedésük egyenlőtlen.

Részletesebben

AZ AGRESSZÍV ÉS A SEGÍTŐ VISELKEDÉS ALAKULÁSA ÓVODÁS KORBAN. Zsolnai Anikó SZTE BTK Neveléstudományi Intézet zsolnai@edpsy.u-szeged.

AZ AGRESSZÍV ÉS A SEGÍTŐ VISELKEDÉS ALAKULÁSA ÓVODÁS KORBAN. Zsolnai Anikó SZTE BTK Neveléstudományi Intézet zsolnai@edpsy.u-szeged. AZ AGRESSZÍV ÉS A SEGÍTŐ VISELKEDÉS ALAKULÁSA ÓVODÁS KORBAN Zsolnai Anikó SZTE BTK Neveléstudományi Intézet zsolnai@edpsy.u-szeged.hu Szociális kompetencia társas viselkedés Nagy József (2000): A szociális

Részletesebben

1. KOMMUNIKÁCIÓS ALAPFOGALMAK

1. KOMMUNIKÁCIÓS ALAPFOGALMAK 1. KOMMUNIKÁCIÓS ALAPFOGALMAK 1 1.1. A kommunikációs folyamat 2 A kommunikáció a legáltalánosabb megfogalmazás szerint az információk áramlását jelenti. Elsődleges célja, hogy a kommunikációs folyamat

Részletesebben

A betegséggel kapcsolatos nézetek, reprezentációk

A betegséggel kapcsolatos nézetek, reprezentációk A betegséggel kapcsolatos nézetek, reprezentációk Összeállította: dr. Pék Győző Forrás: Csabai-Molnár: Egészség, betegség, gyógyítás Medicina Laikus teóriák az egészségről és annak elvesztéséről A stressz,

Részletesebben

Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák

Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák Orvosi pszichológia előadás 2. hét Merza Katalin merza.katalin@sph.unideb.hu Egészségmagatartás fogalma Minden olyan

Részletesebben

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés Tartalom A tartalom és forma jelentése és kettőssége. A forma jelentősége, különösen az ember biológiai és társadalmi formáját illetően. Megjegyzés Ez egy igen elvont téma. A forma egy különleges fogalom

Részletesebben

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/ Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni /Véghelyi Balázs/ 1 Az óvoda hivatalos elnevezése: BALATONVILÁGOSI SZIVÁRVÁNY ÓVODA Az óvoda pontos

Részletesebben

OOP. Alapelvek Elek Tibor

OOP. Alapelvek Elek Tibor OOP Alapelvek Elek Tibor OOP szemlélet Az OOP szemlélete szerint: a valóságot objektumok halmazaként tekintjük. Ezen objektumok egymással kapcsolatban vannak és együttműködnek. Program készítés: Absztrakciós

Részletesebben

Ivari konfliktus. Dr. Szemethy László

Ivari konfliktus. Dr. Szemethy László Ivari konfliktus Dr. Szemethy László Az ivari konfliktus Az ivari konfliktus oka a hímek és a nőstények szaporodási befektetése eltér anizogámia: az ivarsejtek mérete és száma eltérő petesejt: kevés és

Részletesebben

A házasság társadalom által elismert és jóváhagyott szexuális közösség két ember között. házaspárt házaspárt gyermekkel egy szülőt gyermekkel

A házasság társadalom által elismert és jóváhagyott szexuális közösség két ember között. házaspárt házaspárt gyermekkel egy szülőt gyermekkel CSALÁDTÖRTÉNELEM Családnak nevezzük a szociológiában az olyan együtt élő kiscsoportokat, amelynek tagjait vagy házassági kapcsolat, vagy leszármazás, más szóval rokoni, vérségi (kivételes esetben örökbefogadási)

Részletesebben