Gyakorló ápoló képzés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gyakorló ápoló képzés 2012.03.26."

Átírás

1 Pszichológia II. Miskolczi Mária Az érzelmek (emóciók) 1

2 Átszövik, színezik észleléseinket. hatással lehetnek: 1.figyelmi teljesítményünkre, 2.gondolatainkra, 3.viszonyulásainkra, 4.kapcsolatainkra. Az érzelmek osztályozása Polaritás szerint megkülönböztetünk: 1.Kellemes vagy pozitív érzések 2.Kellemetlen vagy negatív érzések 2

3 Az érzelmek osztályozása Megkülönböztetünk egyetemes vagy alapérzelmeket. Ezek minden kultúrában megtalálhatók és felismerhetők. Harag 3

4 Félelem 4

5 Undor Meglepődés 5

6 Szomorúság 6

7 Öröm 7

8 Az érzelmek osztályozása Tárgyuk szerint (az alapján, hogy mire irányul az érzelem): Intellektuális érzelmek Erkölcsi vagy morális érzelmek Esztétikai érzelmek: pl. a harmónia, romantika érzése Az érzelmek osztályozása Az érzelmi állapot jellege szerint: Hangulat: kevésbé intenzív, de tartós érzelmi állapot. Indulat: nagyon intenzív rövid ideig fennálló érzelmi állapot. Szenvedély: nagyon intenzív és tartós, akár életünk végéig fennálló érzelmi állapot. Vannak összetett érzelmek is, például a bűntudat. 8

9 Az érzelem kognitív összetevője Azt a helyzetet, amely érzelmeket hív elő gyakran értelmezzük, értékeljük és alakítunk ki róla véleményt. Az érzelmi élmény intenzitását az is meghatározza, hogy mit gondolok, hogyan értékelem a szituációt, amelyben az érzelem keletkezett. A kognitív kiértékelés segíti az érzelmek elkülönítését. Kognitív kiértékelés nem játszik szerepet félelmeinknél, mivel ezek a gyerekkorban alakultak ki. Az érzelem kifejezése Érzelmeink kifejezése összetett folyamat, testünk számtalan megnyilvánulása részt vesz benne. Az érzelmeinket legszembetűnőbben arckifejezésünk tükrözi. Az arckifejezésünk mellett azonban érzelmeinkről árulkodik testtartásunk és gesztusaink is. A hanglejtés, a beszédtempó és a hangszín szintén sok információt nyújthat érzelmeinkről a kommunikáció folyamatában. Például a hangmagasság hirtelen emelkedése félelmet jelez, vagy a felgyorsult beszédtempó szorongásra utalhat. 9

10 Az érzelem kifejezése Az érzelemkifejezés Darwin szerint öröklött tényezők által meghatározott, azaz velünk született. Az öröklött tényezők szerepét mutatja, hogy egyes érzelmek az újszülötteknél, sőt vakon született csecsemőknél is megjelennek még mielőtt, tanulás történhetett volna. Az alap vagy egyetemes érzelmek kifejezése is hasonló a világ szinte minden népénél, Az érzelem kifejezése Az érzelemkifejezést az öröklött tényezők mellett kulturális és egyéni tényezők is befolyásolják. A kultúra, amelyben élünk tehát megszabja, hogy milyen helyzetekben milyen érzelmeket mutathatunk ki. Vannak olyan érzelemkifejezések is, amelyeket csak az azonos kultúrákhoz tartozók ismernek fel. 10

11 Az érzelmi reakciók Az érzelmi reakciók lehetnek általánosak és specifikusak. Például a düh gyakran vált ki agressziót, mint érzelmi reakciót, míg a félelem menekülést, az öröm pedig nevetést. A gondolkodás 11

12 A gondolkodás fogalma A A gondolkodás a megismerőtevékenység legmagasabb foka. Gondolkodásunk segítségével vagyunk képesek a problémák megoldásához vezető út megtalálására, szabályok megfogalmazására, alkalmazására, következtetések levonására és véleményünk megindokolására. A következtetés A deduktív következtetéssorán során az általános tételből következtetünk az egyedire. A szillogizmusa a klasszikus arisztotelészi logika alapformája, amely két olyan állítást (premisszát, előzményt) tartalmaz, amelyekből egyértelmű következtetést (konklúziót) lehet levonni, tehát a megoldása deduktív következtetésen alapszik. 12

13 A következtetés Pl: Minden veréb tollas Minden tollas állat madár Tehát: minden veréb állat A következtetések azonban a premisszákban gyakran csak formailag helyesek, tartalmilag viszont nem mindig helytállóak. Pl: Minden madár repül Minden denevér repül Tehát: minden denevér madár A következtetés Induktív következtetésesetén esetén az egyes eredményekből, adatokból következtetünk az általános törvényszerűségekre. Például a fogalomalkotás is az induktív következtetés példája. A matematikai feladatok megoldásánál is gyakran alkalmazzuk a logikai következtetésnek ezt a formáját. Például amikor számsorozatoknál ki kell következtetni azt az általános szabályt amely szerint az felépül. 13

14 Például:Fibonacci számok 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8,13, 21..? A probléma megoldó gondolkodás A probléma: : a célhoz vezető ismeretlen út. A problémamegoldás: : az út megtalálása. 14

15 A problémamegoldó gondolkodási folyamata 1. A feladat megértése:ez gyakran a probléma újrafogalmazását jelenti. 2. Tervkészítés: Ebben a szakaszban a megoldási lehetőségek szűkítése, azok alkalmasságának mérlegelése, a lépések sorrendjének kidolgozása zajlik. 3. Kivitelezés:tulajdonképpeni tulajdonképpeni megoldás. 4. Az eredmény felül vizsgálása, ellenőrzése: Sikertelen próbálkozás esetén a személy újrakezdi a problémamegoldást az első szakasztól. A problémamegoldó gondolkodást befolyásoló tényezők Megoldási sémák:segíthetik, segíthetik, gyorsabban eljuthatunk a megoldáshoz, de ugyanakkor gátolhatják, és merevvé tehetik gondolkodást. Beállítódás:magába foglal egy rutinszerű cselekvést, amely gátolhatja gondolkodásunkat. Funkcionális rögződés:akadályozza a tárgyak szokásos felhasználási lehetőségétől való eltérő új felhasználási lehetőség észrevevését, ami adott esetben a problémamegoldásához vezetne. 15

16 A gondolkodás műveletei Analízis: elemzés, részekre bontás. Szintézis:a a részek egységes egésszé történő összefoglalása. Absztrakció: elvonatkoztatás. Generalizáció:általánosítás. általánosítás. Konkretizálás:kézzelfoghatóvá kézzelfoghatóvá tétel. Analógia: a hasonlóságok kiemelése, megállapítása. A tanulás 16

17 A tanulásról általában A környezetünkhöz való rugalmas alkalmazkodás feltétele a tanulás. A tanulás során sajátítjuk el azokat az ismereteket és teszünk szert olyan tapasztalatokra, melyek viselkedésünkben viszonylag állandó változást idéz elő. A tanulási folyamatok fajtái Annak alapján, hogy a tanulás milyen viselkedésben eredményez változást, megkülönböztetünk: Mozgástanulást:mozgássorok, cselekvések elsajátítására épül. Perceptuális (észlelési) tanulás:gyakorlás révén az észlelésben bekövetkező minőségi változás. (pl. egypetéjű ikrek megkülönböztetése) Verbális tanulás:csak az emberre jellemző tanulási forma, mely az emberi nyelv segítségével megy végbe (pl. egy mondóka megtanulása stb.) 17

18 A tanulást végző egyén szándékát tekintve megkülönböztetünk szándékos és nem szándékos tanulást. A szándékos tanulás akarati erőfeszítést igényel, valamint a tanulás tudatos irányítását feltételezi. A nem szándékos, spontán tanulás nem igényel különösebb akarati erőfeszítést és többnyire önkéntelenül megy végbe. A tanulás elemi formái Az imprinting(korai bevésődés) olyan öröklött magatartási forma, amely leginkább a szárnyasoknál figyelhető meg. Lényege, hogy a tojásból kikelő szárnyasok (pl. kislibák), az először megpillantott mozgó tárgyat vagy személyt fogják követni, vele fognak nagyon erős, egész életre szóló kötődést kialakítani. Az imprinting csak egy meghatározott ideig váltható ki. 18

19 Konrad Lorenz etológus A tanulás elemi formái Habituáció:ha egy élőlényt egy új vagy szokatlan inger ér, akkor az élőlény az inger irányába fordul (orientációs, mi az reflex). Egy bizonyos idő elteltével azonban az inger ismerőssé válik. Az ismételt ingerekhez (melyeknek nincs komolyabb következménye) való hozzászokás következtében csökken az élőlény válaszkészsége az adott ingerre, majd figyelmen kívül hagyja azokat. 19

20 A tanulás elemi formái Szenzitizáció:az élőlény egy olyan gyenge ingerre adott válaszát erősíti fel, amelyet egy fenyegető vagy egy fájdalmas inger követ. Például megtanuljuk, hogy hevesebben reagáljunk egy készülék által adott zajra, ha azt gyakran annak elromlása követi. A Klasszikus kondicionálás Pavlov kísérlet 20

21 A klasszikus kondicionálás fő jelenségei Generalizáció (általánosítás):a a kondicionálás során egy adott ingerre kiépült feltételes válasz, más az adott ingerhez hasonló ingerekre is megjelenik. Diszkrimináció: a generalizációval ellentétes folyamat. Kioltás:ha a feltételes reflex megjelenését ismételten nem követi a feltétlen inger, akkor feltételes válasz kioltódik. A kioltás során nem szűnik meg teljesen a tanult válasz, csak gátlás alá kerül. skinneri kísérlet: Operáns kondicionálás 21

22 A látens tanulás a a tanulási folyamatot nem kíséri a viselkedés látható megváltozása, hanem az csak a későbbiek során jelenik meg. Látens tanulás-kísérlet Tolman A patkányokat útvesztőbe, labirintusba helyezte, ahol hagyta őket szabadon kószálni. Később azonban észrevette, hogy ezek a patkányok sokkal rövidebb idő alatt megtanulták az útvesztőből kivezető utat, melynek végén táplálék várta őket, mint azok a patkányok, akik nem kószálhattak szabadon a kísérlet megkezdése előtt az útvesztőben. 22

23 Látens tanulás- Kísérlet Összegezve tehát a kószálgató patkányok látens tanulás révén belső kognitív térképet készítettek a labirintusról, erről azonban csak később adtak bizonyosságot, mikor időre kellett eljutniuk a kivezető út végén lévő táplálékhoz. Perceptuális tanulás Azt a tanulási folyamatot nevezzük perceptuális, észlelési tanulásnak, amely során az ismételt észlelés következtében az észlelésben változás következik be. 23

24 Perceptuális tanulás- Példa Például kezdetben, amikor találkozunk egy egypetéjű ikerpárral nehezen tudjuk megkülönböztetni őket egymástól. Többszöri találkozás után azonban ez már könnyebb lesz, hiszen megtanuljuk az aprónak tűnő különbségeket is észlelni. Perceptuális tanulás- Példa A A magzatról készült ultrahangfelvétel kezdetben csak sötét és világos foltokat jelent számunkra, a felvétel ismételt megtekintése során azonban egyre kivehetőbbé válnak az apró végtagocskák a koponya és más testrészei a magzatnak. 24

25 A komplex tanulás A belátásos tanulás: Kísérlet Köhler csimpánzokkal végzett klasszikus kísérletében, a ketrecen kívül helyezett el egy banánt, amit a majom csak saját végtagjait használva nem érhetett el. Ugyanakkor a ketrecben elhelyezett egy botot is. 25

26 Kezdetben a csimpánz kezével próbálta a banánt megkaparintani, ez azonban nem sikerült. Majd a botra pillantva először a banánra pillantott, majd ismét a botra nézett és ezután a bot segítségével magához húzta a banánt. A tanulás hirtelen belátáson alapulva, a cél és az eszköz összekapcsolásával jött létre. A belátásos tanulást az aha -élmény kíséri. 26

27 A szociális tanulás Minden olyan tanulást, amely révén bekövetkező viselkedésváltozás társas kölcsönhatások, szociális interakciók következtében alakul ki szociális tanulásnak nevezünk. A szociális tanulás formái I. Utánzás:Megkülönböztetünk szándékos és önkéntelen utánzást, valamint késleltetett utánzást. Az utánzásban nagyon fontos szerepet játszik a jutalom és a büntetés. 27

28 A szociális tanulás formái II. Modellkövetés: az utánzásnál magasabb szintű tanulási folyamat, itt már az utánzott cselekvés mellett az is fontossá válik ki az akit utánzunk. A szociális tanulás formái III. Azonosulás (identifikáció): a pszichoanalízis egyik központi fogalma, Freud nevéhez kötődik. Az azonosulás során a szándékosan vagy spontán választott modelltől átvett viselkedési minták a személyiségbe beépülve annak részévé válnak. 28

29 A szociális tanulás formái IV. Belsővé tétel (interiorizáció): a szociális tanulás legmagasabb szintje. A viselkedésformák vagy értékek átvétele, azért történik, mert az egybevág az egyén saját értékrendszerével és így annak átvétele magában is jutalomértékű. A személyiség 29

30 A személyiség fogalma A személyiség olyan tényezők, - különböző testi és lelki tulajdonságok dinamikus és egységes egésze -, amely az egyes embert megismételhetetlenné teszi, megkülönbözteti másoktól, meghatározza a viselkedését és gondolkodását. A személyiség jellemzői 1.A személyiség a társadalmi fejlődés eredménye. Sokszor fellendül a vita, hogy az állatoknak van-e személyisége. Elképzelhető, - és ezzel a legtöbb gazdi nyilván egyetért hogy a magasabb rendű állatoknak is van valamiféle személyisége, mégis az emberhez hasonló bonyolultságú személyiség kialakulásához a társadalom serkentő hatása szükséges. 30

31 2.Minden személyiség egy meghatározott szerepet tölt be a társadalom életében, cselekvő részese annak. 3.A személyiséget mindig befolyásolja kora filozófiája, uralkodó eszmerendszere, társadalmi történelmi berendezkedése. 31

32 4.A személyiséget jellemzi az éntudat, aminek segítségével meg tudja magát különböztetni környezetétől, a másik embertől. 5. A személyiséget jellemzi az aktivitás. 6.A személyiség egy önszabályozó, nyílt rendszer. Önszabályozó, mert képes önmagát irányítani, és nyílt, mert egyszerre képes a külső hatásokra reagálni, és belső indíttatású cselekedeteket elindítani, végrehajtani 32

33 A személyiség mindig a társadalmi fejlődés eredménye, az adott kor filozófiája, történelmi, társadalmi berendezkedése határozza meg kialakulását, a vele született tényezők talaján. A személyiség mindig aktív, önszabályozó, nyílt rendszer, aki az éntudat révén különbözteti meg önmagát másoktól. 33

Tanuláselméletek és tanításitanulási. Virág Irén

Tanuláselméletek és tanításitanulási. Virág Irén Tanuláselméletek és tanításitanulási stratégiák Virág Irén MÉDIAINFORMATIKAI KIADVÁNYOK Tanuláselméletek és tanításitanulási stratégiák Virág Irén Eger, 2013 Korszerű információtechnológiai szakok magyarországi

Részletesebben

Pszichológia Szigorlati Tételek 2007

Pszichológia Szigorlati Tételek 2007 BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Gazdaság- és társadalomtudományi kar Okleveles mérnöktanári szak Pszichológia Szigorlati Tételek 2007 Készítette: Bognár György bognar@eet.bme.hu 2006/2007.

Részletesebben

Készítette: Ribárszki Valéria I. Tétel: A pszichológia tárgya, feladata, módszerei

Készítette: Ribárszki Valéria I. Tétel: A pszichológia tárgya, feladata, módszerei Készítette: Ribárszki Valéria I. Tétel: A pszichológia tárgya, feladata, módszerei A pszichológia a viselkedés és mentális folyamatok tudományos tanulmányozása. Ezt együttesen lelki jelenségeknek nevezzük.

Részletesebben

Általános pszichológia vázlat

Általános pszichológia vázlat Általános pszichológia vázlat Készítette: Majoross Kinga Forrás: Atkinson: Pszichológia című könyve BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA 1.) A pszichológia történeti gyökerei: - i.e. 4-5. szd.: görög filozófusok

Részletesebben

Etológia. Etológia: Az állatok viselkedésének, magatartásának törvényszerűségeit kutató tudományág.

Etológia. Etológia: Az állatok viselkedésének, magatartásának törvényszerűségeit kutató tudományág. Etológia Etológia: Az állatok viselkedésének, magatartásának törvényszerűségeit kutató tudományág. Az élőlények szervezettanilag, élettanilag viselkedésükkel és életmódjukkal is alkalmazkodnak ahhoz a

Részletesebben

Általános pszichológia vázlat

Általános pszichológia vázlat Általános pszichológia vázlat Készítette: Majoross Kinga Forrás: Atkinson: Pszichológia című könyve BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA A pszichológiát úgy határozhatjuk meg, mint a viselkedés és a mentális folyamatok

Részletesebben

A PSZICHOLÓGIAI VIZSGÁLATOK MÓDSZEREI

A PSZICHOLÓGIAI VIZSGÁLATOK MÓDSZEREI A PSZICHOLÓGIA FŐBB IRÁNYZATAI pszichológia (lélektan): az emberi viselkedés tudományos tanulmányozása Ókori görög filozófusok és természettudósok - Hippokratész: személyiségtípusok: flegmatikus, melankolikus,

Részletesebben

Nagy Erika DE NK Magatartástudományi Intézet nagy.erika@sph.unideb.hu

Nagy Erika DE NK Magatartástudományi Intézet nagy.erika@sph.unideb.hu Nagy Erika DE NK Magatartástudományi Intézet nagy.erika@sph.unideb.hu Felépítés I. Bevezetés II. A tanulás különböző megközelítései III. Klasszikus kondicionálás IV. Operáns kondicionálás V. Modelltanulás

Részletesebben

BABEŞ-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM PSZICHOLÓGIA ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYOK KAR OKTATÁSBAN ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA TANSZÉK 2008-2009 EGYETEMI TANÉV II.

BABEŞ-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM PSZICHOLÓGIA ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYOK KAR OKTATÁSBAN ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA TANSZÉK 2008-2009 EGYETEMI TANÉV II. UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI, CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI CATEDRA DE PSIHOLOGIE APLICATĂ ÎN EDUCAŢIE ANUL UNIVERSITAR 2008/2009 SEMESTRUL II BABEŞ-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM

Részletesebben

Általános pszichológia 1 3. 2. Tanulás emlékezés tudás Csépe, Valéria Győri, Miklós Ragó, Anett

Általános pszichológia 1 3. 2. Tanulás emlékezés tudás Csépe, Valéria Győri, Miklós Ragó, Anett Általános pszichológia 1 3. 2. Tanulás emlékezés tudás Csépe, Valéria Győri, Miklós Ragó, Anett Általános pszichológia 1 3. 2. Tanulás emlékezés tudás írta Csépe, Valéria, Győri, Miklós, és Ragó, Anett

Részletesebben

Pszichológia tételek. Kidolgozta Csink Sára 2015

Pszichológia tételek. Kidolgozta Csink Sára 2015 Pszichológia tételek Kidolgozta Csink Sára 2015 A pszichológia tudománya A pszichológia vagy lélektan az ógörög lélek (psziché) és a tudomány (logosz) szavakból ered. A pszichológia az emberi gondolkodással

Részletesebben

Gyakorló ápoló képzés 2012.03.13.

Gyakorló ápoló képzés 2012.03.13. PSZICHOLÓGIA I. rész Miskolczi Mária 2012. 03. 08. A pszichológia tárgya -A pszichológia elnevezés görög eredetű szó, jelentése lélektan, a lélek tudománya. -A pszichológia az emberi viselkedést vizsgálja

Részletesebben

SZOLGÁLATI VISELKEDÉS LÉLEKTANA Jegyzet

SZOLGÁLATI VISELKEDÉS LÉLEKTANA Jegyzet SZOLGÁLATI VISELKEDÉS LÉLEKTANA Jegyzet Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási Központja Budapest 2006. Oktatási segédanyag a Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási Központja számára Készítette: Biró

Részletesebben

ETOLÓGIA HUMÁNETOLÓGIA Miklósi Ádám Csányi Vilmos

ETOLÓGIA HUMÁNETOLÓGIA Miklósi Ádám Csányi Vilmos ETOLÓGIA HUMÁNETOLÓGIA Miklósi Ádám Csányi Vilmos Összefoglaló A viselkedéskutatás a modern biológia egyik legfiatalabb területe, és célja, hogy a hagyományosan a pszichológia hatáskörébe tartozó kutatásokat

Részletesebben

Ajánlott irodalom. Atkinson, R. L., Atkinson, R. C., Smith, E. E., Bem, D. J., Nolen-Hoeksama, S. (1999). Pszichológia. Osiris, Budapest.

Ajánlott irodalom. Atkinson, R. L., Atkinson, R. C., Smith, E. E., Bem, D. J., Nolen-Hoeksama, S. (1999). Pszichológia. Osiris, Budapest. Pszichológia Ajánlott irodalom Atkinson, R. L., Atkinson, R. C., Smith, E. E., Bem, D. J., Nolen-Hoeksama, S. (1999). Pszichológia. Osiris, Budapest. Lénárt, Á. (szerk.) (2002). Téthelyzetben. Országos

Részletesebben

A szociális tanulás jelentősége a pedagógiai folyamatban

A szociális tanulás jelentősége a pedagógiai folyamatban Dr. Fodor László A szociális tanulás jelentősége a pedagógiai folyamatban A szociális tanulás fogalma Ismeretes, hogy a tanulás az ontogenetikus humánfejlődés elsőrendű eszköze, a személyiség plenáris

Részletesebben

Bentlakásos intézményben és családban élő 12-16 éves gyerekek tanulási stratégiáinak összehasonlító vizsgálata

Bentlakásos intézményben és családban élő 12-16 éves gyerekek tanulási stratégiáinak összehasonlító vizsgálata Eszterházy Károly Főiskola, Eger Bentlakásos intézményben és családban élő 12-16 éves gyerekek tanulási stratégiáinak összehasonlító vizsgálata Készítette: Tóth Sándor IV. évf. lev. szociálpedagógia szak

Részletesebben

Az érzelmi Intelligencia (EQ)

Az érzelmi Intelligencia (EQ) Ki a jó munkatárs? A szó magában hordozza a választ: munka-társ. Ahogy a magánéletben, a munkában is társakkal kell előrejutnunk, hiszen csoportban nagyobb a hatékonyságunk. Az érzelmi intelligencia, embertársainkra

Részletesebben

Farkas Zoltán AZ EGYÉN, A KÖRNYEZET ÉS A CSELEKVÉS

Farkas Zoltán AZ EGYÉN, A KÖRNYEZET ÉS A CSELEKVÉS Farkas Zoltán AZ EGYÉN, A KÖRNYEZET ÉS A CSELEKVÉS Miskolci Egyetem, 2004 TARTALOM 1. A cselekvés megközelítése 1.1. Az egyén és a környezet A) A személyiség és alakulása a) A személyiség fogalma b) A

Részletesebben

A PROBLÉMA, ÉS AMI MÖGÖTTE VAN

A PROBLÉMA, ÉS AMI MÖGÖTTE VAN Szolnoki Tudományos Közlemények XV. Szolnok, 2011. Dr. Pintér István 1 Kalmárné Rimóczi Csilla 2 ÉRZELMEK ÉS DÖNTÉSHOZATAL Az elmúlt évtizedben a helyére kerül az érzelmek szerepe az emberi létezésben.

Részletesebben

Etológia mindenkinek II. Rész

Etológia mindenkinek II. Rész Etológia mindenkinek II. Rész Mielőtt rátérnénk a megerősítők alkalmazására, a klasszikus és az instrumentális kondicionálás néhány speciális elemét tekintsük át, mivel ezek relevánsak az állatokkal végzett

Részletesebben

ETOLÓGIA-HUMÁNETOLÓGIA Miklósi Ádám és Csányi Vilmos. Általános etológia

ETOLÓGIA-HUMÁNETOLÓGIA Miklósi Ádám és Csányi Vilmos. Általános etológia 1 ETOLÓGIA-HUMÁNETOLÓGIA Miklósi Ádám és Csányi Vilmos Általános etológia Az etológia az állati és emberi viselkedés természetes körülmények közötti megfigyelésére és kísérleti elemzésére tesz kísérletet,

Részletesebben

Az érzelmi munkát befolyásoló tényezők

Az érzelmi munkát befolyásoló tényezők Budapesti CORVINUS Egyetem Az érzelmi munkát befolyásoló tényezők Érzelmi munka az onkológiában Ph.D. értekezés Lazányi Kornélia Rozália Budapest, 2009 Lazányi Kornélia Rozália Az érzelmi munkát befolyásoló

Részletesebben

- 1. A KUTYA SZOCIÁLIS FEJLŐDÉSE

- 1. A KUTYA SZOCIÁLIS FEJLŐDÉSE Tartalom Csányi Vilmos előszava A szerző előszava A szerző előszava a második kiadáshoz Bevezetés Híres etológusok munkássága - a kutyára vonatkoztatható állatpszichológia rövid története 1. A KUTYA SZOCIÁLIS

Részletesebben

Pszichológiai elméleti alapok A nevelés pszichológiai alapjai 1. Dr. Péter-Szarka Szilvia Pszichológiai Intézet Pedagógiai Pszichológiai Tanszék

Pszichológiai elméleti alapok A nevelés pszichológiai alapjai 1. Dr. Péter-Szarka Szilvia Pszichológiai Intézet Pedagógiai Pszichológiai Tanszék Pszichológiai elméleti alapok A nevelés pszichológiai alapjai 1. Dr. Péter-Szarka Szilvia Pszichológiai Intézet Pedagógiai Pszichológiai Tanszék KÖNYVEK: Tóth László: Pszichológia a tanításban. Pedellus

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar

Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar A tanulást befolyásoló kognitív és affektív tényezk vizsgálata az általános iskola 6 7. osztályos tanulói körében az iskolai alulteljesítés

Részletesebben

E-lerning program: Pszichológia, kommunikáció, konfliktuskezelés. Bevezetés Minden ember életében fontos, hogy megismerkedjen. Ajánlott irodalom:

E-lerning program: Pszichológia, kommunikáció, konfliktuskezelés. Bevezetés Minden ember életében fontos, hogy megismerkedjen. Ajánlott irodalom: E-lerning program: Pszichológia, kommunikáció, konfliktuskezelés Bevezetés Minden ember életében fontos, hogy megismerkedjen alapvető élettani szükségleteivel, amelyek segítik az önmegvalósítás folyamatában.

Részletesebben

Pszichológia. Jogvédelmi képviselő továbbképzés Horváth Lívia 2014.05.14.

Pszichológia. Jogvédelmi képviselő továbbképzés Horváth Lívia 2014.05.14. Pszichológia Jogvédelmi képviselő továbbképzés Horváth Lívia 2014.05.14. Pszichológia: A lelki élettel, a lelki jelenségekkel foglalkozó tudomány. (psziché= lélek, logosz=tan (görög) a viselkedés és a

Részletesebben

Orvosi pszichológia. minimumkérdések

Orvosi pszichológia. minimumkérdések Orvosi pszichológia minimumkérdések A minimumkérdések anyagának többsége elhangzik vagy az előadásokon, vagy a gyakorlatokon. Van néhány kérdés, amit nem tárgyalunk tanórákon, ezeknek a forrását megadjuk

Részletesebben

Nevelési Alapismeretek

Nevelési Alapismeretek Tordáné Hajabács Ilona Nevelési Alapismeretek a Népi játék és kismesterségek oktatója tanfolyam hallgatói számára HAGYOMÁNYOK HÁZA Népművészeti Módszertani Műhely 2010 Tartalom Bevezetés...5 A nevelés...6

Részletesebben