JEGYZŐ KÖNYV. Amennyiben képviselő-társaim a meghívóban szereplő napirendi pontokkal egyetértenek, kérem szíveskedjenek kézfeltartással jelezni.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐ KÖNYV. Amennyiben képviselő-társaim a meghívóban szereplő napirendi pontokkal egyetértenek, kérem szíveskedjenek kézfeltartással jelezni."

Átírás

1 1 JEGYZŐ KÖNYV Készült: Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének december 17-én (kedden) órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülés keretében. Az ülés helye: Jásd Község Önkormányzat Tanácsterme Jelen vannak: Nagy Csaba Dr. Szente Árpád Bakonyvári János Jakab Ferdinánd Vachtler Erik Tanácskozási joggal van jelen: Szabó Zsuzsanna polgármester alpolgármester képviselő képviselő képviselő jegyző Tisztelettel köszöntöm a megjelent képviselőket, jegyző asszonyt. Megállapítom, hogy a megválasztott képviselők közül 5 fő jelen van, testületünk határozatképes. Amennyiben képviselő-társaim a meghívóban szereplő napirendi pontokkal egyetértenek, kérem szíveskedjenek kézfeltartással jelezni. 151/2013.(XII.17.) Kth. Sz. határozat 1. Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének./2013. ( ) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezések rendjéről Előadó: Nagy Csaba polgármester 2. Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének./2013. ( ) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Előadó: Szabó Zsuzsanna jegyző 3. Szociális étkeztetés személyi térítési díjának szabályszerű megállapítása Előadó: Szabó Zsuzsanna jegyző 4. A Ösküi Közös Önkormányzati Hivatal előirányzatainak módosítása Előadó: Nagy Csaba polgármester Vegyes ügyek Zárt ülés

2 2 1.) Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének./2013. ( ) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezések rendjéről Mindenki megkapta a rendelet-tervezetet és megállapodás tervezetet. Annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy mivel ez ügyben sokáig nem tudtunk előrelépni, illetve nem kaptunk választ, meghallgatást kértünk az érsekségen és személyesen kerestük fel két képviselő társammal együtt Mail atyát. Azt a választ kaptuk, hogy mivel nincs Jásd Egyházközségnek képviselő-testülete ezért nem kaphattunk választ, mivel nekik kellett volna a javaslatukat előterjeszteni az érsekség felé. Vasárnap az egyházközség ülést tartott és választottak képviselő-testületet, így végre előrelépés történhet ez ügyben. Az érsekségen megnézték a megállapodás tervezetet és elfogadják így aláírásra. Amíg nincs a temető felparcellázva, addig csak a térkép alapján jelölhetünk ki egy teljesen üres területet. Vachtler Erik képviselő: Mekkora az a terület, melyet erre a célra kijelölhetünk! Van egy m 2 -es terület, melyet igénybe vehetünk. Van információ, hogy erre mennyi a támogatás, illetve, hogy ha megvennénk a temetőt, akkor az egész területre mi igényelhetnénk? A 2014 évi költségvetési törvény tervezetben 30 Ft/ m 2 a támogatás szerepel. Ha az egész terület az Önkormányzat tulajdonába kerül, akkor mindre lehet igényelni, de időarányosan nem jár a támogatás, ha évközben kerül az önkormányzat tulajdonába, akkor csak a következő évtől igényelheti. Aki egyetért, hogy a megállapodást ebben a formában aláírjuk az egyházzal, az kérem kézfeltartással jelezze! 152/2013.(XII.17.) Kth. Sz. határozat Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a jásdi római katolikus 442 hrsz.-ú temetőben az egyház község által meghatározott 2500m2-t a 2 mellékleten bejelöltek szerint elfogadja köztemető céljára. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. sz. melléklet szerinti megállapodást Czár Péter plébánossal együtt aláírja.

3 3 Az Országgyűlés módosította a köztemetőkről szóló törvényt, amelyben szociális temetés is szerepel, de mai információ szerint bevezetés helyett az országgyűlés re halasztotta, javasolja a rendelet tervezetből kivenni. Van valakinek kérdése a rendelet tervezettel és a szociális temetéssel kapcsolatban? Amennyiben nincs, kérem, kézfeltartással jelezze, aki a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló rendeletet elfogadja. tartózkodással egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013.(XII.18.) rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről ( A rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz van csatolva) 2.) Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének./2013. ( ) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Az előterjesztést és a rendelet tervezetet kiküldtük, remélem mindenki át tudta tanulmányozni. A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló év III. törvényt az országgyűlés módosította. A korábbi eseti segély, temetési segély, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás helyébe az önkormányzati segély lép. Jakab Ferdinánd képviselő: Nem emlékszem, eddig is volt ilyen, hogy kamatmentes kölcsön formájában nyújtott segély? A legszegényebbeket szoktuk ezzel támogatni, de sajnos az volt a tapasztalat, hogy nem tudták visszafizetni. Olyan esetbe lehet inkább ezt a segélyezési formát alkalmazni, mikor valami rendkívüli helyzet áll elő pl. elemi csapás és csak később fizet a biztosító, vagy csőtörés és azonnal ki kell fizetni a vízdíj számlát, vagy áram elszámoló számlánál nagyon magas összeget kell egyszerre megfizetni, de a családnak nincs tartaléka, akkor hogy ne kössék ki az áramot, kamatmentes kölcsönt adhat a testület. Véleményem szerint minden segély készpénzbe legyen kifizetve. Az a tapasztalat, hogy akik segélyt kérnek, általában nem rendelkeznek bankszámlával, vagy ha mégis, most nagyon megemelkedtek a bankköltségek. Úgy gondolom, nem szabad, hogy további költség árán juthassanak a segélyhez.

4 4 Van még valakinek kérdése a szociális rendelettel kapcsolatban? Amennyiben nincs, kérem kézfeltartással jelezze aki a szociális rendeletet ebben a formában elfogadja. tartózkodással egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013.(XII.18.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról ( A rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz van csatolva) 3.) Szociális étkeztetés személyi térítési díjának szabályszerű megállapítása A Veszprém Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 2013 évben ellenőrzést tartott a szociális étkeztetési feladatok ellátásáról. Az ellenőrzés a szociális étkeztetési feladatok ellátása területén a személyi étkeztetési díj, mely önkormányzati rendeletben került megállapításra, mindent rendben talált. A térítési díj megállapítása volt szabálytalan, a szállítási költség nem a szoc. törvénynek megfelelően lett beépítve. Minél inkább rászorult valaki, annál kevesebb térítési díjat fizet, de a szállítási költséget mindenki egységesen fizetett. Visszamenőleg pontosan ki lett számolva mindenkinek személyre szólóan az összeg. Összesen Ft-ot kell visszafizetni. Aki elhunyt, ott a törvényes örökös részére kell visszafizetni. Aki továbbra is igénybe veszi az étkezést, annak a következő befizetésnél vissza lehet vonni, de nyilatkoztatni kell, hogy ehhez hozzájárul. 4.) A Ösküi Közös Önkormányzati Hivatal előirányzatainak módosítása Nőtt az Önkormányzathoz érkezett állami támogatás összege a bérkompenzáció miatt, melyet az alacsony jövedelműek bérkiegészítésére kaptunk. Ezáltal növelni kellett az intézményfinanszírozási bevétel előirányzatot, valamint ezzel párhuzamosan növeltük a bér és járulék előirányzatot. Valamint belső átcsoportosításokra volt még szükség, melyet a kiküldött előterjesztés tartalmaz. Egy tétel van még, ami az eredeti előirányzat tervezésénél nem lett figyelembe véve, hogy a bankszámlára történő utalás a köztisztviselők részére költséggel nem járhat. A törvényi előírásnak megfelelően, ezért november hónapban valamennyi köztisztviselő részére számfejtésre került a folyószámla vezetés költségtérítése. Nem lehet, hogy minden dolgozónak egységesen ugyanannál a banknál legyen a számlája? Van olyan bank, amely kedvezményt ad és ezzel is csökkenthetők a bankköltségek. Egyedül Jásd településen van helyben pénzintézet, gondolom ezért a helyi dolgozók továbbra is ragaszkodnak ahhoz a pénzintézethez, a másik két település dolgozói viszont mindenképpen

5 5 csak postán tudják felvenni a fizetést, vagy el kell utazniuk a pénzfelvételhez. Nem lehet a dolgozót kényszeríteni, hogy váltson pénzintézetet. Van még valakinek kérdése a Közös Hivatal előirányzat módosításaival kapcsolatban? Amennyiben nincs, kérem, kézfeltartással jelezze, aki az Ösküi Közös Hivatal előirányzatainak módosítását elfogadja. 153/2013.(XII.17.) Kth. Sz. határozat Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Ösküi Közös Önkormányzati Hivatal előirányzatainak módosítását elfogadja. Felkéri a jegyzőt hogy a testület döntésének megfelelően kerüljön beépítésre az ösküi költségvetési rendeletbe a módosítás. Felelős:Szabó Zsuzsanna jegyző 5.) Vegyes ügyek 5.1) Téli szünet engedélyezése az óvodában Heltné Gavacs Anikó óvodavezető levélben kereste meg a Tisztelt Képviselő-testületet, melyben leírta, hogy a 2013/2014-es Munkatervben Óvodai Szünetek címszó alatt a téli szünet december január 1-ig szerepel. A szabadságok kiadásánál már így tervezték meg a fenti időszakot és annak megfelelően 5 nap szabadságkiadással számoltak. A konyhai dolgozók esetében volt inkább eddig is a probléma, mert szerettek volna az ünnepek előtt és között ők is szabadságot kivenni, de ezáltal mind a jásdi mind a tési étkezőkkel egyeztetni kellett, hogy nem lesz ebédszállítás. Bakonyvári János képviselő: Az étkezőknek nem okoz problémát, hogy ennyi ideig nem lesz ebéd? Az élelmezésvezető megkérdezte az étkezőket és Tés polgármesterével is egyeztettünk ez ügyben és ők is beleegyeztek, hogy december ig nem lesz ebédszállítás. Kérem kézfeltartással jelezze, aki hozzájárul, hogy a Jásdi Mesevár Óvoda december január 1-ig zárva tartson. 154/2013.(XII.17.) Kth. Sz. határozat Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárulását adja, hogy a Jásdi Mesevár Óvoda december január 1-ig zárva tartson. Utasítja a polgármester az óvodavezető értesítésére, az élelmezésvezetőt pedig az étkezők kiértesítésére

6 Tűhegyiné Rapali Andrea élelmezésvezető 5.2) Hótolásra szerződés 6 Az idei évben 2 vállalkozó adott be hótolásra ajánlatot. Varga István vállalkozóval volt évek óta szerződésünk, de az idei évben Rapali Árpádné egyéni vállalkozó is beadta pályázatát hótolásra, aki kibővítette a vállalkozását és megfelelő technikai felszereltséggel rendelkezik. Varga István az elvégzett munka díjazását a tavalyi ár figyelembevételével és az idei üzemanyagárak kalkulálásával kéri kialakítani, konkrét összeget nem állapított meg. Többen kérték tőle, hogy a hó tolva legyen és nem húzva, ezért beszerzett egy első hótolót, mellyel kifejezetten minőségibb munkát tud végezni. Rapali Árpádné Ft + ÁFA áron vállalja a hótolást alkalmanként, ami a tavalyi ár volt. Kérem a tisztelt képviselő-társaimat, hogy tegyék meg javaslatukat. Érdekes a megfogalmazás, hogy a tavalyi ár figyelembevételével és az idei üzemanyagárak kalkulálásával kéri az ár megállapítását. A hivatalos üzemanyagárak ha jól tudom csökkentek, de feltételezem, hogy nem ár csökkentésre gondolt, mivel beszerzett egy első hótolót. Varga István még mindig cserényi vállalkozó és nem állandó jásdi lakos és mire ő kiássa magát a tanyáról, addigra Rapali Árpád aki jásdi lakos kitolja a havat a faluba. Én mindenképpen Rapali Árpádné javaslatát támogatom. Jakab Ferdinánd képviselő: Mindannyian tudjuk, hogy a tényleges hótolási munkát eddig is Rapali Árpád végezte, csak a szerződésünk volt Varga Istvánnal. Szerintem is Rapali Árpádnéval kössük meg a szerződést, főleg azért is mert egyértelműen a tavalyi áron vállalja a munkát. Ha nincs több hozzászólás, kérem kézfeltartással jelezze, aki elfogadja, hogy Rapali Árpádnéval kössünk hótolásra szerződést Ft alkalmankénti áron. 155/2013.(XII.17.) Kth. Sz. határozat Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Rapali Árpádné ( 8424 Jásd, Új u. 80. ) egyéni vállalkozóval köt szerződést hótolásra március 30-ig Ft alkalmankénti áron. Felhatalmazza a polgármester a megbízási szerződés aláírására. 5.3) Óvodások, iskolások, idősek karácsonyi támogatása

7 7 Nagyon szeretném, ha az elmúlt évekhez hasonlóan az idei évben is támogatni tudnánk a gyerekek karácsonyi ünnepét. Az iskola igazgatójával beszéltem ezzel kapcsolatban, ő elmondta, hogy az iskolások kapnak ajándékot a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattól és az iskola alapítványától is, melyek kézzel fogható ajándékok és hazavihetik, ha nem probléma, nagyon szeretnék, ha az önkormányzati támogatást olyan eszköz beszerzésére fordíthatnák, mellyel az ünnepi műsorok színvonalán tudnak javítani. Tavaly egy hangosító berendezést vásároltak, melynek nagy hasznát vették a kulturális műsorok során (jótékonysági est, farsang, majális stb...) Az idei évben a világítást szeretnék fejleszteni, hogy a színpad megfelelően legyen megvilágítva, ezáltal a műsorokról készített felvételek és képek is sokkal jobb minőségűek lennének, mert egyébként nagyon sötét a színpad. Én az idei évben is Ft-ot javaslok az iskola támogatására. Az iskolatitkárral már egyeztettem és társadalmi munkába elvállalná a világítás korszerűsítés szerelési munkáit, csak a hozzá szükséges dolgokat kellene megvásárolni. Összeírta mire lenne szükség és Ft-ból már nagyon szépen meg lehetne csinálni, ami természetesen maradna a kultúrháznak. Amennyiben egyetértenek a javaslattal, kérem kézfeltartással jelezzék! 156/2013.(XII.17.) Kth. Sz. határozat Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az általános iskolások karácsonyi támogatása keretében ,-Ft-ot a kultúrházban a színpad megvilágításának korszerűsítésére fordít. Utasítja a polgármestert színpadi világítás korszerűsítésének biztosítására. A pénzügyi előadót, a forrás biztosításával kapcsolatos előirányzat átcsoportosításáról és a számla kifizetéséről gondoskodjon Horváthné Krén Angéla pénzügyi előadó Határidő: előirányzat átcsoportosításról következő testületi ülés Számla kifizetése azonnal Mivel az iskolába kb. 50 gyerek van és őket Ft-tal támogattuk, ezért javaslom, hogy az óvodások karácsonyát is gyerekenként 2.000,-Ft-tal támogassuk, így gyerekenként kb. ugyanannyi támogatást kap az iskola és óvoda is. Kinek van esetleg más véleménye? Aki a javaslatommal egyetért, kérem kézfeltartással jelezze. 157/2013.(XII.17.) Kth. Sz. határozat Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a karácsonyi ünnepség keretében az óvodás gyermekeket 2.000,-Ft/fő összeggel támogatja. A támogatás forrásként az átmeneti segélykeret maradványát jelöli meg. Utasítja a polgármestert előirányzat biztosításáról és a módosításnak a költségvetési rendeleten történő átvezetésről gondoskodjon, a pénzügyi előadót, hogy a kifizetésről intézkedjen.

8 Horváthné Krén Angéla pénzügyi előadó 8 Az idei évben sajnos nem sok mindent sikerült az idősek karácsonyi csomagjába összegyűjteni, pedig levélbe megkerestük a konyhára szállító valamennyi céget, illetve a Fejérvíz Zrt-t, E-ont, Takarékszövetkezet. Az idősek nagyon szoktak örülni az élelmiszercsomagnak, én Ft-ot javaslok személyenként. Kb. 140 idős ember van. Szerintem Ft is elég személyenként. Abból már lehet sok mindent venni. 2 kg liszt, 1 kg cukor, 1 cs tea, 1 citromlé, 1 kg narancs, pár szem szaloncukor esetleg ha még kerül valamilyen tészta. Ezekből már egy nagy csomagot össze lehet állítani és mind olyan amit elfogyasztanak. 140 időssel számolva az Ft az már több mint 200 ezer forint és lesz még ünnepi műsor, utána vacsora, az asztalokra lesz kitéve kalács és pogácsa, amely a Csetényi Sütöde felajánlása, így valóban elég lesz az Ft is csomagonként. Van valakinek más javaslata? Amennyiben nincs, kérem kézfeltartással jelezze, aki elfogadja, hogy az időseknek karácsonyra Ft értékű élelmiszercsomagot készítsünk. 158/2013.(XII.17.) Kth. Sz. határozat Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 65 év feletti jásdi idős emberek részére karácsonyra Ft értékű élelmiszercsomagot készít. Utasítja a polgármestert a beszerzés lebonyolítására a pénzügyi előadót, hogy a kifizetésről intézkedjen. Horváthné Krén Angéla pénzügyi előadó 5.4) Díszpolgári cím adományozása December 21-én lesz az idén megtartva az idősek karácsonyi ünnepélye, melyre meghívtuk Öskü és Tés polgármesterét, jegyző és aljegyző asszonyokat és Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes Úr is megtisztel minket jelenlétével. Úgy gondolom, ennél jobb alkalmat nem találhatunk, hogy Pintér József részére díszpolgári címet adományozzunk. Ezt az utolsó ciklust kivéve hosszú éveken keresztül a település alpolgármestere volt, előtte a csetényi közös tanács idején elnökhelyettes és nyugdíj mellett folyamatosan a település vízellátásáról gondoskodik. Most is rendszeresen együttműködik velünk és bármilyen feladatról legyen szó töretlen lendülettel képviseli a település érdekeit. Pintér József valóban megérdemli a díszpolgári címet. Az Oklevél és emlékérem mellé,

9 9 javaslok Ft-ot kifizetni, hisz jól tudjuk, hogy a feladatok jó részét társadalmi munkában végezte. Vachtler Erik képviselő: Szerintem is Pintér József megérdemli a díszpolgári címet és az Ft kifizetésével is egyetértek. Van valakinek még más javaslata? Amennyiben nincs, kérem kézfeltartással jelezze, aki egyetért vele, hogy Pintér József részére díszpolgári címet adományozzunk és Ft-ot kifizessünk részére. 159/2013.(XII.17.) Kth. Sz. határozat Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Pintér József 8424 Jásd, Dózsa Gy. u. 31. szám alatti lakos részére díszpolgári címet adományoz, melyet Ft-tal együtt a december 21-én megrendezésre kerülő idősek karácsonyi ünnepélyén ad át. Utasítja a polgármestert a szervezés lebonyolítására, a pénzügyi előadót, hogy a kifizetésről intézkedjen. Horváthné Krén Angéla pénzügyi előadó Határidő: december ) Megbízási szerződés projektmedzseri feladatok ellátására A szennyvízberuházás hivatalosan június 28-án elkészült, de ezzel korántsem tekinthetjük lezártnak a beruházást. Utána még a Regionális Fejlesztési Ügynökség helyszíni ellenőrzést tartott, amelyen a Projektmenedzser aktív részvételére volt szükség. Ezek után 2 kifizetési kérelmet kellett még benyújtani, ezzel összefüggésben a projekt teljes beruházási költségének az összefoglalására, elszámolható és nem elszámolható költségek különválasztására volt szükség. Közben az üzembe helyezés folyamata sem ment zökkenőmentesen, az Energia Hivatal vagyonértékelést írt elő, amivel kapcsolatban sokáig ment a huzavona, hogy mégsem kell, de a sok egyeztetés után sajnos ki kellett írni a pályázatot a vagyonértékelés elvégzésére. Folyamatos levelezésre van szükség a Boroszlán Zrt-vel a felmerülő garanciális hibajavítások miatt, valamint hátra van még a Víziközmű Társulat megszüntetése és átadás az Önkormányzat felé. Mindezen plusz feladatok szakszerű ellátása érdekében szükséges volt a projektmenedzserrel megbízási szerződést kötni, Ft-ért vállalta a munkát. A zárórendezvényt követően is rendszeresen ha szükséges volt személyesen jött el, de bármiről volt szó telefonon azonnal rendelkezésre állt. Nélküle nem tudtuk volna a beruházást így végigcsinálni. Aki egyetért vele, hogy Balogh Márton egyéni vállalkozó részére a szennyvízberuházással

10 10 kapcsolatos további projektmenedzseri feladatokra Ft-ot kifizessünk, kérem kézfeltartással jelezze. 160/2013.(XII.17.) Kth. Sz. határozat Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Balogh Márton részére a szennyvízberuházás műszaki átadás utáni projektmenedzseri feladatainak elvégzésére Ft megbízási díj kifizetését határozza meg. Utasítja a pénzügyi előadót, hogy a kifizetésről intézkedjen. Felelős: Horváthné Krén Angéla pénzügyi előadó Határidő:azonnal 5.5) Többletmunka díjazása A 2013-as év plusz feladatok tekintetében még sokkal húzósabb volt, mint eddig bármikor. Köszönet illeti a Polgármester urat és valamennyi jásdi dolgozót. Folyamatosan láthattuk az év során, hogy mindenki mennyi plusz feladatot vállalt és a többletmunkát díjazni kell. A közös hivatal megalakulása, aljegyző asszony betegsége már alapból megnövelte a feladatokat, de mindemellett sok nem várt plusz munkát adott a dolgozóknak a vis maior pályázat, az elhúzódó szennyvízberuházás, élelmiszersegély kiosztása, különböző helyi rendezvények megszervezése és lebonyolítása (majális, szüreti felvonulás, Szeretlek Magyarország Pályázat, karácsonyi ünnepélyek stb.), az ételszállítás Tésre. Sőt, úgy gondolom, a pénztelenség is sok többletterhet jelentett és közben, naponta meg kellett bírkózni azzal a feladattal, hogy a lehető legésszerűbben rangsorolni a kifizetéseket. Az idén november hónapban harmadszor kellett hiteligénylést benyújtani a Takarékszövetkezethez, amit mindannyian tudunk saját tapasztalatból is, hogy nem kis procedúrával és adminisztrációval jár. A működőképesség megőrzését szolgáló pályázat azt hiszem, igen sikeresnek mondható, ennek köszönhetően év végére az önkormányzat anyagi helyzete helyre tudott állni. Én úgy gondolom, hogy a dolgozók lelkiismeretes, plusz munkája, az önkormányzat helyzetének szívükön viselése nélkül most nem ünnepelhetnénk ilyen nyugodtan az ünnepeket. Én javaslok minden jásdi dolgozónak 13. havi juttatás kifizetését. Vachtler Erik képviselő: Teljes mértékben egyetértek az alpolgármester úrral. A feladatok folyamatosan nőnek és minden dolgozó nagyon sok plusz feladatot vállal a település érdekében, olyanokat is, ami nem is tartozik szorosan a munkakörébe és a munkaidejébe már rég nem fér bele. Szerintem is megérdemli mindenki a 13. havi fizetést. Nagyon jó kis munkaközösség alakult ki. Mindenki becsülettel, szabad idejét sem sajnálva végzi a dolgát. Csak azért képes a település fejlődni, mert ilyen lelkiismeretes dolgozóink vannak.

11 11 Dr.Szente Árpád alpolgármester: Kérem, hogy aki egyetért azzal, hogy a jásdi hivatal dolgozói részére 13. havi juttatás legyen kifizetve, az kézfeltartással jelezze: 161/2013.(XII.17.) Kth. Sz. határozat Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a jásdi dolgozók részére a munkájuk értékelése alapján 13. havi juttatást állapít meg. Az összeget és a járulékait a képviselő-testület az év közben kapott többletbevételek terhére fedezi. A szerkezetátalakítási tartalékból 2 féle jogcímen juttatott támogatás olyan többletbevételt jelentett az önkormányzat számára, amelynek a kiadási vonzata év elején megtervezésre került. Emiatt a bevételi oldalon a működőképesség megőrzését szolgáló állami támogatás előirányzatát csökkenthettük, amihez képest lényegesen többet nyertünk a pályázaton. Utasítja a polgármestert, hogy a évi költségvetés módosításánál a fenti összeget építse be az Önkormányzat módosított költségvetési rendeletébe. Utasítja a pénzügyi előadót a számfejtésre és a számlára utalásra. Horváthné Krén Angéla pénzügyi előadó Több hozzászólás nem lévén, a polgármester Úr a képviselő-testületi ülést zárt ülés keretében folytatja tovább. K.M.F. Nagy Csaba polgármester Szabó Zsuzsanna jegyző

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jásd Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 6-án (kedden) 10 órai kezdettel megtartott üléséről. Ülés helye: Önkormányzat tanácsterme Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jásd Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 28-án (hétfőn) 18 órai kezdettel megtartott üléséről. Ülés helye: Önkormányzat tanácsterme Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges Béke tér 14. 11-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott üléséről. 2

Részletesebben

Amennyiben képviselő-társaim a meghívóban szereplő napirendi ponttal egyetértenek, kérem szíveskedjenek kézfeltartással jelezni.

Amennyiben képviselő-társaim a meghívóban szereplő napirendi ponttal egyetértenek, kérem szíveskedjenek kézfeltartással jelezni. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 12-én (szerdán) 19.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülés keretében. Az ülés helye: Jásd Község

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax:

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax: Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somogyzsitfa Község Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D- 20-2/2014. Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8458 Oroszi, Szabadság u. 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 27 -én 16

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Porva Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 8296 Monostorapáti, Petőfi u.123. Tel: 87/435-055. Száma: 1092-5/2016. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 17-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 17-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-7/2012./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2012. szeptember 17-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 19 30 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tés Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 18.30 órai kezdettel megtartott együttes

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 98 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. augusztus 18-án 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 42/2014.

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 24-n megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 24-n megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 24-n megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 97-99 /2012. (XI. 24.) számú határozatok.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kisebbségi Önkormányzat 2010. december 06-án megtartott üléséről. Csikós Árpád, Bancsók Elemér képviselők.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kisebbségi Önkormányzat 2010. december 06-án megtartott üléséről. Csikós Árpád, Bancsók Elemér képviselők. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kisebbségi Önkormányzat 2010. december 06-án megtartott üléséről. Jelen vannak: Csikós Árpádné elnök, Csikós Árpád, Bancsók Elemér képviselők. Tanácskozási joggal meghívott:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV NAPIREND ELŐTT NAPIRENDI JAVASLAT. 1.) Javaslat a évi nyári gyermekétkeztetési pályázat benyújtására

JEGYZŐKÖNYV NAPIREND ELŐTT NAPIRENDI JAVASLAT. 1.) Javaslat a évi nyári gyermekétkeztetési pályázat benyújtására JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 6-án 9 óra 15 perces kezdettel a Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről.

Részletesebben

BAKONYSZÜCS. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 18. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

BAKONYSZÜCS. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 18. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 137-3/2015. BAKONYSZÜCS Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 18. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testület 8572 Bakonyszücs,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8481. Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: 317-1/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 129-2/2015. BAKONYKOPPÁNY Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Önkormányzat Képviselő-testülete 8571 Bakonykoppány,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.február 11.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.február 11.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.február 11.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: Csönge Község Önkormányzata hivatalos helyiségében

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános üléséről. 2015. február 23.

JEGYZŐKÖNYV. Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános üléséről. 2015. február 23. Ügyszám: 16-22/2015. JEGYZŐKÖNYV nyilvános üléséről 2015. február 23. Szőc 2015 1 Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános üléséről Szőci Művelődési Ház Szőc, Kossuth L. u. 41. Az ülés időpontja:

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám: 18/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a SÁRRÉTUDVARI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015. február 23-án tartott nyilvános képviselő-testületi üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a SÁRRÉTUDVARI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015. február 23-án tartott nyilvános képviselő-testületi üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V a SÁRRÉTUDVARI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015. február 23-án tartott nyilvános képviselő-testületi üléséről Tartalmazza a : 10/2015.(II.23.)

Részletesebben

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete : 8738 Nemesvid, Rákóczi u. 2.; : 85/420-766, fax: 85/521-011, +3630/ 742-0232 e-mail:onkormanyzat@nemesvid.t-online.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. augusztus 11-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. augusztus 11-én tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-5/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. augusztus 11-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 13 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V ikt.szám: 78-3/2013. Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 27-én 18 óra 00

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. június 12. napján megtartott rendkívüli, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E HATÁROZAT száma 130/2013. (VI.12.) önkormányzati határozat 131/2013.

Részletesebben

Amennyiben képviselő-társaim a meghívóban szereplő napirendi pontokkal egyetértenek, kérem szíveskedjenek kézfeltartással jelezni.

Amennyiben képviselő-társaim a meghívóban szereplő napirendi pontokkal egyetértenek, kérem szíveskedjenek kézfeltartással jelezni. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 6-án (kedden) 18.30 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülés keretében. Az ülés helye: Jásd Község

Részletesebben

A Képviselő-testületi ülés helyszíne: Ordacsehi, Község Önkormányzat hivatali helyisége, 8635 Ordacsehi, Fő u.54.

A Képviselő-testületi ülés helyszíne: Ordacsehi, Község Önkormányzat hivatali helyisége, 8635 Ordacsehi, Fő u.54. JEGYZŐKÖNYV Készült Ordacsehi Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2016. augusztus 3-án, 17 órakor kezdődő, az Önkormányzat hivatali helyiségében megtartott rendkívüli üléséről. A Képviselő-testületi

Részletesebben

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete : 8738 Nemesvid, Rákóczi u. 2.; : 85/420-766, fax: 85/521-011, +3630/ 742-0232 e-mail:onkormanyzat@nemesvid.t-online.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 20. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 20. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 67-10/2015. NAGYTEVEL Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 20. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8562 Nagytevel,

Részletesebben

Szám: 175-3/2015. BÉB. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

Szám: 175-3/2015. BÉB. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 175-3/2015. BÉB Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Önkormányzat Képviselő-testülete 8565 Béb, Kossuth u.

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. október 31.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2013. október 31-én 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének február 12-én megtartott üléséről felvett J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének február 12-én megtartott üléséről felvett J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6097. Kunadacs Rákóczi u. 2. Telefon: 76/558-131 Fax: 76/422-057 E-mail: kunadacs.ph@tanet.hu 57-3/2015. Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének december 10-i rendkívüli nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének december 10-i rendkívüli nyílt üléséről 1 Kisszállás Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 10-i rendkívüli nyílt üléséről 19/2015.(XII.11.) ÖK R A szociális juttatások rendszeréről

Részletesebben

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE. Szám:16/2011. JEGYZŐKÖNYV

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE. Szám:16/2011. JEGYZŐKÖNYV KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám:16/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Karakószörcsök Község Önkormányzata Képviselő testülete 2011. február 17. napján 16.30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont:

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont: Jegyzőkönyv Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23. napján du. 18.00 órakor megkezdett rendes nyílt üléséről az önkormányzati kirendeltség helyiségében. Jelen

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január 07-én tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya Az ülésen hozott határozat száma Tárgya 1/2013. (I. 07.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8479 Borszörcsök, Petőfi u. 198. Szám: 80-11/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. szeptember

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 19/2013. J E G Y Z

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Rendelet: Határozatok: Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Rendelet: Határozatok: Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐKÖNYV Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről Rendelet: 6 /2014.(IV.29.) Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén. 7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-ülésének február 17-én tartott soron kívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-ülésének február 17-én tartott soron kívüli ülésén. 3/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-ülésének 2016. február 17-én tartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő terme

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3/2013./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. március 12-én a Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott rendkívüli üléséről.

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 8/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelete 9/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A napirend tárgyalása

JEGYZŐKÖNYV. A napirend tárgyalása JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. augusztus 14-én ülésén Magyargéc Község Önkormányzatának hivatali helyiségében. Jelen vannak: Velki Róbert polgármester Pingiczer Józsefné képviselő Ruzsinszki Györgyné képviselő

Részletesebben

Szám: 92-8/2015. BAKONYSZÜCS. Német Nemzetiségi Önkormányzat november 13. napján 14 óra 15 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Szám: 92-8/2015. BAKONYSZÜCS. Német Nemzetiségi Önkormányzat november 13. napján 14 óra 15 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Szám: 92-8/2015. BAKONYSZÜCS Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015. november 13. napján 14 óra 15 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Német Nemzetiségi Önkormányzat 8572 Bakonyszücs, Kossuth

Részletesebben

Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 28-án (csütörtökön) 18.30 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülés keretében. Az ülés helye: Jásd

Részletesebben

o k t ó b e r á n. m e g t a r t o t t r e n d k í v ü l i n y i l v á n o s ü l é s é r ő l

o k t ó b e r á n. m e g t a r t o t t r e n d k í v ü l i n y i l v á n o s ü l é s é r ő l Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.net J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A G Y D O R O G N A G

Részletesebben

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület február 10-én 18 órakor megtartott üléséről.

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület február 10-én 18 órakor megtartott üléséről. Készült a kerecsenyi Képviselő-testület 2010. február 10-én 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége Kerecseny, Deák F. u. 52. Jelen vannak: Réti Alfréd polgármester,

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: Falugazdász tájékoztatója az agrár gazdaság helyzetéről és a támogatási lehetőségekről Írásos előterjesztés a

Részletesebben

Szám: 588-6/2015. A D Á S Z T E V E L

Szám: 588-6/2015. A D Á S Z T E V E L Szám: 588-6/2015. A D Á S Z T E V E L Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 18. napján 17 óra 40 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Adásztevel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D-20-8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. szeptember 11 -én 16 órai kezdettel megtartott nyilvános képviselőtestületi üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 35/2014.(VII.23.) önkormányzati határozat 36/2014.(VII.23.)

Részletesebben

Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének június 30.-án megtartott testületi ülésén.

Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének június 30.-án megtartott testületi ülésén. J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 30.-án megtartott testületi ülésén. Helye: Polgármesteri Hivatal Domony, Fő út 98. Jelen vannak:

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 4/2013. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 28/2013. (IV.15.) számú határozatot a Vasivíz Zrt-vel kötendő bérleti-üzemeltetési szerződés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8477 TÜSKEVÁR Szám: 125-36/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 15-én (kedden) 9,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. július hó 5. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 17. rendkívüli, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak:

Részletesebben

Készült: Nóráp Község Önkormányzat képviselő-testülete november 29-én órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

Készült: Nóráp Község Önkormányzat képviselő-testülete november 29-én órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. NÓRÁP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8591 Nóráp Kossuth u 48. Szám: 9-12/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Nóráp Község Önkormányzat képviselő-testülete 2011. november 29-én 18.00 órakor megtartott nyilvános

Részletesebben

Határozatok: - 41/2013. (IV. 4.) számú határozat: Simon János és Czibere József kérelme a művelődési ház bérlésére vonatkozóan

Határozatok: - 41/2013. (IV. 4.) számú határozat: Simon János és Czibere József kérelme a művelődési ház bérlésére vonatkozóan Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.április 4.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. könyve c. határozatok:41/2013. (IV. 4.) számú határozat d. rendeletek:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 268-9/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. november 20-án 10,00 órai kezdettel

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.május 27-én

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Somogyi Csaba István elnök, Orsós János nemzetiségi képviselő, és dr. Varga Katalin aljegyző.

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Somogyi Csaba István elnök, Orsós János nemzetiségi képviselő, és dr. Varga Katalin aljegyző. Jegyzőkönyv Készült: Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata testületének 2014. november 25.-én (kedden) 17 órakor a Művelődési Házban megtartott közmeghallgatásos üléséről. Jelen vannak: Somogyi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2009. augusztus 13-i rendkívüli üléséről Jelen vannak: l./ Tóth Ferencné polgármester 2./ dr. Berecz Botond alpolgármester 3./

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 10/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mérges Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 16-án 17. 00 órakor a mérgesi

Részletesebben

Milota községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.szeptember 25-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT

Milota községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.szeptember 25-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT Milota községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.szeptember 25-én tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) rendelete: 7/2014., c.) határozatai:39-41., d.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) Beszámoló az

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. április 26-án megtartott nyilvános üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. április 26-án megtartott nyilvános üléséről J e g y z ő k ö n y v testületének 2011. április 26-án megtartott nyilvános üléséről Jelen vannak: Dics ő László polgármester, Ginzer János alpolgármester, Böröcz Dániel, Pandurné Deák Ágnes, Taller József

Részletesebben

Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi 1. sz. jegyzőkönyve. a február 14-én megtartott rendes, nyílt üléséről.

Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi 1. sz. jegyzőkönyve. a február 14-én megtartott rendes, nyílt üléséről. Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi 1. sz. jegyzőkönyve a 2013. február 14-én megtartott rendes, nyílt üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült a Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: 317-11/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről.

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. 32/10/2013 Zala Megye Ortaháza Község Önkormányzata Jegyzőkönyv Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 69/2013.(VIII.13.) kt.

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 11-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 11-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 11-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 108-112 /2012. (XII. 11.) számú határozatok.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: 2010 augusztus 9-én a Cigány Kisebbségi Önkormányzat ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: 2010 augusztus 9-én a Cigány Kisebbségi Önkormányzat ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: 2010 augusztus 9-én a Cigány Kisebbségi Önkormányzat ülésén. JELEN VANNAK: A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. KOVÁCS GYULA a Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doba Községi Önkormányzat képviselő-testülete 8482 Doba, Kossuth u. 10. Szám: D- 17-5 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Doba Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. május 30-án 17 órai kezdettel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 11/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 4-én 16.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 7/2012. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. április 25-én 19 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax:

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax: Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Mártírok u. 64.)

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 18/2014.(IV.01.) önkormányzati határozat 19/2014.(IV.01.)

Részletesebben

Ecsegfalva Község Önkormányzata 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67 Tel/Fax: 66/ ,

Ecsegfalva Község Önkormányzata 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67 Tel/Fax: 66/ , Ecsegfalva Község Önkormányzata, Fő u. 67 Tel/Fax: 66/487-100, e-mail: ecsegfalva@t-online.hu 973-10/2015.ikt.sz J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt ülésén. A rendkívüli ülés telefonon lett összehívva. Az ülés időpontja: 2014. december 17. A kezdés időpontja:

Részletesebben

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/a. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/a. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/a. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 29-én megtartott nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület november 11-én megtartott rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület november 11-én megtartott rendkívüli üléséről. Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/ 39-43/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2013. november 11-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 30-án 13,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendes üléséről

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 30-án 13,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendes üléséről Ikt.szám: 459-1/2014. JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 30-án 13,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendes üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

Szabó Ferenc polgármester üdvözli a képviselő-testületi ülésen megjelenteket.

Szabó Ferenc polgármester üdvözli a képviselő-testületi ülésen megjelenteket. ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8494 KISCSŐSZ Szám: 24-3/2014/Iszk. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kiscsősz Község Önkormányzatának Képviselő-testületének 2014. február 4-én (kedden) 16,30 órai kezdettel

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-5/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 33-12/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2015. november 26-án 9,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Szám: 67-5/2015. NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének május 19. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

Szám: 67-5/2015. NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének május 19. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 67-5/2015. NAGYTEVEL Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 19. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8562 Nagytevel, Kossuth

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK Kistelek Képviselő-testület 2013. október 03-án tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szabó István Balázs képviselő (7 fő) Kerekesné Molnár Krisztina pénzügyi elődadó I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Szabó István Balázs képviselő (7 fő) Kerekesné Molnár Krisztina pénzügyi elődadó I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 3/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án 15.30 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8478 Somlójenő, Petőfi u. 99. Szám: 214-4/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. április 23-án

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-2/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. február 21-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.05.15-én összehívott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.05.15-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 338/7/2013. 7. JEGYZŐKÖNYV Készült e 2013.05.15-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési időpontja: 17 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. november 29. (csütörtök) 08:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Verőce Község Művelődési Ház Termében (2621 Verőce, Árpád út 20.)

Részletesebben

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. szeptember 25.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én 19.00

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 19-én megtartott soron kívüli üléséről Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. június 20-i

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Képviselő-testület Hegymagas J e g y z ő k ö n y v Készült Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 3-án 17.00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének április 26. napján délelőtt 14:00 órakor tartott rendkívüli nyílt ülésének

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének április 26. napján délelőtt 14:00 órakor tartott rendkívüli nyílt ülésének Iktatószám: 371/12/2016 Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április 26. napján délelőtt 14:00 órakor tartott rendkívüli nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Határozatok: 77/2016.

Részletesebben

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 5801 Mezőkovácsháza, Árpád u : 68 / ; : 68 /

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 5801 Mezőkovácsháza, Árpád u : 68 / ; : 68 / Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 5801 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. : 68 / 381-011; : 68 / 381-656 10/2015. sz. román önk. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. november 24-én 15 órai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. a 2014. december 22-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésről

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. a 2014. december 22-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésről EGYHÁZASHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV a 2014. december 22-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésről Rendeletek: 10/2014. (XII. 23.) sz. rendelet A személyes gondoskodást nyújtó ellátások

Részletesebben