JEGYZŐ KÖNYV. Amennyiben képviselő-társaim a meghívóban szereplő napirendi pontokkal egyetértenek, kérem szíveskedjenek kézfeltartással jelezni.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐ KÖNYV. Amennyiben képviselő-társaim a meghívóban szereplő napirendi pontokkal egyetértenek, kérem szíveskedjenek kézfeltartással jelezni."

Átírás

1 1 JEGYZŐ KÖNYV Készült: Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének december 17-én (kedden) órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülés keretében. Az ülés helye: Jásd Község Önkormányzat Tanácsterme Jelen vannak: Nagy Csaba Dr. Szente Árpád Bakonyvári János Jakab Ferdinánd Vachtler Erik Tanácskozási joggal van jelen: Szabó Zsuzsanna polgármester alpolgármester képviselő képviselő képviselő jegyző Tisztelettel köszöntöm a megjelent képviselőket, jegyző asszonyt. Megállapítom, hogy a megválasztott képviselők közül 5 fő jelen van, testületünk határozatképes. Amennyiben képviselő-társaim a meghívóban szereplő napirendi pontokkal egyetértenek, kérem szíveskedjenek kézfeltartással jelezni. 151/2013.(XII.17.) Kth. Sz. határozat 1. Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének./2013. ( ) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezések rendjéről Előadó: Nagy Csaba polgármester 2. Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének./2013. ( ) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Előadó: Szabó Zsuzsanna jegyző 3. Szociális étkeztetés személyi térítési díjának szabályszerű megállapítása Előadó: Szabó Zsuzsanna jegyző 4. A Ösküi Közös Önkormányzati Hivatal előirányzatainak módosítása Előadó: Nagy Csaba polgármester Vegyes ügyek Zárt ülés

2 2 1.) Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének./2013. ( ) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezések rendjéről Mindenki megkapta a rendelet-tervezetet és megállapodás tervezetet. Annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy mivel ez ügyben sokáig nem tudtunk előrelépni, illetve nem kaptunk választ, meghallgatást kértünk az érsekségen és személyesen kerestük fel két képviselő társammal együtt Mail atyát. Azt a választ kaptuk, hogy mivel nincs Jásd Egyházközségnek képviselő-testülete ezért nem kaphattunk választ, mivel nekik kellett volna a javaslatukat előterjeszteni az érsekség felé. Vasárnap az egyházközség ülést tartott és választottak képviselő-testületet, így végre előrelépés történhet ez ügyben. Az érsekségen megnézték a megállapodás tervezetet és elfogadják így aláírásra. Amíg nincs a temető felparcellázva, addig csak a térkép alapján jelölhetünk ki egy teljesen üres területet. Vachtler Erik képviselő: Mekkora az a terület, melyet erre a célra kijelölhetünk! Van egy m 2 -es terület, melyet igénybe vehetünk. Van információ, hogy erre mennyi a támogatás, illetve, hogy ha megvennénk a temetőt, akkor az egész területre mi igényelhetnénk? A 2014 évi költségvetési törvény tervezetben 30 Ft/ m 2 a támogatás szerepel. Ha az egész terület az Önkormányzat tulajdonába kerül, akkor mindre lehet igényelni, de időarányosan nem jár a támogatás, ha évközben kerül az önkormányzat tulajdonába, akkor csak a következő évtől igényelheti. Aki egyetért, hogy a megállapodást ebben a formában aláírjuk az egyházzal, az kérem kézfeltartással jelezze! 152/2013.(XII.17.) Kth. Sz. határozat Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a jásdi római katolikus 442 hrsz.-ú temetőben az egyház község által meghatározott 2500m2-t a 2 mellékleten bejelöltek szerint elfogadja köztemető céljára. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. sz. melléklet szerinti megállapodást Czár Péter plébánossal együtt aláírja.

3 3 Az Országgyűlés módosította a köztemetőkről szóló törvényt, amelyben szociális temetés is szerepel, de mai információ szerint bevezetés helyett az országgyűlés re halasztotta, javasolja a rendelet tervezetből kivenni. Van valakinek kérdése a rendelet tervezettel és a szociális temetéssel kapcsolatban? Amennyiben nincs, kérem, kézfeltartással jelezze, aki a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló rendeletet elfogadja. tartózkodással egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013.(XII.18.) rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről ( A rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz van csatolva) 2.) Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének./2013. ( ) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Az előterjesztést és a rendelet tervezetet kiküldtük, remélem mindenki át tudta tanulmányozni. A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló év III. törvényt az országgyűlés módosította. A korábbi eseti segély, temetési segély, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás helyébe az önkormányzati segély lép. Jakab Ferdinánd képviselő: Nem emlékszem, eddig is volt ilyen, hogy kamatmentes kölcsön formájában nyújtott segély? A legszegényebbeket szoktuk ezzel támogatni, de sajnos az volt a tapasztalat, hogy nem tudták visszafizetni. Olyan esetbe lehet inkább ezt a segélyezési formát alkalmazni, mikor valami rendkívüli helyzet áll elő pl. elemi csapás és csak később fizet a biztosító, vagy csőtörés és azonnal ki kell fizetni a vízdíj számlát, vagy áram elszámoló számlánál nagyon magas összeget kell egyszerre megfizetni, de a családnak nincs tartaléka, akkor hogy ne kössék ki az áramot, kamatmentes kölcsönt adhat a testület. Véleményem szerint minden segély készpénzbe legyen kifizetve. Az a tapasztalat, hogy akik segélyt kérnek, általában nem rendelkeznek bankszámlával, vagy ha mégis, most nagyon megemelkedtek a bankköltségek. Úgy gondolom, nem szabad, hogy további költség árán juthassanak a segélyhez.

4 4 Van még valakinek kérdése a szociális rendelettel kapcsolatban? Amennyiben nincs, kérem kézfeltartással jelezze aki a szociális rendeletet ebben a formában elfogadja. tartózkodással egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013.(XII.18.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról ( A rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz van csatolva) 3.) Szociális étkeztetés személyi térítési díjának szabályszerű megállapítása A Veszprém Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 2013 évben ellenőrzést tartott a szociális étkeztetési feladatok ellátásáról. Az ellenőrzés a szociális étkeztetési feladatok ellátása területén a személyi étkeztetési díj, mely önkormányzati rendeletben került megállapításra, mindent rendben talált. A térítési díj megállapítása volt szabálytalan, a szállítási költség nem a szoc. törvénynek megfelelően lett beépítve. Minél inkább rászorult valaki, annál kevesebb térítési díjat fizet, de a szállítási költséget mindenki egységesen fizetett. Visszamenőleg pontosan ki lett számolva mindenkinek személyre szólóan az összeg. Összesen Ft-ot kell visszafizetni. Aki elhunyt, ott a törvényes örökös részére kell visszafizetni. Aki továbbra is igénybe veszi az étkezést, annak a következő befizetésnél vissza lehet vonni, de nyilatkoztatni kell, hogy ehhez hozzájárul. 4.) A Ösküi Közös Önkormányzati Hivatal előirányzatainak módosítása Nőtt az Önkormányzathoz érkezett állami támogatás összege a bérkompenzáció miatt, melyet az alacsony jövedelműek bérkiegészítésére kaptunk. Ezáltal növelni kellett az intézményfinanszírozási bevétel előirányzatot, valamint ezzel párhuzamosan növeltük a bér és járulék előirányzatot. Valamint belső átcsoportosításokra volt még szükség, melyet a kiküldött előterjesztés tartalmaz. Egy tétel van még, ami az eredeti előirányzat tervezésénél nem lett figyelembe véve, hogy a bankszámlára történő utalás a köztisztviselők részére költséggel nem járhat. A törvényi előírásnak megfelelően, ezért november hónapban valamennyi köztisztviselő részére számfejtésre került a folyószámla vezetés költségtérítése. Nem lehet, hogy minden dolgozónak egységesen ugyanannál a banknál legyen a számlája? Van olyan bank, amely kedvezményt ad és ezzel is csökkenthetők a bankköltségek. Egyedül Jásd településen van helyben pénzintézet, gondolom ezért a helyi dolgozók továbbra is ragaszkodnak ahhoz a pénzintézethez, a másik két település dolgozói viszont mindenképpen

5 5 csak postán tudják felvenni a fizetést, vagy el kell utazniuk a pénzfelvételhez. Nem lehet a dolgozót kényszeríteni, hogy váltson pénzintézetet. Van még valakinek kérdése a Közös Hivatal előirányzat módosításaival kapcsolatban? Amennyiben nincs, kérem, kézfeltartással jelezze, aki az Ösküi Közös Hivatal előirányzatainak módosítását elfogadja. 153/2013.(XII.17.) Kth. Sz. határozat Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Ösküi Közös Önkormányzati Hivatal előirányzatainak módosítását elfogadja. Felkéri a jegyzőt hogy a testület döntésének megfelelően kerüljön beépítésre az ösküi költségvetési rendeletbe a módosítás. Felelős:Szabó Zsuzsanna jegyző 5.) Vegyes ügyek 5.1) Téli szünet engedélyezése az óvodában Heltné Gavacs Anikó óvodavezető levélben kereste meg a Tisztelt Képviselő-testületet, melyben leírta, hogy a 2013/2014-es Munkatervben Óvodai Szünetek címszó alatt a téli szünet december január 1-ig szerepel. A szabadságok kiadásánál már így tervezték meg a fenti időszakot és annak megfelelően 5 nap szabadságkiadással számoltak. A konyhai dolgozók esetében volt inkább eddig is a probléma, mert szerettek volna az ünnepek előtt és között ők is szabadságot kivenni, de ezáltal mind a jásdi mind a tési étkezőkkel egyeztetni kellett, hogy nem lesz ebédszállítás. Bakonyvári János képviselő: Az étkezőknek nem okoz problémát, hogy ennyi ideig nem lesz ebéd? Az élelmezésvezető megkérdezte az étkezőket és Tés polgármesterével is egyeztettünk ez ügyben és ők is beleegyeztek, hogy december ig nem lesz ebédszállítás. Kérem kézfeltartással jelezze, aki hozzájárul, hogy a Jásdi Mesevár Óvoda december január 1-ig zárva tartson. 154/2013.(XII.17.) Kth. Sz. határozat Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárulását adja, hogy a Jásdi Mesevár Óvoda december január 1-ig zárva tartson. Utasítja a polgármester az óvodavezető értesítésére, az élelmezésvezetőt pedig az étkezők kiértesítésére

6 Tűhegyiné Rapali Andrea élelmezésvezető 5.2) Hótolásra szerződés 6 Az idei évben 2 vállalkozó adott be hótolásra ajánlatot. Varga István vállalkozóval volt évek óta szerződésünk, de az idei évben Rapali Árpádné egyéni vállalkozó is beadta pályázatát hótolásra, aki kibővítette a vállalkozását és megfelelő technikai felszereltséggel rendelkezik. Varga István az elvégzett munka díjazását a tavalyi ár figyelembevételével és az idei üzemanyagárak kalkulálásával kéri kialakítani, konkrét összeget nem állapított meg. Többen kérték tőle, hogy a hó tolva legyen és nem húzva, ezért beszerzett egy első hótolót, mellyel kifejezetten minőségibb munkát tud végezni. Rapali Árpádné Ft + ÁFA áron vállalja a hótolást alkalmanként, ami a tavalyi ár volt. Kérem a tisztelt képviselő-társaimat, hogy tegyék meg javaslatukat. Érdekes a megfogalmazás, hogy a tavalyi ár figyelembevételével és az idei üzemanyagárak kalkulálásával kéri az ár megállapítását. A hivatalos üzemanyagárak ha jól tudom csökkentek, de feltételezem, hogy nem ár csökkentésre gondolt, mivel beszerzett egy első hótolót. Varga István még mindig cserényi vállalkozó és nem állandó jásdi lakos és mire ő kiássa magát a tanyáról, addigra Rapali Árpád aki jásdi lakos kitolja a havat a faluba. Én mindenképpen Rapali Árpádné javaslatát támogatom. Jakab Ferdinánd képviselő: Mindannyian tudjuk, hogy a tényleges hótolási munkát eddig is Rapali Árpád végezte, csak a szerződésünk volt Varga Istvánnal. Szerintem is Rapali Árpádnéval kössük meg a szerződést, főleg azért is mert egyértelműen a tavalyi áron vállalja a munkát. Ha nincs több hozzászólás, kérem kézfeltartással jelezze, aki elfogadja, hogy Rapali Árpádnéval kössünk hótolásra szerződést Ft alkalmankénti áron. 155/2013.(XII.17.) Kth. Sz. határozat Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Rapali Árpádné ( 8424 Jásd, Új u. 80. ) egyéni vállalkozóval köt szerződést hótolásra március 30-ig Ft alkalmankénti áron. Felhatalmazza a polgármester a megbízási szerződés aláírására. 5.3) Óvodások, iskolások, idősek karácsonyi támogatása

7 7 Nagyon szeretném, ha az elmúlt évekhez hasonlóan az idei évben is támogatni tudnánk a gyerekek karácsonyi ünnepét. Az iskola igazgatójával beszéltem ezzel kapcsolatban, ő elmondta, hogy az iskolások kapnak ajándékot a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattól és az iskola alapítványától is, melyek kézzel fogható ajándékok és hazavihetik, ha nem probléma, nagyon szeretnék, ha az önkormányzati támogatást olyan eszköz beszerzésére fordíthatnák, mellyel az ünnepi műsorok színvonalán tudnak javítani. Tavaly egy hangosító berendezést vásároltak, melynek nagy hasznát vették a kulturális műsorok során (jótékonysági est, farsang, majális stb...) Az idei évben a világítást szeretnék fejleszteni, hogy a színpad megfelelően legyen megvilágítva, ezáltal a műsorokról készített felvételek és képek is sokkal jobb minőségűek lennének, mert egyébként nagyon sötét a színpad. Én az idei évben is Ft-ot javaslok az iskola támogatására. Az iskolatitkárral már egyeztettem és társadalmi munkába elvállalná a világítás korszerűsítés szerelési munkáit, csak a hozzá szükséges dolgokat kellene megvásárolni. Összeírta mire lenne szükség és Ft-ból már nagyon szépen meg lehetne csinálni, ami természetesen maradna a kultúrháznak. Amennyiben egyetértenek a javaslattal, kérem kézfeltartással jelezzék! 156/2013.(XII.17.) Kth. Sz. határozat Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az általános iskolások karácsonyi támogatása keretében ,-Ft-ot a kultúrházban a színpad megvilágításának korszerűsítésére fordít. Utasítja a polgármestert színpadi világítás korszerűsítésének biztosítására. A pénzügyi előadót, a forrás biztosításával kapcsolatos előirányzat átcsoportosításáról és a számla kifizetéséről gondoskodjon Horváthné Krén Angéla pénzügyi előadó Határidő: előirányzat átcsoportosításról következő testületi ülés Számla kifizetése azonnal Mivel az iskolába kb. 50 gyerek van és őket Ft-tal támogattuk, ezért javaslom, hogy az óvodások karácsonyát is gyerekenként 2.000,-Ft-tal támogassuk, így gyerekenként kb. ugyanannyi támogatást kap az iskola és óvoda is. Kinek van esetleg más véleménye? Aki a javaslatommal egyetért, kérem kézfeltartással jelezze. 157/2013.(XII.17.) Kth. Sz. határozat Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a karácsonyi ünnepség keretében az óvodás gyermekeket 2.000,-Ft/fő összeggel támogatja. A támogatás forrásként az átmeneti segélykeret maradványát jelöli meg. Utasítja a polgármestert előirányzat biztosításáról és a módosításnak a költségvetési rendeleten történő átvezetésről gondoskodjon, a pénzügyi előadót, hogy a kifizetésről intézkedjen.

8 Horváthné Krén Angéla pénzügyi előadó 8 Az idei évben sajnos nem sok mindent sikerült az idősek karácsonyi csomagjába összegyűjteni, pedig levélbe megkerestük a konyhára szállító valamennyi céget, illetve a Fejérvíz Zrt-t, E-ont, Takarékszövetkezet. Az idősek nagyon szoktak örülni az élelmiszercsomagnak, én Ft-ot javaslok személyenként. Kb. 140 idős ember van. Szerintem Ft is elég személyenként. Abból már lehet sok mindent venni. 2 kg liszt, 1 kg cukor, 1 cs tea, 1 citromlé, 1 kg narancs, pár szem szaloncukor esetleg ha még kerül valamilyen tészta. Ezekből már egy nagy csomagot össze lehet állítani és mind olyan amit elfogyasztanak. 140 időssel számolva az Ft az már több mint 200 ezer forint és lesz még ünnepi műsor, utána vacsora, az asztalokra lesz kitéve kalács és pogácsa, amely a Csetényi Sütöde felajánlása, így valóban elég lesz az Ft is csomagonként. Van valakinek más javaslata? Amennyiben nincs, kérem kézfeltartással jelezze, aki elfogadja, hogy az időseknek karácsonyra Ft értékű élelmiszercsomagot készítsünk. 158/2013.(XII.17.) Kth. Sz. határozat Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 65 év feletti jásdi idős emberek részére karácsonyra Ft értékű élelmiszercsomagot készít. Utasítja a polgármestert a beszerzés lebonyolítására a pénzügyi előadót, hogy a kifizetésről intézkedjen. Horváthné Krén Angéla pénzügyi előadó 5.4) Díszpolgári cím adományozása December 21-én lesz az idén megtartva az idősek karácsonyi ünnepélye, melyre meghívtuk Öskü és Tés polgármesterét, jegyző és aljegyző asszonyokat és Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes Úr is megtisztel minket jelenlétével. Úgy gondolom, ennél jobb alkalmat nem találhatunk, hogy Pintér József részére díszpolgári címet adományozzunk. Ezt az utolsó ciklust kivéve hosszú éveken keresztül a település alpolgármestere volt, előtte a csetényi közös tanács idején elnökhelyettes és nyugdíj mellett folyamatosan a település vízellátásáról gondoskodik. Most is rendszeresen együttműködik velünk és bármilyen feladatról legyen szó töretlen lendülettel képviseli a település érdekeit. Pintér József valóban megérdemli a díszpolgári címet. Az Oklevél és emlékérem mellé,

9 9 javaslok Ft-ot kifizetni, hisz jól tudjuk, hogy a feladatok jó részét társadalmi munkában végezte. Vachtler Erik képviselő: Szerintem is Pintér József megérdemli a díszpolgári címet és az Ft kifizetésével is egyetértek. Van valakinek még más javaslata? Amennyiben nincs, kérem kézfeltartással jelezze, aki egyetért vele, hogy Pintér József részére díszpolgári címet adományozzunk és Ft-ot kifizessünk részére. 159/2013.(XII.17.) Kth. Sz. határozat Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Pintér József 8424 Jásd, Dózsa Gy. u. 31. szám alatti lakos részére díszpolgári címet adományoz, melyet Ft-tal együtt a december 21-én megrendezésre kerülő idősek karácsonyi ünnepélyén ad át. Utasítja a polgármestert a szervezés lebonyolítására, a pénzügyi előadót, hogy a kifizetésről intézkedjen. Horváthné Krén Angéla pénzügyi előadó Határidő: december ) Megbízási szerződés projektmedzseri feladatok ellátására A szennyvízberuházás hivatalosan június 28-án elkészült, de ezzel korántsem tekinthetjük lezártnak a beruházást. Utána még a Regionális Fejlesztési Ügynökség helyszíni ellenőrzést tartott, amelyen a Projektmenedzser aktív részvételére volt szükség. Ezek után 2 kifizetési kérelmet kellett még benyújtani, ezzel összefüggésben a projekt teljes beruházási költségének az összefoglalására, elszámolható és nem elszámolható költségek különválasztására volt szükség. Közben az üzembe helyezés folyamata sem ment zökkenőmentesen, az Energia Hivatal vagyonértékelést írt elő, amivel kapcsolatban sokáig ment a huzavona, hogy mégsem kell, de a sok egyeztetés után sajnos ki kellett írni a pályázatot a vagyonértékelés elvégzésére. Folyamatos levelezésre van szükség a Boroszlán Zrt-vel a felmerülő garanciális hibajavítások miatt, valamint hátra van még a Víziközmű Társulat megszüntetése és átadás az Önkormányzat felé. Mindezen plusz feladatok szakszerű ellátása érdekében szükséges volt a projektmenedzserrel megbízási szerződést kötni, Ft-ért vállalta a munkát. A zárórendezvényt követően is rendszeresen ha szükséges volt személyesen jött el, de bármiről volt szó telefonon azonnal rendelkezésre állt. Nélküle nem tudtuk volna a beruházást így végigcsinálni. Aki egyetért vele, hogy Balogh Márton egyéni vállalkozó részére a szennyvízberuházással

10 10 kapcsolatos további projektmenedzseri feladatokra Ft-ot kifizessünk, kérem kézfeltartással jelezze. 160/2013.(XII.17.) Kth. Sz. határozat Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Balogh Márton részére a szennyvízberuházás műszaki átadás utáni projektmenedzseri feladatainak elvégzésére Ft megbízási díj kifizetését határozza meg. Utasítja a pénzügyi előadót, hogy a kifizetésről intézkedjen. Felelős: Horváthné Krén Angéla pénzügyi előadó Határidő:azonnal 5.5) Többletmunka díjazása A 2013-as év plusz feladatok tekintetében még sokkal húzósabb volt, mint eddig bármikor. Köszönet illeti a Polgármester urat és valamennyi jásdi dolgozót. Folyamatosan láthattuk az év során, hogy mindenki mennyi plusz feladatot vállalt és a többletmunkát díjazni kell. A közös hivatal megalakulása, aljegyző asszony betegsége már alapból megnövelte a feladatokat, de mindemellett sok nem várt plusz munkát adott a dolgozóknak a vis maior pályázat, az elhúzódó szennyvízberuházás, élelmiszersegély kiosztása, különböző helyi rendezvények megszervezése és lebonyolítása (majális, szüreti felvonulás, Szeretlek Magyarország Pályázat, karácsonyi ünnepélyek stb.), az ételszállítás Tésre. Sőt, úgy gondolom, a pénztelenség is sok többletterhet jelentett és közben, naponta meg kellett bírkózni azzal a feladattal, hogy a lehető legésszerűbben rangsorolni a kifizetéseket. Az idén november hónapban harmadszor kellett hiteligénylést benyújtani a Takarékszövetkezethez, amit mindannyian tudunk saját tapasztalatból is, hogy nem kis procedúrával és adminisztrációval jár. A működőképesség megőrzését szolgáló pályázat azt hiszem, igen sikeresnek mondható, ennek köszönhetően év végére az önkormányzat anyagi helyzete helyre tudott állni. Én úgy gondolom, hogy a dolgozók lelkiismeretes, plusz munkája, az önkormányzat helyzetének szívükön viselése nélkül most nem ünnepelhetnénk ilyen nyugodtan az ünnepeket. Én javaslok minden jásdi dolgozónak 13. havi juttatás kifizetését. Vachtler Erik képviselő: Teljes mértékben egyetértek az alpolgármester úrral. A feladatok folyamatosan nőnek és minden dolgozó nagyon sok plusz feladatot vállal a település érdekében, olyanokat is, ami nem is tartozik szorosan a munkakörébe és a munkaidejébe már rég nem fér bele. Szerintem is megérdemli mindenki a 13. havi fizetést. Nagyon jó kis munkaközösség alakult ki. Mindenki becsülettel, szabad idejét sem sajnálva végzi a dolgát. Csak azért képes a település fejlődni, mert ilyen lelkiismeretes dolgozóink vannak.

11 11 Dr.Szente Árpád alpolgármester: Kérem, hogy aki egyetért azzal, hogy a jásdi hivatal dolgozói részére 13. havi juttatás legyen kifizetve, az kézfeltartással jelezze: 161/2013.(XII.17.) Kth. Sz. határozat Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a jásdi dolgozók részére a munkájuk értékelése alapján 13. havi juttatást állapít meg. Az összeget és a járulékait a képviselő-testület az év közben kapott többletbevételek terhére fedezi. A szerkezetátalakítási tartalékból 2 féle jogcímen juttatott támogatás olyan többletbevételt jelentett az önkormányzat számára, amelynek a kiadási vonzata év elején megtervezésre került. Emiatt a bevételi oldalon a működőképesség megőrzését szolgáló állami támogatás előirányzatát csökkenthettük, amihez képest lényegesen többet nyertünk a pályázaton. Utasítja a polgármestert, hogy a évi költségvetés módosításánál a fenti összeget építse be az Önkormányzat módosított költségvetési rendeletébe. Utasítja a pénzügyi előadót a számfejtésre és a számlára utalásra. Horváthné Krén Angéla pénzügyi előadó Több hozzászólás nem lévén, a polgármester Úr a képviselő-testületi ülést zárt ülés keretében folytatja tovább. K.M.F. Nagy Csaba polgármester Szabó Zsuzsanna jegyző

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2013. szeptember 25-én tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2013. 04. 25. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 684-17/2013. Jegyzőkönyv Inárcs Nagyközségi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 25.-én megtartott rendkívüli, nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: Községháza (Bakonykúti, Szabadság

Részletesebben

Garamszegi Sándor, Szilágyi Árpád képviselő. Varga Ernő jegyző Volcz Zoltánné irodavezető Kissné Páska Andrea mb. pü. irodavezető

Garamszegi Sándor, Szilágyi Árpád képviselő. Varga Ernő jegyző Volcz Zoltánné irodavezető Kissné Páska Andrea mb. pü. irodavezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes testületi ülésén, 2007. január 22-én, Gyömrőn, a Szabadság tér 1. sz. alatti tanácskozó teremben. Jelen vannak: Gyenes

Részletesebben

5. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. március 28-ai üléséről.

5. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. március 28-ai üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 5. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. március 28-ai üléséről. Jelen vannak: 1. a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti

Részletesebben

2./ Beszámoló a Szöghatár Kft. 2010. III. negyedévi gazdálkodásáról Előadó: Zelei József ügyvezető igazgató (C4-426/2010.(XI.25.

2./ Beszámoló a Szöghatár Kft. 2010. III. negyedévi gazdálkodásáról Előadó: Zelei József ügyvezető igazgató (C4-426/2010.(XI.25. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 29/2010. sz. TERKA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. november 25-én 14:00 órai kezdettel tartott Képviselő-testületi ülésről. N A P I R E N D E K :

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Szilágyi Gábor Pálmai József Csonka József Pál Bartók László

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 25-én 14:30 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 25-én 14:30 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 25-én 14:30 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Rendelete: 7-8 Határozatai: 148-158 T á r g y

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 117/2014./XI.26.) Az Önkormányzat 2015 évi belső ellenőrzési terve

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. JEGYZŐKÖNYVE

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. JEGYZŐKÖNYVE Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2013. január 25-én 9 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Közösségi Ház tárgyalóterme, 2657

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. február 18-án 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

2013. április 24. Rendes / nyílt ülés. Határozatok: A jegyzőkönyvvezetőről, és a tervezett napirendi pontokról

2013. április 24. Rendes / nyílt ülés. Határozatok: A jegyzőkönyvvezetőről, és a tervezett napirendi pontokról 588-8 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. április 24. Rendes / nyílt ülés Rendeletek: Határozatok: 76/2013.(IV.24.) 77/2013.(IV.24.) 78/2013.(IV.24.) 79/2013.(IV.24.) 80/2013.(IV.24.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 19-én - csütörtökön - de. 9,00 órakor megtartott n y i l v á n o s üléséről. A képviselő-testület ülésének

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2012. 11. 28. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 198- /2012. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v 10-1/2010. Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester Zrinszki István alpolgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4-1/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen vannak: Vörös Sándor

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Bugyiné Kökény Gizella

Jegyzőkönyv. Bugyiné Kökény Gizella Jegyzőkönyv Készült: Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. február 4-én 15 órai kezdettel megtartott soron következő testületi üléséről. Ülés helye: Közös Önkormányzati Hivatal Jászivány

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. JEGYZŐKÖNYV Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. Megjelent önkormányzati képviselők: Varga László polgármester, dr. Szikszai Elek Sándor alpolgármester,

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2015. április 23-án 15 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata, 2653

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 12-én 12 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 22-én a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendes nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. március 20-i nyilvános ülésén, a Városháza épületének nagytermében.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. március 20-i nyilvános ülésén, a Városháza épületének nagytermében. 1 PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám: 1/1-82/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. március 20-i nyilvános ülésén, a Városháza épületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-én 18. 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-én 18. 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-én 18. 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Vuk István polgármester Glogovecz Lászlóné alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Loibl László Simon Zoltán Tihanyi

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 102-4/2014. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (II.4.) önkormányzati határozata

Részletesebben

Napirend. Előadó: Nagy Józsefné polgármester. Előadó: Nagy Józsefné polgármester. terve Előadó: Nagy Józsefné polgármester

Napirend. Előadó: Nagy Józsefné polgármester. Előadó: Nagy Józsefné polgármester. terve Előadó: Nagy Józsefné polgármester Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülését. 2014. szeptember 25-én (csütörtök) du. 14 00 órára

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülését. 2014. szeptember 25-én (csütörtök) du. 14 00 órára H O S S Z Ú P Á L Y I N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 4 2 7 4 H o s s z ú p á l y i, S z a b a d s á g t é r 6. T e l : 5 2 / 3 7 5-5 1 1, 5 2 / 5 9 8-4

Részletesebben

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 7- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 7- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 1/2013. Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 7- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 1/2013. (II.11.) önkormányzati rendeletet a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjának

Részletesebben

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15. napján 18.00 órától megtartott üléséről

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15. napján 18.00 órától megtartott üléséről J E G Y ZŐKÖNYV Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15. napján 18.00 órától megtartott üléséről Helyszín: Művelődési Ház 2135 Csörög, Arany J. u. 53. Jelen vannak: Dr. Császár

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 4-én a Latinovits Zoltán Művelődési ház földszinti tanácskozó termében 14.00. órakor kezdődő nyilvános üléséről.

Részletesebben