Panel Plusz Hitelprogram

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Panel Plusz Hitelprogram"

Átírás

1 MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Sikeres Magyarországért Panel Plusz Hitelprogram Terméktájékoztató Budapest, augusztus 8.

2 Hatályos: augusztus 8-tól Sikeres Magyarországért Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram 5. Panel Plusz Hitelprogram Termékleírás Hitelprogram keretösszege 40 milliárd Ft. 1 Hitelprogram célja A hitelprogram célja a lakáspolitikáért felelős miniszter által a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 28. és 35. alapján az iparosított technológiával 2 épített lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatására kiírt pályázathoz (a továbbiakban: Pályázat) kapcsolódó hitelnyújtás, továbbá a Pályázaton benyújtott, de a Zöld Beruházási Rendszer keretében támogatott projektek kiegészítő finanszírozása és az ilyen jellegű korszerűsítést, felújítást eredményező tevékenységek Pályázaton kívüli finanszírozása. Hitel típusa Éven túli lejáratú beruházási hitel. Hitelfelvevők köre A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 1. (1) bekezdése szerinti helyi önkormányzat, a lakásszövetkezetekről szóló évi CXV. törvény 2. -a szerinti lakásszövetkezet, a társasházakról szóló évi CXXXIII. törvény 3. (1) bekezdése szerinti társasház tulajdonostársainak közössége (a továbbiakban: Társasházi Közösség; a lakásszövetkezet és a Társasházi Közösség együttesen: Lakóközösség) részére. Hitelezésből kizártak köre Nem vehet részt a hitelprogramban az olyan helyi önkormányzat, amely adósságrendezési eljárás alatt áll, nem felel meg a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvényben (Ötv.) meghatározott hitelfelvételi korlátnak, lejárt esedékességű, adó- vagy adók módjára behajtható köztartozása van, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett, a hitelkérelem benyújtását megelőző három éven belül az államháztartás alrendszereiből juttatott valamely állami támogatással összefüggésben, a támogatási szerződésben vállalt 1 A Panel Plusz Hitelprogram 40 milliárd forintos keretösszege része a Sikeres Magyarországért Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretösszegének. Módosítva a 8/2011. számú MFB Közlemény alapján. Hatályos: április 1-től. 2 Iparosított technológiával épült lakóépületnek tekinthető a panel, a közép- és nagyblokk, az alagútzsalu, az öntött, a vasbeton vázas és az egyéb előre gyártott technológiával épült lakóépület.

3 3 kötelezettségét nem, vagy csak részben teljesítette. az olyan lakásszövetkezet, amely csőd-, felszámolási eljárás, végelszámolás vagy végrehajtási eljárás alatt áll, lejárt esedékességű, adó- vagy adók módjára behajtható köztartozása van kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett, a hitelkérelem benyújtását megelőző három éven belül az államháztartás alrendszereiből juttatott valamely állami támogatással összefüggésben, a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét nem, vagy csak részben teljesítette, az olyan Társasházi Közösség, amely nem rendelkezik a évi CXXXIII. törvény 5. (2) bekezdésében megjelölt alapító okirattal, továbbá annak az 5. (5) bekezdés alapján az illetékes földhivatalhoz benyújtott, és a 43. (3) bekezdése szerint őrzött példányával, lejárt esedékességű, adó- vagy adók módjára behajtható köztartozása van kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett, a hitelkérelem benyújtását megelőző három éven belül az államháztartás alrendszereiből juttatott valamely állami támogatással összefüggésben, a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét nem, vagy csak részben teljesítette. A hitel felhasználása A hitel felhasználható az iparosított technológiával épült lakóépületek felújítására az alábbi munkálatokra: 1. Nyílászárók energia-megtakarítást eredményező felújítása vagy cseréje; 2. Homlokzatok és födémek hőszigetelése; 3. Épületgépészeti rendszerek korszerűsítése, energia-megtakarítást eredményező felújítása; 4. A megújuló energiafelhasználásának növelése. A hitel felhasználására vonatkozó további szabályokat a Terméktájékoztató tartalmazza. A hitel nem használható fel befejezett beruházás finanszírozására, más hitel kiváltására, üzletrész, részvény vásárlására, a Pályázat körében nem elismerhető költségek finanszírozására. Hitel célja és összege 5.1. Közvetlen pályázatot kiegészítő hitel A Lakóközösség az 1/3 állami támogatás mellett a költségek legfeljebb 2/3-át hitelből fedezi A helyi önkormányzat a saját tulajdonú bérházai energiatakarékos felújításánál az 1/3 állami támogatás mellett a költségek legfeljebb 2/3-át hitelből fedezi Kétlépcsős pályázatot kiegészítő hitel A helyi önkormányzat az általa, a Lakóközösségek részére a lakóépületek felújításának támogatására meghirdetett pályázat keretében nyújtható, a költségek legfeljebb 2/3-ának megfelelő mértékű önkormányzati támogatást hitelből fedezi Önálló hitel A Lakóközösség 25%-os saját erő mellett a felújítási költségek 75%-át hitelből fedezi A helyi önkormányzat saját tulajdonú bérházai energiatakarékos felújításánál a 25%-os saját erő mellett a felújítási költségek 75%-át hitelből fedezi A hitel maximális összege az 5.1. és az 5.2. hitelcél esetén lakásonként legfeljebb Ft, az 5.3. hitelcél esetén lakásonként legfeljebb Ft lehet. Saját erő Az 5.1. és 5.2. hitelcél esetében saját erő nem szükséges, az 5.3. hitelcél esetében a saját erő 25%, amelybe beszámítható az államháztartás más alrendszeréből vagy közösségi forrásból kapott támogatás is.

4 4 Hitelfelvételi jogosultság Az 5.1. hitelcél esetében a hitelt kizárólag azok a Lakóközösségek és helyi önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Pályázat keretében állami támogatást kaptak. Az 5.2. hitelcél esetében a hitelt kizárólag olyan helyi önkormányzat veheti igénybe, amely nyilvános pályázatot írt ki a közigazgatási határain belül elhelyezkedő, az iparosított technológiával épített lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatására. Az 5.3. hitelcél esetében hitelt kizárólag Lakóközösségek és helyi önkormányzatok igényelhetnek, amennyiben az általuk elvégezni tervezett munkálatok megfelelnek a Pályázatban előírt műszaki feltételeknek, és erre vonatkozóan rendelkeznek az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. által kiállított igazolással. Hitel pénzneme HUF Felszámítható hiteldíjak Kamat Helyi önkormányzat esetében: 3 havi EURIBOR + legfeljebb 2,5%/év Lakóközösségek esetében: 3 havi EURIBOR + legfeljebb 3,5%/év Kezelési költség Nem kerül felszámításra. Folyósítási jutalék Nem kerül felszámításra. Projektvizsgálati díj Egyszeri díj, amelynek mértékét és esedékességét a finanszírozó hitelintézet állapítja meg. Módosítási díj Eseti díj, amelynek mértékét és esedékességét a finanszírozó hitelintézet állapítja meg. Rendelkezésre tartási jutalék 0,25%/év Előtörlesztési díj Nem kerül felszámításra. Futamidő alakulása Rendelkezésre tartási idő Lejárat Türelmi idő Szerződéskötéstől számított legfeljebb 4 év. Szerződéskötéstől számított legfeljebb 15 év. Helyi önkormányzat esetében a szerződéskötéstől számított legfeljebb 4 év. Lakóközösség esetében a szerződéskötéstől számított legfeljebb 4 év. Amennyiben a Hitelfelvevő lakástakarékpénztári szerződéssel rendelkezik, akkor a hitel lejárata és türelmi ideje a lakás-takarékpénztári szerződéshez igazodik, de a türelmi idő nem haladhatja meg a 100 hónapot. Törlesztés ütemezése A türelmi időt követően negyedéves egyenlő törlesztő részletek. Biztosítékok A finanszírozó hitelintézet belső szabályzata szerinti, szokásos bankári biztosítékok. Szerződéskötési és folyósítási feltételek A szerződéskötés és folyósítás feltételeit a finanszírozó hitelintézet saját belső szabályzata alapján határozza meg. Az 5.1. és 5.2. hitelcélok esetében a folyósítás feltétele a támogatási szerződés megkötése, vagy a lakáspolitikáért felelős miniszter, illetve a környezetvédelemért felelős miniszter által kiállított, a pályázat támogatásáról szóló értesítőlevél benyújtása a finanszírozó hitelintézethez.

5 5 Kérelem benyújtása, közbeszerzés A helyi önkormányzat esetében a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény szabályait kell alkalmazni a pénzügyi szolgáltatást végző hitelintézet kiválasztására. A hitelkérelmeket a hitelprogramban résztvevő hitelintézetekhez kell benyújtani. Az 5.3. hitelcél esetében a hitelkérelemhez csatolni kell az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. által kiállított igazolást. A finanszírozásban résztvevő hitelintézetek listáját az MFB Zrt. honlapján, a címen teszi közzé. Az MFB Zrt. közvetlenül nem finanszíroz. Igénybevételi lehetőség A hitelprogram keretében hitelszerződés megkötésére december 31-ig van lehetőség.

6 Sikeres Magyarországért Panel Plusz Hitelprogram Útmutató Budapest, augusztus 8.

7 7 Tartalomjegyzék ELSŐ RÉSZ: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 8 1 AZ ÚTMUTATÓ KIBOCSÁTÁSÁNAK CÉLJA, HÁTTERE 8 2 AZ ÚTMUTATÓ ALKALMAZÁSI KÖRE 8 3 KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYOK ÉS ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI 8 4 AZ ÚTMUTATÓBAN HASZNÁLT FOGALMAK MAGYARÁZATA 9 MÁSODIK RÉSZ: A HITELPROGRAM FELTÉTELRENDSZERE 12 5 ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK A HITELPROGRAM CÉLJA ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK A HITELFELVEVŐK KÖRE A HITELEZÉSBŐL KIZÁRTAK KÖRE A HITEL FELHASZNÁLÁSA A HITEL NEM HASZNÁLHATÓ FEL A HITELPROGRAM KERETÉBEN ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK A FELÚJÍTÁS KÖLTSÉGEINEK FINANSZÍROZÁSA Közvetlen pályázatot kiegészítő hitel (5.1.) és Kétlépcsős pályázatot kiegészítő hitel (5.2.) Önálló hitel (5.3. hitelcél) A HITEL IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELEI FELSZÁMÍTHATÓ HITELDÍJAK FUTAMIDŐK ALAKULÁSA TÖRLESZTÉS ÜTEMEZÉSE BIZTOSÍTÉKOK SZERZŐDÉSKÖTÉSI ÉS FOLYÓSÍTÁSI FELTÉTELEK 21 HARMADIK RÉSZ: RÉSZLETES MUNKAFOLYAMAT SZABÁLYOZÁS 22 6 ELJÁRÁSI FOLYAMAT KÖZVETLEN PÁLYÁZATOT KIEGÉSZÍTŐ HITEL (5.1. HITELCÉL) KÉTLÉPCSŐS PÁLYÁZATOT KIEGÉSZÍTŐ HITEL (5.2. HITELCÉL) ÖNÁLLÓ HITEL (5.3. HITELCÉL) 23 7 HITELKÉRELEM BENYÚJTÁSA 24 8 A HITELKÉRELEM BEFOGADÁSA 24 9 ÁTLÁTHATÓSÁG ÉS ELLENŐRZÉS 25 NEGYEDIK RÉSZ: ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 27 ÖTÖDIK RÉSZ: MELLÉKLETEK 28

8 8 Első rész: Általános rendelkezések 1 Az Útmutató kibocsátásának célja, háttere A Sikeres Magyarországért Panel Plusz Hitelprogram elindításáról és a kapcsolódó állami támogatásokról szóló 1060/2005. (VI. 4.) Korm. határozat alapján az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MFB Zrt.) a Sikeres Magyarországért Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram részeként, 20 milliárd forintos 2009 szeptembertől 30 milliárd, majd 2011 áprilisától 40 milliárd forintra megemelt - keretösszeggel a panel, a közép- és nagyblokk, az alagútzsalu, az öntött, a vasbeton vázas és az egyéb előre gyártott technológia (a továbbiakban: iparosított technológia) felhasználásával épített lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítése felújítása céljából meghirdette a Sikeres Magyarországért Panel Plusz Hitelprogramot (a továbbiakban: Hitelprogram). Jelen Útmutató a Hitelprogram keretében nyújtott hitelek kihelyezésével kapcsolatos feladatok ellátásának részletes szabályait tartalmazza. Az Útmutatóban nem szabályozott kérdésekben a Hitelprogram keretmegállapodásában, a Refinanszírozási Eljárási Rendben, továbbá a kapcsolódó jogszabályokban foglaltak az irányadók. Az Útmutató elválaszthatatlan részét képezi a Hitelprogram Termékleírása. 2 Az Útmutató alkalmazási köre Jelen Útmutató a Hitelprogram tekintetében meghatározza a refinanszírozásban részt vevő hitelintézetek, továbbá a hiteligénylő helyi önkormányzatok, lakásszövetkezetek, a társasházak tulajdonostársainak közösségei számára a Hitelprogram részletes feltételeit. A refinanszírozási tevékenység eljárási szabályait a Hitelprogramra irányadó keretmegállapodás mellékletét képező Refinanszírozási Eljárási Rend szabályozza. A Hitelprogramra a Sikeres Magyarországért Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram szabályai nem vonatkoznak. Ezt az Útmutatót az MFB Zrt. és a finanszírozó hitelintézetek közötti keretmegállapodás aláírását követően és a Hitelprogram keretében nyújtott hitelek vonatkozásában kell alkalmazni. 3 Kapcsolódó jogszabályok és állami irányítás egyéb jogi eszközei Az Útmutató az alábbi jogszabályokra és állami irányítás egyéb jogi eszközeire épül: a) a Sikeres Magyarországért Panel Plusz hitelprogram elindításáról és a kapcsolódó állami támogatásokról szóló 1060/2005. (VI. 4.) Korm. határozat, b) a Sikeres Magyarországért Panel Plusz Hitelprogram keretösszegének emeléséről szóló 1147/2009. (IX.4.) Korm. határozat, c) a Sikeres Magyarországért Bérlakás Hitelprogram keretösszegének átcsoportosításáról a Sikeres Magyarországért Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogramba és a Sikeres Magyarországért Panel Plusz Hitelprogram keretösszegének megemeléséről szóló 1003/2011. (I. 14.) Korm. határozat, d) a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény (Ötv.),

9 9 e) a lakásszövetkezetekről szóló évi CXV. törvény, f) a társasházakról szóló évi CXXXIII. törvény, g) a lakáscélú állami támogatásokról 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet, h) az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet, i) a távhőszolgáltatásról szóló évi XVIII. törvény, j) a településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól szóló 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet, k) a központi fűtésről és melegvíz-szolgáltatásról szóló 189/1998 (XI. 23.) Korm. rendelet, l) a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet, m) az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól szóló 3/2003. (I. 25.) BM- GKM-KvVm együttes rendelet, n) a 2010-ig terjedő energiatakarékossági és energiahatékonyság-növelési stratégiáról szóló 1107/1999. (X. 8.) Korm. határozat, o) a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló évi XX. törvény, p) a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény (Hpt.), q) a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény, illetve a január 1-jétől helyébe lépő évi CVIII. törvény (Kbt.), r) a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLXIX. törvény, s) a számvitelről szóló évi C. törvény. A jogszabályok esetleges változásait figyelembe kell venni, a Hitelprogram előírásait mindig a hatályos jogszabályokkal összhangban kell értelmezni. 4 Az Útmutatóban használt fogalmak magyarázata A beruházás, felújítás megkezdésének időpontja: Az építési naplóba történt első olyan bejegyzés időpontja, amely a felújításhoz kapcsolódik (olyan építési jellegű munkák esetében, ahol építési napló vezetése nem kötelező, ott a kivitelezői szerződés alapján a kivitelező nyilatkozata a munkálatok megkezdésére vonatkozóan). A beruházás a pályázat, illetve az 5.3. hitelcél esetében a hitelkérelem finanszírozó hitelintézet általi befogadása után saját kockázatra megkezdhető. Előleg, foglaló kifizetése nem számít a beruházás megkezdésének. 3 A beruházás, felújítás befejezésének időpontja: A hitelből befejezett beruházás nem finanszírozható. A beruházás befejezettnek tekintendő, amennyiben a beruházás műszaki átadás-átvételi eljárása során az ÉMI Nonprofit Kft. az utólagos helyszíni ellenőrzést elvégezte. 4 ESCO típusú vállalatok: A beruházás megvalósításában az energia-takarékossági vállalatok (nemzetközi elnevezésük ESCO= Energy-Saving-Corporation - teljes körű energiaszolgáltatás eredmény garanciával) kockázati alapon vesznek részt a beruházások finanszírozásban, részben pótolva a tulajdonosok, illetve a támogató önkormányzatok forráshiányát. Az energiatakarékos rendszerek üzembe helyezése garantálja az energiamegtakarítást, és a megtakarított energia-költségek képezik a megterülési cash-flow forrását. Az ESCO típusú vállalat szerződésben vállal kötelezettséget a hatékony üzemeltetésre, és a terv szerinti maximális energia-, illetve költség megtakarításra. Ezért az ESCO elsősorban magas minőségű, komplex, 3 Hatályos: szeptember 22-től. 4 Hatályos: szeptember 22-től.

10 10 (szerkezeti és gépészeti) beruházásokban érdekelt. Az ESCO konstrukció előnye a hosszú távú finanszírozás a hitel terhek fedezetéül szolgáló megtakarítás, és az európai szintű műszaki megvalósítás. Fejlesztés: Olyan - alapvetően felhalmozási kiadásokban megtestesülő - tevékenység, amely új, vagy a korábbinál műszaki, technikai szempontból korszerűbb tárgyi eszközök létrehozására irányul, illetve a meglevő tárgyi eszközök műszaki, technikai paramétereinek korszerűsítését valósítja meg. Felújítás: A számvitelről szóló évi C. törvény 3. (4) bekezdés 8. pontjában meghatározott tevékenység. Hitelintézet: Akivel az MFB Zrt. refinanszírozási keretmegállapodást kötött. Iparosított technológiával épült épület: A panel, a közép- és nagyblokk, az alagútzsalu, az öntött, a vasbeton vázas és az egyéb, előregyártott technológia felhasználásával épített lakóépület. Köztartozás: Az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) ának 20. pontjában meghatározott fizetési kötelezettség. Lakáscélú albetét: A felújítás szempontjából lakáscélúnak minősülnek az ingatlan-nyilvántartásban ugyan nem lakásként nyilvántartott, de közvetlenül valamelyik lakáshoz kapcsolódó és az adott lakástulajdonos(ok) kizárólagos tulajdonában vagy használatában lévő tárolóként és garázsként nyilvántartott albetétek is, függetlenül azok aktuális hasznosításától. Lakóépület: Olyan épület, amelyben lakásnak minősülő, önálló rendeltetési egységű helyiség található. Lakásszövetkezet: A lakásszövetkezet a lakóépületek építésére, fenntartására létrejött gazdálkodó szervezet. A lakásszövetkezet jogi személy. A lakásszövetkezetet a tag és nem tag tulajdonosok alkotják. Nem tag tulajdonosnak minősül az a személy, aki a lakásszövetkezetbe nem lépett be, aki a lakásszövetkezetből kilépett, illetőleg abból kizártak. A lakásszövetkezet közgyűlésén figyelemmel kell lenni a nem tag tulajdonost megillető jogokra. Őt a meghatalmazást kivéve a közgyűlésen történő szavazás, továbbá a lakásszövetkezeti tagnak járó szolgáltatások, vállalkozási bevételek és ezekhez fűződő kiadások kivételével a taggal azonos jogok illetik és kötelezettségek terhelik. Megújuló energiaforrás: Egy energiaforrást akkor nevezünk megújulónak, ha a hasznosítás során nem csökken a forrás, a későbbiekben ugyanolyan módon termelhető belőle energia, mert a természeti folyamatok során folyamatosan rendelkezésre áll, vagy újratermelődik (pl. napenergia, szélenergia, biomassza /növényi és állati eredetű szerves anyagok/, geotermikus energia, vízenergia). Nem lakáscélú albetét: A pályázat szempontjából nem minősül lakáscélúnak az az albetét és a közös tulajdoni hányadból ezen albetétet megillető arányos rész, mely az ingatlan-nyilvántartásban nem lakásként van nyilvántartva (pl. üzlet, iroda, raktár és az ezen helyiségekhez tartozó garázs). Projekt: Tartalmilag és formailag részletesen kidolgozott, megfelelő pénzügyi háttérrel és végrehajtási ütemezéssel rendelkező fejlesztési elképzelés.

11 11 Refinanszírozás: A hitelintézet saját kockázatára nyújtott hitelhez forrás biztosítása. Saját forrás: A hiteligénylő által a felújítás finanszírozásához biztosított forrás, amelynek része a pályázaton elnyert támogatás. Saját erő: a hiteligénylő rendelkezésére álló, a felújításhoz felhasználható pénzeszköz. Külső forrás: a saját erő azon része, amit a hiteligénylőnek visszafizetési kötelezettséggel vagy a nélkül bocsátottak rendelkezésére (például más hitel vagy más pályázaton elnyert vissza nem térítendő támogatás, ESCO típusú vállalkozói szerződés által biztosított fedezet, stb.). Társasház: Lakóépület és nem lakás céljára szolgáló épület. Társasháztulajdon jön létre, ha az épületingatlanon az alapító okiratban meghatározott, műszakilag megosztott, legalább két önálló lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség, illetőleg legalább egy önálló lakás és egy nem lakás céljára szolgáló helyiség a tulajdonostársak külön tulajdonába kerül. A Hitelprogram szempontjából a lakóépületben lévő önálló lakások száma minimum 4.

12 12 Második rész: A Hitelprogram feltételrendszere 5 Általános feltételek 5.1 A hitelprogram célja A Hitelprogram célja, hogy a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormány rendelet) 28. és 35. alapján az iparosított technológiával épített lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítése, felújítása támogatása céljából kiírt pályázatból (a továbbiakban: Pályázat) elnyerhető támogatásokhoz kiegészítő forrást, a Pályázatot nem érintő esetekben pedig kedvezményes kamatozású hitelt nyújtson a helyi önkormányzatok, lakásszövetkezetek, társasházi közösségek részére. A Hitelprogram hitelcéljait a Sikeres Magyarországért Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram Termékleírásának Melléklete az 5. hitelcélon belül tartalmazza. A Hitelprogram hitelcéljai a következők: 5.1. hitelcél: Közvetlen pályázatot kiegészítő hitel 5.2. hitelcél: Kétlépcsős pályázatot kiegészítő hitel 5.3. hitelcél: Önálló hitel A évben a lakáspolitikáért felelős miniszter által a Kormány rendelet hivatkozott paragrafusa alapján meghirdetett pályázat kódszáma: LFP-2008-LA-2. A Pályázat kezelését az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. (ÉMI Kft., postacíme: Budapest, XI. Diószegi út 37..) végzi. A Pályázat részletes ismertetője és a pályázati dokumentáció az ÉMI Nonprofit Kft. internetes honlapjáról (www.emi.hu) tölthető le. 5.2 Általános feltételek Hitelprogram keretösszege Hitel típusa Hitel összege A Hitelprogram keretében az MFB Zrt. által biztosított forrás 40 milliárd Ft. 5 A keretet a befogadott hitelkérelmek érkezési sorrendben terhelik. Ha a keretösszeg kihasználtsága eléri a 90%, majd a 100%-os mértéket, ennek tényét az MFB Zrt. honlapján teszi közzé. Az MFB Zrt. csak az egyes hitelintézetekre megállapított limitösszeg erejéig, vagy állampapír fedezet mellett vállalja a refinanszírozási kölcsönszerződés megkötését. Éven túli lejáratú beruházási hitel. A finanszírozásban részt vevő hitelintézetek által nyújtott és az MFB Zrt. által refinanszírozott hitel legnagyobb összege az 5.1. és az 5.2. hitelcél esetén lakásonként legfeljebb Ft, az 5.3. hitelcél esetén lakásonként legfeljebb Ft lehet., az 5.8. pontban meghatározottak szerint. 5 Módosítva a 8/2011. számú MFB Közlemény alapján. Hatályos: április 1-től.

13 13 Hitel devizaneme Kérelem benyújtása, közbeszerzés Igénybevételi lehetőség HUF A hitel devizaneme forintról az aktuális átváltási árfolyam szerint automatikusan euróra konvertálódik, ha Magyarország pénzneme hivatalosan euróra változik. A helyi önkormányzat a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény szabályait alkalmazza a pénzügyi szolgáltatást nyújtó hitelintézet kiválasztására. Lakóközösség és a helyi önkormányzat a hitelkérelmet a finanszírozó hitelintézethez nyújtja be. A programban részt vevő hitelintézetek listáját az MFB Zrt. honlapján, a teszi közzé. A Hitelprogram keretében a refinanszírozási hitelszerződés megkötésére december 31-ig 6 van lehetőség. Hitel kizárólag a Hitelprogramban részt vevő hitelintézeteken keresztül refinanszírozási konstrukció keretén belül nyújtható. Az MFB Zrt. közvetlenül nem finanszíroz. A hitelügyletek azonosítására az MFB Zrt. által képzett azonosító jel szolgál, az MFB Zrt. az azonosító jelet a Sikeres Magyarországért Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretén belül képzi meg. 5.3 A hitelfelvevők köre A hitelprogramban részt vehet a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 1. (1) bekezdése szerinti olyan helyi önkormányzat, amely a Pályázat előírásai szerinti támogatási rendszert hozott létre a közigazgatási határain belül elhelyezkedő, iparosított technológiával épített társasházak, lakásszövetkezeti épületek, illetve önkormányzati bérházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatására, továbbá, a lakásszövetkezetekről szóló évi CXV. törvény 2. -a szerinti lakásszövetkezet, valamint a társasházakról szóló évi CXXXIII. törvény 3. (1) bekezdése szerinti társasház tulajdonostársainak közössége (a továbbiakban: Társasházi Közösség; a lakásszövetkezet és Társasházi Közösség együtt: Lakóközösség). 5.4 A hitelezésből kizártak köre Nem vehet részt a hitelprogramban az olyan helyi önkormányzat, amely adósságrendezési eljárás alatt áll, nem felel meg az Ötv.-ben meghatározott hitelfelvételi korlátnak, lejárt esedékességű adó- vagy adók módjára behajtható köztartozása van, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett, a hitelkérelem benyújtását megelőző három éven belül az államháztartás alrendszereiből juttatott valamely állami támogatással összefüggésben, a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét nem, vagy csak részben teljesítette, az olyan lakásszövetkezet, amely 6 Módosítva a 9/2007. számú MFB Közlemény alapján. Hatályos november 19-től.

14 14 csőd-, felszámolási eljárás, végelszámolás vagy végrehajtási eljárás alatt áll, lejárt esedékességű adó- vagy adók módjára behajtható köztartozása van kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett, a hitelkérelem benyújtását megelőző három éven belül az államháztartás alrendszereiből juttatott valamely állami támogatással összefüggésben, a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét nem, vagy csak részben teljesítette, az olyan Társasházi Közösség, amely nem rendelkezik a évi CXXXIII. törvény 5. (2) bekezdésében megjelölt alapító okirattal, továbbá annak az 5. (5) bekezdés alapján az illetékes földhivatalhoz benyújtott, és a 43. (3) bekezdése szerint őrzött példányával, lejárt esedékességű adó- vagy adók módjára behajtható köztartozása van kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett, a hitelkérelem benyújtását megelőző három éven belül az államháztartás alrendszereiből juttatott valamely állami támogatással összefüggésben, a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét nem, vagy csak részben teljesítette A hitel felhasználása A hitel felhasználható az iparosított technológiával épített lakóépületek energiatakarékos felújítása során, a mindenkori pályázati előírások szerint elvégezhető munkálatok finanszírozására. Ezek az LFP LA-2 Pályázat szerint a következők lehetnek: 1. Nyílászárók energiatakarékos felújítása vagy cseréje a. Az épület külső nyílászáróinak energiatakarékos felújítása vagy cseréje a lakások legalább 90 %-ában, a nyílászáró cseréhez kapcsolódóan, amennyiben a nyílászáró szerkezeti részét képezi a szakipari fal, annak cseréjével együtt. Ezzel egyidejűleg a cserélendő, felújítandó nyílászárók esetében a külső árnyékoló szerkezetek elhelyezése is támogatható, de egy adott homlokzati oldalon valamennyi érintett nyílászáróra fel kell szerelni. b. A lépcsőházak, és az egyéb közös, fűtött helyiségek (pl. közös tárolók stb.) külső nyílászáróinak energiatakarékos felújítása vagy cseréje 100%-ban. A fenti 1. b) pontban leírt munkálatokra csak abban az esetben lehet hitelt igényelni, ha az 1. a) pontban leírt munkákat a hiteligénylő már korábban elvégezte, vagy a finanszírozott beruházás során végzi el, vagy a lakások nyílászárói a hitelkérelem benyújtásakor már kielégítik az érvényben lévő hőtechnikai előírásokat. Amennyiben a hitellel érintett lakóépület külső nyílászáróinak legalább a lakások 90%-át érintő cseréje már korábban panel pályázat keretében megvalósult, a fennmaradó - bizonyítottan a korábbi pályázat tárgyát nem képező - nyílászárók cseréjére is lehet hitelt igényelni. 2. Homlokzatok és födémek hőszigetelése a) az épület valamennyi homlokzatának hőszigetelése, b) homlokzati (egy vagy mindkét) végfalak hőszigetelése, c) az utolsó fűtött lakószint feletti födém teljes felületének (fölső síkjának) hő- és vízszigetelése, ha az épület lapos tetős szerkezetű, vagy hőszigetelése és magastető kialakítása, amennyiben a tervezett magastető nem beépítethető kialakítású, vagy az utolsó fűtött lakószint feletti födém teljes felületének (fölső síkjának) hőszigetelése beépítetlen magastető, illetve tetőfelépítmény esetében, d) Az első fűtött lakószint alatti födém hőszigetelése, amennyiben az első fűtött lakószint alatti födém fűtetlen helyiséggel (például pince, garázs stb.) érintkezik. 7 Hatályos: szeptember 22-től.

15 15 A fenti 1. és 2. pontban leírt munkálatokra csak abban az esetben lehet hitelt igényelni, ha a 3. b) l. pontban leírt épületszintű fűtésszabályozás és mérés már megoldott, vagy azt a jelenlegi felújítás keretében fogják elvégezni. 3. Épületgépészeti rendszerek korszerűsítése, (energia-megtakarítást eredményező) felújítása a) Új szellőzőrendszer kialakítása, vagy a meglévő szellőző rendszerek a légtechnikai és tűzbiztonsági előírásokat egyaránt érvényre juttató felújítása, korszerűsítése a szükséges légcsere biztosítása érdekében. Ehhez kapcsolódóan, amennyiben műszakilag megoldható, a szellőzőcsatorna tisztítását is kötelezően el kell végezni.; b) Meglévő fűtési rendszerek felújítása, korszerűsítése, átalakítása: 1. Az épület (vagy a pályázat tárgyát képező épületrész) hőfogyasztásának szabályozására és mérésére alkalmas eszközök beszerelése. 2. A lakások hőleadóinak egyedi szabályozásához szükséges berendezések (termosztatikus szelepek) beszerelése. 3. A lakások egyedi hőfogyasztásának mérésére, vagy az épület hőfogyasztásának lakásonkénti költségmegosztására alkalmas mérőeszközök (hőmennyiségmérők és/vagy költségmegosztók) beszerelése. 4. Az épület közös tulajdonát képező fűtési rendszer átalakítása ezen belül: a) strangszabályozó szelepek beépítése, vagy cseréje; b) az egycsöves fűtési rendszer átalakítása a hőleadók elé beépített átkötő szakaszokkal, vagy az egycsöves fűtési rendszer helyett új, kétcsöves fűtési rendszer kialakítása. 5. Kazánok, hőközpontok energiatakarékos berendezésekre történő cseréje, valamint szükség szerint a fűtési vezeték felújítása, cseréje. 6. Hőleadók energiatakarékos berendezésekre történő cseréje, valamint szükség szerint a fűtési vezeték felújítása, cseréje A fenti 3. b) 1-6. pontjaihoz kapcsolódóan kötelezően el kell végezni az építéssel, felújítással, átalakítással érintett, aknában elhelyezett gépészeti vezetékek aknafalainak megfelelővé tételét, lezárását, aknák szintenkénti szakaszolását, tűzgátló csappantyúk beépítését. c) Hálózati melegvíz-ellátási berendezések és rendszerek korszerűsítése, energiatakarékos berendezésekre történő cseréje. d) A használati melegvíz fogyasztásának lakásonkénti egyedi mérését lehetővé tevő mérőórák felszerelése. e) Épületek közös részein elhelyezett, illetve azokon áthaladó villamos kapcsoló-biztosító, főelosztó berendezés korszerű berendezésekre történő cseréje, valamint a lakások mérőórájáig kiépített elosztóhálózat és világítási hálózat felújítása. f) Az épület valamennyi felvonójának korszerűsítése, illetve szükség esetén cseréje. 4. A megújuló energiafelhasználás növelése, a hagyományos energiahordozók megújuló energiaforrásokkal való helyettesítésére irányuló beruházások az energiatermelésre, a tárolásra, az energia szállítására és a hálózatba való esetleges visszatáplálásra a) napkollektorok (melegvíz termelésre) telepítése b) napelemek (áramtermelésre) telepítése c) kapcsolt hő- és áramtermelés (földgáz, biogáz) berendezéseinek telepítése d) biomassza (palett/faháncs, kazánok, fagázosítással működő rendszerek, stb., különösen

16 16 napkollektorral párosítva) berendezéseinek telepítése e) hőszivattyú telepítése f) geotermikus rendszerek telepítése g) épületbe integrált mikro szélerőmű (áramtermelésre) telepítése h) egyéb speciális megújuló energiaforrások és tárolóik (egyedi elbírálás) telepítése A megújuló energiaforrás létesítése akkor is támogatható, ha helyileg nem az épülethez, hanem központilag az energiaszolgáltatóhoz kötődik, de a felhasználás egyértelműen az érintett lakásokra irányul. A műszaki, illetve gazdasági megvalósíthatóságot az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet 4. mellékletben ( Az 1000 m2-nél nagyobb hasznos alapterületű épületek alternatív energiaellátásának megvalósíthatósági elemzéséről ) foglaltak szerint kell vizsgálni. A fenti 1-4. pont alatt felsorolt, betűvel jelölt alpontokban megjelölt munkálatok bármelyikére - egy hitelkérelemben többre is - lehet hitelkérelmet benyújtani. Ez alól kivételt képeznek a 3. b), és 4. pont alatt felsorolt munkák a távhővel ellátott épületekre vonatkozóan, melyekre önállóan nem, csak más korszerűsítési munkákhoz kapcsolódóan lehet hiteligényt benyújtani. 5.6 A hitel nem használható fel 8 befejezett beruházás finanszírozására, más hitel (ugyanazon hitelfelvevő részére, részben vagy egészen folyósított hitel, a finanszírozó hitelintézettől függetlenül) kiváltására, üzletrész, részvény vásárlására (a hitelfelvevő által lízingelt eszköz hitelből történő megvásárlása tiltott hitelkiváltásnak minősül), áfa finanszírozására, amennyiben a hitelfelvevő áfa visszaigénylésre jogosult, az alábbi a Pályázat körében nem fedezhető költségek finanszírozására: o az ugyanazon épületben lévő, nem lakáscélú önálló albetétek energia-megtakarítást eredményező felújításának, korszerűsítésének költségei, o o a lakások energia-megtakarítást nem eredményező felújítási munkálatainak költségei, a Pályázat elkészítéséhez kapcsolódó, az 5.7 pontban felsoroltakkal nem azonosítható ráfordításoknak az általános forgalmi adót is tartalmazó költségei (pl. a pályázat sokszorosításának költségei, postaköltség, pályázati díj), o a hálózatfejlesztési hozzájárulás költsége, o a távfűtőművek tulajdonában lévő berendezések korszerűsítése, cseréje, a beruházási hitel kamatának finanszírozására. 5.7 A hitelprogram keretében elszámolható költségek Mindhárom hitelcél esetében a hitel szempontjából elismerhető bekerülési költség a felújítás egyéb közvetlen költségein túl tartalmazhatja különösen a) A felújításhoz, korszerűsítéshez kapcsolódó lebonyolítási költségek: a felelős, felsőfokú építőipari végzettséggel rendelkező szakértő, illetve kapcsolattartó díja, ezen belül a pályázat elkészítésének szakértői költségei is (pl. a pályázati útmutató 2. sz. melléklet, önálló hitel esetén a terméktájékoztató 3. sz. melléklet önálló hitel esetén a terméktájékoztató 3. sz. melléklete elkészítésének díja, energiatakarékos felújítási koncepcióterv és az energetikai számítás díja, termográfiai vizsgálat díja), 8 Hatályos: szeptember 22-től.

17 17 b) a pályázat tervezési költségei: a felmérési tervdokumentáció elkészítése, vagy beszerzése, vagy engedélyezési tervdokumentáció elkészítése a költségvetés készítése, valamint az engedélyezéssel és szakhatósági hozzájárulásokkal kapcsolatos költségek, illetékek, c) a közbeszerzési eljárás költségei, amennyiben a pályázat szerinti beruházás a Kbt. hatálya alá esik, vagy a pályázó önként vállalta a közbeszerzési eljárás lefolytatását, vagy a közbeszerzés nélküli eljárás lefolytatásának költségei, ha azt szakértő végzi, d) a kivitelezés műszaki ellenőrzésének költségei, e) az épület állékonyságára vonatkozó, 2 évnél nem régebbi statikai szakvélemény költsége, f) a kivitelezési munkák költségei, beleértve a járulékos költségeket is, g) védett állatok megléte esetén az illetékes nemzeti park igazgatóság által előírt munkálatok költségei, valamint h) valamint a felsorolt költségek általános forgalmi adója, amennyiben a hiteligénylő áfa visszaigénylésre nem jogosult. A fentiekben felsorolt a), b), c), d), és e) alpontokban felsorolt (önálló hitel esetén a terméktájékoztató 3. sz. melléklete) kapcsolódó költségek értékeit a Magyar Mérnök Kamara évi kamarai ajánlott értékeinek megfelelően kell meghatározni. A kapcsolódó költségek együttes összege valamennyi költség megléte esetében nem haladhatja meg a bruttó kivitelezési költség: 35 millió forint értékig 7 %-át, 35 millió forintnál magasabb költség esetén 5 %-át. A pályázat benyújtását megelőzően 2 éven belüli, a pályázati célt bizonyíthatóan szolgáló, a pályázó által befogadott és igazoltan kiegyenlített tervezési, szakértői költségek számolhatók el. Járulékos költségek alatt értendő a közvetlenül energia-megtakarítást nem eredményező, de a támogatott munkák teljessége érdekében szükséges, kapcsolódó helyreállítási, felújítási munkák (szerkezetek le és visszaszerelése, az egységes megjelenítés érdekében történő munkák, pl.: mázolási munkák rácson, korláton). A felújítás teljes költségét bruttó módon, amennyiben a hiteligénylő áfa visszaigénylésre jogosult, vagy amennyiben az adott beruházás esetén a számla a fordított áfa adózás szabályai szerint kerül kiállításra, abban az esetben nettó módon kell meghatározni. A saját erő tekintetében a finanszírozó hitelintézet jogosult saját belső szabályzatai alapján eljárni, figyelembe véve azt, hogy az 5.1. és 5.2. hitelcélnál saját erő nem szükséges, az 5.3. hitelcélnál a saját erő mértéke legalább 25%, továbbá azt, hogy a saját erőbe beszámítható a közösségi forrásból vagy az államháztartás más alrendszereiből elnyert támogatás (külső forrás). A költségmegosztás szempontjából az érintett lakások számát az 5.1. és 5.2. hitelcélok esetében a Pályázat előírásai szerint, az 5.3. hitelcél esetében a 3. számú Melléklettel egyező módon kell megállapítani. 5.8 A felújítás költségeinek finanszírozása Közvetlen pályázatot kiegészítő hitel (5.1.) és Kétlépcsős pályázatot kiegészítő hitel (5.2.) A 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 28., 29. és 35. (1) bekezdése alapján a Pályázatban meghatározott célokhoz állami támogatás igényelhető a közvetlen pályázatot kiegészítő hitel (5.1. hitelcél) és a kétlépcsős pályázatot kiegészítő hitel (5.2. hitelcél) keretében. A központi költségvetést terhelő költséghányad nem lehet több mint a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költség 1/3-a, és összege lakásonként nem haladhatja meg az Ft-ot. A

18 "PANEL PLUSZ" HITEL SAJÁT FORRÁS 18 fennmaradó 2/3-ad rész az önkormányzat által kiírt pályázat alapján a helyi önkormányzat és a Lakóközösség között oszlik meg. Az állami támogatást pályázat útján lehet igényelni. Pályázatot nyújthatnak be a társasházak és lakásszövetkezetek saját tulajdonú épületeikre, valamint a helyi önkormányzatok saját tulajdonú bérházaik energiatakarékos felújítására. Kétlépcsős pályázat esetén az önkormányzat nyilvános pályázatot ír ki az iparosított technológiával épített lakóépületek energiatakarékos felújításának önkormányzati támogatására, amelyben meghatározza a nyújtani kívánt támogatás mértékét, formáját és feltételeit, továbbá az önkormányzati közreműködés módját, eszközeit. Közvetlen a pályázat, ha a pályázó a tulajdonában lévő épületre vonatkozóan vállalja a teljes felújítási költség állami támogatáson felüli részének finanszírozását, és a pályázatát közvetlenül nyújtja be a minisztérium felé a pályázatkezelőhöz. Amennyiben a felújítás megvalósítása során a felújítás költségei a támogatásban részesített pályázatban megjelölt költségeknél alacsonyabbak, az állami támogatás összege ezzel arányosan csökken. Az állami támogatás és a hitel összege nem nő, ha a felújítás megvalósítása során az önkormányzati pályázatban meghatározott költségekhez képest többletköltségek merülnek fel. Ezt a részt saját erőből kell finanszírozni. HITEL a felújítás elismerhető költségeinek legfeljebb 2/3- ad része, lakásonként legfeljebb Ft Lakóközösség Helyi önkormányzat saját tulajdonú bérház saját erő, amelybe beszámítható más államháztartási vagy közösségi forrásból származó támogatás A felújítás teljes bekerülési költsége Helyi önkormányzat 5.2 által vállalt költséghányad, amely az elismerhető bekerülési költség legfeljebb 2/3-a, lakásonként legfeljeljebb Ft A felújítás elismerhető költségeinek 1/3-ad része, de legfeljebb Ft ÁLLAMI TÁMOGATÁS 1. számú ábra: A felújítás finanszírozási struktúrája az 5.1. és 5.2. hitelcélok esetében

19 SAJÁT ERŐ HITEL 19 A Lakóközösség, illetve a helyi önkormányzat saját tulajdonú bérházaik korszerűsítése esetén az 1/3-ad rész állami támogatás mellett a felújítás elismerhető bekerülési költségének legfeljebb 2/3-ad részét saját erőből vagy hitelből fedezi. Az 5.1. hitelcél keretében a hitel összege lakásonként legfeljebb Ft. A helyi önkormányzat egy adott épület vonatkozásában a tulajdonosoktól részben vagy teljes egészében átvállalhatja az őket az önkormányzati pályázati kiírás alapján terhelő saját részt (önkormányzati támogatás). A helyi önkormányzat a Lakóközösség részére a felújításhoz nyújtható, a felújítás elismerhető bekerülési költségének legfeljebb 2/3-ad részéig terjedő önkormányzati támogatást hitelből fedezheti. Az 5.2. hitelcél keretében a hitel összege lakásonként legfeljebb Ft lehet Önálló hitel (5.3. hitelcél) A Lakóközösségnek és a helyi önkormányzatnak saját tulajdonú bérházaik korszerűsítése esetén lehetősége van a Hitelprogram 5.3. hitelcélja keretében arra, hogy a felújításához 25%-os saját erő biztosítása mellett hitelt vegyen fel. A Lakóközösség, és a helyi önkormányzat a felújítást hitelből fedezi oly módon, hogy a hitel összege a felújítás elismerhető bekerülési költségének legfeljebb 75%-a, amely lakásonként nem lehet több Ft-nál, és a felújításhoz az elismerhető bekerülési költség legalább 25%-ával maga is hozzájárul (5.3. hitelcél). E hitelcél vonatkozásában hitelszerződés megkötésére december 31-ig 9 folyamatosan, a Pályázattól függetlenül van lehetőség. A felújítás elismerhető költségeinek legfeljebb 75%-a, lakásonként legfeljebb forint A felújítás elismerhető bekerülési költségének 25%-ának, mint saját erő rendelkezésre állásának biztosítása 2. számú ábra: A felújítás finanszírozási struktúrája az 5.3. hitelcél esetében 5.9 A hitel igénybevételének feltételei A helyi önkormányzat hitelfelvételre akkor jogosult, ha az 5.1. hitelcél esetében a helyi önkormányzat saját tulajdonú bérházai felújításához a Pályázat keretében állami támogatást kapott az 5.2. hitelcél esetében a helyi önkormányzat nyilvános pályázatot írt ki az iparosított technológiával épített lakóépületek energiatakarékos felújításának önkormányzati támogatására, amelyben meghatározta a nyújtani kívánt támogatás mértékét, formáját és feltételeit, továbbá az önkormányzati közreműködés módját, eszközeit. A Lakóközösség hitelfelvételre akkor jogosult, ha közgyűlési határozattal döntött a felújítás tényéről, és az 5.1. hitelcél esetében a Pályázat keretében állami támogatást kapott, az 5.3. hitelcél esetében, rendelkezik az ÉMI Nonprofit Kft. által kiállított igazolással. 9 Módosítva a 9/2007. számú MFB Közlemény alapján. Hatályos: november 19-től.

20 Felszámítható hiteldíjak A finanszírozó hitelintézet az alábbi díjakon kívül más költséget, díjat nem számíthat fel. Ügyleti kamat Kezelési költség Folyósítási jutalék Módosítási díj Projektvizsgálati díj Rendelkezésre tartási jutalék 10 Előtörlesztési díj A hitelfelvevő által fizetendő kamat mértéke: helyi önkormányzatoknak nyújtott hitel esetén 3 havi EURIBOR + legfeljebb 2,5%/év, Lakóközösségnek nyújtott hitel esetén: 3 havi EURIBOR + legfeljebb 3,5%/év. A kamatfizetés naptári negyedévente történik. Kezelési költség nem kerül felszámításra. Folyósítási jutalék nem kerül felszámításra. Eseti díj, amelynek mértéke és esedékessége a finanszírozó hitelintézet aktuális kondíciós listája szerint kerül meghatározásra. Egyszeri díj, amelynek mértéke és esedékessége a finanszírozó hitelintézet aktuális kondíciós listája szerint kerül felszámításra. 0,25%/év Előtörlesztési díj nem kerül felszámításra Futamidők alakulása Rendelkezésre idő 11 Lejárat tartási A szerződéskötéstől számított legfeljebb 4 év. A kölcsön rendelkezésre tartási ideje nem lehet hosszabb, mint a türelmi idő. A szerződéskötéstől számított legfeljebb 15 év, amely a türelmi időt is tartalmazza. Türelmi idő 12 Helyi önkormányzat esetében a szerződéskötéstől számított legfeljebb 4 év. Lakóközösség esetében a szerződéskötéstől számított legfeljebb 4 év. Amennyiben a Hitelfelvevő lakás-takarékpénztári szerződéssel rendelkezik, akkor a hitel lejárata és türelmi ideje a lakás-takarékpénztári szerződéshez igazodik, de a türelmi idő nem haladhatja meg a 100 hónapot Törlesztés ütemezése Türelmi időt követően, negyedévente az utolsó törlesztő részlet kivételével egyenlő törlesztő részletekben. Esedékességét lehetőleg úgy kell meghatározni, hogy a törlesztés a negyedév utolsó hónapjának 15. napjánál későbbre ne essen. Az első tőketörlesztés a türelmi idő lejáratát követő első napon, a következő tőketörlesztés az első törlesztéshez képest negyedév múlva esedékes. A program keretében az előtörlesztés megengedett, előtörlesztési díj nem számítható fel. 10 Módosítva a 13/2011. számú MFB Közlemény alapján. Hatályos: augusztus 8-tól. 11 Módosítva a 13/2011. számú MFB Közlemény alapján. Hatályos: augusztus 8-tól. 12 Módosítva a 13/2011. számú MFB Közlemény alapján. Hatályos: augusztus 8-tól. 13 Hatályos: szeptember 22-től.

Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogram

Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogram Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogram Terméktájékoztató Budapest, 2007. április Sikeres Magyarországért 2007. március 30. Lakossági

Részletesebben

(egységes szerkezetben a 14/2006.(V.25.) sz. rendelettel)

(egységes szerkezetben a 14/2006.(V.25.) sz. rendelettel) 31/2005. (VIII. 25.) rendelet Az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának, és a lakóépületek lakókörnyezete felújításának támogatásáról (egységes

Részletesebben

MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 1

MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 1 MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 1 Útmutató 2014. 07.01. 1 Korábban Új Magyarország Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram. Módosítva a 6/2012. számú MFB Közlemény alapján. Tartalomjegyzék ELSŐ RÉSZ:

Részletesebben

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ II/A. sz. melléklet VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A TÁVHŐVEL LAKÓÉPÜLETEK LAKÁSONKÉNTI HŐFOGYASZTÁSÁNAK SZABÁLYOZÁSÁRA ÉS MÉRÉSÉRE ALKALMAS ESZKÖZÖK BESZERELÉSÉNEK TÁMOGATÁSA

Részletesebben

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból megvalósuló, lakossági energiamegtakarítást

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. I. A támogatás célja

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. I. A támogatás célja AJKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P Á L Y Á Z A T I Ú T M U T A T Ó A HAGYOMÁNYOS TECHNOLÓGIÁVAL ÉPÜLT LAKÓÉPÜLETEK SZÉNDIOXID-KIBOCSÁTÁS CSÖKKENTÉST EREDMÉNYEZŐ ENERGIA-HATÉKONYSÁGI FELÚJÍTÁST MEGVALÓSÍTÓ BERUHÁZÁSAINAK

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Energetikai korszerűsítés pályázat támogatás társasházaknak 2015

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Energetikai korszerűsítés pályázat támogatás társasházaknak 2015 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Energetikai korszerűsítés pályázat támogatás társasházaknak 2015 1) TÁMOGATÁS CÉLJA, HÁTTERE Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata pályázatot ír ki a társasházak energia-megtakarítást

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból

Részletesebben

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram. Terméktájékoztató

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram. Terméktájékoztató MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Terméktájékoztató 2011. április 26. 2 Hatályos: 2011. április 26. MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hitelprogram keretösszege 15 milliárd

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Otthon Melege Program. Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása alprogram

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Otthon Melege Program. Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása alprogram PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Otthon Melege Program Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása alprogram Pályázat kódszáma: ZFR-TH/15 2015. február 23. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 15/2006.(VI.30.) KT. R e n d e l e t e

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 15/2006.(VI.30.) KT. R e n d e l e t e Szentlőrinc Városi Önkormányzat 15/2006.(VI.30.) KT. R e n d e l e t e az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának és a környezet korszerűsítésének támogatásáról. Szentlőrinc

Részletesebben

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram. Útmutató

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram. Útmutató MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Útmutató 2013. február 13.. 1 1 Módosítva a 2/2013. MFB Közlemény alapján. Hatályos 2013. február 13-tól. Tartalomjegyzék ELSŐ RÉSZ: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. AZ

Részletesebben

Agrár Forgóeszköz Vis Maior Hitelprogram. Útmutató

Agrár Forgóeszköz Vis Maior Hitelprogram. Útmutató Agrár Forgóeszköz Vis Maior Hitelprogram Útmutató 2014. április 30. 1 1 Közzétéve a 8/2014. számú MFB közleményben. Tartalomjegyzék ELSŐ RÉSZ: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. AZ ÚTMUTATÓ KIBOCSÁTÁSÁNAK

Részletesebben

GYAKORI KÉRDÉSEK, INFORMÁCIÓK PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Otthon Melege Program. Otthon Melege Program

GYAKORI KÉRDÉSEK, INFORMÁCIÓK PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Otthon Melege Program. Otthon Melege Program Otthon Melege Program Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása alprogram Otthon Melege Program Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének,

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I Ú T M U T A T Ó

P Á L Y Á Z A T I Ú T M U T A T Ó P Á L Y Á Z A T I Ú T M U T A T Ó SEGÉDLET Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Panel Alprogram AZ IPAROSÍTOTT TECHNOLÓGIÁVAL ÉPÜLT LAKÓÉPÜLETEK SZÉNDIOXID-KIBOCSÁTÁS CSÖKKENTÉST ÉS ENERGIA- MEGTAKARÍTÁST

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek. energia-megtakarítást eredményező felújítási munkáinak támogatására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek. energia-megtakarítást eredményező felújítási munkáinak támogatására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújítási munkáinak támogatására Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat a Képviselő-testület a XVI.

Részletesebben

XV.ÉVFOLYAM 5.SZÁM 2005. JÚNIUS/1

XV.ÉVFOLYAM 5.SZÁM 2005. JÚNIUS/1 XV.ÉVFOLYAM 5.SZÁM 2005. JÚNIUS/1 MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 5.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram Pályázat kódszáma: ZBR-NY/14 2014. szeptember 29. Tartalomjegyzék I. A pályázat általános ismertetése, feltételei...3 1. Előzmények...3 2. Pályázat

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Fűtéskorszerűsítés (Kazáncsere) alprogram

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Fűtéskorszerűsítés (Kazáncsere) alprogram PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Fűtéskorszerűsítés (Kazáncsere) alprogram Pályázat kódszáma: ZFR-KAZ/14 2014. szeptember 22. Tartalomjegyzék I. A pályázat általános ismertetése, feltételei... 3 1. Előzmények... 3 2.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Energiahatékonysági Alprogram. Pályázat kódszáma: ZBR-EH-09

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Energiahatékonysági Alprogram. Pályázat kódszáma: ZBR-EH-09 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Energiahatékonysági Alprogram Pályázat kódszáma: ZBR-EH-09 I. 1. Elızmények Az ENSZ Éghajlatváltozási

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2011-4.2.0-A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2011-4.2.0-A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2011-4.2.0-A Helyi hő, hűtési és villamos energia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal című konstrukcióhoz Érvényes: 2011. február

Részletesebben

A pályázat beérkezésének időpontja: PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY (ADATLAPOK)

A pályázat beérkezésének időpontja: PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY (ADATLAPOK) A pályázó neve: A pályázó címe: A pályázat sorszáma: A pályázat beérkezésének időpontja: PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY (ADATLAPOK) Zöld Beruházási Program Klímabarát Otthon Energiahatékonysági Alprogram és

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KEOP-2011-4.9.0

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KEOP-2011-4.9.0 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Környezet és Energia Operatív Program Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva c. konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2011-4.9.0 Érvényes: 2011. február

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2011-4.9.0

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 16/2012 (IV.26.) önkormányzati rendelete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 16/2012 (IV.26.) önkormányzati rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 16/2012 (IV.26.) önkormányzati rendelete az egycsatornás gyűjtőkémények (termofor kémények) felújítási támogatásának 2012. évi pályázati feltételeiről Miskolc Megyei

Részletesebben

SZABOLCS VOLÁN Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

SZABOLCS VOLÁN Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2011. október 03. NAPJÁN KELT [1-1-11-4400-0676-3]. SZÁMÚ 1.184.000.000.-FORINT ÖSSZEGŰ MFB KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI HITELPROGRAM KERETÉBEN KÖTÖTT HITELSZERZŐDÉS A SZABOLCS VOLÁN Közlekedési Zártkörűen

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N. Fotovoltaikus rendszerek kialakítása. című konstrukcióhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N. Fotovoltaikus rendszerek kialakítása. című konstrukcióhoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N Fotovoltaikus rendszerek kialakítása című konstrukcióhoz Érvényes: 2014. júniustól Tartalom A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

a Beruházás a 21. századi iskolába program keretében hosszú lejáratú kedvezményes hitel igénybevételére

a Beruházás a 21. századi iskolába program keretében hosszú lejáratú kedvezményes hitel igénybevételére PÁLYÁZAT a Beruházás a 21. századi iskolába program keretében hosszú lejáratú kedvezményes hitel igénybevételére Pályázati kiírás 2.sz. módosítása Budapest, 2004. május 1. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM PÁLYÁZATI

Részletesebben

AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM, AZ ORSZÁGOS TERÜLETFEJLESZTÉSI HIVATAL, VALAMINT A NEMZETI SPORTHIVATAL KÖZÖS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM, AZ ORSZÁGOS TERÜLETFEJLESZTÉSI HIVATAL, VALAMINT A NEMZETI SPORTHIVATAL KÖZÖS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM, AZ ORSZÁGOS TERÜLETFEJLESZTÉSI HIVATAL, VALAMINT A NEMZETI SPORTHIVATAL KÖZÖS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a Beruházás a 21. századi iskolába program keretében hosszú lejáratú kedvezményes

Részletesebben