Mór Város Önkormányzatának 11/2008. (V.5.) Ök. rendelete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mór Város Önkormányzatának 11/2008. (V.5.) Ök. rendelete"

Átírás

1 Mór Város Önkormányzatának 11/2008. (V.5.) Ök. rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatásáról Mór Városi Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján pályázat útján működtetett támogatási rendszert hoz létre az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának elősegítésére, amelyről a következő rendeletet alkotja: A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet hatálya kiterjed Mór város közigazgatási területén lévő, iparosított technológiával július 1. előtt kiadott építési engedély alapján - épült társasházakra, lakásszövetkezeti épületekre, önkormányzati bérházakra (továbbiakban együtt: lakóépületek) és ezek tulajdonosaira, nem önkormányzati lakóépületek vonatkozásában a tulajdonosi lakóközösségre (továbbiakban: lakóközösség). (2) A rendelet alkalmazásában iparosított technológiával épült lakóépületnek minősülnek a panel, a közép- és nagyblokk, az alagútzsalu, az öntött, a vasbeton vázas és egyéb iparosított technológiával készült lakóépületek. Általános rendelkezések 2. (1) Mór Város Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) az éves költségvetésében e célra jóváhagyott keretösszeg mértékéig pénzügyi támogatást nyújt az iparosított technológiával épült lakóépületek energiamegtakarítást eredményező korszerűsítéséhez, felújításához (továbbiakban együtt: felújítás). (2) Az önkormányzat az (1) bekezdés szerinti (önkormányzati) támogatásként az ahhoz elismerhető (6.. (3) bekezdés szerinti) bekerülési költség 1/3-ad részét önkormányzati tulajdonú bérházak esetében legalább 2/3-ad részét vállalja át, amelyhez az 5. (2) bekezdésében megjelölt mértékű központi támogatásra is pályázni lehet. (3) Az önkormányzat a saját költségvetésében elkülönített összeget, továbbá a központi támogatást a lakóépületek felújításának bekerülési költségeihez a

2 lakóközösség részére vissza nem térítendő egyszeri támogatásként biztosítja e rendeletben szabályozott feltételek szerint. (4) A felújítás támogatására jóváhagyott (1) bekezdés szerinti keretösszeg felosztása az önkormányzat által kiírt és rendelettel kihirdetett nyilvános pályázat alapján történik. Az önkormányzati támogatásra vonatkozó pályázati kiírást a rendelet melléklete tartalmazza. A pályázaton résztvevők és a megpályázható (támogatható) felújítások köre 3. (1) Önkormányzati támogatásra azon lakóépületek tulajdonosai (lakóközösségei) pályázhatnak, amelyek az elvégzendő felújítási munkához és annak támogatásához e rendeletben előírt feltételeknek megfelelnek és a pályázott felújítási költségek legalább 1/3 részének saját erőként történő finanszírozását vállalják. (2) Nem igényelhető támogatás a pályázat benyújtása előtt már megkezdett beruházáshoz. (3) Nem nyújtható támogatás olyan munkálatokhoz, amelyek nem eredményeznek kimutatható energia-megtakarítást. 4. A lakóépületek és környezetük felújításához a következőkben részletezett munkálatokra igényelhető önkormányzati támogatás: (1) Nyílászárók energia-megtakarítást eredményező felújítása vagy cseréje: a) Az épület külső nyílászáróinak energia-megtakarítást eredményező felújítása vagy cseréje a lakások legalább 90 %-ában, a nyílászáró cseréhez kapcsolódóan, amennyiben a nyílászáró szerkezeti részét képezi a szakipari fal, annak cseréjével együtt. Ezzel egyidejűleg a cserélendő, felújítandó nyílászárók esetében a külső árnyékoló szerkezetek elhelyezése is támogatható, de egy adott homlokzati oldalon valamennyi érintett nyílászáróra fel kell szerelni. b) A lépcsőházak és az egyéb közös fűtött helyiségek (pl. közös tárolók, stb.) külső nyílászáróinak energiatakarékos felújítása vagy cseréje 100%-ban. A lépcsőházi nyílászárók felújítása vagy cseréje esetén a lépcsőházak hő- és füstelvezetésének korszerűsítését is el kell végezni. (2) Homlokzatok és födémek hőszigetelése: a) Az épület valamennyi homlokzatának hőszigetelése. b) Homlokzati (egy vagy mindkét) végfalak hőszigetelése. c) Az utolsó fűtött lakószint feletti födém teljes felületének (fölső síkjának) hőés vízszigetelése, ha az épület lapos tetős szerkezetű, vagy hőszigetelése

3 és magastető kialakítása, amennyiben a tervezett magastető nem beépíthető kialakítású, vagy az utolsó fűtött lakószint feletti födém teljes felületének (fölső síkjának) hőszigetelése beépítetlen magastető, illetve tetőfelépítmény esetében. d) Az első fűtött lakószint alatti födém hőszigetelése, amennyiben az első fűtött lakószint alatti födém fűtetlen helyiséggel (például pince, garázs stb.) érintkezik. (3) Épületgépészeti rendszerek korszerűsítése, (energia-megtakarítást eredményező) felújítása: a) Új szellőzőrendszer kialakítása, vagy a meglévő szellőző rendszerek légtechnikai és tűzbiztonsági előírásokat egyaránt érvényre juttató felújítása, korszerűsítése a szükséges légcsere biztosítása érdekében. Ehhez kapcsolódóan, az aknák falainak megfelelővé tételét, lezárását, aknák szintenkénti szakaszolását, tűzgátló csappantyúk beépítését, valamint amennyiben műszakilag megoldható, a szellőzőcsatorna tisztítását is kötelezően el kell végezni. b) Meglévő fűtési rendszerek felújítása, korszerűsítése, átalakítása: 1. Az épület (vagy a pályázat tárgyát képező épületrész) hőfogyasztásának szabályozására és mérésére alkalmas eszközök beszerelése. 2. A lakások hőleadóinak egyedi szabályozásához szükséges berendezések (termosztatikus szelepek) beszerelése. 3. A lakások egyedi hőfogyasztásának mérésére, vagy az épület hőfogyasztásának lakásonkénti költségmegosztására alkalmas mérőeszközök (hőmennyiségmérők és/vagy költségmegosztók) beszerelése. 4. Az épület közös tulajdonát képező fűtési rendszer átalakítása ezen belül: a) strangszabályozó szelepek beépítése, vagy cseréje; b) az egycsöves fűtési rendszer átalakítása a hőleadók elé beépített átkötő szakaszokkal, vagy az egycsöves fűtési rendszer helyett új, kétcsöves fűtési rendszer kialakítása. 5. Kazánok, hőközpontok energiatakarékos berendezésekre történő cseréje, valamint szükség szerint a fűtési vezeték felújítása, cseréje. 6. Hőleadók energiatakarékos berendezésekre történő cseréje, valamint szükség szerint a fűtési vezeték felújítása, cseréje. c) Hálózati melegvíz-ellátási berendezések és rendszerek korszerűsítése, energiatakarékos berendezésekre történő cseréje, ezzel egyidejűleg kötelezően elvégzendő az aknában elhelyezett gépészeti vezetékek aknafalainak megfelelővé tétele, lezárása, aknák szintenkénti szakaszolása. d) A használati melegvíz fogyasztásának lakásonkénti egyedi mérését lehetővé tevő mérőórák felszerelése.

4 e) Épületek közös részein elhelyezett, illetve azokon áthaladó villamos kapcsoló-biztosító-, főelosztó berendezés korszerű berendezésekre történő cseréje, valamint a lakások mérőórájáig kiépített elosztóhálózat és világítási hálózat teljes felülvizsgálata, felújítása az érvényben lévő szabvány (MSZ EN 2364) követelményei szerint. f) Az épület valamennyi felvonójának korszerűsítése, illetve szükség esetén cseréje, csere esetén biztonsági felvonó beépítése. (4) A megújuló energiafelhasználás növelése, a hagyományos energiahordozók megújuló energiaforrásokkal való helyettesítésére irányuló beruházások az energiatermelésre, a tárolásra, az energia szállítására és a hálózatba való esetleges visszatáplálásra: c) Napkollektorok (melegvíz termelésre) telepítése. d) Napelemek (áramtermelésre) telepítése. e) Kapcsolt hő- és áramtermelés (földgáz, biogáz) berendezéseinek telepítése. f) Biomassza (palett/faháncs kazánok, fagázosítással működő rendszerek, stb., különösen napkollektorral párosítva) berendezéseinek telepítése. g) Hőszivattyú telepítése. h) Geotermikus rendszerek telepítése. i) Épületbe integrált mikro szélerőmű (áramtermelésre) telepítése. j) Egyéb speciális megújuló energiaforrások és tárolóik (egyedi elbírálás) telepítése. (5) A rendelet 4. (1) (4) bekezdéseiben felsorolt munkálatok bármelyikére egy pályázatban többre is lehet pályázni, de az ott felsorolt munkálatokat teljes körűen el kell végezni azzal, hogy ezen munkálatok bármelyikére csak akkor kerülhet sor, ha a megjelölt feladatokat az épületen a támogatott pályázat keretében elvégzik. E munkák elvégzésétől csak abban az esetben lehet eltekinteni, ha a pályázat benyújtásakor az épület dokumentumokkal, illetve számításokkal igazoltan kielégíti az érvényes hőtechnikai szabványokat. (6) A felújítás során kizárólag az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól szóló 3/2003. (I.25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet szerinti megfelelőségi igazolással rendelkező anyagokat, termékeket lehet felhasználni. A támogatás mértéke, feltételei és az elismerhető költségek 5. (1) Az e rendelet 2. (1) bekezdésében megjelölt (4. -ban részletezett) felújítási célokra nyújtható önkormányzati támogatás összege a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költség 1/3-a, kivéve ha a tulajdonosi lakóközösség ezen

5 önkormányzati saját erő részt részben vagy egészében átvállalja, mely esetben az önkormányzati támogatás mértéke az átvállalt költséghányaddal csökkentett összeg. (2) Az önkormányzati támogatásnak feltétele, hogy az önkormányzat a felújításhoz elnyerhető állami támogatást megkapja, amelynek mértéke a 6. (3) bekezdés szerint elismerhető bekerülési költség 1/3-ad része, de lakásonként legfeljebb ,- forint. (3) Ha a felújítás megvalósítása során a költségek a pályázatban megjelölt költségnél alacsonyabbak, akkor a támogatás összege ezzel arányosan csökken. (4) Az önkormányzati támogatás egyszer megítélt összeg és ha a pályázatban megadottól eltérő, pótlólagos költségek merülnek fel, akkor azok megfizetésére a pályázó köteles, az nem növelheti az elnyert támogatás összegét. (5) A pályázó lakóközösségnek saját erőként a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költség 1/3-át kell vállalnia, a lakóközösség azonban az önkormányzatra eső saját erő részt is részben vagy egészében átvállalhatja. (6) Önkormányzati támogatás az (1) bekezdésben meghatározottaknál alacsonyabb összegben nem állapítható meg, illetve azt mellőzni kell ha az önkormányzati saját erő részt a lakóközösség teljes egészében átvállalta. (7) A pályázónak társasházi-közgyűlési határozatot kell hoznia arról, hogy nyertes pályázat esetén a készpénzben általa vállalt saját erőt elkülöníti és a pályázat szerinti munkálatok elvégzéséhez a munkaterületet biztosítja. (8) A tulajdonosi lakóközösség saját erejeként készpénz vehető figyelembe, amelynek forrása az épület felújítási alapja, a tulajdonosok egyszeri hozzájárulása, valamint pénzintézeti kölcsön lehet. (9) A felújítás megvalósítása és az elnyert támogatás felhasználása során a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény 293. b) rendelkezéseit figyelembe véve azok betartásával kell eljárni azzal, hogy a közbeszerzési (ajánlatkérési) eljárást ajánlatkérőként a társasház folytatja le. A pályázott felújítás kivitelezőjével a társasház köt szerződést és a beruházást is teljeskörűen bonyolítja. 6. (1) A pályázónak a teljes felújítási költség és a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költség megosztását a pályázatban be kell mutatnia. (2) Teljes felújítási költség alatt az egyidőben elvégezni tervezett munkálatok általános forgalmi adót is magában foglaló költségeit kell érteni, beleértve a pályázat által nem támogatható ráfordításokat is. (3) A támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költségek:

6 - az energia-megtakarítást eredményező felújítás, korszerűsítés szakértői (hőtechnikai számítás, 2. sz. adatlap kitöltése) költségei, - felmérési terv készítése (ha az épület tervei nem állnak rendelkezésre) tervezési és engedélyezési költségei (ha a beruházás építési engedélyköteles), szakhatóságokkal kapcsolatos költségek, - a közbeszerzési eljárás költségei, - a kivitelezés műszaki ellenőrzése költségei, - védett állatok megléte esetén az illetékes Nemzeti Park Igazgatóság által előírt munkálatok költségei, - épülettel kapcsolatos 2 évnél nem régebbi statikai szakvélemény költségei - továbbá a felsorolt költségek általános forgalmi adója. (4) Támogatásból nem fedezhető költségek: a lakásokon kívüli, ugyanazon épületben lévő nem lakáscélú ingatlanok (pl. üzletek irodák, raktárak és az ezen helyiségekhez tartozó garázsok) energia-megtakarítást eredményező felújításának, korszerűsítésének, a lakások és a lakáscélú ingatlanok energiamegtakarítást nem eredményező felújítási munkálatainak, valamint a pályázat elkészítéséhez kapcsolódó ráfordításoknak (tulajdoni lap, térképmásolat, sokszorosítás, postaköltség) az általános forgalmi adót is tartalmazó költségei, a hálózatfejlesztési költsége,a távfűtőművek tulajdonában lévő berendezések cseréje, korszerűsítése, valamint a pályázati díj. A támogatásból nem fedezhető munkálatok a támogatott programmal egyidőben a tulajdonosok egyéb forrásainak terhére végezhetők el. A pályázatok benyújtásának módja, tartalma, helye és határideje 7. (1) A pályázatot magyar nyelven, e rendeletben és e rendelet 1. számú mellékletét képező pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelően elkészítve a pályázati formanyomtatványok minden kérdésére választ adva a (3) bekezdésben előírt dokumentumok csatolásával kell benyújtani. (2) A pályázatokat Mór Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Városfejlesztési és -üzemeltetési Irodájához kell benyújtani, a pályázatkiírásban megadott határidőig. (3) A pályázati formanyomtatványok, műszaki dokumentáció és mellékletek: a. Összefoglaló adatlap (1. számú melléklet) b. Adatlap az épület állapotáról és a tervezett felújításokról (2. számú melléklet) c. Nyílászárók felmérési adatlapja (2/A. számú melléklet) d. Adatlap a támogatási döntésről (3. számú melléklet) e. A lakóközösség határozata (4. számú melléklet) f. A pályázat tartalomjegyzéke (5. számú melléklet)

7 Műszaki dokumentumok: g. A felújítás, korszerűsítés tételes költségvetése, mely a munkák vonatkozásában igazodik a pályázathoz h. Energia-megtakarítást célzó felújítási koncepcióterv, ezen belül a tervezett energia-megtakarításra vonatkozó részletes energetikai számítások, valamint a hőfogyasztás szolgáltatójának igazolása a mért értékről (11. sz. melléklet) i. A pályázattal érintett épület vagy épületrész felmérési tervrajzai vagy eredeti tervei (eltérő szintek alaprajzai, homlokzatok felmérési rajzai) a dilatáció helyének megjelölésével, ha a felújítás nem építési engedélyköteles. Homlokzati felmérési rajzok helyett gépészeti felújításnál eredeti (régi) gépészeti tervek, metszetek és eltérő szintek gépészeti rajzai is elfogadhatók j. A pályázattal érintett épület vagy épületrész építési engedélyezési tervdokumentációja, ha a felújítás építési engedélyköteles k. A jogerős építési engedély hiteles másolata, vagy a benyújtásról szóló igazolás, ha a felújítás építési engedélyköteles, ellenkező esetben a területileg illetékes önkormányzat nyilatkozata arról, hogy a pályázat szerinti felújítás nem építési engedélyköteles l. Az épület állékonyságára vonatkozó statikai szakvélemény, mely a pályázat benyújtásától számított 2 évnél nem régebbi (10. sz. melléklet) m. Homlokzat hőszigetelése esetén, a területileg illetékes önkormányzat nyilatkozata arról, hogy a színdinamikai terv engedélyköteles-e. n. Nyílászáró energia-megtakarítást eredményező felújítása vagy cseréje esetén a tervezőnek nyilatkoznia kell, hogy a beavatkozás után a lakások légcseréje megfelelő lesz. Amennyiben gáztüzelő berendezés van a lakásban, akkor a területileg illetékes gázszolgáltató engedélye is szükséges arra vonatkozóan, hogy az adott gázüzemű berendezés a megváltozott feltételek mellett is üzembiztos. o. A területileg illetékes önkormányzati tűzoltóság véleménye, amennyiben a Pályázati útmutató III. fejezetében foglalt előírásai szerint ennek beszerzése szükséges p. A pályázattal érintett épület építési engedélyének másolata, vagy ha az nem fellelhető, úgy a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező I. fokú építésügyi hatóság nyilatkozata arról, hogy a pályázat szerinti épület építési engedélye július 01. előtti Mellékletek: q. A pályázattal érintett épület 30 napnál nem régebbi tulajdoni törzslapja (kétlépcsős pályázat esetén az önkormányzathoz beadott pályázat benyújtásának időpontjában, melyet igazolni szükséges). r. Az illetékes földhivatal által kiadott térképmásolat s. Tervezett kedvezményezetti hitelfelvétel esetén a hitelintézet szándéknyilatkozata a hitelnyújtásról, mely összegszerűen is megjelöli a hitel összegét

8 t. A pályázó és más szervezetek együttműködése esetén az együttműködés tartalmát szabályozó megállapodás, előszerződés, vagy szándéknyilatkozat, amennyiben a pályázó önerejét részben vagy egészben az együttműködő cég biztosítja (pl. ESCO cég) u. Homlokzatszigetelés esetében a területileg illetékes Nemzeti Park Igazgatóság által kiadott nyilatkozat arról, hogy a felújítandó épületben élnek-e védett állatok v. A pályázati díj befizetését igazoló csekk, vagy banki igazolás hiteles másolata. (4) Egy pályázó több pályázatot is benyújthat, de egy pályázatban csak egy teljes épület, vagy dilatációval határolt épületrész felújítási programja szerepelhet. (5) Hiányosan benyújtott pályázat esetén a pályázót hiánypótlásra kell felhívni, amelynek a felhívásban közölt 15 napnál nem rövidebb határidőn belül tehet eleget. Ennek elmulasztása esetén a pályázat nem vonható elbírálás alá. A pályázatok elbírálása és a támogatás folyósítása 8. (1) A pályázaton csak formailag és tartalmilag megfelelő pályázatok fogadhatók be és kaphatnak támogatást. A kiírásnak a hiánypótlási határidő lejártát követően meg nem felelő pályázatot a pályáztató az elbírálásból kizárja. (2) A pályázatok értékelésének és elbírálásának szempontjai: az épület életkora, a pályázattal érintett lakások száma, az önerő aránya az elismerhető költséghez viszonyítva, a tervezett fajlagos energia-megtakarítás mértéke (GJ/lm 3 /év) és a beruházás gazdaságossága (megtérülési idő). (3) A (2) bekezdésben foglaltakra tekintettel, az elbírálás során előnyt élvez az a pályázat - amelynek keretében az épületen teljeskörű hőszigetelés történik és annak eredményeként az épület dokumentumokkal, illetve számításokkal igazoltan teljeskörűen kielégíti az érvényes hőtechnikai szabványokat, - amelynek keretében elvégzendő felújítási munkát komplex diagnosztikai (statikai, épületgépészeti, épületfizikai állapotot bemutató) vizsgálatokkal is alátámasztotta olyan akkreditált intézmény, amely hazai kijelöléssel, vagy lehetőleg nemzetközileg is érvényes notifikálással rendelkezik, - amelyik az épület teljes egészében való felújítását célozza (homlokzatfelújítás, nyílászáró-csere) függetlenül attól, hogy az hány dilatációs egységből áll, - amely minél nagyobb lakásszám, illetve minél több épület felújítására irányul.

9 9. (1) A pályáztatást az önkormányzat polgármesteri hivatala (városfejlesztési és - üzemeltetési iroda) bonyolítja le, beleértve a pályázatok felülvizsgálatát, kiértékelését és a döntéselőkészítést is. (2) A lakóközösségek által benyújtott pályázatokat az önkormányzat Településfejlesztési Bizottsága véleményezi és annak javaslata alapján a képviselő-testület bírálja el. (3) Az elbírálás során a képviselő-testület a 8. -ban felsorolt értékelési (bírálati) szempontok alapján a költségvetésben rendelkezésre álló keretösszeg nagyságára és az 5. -ban foglaltakra is tekintettel dönt a pályázatokról, az elfogadott pályázati programok tekintetében központi támogatás feltételéhez kötve a támogatás odaítéléséről és annak összegéről. (4) Ha a költségvetésben rendelkezésre álló keretösszeg az 5. (1) bekezdésében meghatározott mértékű támogatáshoz nem nyújt elegendő fedezetet, az esetben azt a képviselőtestület a szükséges mértékben kiegészíti, vagy fedezethiányra való hivatkozással a forráshiány miatt nem támogatható pályázatokat elutasítja. (5) A pályázatok elbírálásáról hozott döntésről a pályázó lakóközösség a döntést követő 15 napon belül írásban kap tájékoztatást azzal a kitétellel, hogy a részére odaítélt önkormányzati támogatásban csak a központi pályázat kedvező elbírálása esetében részesülhet. (6) A pályázatok elbírálását követően a pályázó társasház, az önkormányzat által elfogadott felújítási program alapján központi támogatásra pályázatot nyújt be az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumhoz. (7) Állami támogatás elnyerése esetén a pályázó lakóközösséggel a Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium által felhatalmazott Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Kht támogatási szerződést köt. 10. (1) A támogatásra a nyertes lakóközösség az esetben válhat jogosulttá, ha az előírt és vele közölt határidőn belül az Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Kht.- val a támogatási szerződést megköti. Ellenkező esetben a támogatást elveszíti. (2) A támogatás a készpénzben vállalt saját forrás és az állami támogatás arányában a támogatási szerződésben meghatározott feladatok elvégzését követően folyósítható. (3) A támogatás folyósítása a támogatási szerződésben meghatározott forrásösszetétel szerinti pénzügyi és időbeli ütemezésben, a készültségi fokkal arányosan és utólagosan, a benyújtott számlák és teljesítést igazoló dokumentumok, illetve ezek ellenőrzése alapján történik.

10 (4) Az elnyert támogatás csak a megállapodásban rögzített elvégzett munkák finanszírozására használható fel, a megállapodás szerinti határidőn belül. A támogatás felhasználásának ellenőrzési rendje 11. (1) A lakóközösség képviselője a támogatott munkák kivitelezésekor köteles az önkormányzat megbízottjaival együttműködni, részükre a szükséges felvilágosítást megadni, a helyszín megtekintését folyamatosan biztosítani. (2) Az elvégzett munkákat minden esetben az önkormányzat megbízottjai ellenőrzik, s felülvizsgálják az elkészített felméréseket és számlákat. A kivitelezést végző vállalkozó számláját a lakóközösség képviselőjével is igazoltatni kell. (3) A támogatást elnyert lakóközösség köteles biztosítani az önkormányzat részére: a.) a kivitelezés folyamatának mindenkori ellenőrizhetőségét, b.) a támogatás felhasználásával kapcsolatos valamennyi nyilvántartás, számla, pénztárbizonylat, kimutatás ellenőrzését, c.) minden olyan okiratba való betekintést, mely a támogatási szerződés teljesítését érintheti. Záró rendelkezések 12. (1) Ez az önkormányzati rendelet a pályázat kiírási mellékletével együtt a kihirdetése napján lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző az SzMSz-ben foglaltak szerint gondoskodik. (2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Mór Városi Önkormányzat képviselő-testület 27/2005. (IX.1.) Ök. rendelete (az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának és e lakóépületek környezet-felújításának támogatására) (3) E rendelet mellékletében foglaltakkal az önkormányzat közzéteszi nyilvános pályázati felhívását az iparosított technológiával épült lakóépületek energiamegtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatására. Fenyves Péter polgármester Dornyi Sándor jegyző

11 1. sz. melléklet a 11/2008. (V.5.) Ök. rendelethez Mór Városi Önkormányzat pályázati kiírása az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtartást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatására Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot ír ki az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtartást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatására Mór Város Önkormányzatának 27/2005. (IX.1.) Ök. rendelete alapján a következő feltételekkel: I. A támogatás célja és támogatottak köre A támogatás célja az július 01. előtt kiadott építési engedély alapján iparosított technológiával épített lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújítása, illetve ezen lakóépületek gépészeti rendszereinek, berendezéseinek felújítása és korszerűsítése, valamint megújuló energiafelhasználás növelése céljából történő berendezések telepítése. A pályázat szempontjából iparosított technológiával épült lakóépületnek tekintendő a panel, a közép- és nagyblokk, az alagútzsalu, az öntött, a vasbeton vázas és az egyéb, előregyártott technológia felhasználásával épített lakóépület. A pályázaton részt vehetnek Mór város közigazgatási területén lévő iparosított technológiával épült a társasházak és lakásszövetkezetek saját tulajdonú épületeik, valamint a helyi önkormányzatok saját tulajdonú bérházaik energia-megtakarítást eredményező felújítási munkához és annak támogatásához, amennyiben az önkormányzati rendeletben előírt e felhívásban közzétett feltételeknek megfelelnek. II. A támogatható felújítások, korszerűsítések köre: Az iparosított technológiával épült (I. pontban felsorolt) lakóépületek felújítására az alábbi, a felújítási koncepcióban indokolt, kimutatható energia-megtakarítást eredményező munkálatokra igényelhető: 1. Nyílászárók energia-megtakarítást eredményező felújítása vagy cseréje: a) Az épület külső nyílászáróinak energia-megtakarítást eredményező felújítása vagy cseréje a lakások legalább 90 %-ában, a nyílászáró cseréhez

12 kapcsolódóan, amennyiben a nyílászáró szerkezeti részét képezi a szakipari fal, annak cseréjével együtt. Ezzel egyidejűleg a cserélendő, felújítandó nyílászárók esetében a külső árnyékoló szerkezetek elhelyezése is támogatható, de egy adott homlokzati oldalon valamennyi érintett nyílászáróra fel kell szerelni. b) A lépcsőházak és az egyéb közös fűtött helyiségek (pl. közös tárolók, stb.) külső nyílászáróinak energiatakarékos felújítása vagy cseréje 100%-ban. A lépcsőházi nyílászárók felújítása vagy cseréje esetén a lépcsőházak hő- és füstelvezetésének korszerűsítését is el kell végezni. A fenti II. 1. b) pontban leírt munkálatokra csak abban az esetben lehet pályázni, ha a II. 1. a) pontban leírt munkákat a pályázó már korábban elvégezte, vagy a jelen pályázatban végzi el, vagy a lakások nyílászárói a pályázat benyújtásakor már kielégítik az érvényben lévő hőtechnikai előírásokat. Amennyiben a pályázattal érintett lakóépület külső nyílászáróinak legalább a lakások 90%-át érintő cseréje, energiatakarékos felújítása már korábban ezen (LA-2 végű kódszámon megjelölt) pályázat keretében megvalósult, a fennmaradó bizonyítottan a korábbi pályázat tárgyát nem képező nyílászárók cseréjére, energiatakarékos felújítására is lehet pályázni. 2. Homlokzatok és födémek hőszigetelése: a) Az épület valamennyi homlokzatának hőszigetelése. b) Homlokzati (egy vagy mindkét) végfalak hőszigetelése. c) Az utolsó fűtött lakószint feletti födém teljes felületének (fölső síkjának) hőés vízszigetelése, ha az épület lapos tetős szerkezetű, vagy hőszigetelése és magastető kialakítása, amennyiben a tervezett magastető nem beépíthető kialakítású, vagy az utolsó fűtött lakószint feletti födém teljes felületének (fölső síkjának) hőszigetelése beépítetlen magastető, illetve tetőfelépítmény esetében. d) Az első fűtött lakószint alatti födém hőszigetelése, amennyiben az első fűtött lakószint alatti födém fűtetlen helyiséggel (például pince, garázs stb.) érintkezik. Az egyes határoló szerkezetek hőátbocsátási tényező értékének meghatározásakor az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendeletben (továbbiakban: 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet) leírtak alapján kell eljárni. Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy fenti II. 1. és II. 2. pontokban leírt munkálatokra vonatkozóan a tervezés során törekedjenek a rendszerben történő anyag felhasználásra. A fenti II. 1. és II. 2. pontokban leírt munkálatokra csak abban az esetben lehet pályázni, ha a II. 3. b) 1. pontban leírt épületszintű fűtésszabályozás és mérés már megoldott, vagy a pályázat keretében ezt el fogják végezni. 3. Épületgépészeti rendszerek korszerűsítése, (energia-megtakarítást eredményező) felújítása: a) Új szellőzőrendszer kialakítása, vagy a meglévő szellőző rendszerek

13 légtechnikai és tűzbiztonsági előírásokat egyaránt érvényre juttató felújítása, korszerűsítése a szükséges légcsere biztosítása érdekében. Ehhez kapcsolódóan, az aknák falainak megfelelővé tételét, lezárását, aknák szintenkénti szakaszolását, tűzgátló csappantyúk beépítését, valamint amennyiben műszakilag megoldható, a szellőzőcsatorna tisztítását is kötelezően el kell végezni. b) Meglévő fűtési rendszerek felújítása, korszerűsítése, átalakítása: 1. Az épület (vagy a pályázat tárgyát képező épületrész) hőfogyasztásának szabályozására és mérésére alkalmas eszközök beszerelése. 2. A lakások hőleadóinak egyedi szabályozásához szükséges berendezések (termosztatikus szelepek) beszerelése. 3. A lakások egyedi hőfogyasztásának mérésére, vagy az épület hőfogyasztásának lakásonkénti költségmegosztására alkalmas mérőeszközök (hőmennyiségmérők és/vagy költségmegosztók) beszerelése. 4. Az épület közös tulajdonát képező fűtési rendszer átalakítása ezen belül: a) strangszabályozó szelepek beépítése, vagy cseréje; b) az egycsöves fűtési rendszer átalakítása a hőleadók elé beépített átkötő szakaszokkal, vagy az egycsöves fűtési rendszer helyett új, kétcsöves fűtési rendszer kialakítása. 5. Kazánok, hőközpontok energiatakarékos berendezésekre történő cseréje, valamint szükség szerint a fűtési vezeték felújítása, cseréje. 6. Hőleadók energiatakarékos berendezésekre történő cseréje, valamint szükség szerint a fűtési vezeték felújítása, cseréje. A fenti II. 3. b) 1-6. pontjaihoz kapcsolódóan kötelezően el kell végezni az építéssel, felújítással, átalakítással érintett, aknában elhelyezett gépészeti vezetékek aknafalainak megfelelővé tételét, lezárását, aknák szintenkénti szakaszolását, tűzgátló csappantyúk beépítését. c) Hálózati melegvíz-ellátási berendezések és rendszerek korszerűsítése, energiatakarékos berendezésekre történő cseréje, ezzel egyidejűleg kötelezően elvégzendő az aknában elhelyezett gépészeti vezetékek aknafalainak megfelelővé tétele, lezárása, aknák szintenkénti szakaszolása. d) A használati melegvíz fogyasztásának lakásonkénti egyedi mérését lehetővé tevő mérőórák felszerelése. e) Épületek közös részein elhelyezett, illetve azokon áthaladó villamos kapcsoló-biztosító-, főelosztó berendezés korszerű berendezésekre történő cseréje, valamint a lakások mérőórájáig kiépített elosztóhálózat és világítási hálózat teljes felülvizsgálata, felújítása az érvényben lévő szabvány (MSZ EN 2364) követelményei szerint. f) Az épület valamennyi felvonójának korszerűsítése, illetve szükség esetén cseréje, csere esetén biztonsági felvonó beépítése.

14 Amennyiben a pályázat műszaki tartalma a jelen Pályázati felhívás II. fejezet 1/b, 2/a, 2/b, 2/c, 2/d, 3/a, 3/b, 3/c és 3/f pontokban leírt munkálatok valamelyikének elvégzésére vonatkozik, abban az esetben a pályázat benyújtásához a területileg illetékes hivatásos önkormányzati tűzoltóság véleményének beszerzése szükséges. Nem támogatható a fenti II. 3. b), c), d) pontokban leírt, a távfűtőművek tulajdonában lévő berendezések korszerűsítése, cseréje. 4. A megújuló energiafelhasználás növelése, a hagyományos energiahordozók megújuló energiaforrásokkal való helyettesítésére irányuló beruházások az energiatermelésre, a tárolásra, az energia szállítására és a hálózatba való esetleges visszatáplálásra: a) Napkollektorok (melegvíz termelésre) telepítése. b) Napelemek (áramtermelésre) telepítése. c) Kapcsolt hő- és áramtermelés (földgáz, biogáz) berendezéseinek telepítése. d) Biomassza (palett/faháncs kazánok, fagázosítással működő rendszerek, stb., különösen napkollektorral párosítva) berendezéseinek telepítése. e) Hőszivattyú telepítése. f) Geotermikus rendszerek telepítése. g) Épületbe integrált mikro szélerőmű (áramtermelésre) telepítése. h) Egyéb speciális megújuló energiaforrások és tárolóik (egyedi elbírálás) telepítése. A műszaki, illetve gazdasági megvalósíthatóságot 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet 4. mellékletben ( Az 1000 m 2 -nél nagyobb hasznos alapterületű épületek alternatív energiaellátásának megvalósíthatósági elemzéséről ) foglaltak szerint kell vizsgálni. Megújuló energiaforrás létesítése akkor is támogatható, ha helyileg nem az épülethez kötődik, de a felhasználás egyértelműen az érintett lakásokra irányul. A fenti II. bekezdés 1-4. pontok alatt felsorolt, betűvel jelölt alpontokban megjelölt munkálatok bármelyikére egy pályázatban többre is lehet pályázni. Ez alól kivételt képeznek a II. bekezdés 3. b), és 4. pontok alatt felsorolt munkák a távhővel ellátott épületekre vonatkozóan, melyekre önállóan nem, csak más pályázati munkákhoz kapcsolódóan lehet pályázni. A távhővel ellátott épületek részére a II. bekezdés 3. b), és 4. pontok alatt felsorolt munkák elvégzésének támogatására az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium (továbbiakban: minisztérium) e célra kiírt külön pályázata (ÖKO-Program) biztosít lehetőséget.

15 III. Egyéb pályázati feltételek 1.) A pályáztatási eljárás Mór Város Önkormányzatának az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtartást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatásáról szóló 27/2005. (IX.1.) Ök. rendeletében szabályozott feltételekkel történik. 2.) A megpályázott felújítási munka tartalmának egyeznie kell az előző II. pontban foglaltakkal. 3.) A tulajdonosi lakóközösségnek (közgyűlési határozattal) vállalnia kell a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költség általa vállalt, de legalább 1/3 részének saját erőből való finanszírozását, továbbá azt, hogy nyertes pályázat esetén a vállalt saját erőt elkülöníti és a pályázat szerinti munka elvégzéshez biztosítja. 4.) A tulajdonosi lakóközösség saját erejeként készpénz vehető figyelembe, amelynek forrása az épület felújítási alapja, a tulajdonosok egyszeri hozzájárulása, valamint pénzbeni kölcsön lehet. 5.) Ha a saját erő biztosításához a lakóközösség pénzbeni hitelt vesz igénybe az esetben igazolnia kell, hogy a hitelfelvételi kérelmet befogadták és a tulajdonosok a hitelfelvételt jóváhagyták. 6.) A pályázónak a pályázati felhívásban megjelölt valamennyi adatot, információt és dokumentumot a pályázati anyagában hiánytalanul szolgáltatnia kell. 7.) A pályázónak a teljes felújítási költség és a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költség megosztását a pályázatban be kell mutatnia. Teljes felújítási költség alatt az egyidőben elvégezni tervezett munkálatok általános forgalmi adót is tartalmazó költségeit kell érteni. Támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költség: a) támogatott program lebonyolítási költségei: a felelős, felsőfokú építőipari végzettséggel rendelkező szakértő, illetve kapcsolattartó díja, ezen belül a pályázat elkészítésének szakértői költségei is (pl. 2. sz. melléklet elkészítésének díja, energiatakarékos felújítási koncepcióterv és az energetikai számítás díja, thermográfiai vizsgálat díja); b) a pályázat tervezési költségei: a felmérési tervdokumentáció elkészítése, vagy beszerzése, vagy engedélyezési tervdokumentáció elkészítése, a költségvetés készítése, valamint az engedélyezéssel és szakhatósági hozzájárulásokkal kapcsolatos költségek, illetékek; c) a közbeszerzési eljárás költségei, amennyiben a pályázat szerinti beruházás a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.) hatálya alá esik, vagy a pályázó önként vállalta a közbeszerzési eljárás lefolytatását, vagy a közbeszerzés nélküli eljárás lefolytatásának költségei, ha azt szakértő végzi;

16 d) a kivitelezés műszaki ellenőrzésének költségei; e) az épület állékonyságára vonatkozó, 2 évnél nem régebbi statikai szakvélemény költsége; f) a támogatással érintett kivitelezési munkák költségei, beleértve a járulékos költségeket is; g) védett állatok megléte esetén az illetékes Nemzeti Park Igazgatóság által előírt munkálatok költségei; h) valamint a felsorolt költségek általános forgalmi adója A kapcsolódó költségek együttes összege valamennyi költség megléte esetében nem haladhatja meg a támogatott bruttó kivitelezési költség: 35 millió forint értékig 7 %-át, 35 millió forintnál magasabb költség esetén 5 %-át. Támogatásból nem fedezhető költségek: a) az ugyanazon épületben lévő, nem lakáscélú önálló albetétek energiamegtakarítást eredményező felújításának, korszerűsítésének költségei; b) a lakások energia-megtakarítást nem eredményező felújítási munkálatainak költségei; c) a pályázat elkészítéséhez kapcsolódó, nem azonosítható ráfordításoknak az általános forgalmi adót is tartalmazó költségei (pl. a pályázat sokszorosításának költségei, postaköltség, pályázati díj); d) a hálózatfejlesztési hozzájárulás költsége; e) a távfűtőművek tulajdonában lévő berendezések korszerűsítése, cseréje. A támogatásból nem fedezhető költségeket a pályázónak saját forrásaiból kell biztosítania. IV. Pályázattal elnyerhető támogatás formája és mértéke A pályázaton az iparosított technológiával épült lakóépületek energiamegtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának bekerülési költségéhez vissza nem térítendő állami támogatás igényelhető. A pályázónak a teljes felújítási költség és a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költség megosztását a pályázatban be kell mutatni. A támogatás egyszer megítélt összeg, ha a pályázónak a pályázatban megjelölttől eltérő, pótlólagos költségei merülnek fel, akkor azok megfizetésére a pályázó köteles, az állami támogatás összege nem emelkedik.

17 Ha a beruházás megvalósítása során a beruházás költségei a támogatásban részesített pályázatban megjelölt költségeknél alacsonyabbak, az állami támogatás összege ezzel arányosan csökken. Az igényelt állami támogatás mértéke a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költség maximum 1/3-a, de lakásonként legfeljebb ,- Ft lehet. (Az egy lakásra eső ,- Ft átlagérték azt jelenti, hogy a kért állami támogatás összege elosztva a pályázattal érintett lakások számával, nem haladhatja meg az ,- Ft-ot.) A költségmegosztás a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költség vonatkozásában a következő: állami támogatás önkormányzati támogatás és a pályázó saját ereje együtt legfeljebb a bekerülési költség 1/3-a, de nem haladhatja meg az ,- Ft/lakás összeget, legalább a bekerülési költség 2/3-a. Az önkormányzat, mint támogató az adott épület, épületrész esetében a pályázó kedvezményezettől részben vagy egészben átvállalhatja a pályázót terhelő saját részt. Ahol az önkormányzat nem biztosít támogatást, a pályázó kedvezményezettnek kell, hogy vállalja a bekerülési költség legalább 2/3-ának biztosítását saját erőként. V. A pályázat-elbírálás szempontjai és a támogatás folyósítása, felhasználása 1./ A pályázaton csak formailag és tartalmilag megfelelő pályázatok fogadhatók be és kaphatnak támogatást. A kiírásnak a hiánypótlási határidő lejártát követően meg nem felelő pályázatot a pályáztató az elbírálásból kizárja. 2./ A pályázatok értékelésének és elbírálásának szempontjai: az épület életkora, a pályázattal érintett lakások száma, a tervezett fajlagos energia-megtakarítás mértéke (GJ/lm3/év) és a beruházás gazdaságossága (megtérülési idő), (korábbi pályázattal elnyert támogatás mértéke). 3./ A (2) bekezdésben foglaltakra tekintettel, az elbírálás során előnyt élvez az a pályázat - amelynek keretében az épületen teljeskörű hőszigetelés történik és annak eredményeként az épület dokumentumokkal, illetve számításokkal igazoltan teljeskörűen kielégíti az érvényes hőtechnikai szabványokat, - melynek keretében elvégzendő felújítási munkát komplex diagnosztikai (statikai, épületgépészeti, épület fizikai állapotot bemutató) vizsgálatokkal alátámasztotta olyan akkreditált intézmény, mely hazai kijelöléssel, vagy nemzetközileg is érvényes notifikálással rendelkezik, - amelyik az épület teljes egészében való felújítását célozza (homlokzatfelújítás, nyílászáró-csere, stb) függetlenül attól, hogy hány dilatációs egységből áll, - amely minél nagyobb lakásszám, illetve minél több épület felújítására irányul.

18 4./ A lakóközösségek által benyújtott pályázatokat az önkormányzat településfejlesztési bizottsága véleményezi és annak javaslata alapján a képviselőtestület bírálja el. 5./ A pályázat elbírálásáról hozott döntésről a pályázó lakóközösség a döntést követő 15 napon belül írásban kap tájékoztatást azzal a kitétellel, hogy a részére odaítélt önkormányzati támogatásban csak a központi pályázat kedvező elbírálása esetében részesülhet. 6./ Állami támogatás elnyerése esetén a nyertes lakóközösséggel támogatási szerződést köt az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium által felhatalmazott Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Kht., amelynek feltétele, hogy a pályázó saját forrásait elkülönített számlára utalja át. 7./ A támogatásra a nyertes lakóközösség az esetben válhat jogosulttá, ha az előírt és vele közölt határidőn belül az Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Kht-val a támogatási szerződést megköti. Ellenkező esetben a támogatást elveszíti. 8./ A támogatás a készpénzben vállalt saját forrás és az állami támogatás arányában, a támogatási szerződésben meghatározott feladatok elvégzését követően folyósítható. 9./ A támogatás folyósítása a támogatási szerződésben meghatározott forrásösszetétel szerinti pénzügyi és időbeli ütemezésben, a készültségi fokkal arányosan és utólagosan, a benyújtott számlák és teljesítést igazoló dokumentumok, illetve ezek ellenőrzése alapján történik. 10./ Az elnyert támogatás csak a megállapodásban rögzített elvégzett munkák finanszírozására használható fel, a megállapodás szerinti határidőn belül. 11./ A támogatás felhasználása során a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény rendelkezéseit figyelembe véve azok betartásával kell eljárni. 12./ A felújítás kivitelezésére szóló közbeszerzési (ajánlatkérési) eljárást ajánlatkérőként a társasház folytatja le, majd a pályázott felújítás kivitelezőjével szerződést köt és a beruházást is teljeskörűen bonyolítja. VI. A pályázatok benyújtásának módja, tartalma és határideje 1.) A pályázatot magyar nyelven, a pályázati kiírásnak megfelelően elkészítve a pályázati formanyomtatványok mindenkérésére választ adva - az alábbiakban előírt dokumentumok csatolásával kell benyújtani: Formanyomtatványok: a) Összefoglaló adatlap (1. számú melléklet) b) Adatlap az épület állapotáról és a tervezett felújításokról (2. számú melléklet)

19 c) Nyílászárók felmérési adatlapja (2/A. számú melléklet) d) Adatlap a támogatási döntésről (3. számú melléklet) e) A lakóközösség határozata (4. számú melléklet) f) A pályázat tartalomjegyzéke (5. számú melléklet) Műszaki dokumentumok: g) A felújítás, korszerűsítés tételes költségvetése, mely a munkák vonatkozásában igazodik a pályázathoz h) Energia-megtakarítást célzó felújítási koncepcióterv, ezen belül a tervezett energia-megtakarításra vonatkozó részletes energetikai számítások, valamint a hőfogyasztás szolgáltatójának igazolása a mért értékről (11. sz. melléklet) i) A pályázattal érintett épület vagy épületrész felmérési tervrajzai vagy eredeti tervei (eltérő szintek alaprajzai, homlokzatok felmérési rajzai) a dilatáció helyének megjelölésével, ha a felújítás nem építési engedélyköteles. Homlokzati felmérési rajzok helyett gépészeti felújításnál eredeti (régi) gépészeti tervek, metszetek és eltérő szintek gépészeti rajzai is elfogadhatók j) A pályázattal érintett épület vagy épületrész építési engedélyezési tervdokumentációja, ha a felújítás építési engedélyköteles k) A jogerős építési engedély hiteles másolata, vagy a benyújtásról szóló igazolás, ha a felújítás építési engedélyköteles, ellenkező esetben a területileg illetékes önkormányzat nyilatkozata arról, hogy a pályázat szerinti felújítás nem építési engedélyköteles l) Az épület állékonyságára vonatkozó statikai szakvélemény, mely a pályázat benyújtásától számított 2 évnél nem régebbi (10. sz. melléklet) m) Homlokzat hőszigetelése esetén, a területileg illetékes önkormányzat nyilatkozata arról, hogy a színdinamikai terv engedélyköteles-e. Amennyiben engedélyköteles, a jogerős engedélyezési terv és az engedélyezési határozat benyújtása a Támogatási szerződés megkötésének egyik feltétele. n) Nyílászáró energia-megtakarítást eredményező felújítása vagy cseréje esetén a tervezőnek nyilatkoznia kell, hogy a beavatkozás után a lakások légcseréje megfelelő lesz. Amennyiben gáztüzelő berendezés van a lakásban, akkor a területileg illetékes gázszolgáltató engedélye is szükséges arra vonatkozóan, hogy az adott gázüzemű berendezés a megváltozott feltételek mellett is üzembiztos. o) A területileg illetékes önkormányzati tűzoltóság véleménye, amennyiben a Pályázati útmutató III. fejezetében foglalt előírásai szerint ennek beszerzése szükséges p) A pályázattal érintett épület építési engedélyének másolata, vagy ha az nem fellelhető, úgy a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező I. fokú építésügyi hatóság nyilatkozata arról, hogy a pályázat szerinti épület építési engedélye július 01. előtti Mellékletek: q) A pályázattal érintett épület 30 napnál nem régebbi tulajdoni törzslapja

20 (kétlépcsős pályázat esetén az önkormányzathoz beadott pályázat benyújtásának időpontjában, melyet igazolni szükséges). r) Az illetékes földhivatal által kiadott térképmásolat s) Tervezett kedvezményezett hitelfelvétel esetén a hitelintézet szándéknyilatkozata a hitelnyújtásról, mely összegszerűen is megjelöli a hitel összegét t) A pályázó és más szervezetek együttműködése esetén az együttműködés tartalmát szabályozó megállapodás, előszerződés, vagy szándéknyilatkozat, amennyiben a pályázó önerejét részben vagy egészben az együttműködő cég biztosítja (pl. ESCO cég) u) Homlokzatszigetelés esetében a területileg illetékes Nemzeti Park Igazgatóság által kiadott nyilatkozat arról, hogy a felújítandó épületben élneke védett állatok v) A pályázati díj befizetését igazoló csekk, vagy banki igazolás hiteles másolata. 2.) A pályázatokat Mór Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Városfejlesztési és üzemeltetési Irodájához legkésőbb július 30-án óráig lehet benyújtani. A határidőt követően leadott pályázatokat a pályáztató nem fogadja be. 3./ Egy pályázó több pályázatot is benyújthat, de egy pályázatban csak egy teljes épület, vagy dilatációval határolt épületrész felújítási programja szerepelhet. 4./ A pályázónak a pályázat benyújtásakor pályázatonként ,- Ft összegű pályázati díjat kell a polgármesteri hivatal pénztárába befizetni. 5./ A pályázathoz formanyomtatványként rendszeresített mellékletek e pályázati felhívás részét képezik, ezek használata és teljeskörű kitöltése is kötelező. 6./ A pályázatokat hiánytalanul az 1.) pontban előírt dokumentumok csatolásával három példányban (egy eredeti és egy másolat) zárt borítékban kell a 2.) pontban megjelölt helyen leadni. 7./ Hiányosan benyújtott pályázat esetén a hiánypótlásra szóló felhívásban foglaltaknak a pályázó a felhívásban közölt határidőn belül tehet eleget. Amennyiben ezt elmulasztja, a pályázat nem vonható elbírálás alá. A pályázati felhívás mellékletekkel együtt az önkormányzat honlapjáról (www.mor.hu) letölthető, illetve a Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és üzemeltetési Irodáján ügyfélfogadási időben átvehető.

A Mohácsi Önkormányzat 32/2005.(XI.2.) r e n d e l e t e az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatásáról

A Mohácsi Önkormányzat 32/2005.(XI.2.) r e n d e l e t e az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatásáról A Mohácsi Önkormányzat 32/2005.(XI.2.) r e n d e l e t e az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatásáról (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 25/2008.(IX.29.),

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 20/2005. (X. 27.) számú rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerősítésének, felújításának és e lakóépületek

Részletesebben

Panel Plusz Hitelprogram

Panel Plusz Hitelprogram MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Sikeres Magyarországért Panel Plusz Hitelprogram Terméktájékoztató Budapest, 2011. augusztus 8. Hatályos: 2011. augusztus 8-tól Sikeres Magyarországért

Részletesebben

(egységes szerkezetben a 14/2006.(V.25.) sz. rendelettel)

(egységes szerkezetben a 14/2006.(V.25.) sz. rendelettel) 31/2005. (VIII. 25.) rendelet Az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának, és a lakóépületek lakókörnyezete felújításának támogatásáról (egységes

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Energetikai korszerűsítés pályázat támogatás társasházaknak 2015

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Energetikai korszerűsítés pályázat támogatás társasházaknak 2015 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Energetikai korszerűsítés pályázat támogatás társasházaknak 2015 1) TÁMOGATÁS CÉLJA, HÁTTERE Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata pályázatot ír ki a társasházak energia-megtakarítást

Részletesebben

Panel Plusz Hitelprogram

Panel Plusz Hitelprogram MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Sikeres Magyarországért Panel Plusz Hitelprogram Terméktájékoztató a Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Panel Alprogram 2009. évi

Részletesebben

a) Utólagos hőszigetelési feladatok: 1. nyílászárók szigetelése, cseréje, tető vagy pincefödém szigetelésével együtt, 2. homlokzat hőszigetelése.

a) Utólagos hőszigetelési feladatok: 1. nyílászárók szigetelése, cseréje, tető vagy pincefödém szigetelésével együtt, 2. homlokzat hőszigetelése. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 17/2005.(IV.11.) Kgy. rendelete a lakóépületek felújításának állami támogatásához kapcsolódó önkormányzati támogatásról szóló 28/2003.(VIII.25.) Kgy. rendelet módosításáról

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. I. A támogatás célja

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. I. A támogatás célja AJKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P Á L Y Á Z A T I Ú T M U T A T Ó A HAGYOMÁNYOS TECHNOLÓGIÁVAL ÉPÜLT LAKÓÉPÜLETEK SZÉNDIOXID-KIBOCSÁTÁS CSÖKKENTÉST EREDMÉNYEZŐ ENERGIA-HATÉKONYSÁGI FELÚJÍTÁST MEGVALÓSÍTÓ BERUHÁZÁSAINAK

Részletesebben

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ II/A. sz. melléklet VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A TÁVHŐVEL LAKÓÉPÜLETEK LAKÁSONKÉNTI HŐFOGYASZTÁSÁNAK SZABÁLYOZÁSÁRA ÉS MÉRÉSÉRE ALKALMAS ESZKÖZÖK BESZERELÉSÉNEK TÁMOGATÁSA

Részletesebben

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 15/2006.(VI.30.) KT. R e n d e l e t e

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 15/2006.(VI.30.) KT. R e n d e l e t e Szentlőrinc Városi Önkormányzat 15/2006.(VI.30.) KT. R e n d e l e t e az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának és a környezet korszerűsítésének támogatásáról. Szentlőrinc

Részletesebben

XV.ÉVFOLYAM 5.SZÁM 2005. JÚNIUS/1

XV.ÉVFOLYAM 5.SZÁM 2005. JÚNIUS/1 XV.ÉVFOLYAM 5.SZÁM 2005. JÚNIUS/1 MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 5.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI

Részletesebben

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Pályázati felhívása. Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Panel Alprogram

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Pályázati felhívása. Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Panel Alprogram Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Pályázati felhívása Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Panel Alprogram Iparosított technológiával épült lakóépületek széndioxid-kibocsátás csökkentést

Részletesebben

A Rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

A Rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép. 12 Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 26/2006. (VI.27.) Kgy. rendelete a lakóépületek felújításának állami támogatásához kapcsolódó önkormányzati támogatásról szóló 28/2003. (VIII.25.) Kgy. rendelet

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet hatálya

I. Fejezet. A rendelet hatálya Mórahalom város Képviselő-testülete 10/2002. (IV. 25.) Kt. számú rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának támogatásáról Mórahalom város

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. I. A támogatás célja. A pályázók köre. III. Támogatható tevékenységek köre

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. I. A támogatás célja. A pályázók köre. III. Támogatható tevékenységek köre AJKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P Á L Y Á Z A T I Ú T M U T A T Ó LAKÓÉPÜLETEK FELÚJÍTÁSÁNAK TÁMOGATÁSA című HELYI PÁLYÁZATHOZ A 9/2008.(III.31.) rendeletben foglaltak alapján Ajka, 2013. április PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I Ú T M U T A T Ó

P Á L Y Á Z A T I Ú T M U T A T Ó P Á L Y Á Z A T I Ú T M U T A T Ó SEGÉDLET Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Panel Alprogram AZ IPAROSÍTOTT TECHNOLÓGIÁVAL ÉPÜLT LAKÓÉPÜLETEK SZÉNDIOXID-KIBOCSÁTÁS CSÖKKENTÉST ÉS ENERGIA- MEGTAKARÍTÁST

Részletesebben

I.Fejezet Az Önkormányzat által képzett lakóközösségi alap felhasználásáról.

I.Fejezet Az Önkormányzat által képzett lakóközösségi alap felhasználásáról. Budapest Fıváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat képviselı-testületének a lakóközösségi tulajdonban lévı lakóépületek felújítási támogatásról szóló 10/2009. (IV.24.), 12/2008. (IV.18.), 6/2007. (II.23.)

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI

T A R T A L O M J E G Y Z É K A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2006. évi 11. szám 2006. június 29. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 19/2006. (VI. 29.) Ö.r. Az egycsatornás

Részletesebben

ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 12/2007 (X. 11.) Ök. rendelete lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatásáról

ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 12/2007 (X. 11.) Ök. rendelete lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatásáról ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 12/2007 (X. 11.) Ök. rendelete lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatásáról Almásfüzitő Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 16/2012 (IV.26.) önkormányzati rendelete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 16/2012 (IV.26.) önkormányzati rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 16/2012 (IV.26.) önkormányzati rendelete az egycsatornás gyűjtőkémények (termofor kémények) felújítási támogatásának 2012. évi pályázati feltételeiről Miskolc Megyei

Részletesebben

GYAKORI KÉRDÉSEK, INFORMÁCIÓK PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Otthon Melege Program. Otthon Melege Program

GYAKORI KÉRDÉSEK, INFORMÁCIÓK PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Otthon Melege Program. Otthon Melege Program Otthon Melege Program Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása alprogram Otthon Melege Program Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének,

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Otthon Melege Program. Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása alprogram

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Otthon Melege Program. Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása alprogram PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Otthon Melege Program Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása alprogram Pályázat kódszáma: ZFR-TH/15 2015. február 23. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

4.. (1) A lakóépületek energiatakarékos felújítása e rendelet szempontjából a homlokzatok, födémek utólagos hőszigetelésére igényelhető.

4.. (1) A lakóépületek energiatakarékos felújítása e rendelet szempontjából a homlokzatok, födémek utólagos hőszigetelésére igényelhető. ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2011(V.27.) Önkormányzati rendelete a lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatásáról (egységes szerkezetben a módosítására szolgáló 5/2013.(V.10.)

Részletesebben

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból megvalósuló, lakossági energiamegtakarítást

Részletesebben

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból megvalósuló, lakossági energiamegtakarítást

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Új Széchenyi Terv Fűtéskorszerűsítés

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Új Széchenyi Terv Fűtéskorszerűsítés Nemzeti Fejlesztési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Új Széchenyi Terv Fűtéskorszerűsítés Pályázat kódszáma: ÚSZT-FŰTÉSKOR/2012 Budapest, 2012. július hó 1 A Nemzeti Fejlesztési Miniszter (a továbbiakban:

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból megvalósuló,

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Fűtéskorszerűsítés (Kazáncsere) alprogram

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Fűtéskorszerűsítés (Kazáncsere) alprogram PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Fűtéskorszerűsítés (Kazáncsere) alprogram Pályázat kódszáma: ZFR-KAZ/14 2014. szeptember 22. Tartalomjegyzék I. A pályázat általános ismertetése, feltételei... 3 1. Előzmények... 3 2.

Részletesebben