Feladatok. Vegyjel, képlet 1. Mi az alábbi elemek vegyjele: szilicium, germánium, antimon, ón, rubidium, cézium, ólom, kripton, szelén, palládium

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Feladatok. Vegyjel, képlet 1. Mi az alábbi elemek vegyjele: szilicium, germánium, antimon, ón, rubidium, cézium, ólom, kripton, szelén, palládium"

Átírás

1 Feladatok Vegyjel, képlet 1. Mi az alábbi elemek vegyjele: szilicium, germánium, antimon, ón, rubidium, cézium, ólom, kripton, szelén, palládium 2. Mi az alábbi elemek neve: Ra, Rn, Hf, Zr, Tc, Pt, Ag, Au, Ga, Bi Atomtömeg, molekulatömeg, tapasztalati képlet, molekulaképlet, anyagmennyiség fogalma 3. Mekkora egyetlen klórmolekula tömege? Mekkora egyetlen brómmolekuláé? Hányszor könnyebb a klórmolekula a brómmolekulánál? 4. Mekkora a tömege a/ 0,25 mol metánmolekulának b/ 4,5 mol hidrogén-klorid molekulának c/ 1,5 mmol kénsavmolekulának d/ 3,2 kmol kloridionnak? 5. Mekkora anyagmennyiségű molekulát, illetve atomot tartalmaz a/ 1,00 kg kénsav b/ 500 g szén c/ 500 g metán d/ 48 mg kalciumion? 6. Hány molekula, illetve atom van a/ 6,0 g metánban b/ 6,0 g szénben c/ 15,5 mg foszforsavban? 7. a/ Számítsuk ki 3 mol nátrium-klorid tömegét. Hány db ion található 3 mol nátrium-klorid kristályban? b/ Számítsuk ki, hogy 0,2 mol alumínium-fluorid hány g? A 0,2 mol alumínium-fluorid kristályban hány db Al 3+ és hány db F -ion található? c/ Számítsuk ki, hogy 5 g magnézium-oxid hány mol? Hány db és hány g Mg 2+ és O 2- ion található 5 g magnézium-oxid kristályban? d/ Számítsuk ki, hogy 2,5 mol kalcium-fluorid hány g? Hány db Ca 2+ és F - ion található a kristályban? 1 g Ca 2+ -ionra hány F - -ion jut? e/ Számítsuk ki, hogy hány g cinkben van ugyanannyi atom, mint 1 g vasban? Tapasztalati képlet, molekulaképlet 8. Adja meg az alábbi vegyületek képletét: vas(ii)-hidroxid, vas(iii)-hidroxid, foszfor-pentoxid, bizmut(iii)-klorid, arzén(iii)-oxid, rézhidroxid, króm(iii)-szulfát, kálium-kromát, ezüst-szulfid, ólom-dioxid, stroncium-klorid, kadmium-nitrát 9. Adja meg az alábbi vegyületek nevét Na 2 S 2 O 3, Na 2 SO 3, Na 2 S, KIO 3, Na 2 Cr 2 O 7, KMnO 4, K 2 MnO 4, HClO 4, KClO 3, MnSO 4, V 2 O 5, HNO 2

2 2 Képlet meghatározás 10. Adja meg az alábbi tömeg%-os összetétellel megadott vegyületek képletét! a/ 35,0 % ( m / m ) N, 5,0 % ( m / m ) H, 60,0 % ( m / m ) O b/ 89,7 % ( m / m ) Bi, 10,3 % ( m / m ) O c/ 21,21 % ( m / m ) N, 6,06 % ( m / m ) H, 48,48 % ( m / m ) O, 24,24% ( m / m ) S 11. Adjuk meg annak a vegyületnek a tapasztalati képletét, melynek összetétele: 20,2 %(m/m) magnézium, 26,6 %(m/m) kén, 53,2 %(m/m) oxigén! 12. Mi a molekulaképlete annak a vegyületnek, aminek az összetétele 65,0 %(m/m) szén, 13,5 %(m/m) hidrogén, 21,5 %(m/m) oxigén, és molekulaképlete azonos a tapasztalati képlettel? 13. Mi a tapasztalati képlete annak a vegyületnek, melynek összetétele 9,8 %(m/m) magnézium, 13,0 %(m/m) kén, 26,0 %(m/m) oxigén és 51,2 %(m/m) kristályvíz? 14. Mi a tapasztalati és molekulaképlete annak a vegyületnek, amelynek tömeg %-os összetétele: 40 % C, 53,33 % O, 6,67 % H, és gőzének nitrogén gázra vonatkoztatott relatív sűrűsége: 2,143 (Atomtömegek: N: 14,0, C: 12,0, O: 16,0, H: 1,0) 15. Határozza meg a következő vegyületek molekulaképletét az alábbi adatok alapján a/ M= 74,0 g/mol,48,65 % ( m / m ) C, 43,24 % ( m / m ) O, 8,11 % ( m / m ) H s tan dard b/ ρ gáz = 2,29 g/dm 3, 14,29 % ( m / m ) H, 85,7 % ( m / m ) C s tan dard c/ ρ gáz = 2,449 g/dm 3, 5,0 % ( m / m ) H, 95,0 % ( m / m ) F d/ ρ rel (CO 2 ) = 1,00,18,18% ( m / m ) H, 81,82 % ( m / m ) C e/ ρ rel (O 2 ) = 0,8125, 7,7 % ( m / m ) H, 92,3 % ( m / m ) C f/ ρ rel (lev) = 3,17, m(n):m(o) = 7: Határozzuk meg annak a vegyületnek a moláris tömegét és molekulaképletét, melynek 4,00 g- jában 1,50 g szén, 0, db oxigénatom és 0,5 mol hidrogénatom kapcsolódott össze molekulává. A vegyület gőzének szén-dioxidra vonatkoztatott relatív sűrűsége 0, Szenet, hidrogént és oxigént tartalmazó vegyület relatív molekulatömege 74. Ha ebből a vegyületből 1,76 g-ot elégetünk, 1,74 dm 3 standardállapotú szén-dioxid és 1,28 g víz keletkezik. Mi a vegyület molekulaképlete? 18. Egy szénből és hidrogénből álló vegyület 0,210 g-ját elégetve 0,660 g szén-dioxidot nyerünk. A szénhidrogén sűrűsége standard körülmények között 1,715 g/dm 3. Mi a vegyület tapasztalati képlete? Koncentrációegységek 19. Mennyi a mol/dm 3 -ben kifejezett koncetrációja annak az oldatnak, amelynek a/ 40,00 cm 3 -ében 9,40 g Ca(NO 3 ) 2 -ot b/ 200,00 cm 3 -ében 24,80 g FeSO 4 -ot c/ 40,60 cm 3 -ében 4,60 g H 2 SO 4 -at d/ 79,60 cm 3 -ében 12,80 g CuSO 4 5H 2 O-ot oldottunk? 20. Melyik oldat anyagmennyiség-koncentrációja a legnagyobb: a/ 2,0 mol anyag 0,500 dm 3 oldatban b/ 1,0 mol anyag 0,250 dm 3 oldatban c/ 0,5 mol anyag 0,125 dm 3 oldatban

3 3 d/ 4,0 mol anyag 1,000 dm 3 oldatban? 21. Hány g oldott anyagot tartalmaznak a következő oldatok: a/ 0,800 mol/dm 3 koncentrációjú AgNO 3 -oldat 6,000 dm 3 -e b/ 1,200 mol/dm 3 koncentrációjú H 2 SO 4 -oldat 4,000 cm 3 -e c/ 0,250 mol/dm 3 koncentrációjú KCl-oldat 8,200 dm 3 -e 22. Hány mol és hány g kálium-bromid van 260,0 cm 3 15,4 %(m/m)-os oldatban? (Az oldat sűrűsége 1,023 g/cm 3.) 23. Hány mol és hány g hidrogén-klorid van 158,0 cm 3 37,0 %(m/m)-os, 1,18 g/cm 3 sűrűségű sósavoldatban? Oldatkészítés 24. Hány g 36,0 %(m/m)-os oldatot készíthetünk 60,00 g kálium-kloridból? 25. 6,00 g kálium-hidroxidot oldunk 214,0 g vízben. Mennyi az oldat koncentrációja tömeg%-ban, mol%-ban, molaritásban és tömegkoncentrációban kifejezve? (Az oldat sűrűsége 1,01 g/cm 3.) ,3 g nátrium-kloridból 600,0 cm 3 oldatot készítünk. Mennyi az oldat koncentrációja tömeg%-ban, mol%-ban, molaritásban és tömegkoncentrációban kifejezve? (Az oldat sűrűsége 1,008 g/cm 3.) ,00 g szén-tetrakloridban 1,00 g jódot oldunk fel. Mekkora lesz az oldat %(m/m)-os összetétele? 28. Hány g kálium-bromid és hány g víz van 80,0 cm 3 20,0 %(m/m)-os, 1,16 g/cm 3 sűrűségű kálium-bromid oldatban? 29. Mennyi a mol/dm 3 -ben kifejezett koncentrációja annak a NaOH oldatnak, amelynek 20,00 cm 3 -ét 100,00 cm 3 -re hígítva, a hígított oldat koncentrációja 0,500 mol/dm 3? 30. Hány tömeg %-os CuSO 4 -ra nézve az az oldat, amelyiket úgy készítettünk, hogy 50 g CuSO 4 5H 2 O-ot oldottunk 450 g vízben? 31. Hány gramm nátrium-hidroxidot kell feloldani 2,00 dm 3 0,5 mol/dm 3 koncentrációjú oldat készítéséhez? 32. Mennyi kristályos MgSO 4 7H 2 O-ot kell bemérni 115,00 g 6,36 %(m/m)-os oldat készítéséhez? 33. Hány g Ba(OH) 2 8H 2 O-ot kell elméletileg bemérni 250,0 cm 3 0,05 mol/dm 3 koncentrációjú oldat készítéséhez? 34. Hány g MgSO 4 7H 2 O-ot kell feloldani a/ 750,0 cm 3 83,4 g/dm 3 koncentrációjú magnézium-szulfát oldat készítéséhez? b/ 300,0 g 12,0 %(m/m)-os magnézium-szulfát-oldat készítéséhez? ,0 cm 3 0,025 mol/dm 3 koncentrációjú réz-szulfát-oldatot kell készíteni. Hány g kristályos réz-szulfátra (CuSO 4 5H 2 O) van szükség? Hány tömeg%-os a készített oldat, ha a sűrűsége 1,032 g/cm 3?

4 ,0 cm 3 10,0 %(m/m)-os nátrium-karbonát-oldatot kell készíteni. Hány g kristályos nátriumkarbonátra (Na 2 CO 3 10H 2 O) van szükség? Mennyi a készített oldat anyagmennyiség koncentrációja (az oldat sűrűsége 1,11 g/cm 3 )? ,0 cm 3 0,23 mol/dm 3 koncentrációjú kénsavoldatot akarunk készíteni. Hány cm 3 96,0 tömeg%-os, 1,84 g/cm 3 sűrűségű tömény kénsavra van szükségünk? Egyéb koncentrációszámolási feladatok 38. Milyen annak az oldatnak a tömeg %-os összetétele, amelyet 250,0 g 10 %(m/m)-os és 630,0 g 18 %(m/m)-os cukoroldat összeöntésével kaptunk? 39. Milyen annak az oldatnak az összetétele, melyet úgy állítottak elő, hogy 50,0 kg 92,0 %(m/m)- os oldatot 10,0 kg vízzel hígítottak? ,0 cm 3, 98,0 m/m %-os, 1,83 g/cm 3 sűrűségű tömény kénsavoldatot vízzel 1,000 dm 3 -re hígítunk. Számítsuk ki a keletkező oldat mol/dm 3 -es koncentrációját! 41. Mekkora térfogatú 68,1 %(m/m)-os, 1,405 g/cm 3 sűrűségű salétromsavoldat szükséges 250,0 cm 3 2,00 mol/ dm 3 koncentrációjú oldat előállításához? 42. 0,400 dm 3 90,0 %(m/m)-os, 1,480 g/cm 3 sűrűségű salétromsavoldathoz hány dm 3 10,0 %(m/m)-os, 1,050 g/cm 3 sűrűségű salétromsavoldatot kell hozzáadni, hogy 20,0 %(m/m)- os oldatot kapjunk? Koncentrációszámolás titrálási eredmények alapján 43. Két oldatot készítünk: a/ 36,5 %(m/m)-os sósavoldat 10,00 g-ját desztillált vízzel 1,000 dm 3 -re hígítjuk b/ 10,00 g nátrium-hidroxidot vízben oldunk, majd az oldatot 2000,0 cm 3 -re hígítjuk. A sósavoldat 10,00 cm 3 -ét hány cm 3 nátrium-hidroxid-oldat fogja közömbösíteni? 44. Milyen lesz az oldat kémhatása, ha 200,00 cm 3 0,100 mol/dm 3 koncentrációjú kénsavoldathoz 197,00 cm 3 0,300 mol/dm 3 koncentrációjú nátrium-hidroxid oldatot adunk? ,00 cm 3 ismeretlen koncentrációjú salétromsavoldat közömbösítésére 19,85 cm 3 0,100 mol/dm 3 koncentrációjú kálium-hidroxid oldat fogyott. Mennyi a salétromsav anyagmennyiség-koncentrációja? 46. 2,55 g kristályos oxálsavból ( (COOH) 2 2H 2 O ) 250,0 cm 3 oldatot készítünk. Az így nyert törzsoldatból 10,00 cm 3 -t 16,14 cm 3 0,0979 mol/dm 3 koncentrációjú nátrium-hidroxid oldat közömbösít. Hány %-os tisztaságú az oxálsav? 47. Hány cm 3 50,0 %(m/m)-os, 1,53 g/cm 3 sűrűségű nátrium-hidroxid-oldatra van szükség 2500,0 cm 3 0,27 mol/dm 3 koncentrációjú oldat készítéséhez? Mennyi a készített oldat pontos koncentrációja, ha annak 10,00 cm 3 -ét 15,24 cm 3 0,187 mol/dm 3 koncentrációjú sósavoldat közömbösíti? Hány %-os az eltérés? 48. a/ Hány cm 3 50 tömeg%-os, 1,53 g/cm 3 sűrűségű nátrium-hidroxid-oldatra van szükség 150,0 cm 3 0,43 mol/dm 3 koncentrációjú oldat készítéséhez? b/ A készített oldat pontos koncentrációjának meghatározásához 10,00 cm 3 oldatot 100,00 cm 3 - re hígítunk. 10,00-10,00 cm 3 0,05387 mol/dm 3 koncentrációjú sósavoldatot titrálólombikba mérünk és a hígított nátrium-hidroxid-oldattal megtitráljuk. Az átlagfogyás 11,34 cm 3. Mennyi a készített oldat pontos koncentrációja?

5 5 Oldhatósággal kapcsolatos számítások 49. Telített KNO 3 -oldat 500,00 g-ját 60 o C-ról 20 o C-ra hűtjük. Hágy g KNO 3 válik ki? (Oldhatóság: 60 o C-on 111,00 g só/100 g víz, 20 o C-on 31,20 g só/100 g víz ) 50. Hány gramm kálium-nitrát kristályosodik ki a 80 o C-on telített oldat 500 grammjából, ha 10 o C-ra hűtjük le? (Oldhatóság: 10 o C-on 17,29 %(m/m), 80 o C-on 62,82 %(m/m) ) Gáztörvények 51. Hány darab molekula van 20,00 cm 3 térfogatú gázban 10 o C-on és 1, Pa nyomáson? 52. Egy gáz térfogata 50 o C-on és 99991,7 Pa nyomáson 10,50 dm 3. Mekkora lesz ennek a gáznak a térfogata, ha hőmérsékletét 10 o C-ra, nyomását pedig ,5 Pa-ra változtatjuk? 53. Egy gáz térfogata 180 K-en és 1,01325 Mpa nyomáson 520 cm 3. Mekkora lesz a térfogata a gáznak, ha állandó nyomás mellett 600 K hőmérsékletre melegítjük fel? 54. Mennyi annak a gáznak a moláris tömege, amelynek 2,10 g-ja 18 o C-on és 99991,7 Pa nyomáson 0,80 dm 3 térfogatot tölt be? 55. Melyik az az elemi gáz, amelyiknek 1,000 dm 3 -es térfogata 23 o C-on, 250 kpa nyomáson 3,2550 g tömegű? Keverékek összetételének meghatározása 56. 1:3 térfogatarányban összekeverünk azonos állapotú nitrogén- és hidrogéngázt. Mi a keletkező gázelegy %(v/v)-os, %(n/n)-os, %(m/m)-os összetétele és átlagos moláris tömege? 57. Metánból és hidrogénből álló gázelegy átlagos moláris tömege 12,00 g/mol. Számítsuk ki az elegy mól-, térfogat- és tömegszázalékos összetételét! Hány mól levegő szükséges a gázelegy 1 móljának elégetéséhez, ha a levegő 21 %(v/v) oxigént tartalmaz? 58. Mi annak a metán szén-monoxid gázelegynek a térfogatszázalékos összetétele, amelyiknek 100,0 g-ja standard állapotban 117,8 dm 3 térfogatú? 59. Metán-propán gázelegy sűrűsége 17 o C-on, 1020 hpa nyomáson 1,269 g/dm 3. Határozzuk meg a gázelegy térfogatszázalékos összetételét! ,5 mmol anyagmennyiségű alumínium-magnézium ötvözet sósavval reagáltatva 17,0 mmol hidrogént fejleszt. Hány mmol alumínium volt az ötvözetben? 61. Egy kalcium-karbonátból és magnézium-karbonátból álló keverék 4,76 g-ját sósavoldatban teljesen feloldva 1,225 dm 3 standardállapotú szén-dioxid fejlődik. Számítsuk ki a keverék molés tömegszázalékos összetételét! 62. Az alumíniumbronz rezet és alumíniumot tartalmaz. Az ötvözetből 1,2120 g-ot sósavban feloldva 181,0 cm 3 standardállapotú hidrogéngáz fejlődik. Számítsuk ki az ötvözet %(m/m)-os összetételét! 63. Egy réz-alumínium ötvözet 1,30 g-os elporított mintáját nátrium-hidroxid oldattal kezeltük, majd a maradékot szűrés és mosás után salétromsavban oldottuk. Az ekkor kapott oldatot bepároltuk, víz- és savmentesre szárítottuk, így 3,02 g anyag maradt vissza. Számítsuk ki, hogy milyen tömegszázalékos összetételű volt az ötvözet!

6 6 64. Kálium-kloridot és nátrium-kloridot tartalmazó porkeverék 2,53 g-ját vízben oldjuk. Ebből az oldatból feleslegben vett ezüst-nitráttal az összes halogenidiont lecsapjuk: 5,74 g szilárd anyagot kapunk. Számítsuk ki a kiindulási keverék összetételét mol- és tömegszázalékban! Reakcióegyenletek rendezése 65. Írja fel az alábbi reakciók rendezett egyenletét! 1) nátrium-hidroxid + kénsav 2) nátrium-hidroxid + sósav 3) nátrium-hidroxid + foszforsav 4) kalcium-klorid + trinátrium-foszfát 5) réz(ii)-klorid + nátrium-hidroxid 6) vas(ii)-szulfát + nátrium-hidroxid 7) vas(iii)-szulfát + nátrium-hidroxid 8) nikkel(ii)-nitrát + nátrium-hidroxid 9) bárium-klorid + nátrium-szulfát 10) ólom-nitrát + kénsav 11) kalcium-karbonát hevítése 12) kalcium-hidroxid + szén dioxid 13) kalcium-karbonát + szénsav 14) kalcium-karbonát + sósav 15) nátrium szulfit + kénsav 16) nátrium acetát + sósav 17) szén-dioxid + víz 18) kén-dioxid + víz 19) foszfor-pentoxid + víz 20) szén égetése 21) cink + sósav 22) aluminium + sósav 23) vas + sósav 24) cink + nátrium-hidroxid 25) aluminium + nátrium-hidroxid 26) réz + cc.kénsav 27) réz + cc.salétromsav 28) ezüst + cc. salétromsav 29) klór + víz 30) I + IO 3 + H + = I 2 + H 2 O 31) HNO 2 + HNO 2 = HNO 3 + NO + H 2 O 32) Ag 2 O = Ag + O 2 33) KClO 3 = KCl + O 2 34) KClO 3 = KClO 4 + KCl 35) KClO 4 = KCl + O 2 36) NH 4 NO 2 = N 2 + H 2 O 37) a/kmno 4 + Na 2 SO 3 + H 2 SO 4 = Na 2 SO 4 + MnSO 4 + H 2 O b/mno 4 + SO 3 + H + = Mn 2+ + SO 4 + H 2 O 38) a/ KMnO 4 + Na 2 SO 3 + H 2 O = MnO 2 + Na 2 SO 4 + KOH b/ MnO 4 + SO 3 + H 2 O = MnO 2 + SO 4 + OH 39) a/ KMnO 4 + Na 2 SO 3 + KOH = K 2 MnO 4 + Na 2 SO 4 + H 2 O b/ MnO 4 + SO 3 + OH = MnO 4 + SO 4 + H 2 O

7 7 Számítások reakcióegyenletek alapján 66. 1,3 g fehér-foszfor elégetésével kapott foszfor-pentoxidot vízzel ortofoszforsavvá alakítunk. Hány g vízre van szükség a reakcióhoz? 67. Hány g trisót kell adni 10,0 g kalcium-kloridot tartalmazó oldathoz, hogy a kalcium-ionok teljes mennyisége csapadékként leváljon? 68. Hány g csapadék válik le, ha 2,3 g ezüst-nitrátot és 4,5 g nátrium-kloridot reagáltatunk? 69. Hány g csapadék válik le, ha 5,4 g kristályos réz-szulfátból oldatot készítünk, és ehhez 3,2 g nátrium-hidroxidot adunk? dm 3 20 o C hőmérsékletű, 1, Pa nyomású dihidrogén-szulfid-gáz előállításához mekkora tömegű 80 m/m % tisztaságú vas(ii)-szulfidra van szükség? 71. Mekkora térfogatú 18 o C-os, 98,0 kpa nyomású oxigéngázt állíthatunk elő 100 g 40 m/m %-os hidrogén-peroxid-oldatból kálium-dikromáttal, savas közegben, az alábbi, kiegészítendő egyenlet szerint? H 2 O + Cr 2 O 7 + H 2 O 2 + H + = Cr 3+ + O 2 + H 2 O + H Mennyi a kén-dioxid-tartalma annak a 25 o C-os, 250 kpa össznyomású gázelegynek, amelynek 50,00 dm 3 -ét 2,000 dm 3 0,100 mol/dm 3, savas KMnO 4 -oldaton átvezetve azt elszínteleníti, s a kilépő gázelegy még 1,0 %(v/v) kén-dioxidot tartalmaz? A kiegészítendő reakcióegyenlet: MnO 4 + SO 2 = Mn 2+ + SO Határozzuk meg annak az oxálsavoldatnak a koncentrációját, melynek 10,00 cm 3 -ét 12,00 cm 3 0,020 mol/dm 3 -es KMnO 4 -oldat oxidálja savas közegben, az alábbi, kiegészítendő egyenlet szerint: MnO 4 + (COOH) 2 + H + = Mn 2+ + CO 2 + H 2 O 74. Milyen annak az oldatnak a vas(ii)ion-koncentrációja, melynek 10,00 cm 3 -ét 8,50 cm 3 0,020 mol/dm 3 koncentrációjú KMnO 4 -oldat oxidálja, kénsavas közegben, a következő, kiegészítendő egyenlet szerint: MnO 4 + Fe 2+ + H + = Mn 2+ + Fe 3+ + H 2 O? ,0 %(m/m)-os sósavoldatból 10,00 dm 3 22 o C-os, Pa nyomású klórgázt kell fejleszteni. Hány g kálium-permanganát szükséges ehhez?

Vegyjel, képlet 1. Mi az alábbi elemek vegyjele: szilicium, germánium, antimon, ón, rubidium, cézium, ólom, kripton, szelén, palládium

Vegyjel, képlet 1. Mi az alábbi elemek vegyjele: szilicium, germánium, antimon, ón, rubidium, cézium, ólom, kripton, szelén, palládium Vegyjel, képlet 1. Mi az alábbi elemek vegyjele: szilicium, germánium, antimon, ón, rubidium, cézium, ólom, kripton, szelén, palládium 2. Mi az alábbi elemek neve: Ra, Rn, Hf, Zr, Tc, Pt, Ag, Au, Ga, Bi

Részletesebben

a) 4,9 g kénsavat, b) 48 g nikkel(ii)-szulfátot, c) 0,24 g salétromsavat, d) 65 g vas(iii)-kloridot?

a) 4,9 g kénsavat, b) 48 g nikkel(ii)-szulfátot, c) 0,24 g salétromsavat, d) 65 g vas(iii)-kloridot? 2.2. Anyagmennyiség-koncentráció 1. Hány mol/dm 3 koncentrációjú az az oldat, amelynek 200 cm 3 -ében 0,116 mol az oldott anyag? 2. 2,5 g nátrium-karbonátból 500 cm 3 oldatot készítettünk. Számítsuk ki

Részletesebben

2011/2012 tavaszi félév 3. óra

2011/2012 tavaszi félév 3. óra 2011/2012 tavaszi félév 3. óra Redoxegyenletek rendezése (diszproporció, szinproporció, stb.); Sztöchiometria Vegyületek sztöchiometriai együtthatóinak meghatározása elemösszetétel alapján Adott rendezendő

Részletesebben

Minta feladatsor. Az ion neve. Az ion képlete O 4. Szulfátion O 3. Alumíniumion S 2 CHH 3 COO. Króm(III)ion

Minta feladatsor. Az ion neve. Az ion képlete O 4. Szulfátion O 3. Alumíniumion S 2 CHH 3 COO. Króm(III)ion Minta feladatsor A feladatok megoldására 90 perc áll rendelkezésére. A megoldáshoz zsebszámológépet használhat. 1. Adja meg a következő ionok nevét, illetve képletét! (8 pont) Az ion neve.. Szulfátion

Részletesebben

EGYÉB GYAKORLÓ FELADATOK Összetétel számítás

EGYÉB GYAKORLÓ FELADATOK Összetétel számítás EGYÉB GYAKORLÓ FELADATOK Összetétel számítás 1. Mekkora tömegű NaOH-ot kell bemérni 50 cm 3 1,00 mol/dm 3 koncentrációjú NaOH-oldat elkészítéséhez? M r (NaCl) = 40,0. 2. Mekkora tömegű KHCO 3 -ot kell

Részletesebben

KÉMIAI ALAPISMERETEK (Teszt) Összesen: 150 pont. HCl (1 pont) HCO 3 - (1 pont) Ca 2+ (1 pont) Al 3+ (1 pont) Fe 3+ (1 pont) H 2 O (1 pont)

KÉMIAI ALAPISMERETEK (Teszt) Összesen: 150 pont. HCl (1 pont) HCO 3 - (1 pont) Ca 2+ (1 pont) Al 3+ (1 pont) Fe 3+ (1 pont) H 2 O (1 pont) KÉMIAI ALAPISMERETEK (Teszt) Összesen: 150 pont 1. Adja meg a következő ionok nevét, illetve képletét! (12 pont) Az ion neve Kloridion Az ion képlete Cl - (1 pont) Hidroxidion (1 pont) OH - Nitrátion NO

Részletesebben

ROMAVERSITAS 2017/2018. tanév. Kémia. Számítási feladatok (oldatok összetétele) 4. alkalom. Összeállította: Balázs Katalin kémia vezetőtanár

ROMAVERSITAS 2017/2018. tanév. Kémia. Számítási feladatok (oldatok összetétele) 4. alkalom. Összeállította: Balázs Katalin kémia vezetőtanár ROMAVERSITAS 2017/2018. tanév Kémia Számítási feladatok (oldatok összetétele) 4. alkalom Összeállította: Balázs Katalin kémia vezetőtanár 1 Számítási feladatok OLDATOK ÖSSZETÉTELE Összeállította: Balázs

Részletesebben

Szent-Györgyi Albert kémiavetélkedő Kód

Szent-Györgyi Albert kémiavetélkedő Kód Szent-Györgyi Albert kémiavetélkedő 11. osztály Kedves Versenyző! A jobb felső sarokban található mezőbe a verseny lebonyolításáért felelős személy írja be a kódot a feladatlap minden oldalára a verseny

Részletesebben

A feladatok megoldásához csak a kiadott periódusos rendszer és számológép használható!

A feladatok megoldásához csak a kiadott periódusos rendszer és számológép használható! 1 MŰVELTSÉGI VERSENY KÉMIA TERMÉSZETTUDOMÁNYI KATEGÓRIA Kedves Versenyző! A versenyen szereplő kérdések egy része általad már tanult tananyaghoz kapcsolódik, ugyanakkor a kérdések másik része olyan ismereteket

Részletesebben

Hevesy György Országos Kémiaverseny Kerületi forduló február évfolyam

Hevesy György Országos Kémiaverseny Kerületi forduló február évfolyam Hevesy György Országos Kémiaverseny Kerületi forduló 2013. február 20. 8. évfolyam A feladatlap megoldásához kizárólag periódusos rendszert és elektronikus adatok tárolására nem alkalmas zsebszámológép

Részletesebben

Minta feladatsor. Az ion képlete. Az ion neve O 4. Foszfátion. Szulfátion CO 3. Karbonátion. Hidrogénkarbonátion O 3. Alumíniumion. Al 3+ + Szulfidion

Minta feladatsor. Az ion képlete. Az ion neve O 4. Foszfátion. Szulfátion CO 3. Karbonátion. Hidrogénkarbonátion O 3. Alumíniumion. Al 3+ + Szulfidion Minta feladatsor A feladatok megoldására 90 perc áll rendelkezésére. A megoldáshoz zsebszámológépet használhat. 1. Adja meg a következő ionok nevét, illetve képletét! (8 pont) Az ion neve Foszfátion Szulfátion

Részletesebben

A 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet (29/2016. (VIII. 26.) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

A 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet (29/2016. (VIII. 26.) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. A 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet (29/2016. (VIII. 26.) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés azonosítószáma és megnevezése 54 524 03 Vegyész technikus Tájékoztató

Részletesebben

Kémia OKTV 2006/2007. II. forduló. A feladatok megoldása

Kémia OKTV 2006/2007. II. forduló. A feladatok megoldása Kémia OKTV 2006/2007. II. forduló A feladatok megoldása Az értékelés szempontjai Csak a hibátlan megoldásokért adható a teljes pontszám. Részlegesen jó megoldásokat a részpontok alapján kell pontozni.

Részletesebben

Kémia alapjai I. házifeladat típusfeladatok (2017. őszi félévtől)

Kémia alapjai I. házifeladat típusfeladatok (2017. őszi félévtől) Kémia alapjai I. házifeladat típusfeladatok (2017. őszi félévtől) I. ÖSSZETÉTEL MEGADÁSA A./ KA1 típus: Egyenes behelyettesítés a definíciók alapján 1 pont 1. Hány tömeg%-os az oldat kálium-permanganátra

Részletesebben

T I T M T T. Hevesy György Kémiaverseny. országos döntő. Az írásbeli forduló feladatlapja. 8. osztály

T I T M T T. Hevesy György Kémiaverseny. országos döntő. Az írásbeli forduló feladatlapja. 8. osztály T I T M T T Hevesy György Kémiaverseny országos döntő Az írásbeli forduló feladatlapja 8. osztály A versenyző azonosítási száma:... Elért pontszám: 1. feladat:... pont 2. feladat:... pont 3. feladat:...

Részletesebben

Összesen: 20 pont. 1,120 mol gázelegy anyagmennyisége: 0,560 mol H 2 és 0,560 mol Cl 2 tömege: 1,120 g 39,76 g (2)

Összesen: 20 pont. 1,120 mol gázelegy anyagmennyisége: 0,560 mol H 2 és 0,560 mol Cl 2 tömege: 1,120 g 39,76 g (2) I. FELADATSOR (KÖZÖS) 1. B 6. C 11. D 16. A 2. B 7. E 12. C 17. E 3. A 8. A 13. D 18. C 4. E 9. A 14. B 19. B 5. B (E is) 10. C 15. C 20. D 20 pont II. FELADATSOR 1. feladat (közös) 1,120 mol gázelegy

Részletesebben

Általános Kémia GY, 2. tantermi gyakorlat

Általános Kémia GY, 2. tantermi gyakorlat Általános Kémia GY, 2. tantermi gyakorlat Sztöchiometriai számítások -titrálás: ld. : a 2. laborgyakorlat leírásánál Gáztörvények A kémhatás fogalma -ld.: a 2. laborgyakorlat leírásánál Honlap: http://harmatv.web.elte.hu

Részletesebben

7. Kémia egyenletek rendezése, sztöchiometria

7. Kémia egyenletek rendezése, sztöchiometria 7. Kémia egyenletek rendezése, sztöchiometria A kémiai egyenletírás szabályai (ajánlott irodalom: Villányi Attila: Ötösöm lesz kémiából, Példatár) 1.tömegmegmaradás, elemek átalakíthatatlansága az egyenlet

Részletesebben

1. feladat Összesen: 8 pont. 2. feladat Összesen: 11 pont. 3. feladat Összesen: 7 pont. 4. feladat Összesen: 14 pont

1. feladat Összesen: 8 pont. 2. feladat Összesen: 11 pont. 3. feladat Összesen: 7 pont. 4. feladat Összesen: 14 pont 1. feladat Összesen: 8 pont 150 gramm vízmentes nátrium-karbonátból 30 dm 3 standard nyomású, és 25 C hőmérsékletű szén-dioxid gáz fejlődött 1800 cm 3 sósav hatására. A) Írja fel a lejátszódó folyamat

Részletesebben

Általános Kémia GY tantermi gyakorlat 1.

Általános Kémia GY tantermi gyakorlat 1. Általános Kémia GY tantermi gyakorlat 1. Oxidációs számok Redoxiegyenletek rendezése Oldatkészítés, koncentrációegységek átváltása Honlap: http://harmatv.web.elte.hu Példatárak: Villányi Attila: Ötösöm

Részletesebben

O k t a t á si Hivatal

O k t a t á si Hivatal O k t a t á si Hivatal I. FELADATSOR 2013/2014. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második forduló KÉMIA II. KATEGÓRIA Javítási-értékelési útmutató A következő kérdésekre az egyetlen helyes

Részletesebben

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 8. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:...

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 8. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:... T I T - M T T Hevesy György Kémiaverseny A megyei forduló feladatlapja 8. osztály A versenyző jeligéje:... Megye:... Elért pontszám: 1. feladat:... pont 2. feladat:... pont 3. feladat:... pont 4. feladat:...

Részletesebben

KÉMIA FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEK

KÉMIA FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEK KÉMIA FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEK Atomszerkezettel kapcsolatos feladatok megoldása a periódusos rendszer segítségével, illetve megadott elemi részecskék alapján. Az atomszerkezet és a periódusos rendszer kapcsolata.

Részletesebben

Titrálási feladatok számításai. I. Mintafeladatok

Titrálási feladatok számításai. I. Mintafeladatok Titrálási feladatok számításai I. Mintafeladatok 1. Egy 0,2555 mol/ koncentrációjú HNO-oldat 25,0 cm részleteire rendre 2,60; 24,60; 24,50; 24,40 cm KOH fogyott. Mennyi a KOH-oldat pontos koncentrációja?

Részletesebben

Általános Kémia II gyakorlat I. ZH előkészítő 2016.

Általános Kémia II gyakorlat I. ZH előkészítő 2016. Általános Kémia II gyakorlat I. ZH előkészítő 2016. Oxidációs számok Redoxiegyenletek rendezése Oldatkészítés, koncentrációegységek átváltása Sztöchiometriai számítások Gáztörvények Honlap: http://harmatv.web.elte.hu

Részletesebben

Curie Kémia Emlékverseny 2016/2017. Országos Döntő 9. évfolyam

Curie Kémia Emlékverseny 2016/2017. Országos Döntő 9. évfolyam A feladatokat írta: Baglyas Márton, Dunaföldvár Lektorálta: Dr. Várallyainé Balázs Judit, Debrecen Kódszám:... Curie Kémia Emlékverseny 2016/2017. Országos Döntő 9. évfolyam A feladatok megoldásához periódusos

Részletesebben

1. feladat Összesen: 15 pont. 2. feladat Összesen: 10 pont

1. feladat Összesen: 15 pont. 2. feladat Összesen: 10 pont 1. feladat Összesen: 15 pont Vizsgálja meg a hidrogén-klorid (vagy vizes oldata) reakciót különböző szervetlen és szerves anyagokkal! Ha nem játszódik le reakció, akkor ezt írja be! protonátmenettel járó

Részletesebben

BÁRÁNY ZSOLT BÉLA. oktatási segédanyag. Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziuma 2019.

BÁRÁNY ZSOLT BÉLA. oktatási segédanyag. Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziuma 2019. BÁRÁNY ZSOLT BÉLA oktatási segédanyag Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziuma 2019. Összeállította és szerkesztette: Bárány Zsolt Béla Jelen segédanyag kipróbálás alatt áll. Az esetleges elgépelésekből

Részletesebben

v2.0 Utolsó módosítás: Analitika példatár

v2.0 Utolsó módosítás: Analitika példatár Bevezető A példatár azért készült, hogy segítséget kapjon az a tanuló, aki eredményesen akarja elsajátítatni az analitikai számítások alapjait. Minden feladat végén dőlt karakterekkel megtalálható az eredmény.

Részletesebben

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny T I T - M T T Hevesy György Kémiaverseny A megyei forduló feladatlapja 8. osztály A versenyző jeligéje:... Megye:... Elért pontszám: 1. feladat:... pont 2. feladat:... pont 3. feladat:... pont 4. feladat:...

Részletesebben

Mekkora az égés utáni elegy térfogatszázalékos összetétele

Mekkora az égés utáni elegy térfogatszázalékos összetétele 1) PB-gázelegy levegőre 1 vonatkoztatott sűrűsége: 1,77. Hányszoros térfogatú levegőben égessük, ha 1.1. sztöchiometrikus mennyiségben adjuk a levegőt? 1.2. 100 % levegőfelesleget alkalmazunk? Mekkora

Részletesebben

6. változat. 3. Jelöld meg a nem molekuláris szerkezetű anyagot! A SO 2 ; Б C 6 H 12 O 6 ; В NaBr; Г CO 2.

6. változat. 3. Jelöld meg a nem molekuláris szerkezetű anyagot! A SO 2 ; Б C 6 H 12 O 6 ; В NaBr; Г CO 2. 6. változat Az 1-től 16-ig terjedő feladatokban négy válaszlehetőség van, amelyek közül csak egy helyes. Válaszd ki a helyes választ és jelöld be a válaszlapon! 1. Jelöld meg azt a sort, amely helyesen

Részletesebben

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI FELVÉTELI FELADATOK 2004.

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI FELVÉTELI FELADATOK 2004. KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI FELVÉTELI FELADATOK 2004. JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ Az írásbeli felvételi vizsgadolgozatra összesen 100 (dolgozat) pont adható, a javítási útmutató részletezése szerint. Minden megítélt

Részletesebben

Allotróp módosulatok

Allotróp módosulatok Allotróp módosulatok Egy elem azonos halmazállapotú, de eltérő molekula- vagy kristályszerkezetű változatai. Created by Michael Ströck (mstroeck) CC BY-SA 3.0 A szén allotróp módosulatai: a) Gyémánt b)

Részletesebben

Szent-Györgyi Albert kémiavetélkedő Kód

Szent-Györgyi Albert kémiavetélkedő Kód 9. osztály Kedves Versenyző! A jobb felső sarokban található mezőbe a verseny lebonyolításáért felelős személy írja be a kódot a feladatlap minden oldalára a verseny végén. A feladatokat lehetőleg a feladatlapon

Részletesebben

8. osztály 2 Hevesy verseny, megyei forduló, 2008.

8. osztály 2 Hevesy verseny, megyei forduló, 2008. 8. osztály 2 Hevesy verseny, megyei forduló, 2008. Figyelem! A feladatokat ezen a feladatlapon oldd meg! Megoldásod olvasható és áttekinthető legyen! A feladatok megoldásában a gondolatmeneted követhető

Részletesebben

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 1. Mekkora tömegű konyhasóra van szükség, hogy annak tömény kénsavas reakciójával egy 500 cm 3 térfogatú lombikot 30 o C-os 0.105 MPa nyomású HCl gázzal töltsünk meg, ha a reakció

Részletesebben

1. feladat Összesen 10 pont. 2. feladat Összesen 10 pont

1. feladat Összesen 10 pont. 2. feladat Összesen 10 pont 1. feladat Összesen 10 pont Töltse ki a táblázatot oxigéntartalmú szerves vegyületek jellemzőivel! Tulajdonság Egy hidroxil csoportot tartalmaz, moláris tömege 46 g/mol. Vizes oldatát ételek savanyítására

Részletesebben

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 2000

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 2000 Megoldás 000. oldal KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 000 JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ I. A NITROGÉN ÉS SZERVES VEGYÜLETEI s s p 3 molekulák között gyenge kölcsönhatás van, ezért alacsony olvadás- és

Részletesebben

KÉMIA FELVÉTELI DOLGOZAT

KÉMIA FELVÉTELI DOLGOZAT KÉMIA FELVÉTELI DOLGOZAT I. Egyszerű választásos teszt Karikázza be az egyetlen helyes, vagy egyetlen helytelen választ! 1. Hány neutront tartalmaz a 127-es tömegszámú, 53-as rendszámú jód izotóp? A) 74

Részletesebben

ISMÉTLÉS, RENDSZEREZÉS

ISMÉTLÉS, RENDSZEREZÉS ISMÉTLÉS, RENDSZEREZÉS A) változat 1. Egészítsd ki az ábrát a hiányzó anyagcsoportokkal és példákkal! ANYAGOK (összetétel szerint) egyszerű anyagok összetett anyagok......... oldat pl.... pl.... pl. levegő

Részletesebben

7. osztály 2 Hevesy verseny, megyei forduló, 2004.

7. osztály 2 Hevesy verseny, megyei forduló, 2004. 7. osztály 2 Hevesy verseny, megyei forduló, 2004. Figyelem! A feladatokat ezen a feladatlapon oldd meg! Megoldásod olvasható és áttekinthető legyen! A feladatok megoldásában a gondolatmeneted követhető

Részletesebben

Kémia OKTV I. kategória II. forduló A feladatok megoldása

Kémia OKTV I. kategória II. forduló A feladatok megoldása ktatási ivatal Kémia KTV I. kategória 2008-2009. II. forduló A feladatok megoldása I. FELADATSR 1. A 6. E 11. A 16. C 2. A 7. C 12. D 17. B 3. E 8. D 13. A 18. C 4. D 9. C 14. B 19. C 5. B 10. E 15. E

Részletesebben

1. feladat Összesen: 10 pont. 2. feladat Összesen: 14 pont

1. feladat Összesen: 10 pont. 2. feladat Összesen: 14 pont 1. feladat Összesen: 10 pont Az AsH 3 hevítés hatására arzénre és hidrogénre bomlik. Hány dm 3 18 ºC hőmérsékletű és 1,01 10 5 Pa nyomású AsH 3 -ből nyerhetünk 10 dm 3 40 ºC hőmérsékletű és 2,02 10 5 Pa

Részletesebben

1. feladat Összesen: 8 pont. 2. feladat Összesen: 12 pont. 3. feladat Összesen: 14 pont. 4. feladat Összesen: 15 pont

1. feladat Összesen: 8 pont. 2. feladat Összesen: 12 pont. 3. feladat Összesen: 14 pont. 4. feladat Összesen: 15 pont 1. feladat Összesen: 8 pont Az autók légzsákját ütközéskor a nátrium-azid bomlásakor keletkező nitrogéngáz tölti fel. A folyamat a következő reakcióegyenlet szerint játszódik le: 2 NaN 3(s) 2 Na (s) +

Részletesebben

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 E C D C E B B A E 1 A C D B B D D A A D 2 C E D A B C B C C E 3 C C B B E

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 E C D C E B B A E 1 A C D B B D D A A D 2 C E D A B C B C C E 3 C C B B E XII. FÉMEK XII. 1. FELELETVÁLASZTÁSOS TESZTEK 0 1 2 4 5 6 7 8 9 0 E C D C E B B A E 1 A C D B B D D A A D 2 C E D A B C B C C E C C B B E XII. 2. TÁBLÁZATKIEGÉSZÍTÉS Fémek összehasonlítása Kalcium Vas

Részletesebben

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013. (III. 28.) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013. (III. 28.) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013. (III. 28.) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. 54 524 01 Laboratóriumi technikus Tájékoztató A vizsgázó az első lapra írja

Részletesebben

Javítókulcs (Kémia emelt szintű feladatsor)

Javítókulcs (Kémia emelt szintű feladatsor) Javítókulcs (Kémia emelt szintű feladatsor) I. feladat 1. C 2. B. fenolos hidroxilcsoport, éter, tercier amin db. ; 2 db. 4. észter 5. E 6. A tercier amino-nitrogén. 7. Pl. a trimetil-amin reakciója HCl-dal.

Részletesebben

A nemfémes elemek oxidjai közül válassz két-két példát a megadott szempontok szerint! A vegyületek képletével válaszolj!

A nemfémes elemek oxidjai közül válassz két-két példát a megadott szempontok szerint! A vegyületek képletével válaszolj! 8. osztály 1 Hevesy verseny, országos döntő, 2005. Kedves Versenyző! Köszöntünk a Hevesy György kémiaverseny országos döntőjének írásbeli fordulóján. A következő kilenc feladat megoldására 90 perc áll

Részletesebben

Sztöchiometriai feladatok. 4./ Nagy mennyiségű sósav oldathoz 60 g 3 %-os kálcium-hidroxidot adunk. Mennyi kálciumklorid keletkezik?

Sztöchiometriai feladatok. 4./ Nagy mennyiségű sósav oldathoz 60 g 3 %-os kálcium-hidroxidot adunk. Mennyi kálciumklorid keletkezik? 1./ 12 g Na-hidroxid hány g HCl-dal lép reakcióba? Sztöchiometriai feladatok 2./ 80 g 3 %-os salétromsav hány g Na-hidroxidot semlegesít? 3./ 55 g 8%-os kénsav oldat hány g kálium-hidroxiddal semlegesíthető?

Részletesebben

Név: Dátum: Oktató: 1.)

Név: Dátum: Oktató: 1.) 1.) Jelölje meg az egyetlen helyes választ (minden helyes válasz 1 pontot ér)! i). Redős szűrőpapírt akkor célszerű használni, ha a). növelni akarjuk a szűrés hatékonyságát; b). a csapadékra van szükségünk;

Részletesebben

Környezeti analitika laboratóriumi gyakorlat Számolási feladatok áttekintése

Környezeti analitika laboratóriumi gyakorlat Számolási feladatok áttekintése örnyezeti analitika laboratóriumi gyakorlat Számolási feladatok áttekintése I. A számolási feladatok megoldása során az oldatok koncentrációjának számításához alapvetıen a következı ismeretekre van szükség:

Részletesebben

8. osztály 2 Hevesy verseny, megyei forduló, 2009.

8. osztály 2 Hevesy verseny, megyei forduló, 2009. 8. osztály 2 Hevesy verseny, megyei forduló, 2009. Figyelem! A feladatokat ezen a feladatlapon oldd meg! Megoldásod olvasható és áttekinthet legyen! A feladatok megoldásában a gondolatmeneted követhet

Részletesebben

Mi a hasonlóság és mi a különbség a felsorolt kémiai részecskék között? Hasonlóság:... Különbség: atom a belőle származó (egyszerű) ion

Mi a hasonlóság és mi a különbség a felsorolt kémiai részecskék között? Hasonlóság:... Különbség: atom a belőle származó (egyszerű) ion Kedves Versenyző! 2 Köszöntünk a Hevesy György kémiaverseny országos döntőjének írásbeli fordulóján. A következő kilenc feladat megoldására 90 perc áll rendelkezésedre. A feladatokat a számítási feladatok

Részletesebben

A 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet (25/2014 (VIII.26) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

A 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet (25/2014 (VIII.26) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. A 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet (25/2014 (VIII.26) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 54 524 02 Vegyipari technikus

Részletesebben

6. Melyik az az erős oxidáló- és vízelvonó szer, amely a szerves vegyületeket is roncsolja?

6. Melyik az az erős oxidáló- és vízelvonó szer, amely a szerves vegyületeket is roncsolja? 10. osztály Kedves Versenyző! A jobb felső sarokban található mezőbe a verseny lebonyolításáért felelős személy írja be a kódot a feladatlap minden oldalára a verseny végén. A feladatokat lehetőleg a feladatlapon

Részletesebben

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 8. osztály. A versenyz jeligéje:... Megye:...

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 8. osztály. A versenyz jeligéje:... Megye:... T I T - M T T Hevesy György Kémiaverseny A megyei forduló feladatlapja 8. osztály A versenyz jeligéje:... Megye:... Elért pontszám: 1. feladat:... pont 2. feladat:... pont 3. feladat:... pont 4. feladat:...

Részletesebben

Az oldatok összetétele

Az oldatok összetétele Az oldatok összetétele Az oldatok összetételét (töménységét) többféleképpen fejezhetjük ki. Ezek közül itt a tömegszázalék, vegyes százalék és a mólos oldat fogalmát tárgyaljuk. a.) Tömegszázalék (jele:

Részletesebben

MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT

MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT XXX. HEVESY GYÖRGY KÁRPÁT-MEDENCEI KÉMIAVERSENY MEGYEI (FŐVÁROSI) DÖNTŐJÉNEK FELADATLAPJA 2018/2019. tanév 8. osztály A versenyző jeligéje: Megye:... Közreműködő és támogató

Részletesebben

1. feladat Összesen: 18 pont. 2. feladat Összesen: 9 pont

1. feladat Összesen: 18 pont. 2. feladat Összesen: 9 pont 1. feladat Összesen: 18 pont Különböző anyagok vízzel való kölcsönhatását vizsgáljuk. Töltse ki a táblázatot! második oszlopba írja, hogy oldódik-e vagy nem oldódik vízben az anyag, illetve ha reagál,

Részletesebben

Oldhatósági számítások

Oldhatósági számítások Oldhatósági számítások I. Az oldhatóság értelmezése A) A jód telített vizes oldatára vonatkozó adat nem megfelelő módon került megadásra. Nevezze meg a hibát, és számolja ki a helyes adatot! A hiba: Az

Részletesebben

3. feladat. Állapítsd meg az alábbi kénvegyületekben a kén oxidációs számát! Összesen 6 pont érhető el. Li2SO3 H2S SO3 S CaSO4 Na2S2O3

3. feladat. Állapítsd meg az alábbi kénvegyületekben a kén oxidációs számát! Összesen 6 pont érhető el. Li2SO3 H2S SO3 S CaSO4 Na2S2O3 10. osztály Kedves Versenyző! A jobb felső sarokban található mezőbe a verseny lebonyolításáért felelős személy írja be a kódot a feladatlap minden oldalára a verseny végén. A feladatokat lehetőleg a feladatlapon

Részletesebben

Szent-Györgyi Albert kémiavetélkedő

Szent-Györgyi Albert kémiavetélkedő 9. osztály Kedves Versenyző! A jobb felső sarokban található mezőbe a verseny lebonyolításáért felelős személy írja be a kódot a feladatlap minden oldalára a verseny végén. A feladatokat lehetőleg a feladatlapon

Részletesebben

1) Standard hidrogénelektród készülhet sósavból vagy kénsavoldatból is. Ezt a savat 100-szorosára hígítva, mekkora ph-jú oldatot nyerünk?

1) Standard hidrogénelektród készülhet sósavból vagy kénsavoldatból is. Ezt a savat 100-szorosára hígítva, mekkora ph-jú oldatot nyerünk? Számítások ph-val kombinálva 1) Standard hidrogénelektród készülhet sósavból vagy kénsavoldatból is. Ezt a savat 100-szorosára hígítva, mekkora ph-jú oldatot nyerünk? Mekkora az eredeti oldatok anyagmennyiség-koncentrációja?

Részletesebben

Általános és Szervetlen Kémia Szigorlat 2011

Általános és Szervetlen Kémia Szigorlat 2011 Általános és Szervetlen Kémia Szigorlat 2011 Az írásbeli vizsga felépítése és pontozási rendszere: Nevezéktan (4 kérdés) Reakcióegyenletek (5 kérdés) Definíciók (5 kérdés) Számolási feladat Időtartam:

Részletesebben

8. osztály 2 Hevesy verseny, országos döntő, 2004.

8. osztály 2 Hevesy verseny, országos döntő, 2004. 8. osztály 2 Hevesy verseny, országos döntő, 2004. Kedves Versenyző! Köszöntünk a Hevesy György kémiaverseny országos döntőjének írásbeli fordulóján. A következő kilenc feladat megoldására 90 perc áll

Részletesebben

Hevesy verseny döntő, 2001.

Hevesy verseny döntő, 2001. 7. osztály 2 Kedves Versenyző! Köszöntünk a Hevesy György kémiaverseny országos döntőjének írásbeli fordulóján. A következő kilenc feladat megoldására 90 perc áll rendelkezésedre. A feladatokat a számítási

Részletesebben

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI-FELVÉTELI FELADATOK 2004.

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI-FELVÉTELI FELADATOK 2004. KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI-FELVÉTELI FELADATOK 2004. JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ Az írásbeli felvételi vizsgadolgozatra összesen 100 (dolgozat) pont adható, a javítási útmutató részletezése szerint. Minden megítélt

Részletesebben

Az oldatok összetétele

Az oldatok összetétele Az oldatok összetétele Az oldatok összetételét (töménységét) többféleképpen fejezhetjük ki. Ezek közül itt a tömegszázalék, vegyesszázalék és a mólos oldat fogalmát tárgyaljuk. a.) Tömegszázalék (jele:

Részletesebben

Számítások ph-val kombinálva

Számítások ph-val kombinálva Bemelegítő, gondolkodtató kérdések Igaz-e? Indoklással válaszolj! A A semleges oldat ph-ja mindig éppen 7. B A tömény kénsav ph-ja 0 vagy annál is kisebb. C A 0,1 mol/dm 3 koncentrációjú sósav ph-ja azonos

Részletesebben

Dr. Tóth Zoltán (Debreceni Egyetem)

Dr. Tóth Zoltán (Debreceni Egyetem) Dr. Tóth Zoltán (Debreceni Egyetem) A KÉMIAI SZÁMÍTÁSOK TANÍTÁSÁNAK ALAPJAI A kémiai számítások tanításának célja A feladat témájához tartozó tudásterület fejlesztése, a fogalmi megértés elősegítése. A

Részletesebben

1. B 6. C 11. E 16. B 2. E 7. C 12. C 17. D 3. D 8. E 13. E 18. D 4. B 9. D 14. A 19. C 5. C 10. E 15. A 20. C Összesen: 20 pont

1. B 6. C 11. E 16. B 2. E 7. C 12. C 17. D 3. D 8. E 13. E 18. D 4. B 9. D 14. A 19. C 5. C 10. E 15. A 20. C Összesen: 20 pont A 2004/2005. tanévi rszágos Középiskolai Tanulmányi Verseny első (iskolai) fordulójának feladatmegoldásai KÉMIÁBÓL I-II. kategória I. FELADATSR 1. B 6. C 11. E 16. B 2. E 7. C 12. C 17. D 3. D 8. E 13.

Részletesebben

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. országos döntő. Az írásbeli forduló feladatlapja. 8. osztály. 2. feladat:... pont. 3. feladat:...

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. országos döntő. Az írásbeli forduló feladatlapja. 8. osztály. 2. feladat:... pont. 3. feladat:... T I T - M T T Hevesy György Kémiaverseny országos döntő Az írásbeli forduló feladatlapja 8. osztály A versenyző azonosítási száma:... Elért pontszám: 1. feladat:... pont 2. feladat:... pont 3. feladat:...

Részletesebben

Hulladékos csoport tervezett időbeosztás

Hulladékos csoport tervezett időbeosztás Hulladékos csoport tervezett időbeosztás 3. ciklus: 2012. január 16 február 27. január 16. titrimetria elmélet (ismétlés) A ciklus mérései: sav bázis, komplexometriás, csapadékos és redoxi titrálások.

Részletesebben

A 2007/2008. tanévi. Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny. első (iskolai) fordulójának. javítási-értékelési útmutatója

A 2007/2008. tanévi. Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny. első (iskolai) fordulójának. javítási-értékelési útmutatója Oktatási Hivatal A 2007/2008. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első (iskolai) fordulójának javítási-értékelési útmutatója KÉMIÁBÓL I-II. kategóriában Az 2007/2008. tanévi ORSZÁGOS KÖZÉPISKOLAI

Részletesebben

KÉMIA PÓTÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK június 6. du.

KÉMIA PÓTÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK június 6. du. KÉMIA PÓTÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 2003. június 6. du. I. Ha most érettségizik, az I. feladat kidolgozását karbonlapon végezze el! Figyelem! A kidolgozáskor tömör és lényegretörő megfogalmazásra

Részletesebben

M/15/I-II. Az 2005/2006. tanévi ORSZÁGOS KÖZÉPISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY első (iskolai) fordulójának. feladatmegoldásai K É M I Á B Ó L

M/15/I-II. Az 2005/2006. tanévi ORSZÁGOS KÖZÉPISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY első (iskolai) fordulójának. feladatmegoldásai K É M I Á B Ó L Kémia OKTV 2005/2006. I. forduló 1 M/15 I-II. M/15/I-II Az 2005/2006. tanévi ORSZÁGOS KÖZÉPISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY első (iskolai) fordulójának Az értékelés szempontjai feladatmegoldásai K É M I Á B

Részletesebben

Tömény oldatok és oldószerek sűrűsége. Szervetlen vízmentes sók oldhatósága (g/100g víz egységben) Gyenge savak és bázisok állandói (K s, K b )

Tömény oldatok és oldószerek sűrűsége. Szervetlen vízmentes sók oldhatósága (g/100g víz egységben) Gyenge savak és bázisok állandói (K s, K b ) Tömény oldatok és oldószerek sűrűsége oldószer g/cm 3 tömény oldat g/cm 3 víz 1.000 98% kénsav 1.84 benzol 0.879 65% salétromsav 1.40 etanol (100%) 0.789 37% sósav 1.19 etanol (96%) 0.810 25% ammónia 0.91

Részletesebben

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. országos dönt. Az írásbeli forduló feladatlapja. 8. osztály. 2. feladat:... pont. 3. feladat:...

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. országos dönt. Az írásbeli forduló feladatlapja. 8. osztály. 2. feladat:... pont. 3. feladat:... T I T - M T T Hevesy György Kémiaverseny országos dönt Az írásbeli forduló feladatlapja 8. osztály A versenyz azonosítási száma:... Elért pontszám: 1. feladat:... pont 2. feladat:... pont 3. feladat:...

Részletesebben

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1999 (pótfeladatsor)

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1999 (pótfeladatsor) 1999 pótfeladatsor 1. oldal KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1999 (pótfeladatsor) Figyelem! A kidolgozáskor tömör és lényegre törő megfogalmazásra törekedjék. A megadott tematikus sorrendet

Részletesebben

7. osztály 2 Hevesy verseny, országos döntő, 2004.

7. osztály 2 Hevesy verseny, országos döntő, 2004. 7. osztály 2 Hevesy verseny, országos döntő, 2004. Kedves Versenyző! Köszöntünk a Hevesy György kémiaverseny országos döntőjének írásbeli fordulóján. A következő tíz feladat megoldására 90 perc áll rendelkezésedre.

Részletesebben

MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT

MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT XXVIII. HEVESY GYÖRGY KÁRPÁT-MEDENCEI KÉMIAVERSENY ORSZÁGOS DÖNTŐJÉNEK FELADATLAPJA 2016/2017. tanév 7. osztály A versenyző jeligéje: Közreműködő és támogató partnereink:

Részletesebben

1. feladat Összesen: 10 pont. 2. feladat Összesen: 11 pont

1. feladat Összesen: 10 pont. 2. feladat Összesen: 11 pont 1. feladat Összesen: 10 pont Egészítse ki a két elemre vonatkozó táblázatot! A elem B elem Alapállapotú atomjának vegyértékelektron-szerkezete: 5s 2 5p 5 5s 2 4d 5 Párosítatlan elektronjainak száma: Lezárt

Részletesebben

1. feladat Összesen: 10 pont. 2. feladat Összesen: 15 pont

1. feladat Összesen: 10 pont. 2. feladat Összesen: 15 pont 1. feladat Összesen: 10 pont Határozza meg, hogy hány gramm levegő kerül egy átlagos testtömegű felnőtt tüdejébe, ha tudjuk, hogy a tüdő kapacitása,8, a test hőmérséklete 7,0 º, a légnyomás értéke pedig

Részletesebben

2018/2019. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második forduló KÉMIA. I. KATEGÓRIA Javítási-értékelési útmutató

2018/2019. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második forduló KÉMIA. I. KATEGÓRIA Javítási-értékelési útmutató ktatási Hivatal 2018/2019. tanévi rszágos Középiskolai Tanulmányi Verseny második forduló KÉMIA I. KATEGÓRIA Javítási-értékelési útmutató + 1. PF6 < NF3 < NF4 = BF4 < BF3 hibátlan sorrend: 2 pont 2. Fe

Részletesebben

XV. A NITROGÉN, A FOSZFOR ÉS VEGYÜLETEIK

XV. A NITROGÉN, A FOSZFOR ÉS VEGYÜLETEIK XV. A NITROGÉN, A FOSZFOR ÉS VEGYÜLETEIK XV. 1. FELELETVÁLASZTÁSOS TESZTEK 0 1 4 5 6 7 8 9 0 D C C D D A B D D 1 D B E B D D D A A A A B C A D A (C) A C A B XV.. TÁBLÁZATKIEGÉSZÍTÉS Az ammónia és a salétromsav

Részletesebben

v1.04 Analitika példatár

v1.04 Analitika példatár Bevezető A példatár azért készült, hogy segítséget kapjon az a tanuló, aki eredményesen akarja elsajátítatni az analitikai számítások alapjait. Minden feladat végén dőlt karakterekkel megtalálható az eredmény.

Részletesebben

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2009/2010. Kémia I. kategória II. forduló A feladatok megoldása

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2009/2010. Kémia I. kategória II. forduló A feladatok megoldása Oktatási Hivatal I. FELADATSOR Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2009/2010. Kémia I. kategória II. forduló A feladatok megoldása 1. B 6. E 11. A 16. E 2. A 7. D 12. A 17. C 3. B 8. A 13. A 18. C

Részletesebben

Laboratóriumi technikus laboratóriumi technikus Drog és toxikológiai

Laboratóriumi technikus laboratóriumi technikus Drog és toxikológiai A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Azonosító jel: ÉRETTSÉGI VIZSGA május 17. VEGYÉSZ ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA május 17. 8:00. Időtartam: 180 perc

Azonosító jel: ÉRETTSÉGI VIZSGA május 17. VEGYÉSZ ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA május 17. 8:00. Időtartam: 180 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2017. május 17. VEGYÉSZ ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2017. május 17. 8:00 Időtartam: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Vegyész ismeretek

Részletesebben

2011/2012 tavaszi félév 2. óra. Tananyag:

2011/2012 tavaszi félév 2. óra. Tananyag: 2011/2012 tavaszi félév 2. óra Tananyag: 2. Gázelegyek, gőztenzió Gázelegyek összetétele, térfogattört és móltört egyezősége Gázelegyek sűrűsége Relatív sűrűség Parciális nyomás és térfogat, Dalton-törvény,

Részletesebben

8. Osztály. Kód. Szent-Györgyi Albert kémiavetélkedő

8. Osztály. Kód. Szent-Györgyi Albert kémiavetélkedő 8. Osztály Kedves Versenyző! A jobb felső sarokban található mezőbe írd fel a verseny lebonyolításáért felelős személytől kapott kódot a feladatlap minden oldalára. A feladatokat lehetőleg a feladatlapon

Részletesebben

8. osztály 2 Hevesy verseny, megyei forduló, 2004.

8. osztály 2 Hevesy verseny, megyei forduló, 2004. 8. osztály 2 Hevesy verseny, megyei forduló, 2004. Figyelem! A feladatokat ezen a feladatlapon oldd meg! Megoldásod olvasható és áttekinthető legyen! A feladatok megoldásában a gondolatmeneted követhető

Részletesebben

XI. ÁLTALÁNOS KÉMIA (Emelt szint)

XI. ÁLTALÁNOS KÉMIA (Emelt szint) XI. ÁLTALÁNOS KÉMIA (Emelt szint) XI. 1. FELELETVÁLASZTÁSOS TESZTEK 0 1 4 5 6 7 8 9 0 D C E E C B C E D 1 A E E A E D B D D E B B A B C A C B C C A D A C B A A E A C 4 D C E XI. 4. TÁBLÁZATKIEGÉSZÍTÉS

Részletesebben

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 2002

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 2002 1. oldal KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI FELVÉTELI FELADATOK 2002 JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ Az írásbeli felvételi vizsgadolgozatra összesen 100 (dolgozat) pont adható, a javítási útmutató részletezése szerint. Minden

Részletesebben

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI-FELVÉTELI FELADAT (1998)

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI-FELVÉTELI FELADAT (1998) KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI-FELVÉTELI FELADAT (1998) Figyelem! A kidolgozáskor tömör és lényegre törő megfogalmazásra törekedjék! A megadott tematikus sorrendet szigorúan tartsa be! Csak a vázlatpontokban

Részletesebben

feladatmegoldásai K É M I Á B Ó L

feladatmegoldásai K É M I Á B Ó L A 2006/2007. tanévi ORSZÁGOS KÖZÉPISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY első (iskolai) fordulójának Az értékelés szempontjai feladatmegoldásai K É M I Á B Ó L Egy-egy feladat összes pontszáma a részpontokból tevődik

Részletesebben

KÉMIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KÉMIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Kémia emelt szint 1612 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. május 13. KÉMIA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Az írásbeli feladatok értékelésének alapelvei

Részletesebben

LEHETSÉGES ZH KÉRDÉSEK ÉS FELADATOK

LEHETSÉGES ZH KÉRDÉSEK ÉS FELADATOK LEHETSÉGES ZH KÉRDÉSEK ÉS FELADATOK 1. ZH 1.1.Írja le röviden az alábbi fogalmak jelentését a) mérőoldat, b) titrálások általános elve elve, c) kémiai végpontjelzés típusai, d) indikátor átcsapási tartomány,

Részletesebben

KÉMIA. PRÓBAÉRETTSÉGI május EMELT SZINT JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KÉMIA. PRÓBAÉRETTSÉGI május EMELT SZINT JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ PRÓBAÉRETTSÉGI 2004. május KÉMIA EMELT SZINT JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ 1. Esettanulmány (14 pont) 1. a) m(au) : m(ag) = 197 : 108 = 15,5 : 8,5 (24 egységre vonatkoztatva) Az elkészített zöld arany 15,5

Részletesebben