L X V. É V F O L Y A M V O L. 6 5 N O. 1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "L X V. É V F O L Y A M V O L. 6 5 N O. 1"

Átírás

1 M A G Y A R C S E R K É S Z A K Ü L F Ö L D I M A G Y A R C S E R K É S Z E K L A P J A. M E G J E L E N I K N E G Y E D É V E N T E K Ö Z E L E D İ E S E M É N Y E K MAGYAR CSERKÉSZ Március Kerületi Regöstábor Európai kerület L X V. É V F O L Y A M V O L. 6 5 N O S Z Á M Április 6 Nemzetközi Cserkésznap Los Angeles, CA SZÁZ ÉVES A MAGYAR CSERKÉSZET Április 14 Április 27 Május 11 Május 11 E B B E N A S Z Á M B A N : Kodály hétvége New Brunswickon Egy világot átölelő szervezet összetartását célzó találkozó KMCSSZ közgyűlés 4 Kiscserkészoldal 5 60 éves montreáli csapatok 6 Új magyarságismereti anyag ÖV számára Árpád Díjat kapott a KMCSSZ 7 Sikeres dél-amerikai vezetőképző tábor 60 éves ünnepség Montreali cs. Montreal, Kanada 50 éves ünnepség 17. cs, csapat Hollywood, CA Cserkészbál Hamilton, Kanada 57. Cserkészbál Cleveland, OH Május Fórum gyűlés Érsekújvár, Felvidék Május Körzeti Pünkösdi Tábor Svájci körzet Május KMCSSZ Akadályverseny Fillmore, NY Június 9 IKBAE Sportverseny New Yorki körzet Központi cserkészbál 9 40 éves a frankfurti csapat 10 Ausztrál őrsvezetőképző-tábor Az Országházban tartották december 28- án a száz éve alakult Magyar Cserkészzszövetség centenáriumi évének megnyitóját. Az összegyűlt több mint 400 résztvevő között az anyaország, a határontúl és a nyugati cserkészet vezetői mellett jelen volt dr. Horváth János cserkésztiszt, a jelenlegi Parlament korelnöke és a 1948 előtti cserkészszövetség két tisztviselője, dr. Pompéry Béla és Pusztai János. Kövér László házelnök köszöntő sorait Virág András, az Országgyűlés Társadalmi Kapcsolatok Hivatalának vezetője (és egyben cserkészvezető) olvasta fel az egybegyűlteknek. Az Országgyűlés elnöke országos jelentőségűnek, a nemzet figyelmére és elismerésére méltó nagyszerű pillanatnak nevezte a centenáriumi ünnepsége. Az elmúlt száz évre visszatekintve hangsúlyozta, hogy a cserkészszövetség a magyar történelem egyik legnehezebb évszázadában alakult meg és működött. Kövér László, aki köszönetet mondott a cserkészek helytállásáért, kiemelte, hogy a cserkésztörténelem nem ért véget, mert Ti itt és most új évszázadot kezdtek. Az elmúlt száz esztendő bizonyította, számíthat a cserkészekre az ország és számíthat rátok a nemzet." - írta üdvözlőjében a házelnök. Ezután bejelentették, hogy az Országgyűlés elnöke a Magyar Cserkészszövetségek Fórumának Arany Országgyűlési Emlékérmet, míg a Horvátországi Magyarok Zrínyi Miklós Cserkészcsapatának, a Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetségnek, a Külföldi Magyar Cserkészszövetségnek, a Magyar Cserkészlány Szövetségnek, a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetségnek, a Vajdasági Magyar Cserkészszövetségnek, a Romániai Magyar Cserkészszövetségnek és a Magyar Cserkészszövetségnek pedig Ezüst Országgyűlési Emlékérmet adományozott. Az Országgyűlés elnöke egyúttal egy korábban az Országház épületére kitűzött zászlót ajándékozott a Magyar Cserkészszövetségek Fórumának. A felsőházi teremben tartott megnyitón a cserkészszövetségek vezetői emlékeztek meg a centenáriumról. A Külföldi Magyar Cserkészszövetséget vezető Lendvai-Lintner Imre kiemelte a magyar cserkészet ökümenikus mivoltát. Négy példaképpel (Sík Sándor, gróf Teleki Pál, kisbarnaki Farkas Ferenc és Bodnár Gábor) világította meg a magyar cserkészet fontos erényeit: a cserkészpedagógiát, a szervezési képességet, a látnokiságot és szolgálatkészséget. Henn Péter, a Magyar Cserkészzszövetség ügyvezető elnöke a mozgalom elmúlt száz évét foglalta össze. Ezt követően a közösség és a természet fontosságát, mint két alappillért hangsúlyozó Buday Barnabás, a Magyar Cserkészszövetség elnöke azt mondta, hogy a cserkészet jó állampolgárokat akar nevelni, akik közösségüknek felkészült, tudatos és talpraesett tagjai. Luc Panissod, a Cserkészmozgalom Világszervezete főtitkára videóüzenetben és levélben köszöntötte a centenáriumát ünneplő Magyar Cserkészszövetséget. Személyesen jelen volt Craig Turpie, az Európai Cserkészbizottság Elnöke, aki a cserkészet örömét és kihívásait összegezte. A meghitt együttlét a Szellő zúg távol népdallal zárult, emlékezve a több ezer eltávozott cserkésztestvéreinkre. A KMCSSZ sajtótájékoztatója Az ünnepély résztvevői az Országgyűlésben

2 2. O L D A L KODÁLY HÉTVÉGE NEW BRUNSWICKON Furulyakórus A New York-i Körzet sajátos hagyománya a Kodály Hétvége, ahol minden januárban összejönnek a keleti part cserkészei, hogy a magyar népzene kincseit elsajátítsák és gyakorolják. Január 5-6 hétvégén 110 cserkész találkozott New Brunswickon, hogy ismét megtegyék ezt. A hétvége folyamán három korcsoportban népdalt, furulyázást, népitáncot gyakoroltak. A legnagyobbaknál, a Nagyalföld rajban Tóth Piroska, New Brunswick-i karvezető tanította a fiatalokat. A középső csoportban Dr. Tóth Ildikó, bostoni cserkészszülő foglalkoztatta a 32 kisalföldest. A legkisebbeknél, az Ici Pici Alföld lakósaival Stewart Ildikó játszva ismertették meg a magyarságot a népdalon keresztül. A keleti part cserkészvezetői eljöttek segíteni. Külön köszönet illeti fiatal rajvezetőinket, Vajtay Tomit, Kozma Katát és Szöllősi Robit. Csapatparancsnokaink néhánya is jelen volt Dr. Fogarasi Miklós, a bostoni cserkészek vezetője, Bányai Torda, a garfieldi fiúk parancsnoka és Vargáné Gáspár Csilla, a New Brunswick-i lányok parancsnoka. Külön örömünkre szolgált, hogy a most alakuló wallingfordi csapatból is voltak résztvevők, Gál Andrással, az ottani csapatparancsnok jelölttel. Kodály mondta, Csak azt hívhatjuk igazán sajátunknak, amelyért igazán megdolgoztunk, esetleg meg is szenvedtünk. Komoly előkészületekkel talpraesettségre és türelemre tanítottuk cserkészeinket, akik mind szerepeltek a vasárnapi bemutatón. Az ügyes zenepedagógusok kezei alatt, komoly odaadással megtanulta mindenki a szerepét. A szüretet és annak szokásait vettük témának idén. A szüreti ünnepkör népdaljait tanultuk, hiszen a magyar ember dolgos ember és ünnepli a munka gyümölcsét! Mi is a vasárnapi bemutatónkon megünnepeltük a hétvége folyamán tanultakat! A zene azért szép mert a különböző hangok az alkotó terve szerint összeállnak. Különben a sok dó, mi, szó önálló hangokat képezne csak. De a zenében, ezek a hangok gyönyörűen összeállnak, mind-mind saját szépségükben. Így van a cserkész körzet programjaival is. Csak akkor szépek az ilyen rendezvények, ha egymással lehetünk New Brunswickról, New Yorkból, Garfieldról, Bostonból, Wallingfordról és Washingtonból. Mind-mind saját élményeinkkel, tudásunkkal találkozunk és megteremtjük magunk között a zenei és emberi harmóniát! Ez a cserkészet egyik nagy titka! Ha nézzük a cserkész körzetünk évi programját, látjuk milyen sokoldalú embereket nevelünk fiataljainkból. Sportversenyen testi teljesítményt érünk el. Akadályversenyen gyakorlati cserkésztudást alkalmazunk. Cserkészbálon megtanulják fiataljaink a palotás szokásokat és azt, hogy hogy kell szépen és magyarul udvarolni. Szavalóversenyen megismerjük a magyar nyelv és irodalom kincseit. Kodály Hétvégén pedig a magyar zene szépségével találkozunk. A jövő külföldi magyar nemzedékeit építjük ezekkel a programokkal. Hogyha igazi odaadással végezzük munkánkat, akkor eleget teszünk Kodály szavainak, miközben komoly nevelési élményt biztosítunk fiataljainknak! Jövőre tartjuk a Kodály Hétvége 20. évfordulóját! Szeretettel várunk mindenkit! Marshall Tamás, Clifton, NJ Táncház M A G Y A R C S E R K É S Z

3 L X V. É V F O L Y A M 3. O L D A L EGY VILÁGOT ÁTÖLELŐ SZERVEZET ÖSSZETARTÁSÁT CÉLZÓ TALÁLKOZÓ Harminckét cserkészvezető négy földrészről: Ausztráliából, Dél-Amerikából, Észak-Amerikából, Nyugat-Európából jött, hogy három napon keresztül megbeszéljük legfontosabb kérdéseinket és megerősítsük a minket összekötő baráti kapcsolat szálait. Mert csak is így biztosíthatjuk, hogy Cserkészszövetségünk, amelynek részeit tengerek és kilométerek ezrei választják el egymástól, ne egy szértszórt, hanem egy világot átölelő szervezet maradhasson; egy olyan szervezet, amelyik összehangoltan és együttműködve végzi ifjúságnevelő és magyarságőrző munkáját. Idén már 68-ik évét tapossa külföldi cserkészetünk. Alapítói, akik a II. Világháború után elindították a cserkészmunkát az ausztriai és a németországi menekülttáborokban, később továbbvándoroltak és, ahol letelepedtek, cserkészcsapatokat alakítottak. Ennek köszönhető, hogy ma már közel 70 magyar csapat működik világszerte. Ezek az első csapatalapítók mind ismerték egymást még Magyarországról. De ma már a legtöbb vezetőnk külföldön született. Elkerülhetetlen szükséglet, hogy legalább évente egyszer személyesen találkozhassanak. Ezt szolgálja a minden év elején megtartott 3 napos gyűlés. Az idei gyűlés más okból is különlegesen fontos volt: nagy lehetőségek, és ugyanakkor nagy kihívások előtt áll a Külföldi Magyar Cserkészszövetség (KMCSSZ). Egyre nagyobb szükség van munkájára. A Kárpát-medencéből folyamatosan kiérkező családok gyermekeit kell befogadnunk. Nemcsak a már meglévő, működő csapatokban, hanem sok országban és városban is, ahol eddig nem voltak csapataink. Ugyanakkor a magyar kormány felismerte a cserkészet értékét és hajlandó támogatni nemcsak a magyarországi, hanem a határokon túli és a külföldi magyar cserkészszövetségeket is. Ennek a nagy fejlődési kihívásnak a KMCSSZ-nek is eleget kell tennie, anélkül, hogy feladnánk azt a politikamentes magatartást, amely biztosította a 67 éves zökkenőmentes, viszálymentes működésünket. A cserkészet elsődleges hivatása az ifjúságnevelés: jellemes, erkölcsös, hívő, testben és lélekben egészséges, az életre szellemileg és gyakorlatilag jól felkészült fiatalokat segít nevelni. Ezért természetes, hogy a gyűlés sokat foglalkozott különböző nevelési kérdésekkel. De míg a világcserkészet 161 országban működő szövetségének kizárólag ez a célja, addig a külföldi magyar cserkészetnek egy második feladat is jutott: a magyarságőrzés. Külföldön nevelkedő fiataljainkat akarjuk megőrízni a magyarság számára. Legyenek becsületes és hasznos polgárai lakhelyüknek, de ugyanakkor értékeljék magyar származásukat és tekintsék magukat az összmagyarság részének. Ezért nagyon fontos a cserkészeten belül végzett magyarságismereti képzés. Ezen a téren is komoly lépésről vettek tudomást az összegyűltek: elkészült az új magyarságismereti anyag éves őrsvezetőjelöltjeink számára. Az anyag két igen szépen kiállított, színes képekkel és térképekkel ellátott kiadványból áll: egy 94 oldalas tananyag könyvből és egy azzal járó 72 oldalas munkafüzetből. Több, mint egy éven keresztül dolgozott 10 cserkészvezető az anyag összeállításán. Tartalmát a budapesti Balassi Intézet három szakembere is átnézte. A nyomtatást egy magyarországi nyomda végezte. Köszönet illeti a Bethlen Gábor Alapot, amely a kiadás anyagi szükségleteinek nagy részét fedezte, kiegészítve Kádár Lynn Katalin és a Pannonia American Hungarian Club adományaival. Következő feladatunk az idősebb, éves vezetőink magyarságismereti tananyagának elkészítése. Az IB gyűlés résztvevői Végül pedig köszönetet kell mondanom a New Brunswick-i cserkészvezetőknek és magyar családoknak, akik vendégszeretetükkel lehetővé tették ezt a nagyon fontos gyűlést. Dömötör Gábor, Weston, CT, USA M A G Y A R C S E R K É S Z

4 4. O L D A L KMCSSZ KÖZGYŰLÉS NEW BRUNSWICKON Közgyűlés kezdete: Himnusz éneklése Lendvai-Lintner Imre, a KMCSSZ elnöke, üdvözölte a Közgyűlés résztvevőit és vendégeit, majd felkérte Dán Károlyt, a New York-i konzulátus főkonzulját, hogy szóljon a Közgyűléshez. Részvevők érkeztek Ausztráliából, Argentínából, Brazíliából, Venezuelából, Nyugat-Európából, Kanadából és természetesen az Egyesült Államokból. Az elnök beszámolójában helyzetjelentést tett a Szövetség általános helyzetéről mind külső mind belső szemszögből. Összefoglalta kerületeink és körzeteink helyzetét, és röviden felvázolta a szövetségi megmozdulásokat és csapataink munkáját. Megemlékezett elhunyt cserkészvezetőinkről, valamint jubiláló csapatainkról. Beszédében kitért röviden a szövetség anyagi helyzetére és egy képes beszámoló keretében bemutatta azt a szerteágazó és hatékony munkát, amit végzünk világszerte. Helyzetjelentést adott a kárpátmedencei kapcsolatainkról a testvérszövetségekkel és végül megemlítette az Összmagyar Cserkészstratégiát amely egy új kihívás a számunkra és a következő éveinket fogja befolyásolni. Beszédének végén kitért a mai világ negatív kihatásaira is amelyek befolyásolják a cserkészeink életét. Dömötör Gábor alelnök, a Szövetség Intéző Bizottságának elnöke, azt elemezte, hogy szövetségünk felkészült-e a következő évek kihívásaira. Véleménye szerint cserkészetünknek az ereje az alapvető értékrendszerünkben és céljainkkal magyarázható. Felvázolta a két alapcélunkat: 1. Ifjúságnevelés és 2. Magyarságőrzés. Ezek után röviden arról a hat célról is szólt, amelyek alátámasztják munkánkat. Ezek 1. Szövetségünk összetartása, 2. Kapcsolat a szülőkkel és társadalommal, 3. A társadalmi fejlemények és irányzatok ismerete, figyelembevétele, 4. Kapcsolat a magyar testvérszövetségekkel és az összmagyarsággal, 5. Anyagi alapunk biztosítása és 6. Vezetőképzés és irányítás. Végül kihangsúlyozta, hogy a cserkészetünk második évszázadának kezdete javuló, fellendülő jelekkel biztat. Szentkirályi Pál vezetőtiszt beszédében a saját két évvel ezelőtt meghatározott 5 fő célját értékelte ki. Ezek a következő feladatok voltak: Elsősorban szeretné jobban megvilágítani a cserkész, a szülő és a vezető részére a fő értékeket amit a cserkészetben látnak. Másodsorban segítené integrálni, illetve összhangba hozni a cserkészek nevelését a sok program összekötésén és esetleges egyszerűsítésén keresztül, hogy ezáltal a csapatparancsnok munkáját megkönnyítse. Harmadsorban foglalkozni szeretne azzal a témával, hogy hogyan tudnak cserkészeink és vezetőink helyt állni a mai társadalomban elfogadott normákkal szemben. Negyedik feladatként a minél több fiatal és idősebb vezető, valamint nem aktív cserkész bevonását a cserkész mozgalom támogatásába tartja fontosnak. Ötödik és utolsó célként pedig a vezetői csereakciókra hívta fel a figyelmet. Ezek után meghatározta a 4 új fő célt is a következő négy évre: 1. Integrálni és egyszerűsíteni a csapatparancsnok munkáját, 2. Elősegíteni a komolyabb, érdekes cserkész programok alkalmazását, 3. Fokozni a vezető és jelölt cseréket és minél több vezetőt, kisegítőt bevonni munkánkba és 4. A kiscserkészettel és más szakágakkal többet foglalkozni Szórád Gábor főtitkár, a központi iroda munkájáról és a szövetségi ügyintézésről számolt be. Úgyszintén külön kitért az Összmagyar Cserkészstratégia jelenlegi helyzetére és az új Összmagyar cserkésziroda felállításáról is beszélt. Ezt a szakosztályok vezetőtisztjeinek és osztályvezetőinek jelentései követték. A Közgyűlés a jelentéseket egyhangúlag elfogadta és a tisztviselőket felmentette. Amíg a a tisztújítás folyt addig korelnököt választott a Közgyűlés Glaser János cscst. személyében. A szavazatok megszámlálása után a Szavazat-ellenőrző Bizottság bejelentette a szavazás eredményét. A Közgyűlés megszavazta egy újabb négy évre Lendvai-Lintner Imrét elnökként, Dömötör Gábort alelnökként, Szentkirályi Pált vezetőtisztnek és Szórád Gábort főtitkárnak. A Közgyűlés záró akkordjaként, Gubcsi Lajos, a Magyar Művészetért Alapítvány kuratóriumának Magyarországról érkezett elnöke, Árpád díjban részesítette a KMCSSZ-t. Az elnök ezek után megköszönte a helyi rendezők munkáját. Külön köszönetet mondott a főrendezőnek Vargáné Gáspár Chilla cst.-nek. A Közgyűlést imával és a himnusz eléneklésével zártuk. A fent említett beszámolók és jelentések a KMCSSZ honlapján mind megtalálhatóak és letölthetőek. A pontos cím Szórád Gábor, Newfoundland, NJ, USA M A G Y A R C S E R K É S Z

5 L X V. É V F O L Y A M 5. O L D A L Kiscserkészoldal fekete

6 4. O L D A L 60 ÉVESEK A MONTREÁLI CSAPATOK Az Ünnepély résztvevői Ünnepi mise Hatvan év hosszú idő, két egész emberöltő. A sok gyerek, fiatal, akik január 13-án a Magyarok Nagyasszonya templom első sorait megtöltötték, nemcsak, hogy nem emlékezhettek vissza hatvan évre, de a legtöbben közülük kétszer, sőt, háromszor is kevesebbet éltek. Az első két sorban ülőknek a szülei még közelről sem érték el ezt a kort. Mit kerestek hát ezek az előző hatvan évért hálátadó szentmisén? Ezek a picinyek és a nem sokkal nagyobbak ennek a hatvan évnek ma élő, eleven résztvevői, a montreali magyar cserkészcsapatok tagjai, azoké a csapatoké, amelyek hatvan évvel ezelött alakultak. Ezt a jubileumot ünneplik idén, ennek akarják szentelni az egész évet ban Maday György és Pattantyus Károlyné kezdeményezésére gyűltek össze a Hungaria Social Club helyiségében a szülők, gyerekek, barátok és Pattantyusné, a szeretett Patyi néni és Zoli bácsi, azaz Szalay Zoltán parancsnoksága alatt megalakult a két cserkészcsapat. De nemcsak ezért a pillanatért, hanem az azóta eltelt hatvan esztendő munkájáért, örömeiért, sikereiért, de a nehézségekért, bajokért, fájdalmakért is hálát akartak adni a csapatok az Úristennek, mert az is része volt a fejlődésnek. Sem a szentmisét, sem az évet sem a vezetők, sem a cserkészek nem tekintik a csapatok életében csúcspontnak, vagy pláne befejező aktusnak, hanem a következő hatvan év kezdetének, amikor jó munkát, sőt, egyre jobb munkát akarnak végezni. Ezért döntöttek úgy, legyen ez a hálaadó szentmise az év megnyitó eseménye. A tervezgetés korán kezdődött, már a nyár elején. Akkor hívta meg a két csapatparancsnok, Szép Bernadett és ifj. Edvi István, Sajgó Szabolcs Atyát Torontóból, akit jól ismertek a Külföldi Magyar Cserkész Szövetség központi táboraiból, ahol évek óta ő szokott misézni. Így a szentmisét most a két Szabolcs Atya celebrálta (A montreáli plebános keresztneve is Szabolcs. szerk.). A mise kezdetén a cserkészek vonultak be először a templomba. A magyar cserkészet tartós erejét és hatását mutatja, hogy a kiscserkész apróságok és cserkész fiatalok és az aktív vezetők után még vagy harminc felnőtt is bevonult. Ezek felnőtt cserkészek és a csapatok régi tagjai, akik még mindig a nagy család részének érzik magukat. Bizony sok volt közöttük a hófehér haj és a kopasz fej, fára már nemigen tudott volna egyik sem mászni, de a lelkükben még mindig ott világít a cserkészliliom. Sajgó Szabolcs Atya a szentbeszédben a háromszögletű cserkésznyakkedő jelképéből indult ki. A cserkésztörvény és a fogadalom alapvető kötelességeire emlékeztet ez a jelentéktelen ruhadarab: három sarka a minden magyar cserkész által elfogadott kötelességekre amelyekkel Istennek, hazánknak és embertársainknak tartozunk, a nyakkendő maga pedig a magyarság iránti kötelességre emlékeztet. Erre is szükség van, hiszen már vezetőink legnagyobb része is külföldön született, és a Szövetség egykori elnökének és az első montreali magyar cserkészeket avató tisztnek, Mattyasovszky Zsolnay Miklósnak szavaival, két hazánk van, mindkettő iránt kötelességeink vannak. A szentmise alatt a szolgálatokat cserkészek végezték. Nyolc cserkész ministrált, cserkészek olvasták az olvasmányokat és a hívek könyörgéseit, és még az áldoztatásnál is egy cserkész segédkezett. A szentmise után a Mindszenty-teremben fogadás volt. A Horváth házaspár által készített nagyon finom harapnivalók bizonyították, hogy még a szakácsművészetet is el lehetett sajátítani a montreali cserkészcsapatokban, nem beszélve a segítőkészségről. Kellemes beszélgetéssel fejeződött be a hálaadó szentmise. Méltó nyitó-ünnepsége volt a csapatok hatvanadik évének. Adja Isten, és segítsen a montreali magyarság, hogy valóban megnyitó eseménye legyen a következő hatvan év sikereinek! Glaser János, Montreal, Kanada M A G Y A R C S E R K É S Z

7 L X V. É V F O L Y A M 7. O L D A L Elkészült a KMCSSZ új magyarságismereti anyaga a éves korosztálynak Elkészült az új magyarságismereti anyag éves őrsvezetőjelöltjeink számára. Az anyag két igen szépen kiállított, szines képekkel és térképekkel ellátott kiadványból áll. Több mint egy éven keresztül dolgozott 10 cserkészvezető az anyag összeállításán. Tartalmát a budapesti Balassi Intézet három szakembere is átnézte. A nyomtatást magyarországi nyomda végezte. Köszönet illeti a Bethlen Gábor Alapot, amely a kiadás anyagi szükségleteinek nagy részét fedezte, kiegészítve Kádár Lynn Katalin és a Pannonia American Hungarian Club adományaival. Következő feladatunk az idősebb, éves vezetőink magyarságismereti tananyagának elkészítése. A magyarságismereti anyag egy 94 oldalas tananyag füzetből és egy azzal járó 72 oldalas munkafüzetből áll. Tartalmuk magyar nyelv és nyelvtan, irodalom, földrajz és történelem. Ebből az anyagból fognak éves őrsvezetőjelöltjeink vizsgázni, mielőtt vezetőképző táborainkon részt vehetnek. Ez az anyag lesz az alapja azoknak a kiképzési tanfolyamoknak, amelyeket minden kerületünkben tartunk: USA-ban, Kanadában, Dél-Amerikában, Kanadában és Nyugat-Európában. Ez által igyekszünk külföldön nevelkedő fiatal cserkészvezetőinknek azokat az ismereteket átadni, amelyek lehetővé teszik, hogy kötődésük a magyarsághoz tudatos és időtálló lehessen. A Külföldi Magyar Cserkészszövetség négy országban élő tíz vezetője dolgozott az anyagon. Ezen kívül a Balassi Intézet három munkatársa is átnézte, tartalmi szempontból. Az anyagot bemutattuk a Külföldi Magyar Cserkészszövetség március 1-3 között megtartott közgyűlésén és intézőbizottsági gyűlésén, amelyen részt vettek vezetőink minden kerületünkből. Világszerte működő, közel 70 csapatunkat értesítettük, hogy az anyag megjelent és kapható. A kiadvány bemutatásra kerül az AHEA (American Hungarian Educators Association) április elején, a Rutgers Egyetemen megtartásra kerülő kongresszusán. Ezzel a kiadvánnyal megerősítettük éves őrsvezetőink magyarságismereti képzését. De szükségünk van megfelelő anyagra idősebb vezetőink, a éves segédtisztjeink képzésére is. Ennek az anyagnak kidolgozása, kiadása és bevezetése képezi külföldi magyarságőrző munkánk még elvégzendő feladatát. A füzeteket a KMCSSZ Cserkészboltjától lehet beszerezni a drótposta címen keresztül. A két füzet ára 18 USDollár. A KMCSSZ Sajtószolgálata Az Árpád díj Árpád fejedelem díjat kapott a KMCSSZ Gubcsi Lajos az USA New Jersey államában, a szervezet közgyűlésén adta át az Árpád fejedelem-díjat a nyugati világban működő magyar cserkészszövetségnek, az elnök, Lendvai-Lintner Imre kezébe. Jelen voltak Észak-Amerika, Dél-Amerika, Ausztrália, Nyugat-Európa cserkész egységeinek vezetői. A vastapssal megköszönt díjátadáson Gubcsi Lajos azt hangsúlyozta, hogy a magyarsághoz oly brutális 20. század, a Magyarország szétrablásához vezetett csonkítás, a ma is meglévő, az országot gyengíteni kívánó erők ellensúlyozására milyen fontos a közös magyar eszmék és eszmények éltetése. A KMCSSZ Közgyűlése alkalmával egyidőben Ex Libris díjat kapott a clevelandi Magyar Társaság és Árpád Akadémia, továbbá Kerkayné Maczky Emese. A Magyar Társaság díját annak ügyvezető elnöke (és cserkészvezető), Nádasné Ormay Gabriella (Kuni) vette át. Kerkay Emese, hagyományőrző és volt magyar iskolaigazgató (és szintén cserkészvezető) díját férje, László vette át. A Magyar Művészetért Alapot dr. Gubcsi Lajos alapította 1987-ben azzal a céllal, hogy évente minél több kategóriában ítéljék oda díjakat itthon és külföldön élő magyar alkotóknak. A Magyar Művészetért Alap és az általa megtestesített díj eszmerendszer célja a hazánkban és a határokon túl, a messze nagyvilágban is működő-alkotó magyar egyének és szervezetek munkájának megbecsülése, támogatása, díjazása, kiadványokban történő bemutatása megőrzése, beleértve a posztumusz alkotásokat is. A magyar kulturális örökség megóvásáért a díjakkal egyidejűleg díszalbum-sorozatot is megjelentetnek két évtizedre szóló könyvterv alapján. A KMCSSZ Sajtószolgálata

8 L X V. É V F O L Y A M 8. O L D A L SIKERES DÉL-AMERIKAI VEZETŐKÉPZŐ TÁBOR A tábor résztvevői január 1 és 13 között 101 cserkész táborozott Buenos Airestől 80 km-re, Jáuregui és Mercedes mellett. Három önálló altábor és egy lelkes szakács őrs, kimutatta mennyire érvényes még Baden Powell több mint száz évvel ezelőtt elindított mozgalma. Az Őrsvezetőképző (ŐV) tábor 15 jelölttel, 2 hallgatóval, 8 kiképzővel és Tóth Römer Eszter cscst. vezetésével, valamint a Minta tábor, 13 kiscserkész, 10 cserkész, 11 vezető és Demes Sándorné Zombory Andrea cst. vezetésével, Jáuregui-ben, egy gyönyörű helybeli cserkész park erdeiben zajlott le. Az ŐV tábor kiképzői nemzetközi íze gazdagította a kiképzést: 4 Argentínából, 1 Braziliából, 1 az Egyesült Államokból, 1 Ausztráliából és 1 Ausztriából. Egy kilenc tagból álló felnőtt cserkész csoport gondoskodott az ellátásról és beszerzésről. Az ŐV táborban, Molnár Ferenc, Pál Utcai Fiúk grund szellemében, négy őrsre felosztva, sátoroztak a jelöltek, felváltva a számos elméleti előadást, vidám, változatos és érdekes, egy szóban ÉLVEZETES, gyakorlati őrsi órákkal, melyeket a táboron résztvevő minta kiscserkészekkel és cserkészekkel gyakorolhattak. Mind azt amit egy éves ŐV jelölt kap egy ilyen táborban, felmérhetetlen érték, nem csak a cserkész foglalkozásra, hanem a mindennapi tanulásban, és a jövendőbeli munka elkötelezettségeiben is! A Segédtisztképző (ST) tábor 23 jelölttel, 9 kiképzővel és Szentkirályi Pál cscst. vezetésével 18 km-re táborozott Mercedes-ben, egy már nem üzemelő 400 hektáros nevelési intézménynek az erdős területén. Részben egy újabb történelmi pillanatot éltünk át, mert ez egy dél-féltekei segédtisztképző tábor volt, amelyen 13 jelölt vett részt Argentínából, 8 Ausztráliából, 2 Brazíliából, 1 Venezuelából és 1 az Egyesült Államokból. A kiképzők összetétele is a világot átfogó mozgalmunkat tükrözte: 5 Argentínából, 3 az Egyesült Államokból, egy Ausztráliából és egy Németországból gazdagították a tábort helyi cserkésztapasztalataikkal. A ST táborban szintén négy őrsbe voltak felosztva a jelöltek és a nagyobb csoportokkal való foglalkozást valamint a vezetésnek módszereit tanulták, illetve gyakorolták az ŐV és mintatáborokkal. A vasárnapi istentiszteletekre Demes András lelkész eljött a táborokba, és nagyon odavaló prédikációval, kihangsúlyozván cserkész múltját, gazdagította a nevelő munkát. Összesen 15 különböző csapatból és kilenc (!) országból vettek részt cserkészek: 66 argentin, 12 brazil, 10 ausztráliai, 5 észak- amerikai, 3 venezuelai és 1-1 magyar, felvidéki, osztrák, német és chilei. Ez nem csak tükrözi világosan a KMCSSZ nemzetközi és egyesített vezetői képzési politikáját és stratégiáját, hanem, segít új, életre szóló barátságokat kötni. Az elektronikus világban olyan könnyen alakuló felületes barátságokkal szemben, itt igazi, szolid, fizikai kapcsolatok alakulnak! Külön meg kell említeni, hogy Dél-amerikában, milyen komolyan harcolnak a magyar nyelv megmaradásáért. Ellentétben más európai, északmaerikai és ausztráliai városokkal, ide nem érkeznek új magyar bevándorlók, így az ŐV és ST jelöltek kénytelenek új módszertani eszközöket kitalálni a foglalkozásokra. A nyelvi hátrányt fantáziával és vagánysággal ellensúlyozzák. Váci Mihály Még nem elég című versének egyik szakasza kitűnően összefoglalja azt amit a jelölteknek adtak át 10 napon keresztül: Nem elég a célt látni; járható útja kell! Nem elég útra lelni, az úton menni kell! Egyedül is! Elsőnek, elől indulni el! Nem elég elindulni, de mást is hívni kell. S csak az hívjon magával, aki vezetni mer. Tóth Eszter (Brazília), Lomniczy Mátyás és Zombory Andrea (Argentína) és Szentkirályi Pál (USA)

9 9. O L D A L KÖZPONTI CSERKÉSZBÁL NEW JERSEY-BEN A Külföldi Magyar Cserkészszövetség a New York-i körzettel karöltve immár 1962 óta rendezi meg a hagyományos Központi Cserkészbált. Az idei negyvennegyediket észak New Jersey-ben, az elegáns Park Ridge Marriott-ban november 17-én tartották meg. A kétévente megrendezett bál idei fővédnökei a Hontalan Sasok még elő tagjai: Beodray Ferenc, Nt. Bernhardt Béla és Grósz Ferenc, valamint Lendvai-Lintner Imre szövetségi elnök és Dömötör Gábor szövetségi alelnök voltak. Az összesereglett bálozók, fiatalok és kevésbé fiatalok, a helyi New Jersey-ből, New York-ból, Pennsylvania-ból, de Connecticutból, Ohio-ból, Toronto-ból és Montreal-ból is érkeztek. E bálon ünnepelte a KMCSSZ az USA keleti partján megrendezett szövetségi cserkészbál ötvenedik évfordulóját. Ötven évvel ezelőtt, december 1-én, 16 nyitópár elindította azt a szép hagyományt, melynek keretein belül az évek során többszáz fiatal cserkészvezető mutatkozott be a helybeli magyar társadalomnak De a cserkészbáloknak sosem az elegáns szórakozás, az impozáns szertartás volt a fő céljuk, hanem a gyakorlati cserkészet támogatása. Már az első cserkészbál sárguló meghívójában olvashatjuk, hogy a bál "tiszta bevétele" az 1963-ban esedékes görögországi világjamboree magyar képviseletének részvételi költségeit fedezete. Tehát az első időktől kezdve, az elkápráztató báli ruhák és az elegáns szmokingok a tábortűztől enyhén füstillatú egyenruhák szolgálatában sorakoztak! Bár ötven év múltával sok minden megváltozott (pl ben a bál belépődíja személyenként $12.00 volt!), a cserkészbál céljai változatlanok: még mindig egy négy világrészen, tizenegy országban működő, a Kárpát-medence határain kívül legnagyobb, legsikeresebb ifjúságot nevelő mozgalmát, a Külföldi Magyar Cserkészszövetséget támogatja. E hagyományhoz híven, az idei bálunk bevételével a Sík Sándor Cserkészparkban már régen szükséges új segédtiszti baraképület megépítését próbáljuk megvalósítani. Vezetőképzésünkben a segédtisztképző tábor hasonló szerepet foglal el, mint a cserkészbál társadalmi szinten: a cserkészvezető a tábor megállásával teljes tagságot vállal a Szövetség vezetői munkájában, belép a cserkésztisztek körébe. Ezért is illő, hogy bálunk jövedelme ezt a fontos és nagyon gyakorlati célt szolgálja! A nyitótánc előtt a hagyományos engedélykéréssel kezdődött a bál, amit Felsővályi Klára és Pándi Árpád szertartásmesterek bevezető szavai után a két főszervező, Vajtayné Gabriella és Dala Irén kértek. Ezt követte a 20 elsőbálozó leány bemutatása, akiket elegáns szmokingba és díszmagyarba öltözött legények kísértek be a keringőhöz és a csárdáshoz. A bálon hosszú évek óta nem volt ennyi elsőbálozó. Ezenfelül a nyitók mind aktív cserkészvezetők a bostoni, clevelandi, garfieldi, New Brunswick-i, New York-i vagy torontoi cserkészcsapatokban. Az idei bálon - mint 1995 óta hagyomány - a Szövetség ezúttal ismét kitüntetett két személyt, akik kimagasló, egy életen keresztül kifejtett eredményes cserkészmunkát végeztek a cserkészeszme megőrzésében: Elsőbálozók M A G Y A R C S E R K É S Z

10 L X V. É V F O L Y A M 1 0. O L D A L Némethyné Kesserű Judit, egykori csapatparancsnok Buenos Airesben és New Yorkban, aki a KMCSSZ vezetőképző vezetőtisztje volt több, mint két évtizedig. Domonkos István, a Genetta Alapítvány igazgatója, anyagilag elősegítette a Sík Sándor Cserkészpark fejlesztését és a manhattani Magyar Ház egyharmadának vásárlását a KMCSSZ -nek. A bál kitűnő hangulatát a sok jelenlévő fiatal biztosította, akiket Scott Robie New Deal zenekara serkentett a táncra. A több, mint háromszáz vendég egyetlen kifogása volt, hogy a bál túl gyorsan ért véget. Igaz, akkor a legjobb abbahagyni, amikor a legjobban szórakozunk! A bálozók a szokásos népi játékokkal és a cserkészetben hagyományosan énekelt tábortűzi záróénekkel, a Szellő zúg távol-lal fejezték be a felejthetetlen estét, hogy a 2014-ben tervbe vett bálon ismét találkozzanak. KMCSSZ Sajtószolgálata FENNÁLLÁSÁNAK 40. ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPELTE OKTÓBER 6-ÁN A FRANKFURTI LEHEL VEZÉR CSERKÉSZCSAPAT 40 éves cserkészjubileumunk alkalmából október 6-án a csapat minden korosztálya megjelent Cserkészotthonunkban, Frankfurtban. Vendégként üdvözölhettük cserkésztestvéreinket Mainzból, Berlinből, Heidelbergből és Stuttgartból is. Ők is megtiszteltek bennünket ezen a szép, számunkra oly fontos napon. A napi program 14:30-kor zászlófelvonással és közös imával kezdődött a cserkészotthonunk előtti téren, majd együtt bevonultunk a St. Raphael templomba szentmisére. A misét, amit Pál atya vezetett, közös éneklés és gitárkíséret színesítette. A mise után a kávézás (sok finom süteménnyel, pogácsával) alkalmat adott arra, hogy régi és új ismerősök üdvözölhették egymást, elbeszélgethettek kötetlenül a múltról, a jelenről. Az emlékezést segítették a falakon körös-körül lógó fényképtablók a elmúlt 40 év eseményeiről. Ezeken mindenki megtalálhatta magát. A hivatalos programot Stolmár György nyitotta meg és kezdésként felkért bennünket, hogy közösen énekeljük el a csapatindulót. Utána az európai kerület parancsnoka, Jablonkay Péter elmesélte nekünk, hogy miközben ő vezetői megbeszélésen volt Frankfurtban, az egyik gyereke meg is született itt, így ez a város neki mindig emlékezetes marad. Péter a frankfurti csapatot a hűség csapatának nevezte, mert a mi csapatunkban sok figyelmet fordítunk felnőtt cserkészeinkre is, akik hűségesen visszajárnak. Ezután a fiatal cserkészvezetők: Balkay Melinda, Miller Valéria, Klement Réka, Varga Árpád, Klement Bálint és Miller László táncoltak. Egy mezőségi táncot mutattak be. A tánc kapcsán Klement Nándor, aki tanítja az ifjú táncosokat, meghatóan magyarázta, mennyire fontos a barátság és az összetartás a gyerekek, a fiatalok, a magyarok között. Irmey Márk, dr. Irmey György fia, felolvasta édesapja levelét, amelyben a heidelbergi csapat megalapításáról emlékezett meg. A heidelbergi raj kezdetekben a frankfurti csapat része volt. Jubileumunk azonban nem csak abból állt, hogy a múlt eseményeire emlékeztünk, hanem csapatunk jövőjéről is szó volt: Stolmár Gyurka átadta a csapatvezetést a 22 éves Miller Aliciának. Gyurka szimbolikusan átnyújtott Aliciának egy iránytűt, hogy az mutassa meg neki mindig a jó utat, és egy lámpát, hogy a sötétségben se vesszen el. A csapatátadás után a Rezeda tánccsoport felnőtt táncosai mutattak be egy szatmári táncot, amit a közönség hosszú és lelkes tapsolással jutalmazott. Ezután diavetítés következett különböző pillanatképekkel a cserkészéletünkből. Ebből egy kis találós kérdést kerekített Gyurka, ahol a gyerekeknek ki kellett találni, melyik felnőtt cserkészt látják a képen. Nagyon érdekes és vicces volt látni ezeket az embereket évvel ezelőtti kiadásban. A programot Kornél bá, a csapat alapítója folytatta egy rövid beszéddel. A kedvenc megszólításával, a Pocikáim! -mal kezdte, ami által mindenkinek mosolyt varázsolt az arcára. Felsorolta az alapítók neveit, miközben megköszönte nekik a sok erőt és munkát, amit belefektettek a cserkészcsapat felépítésébe és további vezetésébe. Boldogan állapította meg, hogy mennyi kiscserkész ül körülötte, akik a csapat jövőjét biztosítják. Köszöntötte azokat a mostani felnőtt cserkészeket is, akik egykor kiscserkészként, cserkészként kezdték a csapatban, és most saját gyerekeiket hozzák cserkészetre. Megköszönte nekik hűségüket, kitartásukat, hiszen ők a követendő példaképek a magyarságtudat megtartásában a fiatalok számára. Kornél bá megható szavai után következett a cserkészvacsora. A programdús délután után mindenki nagy örömmel fogyasztotta a finom bográcsos marhapörköltet savanyú uborkával és fehér kenyérrel. 20 órakor levontuk közösen a zászlót és búcsút vettünk egymástól. Végetért ez a fontos és felejthetetlen nap. Ihász Timea és Dubai Stephanie, Frankfurt, Németország

11 Magyar Cserkész A külföldi magyar cserkészek lapja. Megjelenik negyedévente. Kiadja a Külföldi Magyar Cserkészszövetség 2850 Route 23 North Newfoundland, NJ 07435, USA Pillanatképek a multból Szerkesztıbizottság: Szerkesztı: Szórád Gábor cscst. Munkatársak: Glaser János cscst., Lendvai-Lintner Imre cscst.. A cikkeket, hozzászólásokat, véleményeket, ötleteket az alábbi címre kérjük: AUSZTRÁL ŐRSVEZETŐKÉPZŐTÁBOR A IV. Kerület (Ausztália) január között 10 új őrsvezetőt (őv) képzett ki a gyönyörű eukaliptuszfa dús és Yarra folyóval ékelt Rauch Károly Cserkészparkban, mely Melbourne-től 80 km-re kelet irányban fekszik. Pigniczky Eszti, a KMCSSZ vezetőképző vezetőtisztje ellátogatott az USA-ból a déli féltekére kettős célból. Egyrészt, hogy vezetőcsere alapon segítséget nyújtson és támogassa a tábor sikerét a központ által bevált kiképzési módszerek megosztásával, s ezáltal egyeztesse az őv kiképzést világszerte. Másrészt, hogy a csapatok vezetőit megismerje és felmérje a kerület vezetőképzési igényeit. Az aránylag kis létszámú kerület csak minden 3. évben tart őrsvezetőképző tábort. A segédtiszt, illetve cserkésztiszt kiképzés központilag a Sik Sándor Cserkészparkban történik. A kiképzőkeret hónapokkal a tábor előtt buzgón szorgoskodott a tábor sikeres tervezése és levezetése érdekében. segytségével történtek a fontos megbeszélnivalók mind a vezetőgárda, mind az őv jelöltek között. Az öt sydney-i jelölt vezetőjükkel együtt lerepült a tábor előző estéjén, hogy jól kipihenve érkezzenek meg a táborba. Harminchét fokos meleg köszönte a táborozókat, de a forrásvíz üdítő hatása segítségével időben megépült a tábor. A táborban a zászlófelvonás és a hivatalos megnyitó után egyből kezdődött a kiképzés a másfél órás minta őrsi összejövetellel. Az elméleti tudnivalók az őrsi rendszer, az őv egyénisége, tábortűzi számok, kiképzési módszerek, fegyelmezés az őrsben, kiscserkész lélektan, a két próbarendszer, őrs a szabadban, portya szabályok előadásokból álltak. A kiképzési gyakorlatokat két kiscserkész és egy cserkész minta őrsön végeztek a jelöltek Mindegyik jelölt négy csonkított ősszejövetelt tartott. A Pál utcai fiúk tábor kerettörténete életbe ugrott a második napon, mikor a vezetőgárda megjátszotta a regény főszereplőit és golyózni kezdtek. Boka, Nemecsek, Csele és a többiek többször megjelentek a napok folyamán hírközléssel főleg arról, hogy a Vörösingesek fenyegetnek és veszélyben van a Grund. A Vörösingesek kétszer is megjelentek, amikor romboló és erőszakos viselkedésük példája lett az előadósátor fellökése és a Nemecsek fához kötözése. A 24 órás portya végén volt a csata, amikor a Pál utcai fiúk sikeresen megvédték otthonukat, a Grundot, a lisztbomba és vízbomba ostrom ellen. Hozzáillő méltósággal zajlott az avatás, amikor a jelöltek megerősítették fogadalmukat és komoly elszántsággal megígérték, hogy hűek maradnak a cserkészeszményhez. A táborparancsnok hivatalosan lezárta a tábort az utolsó zászlólevonással. Tábor után a sydneyiek még egy napig maradtak és a melbourneiek kíséretében városnézéssel töltötték idejüket. Kovássy Éva táborparancsnok, Melbourne, Ausztrália

A már szokásos finom ételekből válogathatott a vendégsereg... pl. palacsinta, kürtöskalács, lacipecsenye, töltött káposzta és

A már szokásos finom ételekből válogathatott a vendégsereg... pl. palacsinta, kürtöskalács, lacipecsenye, töltött káposzta és MAGYAR CSERKÉSZ A KÜLFÖLDI MAGYAR CSERKÉSZEK LAPJA. MEGJELENIK NEGYEDÉVENTE MAGYAR CSERKÉSZ KÖZELEDİ ESEMÉNYEK Január 3-13 Dél Amerikai jubileumi tábor Brazilia Január 7-9 Kodály hétvége NY körzet Január

Részletesebben

ISKOLATÁBOROK A DIASZPÓRÁBAN

ISKOLATÁBOROK A DIASZPÓRÁBAN ISKOLATÁBOROK A DIASZPÓRÁBAN Lendvai-Lintner Imre Szórád Gábor Külföldi Magyar Cserkészszövetség 2018. június 9. New York, NY Diaszpóra Iskolatábor (DISK) projekt céljai Célunk magyar környezetet teremteni,

Részletesebben

Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.05.28 13.47.58

Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.05.28 13.47.58 Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.05.28 13.47.58 Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.05.28 13.47.59 Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva:

Részletesebben

Kérdésed van? Kérdezz bátran! 1. MI A CSERKÉSZET?

Kérdésed van? Kérdezz bátran! 1. MI A CSERKÉSZET? 1. Mi a cserkészet? 2. Mi a KMCSSZ? 3. Mik a cserkészcsapat alapítás feltételei? 4. Hogyan kapunk segítséget? 5. Mi az a turul őrs? 6. Milyen egy cserkészcsapat felépítése? 7. Mi történik egy cserkész

Részletesebben

NEMZETI NAGYTÁBOR. Korosztály: Minden korosztálynak szól (minimum 8. betöltött év és befejezett 2. osztály)

NEMZETI NAGYTÁBOR. Korosztály: Minden korosztálynak szól (minimum 8. betöltött év és befejezett 2. osztály) 1. Általános tudnivalók Időpont: 2013. augusztus 11-19. Helyszín: Ócsa NEMZETI NAGYTÁBOR Résztvevők: minden magyar cserkészcsapatból legalább egy őrs jelenléte magyar ajkú cserkészek világszerte kárpát-medencei

Részletesebben

ZRÍNYI IFJÚSÁGI KÖR. Kiművelt emberfők által tenni nagy nemzetté a magyart (Széchenyi István) Mi a Zrínyi Ifjúsági Kör (ZIK)?

ZRÍNYI IFJÚSÁGI KÖR. Kiművelt emberfők által tenni nagy nemzetté a magyart (Széchenyi István) Mi a Zrínyi Ifjúsági Kör (ZIK)? Benedek Zsuzsanna ZRÍNYI IFJÚSÁGI KÖR Kiművelt emberfők által tenni nagy nemzetté a magyart (Széchenyi István) Mi a Zrínyi Ifjúsági Kör (ZIK)? A ZIK a Buenos Airesben több mint 50 éve működő hétvégi magyar

Részletesebben

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT. kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét,

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT. kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét, IIDddd A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét, a Nógrádker Zrt. Szakszervezeti Bizottságának titkárát, a KASZ

Részletesebben

Helyszín: Főemelet 11.

Helyszín: Főemelet 11. NYUGAT-EURÓPAI SZERVEZETEK REGIONÁLIS ÜLÉSE Elnök: Bihari Szabolcs KIM Nemzetpolitikai Államtitkárság munkatársai: Brendus Réka, Tóth László Helyszín: Főemelet 11. 1. Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek

Részletesebben

L X I I I. É V F O L Y A M V O L. 6 3 N O. 1

L X I I I. É V F O L Y A M V O L. 6 3 N O. 1 M A G Y A R C S E R K É S Z A K Ü L F Ö L D I M A G Y A R C S E R K É S Z E K L A P J A. M E G J E L E N I K N E G Y E D É V E N T E K Ö Z E L E D İ E S E M É N Y E K MAGYAR CSERKÉSZ Április 17-25 Európai

Részletesebben

Írta: Administrator szeptember 06. szombat, 15:09 - Módosítás: szeptember 10. szerda, 16:44

Írta: Administrator szeptember 06. szombat, 15:09 - Módosítás: szeptember 10. szerda, 16:44 A levéltári források szerint Szilvágy nevének első írásos említése 1343-ból ered. Két Szilvágyról értesülünk, az egyikben akkor Szent Márton tiszteletére épült templom állt. A török harcok idején annyira

Részletesebben

MAGYAR DIASZPÓRA TANÁCS 2011. NOVEMBER 17.

MAGYAR DIASZPÓRA TANÁCS 2011. NOVEMBER 17. EURÓPAI REGIONÁLIS ÜLÉS Levezető elnök: Brendus Réka Titkár: Tóth László Helyszín: Gobelin terem 1. Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek Szövetsége Deák Ernő elnök 2. Magyarok Angliai Országos Szövetsége

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Pályázati azonosító: CSSP-NEPDALKOR A pályázat megvalósult: támogatásával.

BESZÁMOLÓ. Pályázati azonosító: CSSP-NEPDALKOR A pályázat megvalósult: támogatásával. BESZÁMOLÓ Pályázati azonosító: CSSP-NEPDALKOR-2018-0252 A pályázat megvalósult: támogatásával. A dr.barsi Ernő Népdalkör és Citeraegyüttes a pályázaton elnyert támogatást a szerződésben foglaltak szerint

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra!

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra! Ráckeve Város Polgármestere és a Ráckevei Molnár Céh Alapítvány meghívást kapott a Szent Korona hazatérésének 35. évfordulóján tartott megemlékezésre és az azt követő fogadásra. A megemlékezésre az V.

Részletesebben

A 2.sz.Bodnár Gábor cs.cs. hírlevele 5. évfolyam 2011/1 Téli szám

A 2.sz.Bodnár Gábor cs.cs. hírlevele 5. évfolyam 2011/1 Téli szám Bogáncs Sári A 2.sz.Bodnár Gábor cs.cs. hírlevele 5. évfolyam 2011/1 Téli szám Mindenkit szeretefel üdvözlünk az új évben. Remeljük, legalább olyan sikeres, eseményekben és élményekben gazdag lesz ezen

Részletesebben

Dr. Kumin Ferenc (Főkonzul, New York): Megnyitó. Dr. Romsics Gergely (Balassi Intézet, New York) Köszöntő

Dr. Kumin Ferenc (Főkonzul, New York): Megnyitó. Dr. Romsics Gergely (Balassi Intézet, New York) Köszöntő 1 2016 9:15-10:00 ELŐTÉR Regisztráció 10:00 Megnyitó ünnepség Himnusz Dr. Kumin Ferenc (Főkonzul, New York): Megnyitó Dr. Romsics Gergely (Balassi Intézet, New York) Köszöntő AMIT szervebizőbizottság Köszöntő

Részletesebben

Délelőtt a 4.c osztályosokkal előkészültünk a műsorra. Felraktuk a dekorációt, berendeztük az aulát. 14 órakor kezdődött a

Délelőtt a 4.c osztályosokkal előkészültünk a műsorra. Felraktuk a dekorációt, berendeztük az aulát. 14 órakor kezdődött a Az Újpesti Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnáziumban ezen a pénteki napon került megrendezésre a Gyerek-Faktor. Az előző években elkezdett Csillag Születik vetélkedőt folytattam, csak a nevét

Részletesebben

KERLEV 19. 2010 március KERLEV 19. Kedves Cserkészek, kedves Cserkészbarátok!

KERLEV 19. 2010 március KERLEV 19. Kedves Cserkészek, kedves Cserkészbarátok! Kedves Cserkészek, kedves Cserkészbarátok! KÜLFÖLDI MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG Hungarian Scout Association in Exteris - Asociación de scouts hungaros en el exterior - Ungarischer Auslandspfadfinderbund 1.

Részletesebben

I. Kerületi Elnökségi koncepció

I. Kerületi Elnökségi koncepció I. Kerületi Elnökségi koncepció Kontextus Fontos számunkra az önkéntességen alapuló alulról szerveződés. Hiszünk benne, hogy a feladatainkra minőségi időt kell fordítanunk. Fontosnak tartjuk az elérhetőséget.

Részletesebben

KMCSSZKÖZGYŰLÉS -Elnökségi beszámolók -

KMCSSZKÖZGYŰLÉS -Elnökségi beszámolók - KMCSSZKÖZGYŰLÉS -Elnökségi beszámolók - Száz éves magyar cserkészet a világot átfogó mozgalom! 1910 1945 2011 2011. március 26. New Brunswick, NJ, USA Száz éves magyar cserkészet a világot átfogómozgalom!

Részletesebben

működési költségek, közgyűlés 6,000,000 35. Regős Tábor 900,000 LAMOSZSZ II. Küldöttgyűlése költségeinek finanszírozása

működési költségek, közgyűlés 6,000,000 35. Regős Tábor 900,000 LAMOSZSZ II. Küldöttgyűlése költségeinek finanszírozása Nyugat-európai Országos Magyar Szervezetek működési költségek, közgyűlés 6,000,000 Külföldi Magyar Cserkészszövetség utazási költség 1,200,000 Külföldi Magyar Cserkészszövetség tetőcsere 3,000,000 dr.

Részletesebben

A vallásszabadság évét ünnepli idén a Magyar Unitárius Egyház

A vallásszabadság évét ünnepli idén a Magyar Unitárius Egyház A vallásszabadság évét ünnepli idén a Magyar Unitárius Egyház 2018. 01. 09. Számos rendezvénnyel, változatos programokkal ünnepli idén a 1568-as tordai országgyűlés és a vallásszabadságot kimondó törvény

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

Kedves Cserkészvezetők, kedves Cserkészbarátok!

Kedves Cserkészvezetők, kedves Cserkészbarátok! KÜLFÖLDI MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG Hungarian Scout Association in Exteris - Asociación de scouts hungaros en el exterior - Ungarischer Auslandspfadfinderbund 1. KERÜLET EURÓPA Kedves Cserkészvezetők, kedves

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 9/2013 szám. J e g y z ő k ö n y v Készült az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 9-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni

Részletesebben

IV. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny!

IV. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny! IV. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny! Az idén IV. alkalommal került megrendezésre a páros pontyfogó versenyünk, a közel 12 hektáros, VII. számú tavunkon. Ebben az évben is 37 párost tudtunk egymás

Részletesebben

Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. 2008/2. Jegyzőkönyv

Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. 2008/2. Jegyzőkönyv 2008/2. Jegyzőkönyv Készült az Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesülete 2008/2. Közgyűlésén 2008. június 9-én Helyszín: Érd, Kutyavári u. 11. A 17:30 órára meghirdetett kezdési időpontban nem jelent meg

Részletesebben

Magyar Cserkészszövetség Hungarian Scout Association

Magyar Cserkészszövetség Hungarian Scout Association Budapest, 2011. február 18. Magyar Cserkészszövetség Hungarian Scout Association Országos Igazoló Bizottság Cím/Address: H 1025 Budapest, Tömörkény u. 3/a. Levélcím/Letters: H 1255 Budapest, Pf.: 192 Tisztelt

Részletesebben

Ünnepi konferencia az Országházban a Vallásszabadság Éve alkalmával

Ünnepi konferencia az Országházban a Vallásszabadság Éve alkalmával Sajtóközlemény Ünnepi konferencia az Országházban a Vallásszabadság Éve alkalmával A Magyar Unitárius Egyház, partnerségben az Országgyűlés Hivatalával ünnepi konferenciát szervezett 2018. március 9-én,

Részletesebben

Kerek jubileum Kanadában

Kerek jubileum Kanadában M A G Y A R C S E R K É S Z K Ü L F Ö L D I M A G Y A R C S E R K É S Z E K L A P J A. M E G J E L E N I K N E G Y E D É V E N T E K Ö Z E L E D İ E S E M É N Y E K MAGYAR CSERKÉSZ Február 29 Cserkészvezetıi

Részletesebben

Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában,

Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában, Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában, ama XII. ÁGOTA táborrul, mely tarttatott az jeles Szeged városában, azon vidám ifjak örömére!!! Az ÁGOTA Alapítvány (helyett) bemutatja (a 2

Részletesebben

ÉS AKKOR JÖTT A NYUSZI! HÚSVÉTI KÉSZÜLŐDÉS A NAPKÖZIBEN

ÉS AKKOR JÖTT A NYUSZI! HÚSVÉTI KÉSZÜLŐDÉS A NAPKÖZIBEN iskolai híradó Budapest III. kerületi Önkormányzat Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény III. Szellő utca 9-11. 1035 www.szelloegymi.hu 2011. június 5. évf. 3. szám BÚCSÚZUNK!

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet 2012

Közhasznúsági melléklet 2012 Adószám: 18689156-1-42 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Bejegyző határozat száma: PK / / Nyilvántartási szám: 01/01/2898 SZENTJÁNOSBOGÁR KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 1085 Budapest, Horánszky utca 20. 2012 -1-1.

Részletesebben

A MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG VEZETŐKÉPZÉSI, KÉPESÍTÉSI, MEGBÍZATÁSI és IGAZOLÁSI SZABÁLYZATA

A MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG VEZETŐKÉPZÉSI, KÉPESÍTÉSI, MEGBÍZATÁSI és IGAZOLÁSI SZABÁLYZATA A MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG VEZETŐKÉPZÉSI, KÉPESÍTÉSI, MEGBÍZATÁSI és IGAZOLÁSI SZABÁLYZATA 2000. október 7. A Vezetőképzési, Képesítési, Megbízatási és Igazolási Szabályzat (továbbiakban VKMISZ) a Magyar

Részletesebben

Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Múzeumi nap 2.

Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Múzeumi nap 2. Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Karácsony fénye Múzeumi nap 2. Múzeumi nap 2. tematika Múzeumi nap helye és ideje:

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

Közérdekű hírek. Tudod-e, hogy a Vezetők Lapját hivatalosan elektronikus formában 20 ország magyar cserkészvezetői és felnőttcserkészei kapják?

Közérdekű hírek. Tudod-e, hogy a Vezetők Lapját hivatalosan elektronikus formában 20 ország magyar cserkészvezetői és felnőttcserkészei kapják? 2 Közérdekű hírek A Magyar Cserkészszövetség megalakulásának századik évfordulója alkalmából 2012. december 28-án megemlékezést tartott a Magyar Országházban, melyen mind a hét magyar cserkészszövetség

Részletesebben

IMPRESSZUM. Magyar Cserkészszövetségek Fóruma Almanach 2013. Szerkesztők: Bodzás Gergely - Bodzi Csémi Szilárd - Kismedve Szórád Gábor

IMPRESSZUM. Magyar Cserkészszövetségek Fóruma Almanach 2013. Szerkesztők: Bodzás Gergely - Bodzi Csémi Szilárd - Kismedve Szórád Gábor IMPRESSZUM Magyar Cserkészszövetségek Fóruma Almanach 2013 Szerkesztők: Bodzás Gergely - Bodzi Csémi Szilárd - Kismedve Szórád Gábor Kiadó: Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség - Zväz skautov maďarskej

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti vendégeit alapításának 19. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti vendégeit alapításának 19. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti vendégeit alapításának 19. évfordulója alkalmából 2017-ben választott témánk a Háziipari Szövetkezet nádudvari részlege kiállításon és egy

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetség beszámolója 2013/14

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetség beszámolója 2013/14 A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetség beszámolója 2013/14 2014. október 17-én került sor a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetségben rendkívüli tisztújításra. A korábbi elnök, Birta

Részletesebben

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1.

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1. Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Adventi zsongás Múzeumi nap 1. Múzeumi nap 1. tematika Múzeumi nap helye és

Részletesebben

VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL. sok-sok tánccal....és a gólyaesküvel.

VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL. sok-sok tánccal....és a gólyaesküvel. Jeles napok 113 VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL énekléssel sok-sok tánccal...és a gólyaesküvel. 114 A szalagavatót minden évben nagy várakozás előzi meg, mind a diákok, mind a tanárok részéről. Így történt ez

Részletesebben

Éves beszámoló a TÁMOP A-12/ számú projekthez kapcsolódóan

Éves beszámoló a TÁMOP A-12/ számú projekthez kapcsolódóan Éves beszámoló a TÁMOP-3.3.14A-12/1-2013-102 számú projekthez kapcsolódóan A Jászsági Napsugár Waldorf Óvodáért és Iskoláért Egyesület és a Bíborka Alapfokú Művészeti Iskola a Testvériskolai kapcsolatok

Részletesebben

Diakóniai munkapontot avattak Mezőpanitban

Diakóniai munkapontot avattak Mezőpanitban Diakóniai munkapontot avattak Mezőpanitban 2017. 05. 13. A Diakónia Keresztyén Alapítvány 51. munkapontját nyitották meg hivatalosan szombaton, május 13-án Mezőpanitban. Az új iroda nyitása, az otthoni

Részletesebben

Beszámoló a Koppenhága-i Csúcstalál a szociális 1 fejlődéséert ENSZ kongresszusról. Nagyszalontai Betlehemes - színdarab, forgatóköbnyv 1 másolat

Beszámoló a Koppenhága-i Csúcstalál a szociális 1 fejlődéséert ENSZ kongresszusról. Nagyszalontai Betlehemes - színdarab, forgatóköbnyv 1 másolat Dobozszám Tétel Dokumentum tipus Sorsz. Darab (Lap Leírás Kelt./Dátum 1. 1. Irat 1. (35 lap) Meghívó, levél, jegyzőkönyv 2. Irat 1. 1 Jegyzőkönyv - MCSSZ, BME 1990.01.04 3. Irat 1. Szándéknyilatkozat -

Részletesebben

60 éves a clevelandi magyar cserkészet 2011-ben

60 éves a clevelandi magyar cserkészet 2011-ben 30.ÉVFOLYAM, 1. SZÁM - 2011, AUGUSZTUS Ismét jelentkezünk, hogy kedves olvasóinknak kis betekintést adjunk elmúlt cserkészévünkről. Hála és büszkeség tölti el szívünket ma, hogy a magyar cserkészet megalakulásának

Részletesebben

Márványos Tamburazenekar

Márványos Tamburazenekar Márványos Tamburazenekar MŰSORAINK "Húzzad édes muzsikásom" - Magyar népi hangszerek, hangadó játékszerek bemutatója: Az interaktív előadás során a magyar népzene hangszereit mutatjuk be. Egy műsoron belül

Részletesebben

V. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny!

V. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny! Ongai Horgász Egyesület V. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny! Az idén V. alkalommal került megrendezésre a páros pontyfogó versenyünk, a közel 12 hektáros, VII. számú tavunkon. Ebben az évben is 34

Részletesebben

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918)

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) Az egykori szabadkai gimnázium épülete 8 A Szabadkai Községi Főgymnasium története 1861-ben kezdődött, amikor az 1747-ben alapított iskola megnyitotta

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

Hírek FÖLD PROJEKT április

Hírek FÖLD PROJEKT április Hírek 2016. április 18-22. FÖLD PROJEKT A projekt témája: a FÖLD A projekt megvalósításának helyszíne: Monorierdei Fekete István Általános Iskola A projekt időtartama: 2016. április 18-22. A projekt résztvevői:

Részletesebben

Paks. Zánka. Körmend. Kecskemét. Népliget, Építõk Sporttelep elõtti terület. streetballnet.hu. május 25. Kôbánya. június 1. június 15. június 22.

Paks. Zánka. Körmend. Kecskemét. Népliget, Építõk Sporttelep elõtti terület. streetballnet.hu. május 25. Kôbánya. június 1. június 15. június 22. 013. május 25. Kôbánya június 1. június 15. június 22. június 30. augusztus 3. augusztus 17. Nyíregyháza Paks Oroszlány szeptember 7. vasárnap Békéscsaba Zánka Körmend Kecskemét szeptember 28. FÔGÁZ Budapest

Részletesebben

1/ 4. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU

1/ 4. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU 1/ 4 Ikt.szám: 18-204/4/2005. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU J E G Y Z Ő K Ö N Y V PROTOKÓŁ amely készült a

Részletesebben

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország REFORMÁCIÓ Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország Szolgál: Johannes Wöhr apostol info: www.nagykovetseg.com www.fegyvertar.com www.km-null.de Felhasználási feltételek: A blogon található tartalmak

Részletesebben

REGE KULTURÁLIS EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2005. ÉV Budapest, 2006. május 24. Elfogadva: KGy 3/2006 (05.24) 1. A szervezet alapadatai Elnevezés: Rege Kulturális Egyesület Képviselő: Vajna Balázs

Részletesebben

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai:

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai: KAPCSOLATAINK Számomra minden kisgyermek csoda. És mindegy, hogy szép vagy eláll a kisfüle, mindegy, hogy csillagszemű vagy kancsal egy picit kisgyermek, tehát csoda. Esendő és kiszolgáltatott. Óvjuk és

Részletesebben

Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében

Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében Honvédelmi tárgyi emlékek, harcjárművek, fegyverek és megannyi érdekes program várta a családokat június 10-12. között a Nyilastáblán. Az V. Rákosmenti

Részletesebben

Magyar Cserkészszövetségek Fóruma 2014.október 2-5., Budapest Magyarország

Magyar Cserkészszövetségek Fóruma 2014.október 2-5., Budapest Magyarország Szakmai beszámoló Kisközösségben felnőve - utak és lehetőségek a határon túl (második rész) Időpont: 2014. október 3. Helyszín: 1014 Budapest, Magyarság Háza A megvalósított rendezvény célja volt: 1.)

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés Szöveges beszámoló. A MOHÁCSI JUNIOR ART ALAPÍTVÁNY évi tevékenységéről

Közhasznúsági jelentés Szöveges beszámoló. A MOHÁCSI JUNIOR ART ALAPÍTVÁNY évi tevékenységéről Közhasznúsági jelentés Szöveges beszámoló A MOHÁCSI JUNIOR ART ALAPÍTVÁNY 2014. évi tevékenységéről A Junior Art Alapítvány 2014. évben az alapító okiratában foglaltak szerint törvényesen és rendeltetésszerűen

Részletesebben

118. számú Központi Értesítő I. HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK

118. számú Központi Értesítő I. HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK KÜLFÖLDI MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG KÖZPONT 1. KMCSSZ Közgyűlése: 118. számú Központi Értesítő I. HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK A 2011-es Közgyűlés helyszíne és időpontja: New Brunswick, 2011. március 26. 2. Egyesített

Részletesebben

SZEGLET IRODALMI TÁRSASÁG 2. ANTOLÓGIA SZERKESZTETTE: VARGA MAGDOLNA BUDAPEST 2015.

SZEGLET IRODALMI TÁRSASÁG 2. ANTOLÓGIA SZERKESZTETTE: VARGA MAGDOLNA BUDAPEST 2015. SZEGLET IRODALMI TÁRSASÁG 2. ANTOLÓGIA SZERKESZTETTE: VARGA MAGDOLNA BUDAPEST 2015. Készült az Underground Kiadó és Terjesztő Kft. támogatásával, magánkiadásban BEVEZETŐ Történetünk 2005-ben kezdődött.

Részletesebben

Magyar-Lengyel Barátság Napja Rákosmentén

Magyar-Lengyel Barátság Napja Rákosmentén Magyar-Lengyel Barátság Napja Rákosmentén Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata, Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat és a Rákoshegyi Bartók Zeneház (1174

Részletesebben

Sávolyok fiataljainak identitás erősítő találkozója 2018 augusztus

Sávolyok fiataljainak identitás erősítő találkozója 2018 augusztus Sávoly Község Önkormányzatának információs lapja XI. évfolyam III. szám 2018. szeptemberi szám melléklete Sávolyok fiataljainak identitás erősítő találkozója 2018 augusztus 13-21. Augusztusban immáron

Részletesebben

Hidak egymáshoz Integrált nevelés, oktatás a győri Kölcsey-iskolában

Hidak egymáshoz Integrált nevelés, oktatás a győri Kölcsey-iskolában Hidak egymáshoz Integrált nevelés, oktatás a győri Kölcsey-iskolában Évről évre növekszik a különleges bánásmódot igénylő tanulók száma szerte az országban. A Győri Kölcsey Ferenc Általános Iskola több

Részletesebben

113. számú Központi Értesitô I. HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK

113. számú Központi Értesitô I. HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK KÜLFÖLDI MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG 113. számú Központi Értesitô KÖZPONT 1. Csapat megszüntetések: 21. sz. Apor Vilmos cscs., Vancouver 60. sz. Ráskai Lea lcscs., Vancouver 2. Az IB munkarendje I. HIVATALOS

Részletesebben

2010. június 13 Trianon 90 év 2010. június 4-én délután fél ötkor országszerte megkondultak a harangok. Megkondultak, mert 90 évvel ezelőtt ezen a napon írták alá azt a békeszerződést, mellyel Magyarországot

Részletesebben

2014 év. Környezettisztasági hét

2014 év. Környezettisztasági hét 2014 év Környezettisztasági hét 2014. 04.10. Évek óta hagyományos program áprilisban a Kőszár-hegymenet, melyet egy takarítási akció előz meg. A környezettisztasági hét célja településünk szebbé tétele,

Részletesebben

NTP-EFP-14. A tehetséges tanulók/fiatalok számára 30 illetve 60 órás egyéni fejlesztő programok megvalósításának támogatása

NTP-EFP-14. A tehetséges tanulók/fiatalok számára 30 illetve 60 órás egyéni fejlesztő programok megvalósításának támogatása NTP-EFP-14 A tehetséges tanulók/fiatalok számára 30 illetve 60 órás egyéni fejlesztő programok megvalósításának támogatása Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetés az

Részletesebben

A PLAKÁTOK MEGÁLMODÓJA

A PLAKÁTOK MEGÁLMODÓJA A PLAKÁTOK MEGÁLMODÓJA Azokról, akik elmentek, akiket a kilencvenes évek kilátástalansága arra kényszerített, hogy máshol próbáljanak szerencsét, azokról általában gyorsan megfeledkezünk. Valahogy ezt

Részletesebben

Diákönkormányzat éves beszámolója tanév

Diákönkormányzat éves beszámolója tanév Diákönkormányzat éves beszámolója 2014-2015.tanév 2014. szeptember 17. A DÖK alakuló ülése: tisztségviselők választása, a munkaterv megbeszélése. DÖK elnöke: Mérész Melitta, alelnöke: Bakó Kornél. Osztályok

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HOMOKHÁTI KISTÉRSÉGI CSERKÉSZKÖRZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. Általános rendelkezések 1.1 A Körzet jelvénye A VMCSSZ szervezetei hivatalos pecsétjeiken, leveleiken, irataikon és kiadványaikon,

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST. 2012. május 8., 18 óra, Bécs. nyelvét hívjuk segítségül. Különösen így van ez akkor, ha a történelmi

MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST. 2012. május 8., 18 óra, Bécs. nyelvét hívjuk segítségül. Különösen így van ez akkor, ha a történelmi MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST 2012. május 8., 18 óra, Bécs Tisztelt (az eseményen jelenlévők függvénye). Különleges és talán minden másnál alkalmasabb két egymáshoz ezernyi szállal kötődő nemzet kapcsolatainak

Részletesebben

A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében

A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében EURÓPA A POLGÁROKÉRT A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében Az 1. alprogram, 1.1. pályázati típusra vonatkozóan

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A MAGISZ március 28.-i közgyűléséről. Helyszín: Agrárgazdasági Kutatóintézet földszinti tanácsterme. Budapest, Zsil u 3-5.

Jegyzőkönyv. A MAGISZ március 28.-i közgyűléséről. Helyszín: Agrárgazdasági Kutatóintézet földszinti tanácsterme. Budapest, Zsil u 3-5. Jegyzőkönyv A MAGISZ 2014. március 28.-i közgyűléséről Helyszín: Agrárgazdasági Kutatóintézet földszinti tanácsterme. Budapest, Zsil u 3-5. Jelen vannak: 2 jelenléti ív. (mellékelve) 18 szavazásra jogosult

Részletesebben

A Kézműves munkaközösség. 2014/2015 nevelési évre szóló munkaterve. Mottónk: Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni - haladás.

A Kézműves munkaközösség. 2014/2015 nevelési évre szóló munkaterve. Mottónk: Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni - haladás. A Kézműves munkaközösség 2014/2015 nevelési évre szóló munkaterve Mottónk: Összejönni - jó kezdés Együtt maradni - haladás. Együtt is dolgozni - siker. - Henry Ford - 2014 08 29.-én az érdeklődő kolleganők

Részletesebben

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok Negyedik alkalommal rendezték meg a Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napokat június 12-14. között. A program fővédnöke Hende Csaba

Részletesebben

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. -

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. - Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban - 2008. május 31. - A Cursilló (spanyol eredetű szó) magyarul a keresztyénségről szóló rövid tanfolyamot jelent. A református Cursillo

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2003.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2003. Adószám: 18689156-1-13 Bejegyző szerv: PEST MEGYEI BÍRÓSÁG Regisztrációs szám: 1100 SZENTJÁNOSBOGÁR KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2099. Dobogókő, Fény utca 1. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2003. Fordulónap: 2003. december

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA)

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) ALAPÍTÁSA 100. ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPLTE 2006.09.02-án szombaton. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Intézményünk

Részletesebben

GAUDIOHÍREK. 2013. január,2. évfolyam 1.szám

GAUDIOHÍREK. 2013. január,2. évfolyam 1.szám GAUDIOHÍREK 2013. január,2. évfolyam 1.szám 1 Tartalomjegyzék Bevezető 3.o. Vízkereszt.. 4.o. Legyen minden nap a magyar kultúra napja!...5.o. Mit szeretnél elérni 2013-ban?...6.o. Tanárinterjú 7-8.o.

Részletesebben

Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata

Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Magunkról A Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Árpád fejedelem évének Fergeteg havában, 2007 januárjában alakult. Szándékunk az

Részletesebben

12-13. ábra Az 1848-as honvédsíroknál Ünnepeltek a XVII. kerületi lengyelek is - cikk a POLONIA WĘGIERSKA számában

12-13. ábra Az 1848-as honvédsíroknál Ünnepeltek a XVII. kerületi lengyelek is - cikk a POLONIA WĘGIERSKA számában 2003. Január 18.: részvétel a Lengyel Bálon (Bal Polonii) Hűvösvölgyi Vigadóban. Január 29. Új tagok köszöntése a Magyar-Lengyel Baráti Körben. Február 15. Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat választása

Részletesebben

100 ÉVES A NEMZETKÖZI CSERKÉSZMOZGALOM!

100 ÉVES A NEMZETKÖZI CSERKÉSZMOZGALOM! CSERKÉSZNAPTÁR 2007 100 ÉVES A NEMZETKÖZI CSERKÉSZMOZGALOM! 1907-ben húsz fiúval tartotta meg az angol Lord Robert Baden-Powell az első cserkésztábort.a rákövetkező évben megírta Scouting for Boys című

Részletesebben

A Magyar Érdemrend Lovagkeresztjével tüntették ki Molnár Irmát

A Magyar Érdemrend Lovagkeresztjével tüntették ki Molnár Irmát A Magyar Érdemrend Lovagkeresztjével tüntették ki Molnár Irmát 2014. 09. 08. A Magyar Érdemrend Lovagkeresztjével tüntették ki Molnár Irma zsoboki lelkészasszonyt szeptember 6-án, az általa alapított Bethesda

Részletesebben

A 2.sz.Bodnár Gábor cs.cs. hírlevele 2. évfolyam 2008 április

A 2.sz.Bodnár Gábor cs.cs. hírlevele 2. évfolyam 2008 április Bogáncs A 2.sz.Bodnár Gábor cs.cs. hírlevele 2. évfolyam 2008 április Kedves cserkésztestvéreim és támogatóink! Sári Szeretettel üdvözöllek a 2-es számú Bodnár Gábor Cserkészcsapat második cserkészbálján.

Részletesebben

Hagyományok. Háza MÓDSZERTANI NAPOK. Jó gyakorlatok és módszerek az élhető hagyományért ( október Fülek

Hagyományok. Háza MÓDSZERTANI NAPOK. Jó gyakorlatok és módszerek az élhető hagyományért ( október Fülek Hagyományok Háza MÓDSZERTANI NAPOK Jó gyakorlatok és módszerek az élhető hagyományért 2017. október 12-13. Fülek dr. Sándor Ildikó Berta Alexandra dr. Agócs Gergely Babinecz Sándor Érdemes úgy tekinteni

Részletesebben

Albertirsai híres evangélikus évfordulók

Albertirsai híres evangélikus évfordulók Albertirsai híres evangélikus évfordulók Fél évszázad a közösségben. Erős várunknak Albertirsán erős alapjai vannak. Koszorú Michalko Pál sírjára. Aszlovák nyelvet itt már kevesen beszélik, mégis meglepően

Részletesebben

Jubileumi Konferencia a Magyar Könyvtárosok Egyesülete megalakulásának 80. évfordulója tiszteletére. Szakmai beszámoló

Jubileumi Konferencia a Magyar Könyvtárosok Egyesülete megalakulásának 80. évfordulója tiszteletére. Szakmai beszámoló Jubileumi Konferencia a Magyar Könyvtárosok Egyesülete megalakulásának 80. évfordulója tiszteletére Szakmai beszámoló A Magyar Könyvtárosok Egyesülete, amely az 1935-ben alapított Magyar Könyvtárosok és

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

Kedves Támogatónk! I. ÉVFOLYAM 2016/2. sz.

Kedves Támogatónk! I. ÉVFOLYAM 2016/2. sz. I. ÉVFOLYAM 2016/2. sz. Kedves Támogatónk! Köszöntelek, Patvaros István vagyok, a PÉNZMÁGNES Alapítvány és a Cash Flow Mágnes Kft. (CFM) alapítója. A Hírlevél 2016/2-es számában beszámolunk a Budapesten,

Részletesebben

2015. December Szigliget Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa XIV. évf. 12. szám. Mindenki Karácsonya 2015

2015. December Szigliget Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa XIV. évf. 12. szám. Mindenki Karácsonya 2015 SZIGLIGETI HARSONA 2015. December Szigliget Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa XIV. évf. 12. szám Mindenki Karácsonya 2015 Már napokkal Karácsony előtt díszbe öltözött a Főtér. Megérkezett a karácsonyfa,

Részletesebben

VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN

VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN 3507/00102 Szakmai beszámoló Az idén immár hatodik alkalommal volt Múzeumok Éjszakája Kisvárdán. A késő

Részletesebben

Dévaványai Folkműhely Egyesület. Egyesületi beszámoló a Dévaványai Önkormányzat számára 2014.

Dévaványai Folkműhely Egyesület. Egyesületi beszámoló a Dévaványai Önkormányzat számára 2014. Dévaványai Folkműhely Egyesület Egyesületi beszámoló a Dévaványai Önkormányzat számára 2014. A Dévaványai Folkműhely Egyesület 2013. augusztus 12-én alakult azzal acéllal, hogy az alapszabályában lefektetett

Részletesebben

Már újra vágytam erre a csodár a

Már újra vágytam erre a csodár a Már újra vágytam erre a csodár a Szüleinktől kapjuk az utat, gyermekeinktől a célt olvasható az államfő feleségének hitvallása internetes bemutatkozó oldalán. Áder János köztársasági elnök felesége, négygyermekes

Részletesebben

ALAPSZABÁLYOK. 1. Az egyesület neve: Cserkész Barátok Köre. Angolul: American Hungarian Friends of Scouting, Inc.

ALAPSZABÁLYOK. 1. Az egyesület neve: Cserkész Barátok Köre. Angolul: American Hungarian Friends of Scouting, Inc. CSERKÉSZ BARÁTOK KÖRE CLEVELAND, OHIO, USA ALAPSZABÁLYOK I. Fejezet 1. Az egyesület neve: Cserkész Barátok Köre. Angolul: American Hungarian Friends of Scouting, Inc. 2. Az egyesület székhelye: Cleveland,

Részletesebben

LEVÉL ÉRKEZETT AZ AUSZTRÁLIAI MAGYAR CSERKÉSZ DZSEMBORIRÓL

LEVÉL ÉRKEZETT AZ AUSZTRÁLIAI MAGYAR CSERKÉSZ DZSEMBORIRÓL M A G Y A R C S E R K É S Z A K Ü L F Ö L D I M A G Y A R C S E R K É S Z E K L A P J A. M E G J E L E N I K N E G Y E D É V E N T E K Ö Z E L E D Ő E S E M É N Y E K MAGYAR CSERKÉSZ Április 1-9 Regöstábor,

Részletesebben